V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S 2013

2 SISÄLLYS Tilikausi Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä... 9 Tulevaisuuden näkymät Tuloslaskelmat ja taseet Tuloslaskelma Vastaavaa Vastattavaa Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus Arsenalia koskevat keskeiset tapahtumat ja viranomaispäätökset Arsenalin avainlukuja Hallintoelimet ja tilintarkastaja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhteystiedot Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

3 Tilikausi Yhtiön toiminnan tarkoitus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Arsenal) toimii valtion vakuusrahastolain tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita valtion tai vakuusrahaston tukitoimien kohteena olevien pankkien omaisuutta sekä järjestämättömiä luottoja ja muita luottoja vakuuksineen. Nykyisen yhtiörakenteen muodostuminen ja selvitystila Nykyinen Arsenal, entiseltä nimeltään Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy (Kaupparek ) syntyi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n (Kaupparek ) jakautumisessa Yhtiö ja sen emoyhtiö, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Kaupparek ) asetettiin selvitystilaan lukien valtioneuvoston hyväksyttyä yhtiöiden toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Samalla valtioneuvosto antoi sitoumuksen siitä, että selvitystilaan asetettavat yhtiöt vastaavat sitoumuksistaan. Osana valtion omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan alasajoa omaisuudenhoitoyhtiöiden pidetyt varsinaiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaan emoyhtiö Arsenal sulautui tytäryhtiöönsä Arsenal-SSP:hen Sulautumisen syynä oli valtion omaisuudenhoitoyhtiörakenteen yksinkertaistaminen. Sulautumissuunnitelman yhteydessä hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaisesti Arsenal-SSP:n toiminimi on lukien ollut Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tämä tilinpäätös on laadittu kaudelta Kulunut kausi oli yhtiön viidestoista tilikausi. Tilinpäätöksen vertailuluvut ovat tilikaudelta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

4 Tilikauden toiminta Arsenal on jatkanut suunnitelman mukaisia toimia omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan päättämiseksi. Selvitystilamenettelyä on jatkettu perimällä saatavia, purkamalla sitoumuksia sekä hoitamalla oikeudenkäyntejä ja edunvalvontaa konkurssipesissä. Arsenalilla oli kauden lopussa 118 (130) perittävää asiakasta. Asiakkailla tarkoitetaan tässä päävelallisia. Perittävien saatavien nimellisarvo oli 169 (154) miljoonaa euroa. Huomattava osa jäljellä olevista perittävistä saatavista liittyy vireillä oleviin oikeudenkäynteihin. Arsenalin vastuulla olevien arkistojen hoito on ulkoistettu Heikkinen & Puljula Oy:lle ja Elinkeinoelämän Keskusarkistolle. Arsenalin tietohallintopalveluista vastaa Fujitsu Services Oy ja taloushallinnon ulkoistetuista palveluista Accountor Oy (entinen Pretax City Oy). Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , hyväksyi tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi selvitysmiehiksi asianajaja Juha Siveniuksen ja johtaja Seppo Salosen. Riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja konkurssipesät Omaisuudenhoitoyhtiökonserni on kantajana, asianomistajana tai vastaajana 25 (31) oikeudenkäynnissä. Tilikauden aikana on päättynyt 9 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 3 uutta oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnit liittyvät pääosin konkurssipesiin ja saatavien perintään. Lukuihin sisältyvät sellaisten konkurssipesien oikeudenkäynnit, joista Arsenal on ottanut kuluvastuun. Arsenal oli tilikauden päättyessä velkojana 9 (9) konkurssipesässä, joista 9 (9) pesässä Arsenal on ottanut vastuun pesän kuluista. Arsenal-SSP:n vahingonkorvaus- ja rikosasiat Vakuusrahastolain mukaisen erityistarkastuksen perusteella SSP:iin sulautuneiden säästöpankkien johtoon kuuluneita henkilöitä vastaan aikanaan nostetuissa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynneissä kaikki jutut on ratkaistu lainvoimaisilla tuomioilla. Viimeiset erityistarkastuksiin liittyvät prosessit päättyivät vuonna Rahoitus Arsenal on toiminut rahoitusmarkkinoilla vain sijoittajana. Yhtiö on sijoittanut rahoitusylijäämänsä pankkien määräaikaistalletuksiin ja sijoitustodistuksiin sekä vakavaraisten kotimaisten yhtiöiden yritystodistuksiin ja joukkovelkakirjoihin. Sijoitusten määrä oli kauden päättyessä (16 725) tuhatta euroa. Arsenalin sijoitustoiminnan tuotto vuodelta 2013 oli 1,62 (2,46) prosenttia. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

5 Tilikauden tulos Yhtiön liikevoitto oli (2 620) tuhatta euroa. Vertailuvuoden tulokseen sisältyy purkautuneen konsernin sisäisiä liiketapahtumia. Korkokate Yhtiön korkokate oli 305 (2 634) tuhatta euroa. Vertailuvuoden kokokatteeseen sisältyy purkautuneen konsernin sisäisiä korkoveloituksia. Muut tuotot Muut tuotot olivat yhteensä 193 (103) tuhatta euroa. Hallintokulut Yhtiön hallintokulut olivat yhteensä (165) tuhatta euroa. Vuoden 2013 hallintokuluihin sisältyy arkistovarauksen lisäys 400 tuhatta euroa. Vertailuvuoden hallintokulut on tapahtuneeseen sulautumiseen saakka käsitelty emoyhtiön hallintokuluina. Emoyhtiön henkilöstö ja hallinto siirtyivät vastaanottaneelle yhtiölle alkaen. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 831 (1 581) tuhatta euroa. Kauden liiketoiminnan muista kuluista asiantuntijapalkkioiden osuus oli 621 (744) tuhatta euroa. Vertailuvuoden liiketoiminnan kuluihin sisältyy 763 tuhatta euroa konsernin sisäisiä veloituksia sulautumista edeltäneeltä kaudelta. Poistot ja arvonalennukset Yhtiöllä ei ole taseessaan kuluvaa käyttöomaisuutta. Suunnitelman mukaisia poistoja ei vuoden aikana ollut. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista, kulunpalautukset, varausten purut ja lisäykset Luotto- ja takaustappioiden palautuksena yhtiö tuloutti nettomääräisesti (237) tuhatta euroa. Konkurssipesät maksoivat tilikauden aikana kulunpalautuksia1 544 (893) tuhatta euroa. Pakollisia varauksia purettiin yhteensä (507) tuhatta euroa ja lisättiin yhteensä 421 (8) tuhatta euroa. Varauksista katettiin kuluja yhteensä 291 (524) tuhatta euroa. Kulunpalautukset ja varausten purku esitetään omilla riveillään tuloslaskelmassa lukuun ottamatta saatavien tappiovarausta, jonka muutokset sisältyvät luottotappiopalautusten määrään. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

6 Tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Kulunpalautukset Varausten purku Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Satunnaiset kulut * Välittömät verot Tilikauden voitto *emoyhtiölle annetut konserniavustukset Tase Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli ( ) tuhatta euroa ja oma pääoma ( ) tuhatta euroa. Saamiset yleisöltä Saamiset luottolaitoksilta olivat yhteensä (11 574) tuhatta euroa. Tase-erään sisältyy määräaikaistalletuksia (11 000) tuhatta euroa. Saamis- ja yritystodistukset Saamis- ja yritystodistuksia oli kauden päättyessä (5 725) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 1 (0) tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet Muiden aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 2 (3) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

7 Muut varat, siirtosaamiset ja ennakot Muut varat olivat 152 (78) tuhatta euroa. Niihin sisältyy kauppahintasaaminen 74 tuhatta euroa ja ulkomaisten oikeudenkäyntikulujen maksamisen vakuudeksi annettu vakuus 78 tuhatta euroa. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä ( ) tuhatta euroa. Tilikauden päättyessä siirtosaamisiin sisältyi omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia tuhatta euroa ja saatavia konkurssipesiltä tuhatta euroa. Velat yleisölle Yhtiöllä ei ollut tilikaudella eikä vertailukaudella velkoja yleisölle. Muut velat ja siirtovelat Muut velat olivat 213 (192) tuhatta euroa. Siirtovelat olivat kauden päättyessä 125 (158) tuhatta euroa. Pakolliset varaukset Pakollisiin varauksiin on kirjattu yhtiön toiminnan alasajosta vastaisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Pakolliset varaukset olivat yhteensä (6 496) tuhatta euroa. Varauksista katettiin tilikaudella liiketoiminnan alasajokustannuksia 291 (524) tuhatta euroa. Varauksia purettiin (507) tuhatta euroa ja lisättiin 421 (8)tuhatta euroa. Oma pääoma Yhtiön oma pääoma oli ( ) tuhatta euroa. Takaukset Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat yhteensä (1 512) tuhatta euroa, joista asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annettuja sitoumuksia 291 (291) tuhatta euroa ja saatavien turvaamistoimenpiteisiin ja taselainaukseen liittyviä vastuita (1 221) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

8 Taseen pääkohdat, (1 000 eur) Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset konsernilta Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet Koneet ja kalusto Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Vastattavaa Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Pääomalaina Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

9 Osakepääoma ja omistus Hallinto ja johto Selvitysmiehet Yhtiön osakepääoma oli (42 047) tuhatta euroa ja osakkeita on yhteensä kappaletta. Tilikauden päättyessä yhtiön osakekannasta omisti Suomen valtio 78,95 prosenttia ( osaketta) ja Valtion vakuusrahasto 21,05 prosenttia (4 231 osaketta). Yhtiön selvitysmiehinä ovat toimineet asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja johtaja Seppo Salonen Arsenalista koko tilikauden ajan. Arsenalin valvonta ja tilintarkastajat Henkilöstö Tytäryhtiöt Arsenalin toimintaa valvovat Valtion vakuusrahasto, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiontilintarkastajat. Arsenalia koskevat samat salassapito- ja asiakkaansuojavelvoitteet kuin pankkeja. Pankkisalaisuuteen ja asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä omaisuudenhoitoyhtiö on Finanssivalvonnan alainen. Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Se hoitaa myös yhtiön valvontatilintarkastuksen. Tilikauden päättyessä yhtiön palveluksessa oli 4 henkilöä. Yhtiön omistuksessa on tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty. Tytäryhtiöiden tilikauden tulokset, omat pääomat ja tasetiedot on esitetty liitetietojen kohdassa 23. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

10 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Myös Arsenalin emoyhtiö, silloinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, asetettiin selvitystilaan lukien. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi julkisen haasteen määräpäiväksi molempien yhtiöiden osalta Määräpäivään mennessä Arsenal-SSP:lle (nykyinen Arsenal) tuli 44 ja silloiselle Arsenalille (sulautunut emoyhtiö) 12 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä 12 tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne jouduttiin nostamaan 11 valvonnasta. Yhtiöiden toimeksiantoja hoitavilta asianajajilta pyydettiin lokakuussa 2003 selvitykset oikeudenkäyntien vaiheesta, oikeudenkäyntien arvioidusta kestosta ja kustannuksista. Arsenal-SSP:n luotonannolleen Suomen valtiolta saama, alun perin 4,7 miljardin euron omavelkainen takaus päättyi , kun valtioneuvosto teki Arsenalin hakemuksesta päätöksen takauksen poistamisesta. Valtio ei takauksen voimassaoloaikana joutunut maksuvelvolliseksi takauksen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2000 saatavakaupan ostajien ulosottolakiuudistukseen perustuvasta hinnanalennusvaatimuksesta päästiin sovintoratkaisuun ja sovintosopimus allekirjoitettiin Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamisen aloittamisesta annettiin palvelutuottajalle palvelusopimuksen mukainen ilmoitus Master-Rahoitus Oy:n viimeiset vireillä olleet vahingonkorvaus- ja rikosjutut saatiin päätökseen päättyneen tilikauden aikana. Suomen Säästöpankin arkistojen arkistosuunnitelman mukainen tuhoaminen alkoi huhtikuussa Master-Rahoitus Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Yhtiön selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Konsernin emoyhtiö Arsenal myi tehdyllä sopimuksella kaikki omistamansa Kylpyläkasino Oyj:n osakkeet Restel Oy:lle. Arsenal-SSP myi kaikki omistamansa Meri-Teijo Golf Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle Compro-Pal Oy:lle. Viimeiset jakautumiseen ja selvitystilaan liittyvät oikeudenkäynnit päättyivät vuoden 2008 aikana. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

11 Ns. Interbank oikeudenkäynti saatiin päätökseen kun korkein oikeus ei antanut Arsenalin vastapuolille valituslupaa. Lainvoimaiseksi jääneessä Helsingin hovioikeuden tuomiossa vastapuolet velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan Arsenalille korkoineen yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaan emoyhtiö Arsenal sulautuu tytäryhtiöönsä Arsenal- SSP:hen. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi sulautumista koskevan kuulutuksen Määräpäivään mennessä ei tullut sulautumista vastustavia ilmoituksia. Sulautumissuunnitelman täytäntöönpano rekisteröitiin ja sulautunut yhtiö ja sen konserni purkautuivat samalla päivämäärällä. Yhtiökokouksen hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastaanottavan yhtiön toiminimeksi tuli lukien Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Sulautuneen yhtiön koko henkilöstö siirtyi vastaanottavan yhtiön palvelukseen entisin eduin lukien. Vastaanottaneen yhtiön omistamien yhtiön omien osakkeiden (250 kpl) mitätöiminen merkittiin kaupparekisteriin Sulautuneen yhtiön osakkeenomistajien kokous hyväksyi lopputilityksen ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Arsenalin hoidossa olevien arkistojen määrä kuluneen tilikauden päättyessä oli 5,4 (5,1) hyllykilometriä. Arsenalin omien arkistojen hoitoa koskevaa palvelusopimusta on tilikauden aikana jatkettu päättymään vuoden 2015 lopussa. Selvitystilan aikana on vuoden 2013 loppuun mennessä päättynyt yhteensä 175 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 110 uutta oikeudenkäyntiä. Tilikauden päättyessä vireillä oli 25 oikeudenkäyntiä. Kuluneen tilikauden aikana päättyi myönteiseen lopputulokseen useita pitkään jatkuneita Arsenalin rahoittamia oikeudenkäyntejä. Selvitystilan aikana Arsenal on tähän mennessä palauttanut omistajilleen pääomaa yhteensä 195 miljoonaa euroa. Päättyneen tilikauden aikana palautuksia ei ole tehty. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

12 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Arsenalin alasajo on tilikauden päättymisen jälkeen edennyt suotuisasti. Kahteen merkittävään asiakaskokonaisuuteen kuuluvien konkurssipesien oikeudenkäynnit ovat päättyneet ja pesien jäljellä ollut omaisuus realisoitu. Edellä olevan johdosta tilinpäätöshetkellä auki olleesta 9 konkurssipesästä 5 tullaan lopettamaan kuluvan vuoden aikana. Myös ulkomailla vireillä olevissa oikeudenkäynneissä ja saatavien perinnässä on tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut edistystä. Lopetettavista pesistä tulee kuluvan vuoden aikana kertymään Arsenalille huomattavia kulunpalautuksia ja jako-osuuksia. Arsenalin kuluvastuulla olevien pesien ja oikeudenkäyntien määrän väheneminen tulee pienentämään Arsenalin toimintakuluja. Ulosottoperusteen määräaikaisuutta ja saatavien lopullista vanhenemista koskevien säännösten voimaantulo on osaltaan vähentänyt ja vähentää edelleen perintäkelpoisten saatavien ja niihin liittyvien osallisten määrää. Konkurssipesien ja oikeudenkäyntien vähenemisestä huolimatta Arsenal on edelleen osallisena tai kuluvastuullisena velkojana useassa koti- ja ulkomaisessa oikeudenkäynnissä. Osan oikeudenkäynneistä arvioidaan kestävän useita vuosia. Koska jäljellä oleviin oikeudenkäynteihin liittyy huomattava taloudellinen intressi ja Arsenal tai sen rahoittamat konkurssipesät ovat useassa jutussa vastaajan asemassa, voidaan Arsenalin selvitystila päättää vasta kun oikeudenkäynnit on saatu päätökseen ja jäljellä olevat Arsenalin rahoittamat konkurssipesät on lopetettu. Arsenalin arkistojen säilyttämisestä nykyisen arkistopalvelusopimuksen päättymisen jälkeen laaditaan erillinen suunnitelma. Ikuisesti säilytettäväksi määrättävien aineistojen loppuarkistointi on tarkoitus toteuttaa Elinkeinoelämän Keskusarkiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Arsenalin tehtävä omaisuudenhoitoyhtiönä on määräaikainen. Arsenal on tarkoitus purkaa selvitystilan päättyessä. Selvitystilahallinnon keskeisenä tehtävänä on jäljellä olevien saatavien periminen, edunvalvonta konkurssipesissä ja omaisuuden realisointi, oikeudenkäyntien hoito ja arkistojen alasajo. Arsenalin oma pääoma ja varat riittävät omaisuudenhoitoyhtiön toiminnan lopettamiseen. Suunnitelman mukaan Arsenal tulee kuluvan vuoden lopussa palauttamaan omistajilleen yhteensä 5 miljoonaa euroa. Selvitystilahallinto arvioi, että Arsenal tulee myös vuoden 2014 jälkeen palauttamaan pääomia omistajilleen. Palautusten määrä riippuu oikeudenkäyntien lopputuloksista. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

13 TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA (euroa) Liite Korkotuotot Saamisista yleisöltä 0, ,04 Saamiset luottolaitoksilta , ,36 Saamiset saamistodistukista , , , ,40 15 Korkokulut Muut korkokulut 0,00 0,00 KORKOKATE , ,40 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot ,50 16 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,48 17 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,60 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,44 Muut henkilösivukulut , , , ,93 Muut hallintokulut , , , ,11 Liiketoiminnan muut kulut , ,28 18 Varausten purku , ,23 Kulunpalautukset , ,70 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista , ,44 19 saamisista LIIKEVOITTO , ,86 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,86 Tilikauteen kohdistuvat välittömät verot 0,00 224,08 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,94 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

14 Tase - vastaavaa (euroa) VASTAAVAA Liite Saamiset yleisöltä Saamiset luottolaitoksilta , ,64 1 Saamistodistukset , , , ,11 2 Osakkeet ja osuudet 802,60 1,00 Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 2 300, , , ,30 3 Muut varat Muut varat , ,47 4 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,08 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

15 Tase - vastattavaa (euroa) VASTATTAVAA Liite Vieras pääoma , ,55 Muut velat Muut velat , ,53 Pakolliset varaukset , , , ,20 6 Siirtovelat ja saadut ennakot , , , ,55 Oma pääoma , ,53 9 Osakepääoma , ,62 Vararahasto , ,82 Muut sidotut rahastot Ylikurssirahasto , , , ,71 Vapaat rahastot SVOP , ,76 Edellisten tilikausien tappio (-) , ,32 Tilikauden voitto (+) tappio (-) , , , , , , , ,08 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,66 Muut , , , ,63 14 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

16 Tilinpäätöksen liitetiedot (1000 Teur) Liitetieto Sivu Liitetieto Sivu Tilinpäätösperiaatteet Taseen ulkopuoliset sitoumukset 20 1 Saamiset luottolaitoksilta Korkotuottojen ja -kulujen erittely tase-erittäin 21 2 Saamistodistukset omaisuuslajeittain Arvopaperikaupan nettotuotot 21 3 Aineelliset hyödykkeet Liiketoiminnan muut tuotot 21 4 Muut varat Liiketoiminnan muut kulut 21 5 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 21 6 Muut velat Satunaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät merkittävät erät 21 7 Siirtovelat ja saadut ennakot eriteltyinä Tuotot liiketoiminta-alueittain 21 8 Saamisten ja velkojen maturiteettijakauma tase-erittäin Henkilöstön lukumäärä 22 9 Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Tiedot yrityksistä, joista omistetaan pysyviin vastaaviin kuuluvia osakkkeita Osakepääoma Rahoituslaskelma Laskelma jakokelpoisista varoista ja vapaaseen omaan 20 pääomaan sisältyvien jakokelvottomien erien määrä Osakkeiden omistuksen jakautuminen ja suurimmat osakkeenomistajat Vuokrat ja leasingvastuut 20 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

17 Tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätösperiaatteet koskevat tapahtuneen sulautumisen jälkeen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilassa (Arsenal) kaupparek tilinpäätöksiä. Arsenal on valtion vakuusrahastosta annetussa laissa tarkoitettu omaisuudenhoitoyhtiö. Tilinpäätöksen yleiset periaatteet Arsenalin tilinpäätös on laadittu luottolaitoksille vahvistettuja tuloslaskelma- ja tasekaavoja käyttäen. Arsenalin tilinpäätöksen vertailuluvut ovat yhtiön 14. tilikaudelta Vuonna 2012 tapahtuneesta sulautumisesta johtuen edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Kirjanpitolautakunnan lausunto (Nro 1592/ ) Arsenal, Arsenal-SSP ja Arsenal-Silta ovat pyytäneet poikkeuslupaa saada käyttää valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksistä ja konsernitilinpäätöksistä antaman päätöksen mukaisia kaavoja sekä laatia liitetiedot kyseisen päätöksen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan menettely ei vaadi kirjanpitolautakunnan poikkeuslupaa. Kun yhtiöt käyttävät valtiovarainministeriön päätöksen (1376/1997) mukaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja, niitä tulee soveltaa rahoitustarkastuksen päätöksen (nro 21/420/98) mukaisesti. RATA:n (FIVA) standardi 3.1 (Dnro7/120/2005) on kumottu Tilinpäätöksessä on soveltuvin osin noudatettu FIVAN ohjetta 1/2013 (Dnro 9/01.00/2012), joka on tullut voimaan Liitetietoina annetaan edellä mainittujen määräysten mukaiset liitetiedot. Tilinpäätöksen laajuus Konsernin emoyhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy selvitystilassa on sulautunut tytäryhtiöönsä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:öön selvitystilassa. Sulautunut yhtiö on laatinut lopputilityksen ja yhtiö ja sen konserni ovat purkautuneet. Vastaanottanut yhtiö Arsenal-SSP on jatkanut toimintaa lukien toiminimellä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy selvitystilassa. Arsenalin vertailuvuoden tilinpäätökseen sisältyy konsernin sisäisiä liiketapahtumia sulautumista edeltävältä tilikauden osalta Tilinpäätökseen ei ole yhdistelty saatavien turvaamiseksi hankittuja yhtiöitä. Saatavien turvaamiseksi hankittujen yhtiöiden konsernisuhde on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Selvitystilassa ja konkurssissa olevia yhtiöitä ei ole yhdistelty. Tytäryhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdistelemättä jättämisellä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

18 Korkotuotot ja -kulut Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti. Korkotuottoihin tai sen oikaisuksi kirjataan saamisten myynnistä syntyvät voitot ja tappiot. Järjestämättömien saamisten korkoja ei ole tuloutettu. Järjestämättöminä saamisina on käsitelty sellaiset saamiset, joiden korko tai pääoma on ollut erääntyneenä 90 päivää sekä pankkitakauksen perusteella maksetut suoritukset. Arvopaperikaupan kate Arvopaperikaupan nettotuottoihin on kirjattu luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate). Tuottojen vähennykseksi on merkitty myös edellä mainittujen arvopapereiden kirjanpitoarvon ja sitä pienemmän tilinpäätöshetken todennäköisen luovutusarvon erotus. Mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on ollut suurempi kuin kirjanpitoarvo, todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus on tuloutettu, kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Kiinteistö- ja muut toimintatuotot Vuokrasaamiset on arvostettu todennäköiseen arvoon. Järjestämättömiä vuokrasaamisia (yli 90 päivää) ei ole tuloutettu. Eläkekulut Arsenalin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutusyhtiöltä otetulla vakuutuksella (Tyel) ja siitä aiheutuvat kulut sisältyvät eläkekuluihin. Yhtiön eläkevastuut on katettu. Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäynneissä tuomittaviin korvauksiin on varauduttu pakollisella varauksella. Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista Arvonalentumisina luotoista ja muista saamisista (jäljempänä luottotappiot) on kirjattu toteutuneet ja todennäköiset luottotappiot. Todennäköinen luottotappio on kirjattu, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei saamisen pääomasta saada suoritusta. Nämä luottotappiot on kohdennettu asiakas- ja luottokohtaisesti ja vähennetty saamisista. Luotto- ja takaustappiona on kirjattu asiakkaan vastuiden ja vakuuksien ero. Todennäköistä luottotappiota arvioitaessa saamisen tai vastuusitoumuksen vakuutena oleva omaisuus on arvostettu käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan kauppahintaa, joka kohteesta rahaksimuuttokustannusten vähentämisen jälkeen saadaan, myytäessä se vapailla markkinoilla kohtuullisen myyntiajan kuluessa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

19 Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennukset Muiden kuin selvitystilassa olevien tytäryhtiöiden taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrän ylittävä osa jäljellä olevasta hankintamenosta on kirjattu tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksina kuluksi ja tytäryhtiöosakkeiden arvonpalautukset vastaavasti tuloutettu kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset kotimaisilta luottolaitoksilta on arvostettu nimellisarvoon. Saamiset yleisöltä Saamisista yleisöltä - luotoista, takaussaamisista ja valuuttaluottosaamisista on vähennetty toteutuneet ja todennäköiset luotto- ja takaustappiot. Pakollisena varauksena kirjattua saatavien tappiovarausta ei ole vähennetty saamisten määrästä. Luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöksessä hankintamenoon tai, mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on alhaisempi kuin hankintameno, todennäköiseen luovutushintaan. Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet on merkitty tilinpäätökseen hankintamenoon. Mikäli osakkeiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöshetkellä on pysyvästi alempi kuin niiden kirjanpitoarvo, kirjanpitoarvon ja todennäköisen luovutushinnan erotus on kirjattu kuluksi. Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on arvostettu enintään todennäköiseen luovutushintaan. Arvonalennukset on kirjattu poistoina kuluiksi. Koneiden ja kaluston hankintameno on kokonaan poistettu. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina tuotoista on vähennetty ne konsernin alasajoon vastaisuudessa liittyvät menot, joihin on sitouduttu ja joista ei odoteta saatavan niitä vastaavaa tuloa tai joiden toteutumista on pidettävä todennäköisenä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

20 Tasetta koskevat liitetiedot (1000 euroa) 1. SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA Kotimaisilta luottolaitoksilta Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä SAAMISTODISTUKSET OMAISUUSLAJEITTAIN Muiden kuin julkisyhtiesöjen liikkeeseen laskemat saamiset Muut saamiset Yhteensä AINEELLISET HYÖDYKKEET 1) Maa- ja vesialueet ja rakennukset sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Ei ilmoitettavaa. 2) Koneet ja kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 3 Muutos 0 0 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa MUUT VARAT Muut varat Muut Yhteensä SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT Siirtosaamiset Korot Muut Yhteensä Erä Muut siirtosaamiset sisältää 195 miljonaa euroa ennakkojako-osuutta. 6. MUUT VELAT Muut velat Pakolliset varaukset Yhteensä Liiketoiminnan alasajokustannukset Tilikauden alussa Varausten muutos Tilivuoden lopussa Pakollisista varauksista on katettu toiminnan alasajokustannuksia 291 (525) tuhannella eurolla. Varauksia on purettu yhteensä (547) tuhannella eurolla, josta oikeudenkäyntivarauksen osuus on 500 tuhatta euroa, toimintojen alasajovaruksen 495 tuhatta euroa ja luottotappiopalautuksiin kirjatun tappiovarauksen osuus 5 tuhatta euroa. Vastaisten kustannusten kattamista varten pakollisia varauksia on tarkistettujen kuluarvioiden perusteella lisätty 421 tuhanella eurolla. Pakolisten varausten nettomääräinen vähennys 870 (525) tuhatta eruoa. 7. SIIRTOVELAT JA SAADUT ENNAKOT ERITELTYINÄ Siirtovelat Takaustappiot Muut Yhteensä SAAMISTEN JA VELKOJEN MATURITEETTIJAKAUMA TASE-ERITTÄIN Maturiteetit Maturiteetit Tase-erät 0-3 kk 3-12 kk 1-5 v 0-3 kk 3-12 kk 1-5 v Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Yhteensä Velat yleisölle ja julkisyhteisölle Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2013

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13 Finnvera Q4/2013 ja tilinpäätös 2013 Finnvera-konserni Q4/2013 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Avainluvut 11 Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011 Sisällysluettelo Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus... 1 Avainluvut Tunnusluvut 2007 2011... 12 Konserni vuosineljänneksittäin... 14 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet... 16 Konsernin tilinpäätös

Lisätiedot

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt tuloksellisuustarkastuskertomus 4/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 4/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Omaisuudenhoitoyhtiö

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 1 (59) FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa.

Sisältö. Kauppakeskus Itäkeskus on Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Kävijämäärä vuonna 1997 oli 20 miljoonaa. Sisältö Sponda Oyj... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kiinteistöliiketoiminta... 6 Spondan kiinteistöt... 6 Kiinteistöt paikkakunnittain... 12 Hallituksen toimintakertomus... 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot