146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI LIITE 3 VUODEN 2007 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET LIITE 4 PÖYTÄKIRJA TEHY RY:EEN KUULUVIEN PALVELUS- SUHTEEN EHDOISTA SEKÄ TEHY RY:N ASEMAN JÄRJESTÄMISESTÄ VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN MÄÄRÄAIKAISENA HOIDETTUJA PYSYVÄISLUONTEISIA TEHTÄVIÄ VARTEN EETTISEN TOIMIKUNNAN VARAJÄSENEN IRTISANOUTUMINEN JA UUDEN VARAJÄSENEN (FARMOKOLOGIAN ALA) NIMEÄMINEN LIITE 7 Oy ecolab ab:n OIKAISUVAATIMUS HANKINTAPÄÄTÖKSEEN NRO 1977, pesuaineet keskitettyihin järjestelmiin LIITE 8 JOHNSON DIVERSEYN OIKAISUVAATIMUS HANKINTAPÄÄTÖKSEEN 1977, PESUAINEET KESKITETTYIHIN JÄRJESTELMIIN SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIITE 11 TIEDOKSIANTOASIAT LIITE 12 POTILASVAKUUTUSSOPIMUSTEN UUSIMINEN ALKAEN POTILASVAKUUTUS, LAINASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 23

2 PÖYTÄKIRJA 11/2007 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Esko Valikainen varapuheenjohtaja puheenjohtaja Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Maire Mäki jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Kyösti Tornberg jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Unto Valpas valtuuston pj. Niilo Keränen valt. 1. varapj. Timo Savela valt. 2. varapj. Poissa :t Pentti Silvola sh-piirin johtaja esittelijä ( :t ) Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pekka Kaisto talousjohtaja esittelijä ( :t ) Heikki Salumäki tekninen johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 146 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Esko Valikainen Puheenjohtaja Pentti Peltola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Kyösti Tornberg Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 11/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall 146 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Kyösti Tornberg (varalla Helvi Kyngäs ja Suvi Helanen). Hall 147 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Kyösti Tornberg. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:428/ VUODEN 2007 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen vuoden 2007 talousarvion. Tällöin vahvistetun talousarvion toimintatulot ovat euroa, toimintamenot euroa, vuosikate euroa ja investointien menot euroa. Valtuusto tarkisti talousarviota vahvistaessaan hallituksen esityksen mukaisesti käyttösuunnitelmaan sisällytetyt tarkistukset. Tarkistuksen jälkeen käyttösuunnitelman mukaan talousarvion toimintatulot ovat euroa, toimintamenot euroa, tilikauden tulos euroa ja investointimenot euroa. Oulun lääninhallituksen vahvistettua lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen valtionavustuksen, hallitus on esittänyt hankkeen tulojen ja menojen esittämisen valtuustolle talousarviomuutoksena, yhteensä euroa vuonna Lääninhallituksen avustuspäätöksen perusteella hallitus esittää euron talousarviomuutosta tartuntatautien torjunnan ja pandemiaan varautumisen projektiin. Samassa kokouksessa hallitus esittää valtuustolle talousarviomuutoksena Oulaskankaan sairaalan rakennusten kaupan vahvistuttua 12 milj. euron pääoma-apporttina osakemerkintään Kiinteistö Oy Medikomppanialta ja vastaavasti 12 milj. euron investointiosan myyntituloa. Valtuusto on vahvistanut talousarvion sitovuuden toimintalukujen osalta sairaanhoitopiirin tasolla. Toimintatulojen ja menojen osalta sitovuudet on määritelty OYS; somaattinen erikoissairaanhoito, OYS; psykiatrinen erikoissairaanhoito, Oulaskankaan sairaala, Visalan sairaala, Diagnostiikkayksikkö ja muut tulosyksiköt. Toimintamenoista on sairaalatasolla erikseen sitovaa palkkoihin ja palkkioihin varatut määrärahat, myös investointimenot ovat sairaalatasolla sitovia valtuustolle. Sairaanhoidon kasvu on jatkunut edelleen lokakuulle 2007, vaikka lähetteiden, avohoidon ja vuodeosastohoidon arvioitiin vähenevän vuoteen 2006 verrattuna. Yhtenä syynä on ollut sairaanhoitopiirin tarve tarjota väestölle hoitoon pääsy annetun lainsäädännön mukaisesti. Hoidon saatavuutta on turvattu lisätyöllä lääkäri- ja hoitohenkilökunnan osalta sekä ostamalla leikkauksia ja muita sairaanhoitopalveluja ulkopuolisilta terveydenhuollon yksiköiltä. Sairaanhoitopiirin tulojen kasvu jäsenkunnilta on säilynyt asetetun 3,1 %:n hintakaton ansiosta matalana menojen kasvuun verrattuna. Jäsenkuntalaskutus kasvoi 3,6 % elokuun loppuun mennessä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Loppuvuodelle toteutuva Tehyn työtaistelu vähentää merkittävästi tuloja ja vain vähäisemmässä määrin menoja. Irtisanoutumisten toteutuminen lamaannuttaa sairaanhoidon sisältämään vain kaikkein kii- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 11/ reellisimmän ja henkeä uhkaavaan hoidon. Tuloksena on erittäin vakava toiminnan tulojen ja menojen epäsuhta. Sairaanhoitopiirin toimintamenojen kasvu elokuun loppuun mennessä oli 5,9 %. Kasvu kohdistuu ensisijaisesti henkilöstömenoihin ja lokakuun alusta voimaan astuneet virka- ja työehtosopimukset joulukuussa maksettavine 270 euron erilliskorvauksineen ylittävät 4,8 milj. eurolla talousarvioon varatut 3,2 %:n kasvuun perustuvat määrärahat. Muilta osin henkilöstömenojen ylitys johtuu arvioitua suuremmasta käytetystä työpanoksesta sisältäen lääkäri- ja hoitohenkilökunnan lisätyöt hoitotakuun toteuttamiseksi sekä alkuvuonna 2007 Oulun yliopistollista sairaalaa haitanneen virusepidemian työpanoslisäykset. Palvelujen ostoon sisältyy merkittävä määrärahamuutos aiheutuen 2 milj. euron määrärahasta potilasvakuutusmenojen kasvuun vuodesta 2006 alkaen. Oulaskankaan sairaalan osalta ulkopuolisia vuokramenoja on budjetoitu 0,5 milj. euroa johtuen rakennusten yhtiöittämisestä. Samalla Oulaskankaalla sisäiset vuokrat pienevät, rakennusomaisuuden poistot ja kiinteistöön kohdistuvat muut menot ovat siirtyneet kiinteistöyhtiölle. Tekniikan palvelujen tulosyksikölle siirretään euron määräraha talousarviossa hallintokeskuksen menotilillä ollut kiinteistövero. Esitettävin talousarviomuutosten jälkeen sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelmaan sisältyvien toimintatuottojen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 3,3 %, yhteensä 11,9 milj. euroa ja olevan euroa. Vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna muutos on 2,5 %. Erityisvaltionosuutta on tarkistettu 1 milj. eurolla vahvistuspäätöksiin perustuen. Myös muihin tuloihin on tehty 1,3 milj. euron tarkistukset perustuen vahvistuneisiin kehittämishankkeisiin. Satunnaisiin tuloihin tulee kirjattavaksi Oulaskankaan rakennusten kiinteistökaupasta 5,6 milj. euroa ja sairaanhoitopiirin omistamien eräiden muiden osakkeiden myynnistä 2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tason toimintakulut ovat esitettävin muutoksin tuloslaskelmassa euroa. Muutos alkuperäiseen talousarvioon on 4,9 % ja tilinpäätökseen 2006 verrattuna 3,7 %. Henkilöstömenoihin esitettävä lisäys on 9,8 milj. euroa (4,7 %). Sairaaloittain henkilöstömenojen määrärahamuutos on OYS:lle 7,35 milj. euroa, Psykiatrian klinikalle 0,9 milj. euroa, Oulaskankaan sairaalalle 1,2 milj. euroa ja Diagnostiikka-yksikölle 0,4 milj. euroa. Investointiosaan esitetään muutoksena euron siirto hallintokeskuksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin, euroa hallintokeskukseen Kuntarahoitus Oyj:n osakemerkintään ja euroa leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikköön em. pandemia-projektiin liittyen. Toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalousosan vuoden 2007 avohoitokäyntien määrää esitetään lisättäväksi 200 käynnillä johtuen kuntoutuksen tulosyksikköön vahvistetusta hankkeesta. Esityslistan liitteenä on edellä esitellyt talousarviomuutokset toiminta- ja investointimäärärahojen osalta esitettynä valtuustolle sitovuusmääräysten mukaisesti sairaaloittain, Diagnostiikka- yksikkö ja tekniikan palvelut. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Talousjohtajan ehdotus: esittää, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2007 talousarvioon esityslistan liitteen mukaiset toiminta- ja investointimenojen määrärahamuutokset ja toimintaja taloussuunnitelman käyttötalousosaan lisättäväksi 200 avohoitokäyntiä vuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 130 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto, liite 3. Hallituksen esitys: Valtuusto päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin vuoden 2007 talousarvioon esityslistan liitteen mukaiset toiminta- ja investointimenojen määrärahamuutokset ja toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalousosaan lisättäväksi 200 avohoitokäyntiä vuodelle Hallituksen esitys vuoden 2007 käyttösuunnitelman ja talousarvion määrärahavastaavuuden toteuttamiseksi vahvisti käyttösuunnitelman ja esitti siihen sisältyvät valtuustolle vahvistettavaksi kuuluvat määrärahamuutokset, joihin sisältyi sijaismäärärahojen siirto eri tulosyksiköiltä hallintokeskuksen rekrytointiyksikköön. Sijaisvälityksen toiminnan käynnistyttyä keväällä 2007 ja saatujen kokemusten perusteella on päädytty esittämään sijaismäärärahojen palauttamista talousarvion 2007 mukaisesti tulosyksiköihin. Merkittävin peruste palautukselle on sijaismäärärahojen ja sijaisten käytön mahdollisimman tarkka seuranta sijaisia käyttävän yksikön toimesta. Tulosyksiköille palautettava henkilöstömenojen määrä on yhteensä 16,8 milj. euroa. Esityslistan liitteenä seuraa Toimintamäärärahamuutokset sairaaloittain vuodelle 2007, joka sisältää edellä esitetyt sijaismäärärahojen palautukset hallintokeskukselta OYS; somaattiselle erikoissairaanhoidolle, OYS; psykiatriselle erikoissairaanhoidolle ja Diagnostiikka-yksikölle. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 11/ Talousjohtajan ehdotus: esittää, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteen mukaisesti Toimintamäärärahamuutokset sairaaloittain vuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Talousjohtajan tarkistettu ehdotus: esittää, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2007 talousarvioon esityslistan liitteen mukaisesti toiminta- ja investointimenojen määrärahamuutokset ja toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalousosaan lisättäväksi 200 avohoitokäyntiä vuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan tarkistetun ehdotuksen. Hall 148 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:460/ PÖYTÄKIRJA TEHY RY:EEN KUULUVIEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA SEKÄ TEHY RY:N ASEMAN JÄRJESTÄMISESTÄ Pöytäkirja Tehy ry:n työtaistelutoimenpiteiden lopettamisesta, liite. Pöytäkirja Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteen ehdoista sekä Tehy ry:n aseman järjestämisestä, liite. Palkankorotukset, Tehy-ratkaisu , liite. Tehyn jäseniä koskeva sopimusratkaisu on voimassa Tehy ei saanut omaa sopimusoikeutta, mutta sen palkankorotuksista on sovittu työtaistelutoimenpiteiden lopettamispöytäkirjaan liittyvällä pöytäkirjalla, joka on voimassa sopimuskauden. Pöytäkirja sisältää neljä yleiskorotusta: 4 %:n yleiskokrotus , 2,4 % , 0,5 % ja 2,4 % Joulukuussa 2007 maksetaan 270 euron kertakorvaus Tehyn jäsenille. Sovintoehdotukseen sisältyy myös samapalkkaisuuden edistämiseksi tarkoitetut erät vuosina 2008 ja Osalla näistä eristä korotetaan vähimmäisperuspalkkoja ja tehtäväkohtaisia palkkoja, osa käytetään paikallisena järjestelyeränä. Lisäksi eräiden terveydenhuollon hoitohenkilöstön palkkaryhmien vähimmäisperuspalkkoja korotetaan ja Syyskuussa 2010 on 0,7 %:n suuruinen paikallinen erä tuloksellisuushankkeiden edistämiseen ja toukokuussa 2011 erä, jonka suuruus riippuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrän kehityksestä. Tätä erää ei makseta, mikäli henkilöstön määrä kasvaa yli 1300 henkilöllä vuodessa. Henkilöstöjohtajan ehdotus: 1) merkitsee tiedoksi pöytäkirjan Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteen ehdoista sekä Tehy ry:n aseman järjestämisestä. 2) päättää, että pöytäkirjan ehdottomat määräykset pannaan täytäntöön. Harkinnanvaraisia asioita koskevat ratkaisut tuodaan hallitukseen erikseen hyväksyttäväksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 149 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:341/ VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN MÄÄRÄAIKAISENA HOIDETTUJA PYSYVÄISLUONTEISIA TEHTÄVIÄ VARTEN Kuntoutuksen tulosyksikkö Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 25 :n mukaan virkojen ja toimien perustamisesta päättää hallitus. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen teko edellyttää, että tehtävää varten on hallituksen perustama toimi. Työsopimussuhteessa olevia koskevan työsopimuslain 1 luvun 3 :n mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta, samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Virkasuhteessa olevaa henkilöstöä koskevan viranhaltijalain 3 :n mukaan Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin mukaista perustetta otettu määräajaksi tai joka on ilman perusteltua syytä toistuvasti otettu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. Tulosyksiköitä on pyydetty selvittämään määräaikaisena hoidettujen tehtävien määräaikaisuuden perusteet ja tekemään ehdotus tehtävän vakinaisesta täytöstä, jos määräaikaisuudelle ei ole työsopimuslain tai viranhaltijalain mukaista perustetta. Koska tällaisia tehtäviä varten ei ole perustettua toimea/virkaa, vakinaistaminen edellyttää, että hallitus perustaa toimen/viran. Tuloyksiköt ovat tehneet esitykset toimien perustamisesta määräaikaisesti hoidettuja pysyväisluonteisia tehtäviä varten. Kysymyksessä on tehtävät, jotka kuuluvat toiminnan edellyttämään tehtävien perusmitoitukseen eivätkä merkitse lisäystä nykyisiin henkilöstökustannuksiin. 1 tekstinkäsittelijän toimi Tekstinkäsittelijän tehtävää hoitaneelle henkilölle on kirjoitettu vakanssittomia määräyksiä vuodesta 2004 alkaen. Pääasiassa hän tuottaa kuntoutusosaston tekstinkäsittelypalvelut, mutta työpanosta kohdentuu myös kuntou- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 11/ tustutkimuspoliklinikalle. Lisäksi hän kirjoittaa ravitsemussuunnittelijoiden tekstejä. 1 fysioterapeutin toimi Naistentautien ja genetiikan tulosyksikkö Fysioterapeutin tehtävää hoitaneelle henkilölle on kirjoitettu vakanssittomia määräyksiä vuodesta 2002 alkaen. Pääasiassa hän tuottaa kirurgian vastuualueella lyhki-potilaiden ja kirurgian poliklinikan potilaiden tarvitsemia ohjaus- ja terapiapalveluja. Toiminta on vakiintunut mm. erillisten jononpurkuohjelmien jälkeen pysyväisluontoiseksi. 1 laboratoriohoitajan toimi Tehtävää hoitanut laboratoriohoitaja on työskennellyt laboratoriossa vuodesta 2003 lähtien normaalissa perusmitoitukseen liittyvässä työssä. Tehtäviin on esitetty vakinaista tointa useana aikaisempana vuonna. 2 kätilön toimea Leikkaus ja tehohoidon tulosyksikkö Toinen kätilön tehtäviä hoitanut henkilö on hoitanut vakanssittomia määräyksiä yli 2 vuotta ja aloittanut syksyllä 2007 työtehtävissä lisääntymislääketieteenyksikössä. Toinen kätilöistä on työskennellyt synnytysosastolla vakanssittomissa määräyksissä vuodesta 2003 lähtien. Kätilön tehtävät kuuluvat vakiintuneen toiminnan perusmitoitukseen. 1 tekstinkäsittelijän toimi Tekstinkäsittelijän tehtävissä olevalla henkilöllä on 50 % vakituinen virkapohja. Toista 50 % työpanosta hän on tehnyt lisätyönä vakanssittomalla vuodesta 2000 lähtien. Esitetään 50 % tekstinkäsittelijän vakanssipohjan lakkauttamista ja tekstinkäsittelijän toimen perustamista 1,5 sairaanhoitajan toimea (0,5 traumahoitaja ja urologian tutkimushoitaja) kirurgian tutkimus- ja kehitysvastuualueelle Traumahoitaja (0,5) Murtumahoitajan tehtävät lähtien. Murtumahoitaja kartoittaa OYS:ssa hoidossa olevat matalaenergiset murtumapotilaat, seuloo riskikartoituksella mahdolliset osteoporootikot ja varaa heille ajan luuston tiheysmittaukseen. Lisäksi osteoporoosi- ja osteopeniapotilaiden ohjaus ja terveysneuvonta sekä murtumarekisterin ylläpito. Pysyväisluonteinen tehtävä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 11/ Urologian tutkimushoitaja (1) Tutkimushoitaja tutkimus- ja kehittämisyksikössä lähtien. Hoitanut tehtävää yhtäjaksoisesti useita vuosia. Pysyväisluonteinen tehtävä. 1 välinehoitajan toimi anestesian vastuualueelle Välinehuoltajan tehtäviä hoitanut henkilö on ollut keskusleikkausosastolla sijaisena keväästä 2006 alkaen vakanssittomalla määräyksellä. Tehtävä on pysyväisluonteinen. 2 sairaanhoitajan toimea anestesian vastuualueelle Keskiklinikan anestesiayksikössä aloitettiin iltaheräämötoiminta tammikuussa Yksi näitä tehtäviä hoitaneista sairaanhoitajista on tehnyt töitä vakanssittomalla määräyksellä syksystä 2006 alkaen. Tehtävä on pysyväisluonteinen. 1 osastonsihteeri Keslen anestesiaan Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö Keskusleikkausosaston hoitohenkilökunnan (161,5 vakanssia) henkilöstöhallinto on siirretty osastonsihteerille yhteiskustannuspaikan klinikkasihteeriltä tehtävien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Tehtäviin kuuluu lisäksi osastonsihteerin tehtäviä kuten sisäinen laskutus ja drg-/kpp-järjestelmän valvontatehtävät. 9 sairaanhoitajan toimea kirurgian vastuualueelle Kaikki 9 sairaanhoitajaa ovat hoitaneet tehtäviä kirurgian vastuualueen sairaanhoitajina vakanssittomilla määräyksillä pysyväisluontoisissa tehtävissä useita vuosia. 2 osastonsihteerin toimea kirurgian vastuualueelle Toiselle osastonsihteerin tehtäviä hoitaneista henkilöistä on kirjoitettu vakanssittomia määräyksiä keväästä 2005 ja toiselle kesästä 2006 lähtien. Molemmat tehtävät ovat pysyväisluonteisia. 1 valokuvauslaborantin toimi (50 %) Tehtävää hoitanut henkilö on ollut valokuvauslaborantin tehtävissä vuodesta 1985 lähtien vajaakuntoisen työllistämistuella. Hänelle on kirjoitettu vakanssiton määräys. 1 kuulontutkijan toimi Kuulontutkijan tehtäviä hoitanut henkilö on työskennellyt kuulokeskuksessa vuodesta 1988 lähtien. Tämän hetken resurssitarpeiden mukaisesti tarvi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 11/ taan edelleen hänen työpanos. Henkilölle on kirjoitettu vakanssiton määräys. Psykiatrian tulosyksikkö 2 psykologin toimea lasten psykiatrian vastuualueelle Molemmat psykologin tehtäviä hoitaneet ovat toimineet pysyväisluonteisissa tehtävissä vakanssittomilla määräyksillä vuodesta 2004 lähtien. 2 sairaanhoitajan toimea lasten psykiatrian vastuualueelle Molemmat sairaanhoitajat ovat tulleet projektiluonteiseen tehtävään, jotka ovat muuttuneet pysyväisluonteisiksi. Molemmille on kirjoitettu vakanssittomia määräyksiä useita vuosia. 1 toimintaterapeutin toimi lasten psykiatrian vastuualueelle Toimintaterapeutin tehtävää hoitanut henkilö on tullut projektiluontoiseen tehtävään vuonna Tehtävä on muuttunut pysyväisluonteiseksi. 1 osastonsihteerin tehtävä lasten psykiatrian vastuualueelle Osastonsihteerin tehtäviä hoitanut henkilö on tullut projektiluontoiseen tehtävään vuonna Tehtävä on muuttunut pysyväisluonteiseksi. Diagnostiikka-yksikkö Huoltopalvelujen tulosyksikkö 1 laboratoriohoitajan toimi patologian vastuualueelle Tehtävää hoitaneelle laboratoriohoitajalle on kirjoitettu vakanssittomia määräyksiä vuodesta 2006 alkaen. Hänen tehtäväalueellaan immuno- histokemian laboratoriossa tutkimusmäärät ovat nousseet. 1 laboratoriohoitajan toimi laboratorion vastuualueelle Tehtävää hoitaneelle laboratoriohoitajalle on kirjoitettu vakanssittomia määräyksiä useita vuosia. Hän tekee perusmitoitukseen kuuluvaa työtä näytteenottopisteessä. 1 tutkimusapulaisen toimi laboratorion vastuualueelle Tehtävää hoitaneelle tutkimusapulaiselle on kirjoitettu vakanssittomia määräyksiä useita vuosia. Hän tekee perusmitoitukseen kuuluvaa työtä. 2 hankintasihteerin toimea materiaalipalvelujen vastuualueelle Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 11/ Tehtävät ovat vakiintuneen toiminnan perusmitoitukseen kuuluvia pysyväisluonteisia tehtäviä ja niitä on hoidettu jo useita vuosia. Toinen työsopimus on ollut voimassa seitsemän vuotta yhtäjaksoisesti lukuun ottamatta kolmen kuukauden jaksoa (lääkärilakko) v Toinen työsopimus on ollut voimassa viisi vuotta lukuun ottamatta yht- kuukautta v Hallintokeskus 1 rekrytointipäällikön virka henkilöstöpalveluihin Rekrytointipäällikön virkasuhteinen tehtävä on ollut käytössä vuoden 2006 syyskuun alusta. Tehtävää varten ei ole ollut perustettua virkaa. Rekrytointipäällikkö johtaa vuoden 2007 aikana käynnistettyä keskitettyä rekrytointitoimintaa. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää perustaa alkaen seuraavat toimet ja viran: Kuntoutuksen tulosyksikkö 1 tekstinkäsittelijän toimi 1 fysioterapeutin toimi Naistentautien ja genetiikan tulosyksikkö 1 laboratoriohoitajan toimi 2 kätilön toimea 1 tekstinkäsittelijän toimi Leikkaus ja tehohoidon tulosyksikkö 1,5 sairaanhoitajan toimea (0,5 traumahoitaja ja urologian tutkimushoitaja) kirurgian tutkimus- ja kehitysvastuualueelle 1 välinehoitajan toimi anestesian vastuualueelle 2 sairaanhoitajan toimea anestesian vastuualueelle 1 osastonsihteerin toimi Keslen anestesiaan 9 sairaanhoitajan toimea kirurgian vastuualueelle 2 osastonsihteerin toimea kirurgian vastuualueelle Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö 1 valokuvauslaborantin toimi (50 %) 1 kuulontutkijan toimi Psykiatrian tulosyksikkö 2 psykologin toimea lasten psykiatrian vastuualueelle 2 sairaanhoitajan toimea lasten psykiatrian vastuualueelle 1 toimintaterapeutin toimi lasten psykiatrian vastuualueelle 1 osastonsihteerin toimi lasten psykiatrian vastuualueelle Diagnostiikka-yksikkö Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 11/ laboratoriohoitajan toimi patologian vastuualueelle 1 laboratoriohoitajan toimi laboratorion vastuualueelle 1 tutkimusapulaisen toimi laboratorion vastuualueelle Huoltopalvelujen tulosyksikkö 2 hankintasihteerin toimea materiaalipalvelujen vastuualueelle Hallintokeskus 1 rekrytointipäällikön virka henkilöstöpalveluihin. päättää vahvistaa rekrytointipäällikön kelpoisuusehdoksi: Terveystieteiden kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 150 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:461/ EETTISEN TOIMIKUNNAN VARAJÄSENEN IRTISANOUTUMINEN JA UUDEN VARAJÄSENEN (FARMOKOLOGIAN ALA) NIMEÄMINEN 4. Eettinen toimikunta varajäsenen irtisanoutuminen ja uuden jäsenen (farmakologian ala) nimeäminen Eettisen toimikunnan varajäsen yliassistentti Hanna Leskinen on pyytänyt, että hänelle myönnetään ero toimikunnan varajäsenen tehtävästä alkaen ( /Eettmk 349 ). Johtajaylilääkäri esittää, että hänen tilalleen toimikuntaan nimetään LT Päivi Myllynen (farmakologian ala) alkaen. Päivi Myllynen on antanut suostumuksensa tehtävän hoitamiseen. Johtajaylilääkärin ehdotus: päättää myöntää yliassistentti Hanna Leskiselle eron eettisen toimikunnan varajäsenyydestä alkaen ja valitsee hänen tilalleen LT Päivi Myllysen (farmakologian ala) alkaen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä johtajaylilääkärin ehdotuksen. Hall 151 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:394/ Oy ecolab ab:n OIKAISUVAATIMUS HANKINTAPÄÄTÖKSEEN NRO 1977, pesuaineet keskitettyihin järjestelmiin Oy Ecolab Ab on tehnyt oikaisuvaatimuksen hankintapäällikön päätöksestä 1977, joka koskee pesuaineita keskitettyihin järjestelmiin ajalle , optio ajalle Oikaisuvaatimus on liitteenä. Hankintapäällikkö on antanut asiassa selityksen, liite. Oy Ecolab Ab on antanut asiassa vastaselityksen, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota oikaisuvaatimusta tutkittavaksi. Perustelu: Hankinta-asiat, joissa asianosainen katsoo menetellyn virheellisesti mm. hankintamenettelyssä tai joissa hankintapäätös olisi johdettu tarjousasiakirjoista väärin perustein yms. syin, kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan, jos ne ylittävät kansallisen kynnysarvon (15000,00). Kyseinen hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Hakija ei ole osoittanut, että hankintaprosessi olisi ollut muotoseikkojen osalta virheellinen tai että hankintapäällikön päätös olisi tehty hankintalain ja sairaanhoitopiirin hankintaohjeiden ja hänen valtuuksiensa vastaisesti. Hall 152 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:395/ JOHNSON DIVERSEYN OIKAISUVAATIMUS HANKINTAPÄÄTÖKSEEN 1977, PESUAINEET KESKITETTYIHIN JÄRJESTELMIIN Johnson Diversey on tehnyt oikaisuvaatimuksen hankintapäällikön päätöksestä 1977, joka koskee pesuaineita keskitettyihin järjestelmiin ajalle , optio ajalle Oikaisuvaatimus on liitteenä. Oikaisuvaatimuksen liiteaineisto on nähtävänä kokouksessa. Hankintapäällikkö on antanut asiassa selityksen, liite. Johnson Diversey on antanut asiassa vastaselityksen, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota oikaisuvaatimusta tutkittavaksi. Perustelu: Hankinta-asiat, joissa asianosainen katsoo menetellyn virheellisesti mm. hankintamenettelyssä tai joissa hankintapäätös olisi johdettu tarjousasiakirjoista väärin perustein yms. syin, kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan, jos ne ylittävät kansallisen kynnysarvon (15000,00). Kyseinen hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Hakija ei ole osoittanut, että hankintaprosessi olisi ollut muotoseikkojen osalta virheellinen tai että hankintapäällikön päätös olisi tehty hankintalain ja sairaanhoitopiirin hankintaohjeiden ja hänen valtuuksiensa vastaisesti Hall 153 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:436/ SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 25 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtajan viran kelpoisuuden vahvistaa valtuusto. Valtuusto on kokouksessaan vahvistanut sairaanhoitopiirin johtajalle seuraavan kelpoisuusehdon: Ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä kokemus sekä julkishallinnossa, erityisesti kunnallishallinnossa, että taloudellisissa asioissa. Hallintosäännön 25 :n mukaisesti viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. päättää hallintosäännön mukaan myös haettavaksi julistamisen tavasta ts. missä tiedotusvälineissä hakuilmoitus julkaistaan. Kelpoisuuden vahvistamisesta päättää valtuusto, joten jos voimassa olevaa kelpoisuutta halutaan muuttaa, asia pitäisi käsitellä valtuuston kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää sairaanhoitopiirin johtajan viran haettavaksi julistamisen valmistelevista toimenpiteistä Hall 139 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkistettu esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa sairaanhoitopiirin johtajan viralle seuraavan kelpoisuusehdon: Ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamiskokemus ja julkishallinnon tuntemus. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkistetun esityksen. Hallituksen esitys: Valtuusto päättää vahvistaa sairaanhoitopiirin johtajan viralle seuraavan kelpoisuusehdon: Ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamiskokemus ja julkishallinnon tuntemus. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää julistaa sairaanhoitopiirin johtajan viran haettavaksi Helsingin Sanomissa ja sanomalehti Kalevassa ilmestyvässä lehdessä. Hakuilmoituksen tarkempi sisältö esitellään kokouksessa. Hall 154 Keskustelun kuluessa jäsen Maire Mäki esitti, että viranhakuilmoituksen hakijalle eduksi katsottavista asioista poistettaisiin sana konsernityyppinen. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että Mäen esitystä ei ollut kannatettu, joten puheenjohtaja totesi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen tulleen hyväksytyksi. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:38/ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - rekrytointipäällikkö Pirjo Kejonen, nimityspäätökset 12-13/ tulosyksikön johtaja Kari Haukipuro, nimityspäätös 46/ tulosyksikön johtaja Juha Moring, nimityspäätös 12/ va. ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian poliklinikka), toimivallan siirtopäätös 1/ ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätös 19/ ylihoitaja Toini Jämsä (silmätaudit), nimityspäätökset 7-8/ ylihoitaja Toini Jämsä (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätös 9/ johtava ylihoitaja Eila Korpivuoma (Oulaskangas), nimityspäätös 24/2007. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 155 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot