Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

2 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito 14 Rocks 18 Solutions 20 International 22 Yritysvastuu 24 Tilinpäätös 32 Hallinto ja johto 53 Tapahtumat Organisaatio 60 Toimipaikat 61 2 VUOSIKERTOMUS 2008

3 Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka haluaa tehdä elinympäristöstä toimivamman. Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottaa liikenteen asiantuntijapalveluja sekä ajantasaisia liikennetietopalveluja liikkujille. Destian palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Olipa kyse toimivasta liike- tai teollisuusympäristöstä, kaivoshankkeesta, liikenneväylien toteuttamisesta ja ylläpidosta tai energiaratkaisusta, Destia on oikea kumppani. DESTIA LYHYESTI Destia Toimivampi maailma DESTIA 1

4 Destia vuonna 2008 Destian asiakkaita ovat teollisuus- ja liikeyritykset, kunnat ja kaupungit sekä valtionhallinnon organisaatiot. Kattavan toimipaikkaverkon avulla Destia on aina lähellä asiakasta Suomessa ja lähialueilla. Destia-konsernin liikevaihto on noin 720 miljoonaa euroa. Se on Suomen markkinajohtaja infra-alalla. Destia-konserni koostuu emoyhtiö Destia Oy:stä ja tytäryhtiöistä. Henkilöstöä Destiassa on noin Destia on osaajien talo, jossa on hyvä henki ja infra-alan laajimmat mahdollisuudet hyödyntää osaamista. Konsernin liikevaihto liiketoiminnoittain Konsultti palvelut 3,9 % 1,3 % Kansainvälinen ja muu liiketoiminta Hoito- ja lauttapal velut 28,5 % 66,3 % Rakentaminen Konsernin henkilöstö liiketoiminnoittain Kansainvälinen ja muu liiketoiminta 7,1 % 2,9 % Konsernitoiminnot Konsultti palvelut 16,9 % Hoito- ja lauttapal velut 26,9 % 46,2 % Rakentaminen 2 VUOSIKERTOMUS 2008

5 Liiketoiminnat Rakentaminen Rakentamisen liiketoiminta sisältää rakentamista, sillankorjausta, päällysteja tiemerkintäpalveluita sekä kiviainestoimintaa. Rakennusliiketoimintaa on Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. Rakentamiseen sisältyy myös erikoisrakentamista, joka koostuu isoista sekä suunnittelun että toteutuksen sisältävistä ns. ST-projekteista. Lisäksi liiketoimintaryhmä rakentaa vaativia siltoja sekä toteuttaa energiainfra-, kallio- ja ratarakentamista. Osuus konsernin liikevaihdosta Milj. euroa 475,5 DESTIA VUONNA 2008 Hoito- ja lauttapalvelut Hoito- ja lauttapalveluiden liiketoiminta sisältää hoidon ja kunnossapidon alueurakat, pienrakentamisen, lauttapalvelut sekä kelikeskus- ja kalustotoiminnot. Osuus konsernin liikevaihdosta Milj. euroa 204,1 Konsulttipalvelut Konsulttipalvelut sisältävät infrarakentamisen suunnittelu-, geo-, mittausja asiantuntijapalveluita. Osuus konsernin liikevaihdosta Milj. euroa 28,3 Kansainvälinen ja muu liiketoiminta Destian kansainvälinen toiminta sisältää rakentamista, hoitoa ja ylläpitoa Itämeren alueella, toistaiseksi pääasiassa Virossa. Muuhun liiketoimintaan kuuluu mm. Destia Traffi c -liikenteen tietopalvelut. Osuus konsernin liikevaihdosta Milj. euroa 9,2 Keskeiset tunnusluvut MILJ. EUR Konserni Destia Oy Liikevaihto 717,1 649,0 Liikevoitto 19,3 15,2 % liikevaihdosta 2,7 2,3 Tilikauden voitto 10,4 9,2 % liikevaihdosta 1,5 1,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,7 15,4 Omavaraisuusaste, % 33,4 35,5 Investoinnit, % liikevaihdosta 9,3 7,4 Henkilöstö keskimäärin DESTIA 3

6 Strategia Kannattavuuden parantaminen Kasvu Kansainvälistyminen Strategian toteutus vuonna 2008 Kannattavuuden parantaminen Destian työkanta oli hyvä ja yhtiö pystyi suuntaamaan toimintaansa kohteisiin, joissa sen osaaminen on vahvinta ja toiminta sen vuoksi tuloksellisinta. Konsernin yhtenäisten toimintatapojen käyttöönottoa ja työprosessien tehostamista jatkettiin. Työ jatkuu vuonna 2009, ja tavoitteena on saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Työkoneautomaatiota otettiin käyttöön useilla työmailla. Mahdollistamalla työn etenemisen tarkalla seurannalla työkoneen sisältä työkoneautomaatio nopeuttaa työntekoa ja parantaa sen laatua. Destia on Suomessa edelläkävijä työkoneautomaation hyödyntämisessä. Eräiden yksiköiden toimintaa uudelleen organisoimalla saatiin aikaan tehokkuutta ja merkittäviä kustannussäästöjä. Yhtiön kasvu saavutettiin pääosin olemassa olevilla resursseilla. Arvot Tavoitteisiin rehdisti, rohkeasti ja taidolla. Visio 2011 Destia on johtava infra-alan palveluyritys Suomessa ja vahva toimija Itämeren alueella. Eettiset toimintaperiaatateet Vastuu yhteiskunnalle; kestävän kehityksen vaatimukset, elinkaariajattelu ja kriisivalmiuksien ylläpito Lakien, sopimusten ja yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattaminen Ympäristömyönteinen toiminta Viestiminen ennakoiden, avoimesti, luotettavasti ja nopeasti 4 VUOSIKERTOMUS 2008

7 k STRATEGIA Kasvu Destian kasvu oli pääosin orgaanista, mutta myös yrityskauppoja tehtiin. Huhtikuussa Destia osti oululaisen Maarakennus Jaara Oy:n. Kauppa vahvisti Destian asemaa ja resursseja erityisesti Pohjois-Suomen infra-alan markkinoilla. Lokakuussa Destia osti 51 prosenttia infrakonsultointiyritys Finnroad Oy:n osakekannasta, minkä jälkeen se omistaa koko osakekannan. Yrityskauppa laajensi Destian projektinjohto- ja konsulttipalveluiden tarjontaa Suomessa ja kansainvälisesti. Destian kasvualueita ovat mm. kaivosteollisuus ja uudet liiketoimintaalueet, joihin panostettiin vuoden aikana. Vauhdittaakseen kasvustrategiansa toteutumista Destia uudisti organisaatiotaan. Erikoisrakentaminen ja Rakentaminen yhdistettiin Infrarakentaminen-liiketoimintaryhmäksi ja Hoito- ja lauttapalvelut -liiketoimintaryhmän nimi muutettiin Infrahoito-liiketoimintaryhmäksi. Nämä liiketoimintaryhmät, joiden toiminnasta tulee tällä hetkellä valtaosa Destian liikevaihdosta, keskittävät jatkossa kehittämispanostuksensa kannattavuuden parantamiseen. Konserniin perustettiin kaksi uutta liiketoimintaryhmää, Solutions ja Rocks, jotka ovat jatkossa yhtiön kasvukärkiä, kansainvälisen toiminnan lisäksi. Kansainvälinen toiminta -liiketoimintaryhmän nimi muutettiin International-liiketoimintaryhmäksi. Uuden organisaation mukainen toiminta alkoi vuoden 2009 alussa. Kansainvälistyminen Destian kansainvälistyminen on vasta alku vaiheessa. Vuoden 2008 aikana jatkettiin valmisteluja kansainvälisten toimintojen laajentamiseksi. Virossa toiminnot keskitettiin Destia Eesti AS:an ja Norjassa Destian uuteen tytäryritykseen, Destia Norge AS:an. Liikenneinformaatiota loppukäyttäjille tuotta va Destia Traffi c laajensi toimintaansa Pohjoismaihin, Baltiaan, Puolaan ja Venäjälle. Destian tunnettuus on lisääntynyt Suomen lisäksi myös Itämeren alueen asiakaskentässä. Strategia 2011 Strategian suuntaviivat Kannattavuuden parantaminen Kasvu ja kansainvälistyminen Tavoitteet Liikevoitto 5,5 % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto 20 % Liikevaihdon kannattava kasvu Yksityisen sektorin projektien osuuden kasvattaminen Tilanne vuoden 2008 lopussa Liikevoitto 2,7 % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto 15,7 % Liikevaihto 717 milj. eur Liiketoimintaryhmien kehittämisen painopisteet Kannattavuus Infrarakentaminen Infrahoito Kasvu Rocks Solutions Kansainvälistyminen International DESTIA 5

8 Tavoitteenamme on luoda Destiasta vahvaa tulosta tekevä, kansainvälinen yhtiö, jota arvostetaan alan johtavana toimijana. Jukka Laaksovirta toimitusjohtaja Destia Oy:n ensimmäinen toimintavuosi Suuria muutoshankkeita käynnistettiin Destia Oy aloitti toimintansa , kun Tieliikelaitos yhtiöitettiin valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Yhtiöittämisen tavoitteena oli luoda Destialle mahdollisimman hyvät edellytykset kilpailla tehokkaasti markkinoilla, parantaa kannattavuuttaan ja kasvattaa liiketoimintaansa. Meidän tehtävänämme on nyt luoda Destiasta vahvaa tulosta tekevä, kansainvälinen yhtiö, jota sekä asiakkaamme että henkilöstömme arvostavat alamme johtavana toimijana. Olemme ottaneet haasteen vastaan ja ryhtyneet laajalla rintamalla kehittämään Destian toimintaa. Vuosi 2008 olikin meille mittavien muutoshankkeiden käynnistämisen vuosi. Muutostyötämme ohjaa visiomme, jotka asettaa tavoitteeksemme tehdä Destiasta johtava infra-alan palveluyritys Suomessa ja vahva toimija Itämeren alueella. Tämä edellyttää meiltä sekä toimintamme kannattavuuden parantamista että kasvua niin kotimaassa kuin naapurimaidenkin markkinoilla. Organisaatiouudistus vauhdittamaan strategian toteuttamista Yksi vuoden 2008 aikana tekemistämme merkittävistä päätöksistä oli organisaatiorakenteemme uudistaminen. Perustimme konserniin kaksi uutta liiketoimintaryhmää, Solutions ja Rocks, joilla on jatkossa päävastuu tavoittelemamme kasvun saavuttamisesta. Lisäksi yhdistimme rakentamisen palvelumme Infrarakentaminen-liiketoimintaryhmäksi sekä muutimme Hoito- ja lauttapalvelujen nimen Infrahoito-liiketoimintaryhmäksi. Nämä kaksi pääosin kotimaan markkinoilla toimivaa 6 VUOSIKERTOMUS 2008

9 liiketoimintaryhmää tuovat tällä hetkellä valtaosan liikevaihdostamme. Toimintansa volyymin säilyttämisen ohella ne pyrkivät jatkossa erityisesti parantamaan kannattavuuttaan. Kansainvälinen toiminta -liketoimintaryhmän nimi muut - tui International-liiketoimintaryhmäksi, johon keskitämme kansainvälistymishankkeemme. Uskomme, että liiketoimintaryhmien toimintakenttien ja tavoitteiden selkiyttäminen tukee jatkossa työtämme strategiamme toteuttamiseksi. Uuden organisaation mukainen toiminta käynnistyy vuoden 2009 alussa. Vahvistamme tuloksenteon kulttuuria Kaikkien uudistusten onnistumisen edellytys on se, että saadaan aikaan muutos ihmisten asenteissa ja toimintatavoissa. Näin on laita myös Destiassa. Voimme yltää tavoitteisiimme vain, jos koko henkilöstömme tahtotila ja toiminta suuntautuvat entistä määrätietoisemmin hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamiseen kaikessa toiminnassamme. Organisaationa voimme tukea tuloksenteon kulttuuria kehittämällä sellaisia toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja, jotka helpottavat ja tehostavat henkilöstömme työtä, kannustavat heitä kehittämään osaamistaan sekä palkitsevat heitä hyvistä suorituksista. Jatkoimme ja käynnistimme vuoden 2008 aikana useita näihin asioihin liittyviä kehityshankkeita. Niistä keskeiset olivat konsernin yhteisen toimintajärjestelmän jatkokehittäminen, hankintojen ja tuotannonsuunnittelun tehostaminen sekä laaja henkilöstötoimintojen uudistus. Osaamista kehitettävä jatkuvasti Menestyäksemme yhä kiristyvässä kilpailussa meidän on panostettava osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä kouluttamalla nykyistä henkilöstöämme että rekrytoimalla uutta, osaavaa henkilöstöä. Yksi vuoden 2008 tärkeistä osaamisen kehittämiseen liittyvistä hankkeistamme oli nykyisen osaamispääomamme kartoitus. Osana tätä työtä toteutimme ensimmäistä kertaa liiketoimintaryhmien avainhenkilöiden parissa katsauksen, jolla selvitimme, millaista osaamista ja kehityspotentiaalia tässä henkilöstöryhmässä on tulevia tarpeitamme silmällä pitäen. Henkilöstökatsaus, jonka toteutamme jatkossa säännöllisesti, auttaa meitä löytämään eri tehtäviin niihin kaikkein sopivimmat henkilöt ja tukee meitä johdon seuraajasuunnittelussa. Olemme myös määritelleet ne ydinpätevyydet, joita jatkossa tarvitsemme liiketoimintamme strategianmukaisessa kehittämisessä. Lähitulevaisuudessa keskitämme osaamisen kehittämisen ennen kaikkea asiakkuuksien hallintaan, myyntiin ja myynnin johtamiseen. Kartutamme osaamistamme aktiivisesti myös rekrytointien kautta. Saadaksemme palvelukseemme uusia ammattilaisia ja kehittääksemme yrityskuvaamme toteutimme alkuvuonna Tosi Toimet -työnantajamielikuvakampanjan. Kampanja oli alkulaukaus pitkäkestoiselle yritysja työnantajamielikuvaohjelmallemme, jolla haluamme kertoa tarjoavamme infra-alan ammattilaisille maamme laajimmat mahdollisuudet hyödyntää ja kehittää osaamistaan. Loppuvuonna työntekijämarkkinoilla pitkään vallinnut kireä tilanne helpottui talouden käännyttyä laskusuhdanteeseen, ja onnistuimme saamaan palvelukseemme lisää erittäin osaavaa uutta henkilöstöä. Vuoden 2008 kehitys myönteistä Vuonna 2008 liikevaihtomme kehittyi hyvin ja liikevoittomme oli selkeästi parempi kuin Tieliikelaitoskonsernilla edellisvuonna. Perusliiketoiminnassamme, rakentamisessa, hoito- ja lauttapalveluissa sekä konsulttipalveluissa, pystyimme alkuvuoden kustannusten noususta huolimatta parantamaan kannattavuuttamme. Uusista liiketoiminnoistamme myönteisesti kehittyi Destia Traffi c, jonka ajantasaista liikennetietoa myytiin eri käyttäjäryhmille Suomessa sekä useissa muissa Itämeren alueen maissa. Kansainvälinen toimintamme ei kehittynyt toivomallamme tavalla johtuen lähinnä Viron toimintaympäristön haasteellisuudesta. Liikevaihtomme kasvu oli pääosin orgaanista. Toteutimme kasvustrategiaamme myös ostamalla 80 prosenttia oululaisen Maarakennus Jaara Oy:n osakekannasta sekä loput infrakonsultointiyritys Finnroad Oy:n osakekannasta, josta olimme aiemmin omistaneet 49 prosenttia. Nämä yrityskaupat vahvistavat asemaamme sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Destian tähtäin yli laskusuhdanteen Vuoden 2008 loppuun mennessä USA:sta alkaneen rahoituskriisin vaikutukset levisivät koko globaaliin talouteen, mikä heikensi sekä kulutus- että investointikysyntää ja käänsi talouskehityksen laskuun kaikkialla maailmassa. Suhdannekäänne alkoi näkyä myös Suomen infrarakentamisessa kesällä ja alkusyksystä. Toimialan työkanta oli kuitenkin vielä vuoden vaihteessa melko hyvällä tasolla. Nopeasti heikentyvä taloustilanne lisää jatkossa kilpailua hankkeista ja heikentää yritysten kannattavuutta hintakilpailun kautta. Valtiolta odotettavissa olevat elvytystoimenpiteet tasa painottavat toisaalta tilannetta, joten toimialan jatkonäkymät säilyvät kohtuullisina. Jatkossa Destia pyrkii kasvattamaan teollisuuden ja kaupan osuutta liiketoiminnastaan sekä nostamaan palvelujensa jalostusarvoa. Korkeampaan jalostuasarvoon pääsemme yhdistämällä eri puolilla konserniamme olevaa osaamista laajoiksi kokonaisratkaisuiksi. Esimerkki tällaisista ratkaisuista on tuulivoiman rakentaminen. Monipuolisen osaamisemme ansiosta voimme tarjota tuulivoimapuistoprojekteja avaimet käteen -periaatteella vastaten niiden elinkaaren kaikista palveluista maaperäkartoituksista aina kunnossapitoon ja seurantatutkimuksiin asti. Rakentaessamme lisää tällaisia kokonaiskonsepteja konsernimme sisäisen yhteistyön kehittäminen on avainasemassa, ja panostamme siihen voimakkaasti. Maantieteellisesti toimintamme laajentamisen painopiste on lähitulevaisuudessa Venäjällä. Vuoden 2008 aikana loimme valmiuden toiminnan käynnistämiseen siellä, ja rakentaminen alkaa vuonna Jatkamme toimintamme kannattavuuden parantamista sekä kasvun ja kansainvälistymisen edellytysten luomista. Perinteisen maanrakennustoimintamme rinnalla laajennamme edelleen kaivosteollisuuden infrarakentamisen, ratarakentamisen, energiainfran ja liikenteen tietopalvelujamme. Suuret muutoksemme ja kehityshankkeemme ovat vaatineet paljon henkilökunnaltamme. Tahdon esittää heille parhaimmat kiitokseni siitä sitoutuneisuudesta, jolla he ovat työskennelleet yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kiitän lämpimästi myös asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme rakentavasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Jukka Laaksovirta toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS DESTIA 7

10 Infra-alan kehitys edelleen vakaata Maa- ja vesirakentamisen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2008 oli 5,5 miljardia euroa. Vuonna 2008 alan markkinat kasvoivat edelleen 3 %, vaikka globaalin taloustilanteen heikentyminen keväästä 2008 lähtien alkoikin jo loppuvuonna näkyä toimialalla. Yleisesti suurimmat muutokset rakentamisen sektorissa tapahtuivat toimitila- ja asuntorakentamisessa, joissa uusien kohteiden aloitusmäärät laskivat koko vuoden 2008 ajan. Maa- ja vesirakentamisen kehitys on usean vuoden ajan ollut suhteellisen vakaata. Uusi henkilöstöstrategia valmistui Alkuvuonna, kun markkinatilanne ja kasvunäkymät vaikuttivat vielä hyvin positiivisilta, infra-alan merkittävimmäksi uhkatekijäksi nähtiin pula henkilöstöresursseista. Erityisesti osaavia projektipäälliköitä oli markkinoilla riittämättömästi, mikä aiheutti tämän henkilöstöryhmän siirtymistä yrityksestä toiseen ja palkkatason nousua. Kansainvälisen rahoituskriisin leviäminen Eurooppaan ja Suomeen nosti yritysten rahoituskustannuksia ja vaikeutti rahoituksen saatavuutta, mikä viivästytti investointihankkeita ja johti myöhemmin kysynnän voimakkaaseen vähentymiseen tietyillä rakentamisen alueilla. Etenkin asunto- sekä liike- ja toimistorakentamisessa, joiden rahoitus ja kysyntä tulevat lähes kokonaan yksityiseltä sektorilta, tämä kehitys aiheutti mittavia lomautuksia ja irtisanomisia. Alan henkilöstöresurssien saatavuus on parantunut merkittävästi. Myös koulutusta infra-alan tehtäviin, kuten esimerkiksi rakennusmestariksi, on lisätty. Tämä parantaa jatkossa henkilöstöresurssien saatavuutta edelleen. Infrahankkeisiin taloustilanteen heikentyminen ei ole toistaiseksi vaikuttanut yhtä merkittävästi kuin moniin muihin investointeihin, koska julkiset hankkeet ovat käynnistyneet alkuperäisten aikataulujensa mukaisesti. Heikon suhdannetilanteen helpottamiseksi valtiolta on saatu vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarvioissa liikenteen elvytysohjelman hankkeita perustienpitoon, perusradanpitoon, lentoasemien kehittämiseen sekä erilaisiin tie-, vesi- ja ratahankkeisiin yhteensä noin 350 miljoonaa euroa. Hankkeita toteutetaan vuoden 2009 alusta vuoteen 2013 saakka. Merkittävimmät maanrakennusalan kustannuserät ovat bitumi, teräs, erilaiset puutuotteet, maa-ainekset sekä muut öljypohjaiset tuotteet kuten polttoaineet ja muovituotteet. Alan kustannusten muutokset olivat suuria vuonna Vuoden ensimmäisellä puoliskolla teräksen, öljytuotteiden ja maa-ainesten hinnat kohosivat voimakkaasti, mikä nosti rakentamisen kustannuksia. Talouskriisin myötä loppukesästä alkaen sekä nämä hinnat että korot laskivat nopeasti. Tämä ei heikon kysyntätilanteen takia kuitenkaan vielä elvyttänyt yksityisiä rakennusinvestointeja. Maanrakennusalan kokonaiskustannukset vuonna 2008 nousivat 2,1 %. Kustannusten vuosimuutos vaihteli päällysteiden 11,3%:sta maarakenteiden 5,9 %:in. Kustannusten nousuun vaikutti myös henkilöstökustannusten voimakas nousu. Suhdannekäänne ja rahoitusongelmat kiristävät kilpailua Suomen infra-alan kilpailijakenttä muodostuu suurista kansainvälisistä, laajoja palvelukokonaisuuksia tarjoavista yhtiöistä, tietyille osa-alueille erikoistuneista valtakunnallisesti toimivista keskisuurista yrityksistä sekä pienistä alueellisesti toimivista yrityksistä. Destian lisäksi keskeisiä suuria toimijoita Suomen markkinoilla ovat Lemminkäinen, Skanska, YIT, NCC ja VR Rata. Lisäksi keskisuuria infra-alan toimijoita ovat mm. Kesälahden Maansiirto, Niska & Nyyssönen ja Soraset. Asuntorakentamisen romahdettua suhdannekäänteen myötä rakentamisen painopiste on siirtynyt infrahankkeisiin, ja myös asuntorakentajat ovat tulleet mukaan infrapuolen tarjouskilpailuihin. Vaikka julkisen sektorin investointitaso on säilynyt ennallaan, tämä kehitys on kiristänyt kilpailua. Rahoituskriisi on vaikuttanut merkittävästi myös rakennusliikkeiden rahoituksen hintaan ja saatavuuteen, mikä on entisestään kasvattanut kassavirran merkitystä näille yrityksille ja näin lisännyt hintakilpailua urakkatarjouksissa. Suomessa vuonna 2007 toimintansa aloittanut virolainen hoitopalveluyhtiö AS Teho joutui vuonna 2008 vetäytymään maan markkinoilta. Yhtiön hoitamat viisi Tiehallinnon hoidon alueurakkaa jaettiin muille palvelutarjoajille. Vuoden 2008 lopussa alueurakat jakautuivat lukumääräisesti seuraavasti: Destia 71 %, YIT 17 %, NCC Roads 6 %, Koillistie Määttä 4 % ja Savon Kuljetus 2 %. Infrarakentamisen arvo Suomessa 2008 Ympäristö ja muu 15 % Energiahuolto 15 % Vesihuolto 9 % Maanrakennuskustannusindeksin vuosimuutos % 16 % Tiet Tietoliikenneverkostot 12 % 11 % Radat Lentokentät 1 % 3% Vesiväylät % Kadut LÄHDE: Maa- ja vesirakentamisen näkymät 2/2008, VTT, syyskuu LÄHDE: Maa- ja vesirakentamisen näkymät 2/2008, VTT, syyskuu VUOSIKERTOMUS 2008

11 Suhdannekäänteen myötä rakentamisen painopiste on siirtynyt infrahankkeisiin. Alan suurimpien toimijoiden osavuosikatsaustietojen perusteella infra-alan yritysten tilauskannat olivat edelleen vuoden 2008 lopulla historiallisesti katsottuna vahvoja. Kansainvälistyminen, turvallisuus ja toiminnan tehostaminen lähivuosien keskeiset kehitysteemat Jatkossa pohjoismaisten infra-alan yhtiöiden kasvuhankkeiden painopiste on kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti Venäjän suuret investoinnit houkuttelevat maahan ulkomaisia toimijoita. Työmaiden turvallisuuden parantaminen on tullut entistäkin tärkeämmäksi, kun osa suurista asiakkaista korostaa työturvallisuuden merkitystä urakoitsijaa valitessaan. Myös menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää erinomaisia tuloksia työturvallisuuden ylläpidossa. Koneautomaation käyttöönotto on Suomessa käynnistynyt viime vuosina ja yleistyy jatkossa nopeasti. Automaatio parantaa työn tuottavuutta ja laatua sekä optimoi materiaalien käytön. Ekologisuuden merkitys sekä infa-alan yritysten omissa toimintatavoissa että liiketoimintaaihiona on korostunut ympäristöön liittyvän lainsäädännön kiristyessä ja yleisen asenneilmaston muuttuessa entistä ympäristötietoisemmaksi. Ilmaston lämpenemisen torjunnassa tuulivoiman rakentaminen on Suomessa tärkeä painopistealue ydinvoiman lisärakentamisen rinnalla. Toiminnan tehostamisessa työprosessien kehittäminen on infra-alalla keskeisessä asemassa. Työmailla hukataan edelleen runsaasti aikaa ja materiaaleja, kun työprosessit ovat puutteellisesti suunniteltuja. Optimoimalla työvaiheiden kulku ja hankintojen ajoitus sekä kasvattamalla koneiden käyttöastetta töiden toteutuksen hukkaprosenttia voidaan pienentää huomattavasti ja näin saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Projektien työsuunnittelua parantava leanmenettely, jonka useat alan yritykset ovat ottaneet käyttöön, on yksi tärkeimmistä keinoista toiminnan tehostamisessa. Hoitohankkeissa jo laajasti käytettyjen monivuotisten sopimusten kaltaiset konseptit ovat yleistymässä myös rakentamispuolella niin, että valtio tai kunta ulkoistaa hankkeidensa rakentamisen ja ylläpidon pitkäaikaisella sopimuksella ulkopuoliselle palvelutarjoajalle. Infra-alan yrityksille tämä merkitsee toiminnan ennustettavuuden parantumista pitkäaikaisen tilauskannan lisääntyessä. Ylläpitohankkeissa jo aiemmin hyödynnetyn elinkaarimallin käyttö on vähitellen yleistymässä myös maa- ja vesirakentamispuolella, etenkin suurissa julkisen sektorin väylähankkeissa. Elinkaarimallilla tarkoitetaan rakentamisessa hyvin pitkää, vuoden jaksoa, jossa rakentaja vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Elinkaarihankkeen rahoitus haetaan markkinoilta, joko yksityisiltä tai institutionaalisilta rahoittajilta, jotka voivat toimia joko pääomasijoittajina tai velkarahoittajina. Vuodelle 2009 valtio on merkinnyt elinkaarihankkeiksi Seinäjoen radan parannuksen osuudella Kokkola Ylivieska sekä E 18-tiehankkeen osuuden Koskenkylä Kotka. Elinkaarimallin käyttö voi edistää infrahankkeiden eteenpäin viemistä budjettiraamista tai yksittäisten rahoittajien tilanteesta riippumatta, koska sen kautta voidaan tasata investointien sitoman pääoman määrää eri vuosille. Infrarakennushankkeet ovat konkreettisia sijoituskohteita ja siksi ne ovat herättäneet kiinnostusta myös sijoittajien keskuudessa. Rakentajien kannalta hankkeiden tasainen aloittaminen on resurssien suunnittelun ja ylläpidon kannalta erityisen tärkeätä. Suomeen suunnitteilla olevat kaivoshankkeet, valtion energiapolitiikassaan tukema tuulivoiman rakentaminen sekä suuret ratahankkeet, kuten pääkaupunkiseudun Kehärata ja Länsimetro, luovat lähivuosina infrarakentajille merkittäviä uusia työmahdollisuuksia. Taantuma vaikuttaa jatkossa niin infrarakentamisen kuin muidenkin toimialojen tulevaisuudennäkymiin. Taantuman syvyys ja pituus ratkaisevat, miten merkittäviksi vaikutukset muodostuvat alalla. Rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen ja kohonnut hinta ovat selvästi heikentäneet varsinkin yksityisen sektorin investointisuunnitelmien toteutusmahdollisuuksia, tai ainakin siirtäneet niiden toteuttamista. Kilpailu alkavista hankkeista kiristynee jatkossa. VTT:n julkaisemassa suhdanneraportissa ennustetaan maa- ja vesirakennusalan kasvun olevan Suomessa 3 prosenttia vuonna TOIMINTAYMPÄRISTÖ DESTIA 9

12 Monipuolinen infrarakentamisen osaaja Infrarakentaminen-liiketoimintaryhmän palveluihin kuuluvat perusrakentaminen, päällystystyöt, laajat ST (suunnittele ja toteuta) -projektit, sillanrakentaminen ja -korjaus sekä energiainfran rakentaminen. Kattavan osaamisensa, laajan palveluvalikoimansa ja pitkän kokemuksensa ansiosta Destia on suurin infrarakentamispalvelujen tuottaja Suomessa. Suomen lisäksi Destia tarjoaa infrarakentamispalveluja myös Pohjois-Ruotsissa ja -Norjassa. Suurin yksittäinen Infrarakentaminenliiketoimintaryhmän asiakas on Tiehallinto, jonka osuus liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on noin puolet. Muita asiakasryhmiä ovat RHK (Ratahallintokeskus), muut valtion virastot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuusyritykset, joiden osuus on kasvussa. Infrarakentamispalveluiden kilpailijakenttään kuuluu sekä suuria kansainvälisiä ja valtakunnallisia että pienempiä alueellisia ja paikallisia toimijoita projektin koosta, luonteesta ja sijaintipaikasta riippuen. Monipuolisen osaamisensa ja vahvojen 10 VUOSIKERTOMUS 2008

13 VÄYLÄRAKENTAMINEN SILLANRAKENTAMINEN 2009 ALUSSA HENKILÖSTÖ ENERGIAINFRA 234 YMPÄRISTÖ- RAKENTAMINEN PÄÄLLYSTEPALVELUT SUUNNITTELE JA TOTEUTA -PROJEKTIT INFRARAKENTAMINEN Osuus konsernin henkilöstöstä vuoden 2009 alussa 32,8 % resurssiensa ansiosta Destia pystyy toteuttamaan suuria ja vaativia hankkeita, jotka sisältävät rakentamisen lisäksi myös suunnittelua. Hankkeet toteutetaan tehokkaalla projektilähtöisellä toimintatavalla, jossa omaan osaavaan projektinhallintaan sekä suunnittelu- ja rakentamispalveluihin yhdistetään laajat alihankintapalvelut ja materiaaliostot. Työkanta hyvällä tasolla vuonna 2008 Infrarakentamisen taloudellinen kehitys oli myönteistä vuonna Liiketoimintaryhmän vuotta 2009 koskeva tilauskanta vuoden 2008 lopussa oli 135 milj.euroa. Erityisen hyvä oli päällystystöiden tilauskanta, mikä johtui siitä, että Destia voitti vuonna DESTIA 11

14 2008 kaikki Tiehallinnon pitkäaikaiset päällystämisen ylläpitourakat. Esimerkiksi Koillismaalla ylläpitosopimus ulottuu vuoteen 2022 asti. Tärkein vuoden aikana toteutettu investointi oli oululaisen Maarakennus Jaara Oy:n osto. Yrityskauppa antaa Destialle entistä paremmat mahdollisuudet osallistua hankkeisiin niin Pohjois-Suomen alueella kuin muualla Suomessa, ja sen myötä yhtiön infrarakentamisen palvelut laajentuivat kattamaan myös vaativan pohja- ja vesistörakentamisen. Tiemerkintäliiketoiminta puolestaan myytiin vuoden loppupuolella. Vuoden 2008 suurin hanke oli Mt 100 Hakamäentie, jonka rakentaminen etenee aikataulussa. Vuoden aikana valmistuivat Tampereen läntisen kehätien kakkosvaihe sekä Kuopion Saaristokadun ja Rauman satamayhteyden rakentaminen. Vuonna 2007 aloitetun Lusi Hartola-tieosuuden ST-mallilla toteutettavat perusparannustyöt jatkuvat. Vuoden aikana käynnistyneitä merkittäviä hankkeita olivat ST-urakoina toteutettavat Vt 4:n parantaminen Kemin kohdalla ja Vt 4 Hännilänsalmen silta. Näiden kohteiden lisäksi Destia on toteuttanut ja toteuttamassa useita muita vaativia hankkeita, kuten Kulosaaren sillan vahvistamisen Helsingin kaupungille, kadunrakennustöitä Lohjan kaupungille, satamatöitä Haminan kaupungille ja satamalaitokselle, Kullasvaaran maanrakennustyöt RHK:lle, Lemposen teollisuusalueen Kangasalan kunnalle, Vt 3 Parkanon ohituskaistat Tiehallinnolle sekä Talvivaaran radan maanrakennustyöt Oy VR Rata Ab:lle. Työt Talvivaaran kaivoksessa Sotkamossa jatkuvat. Projektissa hyödynnetään monipuolisesti Destian suunnittelu- ja mittaus-, rakentamis- ja erikoisrakentamis- sekä hoitopalveluja. Vuonna 2008 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia Infrarakentaminen-liiketoimintaryhmän asiakasryhmien liikevaihto-osuuksissa, mutta pidemmällä tähtäimellä radanrakentamisen merkitys kasvaa sekä henkilö- ja tavarakuljetusliikenteen että kaivoshankkeiden radanrakennustöiden lisääntyessä. Työkoneautomaation käyttöönotto etenee Infrarakentamisen kehittämistoiminnan pääpaino vuonna 2008 oli rakentamis- ja päällystystoiminnan työkoneautomaatiossa. Automaatio parantaa työn tuottavuutta ja laatua sekä optimoi materiaalien käytön. Destia on Suomessa edelläkävijä tämän sisäänajovaiheessa olevan menetelmän hyödyntämisessä, ja kehittää sitä määrätietoisesti. Yhtiön tavoitteena on, että vuonna 2010 työkoneautomaatio on sillä normaalikäytössä kaikissa niissä töissä, joihin se soveltuu. Projektien työsuunnittelua parantavan Last Planner -menetelmän käyttöönotto on Destiassa pilotointivaiheessa. Menettely vähentää hukkaa ja parantaa projektiin osallistuvien säännöllistä vuorovaikutusta. Nykyisellään hukkaprosentti töiden toteutuksessa on jopa lähes 60. Last Planner -menetelmällä sitä voidaan pienentää merkittävästi, mikä luonnollisesti parantaa hankkeiden kannattavuutta. Destia tehostaa toimintaansa ja laajentaa palvelutarjontaansa Infrarakentajien työkanta oli vuonna 2008 vielä melko hyvällä tasolla. Rahoitusmarkkinoilla ja taloudessa tapahtuneet suuret muutokset aiheuttavat kuitenkin jatkossa epävarmuutta myös infra-alan tulevaisuuden näkymiin. Vaikka suuria väylä- ja ratahankkeita on suunnitteilla ja käynnistymässä lähivuosien aikana, niin tässä suhdannetilanteessa tarvitaan myös valtiovallan elvytystoimenpiteitä kuten siirrettyjen hankkeiden aikaistamista ja lisäpanostusta perustienpitoon ja kaivoshankkeisiin. Osana yleistä talouskasvun hiipumista rakentamisen kysyntä heikkenee erityisesti teollisuuden ja kaupan aloilla. Tasapainottaakseen kysynnän vähentymisen vaikutuksia Destia tehostaa asiakastyötään sekä laajentaa palvelutarjontaansa uusilla kokonaispalvelukonsepteilla mm. tuulivoimasektorille ja liikerakentamiseen. Panostusta kaivannaisteollisuuteen jatketaan. Konsernin strategisista tavoitteista Infrarakentaminen-liiketoimintaryhmä keskittyy ensisijaisesti toimintansa kannattavuuden parantamiseen. Kun alan hintataso ei taloustaantuman vuoksi lähivuosina nouse, tavoitteeseen pääsy edellyttää kustannustehokkuuden parantamista. Last Planner -menetelmän käyttöönoton lisäksi liiketoimintaryhmä pyrkii tähän tehostamalla ja keskittämällä hankintojaan. Kokonaisuudessaan Destian tavoitteena on yhteistyössä kumppaneidensa ja alihankkijoidensa kanssa olla infrarakentamisen suunnannäyttäjä, joka tarjoaa asiakkailleen alan johtavia ratkaisuja ja erinomaista palvelua. 12 VUOSIKERTOMUS

15 Suurimmat rakennushankkeet 2008 Suunnittele ja toteuta -projektit Mt 100 Hakamäentie, Uudenmaan tiepiiri Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, Hämeen tiepiiri Vt 4 parantaminen Kemin kohdalla, Lapin tiepiiri Vt 4 Lusi Hartola, Keski-Suomen tiepiiri Vt 4 Hännilänsalmen silta, Viitasaari, Keski-Suomen tiepiiri Vt 12 Rauman satamayhteys, Turun tiepiiri Karjaan läntinen ohikulkutie, Uudenmaan tiepiiri Niittukulman eritasoliittymä, Loimaan kaupunki Elinkaariurakat Vt 4 Lahti Lusi palvelusopimus/elinkaariurakka, Hämeen tiepiiri INFRARAKENTAMINEN Muut rakentamishankkeet Kulosaaren silta, Helsingin kaupunki Kullasvaaran maanrakennustyöt, Ratahallintokeskus Talvivaara, Talvivaara Projekti Oy Lemposen teollisuusalue, Kangasalan kunta Saaristokadun rakentaminen, Kuopion kaupunki Suomenoja-Leppävaara kaukolämpöjohto, Fortum Espoo Oyj Matkus 2. vaiheen rakentaminen, Kuopion kaupunki Vuosaaren satamarata, Uudenmaan tiepiiri Vt 3 Parkanon ohituskaistat Kadunrakennustyöt, Lohjan kaupunki Satamatyöt, Haminan kaupunki Vt 9 Hiidenmäen eritasoliittymä, Keski-Suomen tiepiiri Kaukaan biovoimalaitoksen maanrakennus- ja rakenneurakat, Kaukaan Voima Oy Päällystettyjen teiden ylläpitosopimukset Koillismaan alue Kaakkois-Suomen tiepiiri Yhteistoimintaurakka Savo-Karjalan tiepiiri Turvallisuusiltapäivä Destian suurprojekteilla työskenteleville Yhtenä turvallisuuden teemavuotensa tapahtumista Destia järjesti helmikuussa työturvallisuusiltapäivän kaikille Infrarakentamisen suurprojekteillaan oli yhdessä löytää keinoja työmaiden tapaturmataajuuden alentamiseen. Iltapäivän tuloksena kirjattiin tulostavoitteet työturvallisuuden toimintatapaohjeet suurprojekteille. Turvallisuusiltapäivä toi vahvasti esiin sen, että jokaisen työntekijän oma sitoutuneisuus työturvallisuuteen työturvallisuuden parantamisessa. Vuoden 2008 tulokset olivat erinomaisia: tapaturmataajuus Destian suurprojekteilla laski merkittävästi. työskenteleville työn- parantamiselle ja ja kurinalaisuus työssä tekijöille. Tavoitteena laadittiin yhtenäiset ovat tärkeimmät seikat Destian siirrettävä asfalttiasema palkittiin turvallisuudesta Destian vuonna 2002 käyttöönotettu siirrettävä asfalttiasema kilpaili Asfalttiliitto ry:n vuosittaisessa kilpailussa, jossa mitataan siirrettävien asfalttiasemien turvallisuutta. Se kilpaili samassa sarjassa kiinteiden asemien kanssa ja palkittiin sarjassa Destian asfalttiasema sai kautta aikojen parhaat siirrettävän aseman turvallisuuspisteet ja ylsi hyvin lähelle kiinteiden sekä kiinteiden että kunniamaininnalla. asemien tulosta. DESTIA 13

16 Liikenneväylien hoidon markkinajohtaja Destian Infrahoito-liiketoimintaryhmän palvelut kattavat liikenneväylien hoidon, maanrakennuspainotteisen pienrakentamisen, lauttapalvelut ja keli keskustoiminnan. Palveluja tarjotaan Tiehallinnolle, kuntasektorille ja teollisuudelle. Destialla on Suomessa pitkäaikaisin kokemus liikenneväylien hoidosta. Destialla on sekä liikenneväylien hoitopalveluissa että lauttapalveluissa erittäin vahva markkinaasema, jonka se on onnistunut säilyttämään, vaikka molempia markkinoita on vähitellen avattu kilpailulle. Hyvä menestys perustuu Destian pitkään kokemukseen, vahvaan alan osaamiseen ja paikallistietämykseen sekä mittaviin panostuksiin työmenetelmien ja -koneiden sekä palvelujen edelleen kehittämiseksi. Destia hallitsee liikenneväylien hoidon kaikissa sää- ja keliolosuhteissa Liikenneväylien hoitopalveluilla luodaan edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikenteelle kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. Destian hoitopalvelut kattavat talvihoidon, sorateiden ja siltojen hoidon sekä liikenneympäristön laajemman hoidon. Destia huolehtii asiakkaan kanssa sovituista palveluista kokonaisvaltaisesti laatuvastuuperiaatteella. Suomen vaihtelevien ja usein vaikeiden sääja keliolosuhteiden takia liikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta huolehtiminen on erityisen haasteellista talvella. Yleisten teiden talvihoidon laatuvaatimukset määrittelee Tiehallinto. Destian talvihoitopalveluihin kuuluvat liukkauden torjunta, lumen ja sohjon poisto, lumi- ja jääpolanteen tasaaminen sekä liikennemerkkien ja opasteiden puhdistaminen. Keliolosuhteiden ennakointi sekä toimenpiteiden valinta ja oikea-aikainen toteutus ovat tehokkaan talvihoidon edellytykset. Destian Kelikeskus yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen meteorologien kanssa päivystää 24 tuntia vuorokaudessa talven jokaisena päivänä. Hälytyspalvelujärjestelmä ennustaa sateet, sään muutokset sekä muut sää- ja kelioloihin vaikuttavat tekijät. Säämuutoksia ja kaluston liikkeitä seurataan reaaliaikaisesti, jolloin kunnossapitäjät voidaan hälyttää kohteisiin täsmälleen oikeaaikaisesti. Olosuhteiden ennustamisessa hyödynnetään mm. satelliitti- ja tutkakuvia, erilaisia 14 VUOSIKERTOMUS 2008

17 TALVIHOITO SORATEIDEN HOITO 2009 ALUSSA HENKILÖSTÖ JA KUNNOSTUS 234 LIIKENNEYMPÄRISTÖN HOITO SILTOJEN HOITO PIENRAKENTAMINEN ALUEURAKAT KELIKESKUSPALVELUT LAUTTAPALVELUT INFRAHOITO Osuus konsernin henkilöstöstä vuoden 2009 alussa 27,4 % DESTIA 15

18 ennustejärjestelmiä sekä tienkäyttäjien säähavaintoja. Ennakointi ehkäisee ajokelin heikkenemistä ja vähentää suolan käyttöä. Työtehtävien oikea ajoitus ja kaluston liikkumisen optimointi parantavat myös toiminnan kannattavuutta. Kelikeskus on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen konsepti, jota on kehitetty vuodesta 1990 lähtien. Destian suurin hoitopalvelujen asiakas on Tiehallinto, joka kilpailuttaa yleisten teiden hoidon ja ylläpidon alueellisina palvelusopimuksina. Palvelusopimusten kesto on tyypillisesti 5 7 vuotta. Destia tarjoaa hoito- ja kunnossapitopalveluja myös kunnille, mutta toistaiseksi vain pieni osa kun - tien hoitopalveluista kilpailutetaan ja ostetaan koko - naispalveluna ulkopuolisilta palvelutarjoajilta. Useimmat kunnat teettävät työn edelleen joko kokonaan omilla tuotanto-organisaatioillaan tai kuntajohtoisesti niin, että vain työkonekohtaisia alihankintapalveluja kilpailutetaan. Kuntien hoito- ja kunnossapitotöiden kokonaismarkkina on kuitenkin suuri, ja töiden avoin kilpailutus on yleistymässä vähitellen. Pienrakentamispalveluilla tehostetaan resurssien käyttöä Destian pienrakentamispalveluilla tarkoitetaan hoitotöiden projektijohdon toteutettavissa olevaa, maanrakennuspainotteista rakentamista, jossa voidaan käyttää hoito- ja kunnossapitotöiden kuljetus- ja tiehöyläkalustoa. Nämä työt ajoittuvat kesäkauteen. Käytännössä pienrakentamispalveluina on tehty esimerkiksi kelirikkoalttiiden sorateiden vahvistamista sekä pienten katuosuuksien, parkkipaikkojen ja terminaalialueiden rakentamista. Destia vastaa yleisen tieverkon lauttapalveluista Destian lauttapalvelut hoitaa Tiehallinnon toimeksiannosta liikennettä 40:llä yleisen tieverkon lauttareitillä. Destian lautat palvelevat sekä Järvi- että Meri-Suomen tienkäyttäjiä. Ne kuljettavat vuosittain noin 5 miljoonaa ajoneuvoa ja yli 10 miljoonaa matkustajaa. Maantielain mukaisesti lautat ovat osa yleistä tieverkkoa ja ovat siten tielläliikkujille maksuttomia. Lauttaliikenteen kokonaismarkkina Suomessa on noin 50 miljoonaa euroa, josta Destian markkinaosuus on yli puolet. Tiehallinnon yli 30 miljoonan euron lauttaliikenteen Destia on hoitanut toistaiseksi kokonaan kahta reittiä lukuun ottamatta. Tiehallinto on asteittain avaamassa lauttaliikenteen vapaaseen kilpailuun. Tiehallinnon lisäksi Destian asiakkaita ovat kunnat ja yksityistiekuntien lauttapaikat. Vahva asema Tiehallinnon alueurakoissa säilyi vuonna 2008 Vuonna 2008 Infrahoidon liiketoiminnan kannattavuus säilyi vakaana. Tilauskanta vuoden lopussa oli 415 miljoonaa euroa. Destia voitti vuonna 2008 seitsemän Tiehallinnon kilpailuttamaa kunnossapidon alueurakkaa. Lisäksi Destian hoitoon tuli kolme viidestä virolaisen AS Tehon aiemmin hoitamasta alue urakasta, kun yhtiö luopui toiminnastaan Suomessa. Destialla on nyt sopimukset yhteensä 59:stä Tiehallinnon alueurakasta. Sopimushinnoin mitattuna Destian markkinaosuus Tie hallinnon alueurakoista on 72 prosenttia. Vuonna 2009 kilpailutukseen tulee 15 yleisten teiden kunnossapidon alueurakkaa. Lisäksi Destialla on muiden asiakkaiden kanssa noin 30 talvihoitourakkaa eri puolilla Suomea. Työyhteenliittymä TYL E18 valitsi Destian E18 Muurla Lohja-moottoritieosuuden elinkaariprojektin hoitourakoitsijaksi. Sopimus kattaa kesä- ja talvihoitotyöt runsaan 50 kilometrin mittaisella urakkaosuudella koko 21 vuoden ylläpitojakson ajan vuoteen 2029 saakka. Kunnista liiketoimintaryhmän merkittävimmät asiakkaat vuonna 2008 olivat Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Nurmijärvi sekä teollisuudesta Rautaruukki Oyj Raahessa. Tavoitteena kannattavuuden parantaminen palveluja tehostamalla Koska Destian markkina-asema infrahoitosektorilla on vahva, tavoitteena on jatkossa markkina-aseman ylläpidon lisäksi parantaa toiminnan kannattavuutta tehostamalla palvelua. Viime vuosien kehittämistyön käytännön tuloksia ovat olleet mm. auraustyöleveyden lisääminen niin, että myös teiden ohituskaistaosuudet voidaan aurata yhdellä yksiköllä. Aiemmin tähän tarvittiin joko kaksi yksikköä tai kaksi ajokertaa. Myös traktorien käyttö ajoratojen talvikunnossapidossa ja tiehöylien korvaaminen alusterillä varustetuilla kuorma-autoilla tietyissä töissä ovat tehostaneet konekannan käyttöä. Kehittämistyöhön panostetaan voimakkaasti myös jatkossa. Toinen Infrahoito-liiketoimintaryhmän tavoitteista on kuntien ja teollisuusyritysten osuuden kasvattaminen asiakaskunnassa. Sekä kuntien että suurten teollisuusasiakkaiden uskotaan jatkossa ulkoistavan entistä suuremman osan hoito- ja kunnossapitotöistään. Destia pyrkii kasvattamaan toimintaansa näillä sektoreilla tarjoamalla asiakkaille hoito- ja kunnossapitoratkaisuja, jotka tuovat niille lisäarvoa ja kustannussäästöjä. 16 VUOSIKERTOMUS 2008

19 Hoitopalvelujen suurimmat voitetut urakat 2008 Tiehallinto Lapuan alueurakka Mikkelin alueurakka Juvan alueurakka Ilomantsin alueurakka Kittilän alueurakka Parkanon alueurakka Pudasjärvi Taivalkoski-alueurakka Virtain alueurakka Pulkkilan alueurakka Vetelin alueurakka INFRAHOITO Työyhteenliittymä E18 E18 Muurla Lohja-moottoritieosuuden elinkaariprojektin hoitosopimus vuoteen 2029 saakka Uutta kokonaisvaltaista työpaikkaselvitysmallia pilotoitiin Vuoden 2008 alussa uudistetun YT-sopimuksensa myötä Destia pilotoi uutta työpaikkaselvitysmal lia. Yhtiö toteutti yhdessä Suomen Terveystalo on tehty hajautetummin, eikä niitä ole kohdistettu eri ammattiryhmille. Työolosuhteiden sekä vaarojen ja kuormitustekijöiden perusteellisen selvit- Pilotin tavoitteena oli työpaikkaselvitysten kehittäminen ja niiden laajempi hyödynnettävyys. Kokemukset olivat kannustavia. Työpaikkaselvityksen tu- Oyj:n kanssa Infra- tämisen tavoitteena lokset voidaan kytkeä hoidon Etelä-Suomen oli löytää ne tekijät, suoraan turvallisuustoi- palveluyksikön alueella joihin työpaikan työ- minnan kehittämiseen. kokonaisvaltaisen suojelutoiminnassa Työpaikkakäyntien yh- työpaikkaselvityk- on syytä kiinnittää teydessä nousivat esille sen, jossa arvioitiin erityistä huomiota, Destian työntekijöiden kattavasti työn vaarat jotta tapaturmat poikkeuksellisen vahva ja kuormitustekijät voidaan estää ja sitoutuminen työhönsä projektijohdolle ja henkilöstön työkyky ja pyrkimys turvalliseen kuljettajille. Aiemmin ylläpitää mahdolli- liikkumiseen kaikissa työpaikkaselvitykset simman hyvänä. olosuhteissa. DESTIA 17

20 Erikoisosaamista ja -kalustoa vaativiin kohteisiin Rocks-liiketoimintaryhmä keskittää yhteen Destian kiveen liittyvät toiminnot eli kiviainespalvelut, kalliorakentamisen ja ratarakentamiseen erikoistuvan tytäryhtiö Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy:n. Liiketoimintaryhmän vahva osaaminen ja oma erikoiskalusto mahdollistavat laajan palvelutarjonnan ja tehokkaan toteutuksen. 18 VUOSIKERTOMUS 2008

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Destia vuonna 2012 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian palvelut 13

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006 LIIKETOIMINTAKATSAUS 26 SISÄLTÖ Pöyry lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Strategia...4 Strategiakatsaus...8 Energia... 1 Metsäteollisuus...14 Infrastruktuuri & ympäristö...18 Henkilöstö...22 Taloudellinen

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502

1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502 DESTIA LYHYESTI DESTIAN VUOSI 2014 Missiomme TOIMIVAMPI MAAILMA Destialaisia 1 502 Puolet Suomen rataverkosta on Destian kunnossapitämää. Olemme suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa. Rakennamme,

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 VUOSIKERTOMUS 23 Sisällys Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 23... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 Liiketoimintayksiköt Ajoneuvologistiikka... 8 Erikois- ja

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö... Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 SISÄLTÖ Johdanto Toimipisteverkosto 1 Vuoden 2007 pääkohdat 2 Ramirent 4 Tuotteet 5 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Yhteystiedot Vuosi 2000 VR-Yhtymä Oy VR Osakeyhtiö Avecra Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Oy VR-Rata Ab Taloudellinen informaatio

Yhteystiedot Vuosi 2000 VR-Yhtymä Oy VR Osakeyhtiö Avecra Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Oy VR-Rata Ab Taloudellinen informaatio Vuosikertomus 2000 Vuosi 2000 Kaukoliikenteen tärkeimpiä tavoitteita oli täsmällisyyden parantaminen. Vuonna 2000 täsmällisyys nousi 93 prosenttiin. Seinäjoella ja Lappeenrannassa avattiin uudet matkakeskukset.

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi.

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi. Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 6 Strategia 7 L&T:n arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Valtakunnallisesti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti... Sisältö VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...16 Ilmastonmuutos...17 Kansainvälistyminen...18

Lisätiedot