Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/ (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen vs. kunnanjohtaja/ hallintojohtaja/esittelijä pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Onni Tukiainen 236 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Torstaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hanna Mäkinen Arto Sutinen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 233

2 463 Kunnanhallitus / Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 234 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Hanna Mäkisen ja Arto Sutisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 464 Kunnanhallitus / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI LUDMILA IMMOSEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 235 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut Ludmila Immosen terveyskeskuslääkärin virkaan. Johtava lääkäri on vahvistanut vaalin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa terveyskeskuslääkäri Ludmila Immosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 465 Kunnanhallitus / NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEEN OSALLISTUMINEN Khall. 236 Suomen Punainen Risti järjestää tänä vuonnakin valtakunnallisen nälkäpäiväkeräyksen katastrofirahaston kartuttamiseksi. Keräyksen teema on lapset ja nuoret. Puhdas vesi ja hygienia pelastavat tuhansia pikkulapsia päivittäin. SPR:n Polvijärven osasto pyytää, että kunta osallistuisi taas keräykseen siten, että perjantaina kouluissa tarjottaisiin vaatimattomampi ateria ja näin säästyneet varat lahjoitettaisiin osaston kautta keräykseen. Järjestely olisi osa nuorten opettamista myös kansainväliseen vastuuseen lähimmäisistään. Keräys tuotti viime vuonna euroa. Talvella toteutettu Tsunami-keräys puolestaan tuotti 1.762,29 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy asiassa meneteltävän kuten aiempinakin nälkäpäivä-keräyspäivinä, jolloin koululaitoksissa on tarjottu ns. nälkäpäivänä yksinkertainen ateria ja säästö 220 euroa luovutetaan nälkäpäiväkeräykseen. Päätös Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Pehkonen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi (yhteisöjääviys) ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Onni Tukiainen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

5 466 Kunnanhallitus / PIÄNKIÄNTÄJÄT RY:N ANOMUS SYYSKUUSSA HAETTAVAA VARTTUNEIDEN VERKOT -PROJEKTIN TOIMINTA-AVUSTUSTA VARTEN Khall. 237 Piänkiäntäjät ry:n RAY:n rahoittama Varttuneiden Verkot - hanke päättyy RAY:n avustus myönnettiin syrjäisellä seudulla asuvien ikääntyvien selviytymisen edistämiseen. Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan mm. ikääntyvien omatoimisuutta ja kotona selviytymistä tukevia pienryhmiä eri puolille kuntaa. Tällä hetkellä liikunta- ja vertaisryhmiä toimii Kinahmossa, Sotkuma-Kuorevaara-alueella (Huhmarin tiloissa), Horsmanahossa, Ruvaslahdella ja kirkonkylällä (useita). Nämä olemassa olevat ryhmät toimivat hankkeen jälkeenkin vertaistoimijoiden voimin. Hankkeen aikana on havaittu, että ryhmät tarvitsevat toimiakseen sekä vertaisvetäjiä, viriketoiminta-materiaalia että palkatun ohjaajan/koordinoijan. Pitkistä välimatkoista johtuen vapaaehtoisille ryhmänvetäjille tulee matkakuluja ja puhelinkuluja. Vertaistoimijat tarvitsevat edelleen tukea/koulutusta voidakseen pyörittää hankkeen aikana syntyneitä ryhmiä täysipainoisesti. Uusia ryhmiä ei myöskään synny ilman tiedottamista ja motivoimista. Piänkiäntäjät ry anoo syyskuun aikana Raha-automaattiyhdistykseltä toiminta-avustusta jatkaakseen hyvin alkanutta ja käyntiin lähtenyttä toimintaa. Toiminta-avustuksiin tarvitaan RAY:n mukaan omarahoitus-osuus, joka on mieluiten kunnan järjestämä. Piänkiäntäjät ry:n varat koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista ja arpajaistuloista, eivätkä riitä omavastuuosuuteen yhdistyksen tavallisen toiminnan ohella. Lisäksi RAY toivoo kuntien tukevan kolmannen sektorin käynnistämää vapaaehtoistoimintaa rahoittamiensa projektien yhteydessä.

6 467 Kunnanhallitus / Piänkiäntäjät ry anoo Polvijärven kunnalta vähintään euroa vuodelle 2006 haettavan toiminta-avustuksen omavastuuosuuteen. Mikäli RAY:n myöntämä avustus ei toteutuisi vuodelle 2006, Piänkiäntäjät ry tarvitsee silti avustuksen mm. vertaisohjaajien tukemiseen, mahdollisiin tilavuokriin, viriketoimintaan ja ryhmille tiedottamiseen. Piänkiäntäjät ry hoitaa edelleenkin hankkeessa syntyneiden pienryhmien toimintaa mahdollisuuksien mukaan, joskin varsin pienimuotoisena vapaaehtoistoimintana etenkin kirkonkylällä, mikäli toimintaavustusta ei saada. Piänkiäntäjät ry on toivonut, että anomus käsitellään mennessä, jotta vastauksesta riippuen ehditään hakea RAY:n avustusta syyskuun loppuun mennessä. Esittelijä on esteellinen asian esittelyyn. Ehdotus Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Päätös Merkittiin, että esittelijä Helena Kaasinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi (yhteisöjääviys) ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus päätti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, että kunnanhallitus myöntää Piänkiäntäjät ry:lle vuodelle 2006 toiminta-avustuksen omavastuuosuuteen euroa Varttuneiden Verkot -hankkeen jatkohankkeeseen. Projektin tuloksista tulee aikanaan toimittaa raportointi kunnanhallitukselle. Puheenjohtaja toimi tämän asian osalta myös sihteerinä.

7 468 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / / Kunnanhallitus / OMAKOTITONTTIEN MYYMINEN PUOLEEN HINTAAN VUODEN 2006 LOPPUUN SAAKKA Khall. 74 Valt. 15 Useassa yhteydessä on keskusteltu Polvijärven kunnan omistamien tonttien markkinoinnin tehostamisesta. Asiasta on tullut myös valtuustoaloite. Tonttikaupan vauhdittamiseksi on syytä harkita myös tonttien hintojen määräaikaista alentamista. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että mennessä tehtävistä omakotitonttikaupoista kunta antaa maapohjasta (alennus ei koske puustoa eikä lohkomiskustannuksia) alennusta niin, että tontit myydään puoleen hintaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Päätös Käydyn keskustelun aikana Hinni-Mari Holopainen korosti asiassa aktiivista markkinointia. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 4.

8 Kunnanhallitus / Khall. 238 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että mennessä tehtävistä omakotitonttikaupoista kunta antaa maapohjasta (alennus ei koske puustoa eikä lohkomiskustannuksia) alennusta niin, että tontit myydään puoleen hintaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / PUU-RYYNÄNEN OY:N ILMOITUS TEOLLISUUSALUEEN VUOKRA- SOPIMUKSEN IRTISANOMISESTA Khall. 239 Puu-Ryynänen Oy on irtisanonut Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevan Turvala-nimisen tilaan RN:o 16:77 kuuluvan pinta-alaltaan noin m 2 suuruisen määräalan vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus päättyy maanvuokralain mukaisesti kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta eli vuokrasopimuksen päättymispäivä on Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VEROTILITYKSET Khall. 240 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

11 Kunnanhallitus / MAATALOUSLOMITTAJIEN PALKKAAMINEN Khall. 241 Lomasihteeri Eila Mustonen pyytää lupaa tehdä määräaikaiset, yli kahden kuukauden pituiset työsopimukset vuodelle 2006 tarpeen mukaan seuraaville lomittajille: Markku Riikonen, Eero Sormunen, Salme Matikainen, Matti Ovaskainen ja Pekka Kontkanen. Yksi lomittaja on palkattomalla työlomalla saakka, yksi lomittaja on johtavan lomittajan palkattoman vapaan sijaisena ja yksi lomittaja on pitkällä virkavapaalla. Lisäksi tarvitaan sijaisia vakinaisten lomittajien vuosilomien, sairauslomien ja poissaolojen sijaisiksi. Sijaisapulomituksia on paljon. Myös maksullisen lomituksen kysyntä kasvaa koko ajan. Lomituspalvelulain mukaan lomituspalveluja hoitavan paikallisyksikön on palkattava riittävä määrä lomittajia, että lain edellyttämät palvelut voidaan turvata. Lomituspalveluihin saadaan 100 %:n korvaus Melalta. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy lomasihteerin esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus / Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / MAATALOUSLOMITUKSESSA TAPAHTUNEEN VAHINGON KORVAAMINEN Maaseutultk 23 Reijo Mutanen osoite Keljosenlahdentie Ruvaslahti on hakenut korvausta maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta. Kiskoruokkijan tietokone oli rikkoutunut, kun sitä siirrettiin lähtöasemalle. Liitteenä lomitettavan ja lomittajan selvitys asiasta. Hallintosäännön mukaan yli 336 euron vahingonkorvaushakemuksista päätöksen tekee kunnanhallitus. Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle korvattavaksi Reijo Mutaselle rikkoutuneen tietokoneen korjauskustannukset ilman arvonlisäveroa yhteensä 1879,95. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Khall. 242 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy maaseutulautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 243 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 31-33/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 72-75/ rakennustarkastaja Olli Karttusen päätös 241/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan palvelulisäpäätökset 6-7/2005, päätökset 75/2005 ja 85-86/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset 52-54/ kirjastonjohtaja Sirkku Mustalahden päätökset 20-21/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 73, ja 80-81/ kotipalvelun ohjaaja Anja Malisen päätökset / johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 54-59/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 48-50/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset ja / kanslisti Arja Lätin päätökset 55-58/ vastaava ohjaaja Inkeri Tiaisen päätös 16/ päiväkodin johtaja Kirsti Tanskasen päätökset 63-71/2005

14 Kunnanhallitus / Kokouspöytäkirjoja: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

15 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajina Saimi Mustosen jakamattoman kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajina Heikki ja Pirkko Puhakka Kinahmosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva tila Selänsuu RN:o 49:0. - luovuttajana Tarja Kaarla Outokummusta - luovutuksen saajina Jarmo ja Kaija Hakkarainen Sotkumasta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevat tilat Petrokangas RN:o 9:42 ja Petrokangas II RN:o 2:26. - luovuttajana Helli Keinänen Joensuusta - luovutuksen saajina Immo ja Virpi Keinänen Tampereelta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Kalliola RN:o 75:2.

16 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

17 Kunnanhallitus / SÄHKÖN HANKINTA AJALLE Khall. 244 Kunnanhallitus on päättänyt, että Polvijärven kunnan ja sen tytäryhtiöiden ostamasta sähköenergiasta järjestetään tarjouskilpailu toimitusajanjaksolle Sähkön toimituksesta on pyydetty tarjoukset mennessä liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä kahdeksalta sähkön toimittajalta. Tarjoukset saatiin kuudelta sähkön toimittajalta. Liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja, mistä tarjoushinnat ilmenevät. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven kunnan sähköenergian toimittajaksi ajalle valitaan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

18 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Khall. 245 Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina klo

19 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , 243, 245 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , , 244 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

20 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , , 244 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

21 Kunnanhallitus / MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA Khall OIKAISUVAATIMUSOHJE JA HAKEMUSOSOITUS A. Oikaisuvaatimuksen tekeminen kunnan toimielimelle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Polvijärven kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuten näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava. Polvijärven kunnanhallituksen yhteystiedot: Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: B. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 9-9 b ) Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hankintayksikön yhteystiedot Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a 3 mom.). Markkinaoikeuden yhteystiedot:

22 Kunnanhallitus / Markkinaoikeus Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, HELSINKI Puh Faksi Päätös (pöytäkirjanote) on lähetetty tiedoksi kirjeellä. Kirje on annettu postin kuljetettavaksi Todistaa;

23 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

24 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

25 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 14/ KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite 241 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Terveyskeskuslääkäri Ludmila Immosen palkan vahvistaminen Nälkäpäiväkeräykseen osallistuminen Piänkiäntäjät ry:n anomus syyskuussa haettavaa Varttuneiden Verkot -projektin toiminta-avustusta varten Omakotitonttien myyminen puoleen hintaan vuoden 2006 loppuun saakka Puu-Ryynänen Oy:n ilmoitus teollisuusalueen vuokrasopimuksen irtisanomisesta Talousarvion toteutuminen ajalta ja verotilitykset Maatalouslomittajien palkkaaminen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA Toivo Pehkonen

26 Kunnanhallitus / JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

27 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus 14/ KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite 245 Asia Maatalouslomituksessa tapahtuneen vahingon korvaaminen Ilmoitusasiat Sähkön hankinta ajalle Kunnanhallituksen seuraava kokous PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA Toivo Pehkonen

28 Kunnanhallitus / JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja

29 Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 233 Ei toimenpiteitä 234 Ei toimenpiteitä 235 Ote palkat, ote terveyskeskuslääkäri Ludmila Immonen, ote johtava lääkäri 236 Ote SPR:n Polvijärven osasto, ote koulut, ote keskuskeittiö, ote koulutoimisto, sivistysjohtaja 237 Ote Piänkiäntäjät ry Kaisa Keinonen, Varttuneiden Verkot -hanke Riitta Turunen 238 Asia valtuuston käsiteltäväksi 239 Ote kirjanpito 240 Ei toimenpiteitä 241 Ote lomasihteeri 242 Ote Reijo Mutanen, korvaus maksetaan, ote maaseutulautakunta 243 Ei toimenpiteitä 244 Ote muutoksenhakuohjeineen tarjouksen tehneille 245 Ei toimenpiteitä

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot