Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot"

Transkriptio

1 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot 1

2 2

3 Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISEprojektia varten marraskuussa Alkuperäisen englanninkielisen oppaan (Cleaner Fuels and Vehicles) on laatinut englantilainen Energy Saving Trust Euroopan komission IEE-ohjelman tukemaa TREATISE-projektia varten elokuussa Suomen olosuhteisiin räätälöidyn suomenkielisen oppaan ovat toimittaneet Nils-Olof Nylund TEC Transport Energy Consulting Oy, Seppo Hulkkonen ja Seppo Pyrrö Motiva Oy. TREATISE projektin toteutusta ja oppaan tuotantoa ovat tukeneet Euroopan komission Intelligent Energy Europe (IEE) ohjelma, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä liikenneja viestintäministeriö. Tämän julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan tekijät. Se ei edusta Yhteisön mielipidettä. Euroopan komissio ei ole vastuussa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä missään muodossa. Tuotettu yhteistyössä Euroopan komission e-atomium- ja Competence-projektien kanssa. 3

4 Sisällys Sisällysluettelo Sisällys Johdanto 7 Bensiini ja diesel polttoaineena 8 Pienempiä ja kevyempiä autoja 8 Päästöjen vähentämisen teknologioita 10 Moottorien teho on noussut ja hyötysuhde parantunut 13 Vähärikkiset polttoaineet 14 Ympäristöhyödyt 14 Hybridiautot 15 Hybriditeknologia 15 Hybridiautojen markkinointi 17 Ympäristöhyödyt 17 Taloudellisuus 17 Markkinaosuus 18 Nestekaasu 19 Nestekaasuajoneuvot 19 Nestekaasuajoneuvojen turvallisuus 19 Ympäristöhyödyt 20 Markkinaosuus 20 Taloudellisuus 20 Maakaasu 22 Maakaasuajoneuvot 22 Maakaasujärjestelmät ja -teknologia 23 Ympäristöhyödyt 23 Taloudellisuus 24 Markkinaosuus 24 Biopolttoaineet 26 Biodiesel 27 Biodieselin tuotanto 27 Seokset ja moottorien takuut 27 Taloudellisuus ja saatavuus 28 Ympäristöhyödyt 28 4

5 Sisällysluettelo Bioetanoli 29 Bioetanolin tuotanto 29 Sekoitukset ja ajoneuvojen takuut 30 Tarvittavat muutokset moottoriin, kun bioetanolia on yli 5 % 30 Autojen takuut 31 Polttoaineen käsittely 31 Taloudellisuus ja saatavuus 31 Bioetanolin ympäristöhyödyt 31 Biokaasu 32 Ympäristöhyödyt 32 Markkinaosuus 32 Sähköautot 34 Suomen Postin sähköauto-ohjelma 34 Akkujen ominaisuudet 34 Akkutyypit 35 Ympäristöhyödyt 36 Taloudellisuus 36 Polttokennoautot 37 Polttokennon toiminta 37 Polttokennotyypit 37 Tankkausvaihtoehdot 37 Ympäristöhyödyt 38 Taloudellisuus 38 Markkinaosuus 38 Vetyautot 39 Vetyauto on jo todellisuutta Suomessa 39 EU:n tavoitteet liikennepolttoaineille 40 Liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ja käytön edistäminen Suomessa 40 Määritelmät ja lyhenteet 43 5

6 6

7 JOHDANTO TREATISE-projekti TREATISE-projekti on Euroopan komission IEE-ohjelman osittain rahoittama projekti. Projektissa kehitetään, tuotetaan ja toteutetaan koulutusohjelma liikenteen energiankäytöstä. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueelliset ja paikalliset toimijat liikenteen energiankäytön kysymyksissä. Koulutuksen tueksi on tuotettu koulutusoppaat. Projektin päämääränä on lisätä paikallisten toimijoiden tietoisuutta, tietoa ja kokemusta liikenteen energiankäytöstä sekä edistää yhteisprojekteja liikenteen energiankäytön tehostamiseksi. Lisäksi pyritään tuottamaan hyvien käytäntöjen (best practice) malli paikalliselle tasolle sekä käynnistää ja rohkaista uusia aloitteita ja projekteja liikenteen energiankäytön alueella. TREATISE -projektia koordinoi Energy Saving Trust Iso-Britanniasta ja projektipartnereina toimivat SenterNovem (Alankomaat), VITO (Belgia), IDAE (Espanja), CRES (Kreikka), Austrian Energy Agency (Itävalta) ja Motiva Oy Suomesta. Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot opas Tämä opas käsittelee vaihtoehtoisia polttoaineita ja ajoneuvoja, joiden avulla voidaan lisätä energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Opas kuuluu kolmen oppaan sarjaan, joka on tuotettu kansainvälisen, Euroopan komission IEE-ohjelman vuosina toteuttaman TREATISE*-projektin puitteissa. Nämä kolme opasta käsittelevät seuraavia aiheita: Vaihtoehtoiset polttoaineet ja ajoneuvot (Cleaner fuels & vehicles) Taloudellinen ajaminen (Ecodriving) Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) Treatise-projektin esittely, tuotteet ja tulokset julkaistaan myös suomenkielisenä projektin verkkosivuilla * Koulutusohjelma paikallisille energiatoimistoille sekä paikallisille liikenteen kestävän energiankäytön toimijoille (Training programme for local energy agencies and actors in transport and sustainable energy actions) 7

8 Bensiini ja diesel polttoaineena Viimeisten vuoden aikana autoihin liittyvä teknologia ja polttoaineiden laatu ovat kehittyneet merkittävästi. Tämä on vähentänyt autojen haitallisten kaasumaisten yhdisteiden ja hiukkasten ominaispäästöjä, mikä puolestaan on vaikuttanut positiivisesti ihmisten terveyteen. Nimenomaan hiukkaset katsotaan terveydelle haitallisimmaksi päästölajiksi. Samaan aikaan autojen määrän voimakas kasvu on kuitenkin osittain syönyt saavutettuja päästöjen kokonaisvähenemiä. Tässä oppaassa tarkastellaan päästöjen vähennyksen teknologioita ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Lisätietoja on Treatisen julkaisussa Background: Road Transport Emissions, Legislation and Policies. VTT Prosessit /Edita, Energia Suomessa ISBN Pienempi auto pienentää polttoaineen kulutusta ja parantaa ympäristöystävällisyyttä. Pienempiä ja kevyempiä autoja Autojen kehityksessä on pyrkimyksenä pienempi polttoaineen kulutus, joka säästää rajallisia polttoainevaroja ja pienentää ympäristöpäästöjä. Yksi keino yksilötasolla pienentää polttoaineen kulutusta on hankkia pienempi ja kevyempi auto. Viime vuosina Euroopan automarkkinoilla on pienempien autojen suosio noussut jonkin verran, mutta tällä alueella on vielä paljon parannettavaa. Syvälle juurtuneet kulttuuriset mieltymykset ja autoihin liitettävät merkitykset - auto statussymbolina tai persoonallisuuden ilmentäjänä - johtavat siihen, että monet ihmiset valitsevat yhä tarpeisiinsa nähden turhan ison ja voimakkaan auton, joka kuluttaa enemmän polttoainetta. Useissa Euroopan maissa pienillä vähän kuluttavilla dieselautoilla on kuitenkin vankka asema. Autokauppojen mainonta on perinteisesti vahvistanut tilannetta, ja isojen ja kalliiden autojen tuottamat katteet ovat suurempia. Viime vuosina on kuitenkin esiintynyt rohkaisevia esimerkkejä autonvalmistajista, jotka mainostavat tuotteitaan erityisesti ympäristönäkökohtiin vedoten. Esimerkkejä automainnonasta harhateillä anna unelmien ohjata elämääsi nauti tehokkaasta moottorista urheilullinen diesel nauti vapauttavasta turvallisuuden tunteesta 8

9 Toyota Land Cruiser ja Toyota Corolla (Lähde: Toyota Land Cruiserin ja Corollan polttoaineen kulutus ja CO 2 - päästöt. Autoa voi keventää käyttämällä keveämpiä rakennusmateriaaleja kuten alumiinia ja muita kevyitä metalliseoksia. Materiaalivalinnoilla tapahtunutta painonsäästöä kuitenkin kompensoivat uudet turvallisuutta ja mukavuuttakin parantavat lisävarusteet. Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa myös autossa käytettävien lisälaitteiden määrä. Auton sähkölaitteet ja ilmastointi lisäävät polttoaineen kulutusta, koska nämä ottavat käyttövoimansa auton moottorista, joko laturin kautta tai mekaanisesti. Ilmastointi autoissa on yleistynyt nopeasti. Ilmastointi lisää polttoaineen kulutusta huomattavasti. Tutkimusten mukaan ilmastoinnin käyttö täydellä teholla lisää auton polttoaineen kulutusta noin 0,2 litraa/100 km/ henkilöautoissa ja normaali sekakäyttö vuoden aikana lisää kulutusta noin 5 %. Automaattinen ilmastointi olisi täten hyvä saada kytketyksi pois silloin kun ilmastoinnin käyttö ei ole välttämätöntä. Kevyiden materiaalien käytön vastapainoksi auton painoa lisäävät turva- ja mukavuusvarusteet. Sähköisten laitteiden lisääntyminen autoissa lisää polttoaineen kulutusta Kuljetusalalla polttoainekustannusten minimointi on yrityksille tärkeää ja useita polttoaineen säästöön tähtääviä toimenpiteitä on toteutettukin. Parannukset kuljetusalalla saavutetaankin todennäköisimmin teknisellä kehityksellä ja kouluttamalla kuljettajia uuden tekniikan käyttövaatimuksiin sekä kehittämällä raportointi- ja kannustinjärjestelmiä. Vuoden 2009 alusta lähtien vaaditaan raskaan liikenteen kuljettajilta viiden vuoden jaksossa yhteensä 35 tuntia taloudellisen ja turvallisen ajotavan koulutusta, 10 osa tästä koulutuksesta voidaan toteuttaa korkeatasoisella simulaattorilla. Tällä hetkellä Suomessa on kolme simulaattoria; yksi linja-auto- ja kaksi kuorma-autosimulaattoria. Lisätietoa ajosimulaattoreista: 9

10 Päästöjen vähentämisen teknologioita Henkilöautoissa katalysaattorit ovat vähentäneet ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä huomattavasti. Ajoneuvojen päästöille asetetaan rajoituksia EU-maissa ns. Euro -päästömääräyksillä, jotka määrittelevät kiinteiden hiukkasten, typen oksidien, hiilimonoksidin ja hiilivetyjen sallitut tasot. Henkilöautojen Euro 4 vaatimukset astuivat voimaan 2005/2006. Raskaan kaluston osalta Euro 4 määräykset ovat voimassa kaikkien uusina rekisteröitävien ajoneuvojen osalta alkaen. Euro 5 puolestaan astuu voimaan uusille moottorityypeille ja kaikille uusille raskaille autoille Jälkikäsittelytekniikka tekee nyt tuloaan myös raskaaseen kalustoon. Päästömääräysten takia päästöt ovat jo vähentyneet huomattavasti. Raskaassa kalustossa ero Euro 3:n ja Euro 4:n päästömääräysten välillä on myös merkittävä. Typpioksidien (NOx) päästöjä leikataan viidestä 3,5:een g/kwh, mikä tarkoittaa päästöjen alentamista 30 prosentilla. Partikkelipäästöjen (PM) pitää alentua 0,1:stä /g/kwh 0,02 g/ kwh, eli peräti 80 %. Määräysten tasoa ja alentamisen tarvetta ja kehittymistä on kuvattu alla olevassa kuvassa sekä partikkeleille että typen oksidien osalta. Euro 4 -määräysten päästötasot Lisätietoja: Bensiinimoottoreissa katalysaattori vähentää hiilivety-, häkä- ja typen oksidien päästöjä. Hiukkaset eivät ole bensiinimoottorien ongelma. 10 Katalysaattoreiden käyttöönotto bensiiniautoissa on ollut merkittävä tekninen innovaatio, joka on vähentänyt oleellisesti autojen haitallisia ympäristöpäästöjä viimeisten viidentoista vuoden aikana. 90 luvun alussa voimaan tullut Euro 1 -standardi asetti käytännössä autoille katalysaattoripakon - ilman katalysaattoria vaatimusten mukaiselle alhaiselle päästötasolle on mahdotonta päästä. Suomessa käytössä olevissa henkilöautoissa lähes 70 %:ssa on jo katalysaattori. Katalysaattori sijaitsee auton moottorin jälkeen pakoputkessa. Katalysaattori on keraaminen tai metallinen kennomainen rakenne, joka on pinnoitettu huokoisella väliaineella (wash coat) ja katalyyteillä - yleensä platinalla, rhodiumilla tai palladiumilla. Kennorakennetta ja väliainetta käytetään siksi että pinta-ala saadaan tilavuuteen nähden mahdollisimman suureksi. Pinta-alaa tarvitaan runsaasti, koska haitallisia päästöjä poistavat reaktiot tapahtuvat pintareaktiona.

11 Kolmitoimikatalysaattori Bensiinimoottoreissa käytetään yleisesti kolmitoimikatalysaattoria. Nimi tulee siitä, että se vähentää samanaikaisesti häkää, hiilivetyjä ja typen oksideja, jotka kaikki ovat haitallisia yhdisteitä. Kolmitoimikatalysaattori koostuu kahdesta osasta. Pelkistyskatalysaattori hajottaa haitalliset typen oksidit vaarattomiksi typpi- ja happimolekyyleiksi. [2NO > N 2 + O 2 ]. Hapetuskatalysaattori puolestaan hajottaa häkä- ja hiilivetypäästöt vaarattomiksi hiilidioksidiksi ja vedeksi. Pelkistyskatalysaattori toimii vain silloin, kun moottori käy lähes stoikiometrisesti, eli kun sylintereihin menevän ilman ja polttoaineen suhde on sellainen, että palaminen tapahtuu täydellisesti ilman ylijäävää ilmaa tai polttoainetta. Jotta voidaan varmistaa, että bensiinimoottori käy stoikiometrisesti, uusimmissa autoissa on kaksi happianturia. Yksi sijoitetaan pakosarjaan ja toinen, diagnostiikkafunktioita palveleva anturi heti katalysaattorin jälkeen pakokaasuvirtaan. Anturit syöttävät tietoja sähköiselle hallintajärjestelmälle, joka säännöstelee sylintereihin ruiskutetun polttoaineen määrän sopivaksi. Dieselmoottorit on suunniteltu käymään ilmaylimäärällä voimakkaan savutuksen estämiseksi, eli niissä on enemmän ilmaa kuin polttoaineen stoikiometriseen palamiseen tarvitaan. Pelkistyskatalysaattori ei kuitenkaan toimi hapettavissa olosuhteissa, joten dieselmoottoreissa ei voi käyttää kolmitoimikatalysaattoria bensiinimoottorin tapaan. Dieselhenkilöautoissa on jo pitempään käytetty hapetuskatalysaattoreita. Nämä vähentävät tehokkaasti häkää ja hiilivetyjä sekä myös jonkin verran hiukkaspäästöjä, mutta ne eivät vähennä typen oksideja. Näin ollen dieselmoottorien typen oksidien päästöt ovat paljon suuremmat kuin bensiinimoottoreissa. Tehokas tapa dieselmoottorien typen oksidien poistoon on ammoniakin ruiskutuksella varustettu pelkistyskatalysaattori (SCR, selective catalytic reduction). SCR-tekniikkaa käytetään poistamaan typen oksideita pakokaasuista. SCR järjestelmässä ureaa ruiskutetaan pakokaasuihin ennen varsinaista katalysaattoria. Urean hajotessa syntyvä ammoniakki reagoi typen oksidien kanssa muodostaen alkuainetyppeä ja vettä. Kauppanimike ruiskutettavalle ureakemikaalille on AdBlue. SCR on jo kaupallista tekniikkaa suurissa dieselmoottoreissa mm. voimalaitossovellutuksissa (joissa suuri koko ja paino eivät haittaa), ja tekniikkaa on käytetty joissakin dieselkäyttöisissä raskaissa ajoneuvoissa. SCR-tekniikka yleistynee nopeasti lähitulevaisuudessa raskaan kaluston uusien Euro 4 ja Euro 5 pakokaasumääräysten myötä. Useimmat dieselmoottorien katalysaattorit vähentävät vain hiilivetyjä ja häkää. Urearuiskutuksella varustettu katalysaattori (SCR) on tehokas typen oksidien poistaja dieselmoottoreissa. SCR yleistynee raskaissa ajoneuvoissa vuodesta 2006 lähtien 11

12 SCR-katalysattorin toimintaperiaate SCR-menetelmän etuna on, että se soveltuu kaikkiin nykyisiin ja suunniteltuihin päästövaatimusten mukaisiin sovellutuksiin. Euro 5 -moottoreissa ruiskutetaan vain AdBlueta enemmän, jotta typpioksidien määrää voidaan vähentää enemmän. Euro 4- sovellutuksissa käytetään lisäainetta noin 3-4 % polttoaineen määrästä, kun vastaava prosenttiluku Euro 5:ssä on noin 5-7 %. Urearuiskutusta ei voi käyttää, jos pakokaasujen lämpötila on alle 200 o C. Tämä tarkoittaa mm. sitä, ettei ureakatalysaattori toimi, jos moottorin kuormitustaso on hyvin alhainen. SCR katalysaattori. Pakokaasujen takaisinkierrätys (EGR) vähentää typen oksidien päästöjä alentamalla palamislämpötilaa Typen oksidien päästöjä voidaan vähentää myös pakokaasujen takaisinkierrätyksellä (EGR). Typen oksidit muodostuvat korkeassa lämpötilassa, kun ilmakehän happi ja typpi yhdistyvät. Mitä korkeampi lämpötila on, sitä enemmän typen oksideja muodostuu. Pakokaasujen takaisinkierrätyksellä pyritään alentamaan palamislämpötilaa, jolloin typen oksidien muodostuminen on vähäisempää. EGR-tekniikalla varustetut moottorit johtavat osan pakokaasusta takaisin moottoriin. Tällöin palamisen lämpötila laskee mikä puolestaan vähentää typen oksidien muodostumista. Pakokaasujen takaisinkierrätystä käytettiin 1970-luvulla Yhdysvalloissa bensiinimoottoreissa ennen kuin kolmitoimikatalysaattoreiden yleistyminen teki sen tarpeettomaksi. Euroopassa EGR-järjestelmä on asennettu lähes kaikkiin vuoden 1996 jälkeen myytyihin dieselautoihin ja -pakettiautoihin. Pakokaasujen takaisinkierrätys lisää polttoaineen kulutusta, joten autonvalmistajat eivät ole mielellään asentaneet järjestelmää raskaisiin ajoneuvoihin. Raskaiden ajoneuvojen käyttäjille polttoaineen kulutuksen minimointi on hyvin tärkeää. MAN ja Scania ovat kuitenkin valinneet EGR tekniikan ensisijaiseksi vaihtoehdoksi vuosien 2005/2006 Euro 4 -standardin täyttämiseksi. Dieselhiukkassuodattimet (DPF) poistavat hiukkasia erittäin tehokkaasti. Kerätyt hiukkaset poltetaan, jotteivät ne tuki suodattimia. 12 Myös hiukkaspäästöt ovat dieselmoottorien ongelma. Hiukkasten poistoon käytetään dieselhiukkassuodattimia (DPF), jotka suodattavat hiukkaspäästöjä auton pakokaasuista. Ne ovat erittäin tehokkaita ja poistavat jopa yli 90 % hiukkaspäästöistä. Hiukkaset ovat pääasiassa nokea, joten suodatin voidaan puhdistaa ns. termisen regeneroinnin avulla. Termisessä regeneraatiossa suodattimeen kertyneet hiukkaset poltetaan pois, jotta ne eivät tuki suodatinta.

13 Dieselmoottorin hyötysuhde on korkea, joten pakokaasujen lämpötila moottorin jälkeen on verrattain alhainen. Dieselpakokaasut eivät siksi kuumene tarpeeksi polttaakseen nokea itsestään, mutta suodattimissa voidaan käyttää hapetuskatalysaattoria alentamaan noen hapettumislämpötilaa. Tällöin on kyseessä ns. passiivinen DPF. Aktiivinen DPF ajoittain nostaa lämpötilan riittävälle tasolle polttamalla hiukan lisää polttoainetta tai lämmittämällä katalysaattoria sähköisesti. Dieselhiukkassuodattimia on nykyään asennettu vain pieneen osaan uusista raskaista ajoneuvoista, mutta ne ovat yleistymässä. Joissakin Euroopan maissa voi saada avustusta dieselhiukkassuodatinta varten. Suodattimet olisi kuitenkin hyvä asentaa jo vakiona, koska ne ovat tehokkaita ja suhteellisen edullisia. Pakokaasumääräysten kiristyessä varsinkin EGR tekniikkaa käyttävät moottorit tarvinnevat hiukkassuodattimen. MAN käyttää jo Euro 4 -tasoissa autoissa katalysaattorin ja suodattimen välimuotoa, ns. PM Kat -hiukkaskatalysaattoria. Dieselhiukkassuodattimet ovat vielä melko harvinaisia, mutta ne ovat yleistymässä. Henkilöautovalmistajista ainakin Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Peugeot ja Toyota myyvät jo suodattimilla varustettuja autoja. Dieselhiukkassuodattimien asentaminen vanhoihin autoihin on suhteellisen hankalaa ja niitä asennetaan yleensä vain raskaisiin ajoneuvoihin. Myös muita pakokaasunpuhdistuslaitteita voidaan asentaa jälkikäteen. Jälkiasennettavat puhdistimet VTT:ssä tehdyissä mittauksissa raskaassa kalustossa olleet laitetyypit ovat tuoneet selviä päästövähennyksiä. On kuitenkin huomattava, että testatut laitteet ovat olleet uusia tai ainakin hyvässä toimintakunnossa. Mittauksissa on kuitenkin havaittu, että yli km ajettu hapetuskatalysaattori oli jo menettänyt täysin tehonsa. Mittausten tuloksena voidaan myös arvioida, että referoidut laitteistot lisäävät polttoaineen kulutusta 2-8 %. Lisätietoja: Moottorien teho on noussut ja hyötysuhde parantunut Viime vuosina on moottorien tekniikkaa kehitetty voimakkaasti, mikä on myös parantanut myös fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen ympäristöystävällisyyttä. Varsinkin dieselmoottoreissa on tapahtunut suurta edistystä. Tämä yhdessä dieselpolttoaineen ja autojen suhteellisen edulliset hinnat monessa maassa on kasvattanut dieselautojen suosiota suurimmassa osassa Eurooppaa viime vuosikymmenen aikana. Yksi tapa dieselmoottorien tehon ja hyötysuhteen nostamiseksi on turboahdin, joita on käytetty suuressa osassa dieselautoja jo 1990-luvun alusta lähtien. Moottorien hyötysuhde ja ominaisteho ovat parantuneet viime vuosina. Erityisesti dieselmoottorit ovat kehittyneet. Suoraruiskutus (DI) on myös jatkuvasti yleistynyt dieselajoneuvoissa 1990-luvun lopusta Tehoa ja hyötysuhdetta lähtien. Suoraruiskutuksessa polttoaine ruiskutetaan suoraan polttokammioon lisäävät turboahdin, esikammion sijasta. Suoraruiskutusmoottorien hyötysuhde on parempi kuin epäsuoraa suoraruiskutus ja ruiskutusta käyttävien moottorien hyötysuhde, joten ne säästävät polttoainetta ja yhteispaineruiskutus. vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Toisaalta ne kuitenkin tuottavat enemmän hiukkaspäästöjä ja ovat yleensä äänekkäämpiä. Yhteispaineruiskutus tarkoittaa sitä, että moottorissa on vain yksi korkeapaineinen polttoaineputki, joka syöttää polttoainetta kaikkiin sylintereihin. Putken korkea paine parantaa polttoaineen sumutusta, minkä ansiosta palaminen on tehokkaampaa. Solenoidit kussakin sylinterissä ohjaavat polttoaineen määrää ja ruiskutuksen ajoitusta tarkasti ja lisäävät siten moottorin tehoa ja parantavat hyötysuhdetta. 13

14 Myös bensiinimoottoreissa polttoaineen suoraruiskutus on yleistymässä nopeasti (mm. Alfa- Romeo, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel ja Volkswagen). Vähärikkiset polttoaineet Vähärikkinen bensiini ja diesel vähentävät autojen päästöjä. Polttoaineiden sisältämien epäpuhtauksien määrä on pienentynyt viime vuosina. Vähärikkiset polttoaineet poistavat käytännössä kokonaan rikkidioksidipäästöt ja vähentävät välillisesti myös hiukkaspäästöjä. Koska polttoaineen rikki huonontaa pakokaasun jälkikäsittelylaitteiden tehokkuutta vähärikkisten polttoaineiden käyttö vähentää myös häkä-, hiilivety- ja typenoksidien päästöjä. Euroopan komission Viime vuosien aikana EU:ssa maantiekäyttöön myydyn bensiinin ja dieselin rikkipitoisuus on lainsäädännön mukaan laskenut noin 500 ppm:sta (miljoonasosa) 50 ppm:iin, joka on koko EU:ssa säädetty raja. kaiken EU:ssa myydyn Euroopan komission lainsäädäntö vähentää edelleen laillisen rikin maksimitason 10 ppm:iin bensiinin ja dieselin on vuoteen 2009 mennessä. Polttoaineita, joissa on rikkiä vähemmän kuin 10 ppm, kutsutaan oltava vähärikkistä. joskus rikittömiksi. Suomessa myynnissä olevat polttoaineet ovat kaikki rikittömiä. Polttoaineen rikkipitoisuuden väheneminen on parantanut ilmanlaatua huomattavasti. Itse rikinpoistoprosessi käyttää kuitenkin energiaa ja lisää siten hiukan polttoaineen tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Ympäristöhyödyt Nykyaikaiset bensiinimoottorit ovat huomattavasti puhtaampia ja vähäpäästöisempiä kuin vain muutama vuosi sitten valmistetut. Ilmanlaadun näkökulmasta nykyään ei ole juurikaan eroa bensiiniajoneuvojen ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen välillä. Dieselmoottorit ovat myös kehittyneet paljon viime vuosina, mutta useimmat dieselmoottorit tuottavat yhä huomattavia määriä haitallisia typen oksideja ja hiukkaspäästöjä. Hiukkassuodattimella tai tehokkaalla hiukkaskatalysaattorilla hiukkaspäästöä voidaan vähentää. Dieselmoottorin hyvä hyötysuhde ja tätä kautta pieni polttoaineen kulutus ja edelleen alhaisemmat hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin merkittävä etu. Usein dieselhiukkassuodattimella ja sopivalla typen oksidien vähentämistekniikalla varustettu dieselauto on ympäristön kannalta hyvä valinta. Sekä bensiini- että dieselmoottorin voi hybridisoida. Sekä bensiini- että dieselmoottoreita voi käyttää myös hybridivoimansiirtojärjestelmän kanssa (lisätietoja luvussa Hybridiajoneuvot s. 15), mikä mahdollistaa huomattavia parannuksia ajoneuvojen hyötysuhteessa ja siten edesauttaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Bensiini- ja dieselmoottoreissa voidaan käyttää myös biopolttoaineita (lisätietoja luvussa Biopolttoaineet, s. 26), joiden ansiosta nettohiilidioksidipäästöjä voidaan edelleen vähentää. 14

15 Hybridiautot Hybridiautossa on sekä polttomoottori että sähkömoottori. Hybridiautojen hyötysuhde on parempi kuin perinteisissä autoissa, joten hybridiautoilla voidaan alentaa ympäristöpäästöjä. Säästö perustuu jarrutusenergian talteenottoon ja polttomoottorin toiminnan tasaamiseen. Käyttökustannukset ovat hybridiautoissa tavanomaisia autoja alemmat, mutta vastaavasti auton hinta on korkeampi. Hybridiautojen käyttö on helppoa - ne vaihtavat moottoria automaattisesti, eikä niitä tarvitse ladata verkkovirrasta ja niissä on automaattivaihteet. Hybridiautossa on tavanomaisen polttomoottorin lisäksi sähkömoottori. Hybridiautot ovat tavanomaisia autoja ympäristöystävällisempiä. Toyota Prius (Lähde: Toyota esitteli maailman ensimmäisen massatuotetun hybridiauton - ensimmäisen sukupolven Prius-mallin - Japanin markkinoille vuonna Sitä seurasi Honda Insight vuonna Viime aikoina nämä kaksi valmistajaa ja Ford, GM ovat tuoneet markkinoille uusia hybridimalleja. Hybridiautot ovat saaneet paljon huomiota osakseen. Joissakin maissa hybridiauton hankintaa tuetaan investointituilla, mikä on lisännyt niiden suosiota ja aiheuttanut pitkiä jonotuslistoja useille hybridimalleille Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hybridiajoneuvojen markkinaosuus kasvaa todennäköisesti muutaman vuoden sisällä ja ne edustavat merkittävää uutta ajoneuvoteknologiaa vielä monen vuoden ajan. Uskotaan, että keskipitkällä aikavälillä - ehkä vuoden sisällä - hybridiajoneuvoja käytetään yhdessä vetypolttokennoautojen (FCV) kanssa, ja pitkällä aikavälillä polttokennoautot yleistyvät voimakkaasti. Tällä hetkellä kaikki saatavilla olevat hybridiautot ovat bensiini-sähkökäyttöisiä, mutta tehokkaampia diesel-sähköhybridejä tuotaneen markkinoille lähiaikoina. PSA (Peugeot/ Citroen) on ilmoittanut kehittävänsä dieselhybridiautoja. Valmistajat aloittivat bensiinisähkömalleilla, koska dieselmoottorit ovat kalliimpia kuin bensiinimoottorit ja nostavat siten hybridiautojen hintaa. USA:ssa on jo kaupallisesti tarjolla diesel-hybridibusseja (Allison). Hybriditeknologia Monet valmistajat tekevät nykyisin hybridiautoja. Hybridien suosio kasvanee jatkossa. Diesel-sähköhybridit ovat tulossa. Hybridijärjestelmien hinta ja ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Stop-start- tai mikrohybrideissä on melko pieni sähkömoottori, joka ei suoraan pyöritä auton renkaita (voimansiirto), mutta on tarpeeksi tehokas käynnistämään moottorin melkein silmänräpäyksessä. Näin ollen mikrohybridin polttomoottori voi sammua automaattisesti auton ollessa paikallaan esimerkiksi liikennevaloissa ja käynnistyä uudelleen heti kun kuljettaja painaa kaasupoljinta. Kuljettajan ei tarvitse kääntää virta-avainta tai edes huomata, että moottori on sammunut. Stop-start-hybridien moottori sammuu automaattisesti auton seistessä paikallaan

16 Stop-start -järjestelmiä ei yleensä pidetä todellisina hybrideinä, koska sähkömoottori ei liikuta autoa. Ne säästävät polttoainetta yleensä vain noin 10 % ja niiden hyvä puoli on suhteellisen edullinen hinta. Citroen C3 on esimerkki stop-start-hybridiautosta. Rinnakkaishybridissä sähkömoottori auttaa polttomoottoria kun lisätehoa tarvitaan. Niissä on myös jarrutusenergian talteenottojärjestelmä. Miedoissa hybrideissä (mild hybrid, rinnakkaishybridi) on yllä kuvattu stop-start - toiminnallisuus, mutta ne käyttävät yleensä sähkömoottorin tehoa myös auton liikuttamiseen. Miedot hybridit eivät kuitenkaan toimi pelkästään sähkömoottorilla, koska sähkömoottori ei ole suoraan yhteydessä renkaisiin (voimansiirtoon). Sen sijaan se antaa polttomoottorille lisätehoa korkean kuormituksen, esimerkiksi kovan kiihdytyksen, aikana. Miedoilla hybrideillä on myös jarrutusenergian talteenottojärjestelmä: jarrutuksen aikana sähkömoottori muuntaa osan hävinneestä liike-energiasta sähköksi, jota käytetään akkujen lataamiseen. Hondan Integrated Motor Assist -tekniikka, jota on Insight- ja Civic-malleissa (ja joillakin markkinoilla myös Accordissa), on esimerkki miedosta hybridistä. Hondan järjestelmä osaa myös sulkea kolme neljästä sylinteristä hyötysuhteen parantamiseksi. Civichybridiauton hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 % pienemmät kuin vastaavan ei-hybridin. Täyshybridi voi toimia pelkällä polttomoottorilla, pelkällä sähkömoottorilla tai molemmilla. Täyshybridijärjestelmä, mukaan lukien Toyotan Prius-mallin Hybrid Synergy Drive - tekniikka, pystyy liikuttamaan ajoneuvoa pelkällä polttomoottorilla, pelkällä sähkömoottorilla tai molemmilla yhtä aikaa. Toyotan järjestelmä, josta suuri osa on lisensoitu myös Fordille Escape-hybridimallia varten, käyttää jatkuvasti muuttuvaa tehonjakajaa, joka suuntaa osan polttomoottorin tehosta suoraan pyöriin ja osan generaattoriin. Generaattori pyörittää sähkömoottoria, joka myös pyörittää vetäviä pyöriä. Järjestelmä on monimutkainen, mutta erittäin tehokas, koska se sallii moottorin käydä koko ajan parhaalla kierrosnopeudella. Moottori voi myös käynnistyä pelkästään akkujen lataamista varten. Akut latautuvat myös jarrutusenergian talteenotossa. Nykivässä liikenteessä ja hitaasti ajettaessa polttomoottori sammuu kokonaan ja korvautuu akkuvirralla toimivalla sähkömoottorilla. Nelivetoisen Lexus RX400h -mallin käyttämä järjestelmä muistuttaa edellä mainittua, mutta siinä on kaksi sähkömoottoria, yksi etupyörille ja toinen takapyörille. Lexus RX 400h (Lähde: 16

17 Yksikään nyt saatavilla olevista hybrideistä ei ole ulkoisesti ladattavissa. Verkkovirralla ladattavia hybridejä saattaa kuitenkin näkyä muutaman vuoden sisällä. Tällaisissa ajoneuvoissa olisi isommat akut kuin nykyisissä hybrideissä, jolloin ne voisivat myös kulkea sähkövoimalla pidemmälle. Esimerkiksi Prius kulkee vain muutaman kilometrin täydellä akulla. Käyttäjien ei tällöinkään tarvitse ladata autoaan verkkovirralla, mutta halutessaan he voivat tehdä niin ja ajaa sähkövoimalla useita kymmeniä kilometrejä yhdellä latauksella. Tämä säästää edelleen polttoainekuluissa ja hyödyttää ympäristöä. Kiinnostus näihin ns. plug-in hybrideihin on suurta varsinkin USA:ssa. Hybridiautojen markkinointi Lexus on kiinnostava auto myös markkinointimielessä. Ensimmäiset hybridit myytiin suurelta osin ympäristönäkökohtia painottaen (mihin viittaa Insightin avaruusaikainen muotoilu ja ensimmäisen sukupolven Priuksen epätavallinen ulkonäkö), mutta Lexusta mainostetaan RX300-mallin suorituskykyisempänä versiona. Honda Accord IMA -hybridi tuotiin Yhdysvaltojen markkinoille vuoden 2004 lopussa, mutta sitä ei vielä saa Euroopasta. Honda mainosti tämän mallin olevan nykyistä 240- hevosvoimaista Accord V6 -mallia tehokkaampi ja suorituskykyisempi, mutta yhtä hyvä polttotaloudeltaan kuin nelisylinterinen Civic-pikkuauto. Nykyisiä hybridejä ei voi ladata verkkovirralla, mutta ladattavia malleja saattaa olla tulossa. Joitakin uusimmista hybridimalleista markkinoidaan tehokkaampina versioina. Hybriditekniikan tuomia etuja tulisi kuitenkin käyttää pääasiassa polttoaineen kulutuksen alentamiseen, ei niinkään ajoneuvojen suorituskyvyn parantamiseen. Esim. hybridisoidut isot katumaasturit eivät ole ekoautoja. Ympäristöhyödyt Honda Insightin hiilidioksidipäästöt ovat 80 g/km, eli pienemmät kuin millään muulla markkinoilla olevalla polttomoottoriautolla. Priuksen hiilidioksidipäästöt 104 g/km ovat kaikkien massatuotettujen polttomoottoriautojen pienimmät. On ilmeistä, miksi hybridiautot ovat aiheuttaneet niin paljon kiinnostusta ympäristöalalla ja automaailmassa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Priuksen päästöjen vähäisyys on sitä vaikuttavampaa, kun otetaan huomioon, että se on viisipaikkainen perheauto ja, että sen päästöt ovat pienemmät kuin Toyota Yarisin, Citroen C2:n ja VW Lupon kaltaisten pienten dieselautojen. Useimpien mallien ilmanlaatuun vaikuttavat muut ympäristöpäästöt pysyttelevät myös reilusti Euroopassa henkilöautoille voimassa olevan Euro 4- päästöstandardin alapuolella. Todellisissa käyttöolosuhteissa hybridiautojen polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt saattavat olla vähän esitettyjä paraatiarvoja suuremmat. Tämä on kuitenkin yhteistä kaikille autoille, eikä vielä ole selvää, onko hybridiautojen ilmoitetun ja käytännön polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen välillä erityisen suurta poikkeamaa. Hybriditekniikasta on hyötyä ruuhkaisessa kaupunkiliikenteessä, ei niinkään maantiellä. Taloudellisuus Hybridiautot ovat kalliimpia kuin vastaavat tavalliset autot, mutta ne voivat säästää reilusti polttoainekuluissa. Useimmissa EU-maissa ja monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa ja kaupungeissa hybridiautoja varten saa investointiavustusta ja/tai veronalennuksia. Paljon ruuhkaisessa liikenteessä ajaville ne ovat usein polttoainetaloudellisesti järkevä valinta. Valmistajien kannalta hybridiautojen taloudellisuus on epäselvää ainakin lyhyellä aikavälillä, koska monien laskelmien mukaan valmistajat tekevät vielä tappiota kunkin Hybridiajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin tavanomaisten ajoneuvojen. Hybridit ovat kalliimpia, mutta säästävät polttoainetta ja monissa maissa niiden hankintaa tuetaan. 17

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet Ari Juva, Neste Oil seminaari 4.11.2009 Source: Ben Knight, Honda, 2004 4.11.2009 Ari Juva 2 120 v 4.11.2009 Ari Juva 3 Auton kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Biokaasu ajoneuvokäytössä BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Liikennebiokaasu Miksi biokaasua autojen tankkeihin? Kaasuliikenteen mahdollistavat tekniikat

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristönhallinta- seminaari 17.5.2006. Taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristönhallinta- seminaari 17.5.2006. Taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutus Malttia ja viisautta teille Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristönhallinta- seminaari 17.5.2006 Taloudellisen ja ennakoivan ajotavan koulutus Asiakasryhmäpäällikkö Seppo Pyrrö, Motiva Oy Malttia

Lisätiedot

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130 Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Arno Amberla Version 20071130 5.12.2007 1 1 Sisältö Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Proventia Yleistä jälkiasennuksista Teknologiat bensiinimoottorit

Lisätiedot

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN

KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN KILPAILUTUS KANNUSTAA PUHTAAMPIEN BUSSIEN KÄYTTÖÖN Reijo Mäkinen 4.12.2007 Sisältö YTV:n tehtävä Bussipalveluiden kilpailuttaminen HKL:n, YTV:n ja Neste Oilin biopolttoainehanke Yhteenveto MISSIO YTV tuottaa

Lisätiedot

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä Kohti päästötöntä liikennettä 2045 Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä 23.1.2018 1 Liikenteen päästövähennystavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ja Kaisussa Liikenteen päästöjä tulee

Lisätiedot

Puhdasta tulevaisuutta Volvon uudet dieselmoottorit ja SCR

Puhdasta tulevaisuutta Volvon uudet dieselmoottorit ja SCR Puhdasta tulevaisuutta Volvon uudet dieselmoottorit ja SCR Alhaiset päästöt. ALHAINEN polttoaineen kulutus. LUOTETTAVA. EU ottaa tulevaisuudessa käyttöön uudet, tiukat päästörajoitukset raskaille ajoneuvoille.

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin Tiedotustilaisuus 7.12.2010 Tekn. tri Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskus Oy SOVELTUVUUS AUTOMALLEIHIN Tietoja soveltuvuuslistasta ja autokaupalta Julkaisemme

Lisätiedot

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013

TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 Vuosiseminaari Ari Juva RED dir. 2009/28/EC: EU polttoainedirektiivit ohjaavat kehitystä Uusiutuva energia (polttoaine + sähkö) liikenteessä min.10% 2020 Suomen tavoite

Lisätiedot

Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari Kaasuautokonversio. Tommi Kanerva

Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari Kaasuautokonversio. Tommi Kanerva Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari 2017 Kaasuautokonversio Tommi Kanerva Esitelmän sisältö 1. Kaasuautoilun Suomi historia 2. Mikä on kaasuauto 3. Kaasuauton tekniikka 4. Turvallisuus ja luvat 5. Kaasuautoilun

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta. Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 AUTO- JA AJONEUVOVERO Autoveron veroprosentti on 1.1.2008 alusta lukien määräytynyt auton ominaishiilidioksidipäästön

Lisätiedot

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Puheenjohtaja, Suomen biokaasuyhdistys

Lisätiedot

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 Petri Saari 1 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? ESITYKSEN SISÄLTÖ Suomalainen Proventia Emission Control Miksi? Miten? Mihin? Rekisteriotemerkinnät

Lisätiedot

Esitys: Mercedes-Benz hyötyajoneuvot maakaasukäy t tö i s i n ä

Esitys: Mercedes-Benz hyötyajoneuvot maakaasukäy t tö i s i n ä Maakaasuyhdistyksen kevätpäivä 23.04.2009 Esitys: Mercedes-Benz hyötyajoneuvot maakaasukäy t tö i s i n ä Asko Salminen Veho Group Oy Ab Mercedes-Benz hyötyajoneuvot PL 118 / Lommilanrinne 3 02771 ESPOO,

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Vähäpäästöisyyden kriteerit (voimassa alkaen 1.1.2017) Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista

Lisätiedot

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne 07.09.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi 1.1.2010 alkaen HKL HKL-Rv HKL-Metro HKL-Infra SL Oy Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 27.4.2009 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco -tutkimusohjelman seminaari Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä

Lisätiedot

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.15 Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö Tieliikenne on yhä lähes täysin riippuvaista

Lisätiedot

Maakaasun käytönvalvojien neuvottelupäivät MAAKAASUTRUKIT. Ari Seppänen asiakaspalvelupäällikkö Maakaasun Siirtoyksikkö ari.seppanen@gasum.

Maakaasun käytönvalvojien neuvottelupäivät MAAKAASUTRUKIT. Ari Seppänen asiakaspalvelupäällikkö Maakaasun Siirtoyksikkö ari.seppanen@gasum. Maakaasun käytönvalvojien neuvottelupäivät MAAKAASUTRUKIT Ari Seppänen asiakaspalvelupäällikkö Maakaasun Siirtoyksikkö ari.seppanen@gasum.fi 1 Tehdasvalmisteiset (OEM) maakaasutrukit Trukkivalmistajia

Lisätiedot

MAA JA BIOKAASUN KÄYTTÖ BUSSIEN SEUTULIIKENTEESSÄ

MAA JA BIOKAASUN KÄYTTÖ BUSSIEN SEUTULIIKENTEESSÄ 1 MAA JA BIOKAASUN KÄYTTÖ BUSSIEN SEUTULIIKENTEESSÄ Reijo Mäkinen Yksikön päällikkö Joukkoliikenneyksikkö 2 SISÄLTÖ YTV:n liikenneosaston tehtävät YTV:n vastuulla oleva liikennöinti Palvelujen ostokriteerit

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 1 JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 2 UUSIEN PÄÄSTÖMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO EURO 4 uudet tyypit 1.10.2005 kaikki uutena myytävät autot 1.10.2006 EURO 5 uudet tyypit 1.10.2008

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 27.2.2012 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut asiantuntija Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010

POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010 POLTTOAINEVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN AUTOKAUPPIASPÄIVÄT 26.3.2010 Leo Parkkonen 26.3.2010 VM:N TOIMEKSIANTO VTT:LLE Energiatuotteiden ja niiden ympäristöhyötyjen kartoitus verotuksen kehittämiseksi Onko olemassa

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI

Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI SISÄLTÖ 1. Ehdokkuuden vaatimukset 2. Ehdokkaat 3. Arviointi 4.

Lisätiedot

Autoilun viisaat valinnat. Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy

Autoilun viisaat valinnat. Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy Autoilun viisaat valinnat Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari 14.3.2013 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Sähköautokaan ei ratkaise kaupunkien ruuhkaongelmia Tilankäyttö ja ruuhkat Liikenne

Lisätiedot

Scanialla markkinoiden laajin tarjonta uusiutuvia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja

Scanialla markkinoiden laajin tarjonta uusiutuvia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja Scanialla markkinoiden laajin tarjonta uusiutuvia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja Polttomoottoritekniikassa on kuljettu pitkä tie päästöjen vähentämisessä. Nykyiset Euro 6 -normin täyttävät moottorit

Lisätiedot

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle.

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. TANKKAA AUTOOSI PUHTAAMPAA. VALITSE LUONNONKAASU. Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. Suomessa asiat ovat hyvin. Voit valita autosi polttoaineeksi puhtaamman vaihtoehdon luonnonkaasun. Maakaasu

Lisätiedot

Päästötön moottoripalaminen

Päästötön moottoripalaminen Päästötön moottoripalaminen Martti Larmi, Johanna Wahlström, Kalle Lehto Polttomoottorilaboratorio, TKK Päästötön moottoripalaminen Polttomoottoritekniikan vastuualue on tulevaisuuden moottoritekniikkaan

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu. )

Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu. ) SETCOM-seminaari Biokaasuliikenne matkailualalla Ari Lampinen (etunimi.sukunimi at liikennebiokaasu. ) Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu.

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

EU:n energiaunioni ja liikenne

EU:n energiaunioni ja liikenne EU:n energiaunioni ja liikenne Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.6.2015 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v.

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty.

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty. 1 Autotuojat ry Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2010 2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty. AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT PAKETTIAUTOIHIN

Lisätiedot

Lausunto 1 (6)

Lausunto 1 (6) Lausunto 1 (6) viite: LVM048:00/2017 Liikenne- ja viestintäministeriölle kirjaamo@lvm.fi Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE

Tehokas ja ympäristöystävällinen Avant 760i 4 AVANT MAGAZINE Tehokas ja ympärist Av 4 AVANTMAGAZINE öystävällinen ant 760i Avant-kuormaajasarja kokee jälleen kerran suuren mullistuksen kun kuormaajavalikoimaan liittyy uusi Avant 760i. Avant 760i on uusi kuormaajamalli

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus

Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Bussiliikenteen kilpailuttamiskriteerit ja ympäristöbonus Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Tausta 2. Kilpailuttamisperiaatteet 3. Ympäristöbonus

Lisätiedot

Ratkaisemassa Itämeren laivojen rikkipäästöongelmaa

Ratkaisemassa Itämeren laivojen rikkipäästöongelmaa Ratkaisemassa Itämeren laivojen rikkipäästöongelmaa Tiimi Tapio Pitkäranta Toimitusjohtaja Tek.lis., Dipl.ins Valtteri Maja Tekniikka ja tuotekehitys Tekn. yo. Antti Bergholm Liiketoiminnan kehitys Dipl.ins.,

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Mitä polttoaineita moottoreihin tulevaisuudessa?

Mitä polttoaineita moottoreihin tulevaisuudessa? Mitä polttoaineita moottoreihin tulevaisuudessa? Energian käyttö ja säästö maataloudessa Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos Seppo Mikkonen Neste Oil seppo.mikkonen@nesteoil.com Monenlaisia

Lisätiedot

Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan

Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan Suvi Haaparanta Helsingin kaupungin ympäristökeskus Typpidioksidin raja-arvo ylittyy Helsingissä

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa

Lisätiedot

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä

Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Biopolttoaineet, niiden ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä Henrik Westerholm Neste Oil Ouj Tutkimus ja Teknologia Mutku päivät 30.-31.3.2011 Sisältö Uusiotuvat energialähteet Lainsäädäntö Biopolttoaineet

Lisätiedot

EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta 13.9.2011

EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta 13.9.2011 EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta 13.9.2011 Tulevaisuuden taustalla isot tavoitteet Ilmastopäästöjen vähentäminen Energiatehokkuuden lisääminen Öljyriippuvuuden

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus Markku Ikonen Turun ammattikorkeakoulu markku.ikonen@turkuamk.fi 1 Miksi polttoaineenkulutuksta pitäisi alentaa? Päästöt ja säästöt 1. HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

Lisätiedot

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011 EkoAuton julkistustilaisuus Katja Lohko Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi 2 Sisältö Trafin Ekoautoilusivusto ja henkilöauton hankintaohje Turvallinen auto Ympäristöä vähemmän kuormittava

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Neste palvelee taksiyrittäjää

Neste palvelee taksiyrittäjää Neste palvelee taksiyrittäjää tuotteet - palvelut Neste Marketing & Services www.neste.fi Neste tarjoaa taksiyrittäjälle Asiakaskohtaiset ratkaisut Korkealaatuiset tuotteet Kattavin verkosto Nopea ja miellyttävin

Lisätiedot

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE TransEco Seminaari 3.11.2011 Jukka Nuottimäki, VTT Polttoaineen kulutus / CO 2 päästö 3.11.2011 2 LIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

Low Temperature Combustion - Päästötön moottoripalaminen

Low Temperature Combustion - Päästötön moottoripalaminen Low Temperature Combustion - Päästötön moottoripalaminen Johanna Wahlström ja Kalle Lehto TKK Polttomoottoritekniikka Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Lisätiedot

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Juhani Laurikko Principal Scientist VTT 6.6.2011 3.6.2011 2 TAUSTAT EU:n pakottavana tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä myös liikenteessä

Lisätiedot

EU:n uudet rengasmääräykset

EU:n uudet rengasmääräykset EU:n uudet rengasmääräykset Haaste rengasteollisuudelle mahdollisuus kuluttajille Nokia 9.3.2010 Teppo Huovila Uudet EU:n rengassäädökset Keskeinen sisältö Uudet pakolliset renkaiden tyyppihyväksyntä-

Lisätiedot

RASTU-SEMINAARI. Liikenteen tilaajan näkökulma. Reijo Mäkinen

RASTU-SEMINAARI. Liikenteen tilaajan näkökulma. Reijo Mäkinen RASTU-SEMINAARI Liikenteen tilaajan näkökulma Reijo Mäkinen 9.5.2006 MISSIO YTV tuottaa laajentuvan pääkaupunkiseudun asukkaille tärkeitä YTV-lain mukaisia tai kuntien YTV:n tehtäviksi sopimia palveluja

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Henkilö- ja pakettiajoneuvojen uudet ratkaisut - Vaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa

Henkilö- ja pakettiajoneuvojen uudet ratkaisut - Vaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa Henkilö- ja pakettiajoneuvojen uudet ratkaisut - Vaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa Uusia polkuja Liikenteen cleantech-hankinnat, Ryhmäpäällikkö Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Energiatehokkuus Uusiutuva

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Caddy Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

PONSSE metsäkoneet ja

PONSSE metsäkoneet ja PONSSE metsäkoneet ja SCR-moottoriteknologia sisällys 1. Päästörajat tiukkenevat koneet paranevat 2. Päästörajoitusten aikataulu 3. PONSSE SCR-ratkaisu 4. SCR-järjestelmän etuja 5. Suorituskyky ja taloudellisuus

Lisätiedot

Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet

Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet Dafo Brand AB 2009. All rights reserved. Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet Palonsammuttamisessa aika on merkittävä tekijä Nopea reagointi, vähemmän vahinkoa Ympäristönsuojelu, ympäristöarvot

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp) TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (HE 25/2017 vp) Kuva: Tredea 20.4.2017 Nils-Olof Nylund Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat?

Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat? Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat? VTT 2G 2020 Biofuels Seminaari Bioruukki, Espoo 26.5.2015 Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori Aloitetaan vastauksella:

Lisätiedot

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT

Vihreää energiaa tankkiin. Nils-Olof Nylund, VTT Vihreää energiaa tankkiin Nils-Olof Nylund, VTT 26.4.2013 26.04.2013 2 Liikenteen Tieliikenteen sopeuttaminen kestävään kehitykseen IEA Renewable Energy Technology Deployment 2010 Liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys

Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys Sami Peuranen Autotuojat ry 14.10.2014 1 Autotuojat ry Edustaa käytännössä 100 % Suomen uusien autojen maahantuonnin markkinoista Jäseninä merkkien viralliset

Lisätiedot

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Biodieselin (RME) pientuotanto

Biodieselin (RME) pientuotanto Biokaasu ja biodiesel uusia mahdollisuuksia maatalouteen Laukaa, 15.11.2007 Biodieselin (RME) pientuotanto Pekka Äänismaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bioenergiakeskus BDC 1 Pekka Äänismaa Biodieselin

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

IEE INTERACTION. Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille

IEE INTERACTION. Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille IEE INTERACTION Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille INternational Transport and Energy Reduction ACTION Euroopan komission IEE-ohjelman hanke, jota Suomessa tukevat

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot