Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla"

Transkriptio

1 Suhdannekatsaus kesäkuu kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen kohentuessa. Yhdysvallat toimii kasvun moottorina yksityisen kulutuksen noustessa raaka-ainehintojen pysyessä vakaina. Kehittyvien markkinoiden tila pysyy haavoittuvana ja Venäjän talous taantuu. Kiina pystynee pitämään talouden vakaana. Kasvu piristyy myös euroalueella yksityisen kulutuksen voimin, joskin korkea velkaantuneisuus ja rakenteelliset ongelmat rokottavat nousua. Euron heikkeneminen tukisi vientinäkymiä. Keskuspankit kulkevat eri suuntiin, kun Yhdysvallat normalisoi rahapolitiikkaa ja EKP lisää keinoja tukea taloutta inflaation hiipuessa. Euriborit pysyttelevät matalina 2016 puolelle asti. Suomi tarpoo kolmatta vuotta taantumassa. Kuluvana vuonna pohjan talouskasvulta vei Venäjän talouden taantuma, mikä näkyy Suomen vientiluvuissa ja turistimäärissä. Positiivista on, että alkuvuoden aikana länsivienti on piristynyt ja uudet tilaukset ovat kääntyneet kasvuun. Suhdannekäänne on siis ilmassa. Vuonna 2015 tuotanto kasvaa kuitenkin vain 1,5 prosenttia vahvan euron, horjuvan Venäjän ja julkisen talouden kiristystoimien rajoittaessa kasvunäkymiä. Elpyminen perustuu täysin verkkaisesti kohenevaan vientiin, sillä kotimainen kysyntä junnaa paikallaan. Kotitalouksien tilanne pysyy vaatimattomana, kun työttömyys kasvaa vielä aavistuksen ja ostovoima supistuu. Asuntomarkkinat junnaavat ja inflaatio pysyy heikkona Julkisen talouden velkasuhde nousee kiristystoimista huolimatta, eikä selvää käännettä nähdä ennen talouskasvun piristymistä. Rakenneuudistuksissa eteneminen auttaisi säilyttämään parhaan luottoluokituksen ja kohentaisi tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Kuluttajien luottamus nousee SUOMI Nykyinen ennuste Edellinen ennuste BKT, volyymi, % -0,2 1,5 0,5 1,8 Työttömyysaste, % 8,5 8,4 8,4 8,3 Inflaatio, % 1,0 1,2 1,3 1,4 Ansiotaso, % 1,2 1,2 1,3 1,2 Asuntojen hinnat, % -0,5 0,5 0,5 1,5 Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Ekonomisti Juhana Brotherus Vaihtotase / BKT, % -0,7-0,5-0,5-0,2 Julkinen velka / BKT, % 59,0 61,0 58,5 60,5

2 Kansainvälinen talous Rahapolitiikka etsii uutta suuntaa Kehittyneiden maiden talouskasvu näyttää vahvistuvan Odotamme kansainvälisen kaupan vilkastuvan vuoden loppua kohti, mutta kehittyvien talouksien kasvukivut ja poliittiset riskit sumentavat näkymää. Yhdysvalloissa ja vähitellen myös Euroopassa kasvua rajoittaneet tekijät heikentyvät julkisen talouden kiristysten jäädessä taakse ja rahoitusolojen normalisoituessa. EKP:n toimet keventävät rahapolitiikkaa ja korot pysyvät alhaalla. Yhdysvalloissa rahapolitiikan poikkeustoimia jo vähennetään, mutta ohjauskorkoa nostettaneen vasta Inflaatio ei nouse kasvun tielle länsimaissa, sillä ylimääräinen kapasiteetti ja korkea työttömyys yhdistettynä vähäisiin hintapaineisiin raaka-ainemarkkinoilla ylläpitävät huolta deflaatiosta. Euroalueen talous on jo kääntynyt loivaan kasvuun. Viennin nousun sijaan kasvun veturiksi nousevat kulutus ja investoinnit. Rakenteelliset ongelmat, korkea velka ja jähmeästi toimivat rahoitusmarkkinat rasittavat talouskasvua vielä vuosien ajan, mutta taloudesta löytyy runsaasti löysää kapasiteettia kasvaa. Kehittyvissä maissa nousu pysyy normaalia hitaampana, vaikka vientinäkymät länsimaihin kohentuvatkin. Kiinassa saavutettaneen viralliseksi tavoitteeksi asetettu 7,5 prosentin kasvu, mutta riski velkavetoisen investointibuumin aiheuttamista uhista ruokkii epävarmuutta. Intian talous kasvaa vahvemmin parin synkän vuoden jälkeen. Heikommat kasvunäkymät ovat raaka-aineiden viennistä riippuvaisissa maissa kuten Brasiliassa ja Venäjällä, jonka kehitystä jarruttaa myös kriisi Ukrainassa. Yhdysvalloissa yhä käyttämättömiä resursseja Maailman suurimman kansantalouden tuotanto on kasvanut verkkaisesti reilun 2 prosentin vauhtia finanssikriisin pohjilta. Tammi-maaliskuussa 2014 bruttokansantuote supistui 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, koska kylmä talvi ja varovainen rakentaminen hyydyttivät taloutta. Yhdysvaltojen talouskasvu onkin jäänyt alle normaalin noin 3 prosentin vuosikasvun, mutta loppuvuosi 2014 näyttää lupaavammalta. Työvoima ja työllisyys kasvussa Edellytykset kasvulle näyttävät paremmilta kuin vuosiin, koska talous toimii normaalimmin useilla osa-alueilla. Toipuminen finanssikriisistä tapahtuu usein normaalia hitaammin, koska rahoitusmarkkinat eivät pysty rahoittamaan talouskasvua. Viime aikoina pankkien luottokriteerit ovat selvästi lieventyneet ja rahoitusmarkkinoiden toiminta palautunut normaalimpaan. Samaan aikaan yksityisen sektorin velan sulaminen sekä alhainen korkotaso sallivat yksityisen kulutuksen ja investointien helpomman rahoittamisen. Valtiontalouden siirtyminen kohti tasapainoa, sovun säilyminen finanssipolitiikan raamien osalta sekä velkasuhteen nousun taittuminen helpottavat julkisen talouden paineita. Lisäksi heikko dollari on parantanut amerikkalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla, joten myös ulkoinen tasapaino kohentuu. Talouteen liittyy toki edelleen haurautta ja julkinen velka pysyy korkeana, mutta talouden riskit näyttävät normalisoituneen ja suurimmat huolet kohdistuvat rahapolitiikan normalisoinnin onnistumiseen. Työttömyysaste on laskenut finanssikriisin synkästä 10 prosentin huipusta toukokuussa 2014 jo 6,3 prosenttiin. Työttömyysaste lähestyy normaalia työttömyysastetta (keskimäärin arvioidaan hieman alle 6 prosentiksi), missä talous toimii hyvällä vauhdilla, mutta ei vielä ylikuumene. Työllisten määrä kasvoi tammi-toukokuussa 1,4 prosenttia, mutta työvoima vain 0,2 %. Merkittävä osa työikäisistä pysyttelee tilastoissa edelleen 2 17 kesäkuu 2014

3 Kansainvälinen talous työvoiman ulkopuolella, eli maasta löytyy hieman lisäresursseja, kunhan palkkataso lähtee nousuun. Palkankorotukset ovatkin nousseet vuoden 2012 jälkeen, mutta ylikuumeneminen ei vielä uhkaa Yhdysvaltojen taloutta. Matala inflaatio tukee kasvua ja toisaalta antaa keskuspankille mahdollisuuden jatkaa kevyttä rahapolitiikkaa piristyvästä talouskasvusta ja toipuvista työmarkkinoista huolimatta. Talouden kasvaessa lisääntyy myös keskuspankin huoli tulevaisuudesta. Näyttää todennäköiseltä, että keskuspankki pyrkii kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa ja ryhtyy nostamaan ohjauskorkoa 2015, mahdollisesti jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lyhyiden korkojen lisäksi pitkien korkojen pitäisi nousta hieman lisää ja dollarin vahvistua. Yrityslainojen korot ovat pysyneet vakaina, koska riskilisät ovat kaventuneet. Rahapolitiikan normalisoinnilla tulee olemaan globaaleja vaikutuksia, koska EKP ja Japanin keskuspankki pitävät rahapolitiikkaa vielä kevyinä. Rahapolitiikan kiristys toteutettaneen pienin askelin, jotta markkinat eivät häiriintyisi liikaa. Hyvä työllisyyskehitys ja ansiotulojen kasvu lisäävät käytettävissä olevia tuloja. Kotitalouksien taseessa velkataakka on keventynyt kestävämmälle tasolle ja varallisuusarvot kehittyvät edelleen suotuisasti. Tämä tukee yhdysvaltalaista kuluttajaa, joka on edelleen maailmantalouden tärkein toimija. Alkuvuoden hyytymisen jälkeen yksityisen kulutuksen luvut näyttävätkin piristyneen. Keskuspankin (Fed) Beige Book -raportin mukaan kulutuksen kasvu on jatkunut keväällä ja ennakoivat mittarit kertovat positiivisista odotuksista. Yhdysvaltain julkinen talous velkaantuu yhä, mutta budjettivaje supistuu jo nykyisillä toimilla ja velka-aste vakiintuu nykytasolleen. Puolueiden välinen budjettisopimus taannee liittovaltiolle meno- ja tulokehykset kahdeksi vuodeksi korvaten osittain vuosien automaattiset leikkaukset hieman suuremmilla leikkauksilla myöhempinä vuosina. Finanssipolitiikka painaa kasvulukuja myös , mutta vaikutus heikkenee selvästi viime vuodesta. Vuonna 2014 talouskasvu yltäneekin jo noin 3 prosenttiin. Kehittyvät taloudet hajanainen joukko Kehittyvien maiden kasvuvauhti on yleisesti hiipunut kahden viime vuoden aikana, mutta niiden kasvupotentiaali pysyy korkeana. Ongelmien taustalla vaikutti ensin heikentynyt vienti länsimaihin ja raaka-aineiden hintojen lasku. Viimein teollisuusmaista kehittyviin maihin tuottojen perässä siirtyneet pääomat vaihtoivat nopeasti suuntaa, kun Yhdysvaltojen keskuspankki aloitti valmistelut rahapolitiikan normalisoinnille. Vaihtotaseeltaan alijäämäiset maat joutuivat ongelmiin alijäämän rahoittamisen kanssa. Viime aikoina kehittyvien talouksien tilanteet ovat eriytyneet selvästi, sillä osa maista on selvinnyt ongelmista uuteen kasvuun ja toisten näkymät pysyvät huterina. Yhdysvaltojen kaksoisvaje supistuu Yrityslainojen riskilisä laskenut Vaihtotase tasapainottunut Intiassa Maailmantaloudenkin kannalta merkittävään asemaan nousseen Kiinan kasvumalliin liittyvät ongelmat ovat aiheuttaneet tänä vuonna huolia. Kiinan talous on kasvanut viime vuosina suuressa määrin velkarahoitteisen rakentamisen ja muiden investointien voimin. Osa investoinneista on osoittautunut kannattamattomiksi ja aiheuttanut tappioita rahoittajille, jotka toistaiseksi kestävät riskit hyvin. Yritysten joukkolainojen riskilisät ovat myös nousseet etenkin heikommin luokitelluilla yrityksillä. Kasvumallia pitäisi kääntää yksityiseen kulutukseen, koska kulutus on edelleen alikehittynyt osa taloutta ja kotitalouksien tulot ovat nousseet. Kiinan talouskasvu hidastui ensimmäisellä neljänneksellä 7,4 prosenttiin, mikä aiheutti huolta rahoitusmarkkinoilla. Kasvun hidastuminen on toisaalta vääjäämätöntä, koska tuottavuuden kasvu hiipuu maaseudulta saapuvien 3 17 kesäkuu 2014

4 Kansainvälinen talous työläisten virran mukana ja keskuskomitea itse tavoittelee aiempaa alhaisempaa 7,5 prosentin vauhtia talouteen, jotta vältyttäisiin kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemiselta ja inflaatiolta. Kiinan poliittinen johto toteuttaa mittavia reformeja, jotka pyrkivät muokkaamaan maan taloutta kohti kestävämpää kulutusvetoista mallia, joka samalla pyrkii huomioimaan alati pahenevat ympäristöongelmat. Reformit yrittävät antaa kiinalaisille kuluttajille turvaa, jotta kansalaiset uskaltaisivat muuttaa kulutuskäyttäytymistään. Yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on virallisten tilastojen mukaan alle 40 prosenttia, eli puolet Yhdysvaltojen tasosta. Varaa kasvulle on runsaasti. Kasvun hidastuminen yhdistettynä kasvun rakenteen muuttumiseen kulutusvetoiseksi liittyy kuitenkin riskejä, kuten investointien aiheuttamat luottotappiot kertovat. Kiinan kehitys voi olla kuoppaista talouspolitiikan murrosvaiheessa. Yksityisen kulutuksen rooli Kiinassa Tilastot Kiinan viennistä, vähittäiskaupasta, teollisuustuotannosta ja investoinneista ovat keväällä olleet heikkoja, mutta ennakoivat mittarit kertovat maltillisesta piristymisestä. Emme odotakaan tilanteen synkentyvän vuoden loppua kohti. Valtiolla on tarve ylläpitää kasvua maan vakauden säilyttämiseksi ja keskushallinnolla on myös liikkumavaraa talouspolitiikassa alhaisen velan takia. Lisäksi keskuspankki voi tarvittaessa keventää rahapolitiikkaa. Koko vuoden kasvu yltänee likimain viralliseen 7,5 prosentin tavoitteeseen, mutta epävarmuus pysyy merkittävänä. Intia näyttää päässeen eroon mittavasta vaihtotaseen alijäämästä ja maan talouden kasvunäkymät ovat rohkaisevat. Maan valuutan arvo on vahvistunut, mutta pysyy edelleen heikompana kuin 2013 alkupuolella, ennen kuin kansainväliset sijoitukset virtasivat pois kehittyviltä markkinoilta. Keskuspankki nosti ohjauskorkoa tammikuussa ja inflaatio on pysynyt vakaana, vaikkakin turhan korkeana 8 prosentin tuntumassa. Korkea inflaatio on omiaan heikentämään valuuttakurssia. Loppukesällä 2013 käynnistynyt kasvu jatkui markkinahintaisen BKT:n noustessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,1 prosenttia ja tuottajahintaisen 4,6 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoivat mittarit kertovat kasvun jatkumisesta, vaikkakin ostopäällikköindeksi laski toukokuussa. Heikko valuutta tuo helpotusta kohenevien vientimahdollisuuksien ansiosta. Intia saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia, mutta lähitulevaisuus on Kiinaa haasteellisempi. Uusi pääministeri Narendra Modi pyrkii uudistamaan Intian taloutta, mutta suuressa maassa uudistukset vievät vuosia. Kehittyvien talouksien ongelmat eivät ole muuttuneet velkakriisiksi. Kelluva valuuttakurssi ja kehittyvien maiden dollarimääräisen velan pienempi osuus ovat keskeiset erot kehittyvien markkinoiden turbulenssin ja vuoden 1997 Aasian kriisin välillä. Heikentyvä valuutta ei ole aiheuttanut vastaavia velanhallintaongelmia kuin aikaisemmin ja toisaalta vientinäkymät ovat kohentuneet heikon valuutan ansiosta. Lyhyellä aikavälillä riski vaihtotaseen alijäämistä kärsivien kehittyvien talouksien kriisiytymisestä on merkittävä. Globaalin talouden päästessä vankemmin kasvuun kiinni, ei silti ole merkittävää syytä epäillä etteikö kehittyvien maiden vienti elpyisi kysynnän kasvaessa teollisuusmaissa. Kasvupotentiaali on yhä selvästi länsimaita korkeampi paremman väestörakenteen ja perässähiihtäjän edun ansiosta. Edistyksellisen teknologian ja parhaiden toimintatapojen kopiointi länsimaista antaa kehittyville maille vielä pitkään mahdollisuuden vauhdittaa kasvua sanonnan mukaisesti poimimalla matalalla roikkuvia omenoita. Intia kärsii korkeasta inflaatiosta 4 17 kesäkuu 2014

5 Kansainvälinen talous Japanin kokonaistuotanto nousi tammi-maaliskuussa 3,0 prosenttia vuoden takaisesta. Pääministeri Shinzo Aben mukaan nimetty talouspoliittinen doktriini, Abenomics, on onnistunut ainakin alustavasti tavoitteessaan irrottaa Japani vuosikymmeniä riivanneesta deflaatiosta kohti viennin ja kulutuksen kasvua. Voimakas rahapoliittinen elvytys on heikentänyt jeniä ja nostanut inflaatio-odotuksia. Inflaation nousi maaliskuussa 1,6 prosenttiin ja pomppasi huhtikuussa jo 3,4 prosenttiin, koska kaupan myyntiveroa nostettiin. Kotitalouksien ansiot eivät ole vielä seuranneet inflaatiota samalla vauhdilla, mutta yritykset näyttävät vähitellen myöntyvän palkankorotuksiin, jotka tukevat ostovoimaa. Kiristyvä finanssipolitiikka pitää vastuun talouden kasvusta lyhyellä aikavälillä keskuspankissa. Pidemmän ajan näkymien kannalta keskeistä on Aben lupaamat rakenteelliset uudistukset, jotka turvaavat paremman kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Japani kaipaa kipeästi työmarkkinoiden avaamista naisille ja maahanmuuttajille sekä kilpailun lisäämistä tuotemarkkinoille. Nämä uudistukset ovat kuitenkin poliittisesti hankalia, minkä vuoksi tuloksia ei ole toistaiseksi nähty. Japani pääsemässä deflaatioansasta Tankan-kyselyt ja muut ennakoivat mittarit kertovat varovaisista odotuksista kesän yli. Myyntiveron nosto saattaa leikata kulutusta ja viennin kasvukin on hidasta. Loppuvuoden aikana kasvun odotetaan kuitenkin kiihtyvän. Odotamme koko vuoden BKT:n kasvun pysyttelevän 1,5 prosentin tuntumassa. Valtion nopea velkaantuminen jatkuu ja julkinen velka nousee roimasti yli 200 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Japanin yksityisen sektorin suuret säästöt ja vaihtotaseen ylijäämä ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä, ja matalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Viime vuosina tapahtunut valtion entistä suurempi nojautuminen velkaan rahoituslähteenä verojen sijasta merkitsee velan runsasta lisäkasvua lähivuosina. Keskuspankin 2 prosentin inflaatiotavoite on muuttanut Japanin valtionlainojen reaalituoton negatiiviseksi. Vaihtotaseen ylijäämä on kutistunut eikä velkarahoitus voine jatkua vuosikymmeniä ilman ongelmia. Japani tarvitsee tulevaisuudessa enemmän verotuloja, minkä vuoksi kulutusverojen nosto tuskin jää viimeiseksi. Euroalue näyttää liiankin vakaalta Euroalueen bruttokansantuote on noussut jo vuoden ajan. Ensimmäisellä neljänneksellä BKT nousi 0,9 prosenttia vuoden takaista korkeammalle. Pari vuotta sitten kriisin kourissa painineiden valtioiden korot ovat painuneet alas. Italia saa lainaa halvemmalla kuin koskaan historiassa ja Irlannin valtionlainan korko on painunut alle Ison-Britannian. Positiivisesta käänteestä huolimatta euroalue laahustaa yhä raskas reki perässään eteenpäin. Kasvu on kriisiä edeltänyttä hitaampaa, työttömyys edelleen ennätyskorkea ja julkinen velka jatkaa toistaiseksi nousua. Tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa on rakenteellisten uudistusten hitaus monissa maissa, yleisesti matalaksi jääneen investointiasteen ja monia maita vaivaavan pitkäaikaistyöttömyyden tuottavuuden kasvua alentava vaikutus. Euroopan keskuspankin perinteinen rahapolitiikka pysyy kevyenä, mutta keskuspankista puuttuu valmius tukea talouskasvua yhtä voimakkaasti kuin Yhdysvaltojen tai Japanin keskuspankit ovat tehneet. Hidas kasvu näyttää saaneen monet talouspoliittiset päättäjät tyytyväisyyden tilaan, mikä hidastaa rakenteiden uudistamista ja vähentää painetta talouskasvun tukemiseen uusin aloittein. Euroalueen alhainen investointiaste Investointinäkymien kannalta rohkaisevaa on EKP:n kyselyssä näkyvä odotus pankkien luottopolitiikan kireyden höllentymisestä yritysten lainojen osalta sekä orastava lisäkysyntä luotoille. Vähitellen etenevä pankkiunioni ja EU:n 5 17 kesäkuu 2014

6 Kansainvälinen talous pankkien taseiden lähikuukausina toteutettava laajamittainen tarkastelu sekä pääomittaminen vakauttavat rahoitusmarkkinoita entisestään, mikä lisää puskureita mahdollisten uusien uhkien varalta. Poliittiset riskit EU-maiden sisällä näyttävät olevan aiempia vuosia vähäisempiä. Finanssipolitiikka ei kiristy siinä määrin 2014, että se merkittävästi heikentäisi kasvunäkymiä. Vuoden 2014 osalta Euroopan suhdannetilanne on elpyvä, vaikka kasvu onkin yhä vaatimatonta. Teollisuuden ja palveluiden yrityskyselyt sekä kuluttajien luottamusmittarit ennakoivat kasvun jatkuvan kesällä. Sijoittajat ovat kohtuullisen optimistisia euroalueen suhteen, minkä voi havaita osakekursseista ja kriisimaiden alas painuneista koroista. Kasvu käynnistyi viennin avulla, mutta nyt kotimainen kulutuskysyntä ja investoinnit toipuvat kahden heikon vuoden jäljiltä. Kotimainen kysyntä elpyy myös kriisistä eniten kärsineissä maissa, erityisesti Espanjassa. Viennin lisänousun tielle on tilapäisesti noussut turhan vahva euro ja kehittyvien talouksien heikko kysyntä. Odotamme euron hieman heikkenevän vuoden loppua kohti, koska Yhdysvaltojen suhteellisesti kiristyvän rahapolitiikan sekä vahvemman kasvun pitäisi vähitellen näkyä dollariin vahvistumisena. Odotamme euroalueen kokonaistuotannon nousevan noin prosentin vuonna Kestävämmän kasvun kannalta tärkeitä asioita ovat rakenteellisten uudistusten jatkaminen työmarkkinoilla, EU:n yhteismarkkinoiden toiminnan tehostaminen ja euroalueen pankkien lainanannon varmistaminen. Euroalueen inflaatio on pysynyt lokakuusta 2013 lähtien alle prosentissa. Paine laskea kustannustasoa, työttömyys, kilpailu asiakkaista ja maltilliset raaka-aineiden hinnat näkyvät inflaation hidastumisena. M3 rahan määrän kasvu jää pahasti jälkeen Yhdysvaltojen rahan määrän kasvusta ja EKP:n 4,5 prosentin viitearvosta, eli raha on pikemminkin niukkaa kuin runsasta. EKP itse ennustaa inflaation pysyvän alhaisena vielä Inflaatio-odotusten perusteella kuluttajat tai sijoittajat eivät vielä pelkää suoranaista deflaatiota. Inflaatio-odotukset ovat painuneet alaspäin, mutta luottamus 2 prosentin inflaatioon jo 5 vuoden sisällä näyttää vahvalta. Inflaatio lipsuu silti vaarallisen alhaisiin lukemiin. Kreikassa, Kyproksella ja Portugalissa hintataso on viime kuukausina jo laskenut. Deflaatio sopisi heikosti hauraaseen tilanteeseen euroalueella. Hieman nopeampi inflaatio etenkin alueen vahvimmissa talouksissa helpottaisi muiden euromaiden sopeutumispaineita. Yksityinen kulutus nousee Espanjassa Matalan inflaation kausi edessä Euroopan keskuspankki otti 5.6. kokouksessa deflaatioriskin viimein vakavasti. Edellisessä katsauksessa arvioimme mahdollisiksi toimiksi ohjauskoron laskun lähemmäs nollaa, talletuskoron leikkaamisen hitusen negatiiviseksi, uuden rahoitusoperaation suuntaamisen euroalueen pankeille tai OTM ohjelman sterilisointien lopettamisen. EKP toteutti nämä kaikki. EKP ilmoitti laskevansa keskeisen ohjauskoron 0,15 prosenttiin ja talletuskoron negatiiviseksi -0,1 prosenttiin. EKP kertoi myös useasta toimenpiteestä, joilla pyritään tehostamaan matalien korkojen välittymistä talouteen. EKP perustaa TLTRO (Targeted long-term refinancing operation) -ohjelman, missä EKP lainaa pankeille 400 miljardia euroa sillä edellytyksellä, että pankit lainaavat rahan edelleen yksityiselle sektorille. SMP (securities market program) - ohjelman ostojen sterilisoinnit lopetetaan, mikä lisää likviditeettiä melko nopeasti yli 100 miljardia euroa. Vakuusehtojen lievennyksiä jatketaan vuoteen EKP pyrkii myös kehittämään ASB (asset backed securities) osto-ohjelman, mikä helpottaisi yritysrahoitusta. Mittava paketti eri toimenpiteitä oli EKP:lta voimakas viesti: keskuspankki tekee voitavansa deflaation torjumiseksi ja talouskasvun tukemiseksi. Koronlasku yhdistettynä muihin julkaistuihin toimenpiteisiin pystynee 6 17 kesäkuu 2014

7 Kansainvälinen talous lisäämään erityisesti yritysrahoitusta euroalueella. Toimenpiteet jäävät kuitenkin vielä jälkeen siitä mitä Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Japanin keskuspankit ovat toteuttaneet, koska mittava valtionlainojen osto-ohjelma puuttuu. Valtionlainojen ostaminen nähdään edelleen juridisesti ja poliittisesti vaikeana kysymyksenä etenkin Saksassa. Toimenpiteet ovat silti niin mittavia, että EKP keskittynee loppuvuodeksi tarkkailemaan niiden vaikutuksia. Mikäli inflaatio ei vähitellen nouse, EKP voi lisätä poikkeustoimenpiteitä edelleen. Ottaen huomioon euroalueen korkean työttömyyden ja talouden vajaakäynnin, poikkeuksellisen matalien lyhyiden korkojen aika näyttää jatkuvan vielä pitkään. Alkuvuoden aikana pitkät korot ovat vastoin odotuksia - laskeneet, koska erittäin alhainen inflaatio, EKP:n toimet ja Venäjä kriisi ovat alentaneet tuottovaatimusta. Loppuvuoden aikana pitkät korot saattavat nousta hieman, kunhan keskustelu Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymisestä vilkastuu ja korot nousevat Atlantin toisella puolen, mutta merkittävästi korkeammat korot vaatisivat näkymien selkeää muutosta parempaan myös Euroopassa. Keskuspankin toimia saattavat pidätellä muutkin tekijät kuin kahliutuminen 1990-luvulla sovittuihin sääntöihin. Aikaisemmat alhaisten korkojen jaksot ovat johtaneet varallisuushintakupliin, ja asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen on aiheellinen huoli keskipitkällä tähtäimellä. Tämän takia monissa maissa saatetaan ottaa käyttöön uusia välineitä kuten lainakatto. Keskuspankkia huolettaa myös pelko rakenteellisten uudistusten hidastumisesta, mikäli poliitikot laskevat keskuspankin turvaavan talouskasvun. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan edelleen euroalueen talouskasvun piristämiseksi. Euroalueen rajamailla haasteita Viro painui talvella taantumaan, sillä BKT laski tammi-maaliskuussa jo toisen neljänneksen ja painui 1,4 prosenttia 2013 alkua alemmas. Tärkeiden vientimaiden, kuten Venäjän ja Suomen, heikkous näkyy maan taloudessa eikä kotimainen kysyntä riitä suojaamaan taloutta. Asuntojen hintojen nousu jatkui silti ripeänä vuoden 2014 alussa. Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Ruotsissa BKT:n kasvu tosin hyytyi 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kotimainen kysyntä kasvoi voimakkaasti. Maan vahva talous tekee vakauttavan finanssipolitiikan mahdolliseksi. Luottamusmittarit viittaavat kasvun jatkumiseen 2014 ja tuotanto kasvanee reilusti yli 2 prosentin luokkaa. Inflaatio on jämähtänyt nollille ja työttömyysaste pysyttelee talouskasvuun nähden korkeahkona lähes 8 prosentissa. Keskuspankki laski ohjauskoron 0,75 prosenttiin joulukuussa 2013 ja nyt keskuspankilta odotetaan uusia toimenpiteitä. Keskuspankkia tosin huolettaa matalien korkojen aiheuttama riski asuntomarkkinoilla. Asuntojen hinnat nousivat voimakkaasti talveen saakka, mutta keväällä näyttäisi tapahtuneen maltillinen korjausliike alaspäin. Ison-Britannian talous sai siipeensä finanssikriisin aikana suuren pankkisektorinsa vuoksi. Heikon punnan, kevyen rahapolitiikan ja pankkisektorin tervehtymisen avittamana talouden käänne parempaan nähtiin jo BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 2014 jo 3,1 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoivat indikaattorit kertovat edelleen hyvistä näkymistä, kuluttajien luottamus on korkeimmillaan sitten vuoden Yksityinen kulutus hyötyy työttömyysasteen laskusta keväällä jo selvästi alle 7 prosentin. Talouden mittareiden yllättävän nopea vahvistuminen pakottaa keskuspankin harkitsemaan rahapolitiikan kiristämistä. Maan talous ei kuitenkaan ole vielä Työttömyys loivaan laskuun 7 17 kesäkuu 2014

8 Kansainvälinen talous ylikuumenemassa ja odotamme keskuspankin tukevan talouden kehitystä kevyellä rahapolitiikalla vielä loppuvuoden. Venäjän talouskasvu hidastui selvästi viime vuoden aikana. BKT nousi 1,3 prosenttia vuonna Ruplan heikentymisen takia kireämmäksi muuttunut rahapolitiikka, Krimin selkkauksen aiheuttama ulkomaisten investointien vetäytyminen ja tasaantuva öljyn hinta heikentävät kasvua. Vaikka tilanne Ukrainan suhteen rauhoittuisikin ilman ulkomaankauppaan kohdistuvia sanktioita, maan talous supistunee hieman Venäjällä raaka-ainevetoinen talous ei ole onnistunut kehittämään riittävästi muuta maailmanmarkkinoilla kilpailukykyistä tuotantoa. Yhteistä Venäjälle ja Kiinalle on valtion suuri vaikutusvalta suurten yritysten toimintaan ja päätöksenteon keskittyneisyys, mikä jarruttaa ruohonjuuritasolta tapahtuvaa taloudellista kasvua sekä johtaa liialliseen luottamukseen, että viime kädessä valtion kassasta maksetaan aina kaikki merkittävät toteutuneet riskit. Kiina tosin ottaa nyt askeleita siihen suuntaan, että luottoriskien annetaan ainakin yksittäistapauksissa toteutua ja yksityiset velkojat voivat kärsiä tappioita. Riskit enemmän poliittisia kuin taloudellisia Finanssikriisin jälkeen suhdannenäkymät ovat edelleen sumuiset ja poliittiset riskit voivat yllättää. Ääriliikkeet valtaavat alaa Irakissa ja Itä-Ukrainassa taistellaan. Silti monet talouden mittarit kertovat riskien olevan nyt paremmin hallinnassa kuin aikoihin. Ylivelkaantuneisuus on purkautunut Yhdysvalloissa, eurokriisi tyyntynyt ja rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet keskuspankkien toimin. Ekonomistit usein aliarvioivat talouskäänteiden voimakkuuden. Tämä saattaa tapahtua jälleen talouden noustessa kohti trendikasvua. Maailmantalous on historiassa kestänyt monta poliittista kriisiä ilman pysyviä vaurioita. Mikäli poliittiset riskit pysyvät aisoissa, raaka-aineiden hinnat voivat vakautua. Maailmantalous voisi saada positiivisen tuotantoshokin samaan aikaan yleisen suhdannekäänteen kanssa. Pasi Kuoppamäki 8 17 kesäkuu 2014

9 Kansainvälinen talous Kokonaistuotannon kasvu teollisuusmaissa Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Kuluttajien luottamus Teollisuuden suhdanneodotukset Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen pitkät korot 9 17 kesäkuu 2014

10 Kotimaiset suhdanteet Suomen talous kolmen shokin alla Suomen taloudessa on viimeksi nähty todellista kasvua kesällä Teollisuuden rakennemuutoksen ja väestön ikääntymisen lisäksi Suomen taloutta horjuttaa Venäjän epävakaa taloustilanne. Tuoreimman iskun vaikutus nähtiin alkuvuonna Suomen kansantalouden sukeltaessa entistä syvemmälle taantumaan bruttokansantuotteen supistuessa 0,4 prosenttia tammi-maaliskuussa edellisestä neljänneksestä. Ukrainan kriisin seurauksena Suomen vienti Venäjälle on rojahtanut ja venäläisten turistivirrat ehtyneet toistakymmentä prosenttia. Odotamme Suomen nousevan vain vaivoin pitkittyneestä taantumasta vuoden 2014 edetessä. Maailmantalouden positiivinen vire ja talouskasvu heijastuvat vääjäämättä myös Suomeen, mikä näkyy jo teollisuuden uusien tilauksien nousuna ja luottamusmittareiden vakautumisena. Haasteita talousnäkymille luovat kotimaassa varovaiset kuluttajat, heikkenevä ostovoima ja julkisen sektorin säästöt. Myös ulkoisessa ympäristössä on riskejä EKP:n pitäessä olosuhteisiin nähden rahapolitiikan kireänä ja Venäjän vajotessa syvemmälle taantumaan. Ennustamme viennin kääntyvän globaalin talouden mukana kasvuun, mikä vetää lopulta myös kokonaistuotannon hienoiseen nousuun. Inflaatio on laskenut jo alle prosenttiin, eikä deflaatio ole poissuljettu mahdollisuus Suomessakaan. Julkinen velkasuhde heikkenee ilman talouskasvua kiristystoimista huolimatta ja vaihtotase pysyttelee lievästi alijäämäisenä. Palkkamaltti ja mahdolliset rakenneuudistukset tuovat helpotusta vasta tulevina vuosina. Suomen talouteen onkin luvassa kylmä kesä ja kolmas peräkkäinen taantumavuosi. Suomen menetetty vuosikymmen Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan kesäkuu 2014

11 Kotimaiset suhdanteet Putin iski ilmat pois vuoden 2014 viennistä Kotimaisesta kysynnästä ei ole odotettavissa kummoisempaa kasvua lähivuosille, joten Suomen talouden toipuminen on viennin varassa. Alkuvuosi ei kuitenkaan tuonut toivottua käännettä parempaan Krimin kriisin yllättäessä. Tavaroiden ja palveluiden viennin volyymi heikkeni ensimmäisellä neljänneksellä kaksi prosenttia loka-joulukuusta, kun sekä tavara- että palveluvienti hiipuivat. Tavaravientiä painoi öljytuotteiden viennin romahtaminen liki 25 prosentilla vuoden takaisesta. Öljytuotteiden tuotantopanokset ovat valtaosin tuontihyödykkeitä, joten arvonlisä ja merkitys Suomen kansantaloudelle tällä sektorilla on kuitenkin vientilukuja pienempi. Koneiden ja laitteiden viennin supistuminen yli 10 prosentilla kertoo investointien heikkoudesta Suomen päävientimarkkinoilla. Merkillepantavaa alkuvuoden vientitilastoissa on sähkö- ja elektroniikkateollisuuden pitkän laskun taittuminen Nokian romahduksen jälkivaikutukset alkavat siis olla vihdoin takana päin. Positiivista oli myös metsäteollisuuden viennin arvon nousun jatkuminen 4 prosentissa. Tavaravienti kasvoi EU-alueelle 3 prosenttia, mutta supistui unionin ulkopuolelle jopa 13 prosenttia. Erityisesti Venäjälle ja Yhdysvaltoihin suuntautunut vienti kärsi alkuvuonna, mikä kielii osaltaan vahvan euron tuomista haasteista suomalaisille vientiyrityksille. Uusien tilausten myötä vienti nousuun Venäjän epävakaasta taloustilanteesta ja turhan vahvana pysyttelevästä eurosta huolimatta ennakoivat merkit viittaavat viennin kääntyvän nousuun loppuvuoden aikana. Teollisuuden luottamus on kohentunut tammikuusta alkaen ja teknologiateollisuus on raportoinut tarjouspyyntöjen noususta kahden vuosineljänneksen ajan. Selkein merkki käänteestä on kuitenkin teollisuuden uusien tilauksien kasvu helmi-huhtikuussa. Maailmantalouden kasvun jatkuessa myös Suomen vientisektorilla on eväät nousulle. Odotamme viennin volyymin kääntyvän kasvuun, ja koko vuoden osalta päästään 1 prosentin verran plussalle. Ensi vuonna kasvun esteet hälvenevät ja nousua tulee 4 prosenttia. Investoinnit yhä jäissä Viime vuonna kiinteät investoinnit putosivat vajaat 5 prosenttia. Tammimaaliskuussa lasku jatkui, mutta aiempaa lievempänä. Rakennusinvestoinnit vähenivät reilun prosentin, kun ailahtelevat kone- ja laiteinvestoinnit nousivat liki 13 prosenttia. Investointien lasku tuli täysin yksityiseltä puolelta, sillä julkiset investoinnit kasvoivat edellisestä neljänneksestä. Rakennusluvat vakautuneet Rakennusalan heikkous oli odotettua myönnettyjen rakennuslupien supistuessa liki koko viime vuoden. Alkuvuonna lupamäärät ovat vakautuneet, joten uusien aloituksien voi odottaa pysyvän nykyisellä, matalalla tasolla loppuvuonna. Rakennusalan tilanne jatkuu siis haastavana vielä 2014 ja rakennusinvestoinnit supistuvat vuodentakaiseen verrattuna, vaikka tunnelmassa nähtäisiin pieni käänne parempaan vuoden toisella puoliskolla. Talouden supistuessa yritysten tarpeet uusille investoinneille ovat rajalliset ja ylimääräistä kapasiteettia on käytettävissä. Kone- ja laiteinvestoinnit pääsevät vakaaseen kasvuun vasta kysynnän toipuessa, mikä siirtänee investointeja ensi vuoteen asti. Metsäteollisuus on kertonut suurista uusista investoinneista, mutta näiden päätösten suorat vaikutukset näkyvät vasta kesäkuu 2014

12 Kotimaiset suhdanteet tulevina vuosina investointiluvuissa. Luottamusmittarit povaavat heikkoa investointivuotta sekä rakennusalalle että teollisuuteen. Arvioimme, että kuluvasta vuodesta tullee kolmas peräkkäinen vuosi, kun investoinnit supistuvat. Viimeksi vastaava laskuputki on nähty Suomen taloudessa 90- luvun alussa. Vasta ensi vuonna viennin kasvu, patoutunut investointikysyntä ja rakennusalan toipuminen saavat investoinnit 2,5 prosentin kasvuun. Yksityinen kulutus nousi yllättäen alkuvuonna Ensimmäisen vuosineljänneksen suurimpia positiivisia yllätyksiä oli yksityisen kulutuksen 1,1 prosentin kasvu loka-joulukuusta. Nousu oli yllättävää, sillä vähittäis- ja tukkukauppa polkivat paikallaan. Autokauppa piristyi, mutta kokonaisuutena tavarakauppa pysyi liki ennallaan. Kasvu tuli täten palvelujen puolelta, missä asumispalvelut ja valmismatkat elpyivät. Nousu oli yllättävän voimakasta, joten jää nähtäväksi tuleeko tilastoihin tarkennuksia seuraavissa julkistuksissa. Kokonaisuudessaan kulutus oli joka tapauksessa pirteää, kun ottaa vielä huomioon, että ostovoima ei kasvanut, työttömyys kasvoi ja pääsiäinen ajoittui viime vuodesta poiketen vasta toiselle vuosineljännekselle. Palveluiden kulutuksessa piikki Kuluttajien luottamus on pysynyt selvästi tavanomaista heikompana. Oman talouden näkymät putosivat huhti-toukokuussa vielä alkuvuotta matalammalle tasolle. Kotitalouksien kulutushaluja hillitsee jatkossa pelko työttömyydestä sekä henkilökohtaisesti että Suomen tasolla. Pelot eivät ole aiheettomia, sillä työmarkkinoiden tila on jatkanut heikkenemistään. Työttömyyden yhä kasvaessa ja ostovoiman supistuessa tänä ja ensi vuonna, voi odottaa kulutuksen pysyvän varovaisena. Venäjän painuminen taantumaan ja ruplan arvon romahtaminen ovat leikanneet tärkeiden venäläisturistien ostovoimaa, mikä tuntuu Itä- ja Etelä-Suomen kaupassa sekä Suomen matkailukeskuksissa. Yksityinen kulutus pysyy lähivuodet maltillisena, kun matalat palkankorotukset ja vaatimaton työllisyystilanne pitävät kotitaloudet puristuksissa. Veronkorotukset painavat ostovoiman pakkaselle. Julkisen sektorin leikkaukset ja sitkeät säästöpaineet pitävät huolen siitä, että julkinen kulutus pysyy lähivuosina nollan tuntumassa. Kolme shokkia pitävät taantumaa yllä Suomen liittyessä euroon kannettiin huolta epäsymmetristen negatiivisten shokkien mahdollisuudesta, jolloin Suomen talouteen kohdistuisi muuta valuutta-aluetta merkittävämpi tälli, jota yhteinen keskuspankki ei pehmentäisi. Finanssi- ja eurokriisistä riippumatta, Suomea on vuoden 2008 jälkeen kohdannut kolme iskua, jotka kaikki osaltaan selittävät Suomen muuta valuutta-aluetta heikompaa kehitystä: Teollisuuden rakennemuutos näkyy 1. Teollisuuden rakennemuutos Nokian ja metsäteollisuuden supistumisen myötä on osoittautunut odotettua kipeämmäksi ja pitkäkestoisemmaksi murrokseksi. 2. Vähemmän yllättävästi Suomen työikäisen väestön määrä ja sitä kautta talouden kasvupotentiaali on kääntynyt laskuun 2010 alkaen. 3. Viimeisin Suomen taloutta kohdannut kolaus on Venäjän talouden horjuminen Ukrainan tilanteen myötä kesäkuu 2014

13 Kotimaiset suhdanteet Nämä kolme shokkia vaikuttavat yhtäaikaisesti Suomen talouden tilaan ja johtavat suhdanteiden ohella taantuman pitkittymiseen kuluvan vuoden kesään asti. Teollisuuden rakennemuutoksen vaikutukset hälvenevät vähitellen Nokian jo surkastuttua ja toisaalta metsäteollisuuden toipuessa. Tärkeän kauppakumppanin Venäjän kehitys pysyy vaatimattomana lähivuodet rokottaen Suomen kasvunäkymiä ainakin väliaikaisesti. Väestön ikääntyminen sen sijaan hidastaa kasvua pitkälle 2020-luvulle asti. Edellä mainitut rakenteelliset tekijät yhdistettynä vaisuun globaaliin kasvuun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä johtivat taantuman jatkumiseen tammimaaliskuussa. Kokonaistuotanto supistui 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä, eikä todellista kasvua ole Suomessa nähty kesän 2011 jälkeen. Viennin ja teollisuuden pienistä positiivisista merkeistä huolimatta, luvassa on kolmas negatiivisen kasvun vuosi peräkkäin. Toimialoista tehdasteollisuuden volyymi supistui 2,4 prosenttia viime vuoden lopusta. Helpotusta eivät tuoneet myöskään huhtikuun luvut koko teollisuustuotanto supistui 0,5 prosenttia edelliskuusta. Toisaalta teollisuuden uudet tilaukset ovat kääntyneet laaja-alaisesti nousuun helmi-huhtikuussa, mikä kääntänee kehityskulun positiiviseksi vuoden edetessä. Myös luottamusmittarien hento koheneminen kertoo tilanteen vakautumisesta. Rakentamisen tuotanto junnasi ennallaan ja kaupanala heikkeni aavistuksen alkuvuonna. Toimialoista kasvua nähtiin jälleen informaatio ja viestintä-alalta, joka on ollut Suomen vahvin toimiala viime vuosina. Myös rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä kiinteistöala kääntyivät nousuun. Luottamusmittarit ovat kauttaaltaan vaisut, joten suurta muutosta kotimarkkinoille ei ole odotettavissa. Emme odota merkittäviä julkisia elvytystoimia. Varovaisuutta ilmassa Koko vuoden osalta positiivista BKT-lukemaa joudutaan odottamaan ensi vuoteen, vaikka nettovienti kääntääkin tuotannon kuluvan vuoden jälkipuoliskolla nousuun. Kotimainen kysyntä supistuu toisen vuoden peräkkäin Ensi vuonna kasvu jää 1,5 prosenttiin julkisen talouden kiristystoimien ja Venäjän vaisun talouskehityksen rajoittaessa kasvulukuja. Työmarkkinoiden tila vakaa, mutta heikko Tilastokeskuksen lukujen perusteella työllisten ja työttömien määrä ja työttömyys- ja työllisyysaste ovat pysytelleet vuoden ensimmäisinä kuukausina vakaina. Työttömyysaste oli huhtikuussa 8,5 prosenttia. On syytä muistaa, että tilastokeskuksen viralliset työttömyysluvut ovat erkaantuneet heikommasta tilanteesta kertovista työ- ja elinkeinoministeriön lukemista. Piilotyöttömyyden eli työtä haluavien, mutta työnhaun syystä tai toisesta luovuttaneiden nousu on yksi selitys erolle. Myös alityöllisten eli tahtomattaan osa-aikatyötä tekevien määrän kasvu kertoo työmarkkinoiden vaikeasta tilasta. Tilastokeskuksen ja ministeriön työttömyyslukujen eron kasvu johtuu nimenomaan työvoiman passivoitumisesta. Samaan aikaan uudet avoimet paikat jatkoivat laskuaan, mikä ei houkuttele vaikeasti työllistyviä takaisin työmarkkinoille. Totuus työmarkkinoista on synkkä Odotamme työttömyysasteen pysyttelevän tänä ja ensi vuonna 8,5 prosentin tuntumassa. Hiljalleen piristyvä talouskasvu, palkkamaltti ja eläköityminen kääntävät työttömyyden lopulta hitaaseen laskuun. Suhdanteiden kohentuessa kesäkuu 2014

14 Kotimaiset suhdanteet osa nyt työmarkkinoiden ulkopuolelle jättäytyneistä henkilöistä palannee takaisin työvoimaan, mikä pitää työttömyysasteen lähivuosina yli 8 prosentissa. EKP tuo deflaation uhan myös Suomeen Kuluttajahintojen vuosimuutos on hidastunut yhden prosentin tuntumaan alkuvuoden aikana. Toukokuussa inflaatio heikkeni vain 0,8 prosenttiin. Ilman vuoden alussa tehtyjä hyödykeverojen korotuksia inflaatio olisi hieman nollan yläpuolella. Myös jatkossa hintapaineet pysyvät vaimeina maltillinen palkkakehitys, vaisu kysyntä, ylimääräinen kapasiteetti ja vakiintuneet raakaainehinnat naulaavat hintakehityksen 1 prosentin tuntumaan. Vahvana pysyttelevä euron kurssi tuo deflaation uhkaa Suomen talouteen laskevien tuontihintojen kautta. Mikäli talous kehittyy odotettua heikommin ja EKP jatkaa kireää rahapolitiikkaa, ei deflaatiokaan ole poissuljettu vaihtoehto Suomen taloudessa. Reaaliansioiden kasvu hyytyy Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuonna ,2 prosenttia ja reaaliansiot 0,7 prosenttia. Kattava tulosopimus tuo tänä ja ensi vuonna vain laihat korotukset suomalaisten työntekijöiden kukkaroon. Palkkakehitys pysyy lähivuosina maltillisena, kun Suomea väännetään vientivetoiseen kuntoon. Kustannuskilpailukyvyn kohentaminen vaatii useamman vuoden kilpailijoita matalampaa palkkakehitystä, kun valuuttakurssit eivät jousta euromaiden välillä. Pienten korotusten lisäksi liukumat ja rakennemuutos johtavat ansiotason reilun prosentin kasvuun vuosina Palkkakehitys yhdistettynä inflaatioennusteeseen tarkoittaa, että reaaliansiot nousevat aikaisintaan vuonna 2016 ja ostovoima kääntyy hienoiseen laskuun veronkorotusten johdosta vuosina Asuntojen hinnat laskevat Suomessa, hitusen Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen myyntihinnat kääntyivät viime kesänä hienoiseen laskuun. Tammi-maaliskuussa hinnat laskivat 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Huhtikuussa hintojen alavireisyys jatkui ja laskua tuli 0,9 prosenttia maaliskuusta. Huomionarvoista on, että muun Suomen lisäksi myös pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat hienoisessa laskussa. Pienten asuntojen hinnat karanneet Asuntomarkkinoilla on käynnissä selkeää sirpaloitumista usealla eri tasolla: pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa asuntojen hinnat pitävät paremmin pintansa, kun muuttotappioalueet ja etenkin teollisuuden rakennemuutoksesta kärsivät paikkakunnat näkevät asuntovarallisuuden arvon selvää laskua. Kaupunkikeskusten sisällä erkaantumista tapahtuu rivitalojen ja pienten kerrostaloasuntojen välillä. Asuntosijoitusrahastot ja yksityiset sijoittajat ovat rynnänneet markkinoilla ja nostaneet helpommin vuokrattavien yksiöiden hinnat irti suurempien huoneistojen hintakehityksestä. Kokonaisuutena hintatasoa tukee vaisu uudistuotanto ja matalana pysyvä korkotaso, eikä näihin tekijöihin ole odotettavissa muutoksia Asuntolainanottajia tympinyt pankkien marginaalien nousu on sekin pysähtynyt. Suomen Pankin tietojen mukaan asuntolainojen keskimarginaalit ovat laskeneet viime elokuun 1,61 prosentista huhtikuun 1,5 prosenttiin kesäkuu 2014

15 Kotimaiset suhdanteet Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat yhä matalalla tasolla. Odotamme asuntomarkkinoiden pysyvän vaisuina, mutta vakaina myös jatkossa hintatason polkiessa paikoillaan. Erot eri alueiden ja talotyyppien välillä pysyvät korkeina myös lähivuosina. Vaihtotase pysyy lievästi alijäämäisenä Vaihtotase oli Suomessa 2,1 miljardia euroa alijäämäinen vuonna Alijäämä johtui täysin tulonsiirroista, sillä Suomi maksoi nettona tulonsiirtoja tismalleen 2,1 miljardia euroa. Tulonsiirrot johtuvat nettomaksuista EU:lle, kehitysavusta ja muista kansainvälisille organisaatioille maksetuista menoista. Kauppatase ja palvelutase olivat molemmat ylijäämäisiä viime vuonna. Suomen on kuitenkin saavutettava pieni krooninen ylijäämä näihin alaeriin tulonsiirtojen pysyessä jatkossakin pari miljardia pakkasella. Muuten Suomi velkaantuu ulkomaille, mikä ei ole kestävä tilanne pidemmän päälle. Vielä ei ole syytä huoleen, sillä Suomella on takanaan 17 vuoden ylijäämäkausi Nykyinen alijäämä on myös verrattain pieni ja oikenee lähivuosina kohti tasapainoa. Tulonsiirrot painavat vaihtotasetta Tammikuu-huhtikuussa ennakkotiedot vaihtotaseesta olivat heikot viennin pehmeyden vuoksi. Odotamme hitaasti kohenevan viennin tukevan vaihtotaseen kehitystä 2014 loppua kohden. Myös vaihtosuhteessa voi näkyä pitkästä aikaa paranemista. Odotamme vaihtotaseen olevan kuitenkin tänä ja ensi vuonna pakkasella. Ilman kasvua velkasuhde ei käänny laskuun Toukokuun lopussa valtion markkinaehtoinen velka oli noin 95 miljardia euroa eli noin 48 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Koko julkinen velka valtionhallinto, kuntatalous ja sosiaaliturvarahastot oli yhteensä yli 57 prosenttia BKT:sta. Tänä vuonna valtio nettolainanotto on hallituksen arvion mukaan noin 7 miljardia euroa. Velkakanta ja velkasuhde nousevat siis odotetusti ilman talouskasvua. Kasvun puuttuminen lisää suhdanneluonteisia menoja ja vähentää verotuloja, joten edes hallituksen veronkorotukset ja menoleikkaukset eivät riitä kääntämään velkakehitystä. Suomen velkataso ei kuitenkaan ole vielä kansainvälisesti vertailtuna korkea, lainakorot matelevat 10-vuoden lainoissakin lähempänä 1,5 prosenttia ja valtiolla on kolmen A:n luottoluokitus kaikilta kolmelta merkittävältä luokittajalta. Velka kasvussa, varojakin on Suomen julkisen talouden haaste ei ole lyhyen aikavälin alijäämä, vaan pidemmän aikavälin kestävyysvaje. Ikääntymisen aiheuttama kustannuspaine terveydenhuoltoon ja kansantalouden aiempaa hitaampi kasvu edellyttävät tuottavuuden nostoa, työurien pidentämistä ja kustannustietoisuutta. Rakenneuudistuksia kaivataan. Oletamme hallituksen toteuttavan tänä ja ensi vuonna maaliskuun kehysriihessä sovittua kiristyslinjaa, eikä uusia merkittäviä kasvupanostuksia julkisteta kesällä minihallitusneuvotteluiden seurauksena. Budjettipäätösten lisäksi uudelta hallitukselta odotetaan vielä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja konkreettisia yksityiskohtia jo esiteltyjen suuntaviivojen mukaisesti. Heinäkuusta lähtien tilastokeskus julkistaa talousluvut uuden kansantalouden tilinpidon (EKT 2010) mukaisesti. Olemme ottaneet tämän muutoksen kesäkuu 2014

16 Kotimaiset suhdanteet huomioon tätä ennustetta laadittaessa. Arvioiden perusteella uudistus nostaa Suomen bkt:n tasoa noin 4 prosenttia johtuen etenkin tuote- ja kehitysmenojen pääomittamisesta investoinneiksi. Toisaalta myös velkakäsite laajenee sektorimuutosten takia. Tilastokeskus arvioi muutosten tuovan velkasuhdelukua hieman aiempaa uraa matalammalle. Ennustamme koko julkisen sektorin (valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot) velan kohoavan 59 prosenttiin kuluvan vuoden lopussa ja ensi vuonna uudellakin käsitteellä Suomi ylittää 60 prosentin rajan. Ylityksestä ei ole odotettavissa suurempia ongelmia, sillä muilla Euroopan mailla velkataso on keskimäärin 90 prosentin tuntumassa. Uhkia ja mahdollisuuksia Talousennustetta laadittaessa maailmalla oli edelleen epävarmuustekijöitä, jotka kärjistyessään johtaisivat odotettua heikompaan talouskehitykseen. Emme odota Ukrainan kriisin johtavan laajoihin kauppapakotteisiin Venäjää vastaan, öljyntuotannon kohtaavan merkittäviä häiriöitä tai eurokriisin uudelleen kärjistyvän, mitkä kaikki vaikuttaisivat välittömästi myös Suomen talouteen. Toki perusennustetta suotuisampikin kehitys on mahdollista, mikäli EKP ryhtyy ilmoitettua aktiivisempiin tukitoimiin loppuvuoden aikana. Kaiken kaikkiaan monet keskeiset tekijät kertovat riskien olevan nyt paremmin hallinnassa kuin aikoihin. Ylivelkaantuneisuus on purkautunut Yhdysvalloissa, eurokriisi on tyyntynyt ja rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet. Tilaa olisi myös positiivisille yllätyksille. Juhana Brotherus kesäkuu 2014

17 Kotimaiset suhdanteet Tarjonta ja kysyntä Tuotanto toimialoittain Uusien kotitalouslainojen korkokehitys Uusien yritysluottojen korkokehitys Luottokannan kehitys Talletuskannan kehitys kesäkuu 2014

18 SUOMI ennuste ennuste Kysyntä ja tarjonta Määrän muutos, % Bkt 2,8-1,0-1,4-0,2 1,5 Tuonti 6,2-0,7-1,8 0,0 2,5 Vienti 2,8-0,2 0,3 1,0 4,0 Kulutus 1,9 0,4-0,3 0,2 0,2 -yksityinen 2,5 0,3-0,8 0,1 0,5 -julkinen 0,5 0,5 0,8 0,3 0,0 Investoinnit 5,8-0,8-4,6-2,5 2,5 Indikaattoreita Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,2 8,5 8,4 Ansiotaso, % 2,7 3,2 2,2 1,2 1,2 Inflaatio, % 3,4 2,8 1,5 1,0 1,2 Asuntojen hinnat, % 2,7 1,7 1,6-0,5 0,5 Vaihtotase, mrd. eur -2,8-2,7-2,1-1,5-1,0 Vaihtotase / bkt, % -1,5-1,4-1,1-0,7-0,5 Julkinen alijäämä / bkt, % -0,7-1,8-2,1-1,8-1,5 Julkinen velka / bkt, % 49,3 53,6 57,0 59,0 61,0 Ennusteet: Danske Bank/Ekonomistit KANSAINVÄLINEN TALOUS Ennuste Ennuste Vuosimuutos, % Euroalue BKT 1,6-0,7-0,5 1,2 1,7 Kuluttajahinnat 2,7 2,5 1,4 0,7 1,1 Iso-Britannia BKT 1,1 0,3 1,9 3,0 2,5 Kuluttajahinnat 4,5 2,8 2,6 1,8 1,8 Japani BKT -0,5 1,5 1,5 1,5 1,2 Kuluttajahinnat -0,3 0,0 0,4 2,8 2,2 Kiina BKT 9,6 7,7 7,7 7,4 7,4 Kuluttajahinnat 5,4 2,7 2,6 2,8 3,0 Ruotsi BKT 2,9 0,9 1,5 2,8 2,8 Kuluttajahinnat 3,0 0,9 0,1 0,2 1,5 Yhdysvallat BKT 1,8 2,8 1,9 3,0 3,4 Kuluttajahinnat 3,2 2,1 1,5 1,2 1,7 Kansainvälisen talouden ennusteet: Danske Research kesäkuu 2014

19 ENNUSTEVERTAILUA Ennuste vuodelle 2014 Ennuste vuodelle 2015 Danske Bank VM ETLA PTT PT SP Danske Bank VM ETLA PTT PT SP KYSYNTÄ JA TARJONTA Määrän muutos, % BKT -0,2 0,5 0,7 0,8 0,9 0,0 1,5 1,8 2,0 1,6 2,2 1,4 Tuonti 0,0 2,1 2,9 1,0 1,3 1,0 2,5 3,3 3,0 1,2 3,7 4,1 Vienti 1,0 3,5 3,7 2,0 3,5 2,1 4,0 4,1 4,6 2,0 5,5 4,8 Yksityiset kulutusmenot 0,1 0,0 0,4 0,4-0,5-0,7 0,5 0,3 1,3 1,4 0,7 0,8 Julkiset kulutusmenot 0,3 0,3 0,2 0,1 0,5 0,5 0,0 0,4-0,4-0,3 0,3-0,8 Investoinnit -2,5-3,1-2,4-1,1-0,8.. 2,5 3,6 2,0 3,2 2,6.. TALOUDEN TASAPAINO Vaihtotase, mrd. Eur -1,5-0, ,4.. -1,0-0, ,5.. Kuluttajahinnat, % 1,0 1,5 1,6 1,6 1,5 1,0 1,2 1,7 1,9 1,9 1,8 1,5 Ansiotason muutos, % 1,2 1,3 1,3 1,7 1,3 1,1 1,2 1,2 1,0 1,4 1,3 1,6 Työttömyysaste, % 8,5 8,4 8,4 8,8 8,4 8,6 8,4 8,3 8,3 8,5 8,4 8,3 Ennustaja: Julkaistu: Ennustaja: Julkaistu: Danske Bank Oyj Kesäkuu 2014 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Maaliskuu 2014 Valtiovarainministeriö (VM) Huhtikuu 2014 Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) Maaliskuu 2014 Suomen Pankki (SP) Kesäkuu 2014 Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) Maaliskuu kesäkuu 2014

20 Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki puh Julkaisun päätoimittaja Ekonomisti Juhana Brotherus puh ISSN Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, DANSKE BANK Y-tunnus kesäkuu 2014

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. Osat I ja II. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus 2008 Osat I ja II 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Osat I ja II Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Helsinki 2007 K 10/2007 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2006 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2007 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot