ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila Kari, II vpj, puheenjohtajana :ssä 104 Luhtala Pentti Ojala Markku, I vpj Reinilä Johanna Vannesluoma Paula Viitamäki Raija Väli-Torala Kai Poissa Mäki Jari Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat Risto Lahti Esittelijänä kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski Pöytäkirjanpitäjänä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää sekä esittelijänä :ssä 104 Asiantuntijoina :n 104 aikana Seinäjoen elinkeinokeskuksen johtaja Juha Luukko klo sekä :n 107 aikana arkistosihteeri Heleena Keihänen klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Veli Haavisto puheenjohtaja Mika Sillanpää pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Markku Ojala Johanna Reinilä , virka-aikana Hallintotoimistossa Mika Sillanpää hallinto- ja talousjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu KH 94 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 KH 95 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KH 96 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ 3 KH 97 KH 98 KH 99 JAAKKO ILKAN KOULUN KÄYTÖSTÄ POISTETUN HISSIN LUOVUTTAMINEN INFORMAATIOTEKNIIKAN MUSEO RY:LLE 4 POJANLUOMAN VÄLIVAINION ALUEEN PALSTOITUSSUUNNITELMAN RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT 6 KUNNAN OSALLISTUMINEN ETELÄ-POHJANMAAN OPISTON / KORPISAAREN SÄÄTIÖN KALUSTUKSEEN 9 KH JOHTAVASSA TAI ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVAT VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT 11 KH 101 OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMINEN / MARJA-TERTTU LAHTI 13 KH 102 RUOKAPALVELUYKSIKÖN NELJÄN KEITTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 14 KH 103 VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOKSET / MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN JA TULOARVIOIDEN ALITUSTEN HYVÄKSYMINEN 15 KH 104 KH 105 KH 106 KH 107 LENTOLIIKENTEEN KÄYNNISTÄMINEN RENGONHARJUN LENTOASEMALLA / TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS 16 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ 19 PALONKYLÄN KOULUN VÄLITTÖMÄÄN LÄHEISYYTEEN VÄLIAIKAISTILOJEN (TILAELEMENTTIEN) KÄYTTÖÖNOTTO ALKAEN 24 ARKISTOTOIMEN JA SÄHKÖISEN ASIANHALLINNAN KEHITTÄMINEN 27

3 ILMAJOEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA KH 108 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 30 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 3. päivänä huhtikuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 22. päivänä maaliskuuta 2012 Veli Haavisto, merk.

4 Kunnanhallitus KH 94 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KH 95 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Markku Ojala ja Johanna Reinilä, joita pyydetään varmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Ojala ja Johanna Reinilä.

5 Kunnanhallitus YHT 135/2012/303 KH 96 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan / 103 toivomuspontena, että kotihoidontuen kuntalisä ja sen käyttöönotto selvitetään perusteellisesti mennessä Ilmajoen kunnan osalta. Sivistyslautakunta kuulee yhdessä kunnanhallituksen kanssa kuntaliiton erikoisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtista Suomen tilanteesta ja tutkimustuloksista lasten kotihoidontuen kuntalisää koskien. Kunnanhallitus kuulee esittelyn kuntalisästä. Kunnanhallitus kuuli yhteisesti sivistyslautakunnan kanssa erikoisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtisen esityksen. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh )

6 Kunnanhallitus YHT 131/2012/141 KH 97 JAAKKO ILKAN KOULUN KÄYTÖSTÄ POISTETUN HISSIN LUOVUTTAMINEN INFORMAATIOTEKNIIKAN MUSEO RY:LLE TEK , 54 Informaatiotekniikan museoyhdistys ry tiedustelee esityslistan liitteen nro 2 mukaisella kirjeellään, voiko kunta luovuttaa kunnan keskusvarastolle varastoidun Jaakko Ilkan koulun käytössä n. 12 vuotta olleen ja peruskorjauksen yhteydessä käytöstä poistetun hissin vastikkeetta. Museoyhdistys asennuttaisi hissin Kurikan Jyllinkoskella sijaitsevan museotarkoitukseen peruskorjattavaan entiseen kytkinasemarakennukseen. Peruskorjaushankkeelle on myönnetty Ely-keskuksen rahoitusta euroa vuosille Museoyhdistyksen puheenjohtaja Harri Lounatvuori ja tiedottaja Jukka Mäkinen ovat ilmoittaneet neuvottelussa, että vastikkeettoman luovutuksen yhteydessä Ilmajoen kunnan mainoslogo voitaisiin sijoittaa muiden rahoittajien tavoin näkyvälle sijoituspaikalle peruskorjauksen valmistuttua. Hissi on ollut käytössä n. 12 vuotta ja uudisrakennushankkeena sen materiaalitoimituksen jälleenhankinta-arvo olisi uudishankkeessa n euroa. Kiinteistörakennusmestari on selvittänyt kunnan kaikilta toimialoilta mahdollisia tulevia hissin sijoituskohteita, mutta käyttötarpeita ei selvityksen perusteella ole tiedossa. Hissi ja hissikori on varastoituna kylmään varastotilaan ja niiden käyttöönotto pitkän varastointiajan jälkeen aiheuttaisi mahdollisesti merkittäviä kunnostus ja uudistamistarpeita, joten varastoiminen mahdollista myöhempää tulevaa käyttötarvetta varten ei ole tarkoituksenmukaista. Teknisen johtajan ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että hissi luovutetaan museoyhdistyksen esittämään tarkoitukseen vastikkeettomasti edellyttäen, että Ilmajoen kunnan mainoslogo sijoitetaan näkyvälle paikalle kohteen muiden rahoittajien tavoin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

7 Kunnanhallitus Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: tekninen johtaja Paavo Perälä, puh )

8 Kunnanhallitus YHT 118/2012/523 KH 98 POJANLUOMAN VÄLIVAINION ALUEEN PALSTOITUSSUUNNITELMAN RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTIHINNAT JA MYYNTIEHDOT TEK , 56 Kunta on ostanut vuonna 2000 Pojanluomalta Välivainion alueen asuntorakentamista varten. Ostetun alueen pinta-ala oli 2,7 ha, josta myöhemmin on vaihdettu ja myyty aluetta niin, että sitä nyt on n. 2,5 ha. Alueen sijainti on merkitty alla olevaan karttaan. Alue sijaitsee valtuuston hyväksymän Pojanluoman- Rengon osayleiskaavan alueella, jossa tämä alue on osoitettu pääosin asuntorakentamiselle. Kaavan muuttaminen on vireillä ja kaavoituspäätöksen mukaan Tuomikylän, Rengon ja Pojanluoman kylien alueet suunnitellaan siten, että kylien aluerakenne pidetään nykyisen kaltaisena, kunkin kylän omien lähtökohtien ja luonteen mukaisena. Toimintojen sijoittamisessa otetaan huomioon yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä elinympäristön turvallisuus, terveellisyys ja tasapaino. Pääosin asumista ohjataan olemassa olevan rakenteen lomaan teiden varsille. Asumisen laajennusalueiksi osoitetaan rakennemallityöskentelyn pohjalta alueita, joissa vesi- ja jätevesijohdot on saavutettavissa, etäisyys kouluun on kohtuullinen, liikkuminen on turvallista ja ympäristössä ei ole lentomelua. Yleiskaavan lähtötiedot on selvitetty ja Välivainion alueella toteutuvat asetetut tavoitteet. Yleiskaavaluonnosten perusteella alueelle on laadittu palstoitussuunnitelma. Välivainion alueen rakentamisen vai-

9 Kunnanhallitus kutukset ovat myönteiset kylän kehittymiselle, kyläkuva pysyy hallittuna, kunnalliset palvelut ovat hyvin saavutettavissa, koulu ja neuvola sekä päivähoitopaikat sijaitsevat lähietäisyydellä. Yhdyskuntatalouden kannalta alueen rakentaminen on suositeltavaa, alue on olemassa olevan tieverkon varrella, sisäistä tientekoa on vähän, alue on liitettävissä vesi- ja viemärijohtoihin. Alue on osittain metsää, osittain peltoa, eikä sieltä ole löydetty suojeltavia kasveja tai eläimiä. Yleiskaavatarkastelujen mukaan alue soveltuu hyvin asumiseen joten sille on tällä perusteella laadittu palstoitussuunnitelma. Suunnitelmaa on esitelty kyläläisille vuosien kuluessa useissa tilaisuuksissa. Nyt, kun viemärin rakentaminen on mahdollista ja kylästä on tullut toiveita alueen toteuttamisesta, on tarkoituksenmukaista tarjota tontteja alueelta. Maa-alueen ostohinta, josta on vähennetty vaihdossa saatu korvaus, on nyt indeksillä korotettuna Tien rakentamiskustannus on arvioitu olevan Kustannukset yhteensä Myytävää rakennusmaata alueella on yhteensä m 2. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne päättäisivät alla olevan kartan mukaisesta alueesta seuraavaa: 1. Välivainion alueen tontit myydään yllä olevan palstoitussuunnitelman mukaisesti. 2. Palstoitussuunnitelman mukaisten tonttien myyntihinta on 3 /m 2.

10 Kunnanhallitus Asuinrakennusten tonttien myyntiehdot ovat kunnanvaltuuston ja mukaiset. 4. Nykyisen rakennetun tontin (tontti 2) lisämaan myyntihinta on 3 /m 2, myyntiehtoihin ei sisälly rakentamisvelvoitetta. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

11 Kunnanhallitus KH 99 KUNNAN OSALLISTUMINEN ETELÄ-POHJANMAAN OPISTON / KORPISAAREN SÄÄTIÖN KALUSTUKSEEN YHT 503/2011/141 KH , 75 Säätiön kirje on seuraavansisältöinen: Etelä-Pohjanmaan Opisto kalustaa uuden ravintolan maakuntahenkisesti Etelä-Pohjanmaan maakuntaopisto täyttää 120 vuotta vuonna Opisto viettää juhlavuottaan rakentamalla uuden ravintolan, keittiön ja kirjaston. Lähes 2 miljoonan euron investointi on merkki vahvasta luottamuksesta tulevaisuuteen. Yksi maan vanhimmista vapaan sivistystyön oppilaitoksista on myös yksi maan suurimmista kansanopistoista ja sisäoppilaitoksista. Kansanopistolinjoille, ammatilliseen koulutukseen, täydennyskoulutukseen, kursseille ja avoimen yliopiston opintoihin osallistuu vuosittain noin 4000 opiskelijaa, joista lähes 300 on päätoimisia opiskelijoita. Kaikista vanhan Etelä-Pohjanmaan kunniasta on jatkuvasti opiskelijoita opistossa, joistain kunnista on ollut satoja toisista tuhansia kolmella eri vuosisadalla. Uuden ravintolan kalustus on suunniteltu Opiston 1800-luvulta peräisin olevan jugend-henkisten kalusteiden mallin mukaan. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Jurvan yksikön muotoilualan opiskelija Sampo Ahola on lopputyönään yhdistänyt vanhaan modernin kalustemuotoilun aineksia. Lujasta koivusta nikkaroitavat kalusteet tehdään Etelä-Pohjanmaalla. Tuolin selkänojaan koristeveistetään maakuntien tai kuntien vaakunat. Ajatuksena on, että ne kertovat tuleville sukupolville maakunnan ja sen kuntien identiteettistä. Suoraan lakeudelle maakuntamaisemaan avautuvan ravintolasaliin tulee 18 kuuden tuolin pöytää ja kuusi pienempää neljän tuolin pöytää. Maakuntaopisto vetoaa juhlavuotenaan maakuntaliittoihin ja kuntiin että ne hankkisivat nimikkopöydän tuoleineen opiston ravintolaan oman kunnan opiskelijoille istuttavaksi. Mikäli yhdistyneissä kunnissa halutaan huomioida vanhat peruskunnat, on sekin mahdollista. Toivomme, että voisitte tehdä päätöksenne asiasta jo tammikuussa, koska kalusteet valmistetaan kevään kuluessa. Voitte osoittaa mahdollisen hankintapäätöksenne (kuuden tuolin pöydän euroa ja neljän tuolin pöydän euroa) avustuksen kalusterahastoon yleishyödylliselle Korpisaaren säätiölle, jonka tehtävänä on ylläpitää Etelä-Pohjanmaan Opistoa. Säätiön taustayhteisöinä ovat Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura, Ilmajoen kunta, Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen seurakunta. Ilmajoen kunta ei osallistu kyseiseen nimikkopöytähankkeeseen.

12 Kunnanhallitus Terhi Pirilä ja Johanna Reinilä poistuivat kokouksesta esteellisinä (Korpisaari-säätiön hallitus) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. (Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh ) KH Ehdotus annetaan kokouksessa. Esittelijä teki kokouksessa päätösehdotuksen, että Ilmajoen kunta osallistuu, sikäli kun hanke toteutuu, neljän tuolin ja pöydän hankintaan (1.500 ). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen. Johanna Reinilä poistui kokouksesta esteellisenä (Korpisaaren säätiön hallitus) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa. (Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh )

13 Kunnanhallitus YHT 42/2012/181 KH 100 JOHTAVASSA TAI ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVAT VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT PAL , 3 Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on säädökset johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleville viranhaltijoille maksettavista työaikakorvauksista. Ilmajoen kunnassa johtavat, siihen rinnastettavat tai itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat/työntekijät on edellisen kerran määritelty vuonna 1990, jonka jälkeen viranperustamispäätöksissä on uuden viran asema määritelty. Johtava asema Itsenäinen asema KVYES:n työaikalain 22 :n soveltamisohjeen mukaan arvioitaessa sitä, onko viranhaltijan/työntekijän katsottava olevan johtavassa asemassa, tulee kiinnittää huomiota henkilön asemaan organisaatiossa. Osaston, toimiston jne. päällikkönä toimiva henkilö on tällaisessa asemassa. Myös muu kuin varsinaisessa päällikön tehtävässä oleva viranhaltija/työntekijä voidaan katsoa tällaisessa asemassa olevaksi, mikäli hän toimii vastaavantasoisessa johtotehtävässä tai hänet muutoin voidaan rinnastaa päällikön tehtävässä olevaan viranhaltijaan/työntekijään. Viranhaltija/työntekijä, jonka pääasiallinen tehtävä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa tai valvottaviensa viranhaltijoiden/työntekijöiden työhön, ei pääsääntöisesti ole tässä tarkoitetussa johtavassa asemassa. Viranhaltijan/työntekijän voidaan katsoa olevan itsenäisessä asemassa, mikäli hänen tehtäviensä luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä voida riittävän tarkasti valvoa tai työajan käytön tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista. Tällaisia viranhaltijoita ovat esim. yleensä esimiesasemassa olevat, suunnittelu- tai tutkimustoimintaa tekevät sekä sellaiset henkilöt, jotka tekevät esim. osittain työtä virastossa ja osittain sen ulkopuolella (kenttätyössä). KVTES:n työaikaluvun 323 :n 3 momentissa mainituille (kunnanjohtaja, keskushallinnon johtoryhmän jäsen, sekä laitoksen tai muun toimintayksikön johtaja, joka hoitaa pääasiallisesti hallinnollisia tehtäviä), ei suoriteta lisä- ja ylityökorvauksia, jollei kunnan toimivallan viranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi. Palkkatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle seuraavaa:

14 Kunnanhallitus kunnan johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat henkilöt hyväksytään liitteen mukaisesti ja 2. silloin, kun uutta henkilökuntaa palkataan kunnan tehtäviin, selvitetään ennen virkamääräyksen tai työsopimuksen laatimista, onko uuteen palvelussuhteeseen otettava henkilö johtavassa asemassa, itsenäisessä asemassa tai muussa asemassa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Juha Kurikka, puh ) KH Liite 1 Kunnanhallitus hyväksyy palkkatoimikunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteenä 1 luettelo johtavista/itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista. (Lisätietoja: henkilöstöpäällikkö Juha Kurikka, puh )

15 Kunnanhallitus KH 101 OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMINEN / MARJA-TERTTU LAHTI YHT 134/2012/180 Ruokapalveluyksikön vastaava keittäjä Marja-Terttu Lahti hakee lupaa siirtyä 50 %:n osa-aikatyöhön alkaen. Työvuosia Ilmajoen kunnan palveluksessa hänelle on kertynyt yli 20 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii kokopäiväisenä keittiötyöntekijänä Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskuksen keittiöllä ja Nopankylän koululla. Osaaikatyön alkaessa hänet siirretään sisäisesti Koskenkorvan koulun keittiölle 50 %:n osa-aikaeläkkeellä olevan keittäjä Marjatta Tammelan sijaiseksi ja he tekevät yhdessä yhden kokopäivätoimisen työntekijän työt. Osa-aikatyön järjestelyissä tullaan käyttämään pääsääntöisesti kahden viikon jaksotusta. Osa-aikainen sijainen tulee palkata Nopankylän koululle keittiö- ja siivoustehtäviin. Ruokapalvelupäällikkö Kirsti Itämäki esittää, että Marja-Terttu Lahdelle myönnetään lupa siirtyä osa-aikaiseen työhön ja näin mahdollisuus hakea osa-aikaeläkettä alkaen. Henkilöstöpäällikkö puoltaa esitystä. Kunnanhallitus hyväksyy Marja-Terttu Lahden osa-aikatyöhön siirtymisen edellä esitetyllä menettelyllä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: ruokapalvelupäällikkö Kirsti Itämäki, puh )

16 Kunnanhallitus KH 102 RUOKAPALVELUYKSIKÖN NELJÄN KEITTÖTYÖNTEKIJÄN TOIMEN VAKINAISTAMINEN YHT 133/2012/180 Ruokapalveluyksikkö pyytää täyttämislupaa neljän keittiötyöntekijän toimeen. Ruokapalveluyksikön työntekijöille on myönnetty seuraavat irtisanoutumiset: keittäjä Päivi Puhtimäelle ja ravitsemistyönjohtaja Elisa Harviaiselle sekä eläkkeelle ovat siirtyneet keittäjä Aino Sivunen ja ravitsemistyöntekijä Leena Alanko sekä keittäjä Eeva Mäkelä. Näiden lisäksi kolmeen uuteen päiväkotiin Käpälämäkeen, Peuralaan ja Paimenkujalle tarvitaan keittiö- /siivoustyöntekijöitä. Edellä olevat toimet on täytetty väliaikaisesti sisäisin siirroin ja määräaikaisilla työsopimuksilla. Ruokapalveluyksikkö esittää, että haettavaksi ja täytettäväksi alkaen julistetaan seuraavat toimet: 1. Palveluvastaava päiväkoti Käpälämäen keittiölle 2. Ravitsemistyöntekijä Kotokartanon keittiölle 3. Palveluvastaava päiväkoti Metsätähden / Ahonkylän koulun keittiölle 4. Keittäjä osa-aikatoimeen päiväkoti Ennun keittiölle Henkilöstöpäällikkö puoltaa esitystä, koska toiminta em. työpisteissä on pysyvää ja perusteet vakinaistamiselle ovat olemassa. Kunnanhallitus antaa täyttöluvan edellä mainituille vakinaisille toimille. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: ruokapalvelupäällikkö Kirsti Itämäki, puh )

17 Kunnanhallitus YHT 135/2011/130 KH 103 VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOKSET / MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN JA TULOARVIOIDEN ALITUSTEN HYVÄKSYMINEN Kunnanvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion hyväksyessään määritellyt sitovuustason siten, että talousarvio sitoo toimielimiä tulosalueittain ja hankkeittain. Vuoden 2011 talousarvion osalta on tapahtunut tulosalueiden, investointiryhmien (hankkeiden) ja rahoituserien määrärahojen ylityksiä ja alituksia sekä tuloarvioiden ylityksiä ja alituksia, jotka valtuuston tulee käsitellä. Näistä on hallintokuntien selvitykset. Ilmajoen kunnan tilikauden 2011 tulos tulee olemaan alijäämäinen (talousarviota n huonompi). Kyseisessä luvussa on huomioitu ao. talousarviomuutokset. Kunnanhallitus päättää 1. Ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2011 talousarvion menomäärärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset tulosalueiden ja investointiryhmien (hankkeiden) osalta seuraavasti: - menomäärärahaylitykset ,44 - tuloarvioiden alitukset ,32 Esityslistan oheismateriaalina erittelyt. 2. Merkitä tietoon saatetuksi ja saattaa edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi esityslistan oheismateriaalina olevat hallintokuntien selvitykset muista kuin vähäisistä määrärahojen ylityksistä, sekä liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun käyttötalous- ja investointiosasta sitovuustasolla. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: pääkirjanpitäjä Kaija Loukasmäki, puh )

18 Kunnanhallitus YHT 132/2012/101 KH 104 LENTOLIIKENTEEN KÄYNNISTÄMINEN RENGONHARJUN LENTOASEMALLA / TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS Säännöllinen reittiliikenne Rengonharjun lentoasemalla on loppunut Säännöllisen reittiliikenteen pysyvästä loppumisesta on seurauksena mm. se, että Rengonharju säätiö ei saa käyttökuluihinsa valtiolta avustusta, johon on varattu euron määräraha vuodelle Liikenne- ja viestintäministeriö on edellyttänyt, että säätiö esittää maaliskuun 2012 loppuun mennessä selvityksen siitä, että säännöllisen reittiliikenteen aloittamisesta on varmuus, muutoin valtion rahoitusta vuodelle 2012 ei makseta. Rengonharju säätiön kuntien takaamien lainojen määrä on euroa, josta Ilmajoen kunnan osuus on n euroa. Mikäli Rengonharjun lentoasemalle valtion avustuksilla rakennettuja kiinteistöjä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin lentotoimintaan tai sitä tukevaan toimintaan, voi valtio periä rahoitusosuutensa pois. Rengonharju säätiön henkilökunnan (noin 20 henkilöä) työsuhteet joudutaan pääosin päättämään. Säännöllisen reittiliikenteen loppuminen pysyvästi merkitsee myös erityisesti vientiyritysten toimintaedellytysten heikkenemistä. Lisäksi uusien yritysten ja tapahtumien houkuttelu alueelle tulee vaikeammiksi. Tilastokeskuksen Finavialle tekemän selvityksen mukaan eteläpohjalaista matkustaa vuosittain kansainvälisille lennoilla Helsinki Vantaalta maailmalle. Näistä noin 9300 saapuu Helsinkiin lentäen ja noin tulee muita (juna, auto yms.) kulkuvälineitä käyttäen. Tätä taustaa vasten lentomatkustajien määrää on mahdollista lisätä merkittävästi. Seinäjoen kaupunginjohtaja on marraskuussa 2011 kutsunut kokoon työryhmän, jonka tarkoitus on turvata säännöllinen reittiliikenne Rengonharjun lentoasemalla. Työryhmässä on ollut edustettuna Rengonharju säätiö, säätiön taustayhteisökunnat, paikallinen elinkeinoelämä, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ja Kauppakamari. Neuvotteluja säännöllisen reittiliikenteen aloittamista on käyty useiden eri lentoyhtiöiden kanssa. Seinäjoen kaupunki on neuvotellut sopimuksen säännöllisen reittiliikenteen aloittamisesta välille Rengonharju Helsinki. Sopimus on esityslistan liitteenä.

19 Kunnanhallitus Sopimuksessa on katsottu olevan kysymys suorahankinnasta, jota on edeltänyt vaihtoehtojen selvittäminen. Muut selvitetyt vaihtoehdot eivät ole olleet mahdollisia toteuttaa, kun huomioidaan reittiliikenteen (Rengonharju Helsinki) määrälle ja aikataululle asetetut vaatimukset. Kiireellinen aikataulu on välttämätön Rengonharju säätiön taustayhteisökuntien ja alueen elinkeinoelämän etujen turvaamiseksi. Sopimus ei sisällä kiellettyä valtiontukea, koska sillä ei vääristetä eikä se uhkaa vääristää kilpailua huomioonottaen, että edellä kuvatulla tavalla on selvitetty muut tosiasialliset vaihtoehdot ja todettu ne toteuttamiskelvottomiksi kaupungin asettamista tavoitteista katsoen. Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan kesken on sovittu, että Ilmajoen kunta osallistuu erikseen sovittavalla tavalla ko. sopimuksesta Seinäjoen kaupungille aiheutuviin kustannuksiin. Seinäjoen Kaupunginvaltuusto on / 35 hyväksynyt liitteenä olevan sopimuksen lisättynä seuraavalla toivomusponnella: Rengonharjusäätiö tuo vuosittain selvityksen lentokentän strategisen kilpailuasetelman kehittämisestä. Samassa yhteydessä Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavaa: Mikäli määrärahaa ko. tarkoitukseen tarvitaan vuonna 2012, päätetään tarvittavasta talousarviomuutoksesta erikseen kuitenkin niin, että lisämääräraha on enintään euroa. Ilmajoen kunnan osallistumisen ko. sopimukseen katsotaan tapahtuvan asukasluvun suhteessa. Tilanteen mukaan Ilmajoen asukasluku on ollut asukasta ja Seinäjoen asukasta. Laskentakaava : = 5,67 /asukas (v ) 4,96 /asukas (v. 2014) Ilmajoen osuus Vuosi Vuosi Vuosi Kunnanhallitus 1. Merkitsee tiedoksi Svenska Direktflyg AB:n kanssa tehdyn liitteen mukaisen sopimuksen säännöllisestä reittiliikenteestä välillä Rengonharju Helsinki. 2. Esittää kunnanvaltuustolle, että mikäli määrärahaa ko. tarkoitukseen tarvitaan vuonna 2012, päätetään tarvittavasta talousarviomuutoksesta erikseen kuitenkin niin, että lisämääräraha on enintään euroa. Kate rahoitukselle osoitetaan vuoden 2012 talousarvion investointiosan Rengonharjun alueen investoinneista lentoaseman palovedenhankinta ja Rengon-

20 Kunnanhallitus harjun tierakentaminen I-vaihe, Lentotie/Lentäjäntie (hankkeeseen jää vuodelle 2012). Asiantuntijana tämän pykälän aikana Seinäjoen elinkeinokeskuksen johtaja Juha Luukko. Veli Haavisto, Markku Ojala ja Seppo Pirttikoski poistuivat kokouksesta esteellisinä (Rengonaharju-säätiön hallitus) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Kari Knuuttila ja esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää. Salme Hautala esitti, että lentoliikennetoimintaa ei lähdetä tukemaan. Johanna Reinilä kannatti Salme Hautalan ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, päätettiin suoritettaa kädennostoäänestys. Äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Pentti Luhtala, Kari Knuuttila, Paula Vannesluoma, Kai Väli-Torala ja Raija Viitamäki sekä Salme Hautalan ehdotusta kannattivat Johanna Reinilä ja Salme Hautala. Esittelijän ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 5-2. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa. (Lisätietoja: kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh )

21 Kunnanhallitus YHT 61/2012/101 KH 105 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnan- ja kaupunginhallituksille seuraavan lausuntopyynnön: "Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Tämä lausuntopyyntö koskee kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä sekä käynnistettäviä kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksia sekä jo meneillään olevaa kuntien tehtävien arviointityötä. Valtiovarainministeriö pyytää kunnanvaltuuston lausunnon sähköisellä lausuntomenettelyllä. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitys Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen perusteella valmisteltava rakennelaki korvaa PARAS-puitelain. Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhmän toimikaudeksi määriteltiin Hallitusohjelman linjausten johdosta valtiovarainministeriö muutti työryhmän toimeksiantoa ja kokoonpanoa sekä myöhemmin jatkoi työryhmän toimikautta asti. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta

22 Kunnanhallitus siten, että niiden pohjalta hallitus voi määritellä kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä että niiden pohjalta voidaan valmistella hallituksen esitys. Kuntauudistusesitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvitysosa työryhmä kuvaa aikaisempia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettamia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu työryhmä esittää maakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset. Työryhmän selvitystä esitellään 18 aluetilaisuudessa helmi - maaliskuussa. Tilaisuudet ovat osa kuntien kuulemista. Niistä jokaisen yhteyteen on varattu aikaa keskustelulle. Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat, paikat ja aikataulut julkaistaan kuntauudistuksen internet-sivuilla Aluetilaisuuksissa ja tällä lausuntomenettelyllä tapahtuvien kuulemisten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenemistavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistus muodostaa hallitusohjelman mukaan pohjan kuntalain kokonaisuudistukselle. Uudistuksessa tarkastellaan uusien rakenteiden näkökulmasta erityisesti kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtamisjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityislakien välistä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään sekä kannustavuutta parannetaan. Hallitus linjasi iltakoulussaan , että kuntalain kokonaisuudistus sekä valtionosuusjärjestelmää koskeva uudistus aloitetaan välittömästi tämän kuntien lausuntomenettelyn jälkeen. Osana kuntauudistusta arvioidaan lisäksi kuntien tehtäviä. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on osana kuntauudistusta määrittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoitteita. Työryhmä kartoittaa kuntien tehtävät kokonaisuutena ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet. Kartoitus käynnistetään keväällä 2012 ja sen perusteella laaditaan analyysi vuoden 2012 loppuun mennessä. Lausuntojen antaminen sähköpostin mukana tulleen linkin kautta

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot