Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku"

Transkriptio

1 Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS

2 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo Inlook Group Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään tiistaina klo joko henkilökohtaisesti osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki, kirjeitse osoitteella Inlook Group Oy, Osakkeenomistajat, Sahaajankatu 1, Helsinki, puhelimitse numeroon tai sähköpostitse osoitteeseen: Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingonmaksu Hallituksen ehdotuksen mukaan päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 2,5 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on tiistaina Osoitteenmuutokset Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti tekemään osoitteenmuutoksensa joko pankkiin tai Suomen Arvopaperikeskukseen (Euroclear Finland Oy) arvo-osuustilin sijainnista riippuen. Taloudellinen informaatio Inlook Group Oy julkaisee vuosikertomuksen joulukuussa. Vuosikertomus on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla Julkaisu lähetetään pyynnöstä yhtiön rekisteröidyille osakkeenomistajille.

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS POHJALTA YLÖSPÄIN Vaikka talous on kääntynyt jälleen nousuun, olivat rakentamisen suhdanteet päättyneelle tilikaudelle lähdettäessä erittäin huonot niin Suomessa kuin lähimarkkinoillakin. Meille erityisen tärkeä sektori, toimistorakentaminen näytti pysähtyvän lähes täysin tilojen vajaakäyttöasteen noustessa. Julkinen sektori, kuten koulut, päiväkodit ja sairaalat muodostivat valtaosan valmistuneista projekteista. Liikevaihto ja tulos n liikevaihto tippui edellisen tilikauden 52,1 milj. eurosta 37,0 milj. euroon. Osa pudotuksesta johtuu lopetetuista Moskovan ja Eestin liiketoiminnoista, mutta pääosa laskusta selittyy yhtiöitettyjen liiketoimintojen eli Inlook Oy:n ja Inlook Colortech Oy:n volyymin merkittävästä pienentymisestä. Myös konsernin liikevoitto pieneni selvästi edellisvuoden 2,2 miljoonasta, ollen nyt -0,4 milj. euroa tappiollinen. Liiketoimintayksiköiden kehitys Inlook Oy Helsingin sisäkattourakoinnin tilikausi oli pettymys. Laskutus jäi tavoitteista ja myös valmistuneiden projektien katetaso oli ennakoitua huonompi, ja näin myös yksikön tulos oli tappiollinen. Järjestelmäseinien myynti ylitti budjetin ja myös tuloksessa päästiin lähes tavoitteisiin. Merkittävimpiä valmistuneita kohteita olivat Tapiolan toimistotalo sekä Pyhän Laurin kappeli, joista jälkimmäisessä uusi tuoteryhmämme julkisivuverkot oli arkkitehtonisesti merkittävä ratkaisu. Turun alueyksikkö pääsi myyntitavoitteisiinsa, mutta kannattavuuden kehittämisessä oli vielä haasteita. Suurimmat kohteet olivat Forssan Prisma ja Sirkkalan kasarmi. Inlook Tampere sai vastaanottaa suru-uutisen, kun yksiön vetäjä menehtyi kesken tilikauden. Tästä huolimatta henkilöstö osoitti venymiskykynsä ja laskutuksessa päästiin tavoitetasolle. Yksikön tulosta rasittivat muutaman konkurssiin menneen asiakkaan aiheuttamat luottotappiot. Merkittävimmät kohteet olivat Tampereen Technopolis sekä Mäntsälän terveysaseman laajennus. Itä-Suomessa Inlook Kuopion alueella projektimyynti sujui mallikkaasti ja vuodesta muodostui myös tuloksellisesti jälleen hyvä. Kuopion suurimpia projekteja olivat K5 ja Kuopion vankilan laajennus. Sisäkattopuolen materiaalimyynti piristyi merkittävästi tilikauden aikana. Liikevaihtotavoitteet saavutettiin, ja mikä ilahduttavinta, myös tulostavoitteet ylitettiin selkeästi. Inlook Colortech Oy ja ulkomaiset maalaamoyksiköt Helsingin maalaamon volyymi ei muutamaa kuukautta lukuun ottamatta noussut riittävälle tasolle. Tehdyistä sopeutustoimenpiteistä huolimatta kannattavuuden saavuttaminen nykyisellä suuresti vaihtelevalla työkuormalla on haastavaa. Baltian maalamoilla tilikausi oli vallitsevasta rakentamisen matalasuhdanteesta huolimatta erittäin hyvä. Sekä Tallinnan että Vilnan maalaamot ylittivät tavoitteensa. Maalattavan volyymin toteutunutta tasoa selittää osaltaan virolaisten ja liettualaisten yritysten voimakas projektivientitoiminta. Venäjällä rakentaminen on jälleen kääntynyt kasvuun, mikä on vaikuttanut positiivisesti myös Pietarin maalaamon tuotantolukuihin. Alhainen hintataso on kuitenkin merkittävä haaste kannattavuuden kehittymiselle. Ohutlevyosastolla valtaosa asiakaskunnasta on sisäisiä asiakkaita ja heidän volyyminsä lasku vaikutti myös osaltaan osaston laskutuksen hienoiseen pienenemiseen. Tästä huolimatta tilivuoden tulos oli positiivinen. Yksikössä panostettiin merkittävästi tarkastusluukkujen tuotekehitykseen. Uudesta tyyppihyväksytystä paloluukkuperheestä uskotaan tulevan lähivuosien menestystuoteryhmä. Inlook Sisustus Oy Sisustuksen tilikausi oli kohtuullinen, vaikka liikevaihto putosikin edellisvuodesta. Kireästä kilpailusta huolimatta tulostaso onnistuttiin pitämään tyydyttävänä. Merkittävimmät valmistuneet kohteet olivat Viherlaakson ja Rastaalan koulut, joista jälkimmäiseen tehtiin akustisia ruiskutuksia. Sisärakenne Kukkola Oy Oulussa Sisärakenne Kukkolalla tilikausi oli jälleen erittäin hyvä. Asetetut tavoitteet ylittyivät selvästi. Suurimpia projekteja oli Pilke Rovaniemellä. ZAO Inlook Pietarin rakentavalle yksikölle tilikausi oli vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kohtuullisen menestyksekäs. Myös yksikön operatiivinen tulos oli tyydyttävä. Oman haasteensa kireään kilpailuun tuovat tavarantoimittajat, jotka tarjoavat tuotteitaan projekteihin myös suoraan. 2 Inlook-konserni 2010

4 Inlook Group Oy palveluja tarjoavan ja kiinteistöjä hallinnoivan emoyhtiön toiminta sujui ennakoiduissa raameissa. Liiketoimintojen kannalta merkittävin kehitysprojekti oli uuden raportointisovelluksen rakentaminen. Näkymät tilikaudelle Inlook-konserni EMOYHTIÖ JA KOTIMAISET TYTÄRYRITYKSET Inlook Group Oy Helsinki emoyhtiö konsernipalvelut kiinteistöt Rakentamisen näkymät ovat tilikauden vaihtuessa hyvin haastavat. Toimistorakentaminen on edelleen vähäistä ja projektit on jälleen hankittava julkisen sektorin kohteista. Telakkateollisuuden vaikeudet näkyvät etenkin maalaamotoiminnassa. Oman mausteensa kilpailutilanteeseen tuovat maassamme toimivat virolaiset yritykset, joiden aikaansaama epäterve hintasota on nyt leviämässä pääkaupunkiseudulta myös muualle Suomeen. Pelisääntöjen tulisi olla kaikille alalla toimiville samat. Rakennusalan liittojen ja yritysten sekä viranomaisten olisi yhdessä löydettävä keinot harmaan talouden eri osa-alueiden eliminoimiseksi. Haluan jälleen kerran kiittää koko konsernin henkilöstöä erinomaisesti suoritetusta työstä. Samalla toivotan kaikille yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle menestystä myös alkaneelle tilikaudelle. Helsingissä, marraskuussa 2010 Arto Lehtonen Inlook Oy Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio Inlook Colortech Oy Helsinki Inlook Sisustus Oy Helsinki Sisärakenne Kukkola Oy Oulu ULKOMAISET TYTÄRYRITYKSET ZAO Inlook Pietari Inlook Color OÜ Tallinna UAB Inlook Vilnius Vilna OOO Inlook Color SP Pietari sisäkatot järjestelmäseinät sisustus- ja julkisivuverkot materiaalimyynti Express-asennuspalvelut maalaamopalvelut ohutlevypalvelut sisärakennusurakointi Design & Build -liikeideamalli sisäkatot järjestelmäseinät sisärakentaminen sisäkatot materiaalimyynti maalaamopalvelut huoltoluukut maalaamopalvelut maalaamopalvelut Inlook-konserni

5 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) *) Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % -28,9 0,2 4,0 13,7 4,2 Vienti ja ulkomaan toiminnot Suhteessa liikevaihtoon, % 15,1 15,2 13,9 23,5 18,6 Nettoinvestoinnit Suhteessa liikevaihtoon, % 2,3 0,8 5,5 1,7 1,0 Poistot ja arvonalennukset Kokonaisvelat Oma pääoma ja vähemmistöosuus Taseen loppusumma Liikevaihto per henkilö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstön muutos, % -13,7-12,9 0,9 11,3-1,6 Kannattavuus Liikevoitto/-tappio Suhteessa liikevaihtoon, % -1,0 3,9 3,2 6,1 3,7 Rahoitustulos Suhteessa liikevaihtoon, % 3,3 4,4 4,1 7,2 5,0 Tilikauden voitto/tappio*) Suhteessa liikevaihtoon, % -1,2 1,5 1,5 4,3 2,2 Oman pääoman tuotto, % -3,0 7,0 7,9 20,8 10,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,5 15,0 12,8 24,9 11,9 Rahoitus ja taloudellinen asema Omavaraisuusaste, % 66,0 66,4 58,6 61,4 57,6 Nettovelkaantumisaste -30,2-38,9-26,1-35,8-22,3 Liiketoiminnan kassavirta Maksetut osingot *) Tilikauden tuloksissa on huomioitu laskennallinen verovelan muutos Liikevaihto , milj. euroa Rahoitustulos , milj. euroa Nettoinvestoinnit , milj. euroa Liikevoitto , milj. euroa 60 6,0 3,0 6,0 50 5,0 2,5 5,0 40 4,0 2,0 4,0 30 3,0 1,5 3,0 20 2,0 1,0 2,0 10 1,0 0,5 1, Inlook-konserni

6 EMOYHTIÖN HALLINTO, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT HALLITUS Erkki Hiltunen hallituksen puheenjohtaja rakennusneuvos Risto Hiltunen varatuomari Aki Puska toimitusjohtaja Sakari Vornanen kauppaneuvos JOHTORYHMÄ Arto Lehtonen toimitusjohtaja konsernijohtaja Juha Kukkola toimitusjohtaja Sisärakenne Kukkola Oy Katja Mehtonen controller palvelut Jari Mulari toimitusjohtaja Inlook Sisustus Oy Esko Varila hallintopäällikkö palvelut Anders Åström toimitusjohtaja Inlook Colortech Oy TILINTARKASTUS PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, Jyri Heikkinen KHT Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on ja enimmäispääoma euroa. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Näistä A-osake oikeuttaa 20 ääneen ja B-osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön maksettu osakepääoma on euroa. Tilivuoden päättyessä yhtiöllä oli Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämän osakerekisterin mukaan 96 osakkeenomistajaa ja osaketta oli rekisteröity yhtiön osakkeesta. Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakeomistuksen A- B- Osuus Osuus jakautuminen osakkeet osakkeet osakkeista äänistä % % Erkki Hiltunen ,5 23,2 Sirpa Hiltunen ,4 8,6 Risto Hiltunen ,4 50,1 Muut ,7 18,1 Yhteensä ,0 100,0

7 Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta

8 Inlook Group Oy Sahaajankatu HELSINKI Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus sivu 1-2 yhtiön tuloslaskelma sivu 3 yhtiön tase sivu 4 yhtiön rahoituslaskelma sivu 5 n tuloslaskelma sivu 6 n tase sivu 7 n rahoituslaskelma sivu 8 Tilinpäätöksen liitetiedot sivu 9-14 Tilinpäätöksen allekirjoitukset sivu 15 Tase-erittelyt liite 1 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT : Päivä- ja pääkirja Sähköisessä muodossa Reskontraerittelyt Sähköisessä muodossa Pankkitositteet Tositelaji RT Sähköisessä muodossa Myyntilaskut Tositelaji Laskun numero Sähköisessä muodossa Ostolaskut Tositelaji OL Sähköisessä muodossa Palkkakirjanpito Tositelaji PA Sähköisessä muodossa Muistiotositteet Tositelaji MU Sähköisessä muodossa Tasekirjan laati: Tanja Mälkönen

9 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta Toimintaympäristö Päättynyt tilikausi aloitettiin sekä rakentamis- että teollisuuspalveluliiketoiminnan osalta matalasuhdanteessa. Vasta aivan tilikauden lopussa markkinoiden hidas elpyminen alkoi näkyä, ensimmäiseksi teollisuuspalveluliiketoiminnassa, josta elpyminen on hiljalleen siirtymässä rakentamispalveluliiketoimintaan. Suomen rakennustoimialalla kiristynyt markkinatilanne on tilikauden aikana näkynyt uusien töiden vähenemisenä, alan sisäisen kilpailun kovenemisena ja luottoriskin kasvuna. Teollisuuspalveluliiketoiminnassa Suomessa ja Baltian maissa laskusuhdanne näkyy etupäässä hintatason rapautumisena. Venäjällä rakentamispalveluliiketoiminta hiljentyi laman myötä merkittävästi ja on pysynyt viime tilikauden matalalla tasolla. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen jälkeen Inlook Oy:n toiminimi muutettiin lukien Inlook Group Oy:ksi. Samalla liiketoimintahaarat yhtiöitettiin siten, että rakentamispalveluliiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiössä, jonka toiminimeksi tuli Inlook Oy ja vastaavasti teollisuuspalveluliiketoimintaa tytäryhtiössä, jonka toiminimenä on Inlook Colortech Oy. yhtiö Inlook Group Oy:n tehtävänä on tuottaa hallintopalveluja tytäryhtiöille Inlook Group Oy osti Inlook Sisustus Oy:n pienosakkaiden osakkeet, yhteensä 225 kappaletta. Kaupan jälkeen Inlook Group Oy omistaa Inlook Sisustus Oy:n koko osakekannan. UAB Inlook Vilniuksen osalta on päätetty investoida uusiin maalauslaitteisiin. Liikevaihto ja tulos Yhtiöittämisen myötä emoyhtiön tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. n liikevaihto laski huomattavasti edellisen vuoteen verrattuna päätyen 37,0 ( ,1, , 52; ) milj. euroon. Syynä liikevaihdon laskuun oli yleinen rakentamisen taantuma. yhtiön liikevaihdoksi muodostui 1,8 ( ,1; ,9; ,5) milj. euroa. yhtiön liikevaihto koostuu emoyhtiön konsernin tytäryrityksille tuottamista hallintopalveluista. n tulos ennen satunnaisia eriä oli -0,3 ( ,9; ,6; ,2) milj. euroa ja laski täten tuntuvasti edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon lailla emoyhtiön tulos ennen satunnaisia eriä laski ollen nyt 0,9 ( ,5; ,0; ,5) milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli konsernissa -3,0% ( ,0%; ,9%; ,8%) ja sijoitetun pääoman tuotto -2,5% ( ,0%; ,8%; ,9%). Henkilöstö Tilikauden alkaessa yhdet paikalliset yt-neuvottelut olivat käynnissä Inlook Oy:ssä. n henkilökunnan määrään on vaikuttanut etupäässä yleinen taloudellinen tilanne. yhtiön henkilökunnan määrä ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen yhtiöittämisen seurauksena. n henkilöstö oli tilikaudella keskimäärin 321 ( ; ; ) ja emoyhtiön 10 ( ; ; ) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 332 ( ; ; ) ja emoyhtiön 11 ( ; ; ) henkilöä. Investoinnit n investoinnit säilyivät aikaisempien vuosien tasolla. Nettoinvestoinnit olivat 0,9 ( ,4; ,0; ,6) milj. euroa. yhtiön nettoinvestoinnit nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ollen 0,8 ( ,1; ,6; ,3) milj. euroa. yhtiön investoinnit kohdistuivat lähinnä konsernin sisäisiin omistusjärjestelyihin sekä järjestelmien kehittämiseen. Rahoitus n omavaraisuus säilyi lähes edellisen tilikauden tasolla, mutta emoyhtiön omavaraisuus nousi huomattavasti tilikauden aikana. n omavaraisuusaste

10 2 oli 66,0% ( ,4%; ,6%; ,4%) ja emoyhtiön 90,3% ( ,1%; ,8%; ,4%). Suhteellinen velkaantuneisuusaste oli konsernissa 16,5% ( ) 12,8%; ,4%, ,4%) ja emoyhtiössä 67,9% ( ,4%; ,9%; ,7%). n liiketoiminnan kassavirta oli 0,05 ( ,9; ,5; ,5) milj. euroa ja emoyhtiön 0,8 ( ,9; ,5; ,6) milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystoiminta panostaa tuotekehitykseen kaikilla toimialoillaan. Kuluvalla tilikaudella erityisesti ohutlevytoiminnassa on keskitytty tuotteiden kehittämiseen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jonka aikana ne ovat syntyneet. Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina. Ympäristöasiat Ympäristönäkohdat eivät olennaisesti vaikuta konsernin tulokseen, vaikka ympäristökysymysten painoarvo rakentamispalveluliiketoiminnassa on viime vuosina kasvanut. n rakentamispalvelu- ja ohutlevytoiminnan vaikutukset ympäristöön ovat pienet, ja noudatamme alalla vallitsevia toimintaperiaatteita. Maalaamotoiminnassa olemme valmistautuneet tulevan lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin niin kromivapaan esikäsittelyn kuin REACH-asetuksenkin osalta. Osakkeet Tilikauden lopussa oli arvo-osuusrekisteriin rekisteröity osakkeesta osaketta. Rekisteröityjä osakkaita oli 96 ( ; ; ) kappaletta. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Yhtiön johto Varsinaisessa yhtiökokouksessa Inlook Group Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Erkki Hiltunen, Risto Hiltunen, Aki Puska ja Sakari Vornanen. Hallituksen päätoimisena puheenjohtajana on toiminut Erkki Hiltunen. Inlook Group Oy:n toimitusjohtaja Arto Lehtonen on toiminut Inlook-konsernin konsernijohtajana. Tulevaisuuden näkymät ja riskit Taantuma rakennusalalla ei ole vieläkään täysin ohi. Tästä syystä konsernissa uskotaan, että rakentamispalveluliiketoiminnassa toiminnan volyymi tulee säilymään päättyneen tilikauden tasolla, vaikka teollisuuspalveluliiketoiminassa volyymi saattaa hieman kasvaa. Hintatason säilyttäminen kannattavana on haaste konsernin molemmille toimialoille. Yhtiö uskoo, että alkaneella tilikaudella konsernin liikevaihto tullee säilymään päättyneen kauden tasolla. n tulos ennen veroja pyritään kuitenkin tehostamistoimin saattamaan positiiviseksi. Taantuman jatkuessa toimintaa joudutaan tehostamaan koko konsernissa riittävän kannattavuuden saavuttamiseksi. n operatiiviset riskit liittyvät lähinnä epävarmaan markkinatilanteeseen, kilpailutilanteen kiristymiseen ja hintatason rapautumiseen. Rahoitusriskeistä luottoriskiltä suojaudutaan seuraamalla asiakkaiden maksukäyttäytymistä päivittäin. Myyntisaatavariskiä pienentää asiakkaiden suuri lukumäärä ja jakautuminen eri puolille markkina-aluetta. n toimintaan Venäjällä liittyy valuuttariskiä. Venäjän yleistilannetta sekä ruplan valuuttakurssia seurataan konsernitasolla. n vankka rahoituksellinen asema suojaa yhtiötä likviditeettiriskiltä. n ja yksittäisten yhtiöiden kassavirran seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota.vahinkoriskeiltä on suojauduttu tavanomaisin vakuutuksin. Voitonjakoehdotus Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,85 euroa, josta tilikauden voitto on ,01 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 2,50 euroa per osake eli yhteensä ,50 euroa ja loput voitonjakokelpoiset varat jätetään yhtiön omaan pääomaan. Hallitus ja toimitusjohtaja

11 INLOOK GROUP OY 3 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,52 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,16 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,93 Ulkopuoliset palvelut 0, , , ,29 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,90 Muut henkilösivukulut , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,64 Liiketoiminnan muut kulut , ,84 LIIKEVOITTO , ,33 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,19 Muilta 8 529, ,38 Korkokulut ja muut rahoituskulut 6 464, , , ,66 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,99 Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä Satunnaiset kulut ,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,99 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,57 Tuloverot 4 558, ,19 TILIKAUDEN VOITTO , ,37

12 INLOOK GROUP OY 4 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 0, ,04 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,30 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,80 Koneet ja kalusto , ,63 Muut aineelliset hyödykkeet 5 502, , , ,73 Sijotukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,50 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,72 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0, ,65 Keskeneräiset tuotteet 0, ,89 Valmiit tuotteet/ tavarat 0,00 0, , ,56 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,54 Lainasaamiset , , , ,67 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0, ,33 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,69 Muut saamiset 0, ,42 Siirtosaamiset , , , ,78 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 2 000, ,00 Muut arvopaperit 0, , , ,85 Rahat ja pankkisaamiset , ,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,79 Vastaavaa yhteensä , ,54 TASE Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma , ,00 Muut rahastot Ylikurssirahasto , ,76 Vararahasto , ,35 Edellisten tilikausien voitto , ,38 Tilikauden voitto , ,37 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,86 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,95 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,80 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 0, ,63 Ostovelat , ,64 Velat saman konsernin yrityksille , ,03 Muut velat , ,22 Siirtovelat , , , ,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 Vastattavaa yhteensä , ,54

13 INLOOK GROUP OY 5 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,33 Oikaisut liikevoittoon , ,00 Poistot , ,64 Rahoituserät yhteensä , ,66 Verot , ,19 Käyttöpääoman muutos , ,51 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä , ,93 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,42 Investoinnit muihin sijoituksiin ,76 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,42 Rahoituksen rahavirta Yhtiöittäminen ,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,14 Pitkäaikaisten velkojen muutos , ,00 Lyhytaikaisten velkojen muutos , ,74 Osingonjako , ,00 Rahoituksen rahavirta yhteensä , ,60 Rahavarojen muutos , ,91 Rahavarat , ,87 Rahavarat , ,78

14 INLOOK-KONSERNI 6 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,67 Liiketoiminnan muut tuotot , ,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,08 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,50 Ulkopuoliset palvelut , , , ,44 Henkilöstökulut ,86 Palkat ja palkkiot , ,29 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,22 Muut henkilösivukulut , , , ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,42 Liiketoiminnan muut kulut , ,85 LIIKEVOITTO , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,82 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,95 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,67 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,67 Välittömät verot , ,52 Vähemmistöosuus , ,89 TILIKAUDEN VOITTO , ,27

15 INLOOK-KONSERNI 7 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo , ,04 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,37 liikearvo liikearvo , , , ,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,85 Koneet ja kalusto , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,64 Sijotukset Muut osakkeet ja osuudet , , , ,89 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet , ,17 Keskeneräiset tuotteet , ,84 Valmiit tuotteet/ tavarat , , , ,61 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Verosaaminen ,04 0,00 Lainasaamiset , , , ,06 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,79 Muut saamiset , ,01 Siirtosaamiset , , , ,30 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 2 000, ,00 Muut arvopaperit , , , ,05 Rahat ja pankkisaamiset , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,34 Vastaavaa yhteensä , ,24 TASE Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,84 Vararahasto , ,35 Poistoerosta siirretty osuus , ,60 Muuntoero 0, ,13-743, ,79 Edellisten tilikausien voitto , ,78 Tilikauden voitto , ,27 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,84 Vähemmistöosuus 0, ,67 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,03 Laskennallinen verovelka , , , ,54 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,49 Ostovelat , ,64 Muut velat , ,88 Siirtovelat , , , ,19 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 Vastattavaa yhteensä , ,24

16 INLOOK-KONSERNI 8 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,62 Oikaisut liikevoittoon ,38 0,00 Poistot , ,42 Rahoituserät yhteensä , ,95 Verot , ,60 Käyttöpääoman muutos yhteensä , ,18 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä , ,67 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,49 Tytäryhtiöhankinnat ,76 0,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,49 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,06 Pitkäaikaisten velkojen muutos , ,85 Lyhytaikaisten velkojen muutos , ,84 Osingonjako , ,00 Rahoituksen rahavirta yhteensä , ,63 Rahavarojen muutos , ,56 Rahavarat , ,81 Rahavarat , ,37

17 INLOOK GROUP OY 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Käyttöomaisuus on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä. Tuloslaskelman poistot on laskettu taloudelliseen poistoaikaan perustuvina suunnitelmapoistoina. Tilikauden suunnitelma- ja EVLpoistojen kertynyt erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena. Suunnitelma- ja EVLpoistojen kertynyt kokonaisero esitetään yhtenä eränä taseen vastattavissa kertyneinä poistoeroina. tilinpäätöksessä kertynyt poistoero on kirjattu tulosvaikutteisesti taseen vastattaviin laskennalliseen verovelkaan sekä omaan pääomaan. Poistoajat ovat: Liikearvo konserni 5 vuotta Liikearvo, konserni konserni 5-10 vuotta Muu aineeton käyttöomaisuus konserni 5 vuotta Rakennukset emoyhtiö ja konserni 30 vuotta Koneet ja kalusto emoyhtiö ja konserni 5-10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet emoyhtiö ja konserni 5-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Eläkkeet Eläkekulut on esitetty noudattaen kunkin maan lainsäädäntöä. n lakisääteiset eläkkeet on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Tuloksen vertailukelpoisuus Inlook Group Oy on yhtiöittänyt rakentamis- ja teollisuuspalveluliiketoimintansa Tästä syystä emoyhtiön tulos ja tase ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus ja sisäiset liiketapahtumat yhtiöiden keskinäiset tapahtumat on eliminoitu ja keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu euroiksi tilikauden lopun keskikurssia käyttäen. Muuntamisesta syntyneet kurssierot on esitetty erässä 'Edellisten tilikausien voitto' Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Edellisen tilikauden oman pääoman jaottelua on muutettu konsernin ja emoyhtiön taseessa ja liitetiedoissa esittämällä ylikurssirahasto omana eränään. Lisäksi lainasaamisten jakoa pitkä- ja lyhytaikaiseen osuuteen on korjattu konsernissa ja emoyhtiössä vastaamaan kirjanpitolain vaatimuksia. yhtiössä korkosaamiset konsernilta on korjattu pitkäaikaisiin saamisiin Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu hankinnan ja valmistuksen muuttuvien menojen mukaisena. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet. Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina. Laskennalliset verot Laskennallinen verovelka on laskettu voimassaolevien verokantojen mukaan. Projektien tuloutus Rakentamisen sivu- ja aliurakat tuloutetaan valmistusajankohdan mukaisesti. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat oikaisut yhtiössä erään 'Edellisten tilikausien voitto' on lisätty aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia oikaisuja yhteensä ,09 euroa. ssa vastaava luku on ,53 euroa. Summa koostuu suurelta osin jäännösveron palautuksesta. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Edellisen tilikauden jaottelua on muutettu konsernin taseessa lainasaamisten ja liitetiedoissa oman pääoman osalta vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua ja emoyhtiön liitetiedoissa konsernisaamisten ja -velkojen osalta vastaamaan kirjanpitolain vaatimuksia. Tunnusluvut Tunnusluvut on laskettu Navita -yritysmallilla.

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot