SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI 3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI 3/2012"

Transkriptio

1 SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 3/2012

2 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Ledaren... 4 Päätoimittajalta... 5 Insinöörikoulutus 100 vuotta... 6 Insinöörikoulutuksen seuraava vuosikymmen vuotta ajan hermolla TOOLin jäsenhankintakampanja Technopolis 30 vuotta Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa Alaikäisenä TuTOLiin ja TuAMK:sta eläkkeelle Insinöörikoulutuksen vaiheikas vuosisata Kysymyksiä insinöörikoulutuksesta TOOLilaiselle ja muillekin Kollega työpöytänsä ääressä Sähkö-, hybridi- ja kaasuauton hankinnan perusteet Kaikille sama ontelolaatastojen suunnitteluohje Olipa kerran oppitunti Tekniikkaa ja taidetta 100 vuotta Ammattiliiton jäsenyys kannattaa aina varsinkin suurten muutosten aikana! TOOLin jäsenhankintakampanja. Alaikäisenä TuTOLiin ja TuAMK:sta eläkkeelle. s. 14 Kuva: Jarmo Laine s /2012 Toolilainen

3 PÄÄKIRJOITUS Hannu Räsänen Historia opettaa mutta miten opitaan Suomessa on tapahtunut paljon asioita viimeisimmän sadan vuoden aikana. Maa on itsenäistynyt ja taloudellinen hyvinvointi on kasvanut melkoisella harppauksella. Tämä kehitys ei ole tapahtunut itsestään, vaan on vaatinut monenmoisia ponnistuksia. Suomi sijoittuu ehdottomasi maailmanmestaruusluokkaan, kun kehitystä mitataan koulutustason muutoksella viimeisen sadan vuoden aikana. Hyvää insinööriosaamista on tarvittu varsinkin yhteiskunnan hädänhetkinä luvulla Suomen vientiä suunnattiin läntisiin maihin ja 1930-luvulla etsittiin keinoja, joilla pyrittiin selviämään suuresta maailmanlaajuisesta lamasta. Sotakorvausteollisuuden rakentaminen ankarien toimitusehtojen vallitessa oli valtaisa saavutus, samoin toiminnan muuntaminen vapaakauppamaailmaan niin, että Suomi hyötyi globaalista taloudesta luvun energiakriisi pakotti uudenlaiseen kekseliäisyyteen tuotannon kustannusrakenteiden muututtua. Lisäksi insinööritaidoilla oli ratkaiseva merkitys sille, että talous selvisi niinkin hyvin ja nopeasti 1990-luvun lamasta. Historiasta voimme oppia, että yhteiskunnassa on hyvä olla insinöörejä, joiden osaamisen taso on vähintäänkin yhtä hyvä kuin keskeisissä kilpailijamaissamme. Laadukkaita insinöörejä tarvitaan jatkossakin, mikäli taloutemme perustuu myös muuhun kuin maatalouteen, rahoitussektoriin, kulttuuri- tai hoivapalveluiden vientiin. Lisäksi laadukkaiden insinöörien tarpeelle näyttää olevan lisävaateita. Suomalaisten insinöörien tulee hallita perinteisten taitojensa lisäksi laaja-alaisesti ja kilpailukykyisesti myös esimerkiksi palveluliiketoiminnan, kehittyneiden käyttöliittymien ja kestävän kehityksen asettamia lisähaasteita. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että poliittisten päättäjien ja muiden lainsäädäntötyöhön osallistuvien haluttomuus tosiasioiden tunnustamiseen on viemässä tulevaisuuttamme ojaan. Meidän pitää tunnistaa ja tunnustaa insinöörikoulutuksen laatuvaatimukset juuri nyt. Maailmassa valmistuu vuosittain yli miljoona insinööriä. Suomessa meidän ei kannata kilpailla määrällä. Sitä vastoin insinöörikoulutuksen laadun pitää olla Suomessa vähintäänkin kilpailijamaiden tasoa, kuten historia on jo moneen kertaan opettanut. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta ollaan kuitenkin muuttamassa täysin väärään suuntaan. Korkeakouluja kannustetaan tuotantomääriin ja samalla vähennetään kokonaisrahoitusta. Jos joku julistaa, että laatu hoituu automaattisesti tällaisessa ympäristössä, niin hän syyllistyy sekä vastuuttomuuteen että opetushenkilökunnan halveksuntaan. Tuotantomäärään perustuva korkeakoulujen rahan ohjaaminen vaikuttaa samalta, jos poliisiorganisaatioiden rahat jaettaisiin sen mukaan kuinka paljon ne pystyvät tuottamaan rikosseuraamuksia asiakkailleen tilanteessa, jossa ei ole yleisesti hyväksyttyä normistoa rikosseuraamuksien määräämiselle ja samalla poliisihenkilöstön määrää vähennettäisiin niistä organisaatioyksiköistä, jotka tuottavat vähiten rikosseuraamuksia asiakkailleen. Poliitikot ovat olleet hyvin kiinnostuneita hoitohenkilöstön vähimmäismäärän normituksesta käsitellessään vanhuslakia. Jos poliittiset päätöksentekijämme ovat todella kiinnostuneita yhteiskuntamme tulevaisuudesta lähestyviä vaaleja pidemmällä aikavälillä, heidän tulee olla myös kiinnostuneita luomaan opetushenkilöstön vähimmäismitoitus insinöörikoulutukseen. Yksi opettaja kymmentä opiskelijaa kohden siinä on hyvä kansainvälinen taso. Kiitän kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat tehneet työtä insinöörikolutuksen puolesta kuluneen sadan vuoden aikana. Samalla toivon, että saisimme sellaisia poliittisia päättäjiä ja säädösten valmistelijoita, jotka ymmärtäisivät laadukkaan insinöörikoulutuksen merkityksen suomalaiselle yhteiskunnalle. Laadukkaat insinöörit pystyvät tekoihin, mutta meidän pitää saada poliittisia päätöksentekijöitä, säädösten valmistelijoita ja korkeakoulujen johtajia, jotka mahdollistavat kansainvälisesti laadukkaan suomalaisen insinöörikoulutuksen. Hyvää menestystä satavuotiaalle insinöörikoulutukselle toivottaen Hannu Räsänen Toolilainen 3/2012 3

4 LEDAREN Hannu Räsänen Historien lär men hur lär man sig Det har hänt mycket i Finland under de senaste hundra åren. Landet har blivit självständigt och den ekonomiska välfärden har vuxit enormt. Denna utveckling har inte skett av sig själv, utan har krävt mycket ansträngningar. Finland placerar sig definitivt i världsmästarklass, då man mäter utvecklingen genom utbildningsnivåns förändring under de senaste hundra åren. synnerhet under samhällets krisår har man behövt I ett bra ingenjörskunnande. På 1920-talet riktades Finlands export mot västvärlden och på 1930-talet sökte man metoder att klara av den globala depressionen. Krigsskadeståndsindustrins uppbyggande under stränga leveransvillkor var en enorm framgång, likaså omvandlingen av verksamheten till frihandelsvärlden så, att Finland fick nytta av den globala ekonomin talets energikris tvingade till en ny slags uppfinningsrikedom då produktionskostnadsstrukturerna förändrades. Dessutom hade ingenjörskunnandet en väsentlig betydelse för det att ekonomin repade sig såpass snabbt och bra efter 1990-talets depression. Av historien kan vi lära oss, att det är bra om det finns ingenjörer i samhället, vilkas kunnandenivå är minst lika bra som i våra centrala konkurrentländer. Det behövs kvalificerade ingenjörer även i fortsättningen, om vår ekonomi baserar sig också på annat än lantbruk, finanssektorn och export av kultur- och vårdservice. Det tycks också ställas tilläggskrav på behovet av kvalificerade ingenjörer. De finländska ingenjörerna bör förutom sina traditionella yrkeskunskaper behärska brett och konkurrenskraftigt t.ex. servicebusinessens, de utvecklade användargränssnittens och den hållbara utvecklingens tilläggskrav. Men just nu ser det ut som om oviljan att erkänna fakta hos politiska beslutsfattare och andra i lagstiftningen deltagande instanser håller på att köra vår framtid i diket. Vi måste identifiera och erkänna ingenjörsutbildningens kvalitetskrav just nu. Globalt utbildas idag över en miljon ingenjörer. I Finland lönar det sig inte att tävla med mängder. Däremot borde ingenjörsutbildningens kvalitet vara minst densamma som konkurrentländernas, såsom historien många gånger har påvisat. Man håller dock på att förändra yrkeshögskolornas finansiering i helt fel riktning. Man uppmanar högskolorna till produktionsvolymer samtidigt som man krymper ned totalfinansieringen. Om någon påstår, att kvaliteten automatiskt uppfylls i en dylik miljö, gör han sig skyldig till såväl ansvarslöshet som förringande av undervisningspersonalen. Penningstyrningen som baseras på produktionsmängd verkar likna det att man skulle utdela polisorganisationernas pengar enligt det hur mycket de lyckas prestera straffpåföljder åt sina kunder i ett läge där det inte finns allmänt godkänd normering av bestämning av straffpåföljder, och samtidigt skulle man minska polispersonalen i de enheter som presterar minst straffpåföljder åt sitt klientel. Politikerna har varit mycket intresserade av att normera minimiantalet vårdare då man behandlat äldreomsorgslagen. Om våra politiska beslutsfattare skulle vara verkligt intresserade av vårt samhälles framtid också på längre sikt än följande valperiod bör de också vara intresserade av att skapa en minimidimensionering av undervisningspersonal inom ingenjörsutbildningen. En lärare per tio studerande där vore en bra internationell nivå. Jag tackar alla de personer som arbetat för ingenjörsutbildningen under de gångna hundra åren. Samtidigt hoppas jag att vi skulle få sådana politiska beslutsfattare och reglementsförberedare som skulle förstå betydelsen av ingenjörsutbildning av hög kvalitet för det finska samhället. Högkvalificerade ingenjörer kan utföra konkreta gärningar, men vi måste få sådana politiska beslutsfattare, reglementsförberedare och högskolechefer som möjliggör en internationellt högkvalitativ finländsk ingenjörsutbildning. God framgång önskas den hundraåriga ingenjörsutbildningen av Hannu Räsänen 4 3/2012 Toolilainen

5 TEKNIIKAN TEKIJÄT 100 vuotta Verstaspomoista globaalijohtajiksi Sata vuotta sitten oltiin osa suurvaltaa, Venäjää. Nyt ollaan osa yhtenevää (?) Eurooppaa. Mutta suomalaisia oltiin silloin ja nyt. Insinöörien tarve todettiin jo Venäjän vallan aikaan eikä se siitä ole mihinkään kadonnut. Suomalaisia insinöörejä tarvitaan jatkuvasti, jotta taloutemme kulmakivi, vientiteollisuus pystyisi tuottamaan kilpailukykyisiä tavaroita. Asiat, joita tarvittiin insinöörin työssä sata vuotta sitten, olivat monessa suhteessa samoja kuin nytkin. Tuote piti osata suunnitella tarpeeseen sopivaksi, kestäväksi, käytössä olevilla laitteilla valmistuskelpoiseksi ja kilpailukykyiseksi. Koulutuksen sisällön tarpeissa on sekä yhteisiä piirteitä että eroja, kun verrataan sadan vuoden haarukkaa. Teknillinen perusosaaminen oli silloin ehdoton vaatimus insinöörin työssä. Niin se on myös tänään. Ammattiasioiden oppiminen matemaattiselle pohjalle on se pohja, jolle rakennetaan kokonaisosaaminen. Suuria eroja on mm. dokumentoinnin ja suunnitteluun tarvittavien työkalujen käytössä ja niiden opiskelussa. Enää ei tarvitse osata tekstata tussilla eikä piirtää käsityönä tuotteiden kuvia. Sen sijaan on opittava käyttämään monipuolisia työkaluja - esimerkiksi CAD/CAM/CAE-työkalut, office-paketit ja ohjelmointityökalut - näihin tarpeisiin. Osaamisen tavoite on kuitenkin sama. Ennen työskenneltiin melkoisen hierarkkisesti - pomot olivat pomoja ja työläiset työläisiä. Tarvittiin siihen työtapaan sopivaa johtamistaitoa. Nykyisin organisaatiotasot ovat madaltuneet, mutta johtamistaitoa tarvitaan edelleen sovitettuna nykyiseen työtapaan. Kielitaitojen tarpeissa lienee ollut melkoinen ero nykyaikaan verrattuna. Vientiä oli, totta kai, mutta perusinsinöörin tarve puhua ja lukea tai kirjoittaa monella kielellä oli vähäistä. Nykymaailmassa jo pienimmissäkin yrityksissä toimitaan globaalisti ja useamman kielen ja kulttuurin tuntemus on hyödyksi jokaiselle insinöörille. Lähes perusvaatimus. Suurin ero sadan vuoden takaiseen opiskeluun lienee kuitenkin se, miten paljon erilaisia asioita insinöörin opintosuunnitelmaan piti mahduttaa ennen ja kuinka paljon tarvitaan nyt. Sen aikaisessa maailmassa asiat olivat paljon yksinkertaisempia, eri asioissa valintamahdollisuuksia oli vähemmän eikä nk. poikkitieteellisiä asioita katsottu juurikaan tarvittavan insinöörin ammatissa. Lukuvuosia oli kuitenkin jo sodan jälkeen neljä kuten nytkin ja pakollisia oppitunteja lukuvuoden aikana vähintään tuhat. Nyt opintoihin on pakko sisällyttää niin laaja-alaisia kuin syvälle meneviä asioita ja monien erilaisten työkalujen opiskelemista. Opintojaksojen/kurssien määrä on alkuajoista enemmän kuin tuplaantunut, mutta käytössä olevien opetustuntien Päätoimittajalta ja muiden resurssien määrä on vähentynyt. Kun vielä lisätään tähän opiskelua edeltävän työharjoittelupakon poistaminen ja pakollisen opiskelun aikaisen harjoittelun laadun keventäminen ja radikaali lyhentäminen, on helppo ymmärtää, että yhä useammin kuulee sanottavan, että nuori, vasta valmistunut insinööri osaa kovin pintapuolisesti työssä vaadittavia asioita. Jotenkin oppimisen syvyyttä olisi tarpeen parantaa ja esimerkiksi yritysprojektien kautta saatavaa käytännön kokemusta kasvatetuksi. Hyvät keinot ovat kalliita - se on vanha ja kulunut fraasi. Mutta luovalla ajattelulla on lupa tehdä edullisiakin ratkaisuja oppimisen kehittämisessä. Hyviä käytänteitä on viime vuosina vaihdettu mm. TUPA-projektin tiimoilla. Sen tapaisen keskustelun toivon jatkuvan. Kun saisimme tämän ohella vielä pysäytetyksi resurssien jatkuvan karsimisen ja käännöksen edes varovaiseen kasvuun, voisimme uskoa sellaiseen tulevaisuuteen, jossa työskentelee nykyistäkin osaavampia, innovatiivisia insinöörejä. Positiivisella ilmeellä seuraavalle sataselle! Kauko Toolilainen Tekniikan ammattikorkeakouluopettajien järjestölehti Aikakauslehtien liiton jäsen JULKAISIJA TOOL Rautatieläisenkatu Helsinki Sampo Pankki FI Toimisto avoinna ma to 9 15 PÄÄTOIMITTAJA Kauko Kallio Parkkisentie Oulu TOIMITUSSIHTEERI Aineisto osoitteeseen: Tiina Sola-Jalli TOIMITUSKUNTA Mirka Airesvuo Jukka Kurenniemi Hannu Räsänen Jaakko Viitala TILAUSHINTA 30 /vsk (Eläkeläisjäsenet saavat lehden liiton eläkeläisjäsenmaksun hinnalla, joka on 10 /vuosi.) ILMOITUSHINNAT (valmis aineisto) 2/1 s /1 s /4 s /2 s /4 s /8 s. 250 PALSTAMILLIMETRI: 1 /palsta-mm PAINATUS Kirjapaino Seppo Oy Ratakatu 41, Lappeenranta telefax Toolilainen ilmestyy 4 kertaa vuodessa. ISSN x TOOLin PUHEENJOHTAJA Hannu Räsänen JÄRJESTÖSIHTEERI Tiina Sola-Jalli , TOIMISTOSIHTEERI Anja Tahvanainen , TOOLILAISEN ILMESTYMIS- AIKATAULU VUONNA 2012 Aineistopäivä Ilmestyy Nro Nro Nro Nro Toimitus pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. ETUKANSI: Hanna-Leena Saarenmaa TAKAKANSI: Kauko Kallio Toolilainen 3/2012 5

6 Seppo Pahlman Järjestöneuvos Insinöörikoulutus 100 vuotta Teollinen tuotanto alkoi saada jalansijaa Suomessa 1600-luvulta alkaen. Kärjessä kulkivat metalliteollisuus ruukkeineen ja sahateollisuus luvulla koetut isoviha ja pikkuviha aikaansaivat pitkän taantuman, mutta muun muassa kutoma- ja lasiteollisuus sekä paperiteollisuus kehittivät toimintaansa ja veivät tuotantoaan ulkomaille, lähinnä Ruotsiin ja Venäjälle. Teollisuuden asteittainen kehittyminen johti ajatukseen teknillisen opetuksen järjestämisestä. Suomen senaatti teki ensimmäisen teknologiakoulustusta koskevan ehdotuksen keisarille vuonna Kuitenkin vasta vuonna 1847 annettiin asetus kolmen ruotsinkielisen teknillisen reaalikoulun perustamisesta Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan. Helsingin teknillisen reaalikoulun kehitys eriytyi sittemmin omille teilleen, kun siitä tuli 1872 Polyteknillinen koulu, vuonna 1879 Polyteknillinen opisto ja 1908 Teknillinen korkeakoulu. Teknillisten reaalikoulujen ja niiden seuraajien opetustehtävissä toimi pääasiassa ulkomaisista opinahjoista valmistuneita arkkitehtejä ja korkeakouluinsinöörejä. Monet olivat kouluttautuneet alun alkaen sotilasinsinööreiksi. Eräs tällainen henkilö oli esimerkiksi Valtionrautateiden ensimmäinen pääjohtaja G. A. Strömberg, joka 21-vuotiaana vuonna 1844 suoritti Haminan kadettikoulun ja kävi sitten läpi Venäjän insinööriupseerikoulutuksen eri asteet. Vuonna 1861 hänet merkittiin 1. luokan insinööriksi Suomen insinöörikuntaan. Neliportainen koulutusperusta syntyi varhain, ja esiintyikin jo professori C. G. Estlanderin komitean mietinnössä, joka luovutettiin Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen Saksasta otetun mallin mukaisesti tekniikan aloilla olisi kansakoulun oppimäärälle pohjautuvia käsityökouluja, työjohtajia kouluttavia alempia teollisuuskouluja, itsenäisiä teollisuuden harjoittajia varten ylempiä teollisuuskouluja sekä tieteelliselle pohjalle nojaava Helsingin Polyteknillinen opisto. Insinöörikoulutuksen alku Suomessa Suomalainen insinöörikoulutus alkoi Tampereelle perustetussa Tampereen teknillisessä opistossa syksyllä Helsingissä ei tyydytty syntyneeseen tilanteeseen vaan ryhdyttiin hankkimaan kaupunkiin yksityistä teknillistä opistoa; ylläpitäjäksi valittiin osakeyhtiö ja sen opetuskieleksi tuli ruotsi. Opetus alkoi jo samana vuonna, ja seuraavana vuonna senaatti antoi Tekniska Läroverketille saman statuksen kuin Tampereen teknillisellä opistolla oli. Opistoinsinöörien kolmikymmenvuotinen koulutushistoria Tampereella jätti jälkensä heitä kutsuttiin Tampereen insinööreiksi. Kaksi seuraavaa teknillistä opistoa perustettiin nimittäin vasta vuonna 1943 Turkuun ja Helsinkiin. Ensimmäisenä syksynä Tampereella insinööriopinnot aloitti 29 opiskelijaa. Opiston toiminta oli läheisessä yhteydessä teollisuuskouluun. Yhteinen rakennus valmistui Symbioosista oli etua kummallekin osapuolelle. Yhteiset tilat, osittain yhteiset opettajat, opiskelijoiden siirtyminen tasolta toiselle ja opetusohjelmien koordinointi tekivät toiminnasta rationaalista. Suomenkielinen insinöörikoulutus alkoi pienimuotoisena. Kun kolmivuotinen opetus oli saatu käyntiin, oli oppilaslu- 3/2012 Toolilainen 6

7 ku vain noin 100. Suunnilleen tällaisena oppilasluku säilyikin seuraavat kymmenen vuotta. Insinööriopetuksen toteuttamista haittasi alusta lähtien opettajien suuri vaihtuvuus. Monet hyvät opettajat siirtyivät Teknillisen korkeakoulun opettajiksi tai muihin merkittäviin tehtäviin. Opettajat arvostelivat matalaa palkkatasoa ja korkeaa 20 tunnin viikoittaista opetusvelvollisuutta. Heidän vaatimuksensa opetusvelvollisuuden alentamisesta kymmeneen tuntiin, Teknillisen korkeakoulun lehtoreiden tapaan ei kuitenkaan edennyt. Kiistaa teknillisen opetuksen toteutuksesta Monet teemat, jotka ovat olleet esillä myöhemminkin, nousivat keskusteluun jo insinöörikoulutuksen alkuvaiheissa. Esimerkiksi vuonna 1925 tehtiin esitys teknillisen opetuksen asioiden siirtämiseksi kauppa- ja teollisuusministeriöstä opetusministeriöön. Siirto ei toteutunut. Opetusministeriö palasi pian vielä uudelleenkin aiheeseen, mutta nytkin ilman tulosta. Teknillisen opetuksen lukuvuoden pituus oli esillä jo tuolloin, samoin opettajien palkkauksen jälkeenjääneisyys. Valtiontalouden säästöt aiheuttivat niin ikään tyytymättömyyttä. Kolmivuotisessa koulutuksessa lukuvuosi oli kuuden kuukauden mittainen ja sen pidentämisestä taitettiin peistä. Muutoksia ei tehty, sillä sekä opettajat että opiskelijat asettuivat vastustamaan ajatusta. Teknillisen opetuksen vahvistuva rooli ja käsitys sen merkityksestä valtakunnalle miellettiin hyvin selkeästi. Eduskunnan toimeksiannosta tehtiin useita selvityksiä ja ehdotuksia, jotka juuttuivat kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriöön. Insinöörikoulutusta haittasi myös jonkinasteinen kielteinen julkisuus, jonka perustana oli epäilys valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä sekä tiedot pätevien opettajien Toolilainen 3/2012 saantivaikeuksista - opiskelijamäärät alkoivat kasvaa vasta talvisodan kynnyksellä. Sotavuodet ja niiden jälkeinen tilanne Teknillistä opetusta uudistettiin vuonna 1940 annetulla asetuksella. Käyttöön otettiin nimitys teknillinen oppilaitos. Oppilaitoksen lukuvuoteen tuli 35 työviikkoa ja jokaisella viikolla oli vähintään 40 oppituntia. Ennakkoharjoittelua vaadittiin 1,5 2 vuotta, ylioppilailta 12 kuukautta. Nimikettä insinööri oli opiston käyneistä epävirallisesti käytetty jonkin aikaa, mutta vasta 1943 annetulla asetuksella asia vahvistettiin. Sotavuodet kohtelivat kaltoin teknillistä opetusta, ja opetus oli pitkiä aikoja keskeytyneenä. Sodan uhreiksi joutui paljon rintamalla olleita oppilaita ja opettajia. Sodan jälkeen koulutuskeskeytysten aiheuttamia paineita purettiin ylimääräisten luokkien sisäänotolla. Vuonna 1950 insinöörejä valmistui 250, joka oli selvästi vähemmän kuin muutamana edeltävänä vuonna. Kun ruuhkat oli purettu, alettiin kiinnittää jälleen huomiota koulutuksen laatukysymyksiin. Tekniikan alan koulutuksesta kiinnostuneiden järjestöjen painostus johti siihen, että vuonna 1948 asetusta muutettiin koskien annetun koulutuksen laajuutta. Teknillinen opisto säädettiin nelivuotiseksi. Lukuvuoteen tuli tuhat pakollisten aineiden tuntia ja luokan oppilasmäärä sai olla korkeintaan 32. Pitkä opetukseton aika tarjosi opiskelijoille erinomaiset mahdollisuudet ansiotyöhön samalla kun sotakorvausteollisuus sai kovasti kaipaamaansa työvoimaa. Valtioneuvosto asetti vuonna 1949 komitean, jonka tuli tarkastella insinöörikoulutusta suhteessa maan teollisuuden ja tuotantoelämän tarpeisiin. Komiteaa johti TKK:n professori A. Ylinen. Monet sen ehdotuksista johtivatkin myöhemmin toteutukseen. Komitea joutui pohtimaan mm. ongelmaa opettajavirkojen vähäisestä määrästä, kuten myös vaikeudesta saada virat täytetyksi. Teknillisen opetuksen rooli korostuu Teknisen opetuksen rooli yhteiskunnassa ymmärrettiin tärkeäksi. Vuonna 1954 asetettiin uusi komitea TKK:n professori M. Levonin johdossa. Komitean merkittävin tehtävä oli ottaa kantaa teknisen koulutuksen määrällisiin tarpeisiin. Vuonna 1960 valmistuneiden teknikoiden lukumäärä oli noin 1400, mutta insinöörien vain 320. Kun mietintö vuonna 1958 valmistui, katsottiin teknikkokoulutuksen laajuuden olevan kokolailla kohdallaan, mutta insinöörikoulutusta tulisi sen sijaan lisätä nopeasti. Opiskelijamäärien kasvu ei aluksi lähtenyt liikkeelle lainkaan tavoitteen mukaisesti. Kun suhdanteet 60- luvun alkaessa kääntyivät selvään nousuun, tuli teknisen henkilökunnan vajaus erityisen vahvasti esiin. Valtioneuvosto asetti jälleen komitean asiaa selvittämään, ja jo vuonna 1960 se jätti kauppa- ja teollisuusministeriölle kirjelmät, joissa se teki esityksen Otaniemi-suunnitelmasta sekä toisaalta olemassa olevien teknillisten oppilaitosten laajentamissuunnitelmista kuin myös uusien oppilaitosten perustamisesta. Teknillisiä opistoja perustettiin lisää, samoin perustettiin uusia virkoja olemassa oleviin opistoihin. Myöhemmin laajentumissuunnitelmien eteneminen oli vaihtelevampaa. Helsingissä kehitys hypähti mukavasti eteenpäin vuonna 1964, kun TKK muutti Otaniemeen ja teknillinen oppilaitos sai käyttöönsä vapautuneet tilat. Koulutusmäärät kasvavat Koulutusmäärien lisääntyminen toteutui lopulta pal- 7

8 Ensimmäinen naisinsinööri Sisko Ania aloitti opintonsa Tampereen teknillisen opiston ensimmäisenä lukuvuonna 1912 ja valmistui kutomoteollisuusosastolta vuonna Ania toimi ammattientarkastajana ja oli Serlachiuksen palveluksessa keskittyen, niin kuin tekniikan alalle kouluttautuneet naiset usein siihen aikaan, sosiaalipuolen tai työsuojelullisiin asioihin. jon suunniteltua laajempana. Teollisuuden piirissä oli nimittäin alettu puuhata ylioppilaspohjaista insinöörikoulutusta. YO-pohjainen kolmivuotinen koulutus alkoi syksyllä Laajentuva koulutus lisäsi luonnollisesti opettajatarvetta. Historia näytti toistavan itseään. Palkkauksen jälkeenjääneisyydestä ja joistakin muistakin syistä johtuen virkojen täytössä oli jälleen vaikeuksia. Opetusta hoidettiin suuria ylituntimääriä tehden. Korkeinta sallittua viikkotuntimäärää, joka oli 45, harrastettiin myös ansaintamielessä. Vuonna 1962 palkkausta kuitenkin parannettiin ja samalla tuntikatoksi alennettiin 36, ja Hämeenlinnassa aloitettiin teknillisten oppilaitosten opettajien vapaaehtoiset pedagogiset kurssit. Varsin pian toiminta siirtyi kuitenkin Tampereen teknillisen oppilaitoksen tehtäväksi. Teknillisen alan koulutusta lisättiin systemaattisesti. Kehitys vuodesta 1960 vuoteen 1970 oli hämmästyttävän voimakas. Kun valmistuneiden insinöörien ja teknikoiden lukumäärät vuonna 1960 olivat 320 ja 1400, niin kymmenen vuotta myöhemmin luvut olivat n ja Nopeasti kasvaneet opiskelijamäärät toivat mukanaan jälleen opettajien rekrytointiongelmia. Nopeasti etenevästä inflaatiosta johtuen virkapalkat yleisestikin olivat jääneet jälkeen sekä elinkustannuksista että yksityisen sektorin palkoista. Vuonna 1966 päädyttiinkin virkapalkkojen laajamittaiseen korotukseen. Tekniikan opettajat toimivat aktiivisesti Teknillisten oppilaitosten opettajien aktiivisuus oli alusta alkaen korkealla tasolla. Valtakunnallisen yhdistyksensä TOOYn, he olivat perustaneet jo vuonna Edunvalvontansa tehostamiseksi yhdistys erosi vuonna 1961 emojärjestöstään Virkamiesliitosta ja liittyi AKAVAan. Vuoden 1967 alkupuolella TOOY lähetti valtioneuvostolle laajan kirjelmän, jossa esitettiin perustelut miksi teknillisen opetuksen hallintoa ei tulisi siirtää kauppa- ja teollisuusministeriöstä opetusministeriöön. Yhdistyksen kannanotosta huolimatta ammattikasvatushallitus siirrettiin pian kuitenkin opetusministeriön alaisuuteen. Teknillisen opetuksen aseman arviointi jatkui myös, kun TOOL muutamaa kuukautta myöhemmin esitti valtioneuvostolle, että on määriteltävä suuntaviivat, joiden mukaan teknillinen opetus tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Tehtävään asetettu teknillisen opetuksen komitea esitti mietinnössään (1971), että teknilliset oppilaitokset muutettaisiin insinöörikorkeakouluiksi. Opetusministeriössä mietintö ei, yksimielisyydestään huolimatta, aiheuttanut toimenpiteitä. Niinpä TOOLin entinen puheenjohtaja professori A. Eskola arvioi tilannetta myöhemmin seuraavasti: Valtakunnallinen koulutusajattelu on muuttunut. Enää ei pyritä mahdollisimman hyvään koulutustulokseen, vaan koulutuksen kautta pitää edistää ja saavuttaa yhteiskunnallisia päämääriä. Insinöörikorkeakoulujen sijasta keskiasteen uudistus Ahosen komitean esitys insinöörikorkeakoulujen perustamisesta jäi toteutumatta. Sen sijaan luvun alkuun ajoittui koulutusjärjestelmämme laajempi uudistaminen, keskiasteen uudistus. Uudistuksen ideologisena tavoitteena oli tehdä ammatillisesta koulutustiestä kilpailukykyinen väylä lukion rinnalle. Ammatillisissa oppilaitoksissa opetus jakautuisi yleisjaksoon ja sitä seuraavaan erikoistumisjaksoon. Uudistuksen onnistumista teknillisillä aloilla epäiltiin alusta alkaen. Erityisen negatiiviseksi koettiin aloittamisiän huomattava aleneminen ja teknisen alan rinnastamista muuhun nuorisoasteen koulutukseen. Insinöörikoulutus luokiteltiin kuuluvaksi ylempään opistoasteeseen. Vähän myöhem- 3/2012 Toolilainen 8

9 min tehtiin uusi muutos, kun insinöörikoulutuksen luokitteluksi korjattiin ammatillinen korkea-aste. Vasta tämä ilmaisu kuvasi oikealla tavalla insinöörikoulutuksen tasoa. Samaan kategoriaan luokiteltiin ainoastaan merikapteenikoulutus. Keskiasteen uudistus oli osa koulutuksen kokonaisuudistusta, jonka osana myös peruskoulu-uudistus oli. Jonkinlaisen ennusmerkkinä tulevasta koulutuspoliittisesta ajattelusta oli eräs valtioneuvoston periaatepäätöksen lause. Mikäli peruskoulututkinto ei anna riittävää pohjaa opistoasteiselle ammatilliselle koulutukselle, ongelmaa ei ratkaista nostamalla opistoasteen pohjakoulutusvaatimuksia, vaan kohottamalla peruskoulun tasoa. Aloituspaikoista 70 % varattiin ylioppilaille. Samoin kun ylioppilaspohjaisen insinöörikoulutuksen pituudeksi säädettiin kolme ja puoli vuotta. Lisäksi laboratorioiden toimintaedellytyksiä parannettiin, kielilaboratorioita kehitettiin ja tietoteknistä välineistöä parannettiin. Iltaopetus lisääntyi luvun alkupuolella ajatukset suunnattiin tulevaisuuteen. Koulutuksen tavoitteina esitettiin mm., että koulutuksen tulee olla sisällöltään laaja-alaista ja joustavaa. Laaja-alaisuus helpottaa yksilön siirtymistä tehtävästä toiseen ja joustavuus tekee mahdolliseksi sopeutua nopeasti muuttuviin työvoimatarpeisiin. Opettajien ammattitaidon ylläpitämiseksi käynnistettiin mahdollisuus vapaaehtoiseen teollisuusharjoitteluun erillisen rahoituksen tuella. Vuosikymmenen loppupuolella esillä olivat keskiasteen uudistuksen toteutus sekä sen rinnalla insinöörikoulutuksen muuttuva rooli ja kansainvälistymisen aiheuttamat haasteet. Ammattikorkeakoulu Insinöörikorkeakouluja ei opetusministeri Itälä suostunut maahamme perustamaan, mutta 1990-luvun alkupuolella tuli ammattikorkeakoulu. Ammatillisen korkea-asteen oppilaitosten ja opistoasteen oppilaitosten yhteistoimintana käynnistettiin aluksi niin Toolilainen 3/2012 sanottuja ammattikorkeakoulukokeiluja. Kokeilut vietiin nopeasti toteutukseen. Insinöörikoulutuksen satavuotisessa historiassa suurinta muutosta onkin merkinnyt ammattikorkeakoulu, joka on hallinnut historian kahta viimeisintä vuosikymmentä. Vaikka ammattikorkeakoulun ytimen voi sanoa olleen teknillisissä oppilaitoksissa, olivat teknikko- ja insinöörikoulutukseen kohdistuneet muutokset siitä huolimatta mittavia. Suurin yksittäinen muutos oli teknikko- ja rakennusmestarikoulutuksen lopettaminen ja sen näennäinen korvaaminen tuotantopainotteisella insinöörikoulutuksella. Aikaisemmin insinöörikoulutuksen ohjaus oli keskitettyä ja konkreettista. Toimintaa ohjasivat tekniikan alan asiantuntijat. Keskitetysti ohjattiin opiskelijoille annettavan opetuksen määrää, resursoitiin opettajien työelämäjaksoja jne. Monialaisten ammattikorkeakoulujen ylätasoilla vaikuttavien henkilöiden tausta on usein muulta kuin tekniikan alalta. Insinöörikoulutusta hallinnoidaankin uudenlaisin termein. Käytössä olevaan sanastoon kuuluvat visiot, strategiat ja innovaatioprosessit. Insinööri AMK Ammattikorkeakoulun insinööritutkinnot päätettiin erottaa vanhoista täydentämällä nimikkeeksi insinööri AMK. Järjestelmään kehitettiin myös kokonaan uusi koulutustaso. Sen nimikkeeksi tuli ylempi AMK. Tämän ns. jatkotutkinnon katsottiin vastaavan ylempää korkeakoulututkintoa. Ammattikorkeakouluissa eri oppilaitosmuotojen oli tarkoitus siirtyä läheisempään yhteistyöhön mm. antamalla opiskelijoille vapauksia, jopa suosituksia, valita osa opintojensa sisällöstä muualta kuin omalta koulutusalaltaan. Tekniikan sektorilla tämä nähtiin hankalana tavoitteena siitä syystä, että sen katsottiin johtavan insinööriosaamisen tason alenemiseen. Ammattikorkeakouluille asetettujen tavoitteiden osalta kävi ilmi, että ammatillisen koulutuksen tason nostamisen ja koulutuksen kansainvälisen vertailtavuuden ohella painotettiin ammattikorkeakoulujen roolia alueellisessa kehitystyössä sekä toisaalta niiden roolia pienten ja keskisuurten yritysten kehityksen edistämisessä. Insinöörikoulutuksen näkökulmasta kehitys ei kaikilta osin ollut erityisen myönteistä. Syinä olivat insinöörikoulutuksen aseman selvä muuttuminen koulutusjärjestelmässä, opetushenkilöstön palkkauskysymykset sekä ongelmat, jotka liittyivät oppimistuloksiin ja opintojen keskeyttämisiin. Tähän viimeisimpään asiaan liittyen eräänä hankaluutena olivat opetuksen resurssit ja opetuksen roolin syrjiminen. Opetuksen ja ohjauksen määrän vähentäminen aiheutti kitkaa tekniikan opettajien ja ammattikorkeakoulupäättäjien kesken. Tätä kitkaa vahvisti vielä se, että opetushenkilöstön tehtävät esimerkiksi hallinnon piirissä lisääntyivät selvästi. Ammattikorkeakouluille annettujen uusien tehtävien rahoituksestakaan ei kyetty aikaansaamaan asiallista järjestelmää. Opettajat korostivat, että opetukseen liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta sopii rajoitetusti ammattikorkeakouluihin, mutta vaatii erillisen rahoituksen. Insinöörikoulutus on globaalia Koulutuksen laatuun vaikuttaa merkittävästi koulutukseen valittujen ja koulutuksesta valmistuneiden henkilöiden lukumäärät. Insinöörikoulutukseen vuosittain otettujen lukumäärä on nyt tasoittunut vajaaseen 10000:een ja valmistuneiden lukumäärä on vajaa 5000, joista luvuista aikuiskoulutuksen osuus on noin 15 prosenttia. Edellä oleviin lukumääriin liittyen insinöörijärjestöt ovat muistuttaneet tärkeistä perusasioista. Ensiksikin siitä, että suomalaiset insinöörin tutkinnot ovat sijoittuneet insinöörijärjestöjen eurooppalaisen kattojärjestön FEANIn luokituksen korkeimpaan mahdolliseen luokkaan yhdessä diplomi-insinöörikoulutuksen kanssa. Toiseksi tekniikan opetuksen laadullisuus on kansainvälisesti kilpailtu asia. Siinä kilpailussa meidän on oltava kärkisijoilla. Vain se turvaa jatkossa teollisuutemme ja elinkeinoelämämme kilpailukyvyn ja sen myötä kansallisen taloutemme. Insinöörikoulutuksemme suuriin haasteisiin kuuluu ehdottomasti globalisaatio. Tähän suuntaan vaikuttaa voimakkaasti kehittyvien maiden roolin muuttuminen. Koulutustason nousun myötä nämä maat ovat kykeneviä tarjoamaan työvoimaa kansainvälisille yrityksille. Tämä on asettanut ja asettaa tulevaisuudessa suomalaiselle insinöörikoulutukselle omat selkeät vaatimuksensa. Insinöörikoulutuksessa sattunutta ja tapahtunutta Olli-opettaja menossa syyslukukauden ensimmäiselle englanninkielisen opiskelijaryhmän oppitunnille. Mennessään harmittelee kesäloman aikana unohtaneensa liian paljon englanninkieltä. Kumminpäin aloitan, pitikö sitä sanoa hai geis vai hei gais. 9

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2013 Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6 Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20 Melonta on ympärivuotinen harrastus

Lisätiedot

4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12

4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2011 Raahen malli - rikastamo s. 10 Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 Järjestäytymisellä apua arkipäivään s. 33 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi Osmo Kivinen, Sakari Ahola, Juha Hedman, Päivi Kaipainen ja Heikki Silvennoinen Koulutussosiologian

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä 4/2009 Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä sisältö 10 Talven Kannen kuva: Mari Männistö ja kevään yt-neuvottelut seurauk sineen saavat unohtua, kun kesä koittaa. Anu Kaniin

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Jorma Malinen haluaa Suomelle teollisuuspoliittisen ohjelman. Ranska kokeilee sukupolvisopimusta.

Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Jorma Malinen haluaa Suomelle teollisuuspoliittisen ohjelman. Ranska kokeilee sukupolvisopimusta. 1 2014 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:N 1 LEHTI 2013 KESKUSTAN PJ. JUHA SIPILÄ: YHTEISKUNNAN MUUTUTTAVA JARRUMIEHESTÄ MAHDOLLISTAJAKSI. Sivut 6-9. Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Sivut 10-11. Jorma

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus Euroopassa hyviä käytäntöjä etsimässä

Oppisopimuskoulutus Euroopassa hyviä käytäntöjä etsimässä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Oppisopimuskoulutus Euroopassa hyviä käytäntöjä etsimässä Opetusministeriön julkaisuja 2009:11 Henri J. Vartiainen Kari Viinisalo Oppisopimuskoulutus Euroopassa

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ

Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ 3 2014 Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040 511 8655 Ratamestarinkatu

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot