OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet"

Transkriptio

1 OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

2 OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ilmoitusliikenteen aikataulut Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoitukset Vuosiansioilmoitukset Korjaukset Ilmoitusvälineet Ilmoitettavat tiedot Palvelussuhdeilmoitus Vuosiansioilmoitus Ilmoituksen tiedot Milloin tehdään palvelussuhdeilmoitus? Takautuvat ansiot Negatiiviset ansiot Henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta Tietuekuvaus ja koodistot Ilmoitettavat palvelussuhteet ja eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Ilmoitettavat palvelussuhteet Yleistä Työ- ja virkasuhteet Toimeksiantosuhteet Luottamustoimet Omaishoitajat - KuEL Perhehoitajat - KuEL Eläkelakien väliset rajanvetotilanteet eräissä erityistapauksissa Yksityiset yliopistot - VaEL Peruskoulujen ja lukioiden opetustehtävät - VaEL ja KuEL Yksityiset ja kuntayhtymien omistamat laitokset - VaEL Erityissäännösten perusteella VaEL:n piiriin kuuluvat Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Eläkettä kartuttavat ansiot Ansiot jotka eivät oikeuta eläkkeeseen Erityiskysymyksiä... 16

3 OHJE 3 (17) 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Keva hoitaa kunnallisen eläkelain (KuEL), valtion eläkelain (VaEL) sekä suomen evankelisluterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) mukaisten palvelussuhteiden rekisteröintiä. Keva huolehtii myös Kelan toimihenkilöiden palvelussuhteiden rekisteröinnistä. Kelasta annetun lain (KelaL) perusteella myös Kelan henkilöstön eläkkeet määräytyvät VaELin mukaan. Kevalle toimitetut palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot rekisteröidään työeläkealan yhteiseen, Arek Oy:n ylläpitämään ansaintajärjestelmään. Ilmoitettujen tietojen perusteella määräytyvät työnantajan palkkaperusteiset eläkemaksut sekä henkilöasiakkaiden eläke-etuudet. 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulut Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoitukset Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoituksissa ilmoitetaan - uusien palvelussuhteiden alkamiset - palvelussuhteiden päättymiset - lyhyiden palvelussuhteiden alkamiset ja päättymiset Palvelussuhdeilmoitukset toimitetaan Kevalle neljännesvuosittain seuraavasti: 1. neljännes ( ) mennessä 2. neljännes ( ) mennessä 3. neljännes ( ) mennessä 4. neljännes ( ) mennessä Vuosiansioilmoitukset Edellisen vuoden vuosiansiot ilmoitetaan Kevaan mennessä Korjaukset Palvelussuhde- ja vuosiansioilmoitusten rekisteröinnissä syntyneet virheilmoitukset korjataan Palvelussuhderekisteri -verkkopalvelussa. Rekisteröinnin virheet ja huomautukset tulee käsitellä 2 viikon kuluessa.

4 OHJE 4 (17) Palvelussuhderekisteri-verkkopalvelun käyttöön tarvitaan Katso-tunniste sekä oikea Katso-rooli. Ole yhteydessä organisaatiosi Katso-pääkäyttäjään saadaksesi tarvittavat oikeudet verkkopalvelujen käyttöön. Kevan verkkosivuilta löydät lisätietoa Katso-tunnisteesta sekä työnantajien Astapalveluiden käytöstä: https://www.keva.fi/fi/tyonantajille/sivut/default.aspx 1.3 Ilmoitusvälineet Suurin osa palvelussuhde- ja ansiotiedoista tulee Kevaan koneellisessa muodossa, joten ilmoittaminen edellyttää oman palkkajärjestelmän tuntemista. Koneellisen ilmoittamisen aloittamisesta on sovittavat erikseen Kevan kanssa. Palvelussuhdeilmoitukset voidaan antaa seuraavilla ilmoitusvälineillä: Tyvi-palvelut Palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot voidaan toimittaa Kevaan Tyvi-palveluita (CGI:n Tyvi- ja Aditron linkki -palvelut) käyttäen. Tyvi-palveluiden käyttöön ottamiseksi tulee olla yhteydessä Tyvi-palvelujen tarjoajaan. Linjasiirto Tietoa linjasiirron vaihtoehdoista ja ohjeista saa omalta palkkajärjestelmätoimittajalta. Muistitikut ja CD:t Koneellinen aineisto voidaan toimittaa Kevaan myös muistitikulle tai CD:lle tallennettuna. Palvelussuhderekisteri-verkkopalvelu Palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot voidaan ilmoittaa myös Palvelussuhderekisteripalvelussa, joka löytyy työnantajien Asta-palvelusta. Palveluihin kirjaudutaan Katsotunnisteella. Jos ilmoitettavia tietoja on paljon, suosittelemme koneellista ilmoittamista. Lomakkeet Kevan verkkosivuilta löytyvät lomakkeet palvelussuhde- ja vuosiansioilmoitusten tekemiseen. Lomakkeiden sijaan suosittelemme Palvelussuhderekisteri-palvelun käyttöä. Suuremmat aineistot tulee toimittaa koneellisessa muodossa.

5 OHJE 5 (17) 1.4 Ilmoitettavat tiedot Palvelussuhdeilmoitus Palvelussuhdeilmoituksella ilmoitetaan palvelussuhteiden alkamiset ja päättymiset. Palvelussuhdeilmoitukset tehdään lakikohtaisesti ilmoittajittain. Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot - Työnantajatunnus - Ilmoittajatunnus - Toimintayksikkö - Lakitieto - Henkilötunnus, sukunimi ja etunimi - Palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen yksilöintitunnus - Palvelussuhteen päättymispäivä ja päättymissyy - Ammattinimike - Palvelussuhteen laji Samana päivänä alkavat palvelussuhteet tulee yksilöidä yksilöintitunnuksella. Palvelussuhteen tunnistetietoja ovat työnantajatunnus, ilmoittajatunnus, alkamispäivä ja yksilöintitunnus sekä lajitieto. Näitä tietoja ei voi muokata. Jos joku näistä tiedoista on alun perin ilmoitettu virheellisenä, palvelussuhde tulee poistaa ja ilmoittaa uusi palvelussuhde oikeilla tiedoilla. Toistuvien sijaisten tai palkkionsaajien lyhyet palvelussuhdejaksot voi ilmoittaa yhtenäisenä palvelussuhteena eikä niitä tarvitse ilmoittaa lyhyinä jaksoina. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia, että kun henkilön työt eivät enää jatku, tulee rekisterissä oleva yhtenäinen palvelussuhdejakso päättää Vuosiansioilmoitus Vuosiansioilmoituksella ilmoitetaan lakikohtaiset vuosiansiot maksuvuoden mukaan. Ansiot eivät liity palvelussuhdejaksoihin vaan jokaiselle henkilölle ilmoitetaan kokonaisvuosiansio ilmoittajittain ja palvelussuhteen lajeittain. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot - Työnantajatunnus - Ilmoittajatunnus - Toimintayksikkö - Lakitieto - Henkilötunnus, sukunimi ja etunimi - Ansiovuosi - Vuosiansiot - Ammattinimike - Palvelussuhteen laji

6 OHJE 6 (17) Ilmoituksen tiedot Ilmoittajatunnus Jos työnantajalla on useampia itsenäisiä ilmoitusliikennettä hoitavia ilmoittajia, tulee ilmoittaja perustaa toimittamalla ilmoittajan tiedot Kevan verkkosivuilta löytyvällä ilmoittajan yhteystiedot-lomakkeella. Ilmoittajatunnus on enintään 6 merkin mittainen, mieluiten numeerinen tunnus. Ilmoittaja voi toimia myös maksupisteenä, jolloin se tilittää itsenäisesti eläkemaksut ilmoittajakohtaisista ansioista omilla viitteillään. Maksupisteenä toimimisesta pitää sopia Kevan kanssa erikseen. Kunnat käyttävät maatalouslomittajien ilmoittamiseen ilmoittajatunnusta 888. Jos valtio- tai seurakunta- työnantaja ei ole perustanut erikseen ilmoittajia, käytetään ilmoittajatunnuksena työnantajatunnusta. Toimintayksikkö Toimintayksikkötieto kuvaa työntekijän toimipaikkaa. Toimintayksikkötunnus on 2-9 merkin mittainen numeerinen tunnus. Keva suosittelee käyttämään palvelussuhteiden ja vuosiansioiden toimintayksikköjen ilmoittamisessa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston toimipaikkarakennetta. Toimintayksikkötietoja ylläpidetään Palvelussuhderekisterin verkkopalvelussa. VaEL:n ja KiEL:n ilmoituksilla toimintayksikkötieto ei ole pakollinen ajalla ennen Ammattinimike Ammattinimikkeenä ilmoitetaan lakikohtaisen ammattinimikekoodiston mukainen ammattinimike. KuEL:n osalta uudet ammattinimikkeet pyydetään Kevasta VaEL:n ammattinimikkeet ilmoitetaan Valtiokonttorin Hallinnonohjauksen virka- ja ammattinimiekoodiston mukaisesti. TAHTI-koodistoista löydät lisätietoa Valtiokonttorin internet-sivuilta: FI/Tietoa_Valtiokonttorista/Julkaisut_ja_tilastot/Tilastot/Henkilostojohtamisen_tukeminen /Tahtikoodistoja KiEL:n mukaiset ammattinimikkeet ovat samat kuin Pesti-tilastossa, joka toimitetaan Kirkon työmarkkinalaitokselle. Kirkon työmarkkinalaitos perustaa tarvittaessa uudet ammattinimikkeet Milloin tehdään palvelussuhdeilmoitus? Palvelussuhdeilmoitus tehdään palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä. Lisäksi on tilanteita, joissa palvelussuhde pitää syystä tai toisesta katkaista teknisesti. Tällöin palvelussuhteen päättyminen tulee ilmoittaa käyttäen tiettyä päättymissyytä, joka ilmoittaa palvelussuhteen olevan jatkuva. Seuraavasta päivästä alkaen tulee ilmoittaa uusi alkanut

7 OHJE 7 (17) palvelussuhde niin, että palvelusaikaan ei tule katkosta. Palvelus tulee katkaista ainakin seuraavissa tilanteissa: Kun työnantajatunnus vaihtuu esimerkkinä fuusiotilanteet, kuntien yhdistyminen, kuntayhtymän purkautuminen tai toimintojen muu siirtäminen siten, että palvelussuhteet jatkuvat katkeamatta saman eläkelain piirissä uuden työnantajatunnuksen alla Kun palkkajärjestelmä vaihtuu Katkaisu on tehtävä, jos vanhasta palkkajärjestelmästä ei siirry tietoja uuteen järjestelmään niin, että vanha alkamispäivä säilyisi tulevilla ilmoituksilla. Jos palkkajärjestelmä vaihtuu kesken vuoden, tulee huomioida, että samalla työnantajalla ja samalla ilmoittajalla voi olla vain yksi vuosiansio kullakin vuodella. Jos koko vuoden ansiota ei saada ilmoitettua yhdellä ilmoituksella, tulee palkkajärjestelmän vaihtuessa ottaa käyttöön uusi ilmoittajatunnus, jolloin osavuoden ansiot ilmoitetaan käyttäen eri ilmoittajatunnuksia. Koska palvelussuhteisiin ei enää liity ansioita eikä esimerkiksi työaikatietoja, ei palvelussuhteita tarvitse katkaista osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeen alkaessa tai henkilön täyttäessä 53 vuotta, jos työskentely jatkuu saman työnantajan palveluksessa. Myöskään palvelussuhteen palkattomia keskeytyksiä ei enää ilmoiteta Takautuvat ansiot Ansiot ilmoitetaan aina maksuvuodelle. Jos palvelus on päättynyt edellisenä vuonna ja ansioita maksetaan takautuvasti seuraavan vuoden aikana, ilmoitetaan nämä takautuvat ansiot maksuvuoden vuosiansiona. Jos työnantaja päättyy vuodenvaihteessa ja palvelussuhteet on tämän vuoksi katkaistu teknisesti, tulee takautuvasti maksettavat ansiot ilmoittaa tässäkin tapauksessa maksuvuodelle sen työnantajan ansioina, jolla palvelussuhde jatkuu ja joka tilittää eläkemaksut kyseisestä ansiosta. Vuoden loppuun päätetylle työnantajalle ei voi rekisteröidä ansioita enää seuraavalle vuodelle. Jos työnantajan päättymistilanteessa aiheutuu ongelmia ansiotietojen ilmoittamisessa, ota yhteyttä Kevan rekisteriyksikköön, niin selvitämme vaihtoehtoja Negatiiviset ansiot Ilmoitettavan vuosiansion määrä ei voi olla negatiivinen. Jos palkkoja peritään takaisin eikä kyseisenä vuonna ole ansiota, josta summa voitaisiin vähentää, tulee se vähentää siltä vuodelta, jonka ansioihin perintä kohdistuu.

8 OHJE 8 (17) Henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta Jos ilmoitetaan tietoja henkilöstä, jolla ei ole virallista suomalaista henkilötunnusta ilmoitetaan henkilötunnuksen sijasta henkilön syntymäaika ja sukupuoli. Syntymäaika ja sukupuoli ilmoitetaan vain, jos henkilötunnusta ei ole. Ilmoitukset voi tehdä koneellisesti tai verkkopalvelun kautta Tietuekuvaus ja koodistot Tarkemmat ilmoitusliikenteen tietuekuvaukset ja käytettävät koodit löytyvät tämän ohjeen liitteenä.

9 OHJE 9 (17) 2 Ilmoitettavat palvelussuhteet ja eläkkeeseen oikeuttavat työansiot 2.1 Ilmoitettavat palvelussuhteet Yleistä Rekisteriin ilmoitetaan kaikki eläkkeeseen oikeuttavat palvelussuhteet. Palvelussuhde voi alkaa aikaisintaan 18-vuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta ja sen tulee päättyä viimeistään 68-vuoden täyttämiskuukauden loppuun. Palvelussuhteen kestolla tai maksettavien ansioiden määrällä ei ole vaikutusta palvelussuhteen ilmoittamiseen. KuEL:ssa ennen syntyneiden henkilöiden palvelussuhteet, jotka ovat alkaneet ennen oikeuttavat eläkkeeseen niin pitkään kuin ne jatkuvat yhdenjaksoisina (ilman 68-vuoden ikärajaa) Työ- ja virkasuhteet Työ- ja virkasuhteessa tehty työ kuuluu eläketurvan piiriin. Palvelussuhdeilmoitus tehdään työ- tai virkasuhteen alkaessa tai päättyessä. Työeläkelakeja sovellettaessa lähtökohtana on työsopimuslain mukainen työsuhdekäsite. Jos sopimussuhde täyttää työsuhteen tunnusmerkit, ei voida sopia eläkelaitosta sitovasti työn tekemisestä yrittäjäasemassa. Jos työnteon tosiasialliset olosuhteet eivät vastaa sovittua, eläkelaitos voi jälkikäteen tulkita oikeussuhteen työsuhteeksi, jossa maksetusta palkasta tulee suorittaa eläkemaksut ja josta henkilöllä on aikanaan oikeus eläkkeeseen. Ensisijaisesti työn tilaajan on tiedettävä, onko työn suorittaja otettu työsuhteeseen vai toimiiko hän itsenäisenä yrittäjänä. Suositeltavaa on, että kaikista työsuorituksista tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Lisäksi siinä tulee olla maininta siitä, kuka hoitaa eläketurvan Tarkempaa tietoa työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvedosta löydät Kevan yleiskirjeestä 4/ Toimeksiantosuhteet Eläketurvan piiriin kuuluu myös toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn perusteella tehty työ, jos työ tehdään toimimatta yrittäjänä eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön muodossa. Toimeksiantosuhteiden vakuuttamisen edellytyksenä on, ettei henkilö ole yrittäjien eläkelaissa (YEL) tarkoitettu yrittäjä. Jos toiminta kuuluu YEL:n piiriin tai sitä harjoitetaan yhtiön tai muun yhteisön nimissä, siitä ei tehdä ilmoitusta rekisteriin eikä

10 OHJE 10 (17) peritä eläkemaksuja. Kopio YEL-vakuutuskirjasta tai vakuutusmaksukuitista osoittaa, että toimeksisaaja on yrittäjä. Toiminnan tulee tällöin kuulua YEL:n piiriin vakuutettuun toimialaan. Henkilöä ei tarvitse ilmoittaa palvelussuhderekisteriin silloin jos hänellä on Eläketurvakeskuksen ennen vuotta 2002 antama päätös vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta (voi olla voimassa vielä ennen 1961 syntyneillä henkilöillä). Jos toiminta on niin vähäistä (yrittäjätoiminnasta saatu työtulo on vähemmän kuin YEL - vakuuttamisen alaraja), ettei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YELvakuutusta, työ kuuluu ilmoittaa rekisteriin. Samoin jos henkilö on vanhuuseläkkeellä eikä sen vuoksi velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta. Toimeksiantosuhdetta ilmoitettaessa pitää ilmoituksessa olla työn tehneen henkilön nimi ja henkilötunnus. Ilmoitusta ei voi tehdä Y-tunnuksella eikä toiminimellä Luottamustoimet KuEL Luottamushenkilöitä ovat: - valtuutetut ja varavaltuutetut - kunnan ja kuntayhtymän toimielimiin valitut jäsenet - muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt kuten kunnanhallituksen ja kunnallisten lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet sekä luottamushenkilötilintarkastajat - Muiden Kevan jäsenyhteisöjen luottamushenkilöt Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi: - käräjäoikeuden lautamiehet - työpaikan luottamusmiehet - koulujen vanhempainneuvoston tms. jäsenet - kunnan viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä kunnan toimielimessä KuEL:n piiriin kuuluvien luottamushenkilöiden osalta rekisteriin ilmoitetaan ainoastaan vuosiansiot. Palvelussuhdejaksoja ei ilmoiteta. Kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta: määräajalta maksetut palkkiot sekä ansionmenetyskorvaukset. Kokouspalkkiot eivät oikeuta KuEL:n mukaiseen eläkkeeseen. VaEL Luottamustoimi/-tehtävä ei perustu työsopimukseen/virkamääräykseen, vaan nimittämiseen esim. lautakunnan tms. jäseneksi edustamaan tiettyä yhteisöä, henkilöpiiriä tai asiantuntemusta ja jossa tehtävässä ei olla työ- tai virkasuhteessa eikä toimita yrittäjien eläkelaissa tarkoitettuna yrittäjänä.

11 OHJE 11 (17) Luottamustoimessa vastike on yleensä vähäinen, esimerkiksi vain kulukorvaus tai palkkio, jonka ei voida arvioida vastaavan tehtävän vastuullisuutta tai henkilön työmäärää tehtävässä. Luottamustoimia/-tehtäviä ovat: - toimikunnan, neuvottelukunnan, lautakunnan tai muun vastaavan elimen jäsenyys tai sihteerinä toimiminen - käräjäoikeuden lautamies - erilaisten lautakuntatyyppisten muutoksenhakuasteiden asiantuntijajäsenet (ei henkilökunta). Tällaisia lautakuntia ovat mm. tarkastuslautakunta ja työttömyysturvalautakunta. - erilaisten suosituksia antavien elinten asiantuntijajäsenet (ei henkilökunta), mm. kuluttajavalituslautakunta Palvelusajaksi puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille ilmoitetaan se aika, joksi toimielin on asetettu. Kunkin toimielimen jäsenyys ilmoitetaan omana palveluksenaan riippumatta siitä, että samalta työnantajalta löytyy useitakin rinnakkaisia palveluksia tai että toinen työnantaja maksaa toisen työnantajan päävirkaan kuuluvia palkkioita. Ansioina ilmoitetaan mahdollinen kuukausipalkkio ja tehtävästä maksetut kokouspalkkiot sekä muut mahdolliset palkkiot. KiEL Luottamushenkilöitä ovat - kirkkovaltuuston valtuutetut - kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet - kirkon johtokuntien, toimikuntien ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi - työpaikan luottamusmiehet - viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä toimielimessä KiEL-eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta määräajalta maksetut palkkiot, esim. kuukausi-tai vuosipalkkiot sekä ansionmenetyskorvaukset. Kokouspalkkiot eivät oikeuta KiEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Luottamustoimi ilmoitetaan KiEL:ssä käyttäen lajia L ja ammattinimikettä 4246

12 OHJE 12 (17) Omaishoitajat - KuEL Omaishoitajat tulivat KuEL:n piiriin alkaen. Omaishoitajat tekevät työtä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kunnalliseen eläketurvaan oikeuttavan toimeksiantosuhteen edellytyksenä on, että kunta laatii hoitajan kanssa omaishoidon tuesta annetun lain mukaisen sopimuksen. Ennen vuotta 1940 syntyneisiin omaishoitajiin sovelletaan vanhoja säännöksiä. Rekisteriin ilmoitetaan vain sellaiset toimeksiantosuhteet jotka ovat alkaneet alle 65 vuotiaana. Palvelussuhde päätetään vasta sen päättyessä todellisesti. Omaishoitajien KuEL-palvelussuhteet ilmoitetaan lajilla 08 ja ammattinimikkeellä Perhehoitajat - KuEL Perhehoitajat tulivat KuEL:n piiriin alkaen. Perhehoitajan palvelussuhteen alkamispäivä palvelussuhderekisterissä ei siten voi olla tätä aikaisempi. Perhehoitajat tekevät työtä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kunnalliseen eläketurvaan oikeuttavan toimeksiantosuhteen edellytyksenä on, että kunta on tehnyt henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoitajan eläkkeeseen oikeuttavana ansiona ilmoitetaan perhehoitajan toimeksiantosuhteen perusteella maksettu palkkio. Kulukorvaukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Perhehoitajien KuEL-palvelussuhteet ilmoitetaan lajilla 06 ja ammattinimikkeellä Eläkelakien väliset rajanvetotilanteet eräissä erityistapauksissa Yksityiset yliopistot - VaEL VaEL:n mukaan vakuutetaan alkaen ennen syntyneiden työntekijöiden kaikki palvelussuhteet (ei edellytä aikaisempaa VaEL-palvelussuhdetta). Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 52, 37, 38, 17 tai 18.

13 OHJE 13 (17) Peruskoulujen ja lukioiden opetustehtävät - VaEL ja KuEL Henkilö on syntynyt ennen Palvelus on VaEL:n piirissä, mikäli tehtävistä yli 50 % on perusopetus- tai lukiolain mukaisia (katsotaan tehtävistä työtunneista). Jos perusopetus- tai lukiolain mukaista opetusta on tasan 50 % työtunneista, palvelus vakuutetaan KuEL:n mukaisesti. Yllä mainittu ohjeistus koskee myös esiopetusta. Kun ennen syntynyt lastentarhanopettaja antaa esiopetusta yli 50% työtunneistaan hän kuuluu VaEL:n piiriin. Henkilö on syntynyt tai sen jälkeen Ennen alkanut VaEL:n piiriin kuulunut palvelus säilyy VaEL:n piirissä niin kauan kuin ko. määräys tai sopimus jatkuu. Uusi palvelus (uusi sopimus tai määräys) kuuluu KuEL:n piiriin. KuEL:n piiriin kuuluva palvelus voi alkaa välittömästi seuraavasta päivästä. Virkavapaudet eivät vaikuta asiaan. Uusi palvelus voi olla myös rinnakkainen, jolloin henkilö voi kuulua samanaikaisesti sekä VaEL:n että KuEL:n piiriin. Koulunkäyntiavustaja Jos ennen syntynyt koulunkäyntiavustaja toimii opettajan sijaisena, palvelussuhde vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Peruskoulun ja lukion rehtori Pääsääntö on, että ennen syntyneet rehtorit kuuluvat VaEL:n piiriin riippumatta siitä, ovatko heidän tehtävänsä pääasiassa opetustyötä vai hallinnollista työtä. Mikäli rehtori on syntynyt tai sen jälkeen, hänen ennen alkanut VaEL:n piiriin kuulunut palveluksensa säilyy VaEL:n piirissä niin kauan kuin ko. määräys tai sopimus jatkuu. Uusi palvelus (uusi sopimus tai määräys) kuuluu KuEL:n piiriin. Käyttöhenkilöt Kun kunta siirtyi peruskoulujärjestelmään, valtion oppikoulun palveluksesta siirtyneet toimihenkilöt ja yksityisoppikoulusta siirtyneet ns. välttämättömät käyttöhenkilöt säilyttivät VEL-oikeutensa. Myös ne ns. välttämättömät käyttöhenkilöt, jotka ovat aloittaneet palvelussuhteensa kunnan lukiossa peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen mutta ennen , kuuluvat VaEL:n piiriin. VaEL-oikeutensa säilyttäneiden henkilöiden palvelussuhteet rekisteröidään, oli kyseessä virka- tai työsuhde. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla Yksityiset ja kuntayhtymien omistamat laitokset - VaEL Erilaisten yksityisten ja kuntayhtymien omistamien laitosten VaEL-vakuuttamista koskevista säännöistä ohjeistetaan erikseen. VaEL:n piiriin kuulumiseen liittyvissä kysymyksissä neuvontaa antaa Kevan rekisteritiimi Erityissäännösten perusteella VaEL:n piiriin kuuluvat

14 OHJE 14 (17) - Suomessa sijaitsevan pohjoismaisen instituutin palveluksessa oleva henkilö. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 54 tai Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission palveluksessa oleva Suomen kansalainen lukien Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission palveluksessa olevat työntekijät ovat voineet voivat valita, kuuluvatko he VaEL:n piiriin. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 01, 10 tai Pohjoismaiden Investointipankin, Saamelaiskäräjien ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan palveluksessa oleva henkilö lukien Tieteellisten seurain valtuuskunnan palveluksessa olevat työntekijät kuuluvat VaEL:n piiriin vain niin kauan kun heidän ennen alkanut palveluksensa jatkuu. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 01, 10 tai Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Eläkettä kartuttavat ansiot Eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Eläkkeeseen oikeuttavaan työansioon luetaan peruspalkan lisäksi erilaiset palkan lisät sekä tulos- ja kannustepalkkiot Eläkettä karttuu työansioista, jotka on ansaittu henkilön 18-vuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta 68-vuoden täyttämiskuukauden loppuun. Ansion maksamisella ei siis ole karttumisen kannalta merkitystä vaan ratkaisevaa on ansaintaajankohta. Palkanlisät ja korvaukset Eläkkeen perusteena olevaan ansioon luetaan mukaan erilaiset palkanlisät. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ylityökorvaukset, erilaiset vuorolisät ja ikälisät. Lisäksi esim. arkipyhäkorvaukset, viikkolepokorvaukset ja muut vastaavat erät ovat eläkkeen perusteena olevaa ansiota. Tulos- ja kannustepalkkiot Erilaiset tulospalkkiot tai kannustinpalkkiot ovat eläkkeeseen oikeuttaa työansiota. Vaikka palkkion perusteena oleva tulos ei olisi suoraan sidottu työntekijän työpanokseen, katsotaan se vastikkeeksi tehdystä työstä. Sen sijaan erilaiset osakepalkkiot tai esimerkiksi yhtiön osakekurssin kehitykseen sidotut palkkiot eivät ole vastiketta tehdystä työstä eivätkä siten ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Myöskään työntekijöille yhtiökokouksen perusteella voitonjakona maksetut palkkiot eivät ole eläkkeen perusteena oleva työansiota silloin, kun palkkio maksetaan

15 OHJE 15 (17) koko henkilöstölle (tai esim. koko tietyn jakson palveluksessa olleille vakituisille työntekijöille eikä vain pienelle ryhmälle). Selvitettäessä, onko tietty erä eläkkeeseen oikeuttavaa ansiota, ratkaisevaa on suorituksen tosiasiallinen luonne eikä se, miten suoritus kussakin tilanteessa on nimetty. Luontoisedut Luontoisedut ovat eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Luotoisedulla tarkoitetaan työntekijän muussa muodossa kuin rahana saamaa etua. Luontoisetuja ovat muun muassa autoetu, puhelinetu, ravintoetu, asuntoetu ja työsuhdematkalippu. Luontoisedun arvo määräytyy verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan. Myös silloin, kun henkilön palvelussuhde on keskeytyneenä, ovat hänen saamansa luontoisedut eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Irtisanomisajan palkka Irtisanomisajan palkka on eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota riippumatta siitä, onko henkilöllä työntekovelvoite irtisanomisaikana. Irtisanomisajan palkka oikeuttaa eläkkeeseen myös silloin, kun sen maksetaan kerralla eikä normaaliin tapaan esim. kuukausittain. Jos irtisanomiajan palkkaa maksetaan pidemmältä ajalta kuin työsopimuslaissa oleva 6 kuukauden enimmäisirtisanomisaika, on enimmäisajan ylittävältä osalta maksettava irtisanomisajan palkka eläkkeeseen oikeuttavaa, jos työsuhde on voimassa ja henkilöllä on työntekovelvoite palkanmaksun ajalla. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lomautuksen johdosta (vähintään 200 päivää kestänyt lomautus) oikeus irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti, on työntekijä oikeutettu saamaan irtisanomisajan palkan samoin perustein kuin työantajan irtisanoessa työsopimuksen. Tällöin maksettu irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota, koska sen ei katsota olevan vastiketta tehdystä työstä Ansiot jotka eivät oikeuta eläkkeeseen Suoritukset, jotka eivät oikeuta eläkkeeseen on lueteltu kussakin eläkelaissa. Säännökset löytyvät KuEL:n 68 :stä, VaEL:n 59 :stä ja KiEL:n 7 :stä. Alla on käsitelty yleisimmät suoritukset, joiden perusteella ei ole oikeutta eläkkeeseen. Henkilökuntaedut Henkilökuntaedut eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Henkilökuntaedulla tarkoitetaan koko henkilökuntaa tai ainakin muita kuin lyhytaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä koskevia etuuksia, jotka eivät liity työsuhteen ehtoihin. Henkilökuntaetuja ovat muun muassa henkilökunta-alennukset, henkilökuntalainan korkoetu, työantajan järjestämä ilmainen terveydenhuolto tai sairauskuluvakuutus sekä virkistys- tai harrastustoiminnan tukeminen. Jos etu annetaan vain joillekin työntekijöille, ei kyseessä ole henkilökuntaetu vaan eläkkeeseen oikeuttavaksi katsottava etuus.

16 OHJE 16 (17) Palvelussuhteen päättyessä maksettu korvaus Palvelussuhteen päättyessä maksettu eroraha tai ns. kultainen kädenpuristus ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Ratkaisevaa on suorituksen todellinen luonne. Jos esim. työsuhteen irtisanomisen yhteydessä maksetaan irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta pidemmältä ajalta kuin laissa säädetty enimmäisaika (6kk), ei enimmäisajan ylittävältä ajalta maksettu korvaus ole eläkkeeseen oikeuttaa työansiota, jos henkilöllä ei ole työntekovelvoitetta kyseisenä aikana. Vahingonkorvaus Erilaiset vahingonkorvauksen luonteiset suoritukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Vahingonkorvausta voidaan maksaa joko sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella. Käyttökorvaus ja tekijänoikeuspalkkiot Esimerkiksi taideteoksen käytöstä tai esittämisestä tai tekijänoikeudella suojatun teoksen hyödyntämisestä maksettavaa palkkiota ei pidetä eläkkeeseen oikeuttavana työansiona. Kokouspalkkiot KuEL:n ja KiEL:n mukaan kokouspalkkio ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Sen sijaan VaEL ei sulje kokouspalkkioita eläkkeeseen oikeuttavan työansion ulkopuolelle, joten VaEL:ssa kokouspalkkiot luetaan eläkkeeseen oikeuttaviksi ja niistä tilitetään eläkemaksut. KVTES:n perusteella maksetut kertapalkkiot (KVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetut palkkiot kokouksista, joihin he osallistuvat oman virkansa tai työsuhteensa perusteella), ovat eläkkeeseen oikeuttavia työansioita Erityiskysymyksiä Kustannusten korvaukset Työnantaja voi maksaa verottomia kustannusten korvauksia (päivärahat, kilometrikorvaukset ym.) verohallituksen vahvistamien määrien mukaisesti. Tällaiset verottomat kustannusten korvaukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Jos maksetaan verohallituksen vahvistamia määriä ylittäviä korvauksia, ovat ne eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota siltä osin, kun määrä ylittää verohallituksen vahvistaman enimmäismäärän. Jos työnantaja maksaa verotettavia kustannusten korvauksia, ovat ne eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Jos henkilö saa automaattisesti lukea hyväkseen kustannuksen korvausta vastaavan vähennyksen verotuksessa ja kustannusten korvaukset maksetaan ilman ennakonpidätystä (0-verokortti), ei verotettavakaan kustannusten korvaus ole eläkkeeseen oikeuttaa työansiota. Palvelusetelit Jos kunta maksaa palveluntuottajalle korvauksen tehdystä työstä palvelusetelin

17 OHJE 17 (17) perusteella, katsotaan kyseessä olevan eläkkeeseen oikeuttava toimeksiantosuhde, jos kunta on osoittanut tietyn palveluntarjoajan, jolta palvelu on hankittava. Tällöin kunnan tulee vakuuttaa toimeksiantosuhde KuEL:n piiriin samoilla edellytyksillä kuin toimeksiantosuhteisiin yleisestikin sovelletaan. Eläinlääkärien toimenpidepalkkiot Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon virkapalkka sekä toimenpidepalkkiot. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Toimenpidepalkkioiden määrä ei saa ylittää kunnaneläinlääkärille kunnallisessa virkaehtosopimuksessa sovittua, kalenterivuoden alussa voimassa ollutta alimman peruspalkan loppupalkkaa kaksinkertaisena. Keva ohjeistaa toimenpidepalkkioiden enimmäismäärästä vuosittain yleiskirjeellä.

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta 1.1.2017 alkaen Lisätietoja

Lisätiedot

Ilmoitusliikenteen ohjeet

Ilmoitusliikenteen ohjeet Ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2 1.3 Ilmoitusvälineet... 3 1.4

Lisätiedot

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2

Lisätiedot

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR)

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 1 (45) Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 2013 Valtiotyönantajat ja yliopistot sekä seuraavat erityisryhmät: Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, pohjoismaiset

Lisätiedot

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 2011

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 2011 Valtiokonttori Ohje 1 (50) Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 2011 Valtiotyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät: Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, pohjoismaiset

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne ja verkkopalvelut. Jussi-Pekka Rantanen rekisteripäällikkö Liisi Gråstén-Weckström kouluttaja

Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne ja verkkopalvelut. Jussi-Pekka Rantanen rekisteripäällikkö Liisi Gråstén-Weckström kouluttaja Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne ja verkkopalvelut Jussi-Pekka Rantanen rekisteripäällikkö Liisi Gråstén-Weckström kouluttaja Ajankohtaista Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne uudistuu tärkeää

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2004 19.11.2004 MUUTOKSIA 1.1.2005 ALKAEN KIEL-ELÄKEMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISEEN Vuoden 2005 alusta tulee voimaan useita muutoksia KIEL-eläkemaksujen määräytymisessä. Muutoksia

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR)

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 1 (51) Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 2013 Kuntatyönantajat ohjeisiin tehdyt päivitykset sivu Valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirto 10 Valtiokonttorista

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Ohje 1 (8) TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 Ohje 2 (8) 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt,

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 30.9.2013 Voimaantulopäivä: 1.7.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR)

Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) Valtiokonttori Ohje 1 (53) Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) 2011 Kuntatyönantajat Näitä ohjeita sovelletaan 1.1.1999 alkaen. Ohjeissa on otettu huomioon 1.1.1998 ja 1.1.2005

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Uusi sääntö. Vanha sääntö. Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Uusi sääntö. Vanha sääntö. Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kuopion kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 (9) Vanha sääntö Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen Versio 3.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Kh 14.08.2012 216, liite nro 8 SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto / 2012 Voimaantulo 01.01.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Muutokset hallintosääntöön verrattuna Lisäykset ja muutokset punaisella, poistetut yliviivattu 1 Yleistä Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota

Lisätiedot

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio

Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN. Vuosi-ilmoitustekniikka. Versio Ohje 1 (7) TYEL-TYÖSUHDE- JA VUOSI-ILMOITUSTIETOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001

Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001 Palvelussuhteet ja henkilöt Valtion eläketurva Tilastovuosi 2001 Valtiokonttori Aktuaaritoimi Helsinki 2003 ISSN 1457-6953 1 Gummerus Kirjapaino Oy Saarijärvi 2003 2 Sisällysluettelo 14.4.2003 JOHDANTO...7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

Tervetuloa asioimaan Kevassa

Tervetuloa asioimaan Kevassa Tervetuloa asioimaan Kevassa Keva hoitaa valtiotyönantajien työeläkeasiat vuoden 2013 alusta Työeläkeasioissa sinua palvelee Keva Vuoden 2013 alusta lähtien valtiotyönantajien eläkkeisiin liittyvissä asioissa

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 23.5.2005/ 257 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 13.6.2005/ 93 Voimaantulo 22.7.2005 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ ILMAJOEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.8.2007 - tulee voimaan 1.10.2007 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas

TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas TyEL-vuosi-ilmoituksen täyttöopas Vuosi-ilmoituksen täyttöohjeet, vuonna 2014 tai aikaisemmin maksetut palkat Pensions-Alandia tarvitsee eläkkeiden ja vakuutusmaksujen laskentaa varten työnantajalta vuosittain

Lisätiedot

Palkkiosääntö. 1 Soveltamisala

Palkkiosääntö. 1 Soveltamisala Palkkiosääntö 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta. Lomaketta voi myös käyttää

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

ETK:N REKISTERITIETOJEN KUVAUS TUTKIMUSKÄYTTÖÖN

ETK:N REKISTERITIETOJEN KUVAUS TUTKIMUSKÄYTTÖÖN 1 ETK:N REKISTERITIETOJEN TUTKIMUSKÄYTTÖÖN 1 Yleistä ETK:n rekistereistä Eläketurvakeskus (ETK) ylläpitää eläke- ja ansaintarekisteriä yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa. Työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot