EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta 13.9.2011"

Transkriptio

1 EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta

2 Tulevaisuuden taustalla isot tavoitteet Ilmastopäästöjen vähentäminen Energiatehokkuuden lisääminen Öljyriippuvuuden vähentäminen Sosiaalinen, taloudellinen ja geopoliittinen näkökulma Liikenneonnettomuuksien vähentäminen 2

3 EU:n liikennepolitiikalla pyritään irti öljyriippuvuudesta VALKOINEN KIRJA Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää 03/2011 EU:lle vuonna 2010 öljyn tuonnista aiheutunut lasku oli noin 210 miljardia euroa. EU:n liikenne on energiatarpeidensa suhteen edelleen 96-prosenttisesti öljystä ja öljytuotteista riippuvainen. EU:n on vähennettävä päästöjään yleisesti ottaen prosenttia vuoden 1990 tasoista vuoteen 2050 mennessä. 3

4 Kehitykseen vaikuttavat määräykset ja linjaukset Kehittyneiden maiden tulisi leikata CO2-päästöjään % vuoteen 2050 mennessä. Liikenteen valkoinen kirja: kaupunkiliikenteen sähköistäminen ja - 60 % vähennys CO2-päästöihin EU:n vuoden 2020 sitovien energia- ja ilmastotavoitteiden täyttäminen ei vielä edellytä sähköautojen käyttöönottoa. Sähköautot ovat osa tulevaisuuden vähähiilistä tai hiilineutraalia liikennejärjestelmää. Sisällytetty EU-tason strategioihin, ja teknisiin standardeihin ja direktiiveihin. Sähköautot sisältyivät myös vuoden 2008 talouden elvytyspakettiin (Green Car Initiative). Suomessa v valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (2050) ilmasto- ja politiikasta ottaa kantaa sähköautoihin. Päästövähennystavoite -80 % 2050 edellyttää sähköistystä Hallitusohjelma: Liikenteen päästöjä vähennetään mm...suosimalla vähäpäästöistä ajoneuvoteknologiaa. Energia- ja ilmastopoliittinen strategia (2020) uusitaan. 4

5 Tulevaisuuden käyttövoimat Polttomoottori Bioetanoliseokset Biodieselseokset Biokaasu Sähkömoottori Vety - Polttokenno Akkusähkö Johdin (jakeluliikenne, bussit) Hybridit Yhdistelmiä edellisistä vastaamaan kuljetus- ja liikkumistarpeita 5

6 Vähähiilinen Eurooppa liikenneskenaariotarkastelu 6

7 Määritelmiä plug-in hybridi Sähköverkosta ladattava hybridiauto, ladattava hybridiauto, ladattava hybridi, lataushybridi, plug-inhybridi (Plug-in hybrid electric vehicle PHEV) Ladattavan hybridin käyttämästä nettoenergiasta osa on sähköenergiaa, joka on ladattu akkuihin sähköverkosta tai muusta ulkoisesta lähteestä. Kun akut tyhjenevät riittävän tyhjäksi, ladattavan hybridiauton toiminta muuttuu hybridiauton toiminnan kaltaiseksi. Alkuvaiheessa voidaan ennakoida, että usean automallin akkuvoimin ajettava matka on suhteellisen lyhyt. Niinpä pidemmän toimintasateen autoille ovat valmistajat pyrkineet luomaan omia tuotekategorioita joita ovat E- REV (Extended Range Electrical Vehicle) ja REEV (Range Extended Electrical Vehicle). Nämä ovat joka tapauksessa myös ladattavia hybridiautoja. Sarjavalmistukseen ensimmäiset 2011, kauppanimiä Opel Ampera, myös Toyota Priuksesta ladattava versio 7

8 Määritelmiä - täyssähköauto Sähköauto, akkusähköauto (Electric vehicle EV) Sähköautossa ei ole lainkaan polttomoottoria eikä generaattoria, vaan kaikki auton käyttämä energia on varastoitu akkuihin ja on peräisin sähköverkosta tai muusta ulkoisesta lähteestä. Suomessa rekisterissä 2011 n. 55 kpl sähköhenkilöautoa Akkuteknologia on keskeinen tekijä valmistuskustannuksissa ja määrän kehityksessä Kauppanimiä tarjolla 2011: Peugeot ion, Mitsubishi imiev, Citroen C-Zero 8

9 Määritelmä polttokennoauto Polttokennoauto (polttokennosähköauto, polttokennohybridi) Polttokenno on laite, jolla voidaan tuottaa sähkövirtaa suoraan jostain nestemäisestä tai kaasumaisesta polttoaineesta auton sähkömoottorille. Autokäyttöön soveltuvin polttokennotyyppi on ns. PEM (polymer electrode membrane) tyyppinen kenno, jonka polttoaineena on tavallisimmin vety. Polttokennoautoissakin on yleensä akusto tai jokin muu sähköenergiavarasto puskuroimassa tehontarvetta ja ottamassa talteen sähköksi regeneroitavaa liike-energiaa. Akusto voi myös olla niin suuri, että sitä ladataan verkosta, ja polttokenno toimii vain varavoimanlähteenä. 9

10 EU:n energia- ja ilmastotavoitteet 2020 Energiatehokkuus paranee 20 % Hiilidioksidipäästöt vähenee 20 % Uusiutuvan energian osuus kasvaa 20 % 10

11 CO2-päästötavoite uusilla myydyillä henkilöautoilla 130 g/km g/km

12 Sähköautojen ilmastovaikutukset Suomessa Suomessa vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttaminen ei edellytä sähköautojen käyttöönottoa. Vuonna 2020 sähköautot voisivat vähentävät tieliikenteen CO2-päästöjä 1 3 %, todennäköisimmin noin 1 %. Vuoteen 2030 mentäessä sähköautojen merkitys kasvaa, ja sähköautot tuonevat %:n vähennyksen tieliikenteen CO2-päästöihin. Verrattuna autoon, jonka CO2-päästö on 180 g/km (~kannan keskiarvo), sähköauto alentaa kaikilla sähkön muodoilla marginaalisähkö mukaan lukien koko energiaketjun yli laskettuja CO2-päästöjä. Jos vertailukohtana on energiatehokas dieselauto (116 g CO2/km), marginaalisähkön käyttö lisää CO2:n kokonaispäästöjä. Lähde: Sähköautoselvitys, Nylund

13 Vaikuttimet sähköautojen edistämiseen Jos liikenteen CO2-päästöjä halutaan leikata 80 % vuoteen 2050 mennessä, sähköautoja tarvitaan varmasti. Sähköajoneuvot mahdollistavat laajan primäärienergian kirjon, mukaan lukien erilaiset uusiutuvan energian muodot, hyödyntämisen liikenteessä Sähköautot mahdollistavat kestävän kehityksen mukaiseen hiilineutraaliin liikennejärjestelmään uusiutuvaa energiaa käytettäessä Sähköautot mahdollistavat energiatehokkuuden parantamisen. Sähköautot vähentävät ihmisille haitallisia paikallisia ilmansaasteita ja aiheuttavat vähemmän melua kuin polttomoottoriautot. Sähköautot nähdään mahdollisuutena uudistaa ja elvyttää autoteollisuutta. Mutta sähköautot eivät ratkaise perusongelmia suoritteiden ja ruuhkautumisen lisääntymistä, melua rengasmelun osalta tai turvallisuusongelmia eli tarvitaan aina myös muita keinoja ja erityisesti tulee huolehtia etteivät sähköautoilun edistämiseen tähtäävät kannustimet ole ristiriidassa joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteiden kanssa. Lähde: Sähköautoselvitys, Nylund

14 Käyttövoimat kriteerit Keskipitkän aikavälin polttoaineratkaisujen tulee olla linjassa pitkän tähtäimen tavoitteiden kanssa Kaluston uusiminen kallista Jakeluverkon ja polttoaineentuotannon investoinnit pitkäikäisiä Polttoaineratkaisuissa huomioitava päästövähennys koko elinkaarelle Polttoaineet joilla rakennetaan siltaa nykyisen kaluston ja uusien käyttövoimien välille, tulee pitää lyhytaikaisina, jos niiden käytölle on rajoituksia: Energian tuotannon suhteen Biomassan saatavuuden suhteen Biomassan suorien ja epäsuorien maankäyttövaikutusten suhteen Riippumatta energian kantajasta (Neste- ja kaasumaiset polttoaineet, akkusähkö, vety), energian primäärilähteen on pitkällä tähtäimellä oltava hiilivapaa Huomioitava lisäksi kuluttajien tarpeet ja uusien käyttövoimien mahdollisuudet markkinoilla 14

15 Tulevaisuuden käyttövoimien soveltuminen eri liikennemuodoille Future Transport Fuels, Expert Group EU 01/

16 TIELIIKENNE Henkilöautot/kevyt jakeluliikenne Raskaat ajoneuvot Kaupunkiajo Pitkät matkat Bioetanoli Biodiesel Sähkö Sähkö (hybridi) LYHYT AIKAJÄNNE 2020 Vety LPG Vety (bussit) HVO HVO/ Metaani kaksikäyttö Metaani Bioetanoli -ja biodieselseokset (2. sukupolvi) Biodieselseokset (1. ja 2. sukupolvi) Biodieselseokset (1. ja 2. sukupolvi) Sähkö Sähkö (hybridit) Vety KESKIPITKÄ AIKAJÄNNE 2030 BtL/GtL (pitkät matkat) Biometaani Synteettiset polttoaineet (GtL) CNG HVO Sähkö (uusiutuvasta lähteestä) PITKÄ AIKAJÄNNE 2050 Biopolttoaineseokset (2. ja 3. sukupolvi) (vain pitkät matkat) Biometaani (pitkät matkat) Vety (uusiutuvasta lähteestä) Biometaani Biopolttoaineseokset (2. ja 3. sukupolvi) 16

17 Vedyn/polttokennon kilpailukyky polttoaineena LYHYT AIKAJÄNNE 2020 Henkilöautot ja kevyt jakeluliikenne kaupunkiliikenteessä Bussit kaupunkiliikenteessä KESKIPITKÄ AIKAJÄNNE 2030 Henkilöautot Jakeluliikenne ja tiekuljetukset PITKÄ AIKAJÄNNE 2050 Kaupunkien henkilö- ja jakeluliikenteessä vain sähkömoottoreita Vety uusiutuvasta lähteestä 17

18 Clean Transport System Komission aloite puhtaasta liikennejärjestelmästä: Tiedonanto Q1/2012 Pitkän tähtäimen vaihtoehtoisten polttoaineiden strategia Koko liikennejärjestelmää koskeva toimenpidesuunnitelma Sisältää tavoitetilan, jonka pohjalta teollisuus, julkinen sektori ja kuluttajat voivat toimia tavoitteena kiihdyttää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa EU:n toimilla luodaan puitteet EU:n laajuiselle liikennöinnille ajoneuvoilla, jotka käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita Säädösehdotus vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurista? komission mietinnässä Julkinen konsultaatio (määräaika 6.10.): 06-cts_en.htm 18

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Ünsal Yurdakul Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 5.12.2013 Työn

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Itellan ympäristöteot totta vai tarua, nykyisyyttä vai tulevaisuutta

Itellan ympäristöteot totta vai tarua, nykyisyyttä vai tulevaisuutta Itellan ympäristöteot totta vai tarua, nykyisyyttä vai tulevaisuutta 8.9.2009 Oulun postikeskus Hanna Kaustia Hankejohtaja, ympäristöohjelma Perusteluja yritysten ympäristövastuullisuudelle Ilmaston lämpenemiseen

Lisätiedot

Electro Mobility sähköinen liikenne -toimialaryhmä. Sähköenergia tulevaisuutta kaikissa muodoissa Visio 2030 SESKOn kevätseminaari 2013

Electro Mobility sähköinen liikenne -toimialaryhmä. Sähköenergia tulevaisuutta kaikissa muodoissa Visio 2030 SESKOn kevätseminaari 2013 Electro Mobility sähköinen liikenne -toimialaryhmä Sähköenergia tulevaisuutta kaikissa muodoissa Visio 2030 SESKOn kevätseminaari 2013 Miten sähköä kannattaa käyttää - visiointia vuoteen 2030 Sähköä tieliikenteeseen

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma päästi. Energia ei lopu

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma päästi. Energia ei lopu SCIENCE PHOTO LIBRARY / SKOY Energia ei lopu Teksti Kari Tyllilä Elämämme pyörii pitkälti öljyn varassa. Yhtä kätevää energiavarastoa ei vielä ole keksitty. Mutta mahdollisuuksia on, muuallakin kuin biopolttoaineissa.

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Lindén: Postilain muutos näkyy kuluttajalle edullisempana kirjehintana. Ajokorttiuudistuksen ensimmäiset muutokset voimaan kesällä

Lindén: Postilain muutos näkyy kuluttajalle edullisempana kirjehintana. Ajokorttiuudistuksen ensimmäiset muutokset voimaan kesällä LaajaKaista 4/2010 1 / 10 Lindén: Postilain muutos näkyy kuluttajalle edullisempana kirjehintana Uusi postilaki täyttää EU:n postidirektiivin vaatimukset. Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan postitoiminnan

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Ladattavat autot. kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus

Ladattavat autot. kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus Ladattavat autot kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus ESIPUHE Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista Sähköautot ovat yksi keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot