VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TOIMINNAN RAHOITUS JA RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA -MENOT KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT SEKÄ KONSERNIRAKENNE KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnan ja talouden toteutuminen Liikelaitokset Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutuminen, mukana liikelaitokset Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitussuunnitelman toteutumisvertailu (ilman liikelaitoksia) Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Vantaan kaupungin tuloslaskelma Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Vantaan kaupungin tase Vantaan kaupungin konsernitase III LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tunnuslukujen laskentakaavat IV LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...195

4

5 1 I TOIMINTAKERTOMUS

6 2

7 3 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Asiakaslähtöiseen toimintaan kaupungin palvelujen järjestämisessä kiinnitettiin aikaisempaa voimakkaampaa huomiota. Asiakaslähtöisyyttä on, että kaupunki tarjoaa asukkailleen heidän tarpeistaan lähtevää, oikea-aikaista ja korkealaatuista palvelua. Asiakaslähtöisyyttä edistettiin uudistamalla palvelurakenteita ja -organisaatioita; esimerkkinä mm. sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen elämänkaari-perusteiseen palvelumalliin entisestä aluemallista. Palvelut on tarjottu edelleen lähipalvelupisteistä kuten ennenkin. Sähköisiä palvelujärjestelmiä kehitettiin kaikilla toimialoilla ja puhelinpalvelujen tavoitettavuutta parannettiin. Yhteispalvelun aukioloajat yhtenäistettiin. Palveluverkkoselvityksiin koottiin toimialojen esitykset palveluverkkojen kehittämistarpeista sekä palveluverkkotoimikunnan kannanotot esityksiin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt selvitykset ohjeellisena noudatettavaksi kaupungin investointisuunnittelun ja palveluverkkojen kehittämisen lähtökohtana. Investoinneista päätetään kulloinkin vasta taloussuunnitelmissa. Tilakeskus on määritellyt tunnusluvut toimitilojen käytön seuraamiseksi ja tehostamiseksi. Marja-Vantaan rakentaminen on lähivuosikymmenten suurimpia haasteita. Osayleiskaava on valmistunut ja tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu projekti. Tulevan kehäradan varteen sijoittuvan Leinelän asuntoalueen asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville vuoden 2007 lopulla ja kaava voitaneen hyväksyä vuoden 2008 aikana, mikä luo edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle. Leinelän alueeseen liittyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen on alkanut aikaisemmin hyväksyttyjen kaavojen pohjalta. Alueen sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. Kaupungin elinkeinopolitiikan tavoitteena on tuottaa uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, kaupan ja matkailun alalle. Hitech-ohjelman päämääränä on, että Aviapolis-alue ja koko Vantaa kehittyvät kansainvälisen kaupan, elektroniikkateollisuuden ja tietoliikenneteknologian osaamisen keskittymiksi. Hitech-ohjelmalla tuettiin myös yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistymiskeskuksen toiminnan tuloksena oli useita uusia kontakteja Aasiaan. Hakkilan yritysalueen markkinointia varten luotu Vantaan Akseli -projekti käynnisti alueen liikennejärjestelmiä ja tulevaisuuden suunnittelua koskevan selvitystyön. Koivukylän yrityspuiston kehittämistä ja markkinointia jatkettiin. Perusopetuksesta ilman päättötodistusta jääneitä oppilaita oli vain viisi lukuvuonna Noin 15 nuorta jäi ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien ohjaussuunnitelma otettiin käyttöön ja siirtymisen seurantajärjestelmää kehitettiin. Oppilashuollon kaupunkitasoiset linjaukset valmistuvat maaliskuun loppuun 2008 mennessä. Luonnos Vantaan kaupungin ja HYKS-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelmaksi valmistui vuoden loppuun mennessä ja viedään hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan helmikuussa Vanhusten päivätoiminta organisoitiin uudelleen ja sisällön uudistaminen käynnistettiin. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli vuoden alussa 90,9 prosenttia ja vuoden lopussa 91,1 prosenttia. Asetettua tavoitetasoa (91,5 prosenttia) ei saavutettu kokonaan, mutta muutos oli tavoitteen suuntainen. Asiakkaiden siirtymistä hoitopaikasta toiseen on saatu sujuvammaksi kehittämällä toimintatapoja. Monikulttuurisuusohjelma on arvioitu. Arviointiraportti sisältää ohjelman uudistamistarpeen arvioinnin sekä ohjelman seurannan vuodelta Edunvalvonnan keskeisiä kohteita ovat olleet kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS) sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen toteuttaminen. Valtioneuvoston palautteessa kaupungin selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta todettiin, että kaupungin vastaus valtiolle täytti uudistuksen tavoitteet ja ehdot. PKS -yhteistyösopimuksen hankkeiden selvitystyö valmistui vuoden 2007 loppuun.

8 4 Talousarviossa 2007 tilikauden tulostavoite oli -8 milj. euroa ja toteutuma oli poikkeuksellisen suurten verotulojen ansiosta 15 milj. euroa. Myös toimintatulot ylittyivät ja ylityksillä voitiin rahoittaa toimintamenojen ylitykset. Talousarvion alkuperäinen nettolainanotto oli 63 milj. euroa ja lainanottovaltuutusta korotettiin maanhankintaan liittyen 43,6 milj. eurolla. Alkuperäinenkin nettolainanotto alittui ja toteutuma oli 55 milj. euroa. Vuoden 2007 lopussa kaupungin lainakanta oli 582 milj. euroa.

9 2. VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5

10 6 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 1 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Vuoden aikana vahvistuneissa asemakaavoissa on rakennusoikeutta noin k-m2 (noin 130 asuntoa). Tuotettu rakennusoikeus jäi siis vuonna 2007 huomattavasti pienemmäksi kuin rakennettu asuntokerrosala, km2 (n asuntoa). Parhaillaan päätöskäsittelyssä olevissa asemakaavaehdotuksissa on asuntorakentamiseen tarkoitettu uutta kerrosalaa yhteensä k-m2, joka vastaa noin 2000 asunnon kerrosalatarvetta. Vuosina asemakaavoilla on tuotettu yli 1.9 milj.k-m2 asuntojen rakennusoikeutta, mutta samana aikana asuntoja on rakennettu vajaa 1.6 milj. k-m2, joten jo tämä rakennusoikeusvaranto ( k-m2 eli 2700 asuntoa) mahdollistaa asuntotuotantotavoitteen toteuttamisen. Kuntatekniikan keskus on toteuttanut osaltaan asuntotuotantoa varten rakentamisohjelmaa työohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaikki liikkeelle lähteneet asuntotuotantohankkeet on saatu kunnallistekniikan piiriin. Kaupungin yhdyskuntarakennetta eheyttävää infrastruktuuria on tehty mm. Vantaanlaakso 8:n, Jokiniemi Navethalian ja Hiekkaharju 5:n alueilla. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

11 7 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 2 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Asuntotuotannosta vähintään 50 prosenttia on pientalovaltaista tuotantoa, mikä sisältää tiiviin kaupunkimaisen pientalorakentamisen. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Vuoden 2007 aikana tuotetusta asuntojen rakennusoikeudesta on vajaa 8000 k-m2 (nojn 60 asuntoa) pientalojen rakennusoikeutta, mikä on vähemmän kuin vuoden aikana rakennettu pientalojen kerrosala. Aikaisemmin kaavoitettu rakennusoikeusvaranto (mm tyhjää pientalotonttia) kuitenkin mahdollistaa tavoitteen toteuttamisen. Vuonna 2007 valmistui 1400 asuntoa. Näistä omakotitaloja ja rivitaloja oli 802 eli 57,3 %. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

12 8 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 3 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten perustetaan projekti. Toimiala perustaa projektin TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu projekti apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä Rahasto on muodostettu ja käyttösuunnitelma on hyväksytty. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

13 9 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 4 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Leinelän rakentaminen alkaa. Rakentamisedellytysten luominen ja rakentamisen edistyminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Leinelän asemakaavaehdotus on hyväksytty nähtäville vuoden 2007 lopulla ja kaava voitaneen hyväksyä vuoden 2008 aikana, mikä luo edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiselle. Alueeseen liittyvien liikennejärjestelyjen rakentaminen on alkanut aikaisemmin hyväksyttyjen kaavojen pohjalta. Leinelän sisääntuloväylänä toimiva Koivukylänväylä avattiin liikenteelle lokakuussa. Leinelän sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

14 10 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 5 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Hallittu kaupunkikasvu Joukkoliikenteen lentokenttäbussilinja Tikkurila- Lentoasema profiloidaan selkeästi erottuvaksi. Profilointitoimenpiteiden määrittely ja edistäminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Kaupunginhallitus päätti keväällä linjan 61 profilointia edistävistä toimenpiteistä. Niiden toteuttaminen on käynnissä seuraavasti: Reaaliaikaisen bussi-infon suunnittelu on käynnissä YTV:ssä Tikkurilan aseman esteettömyys on kartoitettu Linjan 61 opastusta ja tiedotusta on parannettu syksyn aikana sekä Tikkurilan asemalla että Lentoasemalla Tikkurilantiellä on tehty bussin viivemittauksia YTV on käynnistänyt Vantaan asemia koskevan selvityksen, joka koskee mm. opastusta ja turvallisuutta. Linjan 61 Tikkurila - Lentoasema reittipäätökset tehtiin syksyllä 2007 ja sen jälkeen aloitettiin linjan 61 ulkoasun, reitin pysäkkien ulkoasun, sujuvuuden sekä linjan reaaliaikaisen informaation ja liikennevaloetuisuuksien valmistelu pyrkimyksenä, että uudistukset on toteutettu, kun linja aloittaa uudella reitillä elokuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

15 11 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 6 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Tuloksellinen elinkeinopolitiikka tuottaa uusia työpaikkoja esimerkiksi logistiikan, kaupan ja matkailun alalle. Raportoidaan tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Hitech-ohjelman tulostavoitteista perusrahoituksen kolminkertaistaminen näytti syksyllä 2007 jäävän vajaaksi siten, että hankkeiden kokonaisrahoitus oli :n sijasta. Aloitettiin neuvottelut asian korjaamiseksi vuonna Hitech ohjelman johtoryhmä hyväksyi korjaussuunnitelman, jossa puuttuva hankevolyymi tuotetaan vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 hankkeiden kokonaisvolyymin tulee olla Ulkopuolisen rahoituksen puutteista huolimatta kansainvälistymiskeskuksen toiminnan tuloksena oli useita uusia kontakteja Aasiaan. Keskuksen palveluyritysten verkostossa on n. 100 yritystä, jotka yhteistyössä keskuksen kautta tuottavat palveluja ulkomailta Suomeen sijoittuville yrityksille. Kaikkiaan kansainvälistymiskeskuksen verkostossa on n. 60 ulkomaalaista tahoa. Yrityshautomossa oli 14 yritystä. Seudullinen logistiikan klusteriohjelma toteutui suunnitelmien mukaisesti. Klusteriohjelman osana toteutettiin lentokenttäalueen kasvuohjelma projekti yhdessä Finavian, Finnairin, Tuusulan kunnan sekä logistiikkayritysten kanssa. Projektissa järjestettiin kansainvälinen vertaileva tutkimus menestyvistä lentokenttäalueista. Erittäin merkittävä tapahtuma oli kansainvälisen 7. Aircargo Economics Seminarin järjestäminen Vantaalla, johon osallistui n. 100 yritystä, lentokenttää ja muuta tahoa. Näistä noin puolet ulkomaisia. Klusteriohjelman tärkein projekti on RFID lab, jossa on mukana 35 yritystä ja koulutus- ja tutkimuslaitosta. RFID labin toimintaa rahoittaa TE keskus ja sitä manageroi EVTEK. Logistiikka -foorum kokoontui kolme kertaa vuonna Kokonaishankevolyymi oli vuoden 2007 aikana. Yhteensä Hitech ohjelmassa ja logistiikan klusteriohjelmassa on ollut mukana noin 600 yritystä tai tutkimus- ja koulutuslaitosta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

16 12 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 7 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Lisätään pääradan varren ja Itä-Vantaan kiinnostavuutta yritysten sijaintipaikkana. Erityisinä kehittämiskohteina ovat Hakkilan yritysalue ja Koivukylän yrityspuisto. Toimenpiteet ja kumppanuusyhteistyö TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Hakkilan yritysalueen markkinointia varten luotu Vantaan Akseli -projekti on käynnistänyt alueen liikennejärjestelmiä ja tulevaisuuden suunnittelua koskevan selvitystyön ja aluetta koskeva maisemanhoitosuunnitelma on valmistunut. Koivukylän yrityspuiston kehittämisestä ja markkinointia on jatkettu yhteistyössä VTK Oy:n kanssa järjestämällä asiakastapaamisia ja yhteinen markkinointitilaisuus. Kohdetta markkinoidaan Havukoski nimellä, jolla avautuivat myös nettisivut. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

17 13 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 8 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Valkoisenlähteentien toteuttaminen välillä Talvikkitie - Jokiniementie aloitetaan. Toteuttamisen edistyminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Peltomäki R a p o r t o i n t i Valkoisenlähteentien katusuunnitelma Talvikkitieltä Jokiniementielle on laadittu ja hyväksytty. Siltojen yleissuunnitelmat on laadittu ja rakennussuunnittelu on käynnistymässä. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu joulukuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

18 14 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 9 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Perusopetuksesta ilman päättötodistusta ja jatkoopiskelupaikkaa jäävien oppilaiden määrät vähenevät. Kehitetään varhaisen puuttumisen toimintamalli oppilaan ohjaukseen. Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtyvien kuntatason ohjaussuunnitelman valmistuminen; perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtymisen seurantajärjestelmän kehittäminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä R a p o r t o i n t i Suomenkielisen lukion aloituspaikkoja on 46,7 %:lle (tavoite 46 %) perusopetuksen päättävästä ikäluokasta, ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja 44,7 %:lle (tavoite 42 %). Ruotsinkielisen lukion aloituspaikkoja on 39 %:lle ikäluokasta. Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien ohjaussuunnitelma otettiin käyttöön (Vantaan nivelmalli, opla ). Toimintamallin mukaisesti perustettiin ns. nivelryhmä (Kipinätyöryhmä), johon kuuluu edustajia opetustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, ammattiopisto Variasta sekä nuorisopalveluista. Kipinä-ryhmä pohtii ilman koulutuspaikkaa olevien tai koulunsa keskeyttäneiden tukitoimia. Kipinä-työryhmällä on ollut kokoontumisia syksyn aikana, ja se on hoitanut yhteensä 41 nuoren asioita. Nuorista 37 sijoitettiin työpajoille. Perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen siirtymisen seurantajärjestelmää on kehitetty syksyn aikana. Viime kevään päättöluokkalaisista jäi noin 15 nuorta koulutuksen ulkopuolelle. Pääkaupunkiseudun oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke ( ) päättyi vuoden 2007 lopussa. Alueellisen yhteistyön painopisteenä on ollut opinto-ohjaajille ja muulle ohjauksesta vastaavalle henkilöstölle järjestetty koulutus. Joulukuussa haettiin opetusministeriön erillisavustusta opetuksen laadun kehittämiseen Oppilaanohjaukseen -kehittämishankkeesta Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2006 ilman päättötodistusta jäi 9 oppilasta ( opp. ja opp.) tilanteen mukaan lukuvuonna yhdeksäsluokkalaisista jäi 5 oppilasta ilman päättötodistusta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

19 15 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 10 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Ennaltaehkäisevää toimintaotetta mielenterveyspalveluissa vahvistetaan tarkistamalla mielenterveysstrategia ja vakiinnuttamalla riskiryhmien seulontamenetelmä masennuksen varhaiseksi tunnistamiseksi. Mielenterveysstrategia laadittu. Masennuksen tunnistaminen ja masennuksen hoidon hoitopolku otettu käyttöön kaikissa neuvoloissa. Depressioryhmien määrä on kasvanut ja ryhmien osallistujamäärät ovat nousseet suhteessa koulutettuihin ryhmänohjaajiin. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Masennuksen hoitopolku on käytössä Hakunilassa sekä laajennettu Tikkurilan alueella. Seulonta äitiysneuvoloissa toteutuu jo kattavasti, mutta depressioryhmiä ei ole vielä kaikilla alueilla koulutettujen ohjaajien puutteen vuoksi. Koulujen oppilashuollon tukena on toiminut koulukuraattoreiden ja terveydenhoitajien depressiokoulu- tai stressinhallintaryhmä. Depressioryhmien määrä on kasvanut ja ryhmien osallistujamäärät ovat kasvaneet terveysasemilla ja maallikkoryhmät (vertaisryhmät) ovat jatkaneet toimintaansa. Psyko-työryhmä järjestäytyi vuoden alussa uudelleen ja perusti työryhmän valmistelemaan mielenterveysohjelmaa. Luonnos mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelmasta valmistui vuoden loppuun mennessä ja viedään hyväksyttäväksi Psyko-työryhmään sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2008 alussa. Vanhusten päivätoiminta organisoitiin uudelleen ja sisällön uudistaminen käynnistettiin. Metsonkodin päivätoiminnassa oli syksyllä pilottiryhmä depressiovanhuksille yhteistyössä avopalvelujen kanssa. Ikääntyneille mielenterveysasiakkaille tukea tarjottiin myös Myyrastin ja Havurastin toimintojen kautta. Kotihoidossa oli meneillään Sateenvarjo-projekti, jonka avulla on parannettu kotihoidon henkilöstön valmiuksia mielenterveysasiakkaiden kuntoutukseen. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

20 16 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 11 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Asukkaan turvallinen arki Laaditaan kaupunkitasoinen turvallisuusstrategia, joka on osa sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Laadintaan osallistuvat kaupunki, poliisi ja pelastustoimi sekä muut mahdolliset yhteistyökumppanit. Laaditaan sopimus kaupunki/poliisi/pelastuslaitos TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: asukaspalvelujohtaja R a p o r t o i n t i Vantaan kaupunki, Vantaan kihlakunnan poliisilaitos, Keski- Uudenmaan pelastuslaitos ja Vantaan seurakuntayhtymä allekirjoittivat Paikallisen turvallisuustyön yhteistyösopimuksen. Tavoite ei toteutunut vuonna Turvallisuussuunnitelman laadinta on aloitettu allekirjoitetun turvallisuustyön yhteistyösopimuksen mukaisesti seuraavalle valtuustokaudelle siten, että se on valmis marraskuussa KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite ei toteutunut.

21 17 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 12 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainon edellyttämät tavoitetasot tarkistetaan ja keskeiset palveluprosessit täsmennetään. Jatkukoon hankkeen tulokset on hyödynnetty sairaalapotilaiden kotiutuksen ja jatkohoitoon ohjauksen kehittämisessä. Asiakas- ja potilasohjausta keskitetty. Vähintään 91,5 % 75 vuotta täyttäneistä asuu omassa kodissa tai normaalin palvelutaloasumisen piirissä. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Kotona asuvien 75+ asukkaiden osuus oli vuoden alussa 90,9 % ja vuoden lopussa 91,1%. Asetettua tavoitetasoa ei saavutettu, mutta muutos oli tavoitteiden suuntainen. Asiakkaiden siirtymistä hoitopaikasta toiseen on saatu sujuvammaksi: Jatkukoonhankkeessa kehitetyt hoitokoordinaattoreiden ja kotiutushoitajien toimintatavat on vakiinnutettu Peijaksen sairaalassa ja kotihoidossa. Katriinan sairaalan ja Verpan hoidon järjestelijöiden yhteistyötä on tiivistetty. Palvelutalojen asukasvalinta on keskitetty yhdelle työntekijälle. Kotiutusasuntojen käyttöä on tehostettu. Toimintatapojen kehittämisen vaikutuksesta pitkäaikaispotilaiden määrä Katriinassa on vuoden vaihteesta lähtien vähentynyt 44 % ja siellä toteutuneiden hoitojaksojen määrä on kasvanut 29 %. Asukkaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään on edistetty eri tavoin: palveluja on kohdennettu niille kotona asuville asiakkaille, jotka tarvitsevat eniten tukea. Meneillään on päivätoiminnan kohdentaminen ja uudistaminen erityisesti tukemaan turvallista asumista kotona. Asiakas- ja potilasohjausta on kehitetty ottamalla käyttöön vastaanottotoiminnan parityöskentelymalli. Palveluprosessien täsmentäminen ja yhtenäistäminen on meneillään. Eri toimijoiden yhteistyötapoja on kehitetty prosessien käsittelyn yhteydessä. Raportointijärjestelmiä on yhtenäistetty graafista Finstar asiakastietojärjestelmää hyödyntämällä. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui lähes kokonaan.

22 18 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 13 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Lasten ja nuorten tukeminen Toimialarajat ylittävää yhteistyötä parannetaan laatimalla oppilashuollon kaupunkitasoiset linjaukset. Kaupunkitasoiset linjaukset laadittu TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä, Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Linjausten laatiminen aloitettiin selvittämällä oppilashuollon suunnitelmien nykytila esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta koottiin yhteen. Tavoite oppilashuollon kaupunkitasoisten linjausten laatimisesta toteutui yleislinjausten osalta vuoden 2007 loppuun mennessä. Kokonaisuudessaan työ saatetaan loppuun maaliskuun 2008 loppuun mennessä, jotta tekeillä olevat selvitykset Vantaan oppilashuoltoryhmien toiminnasta voidaan hyödyntää. Esi- ja perusopetuksen oppilashuoltotyön kehittäminen on käynnistynyt opetusministeriön vuosille myöntämän kohdennetun valtionavun tuella. Erityisopetukseen liittyvä Opetushallituksen koordinoima ALPO-hanke jatkuu vuoden 2008 loppuun saakka. Pääkaupunkiseudun Paras-hankkeen osana valmistellaan pääkaupunkiseudun yhteisiä erityisopetuksen osaamiskeskuksia ja konsultaatiopalveluja. Perusopetuksen, sosiaali- ja nuorisotoimen yhteinen Joustavan perusopetuksen JOPO-hanke jatkuu opetusministeriön tukemana vuoteen 2009 saakka. Hankkeen aikana toiminta vakiintuu osaksi perusopetuksen toimintaa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

23 19 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 14 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Lasten ja nuorten tukeminen Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten opetuksen järjestämisen ja koulunkäyntiä tukevien ratkaisujen kehittäminen tehdään yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kesken. Sairaalakoulutyöryhmä kartoittaa uusia malleja. Uuden etappimallin käyttöönoton valmistelupäätökset tehty. Yhteisen koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Toimintamalli yhteistyölle laadittu. Asiakaskohtaisen yhteistyön tarve kartoitettu. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä, Jukka Salminen R a p o r t o i n t i Etappimallin kehittämisestä ja uuden mallin käyttöönottamisesta syksystä 2009 alkaen sovittiin toimialojen yhteisessä sito-soster -kokouksessa Uusi etappimalli hyväksyttiin opetuslautakunnassa Joustavan perusopetuksen luokan, ns. Duuniluokan toiminta jatkuu toimialojen (sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat) yhteisenä, opetusministeriön tukemana hankkeena. Mielen hyvinvointiin terveystiedon opetuksessa liittyvä Ok-hanke laajeni käsittämään kaikki vantaalaiset ylä- ja yhtenäiskoulut kolmea koulua lukuun ottamatta. Sairaalakoulutyöryhmä on aloittanut yhdessä HUS:n kanssa sairaalakoulun toimintamallin valmistelun. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

24 20 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 15 Rakenteet ja prosessit Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Kansainvälistyminen Määritellään kehittämisalueet, joihin haetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankerahoitusta. Painopisteinä ovat osaaminen, elinkeinopolitiikka ja hitech-ohjelma. Kehittämisalueet määritelty. (kaikki toimialat) Kansainvälistä toimintaa lisätään esim. Cimonrahoituksella mm. nuorten ryhmille ja kv-harjoittelijoille. (sito) R a p o r t o i n t i TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asukaspalvelujohtaja Sosiaali- ja terveydenhuolto: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on määritellyt toiminnan kehittämisen strategiset painopisteet toimialan taloussuunnitelmassa Strategiset painopisteet ohjaavat mm. hankerahoituksen hakua ja toimialan järjestöille myöntämiä avustuksia. Tällä hetkellä toimiala on mukana ACTIVE hankkeessa, jossa kumppanina Japanissa ovat Tohoku Fukushi University ja Sendain kaupunki. Kehittämisalueena ovat vanhusten palvelujärjestelmät, palvelut, menetelmät ja sisällöt. Vantaan konkreettiset hankkeet liittyvät vanhustyön verkostojen johtamisen ja vanhustyön menetelmien kehittämiseen. Uuden teknologian hyödyntäminen vanhustyössä on yksi hankkeen tärkeä tavoite. Päivähoito on edelleen mukana Pohjoinen-Etelä paikallishallinnon yhteistyöohjelman mukaisessa Vantaa- Windhoek-projektissa osaprojektilla: Early Childhood development. Asiantuntijavaihtoon perustuvan hankkeen tavoitteena on kehittää Windhoekin kaupungin pienten lasten palvelujärjestelmää. Tavoitteena ollut Windhoekin kaupungin varhaiskasvatuksen politiikkaohjelma hyväksyttiin Windhoekin kaupunginvaltuustossa. Maankäyttö ja ympäristö: Hitech ohjelman Kansainvälistymiskeskus on rakentanut yhteistyöverkostoa Aasiaan (Kiina ja Korea). Kaikkiaan ulkomaisia yhteistyötahoja on verkostossa noin 60. Kesäkuussa aloitettiin Kiinakeskuksen suunnittelu ja siitä tehtiin konsulttisopimus China Expertin kanssa. Yhteydet on avattu Kiinan opetusministeriöön ja useisiin piirikuntiin. Sopimuksia on valmisteltu yhteistyöstä useiden kiinalaisten toimijoiden kanssa. Asukaspalvelut: Jäsenyys maahanmuuttajiin liittyvien hyvien käytäntöjen- verkostossa MILE (Managing migration and Integration at Locall Level), jossa on mukana kymmenen EU-maan kaupunkia. jatkuu seuraavalla sivulla KAUPUNGINHALLITUS:

25 21 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2007 Tavoitekortti 15 Rakenteet ja prosessit Kriittinen menestystekijä Sitova tavoite Toimenpiteet / mittarit Kansainvälistyminen Määritellään kehittämisalueet, joihin haetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja hankerahoitusta. Painopisteinä ovat osaaminen, elinkeinopolitiikka ja hitech-ohjelma. Kehittämisalueet määritelty. (kaikki toimialat) Kansainvälistä toimintaa lisätään esim. Cimonrahoituksella mm. nuorten ryhmille ja kv-harjoittelijoille. (sito) R a p o r t o i n t i TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, asukaspalvelujohtaja Sivistystoimi: Kouluilla on omia kansainvälisiä hankkeita, joita rahoitetaan mm. Comeniuksen kautta. Perusopetuksessa on aloitettu kieliohjelman uusiminen. Maaliskuussa on käynnistetty pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaan kuuluva vuoden kestävä hanke vieraskielisten ja Suomeen palaavien perheiden lasten ja nuorten toisen asteen (lukio- ja ammatillinen koulutus) koulutuspalveluiden järjestämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hanke on jatkoa vuoden 2006 kansainvälisten perheiden perusasteen koulutusta selvittävälle hankkeelle ja liittyy osaavan työvoiman saatavuuteen, hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan sekä maahanmuuttajien koulutukseen. Kansainvälisiä perheitä ja heidän palvelujaan kartoittaneen työryhmän perusopetusta koskeva raportti valmistui pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Hankkeessa on mm. kartoitettu ja kuvattu pysyvästi ja tilapäisesti maahan pääkaupunkiseudulle tulleiden ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opetusjärjestelyt sekä opetuksen tukitoimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi. Lukioilla ja ammattiopistolla on monia erilaisia kv-hankkeita mm. Comenius-hankkeita, Leonardo-hankkeita (Varia), PISA-verkosto, NEOS-verkosto, Pietari-projekti Kiina-yhteistyössä ovat Vaskivuoren lukio, Sotungin lukio ja koulu sekä ammattiopisto Varia yhdessä Aikuisopistossa on Matkalaukku projekti (EU-hanke, johon kuuluu seitsemän maata); Suomen ja Unkarin yhteistyöhanke (romaninuorten tie tulevaisuuteen) Windhoek projekti jatkuu HelMet-kirjaston yhteistyönä. Asiantuntijavaihtoa on molemmin puolin. Kulttuuripalvelut osallistui ystävyyskuntatoimintaan, kansainväliseen taiteilijavaihtoon ja Berlinin Wochen valmisteluun. Aloitettiin Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden valmistelut. Kaupunginmuseo toteutti yhteistyössä Windhoekin matkailutoimiston kanssa Namibiasta kertovan kiertonäyttelyn ja osallistui Windhoekin kaupunginmuseon toiminnan ja rakenteiden suunnitteluun. Windhoek-projekti jatkuu myös nuorisopalveluiden osalta. Kv-lastenleiri ja Rastattin nuorisovaihto jatkuvat. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous Sivistystoimien PKS-yhteistyö Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous 12.12.08 Perusopetus: Sivistystoimien PKS-yhteistyö Selvitetään vuosittain raja-alueiden yhteisiä oppilasalueita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Eero Väätäinen 5.6.2013 Helsinki, Finlandia-talo Kuva: Tiina Kujala Eero Väätäinen, Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 1 Tilanne 1.5.2013

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense?

Simulaatio. Mitä jos Vantaa olisi Odense? Simulaatio Mitä jos Vantaa olisi Odense? SIMULAATIO Simulaatiolla luodaan hallitussa ympäristössä todellisuus mahdollisimman tarkasti uudelleen. Olemme tehneet simulointiyrityksen siitä miltä Vantaan kaupunki

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika 25.11.2008 kello 17.10 18.46 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika Tiistai kello 19.07 20.55 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Valtuustokauden strategian valmistelutilanne. Taloussuunnittelu

Valtuustokauden strategian valmistelutilanne. Taloussuunnittelu Valtuustokauden strategian 2018-2021 valmistelutilanne Taloussuunnittelu Mikä on strategia? Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia Strategia on suunnitelma, jonka mukaan edetään

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen

Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen Nuorten tavoittaminen peruskoulun jälkeen 21.01.2010 Paula Ylöstalo-Kuronen Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja 21.01.2010 PY-K 1 Sivistystoimen toimiala Opetuslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Ammatillisen

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Joni Heikkola (Kaupunkisuunnittelu, yleiskaavasuunnittelija) Helsingin Sanomat

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUISTIO Kokousaika klo 17.10 19.10 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Tervetuloa Vantaalle CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010 Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Vantaa Suomen neljänneksi suurin kaupunki Asukkaita (2009) ~ 195 400 Pinta-ala,

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1246/00.01.03/2014 97 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen katsaus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 5190 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA MUISTIO Kokousaika klo 16.00 18.20 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arviointi Sukupuolivaikutusten arviointi talousarvion laadinnassa: talousarviotavoitteet 2011 Tasa-arvon Eurooppalainen peruskirja -ESR-hanke Kuntaliitto, Helsinki 12.4.2011 Susanna Taipale-Vuorinen, talous- ja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014 Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

strategia käytäntöön toiminnan Vantaan kaupungin käytäntöjä

strategia käytäntöön toiminnan Vantaan kaupungin käytäntöjä Tasa-arvon edistämisen strategia käytäntöön toiminnan ja talouden suunnittelussa Vantaan kaupungin käytäntöjä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kokko 13.6.2012 Vantaan tarkastuslautakunta -jäseniä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot