Maailma on biotehdas, jossa seitsemän miljardia ihmistä tuottaa entropiaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailma on biotehdas, jossa seitsemän miljardia ihmistä tuottaa entropiaa."

Transkriptio

1 1 Yksityinen ja julkinen virtuaaliraha /Esko Seppänen Maailma on biotehdas, jossa seitsemän miljardia ihmistä tuottaa entropiaa. Biotehtaan raaka-aineita ovat elämän eri muodot sekä sosiaalisen pääoman koko varanto: kieli, mieli, tieto, tunne, elämykset, mieli- ja muistikuvat, tavat sekä sosiaaliset suhteet, käytännöt ja käyttäytymiskoodit. Ne eivät käytössä kulu eivätkä vähene. Niiden jatkojalostus parantaa ihmisten luovuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä ja jopa pidentää Markku S.Hyypän tutkimusten mukaan elinikää. Biotehdas tuottaa vaihtoehtoja. Systeemi toimii kuitenkin niin, että finanssikapitalismi rulettaa. Sille on ominaista rahan tuottaminen rahasta ilman ihmistyötä ja siis ilman tavaroiden tai tiedon tuottamisen riesaa. Näkymätön käsi siittää virtuaalista rahaa neitseellisesti tavalla, josta aikoinaan tuli kuuluisaksi tietty Pyhä Henki. Virtuaalirahan määrän kasvun seurauksena ihmiskunta elää koko systeemin kattavan poliittis-taloudellisen kriisin aikaa. Systeemikriisi on summa monesta erillisestä kriisistä: (velka-, pankki- ja finanssikriisistä ja poliittisen järjestelmän kriisistä) sekä keinottelusta, luottolamasta, moraalikadosta, veronkierrosta ja valkokaulusrikollisuudesta. Sen teki mahdolliseksi rahoitusmarkkinoiden libertaristinen (siis negatiiviseen vapauskäsitykseen perustuva) julkisen sääntelyn alasajo, sen teknologinen perusta oli digitaalivallankumous, siihen liittyivät kapitalismin transformaatio maailmanlaajuiseksi finanssikapitalismiksi ja rahatalouden eriytyminen reaalitaloudesta, sen levitti maapallon kaikkiin osiin pääomamarkkinoiden globalisaatio ja sitä syvensi katteettoman virtuaalirahan massatuotanto. Jos ei ole käsitteitä, ei voi käsittää. Uusia käsitteitä tarvitaan kuvaamaan uutta todellisuutta. Olemassa oleva KAPITALismi on FINANSSIkapitalismia, jonka kuvaamiseen eivät vanhan teollisuuskapitalismin käsitteet riitä. Finanssikapitalismi on systeemin musta laatikko. Se on rahan ja vallan symbioottinen liitto. Se on kyennyt valtaamaan itselleen suvereenin, itsenäisen ja

2 2 riippumattoman yhteiskunnallisen tilan, ja sen seurauksena valtiovalta, puolueet ja poliitikot ovat menettäneet oman suvereenisuutensa. (Suvereenisuutta on ehdoton valta päättää itse omista asioista, kuten itsenäisten valtioiden lainsäädännöstä.) Finanssikapitalismi on yhden asian liike, jossa bankstereiden tavoitteena on tuottaa ja saada itselle lisää rahaa (Brecht: mitä onkaan pankkiryöstö pankin perustamiseen verrattuna?). Systeemi hylkii kulttuuria ja sivistystä. Se on brutaalin ahneuden korkea veisu. Finanssikapitalismi on riippumatonta yhteiskuntien historiallisista, poliittisista ja taloudellisista erityispiirteistä. Sen käsitteistöstä puuttuu luontosuhde; eihän rahataloudellisessa sfäärissä ole sijaa luonnolle tai ympäristölle. Sen suoria vaikutuksia tulonjakoon ei ole tutkittu, mutta siihen lyöty ahneuden leima antaa ymmärtää, että rahatalous kasvattaa ylimpien tuloluokkien ansioita. Siihen sisältyy vastakkainasettelu tehokkuudella perustellun markkinavallan ja kansojen demokraattisten päätöksentekomallien välillä. Kun pankkien sääntelyä alettiin liberalisoida Yhdysvalloissa presidentti Clintonin hallituskaudella, virtuaalirahan määrä kasvoi nopeasti uudenlaisten finanssituotteiden innovoimisen seurauksena. Koko tämä käsite virtuaaliraha on sumea ja sen määrittely työn alla. Se voisi koostua arvopaperistetuista finanssituotteista, kahden markkinaosapuolen kesken tehdyillä OTC-kaupoilla luoduista ja reaalitalouteen perustumattomista johdannaisista, päällekkäisistä finanssituotteista (CDS:t CDO:issa), pankkikonsernien sisäisestä kaupankäynnistä niiden omilla finanssituotteilla niiden omien SPV-yksiköiden tai muunlaisten varjopankkien kanssa sekä pankkien finanssituotteiden vastavuoroisista ostoista ja myynneistä. Kun velkoja arvopaperistettiin, ne niputettiin läpinäkymättömiin paketteihin. Siinä yhteydessä 90 % luotoista vaihtoi velkojaa kasvattaen pankkien taseita virtuaalirahalla. Myyjä sai luotoistaan myyntivoiton, ja samat velat jatkoivat olemassaoloaan eri muodossa myytäväksi edelleen taas uudessa muodossa osana taas uusia finanssituotteita. Virtuaalirahaa tuotettiin myös

3 3 johdannaisilla, joilla ei ollut vastineita reaalitaloudessa. niiden sofistikoiduimmista versioista tuli Warren Buffetin pelkäämiä massatuhoaseita ja George Sorosin kammoksumia vetypommeja, joita kukaan ei osaa tehdä vaarattomiksi. Finanssimarkkinoilla pankkien innovatiivisuus oli aluksi luova voima, josta on tullut kasvun tuhovoima. Uuden vuosituhannen alkuvuosina rahan uudenlainen tuotteistaminen lisäsi mitä ilmeisimmin talouskasvua, mutta vähitellen kasvupotentiaali heikkeni velkojen määrällisen liikakasvun ja niiden laadullisen heikkenemisen seurauksena. Systeemikriisin maissa kasvu syötiin ennakolta, ja finanssikapitalismiin kuuluneen holtittoman velantuotannon reaalitaloudelliset seuraamukset ovat tulleet näkyville usean vuoden viipeellä. Finanssitalouden vuosi 2008 on täällä tänään. Paljonko on paljon? Kaikenlainen laittomuus, kierto, välttely ja kikkailu toimii sen joukon etua vastaan, jonka muodostavat maapallon työtä tekevää ihmistä. Ihmiset ovat reaalitalous, jossa tuotetaan tavaroita ja palveluksia elävällä ihmistyöllä ja kuolleella mutta esineellistetyllä ihmistyöllä eli koneilla ja muulla teknologialla. Ihmiskunta tuotti vuonna 2011 tavaroita ja palveluksia 70 biljoonan dollarin arvosta. Se oli maailman bruttokansantuote, jonka tuottamisesta maksettiin palkkoja 55 biljoonaa dollaria. Finanssikapitalismin temppeleitä ovat pörssit, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 63 biljoonaa dollaria. Pörsseissä omistajat jakavat varallisuutta keskenään; ja niiden merkitys yritysrahoitukselle on Suomessa mitä ilmeisimmin yliarvioitu. Pörsseissä tuotteet ovat standardisoituja ja toiminta läpinäkyvää. Pelaamisella on säännöt, joiden rikkomisesta rangaistaan. Pörssit ovat järjestynyttä taloutta verrattuna pankkien keskinäisiin liiketoimiin ja varjopankkien lainkiertoon. Kaiken julkisen valvonnan ja sääntelyn ulkopuolella pyörii jättiläismäinen kahdenvälisten OTC-kauppatapahtumien karuselli. Vuonna 2011 OTC-johdannaisia oli liikkeellä

4 4 yli 700 biljoonan dollarin arvosta. Niihin liittyvät riskit kätkettiin pankkien ja varjopankkien taseisiin, ja sieltä löytyvät ne Mustat Pekat, joiden haltuun jäämisen pelossa pankkien väliset markkinat ovat syväjäätyneet. Johdannaiskauppa on keskittynyt maailman mitassa suurpankeille. Neljäntoista suurimman pankin markkinaosuus OTC-johdannaisten eri lajeista on %. Eniten rahaa maailmanmarkkinoilla liikutellaan valuuttakaupassa, jonka liikevaihto on ollut käsittämättömän suuri: yli biljoonaa dollaria. Valuuttakauppaakin käydään johdannaisilla ja myös se on keskittynyt. Kymmenen suurpankin markkinaosuus on yli 3/4. Maailman pankkien yhteenlasketut varat käytettäväksi luottoihin tai keinotteluun ovat 95 biljoonaa dollaria. Pankkien tapaan mutta pankkisääntelyn ulottumattomissa toimivilla varjopankeilla on varoja 60 biljoonaa dollaria eli 2/3 pankkien varoista. Se on harmaata rahaa. Yksityisen sektorin velkakriisi Yhdysvallat on maailman velkaisin valtio. Siellä on velkaa kaiken kaikkiaan yli 60 biljoonaa dollaria, eikä sitä ole missään maassa koskaan ollut niin paljon. Valtion osuus USA:n kokonaisvelasta (yli 100 % BKT:sta) ei kuitenkaan ole kuin vajaa kolmannes eli vain suurin piirtein maan vuosittaisen maailman suurimman kansantuotteen suuruinen. Maailman velkaisin valtiovalta on Japanissa, jossa valtionvelka on 235 prosenttia BKT:sta. Jos mitataan maiden kokonaisvelkaa (siis yksityiset velat mukaan lukien), velkojen täsmentäminen yhteismitallisiksi on vaikeaa. Seuraavat tiedot ovat siksi vain viitteellisiä, mutta ne riittävät vahvistamaan teesin siitä, että velka on myös yksityisen sektorin (ja sen sisällä rahoitussektorin) ongelma. Systeemikriisin näkökulmasta tärkeiden maiden velkaantuneisuus (suluissa valtion velka, molemmat BKT:sta) oli vuonna 2011 suurin piirtein tällainen: Irlanti 663 % (94 %), Japani 512 % (228 %), Englanti 507 % (77 %), Espanja 363 (63 %), Portugali 356 % (83 %), Yhdysvallat noin 350 % (102 %), Ranska 346 % (84 %), Italia 314 % (123 %), Saksa 278 % (79 %) ja Kreikka 267 % (144 %)

5 5 Valtioiden velkaantuminen on monessa näistä maista kasvanut yksityisten pankkien tai niiden velkojen sosialisoimisen johdosta. Valtionvelkakin voi siis olla yksityistä alkuperää. Virtuaaliheimo ja -kansa Pankit olivat käyttäneet virtuaalirahaa velalla vivuttamiseen ja keinotteluun. Kun Lehman Brothersin konkurssin jälkeen moninaiset omaisuusarvot laskivat ja virtuaalirahan synnyttämiselle tärkeä finanssituotteiden kaupankäynti tyrehtyi, pankkien taseissa oli äkisti valtavat määrät epäkuranttia ja riskien myrkyttämää finanssimassaa, josta ei ollut mahdollista päästä eroon. Rahan tukkumarkkinoista tuli lumemarkkinat, joiden turvaamiseen tarvittiin niin USA:ssa kuin Euroopassakin valtiovallan apua. Sitä annettiin, koska ilman sitä koko systeemin uskottiin kaatuvan. Näin ollen markkinoiden vapaus on ollut useita vuosia pelkkä illusorinen fiktio. Kiitokseksi valtionavuista pankit ovat vedättäneet valtioiden heikoimpien lenkkien velkarahan hintaa kohti taivasta. Valtiot ovat privatisoineet korkoaseen käytön. Kun vanha kapitalismi on organisoitunut yhteiskunnallisiksi rakenteiksi, finanssikapitalismi on virtuaalista siinä merkityksessä, että sillä ei ole minkäänlaisia organisaatioita. Vaikka nykyisyys on yleensä menneisyyden jatkumo, finanssikapitalismi ei näytä olevan vanhan kapitalismin kehitysvaihe suoraan ylenevässä polvessa, vaan se on syntynyt virtuaalisen todellisuuden muuttuessa reaaliseksi. Kiinnostavinta virtuaalisissa rakenteissa on tämä niihin sisältyvä potentiaali muuttua ja tulla todeksi. Se prosessi, miten virtuaalisesta tulee reaalista, on tärkeä osa uuden todellisuuden syntymisessä. Sen prosessin johdosta virtuaaliraha ei ole pelkkä kuvitteellinen fiktio tai pelkkä mallin simulointi olemassa olevaan todellisuuteen. Siinä on potentiaalia muuttua todellisuudeksi ja olla osa todellisuutta. Mika Mannermaata siteeraten eri puolilla maapalloa elävä globaali joukko ihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään pääasiassa vain virtuaalisesti ja toimivat paikallisesti sekä omaavat uskonnollisen tai muun aatteellisen identiteetin ja mission, on globaali virtuaaliheimo, ellei

6 6 peräti virtuaalikansa. Kun Margaret Thatcherin mukaan yhteiskuntaa ei ole olemassa ja on vain yksittäisiä miehiä ja naisia, ja sitten on perheitä, siinä katsannossa markkinavoimat ovat enemmän kuin finanssikapitalismin pyhä perhe. Ne ovat ylikansallinen virtuaaliheimo, jolla ei ole organisaatiota, johtoa tai koti- tai sijaintipaikkaa. Se käyttäytyy yhtäläisesti ja sen jäsenet ovat sähköisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Heimo äänestää jaloillaan, eikä sen markkinaparlamentti ole sidottu eikä sitoudu kansainvälisiin sopimuksiin tai kansallisiin lakeihin. Heimon jäseniä yhdistäviä tekijöitä ovat usko negatiiviseen vapauteen (yhteiskunta ei saa rajoittaa yksilöiden taloudellista toimintaa), oman edun tavoittelu sekä vaatimus taloudellisen tehokkuuden ja negatiivisen vapauden ensisijaisuudesta yhteiskunnan muihin etuihin nähden. Rahan synty John Kenneth Galbraithin mukaan prosessi, jolla pankit luovat rahaa, on niin yksinkertainen, että sitä ihmismieli hylkii. Yleisesti luullaan valtioiden ja niiden nimissä keskuspankkien laskevan liikkeelle kaiken kierrossa olevan rahan. Vain setelit ja kolikot lähtevät kiertoon suoraan keskuspankeista. Suurin osa liikkeelle lasketusta (tukku)rahasta on yksityispankkien tekoa. Yksinkertaisimmillaan prosessi toimii niin, että jokaista talletuksena saamaansa tai itse lainaksi ottamaansa euroa kohden pankit voivat myydä niille asetetusta vakavaraisuusvaatimuksesta riippuen moninkertaisen määrän lainaa. Virtuaalirahaa on se osuus finanssituotteisiin kiinnittyneestä rahasta, joka ylittää systeemin kapasiteetin muuttaa pankkien luoma raha valtioiden rahaksi. Virtuaaliraha kiinnittyy finanssituotteisiin, joiden raha-arvot fluktuoituvat kaiken aikaa toinen toisiaan vastaan ja konversioituvat valtioiden rahaksi riippuen ajankohdan taloudellisesta trendistä eli siitä, eletäänkö rahan inflatoitumisen vai deflatoitumisen aikaa. Pääomamarkkinoiden inflaatio on välttämätön edellytys uuden virtuaalirahan synnylle, kun taas kaikenlainen deflaatio ajaa systeemin kriisiin tavalla, jota me todistamme tänään.

7 7 (Inflaatiomittarit on kytketty vain reaalitalouteen ja vain hintojen ja palkkojen nousuun. Osakkeiden, johdannaisten, muiden pörssituotteiden ja muun omaisuuden hinnannousu ei vallalla olevassa taloustieteessä ole inflaatiota, vaikka pääomamarkkinoilla olisi päällä täysi hype. Kun keskuspankkien inflaation vastainen taistelu kohdistuu vain reaalitalouden hintoihin ja palkkoihin, virtuaalirahalla puhalletut kuplat ja paiseet jäävät huomiotta. Siltä osin taloudellisen taantuman ja laman ainekset on tuotettu keskuspankeissa, jotka eivät ole kriisisyyttömiä.) Virtuaalirahalla on sellainen suora yhteys reaalitalouteen, että sen yliannostuksella on tuhottu tavaroiden ja palvelujen tuotannon (elävän työn) ja pääoman (kuolleen ja esineellistyneen työn) keskinäinen elimellinen yhteys ja niiden väliset historialliset arvo- ja hintasuhteet. Kaikkea finanssituotteisiin kiinnittynyttä ja realisoimistaan odottavaa virtuaalirahaa ei voida samanaikaisesti muuttaa virtuaalimuodosta reaalitalouteen. Kun liika on liikaa, reaalitalous on ajettu ylisuurella määrällä virtuaalirahaa nykyiseen kriisiinsä. Siihen epätasapainotilaan ei voida vaikuttaa rahapolitiikalla, jonka keinot ovat yhtä vaille lopussa, eikä esimerkiksi keskuspankkien halparahalla (lähes nollakoroilla) ole kyetty elvyttämään taloutta. Keskuspankkien alhaiset korot ja rahan rajaton tarjonta tulevat maksuun tallettajille säästörahan alhaisina korkoina. Suomessa pankkien likviditeetti on säästäjien näkökulmasta aivan liian hyvä, ja se on EKP:n syy. Se on jakanut pankeille rahaa, jolle ei ole ollut tarvetta. Muuten ei selity se, että pohjoismaiset pankit makuuttavat Suomen Pankissa 70 miljardin euron talletuksia yön yli yöstä toiseen. Velkaongelma, joka ei ole vain valtioiden ylivelkaantumista, ei ratkea ennen kuin markkinoilta on vedetty pois löysä virtuaaliraha ja järjestelmän toimijat alkavat taas luottaa toisiinsa eivätkä joudu pelkäämään keskinäisessä kanssakäymisessään virtuaalirahakuplan puhkeamista. Jos vain voitetaan aikaa ja maksetaan velkaa velalla, tässä 80 vuoteen syvimmässä kapitalismin systeemikriisissä ja EU:n historian syvimmässä poliittisessa kriisissä piilevät Suuren Romahduksen ainekset. Pankkimafia, rikollisjärjestö?

8 8 Pankkimafia on maailman mahtavin virtuaalinen rikollisjärjestö? Monissa niistä maista, joita me autamme EU:ssa taloudellisesti, veronkierto on kansanhuvi. Balkanilla sekä monissa Välimeren alueen EU-maissa harmaan talouden osuus on prosenttia kansantuotteesta (BKT). Nämä pikkugangsterit ovat taparikollisia verrattuna maailman suurimpien pankkien virtuaaliseen rikollisjärjestöön pankkimafiaan ja sen bankstereihin, joiden rikoksista kansainvälinen media raportoi meille päivittäin. Kansainväliseen pankkitoimintaan on sisäänrakennettuna ja siihen kuuluu pankkivalvonnan kiertämiseksi varjopankkijärjestelmä ja veronkierto veroparatiiseineen. Pankeissa keinotellaan muiden rahoilla, vivutetaan omia voittoja asiakkaiden kustannuksella ja pelataan johdannaisilla omien asiakkaiden ottamia positioita vastaan. Keinottelua symboloivat miljarditappioita työnantajilleen tuottaneet meklarit singaporilaisesta Barings Bankista (Nick Leeson), ranskalaisesta Société Généralesta (Jérôme Kerviel, jolle määrättyjen vahingonkorvausten maksuun menee vuotta) ja sveitsiläisestä UBS-pankista (Kweku Adobol). Viimeksi paljastuneen USA:n suurimman pankin (ja pankkivalvonnan lisäämistä ankarasti vastustavan) JP Morgan Chasen keinottelun miljarditappioiden syyllisiä ei ole julkistettu. Kuinka paljon onkaan julkistamatta niitä tapauksia, joissa keinottelu ei ole tuottanut tappioita? Moraalin kohentajaksi ryhtynyt Yhdysvaltain pörssivalvoja SEC syytti vuonna 2011 yhteensä 63 banksteria sisäpiiritiedon hyväksikäytöstä. Heistä 56 tunnusti. Todellinen roistopankki on yhdysvaltalainen Goldman Sachs, joka on saanut lukuisia tuomioita sijoittajien pettämisestä. Sille määrätyt lukuisat sakot eivät ole koskettaneet pankin vastuuhenkilöitä, jotka olivat saaneet bonukset lakien rikkomisesta; sakothan maksoi pankki. Kun pörssivalvoja (SEC) määräsi Goldman Sachsille harhaanjohtaneesta pörssi-informaatiosta SEC:n historian suurimmat sakot, 550 miljoonaa dollaria, pankin pörssikurssi kääntyi nousuun.

9 9 Goldman ei ole ainoa pankki, joka toimii kuin rikollisjärjestö. Citigroup väärennytti virkailijoillaan asuntolainojen velkakirjoja. Sakko: 240 miljoonaa dollaria. Bank of America jäi kiinni samasta asiasta. Sakko: miljardi dollaria. Saksalainen Deutsche Bank möi Yhdysvalloissa maksukyvyttömien velallisten asuntolainoja priimana. Sakko: 200 miljoonaa dollaria. Pankit eivät myöntäneet mitään, mutta maksoivat nämä rahat SEC:lle siitä, ettei niitä viedä oikeuteen. Maailman suurimmista pankeista Barcleys, UBS, Deutsche Bank, JPMorgan 0Chase, Citigroup ja RBS manipuloivat markkinoiden itsensä tuottamaa Libor-viitekorkoa tuottaen sijoittajille miljardien eurojen tappiot.. Maailman kolmen suurimman joukkoon kuuluva Hongkongin ja Shanghain pankki HSBC myönsi toimineensa meksikolaisen huumerahan pesulana. Se sai siitä jättiläissakot. Pankkirikollisuus jää usein niiden moraalis-eettisten kannanottojen varjoon, jolla tuomitaan ahneus ja bonukset. Kun rikos on riittävän suuri, se ei mahdu arkitajuntaan. Emun kriisi, federalismin keppihevonen Johdatus EU:n komission toimintaan kriisin ratkaisemisessa löytyy Milton Friedmanin nerokkaasta sitaatista: Vain kriisi, joko todellinen tai kuviteltu, johtaa todellisiin muutoksiin. Kriisin puhjetessa riippuu vallalla olevista aatteista, millaisiin toimiin ryhdytään. Minä katson, että meidän tehtävämme on juuri se, kehittää nykyiselle politiikalle vaihtoehtoja, pitää ne elossa ja tarjolla, kunnes poliittisesti mahdoton kääntyy poliittisesti väistämättömäksi. EU:n komissio toimii juuri tällä tavalla. Se on johdonmukaisesti pitänyt elossa ja tarjolla EU:n liittovaltioimista, ja sitä se tekee tämän kriisin varjolla. Se ei esitä ratkaisuehdotuksia akuuttiin kriisiin, vaan se ehdottaa aina lisää Eurooppaa eli enemmän liittovaltiota. Poliittisesti mahdottomia mutta poliittisesti väistämättöminä markkinoituja ehdotuksia talousunionista ja jopa yhteisistä veroista, pankkiunionista ja yhteisvastuuseen perustuvasta talletussuojasta ja pankkien saneerausrahastosta sekä yhteisvastuullisista eurobondeista ei ole tehty akuutin velkakriisin ratkaisemiseksi vaan EU:n liittovaltioimiseksi. EU:n komission esityksillä yritetään rajata seuraavan

10 10 kriisin aiheuttamia vahinkoja, mutta hinta siitä on EU:n liittovaltioimisen kautta tapahtuva demokratiavajeen kasvu. EU ei pysty torjumaan finanssikapitalismin systeemikriisiä, ja sen oman poliittisen kriisin hoito on jäsenvaltioiden käsissä. Joskus saattaa olla hedelmällistä kääntää asiat päälaelleen ja miettiä sellaista vaihtoehtoa, että Emun sairas maa onkin Saksa ja että itse asiassa sille pitäisi hyväksyttää sopeutumisohjelma sen yhteiselolle muiden eurooppalaisten kanssa siihen tapaan kuin nyt laaditaan kuriohjelmia ylivelkamaille. Siitä, että edut ovat erilaisia, kertovat arviot eri maiden rahan arvosta Emun mahdollisen hajoamisen tai yksittäisten maiden eron jälkeen. Jos Kreikka jättäisi Emun, sen arvioidaan tarvitsevan 50 prosentin devalvaation. Jos taas Saksa luopuisi eurosta ja palaisi omaan rahaan, sen on arveltu revalvoituvan 30 prosenttia. Saksan kannalta Kreikan ero sen maksamatta jättämine velkoineenkin lienee halvempi ratkaisu kuin sen oman teollisuuden 30 prosentin kilpailukyvyn menetys yhdessä yössä oman markan käyttöönoton seurauksena. Tältä pohjalta voisi arvata, että Emu pysyy koossa. Riskit rahaliiton hajoamisesta ovat liian suuret kaikille osapuolille. Silti voidaan ajautua tilanteeseen, jossa Emu hajoaa. Kriisin ratkaisumalli On tietoinen provokaatio kyseenalaistaa viralliseen kaanoniin kuuluva hokema siitä, miten inflaatio on aina pahasta. On kuitenkin nähty, että velkakriisi ei ratkea nykypolitiikalla, jonka tärkeimpiä elementtejä ovat EKP:n yksioikoinen inflaation vastainen taistelu, EU:n harjoittama yksioikoinen sisäisen devalvaation politiikka ja johtavien jäsenmaiden kalliisti ylläpidettävät palomuurit ylivelkamaiden ympärillä. Velanhoidossa ja vähän talouden kasvussakin pienoinen inflaatio on ihmelääke. Kun velkojen nimellisarvo säilyy, mutta rahan arvo huononee, ei ole sellaista velkaa, jota ei olisi helpompi maksaa huonommalla kuin paremmalla rahalla, siis ennemminkin inflaatiolla kuin deflaatiolla.

11 11 Kriisin vastalääke on taloudellinen kasvu, jota Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit ovat pyrkineet edistämään seteli- eli bittirahoituksella (QE1-3, LTRO, OMT). Kun niiden toimintaa arvostellaan siitä näkökulmasta, että ne ruokkivat inflaatio-odotuksia, Fedin pääjohtaja Ben Bernanke sanoo rahan tyhjästä luomisen pitäneen yllä talouskasvua. Nykypolitiikan kannattajat sanovat, että inflaation myönteinen vaikutus velkojen reaaliarvon alenemiseen perustuu kokemuksiin säännellystä taloudesta eikä toimi liberalisoiduilla markkinoilla. Inflaatio-odotukset nostavat markkinoilla rahan hintaa eli korkoa ja koronnnousun vaikutusten arvioidaan syövän velkojen reaaliarvon alenemisesta saatavan hyödyn. Silloin vastakkain ovat varanto ja virta, velan määrä ja sen uusimisesta maksuun pantavan rahan hinta eli korko. Inflaatiolla on kuitenkin muitakin dynaamisia vaikutuksia kuin koron nousu. Sen uskotaan luovan uutta taloudellista kasvua, ja kasvu on ainoa toimiva lääke velkaongelman ratkaisemiselle. Tätä näkemystä tukee epäsuorasti Bernanke puolustaessaan USA:n talouden jatkuvaa bittirahoitusta. Kriisin joustavaksi ratkaisuksi ainoa jäljellä oleva vaihtoehto on enää vain se, että EKP vaihtaa rahapoliittisen paradigmansa, luopuu yksinomaisesta inflaation vastaisesta taistelusta ja suuntaa LTRO:n ja OMT:n kaltaiset bittirahoitusohjelma pankkien sijasta valtioille eli ostaa valtioiden velkapapereita niiltä itseltään ilman pankkien välitystä. Se on laitonta, mutta EU:ssa laki joustaa, jos on tahto sitä joustattaa. Sitä laittomuutta jouduttaa ylivelkamaiden kapinointi EU:n keskusvallan kurinpitotoimia kohtaan. LTRO ja OMT ovat perinteistä setelirahoitusta, mutta niiden raha ei ole virtuaalirahaa. Tästä kriisistä selvitään ulos tavalla taikka toisella, mutta tulevien kriisien torjuntaa varten on nyt kiireesti erotettava toisistaan yhtäältä talletus- ja asuntolainapankit ja toisaalta liike- ja investointipankit. Kummallisen vähälle huomiolle on jäänyt EU:n komission asettaman ns. Liikasen asiantuntijaryhmän suositus tähän suuntaan. Käytännössä se ehdottaa, että ne investointipankit, jotka keinottelevat itsensä konkurssitilaan, on voitava päästää konkurssiin ilman että EU-maat

12 12 pannaan yhteisvastuuseen niiden pelastamisesta ja ilman että velkasyyttömät säästäjät pannaan vastuuseen muiden maiden talletusten turvaamisesta. Kun jäsenmaa pyytää EU:lta pankkitukea, on pantava toimeen omistaja- ja sijoittajavastuu ja ensin, ennen avun myöntämistä, toteutettava velkasaneeraus viivästyttämättä sitä vuosikausia niin että osa velkojista vapautuu veloistaan saamalla ne siirretyksi muiden maiden valtiovallan maksettaviksi. Nopeutettu velkasaneeraus on aloitettava Espanjan osalta, koska Kreikan osalta se on liian myöhäistä. On myös syytä miettiä, mitä pelastetaan. Kyproksen pankkien avustamisella pelastetaan sinne salakuljetettua ja valkaistavaksi toimitettua venäläistä rahanpesurahaa. Järjestelmäkriisin perusongelma on se, että ei uskalleta tunnustaa virtuaalisten markkinavoimien liikkeelle laskeman katteettoman virtuaalirahan reaalitaloudelle aiheuttamaa ongelmaa: sen määrä on ajettava alas. Virtuaalisen rahavallan hegemonia politiikassa ilmentää itseään Euroopan keskuspankin kautta, ja se estää politiikan muutokset. Kriisi jatkuu.

Finanssikriisi, virtuaaliraha ja bittirahoitus

Finanssikriisi, virtuaaliraha ja bittirahoitus ESKO SEPPÄNEN Finanssikriisi, virtuaaliraha ja bittirahoitus Emeritusprofessori Uolevi Lehtinen patistaa Liiketaloustieteellisessä Aikakauskirjassa (1/2012) jatkamaan taantumakeskustelua monen erillisen

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

MYYKÄÄ SAARENNE, RUTIKÖYHÄT KREIKKALAISET!

MYYKÄÄ SAARENNE, RUTIKÖYHÄT KREIKKALAISET! MYYKÄÄ SAARENNE, RUTIKÖYHÄT KREIKKALAISET! Stephan Kaufmann Kaufmann, Stephan. 2011. Myykää saarenne, rutiköyhät kreikkalaiset! Sosialismi.net 1.8.2011. Saatavilla osoitteessa http://sosialismi.net/kirjasto/myykaa_saarenne_rutikoyhat_kreikkalaiset.pdf

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys

Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys haastattelu Heikki Taimio Erikoistutkija Palkansaajien tutkimuslaitos heikki.taimio@labour.fi Kuvat maarit kytöharju Finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys - professori Vesa

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Federalismia vai 102 markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Vesa Vihriälä FIIA BRIEFING PAPER 102 Huhtikuu 2012 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI UTRIKESPOLITISKA

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 04 Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? 12 Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 06 Rahoitusmarkkinoiden verotus 14 Pankkijärjestelmän uudistaminen 09 Veroparatiisien lakkauttaminen 16 Julkisen

Lisätiedot

VAIHToEHTo EU:LLE. joutuuko suomi Brysselin talousvalvontaan? 1/2015. nro. komissio Uhkaa rangaistuksilla:

VAIHToEHTo EU:LLE. joutuuko suomi Brysselin talousvalvontaan? 1/2015. nro. komissio Uhkaa rangaistuksilla: VAIHToEHTo EU:LLE nro 1/2015 VAIHToEHTo EU:LLE TIEDoTUSKESKUS ry VÄLITTÄÄ KrIITTISTÄ TIEToA EU-PoLITIIKAn VAIKUTUKSISTA JA TArJoAA KAnSALAISILLE HYVÄn ToIMInTAFoorUMIn. komissio Uhkaa rangaistuksilla:

Lisätiedot

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta?

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Heikki Patomäki Muistio, versio 2.6.2011 Rahoituskriisipaketit tulevat olemaan uuden

Lisätiedot

Entä jos kriisi ei päätykään tai jos se päättyy toisin kuin tähän asti on totuttu ajattelemaan?

Entä jos kriisi ei päätykään tai jos se päättyy toisin kuin tähän asti on totuttu ajattelemaan? 1 17.4.2013/Seppo Ruotsalainen Eurokriisissä lähestytään jyrkänteen reunaa Olen toistanut moneen kertaan, että eurokriisi on edennyt vaiheeseen, jossa olisi otettava huomioon marxismin klassikoiden aikoinaan

Lisätiedot

Erkki E. Railo. Tie helvettiin on päällystetty hyvillä euroilla

Erkki E. Railo. Tie helvettiin on päällystetty hyvillä euroilla Erkki E. Railo Tie helvettiin on päällystetty hyvillä euroilla 1 2 Erkki E. Railo Tie helvettiin on päällystetty hyvillä euroilla Tekijän aikaisemmat julkaisut: Strategian muutos ja muutoksen strategia,

Lisätiedot

Rahareformin hyödyt. Suomen Talousdemokratian julkaisu nro 5 Heinäkuu 2015, versio 1.00

Rahareformin hyödyt. Suomen Talousdemokratian julkaisu nro 5 Heinäkuu 2015, versio 1.00 Suomen Talousdemokratian julkaisu nro 5 Heinäkuu 2015, versio 1.00 Toma Kavonius, Mika Kolehmainen, Patrizio Lainà ja Lauri Väisänen Suomen Talousdemokratia SISÄLLYS Johdanto... 3 Taloudelliset vaikutukset...

Lisätiedot

Eetu Virén - Rahan funktionaalisuus: yksityistä vai yhteistä?

Eetu Virén - Rahan funktionaalisuus: yksityistä vai yhteistä? Eetu Virén - Rahan funktionaalisuus: yksityistä vai yhteistä? Author : eetu 1 / 15 Jos ihmiset ymmärtäisivät, miten pankkijärjestelmämme oikeastaan toimii, uskon, että vallankumous tapahtuisi ennen huomisaamua.

Lisätiedot

Yhteisvaluutta nykymuodossaan on itsetuhoinen järjestelmä. Suomentanut Ilkka Terho

Yhteisvaluutta nykymuodossaan on itsetuhoinen järjestelmä. Suomentanut Ilkka Terho Yhteisvaluutta nykymuodossaan on itsetuhoinen järjestelmä. Suomentanut Ilkka Terho Sepänkatu 9, 00150 Helsinki www.eetoskustannus.fi 2010 Ludwig von Mises Institute 2011 Terra Libertas Ulkoasu & taitto

Lisätiedot

näkökulmia globalisaatioon

näkökulmia globalisaatioon halavaara hulkko mäkilä ritvos näkökulmia globalisaatioon sanomalehdet taloustiedon opetuksessa 02 20 Globalisaatio, maailmanlaajuinen talous, on nykyisessä merkityksessään tullut laajasti tunnetuksi vasta

Lisätiedot

Talouskriisin taustat: politiikkavirheet, sairaat kannusteet vai molemmat?

Talouskriisin taustat: politiikkavirheet, sairaat kannusteet vai molemmat? Kansantaloudellinen aikakauskirja 106. vsk. 1/2010 Talouskriisin taustat: politiikkavirheet, sairaat kannusteet vai molemmat? Vesa Kanniainen Professori Kansantaloustieteen laitos, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot