Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2."

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai klo Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, työryhmän puheenjohtaja Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, työryhmän varapuheenjohtaja Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja, poissa Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja, klo Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Syrjänen Merja, henkilöstöjärjestöjen edustaja, poissa Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja, poissa Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tikkanen Petri, aluejohtokunnan edustaja, klo Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri Korhonen Kirsi, Suomenniemen aluejohtokunnan edustaja Pylkkänen Ilpo, Anttolan aluejohtokunnan edustaja, poissa Saloviin Minna, Haukivuoren aluejohtokunnan edustaja Isomöttönen Nikke, intendentti Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja, poissa Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Edellisen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen Tarkastettiin ja hyväksyttiin. 3. Yleisten kulttuuripalvelujen kehittämisesitykset, Kristiina Markkula Kuultiin vs. kulttuurijohtajan esitys. Liite 1. Vs. kulttuurijohtajan esitys merkittiin tiedoksi ja työryhmä tekee yleisten kulttuuripalvelujen osalta esityksen myöhemmin keväällä. 1

2 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Käydään läpi Webropol-kyselyjen vastaukset Kyselyt käytiin läpi tulosalueittain. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Yhteenveto kyselystä, liite 2. Orkesteri: Yhteenveto kyselystä, liite 3 Kirjasto: Kirjasto ei osallistunut nettikyselyyn, vaan heillä oli asiakasraati, josta yhteenveto liitteenä, liite 4 Yleiset kulttuuripalvelut Yhteenveto kyselystä, liite 5 Museot Yhteenveto kyselystä, liite 6 Todettiin, että kokonaisuudessaan kyselyn vastausprosentti jäi kovin alhaiseksi. Suurin osa liikunta- ja nuorisopalvelujen kyselyn vastauksista oli tullut liikuntapuolen järjestöiltä ja toimijoilta. Keskusteltiin nettikyselyn vastauksista/kommenteista ja todettiin, että vastaajat olivat yleisesti tyytyväisiä Mikkelin kaupungin tarjoamiin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluihin. Työryhmä tekee myöhemmin keväällä esityksen palveluista ottaen huomioon kyselyjen tulokset. 5. Käydään läpi kuulemistilaisuuksista saadut toiveet/ehdotukset/kommentit Yhteenveto kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkoselvityksen kuulemis-/keskustelutilaisuuksista on seuraava: Mikkeli - Palveluihin on oltu yleisesti tyytyväisiä. - Huolta oli poistuvista kentistä, miten ne korvataan. - Toiveena oli saada kenttä, mikä ei olisi kenenkään seuran käytössä, vaan siellä voisi pelata/urheilla koska ja kuka vaan. - Hiihtoladun hoidettu hyvin. - Mikkelissä ei ole kunnollista kulttuurihistoriallista museota, näyttelyihin oltiin tyytyväisiä - Kuinka saada museo kiinnostavaksi nuorisolle? -> digitaalisuus - Tiede-taidekasvatuksen lisäämistä ja rajojen rikkomista toivottiin. - Kaupungin kirjastoon toivottiin lisää työtiloja. - Mistään palveluista ei oltu halukkaita luopumaan. Ristiina - Palveluihin on oltu yleisesti tyytyväisiä. 2

3 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Nuorisotilat todettu todella tärkeäksi. - Kisakaari on ristiinalaisille tärkeä rakennus. - Matkailu on tärkeä koko alueelle; puutteena yhdyslatu Mikkelissä Ristiinaan. - Pien-Toijolan museo ja Kalliomaalaukset hienoja paikkoja; lisää markkinointia. - Liikuntapaikat ja ladut pystyttävä jatkossakin pitämään kunnossa; kolmannen sektorin käyttämisen lisääminen. - Uimarantojen vedenlaadun seuraaminen. - Orkesterin tulee jatkaa maakuntarajan ylittävää yhteistyötä. - Mistään palveluista ei oltu halukkaita luopumaan. Suomenniemi - Palvelut jopa parantuneet kuntaliitoksen jälkeen, vähintäänkin samoissa. - Nuorista täytyy pitää huolta. - Tiedottaminen tapahtumista ja asioita tärkeää, pitäisi löytää oikeat väylät. - Ikääntyvän väestön huomioiminen palveluja järjestettäessä. Haukivuori - Liikuntapaikat Haukivuorella varsin hyvässä kunnossa ja niitä on monipuolisesti ja riittävästi. - Kolmatta sektoria pitäisi käyttää enemmän, tekijöitä kyllä löytyy. - Sataman hyödyntäminen. - Kulttuuritapahtumia lisää. - Nuorisolle lisää tapahtumia. - Yleisluistelurata alakentälle. - Orkesteri voisi käydä useammin. - Punttisalin säilyminen Haukihallissa tärkeää. - Eläkeläisten jumpista puuttuvat kepit ja matot, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa; koulut, järjestöt. Anttola - Kirjasto on ehkä Anttolan tärkein paikka, merkittävä kokoontumispaikka. Kaikki tieto kulkee kirjaston kautta. Sitä kannattaa kehittää. - Museotoimi jää syrjään syrjäkyläläisille. Voisiko museo tuoda näyttelyn Anttolaan? - Anttolassa on paljon kesäasukkaita, joille kannattaa kertoa Mikkelin kulttuuritarjonnasta. - Työnohjauksen organisointi pitää saada paikan päälle. Ei riitä, että työnjohtaja tulee Mikkelistä. - Hyvät kaukalo- ja latupohjat sekä Suomen parhaimpiin kuuluva nurmikenttä. - Voisiko saada paikalliset tukityöllistetyt, ei Reitin kautta. - Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Sopimus esim. urheiluseuran kanssa. - Kaikkia ei haluta digitaalisesti, nähtävä ja käsin kosketeltava on säilytettävä. 3

4 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Retkisatama, Saimaa, luonto on Anttolalle tärkeä matkailuvaltti. - Muut kulttuuripalvelut ovat vaikeammin järjestettävissä, jotain pientä kuitenkin toivotaan, esim. teatteri, orkesteri. - Kuntosalin laitteet hyvät ja riittävät. Järjestöjen kautta voisi järjestää päiväohjausta. Jokaisessa kuulemistilaisuudessa kävi ilmi, että kirjasto on kaikille hyvin tärkeä. Toiveet/ehdotukset/kommentit käytiin läpi. Päätettiin, että tulosalueet tekevät ehdotuksensa, jotta saadaan kustannustehokas lähipalveluverkko. Puheenjohtaja toivoi konkreettisia esityksiä; lakkautukset, supistukset, ilmaiset palvelut maksullisiksi ja /tai muut keinot tulorahoitukseen. Esitykset käsitellään tulosaluekohtaisesti kokoonpanolla Hannu Toivonen, Marianne Huoponen, Virpi Siekkinen ja tulosaluepäälliköt yksi kerrallaan, jonka jälkeen ne tuodaan työryhmän käsittelyyn. 6. Muut mahdolliset asiat Ei ollut. 7. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo 12: Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:04. Muistion vakuudeksi Tiina Turunen sihteeri 4

5 YLEISET KULTTUURIPALVELUT UHAT JA HEIKKOUDET Taloudellinen epävarmuus tulee jatkossa vaikuttamaan myös kulttuuripalveluiden tarjontaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionosuudet ja avustukset pienenevät jatkossa, mikä näkyy suoraan vähenevänä kulttuuritarjontana. Kulttuuriyhdistysten toiminta näivettyy avustussummien vähentyessä. Avustuksia jaetaan nykyisin varsin monelle taholle ja vaarana onkin, että avustukset ovat määrällisesti liian pieniä eivätkä mahdollista riittävää toimintaa. Yhteistyötä eri kulttuuriyhdistysten välillä kanssa tulisi lisätä ja rohkaista, jotta toimintayksiköistä saataisiin kustannustehokkaampia. Kulttuuripalveluiden omaa tulotavoitetta on vaikea nostaa, koska yleisten kulttuuripalveluiden palvelut kohdistuvat nykyisellään ja myös tulevaisuudessa pääosin heikompiosaisen väestön tarpeisiin, kuten lapset ja ikäihmiset, joiden maksukyky on heikko. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävä on myös tuoda esiin taiteenlajeja, joita kaupallinen sektori ei hoida niiden huonon tuottavuuden takia. Kulttuurin monitoimitilaa ei Mikkelissä ole, mikä on puute ajatellen monia harrastejärjestöjä, joilta puuttuvat kohtuuhintaiset toimivat tilat. Myös taiteilijoiden ateljeetiloista on puutetta. Taiteiden talo ei yksinään riitä tyydyttämään ammattitaiteilijoiden työhuonetarvetta. Yhteistyötä eri hallintokuntien ja myös yritysten suuntaan tulisi lisätä ja poistaa näin siiloajattelua, joka on toistaiseksi estänyt todellisen yhteistyön synnyn. Pitäisi ajatella enemmän elinkaari -ajattelun mukaan, jolloin palvelutarjontaa voitaisiin kohdentaa järkevämmin kullekin ikäryhmälle ja eri elämäntilanteessa oleville. Toisaalta myös eri elämäntilanteessa ja eri-ikäisten toimijoiden yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia, joten pelkästään ikäryhmittäin järjestettävään toimintaan ei ole syytä mennä. Kulttuurialan koulutuksen loppuminen Mikkelin ammattikorkeakoulussa vähentää opiskelijatyön osuutta palvelujen tuottamisessa ja toteutuksessa, mikä lisää kulttuuripalveluiden kustannuksia. Monikulttuurinen Mikkeli rakentuu kovaa vauhtia, mutta etnisten yhteisöjen integroimisessa on vielä paljon tekemistä. Kulttuurin avulla kotouttaminen on aivan alkutekijöissään, eikä maahanmuuttajia ole saatu aktivoitua osallistumaan kulttuuritarjonnasta nauttimiseen. Maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen oman kulttuurin edistäminen ja harrastustoimintaan osallistuminen olisi myös saatava lisääntymään kotoutumisen edistämiseksi ja ennakkoluulojen poistamiseksi.

6 Yleisten kulttuuripalveluiden strategian laatiminen on parhailleen työn alla ja luonnos siitä tulee kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan käsittelyyn toukokuussa TULEVAISUUS PÄHKINÄNKUORESSA HYVINVOINTIA KULTTUURISTA KULTTUURI JÄTTÄÄ JÄLJEN Palvelutaso säilyy ennallaan, jos määrärahat säilyvät suurin piirtein nykyisellään. Toimintaa kuitenkin tehostetaan edelleen lisäämällä yhteistoimintasopimuksien solmimista eri kulttuuritoimijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kulttuuritarjonnan painopisteenä on lastenkulttuuri ja etsivä kulttuurityö. Sähköisiä palveluja kehitetään erityisesti kulttuuripalveluiden myöntämien erilaisten avustusten osalta. Tavoitteena on saada koko avustusprosessi sähköiseksi. Avustusten taso pyritään säilyttämään vähintään ennallaan. Uudet internetin ja erilaisten mobiililaitteiden mahdollistamat sähköiset viestintävälineet otetaan arkiseksi työkaluksi niin asiakkaiden kuin eri kulttuuritoimijoidenkin suuntaan. Luovutaan jatkossa toimimattomista tiloista, mikäli niille ei ole osoittaa käyttöä. Panostetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten tehokkaampaan hakuun ja hyödyntämiseen. Mikäli taloudellinen tilanne sallii: Lisäresurssina kokopäiväinen toimistosihteeri lisärahoitustarve n /v Kulttuurin monitoimitila kulttuuri- ja harrastejärjestöjen käyttöön. Tila voidaan perustaa jo olemassa oleviin tiloihin ja hankkeeseen voidaan hakea opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta. Lastenkulttuurikeskus Mikkeliin yhteistyökumppanina Versolastenkulttuurikeskus: Mikkelissä on vilkasta lastenkulttuuritarjontaa, joka olisi hyvä koota yhteiseen keskukseen. Tämä toisi synergiahyötyjä kaikille lastenkulttuurin parissa toimiville. TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA Talouden tasapainotusohjelmassa on yleisille kulttuuripalveluille laitettu säästötavoitteeksi vuonna 2014 yhteensä Kulttuuripalvelujen järjestäminen yksittäisiä kulttuuritoimijoita avustamalla muodosti Mikkelissä v n % tilinpäätöksissä näkyvistä kulttuurin kustannuksista. (Cuporen tutkimus: Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa: Kulttuurin kustannukset 25 eri kaupungissa vuonna 2010). Uusi tutkimus kuntien kulttuuritoiminnasta on tulossa tänä vuonna ja sen tulokset ovat käytettävissä marras-joulukuussa Tutkimukseen osallistuu Mikkelin ohella 23 kuntaa. Riskianalyysi: Taksoja ja maksuja voidaan korottaa, mutta kävijämäärät saattavat vähentyä vastaavasti. Vuositasolla tulolisäys voisi olla n Kulttuurin saavutettavuus kärsisi taksojen korottamisesta. Lasten ja nuorten kulttuuritarjonta on perinteisesti ollut joko ilmaista tai maksut ovat olleet alhaisia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kulttuu-

7 rin harrastamiseen. Mikäli taksoja korotetaan, osa lapsista ja nuorista jää paitsi kulttuuritarjonnasta ja taidekasvatuksesta. Kulttuuripalvelut yritti irtisanoa kesäteatterin vuokran v. 2012, koska kulttuuripalvelut käyttää ko. tilaa vain yhden päivän ajan vuodessa. Tilakeskus ei kuitenkaan hyväksynyt irtisanomista, vaan ilmoitti, että vuokraosuutta tulee maksaa niin kauan kuin kesäteatteri on toiminnassa ja Mikkelin teatterin käytössä. Talouden tasapainotus kulttuuripalveluissa: 1. Vähennetään kulttuuriyhdistysten avustusmäärärahoista Jos vähennys tehdään kohdeavustuksista: o Vaikutus: keskimäärin 12 kulttuuritapahtumaa vähemmän vuodessa, kun avustussumma on keskimäärin 500 /kulttuuriyhdistys/tapahtuma o Kaupunkikeskusta näivettyy. o Asukkaiden elämänlaatu heikkenee osallistumismahdollisuuksien kaventuessa näkyy mahdollisesti myöhemmin sosiaali- ja terveyspuolen menojen kasvuna. Jos vähennys tehdään vuosiavustuksista: o Vaikutus: Kulttuuriyhdistysten perustoiminta vaarantuu, koska avustussummat ovat jo nykyisin varsin pieniä (keskimäärin 500 /kulttuuriyhdistys). 2. Vähennetään suurempia avustusta saavien tahojen avustussummasta (Mikkelin teatteri, Mikkelin musiikkiopisto ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli) o Vaikutus: ei merkittävä laitosten toiminnalle (kunkin avustussumma vähenee ) Näistä avustuksista päättää sivistystoimenjohtaja, mutta ne usein niputetaan samaan kulttuuripalveluiden muiden avustusten kanssa. Aiemmat vähennykset eivät ole kohdistuneet näihin avustuksiin. 3. Luovutaan Anttolan vanhasta viljamakasiinista ja Pursialan Wanhasta Muuntamosta o säästö: vuosivuokra v (Anttolan vanha viljamakasiini) ja (Pursialan Wanha Muuntamo) ja kesätyöntekijöiden palkat n Kulttuurihistorialliset arvokkaat rakennukset jäisivät tilahallinnon kustannuseriksi, joten säästöä ei kaupungin osalta syntyisi.

8 Liikunta- ja nuorisopalvelut 1. Mikkelin kaupungin liikuntapaikkaverkosto (sisä- ja ulkoliikuntapaikat) on mielestänne/edustamanne seuran tai yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: liian laaja ylläpidettäväksi sopivan kattava kohtuullisen kattava puutteellinen 2. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 8 - Eri harrastuslajeja on niin paljon, ettei ole tarkoituskaan kattaa kaikkea mahdollista toimintaa yhteyskunnan kautta ja varoilla/avulla. - Jalkapalloilijoiden käyttöön voisi olla toinen katettu tekonurmi (halli) käytettäväksi, nykyisillä harrastajamäärillä nykyiset hallitilat ovat liian vähäisiä. - Haukivuoren keskustaajamaan tulee saada noin 5 km perinteinen latu sekä talvisin yleisluisteluun sopiva pieni jäädytetty kenttä. - Harrastajamäärään suhteutettuna todella puutteellinen. - Puutteita välineissä ja omien välineiden ym. säilytystiloissa, tanssillisten tuntien peilittömyys ja tarpeeksi suurien salien rajallisuus. - Kaupungilla liian vähän henkilöjuntaa hoitamaan paikkoja - Voisi olla lisää sellaisia liikuntapaikkoja, joissa olisi erilaisia telinevoimisteluun tark. Välineitä sekä säilytystiloja. - Latuverkosto on Ristiinassa lyhyt eikä reittien välillä ole yhdyslatuja. 3. Mikkelin liikuntapaikkojen kunto ja taso on mielestänne/edustamanne seuran tai yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: erinomainen hyvä kohtuullinen puutteellinen

9 4. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 10 - Lennokki-ilmailun tarpeisiin käytettävissä on vain osalle lajeista sopiva toimintapaikka. - sisäliikuntatilat erittäin epäsiistejä - Valitettavasti Urpolan pukuhuonetilojen uusinta epäonnistui pahasti, tehtiin liian pienet tilat - kun jotain uutta tehdään, niin se kannattaisi tehdä kunnolla (jäähalliremonttiin kyllä löytyi rahaa). - Haukivuorella liikuntapaikat ovat yleisesti ottaen varsin hyvässä kunnossa. Kuntosali on myös hyvä, mutta sinne tulisi hankkia kunnollinen juoksumatto, koska syksyisin ja talvisin polkuja ei ole. - Liian usein valaistus heikkoa, välineet rikkinäiset jne. - Liikuntasalien/hallien varusteet ajoittain rikkinäisiä ja niiden korjaus kestää - Kuplahallin kunto on huono. Halli tarvitsee pikaista päivitystä ja kunnostusta. Hallin käyttöaste on suuri, ja harrastajat suurimmalta osin lapsia, jotka tarvitsevat ja ansaitsevat paremmat olosuhteet - Joskus salien siisteystaso on ollut puutteellinen. - Urheilupuiston suihkutilojen, erotuomarikopin, WC-tilojen, kahviotilojen yms kunnostus olisi erittäin lämpimästi tervetullut korjaus. - Latujen hoito parani kuntaliitoksen myötä(latukone) 5. Millaisia liikuntapaikkoja tai -mahdollisuuksia ei ainakaan tulisi vähentää, jos taloudellisen tilanteen vuoksi liikuntapaikkoja ja niiden ylläpitoa joudutaan karsimaan? Vastaajien määrä: 21 - Kuntourheilun tarpeiden on oltava tärkein vähäisiä voimavaroja jaettaessa. - Keskustassa on hyvä olla hyvät liikuntapaikat, mutta myös hieman syrjemmällä olevat kohteet olisi hyvä pitää helposti saavutettavissa. Motivaatio voi hävitä helposti liikunnasta kiinnostuneilla. - Lasten ja nuorten liikuntaa tähtääviä paikkoja - Nuorten käyttämiä vuoroja tai tiloja ei saisi missään nimessä vähentää, tämä tulee näkymään myöhemmin muissa kustannuksissa... - Haukivuorella kaikki olemassa olevat ovat ehdottoman tarpeellisia väestön liikuntaharrastuksen innoittamiseksi ja kansan terveyden ylläpitämiseksi. - Kaikillle avoimia paikkoja kuten Hänski ja tekonurmet. - Perussalien käytettävyyttä eikä lasten kannalta telinevoimisteluun tarkoitettuja tiloja. - Sisäliikuntatiloja Uimahalleja Vapaa-ajan pihaliikuntatiloja - Mitään lasten ja nuorten käyttämiä liikuntapaikkoja ei saa vähentää. Mikkeli on ilmoittanut olevansa liikuntakaupunki! - salien käyttö kuntosalit uimahallit hiihtoladut/ ulkoilureitit luistelupaikat - - SISÄLIIKUNTATILOJA EI, VARSINKAAN NIITÄ JOITA SEURAT PITÄVÄT YLLÄ OMATOIMISESTI. - KUNTOLIIKUNTAVERKOSTOA, LATUJA, KUNTOPOLKUJA - UIMAHALLEJA - Lähiliikuntapaikkoja - Pururataa, uimarantaa, nurmikenttää eikä kiekkokaukaloa

10 Lähiliikuntapaikkoja/pieniä kenttiä Keskustan saleja Kaupunkilaisia yleisesti hyödyttävät liikuntapaikat; pururadat, hiihtoladut yms. koska takaa kunnon hoitoa isolle ryhmälle mikkeliläisiä. Samoin kuin jalkapallokenttien ja jääliikuntapaikkojen hoito. liikuntasalit, ulkoilureitit ja kuntopolut, lähiliikuntapaikat ja puistot Ei voida karsia, koska jo nytkin on tiukkaa, että liikuntapaikat, ajat olisivat riittävät sisäliikuntatiloja, huonolla säällä ei voi ulkona harrastaa Ulkoliikuntapaikat esim. pururadat ja niiden laitteistot pidettävä kunnossa. Ne on kaikkien kuntalaisten vapaasti käytettävissä ja näin ollen niin hiihtämisen kuin juoksemisen aloittaminen helppoa Jäähalleja ja niiden aukioloaikoja. Kesätauot ovat aivan liian pitkät! 6. Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea seuranne/yhdistyksenne kilpa- ja harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 20 - Antamalla koneapua lennokkikentän kunnostukseen ja ylläpitoon. - Varusteiden ja harjoitustilojen hyvällä kunnolla. Monipuolisella varustuksella liikuntatiloissa. - Helpottamalla salivuoroihin, niiden hakemiseen ja ainaiseen koulujen salien "avainrumbaan" liittyvää byrokratiaa. Miksi koulujen salien avaimia ei voi esim. hakea keskitetysti yhteispalvelupisteestä ja miksi joka jumala kesä avaimet pitää palutaa ja taas kauden alkaessa taas uudestaan käydä panttiruljanssi läpi vaikka sama toiminta jatkuu vuodesta toiseen samalla paikalla? - Pienelle yhdistykselle pieni tuki olisi paikallaan. - Pitämällä ja kehittämällä olemassa olevia liikuntapaikkoja sekä tukemalla seuran toimintaa esim. antamalla Haukihallin käyttövuoroja muita käyttäjiä edullisemmin Haukivuoren Kisailijoiden liikunnallisiin tarpeisiin. Pyytämällä seuralta tarjouksia esim. latuverkon, kunto- ja patikkapolkujen kunnostamiseen. Näin seura saisi talkoilla tehdystä työstä varoja toimintansa pyörittämiseen. - Parantamalla olosuhteita ja kohtelemalla tasapuolisesti seuroja mm. taloudellisesti. - Välineiden hankinnassa ja käytettävyydessä yhteistyötä. Muiden liikuntatilojen mahdollista käyttöä (esim uimahalli/kuntosali) edullisempaa käyttöä seuran jäsenille. - *Taloudellinen tuki juniorityöhön *Koolle kutusuja urheiluseurojen yhteistyöhön *Alle kouluikäisten lasten harastustoiminnan kehittämisen tukitoimia tai toimintamalleja *Luomalla lisää asutusalueilla vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia (pihapelit, leikit jne.) - esim. stipendejä lahjakkaimmille urheilijoille. - erityisliikunnan ohjaus paikkojen kunnossapito - - VASTAAMALLA LIIKUNTATILANA TOIMIVAN KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNISESTÄ KUNNOSTUKSESTA JA HUOLLOSTA - VASTAAMALLA KIINTEISTÖÖN LIITTYVIEN ULKOTILOJEN SIISTEYDESTÄ JA YLLÄPIDOSTA - TUKEMALLA TALOUDELLISESTI LIIKUNTATILAN SIIVOUKSESTA - Ohjaaja-avustuksilla - Pitämällä kentän kunnossa ja rakentamalla pukukopit kunnollisiksi - Lisää salivuoroja - Kenttävuokrat pieniä, mutta onko silti perittävä seuroilta, jotka pääsääntöisesti toimivat talkoovoimin ja monet tekevät pyyteetöntä, arvokasta hyvää kaupunkilaisten eteen varsinkin lasten ja nuorten. Ohjaaja-avustusten pitäminen ainakin siinä missä nyt ovat. - Pitämällä liikuntasalien käytön maksuttomana ja tarjoamalla lähikenttiä ja lähiliikuntapaikkoja tasapuolisesti ympäri kaupunkia. Tukemalla ohjaajien ja valmentajien kouluttamista seuroihin. - En osaa vastata pitää yhdessä kokouksessa miettiä

11 - - - Tarjoamalla koulun tiloja kohtuu hintaan käyttöömme Aikuisten harrasteliikunta myös ohjaajakorvauksen piiriin. Se on tärkeää ennaltaehkäisevää liikuntaa. Ristiinan urheilukenttä alueen parantaminen, että siellä voisi järjestää myös kansallisia hiihtokilpailuja. Nyt lyhyt latu sekä tienylityksiä. Pitämällä liikuntapaikat siistinä ja kunnossa sekä maksut kohtuullisina! 7. Miten seuranne/yhdistyksenne voisi panostaa lisää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, esimerkiksi liikkumattomien liikuttamiseen? Vastaajien määrä: 19 - Tarjoamalla loputtoman risusavotan 7ha kentällämme. Lennokki-ilmailusta ei löydy apua ihmisten liikuttamiseen, valitettavasti. - Tuo on suuri haaste. Varsinkin vähän liikkuvien kynnystä pitäisi vähentää. Suurin ongelma on saada nämä ihmiset pois jo heidän omalta viihtyvyys alueelta. Jos kynnys lajin aloittamiseen olisi pienempi, esimerkiksi pienemmän maksun tai erikseen räätälöidyn peruskurssin osalta. Mutta sellaisen toteuttaminen on aina pienoinen riski. - Järjestämällä terveydyttä edistävää ryhmäliikuntaa ikääntyville ja vähän liikkuville. Tehdä yhteistyötä/antaa informaatiota hoitotaholle (esim. uniapneat, lihavuudesta kärsivät ja kakkostyypin diabetes) - Pienellä tuella/resurssien lisäyksellä voisi järjestää esim. työikäisten harrastustoimintaa. - Pyrimme monipuolistamaan yhdessä alueen muiden urheiluseurojen kanssa toimintaamme järjestämällä kesäisin viikoittain liikunnallisen iltatapahtuman, jossa harrastelajit vaihtelevat; yleisurheilu, suunnistus, palloilu, tennis jne. Houkuttelemme myös erityisesti alueen nuoria perheitä mukaan seuratoimintaan niin liikkumaan kuin järjestämään erilaisia tapahtumia eli määrätietoinen tiedottaminen ja aktivointi liikunnan saloihin on keskiössä. - Yritetty on mm. päiväkotien kanssa. Ei tunnu kiinnostavan... - Kohdistamalla palveluja kohteeseen. Järjestämällä teemaan sopivia liikuntamuotoja. Esim. Matalan kynnyksen jumpat teemoittain tai jumpat kuntoutujille. - Harrasteryhmien laajentamisella eri kaupunginosiin - järjestämällä lajiin maksuttomia tutustumispäiviä - erikoislajit mukautettuna asianomaisten kykyihin sormi- ja varvasjumppa tuolijumppa vesivoimistelu ohjattu kuntosali - - TOIMIMME ERITÄÄIN LAAJA-ALAISESTI NUORISON JA AIKUISVÄESTÖN VIRKISTYS JA KUNTOILULIIKUTTAJINA, VAPAAEHTOISESTI YLLÄPIDETTY OHJAAJATOIMINTA EI PYSTY LAAJEMNEMAAN ILMAN TALOUDELLISTA PANOSTUSTA. - TALOUDELLINEN TUKI SEURAN OHJAAJILLE MAHDOLLISTAA JONKINASTEISEN LIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PÄIVÄAIKAAN, ILTA-AJAT OVAT KAIKKI TÄYNNÄ. - Lisäämällä kerhojen määrää - Yhteistyössä kaupungin kanssa voisi järjestää liikuntaa esim. Lähemmäs käyttäjää (palveluasumisen yhteyteen, kylätaloille ynm.) - Vanhempien aktivoiminen lisää seuramme toimintaan, mukaan liikkumaan lasten/nuorten kanssa. Tässä iso haaste! Vanhemmille järjestettävä ryhmä seuramme toiminimen alla, joka jo onkin, mutta osallistujamäärä melko pieni. Tämän ryhmän aktivoiminen. - Tarjoamalla aikuisille harraste- ja terveysliikuntatoimintaa, lapsille ja nuorille harraste- ja kilpailutoimintaa ja tekemällä yhteistyötä koulujen sekä nuorisotoimen kanssa lajitutustumisten ja kerhotoiminnan puitteissa. - Liikuntaa pitäisi kaikkien henkilöiden harrastaa ikään tai sukupuoleen riippumattta. lapsille ja nuorille eri toten pelit ovat hyvää liikkumista - keskitymme kilpa- juniorityöhön, luomme pohjaa tulevien aikuisten liikuntatottumuksille. Nuorena aloitettu harrastus voi jatkua koko elämän.

12 - - Sulkapallo erinomainen terveyslaji, luut ja lihakset pysyy kasassa paremmin lajissa jossa tulee liikuntaa kaikille raajoille, käännöksiä, ylös, alaslikkeittä, tärähdyksiä, jotka vahvistavat luita. Harrasteliikunta tapahtumiin osallistumisen helpottaminen. Järjestää ohjattuja liikuntakertoja. Miehet eivät välttämättä halua mennä naisjumppaan ja päinvastoin. Järjestämällä kilpatason yksin- ja muodostelmaluistelun lisäksi lasten luistelukouluja ja aikuisryhmän luisteluvuoroja. 8. Mikkelin kaupungin nuorisotaloverkosto on mielestänne/edustamanne yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: liian laaja ylläpidettäväksi sopivan kattava kohtuullisen kattava puutteellinen 9. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 7 - Ei voi ottaa kantaa, koska asiasta ei tietoa, vastauksista puuttuu kohta "ei tietoa asiasta" - En tunne tämän puolen verkostoa. - Haukivuoren yhtenäiskoulun remontin valmistuttua vuoden lopulla me saamme tänne uudet nuorisotilat. Siitä iloitsemme. - Emme tarvitse käyttää. - Satunnaisia / silloin tällöin tapahtumia nuorille 12 v ja yli olisi hyvä järjetää ympäri kaupunkia esim. kouluilla. Eri teemat / keskustelut / aktiviteettit voisi olla yksi mahdollisuus. - - OURHEILUSEURAN KANNALTA KATSOEN NUORISTALOVERKOSTO EI VAIKUTA OMAAN TOIMINTAAMME MILLÄÄN TAVALLA - en tunne asiaa 10. Nuorisopalveluiden myöntämät avustukset nuorisojärjestöille Vastaajien määrä: 14 ovat riittävät ja tukevat toimintaa ovat riittämättömät

13 11. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 8 - Emme ole nuorisojärjestö, emmekä ole hakeneet näitä varoja, joten tietoni ovat puutteelliset. - Nuoriin tulee panostaa, heidän ongelmansa kertautuvat jatkossa monikertaisiski jos niihin ei tartuta ennaltaehkäisevästi - Tarvitaan enemmänkin tekijöitä, myös vapaaehtoisia, kuin lisää rahaa. Talkoo- ja yhteishenkeä siis. - Avustussumma riittää, kun saamme tilat kaupungilta ilmaiseksi. Mikäli Kaupunki ei tarjoaisi tiloja, avustussumma olisi täysin rittämätön. - EMME EDUSTA NUORISJÄRJESTÖÄ, VAAN URHEILUJÄRJESTÖJÄ - Jos kyse on - Ainakin uuden toiminna aloituksessa tarvittaisiin rahaa enemän - en tiedä 12. Nuorisopalveluiden myöntämät avustukset nuorisojärjestöille Vastaajien määrä: 14 on kohdennettu oikein on kohdennettu puutteellisesti 13. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 6 - Tietämykseni on puutteellinen tämän osalta. - Ei tietoa asiasta, puuttu kohta "en tiedä" - EI KOMMENTTIA - Ikähaitari vanhemmissa ikäryhmissä tuo haasteen, kun osa tulee yli-ikäisiksi avustuksen suhteen. - Vaikea sanoa, kun rahaa on liian vähän - en tiedä

14 14. Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea yhdistyksenne harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 22 - Avustamalla harrastustilojen ylläpidossa. - Tarjoamalla hyvät harrastustilat ja niihin kuuluvat asianmukaiset varusteet. Meidän Seuran resurssit ovat pienet ja tarpeet myös. Mutta niiden kasvaessa tilanne voi olla toinen. - Esitetty ehdotus jo aiemmassa kohdassa - Pienillekin yhdistyksille pitäisi olla mahdollista saada tukea kaupungilta. - Ylläpitämällä ja kehittämällä jo olemassa olevia suorituspaikkoja. Huolehtimalla siitä, että tilahallinta ei tee hinnoittelullaan seuratoimintaa mahdottomaksi eli salivuokrat on pidettävä lähinnä muodollisina talkoohengellä toimivien seurojen osalta. - Parantamalla olosuhteita. - Käy selville aiemmasta. - Koulujen liikuntasalien käyttöaja lisäämisellä klo jälkeen - Esim. kohtuulliset kalusto/kone/hallivuokrat - saatavilla ohjausta esim liikuntaan - Tilojen tarjoaminen on tällä hetkellä meille tärkein tukimuoto. - Tällä hetkellä kaikki hyvällä ja tyydyttävällä tasolla. Keskusteluja nuorisotoimen päättäjien ja toimintaa järjestävien kanssa voisi lisätä. - LUOVUTTAMALLA ILMAISEKSI KÄYTTÖÖN KOULUJEN TAI URHEILHALLIEN TILOJA KUN JÄRJESTÄMME KILPAILUJA. VASTAAMME OMALLA TALKOOPORUKALLA KAIKSESTA TOIMINNASTA KILPAILUJEN AIKANA JA TILAVUOKRA OLI OIKEANSUUNTAINEN TUKIMUOTO KAUPUNGIN TAHOLTA - Enemmän jalkautumalla - Myöntämälä lisää avustusvaroja - liikuntapaikkarakentamisella - 1. Markkinointiyhteistyö ja sponsorien hankinta. 2 erilaisilla avustuksilla (myös aikuisten liikuntaan) 3. Seura voisi tarjota kuntouttavaa liikuntaa kohdennetulle ryhmälle, yhteistyö terveydenhuollon kanssa. 4. Seura voisi tarjota liikuntakerhotoimintaa koululaisille. - Kenttävuokrien poistaminen toisi pienen avun ja ohjaaja-avustusten tarkentuminen siten, että seuramme harrastajien ikä ei veisi avustusta pois. - Kulttuuritapahtumiin ilmaislippuja, ainakin jakamalla monilla perheillä on rahasta tiukkaa, ettei edes pieneenn maksuun ole rahaa - hyvät vuorot sulkapallolle. Seuramme on kai ainoa lajiin panostaja Mikkelissä. Jokaiselle lajille mahdollisuus toimia ja menestyä. Ei ole järkeä että jollain lajilla on kymmenniä vuoroja Mikkelissä, olkoonkin että heillä on paljon harrastajia. Meillä on ollut monta vuotta 3-4t/vk. Tarvitsemme vähintään 6t, mielellään 8-10t. - Aikuisryhmän ohjaajille kulukorvaus tai vastaava ohjaajakorvaus. Huolehtia, että vähäisetkin suorityspaikat ovat kunnossa. Talvisin vähintään yksi hiihtolatu on hiihdettävässä kunnossa. Ja siitä tiedottaminen. - Pitämällä harjoitteluympäristö - erityisesti nykykuntoiset jäähallit - hyvässä kunnossa eikä anna niiden taas rapistua. Siivous halleissa on nykyisellään riittämättömällä tasolla, joten hyvät tilat rapistuvat nopeasti.

15 15. Miten yhdistyksenne voisi panostaa lisää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen? Vastaajien määrä: 21 - Vaikea kysymys, johon ei ole suoraa vastausta. Lennokki-ilmailu on pääosin ulkoharrastus, joka tarjoaa terveellistä ulkonaoloa, mutta ei kovin paljon liikuntaa. - Tarjoamalla monipuolista toimintaa useammalle ikäryhmälle. Nyt toiminta painottuu enimmäkseen lapsiin ja nuoriin, Kung fu on myös hyvin vaativa laji. Mutta siihen liittyy monia asioita, mikä tukee lajia ja ne eivät ole niin haastavia fyysisesti. Ehkä niiden harjoitteiden kautta voisi saada laajemmin kuntalaisia mukaan toimintaan, koska se on enemmän kehoa vahvistavaa, kuin puolustus taitoja vaativaa harjoittelua. - Tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaa myös muualla kuin keskustan alueella - Aktivoimalla entistäkin enemmän kaikenikäistä väestöä liikkumaan ja osallistumaan yhteisiin tapahtumiin niin liikkujana kuin järjestäjänäkin. Tähän HaKi on panostamassa omassa toiminnassaa osaksi myös enistä enemmän yhdessä muiden alueen seurojen kanssa. - Tarjoamalla mm. ohjattua toimintaa. - Voidaan järjestää edellä mainittujen lisäksi myös tilattua liikuntaa. - Tarjoamalla yrityksille tapahtumia / näytöstilaisuuksia yhteistyökumppanuuden kautta. - kts vastaus 7 - panostaa säännöllisesti asianomaisten omista tarpeista valittaessa kokoontumisten aiheita - Näillä henkilöresursseilla on vaikeaa, mutta ainahan toimintaa voi kehittää laadukkaammaksi. - Järjestämällä nuorille tapaamisia eri puolilla kaupunkia esim. kouluilla tai kylätaloilla (tai mitä ne nyt on) Lisätä nuorille suunnattua koulutusta kouluyhteistyöllä ja työllistämällä nuoria ja mahdollistamalla apua ikäihmisille ja muille tarvitsijoille - TARJOAMALLA USEAMMILLE HENKILÖILLE KUNTOILURYHMÄ PALVELUJA - Lisäämällä kerhotoimintaa - os meillä olisi enemmän varoja, kustantaisimme asukkaittemme kuljetusmenoja uimahalli-, kylpylä-, teatteriym. kulttuurimatkoihin. - Järjestämällä laajemmin harrastetoimintaa - Sitoutumalla kohdassa 14 järjestettävään toimintaan. - Teemme mielestämme suuresti työtä mikkeliläisten lasten ja nuorten eteen ja yritämme aktivoida samalla vanhempia mukaan toimintaan. Saamalla lisää toimijoita, taustoja voisimme vielä taata laadukkaampaa harrastamista heille. - Kun lasten ja nuorten kanssa tapahtumissa liikutaan, usein on myös vanhemmat mukana, joten koko perheen tapahtumat olisivat vaikuttavimmat. myös luonnossa liikkumisessa. - sulkapallo erinomainen terveyslaji, jota voi pelata omaan tahtiin, myös kunto- ja terveysmielessä. Tervetuloa seuraamme kaikenikäiset. - Järjestämällä liikuntatapahtumia kaikille ikäryhmille monipuolisesti - Pitämällä yllä vireää taitoluistelutoimintaa Mikkelissä.

16 Kulttuuripalvelut Mikkelin kaupungin orkesteri 1. Millaisia yhteistyömahdollisuuksia yhdistyksenne näkee kaupunginorkesterin kanssa? Vastaajien määrä: 26 - Kuorollamme on jo ollut yhteinen Tangokonsertti kaupunginorkesterin kanssa muutama vuosi sitten. Eli yhteiskonsertteja kuorojen kanssa - Mikkelin Viihdelaulajien toimintaa kuuluu mukaan myös erilaiset koulutustapahtumat, musiikin ja esiintymisen alueella. Jos jotain tällaista järjestetään ja mukaan mahtuu, voisimme kenties osallistua. Yhteiset konsertit voisivat olla huikea juttu. Kaupungin orkesteri jalkautui käsittääkseni esiintymään palvelutaloihin ja me olemme tehneet samaa. - Konserttisarja ympäri maakuntaa paikallisten kotiseutuyhdistysten vieraana, mukana jokin paikallinen "laulu" - Mikkeli-seuran kanssa kaupunginorkesteri voisi esitellä alueen omia musiikkivaikuttajia ja heidän musiikkiaan. Kaupunginorkesteri on yksi Suomen vanhimpia yhä toimivia orkestereja,myös sen oma historia ja merkitys kaupungille olisi vähintään yleisöluennon arvoinen. - Kvartettimme VOX HUMANA voisi olla yhteistyökumppanina konserteissa tai pienempimuotoisissa esityksissä. - Kannustaa, kertoa ja toimia kaverina konsertissa kävijälle. - Olemme muutaman kerran esintyneet yhdessä kaupunginorkesterin kanssa. - Yhteistyötä olemme tehneet jo monesti, oratoriokuoro/kamarikuoro ja orkesteri on esittänyt lukuisia oratorioita ja kantaatteja ja messuja yhdessä. Tämä yhteistyö on tuottanut elämyksellisiä hetkiä kuulijoille ja tämän kaltaisen toiminnan toivoisimme jatkuvan. - Eipä ole tullut edes ajateltua asiaa. Kameraseura voisi tehdä Ristiina-aiheisen valokuvateoksen ja kaupunginorkesteri voisi tehdä siihen taustamusiikin. Sitten vain esitys pyörimään kaupungin nettisivuille. - konserttimahdollisuudet maaseudun puolella - Ei ole tiedossa. - Tiedän, että intendentti on harrastanut Jyväskylässä myös kuoron johtamista (mieskuoron). Mikäli Juha Kotilaisen ohjelmaan ja orkesterille joskus sopisi - niin olisihan hienoa tehdä joku produktio naiskuoronkin kanssa Yhteistyo Tanssikoulu La Carmencitan kanssa olisi mahdollista sillä taidetanssi ja taidemusiikki voitais tarjota esimerkiksi esitysten muodossa. - Konsertteihin voisi tarjota lipputarjouksia. - Ei tule mieleen - Eipä juuri minkäänlaisia - Kertominen konserteista ja orkesterin esittely - Ei ole tehnyt - Ei varmaankaan kovin paljon yhteistyötä, jos ei sitten isompien kuorojen kanssa yhteiskonsertteja tai vastaavaa. - Hankala kuvitella yhteistyötä. - Enempi olemme kuulijapuolella nauttimassa - Yhdistyksemme tukema Vilhonkadun kamariorkesteri on tehdyt yhteiskonsertteja kaupunginorkesterin kanssa. Viimeksi viime marraskuussa. Parhaillaan suunnitellaan ensi syksyn yhteistyötä. Lisäksi kaupunginorkesterin muusikoita on ollut avustamassa esiintymisiämme. Eli yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja se on ennemminkin lisääntymässä. Koemme sen erittäin tärkeäksi soittajillemme. - Toimintamme on niin pienimuotoista ettei meillä ole yksin mahdollisuutta erilliseen yhteistyöhön. Mikäli mahdollisuuksia aukenee esim. verkottumisen kautta, olemme mukana resurssiemme puitteissa. - Suunnitteilla on yhteinen esitys syksyllä KINO vuotisjulhavuonna. Eli orkesteri säestäisi "livenä" jonkun klassikkomykkäfilmin. (Nuottien hinta on kuulemma ainoa este näin suunnitteluvaiheessa. - Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin laadukasta musiikkia, 2. Miten kaupunginorkesteri voisi lisätä tietoa tarjonnastaan ja parantaa tarjontansa saavutettavuutta yhdistyksenne näkökulmasta? Vastaajien määrä: 26 - Esim. pitämällä kerran vuodessa yhteisen palaveri/tiedotustilaisuuden - Juttuja paikallisissa lehdissä ja näkyvyyttä somessa. - ks ed - Kaupunginorkesterin markkinointi on melko kohdallaan. Se myös jalkautuu kiitettävästi ympäri kaupunkia. Erittäin hyvä oli esimerkiksi Mikkelin 176-vuotispäivän konsertti Taidemuseolla. Tällaista lisää - Ehkä yhteistyökumppaneiden sähköposteihin voisi lähettää informaatiota enemmän kuin nykyisin. - Flyierit jakoon ry:n jäsenten välityksellä. - Orkesterin tiedottaminen on riittävää. - Ymmärsinköhän kysymystä oikein? Yhteistyötä voisi lisätä, esim. yhteisiä teoksia vaikka pienemmällä

17 orkesterikokoonpanolla. - Ei tule mieleen. - jalkautumalla maaseudun puolelle - nykyinen on riittävä - Onko kaupunginorkesterilla kotisivut? Linkityksiä voisi sivuilla parantaa, minä teen LAULUSISKOJEN kotisivuja, eivätkä taidot vielä ole kovin korkealla, mutta ehkä aina eteenpäin ollaan menossa En osa sanoa - Suoramarkkinoinnilla esim sähköpostitse. - Harjoitussalin ilmoitustaululla voisi olla tietoa. - Järjestöille voisi pitää yleisen tiedotustilaisuuden toimikauden alussa - Paikalliset musiikkimatkat - Mikaelin lehtinen ja lehti-ilmoittelu on riittävää, mielestäni. - Emme aio mainostaa kaupunginorkesterin toimintaa, poikkeaa omasta toiminnastamme liikaa. - Hyvin on jo nyt infoa saatavana - Olemme yhdessä pohtineet sitä, miten kaupunginorkesterin toimintaa saataisiin enemmän tutuksi myös soittajiemme vanhemmille ja perheille. Tässä lienee vielä tekemistä. - Esimerkiksi Suomenniemellä toteutettu vierailu oli erinomainen! Olisiko kaupunginorkesterin mahdollista julkaista ja jakaa vastaavanlaista ohjelmistoa kuin teatterilla? - Tarjonnan saatavuus paranisi, jos konserttipäiviä olisivat su- ja pe-illat eikä ke, to ja la. Tällä hetkellä suurin osa konserteista on samaan aikaan yhdistyksemme välttämättömän toiminnan kanssa. -? - Informaatiota: esittelyjä eri vaihtoehdoista.

18 Asiakasraati klo 13 ja 17 Kysely kirjaston tärkeimmistä palveluista Palautettuja lomakkeita 23 Apu kirjaston käytössä ja tiedon etsimisessä 19 Henkilökohtaisen tiedonhaun ja etsinnän opastus 15 Henkilökohtainen tietokoneen ja internetin käytön opastus 4 Opastukset verkkoaineistojen käyttöön 4 Kirjojen ja muiden aineistojen esittelyt verkossa 9 Vuorovaikutteiset verkkopalvelut (esim. Facebook, Twitter, Kysy kirjastonhoitajalta) 4 Kotiin-palvelu niille, jotka eivät pääse itse kirjastoon 14 Lainatun materiaalin kotiinkuljetus (maksullinen) 3 Laajemmat aukioloajat itsepalveluna 6 Mahdollisuus lainata e-kirjoja (sähköisiä kirjoja) omalle laitteelle 2 Mahdollisuus lainata e-kirjojen lukulaitteita 2 Musiikin lainaus mp3-muodossa suoraan omalle laitteelle 2 Konsolipelien pelaamismahdollisuus 0 Omien tallenteiden digitointipisteet (valokuvat, LP-levyt, VHS-kasetit) 8 Luku- ja työskentelytilat 13 Ryhmätyötilat 5 Aikuisten tapahtumat (esim. lukupiiri, kirjailijatapaamiset, luennot, kirjaesittelyt) 21 Lasten tapahtumat (esim. satutunnit, kerhot, kirjavinkkaukset) 15 Nuorten tapahtumat (esim. peli-illat, kirjailijatapaamiset) 12 Muuta: Kiitos kaikista palveluista :) Laajemmat aukioloajat itsepalveluna-kohdassa lisäyksenä: Olisi mielenkiintoista kokeilla :) Huom! Ei automatisointia henkilöstön kustannuksella! Mahdollisuus lainata e-kirjoja omalle laitteelle- ja Mahdollisuus lainata e-kirjojen lukulaitteita-kohdassa En osaa sanoa, mutta mahd. mielenkiintoisia Kirjojen ja muiden aineistojen esittelyt verkossa-kohdassa lisäyksenä: Muut kuin bestsellerit Aikuisten tapahtumista korostettu kirjailijatapaamiset x2, luennot Digitointipisteestä korostettu VHS-kasetit

19

20 Palveluverkkokyselyn tuloksia Yleiset kulttuuripalvelut Vastauksia: 31 Kysely avattu lähettämättä vastausta: 62 Onko yhdistyksenne harrastetilat toimivat ja riittävät? Vastaajien määrä: 30 Kulttuuripalveluiden myöntämät avustuksen kulttuurijärjestöille Vastaajien määrä: 25 Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea yhdistyksenne harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 29 Vastauksista nousi esiin kaupungin tilatarjontaan liittyviä toiveita. Kaupungin toivottiin tukevan yhdistysten harrastustoimintaa tarjoamalla toimintaan sopivia ja kohtuuhintaisia tiloja. Toivottiin myös paikkaa, jossa esimerkiksi yhdistysten konserttien järjestäminen olisi mahdollista, nykyisten tarjolla olevien tilojen tilavuokrien koettiin olevan yhdistykselle kohtuuttomia. Osa kuitenkin koki nykyisen tilatarjonnan olevan harrastustoimintaan riittävä ja koulutilojen käytön maksuttomuudesta oltiin kiitollisia. Kaupungilta toivottaisiin tukea myös tilojen kunnostamiseen. Tilavuokrien lisäksi avustusta kaivataan erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Vuosi- ja kohdeavustukset koettiin tärkeiksi ja harrastustoiminnan järjestämisen kannalta merkittäviksi, etenkin

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KULTTUURIFOORUMI - KULTURFORUM 12.3.2015 TEEMARYHMÄT 1. Luovan alan yrittäjyys 2. Kolmannen sektorin yhteistyö 3. Kulttuuri- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 17 Asianro 2715/ /2017

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 17 Asianro 2715/ /2017 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/2017 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 50 16.5.2017 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 14 23.8.2017 Kaupunginhallitus 91 4.9.2017 17 Asianro 2715/10.03.02.05/2017

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 1. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 1. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 6.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 1. kokous Aika Torstai 6.2.2014 klo 12-14 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.2 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille

Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 111 Sosiaalilautakunta 38 Ote pöytäkirjasta 02. 11.2015 21. 04.2016 Uudenkaupungin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Virkistys / kulttuuriseteli eläkeläisille

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 %

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Ulkoliikuntapaikat (kentät, ladut) Hänninkenttä, kesäkausi Harjoitukset Aikuiset

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalveluiden hinnasto Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 26.04.2017, klo 16:59-18:01 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Hannu Toivonen avasi kokouksen. 2. Työryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Hannu Toivonen avasi kokouksen. 2. Työryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitystyöryhmän 1. kokous Aika Perjantai klo 13:00-14:34 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien kokoushuone Toivonen Hannu, kulttuuri-,

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA. Nuorisotyö ja Liikuntapalvelut & Kulttuurilautakunta

KAUPUNKISTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA. Nuorisotyö ja Liikuntapalvelut & Kulttuurilautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA Nuorisotyö ja Liikuntapalvelut 17.2. & 6.4.2016 Kulttuurilautakunta NUORISOTYÖ Seuraavalle sivulle on koottu nuorisotyön kaupunkistrategian toimenpide-ehdotukset kaupunkistrategian

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Tilaisuuden aluksi Elsa Paronen (Ikäinnovaatio hankkeen projektipäällikkö) esitteli Ikäinnovaatio 2012-2014 hanketta ja sen

Lisätiedot

Liikunta-aktiivisuuden seurannan haasteet kunnalle. Marie Rautio-Sipilä Liikuntatoimenjohtaja Raahen kaupunki

Liikunta-aktiivisuuden seurannan haasteet kunnalle. Marie Rautio-Sipilä Liikuntatoimenjohtaja Raahen kaupunki Liikunta-aktiivisuuden seurannan haasteet kunnalle Marie Rautio-Sipilä Liikuntatoimenjohtaja Raahen kaupunki Asukkaita 25 507 (1.1.2014/Kuntaliitto) 75 km Oulusta etelään Perämeren rannalla Perustettu

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013

Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013 Vapaaehtoistyön foorumi, Karkkila 9.3.2013 Kuuluu Varsinais-Suomen maakuntaan ja Salon seutukuntaan Pinta-ala 698 km 2 Väkiluku 01/2013 9227 Tuloveroprosentti 19,0 Talous on edelleen vahvasti maatalouspainotteista

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1 Ohjausryhmän hyväksymä päivitys 11.12.2014 1. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Kouluikäisten liikunnan lisääminen Suositus: Koululaiset kulkevat koulumatkat pyörällä tai kävellen Sivistyslautakunta antaa

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

Seurakysely Liikunta-avustusten uudistaminen

Seurakysely Liikunta-avustusten uudistaminen Seurakysely 2015 Liikunta-avustusten uudistaminen Vastaajatyypit Vastaajia kaikkiaan 138 kpl 35 Seuran edustajana 59 Ryhmän/joukkueen edustajana Harrastaja 44 21.1.2015 2 Vastaajien taustaseurojen luokittelua

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA. 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta)...5 4.1 Liikunta-alueet. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi...

PADASJOEN KUNTA. 4 pitkän aikavälin ehdotukset (1 10 vuotta)...5 4.1 Liikunta-alueet. 5 ehdotuksia kunnan liikuntapalvelujen kehittämiseksi... PADASJOEN KUNTA 1 johdanto...3 2 lyhyen aikavälin tavoitteet (0 1 vuotta)...4 2.1 Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten lisääminen 2.2 Liikunta-alueet 2.3 Ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.03.2016 268 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset:

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset: Vapaa-aikalautakunta 31 28.04.2015 Vapaa-aikalautakunta 44 27.05.2015 Kulttuuripalvelujen vuoden 2015 avustukset Vapla 28.04.2015 31 Valmistelija: kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, puh. 02 761 1210 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TOIMINTATUKIHAKEMUS 2018

TOIMINTATUKIHAKEMUS 2018 Hakijan tiedot (Täytä kaikki kohdat. Muutoin tukea ei voida maksaa.) Hakija Rekisteröity Kyllä Ei Jäsenmäärä, joista alle 29 vuotiaita ja yli 65 vuotiaita Toiminta-alue (kylä) Toiminta-alueella asukkaita/harrastajia

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN ASIAKASKYSELY PALVELUIDEN TAVOITETTAVUUDESTA JA LAADUSTA

VAPAA-AIKATOIMEN ASIAKASKYSELY PALVELUIDEN TAVOITETTAVUUDESTA JA LAADUSTA VAPAA-AIKATOIMEN ASIAKASKYSELY PALVELUIDEN TAVOITETTAVUUDESTA JA LAADUSTA KYSELYN TUNNUSLUKUJA: - Kyselyyn vastasi 87 luumäkeläistä, joista naisia 79% ja miehiä 21% - Vastaajista työikäisiä oli 60%, eläkeläisiä

Lisätiedot

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä Molemmat avaavat ovia lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi KOULU JA SEURA Yhteisen kuvan ja tekemisen vahvistaminen Koulussa opitaan ja innostutaan

Lisätiedot