V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S 2012

2 SISÄLLYS Tilikausi Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä... 9 Tulevaisuuden näkymät Tuloslaskelmat ja taseet Tuloslaskelma Vastaavaa Vastattavaa Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus Arsenalia koskevat keskeiset tapahtumat ja viranomaispäätökset Arsenalin avainlukuja Hallintoelimet ja tilintarkastaja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhteystiedot Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

3 Tilikausi Yhtiön toiminnan tarkoitus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Arsenal) toimii valtion vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita valtion tai vakuusrahaston tukitoimien kohteena olevien pankkien omaisuutta sekä järjestämättömiä luottoja ja muita luottoja vakuuksineen. Nykyisen yhtiörakenteen muodostuminen ja selvitystila Sulautuminen Tilikausi Nykyinen Arsenal, entiseltä nimeltään Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy (Kaupparek ) syntyi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n (Kaupparek ) jakautumisessa Yhtiö toimi omaisuudenhoitoyhtiöiden tapahtuneeseen sulautumiseen saakka Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n (Kaupparek ) tytäryhtiönä. Yhtiöt asetettiin selvitystilaan lukien valtioneuvoston hyväksyttyä yhtiöiden toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Samalla valtioneuvosto antoi sitoumuksen siitä, että selvitystilaan asetettavat yhtiöt vastaavat sitoumuksistaan. Osana valtion omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan alasajoa omaisuudenhoitoyhtiöiden pidetyt varsinaiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaan emoyhtiö Arsenal sulautui tytäryhtiöönsä Arsenal-SSP:hen Sulautumisen syynä oli valtion omaisuudenhoitoyhtiörakenteen yksinkertaistaminen. Sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saivat osakevastiketta siten, että yhdellä sulautuvan yhtiön osakkeella sai yhden vastaanottavan yhtiö liikkeelle laskeman uuden osakkeen. Sulautumissuunnitelma rekisteröitiin ja sulautumista koskeva kuulutus Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity , jolloin myös sulautunut emoyhtiö on purkautunut. Sulautumissuunnitelman yhteydessä hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaisesti Arsenal-SSP:n toiminimi on lukien ollut Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Sulautumisen yhteydessä yhtiö sai 250 kappaletta omia osakkeita, jotka on mitätöity Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tämä tilinpäätös on laadittu kaudelta Kulunut kausi oli yhtiön neljästoista tilikausi. Tilinpäätöksen vertailuluvut ovat tilikaudelta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

4 Tilikauden toiminta Arsenal on jatkanut suunnitelman mukaisia toimia omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan päättämiseksi. Selvitystilamenettelyä on jatkettu perimällä saatavia, purkamalla sitoumuksia sekä hoitamalla oikeudenkäyntejä ja edunvalvontaa konkurssipesissä. Arsenalilla oli kauden lopussa 130 (163) perittävää asiakasta. Asiakkailla tarkoitetaan tässä päävelallisia. Perittävien saatavien nimellisarvo oli 154 (163) miljoonaa euroa. Huomattava osa jäljellä olevista perittävistä saatavista liittyy vireillä oleviin oikeudenkäynteihin. Arsenalin vastuulla olevien arkistojen hoito on ulkoistettu Heikkinen & Puljula Oy:lle ja Elinkeinoelämän Keskusarkistolle. Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamista on tilikauden aikana jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Arsenalin tietohallintopalveluista vastaa Fujitsu Services Oy ja taloushallinnon ulkoistetuista palveluista Pretax City Oy. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , hyväksyi tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi selvitysmiehiksi asianajaja Juha Siveniuksen ja johtaja Seppo Salosen. Riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja konkurssipesät Omaisuudenhoitoyhtiökonserni on kantajana, asianomistajana tai vastaajana 31 (31) oikeudenkäynnissä. Tilikauden aikana on päättynyt 3 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 3 uutta oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnit liittyvät pääosin konkurssipesiin ja saatavien perintään. Lukuihin sisältyvät sellaisten konkurssipesien oikeudenkäynnit, joista Arsenal on ottanut kuluvastuun. Arsenal oli tilikauden päättyessä velkojana 9 (10) konkurssipesässä, joista 8 (8) pesässä Arsenal on ottanut vastuun pesän kuluista. Arsenal-SSP:n vahingonkorvaus ja rikosasiat Vakuusrahastolain mukaisen erityistarkastuksen perusteella SSP:iin sulautuneiden säästöpankkien johtoon kuuluneita henkilöitä vastaan aikanaan nostetuissa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynneissä kaikki jutut on ratkaistu lainvoimaisilla tuomioilla. Viimeiset erityistarkastuksiin liittyvät prosessit päättyivät vuonna Rahoitus Arsenal on toiminut rahoitusmarkkinoilla vain sijoittajana. Yhtiö on sijoittanut rahoitusylijäämänsä pankkien määräaikaistalletuksiin ja sijoitustodistuksiin sekä vakavaraisten kotimaisten yhtiöiden yritystodistuksiin ja joukkovelkakirjoihin. Sijoitusten määrä oli kauden päättyessä ( ) tuhatta euroa. Vertailuvuoden lukuun sisältyy konsernin sisäisiä eriä. Vertailuvuonna ja päättyneen tilikauden sulautumista edeltäneellä kaudella sijoitukset olivat emoyhtiön taseessa. Arsenalin sijoitustoiminnan yhteenlaskettu tuotto koko kalenterivuodelta 2012 oli 2,46 (2,20) prosenttia. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

5 Tilikauden tulos Yhtiön liikevoitto oli (2 485) tuhatta euroa. Tilikauden ja vertailuvuoden tulokseen sisältyy purkautuneen konsernin sisäisiä liiketapahtumia. Korkokate Yhtiön korkokate oli (2 756) tuhatta euroa Tilikauden ja vertailuvuoden kokotuottoihin sisältyy korkotuottoja sulautuneelta emoyhtiöltä. Muut tuotot Muut tuotot olivat yhteensä 103 (117) tuhatta euroa. Hallintokulut Yhtiön hallintokulut olivat yhteensä 165 (7) tuhatta euroa. Kulut ovat muodostuneet pääasiassa tapahtuneen sulautumisen jälkeisenä aikana. Sulautumisessa emoyhtiön henkilöstö ja hallinto siirtyivät vastaanottaneelle yhtiölle. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä (4 201) tuhatta euroa. Vertailuvuoden lukuun sisältyy tuhatta euroa pakollisten varausten lisäyksiä. Kauden liiketoiminnan muista kuluista asiantuntijapalkkioiden osuus oli 744 (1 003) tuhatta euroa, perinnän kulujen osuus oli 15 (114) tuhatta euroa ja sulautumista edeltäneen kauden konsernin sisäisten veloitusten osuus 763 (1 080) tuhatta euroa Poistot ja arvonalennukset Yhtiöllä ei ole taseessaan kuluvaa käyttöomaisuutta. Suunnitelman mukaisia poistoja ei vuoden aikana ollut. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista, kulunpalautukset, varausten purut ja lisäykset Luotto- ja takaustappioiden palautuksena tuloutui yhtiölle nettomääräisesti 237 (688) tuhatta euroa. Konkurssipesiltä kertyi kulunpalautuksia 893 (-499) tuhatta euroa. Vertailuvuoden kulunpalautusten saldo oli oikaisukirjauksen johdosta negatiivinen. Pakollisia varauksia purettiin yhteensä 499 (3 630) tuhatta euroa ja lisättiin yhteensä 8 tuhatta euroa. Varauksista katettiin kuluja yhteensä 524 (453) tuhatta euroa. Kulunpalautukset ja varausten purku esitetään omilla riveillään tuloslaskelmassa lukuun ottamatta saatavien tappiovarausta, jonka muutokset sisältyvät luottotappiopalautusten määrään. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

6 Tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Arsenal Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Kulunpalautukset Varausten lisäys Varausten purku Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Satunnaiset kulut * Välittömät verot Tilikauden voitto *emoyhtiölle annetut konserniavustukset Tase Taseen loppusumma oli ( ) tuhatta euroa ja oma pääoma ( ) tuhatta euroa. Taseen loppusumman muutos johtuu sulautumisesta ja oman pääoman muutos pääosin sulautumisessa eliminoituneesta pääomalainasta. Saamiset yleisöltä Saamiset luottolaitoksilta olivat yhteensä (311) tuhatta euroa. Erään sisältyy määräaikaistalletuksia tuhatta euroa. Vertailuvuoden luku muodostuu konsernitilisaamisista. Lainasaamiset emoyhtiöltä eliminoituivat sulautumisessa Vertailuvuonna lainasaamisten määrä emoyhtiöltä oli tuhatta euroa Saamis- ja yritystodistukset Saamis- ja yritystodistuksia oli kauden päättyessä (0) tuhatta euroa. Vertailuvuonna saamis- ja yritystodistusten määrä emoyhtiön taseessa oli tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

7 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 0 (0) tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet Muiden aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 3 (3) tuhatta euroa. Muut varat, siirtosaamiset ja ennakot Muut varat 78 (78) tuhatta euroa oli ulkomaisten oikeudenkäyntikulujen maksamisen vakuudeksi annettu vakuus. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä (18) tuhatta euroa. Muutos johtuu sulautumisessa yhtiölle siirtyneistä emoyhtiön siirtosaamista. Erään sisältyy omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia tuhatta euroa. Velat yleisölle Yhtiöllä ei ollut tilikaudella eikä vertailukaudella velkoja yleisölle. Muut velat ja siirtovelat Muut velat olivat 192 (246) tuhatta euroa. Siirtovelat olivat kauden päättyessä 158 (90) tuhatta euroa. Pakolliset varaukset Pakollisiin varauksiin on kirjattu yhtiön toiminnan alasajosta vastaisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Pakolliset varaukset olivat yhteensä (7 020) tuhatta euroa. Varauksista katettiin tilikaudella liiketoiminnan alasajokustannuksia 524 (453) tuhatta euroa. Varauksia purettiin 507 (3 645) tuhatta euroa ja lisättiin 8 (2 081) tuhatta euroa. Pääomalaina Emoyhtiöltä ollut pääomalaina tuhatta euroa on eliminoitunut sulautumisessa. Oma pääoma Yhtiön oma pääoma oli ( ) tuhatta euroa. Yhtiön oman pääoman negatiivisuus poistui sulautumisen yhteydessä. Sulautumisessa muodostettiin tuhannen euron sidotun vapaan pääoman rahasto. Takaukset Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat yhteensä (1 251) tuhatta euroa, joista asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annettuja sitoumuksia 291 (67) tuhatta euroa ja saatavien turvaamistoimenpiteisiin ja taselainaukseen liittyviä vastuita (1 184) tuhatta euroa. Vastuusitoumuksien lisäys johtuu sulautumisessa vastaanotetun emoyhtiön vastuusitoumuksista. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

8 Taseen pääkohdat, (1 000 eur) Arsenal Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset konsernilta Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet Koneet ja kalusto Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Arsenal Vastattavaa Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Pääomalaina Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

9 Osakepääoma ja omistus Hallinto ja johto Selvitysmiehet Yhtiön osakepääoma oli tuhatta euroa ja osakkeita on yhteensä kappaletta. Tilikauden päättyessä yhtiön osakekannasta Suomen valtio omisti 78,95 prosenttia ( osaketta) ja Valtion vakuusrahasto 21,05 prosenttia (4 231 osaketta). Yhtiön selvitysmiehinä ovat toimineet asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja johtaja Seppo Salonen Arsenalista koko tilikauden ajan. Arsenalin valvonta ja tilintarkastajat Henkilöstö Arsenalin toimintaa valvovat Valtion vakuusrahasto, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiontilintarkastajat. Arsenalia koskevat samat salassapito- ja asiakkaansuojavelvoitteet kuin pankkeja. Pankkisalaisuuteen ja asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä omaisuudenhoitoyhtiö on Finanssivalvonnan alainen. Yhtiön ja siihen sulautuneen yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Se hoitaa myös yhtiön valvontatilintarkastuksen. Yhtiön palveluksessa ei ole ollut henkilöstöä vertailuvuoden aikana eikä päättyneen tilikauden aikana ennen täytäntöön pantua sulautumista. Sulautuneen yhtiön henkilöstö siirtyi yhtiön palvelukseen lukien entisin eduin. Tilikauden päättyessä yhtiön palveluksessa oli 4 henkilöä. Tytäryhtiöt Yhtiön omistuksessa on tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty. Tytäryhtiöiden tilikauden tulokset, omat pääomat ja tasetiedot on esitetty liitetietojen kohdassa 27. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

10 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Myös Arsenalin emoyhtiö, silloinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi julkisen haasteen määräpäiväksi molempien yhtiöiden osalta Määräpäivään mennessä Arsenal-SSP:lle (nykyinen Arsenal) tuli 44 ja Arsenalille (sulautunut emoyhtiö) 12 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä 12 tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne jouduttiin nostamaan 11 valvonnasta. Yhtiöiden toimeksiantoja hoitavilta asianajajilta pyydettiin lokakuussa 2003 selvitykset oikeudenkäyntien vaiheesta, oikeudenkäyntien arvioidusta kestosta ja kustannuksista. Arsenal-SSP:n luotonannolleen valtiolta saama, alun perin 4,7 miljardin euron omavelkainen takaus päättyi , kun valtioneuvosto teki Arsenalin hakemuksesta päätöksen takauksen poistamisesta. Valtio ei takauksen voimassaoloaikana joutunut maksuvelvolliseksi takauksen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2000 saatavakaupan ostajien ulosottolakiuudistukseen perustuvasta hinnanalennusvaatimuksesta päästiin sovintoratkaisuun ja sovintosopimus allekirjoitettiin Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamisen aloittamisesta annettiin palvelutuottajalle palvelusopimuksen mukainen ilmoitus Master-Rahoitus Oy:n viimeiset vireillä olleet vahingonkorvaus- ja rikosjutut saatiin päätökseen päättyneen tilikauden aikana. Suomen Säästöpankin arkistojen arkistosuunnitelman mukainen tuhoaminen alkoi huhtikuussa Master-Rahoitus Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Yhtiön selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Konsernin emoyhtiö Arsenal myi tehdyllä sopimuksella kaikki omistamansa Kylpyläkasino Oyj:n osakkeet Restel Oy:lle. Arsenal-SSP myi kaikki omistamansa Meri-Teijo Golf Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle Compro-Pal Oy:lle. Viimeiset jakautumiseen ja selvitystilaan liittyvät oikeudenkäynnit päättyivät vuoden 2008 aikana. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

11 Ns. Interbank oikeudenkäynti saatiin päätökseen kun korkein oikeus ei antanut Arsenalin vastapuolille valituslupaa. Lainvoimaiseksi jääneessä Helsingin hovioikeuden tuomiossa vastapuolet velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan Arsenalille korkoineen yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoaminen on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Arsenalin hoidossa olevien arkistojen määrä kuluneen tilikauden päättyessä oli 5,1 (5,9) hyllykilometriä. Selvitystilan aikana on vuoden 2012 loppuun mennessä päättynyt yhteensä 166 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 107 uutta oikeudenkäyntiä. Tilikauden päättyessä vireillä oli 31 oikeudenkäyntiä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaan emoyhtiö Arsenal sulautuu tytäryhtiöönsä Arsenal- SSP:hen. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi sulautumista koskevan kuulutuksen Patentti- ja rekisterihallituksen asettamaan määräpäivään mennessä ei tullut sulautumista vastustavia ilmoituksia. Sulautumissuunnitelman täytäntöönpano rekisteröitiin ja sulautunut yhtiö ja sen konserni purkautuivat samalla päivämäärällä. Yhtiökokouksen hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastaanottavan yhtiön toiminimeksi tuli lukien Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Sulautuneen yhtiön koko henkilöstö siirtyi vastaanottavan yhtiön palvelukseen entisin eduin lukien. Vastaanottaneen yhtiön omistamien yhtiön omien osakkeiden (250 kpl) mitätöiminen on merkitty kaupparekisteriin Sulautuneen yhtiön osakkeenomistajien kokous hyväksyi lopputilityksen ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Selvitystilan aikana Arsenal on palauttanut omistajilleen pääomaa yhteensä 195 miljoonaa euroa, josta kuluneen tilikauden aikana 10 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät Omaisuudenhoitoyhtiötoimintaa jatkaa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Arsenalin tehtävä omaisuudenhoitoyhtiönä on määräaikainen. Arsenal on tarkoitus purkaa selvitystilan päättyessä. Selvitystilahallinnon keskeisenä tehtävänä on jäljellä olevien saatavien periminen, edunvalvonta konkurssipesissä ja omaisuuden realisointi, oikeudenkäyntien hoito ja arkistojen alasajo. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

12 Ulosottoperusteen määräaikaisuutta ja saatavien lopullista vanhenemista koskevien säännösten voimaantulo on osaltaan vähentänyt perintäkelpoisten saatavien ja niihin liittyvien osallisten määrää lukien. Saatavien vanhenemisella ei ole merkittävää vaikutusta alasajon taloudelliseen lopputulokseen. Yhtiön talouden kannalta suurin merkitys tulee olemaan konkurssipesiltä vielä saatavilla jako-osuuksilla ja kulupalautuksilla sekä tuomioihin perustuvilla vahingonkorvauksilla. Huolimatta siitä, että oikeudenkäyntien määrä on selvitystilan aikana huomattavasti vähentynyt, on Arsenal edelleen osallisena tai kuluvastuullisena velkojana lukuisissa oikeudenkäynneissä. Näistä 10 oikeudenkäynnissä Arsenal on vastaajan asemassa. Oikeudenkäynteihin liittyy huomattava määrä takaisinsaantitoimien kohteena olevia varoja. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy voidaan purkaa vasta kun vireillä olevat oikeudenkäynnit on saatu päätökseen. Suomen Säästöpankin arkistojen suunnitelman mukainen tuhoaminen on saatettu lähes loppuun. Ikuisesti säilytettäväksi määrättyjen aineistojen loppuarkistointi toteutetaan Elinkeinoelämän Keskusarkiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Arsenalin oman toiminnan aikana syntyneiden arkistojen säilyttämisestä laaditaan erillinen suunnitelma. Arsenalin oma pääoma ja varat riittävät omaisuudenhoitoyhtiön toiminnan lopettamiseen. Omistajille tulevaisuudessa maksettavien pääomapalautusten määrä riippuu oikeudenkäyntien lopputuloksista ja pesiltä saatavista jakoosuuksista ja kulunpalautuksista. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

13 TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA (euroa) Korkotuotot Korkotuotot ,36 0,00 Saamisista yleisöltä , ,31 Muut korkotuotot , , , ,69 KORKOKATE , ,69 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot 0, ,79 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,89 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,60 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,44 Muut eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , ,17 0, ,08 Muut hallintokulut ,94 0, , ,08 Liiketoiminnan muut kulut , ,54 Varausten purku , ,00 Kulunpalautukset , ,25 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista , ,10 LIIKEVOITTO , ,81 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,81 Tilikauteen kohdistuvat välittömät verot 224,08 TILIKAUDEN VOITTO , ,81 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

14 Tase - vastaavaa (euroa) VASTAAVAA Saamiset yleisöltä Saamiset luottolaitoksilta , ,32 Saamistodistukset , ,11 Osakkeet ja osuudet 1,00 236,48 Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 3 100, , , ,30 Muut varat , ,47 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,34 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

15 VASTATTAVAA Vieras pääoma , ,51 Muut velat Muut velat , ,24 Pakolliset varaukset , , , ,75 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,01 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Pääomalaina 0, , , ,51 Oma pääoma , ,17 Osakepääoma , ,62 Vararahasto , ,82 Muut sidotut rahastot Ylikurssirahasto , , , ,71 Vapaa oma pääoma SVOP-rahasto ,76 Edellisten tilikausien tappio (-) , ,13 Tilikauden voitto (+) tappio (-) , , , , , , , ,34 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,18 Muut , , , ,14 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

16 Tilinpäätöksen liitetiedot (1000 Teur) Liitetieto Sivu Liitetieto Sivu Tilinpäätösperiaatteet Laskelma jakokelpoisista varoista ja vapaaseen omaan 20 1 Saamiset luottolaitoksilta 19 pääomaan sisältyvien jakokelvottomien erien määrä 20 2 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä sektorittain Osakkeiden omistuksen jakautuminen ja suurimmat osakkeenomistajat 20 3 Saamistodistukset omaisuuslajeittain Vuokrat ja leasingvastuut 20 4 Osakkeet ja osuudet Taseen ulkopuoliset sitoumukset 20 5 Aineelliset hyödykkeet Korkotuottojen ja -kulujen erittely tase-erittäin 21 6 Kiinteistöomistukset Arvopaperikaupan nettotuotot 21 7 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Liiketoiminnan muut tuotot 21 8 Muut varat Liiketoiminnan muut kulut 21 9 Muut velat Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Siirtovelat ja saadut ennakot eriteltyinä Satunaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät merkittävät erät Velat, joilla on huonompi etutoikeus kuin muilla veloilla Tuotot liiketoiminta-alueittain Saamisten ja velkojen maturiteettijakauma tase-erittäin Henkilöstön lukumäärä Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Tiedot yrityksistä, joista omistetaan pysyviin vastaaviin kuuluvia osakkkeita Osakepääoma Rahoituslaskelma 23 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

17 Tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätösperiaatteet koskevat tapahtuneen sulautumisen jälkeen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilassa (Arsenal) kaupparek tilinpäätöksiä. Arsenal on valtion vakuusrahastosta annetussa laissa tarkoitettu omaisuudenhoitoyhtiö. Tilinpäätöksen yleiset periaatteet Arsenalin tilinpäätös on laadittu luottolaitoksille vahvistettuja tuloslaskelma- ja tasekaavoja käyttäen. Arsenalin tilinpäätöksen vertailuluvut ovat yhtiön 13. tilikaudelta Sulautumisesta johtuen edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Kirjanpitolautakunnan lausunto (Nro 1592/ ) Arsenal, Arsenal-SSP ja Arsenal-Silta ovat pyytäneet poikkeuslupaa saada käyttää valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksistä ja konsernitilinpäätöksestä antaman päätöksen mukaisia kaavoja sekä laatia liitetiedot kyseisen päätöksen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan menettely ei vaadi kirjanpitolautakunnan poikkeuslupaa. Kun yhtiöt käyttävät valtiovarainministeriön päätöksen (1376/1997) mukaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja, niitä tulee soveltaa rahoitustarkastuksen päätöksen (nro 21/420/98) mukaisesti. RATA:n (FIVA) standardi 3.1 (Dnro7/120/2005) astui voimaan Standardin viimeisin muutos on tehty Liitetietoina annetaan edellä mainittujen määräysten mukaiset liitetiedot. Tilinpäätöksen laajuus Konsernin emoyhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy selvitystilassa on sulautunut tytäryhtiöönsä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:öön selvitystilassa. Sulautunut yhtiö on laatinut lopputilityksen ja yhtiö ja sen konserni ovat purkautuneet. Vastaanottanut yhtiö Arsenal-SSP on jatkanut toimintaa lukien toiminimellä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy selvitystilassa. Arsenalin tilinpäätökseen sisältyy konsernin sisäisiä liiketapahtumia sulautumista edeltävältä tilikauden osalta Tilinpäätökseen ei ole yhdistelty saatavien turvaamiseksi hankittuja yhtiöitä. Saatavien turvaamiseksi hankittujen yhtiöiden konsernisuhde on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Selvitystilassa ja konkurssissa olevia yhtiöitä ei ole yhdistelty. Tytäryhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdistelemättä jättämisellä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

18 Korkotuotot ja -kulut Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti. Korkotuottoihin tai sen oikaisuksi kirjataan saamisten myynnistä syntyvät voitot ja tappiot. Järjestämättömien saamisten korkoja ei ole tuloutettu. Järjestämättöminä saamisina on käsitelty sellaiset saamiset, joiden korko tai pääoma on ollut erääntyneenä 90 päivää sekä pankkitakauksen perusteella maksetut suoritukset. Arvopaperikaupan kate Arvopaperikaupan nettotuottoihin on kirjattu luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate). Tuottojen vähennykseksi on merkitty myös edellä mainittujen arvopapereiden kirjanpitoarvon ja sitä pienemmän tilinpäätöshetken todennäköisen luovutusarvon erotus. Mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on ollut suurempi kuin kirjanpitoarvo, todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus on tuloutettu, kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Kiinteistö- ja muut toimintatuotot Vuokrasaamiset on arvostettu todennäköiseen arvoon. Järjestämättömiä vuokrasaamisia (yli 90 päivää) ei ole tuloutettu. Eläkekulut Arsenalin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutusyhtiöltä otetulla vakuutuksella (Tyel) ja siitä aiheutuvat kulut sisältyvät eläkekuluihin. Konsernin eläkevastuut on katettu. Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäynneissä tuomittaviin korvauksiin on varauduttu pakollisella varauksella. Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista Arvonalentumisina luotoista ja muista saamisista (jäljempänä luottotappiot) on kirjattu toteutuneet ja todennäköiset luottotappiot. Todennäköinen luottotappio on kirjattu, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei saamisen pääomasta saada suoritusta. Nämä luottotappiot on kohdennettu asiakas- ja luottokohtaisesti ja vähennetty saamisista. Luotto- ja takaustappiona on kirjattu asiakkaan vastuiden ja vakuuksien ero. Todennäköistä luottotappiota arvioitaessa saamisen tai vastuusitoumuksen vakuutena oleva omaisuus on arvostettu käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan kauppahintaa, joka kohteesta rahaksimuuttokustannusten vähentämisen jälkeen saadaan, myytäessä se vapailla markkinoilla kohtuullisen myyntiajan kuluessa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

19 Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennukset Muiden kuin selvitystilassa olevien tytäryhtiöiden taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrän ylittävä osa jäljellä olevasta hankintamenosta on kirjattu tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksina kuluksi ja tytäryhtiöosakkeiden arvonpalautukset vastaavasti tuloutettu kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset kotimaisilta luottolaitoksilta on arvostettu nimellisarvoon. Saamiset yleisöltä Saamisista yleisöltä - luotoista, takaussaamisista ja valuuttaluottosaamisista on vähennetty toteutuneet ja todennäköiset luotto- ja takaustappiot. Pakollisena varauksena kirjattua saatavien tappiovarausta ei ole vähennetty saamisten määrästä. Luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöksessä hankintamenoon tai, mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on alhaisempi kuin hankintameno, todennäköiseen luovutushintaan. Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet on merkitty tilinpäätökseen hankintamenoon. Mikäli osakkeiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöshetkellä on pysyvästi alempi kuin niiden kirjanpitoarvo, kirjanpitoarvon ja todennäköisen luovutushinnan erotus on kirjattu kuluksi. Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on arvostettu enintään todennäköiseen luovutushintaan. Arvonalennukset on kirjattu poistoina kuluiksi. Koneiden ja kaluston hankintameno on kokonaan poistettu. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina tuotoista on vähennetty ne konsernin alasajoon vastaisuudessa liittyvät menot, joihin on sitouduttu ja joista ei odoteta saatavan niitä vastaavaa tuloa tai joiden toteutumista on pidettävä todennäköisenä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

20 Tasetta koskevat liitetiedot (1000 euroa) 1. SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 2012 vaadittaessa maksettavat muut yhteensä Kotimaisilta luottolaitoksilta Saamiset luottolaitoksilta yhteensä SAAMISET YLEISÖLTÄ JA JULKISYHTEISÖILTÄ SEKTORITTAIN Ei ilmoitettavaa. 3. SAAMISTODISTUKSET OMAISUUSLAJEITTAIN Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat saamiset Muut saamiset Yhteensä OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Ei ilmoitettavaa. 5. AINEELLISET HYÖDYKKEET 1) Maa- ja vesialueet ja rakennukset sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Ei ilmoitettavaa. 2) Koneet ja kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 3 4 Muutos 0-1 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa KIINTEISTÖOMISTUKSET Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Ei ilmoitettavaa. 7. SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT Siirtosaamiset Korot Muut Yhteensä Erä Muut siirtosaamiset sisältää 195 miljonaa euroa ennakkojako-osuutta. 8. MUUT VARAT Muut varat Muut Yhteensä MUUT VELAT Muut velat Pakolliset varaukset Yhteensä Liiketoiminnan alasajokustannukset Tilikauden alussa Varausten muutos Tilivuoden lopussa Pakollisista varauksista on katettu toiminnan alasajokustannuksia 525 (453) tuhannella eurolla. Varauksia on purettu 547 (3 645) tuhannella eurolla, josta 8 (15) tuhatta euroa on tappiovarausten purkua, joka on kirjattu luottotappioiden palautuksiin. Arsenal Oy omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan alasajon vastaisten kustannusten kattamista varten pakollisia varauksia lisättiin 8 (2 081) tuhannella eurolla. Pakollisten varausten nettomääräinen vähennys oli 525 (2 017) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2012

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13 Finnvera Q4/2013 ja tilinpäätös 2013 Finnvera-konserni Q4/2013 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Avainluvut 11 Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt tuloksellisuustarkastuskertomus 4/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 4/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Omaisuudenhoitoyhtiö

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa.

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa. Sisältö Sponda Oyj... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kiinteistöliiketoiminta... 6 Spondan kiinteistöt... 6 Kiinteistöt paikkakunnittain... 12 Hallituksen toimintakertomus... 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 1 (59) FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011 Sisällysluettelo Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus... 1 Avainluvut Tunnusluvut 2007 2011... 12 Konserni vuosineljänneksittäin... 14 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet... 16 Konsernin tilinpäätös

Lisätiedot