OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet"

Transkriptio

1 OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

2 OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ilmoitusliikenteen aikataulut Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoitukset Vuosiansioilmoitukset Korjaukset Ilmoitusvälineet Ilmoitettavat tiedot Palvelussuhdeilmoitus Vuosiansioilmoitus Ilmoituksen tiedot Milloin tehdään palvelussuhdeilmoitus? Takautuvat ansiot Negatiiviset ansiot Henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta Tietuekuvaus ja koodistot Ilmoitettavat palvelussuhteet ja eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Ilmoitettavat palvelussuhteet Yleistä Työ- ja virkasuhteet Toimeksiantosuhteet Luottamustoimet Omaishoitajat - KuEL Perhehoitajat - KuEL Eläkelakien väliset rajanvetotilanteet eräissä erityistapauksissa Yksityiset yliopistot - VaEL Peruskoulujen ja lukioiden opetustehtävät - VaEL ja KuEL Yksityiset ja kuntayhtymien omistamat laitokset - VaEL Erityissäännösten perusteella VaEL:n piiriin kuuluvat Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Eläkettä kartuttavat ansiot Ansiot jotka eivät oikeuta eläkkeeseen Erityiskysymyksiä... 16

3 OHJE 3 (17) 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Keva hoitaa kunnallisen eläkelain (KuEL), valtion eläkelain (VaEL) sekä suomen evankelisluterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) mukaisten palvelussuhteiden rekisteröintiä. Keva huolehtii myös Kelan toimihenkilöiden palvelussuhteiden rekisteröinnistä. Kelasta annetun lain (KelaL) perusteella myös Kelan henkilöstön eläkkeet määräytyvät VaELin mukaan. Kevalle toimitetut palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot rekisteröidään työeläkealan yhteiseen, Arek Oy:n ylläpitämään ansaintajärjestelmään. Ilmoitettujen tietojen perusteella määräytyvät työnantajan palkkaperusteiset eläkemaksut sekä henkilöasiakkaiden eläke-etuudet. 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulut Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoitukset Palvelussuhteiden neljännesvuosi-ilmoituksissa ilmoitetaan - uusien palvelussuhteiden alkamiset - palvelussuhteiden päättymiset - lyhyiden palvelussuhteiden alkamiset ja päättymiset Palvelussuhdeilmoitukset toimitetaan Kevalle neljännesvuosittain seuraavasti: 1. neljännes ( ) mennessä 2. neljännes ( ) mennessä 3. neljännes ( ) mennessä 4. neljännes ( ) mennessä Vuosiansioilmoitukset Edellisen vuoden vuosiansiot ilmoitetaan Kevaan mennessä Korjaukset Palvelussuhde- ja vuosiansioilmoitusten rekisteröinnissä syntyneet virheilmoitukset korjataan Palvelussuhderekisteri -verkkopalvelussa. Rekisteröinnin virheet ja huomautukset tulee käsitellä 2 viikon kuluessa.

4 OHJE 4 (17) Palvelussuhderekisteri-verkkopalvelun käyttöön tarvitaan Katso-tunniste sekä oikea Katso-rooli. Ole yhteydessä organisaatiosi Katso-pääkäyttäjään saadaksesi tarvittavat oikeudet verkkopalvelujen käyttöön. Kevan verkkosivuilta löydät lisätietoa Katso-tunnisteesta sekä työnantajien Astapalveluiden käytöstä: https://www.keva.fi/fi/tyonantajille/sivut/default.aspx 1.3 Ilmoitusvälineet Suurin osa palvelussuhde- ja ansiotiedoista tulee Kevaan koneellisessa muodossa, joten ilmoittaminen edellyttää oman palkkajärjestelmän tuntemista. Koneellisen ilmoittamisen aloittamisesta on sovittavat erikseen Kevan kanssa. Palvelussuhdeilmoitukset voidaan antaa seuraavilla ilmoitusvälineillä: Tyvi-palvelut Palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot voidaan toimittaa Kevaan Tyvi-palveluita (CGI:n Tyvi- ja Aditron linkki -palvelut) käyttäen. Tyvi-palveluiden käyttöön ottamiseksi tulee olla yhteydessä Tyvi-palvelujen tarjoajaan. Linjasiirto Tietoa linjasiirron vaihtoehdoista ja ohjeista saa omalta palkkajärjestelmätoimittajalta. Muistitikut ja CD:t Koneellinen aineisto voidaan toimittaa Kevaan myös muistitikulle tai CD:lle tallennettuna. Palvelussuhderekisteri-verkkopalvelu Palvelussuhde- ja vuosiansiotiedot voidaan ilmoittaa myös Palvelussuhderekisteripalvelussa, joka löytyy työnantajien Asta-palvelusta. Palveluihin kirjaudutaan Katsotunnisteella. Jos ilmoitettavia tietoja on paljon, suosittelemme koneellista ilmoittamista. Lomakkeet Kevan verkkosivuilta löytyvät lomakkeet palvelussuhde- ja vuosiansioilmoitusten tekemiseen. Lomakkeiden sijaan suosittelemme Palvelussuhderekisteri-palvelun käyttöä. Suuremmat aineistot tulee toimittaa koneellisessa muodossa.

5 OHJE 5 (17) 1.4 Ilmoitettavat tiedot Palvelussuhdeilmoitus Palvelussuhdeilmoituksella ilmoitetaan palvelussuhteiden alkamiset ja päättymiset. Palvelussuhdeilmoitukset tehdään lakikohtaisesti ilmoittajittain. Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot - Työnantajatunnus - Ilmoittajatunnus - Toimintayksikkö - Lakitieto - Henkilötunnus, sukunimi ja etunimi - Palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen yksilöintitunnus - Palvelussuhteen päättymispäivä ja päättymissyy - Ammattinimike - Palvelussuhteen laji Samana päivänä alkavat palvelussuhteet tulee yksilöidä yksilöintitunnuksella. Palvelussuhteen tunnistetietoja ovat työnantajatunnus, ilmoittajatunnus, alkamispäivä ja yksilöintitunnus sekä lajitieto. Näitä tietoja ei voi muokata. Jos joku näistä tiedoista on alun perin ilmoitettu virheellisenä, palvelussuhde tulee poistaa ja ilmoittaa uusi palvelussuhde oikeilla tiedoilla. Toistuvien sijaisten tai palkkionsaajien lyhyet palvelussuhdejaksot voi ilmoittaa yhtenäisenä palvelussuhteena eikä niitä tarvitse ilmoittaa lyhyinä jaksoina. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia, että kun henkilön työt eivät enää jatku, tulee rekisterissä oleva yhtenäinen palvelussuhdejakso päättää Vuosiansioilmoitus Vuosiansioilmoituksella ilmoitetaan lakikohtaiset vuosiansiot maksuvuoden mukaan. Ansiot eivät liity palvelussuhdejaksoihin vaan jokaiselle henkilölle ilmoitetaan kokonaisvuosiansio ilmoittajittain ja palvelussuhteen lajeittain. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot - Työnantajatunnus - Ilmoittajatunnus - Toimintayksikkö - Lakitieto - Henkilötunnus, sukunimi ja etunimi - Ansiovuosi - Vuosiansiot - Ammattinimike - Palvelussuhteen laji

6 OHJE 6 (17) Ilmoituksen tiedot Ilmoittajatunnus Jos työnantajalla on useampia itsenäisiä ilmoitusliikennettä hoitavia ilmoittajia, tulee ilmoittaja perustaa toimittamalla ilmoittajan tiedot Kevan verkkosivuilta löytyvällä ilmoittajan yhteystiedot-lomakkeella. Ilmoittajatunnus on enintään 6 merkin mittainen, mieluiten numeerinen tunnus. Ilmoittaja voi toimia myös maksupisteenä, jolloin se tilittää itsenäisesti eläkemaksut ilmoittajakohtaisista ansioista omilla viitteillään. Maksupisteenä toimimisesta pitää sopia Kevan kanssa erikseen. Kunnat käyttävät maatalouslomittajien ilmoittamiseen ilmoittajatunnusta 888. Jos valtio- tai seurakunta- työnantaja ei ole perustanut erikseen ilmoittajia, käytetään ilmoittajatunnuksena työnantajatunnusta. Toimintayksikkö Toimintayksikkötieto kuvaa työntekijän toimipaikkaa. Toimintayksikkötunnus on 2-9 merkin mittainen numeerinen tunnus. Keva suosittelee käyttämään palvelussuhteiden ja vuosiansioiden toimintayksikköjen ilmoittamisessa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston toimipaikkarakennetta. Toimintayksikkötietoja ylläpidetään Palvelussuhderekisterin verkkopalvelussa. VaEL:n ja KiEL:n ilmoituksilla toimintayksikkötieto ei ole pakollinen ajalla ennen Ammattinimike Ammattinimikkeenä ilmoitetaan lakikohtaisen ammattinimikekoodiston mukainen ammattinimike. KuEL:n osalta uudet ammattinimikkeet pyydetään Kevasta VaEL:n ammattinimikkeet ilmoitetaan Valtiokonttorin Hallinnonohjauksen virka- ja ammattinimiekoodiston mukaisesti. TAHTI-koodistoista löydät lisätietoa Valtiokonttorin internet-sivuilta: FI/Tietoa_Valtiokonttorista/Julkaisut_ja_tilastot/Tilastot/Henkilostojohtamisen_tukeminen /Tahtikoodistoja KiEL:n mukaiset ammattinimikkeet ovat samat kuin Pesti-tilastossa, joka toimitetaan Kirkon työmarkkinalaitokselle. Kirkon työmarkkinalaitos perustaa tarvittaessa uudet ammattinimikkeet Milloin tehdään palvelussuhdeilmoitus? Palvelussuhdeilmoitus tehdään palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä. Lisäksi on tilanteita, joissa palvelussuhde pitää syystä tai toisesta katkaista teknisesti. Tällöin palvelussuhteen päättyminen tulee ilmoittaa käyttäen tiettyä päättymissyytä, joka ilmoittaa palvelussuhteen olevan jatkuva. Seuraavasta päivästä alkaen tulee ilmoittaa uusi alkanut

7 OHJE 7 (17) palvelussuhde niin, että palvelusaikaan ei tule katkosta. Palvelus tulee katkaista ainakin seuraavissa tilanteissa: Kun työnantajatunnus vaihtuu esimerkkinä fuusiotilanteet, kuntien yhdistyminen, kuntayhtymän purkautuminen tai toimintojen muu siirtäminen siten, että palvelussuhteet jatkuvat katkeamatta saman eläkelain piirissä uuden työnantajatunnuksen alla Kun palkkajärjestelmä vaihtuu Katkaisu on tehtävä, jos vanhasta palkkajärjestelmästä ei siirry tietoja uuteen järjestelmään niin, että vanha alkamispäivä säilyisi tulevilla ilmoituksilla. Jos palkkajärjestelmä vaihtuu kesken vuoden, tulee huomioida, että samalla työnantajalla ja samalla ilmoittajalla voi olla vain yksi vuosiansio kullakin vuodella. Jos koko vuoden ansiota ei saada ilmoitettua yhdellä ilmoituksella, tulee palkkajärjestelmän vaihtuessa ottaa käyttöön uusi ilmoittajatunnus, jolloin osavuoden ansiot ilmoitetaan käyttäen eri ilmoittajatunnuksia. Koska palvelussuhteisiin ei enää liity ansioita eikä esimerkiksi työaikatietoja, ei palvelussuhteita tarvitse katkaista osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeen alkaessa tai henkilön täyttäessä 53 vuotta, jos työskentely jatkuu saman työnantajan palveluksessa. Myöskään palvelussuhteen palkattomia keskeytyksiä ei enää ilmoiteta Takautuvat ansiot Ansiot ilmoitetaan aina maksuvuodelle. Jos palvelus on päättynyt edellisenä vuonna ja ansioita maksetaan takautuvasti seuraavan vuoden aikana, ilmoitetaan nämä takautuvat ansiot maksuvuoden vuosiansiona. Jos työnantaja päättyy vuodenvaihteessa ja palvelussuhteet on tämän vuoksi katkaistu teknisesti, tulee takautuvasti maksettavat ansiot ilmoittaa tässäkin tapauksessa maksuvuodelle sen työnantajan ansioina, jolla palvelussuhde jatkuu ja joka tilittää eläkemaksut kyseisestä ansiosta. Vuoden loppuun päätetylle työnantajalle ei voi rekisteröidä ansioita enää seuraavalle vuodelle. Jos työnantajan päättymistilanteessa aiheutuu ongelmia ansiotietojen ilmoittamisessa, ota yhteyttä Kevan rekisteriyksikköön, niin selvitämme vaihtoehtoja Negatiiviset ansiot Ilmoitettavan vuosiansion määrä ei voi olla negatiivinen. Jos palkkoja peritään takaisin eikä kyseisenä vuonna ole ansiota, josta summa voitaisiin vähentää, tulee se vähentää siltä vuodelta, jonka ansioihin perintä kohdistuu.

8 OHJE 8 (17) Henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta Jos ilmoitetaan tietoja henkilöstä, jolla ei ole virallista suomalaista henkilötunnusta ilmoitetaan henkilötunnuksen sijasta henkilön syntymäaika ja sukupuoli. Syntymäaika ja sukupuoli ilmoitetaan vain, jos henkilötunnusta ei ole. Ilmoitukset voi tehdä koneellisesti tai verkkopalvelun kautta Tietuekuvaus ja koodistot Tarkemmat ilmoitusliikenteen tietuekuvaukset ja käytettävät koodit löytyvät tämän ohjeen liitteenä.

9 OHJE 9 (17) 2 Ilmoitettavat palvelussuhteet ja eläkkeeseen oikeuttavat työansiot 2.1 Ilmoitettavat palvelussuhteet Yleistä Rekisteriin ilmoitetaan kaikki eläkkeeseen oikeuttavat palvelussuhteet. Palvelussuhde voi alkaa aikaisintaan 18-vuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta ja sen tulee päättyä viimeistään 68-vuoden täyttämiskuukauden loppuun. Palvelussuhteen kestolla tai maksettavien ansioiden määrällä ei ole vaikutusta palvelussuhteen ilmoittamiseen. KuEL:ssa ennen syntyneiden henkilöiden palvelussuhteet, jotka ovat alkaneet ennen oikeuttavat eläkkeeseen niin pitkään kuin ne jatkuvat yhdenjaksoisina (ilman 68-vuoden ikärajaa) Työ- ja virkasuhteet Työ- ja virkasuhteessa tehty työ kuuluu eläketurvan piiriin. Palvelussuhdeilmoitus tehdään työ- tai virkasuhteen alkaessa tai päättyessä. Työeläkelakeja sovellettaessa lähtökohtana on työsopimuslain mukainen työsuhdekäsite. Jos sopimussuhde täyttää työsuhteen tunnusmerkit, ei voida sopia eläkelaitosta sitovasti työn tekemisestä yrittäjäasemassa. Jos työnteon tosiasialliset olosuhteet eivät vastaa sovittua, eläkelaitos voi jälkikäteen tulkita oikeussuhteen työsuhteeksi, jossa maksetusta palkasta tulee suorittaa eläkemaksut ja josta henkilöllä on aikanaan oikeus eläkkeeseen. Ensisijaisesti työn tilaajan on tiedettävä, onko työn suorittaja otettu työsuhteeseen vai toimiiko hän itsenäisenä yrittäjänä. Suositeltavaa on, että kaikista työsuorituksista tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Lisäksi siinä tulee olla maininta siitä, kuka hoitaa eläketurvan Tarkempaa tietoa työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvedosta löydät Kevan yleiskirjeestä 4/ Toimeksiantosuhteet Eläketurvan piiriin kuuluu myös toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn perusteella tehty työ, jos työ tehdään toimimatta yrittäjänä eikä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön muodossa. Toimeksiantosuhteiden vakuuttamisen edellytyksenä on, ettei henkilö ole yrittäjien eläkelaissa (YEL) tarkoitettu yrittäjä. Jos toiminta kuuluu YEL:n piiriin tai sitä harjoitetaan yhtiön tai muun yhteisön nimissä, siitä ei tehdä ilmoitusta rekisteriin eikä

10 OHJE 10 (17) peritä eläkemaksuja. Kopio YEL-vakuutuskirjasta tai vakuutusmaksukuitista osoittaa, että toimeksisaaja on yrittäjä. Toiminnan tulee tällöin kuulua YEL:n piiriin vakuutettuun toimialaan. Henkilöä ei tarvitse ilmoittaa palvelussuhderekisteriin silloin jos hänellä on Eläketurvakeskuksen ennen vuotta 2002 antama päätös vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta (voi olla voimassa vielä ennen 1961 syntyneillä henkilöillä). Jos toiminta on niin vähäistä (yrittäjätoiminnasta saatu työtulo on vähemmän kuin YEL - vakuuttamisen alaraja), ettei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YELvakuutusta, työ kuuluu ilmoittaa rekisteriin. Samoin jos henkilö on vanhuuseläkkeellä eikä sen vuoksi velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta. Toimeksiantosuhdetta ilmoitettaessa pitää ilmoituksessa olla työn tehneen henkilön nimi ja henkilötunnus. Ilmoitusta ei voi tehdä Y-tunnuksella eikä toiminimellä Luottamustoimet KuEL Luottamushenkilöitä ovat: - valtuutetut ja varavaltuutetut - kunnan ja kuntayhtymän toimielimiin valitut jäsenet - muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt kuten kunnanhallituksen ja kunnallisten lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet sekä luottamushenkilötilintarkastajat - Muiden Kevan jäsenyhteisöjen luottamushenkilöt Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi: - käräjäoikeuden lautamiehet - työpaikan luottamusmiehet - koulujen vanhempainneuvoston tms. jäsenet - kunnan viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä kunnan toimielimessä KuEL:n piiriin kuuluvien luottamushenkilöiden osalta rekisteriin ilmoitetaan ainoastaan vuosiansiot. Palvelussuhdejaksoja ei ilmoiteta. Kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta: määräajalta maksetut palkkiot sekä ansionmenetyskorvaukset. Kokouspalkkiot eivät oikeuta KuEL:n mukaiseen eläkkeeseen. VaEL Luottamustoimi/-tehtävä ei perustu työsopimukseen/virkamääräykseen, vaan nimittämiseen esim. lautakunnan tms. jäseneksi edustamaan tiettyä yhteisöä, henkilöpiiriä tai asiantuntemusta ja jossa tehtävässä ei olla työ- tai virkasuhteessa eikä toimita yrittäjien eläkelaissa tarkoitettuna yrittäjänä.

11 OHJE 11 (17) Luottamustoimessa vastike on yleensä vähäinen, esimerkiksi vain kulukorvaus tai palkkio, jonka ei voida arvioida vastaavan tehtävän vastuullisuutta tai henkilön työmäärää tehtävässä. Luottamustoimia/-tehtäviä ovat: - toimikunnan, neuvottelukunnan, lautakunnan tai muun vastaavan elimen jäsenyys tai sihteerinä toimiminen - käräjäoikeuden lautamies - erilaisten lautakuntatyyppisten muutoksenhakuasteiden asiantuntijajäsenet (ei henkilökunta). Tällaisia lautakuntia ovat mm. tarkastuslautakunta ja työttömyysturvalautakunta. - erilaisten suosituksia antavien elinten asiantuntijajäsenet (ei henkilökunta), mm. kuluttajavalituslautakunta Palvelusajaksi puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille ilmoitetaan se aika, joksi toimielin on asetettu. Kunkin toimielimen jäsenyys ilmoitetaan omana palveluksenaan riippumatta siitä, että samalta työnantajalta löytyy useitakin rinnakkaisia palveluksia tai että toinen työnantaja maksaa toisen työnantajan päävirkaan kuuluvia palkkioita. Ansioina ilmoitetaan mahdollinen kuukausipalkkio ja tehtävästä maksetut kokouspalkkiot sekä muut mahdolliset palkkiot. KiEL Luottamushenkilöitä ovat - kirkkovaltuuston valtuutetut - kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet - kirkon johtokuntien, toimikuntien ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi - työpaikan luottamusmiehet - viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä toimielimessä KiEL-eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta määräajalta maksetut palkkiot, esim. kuukausi-tai vuosipalkkiot sekä ansionmenetyskorvaukset. Kokouspalkkiot eivät oikeuta KiEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Luottamustoimi ilmoitetaan KiEL:ssä käyttäen lajia L ja ammattinimikettä 4246

12 OHJE 12 (17) Omaishoitajat - KuEL Omaishoitajat tulivat KuEL:n piiriin alkaen. Omaishoitajat tekevät työtä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kunnalliseen eläketurvaan oikeuttavan toimeksiantosuhteen edellytyksenä on, että kunta laatii hoitajan kanssa omaishoidon tuesta annetun lain mukaisen sopimuksen. Ennen vuotta 1940 syntyneisiin omaishoitajiin sovelletaan vanhoja säännöksiä. Rekisteriin ilmoitetaan vain sellaiset toimeksiantosuhteet jotka ovat alkaneet alle 65 vuotiaana. Palvelussuhde päätetään vasta sen päättyessä todellisesti. Omaishoitajien KuEL-palvelussuhteet ilmoitetaan lajilla 08 ja ammattinimikkeellä Perhehoitajat - KuEL Perhehoitajat tulivat KuEL:n piiriin alkaen. Perhehoitajan palvelussuhteen alkamispäivä palvelussuhderekisterissä ei siten voi olla tätä aikaisempi. Perhehoitajat tekevät työtä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kunnalliseen eläketurvaan oikeuttavan toimeksiantosuhteen edellytyksenä on, että kunta on tehnyt henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoitajan eläkkeeseen oikeuttavana ansiona ilmoitetaan perhehoitajan toimeksiantosuhteen perusteella maksettu palkkio. Kulukorvaukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Perhehoitajien KuEL-palvelussuhteet ilmoitetaan lajilla 06 ja ammattinimikkeellä Eläkelakien väliset rajanvetotilanteet eräissä erityistapauksissa Yksityiset yliopistot - VaEL VaEL:n mukaan vakuutetaan alkaen ennen syntyneiden työntekijöiden kaikki palvelussuhteet (ei edellytä aikaisempaa VaEL-palvelussuhdetta). Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 52, 37, 38, 17 tai 18.

13 OHJE 13 (17) Peruskoulujen ja lukioiden opetustehtävät - VaEL ja KuEL Henkilö on syntynyt ennen Palvelus on VaEL:n piirissä, mikäli tehtävistä yli 50 % on perusopetus- tai lukiolain mukaisia (katsotaan tehtävistä työtunneista). Jos perusopetus- tai lukiolain mukaista opetusta on tasan 50 % työtunneista, palvelus vakuutetaan KuEL:n mukaisesti. Yllä mainittu ohjeistus koskee myös esiopetusta. Kun ennen syntynyt lastentarhanopettaja antaa esiopetusta yli 50% työtunneistaan hän kuuluu VaEL:n piiriin. Henkilö on syntynyt tai sen jälkeen Ennen alkanut VaEL:n piiriin kuulunut palvelus säilyy VaEL:n piirissä niin kauan kuin ko. määräys tai sopimus jatkuu. Uusi palvelus (uusi sopimus tai määräys) kuuluu KuEL:n piiriin. KuEL:n piiriin kuuluva palvelus voi alkaa välittömästi seuraavasta päivästä. Virkavapaudet eivät vaikuta asiaan. Uusi palvelus voi olla myös rinnakkainen, jolloin henkilö voi kuulua samanaikaisesti sekä VaEL:n että KuEL:n piiriin. Koulunkäyntiavustaja Jos ennen syntynyt koulunkäyntiavustaja toimii opettajan sijaisena, palvelussuhde vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Peruskoulun ja lukion rehtori Pääsääntö on, että ennen syntyneet rehtorit kuuluvat VaEL:n piiriin riippumatta siitä, ovatko heidän tehtävänsä pääasiassa opetustyötä vai hallinnollista työtä. Mikäli rehtori on syntynyt tai sen jälkeen, hänen ennen alkanut VaEL:n piiriin kuulunut palveluksensa säilyy VaEL:n piirissä niin kauan kuin ko. määräys tai sopimus jatkuu. Uusi palvelus (uusi sopimus tai määräys) kuuluu KuEL:n piiriin. Käyttöhenkilöt Kun kunta siirtyi peruskoulujärjestelmään, valtion oppikoulun palveluksesta siirtyneet toimihenkilöt ja yksityisoppikoulusta siirtyneet ns. välttämättömät käyttöhenkilöt säilyttivät VEL-oikeutensa. Myös ne ns. välttämättömät käyttöhenkilöt, jotka ovat aloittaneet palvelussuhteensa kunnan lukiossa peruskoulujärjestelmään siirtymisen jälkeen mutta ennen , kuuluvat VaEL:n piiriin. VaEL-oikeutensa säilyttäneiden henkilöiden palvelussuhteet rekisteröidään, oli kyseessä virka- tai työsuhde. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla Yksityiset ja kuntayhtymien omistamat laitokset - VaEL Erilaisten yksityisten ja kuntayhtymien omistamien laitosten VaEL-vakuuttamista koskevista säännöistä ohjeistetaan erikseen. VaEL:n piiriin kuulumiseen liittyvissä kysymyksissä neuvontaa antaa Kevan rekisteritiimi Erityissäännösten perusteella VaEL:n piiriin kuuluvat

14 OHJE 14 (17) - Suomessa sijaitsevan pohjoismaisen instituutin palveluksessa oleva henkilö. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 54 tai Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission palveluksessa oleva Suomen kansalainen lukien Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission palveluksessa olevat työntekijät ovat voineet voivat valita, kuuluvatko he VaEL:n piiriin. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 01, 10 tai Pohjoismaiden Investointipankin, Saamelaiskäräjien ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan palveluksessa oleva henkilö lukien Tieteellisten seurain valtuuskunnan palveluksessa olevat työntekijät kuuluvat VaEL:n piiriin vain niin kauan kun heidän ennen alkanut palveluksensa jatkuu. Palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhteen lajikoodeilla 01, 10 tai Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Eläkettä kartuttavat ansiot Eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Eläkkeeseen oikeuttavaan työansioon luetaan peruspalkan lisäksi erilaiset palkan lisät sekä tulos- ja kannustepalkkiot Eläkettä karttuu työansioista, jotka on ansaittu henkilön 18-vuoden täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta 68-vuoden täyttämiskuukauden loppuun. Ansion maksamisella ei siis ole karttumisen kannalta merkitystä vaan ratkaisevaa on ansaintaajankohta. Palkanlisät ja korvaukset Eläkkeen perusteena olevaan ansioon luetaan mukaan erilaiset palkanlisät. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ylityökorvaukset, erilaiset vuorolisät ja ikälisät. Lisäksi esim. arkipyhäkorvaukset, viikkolepokorvaukset ja muut vastaavat erät ovat eläkkeen perusteena olevaa ansiota. Tulos- ja kannustepalkkiot Erilaiset tulospalkkiot tai kannustinpalkkiot ovat eläkkeeseen oikeuttaa työansiota. Vaikka palkkion perusteena oleva tulos ei olisi suoraan sidottu työntekijän työpanokseen, katsotaan se vastikkeeksi tehdystä työstä. Sen sijaan erilaiset osakepalkkiot tai esimerkiksi yhtiön osakekurssin kehitykseen sidotut palkkiot eivät ole vastiketta tehdystä työstä eivätkä siten ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Myöskään työntekijöille yhtiökokouksen perusteella voitonjakona maksetut palkkiot eivät ole eläkkeen perusteena oleva työansiota silloin, kun palkkio maksetaan

15 OHJE 15 (17) koko henkilöstölle (tai esim. koko tietyn jakson palveluksessa olleille vakituisille työntekijöille eikä vain pienelle ryhmälle). Selvitettäessä, onko tietty erä eläkkeeseen oikeuttavaa ansiota, ratkaisevaa on suorituksen tosiasiallinen luonne eikä se, miten suoritus kussakin tilanteessa on nimetty. Luontoisedut Luontoisedut ovat eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Luotoisedulla tarkoitetaan työntekijän muussa muodossa kuin rahana saamaa etua. Luontoisetuja ovat muun muassa autoetu, puhelinetu, ravintoetu, asuntoetu ja työsuhdematkalippu. Luontoisedun arvo määräytyy verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan. Myös silloin, kun henkilön palvelussuhde on keskeytyneenä, ovat hänen saamansa luontoisedut eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Irtisanomisajan palkka Irtisanomisajan palkka on eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota riippumatta siitä, onko henkilöllä työntekovelvoite irtisanomisaikana. Irtisanomisajan palkka oikeuttaa eläkkeeseen myös silloin, kun sen maksetaan kerralla eikä normaaliin tapaan esim. kuukausittain. Jos irtisanomiajan palkkaa maksetaan pidemmältä ajalta kuin työsopimuslaissa oleva 6 kuukauden enimmäisirtisanomisaika, on enimmäisajan ylittävältä osalta maksettava irtisanomisajan palkka eläkkeeseen oikeuttavaa, jos työsuhde on voimassa ja henkilöllä on työntekovelvoite palkanmaksun ajalla. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lomautuksen johdosta (vähintään 200 päivää kestänyt lomautus) oikeus irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti, on työntekijä oikeutettu saamaan irtisanomisajan palkan samoin perustein kuin työantajan irtisanoessa työsopimuksen. Tällöin maksettu irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota, koska sen ei katsota olevan vastiketta tehdystä työstä Ansiot jotka eivät oikeuta eläkkeeseen Suoritukset, jotka eivät oikeuta eläkkeeseen on lueteltu kussakin eläkelaissa. Säännökset löytyvät KuEL:n 68 :stä, VaEL:n 59 :stä ja KiEL:n 7 :stä. Alla on käsitelty yleisimmät suoritukset, joiden perusteella ei ole oikeutta eläkkeeseen. Henkilökuntaedut Henkilökuntaedut eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Henkilökuntaedulla tarkoitetaan koko henkilökuntaa tai ainakin muita kuin lyhytaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä koskevia etuuksia, jotka eivät liity työsuhteen ehtoihin. Henkilökuntaetuja ovat muun muassa henkilökunta-alennukset, henkilökuntalainan korkoetu, työantajan järjestämä ilmainen terveydenhuolto tai sairauskuluvakuutus sekä virkistys- tai harrastustoiminnan tukeminen. Jos etu annetaan vain joillekin työntekijöille, ei kyseessä ole henkilökuntaetu vaan eläkkeeseen oikeuttavaksi katsottava etuus.

16 OHJE 16 (17) Palvelussuhteen päättyessä maksettu korvaus Palvelussuhteen päättyessä maksettu eroraha tai ns. kultainen kädenpuristus ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Ratkaisevaa on suorituksen todellinen luonne. Jos esim. työsuhteen irtisanomisen yhteydessä maksetaan irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta pidemmältä ajalta kuin laissa säädetty enimmäisaika (6kk), ei enimmäisajan ylittävältä ajalta maksettu korvaus ole eläkkeeseen oikeuttaa työansiota, jos henkilöllä ei ole työntekovelvoitetta kyseisenä aikana. Vahingonkorvaus Erilaiset vahingonkorvauksen luonteiset suoritukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Vahingonkorvausta voidaan maksaa joko sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella. Käyttökorvaus ja tekijänoikeuspalkkiot Esimerkiksi taideteoksen käytöstä tai esittämisestä tai tekijänoikeudella suojatun teoksen hyödyntämisestä maksettavaa palkkiota ei pidetä eläkkeeseen oikeuttavana työansiona. Kokouspalkkiot KuEL:n ja KiEL:n mukaan kokouspalkkio ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Sen sijaan VaEL ei sulje kokouspalkkioita eläkkeeseen oikeuttavan työansion ulkopuolelle, joten VaEL:ssa kokouspalkkiot luetaan eläkkeeseen oikeuttaviksi ja niistä tilitetään eläkemaksut. KVTES:n perusteella maksetut kertapalkkiot (KVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetut palkkiot kokouksista, joihin he osallistuvat oman virkansa tai työsuhteensa perusteella), ovat eläkkeeseen oikeuttavia työansioita Erityiskysymyksiä Kustannusten korvaukset Työnantaja voi maksaa verottomia kustannusten korvauksia (päivärahat, kilometrikorvaukset ym.) verohallituksen vahvistamien määrien mukaisesti. Tällaiset verottomat kustannusten korvaukset eivät ole eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Jos maksetaan verohallituksen vahvistamia määriä ylittäviä korvauksia, ovat ne eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota siltä osin, kun määrä ylittää verohallituksen vahvistaman enimmäismäärän. Jos työnantaja maksaa verotettavia kustannusten korvauksia, ovat ne eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. Jos henkilö saa automaattisesti lukea hyväkseen kustannuksen korvausta vastaavan vähennyksen verotuksessa ja kustannusten korvaukset maksetaan ilman ennakonpidätystä (0-verokortti), ei verotettavakaan kustannusten korvaus ole eläkkeeseen oikeuttaa työansiota. Palvelusetelit Jos kunta maksaa palveluntuottajalle korvauksen tehdystä työstä palvelusetelin

17 OHJE 17 (17) perusteella, katsotaan kyseessä olevan eläkkeeseen oikeuttava toimeksiantosuhde, jos kunta on osoittanut tietyn palveluntarjoajan, jolta palvelu on hankittava. Tällöin kunnan tulee vakuuttaa toimeksiantosuhde KuEL:n piiriin samoilla edellytyksillä kuin toimeksiantosuhteisiin yleisestikin sovelletaan. Eläinlääkärien toimenpidepalkkiot Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon virkapalkka sekä toimenpidepalkkiot. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Toimenpidepalkkioiden määrä ei saa ylittää kunnaneläinlääkärille kunnallisessa virkaehtosopimuksessa sovittua, kalenterivuoden alussa voimassa ollutta alimman peruspalkan loppupalkkaa kaksinkertaisena. Keva ohjeistaa toimenpidepalkkioiden enimmäismäärästä vuosittain yleiskirjeellä.

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014

Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 Eläkeasiamiesten koulutuspäivä 2014 5.6.2014 Oulu Asiakkuusjohtaja Jorma Rautakoski, Keva Kouluttaja Birgitta Moisala, Keva Eläkejohtaja Eija Korhonen, Keva Kouluttaja Liisi Gråstén-Weckström, Keva Palvelussuhdeasiantuntija,

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot