WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi vuoden 2013 alusta alkaen vesi ja jätevesiliiketoiminnan vastuun perustetulle osakeyhtiölle. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaan lähdettiin kehittämään yhteistoimintaa lämpöyhtiön, Viitasaaren Lämpö Oy:n kanssa. Yhtiöillä oli sama hallinto, toimitusjohtaja ja käyttöpäällikkö. Tavoitteena oli heti alussa yhtenäistää toimintatavat ja toiminnot mahdollisimman pitkälti samanlaisiksi ja ottaa muun muassa käyttöön yhden päivystäjän järjestely aiemman kahden sijaan. Päivystäjän toimintaedellytyksiä kehitettiin henkilöstön perehdytyksen lisäksi investoimalla laitteisiin, etenkin varavoimakoneisiin. Asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu vuoden 2014 alkuun mennessä. On nähtävissä, että vesi ja lämpöyhtiön yhteistoiminnasta on hyötyä. Hallitus teki kesällä 2013 päätöksen esittää Viitasaaren Vesi Oy:n sulauttamista Viitasaaren Lämpö Oy:öön, jotta yhteistyötä voitaisiin edelleen paremmin kehittää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen ja sulautumisen täytäntöönpano oli Samassa yhteydessä Viitasaaren Lämpö Oy:n toiminimi muutettiin Wiitaseudun Energia Oy:ksi. Lämmöntuotannossa pystyttiin edelleen nostamaan biopolttoaineen käytön osuutta. Se oli yhtiön historian suurin, sillä kaukolämpöasiakkaille myydystä lämmöstä noin 99,4 % tuotettiin puuperäisillä polttoaineilla. Vesi ja viemärirakentaminen lisääntyi huomattavasti edellisvuodesta. Merkittävin, vielä keskeneräinen hanke on Kymönkosken jätevesiverkoston rakentaminen. Runkojohto Mustaniemen jätevedenpuhdistamolle on rakennettu ja keräilyverkosto rakennetaan valmiiksi kesän 2014 aikana. Samassa yhteydessä rakennettiin varavesijohdot Kymönselän ali keskustan verkostoon. Muita saneerauskohteita oli Purotien ja Poreliuksentien ympäristö sekä Rinnetien vesi ja viemärijohdon uusinta. Tilikauden 2013 tulos jää negatiiviseksi. Tulokseen vaikuttaa huomattavasti normaalivuoteen noin 10 %:a vähäisempi lämmitystarve ja poistosuunnitelman muutos. Lähtökohdat kuluvalle vuodelle ovat kuitenkin hyvät. Yhteistyötä lämpö ja vesiliiketoiminnan välillä pyritään edelleen kehittämään. Uusi asiakastieto ja laskutusjärjestelmä on hankittu ja se on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuun aikana. Järjestelmän avulla pystytään parantamaan asiakaspalvelun laatua tarjoamalla asiakkaille muun muassa lähes reaaliaikaista tietoa lämmön ja veden kulutuksesta sekä vika ja katkoilmoitukset myös sähköpostitse tai tekstiviestinä. Kevään aikana tarjotaan uutena palveluna mahdollisuus kaukolämpöliittymän avaimet käteen toimitukseen. Tähän toimintakertomukseen on yhdistetty tietoja Wiitaseudun Energia Oy:n tilinpäätöksestä (lämpöliiketoiminta) ja lakanneen Viitasaaren Vesi Oy:n lopputilityksestä (vesiliiketoiminta). Koska Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö Oy:n , on Wiitaseudun Energia Oy:n taseeseen yhdistetty Viitasaaren Vesi Oy:n tase. Timo Jokinen toimitusjohtaja 1(9)

3 2 Toimintakertomus 2.1 Lämpöliiketoiminnan olennaiset tapahtumat tilikaudella Kulunut tilikausi oli Viitasaaren Lämpö Oy:n 37. täysi toimintavuosi. Kulunut vuosi oli keskilämpötilaltaan selvästi keskimääräistä lämpimämpi, jolloin lämmönmyynti jäi edellisvuotta vähäisemmäksi. Lämpöä tuotettiin yhteensä MWh ( MWh vuonna 2012) ja myytiin MWh. Tuotannosta 99,4 % tuotettiin biopolttoaineella. Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli ,59 ( ,40 vuonna 2012). Liikevaihtoa kasvatti kaukolämmön myyntihinnan nosto sekä palvelujen myynti Viitasaaren Vesi Oy:lle. Toisaalta liikevaihtoon vaikutti huomattavasti vuotta 2012 selvästi lämpimämpi sää ja lämmön myynti oli normaalivuotta noin 10 % alhaisempi. Liiketoiminnan muut tuotot, lähinnä päästökauppatulo, oli (84 946,17 vuonna 2012). Tilikauden tulos oli ,38 (23 596,29 vuonna 2012). Turpeen ja öljyn poltossa syntyi hiilidioksidipäästöjä yhteensä 152 tonnia (244 tonnia vuonna 2012). Yhtiö sai vuodelle 2013 ilmaisia päästöoikeuksia yhteensä tonnia eli ylijäämä oli tonnia. Tästä määrästä myytiin vuoden 2014 helmikuussa yhteensä tonnia hintaan 6,60 /t eli myyntituotto oli tällöin yhteensä Tämä myyntituotto kirjattiin myyntikuluilla vähennettynä vuoden 2013 tulokseen. Vuoden suurimpia haasteita oli kaukolämpö ja vesiliiketoiminnan yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen. Tässä onnistuttiin hyvin ja muun muassa yhteinen päivystysjärjestely otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa ja henkilöstön yhteiskäyttö toimii joustavasti. Kesäseisokin aikana remontoitiin etenkin lämpölaitoksen polttoainekuljettimia ja polttoainesiiloa. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin 10 kpl. Vuodenvaihteessa julkaistiin Wiitaseudun Energia Oy:n uudet verkkosivut. Investoinnit olivat yhteensä ,13 ( ,98 vuonna 2012). 2.2 Vesiliiketoiminnan olennaiset tapahtumat tilikaudella Kulunut tilikausi ( ) oli Viitasaaren Vesi Oy:n ensimmäinen ja se jäi samalla viimeiseksi. Yhtiö aloitti operatiivisen toimintansa vuoden 2013 alusta, kun Viitasaaren kaupunki siirsi vesi ja jätevesiliiketoiminnan vastuun yhtiölle yhtiö sulautui Viitasaaren Lämpö Oy:öön ja samassa yhteydessä muutettiin Viitasaaren Lämpö Oy:n toiminimi Wiitaseudun Energia Oy:ksi. Vesiliiketoiminnan liikevaihto oli ,07, liikevoitto 2 454,11 ja tilikauden tulos 834,14. Investoinnit olivat yhteensä ,81. Vedenottamoilta pumpattiin vettä yhteensä m 3, vettä laskutettiin yhteensä m 3. Puhdistamolle johdettiin jätevettä yhteensä m 3 ja jätevettä laskutettiin yhteensä m 3. Vuoden suurimpia haasteita oli kaukolämpö ja vesiliiketoiminnan yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen. Tässä onnistuttiin hyvin ja muun muassa yhteinen päivystysjärjestely otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa ja henkilöstön yhteiskäyttö toimii joustavasti. Kuluneena vuonna aloitettiin Kymönkosken jätevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi Purotien ja Poreliuksentien alueella ja Rinnetiellä uusittiin vesi ja jätevesijohdot. Uusia vesi ja jätevesiliittymiä rakennettiin 3 kpl. 2(9)

4 Merkittävimpiä laiteinvestointeja olivat jäteveden pääpumppaamoille, Kokkilan, Laitisen ja torin pumppaamoille asennetut automaattisesti sähkökatkon aikana käynnistyvät varavoimakoneet. Näiden avulla pystytään vähentämään mahdollisuutta jäteveden ylivuotoihin keskustan alueella. Varavoimakoneet asennetaan kevään 2014 aikana myös jätevedenpuhdistamolle ja Kokkolanniemen vedenottamolle. Jätevedenpuhdistamon tulovälppä uusittiin. 2.3 Henkilöstö Lämpöliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli 7 ja vesiliiketoiminnan 3. Lämpöliiketoiminnan henkilöstökulut olivat yhteensä ,10 ( ,23 vuonna 2012) ja vesiliiketoiminnan ,41. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstökuluja lisäsi etenkin perehdytys vesiliiketoimintaan ja Viitasaaren Vesi Oy:ltä laskutettu työpanos. Henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 51 kpl. 2.4 Hallinto Viitasaaren Lämpö Oy:n ja Viitasaaren Vesi Oy:n hallituksissa oli sama kokoonpano. Hallituksiin kuuluivat Mervi Paananen (puheenjohtajana asti ja varapuheenjohtajana alkaen), Ilkka Kemppainen (puheenjohtaja, alkaen), Leila Haiko, Ulpu Kananen ( asti) ja Jari Kunelius. Viitasaaren Lämpö Oy:n hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 9 kertaa ja Viitasaaren Vesi Oy:n hallitus 14 kertaa. Yhtiöiden toimitusjohtajana toimi Timo Jokinen. Tilintarkastajana toimi molemmissa yhtiöissä BDO Audiator Oy. 2.5 Osakkeet Wiitaseudun Energia Oy kuuluu tytäryhtiönä Viitasaaren kaupunkikonserniin. Yhtiön osakepääoma on ,99 ja osakkeiden määrä on 116 kpl. Viitasaaren kaupunki omistaa kaikki osakkeet. 2.6 Riskit ja epävarmuustekijät Lämpöliiketoiminnan merkittäviä riskejä ovat sähkönverkkohäiriöiden aiheuttamat tuotannon keskeytykset, keskeisimpien tuotantolaitteiden yllättävä hajoaminen sekä toiminnan tuottoon vaikuttavat viranomaisten säädökset ja niiden tulkinnat. Keski Suomen ELY keskus perii yhtiöltä vuosina liikaa maksettuja investointitukia takaisin yhteensä Yhtiö on valittanut asiasta Hämeenlinnan hallinto oikeuteen, jossa asia on edelleen käsittelyssä. Vesiliiketoiminnan merkittäviä riskejä ovat sähkönverkkohäiriöiden aiheuttamat tuotannon keskeytykset, keskeisimpien tuotantolaitteiden yllättävä hajoaminen ja mahdolliset vuodot vesi ja jätevesiverkostossa. 3(9)

5 2.7 Tulevaisuuden näkymät Lämpöliiketoiminnan tulevaisuuden merkittävin hanke tulee olemaan nykyisen päätuotantolaitoksen uusinta alle 10 vuoden aikajaksolla. Tähän liittyvä selvitystyö on aloitettu ja tässä yhteydessä tarkastellaan myös mahdollinen investointi sähköntuotantoon. Aloitettuja kehitysprojekteja ja investointeja viedään eteenpäin ja näitä ovat muun muassa kaukolämpömittareiden uusinta, talousraportoinnin ja ennustamisen kehittäminen sekä laskutus ja asiakastietojärjestelmän käyttöönotto. Keväällä 2014 otetaan käyttöön asiakkaiden online palvelu ja kaukolämpöliittymiä aletaan myydä avaimet käteen toimituksena. Samaan aikaan on tarkoitus kartoittaa kaukolämpöön liittymishalukkuus Isoahon lounaispäässä ja Saikaantien teollisuusalueella. 2.8 Hallituksen esitys tappion kirjaamisesta Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tappio kirjataan edellisten vuosien voitto/tappio tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia. 4(9)

6 3 Vuosi 2013 lukuina ja kuvaajina sekä vertailu edellisiin vuosiin 3.1 Asiakkaat ja verkostot Kaukolämpö Lämpösopimukset 357 kpl Lämmitettävä kuutiotilavuus m 3 Liittymisteho 26,74 MW Kaukolämpöverkoston pituus m Verkostoon liitettiin 10 uutta asiakasta, joiden liittymisteho oli 208,1 kw ja lämmitettävä tilavuus yhteensä m³. Uutta kaukolämpöverkostoa rakennettiin eri puolilla keskustaa talohaaroineen 796 metriä. Yhteensä noin 100 metriä vanhaa johtoa poistettiin käytöstä. Vesi ja jätevesi Vesi ja jätevesiliittymät Vesijohtojen pituus (runko) Jätevesijohtojen pituus (runko) kpl m m Verkostoon liitettiin 3 uutta asiakasta. Uutta vesijohtoa rakennettiin vuonna 2013 yhteensä m ja jätevesijohtoa m. Lisäksi jätevesijohtoja sujutettiin 417 m. Suurin osa rakentamisesta tapahtui Kymönkoskella. 5(9)

7 3.2 Tuotantolaitteet Kaukolämpö Laitos Teho Polttoaine KPA kattila 16,0 MW puu ja turve Kaasutuslaitos 4,0 MW puu ja turve Savukaasupesuri (KPA kattilan ja 4,0 MW kaasutuslaitoksen savukaasuille) Kokkilan lämpökeskus 6,0 MW raskas polttoöljy Vertintien lämpökeskus 6,0 MW kevyt polttoöljy Teollisuustien lämpökeskus 6,0 MW kevyt polttoöljy Mustaniemen lämpökeskus 2,0 MW kevyt polttoöljy Vesi ja jätevesi Vedenottamot sijaitsevat Toulatkankaan pohjavesialueella. Kokkolanniemen vedenottamo m 3 /vrk Luukkanniemen vedenottamo 500 m 3 /vrk Mustaniemen jätevedenpuhdistamo Keskimääräinen mitoitusvirtaama m 3 /vrk Ympäristöluvan ehdot Pitoisuus Vähenemä Parametri [mg/l] [%] BOD 7ATU < 15 > 90 Kokonaisfosfori < 0,8 > 90 COD Cr < 125 > 75 Kiintoaine < 35 > Tuotanto ja myynti Kaukolämpö Lämmöntuotannon määrä MWh Lämmönmyynnin määrä MWh Lämmön omakäyttö 805 MWh Verkostohäviöt MWh Biopolttoaineiden osuus 99,4 % Maksuttomat päästöoikeudet t Päästöt 152 t Päästöoikeuksien ylijäämä t Päästöoikeuksien myynti t 6(9)

8 Vesi ja jätevesi Vedenotto m 3 Puhdistamolle johdettu jätevesimäärä m 3 Veden myynti m 3 Jäteveden myynti m Talous Kaukolämpö Liikevaihto ,59 Liikevaihdon muutos 2,4 % Käyttökate ,83 21,4 % Liikevoitto ,95 3,8 % 7(9)

9 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä ,59 Tilikauden tulos ,38 Vesi ja jätevesi Liikevaihto ,07 Käyttökate ,79 37,5 % Liikevoitto 2 454,11 0,3 % Tilikauden tulos 834,14 8(9)

10 3.5 Investoinnit Kaukolämpö Rakennus 1 263,27 Verkosto ,65 Koneet ja kalusto ,39 ATK laitteet (valvomo) ,27 Muut 2 370,55 Yhteensä ,13 Vesi ja jätevesi Rakennukset ja rakennusten laitteet ,53 Verkostot ,40 Avustus Koneet ja kalusto ,52 Ajoneuvot ,61 Muut 7 240,75 Yhteensä ,81 9(9)

11 Wiitaseudun Energia Oy TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkekulut yhteensä Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut Pakolliset vakuutusmaksut Muut henkilösivukulut yhteensä Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Projektit Liiketoiminnan muut kulut L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) EUR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUR , , , , , , , , ,03-940, , , , , , , , , , , , , , ,18 0, ,29

12 Wiitaseudun Energia Oy TASE EUR EUR V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Tavarat Vaihto-omaisuus yhteensä Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V a s t a a v a a yhteensä , , , , , , , , , , , , ,64 150, ,41 365, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

13 Wiitaseudun Energia Oy TASE EUR EUR V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Kuntarahoituslainat Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

14 Viitasaaren Vesi Oy TULOSLASKELMA EUR L I I K E V A I H T O Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkekulut yhteensä Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut Pakolliset vakuutusmaksut Muut henkilösivukulut yhteensä Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Projektit Liiketoiminnan muut kulut L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05-265,01 834,04

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009

10. 11. 6. 5. 8. 7. 1. 3. 2. Nenäinniemen puhdistamon tulovirtaama ja -kuormitus vuonna 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Uuden oppimista Kuluneena vuonna 2009 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n henkilökunnalle suotiin tilaisuus perehtyä moniin uusiin asioihin. Heti vuoden käynnistyessä Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot