SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013"

Transkriptio

1 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm Anneli Haavisto, varajäsen (poistui paikalta :n 43.2 aikana klo 20.14) Juha Ilonen, puheenjohtaja (poistui paikalta :n 36 aikana) Kaarlo Kuntsi Maija Kuntsi (saapui :n 36 aikana klo 18.27) Mervi Lehikoinen Tarmo Ojala, varajäsen Anna-Leena Saari (puheenjohtaja :n 36 aikana) Sirkka Sevanto Poissa: Georg Bergström Heidi Heikkilä Harry Hänninen Anne Pircklén Ulla Siirto Asiat Allekirjoitukset Juha Ilonen, puheenjohtaja Tuomas Alaterä, pöytäkirjanpitäjä Paikka ja aika: Sipoossa Kaarlo Kuntsi Mervi Lehikoinen

2 Seurakuntaneuvosto Kokouspöytäkirja s Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pidettiin alkuhartaus. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (2 ) mukaan kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on ohjesäännön saman pykälän mukaan liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 9/13 seurakuntaneuvoston jäsentä. 33 Pöytäkirjan tarkistajat ja sihteerin valinta Pöytäkirjan tarkastaa seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan (6 ) kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Lisäksi todettiin, että seurakuntaneuvoston sihteerinä toimiva Minna Pietikäinen on estynyt toimimaan sihteerinä tässä kokouksessa. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Puheenjohtaja esitti, että seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan sihteerin tätä kokousta varten. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kaarlo Kuntsi ja Mervi Lehikoinen. Seurakuntaneuvosto valitsi sihteeriksi tätä kokousta varten Tuomas Alaterän. 34 Pöytäkirjan nähtävänä olo Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä Kirkkolain mukaan (KL 25:3) siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä välisenä aikana kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

3 Seurakuntaneuvosto Kokouspöytäkirja s Esityslistan hyväksyminen Esityslista on toimitettu kokouskutsun mukana. Puheenjohtaja jakoi lisäesityslistan. Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että kokous ottaisi lisäesityslistalla olevat asiat käsiteltäväksi kokouksessa. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi täydennettynä lisäesityslistalla olevilla asioilla seurakuntapastorin viransijaisuus Seurakuntaneuvosto antoi edellisessä kokouksessaan ( 2/ ) puoltavan lausunnon 2. seurakuntapastorin Riitta Kaajavan virkavapausanomukseen ajalle , ja lausunto on toimitettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin tietoon. Edellisessä kokouksessa seurakuntaneuvosto ei tehnyt päätöstä siitä, anooko seurakunta tuomiokapitulista virkamääräystä 2. seurakuntapastorin sijaisuuden täyttämistä varten vaan jätti asian valmisteluun. Liitteenä (Liite 1) on kirkkoherran valmistelu, jossa mahdollinen viransijaisuuden täyttäminen liitetään seurakunnan muuhun lähiajan henkilöstösuunnitteluun. Seurakuntaneuvosto käsittelee kirkkoherran tekemän valmistelun koskien 2. seurakuntapastorin viransijaisuuden mahdollista täyttöä ja lähetyskasvattajan tehtävää. Kirkkoherran esittelyn jälkeen hän poistui kokouksesta ilmoitettuaan olevansa jäävi päättämään esillä olevasta asiasta. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Anna-Leena Saari siirtyi johtamaan kokousta. Maija Kuntsi saapui paikalle asian esittelyn aikana. Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti 1. anoa tuomiokapitulilta, että se määrää 2. seurakuntapastorin virkaan viransijaisen ajalle siten, että se antaisi tälle ajalle virkamääräyksen pastori Mirkko von Hintzelle 2. seurakuntapastorin viransijaisuuden hoitamista varten. Perusteluna päätökselle on, että pastori Mirkko von Hintze on hoitanut seurakunnassamme pitkään toista viransijaisuutta, ja olisi kykenevä hoitamaan myös täytettävänä olevaa viransijaisuutta, 2. siirtää lähetyssihteerin tehtävät määräaikaisesti papiston tehtäviin ajalle , ja että 3. seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi papiston työnjakokirja heidän keskenään sopiman tehtävien uudelleen jakamisen jälkeen.

4 Seurakuntaneuvosto Kokouspöytäkirja s. 3 Kirkkoherra palasi johtamaan kokousta. 37 Vuosilomat Työntekijöiden lomaoikeus ja vuosilomasuunnitelma on esitetty erillisenä liitteenä (Liite 2) sekä toteuma edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomista (Liite 3). Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosilomasuunnitelman liitteen mukaisesti. Lisäksi se merkitsee tiedoksi edellisen lomanmääräytymisvuoden vuosilomat. 38 Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajat 2013 Suomen Lähetysseuran vuosikokous järjestetään Lähetysjuhlien yhteydessä Helsingissä lauantaina klo 9.00 (Paavalin kirkko). Seurakuntaa pyydetään nimeämään edustajat vuosikokoukseen ja edustajien nimet tulee ilmoittaa viimeistään mennessä Suomen Lähetysseuraan. Seurakunnan jäsenmäärän jäädessä alle jäsentä, saa seurakunta lähettää yhdistyksen kokouksiin 2 edustajaa. Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian työryhmä ei ole tehnyt esitystä seurakunnan vuosikokousedustajista, ja lähetyssihteeri, diakoniatyöntekijä Merja Rantakangas esittää, että seurakuntaneuvosto nimeäisi kaksi vuosikokousedustajaa seurakuntaneuvoston kokouksessa. Seurakuntaneuvosto tekee esityksen kahdesta Sipoon suomalaisen seurakunnan vuosikokousedustajasta Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille Helsinkiin Lisäksi esitetään, että vuosikokousedustajat voivat halutessaan osallistua valtakunnallisille lähetysjuhlille Helsinkiin ajalle Seurakunta kustantaa tältä ajalta heidän ruokailunsa ja matkakustannukset julkisten mukaan tai vaihtoehtoisesti päivärahan ja matkakustannukset julkisten mukaan. Järjestelyistä vuosikokousedustajat sopivat erikseen Merja Rantakankaan kanssa etukäteen. Seurakuntaneuvosto esittää Pyry Louhiston ja Leena Joki-Korpelan valitsemisesta vuosikokousedustajiksi Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlille Helsinkiin Seurakuntaneuvosto päätti, että vuosikokousedustajat voivat halutessaan osallistua valtakunnallisille lähetysjuhlille Helsinkiin ajalla Seurakunta kustantaa tältä ajalta heidän ruokailunsa ja matkakustannukset julkisten mukaan tai vaihtoehtoisesti päivärahan ja matkakustannukset julkisten mukaan. Järjestelyistä vuosikokousedustajat sopivat erikseen Merja Rantakankaan kanssa etukäteen. Mikäli esitetyille henkilöille tehtävä ei sovi, esittää seurakuntaneuvosto, että kirkkoherra kutsuu kaksi vuosikokousedustajaa seuraavista henkilöistä: Ulla Siirto, Eva Nikkanen,

5 Seurakuntaneuvosto Kokouspöytäkirja s. 4 muut lähetyksen ja kansainvälisen diakonian työryhmän jäsenet, tai Sirkka Sevanto ja Erkki Sevanto. 39 Jumalanpalveluskolehdit Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan (8/ ) hyväksynyt jumalanpalveluskolehdit asti. Liitteenä (Liite 4) on ehdotus jumalanpalveluskolehdeista Seurakuntaneuvosto hyväksyy ehdotuksen jumalanpalveluskolehdeista esityksen mukaisesti. Seurakuntaneuvosto hyväksyi ehdotuksen jumalanpalveluskolehdeista seuraavin muutoksin: kerätään kolehti oman seurakunnan nimikkolähetti- ja nimikkokohdetyön tukemiseen kerätään kolehti Kuopion kirkkopäiville (kolehti oli määrätty kerättäväksi 9.5.) kerätään kolehti Botswanassa Francistownin koululaisten keskuudessa tehtävän kummityön hyväksi Suomen Lähetysseuran kautta kerätään kolehti Kirkon ulkosuomalaistyöhön Alun perin 4.8. ja kerättäviksi esitetyt kolehdit siirtyvät kerättäviksi sopivina pyhinä jälkeen. 40 Kirkkoherran päätösluettelo Ote kirkkoherran päätösluettelosta on toimitettu seurakuntaneuvostolle tiedoksi (Liite 5). Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkoherran päätösluettelo-otteen tiedoksi. 41 Muistioita 1. Lapsi- ja perhetyön työryhmän kokousmuistio (Liite 6) 2. Etelä-Sipoon aluetyöryhmän kokousmuistio (Liite 7) Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi edellä mainitut muistiot.

6 Seurakuntaneuvosto Kokouspöytäkirja s Tiedoksi 1. Viime kokouksen (2/ ) hyväksytyn tilinpäätöksen alijäämään tehty korjaus; yhteisessä kirkkoneuvostossa käsitelty lopullinen tilinpäätös 2012 merkitsee suomalaiselle seurakunnalle alijäämää ,26 euroa (muutos -73,37 euroa) (Liite 8) 2. Verotulot I-III/2012 (Liite 9) 3. Nuorisotyön työryhmän sopima kummisopimus Botswanan Francistownin koululaisten tukemiseksi Suomen Lähetysseuran kautta (Liite 10) 4. Seurakuntayhtymä hankkinut omistukseensa Edupolin kiinteistön (136 m²) Söderkullan keskustasta. Omistusoikeus kiinteistöön siirtynyt alkaen. 5. Työntekijäkokouksen kokoama alustava tilatarvekartoitus koskien uusia Etelä-Sipoon seurakuntatiloja (Liite 11) Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi edellä jätetyt asiat. 43 Muut asiat 1. Diakoniatyöntekijä Riitta Vanhalan osittaisen hoitovapaan anomus Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan (4/ ) myöntänyt diakoniatyöntekijä Riitta Vanhalalle osittaista hoitovapaata ajalle myöntämällä hänelle virkavapaata yksi työpäivä viikossa ja vähentämällä hänen työvelvollisuuttaan 20 %. Riitta Vanhala anoo tämän osittaisen hoitovapaan jatkoa lastensa kotihoitoa varten ajalle (Liite 12). Vanhala hakee osittaista hoitovapaata Kirkon Virka- ja työehtosopimuksen :n 2 momentin mukaisesti anoen, että hänelle myönnettäisiin virkavapaata yksi työpäivä viikossa ja vähentämällä hänen työvelvollisuuttaan 20 %. Osittaisen hoitovapaan muusta yksityiskohtaisesta järjestämisestä on voimassa, mitä työsopimuslain 4 luvun 4 :n 1 2 momentissa on säädetty. Osittaisesta hoitovapaasta on keskusteltu yhdessä esimiehen kanssa. Keskustelujen pohjalta on todettava, ettei osittaisen hoitovapaan myöntämisestä aiheudu työpaikalla sellaista vakavaa haittaa, joka työsopimuslain 4 luvun 4 :än viitaten ei olisi hoidettavissa kohtuullisilla työn järjestelyillä. Seurakuntaneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä Riitta Vanhalalle osittaista hoitovapaata ajalle myöntämällä hänelle virkavapaata yksi työpäivä viikossa ja vähentämällä hänen työvelvollisuuttaan 20 %.

7 Seurakuntaneuvosto Kokouspöytäkirja s Diakoniatyöntekijä Irja Lehtisen virkavapausanomus Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan (1/2012 9) myöntänyt diakoniatyöntekijä Irja Lehtiselle palkatonta opintovapaata ajalle Seurakuntaneuvosto valitsi samassa kokouksessa vs. diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Järviön toimimaan Lehtisen viransijaisena ja vuosilomansijaisena asti. Irja Lehtinen anoo palkatonta virkavapaata (opintovapaa) ajalle (Liite 13). Virkavapauden perusteena on jatkaa opintoja liitteen mukaisesti. Hänen sijaiseksi esitetään ajalle vs. diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Järviötä, joka toimii tällä hetkellä Irja Lehtisen viransijaisena ja jonka palkkaamisesta kesäajaksi on sovittu aiemmin talousarvion 2013 hyväksymisen yhteydessä. Anneli Haavisto poistui kokouksesta asian esittelyn aikana. Seurakuntaneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä Irja Lehtiselle palkatonta virkavapaata (opintovapaa) ajalle anomuksen mukaisesti. Lisäksi seurakuntaneuvosto valitsee vs. diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Järviön jatkamaan ajalla kesädiakoniatyöntekijänä ja ajalla diakoniatyöntekijä Irja Lehtisen virkavapaan sijaisena. Järviön vaativuusryhmäksi vahvistetaan 502 sisältäen ns. Sipoo-lisä. 3. Lastenohjaaja Sirpa Pihlasvuoren vuorotteluvapaa Lastenohjaaja Sirpa Pihlasvuori on esittänyt kirkkoherralle toiveen jäädä vuorotteluvapaalle ajalle lastenohjaajan toimesta. Pihlasvuoren viikoittainen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia. Vuorotteluvapaaesityksen mukaisesti vuorotteluvapaan kesto olisi vuorotteluvapaalain mukainen enimmäiskeston määrä eli 359 kalenteripäivää. Vuorottelusopimuksen mukaisesti työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Tämä sopimus sekä työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista työvoimatoimistolle. Sijaista palkatessa on etusija annettava sellaiselle työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevalle alle 25-vuotiaalle tai henkilölle, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittaneelle, jonka ammattitaito arvioidaan riittäväksi haettuun tehtävään. Arvion tekevät työnantaja ja työvoimaviranomainen yhteistyössä. Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla on.

8 Seurakuntaneuvosto Kokouspöytäkirja s. 7 Seurakuntaneuvosto hyväksyy lastenohjaaja Sirpa Pihlasvuoren vuorotteluvapaaanomuksen ajalle , ja valtuuttanee kirkkoherran neuvottelemaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sijaisen palkkaamisesta vastaavalle ajalle viikoittaisen työajan ollessa 38 tuntia 15 minuuttia. Lisäksi esitetään, että sijaisen palkkaamisessa tulisi selvittää mahdollisuutta vs. osaaikaisen (28 viikkotuntia) ja määräaikaisen lastenohjaaja Riitta Kumpulaisen valitsemisesta vuorotteluvapaan sijaiseksi. Kumpulaisen nykyinen määräaikainen työsopimus päättyy seurakuntaneuvoston päätöksellä (5/ ) Vuorotteluvapaasopimus katsotaan astuvan voimaan, kun työnantaja ja työvoimaviranomainen ovat yhteistyössä päässeet sopimukseen vuorotteluvapaasta ja tehtävään palkattavasta sijaisesta. 44 Seuraavat kokoukset Seuraavat kokoukset klo 18.00: -ti ti Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan liitteeksi, koskien :n päätöksiä. 46 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2015 Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 12 Ainali Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot