Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 125 Rakennuslupahakemus, Four Seasons Fish Ay YMPJARAKL 126 Rakennuslupahakemus, Leif ja Anne-Maj Blomqvist YMPJARAKL 127 Purkamisilmoitus, Tommy Tauriola YMPJARAKL 128 Lausunto n maankäytön kehityskuvan tarkistuksesta, 2. vaihe YMPJARAKL 129 Lausunto Munkkaan kaatopaikan pohjarakenteen toteutuksesta YMPJARAKL 130 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 10/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Kokkonen Yrjö, puheenjohtaja Grönberg Johanna, jäsen Holmström Raimo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen Kaisla Sirpa, varajäsen Kämäräinen Paula, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ahlroth Åke, rakennustarkastaja Huilla Tuomas, hallinnon suunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 122 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL 123 PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Pesonen ja jäsen Rehnberg. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Yrjö Kokkonen Pöytäkirjanpitäjä Tuomas Huilla PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus Virve Kääntee

3 Sivu 3 YMPJARAKL 124 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden asioita: - Rakennustarkastajat ovat myöntäneet seuraavat hakemukset: ; Voutilainen Kaisu Sjundby gård Niittykyläntie, Sauna (Jatkoaika) ja Autokatos (Toimenpidelupa); Corander Jarkko ja Oravakangas Sanna Bollstad Palonummenrinne 7, Autotalli (Uudisrakennus); Levonen Hannu ja Merja Karskog Söderkullantie 24, Lämpökaivon poraaminen (Toimenpidelupa); Pesonen Antti Nyby Luntolaaksontie 31, Halkovaja (Ilmoitus); Pöyry Tomi ja Heiskanen Satu Nordanvik Sudenpolku 16, Omakotitalo (Laajennus); Helin Heimo ja Tuija Karskog Östermalmintie 71, Omakotitalo (Uudisrakennus) ja Talousrakennus (Käyttötarkoituksen muutos); Meriläinen Esa ja Sanna Bollstad, Palonummentie 14, Omakotitalo (Uudisrakennus); Nieminen Jari ja Minna Suitia Purolammentie 1, Toimitila (Uudisrakennus) ; Koljonen Kari ja Kerstin Bollstad Palonummenrinne 15, Autokatos/Varasto (Uudisrakennus) ; Smeds Christer ja Heikkinen Ulla Munks Ådalsvägen 65, Omakotitalo (Laajennus), ja Autokatos/Varasto (Ilmoitus); Smiley Gregory Palmgård Flytintie 42, Jätevesijärjestelmän uusiminen (Toimenpidelupa); Pitkänen Jyrki ja Kirsti Yövilä Palakoskenmäki 17, Autokatos/Varasto (Toimenpidelupa); Kincaide Jasmine Bollstad Palonummenpolku 13, Aita (Ilmoitus); Kärkkäinen Ari ja Laura Backa Backanmutka 10, Omakotitalo ja Autotalli (Uudisrakennus); Krogell Jens ja Piritta Störsvik Tenniskalliontie 15, Omakotitalo (Uudisrakennus); Lönn Sari Störsvik Tenniskalliontie 24, Omakotitalo ja Autokatos/Varasto (Uudisrakennus). - Rakennustarkastajat ovat hyväksyneet seuraavat työnjohtajat: Tarmo Kangastie luvat R ja R, Sven-Erik Johansson lupa R, Petri Korpikoski luvat T ja R, Tina Blomqvist lupa R, Tauno Henriksson luvat R ja R, Peter Ekström luvat 10-47, T ja R, Kalle Alava lupa R, Marko Hentunen lupa R, Tom Westerlund luvat R ja R, Harri Impola lupa R, Nico Kokko luvat R ja R, Mikael Sundqvist lupa , Per Kuismin luvat ja R, Pekka Suominen lupa , Egon Rehnman lupa 07-90, Pekka Korhonen

4 Sivu 4 luvat 10-62, R, ja R, Antti Tolvanen lupa T, Jari Helminen lupa T, Jari Stenholm lupa R, Teuvo Lystimäki lupa R, Pertti Rivanti lupa R, Pekka Suominen lupa R, Vesa Vartiainen lupa R, Juha Sinisalo lupa R, Krister Hellström lupa R, Kari Koljonen lupa R, Launo Kallas lupa R, Markku Kairajärvi lupa Päätös: Ehdotuksen mukaan

5 Sivu 5 YMPJARAKL 125 RAKENNUSLUPAHAKEMUS, FOUR SEASONS FISH AY Esittelijä (ÅA) veti asian pois listalta.

6 Sivu 6 YMPJARAKL 126 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, LEIF JA ANNE-MAJ BLOMQVIST R HAKIJA BLOMQVIST LEIF JA ANNE-MAJ Osoite BACKANTIE SIUNTIO RAKENNUSPAIKKA Osoite BACKANTIE SIUNTIO RN:o Kylä Tilan nimi BACKA ÖVRE BACKA Koordinaatit Kaava Rak.paikan pinta-ala OSAYLEISKAAVA 5,212 ha ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus HEVOSTALLI Kok.ala 236 Kok.ala laajennus Tilavuus 1093 Tilavuus laajennus Kerrosala 236 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 EHDOTUS EHDOT Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja kvv-työnjohtaja iv-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset

7 Sivu 7 piirustukset ja selvitykset salaojituksesta vesi- ja viemärilaitteistosta ilmanvaihtolaitteistosta ulkoilutarhan rakentamisesta KATSELMUKSET Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus KÄSITTELY: MUUTETTU EHDOTUS: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. Lautakunta myös myöntää hakijalle maankäyttö- ja rakennuslain :n 144 mukaisen aloittamisoikeuden. Hakijan tulee asettaa 3000 suuruisen vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka rakennus- ja lupapäätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja kvv-työnjohtaja iv-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta vesi- ja viemärilaitteistosta ilmanvaihtolaitteistosta ulkoilutarhan rakentamisesta KATSELMUKSET Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen

8 Sivu 8 pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus PÄÄTÖS: Muutetun ehdotuksen mukaan ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

9 Sivu 9 YMPJARAKL 127 Oheismateriaali PURKAMISILMOITUS, TOMMY TAURIOLA Tommy tauriola aikoo purkaa aittarakennuksen, joka sijaitsee tilalla Björkbo RN:o 1:60 n kunnan Mörsbackan kylässä. Rakennuksen koko on n. 80 m². Rakennus on huonossa kunnossa eikä sen korjausta katsota tarkoituksenmukaiseksi. Rakennuspaikka on merkitty yleiskaavassa A-alueeksi. Suojelumerkintää ei ole. Syntyvästä jätteestä puhdas puutavara otetaan hyötykäyttöön ja loput kuljetetaan jätteenkäsittelylaitokseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 127 :n mukaan rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina purkamisilmoitus, kaavaote, kartta ja kiinteistön lainhuutotodistus Rakennustarkastajan(ÅA) ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi Ehdotuksen mukaan. Merkittiin muistiin, että käsiteltävän paikan osoite on Lappersintie

10 Sivu 10 KH:319 /2010 YMPJARAKL 128 Oheismateriaali LAUSUNTO SIUNTION MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVAN TARKISTUKSESTA, 2. VAIHE Kunnan maankäytön kehityskuvan tarkistus käynnistyi vuoden 2011 alussa. Aiemmin oli käynyt ilmi, ettei edellisen, yli kymmenen vuotta vanhan maankäytön kehityskuvan tavoitteita saavuteta. Vaikka pääkaupunkiseutu on kasvanut lähes ennakoidusti ja kasvua on ssa pyritty ohjaamaan aiemmasta maankäytön kehityskuvasta johdetun strategian mukaisesti, ei kasvu ole suunnitellulla tavalla keskittynyt. Rakennustarkastajan(ÅA) ehdotus: Edellinen visio ei riittävällä tavalla huomioinut n erityispiirteitä. Visiossa oletettiin kasvun olevan samankaltaista kuin muuallakin Helsingin seudulla. ssa kerrostalotuotanto muualla kuin kuntakeskuksessa ei ole ollut linjassa kysynnän kanssa, sillä sta selkeästi haetaan maaseutumaisempaa elämäntyyliä kuin lähempää pääkaupunkiseudun sydäntä. Tässä tarkistetussa maankäytön kehityskuvassa on maaseutumaisuus ja asumisen väljyys otettu suunnittelun keskeiseksi lähtökohdaksi. Tämän vastapainoksi on haluttu vahvistaa ja tiivistää nykyisiä keskuksia. Oheismateriaalina oleva kehitystyön loppuraportti huomioi erityisesti keskusta-alueen ja Pikkalan-Störsvikin -alueen kehittämisen. Kauppapaikat sekä ympäristöön liittyvät asiat otetaan myös kattavasti esille. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina maakäytön kehityskuvatyön loppuraportti. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomauttamista raportista, ja sitä voidaan käyttää ohjeeksi varsinaiselle kunnan yleiskaavoitukselle. Päätös: Lautakunta päätti lausua maankäytön kehityskuvasta kunnanhallitukselle seuraavaa: - lautakunta ei sulje pois keskustan laajentamista joen itärannalle, mutta tämä edellyttää harkittua suunnittelua ja toteutusta sekä kulttuurimaiseman ja luonnon kunnioittamista - lautakunta ehdottaa valtuustoseminaaria vuodelle 2013 koskien kaavoituksen- ja maankäytön aikataulua, rakentamisen reunaehtoja sekä kunnan elinkeinopolitiikkaa - lautakunta toivoo, että n jokea käytetään maankäytön suunnittelussa hyväksi, mutta se on tehtävä luontoarvojen ehdoilla - suunnittelussa on huomioitava Störsvikin alueen luontoarvot - suunnittelussa tulee huomioida ns. hiljaiset alueet

11 Sivu 11 - lautakunta toivoo, että Kelan alue otetaan suunnittelussa huomioon asuinrakentamisen lisäämisen ja rautatieseisakkeen avaamisen osalta.

12 Sivu 12 YMPJARAKL:514 /2012 YMPJARAKL 129 LAUSUNTO MUNKKAAN KAATOPAIKAN POHJARAKENTEEN TOTEUTUKSESTA Aluehallintovirasto pyytää n kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa mennessä; asian dnro ESAVI/79/04.08/2012. Ympäristölupakuulutuksessa asia on esitetty pääosin seuraavasti: Hakemus Hakemus koskee Munkkaan kaatopaikan pohjarakenteiden rakentamista käytöstä poistetun kaatopaikan 1 luiskaan kaatopaikkaan 3 rajautuvalle osuudelle sekä jätteiden loppusijoitusta pohjarakennetulle luiska-alueelle. Lisäksi rakennusalueella tehdään muutoksia kaatopaikkaveden ja puhtaiden salaojavesien keräämis- ja johtamisrakenteisiin. Kaatopaikan 1 luiskaan tehtävän laajennusalueen pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria. Lisäksi toteutetaan kaatopaikan 1 itäpuolelle sijoittuva 0,9 hehtaarin kaatopaikan 3 laajennus. Kaatopaikan 1 luiska-alueen tasauksessa ja muotoilussa hyödynnetään tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia pilaantuneita maa-aineksia sekä tiili- ja betonijätettä. Hyödynnettävien materiaalien arvioitu yhteenlaskettu enimmäismäärä on m3. Pohjarakenteessa esitetään hyödynnettäväksi pohjatuhkaa yhteensä noin m3. Kaatopaikan laajennus lisää tavanomaisen jätteen loppusijoitustilavuutta m3. Täyttöalueelle 3 loppusijoitettavan jätteen kokonaismäärä mukaan luettuna eristysseinän korotuksen vaikutus jätemäärään on esitetyn laajennuksen jälkeen m3. Laajennetun kaatopaikan 3 kokonaispinta-ala on 9,3 hehtaaria. Vuosittain loppusijoitettava jätemäärä ei kasva. Loppusijoituksen päätyttyä kaatopaikalle 3 ja kaatopaikan 1 luiskan loppusijoitusalueelle rakennetaan yhtenäinen tiivis pintarakenne. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain vuosina Rakennusvaiheita on suunnitelmien mukaan neljä ja ne kestävät kerrallaan 2-3 kuukautta. Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesti päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta. Munkkaan jätekeskuksen toiminnalle on Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa No YS 794/ ja Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös No YS 1499/ jäteveden sekä pinta- ja pohjavesien tarkkailuista. Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

13 Sivu 13 Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Esitetyn kaatopaikan laajennuksen ei arvioida lisäävään päästöjä ilmaan eikä vesistöön ja viemäriin. Kaatopaikalta 1 pohjaveteen suotautuvien kaatopaikkavesien määrän arvioidaan vähentyvän. Hajuhaitta saattaa lisääntyä jätekeskuksen alueella. Hajuhaittoja voidaan vähentää huolellisella jätteen tiivistämisellä ja kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmällä. Pölyhaitta, mikrobipäästöt ja haittaeläinten esiintyminen eivät lisäänny olennaisesti. Melu ja tärinä lisääntyvät tilapäisesti rakentamistyön aikana. Melua aiheuttavia töitä ei tehdä yöaikaan eikä viikonloppuisin. Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Lohjan kaupungin ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4). Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä dnro ESAVI/79/04.08/2012. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään kirjallisina postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, Helsinki) tai sähköisesti n ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole ympäristölupahakemuksen sisällön johdosta huomautettavaa. Hakemuksesta tulisi kuitenkin kuuluttaa virallisesti myös ssa. Perustelu: Kaatopaikan laajennuksen ei arvioida lisäävän päästöjä ilmaan tai vesistöön. Pohjaveteen suotautuvien kaatopaikkavesien määrän arvioidaan vähentyvän. Munkkaan kaatopaikan vaikutukset ulottuvat nykyisellään n kunnan puolelle ainakin Kivikoskenpurossa. Lupahakemuksessa on kysymys kaatopaikan laajentamisesta, jolla kuitenkin voi olla vaikutuksia myös ssa. laisten mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöönsä on rajoitettu tarpeettomasti ja perustuslain vastaisesti jättämällä kuuluttamatta ssa.

14 Sivu 14 Päätös: Ehdotuksen mukaan

15 Sivu 15 YMPJARAKL 130 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Rakennustarkastajan(ÅA) ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Ehdotuksen mukaan

16 Sivu 16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 Sivu 17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 126 Valitusaika päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot