HTM-TUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM-TUTKINTO 3.9.2006"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2006) -teoksen mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Kunkin tehtävän otsikossa mainittu ohjevastausaika kuvaa vastauksen painoa arvostelussa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä, ellei tehtävässä kerrota toisin. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Kalle Kokelas tallentaa vastauksensa seuraavasti: C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 1 Kokelas Kalle C:\Omat tiedostot\1-osa Tehtävä 2 Kokelas Kalle jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Tehtävä 1 (90 min.) 1.1 Prolevy-konsernin emoyritys Prolevy Oyj siirtyi laatimaan konsernitilinpäätöksensä soveltaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Konsernissa laaditaan parhaillaan toista IFRS-konsernitilinpäätöstä päättyneeltä tilikaudelta. Aineelliset hyödykkeet on arvostettu Prolevy-konsernin ensimmäisessä IFRSkonsernitilinpäätöksessä IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti. Siirtyessään soveltamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja konserni on testannut aineelliset hyödykkeensä IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin mukaisesti. Konserni ei ole käyttänyt IFRS-siirtymässään hyväkseen IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardiin (IFRS ) sisältyvää mahdollisuutta käyttää oletushankintamenona käypää arvoa tai uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa. Konserni omistaa kiinteistön, josta puolet on vuokrattu helmikuussa 2006 konsernin ulkopuoliselle taholle. Näyttää siltä, että konserni ei tule vastaisuudessakaan tarvitsemaan vuokralle annettuja tiloja itse, joten emoyrityksen johto haluaa siirtyä arvostamaan kiinteistöä käypään arvoon soveltaen IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardia. Johto harkitsee myös vuokralle annettujen tilojen myyntiä seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Konserni ei ole aikaisemmin soveltanut kyseistä standardia, koska se ei ole omistanut sijoituskiinteistöiksi luokiteltavia kiinteistöjä. Kiinteistöihinsä konserni on aikaisemmin soveltanut IAS 16 -standardin hankintamenomallia. Kiinteistön alkuperäinen hankintameno oli euroa, josta euroa kuuluu rakennukseen ja euroa maa-alueeseen. Rakennuksesta on tehty kirjanpidossa aikaisemmin poistoja 7 % menojäännöksestä per vuosi, jolloin ensimmäisessä IFRStilinpäätöksessä päättyneeltä tilikaudelta rakennuksen tasearvo on ollut ,01 euroa. Käypään arvoon siirtymistä varten on hankittu arviokirja, jonka mukaan kiinteistön käypä arvo vuoden 2006 kesäkuussa oli euroa, josta maa-alueen osuus oli euroa. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Onko kiinteistön arvostaminen käypään arvoon mahdollista? Miten kiinteistö esitetään tuloslaskelmassa ja taseessa päättyneeltä tilikaudelta? Kerro myös kiinteistöstä tuloslaskelmassa ja taseessa esitettävät luvut ja perustele ne. 1.2 Hyrrä-konserni siirtyi laatimaan konsernitilinpäätöksensä soveltaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Konsernissa laaditaan parhaillaan kolmatta IFRS-konsernitilinpäätöstä päättyneeltä tilikaudelta. Aineettomat hyödykkeet on arvostettu Hyrrä-konsernissa IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin mukaisesti ja aineelliset hyödykkeet IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti. Osaan aineellisista hyödykkeistä on sovellettu uudelleenarvostusmallia ja osaan hankintamenomallia. Siirtyessään soveltamaan

3 3 kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja konserni on testannut aineettomat ja aineelliset hyödykkeensä sekä liikearvot IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen -standardin mukaisesti. Hyrrä-konsernin emoyritys Hyrrä Oyj teki päätöksen myydä teknisiä mittauslaitteita valmistavan liiketoiminta-alueensa, ja allekirjoitti konsulttiyrityksen kanssa toimeksiantosopimuksen liiketoiminnan myynnistä. Liiketoiminta-alueen omaisuuserät on arvostettu kirjanpidossa alla olevan taulukon mukaisesti. Liiketoiminta-alueeseen ei liity lainkaan velkoja. Ennen omaisuuserien luokittelemista myytävänä oleviksi konsernin strategiajohtaja Alvar Saarinen on selvittänyt liiketoiminta-alueen omaisuuserien arvoja tarkemmin ja päätynyt seuraaviin lukuihin: euroa Kirjanpitoarvot Liikearvo Uudelleenarvostusmallilla arvostetut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Hankintamenomallilla arvostetut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Vaihto-omaisuus Myytävissä olevat rahoitusvarat Yhteensä Kirjanpitoarvot määritettyinä välittömästi ennen luokittelemista myytävänä olevaksi Omaisuuserien kirjanpitoarvojen uudelleenmäärittelyn vuoksi arvonalentumistappiota kirjattiin euroa. Myyntikonsultin laatiman arvion mukaan koko liiketoiminta-alueen käypä arvo olisi euroa ja myynnistä aiheutuisi kustannuksia euroa sisältäen muun muassa myyntikonsultin palkkion ja Due Diligencen. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Millaisia vaikutuksia konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on mittauslaiteliiketoimintaalueen luokittelulla myytävänä olevaksi? Miten liiketoiminta-alueen taseen erät arvostetaan päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä? 1.3 Polku-konserni laatii konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. Konsernissa on viime vuosina panostettu voimakkaasti tuotekehitykseen. Tilikaudella koko konsernin tuotekehitysinvestoinnit olivat euroa, joista suurin osa oli konsernin omaa tuotekehitystä ja osa oli ostettu ulkopuolisena palveluna. Polku-konserni aikoo osana strategista kasvusuunnitelmaansa kasvattaa markkinaosuuttaan kuluttajamarkkinoilla. Konsernin tytäryritys Pyörä Oy on maaliskuussa 2006 ostanut eurolla polkupyörän vaihteiden rattaan patentin, joka on voimassa seuraavat

4 4 16 vuotta. Konsernin markkinointiosaston mukaan patentista saadaan kuitenkin tuottoja vain seuraavan 4 vuoden aikana. Tytäryritys aikoo myydä patentin 10 vuoden kuluttua. Myyntihintapyynnöksi on kaavailtu euroa. Konsernin tytäryritys Auto Oy on ostanut polkuauton tavaramerkin eurolla joulukuussa Tavaramerkki on juridisesti voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se voidaan uudistaa aina 10 vuodeksi kerrallaan. Uudistamisen kustannukset ovat 200 euroa uudistamiskerralta ja ne on yhtiössä ajateltu kirjata vuosikuluksi. Konsernin strategisen suunnitelman mukaan tavaramerkki aiotaan uudistaa 10 vuoden välein. Konsernijohto odottaa saavansa polkuautojen myynnistä tuottoja määräämättömän ajan. Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Mikä on polkupyörän vaihteiden rattaan patentin taloudellinen vaikutusaika ja miten patenttia koskevat poistot tehdään konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätökseen? Mikä on polkuautotavaramerkin taloudellinen vaikutusaika ja miten tavaramerkkiä koskevat poistot tehdään konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätökseen? Tehtävä 2 (60 min.) Köyliön Kone Yhtymä on metsäkoneita valmistava konserni, jonka päämarkkina-alueet ovat Aasia ja Etelä-Amerikka. Emoyritys Köyliön Kone Yhtymä Oy on perustettu vuonna 1949 ja sen palveluksessa tilikauden lopussa oli 710 henkilöä. Emoyrityksen tilinpäätökseen tilikaudelta sisältyy konsernin rahoituslaskelma (liite 1), jonka talousjohtaja Matti Virtanen kertoo laaditun kirjanpitolautakunnan rahoituslaskelman laatimisesta antaman yleisohjeen mukaisesti epäsuorana rahoituslaskelmana. Rahoituslaskelma on laadittu liitteenä (liite 2) olevien tiivistettyjen konsernin tuloslaskelman, taseiden sekä seuraavien annettujen tietojen perusteella. Konserniin kuuluu yksi vuonna 2000 hankittu 90-prosenttisesti omistettu tytäryritys. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konserniaktiiva on kohdistettu taseen omaisuusnimikkeille. Kaikki pitkäaikaiset saamiset ovat korollisia. Kaikki lyhytaikaiset saamiset ovat korottomia. Tilinpäätössiirtojen kertymä on konsernitilinpäätöstä laadittaessa jaettu omaan pääomaan ja verovelkaan. Vuoden 2005 tilinpäätössiirtojen kertymä oli euroa ja vuonna 2004 tilinpäätössiirtojen kertymä oli euroa. Verovelat on kirjattu siirtovelkoihin. Yhtiön soveltama verokanta on 26 prosenttia. Muut siirtovelat koostuvat maksamattomista koroista. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy euroa edustuskuluja, jotka ovat välittömässä verotuksessa 50-prosenttisesti vähennyskelpoisia. Rahat ja pankkisaamiset sisältävät tilinpäätöspäivän kurssiin kirjattuja dollarimääräisiä (1 = USD 1,274) talletuksia euron edestä. Aineelliset hyödykkeet -erään sisältyy tilikauden aikana ostettu Ristolan kylässä sijaitseva teollisuushalli, jonka hankintahinta oli euroa. Yhtiö on maksanut hankinnasta 4 % varainsiirtoveroa. Korkotuotot ja osinkotuotot on saatu rahana pankkitilille.

5 5 Tehtävä Mitä virheitä ja puutteita konsernin rahoituslaskelmassa on annettujen tietojen perusteella? Esitä tarvittavat korjaukset perusteluineen ja laadi lopuksi korjattu, kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti laadittu rahoituslaskelma. Käytä vastatessasi vastauspohjaa, joka on C:\Omat tiedostot -kansiossa nimellä Vastauspohja 1-osa tehtävä 2. Voit lisätä tarvittaessa rahoituslaskelmaan uusia rivejä. Tehtävä 3 (90 min.) Eurobusiness Oy harjoittaa eräiden uusien juomatuotteiden valmistusta Suomessa. Sillä on Monijuomat Oy -niminen tytäryritys, jonka kautta myydään sen valmistamat juomat Suomen markkinoille. Monijuomat Oy harjoittaa myös muiden juomatuotteiden myyntiä ja markkinointia. Eurobusiness Oy:n juomien valmistus perustuu sen itsensä kehittämään valmistusteknologiaan, johon sillä on patentti. Toiminta ei vielä toistaiseksi ole kovinkaan laajamittaista. Tuotteella näyttää kuitenkin olevan hyvät kasvumahdollisuudet, ja edistyksellisen valmistusteknologian ansiosta tuote on hyvin kilpailukykyinen. Juomat sisältävät X-erikoisainetta, jota saadaan vain Ruotsista. Hankintalähteen varmistamiseksi Eurobusiness Oy on 40 prosentin osuudella osakkaana ainetta toimittavassa ruotsalaisessa Svagdricka AB:ssa. Eurobusiness Oy:n kehittämistyötä on ollut rahoittamassa pääomasijoittaja, joka nyt haluaa vetäytyä yhtiöstä. Sen ja muiden osakkaiden kanssa on sovittu, että pääomasijoittajan osakkeet hankitaan yhtiölle, joka sitten voi tarvittaessa käyttää osakkeita mahdollisessa yrityshankinnassa tai avainhenkilöiden sitouttamisessa yhtiöön. Eurobusiness Oy:n päättyvän tilikauden tulos on hyvä, ja sillä on oman taseensa mukaan riittävästi voittovaroja osakkeiden hankintaan. Eurobusiness Oy perusti kiinteistöosakeyhtiö Juomakiinteistöt Oy:n ja yhtiöitti kiinteistöosakeyhtiöön omistamansa liikekiinteistön. Eurobusiness Oy merkitsi Juomakiinteistö Oy:n kaikki osakkeet. Osakepääoman nimellisarvo oli ja on edelleen euroa. Osakkeiden merkintähinta oli yhteensä euroa. Liikekiinteistö siirtyi Juomakiinteistöt Oy:lle heti perustamisen jälkeen tammikuussa 2002 käyvin hinnoin tehdyllä kiinteistökaupalla. Kokonaiskauppahinta oli euroa, josta verotusarvojen suhteessa laskettuna maa-alueiden osuus oli euroa. Rakennuksen taloudellista pitoaikaa oli kaupantekohetkellä jäljellä 15 vuotta, jonka mukaiset poistot Juomakiinteistöt Oy on kirjannut ja vähentänyt verotuksessaan. Kauppahinta ei poikennut olennaisesti kiinteistön arvosta Eurobusiness Oy:n taseessa. Juomakiinteistöt Oy on tavallinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka omistamissa tiloissa Eurobusiness Oy ja Monijuomat Oy toimivat. Kiinteistössä on myös muita vuokralaisia. Eurobusiness Oy tuottaa itse tarvitsemansa hallintopalvelut sekä myös Monijuomat Oy:n ja Juomakiinteistöt Oy:n hallintopalvelut. Olet Eurobusiness Oy:n päävastuullisen tilintarkastajan apulaisena suorittamassa ensimmäistä kertaa yhtiön tilikauden tilinpäätöksen tilintarkastusta. Toimeksianto on uusi sekä päävastuulliselle tilintarkastajalle että sinulle. Eurobusiness Oy laatii tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti.

6 6 Tiedossasi ovat lisäksi seuraavat seikat: Eurobusiness Oy -konsernin kokoa kuvaavat seuraavat luvut tilikaudella : Liikevaihto Tase Henkilömäärä milj. euroa milj. euroa Eurobusiness Oy 2,0 1,8 15 Monijuomat Oy 5,5 0,9 25 Juomakiinteistöt Oy 0,4 0,6 2 Svagdricka AB:n päättyneen tilikauden liikevaihto oli SEK ja taseen loppusumma oli SEK. Svagdricka AB:n palveluksessa oli 12 henkilöä. Eurobusiness Oy osti Monijuomat Oy:n osakekannasta 75 % hintaan euroa. Kauppa perustui Monijuomat Oy:n päättyneeltä tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen, joka osoitti seuraavaa: Vastaavaa (euroa) Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa (euroa) Osakepääoma Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto Velat Yhtiön varojen tasearvojen katsottiin vastaavan niiden käypiä arvoja. Kauppahinta oli suurempi kuin hankittu osuus yhtiön kirjanpidollisesta omasta pääomasta. Näin muodostunut konserniaktiiva on käsitelty 5 vuoden aikana poistettavana konserniliikearvona. Eurobusiness Oy on hankkinut 40 %:n osuutensa Svagdricka AB:sta aivan vuoden 2005 alussa hintaan SEK. Hankintahetkelle laadittiin välitilinpäätös , jonka mukaan Svagdricka AB:n oma pääoma oli yhteensä SEK. Kruunun kurssi oli hankintahetkellä 1 = 9,50 SEK. Myös Svagdricka AB:n tilikautena on Sen tulos päättyneellä tilikaudella oli SEK voittoa, joka kertyi tasaisesti tilikauden aikana. Nyt päättyneellä tilikaudella sen tulos oli SEK voittoa päättyneen tilikauden aikana kruunun keskikurssi oli 1 = 9,70 SEK ja päättyneen tilikauden aikana se oli 1 = 9,20 SEK päättyneen tilikauden viimeisen päivän kurssi oli 1 = 9,00 SEK.

7 7 Tehtävä Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 3.1 Millä perusteilla on arvioitava Eurobusiness Oy:n velvollisuutta laatia konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta? 3.2 Jos Eurobusiness Oy päättää laatia konsernitilinpäätöksen, esitä tarvittavat oikaisuja eliminointikirjaukset seuraavista tapahtumista (per tili an tili) Monijuomat Oy:llä on tilikauden päättyessä varastossaan Eurobusiness Oy:ltä ostettua tavaraa euron arvosta. Edellisen tilikauden lopussa vastaavan varaston arvo oli euroa. Eurobusiness Oy:n kate on keskimäärin 40 % Eurobusiness Oy on laskuttanut hallintopalveluista Monijuomat Oy:tä euroa ja Juomakiinteistöt Oy:tä euroa. Eurobusiness Oy on kirjannut hallintopalvelutuotot liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tytäryritykset ovat käsitelleet hallintopalvelukulut liiketoiminnan muissa kuluissa Monijuomat Oy on jakanut tilikauden aikana osinkoa edellisen tilinpäätöksensä perusteella yhteensä euroa. 3.3 Jos konsernitilinpäätös päätetään laatia, laadi hankintamenolaskelmat tytär- ja osakkuusyhtiöistä. 3.4 Mikä on tytäryrityksiin mahdollisesti liittyvän poistamattoman konserniliikearvon määrä päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa konsernitilinpäätöksessä? 3.5 Mikä on Svagdricka AB:n osakkeiden arvo päättyneeltä tilikaudelta laadittavassa konsernitaseessa? Esitä laskelma siitä, miten kyseinen arvo muodostuu.

8 HTM-TUTKINTO LIITE 1-OSA 1(4) HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA SISÄLLYS SIVU Liite 1, tehtävä 2 2 Liite 2, tehtävä 2 3

9 2 LIITE 1 KÖYLIÖN KONE YHTYMÄ OY KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (tuhatta euroa) 2005 Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Pakollisten varausten muutos Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot -754 Saadut osingot liiketoiminnasta 101 Maksetut osingot Maksetut verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ja sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -112 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) -216 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A + B +C) Rahavarat Rahavarat

10 3 LIITE 2 KÖYLIÖN KONE YHTYMÄ OY TIIVISTETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA (tuhatta euroa) Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden lisäys(+)/vähennys(-) 736 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksistä 101 Korkokulut ja muut rahoituskulut -754 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -85 Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen veroja Vähemmistöosuus -50 Tuloverot Tilikauden voitto

11 4 TIIVISTETTY KONSERNIN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(3) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella, ellei tehtävästä muuta ilmene. Perustele vastauksesi, jos tehtävästä ei muuta ilmene. Tutustu myös kunkin tehtävän yhteydessä annettuihin vastaamisohjeisiin. Tehtäviin on vastattava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (2006) -teoksen mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Vastauksissa tilintarkastajan raportit on laadittava KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (2006) -teokseen sisältyvien mallien mukaisesti, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai rahoituslaskelman teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Tehtävän taustatiedot (s. 2) ja hallituksen pöytäkirjoissa esitetyt asiat ovat oikein. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen C:\Omat tiedostot -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä tehtävän otsikkoa ja vastaajan sukunimeä ja etunimeä. Esimerkiksi Tiina Tarkastaja tallentaa vastauksensa seuraavasti: Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 1 Tarkastaja Tiina C:\Omat tiedostot\2-osa Tehtävä 2 Tarkastaja Tiina jne.

13 2 Taustatiedot Sähköasennusliike Kaverit Oy tekee sähköasennustöitä Pikkukaupungissa ja sen lähiympäristössä. Yhtiö toimii Pikkukaupungissa rakentamissaan omissa tiloissa. Tilat ovat valmistuneet lopullisesti ja ne on otettu kaikilta osin käyttöön tilikaudella Matti Mainion iäkäs isä Nestori Mainio perusti yhtiön vuonna Matti Mainio osti yhtiön koko osakekannan isältään vuonna Matti Mainio on nyt yhtiön ainoa omistaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Matti Mainio toimi aluksi yhtiön toimitusjohtajana, mutta toiminnan laajennuttua vuonna 2004 palkattiin toimitusjohtajaksi Jussi Juonio. Jussi Juonio toimii myös hallituksen jäsenenä. Matti Mainio harjoitti aiemmin rakennustoimintaa Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:ssä toimien sen vastuunalaisena yhtiömiehenä. Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä ei enää muutamaan vuoteen ole ollut liiketoimintaa. Sähköasennusliike Kaverit Oy on Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n äänetön yhtiömies. Matti Mainio on nostanut yksityisottoja Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:stä voidakseen maksaa kauppahintaa Sähköasennusliike Kaverit Oy:n osakkeista isälleen Nestori Mainiolle. Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä on euron suuruinen pankkilaina, jonka Sähköasennusliike Kaverit Oy on taannut. Matti Mainion mukaan Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:llä ei ollut rahaa maksaa lainaa pois sen eräpäivänä , joten Sähköasennusliike Kaverit Oy joutui lainan takaajana maksamaan lainan heinäkuussa Sähköasennusliike Kaverit Oy:n kirjanpidon hoitaa yhtiön laskutuksesta ja reskontrasta sekä muistakin toimiston asioista vastaava Kirsi Kiva. Kirsi on ollut selvästi ylityöllistetty viime aikoina. Hän on saanut avukseen alkaen osa-aikaisen apulaisen. Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastajaksi on ensimmäistä kertaa valittu HTM-yhteisö Tilintarkastuspooli Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Taavi Tomera. Sinun tehtäväsi on toimia HTM Tomeran tilintarkastusapulaisena. Sinulla on käytössäsi seuraava tilintarkastusmateriaali: toimintakertomus tilikaudelta tilinpäätös tilikaudelta , joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot yksi hallituksen kokouksen pöytäkirja kopiot Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tuloslaskelmasta ja taseesta tilikaudelta pankin vastuu- ja vakuuserittely per Aineistotarkastuksen sekä Matti Mainion, Jussi Juonion ja Kirsi Kivan kanssa käymiesi keskustelujen perusteella olet saanut selville seuraavia asioita: Sähköasennusliike Kaverit Oy maksaa palkat kahden viikon välein jälkikäteen maksettuja palkkoja vastaava työ on tehty Ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka koskevat tehtyjä töitä, olivat määrältään ,80 euroa, ja ne maksettiin Palkkojen sivukuluprosentti on tässä yhtiössä selvityksesi mukaan yhteensä 52 % (sisältäen lomapalkkajaksotuksen ja kaikki pakolliset ja vapaaehtoiset sosiaalikulut). Matti Mainio on eronnut vuosi sitten vaimostaan Irmeli Mainiosta. Avioeroon liittyneessä osituksessa Matti Mainiolle jäi Sähköasennusliike Kaverit Oy:n osakkeet ja Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n yhtiöosuudet. Kaikki muu omaisuus siirtyi Irmeli Mainiolle.

14 Sähköasennusliike Kaverit Oy on kamppaillut muutaman viime vuoden ajan laatuongelmien kanssa. Erityisesti alihankkijoiden toimitusten laatuun ei yhtiössä ole oltu tyytyväisiä. Pakollisiin varauksiin tilinpäätöksessä on kirjattu takuukorjausvarauksia euroa. Yhtiö joutuu Matti Mainion mukaan varmuudella tekemään takuukorjaukset syksyn 2006 aikana. Tehtävä 1 (7 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Sähköasennusliike Kaverit Oy:n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös tarkastushavainnon vaikutus tilintarkastuslain :n mukaiseen raportointiin (mitä raportoidaan, missä raportissa [ja miten]), ellei virhettä ja/tai puutetta korjata. VASTAUSMALLI Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: Teppo Tarkastaja 3 Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (mitä raportoidaan), jos virhettä tai puutetta ei korjata Raportointi (missä/miten raportoidaan), jos virhettä tai puutetta ei korjata Tehtävä 2 (3 pistettä) Laadi Sähköasennusliike Kaverit Oy:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydelliset ja tänään päivätyt: a) tilintarkastuskertomus ja b) tilinpäätösmerkintä edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, toimintakertomusta, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei miltään osin muuteta.

15 HTM-TUTKINTO LIITE 2-OSA 1 (17) TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU LIITE 1: SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N TASEKIRJA Toimintakertomus tilikaudelta Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 12 LIITE 2: SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA, PANKIN VAHVISTUS SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY:N VASTUISTA JA VAKUUKSISTA JA HYVÄT KAVERIT MAINIO & CO KY:N TULOSLASKELMA JA TASE Sähköasennusliike Kaverit Oy:n hallituksen kokouksen 4/2006 pöytäkirja 13 Pankin vahvistus Sähköasennusliike Kaverit Oy:n vastuista ja vakuuksista Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tuloslaskelma 16 Hyvät Kaverit Mainio & Co Ky:n tase 17

16 TASEKIRJA SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY Osoite: Tuttupolku 5, Pikkukaupunki Y-tunnus: Kotipaikka: Pikkukaupunki Säilytettävä:

17 3 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY Tuttupolku 5, Pikkukaupunki y-tunnus Toimintakertomus tilikaudelta Yhtiön toimialana on sähköurakointi. Yhtiön liikevaihto kasvoi 30 % sen vuoksi, että urakkakilpailuista saadut kohteet olivat tilikaudella suurempia kuin aiemmin tehdyt urakat. Kannattavuus pysyi samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella ja oli tyydyttävä. Yhtiön taloudellinen tila selviää tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiön henkilöstö on motivoitunutta ja keski-iältään selvästi nuorempaa kuin alalla keskimäärin. Yhtiö ei ole harjoittanut tutkimus- ja kehitystoimintaa. Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 285 euroa per osake eli yhteensä euroa ja loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

18 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY 4 y-tunnus , kotipaikka Pikkukaupunki TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,01 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,42 Varastojen muutos , ,80 Ulkopuoliset palvelut , , , ,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,96 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,75 Muut henkilösivukulut , , , ,37 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,11 Liiketoiminnan muut kulut , ,33 LIIKEVOITTO , ,31 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 73,24 87,32 Muut korko- ja rahoitustuotot 3 007, ,06 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,74 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,57 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 21,17 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 21,17 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,57 Tuloverot , ,62 TILIKAUDEN VOITTO , ,95

19 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY 5 y-tunnus , kotipaikka Pikkukaupunki TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6 705, ,97 Ennakkomaksut 0,00 0, , ,97 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,79 Koneet ja kalusto , ,82 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, , , ,45 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 7 518, ,09 Omat osakkeet 0,00 0, , ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,78 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,15 Muut saamiset 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Siirtosaamiset , , , ,24 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 883, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,90 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,43

20 SÄHKÖASENNUSLIIKE KAVERIT OY 6 y-tunnus , kotipaikka Pikkukaupunki TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,70 Tilikauden voitto , , , ,65 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,96 Siirtovelat 0,00 0, , ,96 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,51 Siirtovelat , , , ,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,43

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot