Perjantai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo Pekonranta Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Laaksoharju-Elpren Tea Rajala Timo Saharinen Risto Ukonmäki Kauko Varajäsen PusaaElina Välimäki Laura Marttila Eija Säntti Mikko Joensuu Jorma Kattelus Kaija Ketola Jorma Syrjälä Sirpa Korpela Heikki Muut läsnäolijat Kuvaja Matti, valtuuston puheenjohtaja Lepistö Jaakko, valtuuston 1. varapj. Mäkynen Hanna, valtuuston 2. varapj. Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi, esittelijä Hallintojohtaja Kaija Metsänranta, pöytäkirjanpitäjä Pykälät Allekirjoitukset Merja Uusitalo puheenjohtaja Kaija Metsänranta pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Mauri Kankaanpää Leena Kuivila Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Eskoon palvelukeskus, Eskoontie 47, Seinäjoki klo 8-15 Todistaa Kaija Metsänranta pöytäkirjanpitäjä

2 2 Sisällysluettelo 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjantarkistajien valitseminen 65 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 66 Lausunto sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 67 Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö / Louhenkatu 2 68 Eskoon lähiliikuntapaikan urakoitsijan valinta 69 Perheohjaajan ( ) vakanssin nimikemuutos sosiaaliohjaajaksi Lasten- ja Nuortenkoti Vanamossa alkaen 70 Henkilöstöstrategia 71 Työsäännön päivitys 72 Henkilökunnan työpaikkaruokailun hinta 73 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Ilmoitusasiat

3 3 HALLINTO:3 / / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Merja Uusitalo avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 64 Pöytäkirjantarkistajien valitseminen HALLINTO:3 / /2011 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mauri Kankaanpää ja Leena Kuivila Kuntayhtymän johtajan ehdotus Pöytäkirjantarkastajaksi vuorossa ovat Mauri Kankaanpää ja Leena Kuivila

5 5 HALLINTO:3 / / Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 6 HALLINTO:71 /03.00/ Lausunto sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista hyväksyi Eskoon lausunnon sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuollon asiakirjoista. Kuntayhtymän johtajan ehdotus hyväksyy Eskoon lausunnon sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuollon asiakirjoista. Tiivistelmä Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista mennessä. Ministeriö on jatkanut lausuntojen jättöaikaa saakka. Lausuntoluonnokset esitellään tarkemmin kokouksessa. Asiaselostus Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää erilliset lausunnot kahdesta toisiinsa liittyvästä luonnoksesta hallituksen esityksiksi; 1. hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 2. hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista. Luonnosten sisältöön liittyvien kommenttien lisäksi lausunnonantajia pyydetään esittämään näkemyksensä valittavasta sääntelymallista, joista on kolme vaihtoehtoa. Ministeriö pyytää lausunnonantajia laatimaan lausuntojensa loppuun tiivistelmän lausunnosta otsikolla Lausunnon keskeinen sisältö. Keskeiset sisällöt tullaan julkistamaan ministeriön internet-sivuilla. Lausuntopyyntö on nähtävillä myös STM:n internet-sivuilla osoitteessa Lausuntopyyntöön tulee vastata mieluiten sähköpostitse word-muodossa sekä hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttilalle että ministeriön kirjaamoon. Ehdotus lausunnoksi sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuollon asiakirjoista jaetaan kokouksessa. Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi

7 7 Lisätiedot Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Liitteet Lausuntopyyntö STM Eskoon lausunto sosiaalihuoltolaista ja sosiaalihuollon asiakirjoista Täytäntöönpano Valmistelu (valituskielto)

8 8 HALLINTO:20 /02.05/ Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö / Louhenkatu 2 1. merkitsi tiedokseen Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen. 2. päätti, että Eskoo varautuu Louhenkatu 2 asumisyksikön toiminnan käynnistämiseen v talousarviossaan. Kuntayhtymän johtajan ehdotus 1. merkitsee tiedokseen Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen. 2. Eskoo varautuu Louhenkatu 2 asumisyksikön toiminnan käynnistämiseen v talousarviossaan. Tiivistelmä ARA on myöntänyt SEVAS Oy:lle investointiavustusta 15 asunnon uudisrakentamiseen Seinäjoelle. Palvelujen toteuttajaksi on suunniteltu Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymää, joka alun perin on käynnistänyt hankkeen avustushakemuksen. Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut asian kokouksessaan Asiaselostus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä jätti Seinäjoen kaupungille syyskuussa 2013 ARA:n investointihakemuksen koskien Tupatie 37:n peruskorjausta kehitysvammaisten asunnoiksi. Seinäjoen kaupunki on hyväksynyt hakemuksen (Stlk , liite C 366) ja antanut siihen puoltavan lausuntonsa. Hanke on osa Seinäjoen kaupungin omaa kehitysvammaisten asumispalvelujen kehittämissuunnitelmaa, jolla saadaan 15 uutta asuntoa palveluineen seinäjokisille kehitysvammaisille. Kohteen palvelujen tuottajaksi on suunniteltu Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymää. ARA:n edustajat esittivät vierailullaan lokakuussa ( ), ettei ARA tule hyväksymään Tupatie 37 peruskorjausanomusta, koska kerrostalo sijaitsee lähellä muuta palvelukeskittymää. Seinäjoen kaupunginhallitus puolsi kuitenkin edelleen hakemusta sillä varauksella, että itse kohde tarkentuu myöhemmin, koska tarve asunnoille on kiireellinen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on ilmoittanut Seinäjoen kaupungin edustajille, että ARA edellyttää aikaisemmin tekemänsä linjauksen mukaisesti kokonaan uuden hankekuvauksen toimittamista heille mennessä. Hanketta onkin muokattu ja tarkennettu käydyissä neuvotteluissa (Seinäjoen kaupunki, Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymä ja SEVAS Oy) siten, että hanke voidaan toteuttaa SEVAS Oy:n uudisrakennushankkeena heidän varauksessaan olevalle tontille.

9 9 SEVAS Oy:n hakemuksella on korvattu Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Tupatie 37:n peruskorjausta koskeva hakemus ARA dnro 33995/442/14. ARA on päivätyllä päätöksellään myöntänyt kohteelle investointiavustuksen 15 asunnon uudisrakentamiseen SEVAS Oy:n varauksessa olevalle tontille. Kohteen palvelujen tuottajaksi on suunniteltu Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt tarkemmin yksikön toiminnan käynnistämistä ja palvelujen tuottamista. Lautakunnan päätöksen mukaan Eskoo käynnistää toiminnan ja se siirtyy liiketoimintasiirtona Seinäjoen kaupungille kahden täyden kalenterivuoden jälkeen. Yksikön kaikki asukkaat tulevat Seinäjoelta, jolla edistetään kehitysvammaisten laitoshoidon purkautumista Seinäjoen kaupungin osalta, joka on selkeästi suurin laitoshuollon palvelujen käyttäjä kuntayhtymän jäsenkuntien joukossa. Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Lisätiedot Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Liitteet Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote Täytäntöönpano Valituskielto (valmistelu) Tiedoksi SEVAS Seinäjoen kaupunki Päätöshistoria merkitsi tiedokseen ARA:n julkaiseman selostusosassa mainitun rahoituspäätöksen. 2. Eskoo varautuu tarvittaviin toiminnan käynnistämisiin v talousarviossaan, mikäli toiminnalliset ja taloudelliset perusteet niihin ovat v aikana olemassa.

10 : päätti jättää avustushakemuksen ARA:lle 14 asunnon rakentamisesta Tupatie 37 kahteen kerrokseen.

11 11 HALLINTO:42 / / Eskoon lähiliikuntapaikan urakoitsijan valinta päätti hyväksyä Eskoon lähiliikuntapaikan urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan Askalan Maansiirto Oy:n, tarjoushinta ,00 (Alv 0 %). Kuntayhtymän johtajan ehdotus päättää hyväksyä Eskoon lähiliikuntapaikan urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan Askalan Maansiirto Oy:n, tarjoushinta ,00 (Alv 0 %). Tiivistelmä Eskoon lähiliikuntapaikan rakentamisesta on pyydetty kokonaisurakkatarjoukset Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta. Edullisimman tarjouksen jätti Askalan Maansiirto Oy ( ,00 Alv 0 %). Aluehallintovirasto on myöntänyt Eskoon alueen lähiliikuntapaikka hankkeelle Asiaselostus Eskoon lähiliikuntapaikka sijoittuu rakenteilla olevan Niittyvillan koulun ja aistikeskuksen välittömään läheisyyteen ja kuuluu toiminnallisesti koulun leikkipihaan. Eskoon lähiliikuntapaikan rakentamiseen haettiin ELY- keskuksen avustusta. Aluehallintokeskus myönsi hankkeelle avustuksen. Eskoon lähiliikuntapaikka on leikkialue, joka on suunniteltu erityisesti liikuntaesteisille käyttäjille. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, mihin sisältyy kaikki työt mukaan lukien leikkivälineiden asennukset, sähkötyöt piha-aidat ym. työt. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa ja pyyntö lähetettiin myös viimeksi tarjouksen jättäneille urakoitsijoille. Tarjoukset tuli jättää pe klo 12:00 mennessä Määräaikaan mennessä saapui 3 kpl tarjousta: HansaCon Finland Oy, Askalan Maansiirto Oy ja Lappset Group Oy. Tarjoukset avattiin tarjousten jättöajan jälkeen ja laadittiin tarjousten avauspöytäkirja. Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi

12 12 Lisätiedot Timo Hakala kiinteistöpäällikkö Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Liitteet Tarjouspyyntö lähiliikunta Avauspöytäkirja lähiliikuntapaikka Täytäntöönpano Tarjouksen jättäneet (oikaisuvaatimus) Tiedoksi Timo Hakala Päätöshistoria Rakennustoimikunta Päätös Rakennustoimikunta esittää Eskoon lähiliikuntapaikan urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa, Askalan Maansiirto Oy:tä, tarjoushinta ,00 (Alv 0 %). Rakennustoimikunta Päätös Kaikki tarjoukset hylätään, koska tarjouspyynnössä on muotovirhe. Tarjouspyyntömenettelyä korjataan ja pyydetään uudet tarjoukset, tarjouspyyntö laitetaan myös Hilmaan.

13 13 HALLINTO:83 / / Perheohjaajan ( ) vakanssin nimikemuutos sosiaaliohjaajaksi Lasten- ja Nuortenkoti Vanamossa alkaen päätti muuttaa Lasten- ja Nuortenkoti Vanamon perheohjaajan ( ) vakanssi sosiaaliohjaajan vakanssiksi alkaen. Kuntayhtymän johtajan ehdotus päättää muuttaa Lasten- ja Nuortenkoti Vanamon perheohjaajan ( ) vakanssi sosiaaliohjaajan vakanssiksi alkaen. Tiivistelmä Lasten- ja Nuortenkoti Vanamon perheohjaajan toimenkuvan mukaiset tehtävät ovat vähentyneet ja muuttuneet sosiaaliohjaajan tehtäviksi. Siksi on perusteltua muuttaa perheohjaajan nimike sosiaaliohjaajan nimikkeeksi, jolloin perheohjaajan nimike poistuu käytöstä. Nimikemuutoksella ei ole kustannusvaikutusta. Esittelijä Lisätiedot Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Kristiina Keppo Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Täytäntöönpano täytäntöönpano (valituskielto) Tiedoksi Kristiina Keppo Palkkasihteeri Palkka-asiamies

14 14 70 Henkilöstöstrategia HALLINTO:74 /01.00/2014 merkitsi henkilöstöstrategian tiedoksi Kuntayhtymän johtajan ehdotus merkitsee henkilöstöstrategian tiedoksi Tiivistelmä Henkilöstöstrategia on päivitetty kuntayhtymän strategian mukaisesti Asiaselostus Kuntayhtymän strategisena tavoitteena oli vuonna 2012 henkilöstöstrategian laatiminen. Henkilöstöstrategian laatimiseen nimettiin työryhmä, joka laati kuntayhtymän henkilöstöstrategian ja siihen liittyvät kannustin- ja palkitsemisjärjestelmä sekä perehdytysopas vuonna Kuntayhtymän strategisten menestystekijöiden ja päämäärien muuttuessa myös henkilöstöstrategian päivitys on aiheellinen. Henkilöstöstrategian päivitys on tehty työryhmällä, johon kuuluivat kuntayhtymän johtaja, vammaispalvelujen johtaja, laatupäällikkö, pää- ja luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä hallintojohtaja. Esittelijä Lisätiedot Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Kaija Metsänranta Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Liitteet Henkilöstöstrategia 2014 Täytäntöönpano valituskielto (täytäntöönpano) Tiedoksi Esimiehet

15 15 Päätöshistoria Yhteistyötoimikunta Päätös 1. Yhteistyötoimikunta merkitsi päivitetyn henkilöstöstrategian tiedoksi 2. Yhteistyötoimikunta päätti esittää päivitetyn henkilöstöstrategian hallitukselle hyväksyttäväksi merkitsi henkilöstöstrategiaan liittyvät kannustin- ja palkitsemisjärjestelmän sekä perehdytysoppaan tiedoksi. Yhteistyötoimikunta Päätös 1. Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedoksi henkilöstöstrategiaan liittyvät kannustinja palkitsemisjärjestelmän ja perehdytysoppaan 2. Yhteistyötoimikunta päätti esittää henkilöstöstrategiaan liittyvät kannustin- ja palkitsemisjärjestelmän sekä perehdytysoppaan hallitukselle hyväksyttäväksi merkitsi henkilöstöstrategian tiedoksi. Yhteistyötoimikunta Päätös Yhteistyötoimikunta päättää, että henkilöstöstrategian tekemistä jatketaan Yhteistyötoimikunta Päätös Yhteistyötoimikunta sai tiedoksi henkilöstöstrategian laatimisaikataulu

16 16 71 Työsäännön päivitys HALLINTO:73 /01.00/ päätti kumota (15 ) hallituksen päätöksen. 2. hyväksyi päivitetyn työsäännön lähtien. Kuntayhtymän johtajan ehdotus 1. päättää kumota (15 ) hallituksen päätöksen. 2. hyväksyy päivitetyn työsäännön lähtien. Tiivistelmä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän työsääntö on päivitetty. Asiaselostus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään on laadittu työsääntö Työsääntöön on koottu kuntayhtymässä sovellettavia henkilöstöhallinnon asioita ja muita eri käytäntöjä ja periaatteita. Työsäännön avulla kehitetään ja yhdenmukaistetaan toimintatapoja. Työsääntöä on päivitetty ja KVTES:in asiat ovat jälleen jonkin verran muuttuneet, jonka pohjalta työsääntöä oli päivitettävä. Työsäännön kehittämiseksi pää- ja luottamusmiehet keräsivät asioita, jota työsääntöön tulee lisätä tai poistaa. Yhteispalaveri oli , jonka jälkeen tehtiin työsääntöön tarvittavat muutokset.. Hallituksen päätöksen , 15 on päättänyt vuonna 2007 seuraavaa. Kunnallisen virka- ja työehto-sopimuksen työaikaluvun 4 :n 2 mom. 4. kohdan mukaan työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka viranhoidon/työn edellyttämiin lakimääräisiin tarkastuksiin, esim. säteilytyöhön, melutyöhön ja asbestityöhön liittyviin tutkimuksiin kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun se tapahtuu vapaa-aikana. Niihin liittyvää matka-aikaa ei lueta työajaksi. Mikäli matka ajoittuu varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei pidennetä. Em. sopimuksen 5. kohdassa (Lääkärin määräämät tutkimukset) määritellyt tutkimukset eivät ole työaikaa. Jos tutkimus matka-aikoineen ei ole tehtävissä vapaaaikana, järjestetään vapautus työstä ja työaikaa ei pidennetä. Yhteistyötoimikunta esittää hallitukselle, että työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan sisältyviin työhönsijoitustarkastuksiin sekä terveydenseurantatarkastuksiin sovelletaan em. sopimuksen 5. kohtaa (Lääkärin määräämät tutkimukset) hyväksyi esityksen mukaisesti.

17 17 KVTES luku III, 4, 2 mom. Nykyinen Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen työaikaluku (luku III) 4, 2 momentti sisältää (4) työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset sekä (5) Lääkärin määräämät tutkimukset: Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset: Työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka viranhoidon/työn edellyttämiin lakimääräisiin tarkastuksiin kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun se on tapahtuu vapaaaikana. Niihin liittyvää mahdollista matka-aikaa ei lueta työajaksi. Lääkärin määräämät tutkimukset: Lääkärin määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratoriotai röntgentutkimukseen kulunutta aikaa ei lueta työajaksi Aikaisempi hallituksen päätös on nykyisen KVTES:n vastainen, jolloin esimerkiksi työterveyshuollon toimintasuunnitelmiin sisältyvät työhöntulotarkastukset ja terveydenseurantatarkastukset KVTESin mukaan luetaan työajaksi. Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Lisätiedot Hallintojohtaja Kaija Metsänranta Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Liitteet Työsääntö Täytäntöönpano täytäntöönpano (valituskielto) Tiedoksi Esimiehet Palkat Päätöshistoria Yhteistyötoimikunta Päätös Yhteistyötoimikunta hyväksyi päivitetyn työsäännön esitettäväksi johtoryhmälle ja hallitukselle kokouksessa esille tulevin muutoksin ja lisäyksin.

18 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti 2. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Yhteistyötoimikunta Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Yhteistyötoimikunta Päätös Hyväksyttiin työryhmän valmistelema työsääntö muutamin muutoksin esitettäväksi hallituksella

19 19 HALLINTO:85 /02.09/ Henkilökunnan työpaikkaruokailun hinta päätti, että henkilökunnan työpaikkaruokailusta peritään seuraavat hinnat alkaen: Lounas 6,20 (nousu 0,60 ) Kevytlounas 5,00 (nousu 0,50 ) Vierasruoka 7,50 (nousu 0,50 ) Kuntayhtymän johtajan ehdotus Henkilökunnan työpaikkaruokailusta peritään seuraavat hinnat alkaen: Lounas 6,20 (nousu 0,60 ) Kevytlounas 5,00 (nousu 0,50 ) Vierasruoka 7,50 (nousu 0,50 ) Tiivistelmä Henkilökunnan työpaikkaruokailun hintaa on tarkistettu vuonna 2012 Elintarvikkeiden hintojen ja palkkauskulujen nousun vuoksi ravitsemiskeskuksen kustannukset ovat nousseet vuositasolla n. 10 %. Esittelijä Lisätiedot Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Kaija Metsänranta Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Täytäntöönpano Täytäntöönpano (valituskielto) Tiedoksi Maarit Salmela Esimiehet Päätöshistoria Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

20 20 HALLINTO:86 / / Valtakunnalliset erityishuoltopäivät päätti, että valtakunnallisille erityishuoltopäiville osallistuu kaksi luottamushenkilöä. Kuntayhtymän johtajan ehdotus päättää osallistumisesta valtakunnallisille erityishuoltopäiville. Tiivistelmä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät järjestetään Helsingissä Asiaselostus Valtakunnalliset erityishuoltopäivät järjestetään tänä vuonna Helsingissä. Koulutuspaikka on Radisson BLU Royal Hotel, os. Runeberginkatu 2, Helsinki. Ilmoittautuminen ja majoitusvaraukset mennessä. Esittelijä Lisätiedot Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi Puh , etunimi.sukunimi(a)eskoo.fi Lisämateriaali Ennakkotieto erityishuoltopäivistä 2014 Täytäntöönpano Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto, oikaisuvaatimus

21 21 74 Ilmoitusasiat HALLINTO:3 / /2011 merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi Kuntayhtymän johtajan ehdotus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset Vuokrasopimuksen irtisanominen/ Merituuli, Salantie 1 A Asiakasmaksun muuttaminen Asiakasmaksun muuttaminen Johtoryhmän kehittämispäivä Hoitajan työsuhde Perhekeskus Vanamo ( ) täyttäminen alkaen Täyttölupa hoitajan työsuhde / Lasten- ja nuortenkoti Vanamo ( ) Vuokra-asunnon irtisanominen / Tupatie 42 As Päätös työkokemuslisästä Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskuksen toimistokalusteiden hankinta Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskuksen irtokalusteiden hankinta Puhevammaisten tulkin tuntipalkka Kirjoitustulkin tuntipalkka Puhevammaisten tulkin tuntipalkka Vuokra-asunnon irtisanominen, Tupatie 37 as Päätös työkokemuslisästä

22 22 Kirjeet ja pöytäkirjat Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden eväät - Maakuntasuunnitelma 2040 & Maakuntaohjelma Sevas Oy / ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Päätös: Ehdollisen varauksen jatkaminen Sosiaali- ja terveysministeriö Tiedote: Ministeri Huovinen - Vammaiset mukaan palvelujen kehittämiseen SONetBotnia, Soste, Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Maksuton tilaisuus : Sosiaalihuoltolaki Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen haaste vai mahdollisuus? LISÄMATERIAALIA Keva Virkakirje: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille

23 23 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72,74 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 68, 73 Hallintolainkäyttölaki 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus Eskoontie SEINÄJOKI Pykälät 68, 73 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

24 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Pykälät Valitusviranomainen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL VAASA Valitusaika on 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus PL VAASA Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

25 25

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot