KIINAAN vai INTIAAN? TURVALLISUUS LOGISTISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ KUSTANNUSTEN HALLINTAA HELPOTTAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINAAN vai INTIAAN? TURVALLISUUS LOGISTISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ KUSTANNUSTEN HALLINTAA HELPOTTAVA"

Transkriptio

1 KIINAAN vai INTIAAN? LOGISTISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISESSÄ paljon mahdollisuuksia myös taloustaantuman aikana KUSTANNUSTEN HALLINTAA HELPOTTAVA Dynafleet Online Volvon kuorma-autoihin TURVALLISUUS Hälytys ja valvonta I P -aikaan Uuden aikakauden lukot Työsuojelussa keskitytään liiaksi rutiinisuorituksiin Bluetooth-laitteiden tietoturva on hutera

2 K Merenkulku Laivanrakennus Ympäristö Kalastus Veneily Mainostoimistot Matkailu Termiapu LÄHDE KANSSAMME MERELLISELLE POLULLE! Me tunnemme meritermistön maalla & merellä. Useiden vuosikymmenten kokemus merialoilla auttaa meitä purjehtimaan kaikilla maailman seitsemällä merellä. Terminologian tuntemuksemme sekä tämän päivän että entisaikojen teknologioissa ei jätä asiakastamme merihätään. Myötäisiä tuulia käännösyhteistyöhön, toivottaa Käännöspolku Oy. Astu polulle, tutustu meihin! KÄÄNNÖSPOLKU OY Puutarhakatu 49, 3.krs, TURKU Finland, tel , fax

3 & L Intiassa voi olla helpompi toimia kuin Kiinassa 4 1/2009 Modulaarisista palveluista kilpailuetua 10 Pietarissa riittää taksisuhareita 14 James Bond -auton lasit Suomesta 19 Panostakaa kotisivujenne päivittämiseen 20 TURVALLISUUS: Hälytys ja valvonta I P -aikaan 26 TURVALLISUUS: Uuden aikakauden lukot 29 Bluetooth-laitteiden tietoturva on hutera 44 Uusi kitkateknologia mahdollistaa säästöjä 48 Vakaudesta USKOA TULEVAAN Euroopan talous- ja rahaliitto aloitti toimintansa 1. tammikuuta 1999 ja yksitoista EU:n jäsenmaata otti samalla yhteisen rahan käyttöön. Euro täytti 10 vuotta 1. tammikuuta Samalla Slovakiasta tuli 16. euromaa. Euro on ja tulee olemaan Euroopan vakauden ankkuri näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina. Tämän ovat euroalueen ulkopuolelle jättäytyneet maat tulleet kipeästi huomaamaan. Vuoden verran jatkunut kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävakaus paheni kriisiksi viime syksynä ja nyt rahoituskriisi on levinnyt reaalitalouteen synkkänä taantumana. Ruotsalaistenkin katseet ovat yhä useammin kääntyneet euron suuntaan. Myrkyssä ennen vieroksuttu satama näyttää kelpaavan. Euron 10-vuotista taipaletta varjostavat siis synkät myrskypilvet mahdollisesti vielä syvenevästä seisahduksesta. Vaikka uusi nousu näyttää siirtyvän aiemmin arvioitua myöhemmäksi, meidän täytyy uskoa euro-alueen kykyyn nousta kriisistä. Tämä vaatii unionilta ja sen jäsenmailta huomattavia ponnistuksia. Viimeisimpien arvioiden mukaan unionintasolla sovitun elvytyspaketin vaikutus on jäämässä kaavaillusta 1,5 prosentin alueen bruttokansantuotteesta huomattavasti. Viimeisempien arvioiden mukaan vaikutus liikkuu 0,6 prosentin paikkeilla. Eri maiden kansalliset toimet tulee puhaltaa yhteiseen hiileen, sillä lisäelvytys on tarpeen kaikkialla unionissa. Kyllä Suomessakin liikenneverkostoa, satamia ja tietoliikenteen verkkoja riittää kunnostettavaksi. Elvytystoimet luovat pohjaa talouden uudelle nousulle, mutta nopeimmillaankin käänne tapahtuisi vasta vuoden lopulla. Rahoituskriisissä on turvattava PK-yritysten rahoitustarve, mutta unettomia öitä on vielä monella edessä. Niistä täytyy yksinkertaisesti mennä ylitse vaikka hammasta purren. Euro on ollut kiistaton menestys, mutta ilman jatkuvaa työtä se ei olisi onnistunut, eikä onnistu tulevaisuudessakaan. Onneksi me uskomme työhön. Työ toimii pitkälti myös ihmisen sosiaalisen aseman ja yhteiskunnallisen arvostuksen mittarina, eikä pelkästään toimeentulon turvaajana. Yrittämisessä epäonnistuminen koetaan henkilökohtaisena epäonnistumisena, vaikka kaikki meistä syö samaa leipää elääkseen. Uskon, että olemme kansakuntana valmiit tekemään vielä enemmän töitä, sietämään epävarmuutta ja ottamaan riskiä yrittäessämme, kunhan yhteiskunta myös epävarmuuden hetkellä huolehtii omistaan. Tulevaisuudessa Euroopan roolia on vahvistettava kansainvälisten finanssimarkkinoiden valvonnassa, sillä eurooppalaisten tehtävänä ei ole maksaa yhdysvaltalaisten virheistä. Jussi Salonranta TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, Turku. Puh PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh , TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh , JAKELU Itella Oyj I PAINOPAIKKA Painotalo Painola, Kaarina ISSN ETUSIVUN KUVA: Volvo Group Kuljetus&Logistiikka 3

4 Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen Kuvat: Päivi Christian ja Päivi Kapiainen-Heiskanen Suomalaisyrityksillä piisaa haasteita Aasiassa: Intiassa voi olla helpompi toimia kuin Kiinassa Kiinaan on helppo mennä - vaikea olla. Intiaan on vaikea mennä helppo olla, Intian kauppaministeri Kamal Nath tiivistää. Suomalaisyrityksiä houkuttaa Intiaan valtava markkinapotentiaali, alhainen kustannustaso ja englanninkielisyys. Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus Cemat on tuoreissa tutkimuksissaan vertaillut suomalaisyritysten toimintaympäristöjä Intiassa ja Kiinassa. Viime vuoden loppuun mennessä Intiassa toimi noin 70 suomalaisyritystä ja lisäksi satakunta operoi siellä agentin välityksellä. Kaikkiaan suomalaisten sijoitusten arvioitiin olevan viime vuoden lopussa reilut 330 miljoonaa euroa, kun Kiinassa vastaavasti toimi 260 suomalaisyritystä ja investoinnit ylittivät viisi miljardia euroa. Suomalaisyrityksillä on ollut sopeutumista intialaisten hitaaseen byrokratiaan, jonka arvioidaan olevan nelinkertaista kotimaahan verrattuna. Myös lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, verotus- ja tullikysymykset ovat hankalia, ja korruptioon on varauduttava. Perinteisesti maassa suositaan paikallisia yrityksiä, eikä suomalaisyrityksiä yleensä lähtötilanteessa tunneta. Kuitenkin julkisen sektorin toiminta on läpinäkyvämpää kuin esimerkiksi Kiinassa. Kiinassa saa kyllä luvan, mutta ei tiedä minkä takia. Intiassa ei saa lupaa, mutta tietää minkä takia, yksi haastatelluista suomalaisyrityksistä vertaa. JOHTAMISKULTTUURISTA LÖYTYY SUURIA EROJA Koulutettua työvoimaa Intiassa riittää edelleenkin joitakin kasvukeskuksia lukuun ottamatta. Henkilöstön koulutuksen taso kuitenkin vaihtelee suuresti. Suhtautuminen ikään ja kastijärjestelmä tuovat omat erityispiirteensä työpaikoille. Jos laitan lehteen työpaikkailmoituksen, niin ensimmäisen tunnin aikana tulee 500 hakemusta varmasti, suomalaisyritys kertoo kokemuksistaan. Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden valinnassa suomalaiset saattavat jopa olla liian sinisilmäisiä, sillä intialaisia pidetään äärimmäisen kovina liikemiehinä ja he ovat taitavia esittämään asiansa. Mahdollisten yhteistyökumppaneiden taustojen tarkistaminen onkin hyvin tärkeää. Neuvotteluissa myös usein uskontoon ja muihin asioihin, jotka eivät intialaiseen liiketoimintakulttuuriin tottumattomalle aukea. 4 Kuljetus & Logistiikka

5 Ei saa olla sinisilmäinen ja uskoa automaattisesti kaikkea, mitä joku selittää, vinkkaa toinen yritys. Intialaisyritykset ovat selkeästi hierarkisempia kuin suomalaiset. Haastateltavien mukaan perinteistä herranpelkoa ei esiinny, vaan avoin keskustelu on mahdollista alaisten kanssa. Päätöksen tekee kuitenkin aina johtaja. Intialaiset myös odottavat jatkuvaa työnohjausta. Intialaisittain jatkuva ja tarkka projektin seuranta osoittaa vain kiinnostusta sitä kohtaan, eikä sitä koeta esimiehen epäluottamukseksi tai sekaantumiseksi. Suomalainen johtaja tai esimies kun delegoi yhden asian, sitten hän ei enää kysy sen perään. Intialainen työntekijä olettaa, että tämä projekti ei ole enää tärkeä. Sitten kolmen kuukauden päästä suomalainen esimies hikeentyy, että miksi ei ole tehty mitään. Eli pitää jatkuvasti osoittaa kiinnostusta, yksi haastatelluista korostaa. VASTUU ULOTTUU INTIALAISPERHEISIIN Kansainvälisiltä yrityksiltä odotetaan laajaa sosiaalista yhteiskuntavastuuta, sillä irtisanomiset ovat harvinaisia. Intialaiselle työntekijälle työpaikan menetys on suuri tragedia, sillä ainoat jäljelle jäävät turvaverkot ovat perhe ja yhteisö. Työsuhde-edut ovat myös tehokas tapa kilpailla työvoimasta. Suomalaisyritykset ovatkin ottaneet kantaakseen laajaa sosiaalista vastuuta. Ne järjestävät työterveyshuoltoa, asuntoja, työpaikkakuljetuksia ja työpaikkaruokailua. Henkilöstöä myös koulutetaan ja heille kehitetään palkkiojärjestelmiä. Työnantajien voidaan odottaa huomioivan myös työntekijöiden perheet niin, että osallistutaan häiden järjestämiseen ja lasten koulutukseen. Intialaisten kanssa kun rupeat puhumaan palkasta, niin et voi koskaan puhua pelkästään jostain peruspalkasta, etkä voi puhua palkasta plus bonuksesta, vaan siihen tulee kaiken maailman kummallisia asioita mukaan, yksi haastatelluista kuvaa. TALOUSKRIISI HEILUTTAA KIINAN TALOUTTA Samalla kun Kiina tekee paluuta entiseen rooliinsa keskeisenä talousmahtina, globaalin talouden muutokset näkyvät entistä herkemmin sen omilla markkinoilla. Ennusteissa povataan talouskriisin tiputtavan maan talouskasvun kahdeksasta viiteen prosenttiin, mikä aiheuttaisi laajaa työttömyyttä. Kiina on ollut suomalaisille merkittävä kauppakumppani yli puoli vuosisataa. Sotakorvausten maksun jälkeen etsittiin metalliteollisuuden tuotteille uusia markkinoita. Suomesta tulikin Kiinan kansantasavallan ensimmäinen merkittävä länsimainen kauppakumppani. Kauppasuhteet solmittiin kolmikantana Neuvostoliiton ja Kiinan kanssa 1953, kun Kiina oli YK:n julistamassa kauppasaarrossa Korean sodan takia. Suomi vei Neuvostoliiton kautta Kiinaan ruplapohjaisena clearing-kauppana sanomalehtipaperia, koneita, laitteita ja toi maataloustuotteita, kemikaaleja sekä tekstiilejä. Kuljetus & Logistiikka 5

6 Kiinalaisia pidetään ahkerina työntekijöinä, joilla on hyvä työmoraali ja korkea motivaatio. Jos yrityksellä ei ole tarjota haasteita tai ylitöitä, työntekijä vaihtaa yritystä. Nyt työvoiman normaali vaihtuvuus on %. Kasvualueilla käydään tiukkaa kilpailua osaavasta, englantia puhuvasta työvoimasta, ja osaajia ostetaan kilpailijoilta rahalla. Jatkuva rekrytointi nostaa työvoimakustannukset korkeiksi jopa Suomeen verrattuna. Palkan ohella työntekijöitä motivoivat bonukset, asuntoetu, terveydenhoito, eläke ja vakuutus. Kiinassa sulla on halpaa työvoimaa, jolla on itsekuria. He tekevät, mitä heiltä pyydetään. Monet suomalaisyritykset tekevät yhteistyötä yliopistojen ja teknisten opistojen kanssa taatakseen osaavan henkilöstön saannin. Yksi keino kilpailla osaajista on hyvä yrityskulttuuri ja yhteishenki. Tehtäväkiertoa suositellaan, ja johdon kannattaa jalkautua työntekijöiden pariin. Yhteishenkeä luovassa suomalaisyrityksessä johto opiskeli kiinaa, jonotti kanttiinissa syömään puikoilla samaa ruokaa muiden kanssa ja pukeutui tehtaan asuihin. Suomalainen matalan hierarkian organisaatiomalli ei sovi Kiinaan. Organisaation on oltava riittävän hierarkinen, jotta työntekijät voivat ahkeralla työllä pyrkiä parempaan asemaan. Jos työntekijä on ollut samassa tehtävässä kaksi vuotta ilman muutoksia, hänen ei voi odottaa pysyvän työpaikassaan enää pitkään. Paras rekrytointiaika on uuden vuoden jälkeen, kun ihmiset ovat saaneet bonuksensa ja palailevat lomalta etsien uutta työtä. YHTEISTYÖKUMPPANI VAIKEA LÖYTÄÄ Kiinassa sulla on halpaa työvoimaa, jolla on itsekuria. He tekevät, mitä heiltä pyydetään. Notkahduksen jälkeen kauppa alkoi jälleen kasvaa kulttuurivallankumouksen jälkeen 1970-luvun alussa, kun Suomen Ulkomaankauppaliitto loi kaupallisten sihteereiden verkostoa Itä-Aasiaan kauppa kääntyi alijäämäiseksi ja maassa toimi vain kolme suomalaisyritystä: Raute, Puolimatka ja Valmet. Kiinan talous lähti uuteen kasvuun 1992, minkä jälkeen suomalaiset ovat perustaneet yhteisyrityksiä. Maailman kauppajärjestön jäsenyys vuonna 2002 lisäsi vauhtia. Viime vuonna Kiinassa toimi noin 260 suomalaisyritystä, joista arviolta puolella oli tuotannollista toimintaa ja muilla edustus- tai myyntikonttoreita. Yritykset työllistivät noin henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin miljardia. Trendinä onkin, että tuotantolaitoksia pyritään siirtämään kalliilta rannikkoalueelta kohti sisämaata. Ulkomaisilla yrityksillä on Kiinassa kolme tyypillistä investointimuotoa. Yritykset ovat joko täysin ulkomaisessa omistuksessa, ne ovat pääomayhteisyrityksiä tai ulkomaisia kauppayhtiöitä. Kauppayhtiöitä koskeva lainsäädäntö on uusin, vuodelta Suomalaisinvestoinnit ovat keskittyneet Pekingin ja Shanghain alueille sekä etelässä Hongkongin ja Helmijoen suistoon. Viime vuosina myös Keski-Kiinan kasvukeskusten Chengdun ja Chongqingin vetovoima ovat kasvaneet. Trendinä onkin, että tuotantolaitoksia pyritään siirtämään kalliilta rannikkoalueelta kohti sisämaata. OSAAJISTA PULAA Maon ajoista lähtien 1990-luvulle saakka Kiinassa elettiin ns. rautaisen riisikulhon järjestelmässä eli työsuhteet olivat elinikäisiä, ja työntekijän piti perustella työpaikan vaihto. Työn mukana tuli usein ilmainen asuminen, terveydenhuolto ja lastenhoito. Yhteistyökumppaneiden etsiminen on vienyt huomattavasti aikaa, rahaa ja energiaa suomalaisyrityksiltä. Saattaa kestää 2-4 vuotta ennen kuin on päästy neuvottelupöytään. Kiinalaisyrityksissä motiivi yhteistyölle on edelleen länsimainen teknologia, suomalaiset etsivät markkinoita. Kiinalainen osapuoli huolehtii yleensä tuotannon käynnistämisestä, ylläpidosta ja jakelusta. Suomalaisosapuoli tarjoaa teknologian, koneet, tekniikan asiantuntijat, koulutuksen, kansainväliset asiakassuhteet, brändit ja talouden valvonnan. Mielestäni kiinalaiset tavoittelevat lyhyen aikavälin investointeja ja suomalaiset taas pitkän aikavälin investointeja. Heidän feasibility studynsä antaa investoinnille yhden vuoden takaisinmaksuajan, kun taas suomalaisille 3-5 vuotta tai pidempikin aika on ok, suomalaisyrityksessä pitkään työskennellyt kiinalainen kommentoi. Monesti yhteistyön alkuvaiheessa ilmenee laatuongelmia. Joskus ongelmista syntyy uusiakin mahdollisuuksia. Yksi suomalaisyritys etsi komponenttien toimittajaa, mutta laatu ei vastannut odotuksia. Niinpä se alkoi myydä tuotteitaan klusterialueen tuottajayrityksille. KOPIOINTI PYSYY ONGELMANA Kiinalaisen kulttuuriperinteen mukaan oppiminen tapahtuu matkimalla tarkasti mestarin työtä. Siksi kopiointia pidetään luonnollisena tapana tehdä hyvä tuote. Suurin osa immateriaalisten oikeuksien rikkomuksista on tuoteväärennöksiä, mutta myös tavaramerkkiloukkauksia, lisenssisopimusten ja patenttien rikkomuksia tai piratismia esiintyy. Eräs suomalaisyritys päätyi ottamaan kopioijan alihankkijakseen. NIINKU TIÄT KIINASSA COPYRIGHT ON RIGHT TO COPY. IPR-rikkomuksien raportointia varten Kiinaan on perustettu 50 palvelukeskusta, jotka antavat myös konsultaatiota, ja niille voi tehdä valituksia rikkomuksista puhelimitse. Syyttäminen on entistä helpompaa, ja rangaistukset ovat koventuneet, mutta kanteita nostetaan harvoin. Myös Kiinan patenttilaki on hyvin erilainen kuin muissa maissa. Tehokkainta on suojata tuotemerkki rekisteröimällä ja patentoimalla se Kiinassa. 6 Kuljetus & Logistiikka

7 Sulla on oma logo. Jos olet vain rekisteröinyt sen mutta et patentoinut, joku saattaa ottaa sen ja sanoo, että on patentoinut sen Kiinassa. LAIT VAIHTELEVAT ALUEITTAIN Ulkomaalaisyritysten oletetaan toimivan pilkulleen paikallisten lakien mukaan samalla, kun kiinalaiskilpailijat ajavat asioitaan hyvien viranomaissuhteidensa avulla ohi voimassaolevan lainsäädännön. Lisäksi sopimustekstiä pidetään Kiinassa pitkälti tulkinnanvaraisena, joten siitä pitäisi voida yhä neuvotella. Yritystoimintaan liittyvä byrokratia koetaan raskaana, lupahakemuksien käsittely voi olla hidasta, eikä aina ole tietoa mitä lupia tarvitaan ja mistä niitä voisi anoa. Osa sertifikaateista ja lisensseistä on valtakunnallisia, osa paikallisia. Yritykset pitävät yleensä Pohjois- ja Keski-Kiinaa byrokraattisempina ja korruptoituneempina kuin eteläosaa. Osa Kiinaan etabloituneista suomalaisyrityksistä miettiikin jo siirtymistä muualle Aasiaan, kuten Vietnamiin tai Intiaan. SUHDEVERKOSTON RAKENTAMINEN KANNATTAA Eurooppalaisten sopimusten on oltava kaksikielisiä, englanniksi ja kiinaksi. Koska suomalaisjohtajat puhuvat harvoin kiinaa, suositellaan kiinaa puhuvan lakimiehen käyttöä. Palkatkaa hyvä kansainvälinen lakimies, joka on kuiteskin kiinalainen. Palkatkaa hyvä kansainvälinen lakimies, joka on kuiteskin kiinalainen. Suurempiin projekteihin saattaa liittyä useita neuvottelukierroksia. Neuvottelut aloitetaan myynti- ja ostopäälliköiden kesken, niitä jatketaan keskijohdon ja lopuksi ylimmän johdon kanssa. Jos suomalainen toimitusjohtaja on alusta asti mukana, kiinalaiset saattavat turhautua ja viivyttää neuvotteluja. Joka tasolla he halusivat omat alennuksensa. Eli samat neuvottelut on käytävä ainakin kolme kertaa, jos kyseessä on isompi kauppa. Kiinalaisneuvottelutiimin lopullisena tavoitteena on neuvotella hinnasta pois 20 %, japanilaisille tämä ei ole ongelma. Saksalaiset laskevat hintoja %, suomalaisille tämä on liikaa, toteaa haastateltu kiinalaisasiantuntija. Henkilökohtaisten suhteiden eli guanxien luominen viranomaisiin on liiketoiminnan edellytys, joskin sen merkitys vähenee. Lobbaaminen katsotaan tarpeelliseksi varsinkin tuotantoa aloittavan yrityksen perustamisvaiheessa sekä uusien projektien ja tuotantolinjojen avaamisen yhteydessä, että luvat ja lisenssit saadaan kuntoon. Yleisimpiä lobbaustapoja ovat päivälliset, näyttävät avajaiset, tunnetut referenssiprojektit ja hyväntekeväisyys. Pk-yritykset pitävät jatkuvaa viranomaisiin vaikuttamista liian kallista ja tekevät mieluummin yhteistyötä virallisten tahojen, kuten EU: n kauppakamarin kanssa. Maan korruptiotilanne on samantyyppinen kuin muissakin kehittyvissä maissa. KAUPPATAVASSA LÖYTYY EROJA Eroja löytyy myös ostotottumuksista ja hinnoittelusta. Esimerkiksi raskaassa teollisuudessa maksetaan perinteisesti painon mukaan, ei laadun tai tehokkuuden. Tyypillisesti myös laskut maksetaan myöhässä. Maksukausi saattaa venyä kolmesta jopa kahdeksaantoista kuukauteen. Useat suomalaisyritykset ovat ottaneet käytännöksi toimittaa tilattu tavara, kun laskun koko summa tai 70 % on maksettu. Vaikka bisneskulttuurissa on länsimaalaisia piirteitä, kulttuurierot on syytä muistaa. Kun suomalaisen kyllä tarkoittaa olen samaa mieltä, kiinalainen tarkoittaa, että Kun suomalaisen kyllä tarkoittaa olen samaa mieltä, kiinalainen tarkoittaa, että hän on kuullut ja ymmärtänyt mitä on sanottu. hän on kuullut ja ymmärtänyt mitä on sanottu. Ei -sanaa hän ei mielellään sano, joten mieluummin kannattaa kysyä mielipidettä. Kiinalaisjohtajien mielestä suomalaisyritysten tuotteet ja teknologia ovat korkealuokkaisia, mutta niiden markkinointia voisi kehittää. Tuotevalikoimaa uusitaan harvoin ja tuotteista tehdään jopa liian kestäviä, jolloin hinta on korkea paikallisiin verrattuna. Laatuajattelun kehittymisestä huolimatta Kiina on edelleen hyvin hintasensitiivinen maa. Talouskriisi ei tutkimuksissa haastateltuja suomalaisyrityksiä pelota Kiinassa. Lähivuosina odotetaan kulutuksen ja investointien kasvavan Kiinassa samalla kun energia ja työvoima kallistuvat. Mikäli talouskriisi aiheuttaa laajaa työttömyyttä, sen seuraukset kiinalaiselle yhteiskunnalle voivat näkyä pitkällä aikavälillä. Nyt valmistuneet tutkimukset päättävät Cematin kolmivuotisen Managing Business in Turbulent Markets hankkeen, jonka päärahoittaja on Tekes. Hanke on aiemmin julkaissut Ukrainaa, Baltiaa, Puolaa, Unkaria, Intiaa ja Venäjää käsittelevät raportit. Julkaisut: Erja Kettunen, Jyri Lintunen, Wei Lu, Riitta Kosonen: Suomalaisyritysten strategiat Kiinan muuttuvassa toimintaympäristössä, HSE B-98, HSE Print Kristiina Korhonen, Anu Penttilä, Mayumi Shimizu, Eeva Kerola, Riitta Kosonen: Intia suomalaisyritysten toimintaympäristönä, Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-86. HSE Print Kuljetus & Logistiikka 7

8 VDO Downloadkey Portable Set Kannettava kortinlukija ja tiedonsiirtoavain samassa paketissa Tuotenumero: A2C Mobile Card Reader Suora lataus ilman yrityskortteja Kannettavan Mobile Card Reader -kortinlukijan ja tiedonsiirtoavain Downloadkeyn uusimman II-version yhdistelmällä kuljettajatietojen lataaminen on helppoa missä tahansa. VDO Downloadkey Portable Set vapauttaa käyttäjänsä yhteydestä digipiirturiin: viranomaisvaatimusten mukaisen tietojen luvun voi nyt suorittaa vaikkapa taukotuvassa siinä kuin tien päälläkin. Settiin kuuluvien lukijan ja tiedonsiirtoavaimen lisäksi käsillä tarvitsee olla vain kuljettajakortti. Mobile Card Reader suorittaa kortin tietojen luvun ja Downloadkey II toimii tiedot tallentavana muistiyksikkönä. Tietojen siirto käynnistyy automaattisesti, kun sekä kuljettajakortti että Downloadkey II on liitetty lukijaan. Mobile Card Reader on aina käyttövalmis, sillä verkkovirran lisäksi se toimii myös AAA-paristoilla (sekä muuntaja että paristot mukana). Downloadkey II Kapasitettia ja yhteensopivuutta VDO Downloadkey Portable Setin muistiyksikkönä toimiva Downloadkey II on uusin versio VDO:n suositusta tiedonsiirtoavaimesta. Sen avulla arkistointivelvoitteen täyttäminen ei voisi olla helpompaa: avaimessa on liitäntä sekä digitaaliseen piirturiin että tietokoneeseen (USB 2.0). LED-merkkivalot kuittaavat onnistuneen tiedonkulun sekä tietoja piirturista avaimelle että avaimelta edelleen tietokoneelle siirrettäessä. Downloadkey II ei tarvitse omaa virtalähdettä tai paristoja sen enempää toimintaansa kuin tietojen tallennukseenkaan. Se toimii myös tavallisena 256 Mb muistitikkuna ja on yhteensopiva kaikkien digitaalisten ajopiirturien ja USB-liitännällä varustettujen tietokoneiden kanssa. Kevyen ja pienikokoisen laitteen kapasiteetti riittää noin 1000 tietojen lataukseen neljännesvuosittain. Oy Kaha Ab Ansatie 2, PL 117, Vantaa Puhelinmyynti: (09) Fax (09) Lisätiedot ja jälleenmyyjät: deals! VHF- ja UHF-radiopuhelimet Taatusti häiriöttömät yhteydet kuljetusyrityksille, terminaaleihin ja muuhun logistiikkaan.tavoitat nopeasti halutut henkilöt ja tuot aivan uuden ulottuvuuden kommunikaatioon. Jakeluyrityksen puhelinlaskut vähenevät jopa 70% omalla radiopuhelinjärjestelmällä. Myymme Vertex Standard, Icom, Kenwood ja Motorola -radiopuhelimet sekä tarvikkeet. Mahdollisuus käyttää myös dataterminaaleja, paikannusjärjestelmiä sekä integroida puhetta olemassa oleviin muihin järjestelmiin esimerkiksi IP-liikenneratkaisuin. Ota yhteyttä viestinnän ammattilaisiin! Hakakatu 2, Lahti puh. (03) fax (03) Radioviestinnän erikoistalo Kaikki radiopuhelimet ja -järjestelmät Satelliittipuhelimet Gps-seuranta Dataviestinnän kokonaisratkaisut Myynti Vuokraus Leasing Huoltopalvelut

9 Valtio hyvittää tuontiautojen kuntotarkastusmaksuja Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt hyvittää tuontiautojen rekisteröintikatsastukseen kuuluvia kuntotarkastuksen kuluja maahan tuotuja ajoneuvoja rekisteröineille. Hyvitys koskee toisesta ETA-maasta Suomeen käytettynä tuodun auton tai perävaunun kuntotarkastusmaksuja. Kuntotarkastus on tehty kyseisille ajoneuvoille osana rekisteröintikatsastusta. Suomi sai EU:n komissiolta huomautuksen kuntotarkastuksista kesäkuussa Saatuaan tiedon EY-tuomioistuimen Hollannille vastaavasta menettelystä antamasta tuomiosta, liikenne- ja viestintäministeriö ohjeisti lokakuussa 2007 katsastustoimipaikat luopumaan kyseisistä kuntotarkastuksista. Maaliskuussa 2008 asiaa koskeneet asetuksen muutokset tulivat voimaan. Ministeriö on päättänyt, että maksuhyvitys maksetaan ja välisenä aikana Suomessa rekisteröintikatsastetuille autoille ja raskaille perävaunuille, joilla oli voimassa toisessa ETA-maassa tehty katsastusdirektiivin mukainen määräaikaiskatsastus. Ajoneuvohallintokeskus lähettää kaikille hyvitykseen oikeutetuille tahoille tammikuun aikana kirjeen, joka sisältää lomakkeen ja tarkemmat ohjeet korvauksen saamiseksi. Hyvityksen piiriin kuuluvia autoja ja perävaunuja on tuotu maahan yhteensä noin 8800 kappaletta, josta henkilö- ja pakettiautoja on noin 8200 ja raskaita ajoneuvoja noin 550. Hyvitystä maksetaan euroa ajoneuvon käyttövoimasta riippuen. Tarkemmat tiedot hyvitysten suuruudesta löytyvät Ajoneuvohallintokeskuksen internet-sivuilta Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy uudisti www-sivunsa ja sen myötä koko ilmeensä Vuosaaren satamalle vuoden 2009 Logistiikka-palkinto Vuosaaren satama on saanut Vuoden Logistiikkahanke -tunnustuspalkinnon. Vuosittain jaettavan palkinnon myöntää Suomen Logistiikkafoorum ja sen vastaanotti satamajohtaja Heikki Nissinen Finlandia-talon Logistiikkaseminaarissa. Vuosaaren satama on eräs viime vuosien merkittävimmistä satamahankkeista Euroopassa. Vuosaaren satamahanke on näyttö logistiikan merkityksestä ja mahdollisuuksista. Sen menestyksekäs toteuttaminen on myös merkittävällä tavalla lisännyt kansalaisten myönteistä tietoa ja ymmärrystä logistiikasta. Vuosaaren sataman ja sen liikenneyhteyksien vaikutuksia ympäristöön on arvioitu erityisen laajalti. Lainsäädännöllisten arviointiprosessien lisäksi on tehty useita erillisselvityksiä, joiden tulokset ovat muokanneet kokonaisuutta. Satamahankkeen mahdollisia haittoja ympäristöön on pyritty jatkuvasti poistamaan tai lieventämään. Käynnissä olevat vesistön, kalaston, linnuston, kasvillisuuden, sekä pinta- ja pohjaveden seurannat todentavat myös sataman toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Vuosaari on nykyaikainen satama, joka palvelee koko maata. Keskeinen sijainti, yhteydet päätie- ja rataverkkoon sekä tiheät laivayhteydet Keski-Euroopan satamiin luovat tehokkaan reitin Suomen ulkomaankaupan tarpeisiin. Suuryksikköliikenteeseen erikoistuneena satamana Vuosaari vastaa kansainvälisen logistiikan tarpeisiin. Vuosaaren läpivirtaukseen perustuvan toimintaperiaatteen ansiosta muun muassa konttikuljetusten määrää on mahdollista voimakkaasti kasvattaa. Www-sivumme ovat uudistuneet ja saaneet uuden, raikkaamman ulkoasun. Olemme tehneet sivuista entistä käyttäjäystävällisemmät ja yritysneuvonnan palvelut ovat pääroolissa. Yritysneuvontapalvelut on tuotu esille paremmin heti www-sivujen etusivulla, josta yrittäjä ja palvelun etsijä löytää ne helposti. Yritysrekisteri, Osuva-yrityspörssi, kokoustilarekisteri ja toimitilarekisteri ovat myöskin helposti löydettävissä JOSEKin www-sivujen etusivulta. Uutena sähköisenä rekisterinä sivuilta löytyy muovi- ja metallialan yritysverkosto, jossa on 161 alihankintayritystä. Olemme hankkineet yritysten käyttöön myös Yritystulkki-ohjelmiston, joka sisältää hyödyllisiä apuvälineitä kaikkien yritysten käyttöön maksutta. Kaikki JOSEKin omat projektit löytyvät sekä alasvetovalikosta että yläreunassa olevasta bannerista. Sivuilla on myös kaksi banneripaikkaa, joita voimme käyttää mm. mainostamiseen. Uutena sivuille on lisätty RSS-syöte. RSS on tekstisyöte, jota käytetään usein päivittyvän sisällön julkaisemiseen. Sen avulla sisältö saadaan ulos sivustolta paikkaan, josta sinun on kätevintä sitä lukea, esim. selaimeen, uutistenlukijaan tai toisiin verkkopalveluihin. JOSEK palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa aloittavia kuin liiketoimintaansa kehittäviä. Yritysneuvojillamme on laaja kokemus yrittämisestä ja yritysten kehittämisestä. He ovat asiantuntijoita, joilta voi kysyä neuvoja kaikissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. ALAN UUTISET & AMMATTILAISET Vuoden 2009 logistiikkahanke on Vuosaaren satama. Kuvassa vas. LOGY:n hallituksen puheenjohtaja Markku Henttinen sekä Helsingin satamajohtaja Heikki Nissinen. He sijoittuivat töillään sunnuntaina parhaiksi ja lauantaina toiselle sijalle. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva Kuljetus & Logistiikka 9

10 Logistiikka-alan tulevaisuuden kilpailuetuja selvittävät parhaillaan Anu Baskin (vas.) kanssa professori Jari Juga Oulun yliopistosta ja tutkija Mervi Rajahonka Helsingin kauppakorkeakoulusta. Talouskriisi voi vauhdittaa uusien logistiikkapalvelujen kehittämistä: Modulaarisista palveluista KILPAILUETUA Logististen palvelujen kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia myös taloustaantuman aikana, sanoo KTT Anu Bask Helsingin kauppakorkeakoulusta. 10 Kuljetus & Logistiikka

11 Oulun yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu tekevät yhteistyötä ModSeC-hankkeessa, jossa selvitetään muun muassa kotimaisten logistiikkayritysten palveluiden ja -prosessien kehittämistä. Bask toimii kesällä 2008 alkaneessa kaksivuotisessa Tekesin rahoittamassa hankkeessa HSEn osalta johtavana tutkijana. Hanke selvittää palvelujen näkökulmasta yritysten palvelutarjooman ja verkostojen trendejä sekä tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia. Palvelumalleja kehittäen logistiikka-alan yritysten asiakkaat voivat saavuttaa esimerkiksi skaala- ja valikoimaetuja, lisätä joustavuutta, alentaa kustannuksia, tuottaa uusia palveluita ja päästä tarvittaessa nopeasti uusille markkinoille. Tutkimme myös minkälaisia uudentyyppisiä palveluja logistiikkaalan yritykset tarjoavat. Miten yrityksissä on mietitty modulaaristen palvelujen kehittämistä ja mitä modulaarisuus voisi tulevaisuudessa merkitä? Entä miten erilaisia modulaarisia palveluita voisi suunnitella ja tarjota? Taloustilanteen kiristyminen näkyy alan yrityksissä, kun kuljetettavat tavaravirrat vähenevät. Anu Bask näkee tilanteessa kuitenkin myös mahdollisuuksia logistiikka-alalle. Logistiikkayritysten kannattaakin Baskin mielestä ryhtyä kehittämään nyt palvelujaan. Tässä tilanteessa potentiaalit asiakasyritykset saattavat alkaa miettiä, kannattaisiko logistiikkapalvelut ulkoistaa tai onko syytä ylläpitää omia varastoja, jos niiden käyttö on pientä. Tuotantoyrityksille on etua esimerkiksi palvelujen ostamisesta yhteisvarastoista. Näenkin, ettei ulkoistuksen tarve vähene. Alan yritykset pystyvät tarjoamaan palvelut tehokkaammin ja tuovat joustavuutta eri tilanteisiin, joissa kysyntä heikkenee Uudentyyppisten palvelumallien kehittäminen ja tarjoaminen ovat nyt ajankohtaisia. Alan yrityksillä olisi nyt loistava tilaisuus mennä entistä vahvemmin mukaan asiakkaidensa supply chain ketjuihin eli tarjoamaan palveluja esimerkiksi kaupan ja tuotantoyritysten toimitusketjuihin. Oleellista olisi nyt tässäkin miettiä modulaaristen palvelumallien kehittämistä. Anu Bask muistuttaa, että modulaarisuutta on tutkittu tuotteissa, tuotannossa ja tuotesuunnittelussa jo pitkään, mutta logistiikka-alan palvelututkimuksessa se on uutta. Paljon puhuttu innovatiivisuus voi olla uudenlaisia tapoja tuottaa asiakasyrityksille monimutkaisia palvelurakenteita ja palvelumalleja, vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, lyhentää uusien palvelujen ja ratkaisujen tuloa markkinoille ja luoda asiakasyrityksille mahdollisuuksia ulkoistaa osa tuotannosta, jakelusta, kokoonpanosta tai asennuksista logistiikka-alan yrityksille. Uusina palveluina alalla ovat näkyneet muun muassa erilaiset kokoonpanopalvelut. Toimistoelektroniikkapuolella yhdistellään eri osista tuotteita ja hoidetaan koneiden asennukset ennen tuotteiden toimitusta asiakkaan asiakkaalle. Logistiikkapalvelujen osalta ModSeC-hanke pyrkii keskittymään erityisesti yritysten välisten modulaaristen logistiikkapalveluiden käytettävyyteen, laatuun ja toteutettavuuteen, sillä tutkimustulosten halutaan hyödyttävän myös yrityksiä. Osana ModSeC-hanketta logistiikan nykytilannetta Oulun yliopisto ja HSE kartoittavat haastattelemalla 40 logistiikkapalveluita tarjoavaa yritystä. PIENET JA KETTERÄT VERKOSTOITUVAT Ala on kansainvälistynyt ja tuotanto hajautuu eri maihin, mikä aiheuttaa logistiikka-alan yritysten asiakkaille erilaisia palvelutarpeita. Alalla tehdään myös paljon yritysostoja. Suurissa yrityksissä mietitään nyt oman toiminnan vakioimista eli esimerkiksi prosessien standardointia eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Vaikka maailmanlaajuisesti tarkasteltuna logistiikkapalvelut keskittyvät isojen toimijoiden käsiin, pienille yrityksille verkostoituminen tuo lisäarvoa. Verkostoituminen voi olla pienelle yritykselle strateginen valinta. Tosin yritykset eivät välttämättä kerro esimerkiksi kotisivuillaan, miten ne toimivat verkostona. Voi olla, että saman brändin eli tuotemerkin alla toimii useita itsenäisiä yrittäjiä, joilla on myös omat tuotemerkkinsä. Uskon, että logistiikkapalvelujen ulkoistus ja palvelujen ostot kasvavat jatkuvasti. Tähän saakka lisäarvopalvelujen osto on ollut kohtuullisen pientä, mutta jatkossa sen merkitys tulee kasvamaan. Näenkin palvelujen kehittämisessä paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille, kunhan uudet palvelukonseptit ovat innovatiivisia ja palvelut tulevat lähelle ostajia. Ydinkysymys on, miten hyvin palvelut onnistutaan toteuttamaan ja saadaanko siitä kilpailuvalttia. Anu Bask uskoo talouskriisin aikana syntyvän uudenlaisia tapoja tarjota alan palveluja. Kuva: Anu Baskin arkisto KTT ANU BASK INFOBOX - väitöskirja Preconditions of Successful Supply Chain Relationships palkittiin vuoden 2007 Logistiikkatutkimuksena. Väitöskirja oli logistiikan aineen ensimmäinen artikkelimuotoinen Helsingin kauppakorkeakoulussa ja siinä tarkasteltiin toimittaja- ja asiakassuhteiden edellytyksiä. Väitöskirja jakoi toimitusketjun tarkastelun kolmeen osaan: rakenteeseen, liiketoimintaan ja johtamiseen. - työskentelee sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Tohtorikoulutuskeskuksessa jatkokoulutushallinnossa että liiketoiminnan teknologian laitoksella logistiikan johtavana tutkijana HSEn osalta ModSeC-hankkeessa. ModSeC = Kuinka modulaarisuus mahdollistaa uusien yrityspalvelujen kehittämisen? Kesällä 2008 alkanutta kaksivuotista Oulun yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteistä Tekes-hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Projektin johtajana toimii taloustieteiden tiedekunnasta KTT Saara Pekkarinen. Hankkeessa on kansainvälisinä kumppaneina yliopistoja Tanskasta, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Yrityskummppaneita ovat Pöyry Civil Ltd, Herman Andersson Ltd, Nokia Plc ja Itella. LOGISTIIKKAPALVELUJEN MODULAARISUUS - palvelun osat, ominaisuudet tai tehtävät voidaan tunnistaa tai eriyttää toisistaan - palvelujen ominaisuuksia voidaan yhdistellä helposti ja mittakaavaa muuttaa - palvelujen eri osien välinen riippuvuus on vähäistä - osien väliset rajapinnat voidaan tunnistaa ja määritellä MODULAARISUUDEN HYÖDYT - skaala- ja valikoimaedut tuovat kustannussäästöjä, joustavuutta, nopeutta ja ketteryyttä - joustavuus (strateginen joustavuus, resurssijoustavuus ja koordinointijoustavuus) - suorituskyky ja tehokkuus Kuljetus & Logistiikka 11

12 ALAN UUTISET & AMMATTILAISET myös verkossa Tilaa lehti VELOITUKSETTA postitse tai sähköisesti! Express Regal lavettihyllyt paketti- ja jakelukuljetuksiin. Monikäyttöinen lavettihylly, joka on kätevästi nostettavissa seinälle. Mitoitus auton ja käyttötarpeen mukaan, kysy lisää! SUUNNITTELU - MYYNTI - ASENNUS Ormuspellontie 9, Helsinki Puh HELSINKI - HANKO - TURKU - LAHTI

13 Pakettiautojen autoverosta hiilidioksidipäästöihin perustuva autoverolle kannettava alv poistuu Hallitus antoi asetuksen, jolla autoverolain muutokset saatetaan voimaan Paketti sisältää pakettiautojen autoveron uudistamisen sekä arvonlisäveron poistamisen autoverolta ja autoveron vastaavan suuruisen korottamisen. YMPÄRISTÖTEKIJÄT KOROSTUVAT - HENKILÖAUTOJEN KULUTTAJAHINTOIHIN EI MUUTOKSIA Autoverolle kannettava arvonlisävero poistuu. Muutos ei pääsääntöisesti vaikuta kuluttajahintoihin, sillä autoveroa korotetaan arvonlisäveroa vastaavalla määrällä. Autoverotuksesta tulee läpinäkyvä, mikä tarkoittaa sitä, että autoveron määrä ilmoitetaan laskussa omana eränään asiakkaalle. Tämän johdosta hiilidioksidipäästöt korostuvat, sillä autovero määräytyy niiden perusteella. Muutos vaikuttaa eniten yritysautoihin, kuten takseihin, autokoulu- ja autovuokraamoautoihin sekä leasing-autoihin. Vähennyskelpoisen arvonlisäveroosuuden pienentymisen kustannusvaikutus arvonlisäverovelvollisille yrityksille on viitisen prosenttia. ENERGIATEHOKKAAT PAKETTIAUTOT ENTISTÄ KIINNOSTAVAMPIA Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin pakettiautojen hinnat nousevat ja joidenkin laskevat. Muutokset suosivat energiatehokkaita, vähän polttoainetta kuluttavia pakettiautoja kaikissa kokoluokissa. Yli 2500 kg painavien pakettiautojen päästöperusteista veroprosenttia alennetaan kokonaismassan perusteella, jotta kysyntä ohjautuisi tarkoituksenmukaiseen kuljetuskalustoon. AUTOKAUPPIAAT OVAT VARAUTUNEET VEROMUUTOKSEEN YRITYSAUTOJA TILATTU VARASTOON Autokauppa on sujunut alkuvuonna suunnitelmien mukaan niin uusien kuin käytettyjenkin osalta. Autokauppiaat ovat varautuneet siihen, että yritysautojen kauppa kiihtyy ennen huhtikuun alun veromuutoksia, tilaamalla autoja maahan normaalia suurempia määriä. Näin varmistetaan, että verohyödyn saaminen ei tyssää liian pitkiin toimitusaikoihin. Vaikka myös autoalalla on ollut tai on meneillään yhteistoimintaneuvotteluita, mitään suurta lomautusaaltoa ei ole näkyvissä. Vaikka uusien autojen kauppa on vähentynyt viime vuoteen verrattuna, autojen huolto- ja korjaus jatkuu myös taantuman aikana ja jälkimarkkinoiden merkitys alan ja yksittäisen autoliikkeen työllisyydelle on suuri. Pakettiautojen autovero muuttuu huhtikuun alusta hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Venäjän maantieliikenteen painorajoihin muutoksia Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut Venäjän liikenneministeriölle, ettei Suomi voi enää sallia yli 38 tonnia painavien venäläisten ajoneuvojen liikennöintiä Suomen tieverkolla ilman ylipainolupaa. Uusi käytäntö astui voimaan 15. helmikuuta. Tieto käytännön muutoksesta on toimitettu myös Venäjän ulkomaanliikenteen harjoittajien keskusjärjestölle ASMAP:lle. Muutoksen syynä on se, että nykyinen käytäntö on maantieliikennesopimuksen sekä Suomen lainsäädännön vastainen. Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan Venäjällä rekisteröity yhdistelmä tarvitsee aina Ajoneuvohallintokeskuksen poikkeusluvan, jos yhdistelmän kokonaispaino ylittää 38 tonnia. Ylipainolupien poikkeuskäytännön taustalla on vuonna 2001 sovittu tavoite tasapuolisten ehtojen luomiseksi suomalaisille ja venäläisille liikenteenharjoittajille. Suomen ja Venäjän sopiman käytännön mukaan kokonaispainoltaan 42 tonnin ajoneuvojen liikennöinti kummankin osapuolen alueella sallitaan ilman erikoislupia sillä ehdolla, että akselipainot vastaavat kansallisia määräyksiä. Akselipainoja koskeva lisäys tehtiin erityisesti Venäjän toivomuksesta. Suomessa tämä merkintä on aiheuttanut ongelmia valvontaviranomaisille ja he ovat toistuvasti pyytäneet tarkennusta sovellutusohjeisiin. Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut Venäjän liikenneministeriön kanssa neuvottelut maittemme välisen maantieliikennesopimuksen muuttamiseksi. Tarkoituksena olisi muuttaa tiemaksuja ja raskaiden ajoneuvojen painoja ja mittoja koskevia määräyksiä sekä sopia taksiliikenteen pelisäännöistä. Kuljetus & Logistiikka 13

14 Teksti ja kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen Pietarissa riittää taksisuhareita 14 Kuljetus & Logistiikka

15 Matkailijalle taksikyyti voi olla Pietarissa nykyäänkin melkoinen seikkailu. Talouskriisi on tuonut kaduille entistä enemmän amatöörejä, jotka heittävät taksikeikkaa. Suomen asemalla junamatkalaisia odottelee keltaisin liivein varustautuneita ns. taksimiehiä, jotka lupaavat heittää keskustakeikan 700 ruplalla. Pienen tinkimisen jälkeen hinta tipahtaa kyllä, mutta harvemmin 500 ruplan alle. Kaupungissa pidempään asuneet pitävät näitä keltamustin valoin varustettuja taksiyrittäjiä mafian miehinä, jotka kehtaavat repiä kyydeistä sen, mitä matkailija harhautuu maksamaan. Satunnaisen matkailijan on syytä muistaa, että kaupungissa käytetään vaikka toisin voisikin luulla - yleisesti ohjehintoja eli kahdeksan kilometrin säteellä taksikyydin pitäisi hoitua ruplalla, mikä oli reilusti alle 10 euroa. Viime syksyyn saakka eurolla sai 36 ruplaa, nyt parhaillaan jopa kymmenisen ruplaa enemmän. Taksimatkan hinta suhteutuu muihin elinkustannuksiin, kun muistaa, että venäläisten suosimissa lounaspaikoissa aterian saa yleensä ruplalla. Perinteisen taksikyydin saa pyytämällä hotellia varaamaan taksin virallisesta taksiyrityksestä tai soittamalla yritysten varauskeskuksiin itse. Toki aina ei ole takeita, että välityskeskuksessa puhutaan muuta kuin venäjää. Tilauksen yhteydessä tilaaja saa yleensä itselleen taksin kyytinumeron sekä auton värin ja merkinkin, että osaa poimia kadulta oikean taksin oikeaan aikaan. Taksit saattavat myös soittaa hotellien vastaanottoon ollessaan sovitussa paikalla. Talouskriisin vaikutuksia ilmeisesti sekin, että jopa hotelleissakin virallisen taksinkuljettajan sijaan aulassa odottaakin vastaanottovirkailijan tuttu, joka suostuu heittämään keikan noin 500 ruplalla. Toki asiakkaalta varmistetaan taksan sopivuus etukäteen. Venäläisen riippumattoman sanomalehti Novaja Gazetan mukaan Moskovaan on talouskriisin myötä ilmaantunut uusi erikoislaatuisten autoilijoiden joukko, joka hankkii lisäansioita laittomalla taksitoiminnalla. He ovat lehden mukaan ns. toimistoplanktonia eli keskitason johtajia ja asiantuntijoita. Runsaaseen rahankäyttöön tottuneet toimistohenkilöt joutuvat nyt vaikean tilanteen eteen, sillä heidän täytyy yrittää yhä elättää perhe ja itsensä, siksi budjettia paikataan heittämällä pimeitä taksikeikkoja. Matkailijalle tilanteen nopea muuttuminen näyttäytyy Pietarissa niin, että kun vielä viime talvena ja syksynä saattoi joutua Kuljetus & Logistiikka 15

16 odottelemaan satunnaista taksikuljettajaa ja heilutella kättään pitkäänkin tien varrella, nyt pimeitä takseja on tarjolla reippaasti. Jos erehtyy toljailemaan paikallaan pääkatu Nevski Prospektin varrella ilta-aikaan, pian kohdalle voi alkaa pysähdellä jarrut kirskuen kyydin tarjoajia. Pimeät taksit, joita ajavat yleensä siis ihan tavalliset perheenisät, ovat myös edullisimpia. Kokeneilla Pietarin-kävijöillä on omat konstinsa käyttää takseja. Yksi kertoo pysäyttelevänsä vain nappisilmä-ladoja eikä maksa koskaan 150 ruplaa enempää. Pääasia on sopia jo ennen kuin autoon astuu sekä päämäärä että hinta. Tinkiä kannattaa, eikä kyytiin ole pakko hypätä, jos kuskin naamataulu tai hintataso eivät miellytä. Itselleni kävi loppuvuonna tapaus, että oli pakko päästä autoon suojaan hyytävää merituulta. Kohdalle pysähtyi hirveässä ruuhkassa heti ensimmäinen auto, kiltinoloinen perheenisä, jonka kanssa en siinä paniikissa sopinut hintaa. Jonkinlaista keskusteluakin saimme aikaan venäjäksi. Perillä päätin maksaa 400 ruplaa, Pietarissa voi hemmotella itseään myös ajelemalla valkoisella tai mustalla erikoispitkällä limusiinillä tai muulla luksusvempeleellä. koska matka oli useita kilometrejä ja ruuhka melkoinen. Hän kuitenkin nappasi neljästä setelistä vain kaksi itselleen. Pietarissa voi hemmotella itseään myös ajelemalla valkoisella tai mustalla erikoispitkällä limusiinillä tai muulla luksusvempeleellä. Näitä vehkeitä näkee viikonloppuisin enemmänkin, sillä morsiuspareilla on tapana ajella nähtävyydeltä toiselle kuvauttamassa itseään ja pysähdellä samalla ripustelemaan pieniä munalukkoja kiinni siltojen rakenteisiin kestävän rakkauden symboliksi. Erikoisuutena Pietarissa toimii myös naisten taksiyritys eli Ladybird. Kaikki yrityksen kuljettajat ovat naisia, ja autoihin saa turvaistuimia. Yritys kuljettaa tarvittaessa myös lapsia ilman saattajia. Yksi palvelumuodoista on noutaa synnytyslaitokselta äitejä ja vauvoja kotiin, ja muistoksi vastasyntyneille lahjoitetaan pieni pehmolelu. Venäläiset antavat mielellään toisilleen pieniä lahjoja ja kukkia, joten Ladybird on räätälöinyt pienrahdin kuljetuksesta itselleen uudenlaisen lisäpalvelun. Omia palveluja löytyy myös morsiuspareille. Pietarissa pidempään asuvat suomalaiset suosittelevat pitämään tallessa etenkin ns. miljoona- ja eurotaksien tilausnumerot. Näiden yritysten autokanta on yleensä hyvä, ja monet kuljettajista ovat tottuneet palvelemaan myös ulkomaalaisia. Pimeillä takseilla ajaminen voi toki tuoda lisäseikkailua matkailijan menoon, mutta perusjärkeä ei kannata unohtaa. Kunnon pöllyssä oleva suomalaismies on yöaikaan riistaa niin Pietarissa kuin missä tahansa muussakin maailman metropolissa. Taksiyrityksiä Pietarissa Eurotaxi, puh , yrityksellä on myös limusiinejä ja mersuja käytössään. Ladybird, puh , Taxi , puh Taxi 7 Millions, puh Kuljetus & Logistiikka

17 Suomen Transval Oy ja Jungheinrich Lift Truck Oy jatkavat yhteistyötään Suomen Transval Oy ja Jungheinrich Lift Truck Oy ovat tehneet sopimuksen 37 trukin toimittamisesta Suomen Transval Oy:n eri toimipisteisiin alkuvuoden 2009 aikana. Trukit ovat Jungheinrichin uudistuneen EFG 3-sarjan sähkövastapainotrukkeja ja sopimus kattaa myös trukkien ylläpitopalvelut. Tällä sopimuksella jatketaan Jungheinrichin ja Suomen Transval Oy:n vuodesta 2005 alkanutta yhteistyötä. Tehokkaaseen materiaalinkäsittelyyn osaltaan kuuluu myös työtehtäviin soveltuva vastapainotrukki. Jungheinrichin sähkökoneet ovat saaneet vuosien aikana henkilöstömme keskuudessa erityisen hyvää palautetta. Katsoimme kilpailutuksessa merkittäviksi tekijöiksi tuon henkilöstön mielipiteen sekä huollon toimivuuden näillä arvoilla päädyimme 37 sähkötrukin osalta Jungheinrichiin, sanoo Suomen Transval Oy:n toimitusjohtaja Risto Vilo Suomen Transval on yksi Suomen johtavia logistiikka-alan yrityksistä ja erikoistunut mm. kansainvälisten kuljetusyritysten intralogistiikan palvelutarjontaan Suomessa. Trukinkuljettajien mielipiteet vaikuttivat merkittävästi Transvalin hankintapäätöksiin. Koska Jungheinrich panostaa tuotekehityksessä ergonomiaan, helppokäyttöisyyteen ja taloudellisuuteen, Jungheinrich oli luonnollinen valinta Transvalin trukkitoimittajaksi, kommentoi Jungheinrich Lift Truck Oy:n toimitusjohtaja Aarre Viiala. Saksalainen laatu ja suomalainen joustava palvelu ovat yhteistyömme jatkuvuuden takeena, lisää Viiala. Suomen Transval on vuonna 1994 perustettu logistiikan materiaalinkäsittelyyn erikoistunut yritys, joka tuottaa asiakkailleen logistisia ulkoistamisratkaisuja aina kokonaispalvelupaketeista pienempiin osa-alueisiin. Yritys toimii pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa ja Kymenlaaksossa. Vuonna 2007 yrityksen liikevaihto oli 20 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on viime vuosina ollut 20 prosentin luokkaa vuodessa. Yrityksellä on henkilökuntaa noin 600. Jungheinrich AG on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista trukkien sekä varasto- ja materiaalivirtatekniikan toimittajista. Jungheinrich on kehittynyt palveluntarjoajaksi, joka tarjoaa asiakkailleen kattavan tuotevalikoiman trukeissa, hyllyjärjestelmissä ja palveluissa koko intralogistiikan alueella. Suomen tytäryhtiö, Jungheinrich Lift Truck Oy tarjoaa myynti- ja huoltopalveluita laajalle asiakaskunnalleen koko Suomen alueella. Langh Shipin kehtoratkaisut uuden haasteen edessä Kolmastuhannes Scania-sopimus JH-Kuljetus Oy:lle Oy Scan-Auto Ab on tehnyt Scania-sopimusta. Juhlasopimus allekirjoitettiin JH-Kuljetus Oy:n kanssa helmikuussa Seinäjoella. Juhlasopimus tehtiin JH-Kuljetuksen omistamaan Scania R 500 6x4 -puuautoon. Sopimus kattaa määräaikaishuollot ja normaalista käytöstä ja kulutuksesta aiheutuneet korjaukset. Sopimus koskee koko yhdistelmää, mukaan lukien päällirakenne ja perävaunu. - Yrityksemme kalustomäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja haluamme keskittyä omaan osaamiseemme eli kuljetustoimintaan. Autot teknistyvät ja niiden huolto vaatii ammattiosaamista, sanoo Timo Haavisto, joka vastaa JH-Kuljetuksen kuljetuspalveluista ja satamalogistiikasta. Scan-Auto tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman erilaisia huolto- ja korjaussopimuksia. Jokainen sopimus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Langh Ship Cargo Solutions -kuljetusratkaisut ovat uuden haasteen edessä, kun lähimerenkulussa kannuksensa hankkineet kehtovälikannet ja -kasetit lähtevät ensimmäisen kerran ylittämään Atlanttia matkallaan Raahesta Yhdysvaltoihin. Suurien teräskelojen kuljettamiseen kehitetyt kehtoratkaisut ovat todistaneet kykynsä Pohjois- Suomen ja Keski-Euroopan välillä, sillä kelalastit ovat pysyneet vahingoittumattomina koko yhdeksän vuoden ajan. Nyt kuljetusmuoto saa uuden haasteen m/s Marjatan lähtiessä viemään teräslastia Raahesta New Orleansiin, USA:n etelärannikolle. Menomatka kestää noin kolme viikkoa. Ruukin rahtaamassa m/s Marjatassa osa suurista teräskeloista kuljetetaan ruuman pohjalla Langh Shipin patentoimissa kehtokaseteissa. Osa teräskeloista lastataan kehtovälikansille, jotka sijaitsevat ruuman yläosassa. Tällöin aluksen painopiste nousee ja teräslastille tyypillinen ylivakaus vähenee. On ehdottomasti paljon mukavampaa lähteä viemään teräskeloja ison veden ylitse, kun tietää että ne ovat turvallisesti kehdoissaan. Kehtovälikansien avulla saadaan vielä laivan vakavuutta optimoitua huomattavasti verrattuna perinteisellä tavalla lastattuun lastiin, jossa kaikki teräsrullat joudutaan ahtaamaan ruuman pohjalle, toteaa kokenut merikapteeni Harri Viljaharju. Kuljetus & Logistiikka 17

18 Raskaan kaluston palvelukeskus Continental Michelin Goodyear Yokohama Bandag Pinnoitukset Galgoa Pinnoitukset Lisäksi valikoimastamme löytyy.. Exide Akut Beral jarruosat Teboil Öljyt Philips polttimot Laturit ja solenoidit Focolift varaosat Perälaudan letkut Ilmaletkut ja sähkö/ ABS spiraalit Ja paljon muuta sälää Tietenkin meiltä löytyy myös henkilöautojen renkaat ja vanteet sekä Rengashotellipalvelut. Nyt Raskaan kaluston palvelukeskuksestamme Vuosaaren Satamasta. Uudet hyvät koneet ja ammattitaitoinen henkilökunta pitää huolen että matkasi jatkuu mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Työn valmistumista voit odotella vaikkapa Kotiruokaa valmistavan Ravintola Vuoskan tiloissa. Vuoska Ravintola Vuoska tarjoaa sinulle aitoa herkullista kotiruokaa 24 h vuorokaudessa. Aamiainen Lounas-buffet Päivällis-buffet Yöruokaa Lihapiirakkaa ja muuta hyvää grilliruokaa Meillä myös suihkut ja sauna Rahtarinkatu 5, Helsinki LASINPESUNESTE TARJOUS 3,45 /5 L kannu -40c pakkaskestävyys Hinnat Alv 0% TIKKURILAN RENGAS OY:n toimipisteet: Rahtarinkatu 5, Mannerheimintie 134, Helsinki Helsinki. Puh Puh Kaikki renkaat: Ha, Pa, Ka ym. isot huollot, varaosat Ha, Pa ja Mp Kielotie 4-6, Jokiniementie 31, Vantaa Vantaa Puh Puh Ha, pa ja mp renkaat sekä ha öljynvaihdot KA renkaat, huollot ja varaosat Lisätietoja /Kosonen

19 Kim Salomaa käskee trukkiaan hellällä kädellä, jotta helposti särkyvät tasolasilevyt eivät särkyisi siirron aikana. Industrial News Service INS Oy/Ab James Bond -auton lasit Suomesta Lasinteko on tarkkaa ja hellää käsittelyä vaativaa toimintaa, jossa myös trukeilla on tärkeä osa. Tulisi rumaa jälkeä, jos kuorma kaatuisi, toteaa Pilkington Lahden Lasitehtaan trukinkuljettaja Kim Salomaa nostaessaan varovasti jatkokäsittelyyn menevää muutaman tonnin painoista raakalasilevytelinettä. V uonna 1922 perheyrityksenä aloittanut Pilkington Lahden Lasitehdas on osa kansainvälistä NSG Groupia. NSG puolestaan on yksi maailman suurimmista lasi- ja lasituotteiden valmistajista, jolla on Lahden lisäksi toimintaa Suomessa kuudella eri paikkakunnalla. Lahden Lasitehdas valmistaa vuodessa tonnia 1 6 millimetrin paksuista tasolasia ajoneuvoteollisuuden ja rakennusteollisuuden käyttöön. Kaksi kolmasosaa tuotannosta jatkojalostetaan konsernin muissa Suomen tehtaissa. Tästä raakalasista olemme esimerkiksi Ylöjärven autolasitehtaassamme valmistaneet mm. James Bond -elokuvissa olleiden Aston Martinien laseja, kertoo Pilkington Automotive Finland Oy:n ostopäällikkö Jukka Halme. AJONVAKAUTUS VAKIONA Kaikkiaan Pilkington Automotiven Suomen tehtailla käytetään kymmeniä vastapainotrukkeja tehtaiden tuotantoprosessien eri vaiheissa aina raakalasitelineiden nostelusta valmislasilaatikoiden siirtoon. Trukeilta vaadimme helppokäyttöisyyttä, tarkkuutta ja luotettavuutta. Vastapainotrukkimme päätoimittaja on viimeiset vuodet ollut Toyota, jonka trukkien hinta-laatusuhde on kohdallaan ja huolto hyvin toimiva. Ylöjärven tehtaalla käytämme uusimpia kaasukäyttöisiä Tonero-vastapainotrukkeja valmiiden tuotteiden lastaukseen ja raakalasin purkuun ulkotiloissa, Jukka Halme sanoo. Pilkington Automotive panostaa maailmanlaajuisesti tarmokkaasti työturvallisuuteen, ja myös tässä suhteessa Toyotan vastapainotrukit ovat Halmeen mukaan hyvä vaihtoehto. Trukkien käyttöturvallisuutta edistävä järjestelmä (SAS eli System of Active Stability) parantaa trukin ajo-ominaisuuksia tehden näin tavarankäsittelyn turvallisemmaksi, hän sanoo. Turvallisuusjärjestelmä toimii kuljettajan huomaamatta, samaan tapaan kuin autojen ajonvakautusjärjestelmät. En voi muuta sanoa kuin että trukkia on helppo ohjata ja että työskentelyolosuhteet ovat kaikin puolin kohdallaan, trukinkuljettaja Kim Salomaa toteaa. LASIA MONEKSI TUOTTEEKSI Tasolasia valmistetaan Lahden Lasitehtaalla Pilkingtonin kehittämällä float-menetelmällä, joka on nykyään korkealaatuisen lasinvalmistuksen standardimenetelmä kaikkialla maailmassa. Uunissa sulatettu lasimassa virtaa uunista jatkuvana nauhana tinakylpyyn, jossa se leviää sulan tinan päälle tasaiseksi pinnaksi. Lasin paksuus määrätään säätelemällä vetonopeutta. Kontrolloidun jäähdytyksen jälkeen lasi on käytännöllisesti katsoen yhtä tasaista kummaltakin puolelta, tehtaan alihankintateknikko Jukka Koskinen kertoo. Tinakylvystä lasi kulkee jäähdytykseen ja edelleen katkaistavaksi isoiksi levyiksi. Lasi jalostetaan yleensä edelleen Pilkington Automotiven omien tai muiden asiakkaiden tehtaissa ennen kuin se asennusvalmiina tuotteena asennetaan rakennuksiin ja ajoneuvoihin. Leikkaamme levyt täällä valmiiksi niin, että jatkokäsittelyssä syntyy niin vähän hukkaa kuin mahdollista. Koska joudumme siirtämään suuria määriä lasia tuotantoketjun eri vaiheissa, ovat trukit tärkeä osa tuotantoprosessiamme, Jukka Koskinen kertoo. /ins Kuljetus & Logistiikka 19

20 Yritykset, PANOSTAKAA kotisivujenne päivittämiseen! 20 Kuljetus & Logistiikka

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: Kuljetusten kysyntä laahaa, kuormaautokauppa vilkastunut - Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä Tiedotustilaisuus 4.9.2013

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru

Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä. Tiivistelmä. Pertti Kiuru Teollisoikeudet Venäjällä ja eräissä Euraasian maissa - kokemuksia hyödyntämisestä Tiivistelmä Pertti Kiuru Tausta Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia teollisoikeuksien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen

Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Missä mennään työmarkkinoilla? Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen Sopimusten mukaiset toimialakohtaiset neuvottelut keväällä 2009 Teknologiateollisuus Työntekijät, tietotekniikan palveluala ja ylemmät toimihenkilöt:

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Oulun Kauppakamari 4.10.2013 Pekka Ottavainen Hallituksen puheenjohtaja Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä Rosatomin laitoksesta Fennovoima ja venäläinen

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot