Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/ohjausryhmän pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/ohjausryhmän pöytäkirja 7.9.2011"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie Lapua Pöytäkirja Niina Huovari Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/ohjausryhmän pöytäkirja Aika: klo Paikka: Seinäjoen elinkeinokeskus, kokoustilat, Frami D Läsnä: Panu Lahdensuo, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Lapuan kaupunki Mirva Korpi, ympäristöinsinööri, Lapuan kaupunki (poistui 14.45) Hannu Mars, kehitysjohtaja, Kauhavan kaupunki Juha Konttas, ympäristölautakunnan puheenjohtaja, Seinäjoen kaupunki Pirjo Korhonen, ympäristöpäällikkö, Seinäjoen kaupunki Jukka Kotola, ympäristöpäällikkö, Kuortaneen kunta Harri Mäkiranta, tekninen johtaja, Jalasjärven kunta Kimmo Toivola, maankäyttöinsinööri, Alavuden kaupunki Mika Yli-Petäys, projektipäällikkö, Seinäjoen seudun ilmastostrategia Niina Huovari, projektityöntekijä, Seinäjoen seudun ilmastostrategia Päivi Karttunen, ylitarkastaja, y-vastuualue, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Poissa: Jarno Leppäkangas, maankäytön suunnittelija, Etelä-Pohjanmaan liitto Kari Knuuttila, kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja, Ilmajoen kunta Seppo Kangas, ympäristöjohtaja, Kurikan kaupunki Pöytäkirja 3: 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat ja esityslista hyväksyttiin. 2. Kuntien energiatehokkuussopimuksen /-ohjelman tilanne ja kuntakohtaiset tilaisuudet Projektipäällikkö kävi läpi kuntien päätöksiä energiatehokkuussopimuksen/- ohjelman allekirjoittamisesta. Kuntien tilanne on seuraavanlainen: Seinäjoki: Jalasjärvi: Seinäjoki on tehnyt päätöksen, sopimusta ei ole allekirjoitettu. Jalasjärvi on tehnyt päätöksen, ohjelmasopimusta ei ole allekirjoitettu Ilmajoki: Ilmajoki allekirjoittaa sopimukset tammikuussa 2012 Kurikka: Kurikka on allekirjoittanut sopimuksen

2 Lapua: Alavus: Kuortane: Kauhava: Lapualla ympäristölautakunta on esittänyt tekniselle lautakunnalle liittymistä, teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä varaudutaan sopimukseen. Alavus on tehnyt päätöksen, mutta ei ole allekirjoittanut ohjelmasopimusta Kuortane on tehnyt päätöksen, mutta ei ole allekirjoittanut ohjelmasopimusta Kauhava on tehnyt päätöksen, mutta ei ole allekirjoittanut ohjelmasopimusta Kuntakohtaiset esittelytilaisuuden energiatehokkuussopimuksista pidetään loppuvuoden aikana. Päätös: Merkitään kuntien tilanne tiedoksi. 3. Energiakatselmuksen järjestäminen Käytiin läpi mahdollisuutta toteuttaa hankkeessa julkisen rakennuksen energiakatselmus Seinäjoen kaupungin alueella. Energiakatselmoitua kiinteistöä käytettäisiin esimerkkimallina ja vastaavanlainen kiinteistö tulisi löytyä kaikista Seinäjoen seudun kunnista. Energiakatselmuksessa selvitettäisiin myös kannattaako tehdä laajempi Motivan hallinnoima energiakatselmus vai suppeampi versio. Projektipäällikkö on alustavasti kysellyt sopivia kiinteistöjä ja kolme potentiaalista kohdetta ovat: Ylistaron yläaste, Hyllykallion koulu ja Toivolanrannan koulu. Energiakatselmuksen kustannusten kattohinnaksi arvioidaan noin Katselmuksen tekemistä Seinäjoella perustellaan sillä, että kaupunki on päärahoittajana hankkeessa 41 %:tin osuudella. Mirva Korpi esitteli budjettia ja energiakatselmuksen osuutta budjetista. Energiakatselmuksen toteuttaminen maksetaan hankkeelle varatusta sitomattomasta rahoitusosuudesta. Todettiin, että Lapuan kaupunki voi päättää katselmuksen teettämisestä. Päätös: Sovitaan energiakatselmuksen tekemisestä yhteen Seinäjoen kiinteistöön. Ohjausryhmä antaa valtuudet Mika Yli-Petäykselle ja Mirva Korvelle kohteen valintaan.

3 4. Energiakoulutus kuntien viranhaltijoille Hankkeessa on suunniteltu järjestettäväksi koulutustilaisuus kuntien viranhaltijoille ja työntekijöille energiatehokkuussopimuksesta ja ohjelmasta sekä Kuntaliiton ilmastokampanjasta. Koulutus järjestetään marraskuussa Seinäjoella Framissa. Luennoitsijoiksi on pyydetty Heikki Väisästä TEM:stä, Kalevi Luomaa kuntaliitosta ja Seppo Silvosta Motivasta. Heikki Väisänen ei direktiivin laatimiskiireiden takia pääse paikalle. Seppo Silvonen piti tilaisuutta hyvin tärkeänä ja lupasi Motivan osallistuvan tilaisuuteen. Projektipäällikkö ehdotti mahdollisuutta saada kaksi puhujaa Motivasta. Koulutuksessa keskityttäisiin siihen mihin toimenpiteisiin sopimukset konkreettisesti ja taloudellisesti sitouttavat. Koulutus maksetaan hankkeelle varatusta sitomattomasta rahoitusosuudesta. Arvio koulutustilaisuuden kustannuksista on noin Päätös: Koulutustilaisuuden kustannukset hyväksytään 5. Kuntien tilanne kiinteistöjen energiakulutustietojen toimittaminen hankkeelle Projektipäällikkö kävi läpi kuntien kiinteistöjen energiankulutustietojen tilannetta. Kuntien tilanne on seuraavanlainen: Seinäjoki: Jalasjärvi: Ilmajoki: Kurikka: Lapua: Alavus: Kuortane: Kauhava: Seinäjoki on toimittanut tiedot suurimmalta osin, projektin työntekijät keskustelevat Seinäjoen kanssa ohjelmallisesta ongelmasta Jalasjärvi toimittaa vuoden 2010 tiedot viikon 35 aikana Ilmajoki on toimittanut joitakin tietoja, mutta väärältä vuodelta Kurikka ei ole toimittanut tietoja hankkeelle Lapua on toimittanut pääosin tiedot Alavus on toimittanut tiedot hankkeelle Kuortane ei ole toimittanut tietoja hankkeelle Kauhava ei ole toimittanut tietoja hankkeelle Jukka Kotola kertoi, että Kuortaneella kulutustaulukot on jaettu mestareille ja katsovat torstaina, mitä tietoja vielä puuttuu. Kauhavan tilanteesta todettiin, että

4 tietoja on tuloksettomasti yritetty saada. Todettiin myös, että tietojen keruussa on kunnissa eroja. Tietojen toimittaminen on kuitenkin keskeinen osa hanketta ja ilman näitä energiakulutustietoja hanke ei toteudu hankehakemuksen mukaisesti. Päätettiin, että kulutustaulukot lähetetään uudelleen teknisille johtajille eteenpäin jaettavaksi. Pirjo Korhonen kertoi, että Seinäjoelta on kysytty tietoja myös kiinteistöiltä joissa kunta on osakkaana. Päätös: Sovittiin, että kulutustaulukot lähetetään uudestaan teknisille johtajille jaettavaksi. 6. Esitys maatilojen energiaohjelman edistämisestä kaupunkiseudun kunnissa Maa- ja metsätalous sekä elinkeinot-työryhmässä on todettu tarpeelliseksi edistää maatilojen energiaohjelmaa, sillä sen avulla voidaan saada aikaan suuria energiansäästöjä ja parantaa tilojen kannattavuutta. Energiaohjelma ei ole kuitenkaan lähtenyt toivotulla tavalla käyntiin. Työryhmä esittää, että jokaisesta kaupunkiseudun kunnasta valittaisiin kiinnostuksen perusteella yksi eri tuotannonalaa edustava esimerkkitila, jolle laaditaan energiasuunnitelma. Kaupunkiseudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) tukisi maatilojen energiaohjelman pilottikohteita siten, että tiloille tuleva omavastuuosuus kustannetaan KOKO-ohjelmalle varatusta rahoituksesta. Pilottikohteita hyödynnettäisiin ohjelman markkinoinnissa esimerkiksi paikallisen oppaan muodossa. Työryhmä esittää, että Ilmastostrategia koordinoisi energiasuunnitelmakohteiden valintaa ja valitsisi työn toteuttajan. Etelä- Pohjanmaan alueella mm. Pro-Agria, Metsäkeskus ja muutama yksityinen yrittäjä ovat sertifioituja energiasuunnitelmien tekijöitä. Päätös: Ohjausryhmä esittää kaupunkiseudun KOKO-ohjelmalle energiasuunnitelmien pilottikohteiden rahoittamista. 7. Selvitys ympäristökriteereiden hyödyntämisestä julkisissa hankinnoissa Projektipäällikkö Mika Yli-Petäys esitteli ohjausryhmälle Pauliina Hakasen laatimaa selvitystä ympäristökriteereiden hyödyntämisestä julkisissa hankinnoissa. Selvityksessään Pauliina Hakanen on keskittynyt elintarvikkeisiin, pesu ja puhdistusaineisiin, ajoneuvoihin ja kuljetuksiin sekä tietokoneiden ja muiden koneiden ympäristökriteereihin. Osana selvitystä Pauliina Hakanen tekee

5 puolivalmiita hankintamalleja. Tuotteiden alkuperään ja tuotanto-olosuhteisiin liittyviä selvityksiä jatketaan edelleen. Todettiin, että tällä kuntien hankintakriteereissä on paljon täsmennettävää. Hannu Mars ehdotti, että malleja voisi luetuttaa esimerkiksi Kuntaliiton asianajajalla. Ehdotettiin myös, että kunnat voisivat harkita yhteisen ympäristöasiantuntijan palkkaamista. Keskustelua herättivät kaikki neljä painopistealuetta. Lähiruokakäsitettä pidettiin ongelmallisena ja Mirva Korpi totesi, että on siirrytty käyttämään termiä elintarvikehankinta. Päätös: Ohjausryhmä merkitsee selvityksen laatimisen tiedoksi. 8. Ilmastostrategiahankkeeseen liittyvien muiden selvitysten tilanne Projektipäällikkö esitteli hankkeeseen liittyvien selvitysten tilannetta. Laura Lundgrenin Pro gradu -työ (Helsingin yliopisto) K8-alueen suopeltojen päästövähennyspotentiaalista valmistui kesäkuussa. Työssä Laura Lundgren on tarkastellut erilaisia simulaatiota suopeltojen käytöstä. Frans Haapanienen Pro gradu -työ (Helsingin yliopisto) K8-alueen suopeltojen turvetuotantopotentiaalista valmistui kesäkuussa. Työssään hän totesi, että potentiaali on pieni. Kati Säipän y-amk -lopputyö Lakeuden Etapin kasvihuonekaasujen päästöistä valmistui toukokuussa. Hankkeen kanssa tietoja on luovutettu puolin ja toisin. Jarkko Hautasen (Helsingin yliopisto)e-p:n metsien hiilinieluja selvittävän Pro gradu työn valmistelu on aloitettu kesäkuussa. Päätös: Merkitään selvitysten tilanne tiedoksi. 9. Ilmastostrategialuonnos Projektipäällikkö esitteli ilmastostrategialuonnosta. Ilmastostrategia on tarkoitus integroida osaksi Seinäjoen elinkeino- ja kilpailustrategiaa. Ilmastostrategiassa esitetään tavoitteet lyhyesti ja tavoitteita ja toimenpiteitä avataan erikseen sektoreittain. Energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvät kysymykset ovat strategian keskeisiä aihealueita. Strategiaa on tarkoitus täsmentää kuntakohtaisilla painotuksilla.

6 Päätös: Merkitään tiedoksi. 10. Teknisten johtajien hankeryhmä Hankkeen projektiryhmässä on keskusteltu, että hanketta varten perustettaisiin teknisten johtajien ryhmä, koska kuntien teknisillä johtajilla on käytännön mahdollisuudet vaikuttaa kuntien toimintaan ja investointeihin. Tällä hetkellä hankkeelta puuttuu luonteva kanava viedä hankkeen tavoitteita ja käytännön toteutusta eteenpäin kunnissa. Lisäksi ilmastostrategian laadintaa varten tarvitaan yhteistyötä Seinäjoen kuntien kanssa yhteisten tavoitteiden luomiseksi. Teknisten johtajien hankeryhmällä ei olisi säännöllisiä kokoontumisia vaan vain jos sille olisi tarvetta. Ohjausryhmä nimeää Harri Mäkirannan ryhmän puheenjohtajaksi. Päätös: Sovittiin, että teknisten johtajien hankeryhmä perustetaan. Ryhmä kokoontuu vain tarvittaessa. Ryhmän puheenjohtajaksi nimetään Harri Mäkiranta. 11. Muut asiat Selvitystä pienistä energiatuotantolaitoksista tekevällä Johanna Hanhilalla on ollut ongelmia tietojen saamisen kanssa. Kauhavalla on noussut esiin asia henkilötietojen luovuttamisesta henkilölle, joka ei ole viranomainen. Todettiin, että kuntien omistamien julkisten tietojen luovuttaminen ei voi tulla ongelmaksi erityisesti, kun tiedot luovutetaan kuntien hankkeeseen. Demos Helsinki järjestää Seinäjoella osittain Sitran rahoittaman Pelotonideakilpailun. Peloton-ideakilpailun tarkoitus on luoda innovatiivisia palvelu- tai teknologiaratkaisuja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Ideakilpailuun kutsutaan asiasta kiinnostuneita ideoimaan yhdessä. Ilmastostrategiaa on pyydetty osallistumaan Peloton-ideakilpailuun noin 500 osuudella. Osallistumista hankkeen kannalta ei pidetty tärkeänä, joten hanke ei osallistu Peloton-ideakilpailuun. Todettiin, että Ilmastostrategiahankkeen seurantaraportti on jätetty ELY-keskukseen aikataulun mukaisesti. Päätös: Sovittiin, että henkilötietoja voi luovuttaa Johanna Hanhilalle. Ilmastostrategia ei osallistu Peloton-ideakilpailuun

7 12. Seuraava kokous Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään Kokous aloitetaan klo ruokailulla. Kokouspaikka päätetään myöhemmin. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys 25.02.2011 Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 Aika: 24.2.2011 klo 13.00-13.55

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari Sisällysluettelo K8- kuntien seudullisen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Alkusanat... 5 2.0 Johdanto... 6 3.0 Ilmastonmuutos...

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3. 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57 Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.3 jäsenet: Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot