Luovutetun Karjalan edistysmielinen osuuskauppaliike

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovutetun Karjalan edistysmielinen osuuskauppaliike"

Transkriptio

1 Jorma Kallenautio Luovutetun Karjalan edistysmielinen osuuskauppaliike (Esitelmä Karjala-klubin kokoontumisessa Seurahuoneella ) Osuuskaupat aloittivat Suomessa osakeyhtiöiksi muodostettuina yrityksinä. Ensiksi herättiin toimeen maan suurimmissa kaupungeissa, joissa työväestön määrä teollistumisen alkuvaiheissa eniten kasvoi. Suomen ensimmäisenä uudenaikaisen osuustoiminnan periaatteisiin nojaavana osuuskauppana on pidettävä Viipurin konepajan johtajan Gustaf Törnuddin aloitteesta perustettua Viipurin Työläisten Ravintoaineiden Kauppayhtiötä. Senaatti vahvisti sen säännöt vuonna Seuraavina vuosina Suomen suuriin kaupunkeihin syntyi useita muita työläisten yhteisiä kauppayrityksiä. Yksi näistä oli toinen viipurilainen kauppayhtiö Osakeyhtiö Alku. Se avasi vuonna 1883 myymälän Pietarinkadulla, jonka nimi sittemmin muutettiin Karjalankaduksi. Syynä tämän toisen esiosuuskaupan syntyyn Viipurissa kerrotaan olleen sen, että kauppamatkaa rautatieläisten asuinpaikoilta Loikkasista Plevnaan oli pidetty kovin pitkänä ja haluttiin saada kauppa lähemmäksi luvun loppuun mennessä syntyi eri puolille maata kaikkiaan 53 yhtiömuotoista esiosuuskauppaa. Osuustoiminnan lopulliselle läpimurrolle loi pohjan vuonna 1901 säädetty osuustoimintalaki. Ensimmäiset kaupunkilaiskuluttajien varsinaiset osuuskaupat syntyivät jo samana vuonna Turkuun ja Tampereelle. Karjalan luovutetulla alueella syntyi ensimmäinen uuden osuustoimintalain mukainen osuuskauppa, Värtsilän osuuskauppa, vuonna 1902 ja seuraava oli Pitkärannan osuuskauppa. Viipurissa uusien osuuskauppojen läpimurto tapahtui vuonna 1903, jolloin kaupunkiin perustettiin kolme osuuskauppaa: Karjalan Työväen Osuuskauppa, Viipurin Työväen Osuuskauppa ja Talikkalan Työväenyhdistyksen Osuuskauppayhtiö. Lisäksi Viipurin maalaiskuntaan perustettiin niinikään vuonna 1903 Ravansaaren Osuuskauppa ja Rakkolanjoen Työväen osuuskauppa. Kaikki nämä osuuskaupat lukuun ottamatta Talikkalan Työväenyhdistyksen Osuuskauppayhtiötä sulautuivat sittemmin Viipurin

2 Osuusliikkeeseen. Seuraavanakin vuonna 1904 syntyi vielä Viipuriin yksi osuuskauppa, Osuusliike Ponnistus. Miksi Viipuriin ja sen ympäristöön perustettiin viisikin työläisten osuuskauppaa? Osuuskauppatoiminnan johtaviin miehiin Karjalassa kuulunut Kalle Hyvärinen esittää syyksi Viipurin työläisten perisynnin. Se oli työväestön sisäinen rikkinäisyys, eripuraisuus, joka Hyvärisen mukaan johtui lähinnä eri ammattiryhmien ammattiylpeydestä. Esimerkiksi rautatieläisten keskuudessa erotti oikea kiinanmuuri konepajan työntekijät liikennepuolen työläisistä. Molemmat ryhmät pyrkivät rautatieläisten yhteisissä riennoissa soittamaan ensiviulua. Yhteistoiminnasta ei siten voinut olla puhettakaan, ennen kuin siihen oli pakko ja katsantokannat muuttuivat, kirjoittaa Hyvärinen. Osuuskauppatoiminta virisi Karjalassa 1900-luvun alkuvuosina nopeasti. Osuuskauppoja perustettiin Antreassa, Kirvussa, Sortavalan pitäjässä, Sortavalan kaupungissa ja Uudellakirkolla. Kaikkiaan oli luovutetulle alueelle vuoden 1905 loppuun mennessä perustettu 15 osuuskauppaa. Ensimmäisten seitsemän toimintavuoden aikana kuitenkin näistä kuusi osuuskappaa joutui lopettamaan toimintansa ja yksi ei ollut päässyt perustamistaan pidemmälle. Loput kahdeksan osuuskauppaa jatkoivat toimintaansa pitemmän aikaa. Niistä kuitenkin kuusi osuuskauppaa yhdistettiin myöhemmin toisiin osuusliikkeisiin. Niinpä vain kaksi ennen vuoden 1905 loppua perustetuista osuuskaupoista toimi itsenäisinä vuoteen 1940 saakka eli Karjalasta poistumiseen asti. Nämä kaksi liikettä olivat Värtsilän Osuuskauppa, myöhemmältä nimeltään Osuusliike Sisä-Karjala, ja Antrean Osuuskauppa. Puhuin edellä vuoteen 1905 mennessä perustetuista osuuskaupoista, joista useat epäonnistuivat toimissaan. Ensi innostuksen aikana osuuskauppoja oli perustettu lupaavin toivein, mutta monet aloittivat toimintansa heikoin edellytyksin. Osuuskappojen hallitukset olivat yleensä tottumattomia käsittelemään kauppa-asioita. Kykenevistä henkilöistä oli puutetta eikä pääomia ollut käytettävissä. Osuuskauppojen alkuvaiheen suurena heikkoutena oli krooninen rahanpuute, joka osittain johtui velaksi myynnistä asiakkaille. Osuuskauppoja oli myös perustettu niin suppealle talousalueelle,

3 että niiden kannattavuus muodostui pakosta kyseenalaiseksi. Osuuskaupan kaksi pahaa painajaista olivat suuret, hitaasti kaupaksi käyvät tavaravarastot ja velkakauppa, johon kansa oli aikaisemmin yksityiskauppiaiden asiakkaina tottunut. Monet alkuvaiheen osuuskaupat ja niiden myymälät sortuivatkin velkakauppaan ja epäkäypiin tavaravarastoihin. Ennen osuuskauppojen aikaa hyvin laajamittaiseksi tulleesta velkakaupasta kannattaa tässä puhua vähän enemmän. Maakauppiaiden harjoittama velaksi myynti oli ollut Karjalassa paljon yleisempää kuin käteismaksulla tapahtuva kaupankäynti. Niinpä vuodelta 1890 olevien tietojen ja arvioiden mukaan Viipurin läänin keskiosan kunnissa vähintään 75 prosenttia kokonaismyynnistä tapahtui velaksi. Velkakaupassa tavaran hinnat olivat korkeammat, ja asiakas houkuteltiin ostamaan myös sellaista tavaraa, jota hän ei tarvinnut ja josta kauppias halusi päästä varastossaan eroon. Kerrotaan edelleen, että Karjalassa oli yleinen tapa, että velkaa ei maksettu ennen kuin oli saatu haaste käräjille. Erityisen tunnettu maakauppias harjoittamastaan velkakaupasta ja sillä olleista seurauksista oli Johan Pösö Hiitolassa. Hän sai suuren määrän maatiloja ja kiinteistöjä haltuunsa velkakaupan seurauksena. Pösö antoi velkasumman velallista ahdistamatta usein nousta markkaan, kunnes oli sopiva hetki velkakaupan lopettamiseen. Velallisen tilan pakkohuutokaupassa Pösö sitten saamamiehenä sai helposti tilan usein aivan pilkkahintaan. Alkuvaiheiden epäonnistumiset olivat osuuskaupoilla todella suuria, mutta virstanpylvääksi osuuskauppaliikkeen laajenemisessa ja vakiintumisessa näyttää muodostuneen vuoden 1905 suurlakkoa ja seuraavan vuoden eduskuntauudistusta seurannut maan henkinen ja poliittinen murros yhdessä kansanvallan ajatuksen ja vaatimuksen vahvistumisen kanssa. Merkittävä asia oli myös osuuskauppojen keskusjärjestön SOK:n perustaminen ja sen harjoittama ohjaus ja neuvontatyö. Vuonna 1906 SOK avasi Viipurissa sivukonttorin. Osuuskauppojen määrä kasvoi ja vuoden 1910 lopussa osuuskauppoja oli koko luovutetulla alueella jo 69. Seuraavan viiden vuoden aikana osuuskauppoja perustettiin lisää 10, mutta yhtä monta myös lopetettiin. Siten vuonna 1916 luovutetun Karjalan alueella oli samoin kuin vuonna 1910

4 kaikkiaan 69 osuuskauppaa. Osuuskauppojen kannattavuus oli kuitenkin vuosien mittaan parantunut, ja vuonna 1916 kaikki luovutetun Karjalan 69 osuuskauppaa tuottivat ylijäämää. Tähän hyvään tulokseen ilmeisesti vaikuttivat ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat aikaisempaa paremmat työmarkkinat. Maan osuuskauppojen edustajakokouksissa oli usein ilmennyt erimielisyyttä osuuskauppaliikkeen menettelytavoista ja yhteiskunnallisista päämääristä. Työväestön taholta tehdyt esitykset osuuskauppaliikkeen lähentämisestä ammatilliseen ja poliittiseen työväenliikkeeseen oli edustajakokouksissa hylätty. Kuitenkin työväen hallussa olevat osuuskaupat edustivat jäsenmäärältään suurempaa ryhmää kuin etupäässä maanviljelijöiden hallitsemat ns. puolueettomat osuuskaupat, ja sen vuoksi tuli päiväjärjestykseen osuuskauppaliikkeen äänioikeusjärjestelmän uusiminen suhteellisen vaalijärjestelmän pohjalle. Kun osuuskauppojen edustajakokouksessa vuonna 1916 hylättiin vaaliperusteen muuttaminen suhteellisuuden pohjalle, seurasi osuuskauppaliikkeen kahtiajakautuminen. Edistysmielisten osuuskauppojen edustajat perustivat marraskuussa 1916 uuden aatteellisen keskusjärjestön Kulutusosuuskuntien Keskusliiton. Tähän KK:n perustamiskokoukseen osallistui Karjalan luovutetulta alueelta 16 osuuskauppaa. Ne olivat yleensä alueen suurimpia osuusliikkeitä ja niissä oli yhteensä runsaat jäsentä. SOK:n leiriin jääneitä osuuskauppoja oli 48 ja niissä oli jäseniä pari tuhatta enemmän kuin KK:n osuuskaupoissa eli runsaat jäsentä. Vuoden 1918 kansalaissota aiheutti suuren mullistuksen myös osuuskauppaliikkeessä, ja keväästä 1918 alkoi uusi, entistä kiihkeämpi vaihe ja yhteenotto osuuskappojen omistuksesta. Nyt hyökkäävänä osapuolena oli SOK:n osuuskauppaväki eli valkoiset, kuten sanonta siihen aikaan kuului. Seurasi todellinen voimasuhteiden mullistus. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton jäsenyydestä erosi koko maassa 79 osuuskappaa ja jäljelle jäi vain 87 eli vähän yli puolet KK: n jäsenliikkeistä. Karjalassa kuten muuallakin maassa alkoi koko vuoden 1918 jatkunut edistysmielisten osuuskauppojen valtaus. Sen seurauksena Karjalan luovutetulla alueella 18 osuuskauppaa erosi KK:n jäsenyydestä ja vain 10 osuusliikettä pysyi KK:lle ja Keskusosuusliike OTK:lle uskollisina. Tosin useat eronneista osuuskaupoista liittyivät

5 sittemmin uudelleen edistysmielisiin osuuskaupallisiin keskusjärjestöihin. Mainitsen seuraavaksi nämä uskolliset eli vuoden 1918 tapahtumista huolimatta KK:n jäsenosuusliikkeinä pysyneet osuuskaupat: Enson Osuuskauppa Jääsken kunnassa Hämekosken Osuuskauppa Ruskealan kunnassa Itä-Karjalan Työväen Osuusliike Sortavalan maalaiskunnassa Keski-Karjalan Osuusliike Hiitolan kunnassa Koiviston Keskisaaren Osuuskauppa Koiviston maalaiskunnassa Ravansaaren Osuuskauppa Viipurin maalaiskunnassa Työväen ja Pienviljelijäin Osuuskauppa Värtsilässä Kannunkosken Osuuskauppa Räisälän kunnassa Uuraansaaren Osuuskauppa Johanneksen kunnassa Viipurin Osuusliike Viipurissa Näistä kymmenestä osuusliikkeestä seitsemän toimi itsenäisenä talvisotaan saakka. Kolme lopetti toimintansa. Kannunkosken Osuuskauppa lopetti toimintansa 1922, ja Uuraansaaren ja Ravansaaren osuuskaupat liittyivät Viipurin Osuusliikkeeseen luvun kuluessa KK:hon liittyi eräitä siitä aikaisemmin eronneita osuusliikkeitä ja muutamia uusiakin osuusliikkeitäkin perustettiin. Mutta Karjalassa toisaalta tapahtui myös osuusliikkeiden fuusoita eli sulautumisia, ja niinpä luovutetun alueen osuusliikkeet näyttävät 1920-luvulla ja 1930-luvulla lukumääräisesti polkeneen miltei paikallaan. Viimeisenä rauhanvuonna 1938 oli toiminnassa 12 edistysmielistä osuusliikettä eli vain kaksi enemmän kuin vuoden 1918 jälkeen. On kuitenkin tärkeätä huomata, että ja 30-luvut olivat muussa suhteessa Karjalassakin osuuskauppaliikkeen suuren menestyksen aikaa. Edistysmielisen osuuskauppaliikkeen kehitys Karjalan luovutetulla alueella oli noiden kahden vuosikymmen kuluessa erittäin suotuisa. Osuusliikkeiden toiminta laajeni, palvelu monipuolistui ja tuotantolaitoksia perustettiin. Suurimmassa eli Viipurin Osuusliikkeessä oli vuonna myymälää ja11 ravintolaa, joilla osuusliike oli Viipurin suurin ravintolaliikkeen harjoittaja. Lisäksi oli tuotantolaitoksia: leipomo,

6 virvoitusjuomatehdas, jalkinekorjaamo, kalansavustamo, halkosaha, sikala, kaksi maatilaa, saunalaitos ja olipa autokorjaamokin. Osuusliikkeiden jäsenmäärä Karjalan luovutetulla alueella tuona 20 vuoden aikana, eli vuodesta 1918 vuoteen 1938 kolminkertaistui - noin kymmenestä tuhannesta 32 tuhanteen. (Kutakuinkin saman suuruinen eli oli jäsenmäärä vuonna 1938 SOK:laisissa osuuskaupoissa.) Myymälöiden lukumäärä 20 vuodessa lähes viisinkertaistui, 57 myymälästä 262 myymälään. Henkilökuntaa oli osuusliikkeissä lähes kuusi kertaa enemmän kuin kaksi vuosikymmentä aikaisemmin. Kun luovutetun Karjalan edistysmielisen osuuskauppaliikkeen kasvua ja 30- luvuilla verrataan koko maan tilanteeseen, niin havaitaan, että kasvu Karjalassa oli kutakuinkin samanlainen kuin muualla maassa. Myös koko maassa edistysmielisen osuuskauppaliikkeen jäsenmäärä kolminkertaistui ja toimipaikkojen luku viisinkertaistui. Tilastot viimeisiltä rauhanvuosilta 1937 ja 38 osoittavat Karjalan osuusliikkeiden erittäin hyvää menestystä sotaa edeltäneessä tilanteessa. Kaikkien Viipurin läänin osuusliikkeiden tulos osoitti 1930-luvun loppuvuosina ylijäämää, ja ylijäämän suhde esimerkiksi osuusliikkeen kaikkiin velkoihin oli vain Uudenmaan läänin osuusliikkeissä parempi kuin Viipurin läänin osuusliikkeissä. Mutta sitten tuli sota ja Karjalan kansan muutto pois kotiseudultaan. Jo talvisodan alkuvaiheessa täytyi Ala-Vuoksen Osuusliikkeen jättää kotipaikkansa ja parin muunkin osuusliikkeen piti sulkea rajan läheisyydessä olevat myymälänsä. Karjalan osuusliikkeet alkoivat vuokrata varastosuojia Kanta-Suomen alueelta ja siirtää sinne varstojaan. Tavaran siirto oli kuitenkin hidasta ja rautatievaunuista oli puutetta. Vain ne liikkeet, jotka saattoivat toimia rauhantekoon maaliskuuhun 1940 asti saivat varastonsa kuljetetuksi pois. Osalla osuusliikkeistä myymälät olivat auki vielä rauhanteon päivänä 13. maalaiskuuta Mainittakoon, että koko toimialueensa menetti alueluovutuksen seurauksena kahdeksan osuusliikettä. Jatkosodan alku merkitsi pian Karjalan luovutetun alueen väestön palaamista

7 takaisin kotiseuduilleen. Väestön takaisinmuutto alkoi elokuussa Muun siirtoväen mukana palasi myös osuusliikkeiden jäseniä ja toimihenkilöitä, jotka alkoivat järjestää osuusliikkeidensä toimintaa. Syksyn 1941 kuluessa olivat seuraavat osuuskunnat palanneet jatkamaan toimintaansa: Ala-Vuoksen Osuusliike, Osuusliike Itä-Karjala, Osuusliike Laatokka, Raja-Karjalan Osuusliike, Saimaankanavan Osuusliike, Talikkalan Työväen Sauna- ja Rakennusosuuskunta ja Viipurin Osuusliike. Sodan aiheuttamista vaikeuksista huolimatta taloudellinen toiminta alkoi takaisin vallatussa Karjalassa nopeasti elpyä. Osuusliikkeiden toimintakin saavutti jälleen laajat mittasuhteet, vaikka toiminnan volyymi ei tietenkään noussut sotaa edeltäneelle tasolle. Vuoden 1943 lopussa edistysmielisten osuusliikkeiden jäsenmäärä oli runsaat eli jäsentä vähemmän kuin viimeisenä rauhanvuonna Myymälöiden lukumäärä oli vuonna myymälää eli 83 myymälää pienempi kuin vuonna Luon tässä lopuksi vielä silmäyksen yhteen luovutetun Karjalan osuusliikkeeseen, jonka toiminnan vaiheet poikkesivat edellä kuvaamastani Karjalan osuusliikkeiden historiallisesta valtavirrasta. Kysymyksessä on Lahdenpohjan Osuusliike. Keväällä 1938 päätettiin perustaa Lahdenpohjan kauppalaan Osuusliike Laatokka. Se aloitti liiketoimintansa seuraavana syksynä. Vuoden 1940 alettua Osuusliike Laatokalla oli viisi myymälää ja ravintola. Talvisodan jälkeen osuusliikkeen hallintoelimet sitten päättivät kesäkuussa 1940 evakossa Oulussa liikkeen lopettamisesta - aavistamatta, että vain jo muutaman kuukauden kuluttua pidettäisiin Lahdenpohjassa kokous toiminnan uudelleen aloittamisesta. Kun Lahdenpohjaan palattiin elokuussa 1941, voitiin havaita, että osuuskunnan myymälähuoneistot olivat säilyneet ehjinä ja toiminta voitiin niissä heti käynnistää. Sotavuosina Osuusliike Laatokan toiminta menestyi hyvin. Vuoden 1944 alussa osuusliikkeellä oli päämyymälä Lahdenpohjassa ja 9 myymälää maaseudulla. Jäseniä Osuusliike Laatokalla oli vuonna 1944 noin neljä ja puoli sataa. Kun olemme tässä luoneet silmäyksen sota-ajan tapahtumiin, niin ansaitsee vielä todeta sekin, että edistysmielinen osuuskauppaliike oli mukana myös vallatun Itä-Karjalan vähittäiskaupan järjestämisessä. Edistysmielinen osuuskauppaliike osallistui tässä tarkoituksessa yhteisen järjestön perustamiseen, mutta vaati sitä

8 kuitenkin väliaikaiseksi ratkaisuksi. Elokuussa 1941 OTK merkitsi yhdessä kolmen muun keskusliikkeen kanssa neljäsosan eli 250 osaketta tarkoitusta varten muodostetun Vako Oy:n osakepääomasta. Useat KK:n jäsenosuusliikkeet, lähinnä Keski- ja Pohjois-Suomesta, olivat mukana järjestelyssä, kun Vako Oy perusti Itä-Karjalaan toimipaikkoja. Niitä tuli Itä-Karjalaan lähes 200. Vako Oy purettiin sitten kesäkuussa (Esitelmä perustuu Kalle Hyvärisen kirjoittamaan teokseen Karjalan luovutetun alueen osuuskauppaliikkeen historia.)

Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi

Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa Keimo Sillanpää Tommi Ålander Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa Keimo Sillanpää

Lisätiedot

ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN

ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN keskittämisetuihin Keimo Sillanpää Tommi Ålander Elopellolta eukonkantoon, Kaskisavuilta Sonkajärven Osuuspankki 1908-2008 ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN Sonkajärven Osuuspankki

Lisätiedot

Helsingin Maalariammattikoulu 1930 2010: hyljeksitystä suosituksi opinahjoksi

Helsingin Maalariammattikoulu 1930 2010: hyljeksitystä suosituksi opinahjoksi Kasvatus & Aika 5 (2) 2011, 35 48 Helsingin Maalariammattikoulu 1930 2010: hyljeksitystä suosituksi opinahjoksi Kristiina Kalleinen Katsaus käsittelee vuonna 1930 perustetun Helsingin Maalariammattikoulun

Lisätiedot

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa 190 vuotta Säästöpankkihistoriaa Lähteenä on käytetty Antti Kuusterän kirjaa Aate ja raha, Säästöpankit suomalaisessa yhteiskunnassa 1822 1994. Näkökulmat ja tulkinnat ovat kirjan mukaiset. Lainaukset

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä.

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Tarina puoli vuosisadan takaa. ESIPUHE Tervetuloa aikamatkalle Autosalpa Oy:n viiteenkymmeneen vuoteen 1957-2007. Aikamatka on kirjoitettu tarkoituksellisesti tarinan muotoon,

Lisätiedot

Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa. Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin

Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa. Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin 1 Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin 3 Copyright

Lisätiedot

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT SUOMEN LUISTELULIITTO 1908 2010 JÄÄKENTTIEN kiitäjät välähdyksiä suomen Luisteluliiton 100-vuotistaipaleelta ISBN 978-952-93-0186-7 (sid.) ISBN 978-952-93-0187-4

Lisätiedot

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Oulun yliopisto Historiatieteet Aate- ja oppihistoria Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

osu U S KA S S ALI 1 K E 'II...,..

osu U S KA S S ALI 1 K E 'II...,.. SUOMEN osu U S KA S S ALI 1 K E 'II......,.. TATA N YKYA 891571 ~ PELLERVON KIRJASTO N & 47 HANNES GEBHARD SUOMEN OSUUSKASSALIIKE TÄTÄ NYKYÄ JULKAISTU LIIKKEEN 25-VUOTISjUHLAN JOHDOSTA PELLERVO - SEURA

Lisätiedot

Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948

Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948 Ei kai ole syyni vuoden 1918 tapahtumat Punaleskien avustaminen 1918-1948 Suoranta Kaisa Elina Suomen historian pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2006 Joensuun yliopisto 1. Johdanto...1 1.1. Vuoden 1918 sota

Lisätiedot

ROCHDALELAISEN VARSINAISET LIS1\PERIAATTEET OSUUSKAUPPALIIKKEEN. YHTEISVOIMIN YHTEIS"f-iYVÄKSI

ROCHDALELAISEN VARSINAISET LIS1\PERIAATTEET OSUUSKAUPPALIIKKEEN. YHTEISVOIMIN YHTEISf-iYVÄKSI ROCHDALELAISEN OSUUSKAUPPALIIKKEEN VARSINAISET JA LIS1\PERIAATTEET YHTEISVOIMIN YHTEIS"f-iYVÄKSI ROCHDALELAISEN OSU USKAUPPALlI K KEE N VARSI NAISET JA LlSÄPE R IAATTE ET K U LUTU5 05 U U 5K U NTIE N

Lisätiedot

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan toiminnasta marraskuun 1 päivästä 1925 heinäkuun

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Seppo Tamminen Veijo Åberg Historiikista lyhentänyt Päivi Hirki Esipuhe Kolmenkymmenen vuoden ikä on tänä päivänä kunnioitettava saavutus IT-palveluyritykselle,

Lisätiedot

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT ELOKUVAN LUMOAMAT PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982-2012 Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT Pirkanmaan Elokuvakeskus ry. Tampere 2012 Pirkanmaan elokuvakeskus

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 5: Vuosituhat

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

VILLI POHJOLA. Puuta, työtä ja työväenliikkeen alkuvaiheita Pohjois-Suomessa

VILLI POHJOLA. Puuta, työtä ja työväenliikkeen alkuvaiheita Pohjois-Suomessa VILLI POHJOLA Puuta, työtä ja työväenliikkeen alkuvaiheita Pohjois-Suomessa Työväen Arkiston näyttely 2003-2004 1 Työväenliikkeen alku Lapissa Työväenaate levisi Pohjois-Suomeen ja sen kaupunkeihin aluksi

Lisätiedot

NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO 1970 2005

NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO 1970 2005 NURMEKSEN EVANKELINEN OPISTO 1970 2005 Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma syksy 2009 Kirkkohistoria Tekijä: Liisa Rossi SISÄLLYS TUTKIMUSTEHTÄVÄ 3 I JOHDANTO

Lisätiedot

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita 29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita Asia viranomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti

Lisätiedot

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT Rural Studies Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Koonneet Torsti Hyyryläinen ja Hannu Katajamäki Mikkeli 18.11.2002 Monitieteiset maaseutuopinnot

Lisätiedot

PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA

PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA 1 2 PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA 1925-2000 3 4 Taitto: Heikki Hiltunen KARISTO Oy Hämeenlinna ISBN 952-91-1832-5 SISÄLTÖ Saatesanat...6 1. Pitäjänmäki ja Pitäjänmäen Tarmo 1925 2000...8 2. Jäsenistö...

Lisätiedot

J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA

J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA 1919 1959 VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA r.y. 1919 1959 Kirjoitti varatuomari J. Kivi-Koskinen Alkusanat Jo Viipurin esihistoriallisena

Lisätiedot

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949.

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. LIITTEET Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. Sisältö: Kertomus Puoluetoimikunnan toiminnasta 1946 1948. Piirijärjestöjen

Lisätiedot

VAPAAPALOKUNTA KASVUPAIKKA KANSALAISTOIMINNALLE 1838 1938

VAPAAPALOKUNTA KASVUPAIKKA KANSALAISTOIMINNALLE 1838 1938 VAPAAPALOKUNTA KASVUPAIKKA KANSALAISTOIMINNALLE 1838 1938 Eeva Koivula Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntapolitiikka/ Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Armas Kananen 100 V. Riistaveden hyväksi

Armas Kananen 100 V. Riistaveden hyväksi Armas Kananen 100 V. Riistaveden hyväksi Riistaveden Osuuspankki 1908 2007 100 V. Riistaveden hyväksi Riistaveden Osuuspankki 1908 2007 100 V. Riistaveden hyväksi Riistaveden Osuuspankki 1908 2007 Armas

Lisätiedot

KANSLIATOIMITUSKUNNASTA MINISTERIÖKSI

KANSLIATOIMITUSKUNNASTA MINISTERIÖKSI KANSLIATOIMITUSKUNNASTA MINISTERIÖKSI sisäasiainministeriön vaiheita 1809 2009 Heikki Jokipii KANSLIATOIMITUSKUNNASTA MINISTERIÖKSI sisäasiainministeriön vaiheita 1809 2009 Helsinki 2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot