Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot"

Transkriptio

1 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1

2 2

3 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner Fuels and Vehicles) on laatinut englantilainen Energy Saving Trust Euroopan komission IEE-ohjelman tukemaa TREATISE-projektia varten elokuussa Suomen olosuhteisiin räätälöidyn suomenkielisen oppaan ovat toimittaneet Nils-Olof Nylund TEC Transport Energy Consulting Oy, Seppo Hulkkonen ja Seppo Pyrrö Motiva Oy. TREATISE projektin toteutusta ja oppaan tuotantoa ovat tukeneet Euroopan komission Intelligent Energy Europe (IEE) ohjelma, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä liikenneja viestintäministeriö. Tämän julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan tekijät. Se ei edusta Yhteisön mielipidettä. Euroopan komissio ei ole vastuussa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä missään muodossa. Tuotettu yhteistyössä Euroopan komission e-atomium- ja Competence-projektien kanssa. 3

4 Sisällys Sisällysluettelo Sisällys Johdanto 7 Bensiini ja diesel polttoaineena 8 Pienempiä ja kevyempiä autoja 8 Päästöjen vähentämisen teknologioita 10 Moottorien teho on noussut ja hyötysuhde parantunut 13 Vähärikkiset polttoaineet 14 Ympäristöhyödyt 14 Hybridiautot 15 Hybriditeknologia 15 Hybridiautojen markkinointi 17 Ympäristöhyödyt 17 Taloudellisuus 17 Markkinaosuus 18 Nestekaasu 19 Nestekaasuajoneuvot 19 Nestekaasuajoneuvojen turvallisuus 19 Ympäristöhyödyt 20 Markkinaosuus 20 Taloudellisuus 20 Maakaasu 22 Maakaasuajoneuvot 22 Maakaasujärjestelmät ja -teknologia 23 Ympäristöhyödyt 23 Taloudellisuus 24 Markkinaosuus 24 Biopolttoaineet 26 Biodiesel 27 Biodieselin tuotanto 27 Seokset ja moottorien takuut 27 Taloudellisuus ja saatavuus 28 Ympäristöhyödyt 28 4

5 Sisällysluettelo Bioetanoli 29 Bioetanolin tuotanto 29 Sekoitukset ja ajoneuvojen takuut 30 Tarvittavat muutokset moottoriin, kun bioetanolia on yli 5 % 30 Autojen takuut 31 Polttoaineen käsittely 31 Taloudellisuus ja saatavuus 31 Bioetanolin ympäristöhyödyt 31 Biokaasu 32 Ympäristöhyödyt 32 Markkinaosuus 32 Sähköautot 34 Suomen Postin sähköauto-ohjelma 34 Akkujen ominaisuudet 34 Akkutyypit 35 Ympäristöhyödyt 36 Taloudellisuus 36 Polttokennoautot 37 Polttokennon toiminta 37 Polttokennotyypit 37 Tankkausvaihtoehdot 37 Ympäristöhyödyt 38 Taloudellisuus 38 Markkinaosuus 38 Vetyautot 39 Vetyauto on jo todellisuutta Suomessa 39 EU:n tavoitteet liikennepolttoaineille 40 Liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistäminen Suomessa 40 Määritelmät ja lyhenteet 43 5

6 6

7 JOHDANTO TREATISE-projekti TREATISE-projekti on Euroopan komission IEE-ohjelman osittain rahoittama projekti. Projektissa kehitetään, tuotetaan ja toteutetaan koulutusohjelma liikenteen energiankäytöstä. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueelliset ja paikalliset toimijat liikenteen energiankäytön kysymyksissä. Koulutuksen tueksi on tuotettu koulutusoppaat. Projektin päämääränä on lisätä paikallisten toimijoiden tietoisuutta, tietoa ja kokemusta liikenteen energiankäytöstä sekä edistää yhteisprojekteja liikenteen energiankäytön tehostamiseksi. Lisäksi pyritään tuottamaan hyvien käytäntöjen (best practice) malli paikalliselle tasolle sekä käynnistää ja rohkaista uusia aloitteita ja projekteja liikenteen energiankäytön alueella. TREATISE -projektia koordinoi Energy Saving Trust Iso-Britanniasta ja projektipartnereina toimivat SenterNovem (Alankomaat), VITO (Belgia), IDAE (Espanja), CRES (Kreikka), Austrian Energy Agency (Itävalta) ja Motiva Oy Suomesta. Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot opas Tämä opas käsittelee vaihtoehtoisia polttoaineita ja ajoneuvoja, joiden avulla voidaan lisätä energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Opas kuuluu kolmen oppaan sarjaan, joka on tuotettu kansainvälisen, Euroopan komission IEE-ohjelman vuosina toteuttaman TREATISE*-projektin puitteissa. Nämä kolme opasta käsittelevät seuraavia aiheita: Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot (Cleaner fuels & vehicles) Taloudellinen ajaminen (Ecodriving) Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) Treatise-projektin esittely, tuotteet ja tulokset julkaistaan myös suomenkielisenä projektin verkkosivuilla * Koulutusohjelma paikallisille energiatoimistoille sekä paikallisille liikenteen kestävän energiankäytön toimijoille (Training programme for local energy agencies and actors in transport and sustainable energy actions) 7

8 Bensiini ja diesel polttoaineena Viimeisten vuoden aikana autoihin liittyvä teknologia ja polttoaineiden laatu ovat kehittyneet merkittävästi. Tämä on vähentänyt autojen haitallisten kaasumaisten yhdisteiden ja hiukkasten ominaispäästöjä, mikä puolestaan on vaikuttanut positiivisesti ihmisten terveyteen. Nimenomaan hiukkaset katsotaan terveydelle haitallisimmaksi päästölajiksi. Samaan aikaan autojen määrän voimakas kasvu on kuitenkin osittain syönyt saavutettuja päästöjen kokonaisvähenemiä. Tässä oppaassa tarkastellaan päästöjen vähennyksen teknologioita ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Lisätietoja on Treatisen julkaisussa Background: Road Transport Emissions, Legislation and Policies. VTT Prosessit /Edita, Energia Suomessa ISBN Pienempi auto pienentää polttoaineen kulutusta ja parantaa ympäristöystävällisyyttä. Pienempiä ja kevyempiä autoja Autojen kehityksessä on pyrkimyksenä pienempi polttoaineen kulutus, joka säästää rajallisia polttoainevaroja ja pienentää ympäristöpäästöjä. Yksi keino yksilötasolla pienentää polttoaineen kulutusta on hankkia pienempi ja kevyempi auto. Viime vuosina Euroopan automarkkinoilla on pienempien autojen suosio noussut jonkin verran, mutta tällä alueella on vielä paljon parannettavaa. Syvälle juurtuneet kulttuuriset mieltymykset ja autoihin liitettävät merkitykset - auto statussymbolina tai persoonallisuuden ilmentäjänä - johtavat siihen, että monet ihmiset valitsevat yhä tarpeisiinsa nähden turhan ison ja voimakkaan auton, joka kuluttaa enemmän polttoainetta. Useissa Euroopan maissa pienillä vähän kuluttavilla dieselautoilla on kuitenkin vankka asema. Autokauppojen mainonta on perinteisesti vahvistanut tilannetta, ja isojen ja kalliiden autojen tuottamat katteet ovat suurempia. Viime vuosina on kuitenkin esiintynyt rohkaisevia esimerkkejä autonvalmistajista, jotka mainostavat tuotteitaan erityisesti ympäristönäkökohtiin vedoten. Esimerkkejä automainnonasta harhateillä anna unelmien ohjata elämääsi nauti tehokkaasta moottorista urheilullinen diesel nauti vapauttavasta turvallisuuden tunteesta 8

9 Toyota Land Cruiser ja Toyota Corolla (Lähde: Toyota Land Cruiserin ja Corollan polttoaineen kulutus ja CO 2 - päästöt. Autoa voi keventää käyttämällä keveämpiä rakennusmateriaaleja kuten alumiinia ja muita kevyitä metalliseoksia. Materiaalivalinnoilla tapahtunutta painonsäästöä kuitenkin kompensoivat uudet turvallisuutta ja mukavuuttakin parantavat lisävarusteet. Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa myös autossa käytettävien lisälaitteiden määrä. Auton sähkölaitteet ja ilmastointi lisäävät polttoaineen kulutusta, koska nämä ottavat käyttövoimansa auton moottorista, joko laturin kautta tai mekaanisesti. Ilmastointi autoissa on yleistynyt nopeasti. Ilmastointi lisää polttoaineen kulutusta huomattavasti. Tutkimusten mukaan ilmastoinnin käyttö täydellä teholla lisää auton polttoaineen kulutusta noin 0,2 litraa/100 km/ henkilöautoissa ja normaali sekakäyttö vuoden aikana lisää kulutusta noin 5 %. Automaattinen ilmastointi olisi täten hyvä saada kytketyksi pois silloin kun ilmastoinnin käyttö ei ole välttämätöntä. Kevyiden materiaalien käytön vastapainoksi auton painoa lisäävät turva- ja mukavuusvarusteet. Sähköisten laitteiden lisääntyminen autoissa lisää polttoaineen kulutusta Kuljetusalalla polttoainekustannusten minimointi on yrityksille tärkeää ja useita polttoaineen säästöön tähtääviä toimenpiteitä on toteutettukin. Parannukset kuljetusalalla saavutetaankin todennäköisimmin teknisellä kehityksellä ja kouluttamalla kuljettajia uuden tekniikan käyttövaatimuksiin sekä kehittämällä raportointi- ja kannustinjärjestelmiä. Vuoden 2009 alusta lähtien vaaditaan raskaan liikenteen kuljettajilta viiden vuoden jaksossa yhteensä 35 tuntia taloudellisen ja turvallisen ajotavan koulutusta, 10 osa tästä koulutuksesta voidaan toteuttaa korkeatasoisella simulaattorilla. Tällä hetkellä Suomessa on kolme simulaattoria; yksi linja-auto- ja kaksi kuorma-autosimulaattoria. Lisätietoa ajosimulaattoreista: 9

10 Päästöjen vähentämisen teknologioita Henkilöautoissa katalysaattorit ovat vähentäneet ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä huomattavasti. Ajoneuvojen päästöille asetetaan rajoituksia EU-maissa ns. Euro -päästömääräyksillä, jotka määrittelevät kiinteiden hiukkasten, typen oksidien, hiilimonoksidin ja hiilivetyjen sallitut tasot. Henkilöautojen Euro 4 vaatimukset astuivat voimaan 2005/2006. Raskaan kaluston osalta Euro 4 määräykset ovat voimassa kaikkien uusina rekisteröitävien ajoneuvojen osalta alkaen. Euro 5 puolestaan astuu voimaan uusille moottorityypeille ja kaikille uusille raskaille autoille Jälkikäsittelytekniikka tekee nyt tuloaan myös raskaaseen kalustoon. Päästömääräysten takia päästöt ovat jo vähentyneet huomattavasti. Raskaassa kalustossa ero Euro 3:n ja Euro 4:n päästömääräysten välillä on myös merkittävä. Typpioksidien (NOx) päästöjä leikataan viidestä 3,5:een g/kwh, mikä tarkoittaa päästöjen alentamista 30 prosentilla. Partikkelipäästöjen (PM) pitää alentua 0,1:stä /g/kwh 0,02 g/ kwh, eli peräti 80 %. Määräysten tasoa ja alentamisen tarvetta ja kehittymistä on kuvattu alla olevassa kuvassa sekä partikkeleille että typen oksidien osalta. Euro 4 -määräysten päästötasot Lisätietoja: Bensiinimoottoreissa katalysaattori vähentää hiilivety-, häkä- ja typen oksidien päästöjä. Hiukkaset eivät ole bensiinimoottorien ongelma. 10 Katalysaattoreiden käyttöönotto bensiiniautoissa on ollut merkittävä tekninen innovaatio, joka on vähentänyt oleellisesti autojen haitallisia ympäristöpäästöjä viimeisten viidentoista vuoden aikana. 90 luvun alussa voimaan tullut Euro 1 -standardi asetti käytännössä autoille katalysaattoripakon - ilman katalysaattoria vaatimusten mukaiselle alhaiselle päästötasolle on mahdotonta päästä. Suomessa käytössä olevissa henkilöautoissa lähes 70 %:ssa on jo katalysaattori. Katalysaattori sijaitsee auton moottorin jälkeen pakoputkessa. Katalysaattori on keraaminen tai metallinen kennomainen rakenne, joka on pinnoitettu huokoisella väliaineella (wash coat) ja katalyyteillä - yleensä platinalla, rhodiumilla tai palladiumilla. Kennorakennetta ja väliainetta käytetään siksi että pinta-ala saadaan tilavuuteen nähden mahdollisimman suureksi. Pinta-alaa tarvitaan runsaasti, koska haitallisia päästöjä poistavat reaktiot tapahtuvat pintareaktiona.

11 Kolmitoimikatalysaattori Bensiinimoottoreissa käytetään yleisesti kolmitoimikatalysaattoria. Nimi tulee siitä, että se vähentää samanaikaisesti häkää, hiilivetyjä ja typen oksideja, jotka kaikki ovat haitallisia yhdisteitä. Kolmitoimikatalysaattori koostuu kahdesta osasta. Pelkistyskatalysaattori hajottaa haitalliset typen oksidit vaarattomiksi typpi- ja happimolekyyleiksi. [2NO > N 2 + O 2 ]. Hapetuskatalysaattori puolestaan hajottaa häkä- ja hiilivetypäästöt vaarattomiksi hiilidioksidiksi ja vedeksi. Pelkistyskatalysaattori toimii vain silloin, kun moottori käy lähes stoikiometrisesti, eli kun sylintereihin menevän ilman ja polttoaineen suhde on sellainen, että palaminen tapahtuu täydellisesti ilman ylijäävää ilmaa tai polttoainetta. Jotta voidaan varmistaa, että bensiinimoottori käy stoikiometrisesti, uusimmissa autoissa on kaksi happianturia. Yksi sijoitetaan pakosarjaan ja toinen, diagnostiikkafunktioita palveleva anturi heti katalysaattorin jälkeen pakokaasuvirtaan. Anturit syöttävät tietoja sähköiselle hallintajärjestelmälle, joka säännöstelee sylintereihin ruiskutetun polttoaineen määrän sopivaksi. Dieselmoottorit on suunniteltu käymään ilmaylimäärällä voimakkaan savutuksen estämiseksi, eli niissä on enemmän ilmaa kuin polttoaineen stoikiometriseen palamiseen tarvitaan. Pelkistyskatalysaattori ei kuitenkaan toimi hapettavissa olosuhteissa, joten dieselmoottoreissa ei voi käyttää kolmitoimikatalysaattoria bensiinimoottorin tapaan. Dieselhenkilöautoissa on jo pitempään käytetty hapetuskatalysaattoreita. Nämä vähentävät tehokkaasti häkää ja hiilivetyjä sekä myös jonkin verran hiukkaspäästöjä, mutta ne eivät vähennä typen oksideja. Näin ollen dieselmoottorien typen oksidien päästöt ovat paljon suuremmat kuin bensiinimoottoreissa. Tehokas tapa dieselmoottorien typen oksidien poistoon on ammoniakin ruiskutuksella varustettu pelkistyskatalysaattori (SCR, selective catalytic reduction). SCR-tekniikkaa käytetään poistamaan typen oksideita pakokaasuista. SCR järjestelmässä ureaa ruiskutetaan pakokaasuihin ennen varsinaista katalysaattoria. Urean hajotessa syntyvä ammoniakki reagoi typen oksidien kanssa muodostaen alkuainetyppeä ja vettä. Kauppanimike ruiskutettavalle ureakemikaalille on AdBlue. SCR on jo kaupallista tekniikkaa suurissa dieselmoottoreissa mm. voimalaitossovellutuksissa (joissa suuri koko ja paino eivät haittaa), ja tekniikkaa on käytetty joissakin dieselkäyttöisissä raskaissa ajoneuvoissa. SCR-tekniikka yleistynee nopeasti lähitulevaisuudessa raskaan kaluston uusien Euro 4 ja Euro 5 pakokaasumääräysten myötä. Useimmat dieselmoottorien katalysaattorit vähentävät vain hiilivetyjä ja häkää. Urearuiskutuksella varustettu katalysaattori (SCR) on tehokas typen oksidien poistaja dieselmoottoreissa. SCR yleistynee raskaissa ajoneuvoissa vuodesta 2006 lähtien 11

12 SCR-katalysattorin toimintaperiaate SCR-menetelmän etuna on, että se soveltuu kaikkiin nykyisiin ja suunniteltuihin päästövaatimusten mukaisiin sovellutuksiin. Euro 5 -moottoreissa ruiskutetaan vain AdBlueta enemmän, jotta typpioksidien määrää voidaan vähentää enemmän. Euro 4- sovellutuksissa käytetään lisäainetta noin 3-4 % polttoaineen määrästä, kun vastaava prosenttiluku Euro 5:ssä on noin 5-7 %. Urearuiskutusta ei voi käyttää, jos pakokaasujen lämpötila on alle 200 o C. Tämä tarkoittaa mm. sitä, ettei ureakatalysaattori toimi, jos moottorin kuormitustaso on hyvin alhainen. SCR katalysaattori. Pakokaasujen takaisinkierrätys (EGR) vähentää typen oksidien päästöjä alentamalla palamislämpötilaa Typen oksidien päästöjä voidaan vähentää myös pakokaasujen takaisinkierrätyksellä (EGR). Typen oksidit muodostuvat korkeassa lämpötilassa, kun ilmakehän happi ja typpi yhdistyvät. Mitä korkeampi lämpötila on, sitä enemmän typen oksideja muodostuu. Pakokaasujen takaisinkierrätyksellä pyritään alentamaan palamislämpötilaa, jolloin typen oksidien muodostuminen on vähäisempää. EGR-tekniikalla varustetut moottorit johtavat osan pakokaasusta takaisin moottoriin. Tällöin palamisen lämpötila laskee mikä puolestaan vähentää typen oksidien muodostumista. Pakokaasujen takaisinkierrätystä käytettiin 1970-luvulla Yhdysvalloissa bensiinimoottoreissa ennen kuin kolmitoimikatalysaattoreiden yleistyminen teki sen tarpeettomaksi. Euroopassa EGR-järjestelmä on asennettu lähes kaikkiin vuoden 1996 jälkeen myytyihin dieselautoihin ja -pakettiautoihin. Pakokaasujen takaisinkierrätys lisää polttoaineen kulutusta, joten autonvalmistajat eivät ole mielellään asentaneet järjestelmää raskaisiin ajoneuvoihin. Raskaiden ajoneuvojen käyttäjille polttoaineen kulutuksen minimointi on hyvin tärkeää. MAN ja Scania ovat kuitenkin valinneet EGR tekniikan ensisijaiseksi vaihtoehdoksi vuosien 2005/2006 Euro 4 -standardin täyttämiseksi. Dieselhiukkassuodattimet (DPF) poistavat hiukkasia erittäin tehokkaasti. Kerätyt hiukkaset poltetaan, jotteivät ne tuki suodattimia. 12 Myös hiukkaspäästöt ovat dieselmoottorien ongelma. Hiukkasten poistoon käytetään dieselhiukkassuodattimia (DPF), jotka suodattavat hiukkaspäästöjä auton pakokaasuista. Ne ovat erittäin tehokkaita ja poistavat jopa yli 90 % hiukkaspäästöistä. Hiukkaset ovat pääasiassa nokea, joten suodatin voidaan puhdistaa ns. termisen regeneroinnin avulla. Termisessä regeneraatiossa suodattimeen kertyneet hiukkaset poltetaan pois, jotta ne eivät tuki suodatinta.

13 Dieselmoottorin hyötysuhde on korkea, joten pakokaasujen lämpötila moottorin jälkeen on verrattain alhainen. Dieselpakokaasut eivät siksi kuumene tarpeeksi polttaakseen nokea itsestään, mutta suodattimissa voidaan käyttää hapetuskatalysaattoria alentamaan noen hapettumislämpötilaa. Tällöin on kyseessä ns. passiivinen DPF. Aktiivinen DPF ajoittain nostaa lämpötilan riittävälle tasolle polttamalla hiukan lisää polttoainetta tai lämmittämällä katalysaattoria sähköisesti. Dieselhiukkassuodattimia on nykyään asennettu vain pieneen osaan uusista raskaista ajoneuvoista, mutta ne ovat yleistymässä. Joissakin Euroopan maissa voi saada avustusta dieselhiukkassuodatinta varten. Suodattimet olisi kuitenkin hyvä asentaa jo vakiona, koska ne ovat tehokkaita ja suhteellisen edullisia. Pakokaasumääräysten kiristyessä varsinkin EGR tekniikkaa käyttävät moottorit tarvinnevat hiukkassuodattimen. MAN käyttää jo Euro 4 -tasoissa autoissa katalysaattorin ja suodattimen välimuotoa, ns. PM Kat -hiukkaskatalysaattoria. Dieselhiukkassuodattimet ovat vielä melko harvinaisia, mutta ne ovat yleistymässä. Henkilöautovalmistajista ainakin Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Peugeot ja Toyota myyvät jo suodattimilla varustettuja autoja. Dieselhiukkassuodattimien asentaminen vanhoihin autoihin on suhteellisen hankalaa ja niitä asennetaan yleensä vain raskaisiin ajoneuvoihin. Myös muita pakokaasunpuhdistuslaitteita voidaan asentaa jälkikäteen. Jälkiasennettavat puhdistimet VTT:ssä tehdyissä mittauksissa raskaassa kalustossa olleet laitetyypit ovat tuoneet selviä päästövähennyksiä. On kuitenkin huomattava, että testatut laitteet ovat olleet uusia tai ainakin hyvässä toimintakunnossa. Mittauksissa on kuitenkin havaittu, että yli km ajettu hapetuskatalysaattori oli jo menettänyt täysin tehonsa. Mittausten tuloksena voidaan myös arvioida, että referoidut laitteistot lisäävät polttoaineen kulutusta 2-8 %. Lisätietoja: Moottorien teho on noussut ja hyötysuhde parantunut Viime vuosina on moottorien tekniikkaa kehitetty voimakkaasti, mikä on myös parantanut myös fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen ympäristöystävällisyyttä. Varsinkin dieselmoottoreissa on tapahtunut suurta edistystä. Tämä yhdessä dieselpolttoaineen ja autojen suhteellisen edulliset hinnat monessa maassa on kasvattanut dieselautojen suosiota suurimmassa osassa Eurooppaa viime vuosikymmenen aikana. Yksi tapa dieselmoottorien tehon ja hyötysuhteen nostamiseksi on turboahdin, joita on käytetty suuressa osassa dieselautoja jo 1990-luvun alusta lähtien. Moottorien hyötysuhde ja ominaisteho ovat parantuneet viime vuosina. Erityisesti dieselmoottorit ovat kehittyneet. Suoraruiskutus (DI) on myös jatkuvasti yleistynyt dieselajoneuvoissa 1990-luvun lopusta Tehoa ja hyötysuhdetta lähtien. Suoraruiskutuksessa polttoaine ruiskutetaan suoraan polttokammioon lisäävät turboahdin, esikammion sijasta. Suoraruiskutusmoottorien hyötysuhde on parempi kuin epäsuoraa suoraruiskutus ja ruiskutusta käyttävien moottorien hyötysuhde, joten ne säästävät polttoainetta ja yhteispaineruiskutus. vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Toisaalta ne kuitenkin tuottavat enemmän hiukkaspäästöjä ja ovat yleensä äänekkäämpiä. Yhteispaineruiskutus tarkoittaa sitä, että moottorissa on vain yksi korkeapaineinen polttoaineputki, joka syöttää polttoainetta kaikkiin sylintereihin. Putken korkea paine parantaa polttoaineen sumutusta, minkä ansiosta palaminen on tehokkaampaa. Solenoidit kussakin sylinterissä ohjaavat polttoaineen määrää ja ruiskutuksen ajoitusta tarkasti ja lisäävät siten moottorin tehoa ja parantavat hyötysuhdetta. 13

14 Myös bensiinimoottoreissa polttoaineen suoraruiskutus on yleistymässä nopeasti (mm. Alfa- Romeo, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel ja Volkswagen). Vähärikkiset polttoaineet Vähärikkinen bensiini ja diesel vähentävät autojen päästöjä. Polttoaineiden sisältämien epäpuhtauksien määrä on pienentynyt viime vuosina. Vähärikkiset polttoaineet poistavat käytännössä kokonaan rikkidioksidipäästöt ja vähentävät välillisesti myös hiukkaspäästöjä. Koska polttoaineen rikki huonontaa pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden tehokkuutta vähärikkisten polttoaineiden käyttö vähentää myös häkä-, hiilivety- ja typenoksidien päästöjä. Euroopan komission Viime vuosien aikana EU:ssa maantiekäyttöön myydyn bensiinin ja dieselin rikkipitoisuus on lainsäädännön mukaan laskenut noin 500 ppm:sta (miljoonasosa) 50 ppm:iin, joka on koko EU:ssa säädetty raja. kaiken EU:ssa myydyn Euroopan komission lainsäädäntö vähentää edelleen laillisen rikin maksimitason 10 ppm:iin bensiinin ja dieselin on vuoteen 2009 mennessä. Polttoaineita, joissa on rikkiä vähemmän kuin 10 ppm, kutsutaan oltava vähärikkistä. joskus rikittömiksi. Suomessa myynnissä olevat polttoaineet ovat kaikki rikittömiä. Polttoaineen rikkipitoisuuden väheneminen on parantanut ilmanlaatua huomattavasti. Itse rikinpoistoprosessi käyttää kuitenkin energiaa ja lisää siten hiukan polttoaineen tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Ympäristöhyödyt Nykyaikaiset bensiinimoottorit ovat huomattavasti puhtaampia ja vähäpäästöisempiä kuin vain muutama vuosi sitten valmistetut. Ilmanlaadun näkökulmasta nykyään ei ole juurikaan eroa bensiiniajoneuvojen ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen välillä. Dieselmoottorit ovat myös kehittyneet paljon viime vuosina, mutta useimmat dieselmoottorit tuottavat yhä huomattavia määriä haitallisia typen oksideja ja hiukkaspäästöjä. Hiukkassuodattimella tai tehokkaalla hiukkaskatalysaattorilla hiukkaspäästöä voidaan vähentää. Dieselmoottorin hyvä hyötysuhde ja tätä kautta pieni polttoaineen kulutus ja edelleen alhaisemmat hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin merkittävä etu. Usein dieselhiukkassuodattimella ja sopivalla typen oksidien vähentämistekniikalla varustettu dieselauto on ympäristön kannalta hyvä valinta. Sekä bensiini- että dieselmoottorin voi hybridisoida. Sekä bensiini- että dieselmoottoreita voi käyttää myös hybridivoimansiirtojärjestelmän kanssa (lisätietoja luvussa Hybridiajoneuvot s. 15), mikä mahdollistaa huomattavia parannuksia ajoneuvojen hyötysuhteessa ja siten edesauttaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Bensiini- ja dieselmoottoreissa voidaan käyttää myös biopolttoaineita (lisätietoja luvussa Biopolttoaineet, s. 26), joiden ansiosta nettohiilidioksidipäästöjä voidaan edelleen vähentää. 14

15 Hybridiautot Hybridiautossa on sekä polttomoottori että sähkömoottori. Hybridiautojen hyötysuhde on parempi kuin perinteisissä autoissa, joten hybridiautoilla voidaan alentaa ympäristöpäästöjä. Säästö perustuu jarrutusenergian talteenottoon ja polttomoottorin toiminnan tasaamiseen. Käyttökustannukset ovat hybridiautoissa tavanomaisia autoja alemmat, mutta vastaavasti auton hinta on korkeampi. Hybridiautojen käyttö on helppoa - ne vaihtavat moottoria automaattisesti, eikä niitä tarvitse ladata verkkovirrasta ja niissä on automaattivaihteet. Hybridiautossa on tavanomaisen polttomoottorin lisäksi sähkömoottori. Hybridiautot ovat tavanomaisia autoja ympäristöystävällisempiä. Toyota Prius (Lähde: Toyota esitteli maailman ensimmäisen massatuotetun hybridiauton - ensimmäisen sukupolven Prius-mallin - Japanin markkinoille vuonna Sitä seurasi Honda Insight vuonna Viime aikoina nämä kaksi valmistajaa ja Ford, GM ovat tuoneet markkinoille uusia hybridimalleja. Hybridiautot ovat saaneet paljon huomiota osakseen. Joissakin maissa hybridiauton hankintaa tuetaan investointituilla, mikä on lisännyt niiden suosiota ja aiheuttanut pitkiä jonotuslistoja useille hybridimalleille Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hybridiajoneuvojen markkinaosuus kasvaa todennäköisesti muutaman vuoden sisällä ja ne edustavat merkittävää uutta ajoneuvoteknologiaa vielä monen vuoden ajan. Uskotaan, että keskipitkällä aikavälillä - ehkä vuoden sisällä - hybridiajoneuvoja käytetään yhdessä vetypolttokennoautojen (FCV) kanssa, ja pitkällä aikavälillä polttokennoautot yleistyvät voimakkaasti. Tällä hetkellä kaikki saatavilla olevat hybridiautot ovat bensiini-sähkökäyttöisiä, mutta tehokkaampia diesel-sähköhybridejä tuotaneen markkinoille lähiaikoina. PSA (Peugeot/ Citroen) on ilmoittanut kehittävänsä dieselhybridiautoja. Valmistajat aloittivat bensiinisähkömalleilla, koska dieselmoottorit ovat kalliimpia kuin bensiinimoottorit ja nostavat siten hybridiautojen hintaa. USA:ssa on jo kaupallisesti tarjolla diesel-hybridibusseja (Allison). Hybriditeknologia Monet valmistajat tekevät nykyisin hybridiautoja. Hybridien suosio kasvanee jatkossa. Diesel-sähköhybridit ovat tulossa. Hybridijärjestelmien hinta ja ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Stop-start- tai mikrohybrideissä on melko pieni sähkömoottori, joka ei suoraan pyöritä auton renkaita (voimansiirto), mutta on tarpeeksi tehokas käynnistämään moottorin melkein silmänräpäyksessä. Näin ollen mikrohybridin polttomoottori voi sammua automaattisesti auton ollessa paikallaan esimerkiksi liikennevaloissa ja käynnistyä uudelleen heti kun kuljettaja painaa kaasupoljinta. Kuljettajan ei tarvitse kääntää virta-avainta tai edes huomata, että moottori on sammunut. Stop-start-hybridien moottori sammuu automaattisesti auton seistessä paikallaan

16 Stop-start -järjestelmiä ei yleensä pidetä todellisina hybrideinä, koska sähkömoottori ei liikuta autoa. Ne säästävät polttoainetta yleensä vain noin 10 % ja niiden hyvä puoli on suhteellisen edullinen hinta. Citroen C3 on esimerkki stop-start-hybridiautosta. Rinnakkaishybridissä sähkömoottori auttaa polttomoottoria kun lisätehoa tarvitaan. Niissä on myös jarrutusenergian talteenottojärjestelmä. Miedoissa hybrideissä (mild hybrid, rinnakkaishybridi) on yllä kuvattu stop-start - toiminnallisuus, mutta ne käyttävät yleensä sähkömoottorin tehoa myös auton liikuttamiseen. Miedot hybridit eivät kuitenkaan toimi pelkästään sähkömoottorilla, koska sähkömoottori ei ole suoraan yhteydessä renkaisiin (voimansiirtoon). Sen sijaan se antaa polttomoottorille lisätehoa korkean kuormituksen, esimerkiksi kovan kiihdytyksen, aikana. Miedoilla hybrideillä on myös jarrutusenergian talteenottojärjestelmä: jarrutuksen aikana sähkömoottori muuntaa osan hävinneestä liike-energiasta sähköksi, jota käytetään akkujen lataamiseen. Hondan Integrated Motor Assist -tekniikka, jota on Insight- ja Civic-malleissa (ja joillakin markkinoilla myös Accordissa), on esimerkki miedosta hybridistä. Hondan järjestelmä osaa myös sulkea kolme neljästä sylinteristä hyötysuhteen parantamiseksi. Civichybridiauton hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 % pienemmät kuin vastaavan ei-hybridin. Täyshybridi voi toimia pelkällä polttomoottorilla, pelkällä sähkömoottorilla tai molemmilla. Täyshybridijärjestelmä, mukaan lukien Toyotan Prius-mallin Hybrid Synergy Drive - tekniikka, pystyy liikuttamaan ajoneuvoa pelkällä polttomoottorilla, pelkällä sähkömoottorilla tai molemmilla yhtä aikaa. Toyotan järjestelmä, josta suuri osa on lisensoitu myös Fordille Escape-hybridimallia varten, käyttää jatkuvasti muuttuvaa tehonjakajaa, joka suuntaa osan polttomoottorin tehosta suoraan pyöriin ja osan generaattoriin. Generaattori pyörittää sähkömoottoria, joka myös pyörittää vetäviä pyöriä. Järjestelmä on monimutkainen, mutta erittäin tehokas, koska se sallii moottorin käydä koko ajan parhaalla kierrosnopeudella. Moottori voi myös käynnistyä pelkästään akkujen lataamista varten. Akut latautuvat myös jarrutusenergian talteenotossa. Nykivässä liikenteessä ja hitaasti ajettaessa polttomoottori sammuu kokonaan ja korvautuu akkuvirralla toimivalla sähkömoottorilla. Nelivetoisen Lexus RX400h -mallin käyttämä järjestelmä muistuttaa edellä mainittua, mutta siinä on kaksi sähkömoottoria, yksi etupyörille ja toinen takapyörille. Lexus RX 400h (Lähde: 16

17 Yksikään nyt saatavilla olevista hybrideistä ei ole ulkoisesti ladattavissa. Verkkovirralla ladattavia hybridejä saattaa kuitenkin näkyä muutaman vuoden sisällä. Tällaisissa ajoneuvoissa olisi isommat akut kuin nykyisissä hybrideissä, jolloin ne voisivat myös kulkea sähkövoimalla pidemmälle. Esimerkiksi Prius kulkee vain muutaman kilometrin täydellä akulla. Käyttäjien ei tällöinkään tarvitse ladata autoaan verkkovirralla, mutta halutessaan he voivat tehdä niin ja ajaa sähkövoimalla useita kymmeniä kilometrejä yhdellä latauksella. Tämä säästää edelleen polttoainekuluissa ja hyödyttää ympäristöä. Kiinnostus näihin ns. plug-in hybrideihin on suurta varsinkin USA:ssa. Hybridiautojen markkinointi Lexus on kiinnostava auto myös markkinointimielessä. Ensimmäiset hybridit myytiin suurelta osin ympäristönäkökohtia painottaen (mihin viittaa Insightin avaruusaikainen muotoilu ja ensimmäisen sukupolven Priuksen epätavallinen ulkonäkö), mutta Lexusta mainostetaan RX300-mallin suorituskykyisempänä versiona. Honda Accord IMA -hybridi tuotiin Yhdysvaltojen markkinoille vuoden 2004 lopussa, mutta sitä ei vielä saa Euroopasta. Honda mainosti tämän mallin olevan nykyistä 240- hevosvoimaista Accord V6 -mallia tehokkaampi ja suorituskykyisempi, mutta yhtä hyvä polttotaloudeltaan kuin nelisylinterinen Civic-pikkuauto. Nykyisiä hybridejä ei voi ladata verkkovirralla, mutta ladattavia malleja saattaa olla tulossa. Joitakin uusimmista hybridimalleista markkinoidaan tehokkaampina versioina. Hybriditekniikan tuomia etuja tulisi kuitenkin käyttää pääasiassa polttoaineen kulutuksen alentamiseen, ei niinkään ajoneuvojen suorituskyvyn parantamiseen. Esim. hybridisoidut isot katumaasturit eivät ole ekoautoja. Ympäristöhyödyt Honda Insightin hiilidioksidipäästöt ovat 80 g/km, eli pienemmät kuin millään muulla markkinoilla olevalla polttomoottoriautolla. Priuksen hiilidioksidipäästöt 104 g/km ovat kaikkien massatuotettujen polttomoottoriautojen pienimmät. On ilmeistä, miksi hybridiautot ovat aiheuttaneet niin paljon kiinnostusta ympäristöalalla ja automaailmassa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Priuksen päästöjen vähäisyys on sitä vaikuttavampaa, kun otetaan huomioon, että se on viisipaikkainen perheauto ja, että sen päästöt ovat pienemmät kuin Toyota Yarisin, Citroen C2:n ja VW Lupon kaltaisten pienten dieselautojen. Useimpien mallien ilmanlaatuun vaikuttavat muut ympäristöpäästöt pysyttelevät myös reilusti Euroopassa henkilöautoille voimassa olevan Euro 4- päästöstandardin alapuolella. Todellisissa käyttöolosuhteissa hybridiautojen polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt saattavat olla vähän esitettyjä paraatiarvoja suuremmat. Tämä on kuitenkin yhteistä kaikille autoille, eikä vielä ole selvää, onko hybridiautojen ilmoitetun ja käytännön polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen välillä erityisen suurta poikkeamaa. Hybriditekniikasta on hyötyä ruuhkaisessa kaupunkiliikenteessä, ei niinkään maantiellä. Taloudellisuus Hybridiautot ovat kalliimpia kuin vastaavat tavalliset autot, mutta ne voivat säästää reilusti polttoainekuluissa. Useimmissa EU-maissa ja monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa ja kaupungeissa hybridiautoja varten saa investointiavustusta ja/tai veronalennuksia. Paljon ruuhkaisessa liikenteessä ajaville ne ovat usein polttoainetaloudellisesti järkevä valinta. Valmistajien kannalta hybridiautojen taloudellisuus on epäselvää ainakin lyhyellä aikavälillä, koska monien laskelmien mukaan valmistajat tekevät vielä tappiota kunkin Hybridiajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin tavanomaisten ajoneuvojen. Hybridit ovat kalliimpia, mutta säästävät polttoainetta ja monissa maissa niiden hankintaa tuetaan. 17

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut...

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut... Bensiiniopas Sisällysluettelo Lukijalle... 6 Lyhenteet ja sanasto... 7 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8 1.1 Bensiinimoottoreiden kehitys... 8 1.2 Bensiinin suoraruiskutus... 8 1.3 Bensiiniautojen osuus

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN Sanomalehtiyliopisto 2008 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN JULKAISU No 31 Levón-instituutti Avoin yliopisto Ilmastonmuutoksen vaikutus energiatekniikkaan 1 Sanomalehtiyliopisto 2008 2 Julkaisija

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

Start/stop-järjestelmä

Start/stop-järjestelmä AJAN TASALLA OLEVA TIETO AUTOALAN INNOVAATIOISTA TEKEE UUDESTA TEKNOLOGIASTA LÄPINÄKYVÄÄ 1 TÄSSÄ NUMEROSSA 1 Julkaisu 01 Joulukuu 2012 Start/stop-järjestelmä Euroopan unioni säätelee ajoneuvojen päästöjä

Lisätiedot

EKOLOGINEN VEROUUDISTUS

EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Kari Aarnos EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Ympäristöverot energian kulutuksen ja liikenteen ohjauskeinona EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Kari Aarnos EKOLOGINEN VEROUUDISTUS Ympäristöverot energian kulutuksen ja liikenteen

Lisätiedot

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti Gasetti 2 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuauto kerää jätteet Lisää pohdintaa LNG:stä Esa Härmälä luottaa monipuoliseen energiapalettiin PÄÄKIRJOITUS Luokaamme uusi maailma! Tampereen museokeskus

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Ünsal Yurdakul Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 5.12.2013 Työn

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen

Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen Pasi Metsäpuro, Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki ja Jorma Mäntynen 1-2011 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Kylmäalan julkaisu 2008

Kylmäalan julkaisu 2008 Kylmäalan julkaisu 2008 Sisällys 2008 5 Pääkirjoitus: Kylmäala mukana ilmastotalkoissa TEEMA: Huolto 7 Hyvää huoltoa voi mitata 11 Tuhattaiturina kentällä 13 Eläke saa odottaa 15 Tavoitteena nollatoleranssi

Lisätiedot