Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten Osallistuminen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöhön vuosina Merimaskun Rantamakasiini Rauno Pakkasen ja Hanna Piirosen poikkeamislupahakemus ranta-asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muuttamisesta, Rymättylä, Hämmärö Tonester Oy Ltd:n poikkeamislupahakemus asemakaavamerkinnästä, Rymättylä, Maskulainen Vuoden 2014 yhdyskuntatekniikan, vesihuollon ja aluekohteiden investointien määrärahamuutokset Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n anomus laina-ajan jatkamisesta Ilmoitusasiat Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen Maa-ainestaksan hyväksyminen Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen Jäteveden liittymistaksan täydennys Ranta-asemakaavan käsittelymaksu Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite työllistämisen kuntalisän käyttöönotosta Naantalissa Valtuutettu Tommy Björkskogin ym. valtuustoaloite pienyrittäjien riittävistä ja joustavista toimitiloista Valtuutettu Heini Jalkasen ym. valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä kaupungin ruokapalveluissa Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Aika kello 18:05-21:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja, 394 (osa), Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja, ko kouksen puheen johtaja 394 (osa) Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, 394 (kello ), 412 (kello ) Heinonen Juha kaupunginkamreeri, 412 (kello ) Sipponen Martti erityisasiantuntija, 412 (kello ) Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Gustafsson ja Anne Linja. Markku Tuuna Hannu Aalto puheenjohtaja puheenjohtaja 394 (osa), (osa) Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 21. lokakuuta 2014 Hanna Gustafsson Anne Linja

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 394 Toimielinten pöytäkirjat 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 80 Manner-Naantalin osayleiskaava 81 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 2 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kokouksen pöytäkirjanpitäjä 89 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan toiminnan ja talouden raportti ajalta tammi - elokuu Vuoden 2014 talousarvion lisämääräraha-anomus 91 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma ja kuntakohtaiset toimenpide- ja kaavoitusohjelmat 92 Tien nimeäminen Hyppilänvuorentieksi Livonsaaressa 93 Tien nimeäminen Rymättylän Aaslassa 94 Tien nimeäminen Velkuan Teersalossa 95 Porhonkallion ja Virpin asemakaavan muutos ja laajennus 96 Viranhaltijapäätökset / maankäyttö 97 Osallistuminen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöhön vuosina Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen / Turun seudun puhdistamo Oy 99 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 100 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä / Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä 101 Ilmoitusasiat / ympäristönsuojelu 3 Luolalan paloaseman rakennustoimikunta NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, päärakennuksen LVV-muutoksia 63 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, maanrakennukseen liittyvät lisä- ja muutostyöt 64 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, vaihtoehtoinen tarjous maanpäällisestä jätesuojasta jäteastioineen 65 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, varastorakennuksen vesikaton varustemuutokset 66 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, hälytystankojen polykarbonaattilevyt suojakaiteisiin

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset 67 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, varastorakennuksen varavoimakonehuoneen ilmanvaihto 68 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, sähköpääkeskuksen matto 69 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, porrashuoneen 1.36 pinnakaide 70 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, nimikylttien valaisimet 71 NCC Rakennus Oy:n lisä- ja muutostyötarjous, sähkömuutokset 72 Rakennustoimikunnan seuraava kokous 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 28/2014 Kassalainan ottaminen /2014 Rahatoimen henkilökunnan seminaari Vs. hallintojohtaja Riitta Lehtinen p7/2014 Keskusviraston toimistosihteerin toimen täyttäminen määräaikaisesti 3 Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 45/2014 Työajan lyhennys tilapäisesti 46/2014 Riskienhallintaryhmän asettaminen 47/2014 Vaihtokirjaan perustuvan varainsiirtoverokorotuksen maksaminen 48/2014 Satamajohtaja Yrjö Vainialan ulkomaan työ- ja virkamatkalupa KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että Markku Tuuna poistui kokouksesta esteellisenä käsiteltäessä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjan pykälää 100. Kokouksen puheenjohtajana tältä

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus osin toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannu Aalto. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 963/ /2013 Kaupunginhallitus 395 Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi: Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilöstökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatujen tarjousten keskimäärästä. Naantalin alueella on 34 taksilupaa, joista 4 kohdistuu esteettömiin autoihin. Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELY-keskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliiken teen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan vii meisen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan. Oheisena on taksipalvelujen riittävyyttä, laatua sekä taksilupamääriä koskeva selvitys. LIITE B1, KH Koululaiskuljetusten aikaan kello 9-14 taksipalvelujen riittävyydessä on ollut merkittävää ongelmaa. Taksikuljetusten osuus koululaiskuljetuksissa vähenee oleel li sesti vuoden 2015 alusta lukien. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa omana lausuntonaan, että tak si lu pien määrä Naan talin alueella on riit tä vä. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Osallistuminen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöhön vuosina / /2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki ovat osoittaneet kun nil le kirjeen, jossa pyydetään kuntia osallistumaan Valonian toteuttamaan Varsinais-Suomen alu eel li seen kestä vän ke hi tyk sen yhteistyöhön vuosina ja otta maan kan taa or gani saatio muu tok seen. Vastausta pyyde tään mennessä (Naantalille määräaikaa jatkettu lokakuun lop puun). Naantalin kaupungin keskushallinto on pyytänyt kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esitystä asiassa. Esitys kunnille 1) Kuntia pyydetään jatkamaan erillisrahoitteista alueellista kes tävän kehityksen yhteistyötä vuosina Osallistumismaksu vuosil le on 0,45 /asukas/vuosi, jonka vastineeksi kunnat voi vat käyttää Valonian palveluja ja kestävän kehityksen asiantuntijuutta. Hintaa voidaan tarkistaa vuosit tain johtoryhmän kevätkokouksen päätöksellä siten, että hinnan muu tos tulee voimaan seuraavan vuo den alusta alkaen. 2) Kuntia pyydetään esittämään näkemyksensä Valonian toimin nan siirtämi sestä erillisra hoitteisena osaksi Varsinais-Suomen liiton toimintaa. Valonian toiminta Valonia (aiemmin Varsinais-Suomen Agenda- ja energiatoimisto) on 15 vuoden toiminta-aikanaan toteuttanut ja edistänyt kestä vää ke hi tys tä Var sinais-suomen alueella. Var si nais-suo men kun nat ovat ol leet mu ka na toi min nan ra hoit tami sessa ja toi minnan suunnit te lussa. Va lonian pe rus palve lu toiminta koostuu mm. seu raavista asiakoko naisuuk sista: ener gia-, liiken ne- ja il mastoasiat, ympä ristö kasvatus, tiedo tus- ja neuvonta, kestävän kehi tyksen materiaalin tuotta mi nen sekä in fotilai suuk sien järjestä minen. Perus palvelu toiminnan li säksi Va lonia on to teutta nut lu kuisia eril lis hankkeita. Seuraa van ohjelma kauden ta voitteena on to teuttaa konkreetti sia toimenpiteitä, joil la edes au tetaan mm. kuntien, Var si nais-suo men liiton ja ELY-kes-

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus kuksen strategioi den toteutta mista. Viran omaisteh täviä ei Va loniassa voida hoitaa. Valonian toimintaa ovat osin rahoittaneet kunnat. Kuntarahoituksen osuus on ollut noin 25 %. Suu rin osa Valonian toiminnan ra hoi tuksesta on kuitenkin muo dos tu nut eril lis hank keista saa dus ta rahoi tuk sesta. Han kera hoituksessa kun tien mak su osuus toi mii kan salli sen han ke rahoi tuksen perus rahoitus osuu tena. Tämän rahoitus mallin an sios ta Valo nia kyke nee tuotta maan kun nille yksit täisten kuntien maksu osuutta suurem man pal velu tarjon nan. Kun tien perus maksu osuus on ol lut 0,45 /asu kas/vuosi. Naanta lin pe rusmak suosuus vuonna 2015 on noin eu roa. Naantalin mak su osuus si sältyy ympäris tönsuoje lun talous arvi oon. Valonia on toiminut osana Turun kaupungin organisaatiota. Toiminta on vuosien varrella laajentunut koko maakunnan kattavaksi. Tämän vuoksi on herännyt ajatus toiminnan siirtämiseksi toimintakauden aikana Varsinais-Suomen liiton yhteyteen. Toiminta jatkuisi erillisrahoitteisena. Siirron edellytyksenä olisi, ettei siirrolla olisi vaikutuksia liiton nykyisten tehtävien hoitamiseen eikä kuntien maksuosuuksilla katettavaan talousarvioon. Liitteenä kirje kunnille. LIITE B5, KAAVYMP YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta esittää osallistumisesta Valonian toimintaan ja organisaatiomuutoksesta seuraavaa: Naantalin kaupungille kaupunkiseudun kuntien välinen yhteistyö eri muo doissaan on tärkeää ja Va lonian toiminta on hyvä esimerkki pitkään jatku neesta tuloksekkaasta yhteistyöstä. Kaupunki suhtautuu myönteisesti kestä vän kehityksen yhteistyön jatkamiseen vuosina Määrärahat toi mintaan varataan kuitenkin vuosittain Naantalin kaupungin ta lous arvion hyväksymisen yhteydessä. Toiminnan siirtämisestä Varsinais-Suomen liittoon ei lautakunnalla ole huomautettavaa. Lautakunnan kannanotto annetaan tiedoksi Naantalin kaupunginhallitukselle.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 396 KOKOUSKÄSITTELY: Kirsti Junttila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alussa. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Valonian kirje on liitetty esityslistaan (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus ilmoittaa, että Naantalin kaupungilla ei ole huo mautettavaa Valonian toimin nan siir tä mi ses tä Var sinais-suo men liiton yhteyteen edellyttäen, että kustannukset eivät nouse nykytasosta. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Merimaskun Rantamakasiini 950/ / / /2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen : Kaupunki tarjosi Merimaskun Rantamakasiini-ravintolan rakennusta ostettavaksi euron minimihintaan. Kauppaan liittyi se, että rakennuksen tontti vuokrattaisiin ostajalle euron vuosivuokraan. Kauppaan sisältyi myös ehto, että ravintolan edessä olevan vierasvenesataman ja sen laitureiden hoi to siirtyy ostajalle kolmeksikymmeneksi vuodeksi seuraavin ehdoin: 1 Laituri Puukantinen ja -runkoinen betoniponttoonilaituri, 10 betoniponttoonia (rakennettu 1988), leveys 2,9 m, pituus 53 m, laiturin päässä massiivibetonipontooninen aallonmurtaja (rakennettu vuonna 2008), leveys 2,4 m, pituus 48 m. Poijut ja kettingit vaihdettu vuonna poijupaikkaa, poi juilla ei omia painoja, vaan poijut on kiinnitetty laituripainojen väliin asennettuun kettinkiin 3-4 kylkipaikkaa sähköt kesävesi septi-asema roskien vastaanotto. Laiturissa on neljä vuokrauksen ulkopuolella olevaa pysyvää laituripaikkaoikeutta: Tammelin, Kortelainen ja kaksi ns. saaristolaispaikkaa, jotka säily tetään. 2 Aukiolo Vierasvenesatama, myös wc- ja suihkutilojen osalta, on pidettävä vuosit tain avoinna välisen ajan. 3 Venepaikkamaksut Vuokralainen kerää vierasvenesatamassa yöpyjiltä venepaikkamaksut. 4 Käyttökustannukset ja kunnossapito Vuokralainen vastaa kustannuksellaan vierasvenesataman laiturien ja laitteiden huollosta, kunnossapidosta ja korjauksista yksin. Vuokralainen vastaa myös kaikista käyttökustannuksista, kuten sähkö ja vesihuolto.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Septitankki Septitankki on varustettu omalla pumppaamolla suoraan jätevesiverkostoon. Vuokralaisen on kustannuksellaan huolehdittava pumppaamon ja viemärilaitteiden kunnosta ja toimivuudesta. Jos vaurioita sattuu, on vuokralaisen ne kustannuksellaan korjattava viipymättä. 6 Laiturin kunto Laiturin kunto ja arvo arvioidaan yhdessä vuokralaisen kans sa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, ja arviokirja xx.xx.2014 liitetään osaksi tätä sopimusta. Vuokrasopimuksen päättyessä laiturin pitää vastata kunnoltaan ja arvoltaan (elinkustannusindeksin muutos huomioon ottaen) vähintään arviokirjan mukaista laituria. Tontin vuosivuokra määritettiin siten, että tontinosan lunastustoimituk sessa toimitusinsinööri Jouni Virtanen oli määritellyt muodostuvan raken nus paikan keskimääräisen yksikköhinnan 90 /m². Rantamakasiini-tontin pin ta-ala on 973 m², josta n. 167 m² on vettä, jolloin tontin maa-alueen ar voksi tulisi Jos lasketaan liiketontin vuotuinen vuokra 6,2 %, se tekee /v. Kaupunki lunasti aluetta, jotta kiinteistö saataisiin myyntikuntoon ja tontti vastaamaan asemakaavan mukaista tonttia. Lunastettavasta alueesta 11 m² oli maa-aluetta ja 515 m² oli entistä vesialuetta. Lunastuskorvaus oli kaikkiaan ,50 euroa. Ostotarjoukset pyydettiin jättämään mennessä. Yhtään tarjousta ei saatu. Rantamakasiini on syyskuun loppuun 2014 vuokralla toiminimi Marita Lambergilla. Vuokrasopimus on ollut määräaikainen ja voimassa vuoden kerrallaan. Vanhat vuokrasopimukset ja myyntiesite sopimusluonnoksineen oheistetaan. Oheismateriaali vanhat vuokrasopimukset ja myyntiesite Marita Lamberg on ilmaissut halukkuutensa jatkaa Rantamakasiiniravintolan ja venesataman hoitamista entisin ehdoin. Hän on jättänyt kaupungille seuraavan tarjouksen: "Pyydän kohteliaimmin, että Rantamakasiinin vuokrasopimusta jat ke taan kanssani entisin ehdoin neljä vuotta tai vuosi kerrallaan alkaen

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kuitenkin siten, että elinkeinotoiminnan ja palvelun kannalta ensisijaisen tärkeä laituri korjataan vuokranantajan toimesta. Ts. poijut tarkistetaan ja puuttuvat palautetaan sekä tarpeelliset kansikorjaukset suoritetaan. Vuokrahinta 2 793,80 + Alv 24 % yhteensä 3 464,30. Arvoisaa vastaustanne mennessä odottaen." Yhdyskuntatekniikan osaston päällikkö Mika Hirvi on tehnyt venesataman lai tu rei den kun nos ta mi sesta seuraavan kustannusarvion: "Kustannusarvio poijujen uusimisen ja laiturikannen ja korjauksen osalta Poijujen uusiminen 30 kpl, 500 /kpl työlautta 1 päivä Kansikorjaukset Laiturin ylläpitokustannukset ovat vuositasolla keskimäärin noin euroa. Kustannukset yh teensä Alv 0 % Poijuja on alun perin ollut 30 kappaletta, joista jäljellä noin puolet. Poijut ja kettingit on uusittu 2006, joten niiden tavanomainen noin 10 vuoden käyttöikä alkaa olla täynnä." Tilahallinnolta saadun selvityksen mukaan rantamakasiinin käyttökustannukset ovat olleet: tulot menot poistot korot yli/alijäämä investoinnit Vuoden 2011 investointi on ollut ,16 ja vakuutuskorvaus edellisestä on ol lut ,42. Erikseen tiedusteltaessa Marita Lamberg on ilmoittanut, että hän on valmis tarkistamaan tarjoustaan siten, että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Lamberg on myös valmis siihen, että vuokrasopimus tehdään useammalle vuodelle, mutta siihen sisältyy kaupungille oikeus irtisanoa se seuraavan vuoden osalta viimeistään edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Merimaskun vierasvenesatama- ja ravintolapalvelujen turvaaminen on tärkeää. On epävarmaa olisiko myyntiajan jatkamisella tai vuokratarjousten pyytämisellä tänä syksynä saatavissa toiminnalle yrittäjä siten, että toiminnan jat ku mi nen voidaan varmistaa. Tässä tilanteessa on perusteltua tehdä vuok ra so pi mus nykyisen yrittäjän kanssa Rantamakasiinista sekä venesataman ja lai tu rei den hoidosta. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallituksel le, että kaupunki te kee T:mi Ma ri ta Lam ber gin kans sa tois tai sek si voi massa ole van vuok raso pi muksen Ran ta maka siinin ja sii hen liittyvän ve nesa ta man ja laitureiden hoi dosta. Vuok ra sopimuksen vuo si vuokra on 2 793,80 euroa + Alv 24 % yh teensä 3 464,30 eu roa. Sitä tar kistetaan vuosit tain in deksiko ro tuksella. Kau pun gil la on oi keus ir ti sa noa vuokra so pimus vuo sit tain edel li sen vuo den elo kuun lop puun men nessä. Vuok ra so pimuksen muut eh dot val mis tellaan edel lisen so pi muk sen mukaisesti yrittäjän kas sa uu delleen. Ennen vuokrasopimuksen hyväksymistä kaupunki pitää yrittäjän kanssa ve ne sa ta man lai tureiden korjaamisesta vuosineuvottelun, jossa sovitaan kor jausten laa juu desta ja tasosta. Neuvottelun lopputulos ja siitä tehty korjaus pöytäkirja kustannusarvioineen liitetään vuokrasopimukseen. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki te kee T:mi Marita Lambergin kanssa toistaiseksi voimassa olevan vuokraso pimuksen Rantamakasiinin ja siihen liittyvän venesataman ja laitureiden hoidosta. Vuokrasopimuksen vuosivuokra on 2 793,80 euroa + Alv 24 % yhteensä 3 464,30 euroa. Sitä tarkistetaan vuosittain indeksikorotuksella. Kaupungilla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuosittain siten, että sopi mus päättyy seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä. Vuokrasopi muksen muut ehdot valmistellaan edellisen sopimuksen mukaisesti yrittäjän kassa uudelleen. Ennen vuokrasopimuksen hyväksymistä kaupunki pitää yrittäjän kanssa ve nesataman laitureiden korjaamisesta vuosineu-

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 397 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: vottelun, jossa sovitaan kau pungin kustannuksella vuonna 2015 toteutettavien korjausten laajuudesta ja tasosta. Neuvot telun lopputulos ja siitä tehty korjauspöytäkirja kustannusar vioineen liitetään vuokrasopimukseen. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin ja T:mi Marita Lambergin välistä Merimaskun kirkonkylän venesataman hoitosopimus on päättynyt Rantamakasiinin myyn ti ponnisteluissa ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia kuluvan kesän aikana. Rantamakasiinin käytön jatkamiseksi on neuvoteltu Naantalin kaupungin ja T:mi Marita Lambergin kesken vuokraamiskäytön jatkamiseksi. Neuvottelujen lopputuloksena on valmisteltu Rantamakasiinirakennuksesta vuokrasopimusehdotus, johon on kytketty vierasvenesatamasopimus. Vuokrasopimusehdotus on laadittu toistaiseksi voimassaolevaksi. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuosittain viimeistään huhtikuun 30. päivään mennessä siten, että sopimus päättyy kuluvan vuoden elokuun 31 päivänä. Vuosivuokraksi esitetään 2 793,80 euroa lisättynä voimassaolevalla arvonlisäverolla. Vuokra on määritetty siten, että vuokralainen vastaa kulutusperusteisista kustannuksista (sähkö, vesi, lämmitys ja jätehuolto). Kahden laskutuserän eräpäiviksi esitetään asetettavaksi vuosittain ja Vuokra on sidottu ehdotuksessa elinkustannusindeksiin (1951 = 100). Perusindeksiksi on asetettu 2014 elokuun indeksi (1909). Vertailuindeksiksi esitetään tarkasteluhetkeä edeltävän vuoden lokakuun indeksi ja vuokran tarkastusajankohdaksi tammikuun 1. päivä. Ensimmäinen vuokrantarkastus tehtäisiin kuitenkin vasta Merimaskun Rantamakasiinin vuokrasopimus ja siihen liittyvä Kirkonsalmen venesataman hoitosopimus liitteineen oheis te taan. LIITTEET A1 - A2, KH

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää tehdä T:mi Ma rita Lam ber gin kanssa toistaiseksi voi massa olevan, oheisen liitteen mukaisen vuokrasopimuksen Ran ta makasiinin ja siihen liittyvän ve nesata man ja laitu reiden hoi dosta. Vuokrasopi muksen vuo sivuokra on 2 793,80 euroa + alv., yhteensä 3 464,30 eu roa. Vuokraa tarkis tetaan vuosit tain indeksikorotuksel la. Kummallakin osapuolella on oi keus irtisa noa vuok ra sopi mus vuo sit tain viimeistään huhtikuun 30. päivään mennessä si ten, että so pi mus päät tyy kuluvan vuoden elo kuun 31. päivänä. Nykyisen vuokrasopimuksen päättymiskatselmuksen muis tio sekä Kirkonsalmen laiturin katselmuspöytäkirja lii te tään allekirjoitettavaan vuokrasopimukseen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Rauno Pakkasen ja Hanna Piirosen poikkeamislupahakemus ranta-asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muuttamisesta, Rymättylä, Hämmärö 314/ /2014 Kaupunginhallitus 398 Tarkastusinsinööri Lauri Granberg: Hakija Rauno Pakkanen ja Hanna Piironen Rakennuspaikka ja kaavoitustilanne Hämmärö, Kuha , Hämmärsalmentie 28, Röö lä, pin ta-ala m² Rakentamismääräykset ja kaavoitustilanne Hämmärön ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, voimaantulo Sallittu kerrosala 175 m² Rakennettu kerrosala 40 m² Uusi kerrosala 142 m² Rakennushanke Rakennuspaikka sijaitsee Rymättylän Airismaalla. Haetaan poikkeusta ker rosalaltaan 102 m²:n suuruisen omakotitalon rakentamiseksi loma-asunto alueelle. Lomarakennuspaikalle on myönnetty saunan rakennuslupa, k-ala 25 m², ja vaja 15 m². Kiinteistölle on tehty liittymä ja tie alueet. Tarkastusinsinööri on suorittanut kiinteistöllä katselmuksen, johon osallistui myös hankkeen pääsuunnittelija Kai Ahvas. Kohteeseen on Rymättylän kes kuksesta 9 km ja yleiselle valtion tielle 300 m. Tarkastusinsinööri pitää han ketta soveltuvana ympärivuotiseen asumiseen. Poikkeaminen Omakotitalon rakentaminen Hämmärön ranta-asemakaavan mukaiselle loma-asuntojen korttelialueelle (RA-3).

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Hakijan selvitys Halutaan eläköityessä muuttaa vakituisesti asumaan ko. olevalle paikalle. Rakennuspai kalle johtaa Hämmärsalmentie (tiekunta perustet tu). Talousvesi otetaan omasta porakaivosta. WC-vesille rakennetaan litran umpitankki ja harmaat vedet imeytetään sakokaivojen jälkeen omalle maal le. Sähköliitty mä on tilattu. Kuuleminen Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole huomautettavaa. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 poikkeamisvalta, MRL 172 poikkeamisen edellytykset Päätösehdotus Tarkastusinsinööri Lauri Granberg puoltaa hakemusta. Päätösehdotuksen perustelut Osayleiskaavaa laadittaessa oli kunnanvaltuuston erityisenä tavoitteena ohjata rakentamista nykyisten pääteiden ja huoltoyhteyksien var teen. Airismaa-Aaslan osayleiskaavassa on päätielle tai siitä erkaneville sivu teille n. 1 km:n etäisyydelle asti osoitettu yleisesti AO/RA rakennuspaikkoja, joka mahdollistaa loma-asunnon tai omakotitalon rakentamisen. Lisäksi ko. rakennuspaikan lähellä on yleiskaavaan merkitty suurehko AT-alue. Talousvettä saadaan omasta porakaivosta ja jätevedet voidaan hoitaa asetuksen mukaisesti. Hakemuksen mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa mahdolliselle myöhemmälle yleis- tai ranta-asemakaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita eikä hakemuksen mukainen poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Koska poikkeamisessa on kyseessä yleiskaavan mukaisen loma-asumisen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen, on toimivalta asiassa kunnalla (MRL 172, kohta 1).

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksessä mainitun voimassaoloajan kuluessa (MRL 87 ). Sijaintikartta, kaavaote ja asemapiirros oheistetaan. LIITE A3, KH KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Rauno Pakkasen ja Hanna Piirosen poik kea mis lu pa ha ke muk sen tarkastusinsinööri Lauri Granbergin esittämin esit tä min perustein ja ehdoin. Päätös on voimassa kaksi vuotta kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lu kien. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Tonester Oy Ltd:n poikkeamislupahakemus asemakaavamerkinnästä, Rymättylä, Maskulainen 1071/ /2013 Kaupunginhallitus 399 Rakennustarkastaja Juha Kuokkanen: Hakija Tonester Oy Ltd Rakennuspaikka Maskulainen, Ansala Oy , Huhdantie 4, Rymättylä, pinta-ala m² Rakentamismääräykset ja kaavoitustilanne TY Ympäristöhäiriötä aiheuttamat tomien teolli suusraken nusten kortteli alue Asemakaava R6, 1992 Oheismateriaali: Ote vahvistetusta Rymättylän Maskulaisen raken nuskaavasta ja rakennuskaavan muutoksesta Rakennushanke Hakija pyytää poikkeamista nykyisestä kaavamer kinnästä TY siten, että Tonester Oy:lle myönnetään ympäristölupa. Hakijan perustelu Tonester Oy on minimoinut naapurustohaitat melun ja hiukkasten osalta, kuten lukuisissa testituloksissa on todettu. Väitetyt satunnaiset hajuhaitat pyritään eliminoimaan investoimalla lisäsuodattimiin. Tonester Oy ei myöskään enää ota jätettä vastaan. Poikkeaminen Poikkeaminen Maskulaisen rakennuskaavan TY-kaavamer kinnästä siten että toiminnalle asetetaan mahdollisten ympä ristöhaittojen osalta raja-arvot.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/ Kaupunginhallitus Kuuleminen Kaupunki kuullut 10 naapurikiinteistöä. 4 kiinteistön omistajaa jättänyt huomautuksen. Oheismateriaali: Tonester Oy:n poikkeamislupahakemuksesta jätetyt huomautukset Päätösehdotus Rakennustarkastaja Juha Kuokkanen puoltaa haettua poikkea mista seuraavin perustein ja ehdoin: Päätösehdotuksen perustelut Kysymyksessä on poikkeaminen rakennuskaavan merkinnästä ja sen asettamien ehtojen tarkentaminen. Ratkaisuvalta on kaupunginhalli tuksella. Jotta toimintaa kyseisellä kiinteistöllä voidaan määritellä ja valvoa mahdollisten ympäristöhaittojen osalta, on toiminnalle asetettava raja-arvot. Nämä arvot, jotka noudattavat alueelle laaditun vielä vahvistamattoman asemakaavan Ak-329 arvoja, on myös asetettava tässä tapauksessa poikkeamisen myöntämisen ehdoiksi. Toiminta ei saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, hajua, maaperän pilaantumista tai muuta pysyvää häiriötä. Korttelialueella sijaitsevan laitoksen aiheuttama melutaso ei saa ylittää Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukaista melun A-painotetun keskiäänitason (ekvivalenttitason, L Aeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db asumiseen käytettävillä alueilla, virkistys alueilla eikä oppilaitoksia palvelevilla alueilla. Korttelialueella sijaitsevan laitoksen toiminnasta aiheutuvat hiukkaspäästöt ilmaan eivät saa lähimmässä häiriintyvässä kohteessa aiheuttaa Valtioneuvoston päätöksen (VNp 480 /1996) mukaisen ilmanlaadun ohjearvon pitoisuuden ylitystä: Hengitettävien hiukkasten (PM 10) osalta kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo ei saa ylittää ohjearvoa 70 g/m³. Korttelialueella sijaitsevan laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöön vähäistä suurempaa viihtyisyyteen vaikuttavaa hajuhaittaa.

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot