KIINAAN vai INTIAAN? TURVALLISUUS LOGISTISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ KUSTANNUSTEN HALLINTAA HELPOTTAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINAAN vai INTIAAN? TURVALLISUUS LOGISTISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ KUSTANNUSTEN HALLINTAA HELPOTTAVA"

Transkriptio

1 KIINAAN vai INTIAAN? LOGISTISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ paljon mahdollisuuksia myös taloustaantuman aikana KUSTANNUSTEN HALLINTAA HELPOTTAVA Dynafleet Online Volvon kuorma-autoihin TURVALLISUUS Hälytys ja valvonta I P -aikaan Uuden aikakauden lukot Työsuojelussa keskitytään liiaksi rutiinisuorituksiin Bluetooth-laitteiden tietoturva on hutera

2 K Merenkulku Laivanrakennus Ympäristö Kalastus Veneily Mainostoimistot Matkailu Termiapu LÄHDE KANSSAMME MERELLISELLE POLULLE! Me tunnemme meritermistön maalla & merellä. Useiden vuosikymmenten kokemus merialoilla auttaa meitä purjehtimaan kaikilla maailman seitsemällä merellä. Terminologian tuntemuksemme sekä tämän päivän että entisaikojen teknologioissa ei jätä asiakastamme merihätään. Myötäisiä tuulia käännösyhteistyöhön, toivottaa Käännöspolku Oy. Astu polulle, tutustu meihin! KÄÄNNÖSPOLKU OY Puutarhakatu 49, 3.krs, TURKU Finland, tel , fax

3 & L Intiassa voi olla helpompi toimia kuin Kiinassa 4 1/2009 Modulaarisista palveluista kilpailuetua 10 Pietarissa riittää taksisuhareita 14 James Bond -auton lasit Suomesta 19 Panostakaa kotisivujenne päivittämiseen 20 TURVALLISUUS: Hälytys ja valvonta I P -aikaan 26 TURVALLISUUS: Uuden aikakauden lukot 29 Bluetooth-laitteiden tietoturva on hutera 44 Uusi kitkateknologia mahdollistaa säästöjä 48 Vakaudesta USKOA TULEVAAN Euroopan talous- ja rahaliitto aloitti toimintansa 1. tammikuuta 1999 ja yksitoista EU:n jäsenmaata otti samalla yhteisen rahan käyttöön. Euro täytti 10 vuotta 1. tammikuuta Samalla Slovakiasta tuli 16. euromaa. Euro on ja tulee olemaan Euroopan vakauden ankkuri näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina. Tämän ovat euroalueen ulkopuolelle jättäytyneet maat tulleet kipeästi huomaamaan. Vuoden verran jatkunut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakaus paheni kriisiksi viime syksynä ja nyt rahoituskriisi on levinnyt reaalitalouteen synkkänä taantumana. Ruotsalaistenkin katseet ovat yhä useammin kääntyneet euron suuntaan. Myrkyssä ennen vieroksuttu satama näyttää kelpaavan. Euron 10-vuotista taipaletta varjostavat siis synkät myrskypilvet mahdollisesti vielä syvenevästä seisahduksesta. Vaikka uusi nousu näyttää siirtyvän aiemmin arvioitua myöhemmäksi, meidän täytyy uskoa euro-alueen kykyyn nousta kriisistä. Tämä vaatii unionilta ja sen jäsenmailta huomattavia ponnistuksia. Viimeisimpien arvioiden mukaan unionintasolla sovitun elvytyspaketin vaikutus on jäämässä kaavaillusta 1,5 prosentin alueen bruttokansantuotteesta huomattavasti. Viimeisempien arvioiden mukaan vaikutus liikkuu 0,6 prosentin paikkeilla. Eri maiden kansalliset toimet tulee puhaltaa yhteiseen hiileen, sillä lisäelvytys on tarpeen kaikkialla unionissa. Kyllä Suomessakin liikenneverkostoa, satamia ja tietoliikenteen verkkoja riittää kunnostettavaksi. Elvytystoimet luovat pohjaa talouden uudelle nousulle, mutta nopeimmillaankin käänne tapahtuisi vasta vuoden lopulla. Rahoituskriisissä on turvattava PK-yritysten rahoitustarve, mutta unettomia öitä on vielä monella edessä. Niistä täytyy yksinkertaisesti mennä ylitse vaikka hammasta purren. Euro on ollut kiistaton menestys, mutta ilman jatkuvaa työtä se ei olisi onnistunut, eikä onnistu tulevaisuudessakaan. Onneksi me uskomme työhön. Työ toimii pitkälti myös ihmisen sosiaalisen aseman ja yhteiskunnallisen arvostuksen mittarina, eikä pelkästään toimeentulon turvaajana. Yrittämisessä epäonnistuminen koetaan henkilökohtaisena epäonnistumisena, vaikka kaikki meistä syö samaa leipää elääkseen. Uskon, että olemme kansakuntana valmiit tekemään vielä enemmän töitä, sietämään epävarmuutta ja ottamaan riskiä yrittäessämme, kunhan yhteiskunta myös epävarmuuden hetkellä huolehtii omistaan. Tulevaisuudessa Euroopan roolia on vahvistettava kansainvälisten finanssimarkkinoiden valvonnassa, sillä eurooppalaisten tehtävänä ei ole maksaa yhdysvaltalaisten virheistä. Jussi Salonranta TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, Turku. Puh PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh , TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh , JAKELU Itella Oyj I PAINOPAIKKA Painotalo Painola, Kaarina ISSN ETUSIVUN KUVA: Volvo Group Kuljetus&Logistiikka 3

4 Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen Kuvat: Päivi Christian ja Päivi Kapiainen-Heiskanen Suomalaisyrityksillä piisaa haasteita Aasiassa: Intiassa voi olla helpompi toimia kuin Kiinassa Kiinaan on helppo mennä - vaikea olla. Intiaan on vaikea mennä helppo olla, Intian kauppaministeri Kamal Nath tiivistää. Suomalaisyrityksiä houkuttaa Intiaan valtava markkinapotentiaali, alhainen kustannustaso ja englanninkielisyys. Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus Cemat on tuoreissa tutkimuksissaan vertaillut suomalaisyritysten toimintaympäristöjä Intiassa ja Kiinassa. Viime vuoden loppuun mennessä Intiassa toimi noin 70 suomalaisyritystä ja lisäksi satakunta operoi siellä agentin välityksellä. Kaikkiaan suomalaisten sijoitusten arvioitiin olevan viime vuoden lopussa reilut 330 miljoonaa euroa, kun Kiinassa vastaavasti toimi 260 suomalaisyritystä ja investoinnit ylittivät viisi miljardia euroa. Suomalaisyrityksillä on ollut sopeutumista intialaisten hitaaseen byrokratiaan, jonka arvioidaan olevan nelinkertaista kotimaahan verrattuna. Myös lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, verotus- ja tullikysymykset ovat hankalia, ja korruptioon on varauduttava. Perinteisesti maassa suositaan paikallisia yrityksiä, eikä suomalaisyrityksiä yleensä lähtötilanteessa tunneta. Kuitenkin julkisen sektorin toiminta on läpinäkyvämpää kuin esimerkiksi Kiinassa. Kiinassa saa kyllä luvan, mutta ei tiedä minkä takia. Intiassa ei saa lupaa, mutta tietää minkä takia, yksi haastatelluista suomalaisyrityksistä vertaa. JOHTAMISKULTTUURISTA LÖYTYY SUURIA EROJA Koulutettua työvoimaa Intiassa riittää edelleenkin joitakin kasvukeskuksia lukuun ottamatta. Henkilöstön koulutuksen taso kuitenkin vaihtelee suuresti. Suhtautuminen ikään ja kastijärjestelmä tuovat omat erityispiirteensä työpaikoille. Jos laitan lehteen työpaikkailmoituksen, niin ensimmäisen tunnin aikana tulee 500 hakemusta varmasti, suomalaisyritys kertoo kokemuksistaan. Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden valinnassa suomalaiset saattavat jopa olla liian sinisilmäisiä, sillä intialaisia pidetään äärimmäisen kovina liikemiehinä ja he ovat taitavia esittämään asiansa. Mahdollisten yhteistyökumppaneiden taustojen tarkistaminen onkin hyvin tärkeää. Neuvotteluissa myös usein uskontoon ja muihin asioihin, jotka eivät intialaiseen liiketoimintakulttuuriin tottumattomalle aukea. 4 Kuljetus & Logistiikka

5 Ei saa olla sinisilmäinen ja uskoa automaattisesti kaikkea, mitä joku selittää, vinkkaa toinen yritys. Intialaisyritykset ovat selkeästi hierarkisempia kuin suomalaiset. Haastateltavien mukaan perinteistä herranpelkoa ei esiinny, vaan avoin keskustelu on mahdollista alaisten kanssa. Päätöksen tekee kuitenkin aina johtaja. Intialaiset myös odottavat jatkuvaa työnohjausta. Intialaisittain jatkuva ja tarkka projektin seuranta osoittaa vain kiinnostusta sitä kohtaan, eikä sitä koeta esimiehen epäluottamukseksi tai sekaantumiseksi. Suomalainen johtaja tai esimies kun delegoi yhden asian, sitten hän ei enää kysy sen perään. Intialainen työntekijä olettaa, että tämä projekti ei ole enää tärkeä. Sitten kolmen kuukauden päästä suomalainen esimies hikeentyy, että miksi ei ole tehty mitään. Eli pitää jatkuvasti osoittaa kiinnostusta, yksi haastatelluista korostaa. VASTUU ULOTTUU INTIALAISPERHEISIIN Kansainvälisiltä yrityksiltä odotetaan laajaa sosiaalista yhteiskuntavastuuta, sillä irtisanomiset ovat harvinaisia. Intialaiselle työntekijälle työpaikan menetys on suuri tragedia, sillä ainoat jäljelle jäävät turvaverkot ovat perhe ja yhteisö. Työsuhde-edut ovat myös tehokas tapa kilpailla työvoimasta. Suomalaisyritykset ovatkin ottaneet kantaakseen laajaa sosiaalista vastuuta. Ne järjestävät työterveyshuoltoa, asuntoja, työpaikkakuljetuksia ja työpaikkaruokailua. Henkilöstöä myös koulutetaan ja heille kehitetään palkkiojärjestelmiä. Työnantajien voidaan odottaa huomioivan myös työntekijöiden perheet niin, että osallistutaan häiden järjestämiseen ja lasten koulutukseen. Intialaisten kanssa kun rupeat puhumaan palkasta, niin et voi koskaan puhua pelkästään jostain peruspalkasta, etkä voi puhua palkasta plus bonuksesta, vaan siihen tulee kaiken maailman kummallisia asioita mukaan, yksi haastatelluista kuvaa. TALOUSKRIISI HEILUTTAA KIINAN TALOUTTA Samalla kun Kiina tekee paluuta entiseen rooliinsa keskeisenä talousmahtina, globaalin talouden muutokset näkyvät entistä herkemmin sen omilla markkinoilla. Ennusteissa povataan talouskriisin tiputtavan maan talouskasvun kahdeksasta viiteen prosenttiin, mikä aiheuttaisi laajaa työttömyyttä. Kiina on ollut suomalaisille merkittävä kauppakumppani yli puoli vuosisataa. Sotakorvausten maksun jälkeen etsittiin metalliteollisuuden tuotteille uusia markkinoita. Suomesta tulikin Kiinan kansantasavallan ensimmäinen merkittävä länsimainen kauppakumppani. Kauppasuhteet solmittiin kolmikantana Neuvostoliiton ja Kiinan kanssa 1953, kun Kiina oli YK:n julistamassa kauppasaarrossa Korean sodan takia. Suomi vei Neuvostoliiton kautta Kiinaan ruplapohjaisena clearing-kauppana sanomalehtipaperia, koneita, laitteita ja toi maataloustuotteita, kemikaaleja sekä tekstiilejä. Kuljetus & Logistiikka 5

6 Kiinalaisia pidetään ahkerina työntekijöinä, joilla on hyvä työmoraali ja korkea motivaatio. Jos yrityksellä ei ole tarjota haasteita tai ylitöitä, työntekijä vaihtaa yritystä. Nyt työvoiman normaali vaihtuvuus on %. Kasvualueilla käydään tiukkaa kilpailua osaavasta, englantia puhuvasta työvoimasta, ja osaajia ostetaan kilpailijoilta rahalla. Jatkuva rekrytointi nostaa työvoimakustannukset korkeiksi jopa Suomeen verrattuna. Palkan ohella työntekijöitä motivoivat bonukset, asuntoetu, terveydenhoito, eläke ja vakuutus. Kiinassa sulla on halpaa työvoimaa, jolla on itsekuria. He tekevät, mitä heiltä pyydetään. Monet suomalaisyritykset tekevät yhteistyötä yliopistojen ja teknisten opistojen kanssa taatakseen osaavan henkilöstön saannin. Yksi keino kilpailla osaajista on hyvä yrityskulttuuri ja yhteishenki. Tehtäväkiertoa suositellaan, ja johdon kannattaa jalkautua työntekijöiden pariin. Yhteishenkeä luovassa suomalaisyrityksessä johto opiskeli kiinaa, jonotti kanttiinissa syömään puikoilla samaa ruokaa muiden kanssa ja pukeutui tehtaan asuihin. Suomalainen matalan hierarkian organisaatiomalli ei sovi Kiinaan. Organisaation on oltava riittävän hierarkinen, jotta työntekijät voivat ahkeralla työllä pyrkiä parempaan asemaan. Jos työntekijä on ollut samassa tehtävässä kaksi vuotta ilman muutoksia, hänen ei voi odottaa pysyvän työpaikassaan enää pitkään. Paras rekrytointiaika on uuden vuoden jälkeen, kun ihmiset ovat saaneet bonuksensa ja palailevat lomalta etsien uutta työtä. YHTEISTYÖKUMPPANI VAIKEA LÖYTÄÄ Kiinassa sulla on halpaa työvoimaa, jolla on itsekuria. He tekevät, mitä heiltä pyydetään. Notkahduksen jälkeen kauppa alkoi jälleen kasvaa kulttuurivallankumouksen jälkeen 1970-luvun alussa, kun Suomen Ulkomaankauppaliitto loi kaupallisten sihteereiden verkostoa Itä-Aasiaan kauppa kääntyi alijäämäiseksi ja maassa toimi vain kolme suomalaisyritystä: Raute, Puolimatka ja Valmet. Kiinan talous lähti uuteen kasvuun 1992, minkä jälkeen suomalaiset ovat perustaneet yhteisyrityksiä. Maailman kauppajärjestön jäsenyys vuonna 2002 lisäsi vauhtia. Viime vuonna Kiinassa toimi noin 260 suomalaisyritystä, joista arviolta puolella oli tuotannollista toimintaa ja muilla edustus- tai myyntikonttoreita. Yritykset työllistivät noin henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin miljardia. Trendinä onkin, että tuotantolaitoksia pyritään siirtämään kalliilta rannikkoalueelta kohti sisämaata. Ulkomaisilla yrityksillä on Kiinassa kolme tyypillistä investointimuotoa. Yritykset ovat joko täysin ulkomaisessa omistuksessa, ne ovat pääomayhteisyrityksiä tai ulkomaisia kauppayhtiöitä. Kauppayhtiöitä koskeva lainsäädäntö on uusin, vuodelta Suomalaisinvestoinnit ovat keskittyneet Pekingin ja Shanghain alueille sekä etelässä Hongkongin ja Helmijoen suistoon. Viime vuosina myös Keski-Kiinan kasvukeskusten Chengdun ja Chongqingin vetovoima ovat kasvaneet. Trendinä onkin, että tuotantolaitoksia pyritään siirtämään kalliilta rannikkoalueelta kohti sisämaata. OSAAJISTA PULAA Maon ajoista lähtien 1990-luvulle saakka Kiinassa elettiin ns. rautaisen riisikulhon järjestelmässä eli työsuhteet olivat elinikäisiä, ja työntekijän piti perustella työpaikan vaihto. Työn mukana tuli usein ilmainen asuminen, terveydenhuolto ja lastenhoito. Yhteistyökumppaneiden etsiminen on vienyt huomattavasti aikaa, rahaa ja energiaa suomalaisyrityksiltä. Saattaa kestää 2-4 vuotta ennen kuin on päästy neuvottelupöytään. Kiinalaisyrityksissä motiivi yhteistyölle on edelleen länsimainen teknologia, suomalaiset etsivät markkinoita. Kiinalainen osapuoli huolehtii yleensä tuotannon käynnistämisestä, ylläpidosta ja jakelusta. Suomalaisosapuoli tarjoaa teknologian, koneet, tekniikan asiantuntijat, koulutuksen, kansainväliset asiakassuhteet, brändit ja talouden valvonnan. Mielestäni kiinalaiset tavoittelevat lyhyen aikavälin investointeja ja suomalaiset taas pitkän aikavälin investointeja. Heidän feasibility studynsä antaa investoinnille yhden vuoden takaisinmaksuajan, kun taas suomalaisille 3-5 vuotta tai pidempikin aika on ok, suomalaisyrityksessä pitkään työskennellyt kiinalainen kommentoi. Monesti yhteistyön alkuvaiheessa ilmenee laatuongelmia. Joskus ongelmista syntyy uusiakin mahdollisuuksia. Yksi suomalaisyritys etsi komponenttien toimittajaa, mutta laatu ei vastannut odotuksia. Niinpä se alkoi myydä tuotteitaan klusterialueen tuottajayrityksille. KOPIOINTI PYSYY ONGELMANA Kiinalaisen kulttuuriperinteen mukaan oppiminen tapahtuu matkimalla tarkasti mestarin työtä. Siksi kopiointia pidetään luonnollisena tapana tehdä hyvä tuote. Suurin osa immateriaalisten oikeuksien rikkomuksista on tuoteväärennöksiä, mutta myös tavaramerkkiloukkauksia, lisenssisopimusten ja patenttien rikkomuksia tai piratismia esiintyy. Eräs suomalaisyritys päätyi ottamaan kopioijan alihankkijakseen. NIINKU TIÄT KIINASSA COPYRIGHT ON RIGHT TO COPY. IPR-rikkomuksien raportointia varten Kiinaan on perustettu 50 palvelukeskusta, jotka antavat myös konsultaatiota, ja niille voi tehdä valituksia rikkomuksista puhelimitse. Syyttäminen on entistä helpompaa, ja rangaistukset ovat koventuneet, mutta kanteita nostetaan harvoin. Myös Kiinan patenttilaki on hyvin erilainen kuin muissa maissa. Tehokkainta on suojata tuotemerkki rekisteröimällä ja patentoimalla se Kiinassa. 6 Kuljetus & Logistiikka

7 Sulla on oma logo. Jos olet vain rekisteröinyt sen mutta et patentoinut, joku saattaa ottaa sen ja sanoo, että on patentoinut sen Kiinassa. LAIT VAIHTELEVAT ALUEITTAIN Ulkomaalaisyritysten oletetaan toimivan pilkulleen paikallisten lakien mukaan samalla, kun kiinalaiskilpailijat ajavat asioitaan hyvien viranomaissuhteidensa avulla ohi voimassaolevan lainsäädännön. Lisäksi sopimustekstiä pidetään Kiinassa pitkälti tulkinnanvaraisena, joten siitä pitäisi voida yhä neuvotella. Yritystoimintaan liittyvä byrokratia koetaan raskaana, lupahakemuksien käsittely voi olla hidasta, eikä aina ole tietoa mitä lupia tarvitaan ja mistä niitä voisi anoa. Osa sertifikaateista ja lisensseistä on valtakunnallisia, osa paikallisia. Yritykset pitävät yleensä Pohjois- ja Keski-Kiinaa byrokraattisempina ja korruptoituneempina kuin eteläosaa. Osa Kiinaan etabloituneista suomalaisyrityksistä miettiikin jo siirtymistä muualle Aasiaan, kuten Vietnamiin tai Intiaan. SUHDEVERKOSTON RAKENTAMINEN KANNATTAA Eurooppalaisten sopimusten on oltava kaksikielisiä, englanniksi ja kiinaksi. Koska suomalaisjohtajat puhuvat harvoin kiinaa, suositellaan kiinaa puhuvan lakimiehen käyttöä. Palkatkaa hyvä kansainvälinen lakimies, joka on kuiteskin kiinalainen. Palkatkaa hyvä kansainvälinen lakimies, joka on kuiteskin kiinalainen. Suurempiin projekteihin saattaa liittyä useita neuvottelukierroksia. Neuvottelut aloitetaan myynti- ja ostopäälliköiden kesken, niitä jatketaan keskijohdon ja lopuksi ylimmän johdon kanssa. Jos suomalainen toimitusjohtaja on alusta asti mukana, kiinalaiset saattavat turhautua ja viivyttää neuvotteluja. Joka tasolla he halusivat omat alennuksensa. Eli samat neuvottelut on käytävä ainakin kolme kertaa, jos kyseessä on isompi kauppa. Kiinalaisneuvottelutiimin lopullisena tavoitteena on neuvotella hinnasta pois 20 %, japanilaisille tämä ei ole ongelma. Saksalaiset laskevat hintoja %, suomalaisille tämä on liikaa, toteaa haastateltu kiinalaisasiantuntija. Henkilökohtaisten suhteiden eli guanxien luominen viranomaisiin on liiketoiminnan edellytys, joskin sen merkitys vähenee. Lobbaaminen katsotaan tarpeelliseksi varsinkin tuotantoa aloittavan yrityksen perustamisvaiheessa sekä uusien projektien ja tuotantolinjojen avaamisen yhteydessä, että luvat ja lisenssit saadaan kuntoon. Yleisimpiä lobbaustapoja ovat päivälliset, näyttävät avajaiset, tunnetut referenssiprojektit ja hyväntekeväisyys. Pk-yritykset pitävät jatkuvaa viranomaisiin vaikuttamista liian kallista ja tekevät mieluummin yhteistyötä virallisten tahojen, kuten EU: n kauppakamarin kanssa. Maan korruptiotilanne on samantyyppinen kuin muissakin kehittyvissä maissa. KAUPPATAVASSA LÖYTYY EROJA Eroja löytyy myös ostotottumuksista ja hinnoittelusta. Esimerkiksi raskaassa teollisuudessa maksetaan perinteisesti painon mukaan, ei laadun tai tehokkuuden. Tyypillisesti myös laskut maksetaan myöhässä. Maksukausi saattaa venyä kolmesta jopa kahdeksaantoista kuukauteen. Useat suomalaisyritykset ovat ottaneet käytännöksi toimittaa tilattu tavara, kun laskun koko summa tai 70 % on maksettu. Vaikka bisneskulttuurissa on länsimaalaisia piirteitä, kulttuurierot on syytä muistaa. Kun suomalaisen kyllä tarkoittaa olen samaa mieltä, kiinalainen tarkoittaa, että Kun suomalaisen kyllä tarkoittaa olen samaa mieltä, kiinalainen tarkoittaa, että hän on kuullut ja ymmärtänyt mitä on sanottu. hän on kuullut ja ymmärtänyt mitä on sanottu. Ei -sanaa hän ei mielellään sano, joten mieluummin kannattaa kysyä mielipidettä. Kiinalaisjohtajien mielestä suomalaisyritysten tuotteet ja teknologia ovat korkealuokkaisia, mutta niiden markkinointia voisi kehittää. Tuotevalikoimaa uusitaan harvoin ja tuotteista tehdään jopa liian kestäviä, jolloin hinta on korkea paikallisiin verrattuna. Laatuajattelun kehittymisestä huolimatta Kiina on edelleen hyvin hintasensitiivinen maa. Talouskriisi ei tutkimuksissa haastateltuja suomalaisyrityksiä pelota Kiinassa. Lähivuosina odotetaan kulutuksen ja investointien kasvavan Kiinassa samalla kun energia ja työvoima kallistuvat. Mikäli talouskriisi aiheuttaa laajaa työttömyyttä, sen seuraukset kiinalaiselle yhteiskunnalle voivat näkyä pitkällä aikavälillä. Nyt valmistuneet tutkimukset päättävät Cematin kolmivuotisen Managing Business in Turbulent Markets hankkeen, jonka päärahoittaja on Tekes. Hanke on aiemmin julkaissut Ukrainaa, Baltiaa, Puolaa, Unkaria, Intiaa ja Venäjää käsittelevät raportit. Julkaisut: Erja Kettunen, Jyri Lintunen, Wei Lu, Riitta Kosonen: Suomalaisyritysten strategiat Kiinan muuttuvassa toimintaympäristössä, HSE B-98, HSE Print Kristiina Korhonen, Anu Penttilä, Mayumi Shimizu, Eeva Kerola, Riitta Kosonen: Intia suomalaisyritysten toimintaympäristönä, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-86. HSE Print Kuljetus & Logistiikka 7

8 VDO Downloadkey Portable Set Kannettava kortinlukija ja tiedonsiirtoavain samassa paketissa Tuotenumero: A2C Mobile Card Reader Suora lataus ilman yrityskortteja Kannettavan Mobile Card Reader -kortinlukijan ja tiedonsiirtoavain Downloadkeyn uusimman II-version yhdistelmällä kuljettajatietojen lataaminen on helppoa missä tahansa. VDO Downloadkey Portable Set vapauttaa käyttäjänsä yhteydestä digipiirturiin: viranomaisvaatimusten mukaisen tietojen luvun voi nyt suorittaa vaikkapa taukotuvassa siinä kuin tien päälläkin. Settiin kuuluvien lukijan ja tiedonsiirtoavaimen lisäksi käsillä tarvitsee olla vain kuljettajakortti. Mobile Card Reader suorittaa kortin tietojen luvun ja Downloadkey II toimii tiedot tallentavana muistiyksikkönä. Tietojen siirto käynnistyy automaattisesti, kun sekä kuljettajakortti että Downloadkey II on liitetty lukijaan. Mobile Card Reader on aina käyttövalmis, sillä verkkovirran lisäksi se toimii myös AAA-paristoilla (sekä muuntaja että paristot mukana). Downloadkey II Kapasitettia ja yhteensopivuutta VDO Downloadkey Portable Setin muistiyksikkönä toimiva Downloadkey II on uusin versio VDO:n suositusta tiedonsiirtoavaimesta. Sen avulla arkistointivelvoitteen täyttäminen ei voisi olla helpompaa: avaimessa on liitäntä sekä digitaaliseen piirturiin että tietokoneeseen (USB 2.0). LED-merkkivalot kuittaavat onnistuneen tiedonkulun sekä tietoja piirturista avaimelle että avaimelta edelleen tietokoneelle siirrettäessä. Downloadkey II ei tarvitse omaa virtalähdettä tai paristoja sen enempää toimintaansa kuin tietojen tallennukseenkaan. Se toimii myös tavallisena 256 Mb muistitikkuna ja on yhteensopiva kaikkien digitaalisten ajopiirturien ja USB-liitännällä varustettujen tietokoneiden kanssa. Kevyen ja pienikokoisen laitteen kapasiteetti riittää noin 1000 tietojen lataukseen neljännesvuosittain. Oy Kaha Ab Ansatie 2, PL 117, Vantaa Puhelinmyynti: (09) Fax (09) Lisätiedot ja jälleenmyyjät: deals! VHF- ja UHF-radiopuhelimet Taatusti häiriöttömät yhteydet kuljetusyrityksille, terminaaleihin ja muuhun logistiikkaan.tavoitat nopeasti halutut henkilöt ja tuot aivan uuden ulottuvuuden kommunikaatioon. Jakeluyrityksen puhelinlaskut vähenevät jopa 70% omalla radiopuhelinjärjestelmällä. Myymme Vertex Standard, Icom, Kenwood ja Motorola -radiopuhelimet sekä tarvikkeet. Mahdollisuus käyttää myös dataterminaaleja, paikannusjärjestelmiä sekä integroida puhetta olemassa oleviin muihin järjestelmiin esimerkiksi IP-liikenneratkaisuin. Ota yhteyttä viestinnän ammattilaisiin! Hakakatu 2, Lahti puh. (03) fax (03) Radioviestinnän erikoistalo Kaikki radiopuhelimet ja -järjestelmät Satelliittipuhelimet Gps-seuranta Dataviestinnän kokonaisratkaisut Myynti Vuokraus Leasing Huoltopalvelut

9 Valtio hyvittää tuontiautojen kuntotarkastusmaksuja Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt hyvittää tuontiautojen rekisteröintikatsastukseen kuuluvia kuntotarkastuksen kuluja maahan tuotuja ajoneuvoja rekisteröineille. Hyvitys koskee toisesta ETA-maasta Suomeen käytettynä tuodun auton tai perävaunun kuntotarkastusmaksuja. Kuntotarkastus on tehty kyseisille ajoneuvoille osana rekisteröintikatsastusta. Suomi sai EU:n komissiolta huomautuksen kuntotarkastuksista kesäkuussa Saatuaan tiedon EY-tuomioistuimen Hollannille vastaavasta menettelystä antamasta tuomiosta, liikenne- ja viestintäministeriö ohjeisti lokakuussa 2007 katsastustoimipaikat luopumaan kyseisistä kuntotarkastuksista. Maaliskuussa 2008 asiaa koskeneet asetuksen muutokset tulivat voimaan. Ministeriö on päättänyt, että maksuhyvitys maksetaan ja välisenä aikana Suomessa rekisteröintikatsastetuille autoille ja raskaille perävaunuille, joilla oli voimassa toisessa ETA-maassa tehty katsastusdirektiivin mukainen määräaikaiskatsastus. Ajoneuvohallintokeskus lähettää kaikille hyvitykseen oikeutetuille tahoille tammikuun aikana kirjeen, joka sisältää lomakkeen ja tarkemmat ohjeet korvauksen saamiseksi. Hyvityksen piiriin kuuluvia autoja ja perävaunuja on tuotu maahan yhteensä noin 8800 kappaletta, josta henkilö- ja pakettiautoja on noin 8200 ja raskaita ajoneuvoja noin 550. Hyvitystä maksetaan euroa ajoneuvon käyttövoimasta riippuen. Tarkemmat tiedot hyvitysten suuruudesta löytyvät Ajoneuvohallintokeskuksen internet-sivuilta Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy uudisti www-sivunsa ja sen myötä koko ilmeensä Vuosaaren satamalle vuoden 2009 Logistiikka-palkinto Vuosaaren satama on saanut Vuoden Logistiikkahanke -tunnustuspalkinnon. Vuosittain jaettavan palkinnon myöntää Suomen Logistiikkafoorum ja sen vastaanotti satamajohtaja Heikki Nissinen Finlandia-talon Logistiikkaseminaarissa. Vuosaaren satama on eräs viime vuosien merkittävimmistä satamahankkeista Euroopassa. Vuosaaren satamahanke on näyttö logistiikan merkityksestä ja mahdollisuuksista. Sen menestyksekäs toteuttaminen on myös merkittävällä tavalla lisännyt kansalaisten myönteistä tietoa ja ymmärrystä logistiikasta. Vuosaaren sataman ja sen liikenneyhteyksien vaikutuksia ympäristöön on arvioitu erityisen laajalti. Lainsäädännöllisten arviointiprosessien lisäksi on tehty useita erillisselvityksiä, joiden tulokset ovat muokanneet kokonaisuutta. Satamahankkeen mahdollisia haittoja ympäristöön on pyritty jatkuvasti poistamaan tai lieventämään. Käynnissä olevat vesistön, kalaston, linnuston, kasvillisuuden, sekä pinta- ja pohjaveden seurannat todentavat myös sataman toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Vuosaari on nykyaikainen satama, joka palvelee koko maata. Keskeinen sijainti, yhteydet päätie- ja rataverkkoon sekä tiheät laivayhteydet Keski-Euroopan satamiin luovat tehokkaan reitin Suomen ulkomaankaupan tarpeisiin. Suuryksikköliikenteeseen erikoistuneena satamana Vuosaari vastaa kansainvälisen logistiikan tarpeisiin. Vuosaaren läpivirtaukseen perustuvan toimintaperiaatteen ansiosta muun muassa konttikuljetusten määrää on mahdollista voimakkaasti kasvattaa. Www-sivumme ovat uudistuneet ja saaneet uuden, raikkaamman ulkoasun. Olemme tehneet sivuista entistä käyttäjäystävällisemmät ja yritysneuvonnan palvelut ovat pääroolissa. Yritysneuvontapalvelut on tuotu esille paremmin heti www-sivujen etusivulla, josta yrittäjä ja palvelun etsijä löytää ne helposti. Yritysrekisteri, Osuva-yrityspörssi, kokoustilarekisteri ja toimitilarekisteri ovat myöskin helposti löydettävissä JOSEKin www-sivujen etusivulta. Uutena sähköisenä rekisterinä sivuilta löytyy muovi- ja metallialan yritysverkosto, jossa on 161 alihankintayritystä. Olemme hankkineet yritysten käyttöön myös Yritystulkki-ohjelmiston, joka sisältää hyödyllisiä apuvälineitä kaikkien yritysten käyttöön maksutta. Kaikki JOSEKin omat projektit löytyvät sekä alasvetovalikosta että yläreunassa olevasta bannerista. Sivuilla on myös kaksi banneripaikkaa, joita voimme käyttää mm. mainostamiseen. Uutena sivuille on lisätty RSS-syöte. RSS on tekstisyöte, jota käytetään usein päivittyvän sisällön julkaisemiseen. Sen avulla sisältö saadaan ulos sivustolta paikkaan, josta sinun on kätevintä sitä lukea, esim. selaimeen, uutistenlukijaan tai toisiin verkkopalveluihin. JOSEK palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa aloittavia kuin liiketoimintaansa kehittäviä. Yritysneuvojillamme on laaja kokemus yrittämisestä ja yritysten kehittämisestä. He ovat asiantuntijoita, joilta voi kysyä neuvoja kaikissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. ALAN UUTISET & AMMATTILAISET Vuoden 2009 logistiikkahanke on Vuosaaren satama. Kuvassa vas. LOGY:n hallituksen puheenjohtaja Markku Henttinen sekä Helsingin satamajohtaja Heikki Nissinen. He sijoittuivat töillään sunnuntaina parhaiksi ja lauantaina toiselle sijalle. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva Kuljetus & Logistiikka 9

10 Logistiikka-alan tulevaisuuden kilpailuetuja selvittävät parhaillaan Anu Baskin (vas.) kanssa professori Jari Juga Oulun yliopistosta ja tutkija Mervi Rajahonka Helsingin kauppakorkeakoulusta. Talouskriisi voi vauhdittaa uusien logistiikkapalvelujen kehittämistä: Modulaarisista palveluista KILPAILUETUA Logististen palvelujen kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia myös taloustaantuman aikana, sanoo KTT Anu Bask Helsingin kauppakorkeakoulusta. 10 Kuljetus & Logistiikka

11 Oulun yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu tekevät yhteistyötä ModSeC-hankkeessa, jossa selvitetään muun muassa kotimaisten logistiikkayritysten palveluiden ja -prosessien kehittämistä. Bask toimii kesällä 2008 alkaneessa kaksivuotisessa Tekesin rahoittamassa hankkeessa HSEn osalta johtavana tutkijana. Hanke selvittää palvelujen näkökulmasta yritysten palvelutarjooman ja verkostojen trendejä sekä tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia. Palvelumalleja kehittäen logistiikka-alan yritysten asiakkaat voivat saavuttaa esimerkiksi skaala- ja valikoimaetuja, lisätä joustavuutta, alentaa kustannuksia, tuottaa uusia palveluita ja päästä tarvittaessa nopeasti uusille markkinoille. Tutkimme myös minkälaisia uudentyyppisiä palveluja logistiikkaalan yritykset tarjoavat. Miten yrityksissä on mietitty modulaaristen palvelujen kehittämistä ja mitä modulaarisuus voisi tulevaisuudessa merkitä? Entä miten erilaisia modulaarisia palveluita voisi suunnitella ja tarjota? Taloustilanteen kiristyminen näkyy alan yrityksissä, kun kuljetettavat tavaravirrat vähenevät. Anu Bask näkee tilanteessa kuitenkin myös mahdollisuuksia logistiikka-alalle. Logistiikkayritysten kannattaakin Baskin mielestä ryhtyä kehittämään nyt palvelujaan. Tässä tilanteessa potentiaalit asiakasyritykset saattavat alkaa miettiä, kannattaisiko logistiikkapalvelut ulkoistaa tai onko syytä ylläpitää omia varastoja, jos niiden käyttö on pientä. Tuotantoyrityksille on etua esimerkiksi palvelujen ostamisesta yhteisvarastoista. Näenkin, ettei ulkoistuksen tarve vähene. Alan yritykset pystyvät tarjoamaan palvelut tehokkaammin ja tuovat joustavuutta eri tilanteisiin, joissa kysyntä heikkenee Uudentyyppisten palvelumallien kehittäminen ja tarjoaminen ovat nyt ajankohtaisia. Alan yrityksillä olisi nyt loistava tilaisuus mennä entistä vahvemmin mukaan asiakkaidensa supply chain ketjuihin eli tarjoamaan palveluja esimerkiksi kaupan ja tuotantoyritysten toimitusketjuihin. Oleellista olisi nyt tässäkin miettiä modulaaristen palvelumallien kehittämistä. Anu Bask muistuttaa, että modulaarisuutta on tutkittu tuotteissa, tuotannossa ja tuotesuunnittelussa jo pitkään, mutta logistiikka-alan palvelututkimuksessa se on uutta. Paljon puhuttu innovatiivisuus voi olla uudenlaisia tapoja tuottaa asiakasyrityksille monimutkaisia palvelurakenteita ja palvelumalleja, vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, lyhentää uusien palvelujen ja ratkaisujen tuloa markkinoille ja luoda asiakasyrityksille mahdollisuuksia ulkoistaa osa tuotannosta, jakelusta, kokoonpanosta tai asennuksista logistiikka-alan yrityksille. Uusina palveluina alalla ovat näkyneet muun muassa erilaiset kokoonpanopalvelut. Toimistoelektroniikkapuolella yhdistellään eri osista tuotteita ja hoidetaan koneiden asennukset ennen tuotteiden toimitusta asiakkaan asiakkaalle. Logistiikkapalvelujen osalta ModSeC-hanke pyrkii keskittymään erityisesti yritysten välisten modulaaristen logistiikkapalveluiden käytettävyyteen, laatuun ja toteutettavuuteen, sillä tutkimustulosten halutaan hyödyttävän myös yrityksiä. Osana ModSeC-hanketta logistiikan nykytilannetta Oulun yliopisto ja HSE kartoittavat haastattelemalla 40 logistiikkapalveluita tarjoavaa yritystä. PIENET JA KETTERÄT VERKOSTOITUVAT Ala on kansainvälistynyt ja tuotanto hajautuu eri maihin, mikä aiheuttaa logistiikka-alan yritysten asiakkaille erilaisia palvelutarpeita. Alalla tehdään myös paljon yritysostoja. Suurissa yrityksissä mietitään nyt oman toiminnan vakioimista eli esimerkiksi prosessien standardointia eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Vaikka maailmanlaajuisesti tarkasteltuna logistiikkapalvelut keskittyvät isojen toimijoiden käsiin, pienille yrityksille verkostoituminen tuo lisäarvoa. Verkostoituminen voi olla pienelle yritykselle strateginen valinta. Tosin yritykset eivät välttämättä kerro esimerkiksi kotisivuillaan, miten ne toimivat verkostona. Voi olla, että saman brändin eli tuotemerkin alla toimii useita itsenäisiä yrittäjiä, joilla on myös omat tuotemerkkinsä. Uskon, että logistiikkapalvelujen ulkoistus ja palvelujen ostot kasvavat jatkuvasti. Tähän saakka lisäarvopalvelujen osto on ollut kohtuullisen pientä, mutta jatkossa sen merkitys tulee kasvamaan. Näenkin palvelujen kehittämisessä paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille, kunhan uudet palvelukonseptit ovat innovatiivisia ja palvelut tulevat lähelle ostajia. Ydinkysymys on, miten hyvin palvelut onnistutaan toteuttamaan ja saadaanko siitä kilpailuvalttia. Anu Bask uskoo talouskriisin aikana syntyvän uudenlaisia tapoja tarjota alan palveluja. Kuva: Anu Baskin arkisto KTT ANU BASK INFOBOX - väitöskirja Preconditions of Successful Supply Chain Relationships palkittiin vuoden 2007 Logistiikkatutkimuksena. Väitöskirja oli logistiikan aineen ensimmäinen artikkelimuotoinen Helsingin kauppakorkeakoulussa ja siinä tarkasteltiin toimittaja- ja asiakassuhteiden edellytyksiä. Väitöskirja jakoi toimitusketjun tarkastelun kolmeen osaan: rakenteeseen, liiketoimintaan ja johtamiseen. - työskentelee sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Tohtorikoulutuskeskuksessa jatkokoulutushallinnossa että liiketoiminnan teknologian laitoksella logistiikan johtavana tutkijana HSEn osalta ModSeC-hankkeessa. ModSeC = Kuinka modulaarisuus mahdollistaa uusien yrityspalvelujen kehittämisen? Kesällä 2008 alkanutta kaksivuotista Oulun yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteistä Tekes-hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Projektin johtajana toimii taloustieteiden tiedekunnasta KTT Saara Pekkarinen. Hankkeessa on kansainvälisinä kumppaneina yliopistoja Tanskasta, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Yrityskummppaneita ovat Pöyry Civil Ltd, Herman Andersson Ltd, Nokia Plc ja Itella. LOGISTIIKKAPALVELUJEN MODULAARISUUS - palvelun osat, ominaisuudet tai tehtävät voidaan tunnistaa tai eriyttää toisistaan - palvelujen ominaisuuksia voidaan yhdistellä helposti ja mittakaavaa muuttaa - palvelujen eri osien välinen riippuvuus on vähäistä - osien väliset rajapinnat voidaan tunnistaa ja määritellä MODULAARISUUDEN HYÖDYT - skaala- ja valikoimaedut tuovat kustannussäästöjä, joustavuutta, nopeutta ja ketteryyttä - joustavuus (strateginen joustavuus, resurssijoustavuus ja koordinointijoustavuus) - suorituskyky ja tehokkuus Kuljetus & Logistiikka 11

Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin

Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin Turun lentoaseman ympärille, E18-kehätien ja rautateiden runkoverkon varrelle sekä Turun ja Naantalin satamien läheisyyteen on nousemassa ainutlaatuinen

Lisätiedot

ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ

ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ Iveco ottaa MUKAVUUDEN TOSISSAAN YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ ITELLA LOGISTIIKKA nousi Venäjän markkinajohtajaksi logistiikkapalvelujen tarjoajana K YRITTÄJÄN TÄRKEIN OHJELMISTO JÄÄ AIKAA

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16 Alan uutuudet ja uutiset Nro 4/2008 Voittoisa SHOGUN s.9 Nopea JUNAYHTEYS avautuu aikataulussa s.16 Kiroileva SIILI saa jatkoa s.42 Marraskuussa 2008 K avataan Euroopan modernein logistiikkakeskuskakeskus

Lisätiedot

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1 Lea Ahoniemi 2010 Tampereen yliopisto CIRCMI tutkimusryhmä KIINA LIIKETOIMINTA- YMPÄRISTÖNÄ HAASTATTELUTUTKIMUS SUOMALAIS-- JOHTAJIEN KOKEMUKSISTA KIINASSA Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta!

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! MAAL ALLA LA MER EREL ELLÄ LÄ ILM LMAS ASSA SA Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! Jopa 8 rahtilähtöä arkisin. Tehokasta ja joustavaa rahtipalvelua www.eckeroline.fi SANKARIT LIIKKUVAT

Lisätiedot

OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN

OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN OLEMME MUKANA ALAN HUIPPUTAPAHTUMISSA: Menossa mukana myös: Lappeenranta K & L 3/2009 Uudenlaista ketterää taloushallintoa 4 Kumppanuus punnitaan taantumassa 8 Tehoa hinaukseen Pocum Onlinen avulla 13

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

TEKNIIKKA Verkkokaupat mukautuvat mobiiliaikaan KLINGEL Logistiikka on yrityksen selkäranka KURKISTUS KUORMAAN Muumi-mukit matkalla maailmalle

TEKNIIKKA Verkkokaupat mukautuvat mobiiliaikaan KLINGEL Logistiikka on yrityksen selkäranka KURKISTUS KUORMAAN Muumi-mukit matkalla maailmalle PostNord Logisticsin tehokas ja moderni varasto teki meihin vaikutuksen. Jens Krogell, moomin.com TEKNIIKKA Verkkokaupat mukautuvat mobiiliaikaan KLINGEL Logistiikka on yrityksen selkäranka KURKISTUS KUORMAAN

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Tehokkuutta uudella kemikaalilaiturilla. High&heavy -lastit. Tila luo tulevaisuutta. Hyvät yhteydet

Tehokkuutta uudella kemikaalilaiturilla. High&heavy -lastit. Tila luo tulevaisuutta. Hyvät yhteydet PORIN SATAMALLA on pian valmius jopa kaksinkertaistaa liikenteensä KOULUTUS Yrityksen kilpailukyky kuntoon Ammattipätevyyskoulutus uhkaa ruuhkautua Logistiikka Koulutus V&P vannoo työturvallisuuden nimiin

Lisätiedot

Erikoisosaamista asiakkaan tarpeisiin. SKAL Kuljetusyritys 2010 Kauko Koskinen Oy: kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen

Erikoisosaamista asiakkaan tarpeisiin. SKAL Kuljetusyritys 2010 Kauko Koskinen Oy: kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen k u l j e t u s b a r o m e t r i e m e r i t u s p i i s p a n k y y d i s s ä i n d e k s i 8 10 + kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen huippuosaaja ville silvasti Oy kuusamon ktk rakentaa ja kuljettaa

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

TARKEMMIN, KOLLEGAT HANKINTAPOMON HERMO KESTÄÄ TUNNELISSA TALLINNAAN? PAULIGIN KATARIINA AHO OSTAA SUOMEN KAHVIT

TARKEMMIN, KOLLEGAT HANKINTAPOMON HERMO KESTÄÄ TUNNELISSA TALLINNAAN? PAULIGIN KATARIINA AHO OSTAA SUOMEN KAHVIT 4 2014 Rocla SUUNNITELTU JA VALMISTETTU SUOMESSA. Uusi sähkökäyttöinen Cat -vastapainotrukki. Vahva vaihtoehto polttomoottoritrukille. Tehokas ja taloudellinen. Innovatiivinen suunnittelu pudotti energiankulutusta

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Asiakas ottaa vallan DIGITALISOITUMINEN muuttaa näkymiä. Asiakkaat eivät enää pelkää ostaa verkosta. Nyt on alkanut asiakkaan aikakausi.

Asiakas ottaa vallan DIGITALISOITUMINEN muuttaa näkymiä. Asiakkaat eivät enää pelkää ostaa verkosta. Nyt on alkanut asiakkaan aikakausi. Valmistamme Suomessa biohajoavia golftiitä ja viemme niitä yli 20 maahan. Aki Kuivaniemi johtaa menestyvää firmaa nimeltä Golf Coat Oy. ROPO GARDEN Tuotteita Ruotsista kotiin ja puutarhaan. UHKA LÄNNESTÄ

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Vaikuttava Würth Näin maailman johtava teollisuusyritys käsittelee 200 000 tavaran valikoimaansa ja onnistuu pitämään narut käsissään.

Vaikuttava Würth Näin maailman johtava teollisuusyritys käsittelee 200 000 tavaran valikoimaansa ja onnistuu pitämään narut käsissään. Hyvän, toimivan nettikaupan kulmakiviä ovat laadukkaat tuotteet ja kilpailukykyiset hinnat sekä kokonaispalvelu, jonka on toimittava. Matti Koskelo, Retkitukku TEKNIIKKA Esittelyssä robotisoitu vaatemyymälä

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään 3 R 2011 Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot