Liiketoimintaa mobiilisovelluksella? Aloittaminen TULI-rahoituksella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintaa mobiilisovelluksella? Aloittaminen TULI-rahoituksella"

Transkriptio

1 Liiketoimintaa mobiilisovelluksella? Aloittaminen TULI-rahoituksella Jarmo Männistö Oulu

2 Esityksen sisältö 1. Oulutech Oy 2. TULI-ohjelma 3. Venture Cup 4. Muita kehittämistyökaluja: ProStart ja TuoteStart 5. Yhteystiedot 2

3 TECHNOPOLIS-KONSEPTI KONSEPTISSA OULUTECHIN VASTUULLA HAUTOMOPALVELUT POTENTIAALISILLE KASVU- JA BORN GLOBAL YRITYKSILLE 3

4 1. OULUTECH Oy - lyhyesti Perustettu 1994 Omistajat SITRA 40 % Technopolis Oyj 30 % Oulun yliopiston tukisäätiö 30 % Innovaatio- ja yrityskehityshankkeita n. 150 Uusia teknologiayrityksiä, joiden käynnistymiseen vaikutettu n hautomoyritystä (4/2005) lisäksi 15 esihautomosopimusta, 15 muuta valmennus- ja koulutusasiakasta 60 asiakasyritystä vuonna

5 Oulutech Oy: Kumppani innovatiivisten yritys- ja tuoteideoiden eteenpäinviemiseen (i) Oulutechin tehtävät: auttaa henkilöitä ja tiimejä ideoiden kaupallistamisessa auttaa yrityksiä niiden spin off/out -prosesseissa Oulutechin rahoituspalvelut: TULI-, YRKE- ja Liksa-rahoitus Hautomoyrityksemme voivat hakea pienyritystukea (ns. hautomo-tuki: palkkakustannuksiin, kone- ja laitehankintoihin sekä vuokra- ja asiantuntijakuluihin) Oulutech auttaa kasvu- ja kansainvälistymisrahoituksen hankkimisessa asiakkaitaan Oulutech teknologian siirrossa: lisensiointiprosessi (Licentia) teknologian siirto (esim. IRC-verkoston kautta) 5

6 Oulutech Oy: Kumppani innovatiivisten yritys- ja tuoteideoiden eteenpäinviemiseen (ii) Oulutech alkavien yritysten sparraajana: Luottamuksellisen aloituskeskustelun jälkeen: pyritään asiakkaan kanssa löytämään keinoja idean eteenpäinviemisestä järjestetään rahoitusta idean kehittämiseen pyritään tukemaan yrityksen perustajia monipuolisesti yrityksen käynnistämisvaiheessa tuodaan varmuutta yrityksen ensimmäisiin vuosiin ja järjestää alkuvaiheen rahoituksia. 6

7 Oulutech alkuvaiheen yritysrahoituksessa TESIn ja Finveran osakkuusrahastot Yrittäjälaina (Finnvera) max / 80 % T&K-rahoitus (Tekes) %:sta tukea Tekesin pääomalaina perustamisvaihe, max /80 % VARA-rahoitus max. n ulkopuolisiin palv. / 70 % TE-keskus: Start-tuotteet Subv. konsultointia, alk. 80 /p. Hautomotuki TE-keskus, tuki % tot.kust. n LIKSA-rahoitus max ulkopuolisiin palv. / 100 YRKE-rahoitus max ulkopuolisiin palv. / 100 % tai 75 % TULI-rahoitus max ulkopuolisiin palv. / 100 % LIIKEIDEA YRITYS 7

8 2. TULI-ohjelma TULI-ohjelma on Tekesin rahoittama ja Tekelin koordinoima valtakunnallinen ohjelma Sen tavoitteena on tunnistaa ja kehittää uutta tutkimuslähtöistä liiketoimintaa Ohjelman kesto on 4 vuotta ja se on alkanut 2002 Vuotuinen volyymi on 2,5 miljoonaa euroa (2004) TULI:a toteuttaa kahdeksan alueellista TULI-keskusta partnereineen Pohjois-Suomessa Oulutech manageroi TULIaktivointia ja -jalostusta 8

9 TULI-ohjelma TULI-toiminnan tavoitteena on edistää uusia, tutkimuslähtöisiä liikeideoita ja vauhdittaa niiden kaupallistamista Kohteena on julkisrahoitteinen tutkimus - tutkimusprojektit, tutkimusryhmät ja tutkijat Projekti koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta tutkimuslähtöisten liikeideoiden kartoitus ja arviointi potentiaalisten ideoiden kehittäminen eteenpäin Kehittäminen tapahtuu ensisijaisesti ulkopuolisia asiantuntijapalveluita käyttäen max euroa hanketta kohti 9

10 TULI-ohjelma 10

11 Pohjois-Suomen TULI-ideat ja hankkeet, v TULI-idea idea: : tunnistettu ja ideaksi kirjattu tutkimustulos TULI- hanke: arvioinnin jälkeen j rahoituksen piiriin pääp äässyt tutkimustulos TULI-ideat ja -hankkeet vuonna TULI-ideat TULI-hankkeet Tavoite Toteutunut 11

12 Pohjois-Suomen TULI-rahoitus 2004/5 Pohjois-Suomen TULI-toimintaan budjetoidut resurssit (1000 ) TULI-aktivointi TULI-jalostus

13 Pohjois-Suomen TULI-hankkeet tutkimusaloittain vuonna 2004 TULI-hankkeet v (N=32) bio/lääk. elektroniikka optoelektroniikka ict mobiilisovellukset ohjelmistotuotteet muut 13

14 TULI - Tutkimuksesta liiketoimintaa TULI-prosessi: Aktivointi Ideoiden arviointi Hanke-esitysten valmistelu Rahoituspäätökset Hankkeiden toteuttaminen Tulosten arviointi Seuranta 14

15 TULI - Tutkimuksesta liiketoimintaa Idean arviointi (mobiilisovellus): Karkea arviointi Hyötysovellus: Asiakashyöty (mikä ongelma ratkaistaan?) Kuinka ongelma on ratkaistu aiemmin? (suora- ja epäsuorakilpailu) Paljonko potentiaalisia asiakkaita? (riippuu esim. tarvittavasta puhelintyypistä yms.) Paljonko asiakas on valmis maksamaan? Yrityksen/sovelluksen ansaintamalli (Miten/mistä yritykselle syntyy tulovirtaa?) => Markkinan koko => Minkälainen arvoketju/jakeluketju? Sovelluksen modifiointimahdollisuudet muille asiakasryhmille (muut mahdolliset sovellusideat?) => Näkyvissä oleva tuoteroad map Sovelluksen kaupallinen hyödyntäminen (Oman yritystoiminnan vai lisensioinnin kautta?) Minkälaisella porukalla yritystoiminta käynnistetään? (yritystoiminnan käynnistämisen sisäiset edellytykset?) 15

16 TULI-ohjelma ohjelma: : Idean kaupallinen hyödynt dyntäminen TAVOITE; Keksinnön kaupallinen hyödyntäminen LISENSOINTI Arvioitavat kohdat; 1. Teknologia 2. Suojattavuus 3. Markkinapotentiaali UUSI YRITYSTOIMINTA Arvioitavat kohdat; 1. Teknologia 2. Markkinapotentiaali 3. Yritystoiminnan edellytykset 4. Suojattavuus 16

17 TULI-ohjelma ohjelma: : Liiketoiminnan käynnistk ynnistäminen Mihin pitäisi liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa kiinnittää huomiota? Miksi asiakas ostaa yritykseltä? Miksi toisten on vaikea kopioida yrityksen bisnesideaa? Minkälainen kilpailutilanne alalla vallitsee (suora/epäsuora)? Mikä on yrityksen liiketoiminta- tai ansaintamalli? Millaisessa arvoketjussa/jakeluketjussa yritys toimii? Onko yrityksessä riittävästi osaamista toiminnan tavoitteisiin nähden? 17

18 TULI-rahoituksen hakeminen TEKESIN TULI2005-OHJELMA / POHJOIS-SUOMI max. 3 sivua 1. Idean omistaja ja yhteystiedot: 2. Idean nimi (lyhyt työnimi): 3. Tutkimusyhteisö, tutkimusala, idean taustalla oleva tutkimus (tutkimushankkeet, kesto, rahoitus, osapuolet jne.): 4. Lyhyt kuvaus ideasta/hankkeesta (mitä, miten): 5. Idean uutuusarvo/tarjoama hyöty asiakkaille/käyttäjille (hankkeen/idean uutuus) 6. Idean suojaustilanne ja hankkeeseen liittyvät oikeudet (patenttihakemukset, patentit tai muut tekijänoikeudet ja niiden omistusoikeus): 7. Näkemys idean hyödyntämisestä (omana yritystoimintana, lisensiointi, muu ansaintalogiikka, ei vielä tietoa): 8. Idean esittäjän asettamat tavoitteet TULI-rahoitukselle (mitä tietoa tarvitset, jotta idean kaupallistuminen voisi vauhdittua?) 9. TULI-hankkeen kustannusarvio ja haettava rahoitus (max ) 18

19 3. Venture Cup Venture Cup on valtakunnallinen liiketoimintasuunnitelmakilpailu. Kilpailussa on kolme vaihetta ja kunkin vaiheen parhaat palkitaan. Ensimmäisessä vaiheessa kilpaillaan liikeideoilla (mitä, miksi, kenelle?) Toisessa liiketoimintasuunnitelman luonnoksilla ja Kolmannessa vaiheessa liiketoimintasuunnitelmilla. Kilpailuun voi osallistua missä vaiheessa tahansa. Tavoitteena: synnyttää innovatiivisia kasvuyrityksiä Lisäksi Venture Cup: järjestää maksuttoman koulutusohjelman tarjoaa kilpailijoille lisäksi maksutonta ohjausta. Venture Cupin tuomarit, ohjaajat sekä muut kilpailuorganisaation jäsenet sitoutuvat salassapitovelvollisuuteen. Kilpailujoukkueet päättävät itse, mitä tietoja julkistetaan esim. palkintojenjaon yhteydessä. Palkintorahaa on jaossa yhteensä euroa. 19

20 Venture Cup-kilpailussa on tarkat kriteerit Vaihe I Vaihe II Vaihe III Liikeidean innovatiivisuus ja toimivuus Selkeästi määriteltyyn, uuteen ideaan perustuva liiketoimintakonsepti, jolla on kilpailukykyistä asiakashyötyä, potentiaalinen asiakaskunta ja uskottava ansaintalogiikka Lisävaatimukset Markkinapotentiaali Markkinoiden koko, kasvu, kilpailijat ja yrityksen mahdollinen osuus markkinoista Asiakashyöty ja markkinointi Kestävän kilpailuedun omaava asiakashyöty Realistinen markkinointisuunnitelma Liiketoimintamalli Fokusoituneisuus ja ansaintalogiikan vahvuus Lisävaatimukset Kannattavuus ja rahoitus Kannattavuuspotentiaalin houkuttelevuus ja rahoitussuunnitelma Johtoryhmä ja organisaatio Johtoryhmän kyvykkyys ja organisaation rakennussuunnitelma Toteutussuunnitelma Realistinen ohjelma liiketoiminnan käynnistämiseksi Sijoittajanäkökulmasta lähtevä Venture Cup-kriteeristö pyrkii asettamaan yhtenäisen ja korkeatasoisen kansallisen riman kasvuyritykseksi pyrkiville 20

21 4. Muita kehittämistyökaluja TE-keskuksen palvelutuotteet (esimerkkejä) ProStart (PP:n TE-keskuksen yhteyshenkilö: Arja Keränen) Yritysideoiden arviointi- ja kehittämisohjelma Tavoite: arvioida yritysidean elinkelpoisuus ja mahdollisuus yrityksen perustamiseen Hinta: 80 (1. pv), lisäkonsultointi 165 /pv TuoteStart (PP:n TE-keskuksen yhteyshenkilö: Juha Elf) Tuote- tai palveluideoiden kaupallistamisasiantuntijaohjelma Tavoite: arvioida kehitettyyn keksintöön perustuvan yritystoiminnan elinmahdollisuuksia, etsiä keksinnön kehittämiseen yhteistyökumppania tai auttaa myymään kehitettyyn keksintöön perustuva tuotetai palveluidean. Hinta: 80 (1. pv), 100 (2. 4. pv) yksityishenkilöltä 21

22 5. Yhteystiedot Kiitos! Lisätietoja TULI-rahoituksesta ja VentureCup kilpailusta: Jarmo Männistö Oulutech Oy Elektroniikkatie Oulu gsm i 22

23 Loppukaneetti TEHOKKAIN KAUPALLISTAMISEN TYÖKALU ON PANOSTUS MYYNTIIN! 23

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki 28.5.2013 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Tekesin Innovaatiorahoitus

Tekesin Innovaatiorahoitus Tekesin Innovaatiorahoitus Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys koulutuspäivät 5.-6.2.2013 Eija-Riitta Hämäläinen Asiantuntija DM 05-2011 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio?

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI

LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI 1 12.5.2015 LEAN STARTUP-MENETELMÄÄN PERUSTUVA KASVUYRITYSTEN KÄYNNISTYS- JA KIIHDYTTÄMÖMALLI 1. PROJEKTIN TAUSTA Suomen ja myös koko Euroopan kansantalous yskii edelleen erittäin voimakkaasti, joka näkyy

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Anne Pulkkinen Asiantuntija, yrityskehitys anne.pulkkinen@ely-keskus.fi p. 044 436 8008 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma KUUSELA, AAPO: Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius

Projektiopas. Ideasta liiketoimintaan. Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Projektiopas Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimusja tuotekehityshankkeisiin. Rainer Jansson, Peter Juselius Ideasta liiketoimintaan PROJEKTIOPAS Ideasta liiketoimintaan Helsinki 2004 TŠmŠ materiaali

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy menestykseen 2 3 osaamista Uteliaisuutta ja kokeilunhalua. Pitkäjänteistä tutkimusta sekä määrätietoista tutkimustulosten hyödyntämistä. Rohkeutta uskaltaa uutta. Turku Science Parkissa kolmen tiedekorkeakoulun

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013

Tekesin yritysrahoituksen periaatteet. Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013 Tekesin yritysrahoituksen periaatteet Tekes rahoitusesittely LADEC 5.2.2013 Tunnuslukuja 2012 01-2013 DM 1073513 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot