IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus 1.4.Rahoitusasema ja sen muutokset 1.5.Kokonaistulot ja menot 1.6.Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 1.7. Keskeiset liitetiedot 1.8.Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely 2. Talousarvion toteutuminen 2.1. Tavoitteiden toteutuminen 2.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Tekniset palvelut Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 3. Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tuloslaskelma 3.2. Rahoituslaskelma 3.3. Tase 3.4. Konsernilaskelmat Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Ii-Instituutti liikelaitoksen tilinpäätös 6. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen tilinpäätös 7. Iin Vesiliikelaitoksen tilinpäätös 8. Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen 8.1. Liikelaitoksen vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen 8.2. Liikelaitoksen vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen 9. Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 1. Allekirjoitukset ja merkinnät

3 3 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 214 oli soten ja kuntarakenteen uudistamista, joka eteni nihkeästi. Epävarmuus leimasi tulevaisuuden suunnittelua ja kulunutta vuotta leimasi valtava kokoustaminen, turhien lausuntojen antaminen ja ennakoiva valmistelu ilman päämäärää. Iin kunta oli myös mukana rakennelain mukaisessa kaupunkiseutujen selvityksessä Oulun ja Oulun seudun kuntien kanssa. Selvitys ei tuonut kuntaliitosesityksiä, vaan selvityksessä nousi esiin kuntien välisen yhteistyön syventäminen. Kuntien valtuustot ottavat kantaa selvitykseen keväällä 215. Sote-palvelujen selvitystä vietiin pakonomaisesti eteenpäin ja lopulta se kaatui keväällä perustuslaillisiin ongelmiin ja siirtyi uudelle hallitukselle. Iin kunta on noudattanut Paras-lain määräyksiä ja järjestänyt omat sote-palvelut yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa. Oulunkaaren tehokkaan ja taloudellisen toiminnan ansiosta kunnat ovat saaneet perustason sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset hallintaan. Oulunkaaren tuottamien Iin kunnan sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen asukaskohtainen kustannuskehitys on ollut todella maltillista. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan asukaskohtaisten nettokustannusten kehitys

4 4 Erikoissairaanhoidon asukaskohtaisten nettokustannusten kehitys (Sairaankuljetus/ensihoito oikaistu erikoissairaanhoitoon vertailun mahdollistamiseksi vuosilta ) Iin kunnan lautakunnat ja liikelaitokset alittivat talousarvionsa ja liikelaitosten toiminta oli vastuullista ja kustannustietoista. Oulunkaari ylitti talousarvionsa ,82 :lla, joka johtui erikoissairaanhoidon kustannusten ylittymisestä, oma toiminta pysyi arviossa. Iin kunnan kokonaistalous pysyi edelleen positiivisena, mutta taloudelliset uhkakuvat kuntauudistus, sote-palvelujen järjestäminen, valtionosuusuudistus, valtionosuusleikkaukset jne tuovat suuria haasteita tulevaisuudessa. Iin kunnan ylivoimaisesti suurin haaste on työllisyyden negatiivinen kehitys, joka lähentelee 2%. Toimintatuotot 8,117 milj olivat 1,595 milj suuremmat kuin ta:ssa Toimintakulut - 6,259 milj olivat,17 milj pienemmät kuin ta:ssa Verotulot 3,37 milj olivat,48 milj suuremmat kuin ta:ssa Valtionosuudet 26,464 milj olivat,25 milj pienemmät kuin ta:ssa Jokikylä koulun öljyvahingon hoitamiseen varauduttiin miljoonalla :lla, joka näkyy teknisissä palveluissa toimintatuloissa ja menoissa maankäytön suunnittelussa. Vuosikatetta kertyi 4,2 milj ja poistojen ja varausten muutosten jälkeen ylijäämäksi jää noin 1,9 milj, joka lisää kertyneen kumulatiivisen ylijäämän määrän noin 5,5 milj :oon.

5 5 Tilinpäätöksessä huomiot kiintyvät verotulojen 4,7 %:n kasvuun, joka selittyy kunnallisverotulojen kasvulla,8 milj. euroa ja kiinteistöverotulojen kasvulla,3 milj. euroa. Yhteisöverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta,2 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyi,3% enemmän kuin vuonna 213. Vuoden 214 investoinnit olivat nettona noin 3, milj tasolla. Iin kunnassa uusiutuvan energian kehittäminen on ollut kunnan kehittämisen painopiste ja Iissä onkin saavutettu hyviä tuloksia energian säästössä, uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämisessä. Näkyvimmät tulokset on saatu tuulivoiman rakentamisessa Olhava Myllykangas alueella, jonne on vireillä kaksi uutta puistohanketta ja yksi hanke on vireillä Pahkakosken yhteismetsän alueelle. Energian säästö ja uusiutuvan energian hankkeet ovat tuoneet hyviä tuloksia ja näkyvyyttä Iin kunnalle. Sähköautot otettiin käyttöön kuluneen vuoden aikana ja uutena hankittiin yksi sähköinen pakettiauto Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen käyttöön. Kunnan tehtävä on luoda yritystoiminnalle mahdollisuuksia sijoittua Iihin ja kasvaa Iissä. Uusi kuntastrategia valmistui ja strategian linjaukset huomioitiin 215 talousarviovalmistelussa. Kiitän Iin kunnan eri organisaatioiden ja Oulunkaaren henkilöstöä hyvin tehdystä työstä Iin kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Markku Kehus kunnanjohtaja

6 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Tilivelvolliset toimielimet, toimielinten tilivelvolliset jäsenet ja tilivelvolliset viranhaltijat vuonna 214: Kunnanhallitus: Johannes Tuomela, puheenjohtaja Teijo Liedes, 1. vpj. Risto Säkkinen, 2. vpj. Riikka Ruonala Veli Paakkola Helka Tapio Hannes Hekkala Aili-Marja Alaraasakka Leena Tiiro Oili Kaleva Petri Tervonen Tarkastuslautakunta: Jouni Mähönen, puheenjohtaja Mika Koistinen, varapuheenjohtaja Anna Turtinen Matti Haatainen Anne Paaso-Rantala Aila Paaso Tekninen lautakunta: Mika Hast, puheenjohtaja Matti Kumpulainen, 1 vpj. Pentti Kurttila, 2 vpj Ritva Jokela-Lantiainen Anne Hakoköngäs Petri Tervonen Arja Heinikoski Paula Juopperi Matti Kaakkuriniemi Iin vesiliikelaitoksen johtokunta: Jouni Mähönen, puheenjohtaja Mika Hast, varapuheenjohtaja Maire Turtinen Pekka Parviainen Tauno Kova Ritva Jokela-Lantiainen Paula Hyry Ilkka Pakonen Annastiina Junnila Ii-Instituutti-liikelaitoksen johtokunta: Timo Hand, puheenjohtaja Veera Kuha, varapuheenjohtaja Sirpa Varanka Tellervo Jyrkkä Ari Rautakoski Jesse Alanikula, saakka Taisto Orajärvi, alkaen Väinö Klasila Pertti Huovinen Maria-Liisa Halonen Keskusvaalilautakunta: Risto Säkkinen, puheenjohtaja Tellervo Jyrkkä, varapuheenjohtaja Reino Aaltonen Mika Jeronen Paula Juopperi Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta: Reijo Kehus, puheenjohtaja Leena Tiiro, 1 vpj. Annastiina Junnila, 2 vpj. Jaakko Höyhtyä Minna Paakkola Mika Koistinen Susanna Illikainen Petteri Mäenpää Tapio Rissanen Valvontalautakunta: Ilkka Pakonen, puheenjohtaja Sauli Keltamäki, 1 vpj Ville Nikkinen, 2 vpj Sonja Alaraasakka Arto Junes Leila Kehus Marja-Leena Liimatta Saku Kaakinen Tiina Vuononvirta Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta: Tauno Kivelä, puheenjohtaja Merja Jeronen, varapuheenjohtaja Helka Tapio Ritva Liedes Risto Paaso Kalevi Stenberg Taisto Orajärvi Hilkka Kalliorinne Anu Mäenkoski

7 7 Tilivelvolliset viranhaltijat v. 214: kunnanjohtaja Markku Kehus hallintojohtaja Erkki Taskila opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila tekninen johtaja Markku Vitikka Tilivelvolliset liikelaitoksissa v. 214: Ii instituutti liikelaitoksen johtaja Tarja Rahkola Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Jaana Honkanen Iin vesiliikelaitoksen johtaja Pekka Paaso Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kunnan työllisyys- ja väestökehityksestä Iissä/seutukunnassa keskimäärin kuukausittain avoimet työpaikat työttömyysaste 16,2 17,8 työttömät työnhakijat alle 25-v. tyött. työnhakijat yli 5 v. tyött. työnhakijat yli vuoden työttömänä olleet työttömyysaste seutukunnassa 15,5 16,5 työttömät työnhakijat seutukunnassa (Lähde: ELY-keskus) Väestökehitys vv arvio 217 väestö arv. 215 arv. 216 arv. 217 uusi Iin kunta muutos hlö muutos% 1,1,9,3,5,5,5, Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Iin kunnan vuoden 214 tilinpäätös on hyvä, sillä osoittaahan tilikauden tulos noin 1,9 miljoonan euron ylijäämää. Vuoden 214 talousarviota laadittaessa tilanne näytti huomattavasti toisenlaiselta, kuten alkuperäisen talousarvion mukainen -594 euron alijäämäinen tulosennuste osoittaa. Mitkä tekijät muuttivat tilannetta taloudellisesti parempaan suuntaan? 1) Toimintakulujen toteutuminen: Henkilöstökulut toteutuivat noin 1milj. euroa budjetoituja pienempinä. Kustannussäästön syynä on tilapäisen henkilöstön (määräaikaiset työsuhteet/sijaiset) arvioitua pienempi palkkaamistarve. Tämän lisäksi myöskään kaikkia vuoden aikana avoimiksi tulleita virkoja/työsuhteita ei ole täytetty. Avustuksiin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä 218 euroa ja muiden palveluiden ostoon käytettiin 171 euroa arvioitua vähemmän. 2) Toimintatuotot Vuoden 213 joulukuussa tapahtui Jokikylän koululla öljyvahinko, joka johtui öljysäiliöiden ylitäytöstä. Lähes täysiin öljysäiliöihin pumpattiin 4 litraa kevyttä polttoöljyä. Öljyvahingon vuoksi koulurakennus vahingoittui siinä määrin, että sen korjaamisen vaihtoehtoina nousivat esiin uuden koulurakennuksen rakentaminen tai se, ettei vanhaa koulua korjata eikä uutta rakenneta, vaan

8 vakuutusyhtiö maksaa Iin kunnalle 5 euron kertakorvauksen. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan valita viimeisenä mainitun vaihtoehdon. Vakuutusyhtiön suorittama kertakorvaus näkyy tilinpäätöksessä toimintatuottojen lisääntymisenä 5 eurolla. 3) Verotulot Vuoden 214 talousarviota laadittaessa verotulojen kasvu arvioitiin verotuloennustekehikon mukaan siten, että verotulojen kasvuksi laskettiin tuloveroprosentin tarkistuksen jälkeen 3,2 %. Verotulojen kasvu oli kuitenkin kauttaaltaan (ansiotulo-, yhteisö- ja kiinteistöverot) suurempaa (4,7 %), mikä euromääräisesti tarkoittaa, että verotuloja kertyi vuoden 214 aikana 48 euroa arvioitua enemmän. Verotulot (1 euroa): tilivuosi/verolaji kunnallisvero muutos% ,2 % ,2 % ,7 % osuus yhteisöveron tuotosta muutos% ,2 % ,7 % ,5 % kiinteistövero muutos% ,2 % , % ,8 % yhteensä muutos% 26.61,53 % ,74 % ,2 % Kunnan henkilöstö Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden viimeisen kalenteripäivän mukainen henkilöstömäärä vertailuvuosina. Henkilöstömäärä Henkilöstö muutos vakinaiset määräaikaiset 155** työllistetyt oppisopimuksella yhteensä ** määräaikaisissa sivutoimisia opettajia 55 Palkkamenojen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa; luvut sisältävät liikelaitokset. Palkkamenojen kehitys v muutos ero % vakinainen henkilöstö ,19 % määräaikainen henkilöstö ,55 % sairaus- ja äit.lomasijaiset ,3 % muut sijaiset ,37 % erilliskorvaukset ,25 % muut korvaukset ,74 % palkkatuki ,94 % tuntipalkat ,92 % opettajat kuel ,38 %

9 9 opettajat vel ,84 % jaksotetut palkat ,18 % yhteensä ,1 % Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Vuoden 214 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on hyväksynyt myös kunnan riskienhallintasuunnitelmaan liittyvät koko kunnan toiminnan kannalta merkittävät riskit. Näitä riskejä ovat: talousriski, palvelutuotantoriski, henkilöstöriski, konserniriski, tietoturvariski ja toimitilariski. Riskeistä talousriski on kunnan perustoimintojen kannalta kaikkein merkittävin riski ja tämän vuoksi tässä paneudutaan ensisijaisesti kunnan talouskehityksen ja sen tulovirroissa tapahtuvien muutosten tarkasteluun ja muutosten vaikutuksista talousriskin todennäköisyyteen. Suunnitelmassa esitetään talousriskin ilmenemismuotoina mm. menojen suunniteltua nopeampaa kasvua ja toisaalta tulojen kasvun pysähtymistä. Lisäksi riskin ilmenemistä lisää lainojen koron mahdollinen nousu ja yleinen taloudellinen epävarmuus, valtionosuusmuutokset, verotulojen kasvun hidastuminen sekä pakollisten investointimenojen kasvu. Iin kunnan tulot muodostuvat toimintatuottojen lisäksi verotuloista ja valtionosuuksista, joista viimeksi mainitut muodostavat kunnan käyttötalouden päätulolähteet. Iin kunnan verotulot ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti myönteisen väestökehityksen ja Oulun seudun hyvän työllisyystilanteen vuoksi. Nykyisen taloustaantuman vaikutus ja työllisyystilanteen voimakas heikkeneminen ovat alkaneet näkyä Iin kunnan verotulokehityksessä. Kun vuonna 213 verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,7 %, oli kasvu vuonna 214 enää 4,7 % veroprosentin,75 %:n korotuksesta huolimatta. Yhtenä syynä edellä esitettyyn kehitykseen on Iin kunnan työllisyystilanteen nopea heikkeneminen. Vuonna 213 kunnan keskimääräinen työttömyysaste oli 16,2 %. Vuotta myöhemmin lukema vaihteli siten, että vähimmillään työttömiä oli (toukokuussa) 16,2 % ja enimmillään (joulukuussa) 2,4 %. Koko vuoden keskiarvon ollessa 17,8 %. Koska yleisessä taloudellisessa kehityksessä ei liene odotettavissa kovin nopeaa käännöstä parempaan suuntaan, voidaan arvioida, että Iin kunnan työllisyystilanne pysyy vaikeana myös tulevina vuosina. Tämän seurauksena verotulojen kasvu tulee pysähtymään mahdollisesti jo vuoden 215 aikana. Toinen suuri tuloerä eli valtionosuudet eivät ole kasvaneet samalla tasolla verotulojen kanssa, vaan vuoden 213 tasosta kasvua on vain,8 %. Kehitys selittyy valtionosuuksien leikkauksilla, joita on tehty vuodesta 212 lähtien, ja jotka on jo päätetty toteuttaa vuoteen 217 asti. Vuoden 214 leikkaus merkitsi Iin kunnan valtionosuuksien kokonaismäärän vähenemistä noin kahdella (2) miljoonalla eurolla. Iin kunnan investointiohjelma on kunnan taloustilanteeseen nähden varsin raskas, eikä kunnalla ole mahdollisuuksia kattaa uusinvestointeja pelkästään tulorahoituksella, vaan vieraan pääoman tarve on todellinen. Myönteistä asiassa on se, että lainojen korkotaso on pysytellyt jo pitkään ennätyksellisen alhaisella tasolla, eikä merkkejä korkotason nopeasta noususta ole näköpiirissä. Iin kunnassa on kuntaliitoksesta (27) lähtien investoitu erityisesti peruspalveluiden toimitilojen uudistamiseen ja peruskorjaamiseen. Tästä huolimatta riskikartoituksen mukaan toimitilariskin ilmeneminen on varsin todennäköinen. Toimitilariski ilmenee tilojen huonona kuntona tai niiden riittämättömyytenä. Lisäksi toimitilojen huonoon kuntoon liittyy usein sisäilmaongelmia, joiden laajuus ja merkittävyys saattavat tulla yllätyksenä aiheuttaen ennalta arvaamattoman investointitarpeen. Kuten tilinpäätöksen luvut osoittavat, Iin kunnan talous on tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa. Kuitenkin edellä olevista tiedoista voidaan päätellä, että kunnan tulojen kasvu tulee lähiai-

10 koina pysähtymään menojen kasvusta huolimatta. Jotta kuntatalous saadaan pysymään tasapainossa eli tulot riittämään käyttömenojen kattamiseen ja osaksi myös investointeihin, tulee lähivuosina tehdä sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka tuovat peruspalveluiden tuottamiseen lisää tehokkuutta ja taloudellisuutta Ympäristötekijät Siirtoviemäri välillä Ii Haukipudas Oulu pumppaamoineen oli toiminnassa ensimmäisen täyden vuoden. Se on toiminut suunnitelmien mukaisesti eikä jäteveden ohijuoksutuksiin ole ollut tarvetta. Sääolosuhteet ja suoritetut viemäreiden saneeraustoimet ovat pienentäneet pumpattavien jätevesien määrää ja jätevesien käsittelyn kustannukset ovat alittuneet arvioidusta. Kunta on edelleen aktiivisesti mukana Hinku- ja Kuntien energia säästö ohjelmissa. Vuoden 214 aikana toteutettiin mm. katuvalojen ohjauksen uusiminen, uusiutuvan energian kuntakatselmus, katuvalo selvitys sekä aurinkokeräin voimalan asennus Micropoliksen katolle. Lisäksi kunta toteutti sähköautopilotin jossa kunnan ja kunta konsernin käyttöön hankittiin 6 täyssähköautoa ja rakennettiin näille latausverkosto. Iistä on kolme koulua (Kuivaniemen, Aseman ja Ojakylän koulut) mukana Euroopan laajuisessa Euronet 5/5 MAX hankkeessa. Siinä on mukana 5 koulua 13 eri Euroopan maasta; Suomi: Helsinki 7 koulua, Espoo 1 koulua, Vaasan kaupunginkirjasto sekä Iin 3 koulua. Hankkeen päätavoitteena on vähentää energiankulutusta vähintään 8 % aikaisemmasta ja taistella siten ilmastonmuutosta vastaan. Kunta palauttaa koululle 5 % siitä rahallisesta säästöstä, jonka nämä ovat säästöillään saavat mahdollisesti aikaan. Koulut saavat itse päättää tämän rahan käytöstä. Hanke toteutetaan Iissä vuosina 214 ja 215. Vuoden aikana kouluissa saavutettiin 5-1 %:n säästöjä. Jokikylän koululla tapahtui vakava öljyvahinko , joka havaittiin koulun joululoman johdosta Koulun kellarin lattian kautta pääsi maahan noin 4 l kevyttä polttoöljyä. Osa öljystä pääsin myös salaojiin ja viemäriverkostoon ja niitä kautta sekaviemärikaivoihin. Kaivojen purkuputken kautta öljyä pääsi Kuivajoen rantaan ja edelleen jokeen. Aktiiviset torjuntatyöt aloitettiin Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johdolla, joka samana päivänä luovutti torjuntatöiden johdon Iin kunnalle. Öljyvahinko oli niin vakava, että se johti koulurakennuksen purkamiseen ja maa-ainesten vaihtamiseen rakennuksen alta ja sen lähiympäristöstä. Torjuntatyöt saatiin päätökseen joulukuussa 214 ja meneillään on jälkiseuranta, joka toteutetaan ottamalla pohjavesinäytteitä vahinkopaikalta. Vakuutusyhtiö Pohjola on korvannut öljyntorjunnasta aiheutuneet kustannukset Iin kunnalle. Iin keskustaajaman osayleiskaavan laatiminen on vireillä ja se on ollut nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten. Kaavaselostuksessa on tarkasteltu yksityiskohtaisesti kaavan toteutumisen vaikutuksia ympäristöön. Iin ydinkeskustaan aloitettiin 4-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen. Uusi rakennus tiivistää keskustan ilmettä ja korostaa kuntakeskusta. Ii kuuluu Oulun Jätehuollon toiminta-alueeseen ja sen kaikki jätteiden vastaanottopaikat ja ekopisteet ovat iiläisten käytössä. Iin jäteaseman, os.alarannantie 83, palvelee kuntalaisia arkitorstaisin klo Lisäksi Iin alueella sijaitsee neljä ekopistettä. Jätehuoltoon liittyvän valvonnan ja lupaasiat hoitaa Oulunkaaren ympäristöpalvelut. Pakollisiin varauksiin on varattu 1, milj.euroa kaatopaikkojen maisemointiin Simon Maliininkankaalle ja Iin Sääskenharjuun Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu kuntalakiin ja kunnan sisäisen valvonnan ohjeisiin sekä muihin sääntöihin, määräyksiin ja ohjeisiin ja niissä määriteltyihin tehtäviin, toimivaltuuksiin ja vastuisiin sekä talousarvioon. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Iin kunnan ja kuntakonsernin

11 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja kunnanhallitus on hyväksynyt Iin kunnan sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamista, jolla riskejä tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan. Sisäisen valvonnan tarkoitus on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, varojen ja resurssien turvaaminen, lakien ja johdon ohjeiden mukainen toiminta sekä riittävä ja luotettava tieto. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä muut tilivelvolliset ovat vastuullisia sisäisen valvonnan ja siihen kuuluvan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Hyvä hallintotapa toteutuu palvelualueilla lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisella asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Kunnan uusien liikelaitosten käyttöönoton jälkeen on toimivaltaa, vastuita ja tehtäviä selkiytetty, mutta toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Kunnan hallintosääntö päivitettiin ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Lautakuntien ja johtokuntien päätökset on pantu täytäntöön päätösten mukaisesti viivytyksettä. Joistakin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tekemistä opettajien valintapäätöksistä on valitettu. Delegointipäätökset on tehty ja niitä on noudatettu. Viranhaltijapäätökset kirjataan dynastyasiakirjahallinta ohjelmaan. Yksi korvausvaatimus on käsittelyssä tasa-arvolain perusteella. Sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ovat tehneet tarkastuksia viime vuoden aikana kaikkiin liikelaitoksiin, ja lautakuntiin. Tarkastajat ovat käyneet läpi mm. lautakunnan/johtokunnan pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä sekä niiden täytäntöönpanoa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tarkastajat kävivät lisäksi läpi sijaisuuksia. Vesiliikelaitoksen tarkastajat ovat tarkastaneet lisäksi toiminnallista tehokkuutta ja organisaation tarkoituksenmukaisuutta sekä antaneet suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Controller on raportoinut kunnanhallitukselle viime vuoden toimenpiteistä ja tarkastushavainnoista. Kokonaisvaltainen riskienhallinta Riskikartoitus päivitettiin vuoden 214 talousarvion laadinnan yhteydessä ja väliraportoinnissa käytiin läpi tehdyt toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi. Tilinpäätöksen 214 yhteydessä käydään myös läpi tehdyt toimenpiteet. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa ja talousarvion 215 valmistelussa on riskit arvioitu ja priorisoitu uudestaan. Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi käsitellään vuosittain väliraportoinnissa ja tilinpäätöksessä. Kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuoden 214 aikana. Kokonaisvaltaisen riskien kartoituksen ja hallinnan omaksuminen osaksi talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia on Iin kunnassa saatu alulle, mutta asian käytännöksi tuleminen vaatii edelleen koulutusta ja suunnitteluprosessin kehittämistä. Viime vuonna ei tapahtunut mitään erityisen suurta vahinkoa, mutta Jokikylän koulun öljyvahingon korjaukset tapahtuivat pääosin vuoden 214 aikana. Vakuutusyhtiö korvasi kaikki kunnalle aiheutuneet ylimääräiset kulut. Uutta koulua ei rakennettu puretun Jokikylän koulun tilalle vaan Iin kunta on päättänyt ottaa vakuutuskorvauksen rahana, joka on huomioitu tulona tilinpäätöksessä. Toiminnan ja talouden tavoitteet Talouden seuranta on ollut säännöllistä kaikilla toimialoilla. Budjetoidut määrärahat ylittyivät huomattavasti sosiaali- ja terveystoimessa, joka johtui erikoissairaanhoidon ylityksestä. Myös kunnan omassa toiminnassa oli ylityksiä henkilöstöhallinnossa, kunnallistekniikassa ja opetuspalveluissa. Talouden kehitystä on seurattu säännöllisesti toimielimissä. Talousseurannalla ja tarkalla talouden 11

12 hoidolla saatiin kustannukset kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa ja menot alittuivat budjetoidusta. Viime vuonna tehtiin talouden väliraportointi tilanteesta ja se esitettiin valtuustolle Investointeihin on otettu vuoden aikana lisämäärärahoja ja investointien toteutumaa on seurattu säännöllisesti. Myös toteutetut investoinnit ovat pääsääntöisesti pysyneet budjetissa, mutta muutamia ylityksiä on tullut hankkeiden sijoittuessa vuoden vaihteeseen. Ylitykset on raportoitu tarkemmin investointien toteuma kohdassa. Laskujen hyväksyjät vuodelle 214 on hyväksytty kaikissa lautakunnissa ja johtokunnissa. Ostolaskut on käsitelty Rondo-ostolaskuohjelmalla, joka päivitettiin vuoden 214 aikana. Samalla käytiin läpi kaikki käyttäjät ja heidän oikeudet ohjelmaan. Liikelaitoksien johtajille ja työntekijöille on määritelty vastuut ja velvollisuudet. Hankinnoissa noudatetaan Iin kunnan hankintasääntöä ja hankinnat on kilpailutettu hankintaohjeiden mukaisesti. Lisäksi hankinnoissa on noudatettu vahvistettuja hankintarajoja, lakia julkisista hankinnoista, kuntalain säännöksiä sekä Kuntaliiton julkaisemia yleisiä hankintaohjeita. Hankinnat on kilpailutettu Oulun hankintarenkaan kautta. Muista, kuin hankintarenkaan kautta tapahtuneista hankinnoista ja kilpailutuksesta, ovat vastanneet palvelualueet. Lakien säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne, tms. vaatimus tai oikeusseuraamus ei ole kunnan toimielinten tai liikelaitosten tiedossa. Käyttöomaisuuden hankinnassa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Vuoden 214 aikana ostettiin palveluna yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa arvonlisäverotarkastus. Tarkastuksessa ei löytynyt huomattavia puutteita ostolaskujen arvonlisäveron käsittelyssä. Tämän vuoden aikana tehtiin myös Kevan tarkastus. Havaitut puutteet korjattiin ja laitettiin hallintokunnille ohjeet YEL-todistusten hankkimisesta elinkeinonharjoittajilta ja toiminimen alla toimivilta toimittajilta. Iin kunnan sisäinen tarkastus on controllerin tehtävänä. Työaika jakaantuu taloussihteerin tehtävät 5 % ja 5 % controllerin tehtävät. Päävastuu controllerilla on taloushallinnon kehittämisessä ja muissa kiireelliseksi tunnistettavissa tehtävissä. Hankinnat ja ostolaskut ovat jatkuvan seurannan kohteena. Kaikista näihin liittyvistä havainnoista ei aina tehdä erillistä raporttia vaan huomiot raportoidaan joko suoraan toimialoille tai suullisesti kunnanjohtajalle. Hankintoihin liittyvistä puutteista on tehty sisäisiä tiedotteita. Controller raportoi havainnoistaan suullisesti ja kirjallisesti suoraan kunnanjohtajalle. Controller raportoi myös säännöllisesti kirjallisesti kunnanhallitukselle. Talouden seurantaa ja valvontaa toimielimet tekevät säännöllisesti. Investointien talouden toteutumaa tulee vielä kehittää ja sisäistä valvontaa tulee tehostaa hankinnoissa. 12

13 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 9 12 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 2 12 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -5-2 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 13,47 12,42 Vuosikate/Poistot, % 183,25 195,16 Vuosikate, /asukas 439,63 442,52 Asukasmäärä Toimintatuottojen ja kulujen erotus on toimintakate, joka osoittaa kuinka suuri osuus toimintakuluista katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kaikissa kunnissa negatiivinen. Iin kunnan toimintatuotot kattoivat 13,47 % toimintakuluista. Toimintakate oli vuonna ,132 milj. euroa, joka heikkeni edellisestä vuodesta 1,4 milj.euroa. Toimintatulot kasvoivat kokonaisuutena edellisestä vuodesta,925 mijl. euroa. Toimintatulojen kasvu johtui tiliryhmästä muut toimintatuotot, jotka kasvoivat edellisestä vuodesta n.,958 milj.euroa. Muihin toimintatuloihin sisältyy 1,2 milj. euroa Jokikylän koulun öljyvahinkoon liittyviä korvauksia vakuutusyhtiöltä. Avustukset laskivat,11 milj. euroa edellisestä vuodesta. Avustuksia saatiin vähemmän Ely-keskukselta projekteihin ja opetushallitukselta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle ryhmäkoon pienentämiseen. Toimintakulut kasvoivat 2,332 milj. euroa, joka on prosentteina 4, %. Toimintakuluihin sisältyy Jokikylän koulun öljyvahingosta kirjattuja kuluja viime vuodelle,714 milj. euroa, joista on saatu vakuutuskorvaus. Kokonaisuutena kunnan oma toiminta pysyi talousarviossa, mutta sosiaali- ja terveyspalveluihin sisältyvä erikoissairaanhoito ylitti budjetoidun n.,595 milj. eurolla. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja kertyi 3,37 milj. euroa ja verotulot kasvoivat 4,7 %:a edellisestä vuodesta. Valtionosuudet kasvoivat,225 milj. euroa edellisestä vuodesta, joka on prosentteina,9 %. Viime vuoden toimintakulujen kasvu pysyi maltillisena verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun.

14 14 Vuosikate Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulojen riittävyyttä. Vuosikatteeseen lasketaan toimintakate, verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut. Iin kunnan vuosikate pieneni edellisestä vuodesta kolmetuhatta euroa. Vuoden 214 vuosikate oli 4,249 milj. euroa, joka kattaa poistot 183,25 %:a. Tunnusluku heikkeni hieman edellisestä vuodesta, mutta tunnusluvun arvo ollessa vähintään 1 % tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävä. Tällöin kuitenkin investointien pitäisi olla poistojen suuruiset. Iin kunnan investointitarve on kuitenkin useana vuonna ollut suurempi kuin poistojen määrä. Viime vuonna investoinnit ylittivät poistot,641 milj. eurolla. Iin kunnan poistosuunnitelma noudattaa kirjanpitolautakunnan antamaa uutta ohjeistusta. Rahoitustuottoihin kirjaan mm. lainojen korot. Viime vuoden korkokulut olivat,25 milj. euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Vuonna 213 kirjattiin muihin rahoitustuottoihin tulona Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kunnalle palauttama ylijäämä,391 milj. euroa. Tästä johtuen muut rahoitustuotot ovat tänä vuonna huomattavasti pienemmät kuin edellisenä vuonna. Tämän vuoden kertymä on,36 milj. euroa. Kaikkiaan rahoituskulut ovat,19 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 213. Tilikauden tulos ja ylijäämä Iin kunnan tilikauden tulos oli 1,816 milj. euroa ylijäämäinen, edellisenä vuonna tulos oli 2,73 milj. euroa. Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tilikauden poistot. Poistot vuonna 214 olivat 2,433 mil. euroa. Poistot nousivat edellisestä vuodesta,254 milj. euroa. Nousu joutui poistosuunnitelman muutoksesta ja siitä, että viime vuosina on valmistunut suuria investointeja. Kertaluotoisiin poistoihin kirjattiin arvottomaksi todettuja kohteita,114 milj. eurolla. Poistoeron vähennykseen kirjattiin,75 milj. euroa, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,891 milj. euroa.

15 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma osoittaa onko toiminnan ja investointien rahavirta ylijäämäinen vai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oma pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -8 Vaihto-omaisuuden muutos -7 1 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 829,9-519, Investointien tulorahoitus, % 136,18 33,31 Pääomamenojen tulorahoitus, % 6,45 21,68 Lainanhoitokate 1,8,67 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

16 16 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta osoittaa kuinka paljon kunta on pystynyt toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun nostamatta uutta lainaa. Tulorahoitus lasketaan vuosikatteesta, mukaan huomioidaan mahdolliset satunnaiset erät. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjauserät. Kunnan tulorahoitus v. 214 oli 4,272 milj. euroa. Tulorahoitusta kertyi,373 milj.euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Investointien rahavirta koostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista ja myyntituloista. Kunnan v. 214 nettoinvestointimenot olivat 3, miljoonaa euroa, johon sisältyy vesiliikelaitoksen nettoinvestoinnit,26 miljoonaa euroa. Investointeja käsitellään tarkemmin luvussa 2. Talousarvon toteutuminen. Toiminnan ja investointien rahavirta oli n. 1,2 milj euroa ylijäämäinen. Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä ilmaisee positiivisena sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja kassan vahvistamiseen. Vuonna 213 toiminnan ja investointien rahavirran kertymä oli positiivinen, joka osoitti että investointeja on katettu lainanotolla. Investointien tulorahoitus-prosentti tunnusluku osoittaa, että investoinnit pystyttiin kattamaan tulorahoituksella. Rahoituksen rahavirta Uutta lainaa nostettiin 4, miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 3,9 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia lainoja oli vuoden vaihteessa 2,3 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näin ollen kunnan nettolainanotto osoittaa ettei uutta lainaa otettu vaan maksettiin lainoja vähemmäksi 2,182 miljoonaa euroa. Lainan hoitokate oli tilikaudella 1,8. Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on tyydyttävä, kun tunnusluvun arvo on alle kahden. Tulorahoitus on riittävä lainojen hoitoon, kun tunnusluvun arvo on yli 1 tai suurempi. Kassavarojen muutos Rahavarat vähenivät vuoden alusta,915 miljoonaa euroa. Kassan riittävyys päivässä tunnusluku kertoo kuin monen päivän kassasta maksut voidaan kattaa vuoden viimeisen päivän rahavaroilla.

17 Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoitusaseman rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikauden aikana tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

18 Kunnan kokonaistulot ja menot TULOT Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä 1 % ,65 47,21 41,23,,6 23, ,3,7 4-5, 6,23-7, , % ,46 -,1,65, , ,65-3, , % Iin kunnan kokonaistulojen määrä (toimintatulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot, lainannosto) vuonna 214 oli yhteensä 64,19 milj. euroa. Kokonaistuottojen määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 4,56 milj. euroa. Verotulot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 milj. euroa ja valtionosuudet,225 milj. euroa. Iin kunnan kokonaismenot olivat 65,174 milj. euroa, jotka laskivat edellisestä vuodesta 4,5 %:a. Suurimmat toimintamenojen menojen kasvut olivat palvelujen ostoissa 7,6 % euroina nousu oli 2,5 milj euroa ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa kasvu oli yhtä suuri 7,6 %, joka on euroina,245 milj. euroa.

19 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä yhdistely konsernitilinpäätökseen yhdistelty (kpl) ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät Osakkuusyhteisöt Muut omistusyhteysyhteisöt yhteensä Konsernin toiminnan ohjaus Iin kunnan konserniohjaus on keskitetty kunnanhallitukselle ja vuoden 214 aikana kunnanhallitus on kutsunut tytäryhtiöiden toimitusjohtajat tavoite- ja tuloskeskusteluun Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Iilaakso Oy:n tilinpäätös osoittaa :n tappiota, joka johtuu toimitilojen vajaakäytöstä. Elinkeinostrategian linjausten mukaisesti elinkeinojen kehittämistoiminta ja kuntamarkkinointi on keskitetty Micropolis Oy:öön ja Iilaakso Oy toimii kiinteistöyhtiönä. Kuivaniemen Merihelmi Oy ajautui loppu vuodesta taloudellisiin vaikeuksiin maksamattomien vuokrien tähden ja kunnanhallitus päätti omistajaohjauslinjauksena Kuivaniemen Merihelmi Oy.n sulauttamisesta Iilaakso Oy:öön.

20 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Iin kunnan konsernin tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,8 56,14 141,23 754,45 132,72 689, Tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Toimintakate Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2015

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2015 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2015 Kunnanhallitus 29.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. Toimintakertomus 3 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 135 07.04.2009 Kunnanhallitus 221 16.06.2009 Kunnanhallitus 243 29.06.2009 Kunnanvaltuusto 86 29.06.2009 Iin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2008 570/02/55/2008 Khall 135 Kuntalain

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus Vantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 23.3.2015 Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2013 2012 2011 2010 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 249,1 229,3 218,1 208,9 182,9 Valmistus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot