Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo"

Transkriptio

1 Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA JA MUUT TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT 4 2. YLEISTIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA TOIMINNASTA PERUSTIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TOIMINNASTA RISKIEN KARTOITTAMINEN JA HALLINTA TURVALLISUUSORGANISAATIO Turvallisuushenkilöstön tehtävät TURVALLISUUSORGANISAATION KOULUTUS OMATOIMISEN VARAUTUMISEN LIITTYMINEN YLEISEEN PELASTUSPALVELUUN JA VÄESTÖNSUOJELUUN RAKENTEELLINEN SUOJELU TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEESSA TIEDOTTAMINEN SUUNNITELMAN JAKELU JA PÄIVITTÄMINEN SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ

3 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 LIITE 8 LIITE 9 LIITE 10 Pelastussuunnitelman päivitykset Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo Turvallisuuslaitteistojen ylläpitovastuut Uuden työntekijän perehdyttäminen Turvallisuusorganisaation ja muun henkilökunnan koulutusseuranta Luettelo vaarallisista aineista Taulukko riskien kartoittamiseen ja hallintaan Turvallisuustarkastuslomake Ohje tilojen käytöstä, lukituksista ja kulunvalvonnasta Tulitöiden turvallisuusjärjestelyt LIITE 11 Hätäilmoituksen tekeminen LIITE 12 Toimenpiteet tulipalon sattuessa LIITE 13 Asukkaiden toiminta tulipalossa LIITE 14 Sammuttimien valinta ja käyttö LIITE 15 Toimenpiteet tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa LIITE 16 Toiminta kuultaessa yleinen vaaranmerkki LIITE 17 Jälkivahinkojen torjunta LIITE 18 Toiminta varkaus-, ryöstö- tai väkivaltatilanteissa LIITE 19 Varkaus- tai ryöstötilanteiden tunnistamislomake LIITE 20 Toiminta sähkökatkon sattuessa LIITE 21 Toiminta säteilyvaaratilanteessa LIITE 22 Turvallisuuspäällikön tehtäväluettelo siirryttäessä tehostettuun valmiuteen LIITE 23 Suojelumateriaaliluettelo LIITE 24 Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa -opas ilmoitustauluille LIITE Kokoontumispaikka ja pohjapiirustukset turvamerkinnöin

4 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA - Säädöstausta ja suunnitteluvelvoitteen määräytyminen Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu pelastuslain 15 ja 16 :n sekä pelastusasetuksen 1, 2 ja 3 :n vaatimuksiin omatoimisesta varautumisesta. Säädösten tavoitteena on ihmisten oman toiminnan sekä viranomaistoiminnan menetelmin vähentää tulipalojen, tapaturmien ja muiden vaaratilanteiden määrää siten, että väestön terveys, omaisuus, työpaikat, toimeentulo, tuotannon jatkuvuus ja puhdas ympäristö kyetään turvaamaan kaikissa olosuhteissa sekä normaali- että poikkeusoloissa. Tämä pelastussuunnitelma on suunnitelma ja toimintaohjeet siitä, kuinka kiinteistön yritykset varautuvat toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa ja kuinka yritykset organisoivat onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan. Suunnitelman lähtökohtana on erilaiset uhkakuvat sekä niistä johdettujen riskien arviointi ja riskien hallinta. Pelastussuunnitelman ensisijainen tavoite on yrityksen turvallisuutta vaarantavien riskitekijöiden kartoittaminen, henkilöturvallisuuden parantaminen sekä onnettomuus- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäisy. Tätä kiinteistöä koskeva pelastussuunnitelman laatimisvelvoite on määräytynyt seuraavien tekijöiden perusteella (x): - Työntekijöiden tai muiden samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on yli 50. x - Asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa; x - Yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin x - Kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin; - Lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja; - Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille, myös tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen; - Sairaala, vanhainkoti, hoitolaitos, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennus sekä rangaistuslaitos ja muu näitä vastaava tila, jossa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla on heikentynyt. (Pelastuslaki 18 ) - Kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin; - Kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin; x - Yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin - Kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 :ssä tarkoitetun ilmoituksen; - Yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin. - Kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin; - Muu syy, mikä? x (pelastusasetus 1 MUUT TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT JA OHJEET Suunnitelman tai ohjeen nimi Sijainti Ylläpitäjä - 4 -

5 2. YLEISTIEDOT Yrityksen tai laitoksen nimi Koy Casagrandentalo Puh Osoite Linnankatu 3, TURKU Kaupunginosan nimi/ numero Kortteli/ Tila Tontti Keskusta/ VI 3 8 Toimiala Asuin- ja liiketilojen vuokraus - Vuokralaisina yksityishenkilöt asunnoissa, kolme ravintolaa, eri alojen toimistoja ja myymälöitä Henkilömäärät Henkilökunta yhteensä Henkilömäärät max Aamu Päivä Ilta Yö Henkilömäärä Fax

6 3. PERUSTIEDOT KIINTEISTÖISTÄ Tiedot toimintaan liittyvistä rakennuksista/ toimipaikoista/ niiden käyttötarkoituksesta Kiinteistö sijaitsee Turun keskustassa Aurajoen vieressä Rakennuksia tontilla 3 kpl (katso asemapiirustus), kerrosalaa yht. n m 2 Kiinteistöjen piirustukset Kiinteistön asemapiirustus sekä pohjapiirustukset ovat liitteenä. Piirustuksissa on esitetty mm. - Uloskäynnit, alkusammutuskaluston ja sijainti. - Veden pääsulkuventtiilin paikka - Sähköpääkeskus Yritykset ja laitokset kiinteistössä Yhdyshenkilö Puhelinnumero Nimi Mami Sari Espola Nimi Rocca Jim Satamo Nimi Divaani Cristina Casagrande Nimi Administer Oy Ismo Kaakkurivaara Nimi Attendo Terveyspalvelut Oy Juhani Pälve Nimi Mikrolog Oy Kari Wakonen Nimi Arkkitehtitsto C&Co Architects Oy Ari Paukio Nimi Perjantai Kai Korpelainen Nimi UB Omaisuudenhoito Oy Timo Moilanen Nimi Nipromec Oy Kari Viitanen Nimi Artek Oy Miia Tammisto Nimi Rav.Panini / Voiveljet Oy Mika Lövgren Nimi Suomen Tietotoimisto Anneli Tervo Nimi Rambol Finland Oy Pekka Ala-Tuuhonen Nimi Bentley Systems Finland Oy Nina Johansson Nimi Ernst & Young Susan Kastman Nimi Significa Oy Otso Kallinen Nimi Saarikallio Pasi Heikkilä Nimi Nimi - 6 -

7 3.1. Linnankatu 3 tilat ja pääasiallinen käyttötarkoitus A, kivirakennus, jossa kellari ja kolme maanpäällistä kerrosta toimistoja, myymälä ja kaksi ravintolaa. B, kivikerrostalo, kellarissa muinaismuisto ja 7 maanpäällistä kerrosta yksi ravintola, yksi myymälä, toimistoja ja asuntoja. Linnankatu 3 C, kaksi kerroksinen puutalo, jossa myymälä. Kiinteä yhteys Koy Julininkulman pysäköintihalliin. Rak.vuosi A 1800-luku B 1988 C 2003 Kerrosluku Krs.ala 4836 m 2 Kantavan rungon materiaali betoni x puu x teräs Henkilömäärä päivä 700 ilta 500 yö 30 Asukkaita Linnankatu 3 B n. 30 Palotekniset laitteet Alkusammutuskalusto x Automaattinen paloilmoitin Autom. sammutuslaitteisto Valaistut poistumisopasteet x Manuaalinen savunpoisto x Autom. savunpoisto Keskuskuulutuslaitteisto Verkkovirrassa olevat palovaroittimet x Lämmitys Kiinteistön lämmitys on x ei ole liitetty kaukolämpöverkkoon Kiinteistön lämmitystapa on: Sähkölaitteet Kiinteistön toiminnoille on Sähköpääkeskuksen paikka ja toimenpiteet sähkönjakelun katkaisemiseksi: Ilmastointi Ilmastoinnin hätäkatkaisijan paikka ja toimenpiteet ilmastoinnin pysäyttämiseksi: Talousvesi Talousveden pääsulkuventtiilin paikka ja toimenpiteet vedenjakelun katkaisemiseksi: ei ole x varavoimakone B-rakennuksen kellarikerroksessa, katso pohjapiirros. Sähkön saa katkaista kiinteistöhuolto ja asiasta on tiedotettava kiinteistössä asuvia ja toimivia. A:n ravintoloiden keittiöt on varustettu ilmastoinnin hätäseisautuksella. B:n IV-hätäseisautuskytkin on asuinrakennuksen porraskäytävässä 1. kerroksessa. Ilmanvaihto tulee katkaista tulipaloissa ja viranomaisten kehotuksesta. Ilmanvaihdon katkaisemisesta on tiedotettava kiinteistössä asuvia ja toimivia. B-rakennuksen kellarikerroksessa, katso pohjapiirros. Talousveden saa katkaista kiinteistöhuolto ja omistajan edustajat. Asiasta on tiedotettava kiinteistössä asuvia ja toimivia. Katusulku on Linnankadun ajoradalla. Lisätietoja Automaattinen paloilmoitin Asennetaan A-rakennukseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Kattaa alusssa ravintola Roccan tilat, laajennetaan myöhemmin koko rakennukseen. Palotekninen osastointi Porraskäytävät Savunpoisto Asuinrakennuksen 1. kerroksen porrashuoneessa on porraskäytävän savunpoistoluukun laukaisu. Katso pohjapiirros. Pelastustiet, palokunnan pääsymahdollisuudet. Pelastustiet Linnankadulta Vaaralliset aineet Nestekaasupulloja ravintoloiden keittiöissä Liukupalo-ovet Asuinrakennuksen ja Koy Julininkulman välissä on kaksi liukupalo-ovea, jotka on varustettu lämpösulakkeella. Asuinrakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevan ravintolan ja kulkukäytävän eristämiseksi tulipalotilanteessa on yksi paloliukuovi, joka on myös varustettu lämpösulakkeella

8 4. RISKIEN KARTOITTAMINEN JA HALLINTA Tarkoitus Riskienhallinnan tarkoituksena on estää ja minimoida erilaisista onnettomuus- ja vahinkoriskeistä aiheutuvat menetykset ja turvata siten kiinteistön henkilöstö, asiakkaat ja toiminnan jatkuvuus. Turvallisuussuunnittelun lähtökohtana uhkakuvat sekä niistä johdettujen riskien arviointi ja riskien hallinta. Turvallisuussuunnitteluun kuuluu mm. onnettomuus- ja vahinkoriskien kartoittaminen, toimenpiteet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi sekä ohjeet toiminnasta, jos jokin riskitekijä toteutuu eli onnettomuus tapahtuu. Turvallisuussuunnittelu ei ole vain toimintaa onnettomuuden tai vahingon tapahduttua vaan se on valmiuden ylläpitämistä mahdollisen onnettomuuden varalta sekä päivittäistä ja jatkuvaa toimintaa onnettomuuksien, vahinkojen ja häiriötilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. Riskitekijöiden kartoittaminen Onnettomuus- ja vahinkoriskien kartoittaminen on ryhmätyötä, johon on osallistuttava henkilöitä eri työntekijäportaista sekä työnjohdon ja työnantajan edustajista. Keskeisimpiä aihealueita ovat työturvallisuus, palo- ja henkilöturvallisuus, toimitila- ja tietoturvallisuus sekä ympäristönsuojelu. Riskikartoituksessa on huomioitava omasta toiminnasta aiheutuvien riskitekijöiden lisäksi yrityksen ulkoiset riskitekijät (naapurirakennukset, liikenne ym.). Yrityksen riskikartoitus on päivitettävä vuosittain. Riskitekijöiden suuruutta voidaan mitata esimerkiksi seuraan taulukon avulla: Riskin suuruus (R) = Todennäköisyys (T) x Seuraukset (S) R = T x S Riskitekijän toteutumisen Riskitekijän toteutumisen seuraukset (S) todennäköisyys (T) 1. Vähäiset 2. Haitalliset 3. Vakavat 1. Epätodennäköinen (< 0,1/ v) 1. Merkityksetön 2. Vähäinen 3. Kohtalainen 2. Mahdollinen (> 0,1/ v) 2. Vähäinen 4. Kohtalainen 6. Merkittävä 3. Todennäköinen (> 1/ v) 3. Kohtalainen 6. Merkittävä 9. Sietämätön Riskin suuruus Merkityksetön riski (riskiluku 1) Vähäinen riski (riskiluku 2) Kohtalainen riski (riskiluku 3-4) Merkittävä riski (riskiluku 6) Sietämätön riski (riskiluku 9) Tarvittavat toimenpiteet riskin vähentämiseksi Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita Harkitse parempia ratkaisuja, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia Tilannetta on hyvä seurata, että riski pysyy hallinnassa On ryhdyttävä toimiin riskin välttämiseksi (hyvä sopia aikataulusta) Toimenpiteiden kannattavuutta on mietittävä tarkasti Jos riskiin liittyy erittäin haitallisia vaikutuksia, on hyvä selvittää tapahtuman todennäköisyys tarkemmin Riskin vähentäminen on välttämätöntä. Toimenpiteet on aloitettava nopeasti Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on vähennetty Riskialtista toimintaa voi jatkaa, mutta kaikkien on tunnettava riski ja toiminta jos riskitekijä toteutuu Riskin poistaminen on välttämätöntä. Toimenpiteet alkuun välittömästi Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa Riskialtis toiminta pitää keskeyttää, kunnes riski on poistettu Riskien hallinta Kartoitetut riskitekijät kirjataan taulukkoon, jossa selvitetään mahdollisuuksia niiden hallitsemiseksi. Tyhjä kaavake on liitteessä 7. Alla esimerkki taulukon käytöstä. Riskitekijä ja riskiluku Kaatumisesta aiheutunut tapaturma R = T x S R = 2 x 3 = 6 Tapahtuman syy ja vaikutukset Työntekijä kaatuu yrityksen pääoven jäisillä portailla. Seurauksena vakava kallovamma ja pysyvä työkyvyttömyys. Hallintamenetelmät Portaiden jäänpoisto. Liukkauden esto hiekoittamalla. Sileän pinnan karhentaminen Kehityssuunnitelma Jäänpoisto ja liukkauden esto välittömästi kaikilla piha-alueilla. Pinnan uusiminen sulan maan aikaan. Liukkauden eston vastuuttaminen - 8 -

9 5. TURVALLISUUSORGANISAATIO Organisaation toiminta Kiinteistön tuvallisuusorganisaation ensisijainen tehtävä huolehtia onnettomuus- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäisystä sekä oman vastuualueen henkilökunnan kouluttamisesta toimimaan todennäköisissä onnettomuustilanteissa. Turvallisuusorganisaatiossa on jokaisella oma tehtävänsä, jonka he hoitavat muun työnsä ohella. Henkilöstön tulee perehtyä huolellisesti pelastussuunnitelmaan, omaan tehtäväkuvaukseen ja annettuihin suojeluohjeisiin ja toimia niiden mukaan sekä normaaliaikana että onnettomuuden sattuessa. Myös jokaisen muun henkilön tulee toimia annettujen ohjeiden mukaan, ylläpitää ja edistää turvallisuuskulttuurin muodostumista ja tarvittaessa ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa vahingon laajuutta. Johdon tulee omalta osaltaan varmistaa turvallisuusorganisaation toiminta antamalla sen henkilöstölle riittävät toimintavapaudet ja resurssit tehtävien suorittamiseen. Organisaation henkilöstö Turvallisuusorganisaatio henkilöstö on esitetty yhteystietoineen liitteessä 2. Organisaatiokaavio Alla oleva kaavio esittää yrityksen turvallisuusorganisaation, jossa toiminta on jaettu työpaikkasuojeluun, suojelun johtoon ja suojelupalveluun. Työpaikkasuojelun henkilöstö toimii pääsääntöisesti omalla vastuualueella. Suojelupalvelu toimii kaikkien kiinteistöjen alueella, missä vain apua tarvitaan. Suojelupalvelu perustetaan tarvittaessa. - KIINTEISTÖN YRITYKSET Johtajat Vastuualue 1 Turvallisuusvalvojat Vastuualue 2 Turvallisuusvalvojat Vastuualue 3 Turvallisuusvalvojat TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ Turvallisuuspäällikön varamies YLEISRYHMÄ Koko kiinteistön alue - ensiapu - vartiointi - kiinteistönhoito - väestönsuojanhoitajat - tiedotus SUOJELUPALVELU TYÖPAIKKASUOJELU - 9 -

10 5.1 Turvallisuushenkilöstön tehtävät Yritysten johtajat Sekä pelastus- että työturvallisuuslainsäädäntö korostavat työnantajan tai kiinteistön omistajan tai haltijan velvollisuutta varautua onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan onnettomuustilanteissa. - Antaa taloudelliset ja ajalliset edellytykset turvallisuustoiminnan luomiselle ja ylläpitämiselle. - Määrittelee osaltaan turvallisuustyön tavoitteet. - Päättää laajoissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa sekä poikkeusoloissa toiminnan jatkamisen järjestelyistä sekä osallistuu tapahtumaan liittyvään tiedottamiseen. Turvallisuuspäällikkö (suojelujohtaja) Turvallisuuspäällikön tärkein tehtävä on ylläpitää turvallisuusorganisaatiota sekä huolehtia sen henkilöhallinnasta ja kouluttamisesta. - Johtaa turvallisuustyötä ja vastaa siitä, että yrityksen tilat pysyvät säädösten, määräysten ja ohjeiden edellyttämässä kunnossa. - Vastaa pelastussuunnitelman ylläpitämisestä, turvallisuusorganisaation henkilöhallinnasta ja kouluttamisesta sekä pitää yhteyttä turvallisuusalan viranomaisiin. - Määrittelee osaltaan turvallisuustyön painopistealueet ja arvioi toiminnan tuloksellisuutta. - Johtaa turvallisuushenkilöstön toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa ja järjestää tapahtumaan liittyvän jälkivahinkojen torjunnan. - Toimii asiantuntijana turvallisuutta koskevissa asioissa. Turvallisuuspäällikön varamies (apulaisturvallisuuspäällikkö) Toimii turvallisuuspäällikön varamiehenä, kun hän on estynyt hoitamasta tehtäviään. - Toimii turvallisuuspäällikön varamiehenä. - Osallistuu turvallisuuspäällikön tehtävien hoitamiseen. Turvallisuusvalvojat Turvallisuusvalvojien tärkein tehtävä on huolehtia omalla vastuualueella onnettomuuksien ennaltaehkäisystä sekä muun henkilökunnan kouluttamisesta toimimaan onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Toimintaan osallistuu myös turvallisuusvalvojalle nimetyt avustajat. - Huolehtivat päivittäisen työnsä ohella palo- ja henkilöturvallisuuden sekä muun turvallisuuden ylläpitämisestä omalla vastuualueellaan. - Ilmoittavat turvallisuuspäällikölle havaitsemistaan tapahtumista, joilla on vaikutusta turvallisuuden ylläpitämiseen. - Kehittävät ja tekevät esityksiä turvallisuustyön edistämiseksi. - Huolehtivat työpaikallaan pelastus-, sammutus-, ensiapu- tai muiden toimenpiteiden käynnistämisestä onnettomuus- tai vahinkotilanteissa. Poistuvat itse viimeisenä omalta vastuualueeltaan (jos ovat tapahtuman sattuessa työpaikallaan) muunkin henkilökunnan hallittava ensitoimenpiteet onnettomuustilanteissa. Yleisryhmä Yleisryhmä toimii sammutus-, pelastus-, ensiapu-, vartiointi- tai muissa turvallisuuspäällikön määrittelemissä tehtävissä koko yrityksen alueella. Ryhmä osallistuu myös onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn (päivittäistarkkailu). Palo-, henkilö- ja kiinteistöturvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja välineiden hoitajat Laitteistojen ja välineiden määräysten ja ohjeiden mukainen ylläpito oman vastuualueen osalta (määräaikaistarkastukset, kuukausikokeilut, toimintatarkastukset, huollot, koulutus/ tiedottaminen jne.)

11 6. TURVALLISUUSORGANISAATION KOULUTUS Turvallisuuskoulutuksen yleiset periaatteet Työturvallisuuslainsäädännön mukaan työnantajan on huolehdittava, että jokainen työntekijä saa riittävästi koulutusta turvallisuus- ja terveysasioissa erityisesti omaa työpistettään koskien. Koulutuksella tarkoitetaan oman työtehtävän turvallisen suorittamisen lisäksi työympäristön riskitekijöihin perustuvaa turvallisuuskoulutusta. Turvallisuuspäällikkö vastaa siitä, että henkilökunta saa asianmukaisen turvallisuuskoulutuksen. Kulutukseen kuuluu uuden työntekijän perehdyttäminen (liite 4), turvallisuusorganisaation tehtävänmukainen koulutus, henkilökunnan perehdyttäminen turvallisuusasioihin sekä koulutusseuranta. Koulutus järjestetään omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Koulutuksen seurantataulukko on liitteessä 5. Turvallisuusjohdon koulutus (turvallisuuspäällikkö, turvallisuuspäällikön varamies) Avainkoulutus: Turvallisuuspäällikön peruskurssi, työsuojelun peruskurssi, alkusammutus- ja ensiapukoulutus, osallistumien palolaitoksen ja vakuutusyhtiön tarkastuksiin. Suojelujohdolle tarkoitettuja turvallisuuspäällikön peruskursseja järjestää mm. alueellinen pelastusliitto. Suojelujohdon tulee osallistua palotarkastuksiin sekä työsuojelupiirin ja työterveyshuollon tarkastuksiin. Suojelujohdon on perehdyttävä hyvin pelastussuunnitelmaan, vakuutusyhtiön antamiin suojeluohjeisiin sekä työturvallisuusmääräyksiin. Tärkeä osa suojelujohdon toimenkuvassa on myös johtamisvalmius. Turvallisuusvalvojien koulutus Avainkoulutus: Alkusammutus- ja ensiapukoulutus, turvallisuustyön perehdyttämiskoulutus, toimintaharjoitukset, pelastussuunnitelman turvallisuustarkastusohje sekä vakuutusyhtiön suojeluohjeet. Turvallisuusvalvojien tehtäväkuva muodostuu onnettomuuksien ennaltaehkäisystä sekä työpaikan henkilökunnan perehdyttäminen turvallisuusjärjestelyihin ja toimintaan onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Heillä on myös oltava valmiudet sammutus-, pelastus- ja ensiaputoimien käynnistämiseen ja johtamiseen omalla työpaikallaan. Avainkoulutus järjestetään omatoimisesti tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. - Yleisryhmän koulutus Avainkoulutus: Alkusammutus- ja ensiapukoulutus, suojelun perehdyttämiskoulutus, toimintaharjoitukset Yleisryhmä toimii onnettomuus- tai vahinkotilanteessa ensiapu- ja pelastustehtävissä koko kiinteistön alueella. Yleisryhmän koulutus järjestetään yhteistyössä palolaitoksen ja sairaalan/ SPR:n paikallisosaston kanssa. Koulutukseen on sisällyttävä alkusammutus- ja ensiapukoulutusta (EA 1 ja 2) sekä toimintamalleja onnettomuustilanteissa. Palo-, henkilö- ja kiinteistöturvallisuuteen vaikuttavien laitteistojen hoitajat Avainkoulutus: Laitteistokohtainen käyttö- ja huoltokoulutus Turvallisuuslaitteistojen ylläpitäjien on perehdyttävä laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Tarvittaessa on otettava yhteyttä laitteistojen valmistajiin. Koulutusta saa myös palotarkastusten yhteydessä. Muun henkilökunnan koulutus Avainkoulutus: Uuden työntekijän perehdyttämiskoulutus Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on hallittava perusasiat onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi sekä hätäilmoituksen tekeminen, toiminta tulipalon tai tapaturman sattuessa sekä toiminta kuultaessa yleinen vaaramerkki. Koulutus järjestetään turvallisuusorganisaation toimesta. Koulutuksessa selvitetään, miten turvallisuusorganisaatio toimii erilaisissa onnettomuustilanteissa ja miten muun henkilökunnan halutaan käyttäytyvän. Henkilökunnalle suunnattu erillinen koulutustilaisuus on hyvä liittää jonkin muun, koko henkilökuntaa koskettavan tapahtuman yhteyteen. Uuden työntekijän kouluttamisessa noudatetaan liitteessä 4 esitettyä koulutusohjelmaa. Koulutuksen laajuus määräytyy henkilön työtehtävien mukaisesti. Turvallisuuspäällikkö nimeää kouluttajat koulutusohjelmaan. Koulutustaulukot säilytetään turvallisuuspäällikön toimistossa. Yrityksen mahdolliseen erilliseen perehdyttämisohjelmaan voidaan lisätä liitteessä 4 olevat turvallisuuteen liittyvät perehdyttämiset

12 7. OMATOIMISEN VARAUTUMISEN LIITTYMINEN PELASTUSPALVELUUN JA VÄESTÖNSUOJELUUN Keskeisen viranomaisavun toimintavalmiusajat Palolaitos n. 6 minuuttia Sairaankuljetus n. 6 minuuttia Poliisi n. 6 minuuttia Mitä pitempi ammattiavun toimintavalmiusaika on, sitä tärkeämpää on omatoiminen onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja välitön toiminta onnettomuuden tai vahingon seurausten rajoittamiseksi. Väestönsuojelu poikkeusoloissa Yritysten, laitosten ja asuinyhteisöjen turvallisuusorganisaatiot ovat osa omatoimista varautumista, joka on suunniteltu ja toiminnallisesti perustettu jo normaaliaikana. Omatoimisen varautumisen suunnittelua valvovat ja ohjaavat pelastusviranomaiset. Poikkeusoloissa, joissa väestön suojaamistoimenpiteitä on tehostettava, voidaan viranomaisten avuksi voidaan perustaa yleiseen väestönsuojeluun liittyviä organisaatioita ja muodostelmia, kuten suojelupiirejä, -lohkoja ja -yksiköitä ja niiden johtopaikkoja. Näiden johtopaikkojen tarkoituksena on valvoa ja opastaa omatoimisen varautumisen yksiköitä (suunnitteluvelvolliset) toimimaan oikein vallitsevassa tilanteessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty se väestönsuojeluorganisaation osa, jonka piiriin kohde kuuluu. Kiinteistö sijoittuu yleisessä väestönsuojelussa seuraavasti: Organisaation osa Nro Osoite Yhteystieto Kunnan johtokeskus Samppalinnankatu 9 puh. tied. erikseen puh. Suojelupiiri puh. tied. erikseen puh. Suojelulohko puh. tied. erikseen puh. Suojeluyksikkö puh. tied. erikseen puh. Lähin ensiapupaikka Kokoontumiskeskus Tiedotetaan tarvittaessa Järjestelykeskus Tiedotetaan tarvittaessa Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa Poikkeusoloja ovat lyhyesti sota, sodan uhka tai sen jälkitila, muiden valtioiden välinen sota tai sodan uhka, taloudellinen kriisi sekä suuronnettomuus. Yleisesti poikkeusolot voidaan määritellä tilanteeksi, jossa tapahtumia ei kyetä hallitsemaan normaaliajan lainsäädännöllä. Viranomaisten toimintavaltuuksia tehostetaan ottamalla käyttöön mm. valmiuslain, puolustustilalain sekä pelastustoimilain poikkeusoloja koskevia säädöksiä. Poikkeusoloista huolimatta lähtökohtana on, että yhteiskunnan toimintoja pyritään jatkamaan kuten normaalioloissa. Kiinteistössä toimivien yritysten toiminta on suunnittelukunnan tärkeysluokittelema. ei ole x puolustustaloudellisen - Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa: Toimintaa jatketaan yrityskohtaisten päätösten perusteella

13 8. RAKENTEELLINEN SUOJELU Kiinteistön väestönsuojat Suoja 1 Suojaluokka S-1 Valmistumisvuosi 1988 Tilaa m 2 81 Tilaa n. hengelle 108 Suojan sijainti Asuinrakennuksen alapuolella, käynti Koy Julininkulman porraskäytävän kautta Suojatilaa on yhteensä Suojatilan kokonaistarve Suojatilan puute Oma vss (0,75 m 2 / henkilö) 108 hengelle 81 m hengelle 81 m 2 hengelle m 2 Väestönsuojien käyttökuntoon laitto suojautumista varten on voitava toteuttaa 72 tunnissa). 50 % suojan lattia-alasta on oltava aina vapaana tavaroista. Väestönsuojien käyttökuntoon laitossa noudatetaan niiden käyttö- ja huolto-ohjetta. Väestönsuojien normaaliaikaiset tavarat tyhjennetään (miten ja minne): Ulos ja käytäville miesvoimin. Yleiset väestönsuojat Suomen alueella olevat tietyt asutus-, teollisuus-, liikenne- tai muun niihin verrattavat keskukset on määritelty suojelukohteiksi. Mikäli suojelukohteen asukkaiden tai siellä oleskelevien suojaamista ei pystytä muilla toimenpiteillä järjestämään, on kunnan rakennettava tarpeelliset väestönsuojat (pelastuslaki 59 ja 63 ). Lähin yleinen - Turussa ei ole yleisiä väestönsuojia. väestönsuoja sijaitsee osoitteessa: Tilapäiset suojat/ säteilysuojat Tilapäisten suojatilojen tarpeellisuus korostuu erityisesti säteilyonnettomuustilanteissa, mutta niillä on merkitystä myös erilaisia asevaikutuksia vastaan. Tilapäisten suojatilojen rakentamismahdollisuudet sekä ohjeet niiden rakentamisesta tulisi selvittää, mikäli yrityksellä tai laitoksella ei ole käytettävissä varsinaisia väestönsuojatiloja. Tilapäisen suojan paikkaa valittaessa on hyvä huomioida seuraavat tekijät: - Mitä pidempi matka on säteilyn lähteeseen (ulkoilma), sitä heikompaa säteily on. - Säteily heikkenee aikanaan kun aika seitsenkertaistuu, säteily heikkenee kymmenenteen osaansa. - Väliaine heikentää säteilyä. Mitä raskaampaa väliaine on, sitä heikompi säteily. - Sisäinen altistus on estettävä. Suojatilan on voitava eristää ulkoilmasta ts. suojan on oltava tiivis. - Suojatilaa tulisi varata vähintään 1,5 m 2 / henkilö. Suojan koon tulisi olla vähintään 15 m 2. Tilapäissuojaksi soveltuvaa kellaritilaa on: n. 300 m 2, 150 henkilölle. Talossa ei ole em. tiloja (x) Tilapäissuojien sijainti ja henkilömäärät: Kellarikerrokset Linnakatu 3 A ja B

14 9. TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEISSA Hätänumerot Yleinen hätänumero 112 Palokunta, sairaankuljetus, poliisi Myrkytystietokeskus varanumero Lääkäri (02-)10023 varanumero (02-) Sisäinen hälytysjärjestelmä ja henkilökunnan varoittaminen Kiinteistössä on ei ole x keskuskuulutuslaitteistoa (x). Henkilökunnan varoittaminen uhkaavasta vaarasta toteutetaan: Palohälytyskellojen alkaessa soimaan, Tulipalotilanteessa painetaan paloilmoituspainiketta, jos palokellot eivät vielä hälytä. Hallitun evakuoinnin onnistumiseksi on poistumissuunnitelmaa ylläpidettävä ja harjoiteltava vuosittain. Henkilöstö on saatava turvallista reittä kokoontumispaikalle, missä tarkastetaan henkilöstön paikallaolo. Puuttuvista ihmisistä tehdään ilmoitus johtavalle pelastusviranomaiselle (P3/P4). Väestön varoittamiseen käytettävät äänimerkit (ulkoinen vaaratekijä) on esitetty liitteessä 16. Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa Pelastussuunnitelmaan onnettomuus- ja vahinkotilanteiden varalta kirjatut toimintaohjeet on sijoitettu suunnitelman liitteisiin seuraavasti: - Hätäilmoituksen tekeminen Liite 11 - Toiminta tulipalon sattuessa Liite 12 - Asukkaiden toiminta tulipalossa Liite 13 - Alkusammutusvälineiden valinta ja käyttö Liite 14 - Toiminta sairaskohtaus- tai tapaturmatilanteessa Liite 15 - Toiminta kuultaessa yleinen vaaramerkki Liite 16 - Jälkivahinkojen torjunta Liite 17 - Ryöstö, varkaudet, väkivaltatilanteet Liite 18 - Varkaus- ja ryöstötilanteiden tunnistamislomake Liite 19 - Toimintaohje sähkökatkoksen sattuessa Liite 20 - Toiminta säteilyvaaratilanteessa Liite 21 - Turvallisuuspäällikön tehtäväluettelo siirryttäessä Liite 22 tehostettuun valmiuteen - Suojelumateriaali luettelo Liite 23 - Toiminta onnettomuustilanteessa opas Liite 24 - Kiinteistö pohjapiirustukset turvallisuusmerkinnöin Liitteet Rakennuksiin liittyvät perustiedot on kirjattu suunnitelman kohtaan 3. Kyseisiltä sivuilta löytyy mm. käyttöveden pääsulkuventtiilin, sähköpääkeskuksen ja ilmanvaihdon hätäkatkaisijoiden sijainti sekä tietoa rakennusten paloteknisestä osastoinnista, savunpoistosta, suojaustasosta, sammutusveden saatavuudesta, henkilömääristä yms

15 10. TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat (ketkä): Koy Casagranden asiat Benito Casagrande Yritykset nimeävät tiedotusvastuunsa yrityskohtaisesti Muilta ulkoinen tiedottaminen yritysten asioista on kielletty ellei tästä erikseen sovita. Sisäinen tiedottaminen Turvallisuusjärjestelyissä tapahtuneista muutoksista ja muista suojelutoimintaan liittyvistä asioista tiedotetaan seuraavissa paikoissa: Tiedotteilla asukkaille ja yrityksille. 11. SUUNNITELMAN JAKELU JA PÄIVITTÄMINEN Suunnitelman jakelu Tämä suunnitelma on kiinteistössä toimivien yritysten johdon sekä turvallisuuspäällikön käytettävissä. Suunnitelman päivityksestä on ilmoitettu pelastuslaitokselle. Suunnitelmia on kopioitu turvallisuushenkilöstön ja muun henkilökunnan luettavaksi seuraaviin paikkoihin: Koy Casagrandentalon yrityksille, kiinteistön turvallisuuspäällikölle ja isännöitsijälle. Asukkaille jataan oma tietopaketti asuntokohtaisesti. Suunnitelman päivitys Suunnitelma on tarkastettava vuosittain sekä toiminnan oleellisesti muuttuessa. Henkilö- ja yhteystietojen päivittämisen on oltava jatkuvaa. Suunnitelman päivittämisestä vastaa: Varalla: Benito Casagrande Anne Lahtomaa Tehdyt päivitykset on merkittävä liitteenä 1 olevaan päivitysten seurantataulukkoon. 12. SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ Suunnitelman hyväksyntä Tämä pelastussuunnitelma on hyväksytty Koko henkilökunnan edellytetään toimivan suunnitelman ohjeiden mukaisesti. Paikka ja päivämäärä Turku Paikka ja päivämäärä Turku Allekirjoitus Turvallisuuspäällikkö Allekirjoitus Benito Casagrande Anne Lahtomaa

16 LIITE 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYKSET Pvm Asia Kohta / liite Muutoksen tekijä Pelastussuunnitelman voimaan astuminen PTA-Security Oy

17 LIITE 2 SUOJELUHENKILÖSTÖ Turvallisuushenkilöstö Tehtävä Nimi Puhelinnumero Turvallisuusjohto Turvallisuuspäällikkö Benito Casagrande puh Turvallisuuspäällikön Anne Lahtomaa puh varamies Työpaikkasuojelu (turvallisuusvalvojat) Vastuualue 1,Linnankatu 3 A, ravintola Rocca Turvallisuusvalvojat Jim Satamo puh Ravintola / tarjoilijat puh Vastuualue 2, Linnankatu 3 A, ravintola Mami Turvallisuusvalvojat Sari Espola puh Ravintola / Tarjoilijat puh Vastuualue 3, Linnakatu 3 A, Sisustajan Divaani Turvallisuusvalvojat Cristina Casagrande puh Myyjät puh Vastuualue 4, Linnakatu 3 A, 2. kerros Turvallisuusvalvojat Anne Lahtomaa puh Kari Wakonen puh Vastuualue 5, Linnakatu 3 A, 3. kerros,arkkitehtitoimisto C & CO Architects Oy Turvallisuusvalvojat Ari Paukio puh Kaidi Puusepp puh Vastuualue 6, Linnakatu 3 A, 3. kerros, Perjantai Turvallisuusvalvojat Kati Nyberg Vastuualue 7, Linnakatu 3 B, ravintola Panini Turvallisuusvalvojat Mika Lövgren puh Ravintola / tarjoilijat puh Vastuualue 8, Linnakatu 3 B, Saarikallio Turvallisuusvalvojat Pasi Heikkilä puh Maina Laakso puh Vastuualue 9, Linnakatu 3 B, kerros länsiosa + A 2. krs länsisiipi Ramboll Finland Oy Turvallisuusvalvojat Osmo Aittapelto puh Jarkko Ylijoki puh Vastuualue 10, Linnakatu 3 B, 2. kerros itäosa, Ernst & Young Turvallisuusvalvojat Susan Kastman Jari Henttula Vastuualue 11, Linnakatu 3 B, 4. kerros, länsiosa Turvallisuusvalvojat Nina Johansson (Bentley Systems Finland Oy) puh puh. Vastuualue 12, Linnakatu 3 B Turvallisuusvalvojat Kari Wakonen Benito Casagrande Vastuualue 13, Linnakatu 3 C Artek Turvallisuusvalvojat Miia Tammisto Myymälä / myyjät Suojelupalvelu Ensiapu Yrityksittäin Vartiointi Suojan hoitajat THV Turvapalvelut vaihde 24/7 päivystys Timo Tenhunen Kari Wakonen puh puh puh puh puh puh puh. puh. puh puh puh puh

18 LIITE 3 TURVALLISUUSLAITTEISTOJEN YLLÄPITOVASTUUT JA MUUT YHTEYSTIEDOT HÄTÄNUMEROT Yleinen hätänumero 112 palokunta, poliisi, sairaankuljetus Myrkytystietokeskus varanumero Lääkäri varanumero Kiinteistön ylläpito Tehtävä Nimi Puhelinnumero Isännöitsijä Benito Casagrande puh puh. Kiinteistöhuolto Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy puh Kiinteistönhoitaja Timo Tenhunen puh Vartiointiliike THV Turvapalvelut vaihde 24/7 päivystys puh puh puh puh Avainkontrolli/ lukitukset Anne Lahtomaa Ovien avaukset kh Timo Tenhunen Alkusammutuskaluston Turun sammutinhuolto Oy puh hoitaja puh. Ensiapuvälineiden hoitaja Yrityksittäin puh. puh. Turva- ja merkkivalokeskuksen Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy puh hoitaja Kiinteistönhoitaja Timo Tenhunen puh Paloilmoitinlaitteiston - puh. hoitaja puh. Sammutuslaitteiston - puh. hoitaja puh. Savunpoistolaitteiston puh. hoitaja puh. Lumen pudotus Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy tilaa ulkopuolisen puh palvelun tuottajan Koy:n tilaamana puh Tulityöluvat Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy puh Kiinteistönhoitaja Timo Tenhunen puh Piha-alueiden Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy puh liukkaudenesto Kiinteistönhoitaja Timo Tenhunen puh Vikailmoitukset Sähkölaitoksen vikailmoitukset Vesilaitoksen vikailmoitukset Kaukolämmön vikailmoitukset Hissin vikailmoitukset Muut yhteystiedot Vakuutusyhtiö Nuohous (ilmanvaihtolaitteistojen puhdistus) Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy Kiinteistönhoitaja Timo Tenhunen Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy Kiinteistönhoitaja Timo Tenhunen Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy Kiinteistönhoitaja Timo Tenhunen OTIS päivystys OTIS varalla Fennia Tuija Viitala-Nordberg Kiinteistöhuolto J Rusanen Oy tilaa ulkopuolisen palvelun tuottajan Koy:n tilaamana puh puh puh puh puh puh puh puh puh. uh puh puh puh

19 LIITE 4 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Työntekijän nimi Työtehtävä Työsuhteen aloituspäivämäärä Aihe OK Huom! Kouluttaja Yritystoiminnan esittely - toimiala ja toiminta - henkilökunta - asiakkaat - esittelykierros Hallinnolliset asiat - palkka-asiat ja todistukset - työaika - lähin esimies - työterveyshuolto Oma tehtävä - työtehtävän esittely - tarvittava ohjeistus - koneiden ja laitteiden käyttö Työsuojelu - työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu - suojavälineet - tehtäväkohtaiset ohjeet - vaaralliset kemikaalit - käyttöturvallisuustiedotteet Oleminen rakennuksissa - lukitukset - valaistus - murtosuojaus - paloilmoitin - rakennuksen palo- ja henkilöturvallisuusjärjestelyt Tietoturvallisuus - salasanat ja käyttöoikeudet - asiakirjojen säilytys ja hävittäminen - ulkoinen tiedottaminen Toiminta onnettomuustilanteessa - hälytys- ja ilmoitusjärjestelyt - alkusammutus- ja ensiapuvälineet - toiminta erilaisissa hätätilanteissa - pelastussuunnitelman esittely Muuta - harrastustoiminta / vapaa-aika - virkistystoiminta - muut aktiviteetit Lisätiedot Paikka ja aika Uuden työntekijän allekirjoitus

20 LIITE 5 (1) TURVALLISUUSORGANISAATION HENKILÖSTÖN KOULUTUSSEURANTA Päivitetty,, Tarkistaja/ päivittäjä Henkilö TURVALLISUUSJOHTO Johdon edustaja Suoritettu turvallisuuskoulutus/ päivämäärä Johdon edustaja Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikön varamies TYÖPAIKKASUOJELU Vastuualue 1, Turvallisuusvalvoja Vastuualue 2, Turvallisuusvalvoja Vastuualue 3, Turvallisuusvalvoja Vastuualue 4, Turvallisuusvalvoja Vastuualue 5 Turvallisuusvalvojat Vastuualue 6 Turvallisuusvalvojat Vastuualue 7 Turvallisuusvalvojat Vastuualue 8 Turvallisuusvalvojat SUOJELUPALVELU

21 LIITE 5 (2) Henkilö Turvallisuuslaitteistojen ylläpitäjät Avainkontrolli ja lukitukset Alkusammutusvälineet Suoritettu turvallisuuskoulutus/ päivämäärä Ensiapuvälineet Turva- ja merkkivalolaitteistot Automaattinen paloilmoitin Automaattinen savunpoistolaitteisto Muun henkilökunnan turvallisuuskoulutus (suoritettu turvallisuuskoulutus/ päivämäärä) Koulutus Ajankohta Kouluttaja Koulutukseen osallistuneet

22 LIITE 6 VAARALLISET AINEET Kiinteistössä säilytetään seuraavia vaarallisia aineita Aineen nimi VAK-ryhmä Ainemäärä (litraa) Nestekaasu IG Varastointi-/ käyttöpaikka Jäteastiakäytävällä, Linnankatu 3 A:n ja B:n välissä, ravintola Roccan seinustalla. Vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään seuraavissa paikoissa: Lisätiedot

23 TAULUKKO RISKIEN KARTOITTAMISEEN JA HALLINTAAN LIITE 7 Riskitekijä Tapahtuman syy ja vaikutukset Hallintamenetelmät Kehityssuunnitelma Tulipalo - sähkölaitteet (atk+ koneet) - rasvapalot - tuhopoltot - tulityöt - autot - tupakointi - kynttilät ja ulkotulet Toiminnan keskeytyminen, materiaalivahingot, savuvahingot, asukkaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden vaarantuminen Tietoturvallisuus - Haittaohjelmien levitys - Paperitaltioiden säilytys ja hävitys - Tietosuoja-asiat - Asiakkaiden ja henkilökunnan tietosuojan vaarantuminen, kielteinen julkisuus Vesivahingot - Sammutustyöt - Viemärit ja vesijohdot - Sadevesi - Toiminnan keskeytyminen ja vaikeutuminen, materiaalivahingot, rakennevauriot, asiakkaiden ja henkilökunnan epämukavuus, jälkihoito kestää pitkään. - Ilmastointihormien säännöllinen puhdistus - Valaistu ympäristö, ei palavaa materiaalia seinustoilla - Pidetään jäteastiat lukossa - Tulitöiden valvonta - Sammutusjärjestelmä ravintolan keittiössä - Porraskäytävät vapaat palavasta materiaalista - ei kynttilöitä ja ulkotulia valvomatta - Käyttäjätunnusten ja salasanojen hyvä hallinnointi - Paperitaltioiden turvallinen säilytys ja hävitys - Varmuuskopiointi - Sammutusmenetelmien valinta - Havaitsemisen nopeus - Veden pääsulkuventtiilin sulkeminen - Vastuuhenkilö pienkeittiön valvontaan (sos.tila) - Jatkuva koulutus - Sisäiset palotarkastukset - Asukkaiden ja toimijoiden turvallisuus- ja alkusammutuskoulutus - Jatkuva koulutus - Jatkuva seuranta - Kosteusilmaisimet arimpiin paikkoihin (liitetään esim. kiinteistö- tai murtosuojausjärjestelmään) - Otetaan huomioon LVI-töitä suunniteltaessa

24 LIITE 7 Varkaudet, ryöstöt - Alkoholi, rahat - Tietokoneet ja av-välineet - Soittimet / välineet - Elintarvikkeet yms. - Henkilökohtainen omaisuus - Asiakkaiden omaisuus Yrityksen, asiakkaiden ja henkilökunnan omaisuuden menettäminen, korvausvaateet, kielteinen julkisuus Tapaturmat ja sairauskohtaukset - Liukastumiset - Putoamiset - Lumen ja jään putoamiset katoilta ja ulokkeilta Vahingot asukkaille, asiakkaille tai omalle henkilökunnalle / sidosryhmille, korvausvaateet, kielteinen julkisuus - Huolellinen rekrytointi - Jatkuva valvonta ja seuranta - Rikkeisiin puuttuminen - Tekniset valvontajärjestelmät - Alihankkijoiden sitouttaminen ja valvonta (esim. siivous) - Henkilöstön puuttuminen epäkohtiin ja ohjeiden noudattaminen - Valvonta - Nopea reagointi, vaarallisen alueen eristäminen sekä lumen ja jään pudottaminen - Valvontamenetelmien kehittäminen - Koulutus - Jatkuva valvonta ja seuranta - Ensiapuvalmiuden ylläpito - Kameravalvonta Ilkivalta - Omaisuuden vahingoittaminen - Töhertely - Häiriköinti Vahingot asiakkaan tai omalle omaisuudelle, korvausvaateet, toiminnan vaikeutuminen, kielteinen julkisuus Huono maine Huono palvelu Ruokamyrkytykset Varkaudet Vahingot Turvattomuus Asiakkaiden väheneminen = tulot vähenevät - Valvonta - Liikkumisen rajoittaminen - Avainten hallinta Turvallisuustietoisuus Huolellinen henkilöstörekrytointi Jatkuva koulutus Jatkuva laadun valvonta Huolellinen vuokralaisten valinta - Kaikkien valvontajärjestelmien kokonaisuuden kehittäminen - Häiriköintiin varautuminen - Tietoisuuden lisääminen - Koulutussuunnitelmat - Laadunvalvonnan kehittäminen

25 LIITE 8 (1) TURVALLISUUSTARKASTUSLOMAKE Tarkastettu rakennus tai alue Tarkastuksen kohde ok vika Uloskäytävät ja varatiet ovat vapaana tavaroista Poistumistiemerkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty Uloskäytävillä sijaitsevat ovet on avattavissa ilman avainta (työaika) Alkusammutusvälineet ovat toimintakunnossa merkityillä paikoillaan Käsisammuttimien määräaikaistarkastukset on suoritettu Sammuttimien edustat ovat vapaana tavaroista Sammuttimien merkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty EA-välineitä on saatavilla ensiapukaapeista. EA-välineiden päiväykset ja pakkaukset ovat kunnossa Käyttökelpoisia henkilösuojaimia on riittävästi saatavilla Ylimääräinen (tarpeeton) palava materiaali on poistettu sisätiloista Rakennusten ulkoseinustoille ei ole kertynyt tavaraa (tuhopolttojen ehkäisy) Ilmanvaihtokonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa Palo-ovet pidetään suljettuna Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat tiiviisti Osastointi on ehyt ja läpiviennit on tiivistetty Vaaralliset aineet säilytetään niin, etteivät asiattomat pääsen niihin käsiksi Vaarallisten aineiden astiat ovat hyllyillä eikä vuotoja esiinny Vaarallisten aineiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet on päivitetty ja paikallaan Vaarallisia aineita on työpaikalla vain päivittäin tarvittava määrä, loput ao. varastossa Sähkömoottorien tuuletus on esteetöntä Viallisia tai puutteellisia sähkölaitteita/ -johtimia ei esiinny Kiinteät sähköasennukset ovat asianmukaisesti kiinnitettynä Sähkökeskuksien edustat ovat vapaana tavaroista Kiinteistön osoitemerkinnät ovat paikallaan Pelastustiet ovat avoimet Piha-alueiden aitaus, opasteet, valaistus ja liukkaudenesto on kunnossa Talotikkaat, lapetikkaat ja kattosillat sekä kiinnityspisteet ovat kunnossa Ulko-ovien mekaaninen lukitus on kunnossa Aina lukossa pidettävät ovet (sekä ulko- että sisäovet) ovat lukossa Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen, hätäilmoituksen tekemisen, toimenpiteet onnettomuustilanteissa sekä kuultaessa yleinen vaaranmerkki

26 LIITE 8 (2) Tarkastuksen kohde ok vika Turvallisuus- ja apulaisturvallisuuspäällikkö tarkastaa Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo on päivitetty Kiinteistön turvallisuuslaitteistoihin liittyvät ylläpitovastuut on päivitetty Turvallisuussuunnitelma on keskeisiltä osiltaan päivitetty Tulityöluvat, lupamenettely ja tulitöiden tekemiseen liittyvät turvajärjestelyt ovat kunnossa Avainkontrollia noudatetaan Palotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu Asiapapereiden säilytystä ja hävittämistä, kulkuoikeuksia sekä salasanoja ja käyttöoikeuksia koskevat järjestelyt ovat kunnossa Suojelumateriaalin määrä, laatu, kunto ja sijoitus ovat kunnossa (väestönsuojien hoitajat) Huomautettavaa: Turvallisuustarkastus Pvm. 201 Tarkastajat - - Turvallisuustarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu: Pvm. 201 Tarkastajat Turva- ja merkkivalokeskus Palo- ja henkilöturvallisuuslaitteistojen sekä muiden laitteistojen ylläpitovaatimukset Alkusammutusvälineet käytön jälkeen. Jos sammutin on ulkona tai työkoneessa, on tarkastusväli yksi vuosi. Käsisammuttimien tarkastusväli on kaksi vuotta. Sammuttimet on huollettava jokaisen Automaattinen Laitteistolle on nimettävä ja koulutettava hoitaja. Laitteiston toimintakokeilut on tehtävä paloilmoitin säännöllisesti kuukausittain. Tehdyistä toimintakokeiluista on pidettävä päiväkirjaa. Laitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastukset joka kolmas vuosi (tarkastuslaitos Ilmanvaihtohormiston nuohous Sähkötarkastus suorittaa). Laitteistolle on nimettävä ja koulutettava hoitaja. Turvavalokeskuksen akut on koestettava 30 minuutin kuormitustestillä vähintään neljä kertaa vuodessa. Tehdyistä koestuksista on pidettävä päiväkirjaa. Ravintoloissa keittiöiden ilmanvaihtokanavat ja laitteiston tulee puhdistaa vuoden välein ja muualla 5 vuoden välein Rakennuksen sähkötarkastus on tehtävä enintään 10 vuoden välein. - Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että yllämainitut toimenpiteet suoritetaan

27 LIITE 9 (1) OHJE TILOJEN KÄYTÖSTÄ, LUKITUKSISTA JA KULUNVALVONNASTA YLEISET PERIAATTEET TILOJEN LUKITUKSESSA Normaali työaika Toimistot välisenä aikana Ravintolat välisenä aikana Myymälät välisenä aikana Avainkontrolli Anne Lahtomaa koy:n puolesta, yrityksittäin oma jakelu Ovien lukitseminen ja ylimääräisten valojen sammuttaminen Osittain sähkölukoilla varustetut ajastuksella toimivat. Viimeinen sammuttaa valot ja lukitsee ovet Ovien avaus aamulla Osittain sähkölukoilla varustetut ajastuksella toimivat. Ensimmäinen avaa. Siivous ja kiinteistöhuolto (avaimet/ kulkuoikeudet) Omat avaimet OVET/ TILAT, JOTKA ON AINA PIDETTÄVÄ LUKITTUNA Kellarikerros - Kappeli - Tekniset tilat - Varastot Linnankatu 3 B 1.krs - Porraskäytävän ovet - - Linnankatu 3 B 2. krs - Yritystilojen porraskäytäväovet - - Asuinkerrokset - Asuntojen ovet - - Lisätiedot Lukituksiin liittyviä lisätietoja voi tiedustella avainkontrollin vastuuhenkilöltä tai turvallisuuspäälliköltä

28 LIITE 10 (1) OHJE TULITÖIDEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ 1. VELVOITTAVUUS 2. MÄÄRITELMÄT 3. TULITYÖPAIKAT Tässä turvallisuusohjeessa käsitellään tulitöistä sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöistä annettuja suojeluohjeita, jotka ovat vakuutuksen ottajaa velvoittavia. Esitettyjä turvallisuusohjeita on noudatettava tehtäessä tulitöitä sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä koko kiinteistön alueella. Ohje tulitöiden turvallisuusjärjestelyistä koskee sekä kiinteistön omaa henkilökuntaa että kiinteistön alueella toimivia ulkopuolisia urakoitsijoita. Kun tulityön tekemiseen käytetään ulkopuolista toimittajaa, on tämä valvontasuunnitelma liitettävä toimitussopimuksen osaksi. Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasuja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä. Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa sekä kermieristeiden kiinnittäminen kuumentamalla Vakituinen tulityöpaikka Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto. Vakituisen tulityöpaikan rakenteet ovat palamattomia tai ne ovat paloteknisesti suojaverhottuja. Työtilassa ei saa olla työhön kuulumatonta ylimääräistä palokuormaa eikä siellä saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä. Tila ei saa olla yhteydessä tilaan, jossa on palavia kaasuja. Työtilassa on oltava riittävästi alkusammutusvälineistöä, kuitenkin vähintään yksi 12 kg:n (43 A 183 B-C) käsisammutin sekä tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä toinen vastaava sammutin tai kaksi 6 kg:n (27 A 144 B-C) käsisammutinta. Tulityöt on aina, mikäli se on mahdollista, tehtävä vakituisella tulityöpaikalla. vakituisia tulityöpaikkoja ovat: - Kiinteistön alueella ei ole vakituisia tulityöpaikkoja. Tulityöt on aina tehtävä tilapäisistä tulityöpaikoista annetun ohjeistuksen mukaisesti

29 LIITE 10 (2) 3.2. Tilapäinen tulityöpaikka Tilapäisellä tulityöpaikalla tarkoitetaan kaikkia niitä tiloja, jotka eivät täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia. Katto- ja vedeneristystöiden tulityöpaikka on aina tilapäinen tulityöpaikka Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla Työtä edeltävät turvatoimet - Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina työkohtaisen tulityöluvan. - Nimettävä työn aikaisesta ja jälkeisestä tulityövartioinnista vastaavat henkilöt. - Tulityöpaikalla työskentelevien on tiedettävä lähimmän puhelimen sijainti sekä hallittava hätäilmoituksen tekeminen ja alkusammutus. - Tulityöpaikka ja sen ympäristö on puhdistettava. - Palavat rakenteet ja materiaalit on poistettava tai suojattava palamattomilla suojapeitteillä sekä tarvittaessa kasteltava vedellä. - Rakenteissa olevat aukot on suojattava. - Tulitöissä syntyvän lämmön johtuminen putkia tms. pitkin on estettävä. Ympäröivät tilat on varmistettava siten, ettei niissä pääse syttymään paloa. - Tulityöpaikalle on varattava riittävästi alkusammutusvälineistöä, kuitenkin vähintään yksi 12 kg:n (43 A 183 B-C) käsisammutin sekä tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä toinen vastaava sammutin tai kaksi 6 kg:n (27 A 144 B-C) käsisammutinta. - Tulityötä ei saa aloittaa ennen kuin tulityöluvassa edellytetyt turvatoimet on toteutettu. - Tulityön tekijä on velvollinen huolehtimaan, että hänen käyttämänsä tulityövälineet varusteineen täyttävä niille asetetut vaatimukset. tilat on varustettu automaattisella paloilmoitinlaitteistolla, joka voi aiheuttaa hälytyksen tulitöistä muodostuvista savukaasuista. Paloilmoitin-laitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta. Työn aikaiset turvatoimet - Tulityöluvassa edellytettyä tulityövartiointia on jatkettava koko työn ajan, myös taukojen aikana. Työn jälkeiset turvatoimet - Tulityövartiointia on jatkettava vähintään tunnin ajan, ellei tulityöluvassa ole määrätty pitempää aikaa. Vartiointi edellyttää vartijan jatkuvaa läsnäoloa tulityöpaikalla. - Mahdolliset palovaroitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle

30 LIITE 10 (3) 4. TULITÖIDEN VASTUUHENKILÖT JA TULITYÖLUPAMENETTELY Tulitöiden suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla vaatii aina tulitöiden vastuuhenkilön antaman tulityöluvan. Tulityöluvalla varmistetaan eri osapuolten toiminta turvallisuuteen ja palosuojeluun liittyvissä asioissa. laadittavat tulityöluvat laaditaan kolmena kappaleena siten, että luvan antaja, työn tekijä sekä työnaikaisen vartioinnin ja jälkivartioinnin suorittaja saavat luvasta oman kappaleen. Tulityölupia on säilytettävä vähintään yhden kuukauden ajan työn suorittamisen päättymisestä (luvan myöntäjä). Tulityöluvan myöntäjän on huolehdittava, että luvan myöntämisen yhteydessä tarkistetaan työn tekijän tulityökortti ja tulityövälineet. Samalla määritetään työtä edeltävät, työn aikaiset ja työn jälkeiset turvatoimet. Tulityölupia voivat myöntää seuraavat tulitöiden vastuuhenkilöt: - Kiinteistöhuolto J Rusanen - Kiinteistönhoitaja Timo Tenhunen - 5. TULITÖIDEN VASTUUHENKILÖIDEN KOULUTUS myöntävät henkilöt sekä tulitöiden vartiointia suorittavat henkilöt ovat saaneet tulitöihin liittyvän turvallisuuskoulutuksen. Tulitöiden vastuuhenkilöillä on käytettävissään Tulitöitä sekä Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä koskevat suojeluohjeet sekä tulityölupalomakkeita. 6. ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT Ulkopuolisen työn/ urakoitsijan tilaajan on varmistettava, että työn tekijä on tietoinen kiinteistön voimassa olevasta tulityölupamenettelystä. Ulkopuolisen toimittajan on noudatettava kiinteistön tulityölupamenettelyä. Ulkopuolisen toimittajan suorittamista tulitöistä vastaa kyseessä olevan toimittajan työnjohto. Tulityön tekijältä vaaditaan aina tulityökortti. Suurista uudisrakennusten asennustyömaista tai laajoista korjaustoimenpiteistä tehdään tarvittaessa erillinen tulityönvalvontasuunnitelma (urakoitsija/ suojelun johto)

31 HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN LIITE 11 Hätäilmoitus on tehtävä aina, kun palo-, räjähdys-, tapaturma- tai muussa onnettomuustilanteessa paikalla olevat torjuntavoimat eivät riitä tai tilanne saattaa laajentua ja aiheuttaa muuta vaaraa. Jokainen henkilökuntaan kuuluva on velvollinen tekemään hätäilmoituksen tilanteen niin vaatiessa. Minne hätäilmoitus tehdään Hätäilmoitus tehdään aina hätäkeskukseen. Hätäkeskukseen tehty hätäilmoitus on tiedotettava välittömästi työpaikan johdolle (työvuorojen esimiehet) sekä kiinteistön turvallisuuspäällikölle. Jokaisesta sammutetustakin palonalusta sekä työtapaturmista on ilmoitettava turvallisuuspäällikölle. HÄTÄKESKUS (0) 112 (myös POLIISI (0) 112) Miten hätäilmoitus tehdään Hätäilmoitus tehdään puhelimitse soittamalla hätäkeskukseen. Paloilmoitus voidaan tehdä myös painamalla paloilmoittimen paloilmoituspainiketta (aina myös puhelinsoitto). Kun olet saanut yhteyden hätäkeskukseen, ilmoita selvällä ja rauhallisella äänellä: 1. KUKA olet ja MISTÄ soitat 2. MITÄ on tapahtunut 3. MISSÄ on tapahtunut 4. MITÄ apua tarvitaan (onko ihmisiä vaarassa) 5. MISSÄ on opastus 6. Jos TILANNE MUUTTUU oleellisesti hätäilmoituksen jälkeen, ilmoita siitä hätäkeskukseen Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan!!! Huom.! Käsipuhelin toimii hätänumeroon ilman pin-koodia sekä myös näppäimet lukittuna. Jos olet epävarma hätäilmoituksen tekemisestä, hätäkeskuspäivystäjä pystyy kysymyksin avustamaan avun tarpeen arvioinnissa ja ilmoituksen tekemisessä. Kiinteistön nimi on: Kiinteistöosakeyhtiö Casagrandentalo Kiinteistön osoite on: Linnankatu 3 A - C

32 TOIMENPITEET TULIPALON SATTUESSA LIITE 12 PELASTA vaarassa olevat henkilöt Palo-, räjähdys-, kaasu- tai muussa onnettomuustilanteessa on ihmisten pelastaminen turvaan ensimmäinen tehtävä. Auta mahdollisesti loukkaantuneet henkilöt rakennuksesta ulos ja varmista, että kaikki tietävät palosta. Loukkaantuneille henkilöille on ensiapu annettava mahdollisuuksien mukaan jo paikan päällä. Vaikeasti loukkaantuneet on aina toimitettava sairaalahoitoon. SAMMUTA TAI RAJOITA palo lähimmällä sammuttimella Sammuta tai yritä rajoittaa palo käyttämällä käsisammuttimia ja pikapaloposteja sekä tarvittaessa pysäyttämällä palava kone tai laite. Ellei paloa saada sammumaan yrityksistä huolimatta, on ensisijaisesti pyrittävä rajaamaan palo. Rajoittaminen onnistuu parhaiten poistamalla paloalueen ympäriltä palava materiaali sekä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat. Muista varmistaa, että palo-ovet on suljettu. Muista myös! Siirtää mahdolliset kaasupullot rakennuksesta ulos etteivät ne räjähdä lämmön vaikutuksesta tai aiheuta muuta vaaraa sammutushenkilöstölle. Ennen turvallista poistumista rakennuksesta sulje mahdollisuuksien mukaan ovet, ikkunat ja luukut sekä ilmanvaihto). Mene ulos kokoontumispaikalle, älä poistu alueelta. Kokoontumispaikat on esitetty sivun alalaidassa. TEE HÄTÄILMOITUS Heti kun huomaat ettet pysty sammuttamaan paloa, vaan palo uhkaa laajentua tai aiheuttaa muuta vaaraa, tee palohälytys hätäilmoitusohjeen mukaisesti. OPASTA palokunta paikalle Järjestä saapuvaa palokuntaa varten opastus palokunnan luonnollisen tuloreitin varrelle. Kokoontumispaikat: Aurajoen ranta kiinteistön kohdalla Varalla Hotelli Scandic Julian aula *** TOIMI RAUHALLISESTI JA HARKITEN *** PELASTA AINA ENSIN IHMISET!

33 ASUKKAIDEN TOIMINTA TULIPALOSSA LIITE 13 Selvitä asuinkerroksesi poistumismahdollisuudet hätätilannetta varten ennen kuin on hätätilanne! A. Tulipalo omassa huoneistossa: 1. Suorita alkusammutus kohteella, jos se on vielä mahdollista. Käytä käsisammutinta ja pikapalopostia. 2. Hälytä palokunta numerosta Mikäli et pysty sammuttamaan paloa, rajoita palo sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat. 4. Hälytä muut asukkaat ja kehota heitä siirtymään kokoontumispaikalle Aurajoen rantaan kiinteistönne kohdalle ja pelasta välittömässä vaarassa olevat. 5. Opasta palokunta kohteelle. 6. Tee tilanneilmoitus palokunnan saavuttua paikalle päivystävälle palomestarille (P3 tai P 4) a. mitä palaa b. missä palaa c. asunnot, joissa on ihmisiä / onko loukkaantuneita / avustettavia 7. Informoi tilanteesta Benito Casagrandea tai Kari Wakosta ja kiinteistöhuoltoa. 8. Asukkaat voivat palata rakennukseen takaisin vasta, kun päivystävä palomestari antaa siihen luvan. 9. Aloittakaa jälkivahinkojen torjunnan aloittaminen ottamalla yhteys kiinteistöhuoltoon

34 LIITE 13 B. Tulipalo muualla rakennuksessa 1. Auta a. alkusammutuksessa, b. asukkaiden hälyttämisessä, c. ihmisten pelastamisessa, d. ensiavussa ja e. pelastajien opastuksessa 2. Poistu kokoontumispaikalle Aurajoen rantaan kiinteistönne kohdalle, mikäli se on turvallista. Savuiseen porraskäytävään ei saa mennä (savu tappaa parilla hengenvedolla!!). Hissin käyttö tulipalotilanteessa on ehdottomasti kielletty. 3. Jos et pysty poistumaan asunnosta porraskäytävässä olevan savun tai muun syyn vuoksi: a. Jää asuntoon ja ole rauhallinen b. Tee pelastajille selväksi, että olet asunnossasi i. Huutamalla parvekkeelta tai ikkunasta, ii. asunnon valoja tai käsivalaisinta vilkuttamalla, iii. vaatetta tai muuta näkyvää esinettä heiluttamalla tai iv. soittamalla 112 tai naapurille 4. Tiivistä mahdolliset savun sisääntulopaikat kuten ovet, ilmastointihormit ja postiluukut kosteilla tekstiileillä 5. Jos asunnon ovi kuumenee, jäähdytä sitä jatkuvasti vedellä kastelemalla 6. Varaa vettä ammeeseen ja / tai lavuaareihin 7. Jos liekit nousevat asuntosi ikkunoihin, varaudu niiden särkymiseen siirtämällä palava materiaali pois ikkunoiden läheisyydestä ja mieti seuraava suojapaikka savun sisään tulemisen varalta. 8. Noudata viranomaisten antamia ohjeita

35 LIITE 14 SAMMUTTIMIEN VALINTA JA KÄYTTÖ SAMMUTTIMEN VALINTA: Kiinteät, orgaaniset aineet (puu, paperi, kankaat ym.) Palavat nesteet tai rasvat Sähkökeskukset ja -moottorit, sähkökaapelit ATK-laitteet, kopiokoneet, VESI, HIILIDIOKSIDI, JAUHE HIILIDIOKSIDI, SAMMUTUSPEITE, JAUHE HIILIDIOKSIDI, JAUHE HIILIDIOKSIDI Selvitä lähimmän sammuttimen paikka ja sen käyttö etukäteen. Lue käyttöohje, tutustu itse laitteeseen ja paina toimintavaiheet mieleesi. Pyri saamaan jännitteinen sähkölaite jännitteettömäksi ennen sammuttamista. Sammuta tuulen yläpuolelta. Aloita edestä, jatka taakse. Levitä aine edestakaisella lakaisevalla liikkeellä liekkien juureen. Tuulen suunta Jatka sammuttamista, kunnes liekit katoavat. Varaudu uudelleensyttymiseen. Suojaa itseäsi sammutuspeitteellä sammutettaessa. Peitä palava kohde tiiviisti peitteellä ja odota kunnes palo on tukahtunut. Varaudu uudelleensyttymiseen. Usealla sammuttimella saavutetaan parempi teho kuin vain yhdellä. Toimita vähänkin käytetty käsisammutin huoltoon (ilmoita kiinteistöhuollolle tai suojeluvalvojalle)

36 TOIMINTA TAPATURMAN TAI SAIRASKOHTAUKSEN SATTUESSA 1. Tee nopea tilannearvio, selvitä mitä on tapahtunut 2. Estä lisäonnettomuudet 3. Pelasta vaarassa olevat 4. Hälytä lisäapua työpaikalta sekä ambulanssi numerosta Aloita ensiapu omien kykyjesi mukaisesti 6. Jos potilaan tila muuttuu merkittävästi, ilmoita siitä hätäkeskukseen LIITE 15 Tärkeintä on peruselintoimintojen ylläpito. Elottomalle peruselvytys, tajuttomalle kylki-asento ja seuranta, mekaanisesti vammautuneelle suurten verenvuotojen sidonta ja murtumien tuenta. Rauhoita potilasta. Älä siirrä häntä turhaan, sairaankuljettajilla on terveet jalat tulla potilaan luokse. Ensiapu ei vahingoita potilasta. Aloita ensiapu heti ja toimi omien kykyjesi mukaisesti. Hälytä tarvittaessa lisäapua. HÄTÄENSIAPU Hätäensiapua tarvitaan tilanteissa, joissa henkilö sairauskohtauksen, tapaturman tai muun syyn vuoksi menee tajuttomaksi tai saa peruselintoimintoihin vaikuttavan vamman. Tutki peruselintoiminnot: 1. Koeta saada potilas hereille ravistelemalla ja puhuttelemalla. 2. Tunnustele, hengittääkö potilas. Jos potilas ei herää (ei reagoi mitenkään), etkä tunne hengitystä aloita peruspainantaelvytys. 3. Hälytä ambulanssi heti (0) 112! 4. Siirrä potilas tilavaan paikkaan (pari metriä vapaata tilaa joka suuntaan). 5. Aseta potilas selälleen makaamaan ( kova alusta) ja avaa ylävartalon vaatteet. 6. Aseta potilaan jalkojen alle koroke (n. 30 cm). 7. Avaa potilaan hengitystiet kääntämällä päätä taaksepäin otsa-leuka otteella. Jos hengitys käynnistyy, käännä potilas kylkiasentoon, jos ei, aloita elvytys. 8. Sulje toisella kädellä sieraimet ja pidä toisella kädellä potilaan leukaa ylhäällä. Puhalla kaksi kertaa ilmaa potilaan keuhkoihin. Muista oikeat otteet ja huulten tiiveys. Jos teet oikein, potilaan rintakehän pitäisi nousta ja laskea. Aloita painanta kahden onnistuneen puhalluksen jälkeen. 9. Jos syke tuntuu, mutta potilas ei hengitä, jatka puhalluselvytystä (n puhallusta minuutissa). 10. Jos syke ei tunnu, aloita painantaelvytys. Oikea painantakohta on rintalastan alapuoliskon keskikohta. Aseta kädet päällekkäin rintalastan päälle. Pidä sormet irti rintalastasta ja paina kämmenten tyvellä. Paina kädet suorina potilaan rintalastaa alaspäin n. 3-5 cm painalluksella. Rintakehän tulee selvästi painua alaspäin. Painelurytmi on n. 100 kertaa minuutissa. Elvytyksessä oikea rytmi on 30 painallusta 2 puhallusta kohden. Jatka elvytystä kunnes apu saapuu kohteeseen tai kunnes voimasi ehtyvät. Ensiapukaappien sijainti: Yrityksittäin

37 TOIMINTA KUULTAESSA YLEINEN VAARANMERKKI LIITE 16 Yleinen vaaranmerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina tiedotusvälineissä annettava viranomaisten hätätiedote, jossa kerrotaan vaaranmerkin antamisen syy ja tarvittavat toimintaohjeet. Yleinen vaaranmerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa! Toimi näin: 1. Varoita muita vaarassa olevia (ilmoita vaaranmerkin kuulumisesta). 2. Mene sisälle ja kehota muita tekemään samoin (kaasuvaaratilanteessa parhaan suojan antaa rakennuksen ylimmät kerrokset). 3. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusaukot sekä ilmanvaihto. 4. Avaa radio ja toimi viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. 5. Vältä puhelimen käyttöä. 6. Älä lähde ulos ennen kuin viranomaiset antavat siihen luvan. Poikkeusoloissa (sotatila tai sodan uhka) annettu yleinen vaaramerkki tarkoittaa välitöntä suojautumista suojatiloihin (väestönsuojaan). Lähin väestöhälytin sijaitsee: Vaaranmerkistä tiedottaminen kiinteistöissä: Kuultaessa yleinen vaaranmerkki, suojaudutaan. Rakennuksen/ rakennuksen osa tiivistetään seuraavalla tavalla: Ilmanvaihdon hätäkatkaisija sijaitsee (missä): Turun keskustassa Puhelimitse ja kiertämällä asunnot ja toimijat Suojaudutaan sisätiloihin viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ovet, ikkunat ja luukut suljetaan ja tiivistetään teippaamalla. Tuuletusaukot suljetaan ja tiivistetään. Linnakatu 3 A, ravintola Mami, takaovella, ravintola Rocca tuulikaappi Linnakatu 3 B, porraskäytävä 1. kerros VAARA OHI -MERKKI Vaara ohi -merkki on yhden minuutin pituinen tasainen äänimerkki. Merkki annetaan, kun yleisen vaaranmerkin antamiseen johtanut vaaratekijä on poistunut. KOKEILUMERKKI Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. Merkkiä käytetään laitteiston toimintakunnon tarkistamiseen

38 JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA LIITE 17 Jälkivahinkojen torjunnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään tulipalosta ym. onnettomuudesta aiheutuvien lisävahinkojen syntyminen sekä käynnistämään vahinkojen saneeraus. Toimenpiteet suoritetaan oman henkilökunnan sekä jälkivahinkojen torjuntaa/ saneerausta harjoittavien ammattiliikkeiden toimesta. Jälkivahinkojen torjunta aloitetaan heti, kun onnettomuus- tai vahinkotilanne sen sallii. Palaneeseen rakennukseen ei kuitenkaan saa mennä ilman pelastustoiminnan johtajan lupaa. Jälkivahinkojen torjuntaa johtaa turvallisuuspäällikkö. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat: Ota yhteys kiinteistöhuoltoon välittömien toimenpiteiden aloittamiseksi. Vakavassa tulipalotilanteessa on hyvä ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön, jonka asiantuntijoilta saa ohjeita jälkivahinkojen torjunnan järjestämisessä. Vakavassa onnettomuustilanteessa on huolehdittava myös asukkaiden ja henkilökunnan henkisestä hyvinvoinnista (psykososiaalinen apu)

39 VARKAUS, RYÖSTÖ, VÄKIVALTATILANTEET LIITE 18 Erilaisia omaisuusrikoksia voidaan kohdata asunnoissa ja työpaikalle tultaessa tai joskus myös työpäivän aikana. Ryöstö- tai murtotilanteisiin ei ole olemassa selkeää toimintaohjetta, koska tilanne sanelee usein ehdot, joiden mukaisesti on toimittava. Joitain periaatteita voidaan kuitenkin noudattaa. - Havaittaessa murron, tietomurron, ilkivallan tai muun sabotaasin merkkejä työpaikalla, ilmoitetaan tilanteesta välittömästi työpaikan johdolle, työvuoron esimiehille tms. sekä turvallisuuspäällikölle ja edelleen poliisille. Asuntomurrosta ilmoitetaan suoraan poliisille ja isännöitsijälle. - Tapahtuman jälkiä ei saa siivota ennen kuin tapahtumapaikka on perusteellisesti tutkittu. Tapahtuman jäljet on kirjattava ja valokuvattava. - Lisävahinkojen syntyminen on estettävä (rikotut ikkunat, lukitukset, vesiputket tms.). Kaikki tehdyt toimet on kirjattava ylös ja tarvittaessa valokuvattava. Ryöstö- tai uhkatilanteessa on toimittava rauhallisesti ja harkiten. Tilanteessa ei kannata leikkiä sankaria, koska useimmiten ryöstäjä on valmistautunut tilanteeseen paremmin kuin sinä. Heti tapahtuman jälkeen on täytettävä liitteessä 20 oleva kaavake. Tällä helpotetaan henkilön myöhempää tunnistamista. Asuntojen ovia ei pidä aukaista tuntemattomille, ellei pystytä selvittämään kyseisen henkilön henkilöllisyyttä ja asiaa. Varmista tiedot esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvista tarkastuksista ja korjauksista isännöitsijältä, turvallisuuspäälliköltä tai kiinteistönhoitajalta. ALKOHOLI JA HUUMAUSAINEET Huumeasia kuuluu aina poliisille!

40 TOIMINTAOHJE VARKAUS- TAI RYÖSTÖTILANTEESSA Paina mieleesi ja kirjaa tuntomerkit LIITE 19 Sukupuoli Mies Nainen Ikä Pituus Paino Vartalo Hoikka Tanakka Lihava Normaali Ääni Korkea/ kimeä Matala Hiljainen Heikko Selkeä Soperteleva Pehmeä Miellyttävä Puhe Nopeaa Hidasta Huolellista Selvää Kiroilevaa Änkyttävää Sopottavaa Vääristynyttä Päähine Lippalakki Hattu Pipo Huivi Muu, mikä? Hiukset Pitkät Lyhyet Tummat Vaaleat Parta /viikset Parta Viikset Pulisongit Millaiset? Silmät Siniset Ruskeat Muu, mikä? Kasvot Hampaat Takki /pusero Paita Solmio Kantamus Ase Housut Jalkineet Kädet Liikkuminen Kulkuneuvo Merkki/ malli/ väri Poistumissuunta Muut havainnot (henkilön vaatimukset, puhelimitse tehdyssä uhkauksessa taustaäänet ym ) Rekisterinumero Nimi Pvm: Klo: Ilmoita ryöstö- tai varkaustilanteesta työvuoron esimiehille, poliisille ja turvallisuuspäällikölle

41 TOIMENPITEET SÄHKÖKATKOKSEN SATTUESSA LIITE 20 Sähkökatkokset ovat yleensä lyhytkestoisia, joiden varalta yritysten tietokoneet ja kassat tulee varmentaa UPS-laitteilla. Asiakkaiden turvallisuudesta on huolehdittava riittävällä valaistuksella, esimerkiksi ladattavilla käsivalaisimilla. Asukkailla ja toimistoissa on hyvä olla paristoilla / akulla varustettu käsivalaisin

42 TOIMINTA SÄTEILYVAARATILANTEESSA LIITE 21 Ulkoinen säteilyvaaratilanne voi olla seurausta ydinvoimalaonnettomuudesta, radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa sattuneesta onnettomuudesta tai ydinaseiden käytöstä. Suojautumistarvetta edeltää voimakas viranomaistiedottaminen, jossa kerrotaan tapahtumasta, seurataan sen kehittymistä ja annetaan ohjeita suojautumisesta. Väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, johon liittyy useita radiossa annettavia pelastuspalvelun hätätiedotteita. Yleisohjeet säteilyvaaratilanteissa: 1. Mene sisätiloihin ja pysy siellä. Parhaan suojan antavat kellarikerros, rakennuksen keskiosat sekä väestönsuoja. 2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Tiivistä tarvittaessa käyttämällä muovikalvoja ja teippiä. 3. Varaa ruokaa ja juotavaa ja suojaa ne tiiviisiin astioihin. 4. Kuuntele viranomaisten tiedotuksia radiosta ja televisiosta. 5. Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehotuksesta. Liian aikaisin tai myöhään nautituista tableteista ei ole hyötyä. 6. Älä liiku ulkona ilman suojavarusteita, ellei ole pakko. Erityisen tärkeää on välttää sisäistä altistusta. 7. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi. 8. Suojaa kotieläimet. Maatiloilla kotieläimet ajetaan sisätiloihin. Rehuvarastot ja juomavesi suojataan tiiviisti muovipeitteillä. Koti- ja lemmikkieläimiä ei oteta väestönsuojiin. Muuta huomioitavaa: Aiheeseen liittyviä oppaita ovat mm. seuraavat Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisut: Tilapäisen väestönsuojan kunnostamisopas, Väestönsuojan käyttö ja huolto, Säteilyltä turvassa -lehtinen, Hyvä tietää joditableteista -lehtinen sekä Kotivara -lehtinen. Materiaalia voi tilata alueelliselta pelastusliitolta

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki

PELASTUSSUUNNITELMA. Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki PELASTUSSUUNNITELMA Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki Päiväkodin johtaja Turvallisuusjohtaja Apulaisturvallisuusjohtaja Suunnitteluvelvoite perustuu: Pelastuslaki (468/03) 8 ja 9

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Tulityöt turvallisuusohje Sisällysluettelo 1 Tulitöiden koulutus... 2 2 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 3 Turvallisuusohjeen velvoittavuus... 2 4 Määritelmät...

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 Sisältö suojeluohje 2011... 3 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 3 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 3 3 Määritelmät... 3 4 Tulityösuunnitelma... 4 5... 5 5.1 Vähäisen palovaaran

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Kirjaston henkilökunnan turvallisuuskoulutus 10.12.2013 Koulutussuunnittelija Jorma Narvi Koulutuksen tavoite Koulutuksen jälkeen jokainen työntekijä

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) Omistajan ja maatilan nimi: Maatilan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA SUOJELUOHJE S410 2002 TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA Voimassa 1.11.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA ON OSA YRITYKSEN TURVALLISUUTTA 3. JÄRJESTYS JA

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Palo-, murto- ja vuotovahingot 1988-2013 (kpl) Palovahinkokorvaukset 1988-2013 Kotitaloudet

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Tilan nimi: Osoite: Tarkastus tehty (pvm), tarkastus tehdään vuosittain omatoimisesti: 1. Turvallisuuden peruslähtökohdat a Pelastussuunnitelma on laadittu Työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmaan Räjähdyssuojausasiakirja

Lisätiedot

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7)

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Päiväys 7.5.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

CITY PELASTUSSUUNNITELMA

CITY PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo CITY PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Tuomiokirkonkatu, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN Raine Dahlqvist Safetymaster Oy 9.1.2017 Turvallisuuskävelyn organisoiminen Poistumisturvallisuus (koko kiinteistö) Turvallisuusvastaavien rooli Poistumisturvallisuuteen

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille Perustuslaki 20 Kulttuuriomaisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Kaisanpirtit, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Uusi Domus pelastussuunnitelma Uusi Domus, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu 20.9.2015, Kisko (Salo) Tilaisuuden nimi 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tervakkottiie 24--26 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA

Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA 1 Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu: Pelastuslakiin (468/2003) 8 ja 9 ja asetukseen pelastustoimesta (787/2003) 9 ja 10. Joensuussa 11.4..2012 Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot