OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet"

Transkriptio

1 OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

2 OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ilmoitusliikenteen aikataulut Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoitukset Vuosiansioilmoitukset Korjaukset Ilmoitusvälineet Ilmoitettavat tiedot Palvelussuhdeilmoitus Vuosiansioilmoitus Ilmoituksen tiedot Milloin tehdään palvelussuhdeilmoitus? Takautuvat ansiot Negatiiviset ansiot Henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta Tietuekuvaus ja koodistot Ilmoitettavat palvelussuhteet ja eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Ilmoitettavat palvelussuhteet Yleistä Työ- ja virkasuhteet Toimeksiantosuhteet Luottamustoimet Omaishoitajat - KuEL Perhehoitajat - KuEL Eläkelakien väliset rajanvetotilanteet eräissä erityistapauksissa Yksityiset yliopistot - VaEL Peruskoulujen ja lukioiden opetustehtävät - VaEL ja KuEL Yksityiset ja kuntayhtymien omistamat laitokset - VaEL Erityissäännösten perusteella VaEL:n piiriin kuuluvat Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Eläkettä kartuttavat ansiot Ansiot jotka eivät oikeuta eläkkeeseen Erityiskysymyksiä... 16

3 OHJE 3 (17) 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Keva hoitaa kunnallisen eläkelain (KuEL), valtion eläkelain (VaEL) sekä suomen evankelisluterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) mukaisten palvelussuhteiden rekisteröintiä. Keva huolehtii myös Kelan toimihenkilöiden palvelussuhteiden rekisteröinnistä. Kelasta annetun lain (KelaL) perusteella myös Kelan henkilöstön eläkkeet määräytyvät VaELin mukaan. Kevalle toimitetut palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot rekisteröidään työeläkealan yhteiseen, Arek Oy:n ylläpitämään ansaintajärjestelmään. Ilmoitettujen tietojen perusteella määräytyvät työnantajan palkkaperusteiset eläkemaksut sekä henkilöasiakkaiden eläke-etuudet. 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulut Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoitukset Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoituksissa ilmoitetaan - uusien palvelussuhteiden alkamiset - palvelussuhteiden päättymiset - lyhyiden palvelussuhteiden alkamiset ja päättymiset Palvelussuhdeilmoitukset toimitetaan Kevalle neljännesvuosittain seuraavasti: 1. neljännes ( ) mennessä 2. neljännes ( ) mennessä 3. neljännes ( ) mennessä 4. neljännes ( ) mennessä Vuosiansioilmoitukset Edellisen vuoden vuosiansiot ilmoitetaan Kevaan mennessä Korjaukset Palvelussuhde- ja vuosiansioilmoitusten rekisteröinnissä syntyneet virheilmoitukset korjataan Palvelussuhderekisteri -verkkopalvelussa. Rekisteröinnin virheet ja huomautukset tulee käsitellä 2 viikon kuluessa.

4 OHJE 4 (17) Palvelussuhderekisteri-verkkopalvelun käyttöön tarvitaan Katso-tunniste sekä oikea Katso-rooli. Ole yhteydessä organisaatiosi Katso-pääkäyttäjään saadaksesi tarvittavat oikeudet verkkopalvelujen käyttöön. Kevan verkkosivuilta löydät lisätietoa Katso-tunnisteesta sekä työnantajien Astapalveluiden käytöstä: https://www.keva.fi/fi/tyonantajille/sivut/default.aspx 1.3 Ilmoitusvälineet Suurin osa palvelussuhde- ja ansiotiedoista tulee Kevaan koneellisessa muodossa, joten ilmoittaminen edellyttää oman palkkajärjestelmän tuntemista. Koneellisen ilmoittamisen aloittamisesta on sovittavat erikseen Kevan kanssa. Palvelussuhdeilmoitukset voidaan antaa seuraavilla ilmoitusvälineillä: Tyvi-palvelut Palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot voidaan toimittaa Kevaan Tyvi-palveluita (CGI:n Tyvi- ja Aditron linkki -palvelut) käyttäen. Tyvi-palveluiden käyttöön ottamiseksi tulee olla yhteydessä Tyvi-palvelujen tarjoajaan. Linjasiirto Tietoa linjasiirron vaihtoehdoista ja ohjeista saa omalta palkkajärjestelmätoimittajalta. Muistitikut ja CD:t Koneellinen aineisto voidaan toimittaa Kevaan myös muistitikulle tai CD:lle tallennettuna. Palvelussuhderekisteri-verkkopalvelu Palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot voidaan ilmoittaa myös Palvelussuhderekisteripalvelussa, joka löytyy työnantajien Asta-palvelusta. Palveluihin kirjaudutaan Katsotunnisteella. Jos ilmoitettavia tietoja on paljon, suosittelemme koneellista ilmoittamista. Lomakkeet Kevan verkkosivuilta löytyvät lomakkeet palvelussuhde- ja vuosiansioilmoitusten tekemiseen. Lomakkeiden sijaan suosittelemme Palvelussuhderekisteri-palvelun käyttöä. Suuremmat aineistot tulee toimittaa koneellisessa muodossa.

5 OHJE 5 (17) 1.4 Ilmoitettavat tiedot Palvelussuhdeilmoitus Palvelussuhdeilmoituksella ilmoitetaan palvelussuhteiden alkamiset ja päättymiset. Palvelussuhdeilmoitukset tehdään lakikohtaisesti ilmoittajittain. Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot - Työnantajatunnus - Ilmoittajatunnus - Toimintayksikkö - Lakitieto - Henkilötunnus, sukunimi ja etunimi - Palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen yksilöintitunnus - Palvelussuhteen päättymispäivä ja päättymissyy - Ammattinimike - Palvelussuhteen laji Samana päivänä alkavat palvelussuhteet tulee yksilöidä yksilöintitunnuksella. Palvelussuhteen tunnistetietoja ovat työnantajatunnus, ilmoittajatunnus, alkamispäivä ja yksilöintitunnus sekä lajitieto. Näitä tietoja ei voi muokata. Jos joku näistä tiedoista on alun perin ilmoitettu virheellisenä, palvelussuhde tulee poistaa ja ilmoittaa uusi palvelussuhde oikeilla tiedoilla. Toistuvien sijaisten tai palkkionsaajien lyhyet palvelussuhdejaksot voi ilmoittaa yhtenäisenä palvelussuhteena eikä niitä tarvitse ilmoittaa lyhyinä jaksoina. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia, että kun henkilön työt eivät enää jatku, tulee rekisterissä oleva yhtenäinen palvelussuhdejakso päättää Vuosiansioilmoitus Vuosiansioilmoituksella ilmoitetaan lakikohtaiset vuosiansiot maksuvuoden mukaan. Ansiot eivät liity palvelussuhdejaksoihin vaan jokaiselle henkilölle ilmoitetaan kokonaisvuosiansio ilmoittajittain ja palvelussuhteen lajeittain. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot - Työnantajatunnus - Ilmoittajatunnus - Toimintayksikkö - Lakitieto - Henkilötunnus, sukunimi ja etunimi - Ansiovuosi - Vuosiansiot - Ammattinimike - Palvelussuhteen laji

6 OHJE 6 (17) Ilmoituksen tiedot Ilmoittajatunnus Jos työnantajalla on useampia itsenäisiä ilmoitusliikennettä hoitavia ilmoittajia, tulee ilmoittaja perustaa toimittamalla ilmoittajan tiedot Kevan verkkosivuilta löytyvällä ilmoittajan yhteystiedot-lomakkeella. Ilmoittajatunnus on enintään 6 merkin mittainen, mieluiten numeerinen tunnus. Ilmoittaja voi toimia myös maksupisteenä, jolloin se tilittää itsenäisesti eläkemaksut ilmoittajakohtaisista ansioista omilla viitteillään. Maksupisteenä toimimisesta pitää sopia Kevan kanssa erikseen. Kunnat käyttävät maatalouslomittajien ilmoittamiseen ilmoittajatunnusta 888. Jos valtio- tai seurakunta- työnantaja ei ole perustanut erikseen ilmoittajia, käytetään ilmoittajatunnuksena työnantajatunnusta. Toimintayksikkö Toimintayksikkötieto kuvaa työntekijän toimipaikkaa. Toimintayksikkötunnus on 2-9 merkin mittainen numeerinen tunnus. Keva suosittelee käyttämään palvelussuhteiden ja vuosiansioiden toimintayksikköjen ilmoittamisessa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston toimipaikkarakennetta. Toimintayksikkötietoja ylläpidetään Palvelussuhderekisterin verkkopalvelussa. VaEL:n ja KiEL:n ilmoituksilla toimintayksikkötieto ei ole pakollinen ajalla ennen Ammattinimike Ammattinimikkeenä ilmoitetaan lakikohtaisen ammattinimikekoodiston mukainen ammattinimike. KuEL:n osalta uudet ammattinimikkeet pyydetään Kevasta VaEL:n ammattinimikkeet ilmoitetaan Valtiokonttorin Hallinnonohjauksen virka- ja ammattinimiekoodiston mukaisesti. TAHTI-koodistoista löydät lisätietoa Valtiokonttorin internet-sivuilta: FI/Tietoa_Valtiokonttorista/Julkaisut_ja_tilastot/Tilastot/Henkilostojohtamisen_tukeminen /Tahtikoodistoja KiEL:n mukaiset ammattinimikkeet ovat samat kuin Pesti-tilastossa, joka toimitetaan Kirkon työmarkkinalaitokselle. Kirkon työmarkkinalaitos perustaa tarvittaessa uudet ammattinimikkeet Milloin tehdään palvelussuhdeilmoitus? Palvelussuhdeilmoitus tehdään palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä. Lisäksi on tilanteita, joissa palvelussuhde pitää syystä tai toisesta katkaista teknisesti. Tällöin palvelussuhteen päättyminen tulee ilmoittaa käyttäen tiettyä päättymissyytä, joka ilmoittaa palvelussuhteen olevan jatkuva. Seuraavasta päivästä alkaen tulee ilmoittaa uusi alkanut

7 OHJE 7 (17) palvelussuhde niin, että palvelusaikaan ei tule katkosta. Palvelus tulee katkaista ainakin seuraavissa tilanteissa: Kun työnantajatunnus vaihtuu esimerkkinä fuusiotilanteet, kuntien yhdistyminen, kuntayhtymän purkautuminen tai toimintojen muu siirtäminen siten, että palvelussuhteet jatkuvat katkeamatta saman eläkelain piirissä uuden työnantajatunnuksen alla Kun palkkajärjestelmä vaihtuu Katkaisu on tehtävä, jos vanhasta palkkajärjestelmästä ei siirry tietoja uuteen järjestelmään niin, että vanha alkamispäivä säilyisi tulevilla ilmoituksilla. Jos palkkajärjestelmä vaihtuu kesken vuoden, tulee huomioida, että samalla työnantajalla ja samalla ilmoittajalla voi olla vain yksi vuosiansio kullakin vuodella. Jos koko vuoden ansiota ei saada ilmoitettua yhdellä ilmoituksella, tulee palkkajärjestelmän vaihtuessa ottaa käyttöön uusi ilmoittajatunnus, jolloin osavuoden ansiot ilmoitetaan käyttäen eri ilmoittajatunnuksia. Koska palvelussuhteisiin ei enää liity ansioita eikä esimerkiksi työaikatietoja, ei palvelussuhteita tarvitse katkaista osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeen alkaessa tai henkilön täyttäessä 53 vuotta, jos työskentely jatkuu saman työnantajan palveluksessa. Myöskään palvelussuhteen palkattomia keskeytyksiä ei enää ilmoiteta Takautuvat ansiot Ansiot ilmoitetaan aina maksuvuodelle. Jos palvelus on päättynyt edellisenä vuonna ja ansioita maksetaan takautuvasti seuraavan vuoden aikana, ilmoitetaan nämä takautuvat ansiot maksuvuoden vuosiansiona. Jos työnantaja päättyy vuodenvaihteessa ja palvelussuhteet on tämän vuoksi katkaistu teknisesti, tulee takautuvasti maksettavat ansiot ilmoittaa tässäkin tapauksessa maksuvuodelle sen työnantajan ansioina, jolla palvelussuhde jatkuu ja joka tilittää eläkemaksut kyseisestä ansiosta. Vuoden loppuun päätetylle työnantajalle ei voi rekisteröidä ansioita enää seuraavalle vuodelle. Jos työnantajan päättymistilanteessa aiheutuu ongelmia ansiotietojen ilmoittamisessa, ota yhteyttä Kevan rekisteriyksikköön, niin selvitämme vaihtoehtoja Negatiiviset ansiot Ilmoitettavan vuosiansion määrä ei voi olla negatiivinen. Jos palkkoja peritään takaisin eikä kyseisenä vuonna ole ansiota, josta summa voitaisiin vähentää, tulee se vähentää siltä vuodelta, jonka ansioihin perintä kohdistuu.

8 OHJE 8 (17) Henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta Jos ilmoitetaan tietoja henkilöstä, jolla ei ole virallista suomalaista henkilötunnusta ilmoitetaan henkilötunnuksen sijasta henkilön syntymäaika ja sukupuoli. Syntymäaika ja sukupuoli ilmoitetaan vain, jos henkilötunnusta ei ole. Ilmoitukset voi tehdä koneellisesti tai verkkopalvelun kautta Tietuekuvaus ja koodistot Tarkemmat ilmoitusliikenteen tietuekuvaukset ja käytettävät koodit löytyvät tämän ohjeen liitteenä.

9 OHJE 9 (17) 2 Ilmoitettavat palvelussuhteet ja eläkkeeseen oikeuttavat työansiot 2.1 Ilmoitettavat palvelussuhteet Yleistä Rekisteriin ilmoitetaan kaikki eläkkeeseen oikeuttavat palvelussuhteet. Palvelussuhde voi alkaa aikaisintaan 18-vuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta ja sen tulee päättyä viimeistään 68-vuoden täyttämiskuukauden loppuun. Palvelussuhteen kestolla tai maksettavien ansioiden määrällä ei ole vaikutusta palvelussuhteen ilmoittamiseen. KuEL:ssa ennen syntyneiden henkilöiden palvelussuhteet, jotka ovat alkaneet ennen oikeuttavat eläkkeeseen niin pitkään kuin ne jatkuvat yhdenjaksoisina (ilman 68-vuoden ikärajaa) Työ- ja virkasuhteet Työ- ja virkasuhteessa tehty työ kuuluu eläketurvan piiriin. Palvelussuhdeilmoitus tehdään työ- tai virkasuhteen alkaessa tai päättyessä. Työeläkelakeja sovellettaessa lähtökohtana on työsopimuslain mukainen työsuhdekäsite. Jos sopimussuhde täyttää työsuhteen tunnusmerkit, ei voida sopia eläkelaitosta sitovasti työn tekemisestä yrittäjäasemassa. Jos työnteon tosiasialliset olosuhteet eivät vastaa sovittua, eläkelaitos voi jälkikäteen tulkita oikeussuhteen työsuhteeksi, jossa maksetusta palkasta tulee suorittaa eläkemaksut ja josta henkilöllä on aikanaan oikeus eläkkeeseen. Ensisijaisesti työn tilaajan on tiedettävä, onko työn suorittaja otettu työsuhteeseen vai toimiiko hän itsenäisenä yrittäjänä. Suositeltavaa on, että kaikista työsuorituksista tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Lisäksi siinä tulee olla maininta siitä, kuka hoitaa eläketurvan Tarkempaa tietoa työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvedosta löydät Kevan yleiskirjeestä 4/ Toimeksiantosuhteet Eläketurvan piiriin kuuluu myös toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn perusteella tehty työ, jos työ tehdään toimimatta yrittäjänä eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön muodossa. Toimeksiantosuhteiden vakuuttamisen edellytyksenä on, ettei henkilö ole yrittäjien eläkelaissa (YEL) tarkoitettu yrittäjä. Jos toiminta kuuluu YEL:n piiriin tai sitä harjoitetaan yhtiön tai muun yhteisön nimissä, siitä ei tehdä ilmoitusta rekisteriin eikä

10 OHJE 10 (17) peritä eläkemaksuja. Kopio YEL-vakuutuskirjasta tai vakuutusmaksukuitista osoittaa, että toimeksisaaja on yrittäjä. Toiminnan tulee tällöin kuulua YEL:n piiriin vakuutettuun toimialaan. Henkilöä ei tarvitse ilmoittaa palvelussuhderekisteriin silloin jos hänellä on Eläketurvakeskuksen ennen vuotta 2002 antama päätös vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta (voi olla voimassa vielä ennen 1961 syntyneillä henkilöillä). Jos toiminta on niin vähäistä (yrittäjätoiminnasta saatu työtulo on vähemmän kuin YEL - vakuuttamisen alaraja), ettei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YELvakuutusta, työ kuuluu ilmoittaa rekisteriin. Samoin jos henkilö on vanhuuseläkkeellä eikä sen vuoksi velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta. Toimeksiantosuhdetta ilmoitettaessa pitää ilmoituksessa olla työn tehneen henkilön nimi ja henkilötunnus. Ilmoitusta ei voi tehdä Y-tunnuksella eikä toiminimellä Luottamustoimet KuEL Luottamushenkilöitä ovat: - valtuutetut ja varavaltuutetut - kunnan ja kuntayhtymän toimielimiin valitut jäsenet - muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt kuten kunnanhallituksen ja kunnallisten lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet sekä luottamushenkilötilintarkastajat - Muiden Kevan jäsenyhteisöjen luottamushenkilöt Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi: - käräjäoikeuden lautamiehet - työpaikan luottamusmiehet - koulujen vanhempainneuvoston tms. jäsenet - kunnan viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä kunnan toimielimessä KuEL:n piiriin kuuluvien luottamushenkilöiden osalta rekisteriin ilmoitetaan ainoastaan vuosiansiot. Palvelussuhdejaksoja ei ilmoiteta. Kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta: määräajalta maksetut palkkiot sekä ansionmenetyskorvaukset. Kokouspalkkiot eivät oikeuta KuEL:n mukaiseen eläkkeeseen. VaEL Luottamustoimi/-tehtävä ei perustu työsopimukseen/virkamääräykseen, vaan nimittämiseen esim. lautakunnan tms. jäseneksi edustamaan tiettyä yhteisöä, henkilöpiiriä tai asiantuntemusta ja jossa tehtävässä ei olla työ- tai virkasuhteessa eikä toimita yrittäjien eläkelaissa tarkoitettuna yrittäjänä.

11 OHJE 11 (17) Luottamustoimessa vastike on yleensä vähäinen, esimerkiksi vain kulukorvaus tai palkkio, jonka ei voida arvioida vastaavan tehtävän vastuullisuutta tai henkilön työmäärää tehtävässä. Luottamustoimia/-tehtäviä ovat: - toimikunnan, neuvottelukunnan, lautakunnan tai muun vastaavan elimen jäsenyys tai sihteerinä toimiminen - käräjäoikeuden lautamies - erilaisten lautakuntatyyppisten muutoksenhakuasteiden asiantuntijajäsenet (ei henkilökunta). Tällaisia lautakuntia ovat mm. tarkastuslautakunta ja työttömyysturvalautakunta. - erilaisten suosituksia antavien elinten asiantuntijajäsenet (ei henkilökunta), mm. kuluttajavalituslautakunta Palvelusajaksi puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille ilmoitetaan se aika, joksi toimielin on asetettu. Kunkin toimielimen jäsenyys ilmoitetaan omana palveluksenaan riippumatta siitä, että samalta työnantajalta löytyy useitakin rinnakkaisia palveluksia tai että toinen työnantaja maksaa toisen työnantajan päävirkaan kuuluvia palkkioita. Ansioina ilmoitetaan mahdollinen kuukausipalkkio ja tehtävästä maksetut kokouspalkkiot sekä muut mahdolliset palkkiot. KiEL Luottamushenkilöitä ovat - kirkkovaltuuston valtuutetut - kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet - kirkon johtokuntien, toimikuntien ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi - työpaikan luottamusmiehet - viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä toimielimessä KiEL-eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta määräajalta maksetut palkkiot, esim. kuukausi-tai vuosipalkkiot sekä ansionmenetyskorvaukset. Kokouspalkkiot eivät oikeuta KiEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Luottamustoimi ilmoitetaan KiEL:ssä käyttäen lajia L ja ammattinimikettä 4246

12 OHJE 12 (17) Omaishoitajat - KuEL Omaishoitajat tulivat KuEL:n piiriin alkaen. Omaishoitajat tekevät työtä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kunnalliseen eläketurvaan oikeuttavan toimeksiantosuhteen edellytyksenä on, että kunta laatii hoitajan kanssa omaishoidon tuesta annetun lain mukaisen sopimuksen. Ennen vuotta 1940 syntyneisiin omaishoitajiin sovelletaan vanhoja säännöksiä. Rekisteriin ilmoitetaan vain sellaiset toimeksiantosuhteet jotka ovat alkaneet alle 65 vuotiaana. Palvelussuhde päätetään vasta sen päättyessä todellisesti. Omaishoitajien KuEL-palvelussuhteet ilmoitetaan lajilla 08 ja ammattinimikkeellä Perhehoitajat - KuEL Perhehoitajat tulivat KuEL:n piiriin alkaen. Perhehoitajan palvelussuhteen alkamispäivä palvelussuhderekisterissä ei siten voi olla tätä aikaisempi. Perhehoitajat tekevät työtä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kunnalliseen eläketurvaan oikeuttavan toimeksiantosuhteen edellytyksenä on, että kunta on tehnyt henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoitajan eläkkeeseen oikeuttavana ansiona ilmoitetaan perhehoitajan toimeksiantosuhteen perusteella maksettu palkkio. Kulukorvaukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Perhehoitajien KuEL-palvelussuhteet ilmoitetaan lajilla 06 ja ammattinimikkeellä Eläkelakien väliset rajanvetotilanteet eräissä erityistapauksissa Yksityiset yliopistot - VaEL VaEL:n mukaan vakuutetaan alkaen ennen syntyneiden työntekijöiden kaikki palvelussuhteet (ei edellytä aikaisempaa VaEL-palvelussuhdetta). Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 52, 37, 38, 17 tai 18.

13 OHJE 13 (17) Peruskoulujen ja lukioiden opetustehtävät - VaEL ja KuEL Henkilö on syntynyt ennen Palvelus on VaEL:n piirissä, mikäli tehtävistä yli 50 % on perusopetus- tai lukiolain mukaisia (katsotaan tehtävistä työtunneista). Jos perusopetus- tai lukiolain mukaista opetusta on tasan 50 % työtunneista, palvelus vakuutetaan KuEL:n mukaisesti. Yllä mainittu ohjeistus koskee myös esiopetusta. Kun ennen syntynyt lastentarhanopettaja antaa esiopetusta yli 50% työtunneistaan hän kuuluu VaEL:n piiriin. Henkilö on syntynyt tai sen jälkeen Ennen alkanut VaEL:n piiriin kuulunut palvelus säilyy VaEL:n piirissä niin kauan kuin ko. määräys tai sopimus jatkuu. Uusi palvelus (uusi sopimus tai määräys) kuuluu KuEL:n piiriin. KuEL:n piiriin kuuluva palvelus voi alkaa välittömästi seuraavasta päivästä. Virkavapaudet eivät vaikuta asiaan. Uusi palvelus voi olla myös rinnakkainen, jolloin henkilö voi kuulua samanaikaisesti sekä VaEL:n että KuEL:n piiriin. Koulunkäyntiavustaja Jos ennen syntynyt koulunkäyntiavustaja toimii opettajan sijaisena, palvelussuhde vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Peruskoulun ja lukion rehtori Pääsääntö on, että ennen syntyneet rehtorit kuuluvat VaEL:n piiriin riippumatta siitä, ovatko heidän tehtävänsä pääasiassa opetustyötä vai hallinnollista työtä. Mikäli rehtori on syntynyt tai sen jälkeen, hänen ennen alkanut VaEL:n piiriin kuulunut palveluksensa säilyy VaEL:n piirissä niin kauan kuin ko. määräys tai sopimus jatkuu. Uusi palvelus (uusi sopimus tai määräys) kuuluu KuEL:n piiriin. Käyttöhenkilöt Kun kunta siirtyi peruskoulujärjestelmään, valtion oppikoulun palveluksesta siirtyneet toimihenkilöt ja yksityisoppikoulusta siirtyneet ns. välttämättömät käyttöhenkilöt säilyttivät VEL-oikeutensa. Myös ne ns. välttämättömät käyttöhenkilöt, jotka ovat aloittaneet palvelussuhteensa kunnan lukiossa peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen mutta ennen , kuuluvat VaEL:n piiriin. VaEL-oikeutensa säilyttäneiden henkilöiden palvelussuhteet rekisteröidään, oli kyseessä virka- tai työsuhde. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla Yksityiset ja kuntayhtymien omistamat laitokset - VaEL Erilaisten yksityisten ja kuntayhtymien omistamien laitosten VaEL-vakuuttamista koskevista säännöistä ohjeistetaan erikseen. VaEL:n piiriin kuulumiseen liittyvissä kysymyksissä neuvontaa antaa Kevan rekisteritiimi Erityissäännösten perusteella VaEL:n piiriin kuuluvat

14 OHJE 14 (17) - Suomessa sijaitsevan pohjoismaisen instituutin palveluksessa oleva henkilö. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 54 tai Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission palveluksessa oleva Suomen kansalainen lukien Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission palveluksessa olevat työntekijät ovat voineet voivat valita, kuuluvatko he VaEL:n piiriin. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 01, 10 tai Pohjoismaiden Investointipankin, Saamelaiskäräjien ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan palveluksessa oleva henkilö lukien Tieteellisten seurain valtuuskunnan palveluksessa olevat työntekijät kuuluvat VaEL:n piiriin vain niin kauan kun heidän ennen alkanut palveluksensa jatkuu. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 01, 10 tai Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Eläkettä kartuttavat ansiot Eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Eläkkeeseen oikeuttavaan työansioon luetaan peruspalkan lisäksi erilaiset palkan lisät sekä tulos- ja kannustepalkkiot Eläkettä karttuu työansioista, jotka on ansaittu henkilön 18-vuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta 68-vuoden täyttämiskuukauden loppuun. Ansion maksamisella ei siis ole karttumisen kannalta merkitystä vaan ratkaisevaa on ansaintaajankohta. Palkanlisät ja korvaukset Eläkkeen perusteena olevaan ansioon luetaan mukaan erilaiset palkanlisät. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ylityökorvaukset, erilaiset vuorolisät ja ikälisät. Lisäksi esim. arkipyhäkorvaukset, viikkolepokorvaukset ja muut vastaavat erät ovat eläkkeen perusteena olevaa ansiota. Tulos- ja kannustepalkkiot Erilaiset tulospalkkiot tai kannustinpalkkiot ovat eläkkeeseen oikeuttaa työansiota. Vaikka palkkion perusteena oleva tulos ei olisi suoraan sidottu työntekijän työpanokseen, katsotaan se vastikkeeksi tehdystä työstä. Sen sijaan erilaiset osakepalkkiot tai esimerkiksi yhtiön osakekurssin kehitykseen sidotut palkkiot eivät ole vastiketta tehdystä työstä eivätkä siten ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Myöskään työntekijöille yhtiökokouksen perusteella voitonjakona maksetut palkkiot eivät ole eläkkeen perusteena oleva työansiota silloin, kun palkkio maksetaan

15 OHJE 15 (17) koko henkilöstölle (tai esim. koko tietyn jakson palveluksessa olleille vakituisille työntekijöille eikä vain pienelle ryhmälle). Selvitettäessä, onko tietty erä eläkkeeseen oikeuttavaa ansiota, ratkaisevaa on suorituksen tosiasiallinen luonne eikä se, miten suoritus kussakin tilanteessa on nimetty. Luontoisedut Luontoisedut ovat eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Luotoisedulla tarkoitetaan työntekijän muussa muodossa kuin rahana saamaa etua. Luontoisetuja ovat muun muassa autoetu, puhelinetu, ravintoetu, asuntoetu ja työsuhdematkalippu. Luontoisedun arvo määräytyy verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan. Myös silloin, kun henkilön palvelussuhde on keskeytyneenä, ovat hänen saamansa luontoisedut eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Irtisanomisajan palkka Irtisanomisajan palkka on eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota riippumatta siitä, onko henkilöllä työntekovelvoite irtisanomisaikana. Irtisanomisajan palkka oikeuttaa eläkkeeseen myös silloin, kun sen maksetaan kerralla eikä normaaliin tapaan esim. kuukausittain. Jos irtisanomiajan palkkaa maksetaan pidemmältä ajalta kuin työsopimuslaissa oleva 6 kuukauden enimmäisirtisanomisaika, on enimmäisajan ylittävältä osalta maksettava irtisanomisajan palkka eläkkeeseen oikeuttavaa, jos työsuhde on voimassa ja henkilöllä on työntekovelvoite palkanmaksun ajalla. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lomautuksen johdosta (vähintään 200 päivää kestänyt lomautus) oikeus irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti, on työntekijä oikeutettu saamaan irtisanomisajan palkan samoin perustein kuin työantajan irtisanoessa työsopimuksen. Tällöin maksettu irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota, koska sen ei katsota olevan vastiketta tehdystä työstä Ansiot jotka eivät oikeuta eläkkeeseen Suoritukset, jotka eivät oikeuta eläkkeeseen on lueteltu kussakin eläkelaissa. Säännökset löytyvät KuEL:n 68 :stä, VaEL:n 59 :stä ja KiEL:n 7 :stä. Alla on käsitelty yleisimmät suoritukset, joiden perusteella ei ole oikeutta eläkkeeseen. Henkilökuntaedut Henkilökuntaedut eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Henkilökuntaedulla tarkoitetaan koko henkilökuntaa tai ainakin muita kuin lyhytaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä koskevia etuuksia, jotka eivät liity työsuhteen ehtoihin. Henkilökuntaetuja ovat muun muassa henkilökunta-alennukset, henkilökuntalainan korkoetu, työantajan järjestämä ilmainen terveydenhuolto tai sairauskuluvakuutus sekä virkistys- tai harrastustoiminnan tukeminen. Jos etu annetaan vain joillekin työntekijöille, ei kyseessä ole henkilökuntaetu vaan eläkkeeseen oikeuttavaksi katsottava etuus.

16 OHJE 16 (17) Palvelussuhteen päättyessä maksettu korvaus Palvelussuhteen päättyessä maksettu eroraha tai ns. kultainen kädenpuristus ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Ratkaisevaa on suorituksen todellinen luonne. Jos esim. työsuhteen irtisanomisen yhteydessä maksetaan irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta pidemmältä ajalta kuin laissa säädetty enimmäisaika (6kk), ei enimmäisajan ylittävältä ajalta maksettu korvaus ole eläkkeeseen oikeuttaa työansiota, jos henkilöllä ei ole työntekovelvoitetta kyseisenä aikana. Vahingonkorvaus Erilaiset vahingonkorvauksen luonteiset suoritukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Vahingonkorvausta voidaan maksaa joko sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella. Käyttökorvaus ja tekijänoikeuspalkkiot Esimerkiksi taideteoksen käytöstä tai esittämisestä tai tekijänoikeudella suojatun teoksen hyödyntämisestä maksettavaa palkkiota ei pidetä eläkkeeseen oikeuttavana työansiona. Kokouspalkkiot KuEL:n ja KiEL:n mukaan kokouspalkkio ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Sen sijaan VaEL ei sulje kokouspalkkioita eläkkeeseen oikeuttavan työansion ulkopuolelle, joten VaEL:ssa kokouspalkkiot luetaan eläkkeeseen oikeuttaviksi ja niistä tilitetään eläkemaksut. KVTES:n perusteella maksetut kertapalkkiot (KVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetut palkkiot kokouksista, joihin he osallistuvat oman virkansa tai työsuhteensa perusteella), ovat eläkkeeseen oikeuttavia työansioita Erityiskysymyksiä Kustannusten korvaukset Työnantaja voi maksaa verottomia kustannusten korvauksia (päivärahat, kilometrikorvaukset ym.) verohallituksen vahvistamien määrien mukaisesti. Tällaiset verottomat kustannusten korvaukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Jos maksetaan verohallituksen vahvistamia määriä ylittäviä korvauksia, ovat ne eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota siltä osin, kun määrä ylittää verohallituksen vahvistaman enimmäismäärän. Jos työnantaja maksaa verotettavia kustannusten korvauksia, ovat ne eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Jos henkilö saa automaattisesti lukea hyväkseen kustannuksen korvausta vastaavan vähennyksen verotuksessa ja kustannusten korvaukset maksetaan ilman ennakonpidätystä (0-verokortti), ei verotettavakaan kustannusten korvaus ole eläkkeeseen oikeuttaa työansiota. Palvelusetelit Jos kunta maksaa palveluntuottajalle korvauksen tehdystä työstä palvelusetelin

17 OHJE 17 (17) perusteella, katsotaan kyseessä olevan eläkkeeseen oikeuttava toimeksiantosuhde, jos kunta on osoittanut tietyn palveluntarjoajan, jolta palvelu on hankittava. Tällöin kunnan tulee vakuuttaa toimeksiantosuhde KuEL:n piiriin samoilla edellytyksillä kuin toimeksiantosuhteisiin yleisestikin sovelletaan. Eläinlääkärien toimenpidepalkkiot Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon virkapalkka sekä toimenpidepalkkiot. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Toimenpidepalkkioiden määrä ei saa ylittää kunnaneläinlääkärille kunnallisessa virkaehtosopimuksessa sovittua, kalenterivuoden alussa voimassa ollutta alimman peruspalkan loppupalkkaa kaksinkertaisena. Keva ohjeistaa toimenpidepalkkioiden enimmäismäärästä vuosittain yleiskirjeellä.

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta 1.1.2017 alkaen Lisätietoja

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL 1 (12) Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta 1.1.2017

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Muutokset hallintosääntöön verrattuna Lisäykset ja muutokset punaisella, poistetut yliviivattu 1 Yleistä Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ ILMAJOEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.8.2007 - tulee voimaan 1.10.2007 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne ja verkkopalvelut. Jussi-Pekka Rantanen rekisteripäällikkö Liisi Gråstén-Weckström kouluttaja

Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne ja verkkopalvelut. Jussi-Pekka Rantanen rekisteripäällikkö Liisi Gråstén-Weckström kouluttaja Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne ja verkkopalvelut Jussi-Pekka Rantanen rekisteripäällikkö Liisi Gråstén-Weckström kouluttaja Ajankohtaista Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne uudistuu tärkeää

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 23.5.2005/ 257 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 13.6.2005/ 93 Voimaantulo 22.7.2005 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001 Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001 Valtiokonttori Aktuaaritoimi Helsinki 2003 ISSN 1457-6953 1 Gummerus Kirjapaino Oy Saarijärvi 2003 2 Sisällysluettelo 14.4.2003 JOHDANTO...7

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 13.11.2008 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2009 1. Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö

Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 31 liite 8 Yhtymäkokous 19.5.2016 13 liite 13 Sisältö 1 Soveltaminen... 3 2 Kokouspalkkiot... 4 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.5.2012 Tulee voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisalue Kunnan luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta korvaus

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 1 Soveltamisala Kajaanin kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot.. 1 3 Toimituspalkkiot. 1 4 Samana päivänä pidetyt kokoukset.. 2 5 Vuosipalkkiot..

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien Lihavoitu voimassa olevasta palkkiosäännöstä poikkeavat kohdat.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje 1 (5) Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 60 Kaupunginhallitus hyväksynyt soveltamisohjeen 1.6.2009 311 Palkkiosummat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA Kh , liite 5 Kv , liite 5

SODANKYLÄN KUNTA Kh , liite 5 Kv , liite 5 SODANKYLÄN KUNTA Kh 8.12.2015 383, liite 5 Kv 18.12.2015 86, liite 5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt palkkiosäännön 18.12.2015 86 Voimaantulo 1.1.2016 PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Tervetuloa asioimaan Kevassa

Tervetuloa asioimaan Kevassa Tervetuloa asioimaan Kevassa Keva hoitaa valtiotyönantajien työeläkeasiat vuoden 2013 alusta Työeläkeasioissa sinua palvelee Keva Vuoden 2013 alusta lähtien valtiotyönantajien eläkkeisiin liittyvissä asioissa

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682. Laki. N:o 679. valtion eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 679 682 SISÄLLYS N:o Sivu 679 Laki valtion eläkelain muuttamisesta... 1891 680 Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot