Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry"

Transkriptio

1 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

2 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10, 4krs Helsinki Copyright Teppo Eskelinen & Matti Ylönen ISBN: E-kirja: (PDF) Ulkoasu: Misa Myllyviita Kansi: Misa Myllyviita Painopaikka Picascript Oy Helsinki 2012

3 VASEMMISTOLAINEN TALOUSPOLITIIKKA LYHYT OPPIMÄÄRÄ Teppo Eskelinen ja Matti Ylönen

4

5 Sisällysluettelo 1 ALUKSI 6 Mitä talous on? 7 Globalisaation karikot ja pasaatituulet 9 Lähteet 11 2 TALOUDEN OHJAAMISEN KEINOT 12 Valtio luo säännöt ja suuntaviivat 12 Kunnat vastaavat palveluista 13 Euroopan unionin talousvalta on vahvistunut 13 Globaalien instituutioiden reunaehdot ja hiljainen vallankäyttö 14 Taulukko: Julkisten hankintojen osuus bruttokansantuotteesta 16 Lähteet 17 3 MITEN KASVU SYNTYY? 18 Talouskasvu on politiikkaa, ei insinööritiedettä 18 Epätasa-arvo ja tuloerot ovat myös taloudellisia ongelmia 20 Kasvun todelliset moottorit 21 Taulukko: Marginaaliveroasteet ja bruttokansantuotteen kasvu USA:ssa Lähteet 23 4 TEOLLISUUS- JA KAUPPAPOLITIIKKA 24 Suorat sijoitukset: hyvä renki, huono isäntä 25 Kauppasopimukset kaventavat teollisuuspolitiikkaa 26 Enemmän ja parempaa teollisuuspolitiikkaa 27 Taulukko: Voittojen kasvu ei ole luonut investointeja 28 Lähteet 29 5 RAHAPOLITIIKKA 30 Mitä raha on? 30 Rahapolitiikasta on tullut keskuspankkien politiikkaa 31 Ei kasvua ilman alijäämiä ja velkaa 32 Taulukko: Asuntokuntaväestön tulojen reaalikehitys Lähteet 35 6 FINANSSIPOLITIIKKA 36 Myös hallinto on talouspolitiikkaa 37 Finanssipolitiikalla voidaan pehmentää talouden notkelmia 38 Lähteet 39 7 LOPUKSI 40 Talouspolitiikka ei synny tyhjiössä 40 Työkaluja tulevaisuuden tekemiseen 41 LUKEMISTO 44 KYSYMYKSET 45 5

6 1 ALUKSI Budjettikuri, finanssikriisi, verokilpailu, vaihtotaseen heikentyminen ja huoltosuhde Talous tuntuu usein rajoittavalta ja ahdistavaltakin voimalta. Kuulemme jatkuvasti, että talouden lainalaisuudet pakottavat moniin epämiellyttäviin toimiin: julkisten palveluiden alasajoon, heikentyviin työehtoihin, kovempaan kansainväliseen kilpailuun ja niin edespäin. Mielipidetiedusteluissa suurin osa suomalaisista kannattaa toisenlaista yhteiskuntamallia kuin mihin talouden lainalaisuudet ovat ohjanneet meitä etenkin viimeisen 20 vuoden ajan. Esimerkiksi Voima-lehden TNS-gallupilla maaliskuussa 2011 teettämän kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista hyväksyy yli 2500 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkansaajien tuloverotuksen kiristämisen, jotta sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja ei tarvitsisi leikata. (Jylhämö 2011) Kuitenkin talouden realiteetit tuntuvat jatkuvasti vaativan veronalennuksia, joita hallitukset usein vievät käytäntöön. On erikoista, että nämä lainalaisuudet määräävät demokratiassa yhteiskunnan suuntaa enemmän kuin enemmistön tahto. Osa tästä enemmistöstä tuntuu jopa hiljaa alistuvan jatkuvasti toistettuihin talouden lainalaisuuksiin. Ajatuksena on, että hyvinvointivaltio on periaatteessa kannatettava asia, mutta valitettavasti epärealistinen luvulla kansantaloustieteessä tapahtui suunnanmuutos, kun uusklassinen taloustiede nousi kansantaloustieteen valtavirtaan ja käytännössä ainoaksi politiikan julkisuudessa käytetyksi taloustieteen malliksi. Tämä vahvisti käsitystä taloudesta mekanistisena ja matemaattisena järjestelmänä. Ajateltiin, että taloustiede voi selvittää talouden lainalaisuuksia jokseenkin samalla tavalla kuin fysiikka selittää luonnon lainalaisuuksia. Samaan aikaan muiden yhteiskuntatieteiden kenttä pirstaloitui ja niiden merkitys yhteiskuntien suunnittelussa väheni. Talouden lainalaisuudet nojaavat pääoman omistajia hyödyttävään jäsennykseen rahasta ja markkinoista, mutta entistä harvempi sanoo tätä ääneen. Uusklassista taloustiedettä edustavilla talouden asiantuntijoilla on valtavasti yhteiskuntapoliittista sananvaltaa. Lopputuloksena on paitsi virheellinen kuva talouden pakoista ja mahdollisuuksista, myös järjestelmä, jossa ekonomistit ja talousvirkamiehet pystyvät sanelemaan yhteiskuntapolitiikan suuntaa. Tämä vaarantaa demokratian perusperiaatteet. Jos jokin asia hyväksytään lainalaisuudeksi, voi lainalaisuuden toteaja kasvattaa valtaansa roimasti ja väittää edelleen hyväksyvänsä demokratian lähtökohdat, vaikka tosiasiassa halventaa niitä. Kaikki tietävät, ettei esimerkiksi valtiovarainministeriön valtiosihteeriä Raimo Sailasta ole äänestetty tehtäväänsä. Samalla on selvää, että Sailas on ollut Suomessa tärkeämpi vallankäyttäjä kuin monet ministerit, rivikansanedustajista puhumattakaan. Suomessa tämä suuntaus on vahvistunut erityisesti 1990-luvun laman myötä, jolloin virkamiesvallan kasvua perusteltiin talou- 6

7 den kriisimielialalla. (Kantola 2006) Talouspolitiikan toisinajattelijoita toki löytyy, mutta heidän äänensä ei kuulu yhtä lujaa. Todellisuudessa talous on yhteiskunnallinen ilmiö ja talouden instituutiot aina poliittisten valintojen tulosta. Veroja lasketaan, koska ryhmät jotka eivät halua maksaa veroja, pystyvät määrittelemään talouden agendaa. Työttömyyttä voitaisiin laskea esimerkiksi työllisyyttä painottavalla teollisuuspolitiikalla ja suosimalla tuotannollista taloutta rahoitusmarkkinoiden sijaan, mutta näiden toimien vastustajilla on paljon valtaa ja taloudellisia etuja menetettävänä. Talouden esittäminen luonnonlakien tavoin etenevänä koneistona palvelee tiettyjä poliittisia tavoitteita. Kun valtion roolin vähentämiseen pohjautuvan yhteiskuntamallin ajajat eivät saa ajettua malliaan demokraattisesti läpi, mallin toteutuminen selitetään vaihtoehdottomaksi pakoksi. Jokaisen kansalaisen on hyvä ymmärtää, millä tavalla talousammattilaisten puhe on usein poliittista, verhottua kannatusta tietynlaiselle yhteiskuntamallille. On myös hyvä oppia näkemään välttämättömyyksien taakse ja analysoida, minkälaisia todellisia mahdollisuuksia talouspolitiikalla on mikä on sen todellinen liikkumatila. Nämä yhteiskunnalliset perustaidot eivät edellytä pitkiä kansantaloustieteen opintokokonaisuuksia. Ne edellyttävät mielenkiintoa aiheeseen, kykyä ymmärtää politiikan koukeroita, ja tiettyjen peruskäsitteiden hallintaa. Tämä vihkonen on kirjoitettu tarjoamaan näitä eväitä. Mitä talous on? Taloudella tarkoitetaan monia asioita. Talous on mahdollista ymmärtää esimerkiksi tuotantona, riistona, vaihtona tai instituutioiden joukkona. Myös talousjärjestelmä, jossa elämme, on vain yksi monien erilaisten järjestelmien joukossa. Vaihto on ehkä yleisin tapa ymmärtää talous. Talouden piiriin lasketaan kaikki vaihto, jossa raha vaihtaa omistajaa. Tällöin esimerkiksi vaihtokauppa, omavaraisviljely tai jokamiehenoikeuksiin kuuluva keräily rajataan talouden ulkopuolelle. Määritelmä tuntuu luontevalta, koska nimenomaan raha on keskeinen taloutta koskevissa mielikuvissa. Myös valtavirran taloustiede ymmärtää talouden vaihtojen joukkona, tutkiihan taloustiede juuri markkinoita: millä hinnalla kukakin on valmis ostamaan tietynlaisen tuotteen. Toisaalta vaihto on laaja käsite, ja kasvava rahatalous saattaa uhata muita vaihdon ja vaurauden muotoja. Suurin osa meistä on sekä tuottajia että kuluttajia. Käytämme noin kahdeksan tuntia päivässä tuottajina saadaksemme palkkaa jotkut enemmänkin. Sen jälkeen käymme kaupassa tai maksamme laskuja, ja olemme sen hetken kuluttajia. Miksi talouden mielenkiinnon tulisi keskittyä siihen pieneen 7

8 osaan ajastamme, kun olemme kuluttajan roolissa? Onko uskottava kuvaus työnteosta sanoa, että työnantaja kuluttaa työvoimaa? Pitäisikö ajatella mieluummin ihmisten hyvinvointia työssä kuin työtä hyödykkeenä? Merkittäviä taloudellisia ratkaisuja oikeutetaan jatkuvasti sillä että kyse on kuluttajien edusta. Tällöin vedotaan kaikkien etuun, mutta samalla vedetään monta mutkaa suoraksi. Itse asiassa valtavirtaisen taloustieteen hyvinvointikäsitys perustuu kokonaan siihen, millaisia mahdollisuuksia meillä on kuluttajina. Osa taloustieteestä käsittelee taloutta vaihtoa laajemmin: tuotantona tai riistona. Tuotanto tarkoittaa lähinnä niiden olosuhteiden tutkimista, joissa tavaran ja palveluiden tuottaminen markkinoille tapahtuu. Riiston käsite lisää tähän havainnon valta- ja omistussuhteiden epäsymmetrisyydestä. Tuotanto-olosuhteet ovat tulosta työnantajan ja työntekijän neuvottelusta (joko suoraan tai liittojen välityksellä), ja työnantajalla on roolinsa vuoksi käytännössä aina enemmän valtaa vaikuttaa työn ehtoihin. Uusklassinen talousteoria olettaa, että erot ihmisten ostovoimassa markkinoilla eivät ole ongelmallinen asia. Taustalla on ajatus, jonka mukaan toiset ovat halukkaampia lykkäämään kulutusta eli säästämään. Eriarvoisuudet selitetään näin psykologialla ja henkilökohtaisilla mieltymyksillä. Todellisuudessa kuluttajat ovat markkinoilla hyvin eriarvoisessa asemassa talouden rakenteisiin sisältyvien valtasuhteiden vuoksi. Taloustieteen ulkopuolella taloutta tutkitaankin usein taloudellisten rakenteiden eli instituutioiden kautta. Talouden katsotaan tällöin muodostuvan pitkäkestoisista yhteiskunnallisista järjestelyistä. Esimerkiksi markkinat ovat taloudellinen instituutio: siihen kuuluu tiettyjä virallisia ja epävirallisia sopimuksia, ja jaettu ymmärrys siitä, mitä markkinat ovat. Taloutta voidaan tällöin tutkia esimerkiksi kysymällä, minkälaiset markkinat yhteiskunnassa vallitsevat. Tämä taas vaikuttaa moniin asioihin, esimerkiksi tulonjakoon. Markkinoiden toiminta rakenteena ei liity suoraan yksilöiden ominaisuuksiin tai valintoihin, esimerkiksi työmotivaatioon tai säästämishaluun. Taloutta ei siis tulisi määritellä liian kapeasti. Suuri osa taloustieteestä tyytyy tutkimaan markkinavaihtoa, ja tällöin institutionaaliset ja poliittiset taustatekijät useimmiten vakioidaan. Esimerkiksi työolosuhteet saattavat esiintyä ulkoisena tekijänä, jolla on merkitystä vain mahdollisten epätehokkuuksien tuottajana. Tällöin esimerkiksi kuluttajien halujen tutkiminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa taloustiede päätyy suosittelemaan työolosuhteiden heikennystä tuotteiden hintojen laskemiseksi. Varjoon jää tällöin se, ettei ihmisten tuottaja- ja kuluttajarooleja voida irrottaa selvästi toisistaan. Talouspolitiikka on tätäkin rajatumpi käsite. Talouspolitiikka liittyy tiettyjen instituutioiden poliittiseen ohjaukseen. Talouspolitiikkaa voidaan tehdä paremmin tai huononmmin - oikeudenmukaisesti tai tuloeroja kasvattaen, riskejä lisäten tai riskejä kasaten, julkisten palveluiden rahoituksesta välit- 8

9 täen tai välittämättä, ja niin edespäin. Talouspolitiikan linjoilla on siis suuri merkitys. Talouspolitiikka ei kuitenkaan ohjaa, ainakaan suoraan, monia yhteiskuntia koossa pitäviä toimintoja, kuten kotityötä, vapaaehtoistyötä, talkootyötä, kasvatusta ja hoivaa, ja niin edespäin. Talouden instituutioiden ohjaaminen ei suoraan ota kantaa myöskään esimerkiksi työtaisteluihin. Nämä kaikki asiat ovat tietysti äärimmäisen tärkeitä, joten on muistettava, että talouspolitiikka on vain yksi politiikan lohko ja näkökulma yhteiskuntaan. Globalisaation karikot ja pasaatituulet Eräs perusongelma talouspolitiikka pohdittaessa on, ovatko talouden kentällä tehtävät valinnat edes mahdollisia. Usein katsotaan, että talous on irtautunut demokraattisesta päätöksenteosta. Useimmat epämiellyttäviksi koetut päätökset ovat kuitenkin demokraattisesti valittujen päättäjien tekemiä, ja sellaisina ne voidaan myös haastaa. Kuitenkin talouden globalisaation katsotaan tuottaneen myös lainalaisuuksia, jotka ohittavat perinteiset päätöksentekijät. Tätä käsitystä on syytä tutkia tarkemmin. Globalisaatioon on perinteisesti yhdistetty kaupan ja rahoitusmarkkinoiden säätelyn ja rajoitusten yksipuolinen poistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti, siirtyminen julkisesta yksityiseen palvelutuotantoon, valtioiden keskenään käymä verokilpailu yrityksistä ja investoinneista, sekä ylikansallisten järjestöjen vallan kasvu. (Buckman 2004) Vuoden 2008 finanssikriisin ja uusien talousmahtien nousun jälkeen harva puhuu enää globalisaatiosta. Taustalla olevat ajatusmallit valtioiden verokilpailusta ja vapaan kaupan eduista vaikuttavat kuitenkin edelleen taustalla sekä uusklassisessa taloustieteessä että etenkin käytännön politiikassa. Monet Suomen keskeisistä hallinnonuudistuksista käynnistettiin 1980-luvun lopulla. Rahoitusmarkkinoiden säätelyä purettiin, valtionyhtiöitä alettiin muuttaa osakeyhtiöiksi ja osin yksityistää, ja virastoja muutettiin liikelaitoksiksi. Suunnanmuutoksen taustalla olivat Ison-Britannian, Uuden-Seelannin ja OECD:n esimerkit luvun alun suuri lama loi kriisitietoisuutta, jonka avulla muutoksia saatiin vietyä läpi nopeasti. (Patomäki 2007) Muutoksen yhtäaikaisuus eri maissa on tuottanut globalisaatiouskoa, ajatusta siitä että jonkinlainen globaali prosessi pakottaa kaikki maat sopeutumaan samoihin ehtoihin. (Sovellusta veropolitiikkaan ks VM 2010, kritiikkiä ks Kozul-Wright 2006) Väite on yksinkertainen ja kärjistävä, mutta ohjaa tarkastelemaan politiikan tasoja. On olennaista erottaa, mitkä päätökset ovat puhtaasti kansallisvaltioiden asioita ja mitkä taas ylikansallisten instituutioiden ehdollistamia. Kansallisvaltioiden politiikan rajoitteita liioitellaan, mutta valtioiden liikkumavara kaventuu nykyistäkin enemmän ilman oikeanlaista globaalipolitiikkaa. 9

10 Tyypillinen esimerkki globalisaatiopuheesta on usein kuultu väite, jonka mukaan globalisaatio vaatii veroasteiden laskemista. Yritysten ajatellaan siirtävän tuotantoaan pois maista, joissa verotus on liian korkeaa. Perustelu ei ole yleispätevä. Kehitysmaihin siirretään teollisuutta jossakin määrin, mutta taustalla on ennen kaikkea matala palkkataso, ei niinkään verotus. Mekaanista kokoonpanoteollisuutta monimutkaisempia toimintoja taas investoidaan mielellään korkean veroasteen maihin, joissa yhteiskuntarauha, yhteiskunnan palvelut ja koulutettu työvoima ovat aitoja vetovoimatekijöitä. Taloushistorian näkökulmasta kehitysmaihin investoidaan tänä päivänä erittäin vähän. Viime vuosina monet yritykset ovat myös alkaneet siirtää tuotantoaan takaisin Kiinasta laatuongelmien vuoksi. Sitä voi kuitenkin pohtia, onko työnantajilla intressi tuottaa ja pitää yllä epävarmuuden ilmapiiriä ja jatkuvaa työpaikan menettämisen pelkoa. (De Rivero 2003) Keskeinen osa talouden globalisaatiota on ollut veroparatiisitalouden merkittävä kasvu. Tässä kyse ei ole tuotantotalouden vaan finanssimarkkinoiden globalisaatiosta, ja sen porsaanrei istä. Maailmassa on noin 70 salaisuusvaltiota tai -aluetta, jotka tarjoavat yrityksille ja yksityishenkilöille tiukkaa yksityisyyden suojaa, usein yhdistettynä matalaan verotukseen ja puutteelliseen säätelyyn. Rikkaat ihmiset pystyvät välttämään tai rikollisesti kiertämään veroja näiden salaisuusvaltioiden avulla. Lisäksi suuryritykset pystyvät välttämään tai kiertämään veroja perustamalla tytäryhtiöitä veroparatiiseihin ja käymällä kauppaa näiden kanssa vääristellyin hinnoin. Monet pankit, tilintarkastusyhtiöt ja lakiasiaintoimistot avustavat tässä toiminnassa. (Ylönen 2008) On totta, että niin kauan kun pääomat liikkuvat vapaasti ja veroparatiisien toimintaan ei puututa, valtioilla on painetta kokonaisveroasteen laskemiseen. Tämä kuitenkin johtuu maailmantalouden valuvioista, joihin voidaan puuttua, sen sijaan että rapautetaan hyvinvointijärjestelmiä globaalin kilpailun paineiden vuoksi. Veroparatiisien toiminnan rajoittamiseksi on otettu pieniä askelia kehittämällä esimerkiksi valtioiden välistä verotietojen vaihtoa ja lisäämällä joidenkin yritysten velvoitteita raportoida tytäryhtiöidensä välisistä rahavirroista. Nämä toimet ovat kuitenkin jääneet vielä täysin riittämättömiksi. (Kehitysyhteistyön palvelukeskus 2010) 10

11 Lähteet Buckman, Greg (2004). Globalization. Tame it or scrap it? Zed books, Lontoo. De Rivero, Oswaldo (2003). The myth of development. The non-viable economies of the 21st century. Zed books, Lontoo & New York. Jylhämö, Kimmo (2011). Mä maksan!, Voima-lehti, 3/2011, Voima kustannus. Kantola, Anu (2006). Markkinakuri ja managerivalta: Poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä, Loki-kirjat, Helsinki. Ylönen, Matti, Kohonen, Matti, Nahi, Tytti, Nokelainen, Pasi & Uljainen, Johanna (toim) (2010). Kansainvälinen veronkierto kuriin: Kuinka turvata Suomen ja kehitysmaiden verotulot?, Kepan ajankohtaiskatsaukset 6, 2010, Kehitysyhteistyön palvelukeskus. Kozul-Wright, Richard (2006). Globalization now and again. Teoksessa K.S.Jomo (ed) Globalization under hegemony. Oxford University press, Oxford. Patomäki, Heikki (2007). Uusliberalismi Suomessa: Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot, WSOY, Helsinki. Valtionvarainministeriö (2010). Julkinen talous tienhaarassa.vm, Helsinki. Ylönen, Matti (2008). Veroparatiisit: 20 ratkaisua varjotalouteen, Into kustannus, Helsinki. 11

12 2 TALOUDEN OHJAAMISEN KEINOT Talouden ohjaamista kutsutaan talouspolitiikaksi. Talouspolitiikka koostuu finanssipolitiikasta, rahapolitiikasta, kauppapolitiikasta ja teollisuuspolitiikasta. Toisinaan talouspolitiikkaan luetaan myös tulopolitiikka ja aluepolitiikka. Finanssipolitiikalla tarkoitetaan valtion budjettiin liittyviä kysymyksiä, eli valtion kulutusta ja veroja. Rahapolitiikalla tarkoitetaan keskuspankin talouspolitiikkaa, jolla vaikutetaan muun muassa rahan arvoon, liikkeellä olevan rahan määrään ja korkoihin. Kauppapolitiikkaan kuuluvat kansainvälistä kauppaa ohjaavat säännöt ja sopimukset. Teollisuuspolitiikalla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään parantamaan tai muovaamaan yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä tai rakennetta. Tulopolitiikalla tarkoitetaan palkoista sopimisen tapaa ja periaatteita, aluepolitiikalla taas pyrkimyksiä tasata tuloja ja työtä eri maantieteellisten alueiden välillä. Jaottelut auttavat ymmärtämään, millä taholla on poliittista kykyä ja valtaa puuttua tiettyyn talouspolitiikan alueeseen. Jaoteltaessa talouspolitiikan osa-alueita on pidettävä mielessä mainittu talouden alan määrittelyn vaikeus. Osa talouspolitiikasta vaikuttaa muihin politiikan osa-alueisiin, esimerkiksi sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaan. Tällöin niitä olisi mahdollista käsitellä muuten myös muilla kuin talouspolitiikan välineillä ja käsitteillä. Tämä vaikuttaisi vastaavasti myös politiikan sisältöön. Valtio luo säännöt ja suuntaviivat Valtio on monessa mielessä keskeisin talouspolitiikan toimija. Monet suurimmista poliittisista kiistoista liittyvät tavalla tai toisella valtion kulutukseen ja veroihin, eli finanssipolitiikkaan. Finanssipolitiikkaan kuuluva veropolitiikka on ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta, koska veropolitiikalla on suuri vaikutus tulonjakoon. Sillä voidaan myös ohjata markkinoiden toimintaa. Suomessa kunnat toteuttavat suuren osan hyvinvointipalveluista. Vaikka hyvinvointipalveluiden toteuttajia ovat kunnat eivätkä valtio, valtion toimilla on näihinkin toimintoihin tärkeä vaikutus. Valtio rahoittaa välillisesti merkittävän osan kuntien menoista. Valtionosuuksien suuruus ja kunnille annettujen lakisääteisten tehtävien määrä vaikuttavat tasaverona kerättävän kunnallisveron suuruuteen, ja sitä kautta laajemmin veropolitiikkaan. Teollisuuspolitiikka ja siihen liittyvät elinkeino- ja tuotantorakenteen ohjaus kuuluu valtion keskeisiin tehtäviin. Valtio voi myös tehdä teollisuuspolitiikkaa, ja siihen kuuluvaa omistajapolitiikkaa. Tällä tarkoitetaan aktiivista elinkeino- ja tuotantorakenteen ohjausta. Valtiolla voi olla pitkän tähtäimen 12

13 intressejä keskittyä tietynlaiseen tuotantoon, esimerkiksi korkeamman jalostusasteen tuotantoon, tai keskittää tuotantoa enemmän tietyllä maantieteelliselle alueelle. Markkinoihin luottamalla monet tulevaisuuden kannalta tärkeät investoinnit jäävät helposti tekemättä. Lisäksi valtio on osapuolena kansainvälisissä sopimuksissa, joita löytyy käytännössä kaikilta talouspolitiikan aloilta. Kansainväliset sopimukset rajoittavat kansallisvaltioiden valtaa, ja niiden poliittisen arvioinnin onkin tapahduttava ennen solmimista. Valtiot ovat myös edustettuna useissa kansainvälisissä elimissä, jotka tekevät politiikkaa globaalimmalla tasolla. Niinpä myös kansainväliseen politiikkaan vaikuttaminen tapahtuu useimmiten valtiovallan kautta. Kunnat vastaavat palveluista Suomalainen palveluiden tuotannosta vastaava kuntamalli on kansainvälisesti harvinainen. Muun muassa terveydenhuollon ja koulutuksen järjestäminen on kuntien vastuulla, mikä luo paineita tarvittavien tulojen keräämiseen. Kunnilla on tätä varten verotusoikeus ja periaatteessa laaja talouspoliittinen autonomia. Autonomiaa rajoittavat yhtäältä lakisääteiset velvollisuudet, toisaalta kyky kerätä tuloja. (Loikkanen ja Nivalainen 2010) Valtiontalouden päätökset vaikuttavat vahvasti kunnissa. Kuntatalouden heikentyminen johtaa tasaverona kerättävän kunnallisveron nousuun, ellei kunta tahdo velkaantua. Kunnallisverojen nosto vähentää näin verotuksen progressiota periaatetta, jonka mukaan kunkin tulisi maksaa veroja kykyjensä mukaan. Tämä johtaa usein välillisesti tuloerojen kasvuun, jonka haitalliset vaikutukset näkyvät laajalti paitsi sosiaalisessa, myös taloudellisessa kehityksessä. Talouden ohjaamisen ja demokratian kannalta ongelma on, että valtiontalouden päätöksien ja kuntatalouden palveluiden yhteyttä on vaikea hahmottaa. Kuntataloudessa valtiotason päätökset näkyvät joka tapauksessa viiveellä. Onkin järkevää katsoa julkista sektoria ja verotuksen progressiota kokonaisuutena. Millainen osuus koko taloudesta julkisella sektorilla on, kun katsotaan sekä valtion- että kunnallistaloutta? Miten progressiivinen verojärjestelmä kokonaisuutena on, kun katsotaan erilaisia valtionveroja ja kunnallisveroa kokonaisuutena? Euroopan unionin talousvalta on vahvistunut Euroopan unionilla on tänä päivänä huomattava vaikutus jäsenmaiden talouspolitiikkaan. Yleensä EU:sta puhuttaessa keskitytään EU:n lainsäädäntövaltaan. Talouspoliittisesti huomattavasti merkittävämpiä kuitenkin ovat kasvu- ja vakaussopimus sekä ennen kaikkea Euroopan rahaliiton perusrakenne. 13

14 Kasvu- ja vakaussopimuksessa määritellään EMU-jäsenmaille kaksi julkista taloutta koskevaa eli finanssipolitiikkaan liittyvää tavoitetta. Ensinnä julkinen velka ei saa ylittää 60 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja toiseksi valtion budjetin alijäämä ei saa ylittää kolmea prosenttia bruttokansantuotteesta. Käytännössä näitä tavoitteita on noudatettu huonosti. Ne heijastavat poliittista valta-asemaa: suurten maiden on helpompi poiketa säännöistä. Komission valtaa on vuoden 2008 finanssikriisin ja sitä seuranneiden valtioiden velkaongelmien myötä lisätty. Joulukuussa 2011 astui voimaan kuusi lakimuutosta sisältänyt six-pack -lainsäädäntö, joka antoi komissiolle valtaa valvoa sakon uhalla jäsenmaiden budjettialijäämiä. (Chaffin 2011) Tätä työkalua vahvistettiin vielä 2012 uudella kansainvälisellä sopimuksella. (Patomäki 2012) Nykyolosuhteissa rahapolitiikka on kokonaan Euroopan keskuspankin toimialaa, eikä Suomessa ole elintä joka voisi vaikuttaa rahapolitiikan linjaan. Tarkkaan ottaen sellaista ei ole missään muuallakaan politiikan piirissä, koska Euroopan keskuspankki on määritelty poliittisesti itsenäiseksi. (Euroopan keskuspankki 2012) Se ei siis ole vastuussa kenellekään. Euroopan keskuspankin tehtäväksi on määritelty inflaation pitäminen matalana. Poliittisesti tilanne on kummallinen, koska poliittinen valinta rahapolitiikan linjasta on ikään kuin valmiiksi tehty ja määritelty politiikan ulottumattomiin. Vaikka rahapolitiikkaan ei tällä hetkellä voikaan vaikuttaa, on tästä poliittisesta valinnasta syytä olla tietoinen. On myös luultavaa, että kysymys muuttuu uudelleen keskustelun aiheeksi ja avoimeksi. Keskuspankin itsenäisyyteen on jo ilmestynyt säröjä Euroopan talouskriisin myötä. (Esim. Talouselämä 2012) Globaalien instituutioiden reunaehdot ja hiljainen vallankäyttö Yhä useammat talouden reunaehdot tulevat nykyään EU:n lisäksi kansainvälisten talousjärjestöjen kautta. Tunnetuimpia näistä ovat Maailman kauppajärjestö WTO, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki. WTO:n sitovat sopimukset linjaavat kauppapolitiikkaa. WTO:n mandaattiin kuuluu kaupan vapauttaminen. WTO-sopimuksilla on sovittu myös muun muassa patenttijärjestelmän laajentamisesta ja investoijien oikeuksien laajentamisesta. WTO-sopimukset säätelevät maiden mahdollisuuksia kauppapoliittiseen päätöksentekoon. Käytännössä WTO:ssa käytävät neuvottelut uusista globaaleista kauppasopimuksista ovat ajautuneet umpikujaan. Kauppapolitiikkaa tehdään yhä enemmän valtioiden välisillä pienemmillä sopimuksilla, joita EU on solminut aktiivisesti kehitysmaiden kanssa. Maailmanpankki ja erityisesti IMF käyttävät merkittävää valtaa velkakriisiin ajautuneissa maissa, jotka ovat joutuneet ottamaan kriisilainoja selvitäkseen 14

15 talousongelmista. IMF tarjoaa lainaa maille, jotka muuten olisivat maksukyvyttömiä. IMF:n lainaohjelmissa on kuitenkin kyse paljon enemmästä kuin lainan tarjoamisesta: ohjelmiin kuuluu raskaita talouspoliittisia ehtoja. Maailmanpankin kansainvälinen kehitysjärjestö myöntää lainoja valtioiden hankkeisiin, mutta myös sen lainat edellyttävät IMF:n positiivista arviota. IMF:n velallisten on rutiininomaisesti edellytetty vapauttavan kauppaa, purkavan pääomien liikkumisen esteitä, yksityistävän valtionyhtiöitä ja leikkaavan julkisia palveluja. Samalla sijoittajien saatavien maksaminen täysimääräisenä on pyritty varmistamaan. IMF:n ohjelmiin joutuminen on mille tahansa maalle erittäin huono uutinen. (Ylönen 2012) Suomi oli lähellä joutua IMF-ohjelmaan vuonna Laman hoito olisi ollut varmasti sosiaalisesti raskaampaa, jos näin olisi käynyt. Rikkaiden maiden yhteistyöjärjestön OECD:n piirissä sovitaan esimerkiksi moniin kansainväliseen verotukseen liittyvistä kysymyksistä. Kansainväliset talousjärjestöt käyttävät usein valtaa myös epäsuorasti. IMF:llä, Maailmanpankilla ja OECD:llä on kaikilla hyvin resursoidut tutkimusosastot, joiden tekemään tutkimukseen ja maa-arvioihin vedotaan usein myös Suomen julkisessa keskustelussa. OECD:n valtaa lisäävät sen ylläpitämät, eri maiden virkamiehiä kokoavat työryhmät. Monet uusista julkishallinnon opeista ovat tulleet Suomeen OECD:n julkishallinnon komitean kautta. Monen erityisalan sääntöjä suunnittelevat markkinoiden itsesäätelyyn perustuvat kansainväliset järjestöt. Tällaisia aloja ovat perinteisesti olleet pankkitoiminta, vakuutustoiminta, sijoitustoiminta ja kirjanpitoala. Kaikilla aloilla sovelletaan toki myös kansallisia ja EU-lakeja. Joillain aloilla, kuten kirjanpidossa, vuoden 2008 finanssikriisi ja muut markkinaepäonnistumiset ovat johtaneet itsesäätelyn alan maltilliseen pienentämiseen. IMF, Maailmanpankki, OECD ja WTO ovat perinteisesti ajaneet valtion roolin ja talouden säätelyn vähentämiseen perustuvia malleja. Sama kaava on toistunut EU:n neuvottelemissa kauppasopimuksissa. Suurien järjestöjen sisään mahtuu kuitenkin monenlaista ja osin keskenään ristiriitaista ajattelua. Vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin jälkeen erityisesti IMF on alkanut puhua talouden vahvemman säätelyn ja esimerkiksi tuloerojen kaventamisen puolesta. Toisaalta nämä uudet ajatukset ovat toistaiseksi näkyneet heikosti käytännön lainapolitiikassa. (Ylönen 2012) 15

16 Taulukko: Julkisten hankintojen osuus bruttokansantuotteesta Seliteteksti: Valtion ja kuntien hankintojen kautta ohjattiin Suomessa vuonna 2008 lähes 17 prosenttia eli lähes viides osa bruttokansantuotteesta. Bruttokansantuote mittaa koko maan taloudellista tuotantoa. Tulos kertoo 1980-luvun lopulla aloitettujen hallinnon ja palveluiden tuottamismallien Total expenditure on work, goods and services as a percentage of GDP Belgium 15,70 16,38 14,71 14,47 15,08 Bulgaria n/a n/a n/a 16,33 16,66 Czech Republic 25,67 20,35 26,50 25,29 25,07 Denmark 16,41 14,28 14,65 14,81 15,22 Germany 15,78 16,18 16,16 16,52 16,82 Estonia 12,84 18,76 17,41 17,16 18,38 Ireland 12,01 12,67 13,03 13,99 15,83 Greece 10,37 9,43 9,23 9,46 8,95 Spain 13,81 13,96 14,51 14,99 14,90 France 17,00 17,57 17,47 17,39 17,48 Italy 15,09 14,30 14,33 13,93 14,08 Cyprus 12,11 11,22 11,82 10,51 10,57 Latvia 17,73 16,24 16,68 16,01 16,11 Lithuania 13,05 13,48 16,60 17,85 17,34 Luxembourg 16,79 13,74 13,21 13,77 15,26 Humgary 19,59 18,41 21,58 21,68 19,62 Malta 13,68 16,06 15,10 14,26 15,59 Netherlands 23,64 24,08 25,35 25,43 25,51 Austria 17,06 18,62 17,36 18,25 19,36 Poland 15,79 15,94 18,44 18,12 18,87 Portugal 15,75 15,54 15,44 16,62 17,36 Romania n/a n/a n/a 21,84 19,96 Slovenia 17,58 14,19 19,44 14,95 15,51 Slovakia 22,71 22,77 25,48 25,45 23,18 Finland 16,63 16,13 16,11 16,07 16,77 Sweden 17,61 17,93 18,21 18,38 19,13 United Kingdom 17,67 17,22 18,12 17,79 18,83 Total EU 27 16,37 16,30 16,63 16,89 17,23 16

17 muutoksista, kun julkisen sektorin tehtäviä on siirretty yksityiselle sektorille. Hankintojen kriteereillä voidaan niiden volyymin vuoksi vaikuttaa merkittävästikin yritysten toimintaan, esimerkiksi suosimalla yrityksiä jotka raportoivat avoimesti eri maihin maksamistaan veroista. Lähteet Chaffin, Joshua (2011). European parliament backs six pack legislation, lehdessä Financial Times Euroopan keskuspankki (2012). Riippumattomuus, www-sivu, luettu Loikkanen, Heikki A. & Nivalainen, Henna (2010). Suomen kuntatalouden kehitys: Miten tähän on tultu?, Kuntien takauskeskukselle tehty raportti, , KEHITYS_ pdf, luettu Patomäki, Heikki (2012). Sopimusluonnos eurooppalaiseksi budjettikuriksi, , luettu Talouselämä (2012). Saksa vaatii jo EKP:ta sulkemaan rahahanat, Talouselämä , luettu Ylönen, Matti (2012). Mahti kukkarossa: Johdatus Maailmanpankkiin ja IMF:ään, Into kustannus, Helsinki. 17

18 3 MITEN KASVU SYNTYY? Taloustieteen ja talouspolitiikan keskeisimpiä käsitteitä on talouskasvu. Se on perinteisesti yhdistetty hyvinvoinnin kasvuun (Kajanoja 2005). Vuosikymmenten ajan talouskasvun käsitteeseen liitettiin elintason nousu, elinkeinorakenteen muutos ja laajeneva hyvinvointivaltio. Sittemmin ekologiset seikat ovat pakottaneet arvioimaan uudelleen talouskasvun toivottavuutta (Latouche 2010). Talouskasvu synnyttää pitkän aikavälin hyvinvointia vain, jos se yhdistetään oikeisiin ratkaisuihin muilla politiikanaloilla, kuten talous-, teollisuus-, ympäristö- ja työvoimapolitiikassa. Kasvun, vakauden ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeistä on, että kasvun hyödyt jakautuvat riittävien palkkatulojen kautta tasaisesti koko väestölle. Esimerkiksi Kiinassa talous kasvaa valtavasti, mutta suurin osa kasvusta ei suuntaudu palkankorotuksiin, vaan säästöasteen kasvattamiseen. Tämä voi myöhemmin muodostua ongelmaksi, jos säästöt kanavoidaan työpaikkoja luovien investointien sijaan esimerkiksi keinotteluun rahoitusmarkkinoille. (Lo 2008) Talousajattelun valtavirtaa nykyään edustava uusklassinen taloustiede tulkintoineen on tuonut talouspolitiikkaan monia talouskasvua koskevia yksinkertaistuksia. Monet päättäjät ovat tämän seurauksena alkaneet uskoa vähintään alitajuisesti sen tarjoamiin selityksiin. Suomalaisessa julkisessa keskustelussa vedetään esimerkiksi usein mutkia suoriksi toteamalla, että ulkomailta tulevat sijoitukset luovat talouskasvua. Joskus taas esitetään että markkinoiden säätelyn purkaminen nopeuttaa kasvua mutta kasvattaa tuloeroja, ja vastustetaan säätelyn purkamista tuloerojen takia. Tällöin kuitenkin hyväksytään virheellisesti säätelyn purkamisen ja kasvun yhteys. Talouskasvu on politiikkaa, ei insinööritiedettä Taloustieteilijät eivät ole löytäneet yksimielisyyttä kasvun syistä maailmantaloudessa tai edes yksittäisten valtioiden sisällä. Kiistanalaisiin asioihin suhtaudutaan usein itsestäänselvyyksinä. Keskeisin talouspoliittisessa keskustelussa vaikuttava väärinkäsitys on kaupan vapauttamisen yhteys talouskasvuun (esim Bhagwati 2004). Tyypillisesti tällainen vapauttaminen sisältää rahamarkkinoiden liberalisoinnin. Ajatellaan, että valtion harjoittama ohjaus aiheuttaa vääristymiä markkinoiden toimintaan. Säätelyn purkamisen uskotaan johtavan markkinoilla maksimaaliseen vaihtoon ja tätä kautta tuotannon kasvuun. 18

19 Rahamarkkinoiden säätelyn purkamisen pitäisi uusklassisen talousteorian mukaan johtaa talouden tehostumiseen, kun erilaisiin investointeihin on tarjolla pääomaa. Viimeistään vuoden 2008 finanssikriisi romutti tämän teorian oikeutuksen. Teoriaa käytetään kuitenkin edelleen. (Holappa 2008) Kokemus osoittaa, että sääntelyn purkamisen seurauksena on pikemmin markkinoiden tehottomuus ja kasvun hidastuminen sekä tuloerojen räjähdysmäinen kasvu. Pääomien vapauttamisen myötä sijoittajilla ei ole kannustinta sijoittaa pääomia tuottavaan toimintaan, vaan niitä voi säästää ja sijoittaa rahoitusmarkkinoille. Tuotannollisten investointien osuus pääoman eri käyttötarkoituksista siis laskee. Rahoitusmarkkinoiden keinottelu luo suurta epävakautta koko talousjärjestelmään. Erilaiset innovatiiviset sijoitusinstrumentit ovat pahentaneet tilannetta huomattavasti, kun sijoituksiin liittyvien riskien tunnistamisesta on tullut vaikeaa. Vuoden 2008 finanssikriisin lisäksi myös pienempien rahoitusmarkkinakriisien esiintymistiheys on kasvanut huomattavasti rahoitusmarkkinasäätelyn purkamisen seurauksena. (Skidelsky 2008) Pääomien vapauttaminen johtaa pääoman poliittisen vallan kasvuun, minkä seurauksena palkkatulojen suhde pääomatuloihin heikkenee. Suomessa tämä trendi on ollut näkyvissä 1990-luvulta saakka. Palkkatulojen ostovoiman heikkeneminen johtaa kokonaiskysynnän laskuun, mikä vähentää tuotantoa: tuotteille kun täytyy olla ostajia. Kokonaiskysynnän pieneneminen on maailmanlaajuinen ilmiö, eikä ole välttämättä kovin selvästi näkyvissä pienessä vientivetoisessa taloudessa kuten Suomi. Vastuullinen pitkän aikavälin talouspolitiikka edellyttää kuitenkin kansainvälistä yhteistyötä, jossa yksi maa ei voi poimia rusinoita pullasta. Esimerkiksi Euroopan unionin talous ei kasva vain Saksan talouskasvulla, jos kuluttajakysyntä hiipuu pysyvästi Välimeren valtioissa ja muualla EU:ssa. (Euromemorandum 2010) Rahoitusmarkkinoiden, kansainvälisen kaupan ja palveluiden säätelyn purkamiseen yhdistyy usein ihmiskäsitys, jonka mukaan on tärkeää motivoida työntekijöitä työhön. Tämän päättelyketjun mukaan ihmisten työhalut kasvavat lähes automaattisesti, kun palkasta käteen jäävä osuus nousee ja tuloerot kasvavat. Tällä logiikalla perustellaan erityisesti veronalennuksia mutta myös sosiaaliturvan leikkauksia. Äärimmilleen vietynä on esitetty, että esimerkiksi valtion veronkevennykset voivat maksaa itsensä takaisin. Todistusaineistoa väitteille ei ole löytynyt. (Wolff & Resnick 1987). Motivaatio-argumentin suuri ongelma on, että ihmisten työskentelyhalulla on varsin vähän tekemistä edes työllisyyden, saati kasvun kanssa. Yhteiskunnassa, jossa kaikki olisivat yrittäjiä, työskentelyhalu-argumentti voisi olla ratkaiseva. 19

20 Palkansaajayhteiskunnassa, eli käytännössä kaikissa vauraissa yhteiskunnissa, tehdyn työn määrän ratkaisee ennen kaikkea työn kysyntä eli se, kuinka paljon yksityinen ja julkinen sektori haluavat työllistää ihmisiä. Ihmiset eivät voi vain päättää työllistyä, vaikka olisivat miten motivoituneita, koska jonkun pitää haluta maksaa työstä palkkaa. Lisäksi on epäselvää, mihin suuntaan motivaatiotekijät vaikuttavat: veronalennuksetkin voivat yhtä hyvin vähentää työhaluja, koska suurempi tulotaso lisää mahdollisuuksia vapaa-ajan lisäämiseen. Epätasa-arvo ja tuloerot ovat myös taloudellisia ongelmia Monet vasemmiston ja oikeiston välisistä linjaeroista liittyvät tulonjakoon. Tulonjako on arvokysymys. Toisaalta erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana tehdyt tutkimukset tukevat tulonjakoa pitkän aikavälin talouskasvun ja vakauden yhtenä välttämättömänä pilarina luvulla kansantaloustieteen ja sitä kautta politiikan valtavirtaan noussut uusklassinen taloustiede näki tuloerot talouskasvuun nähden toissijaisena kysymyksenä. Pienen ryhmän vaurastumisen ajateltiin hyödyttävän kaikkia. Hyvinvointi pisaroi ylhäältä alas, kun rikkaat käyttävät omaisuuttaan investointeihin ja kulutukseen. Oletus on hataralla pohjalla, sillä osa varoista jää joko makaamaan pankkitileille tai kanavoituu rahoitusmarkkinasijoituksiin. (Harvey 2008; luku 2) Korkeiden tuloerojen on havaittu johtavan spekulatiivisten sijoitusten kasvuun, kun rikkaat yksityishenkilöt, investointipankit ja muut sijoittajat etsivät varoilleen tuottavia sijoituskohteita ja nopeita voittoja. Spekulatiiviset sijoitukset ruokkivat hyödykkeiden ja rahoitusmarkkinoiden hintakuplia, mikä huomattiin jo vuoden 1929 talousromahduksen yhteydessä. (Skidelsky 2008) Rahoitusmarkkinoiden säätelyn purku pahentaa tilannetta. Esimerkiksi vuoden 1929 talousromahduksen jälkeen luodut palomuurit talletuspankkitoiminnan ja investointipankkitoiminnan välillä purettiin 1990-luvulla. Tämä oli yksi merkittävä syy vuoden 2008 subprime-lainakriisin syttymiseen. Investointipankki Goldman Sachs myi subprime-lainoja asiakkailleen samalla, kun se löi vetoa rahoitusmarkkinoilla sijoitusten romahtamisen puolesta. (Wolff 2010; part 2) Konservatiivisesta talousajattelustaan perinteisesti tunnettu Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on viime vuosina tehnyt tutkimusta tasaisen tulonjaon yhteydestä talouden vakauteen. Kasvukaudet ovat IMF:n ja monien muiden tutkimusten mukaan olleet pisimpiä valtioissa ja alueilla, joissa tulonjakoon on kiinnitetty huomiota (Ylönen 2012). Maailmantalous kasvoi varsin nopeasti vuodesta , minkä jälkeen taloutta ryhdyttiin vapauttamaan (Lordon 2010). Sen jälkeen kasvu on ol- 20

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

näkökulmia globalisaatioon

näkökulmia globalisaatioon halavaara hulkko mäkilä ritvos näkökulmia globalisaatioon sanomalehdet taloustiedon opetuksessa 02 20 Globalisaatio, maailmanlaajuinen talous, on nykyisessä merkityksessään tullut laajasti tunnetuksi vasta

Lisätiedot

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 04 Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? 12 Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 06 Rahoitusmarkkinoiden verotus 14 Pankkijärjestelmän uudistaminen 09 Veroparatiisien lakkauttaminen 16 Julkisen

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Antti Alaja KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ

Antti Alaja KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Alaja KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ ANTTI ALAJA VALTIONYHTIÖISTÄ YRITTÄJÄHENKISEEN VALTIOON Antti Alaja Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 1/2015 Kalevi Sorsa -säätiö

Lisätiedot

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen

Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA. Lauri Tähtinen Antti Törmänen Oikea palkka KYMMENEN TOTUUTTA TULOEROISTA Lauri Tähtinen Antti Törmänen Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi Sundell Kannen kuva: Tuomo Kostet Painopaikka: Unigrafia, Helsinki 2013

Lisätiedot

Impulsseja Marraskuu 2012

Impulsseja Marraskuu 2012 Impulsseja Marraskuu 2012 Jussi Ahokas ja Lauri Holappa Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen Vivahde-eroistaan huolimatta, kaikkien Suomen puolueiden työllisyyspolitiikka on korostanut työvoiman

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

3 4 / 2009. raha. mitä on. 5 Vapautta. 8 Kuka. 3 Attacin. hyötyy. ja vastarintaa. talousennuste: Kriisi syvenee. seteleistä?

3 4 / 2009. raha. mitä on. 5 Vapautta. 8 Kuka. 3 Attacin. hyötyy. ja vastarintaa. talousennuste: Kriisi syvenee. seteleistä? 3 4 / 2009 raha mitä on 3 Attacin talousennuste: Kriisi syvenee 5 Vapautta ja vastarintaa 8 Kuka hyötyy 500 euron seteleistä? Suomen attacin jäsenlehti Numero 3 4/2009 www.attac.fi Tässä numerossa 2 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN?

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Pro Gradu -tutkielma TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisessa keskustelussa Ilkka Honkasalo Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus

Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus EEVA SIMOLA FINNWATCH 1/2009 FinnWatch on kansalais- ja ay-järjestöjen vuonna 2002 perustama verkosto, jolla on tietotoimisto. Se tarkkailee

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI

UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI 2 / 2010 UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI 3 Rakenteettomuuden tyrannia 4 Mitä on kapitalismi? 11 Verokarhu pankissa Suomen attacin jäsenlehti Numero 2/2010 www.attac.fi 3 Tässä numerossa pääkirjoitus Mitä

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto

RISTO HARISALO. Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto SÄÄNTELYN VAIKUTUS TYÖN LUOMISEEN Tutkimus pk-yrityksistä RISTO HARISALO Johtamistieteiden laitos Tampereen yliopisto Copyright Risto Harisalo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA MARKET AND GOVERNMENT FAILURES

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot