Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku Haapamäki Jaakko Hakala Hanna Heimonen Taisto Helttunen Pentti Heroja Matti Hutri Yrjö Kalliomaa Sirpa Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Kokko Annika Koski-Sipilä Eija Lehto Carita Löytty Aino Myllymäki Anita Mäkelä Ari poissa Mönkkönen Konsta Paananen Eeva-Liisa Peltonen Aarre Pietilä Nina Piiroinen Kirsi Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Rantala Kyllikki Rantanen Marjo Rönnkvist Kalevi Tauriainen Tarja Turpiainen Ella Valtonen Mika Vilkka Leena Vilppunen Pirkko Virtanen Marja-Leena Huuhka Keijo, varavalt. Kaipainen Risto, varavalt. Mc Leod Smith Jasmina. varavalt. poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Järvinen Ilkka Lätti Jouni Ersta Jorma Marjamäki Ritva Husso Markku kirkkoherra talousjohtaja johtava tiedottaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pentti Helttunen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Markku Ahtikari Taisto Heimonen

2 Kirkkovaltuusto Kokouksen asialista 20. Kokouksen avaus 21. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 23. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 24. Metsäsuunnitelma vuosille Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle Hyvinkään seurakunnan III kappalaisen valinta 27. Ilmoitusasioita 28. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkovaltuusto Kokouksen avaus Alkuvirren 57 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ: 8:5, 1-2). Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4, 1). Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty valtuutetuille ja se on ollut nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 33 valtuutetusta olevan paikalla 30 varsinaista valtuutettua ja kolme varavaltuutettua. Varavaltuutetuista olivat paikalla Keijo Huuhka, Risto Kaipainen ja Jasmina Mc Leod Smith. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 22 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Markku Ahtikari ja Taisto Heimonen. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona kirkkoherranvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 23 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Päätös: Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Kirkkovaltuusto Metsäsuunnitelma vuosille Seurakunnan metsäsuunnitelma on uusittu vuosille Metsäsuunnitelma kattaa kaikki seurakunnan omistamat metsäalueet, yhteensä 39,5 hehtaaria. Metsäalueet sijaitsevat Sääksin leirikeskuksessa 20,8 hehtaaria, josta luonnonsuojelualuetta on 7,2 hehtaaria, Rauhannummessa 17,1 hehtaaria ja Kytäjän kirkon läheisyydessä 1,6 hehtaaria. Metsäsuunnitelma tukee luonnonsuojelun ja virkistyskäytön näkökulmia. Harvennushakkuita suositellaan Rauhannummen metsäalueille. Näistä keskeisin on hautausmaan tuleva laajennusalue. Arvioitu nettotulo harvennuksista on noin euroa. Todennäköisin harvennusaika olisi talvi Kytäjällä vaalitaan lehtomaista kasvillisuutta sekä lintujen pesimämetsikköä. Kytäjällä suositellaan tehtäväksi pienpuuston raivausta Raivauksen arvioitu kustannus on 960 euroa. Sääksissä keskeiset arvot ovat luonnonsuojelullisia ja alueen virkistyskäyttöön liittyviä. Sääksissä ei metsäsuunnitelmassa ole toimenpidesuosituksia suunnittelukaudelle. Suunnitelma on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sähköpostilla. Suunnitelma säilytetään taloustoimiston arkistossa. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 mukaan seurakunnan metsiä tulee metsälain tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustajan yhteisön tai henkilön laatima. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle metsäsuunnitelman hyväksymistä. Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy metsäsuunnitelman vuosille KN Päätös: Hautaustoimen päällikkö Markku Husso esitteli valtuutetuille metsäsuunnitelman. Valtuutettu Inga-Lill Rajala tiedusteli Hyvinkään kirkon ympärillä olevan pienen metsäalueen suunnitelmista, johon Markku Husso vastasi, että kirkon ympäristöalue on otettu esille kirkon katon kunnostussuunnitelmien yhteydessä. Valtuutettu Leena Vilkka kiitti valmistelijoita siitä, että ekologia on upeasti otettu huomioon suunnitelmien teossa. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi metsäsuunnitelman vuosille

5 Kirkkovaltuusto Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle Vuoden 2014 lopussa toimikautensa päättänyt kirkkoneuvosto päätti siirtää tilintarkastajavalinnan alkuvuoteen 2015 siten, että uudet luottamuselimet voivat hoitaa kokonaan valintaprosessin alkuvuodesta Seurakunnan päävastuullisena tilintarkastajana toimi päättyneellä valtuustokaudella JHTT, KHT Pasi Leppänen (BDO Audiator Oy, valtuustokauden alussa Deloitte & Touche Oy). Kirkkohallitus on antanut seurakunnille ohjeita tilintarkastajan valinnasta yleiskirjeessään 31/2014, (erillinen liite). Kirje sisältää myös tarjouspyyntömallin. Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen, että tilintarkastuspalvelut valtuustokaudelle kilpailutetaan ja hankintamenettelyksi valitaan kevyt rajoitettu menettely. Vaihtoehtona oli suorahankinta nykyiseltä tilintarkastusyhteisöltä. Tarjoukset päätettiin pyytää tiedossa olevilta hyviksi ja luotettaviksi arvioiduilta toimittajilta. Tarjoukset pyydettiin maanantaihin mennessä. Talousjohtaja valtuutettiin laatimaan tarjouspyyntö kirkkohallituksen yleiskirjeen 31/2014 tarjouspyyntömallia soveltaen. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville tilintarkastusyhteisöille BDO Audiator Oy, Deloitte JHTT-yhteisö Oy, Ernst & Young Julkispalvelut Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja PwC Julkistarkastus Oy. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät muut paitsi Ernst & Young Julkispalvelut Oy. Liitteet: - Tarjouspyyntö liitteenä 1 - Tarjousyhteenveto liitteenä 2 - Tarjoukset erillisenä numeroimattomana liitteenä (osin salaisia/luottamuksellisia tietoja, sisältää tarjoajien liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa). Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön saatujen tarjousten perusteella ja kirjaa päätökseen käytetyt valintaperusteet.

6 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto totesi lisäksi, että tarjouspyynnön mukaisesti Hyvinkään seurakunnalla on oikeus purkaa tarkastussopimus, mikäli Hyvinkään seurakunta on osallisena seurakuntien rakennemuutoksessa (seurakuntayhtymän perustaminen) kesken valtuustokauden. Ehdotus: KN Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön saatujen tarjousten perusteella ja kirjaa päätökseen käytetyt valintaperusteet. Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että tarjouspyynnön mukaisesti Hyvinkään seurakunnalla on oikeus purkaa tarkastussopimus, mikäli Hyvinkään seurakunta on osallisena seurakuntien rakennemuutoksessa (seurakuntayhtymän perustaminen) kesken valtuustokauden. Päätös: Käsittelyn aluksi puheenjohtaja Pentti Helttunen esitteli tarjousten yhteenvedon ja totesi, että kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjous. Puheenjohtaja esitti, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vuosiksi perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Valtuutettu Markku Ahtikari kannatti puheenjohtajan esitystä. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Lisäksi kirkkovaltuusto totesi, että tarjouspyynnön mukaisesti Hyvinkään seurakunnalla on oikeus purkaa tarkastussopimus, mikäli Hyvinkään seurakunta on osallisena seurakuntien rakennemuutoksessa (seurakuntayhtymän perustaminen) kesken valtuustokauden.

7 Kirkkovaltuusto Hyvinkään seurakunnan III kappalaisen valinta Pastori Laura Maria Latikan tultua valituksi Rekolan seurakunnan kirkkoherraksi Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julisti haettavaksi Hyvinkään seurakunnan III kappalaisen viran lokakuussa Viran hakijat Virkaa haki Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta määräaikaan mennessä seitsemän henkilöä: Petteri Kerko, Juha Koivulahti, Asta Koponen, Tanja Koskela, Heikki Nenonen, Raili Rantanen ja Minttu Talosela. Liitteinä ovat tuomiokapitulin lausunto (liite 3), seurakunnassa laadittu yhteenveto hakijoista (liite 4) ja haastattelutyöryhmän lausunto (liite 5). Ennen haastattelujen aloittamista seurakunnassa Juha Koivulahti ja Heikki Nenonen olivat peruuttaneet hakemuksensa. Seurakunnan tarpeiden ja viran tehtävien määrittely Seurakunnassa määritellyt viran tehtävät tulee saattaa tuomiokapitulin tietoon. Viran haettavaksi julistamisen jälkeen valintaperusteita ei tule muuttaa tai lisätä. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan antanut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntonsa viran tehtävistä ja tarpeista seuraavasti: Kappalaisen työala on kasvatussektorilla ja virkaan kuuluu kasvatuksen vastuukappalaisen tehtävät. Vastuukappalainen toimii esimiestehtävissä, joten tehtävä edellyttää johtamistaitoja ja hallinnollista osaamista. Lisäksi tehtävä edellyttää seurakunnallisen kasvatuskentän tuntemusta. Edelleen valittavan tulee olla yleiseen seurakuntatyöhön motivoitunut ja pystyvä yhteiskykyinen pappi. Kielitaitovaatimus on KJ 6:8c 2 mom. mukainen ja rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä vaaditaan. Kelpoisuus kappalaisen virkaan ja seurakunnalle annettava lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan päättänyt viran hakijoiden kelpoisuudesta ja antanut hakijoista kirkkovaltuustolle valintaa varten lausunnon sekä hakemusasiakirjat. Näin vastuu vaalin valmistelusta on siirtynyt seurakunnalle. Kirkkovaltuustoa muistutetaan huomioimaan hakemusasiakirjoihin mahdollisesti sisältyvien salassa pidettävien tietojen käsittely siten, että salassapitovelvollisuutta ei rikota. Haastattelun suunnittelu ja toteutus Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan haastatteluryhmän valmistelemaan vaalia. Ryhmään nimettiin puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvinen, muiksi jäseniksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen ja varapuheenjohtaja Tuula Karhunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen ja kirkkoneuvoston jäsen Eeva-Liisa Paananen sekä sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäki. Haastatteluryhmä piti ensimmäisen kokouksensa Toinen kokous ryhmällä oli ensimmäisenä haastattelupäivänä , jolloin haastateltiin kaikki viisi hakijaa, jotka olivat haussa mukana.

8 Kirkkovaltuusto Jatkohaastattelupäivä oli , johon oli ensimmäisen haastattelun perusteella valittu kolme hakijaa. Jatkohaastatteluun oli myös kutsuttu mukaan kaikki kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenet. Paikalla valtuutettuja oli 16. Jatkohaastattelussa olleet hakijat, osallistuivat kaikki myös soveltuvuustutkimukseen Suomen Psykologikeskuksessa Helsingissä , tutkimuslausunto liitteenä 6. Esityksen valmistelu Hakijoista laadittavan vertailun on oltava tasapuolinen ja siitä on käytävä ilmi päätöksenteon kannalta ilmeiset asiat. Tasavertaisten hakijoiden keskinäiseen järjestykseen vaikuttavat nimikirjasta ilmenevät objektiiviset tekijät. Hakijoiden soveltuvuutta arvioitaessa saatetaan kuitenkin joutua kirjaamaan positiivisten ansioiden ohella myös hakijoiden negatiivisia ominaisuuksia. Ikäsyrjintä on kiellettyä. Ikä voidaan valinnassa ottaa huomioon vain, jos sen käyttäminen valintaperusteena voidaan osoittaa objektiivisesti virkatehtävistä nousevana. Oman seurakunnan työntekijän työkokemusta ei voida arvioida painavammaksi kuin vastaavaa työkokemusta muussa seurakunnassa. Valinnassa on katsottava seurakunnan etua. Valintapäätöksen tekeminen Virkamiesvalmistelija laatii valintaryhmän työskentelyn tulosten pohjalta päätöksentekijöille päätösehdotuksen perusteluineen ja suorittaa esittelyn. Jos valintaryhmä on yksimielinen, esitykseksi muodostuu työryhmän kanta. Jos työryhmä ei pääse yksimielisyyteen esityksestä, eri hakijoita puoltavat tekijät kirjataan, ja esittelijä selvittää ne päätöksentekijöille. Kun kirkkoneuvosto on tehnyt esityksensä kirkkovaltuustolle, suoritetaan kirkkovaltuustossa vaali. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, ei äänestystä varsinaisesti suoriteta, vaan puheenjohtaja voi todeta päätöksen. Tällainenkin valintapäätös on vaali. Jos vaalin tulos poikkeaa kirkkoneuvoston esityksestä, valinnan perustelut on pyrittävä kirjaamaan pöytäkirjaan vaalin valmistelussa ja käydyssä keskustelussa esille tuoduista perusteluista. Haastattelutyöryhmä piti soveltuvuustutkimuksen jälkeen kokouksen , jossa se teki yksimielisen esityksensä kirkkoneuvostolle valittavasta henkilöstä, liite 5. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle haastatteluryhmän yksimielisen lausunnon mukaisesti, että Hyvinkään seurakunnan III kappalaisen virkaan valitaan Pornaisten seurakunnan kirkkoherra Petteri Kerko lausunnossa kirjatuin perustein. Ehdotus: KN Hyvinkään seurakunnan III kappalaisen virkaan valitaan Pornaisten seurakunnan kirkkoherra Petteri Kerko lausunnoissa kirjatuin perustein.

9 Kirkkovaltuusto Päätös: Puheenjohtaja esitteli aluksi valintaprosessin kulkua ja perusteluja päätösesitykselle. Valtuutettu Matti Heroja kannatti kirkkoneuvoston esitystä. Valtuutettu Inga-Lill Rajala kiitti valtuutetuille tarjotusta mahdollisuudesta olla kuulemassa hakijoita. Hän toivoikin, että valtuutetut osallistuisivat tarjottuihin tilaisuuksiin. Inga-Lill Rajala kannatti Petteri Kerkon valintaa. Valtuutettu Taisto Heimonen iloitsi siitä, että luottamushenkilöillä on ammattitaitoa päätyä oikeaan henkilöön, samaan kuin Suomen Psykologikeskus omassa arviossaan. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto yksimielisesti valitsi Hyvinkään seurakunnan III kappalaisen virkaan Pornaisten seurakunnan kirkkoherran Petteri Kerkon.

10 Kirkkovaltuusto Ilmoitusasioita 1. Työryhmien nimeämisiä Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan vapaaehtoistoiminnan työryhmän ja kokouksessaan kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan 100-vuotisjuhlatoimikunnan, kansainvälisen työn vastuuryhmän sekä seurakunnan strategiatyöryhmän. Ryhmiin nimettiin sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. 2. Synodaalikokous Hyvinkäällä Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan tiedoksi, että Espoon hiippakunnan synodaalikokous järjestetään Hyvinkäällä. Synodaalikokous on Suomen ev. lut. kirkon järjestysmuotoon kuuluva piispan kutsuma pappien ja lehtorien kokous. Nykyisen kirkkojärjestyksen mukaan piispa kutsuu hiippakuntansa papit ja lehtorit vähintään joka kuudes vuosi synodaalikokoukseen. Kaikki kirkonmäen tilat varataan kokouspäivinä synodaalikokouksen käyttöön. Espoon hiippakunnassa on mukaan kutsuttavia pappeja Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset ovat ke 3.6., ke ja ke Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin virteen 338.

11 VALITUSOSOITUS Kirkkovaltuusto Pykälä 28 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 20 23, Kirkkolain 24 luvun 14 :n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), HELSINKI Telekopio (09) Sähköposti: Opetusministeriö, pykälät PL 29 (Meritullinkatu 10), VALTIONEUVOSTO Telekopio: 09) (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

12 Kirkkovaltuusto Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot