Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2."

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai klo Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, työryhmän puheenjohtaja Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, työryhmän varapuheenjohtaja Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja, poissa Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja, klo Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Syrjänen Merja, henkilöstöjärjestöjen edustaja, poissa Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja, poissa Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tikkanen Petri, aluejohtokunnan edustaja, klo Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri Korhonen Kirsi, Suomenniemen aluejohtokunnan edustaja Pylkkänen Ilpo, Anttolan aluejohtokunnan edustaja, poissa Saloviin Minna, Haukivuoren aluejohtokunnan edustaja Isomöttönen Nikke, intendentti Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja, poissa Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Edellisen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen Tarkastettiin ja hyväksyttiin. 3. Yleisten kulttuuripalvelujen kehittämisesitykset, Kristiina Markkula Kuultiin vs. kulttuurijohtajan esitys. Liite 1. Vs. kulttuurijohtajan esitys merkittiin tiedoksi ja työryhmä tekee yleisten kulttuuripalvelujen osalta esityksen myöhemmin keväällä. 1

2 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Käydään läpi Webropol-kyselyjen vastaukset Kyselyt käytiin läpi tulosalueittain. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Yhteenveto kyselystä, liite 2. Orkesteri: Yhteenveto kyselystä, liite 3 Kirjasto: Kirjasto ei osallistunut nettikyselyyn, vaan heillä oli asiakasraati, josta yhteenveto liitteenä, liite 4 Yleiset kulttuuripalvelut Yhteenveto kyselystä, liite 5 Museot Yhteenveto kyselystä, liite 6 Todettiin, että kokonaisuudessaan kyselyn vastausprosentti jäi kovin alhaiseksi. Suurin osa liikunta- ja nuorisopalvelujen kyselyn vastauksista oli tullut liikuntapuolen järjestöiltä ja toimijoilta. Keskusteltiin nettikyselyn vastauksista/kommenteista ja todettiin, että vastaajat olivat yleisesti tyytyväisiä Mikkelin kaupungin tarjoamiin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluihin. Työryhmä tekee myöhemmin keväällä esityksen palveluista ottaen huomioon kyselyjen tulokset. 5. Käydään läpi kuulemistilaisuuksista saadut toiveet/ehdotukset/kommentit Yhteenveto kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkoselvityksen kuulemis-/keskustelutilaisuuksista on seuraava: Mikkeli - Palveluihin on oltu yleisesti tyytyväisiä. - Huolta oli poistuvista kentistä, miten ne korvataan. - Toiveena oli saada kenttä, mikä ei olisi kenenkään seuran käytössä, vaan siellä voisi pelata/urheilla koska ja kuka vaan. - Hiihtoladun hoidettu hyvin. - Mikkelissä ei ole kunnollista kulttuurihistoriallista museota, näyttelyihin oltiin tyytyväisiä - Kuinka saada museo kiinnostavaksi nuorisolle? -> digitaalisuus - Tiede-taidekasvatuksen lisäämistä ja rajojen rikkomista toivottiin. - Kaupungin kirjastoon toivottiin lisää työtiloja. - Mistään palveluista ei oltu halukkaita luopumaan. Ristiina - Palveluihin on oltu yleisesti tyytyväisiä. 2

3 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Nuorisotilat todettu todella tärkeäksi. - Kisakaari on ristiinalaisille tärkeä rakennus. - Matkailu on tärkeä koko alueelle; puutteena yhdyslatu Mikkelissä Ristiinaan. - Pien-Toijolan museo ja Kalliomaalaukset hienoja paikkoja; lisää markkinointia. - Liikuntapaikat ja ladut pystyttävä jatkossakin pitämään kunnossa; kolmannen sektorin käyttämisen lisääminen. - Uimarantojen vedenlaadun seuraaminen. - Orkesterin tulee jatkaa maakuntarajan ylittävää yhteistyötä. - Mistään palveluista ei oltu halukkaita luopumaan. Suomenniemi - Palvelut jopa parantuneet kuntaliitoksen jälkeen, vähintäänkin samoissa. - Nuorista täytyy pitää huolta. - Tiedottaminen tapahtumista ja asioita tärkeää, pitäisi löytää oikeat väylät. - Ikääntyvän väestön huomioiminen palveluja järjestettäessä. Haukivuori - Liikuntapaikat Haukivuorella varsin hyvässä kunnossa ja niitä on monipuolisesti ja riittävästi. - Kolmatta sektoria pitäisi käyttää enemmän, tekijöitä kyllä löytyy. - Sataman hyödyntäminen. - Kulttuuritapahtumia lisää. - Nuorisolle lisää tapahtumia. - Yleisluistelurata alakentälle. - Orkesteri voisi käydä useammin. - Punttisalin säilyminen Haukihallissa tärkeää. - Eläkeläisten jumpista puuttuvat kepit ja matot, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa; koulut, järjestöt. Anttola - Kirjasto on ehkä Anttolan tärkein paikka, merkittävä kokoontumispaikka. Kaikki tieto kulkee kirjaston kautta. Sitä kannattaa kehittää. - Museotoimi jää syrjään syrjäkyläläisille. Voisiko museo tuoda näyttelyn Anttolaan? - Anttolassa on paljon kesäasukkaita, joille kannattaa kertoa Mikkelin kulttuuritarjonnasta. - Työnohjauksen organisointi pitää saada paikan päälle. Ei riitä, että työnjohtaja tulee Mikkelistä. - Hyvät kaukalo- ja latupohjat sekä Suomen parhaimpiin kuuluva nurmikenttä. - Voisiko saada paikalliset tukityöllistetyt, ei Reitin kautta. - Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Sopimus esim. urheiluseuran kanssa. - Kaikkia ei haluta digitaalisesti, nähtävä ja käsin kosketeltava on säilytettävä. 3

4 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Retkisatama, Saimaa, luonto on Anttolalle tärkeä matkailuvaltti. - Muut kulttuuripalvelut ovat vaikeammin järjestettävissä, jotain pientä kuitenkin toivotaan, esim. teatteri, orkesteri. - Kuntosalin laitteet hyvät ja riittävät. Järjestöjen kautta voisi järjestää päiväohjausta. Jokaisessa kuulemistilaisuudessa kävi ilmi, että kirjasto on kaikille hyvin tärkeä. Toiveet/ehdotukset/kommentit käytiin läpi. Päätettiin, että tulosalueet tekevät ehdotuksensa, jotta saadaan kustannustehokas lähipalveluverkko. Puheenjohtaja toivoi konkreettisia esityksiä; lakkautukset, supistukset, ilmaiset palvelut maksullisiksi ja /tai muut keinot tulorahoitukseen. Esitykset käsitellään tulosaluekohtaisesti kokoonpanolla Hannu Toivonen, Marianne Huoponen, Virpi Siekkinen ja tulosaluepäälliköt yksi kerrallaan, jonka jälkeen ne tuodaan työryhmän käsittelyyn. 6. Muut mahdolliset asiat Ei ollut. 7. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo 12: Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:04. Muistion vakuudeksi Tiina Turunen sihteeri 4

5 YLEISET KULTTUURIPALVELUT UHAT JA HEIKKOUDET Taloudellinen epävarmuus tulee jatkossa vaikuttamaan myös kulttuuripalveluiden tarjontaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionosuudet ja avustukset pienenevät jatkossa, mikä näkyy suoraan vähenevänä kulttuuritarjontana. Kulttuuriyhdistysten toiminta näivettyy avustussummien vähentyessä. Avustuksia jaetaan nykyisin varsin monelle taholle ja vaarana onkin, että avustukset ovat määrällisesti liian pieniä eivätkä mahdollista riittävää toimintaa. Yhteistyötä eri kulttuuriyhdistysten välillä kanssa tulisi lisätä ja rohkaista, jotta toimintayksiköistä saataisiin kustannustehokkaampia. Kulttuuripalveluiden omaa tulotavoitetta on vaikea nostaa, koska yleisten kulttuuripalveluiden palvelut kohdistuvat nykyisellään ja myös tulevaisuudessa pääosin heikompiosaisen väestön tarpeisiin, kuten lapset ja ikäihmiset, joiden maksukyky on heikko. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävä on myös tuoda esiin taiteenlajeja, joita kaupallinen sektori ei hoida niiden huonon tuottavuuden takia. Kulttuurin monitoimitilaa ei Mikkelissä ole, mikä on puute ajatellen monia harrastejärjestöjä, joilta puuttuvat kohtuuhintaiset toimivat tilat. Myös taiteilijoiden ateljeetiloista on puutetta. Taiteiden talo ei yksinään riitä tyydyttämään ammattitaiteilijoiden työhuonetarvetta. Yhteistyötä eri hallintokuntien ja myös yritysten suuntaan tulisi lisätä ja poistaa näin siiloajattelua, joka on toistaiseksi estänyt todellisen yhteistyön synnyn. Pitäisi ajatella enemmän elinkaari -ajattelun mukaan, jolloin palvelutarjontaa voitaisiin kohdentaa järkevämmin kullekin ikäryhmälle ja eri elämäntilanteessa oleville. Toisaalta myös eri elämäntilanteessa ja eri-ikäisten toimijoiden yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia, joten pelkästään ikäryhmittäin järjestettävään toimintaan ei ole syytä mennä. Kulttuurialan koulutuksen loppuminen Mikkelin ammattikorkeakoulussa vähentää opiskelijatyön osuutta palvelujen tuottamisessa ja toteutuksessa, mikä lisää kulttuuripalveluiden kustannuksia. Monikulttuurinen Mikkeli rakentuu kovaa vauhtia, mutta etnisten yhteisöjen integroimisessa on vielä paljon tekemistä. Kulttuurin avulla kotouttaminen on aivan alkutekijöissään, eikä maahanmuuttajia ole saatu aktivoitua osallistumaan kulttuuritarjonnasta nauttimiseen. Maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen oman kulttuurin edistäminen ja harrastustoimintaan osallistuminen olisi myös saatava lisääntymään kotoutumisen edistämiseksi ja ennakkoluulojen poistamiseksi.

6 Yleisten kulttuuripalveluiden strategian laatiminen on parhailleen työn alla ja luonnos siitä tulee kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan käsittelyyn toukokuussa TULEVAISUUS PÄHKINÄNKUORESSA HYVINVOINTIA KULTTUURISTA KULTTUURI JÄTTÄÄ JÄLJEN Palvelutaso säilyy ennallaan, jos määrärahat säilyvät suurin piirtein nykyisellään. Toimintaa kuitenkin tehostetaan edelleen lisäämällä yhteistoimintasopimuksien solmimista eri kulttuuritoimijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kulttuuritarjonnan painopisteenä on lastenkulttuuri ja etsivä kulttuurityö. Sähköisiä palveluja kehitetään erityisesti kulttuuripalveluiden myöntämien erilaisten avustusten osalta. Tavoitteena on saada koko avustusprosessi sähköiseksi. Avustusten taso pyritään säilyttämään vähintään ennallaan. Uudet internetin ja erilaisten mobiililaitteiden mahdollistamat sähköiset viestintävälineet otetaan arkiseksi työkaluksi niin asiakkaiden kuin eri kulttuuritoimijoidenkin suuntaan. Luovutaan jatkossa toimimattomista tiloista, mikäli niille ei ole osoittaa käyttöä. Panostetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten tehokkaampaan hakuun ja hyödyntämiseen. Mikäli taloudellinen tilanne sallii: Lisäresurssina kokopäiväinen toimistosihteeri lisärahoitustarve n /v Kulttuurin monitoimitila kulttuuri- ja harrastejärjestöjen käyttöön. Tila voidaan perustaa jo olemassa oleviin tiloihin ja hankkeeseen voidaan hakea opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta. Lastenkulttuurikeskus Mikkeliin yhteistyökumppanina Versolastenkulttuurikeskus: Mikkelissä on vilkasta lastenkulttuuritarjontaa, joka olisi hyvä koota yhteiseen keskukseen. Tämä toisi synergiahyötyjä kaikille lastenkulttuurin parissa toimiville. TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA Talouden tasapainotusohjelmassa on yleisille kulttuuripalveluille laitettu säästötavoitteeksi vuonna 2014 yhteensä Kulttuuripalvelujen järjestäminen yksittäisiä kulttuuritoimijoita avustamalla muodosti Mikkelissä v n % tilinpäätöksissä näkyvistä kulttuurin kustannuksista. (Cuporen tutkimus: Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa: Kulttuurin kustannukset 25 eri kaupungissa vuonna 2010). Uusi tutkimus kuntien kulttuuritoiminnasta on tulossa tänä vuonna ja sen tulokset ovat käytettävissä marras-joulukuussa Tutkimukseen osallistuu Mikkelin ohella 23 kuntaa. Riskianalyysi: Taksoja ja maksuja voidaan korottaa, mutta kävijämäärät saattavat vähentyä vastaavasti. Vuositasolla tulolisäys voisi olla n Kulttuurin saavutettavuus kärsisi taksojen korottamisesta. Lasten ja nuorten kulttuuritarjonta on perinteisesti ollut joko ilmaista tai maksut ovat olleet alhaisia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kulttuu-

7 rin harrastamiseen. Mikäli taksoja korotetaan, osa lapsista ja nuorista jää paitsi kulttuuritarjonnasta ja taidekasvatuksesta. Kulttuuripalvelut yritti irtisanoa kesäteatterin vuokran v. 2012, koska kulttuuripalvelut käyttää ko. tilaa vain yhden päivän ajan vuodessa. Tilakeskus ei kuitenkaan hyväksynyt irtisanomista, vaan ilmoitti, että vuokraosuutta tulee maksaa niin kauan kuin kesäteatteri on toiminnassa ja Mikkelin teatterin käytössä. Talouden tasapainotus kulttuuripalveluissa: 1. Vähennetään kulttuuriyhdistysten avustusmäärärahoista Jos vähennys tehdään kohdeavustuksista: o Vaikutus: keskimäärin 12 kulttuuritapahtumaa vähemmän vuodessa, kun avustussumma on keskimäärin 500 /kulttuuriyhdistys/tapahtuma o Kaupunkikeskusta näivettyy. o Asukkaiden elämänlaatu heikkenee osallistumismahdollisuuksien kaventuessa näkyy mahdollisesti myöhemmin sosiaali- ja terveyspuolen menojen kasvuna. Jos vähennys tehdään vuosiavustuksista: o Vaikutus: Kulttuuriyhdistysten perustoiminta vaarantuu, koska avustussummat ovat jo nykyisin varsin pieniä (keskimäärin 500 /kulttuuriyhdistys). 2. Vähennetään suurempia avustusta saavien tahojen avustussummasta (Mikkelin teatteri, Mikkelin musiikkiopisto ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli) o Vaikutus: ei merkittävä laitosten toiminnalle (kunkin avustussumma vähenee ) Näistä avustuksista päättää sivistystoimenjohtaja, mutta ne usein niputetaan samaan kulttuuripalveluiden muiden avustusten kanssa. Aiemmat vähennykset eivät ole kohdistuneet näihin avustuksiin. 3. Luovutaan Anttolan vanhasta viljamakasiinista ja Pursialan Wanhasta Muuntamosta o säästö: vuosivuokra v (Anttolan vanha viljamakasiini) ja (Pursialan Wanha Muuntamo) ja kesätyöntekijöiden palkat n Kulttuurihistorialliset arvokkaat rakennukset jäisivät tilahallinnon kustannuseriksi, joten säästöä ei kaupungin osalta syntyisi.

8 Liikunta- ja nuorisopalvelut 1. Mikkelin kaupungin liikuntapaikkaverkosto (sisä- ja ulkoliikuntapaikat) on mielestänne/edustamanne seuran tai yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: liian laaja ylläpidettäväksi sopivan kattava kohtuullisen kattava puutteellinen 2. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 8 - Eri harrastuslajeja on niin paljon, ettei ole tarkoituskaan kattaa kaikkea mahdollista toimintaa yhteyskunnan kautta ja varoilla/avulla. - Jalkapalloilijoiden käyttöön voisi olla toinen katettu tekonurmi (halli) käytettäväksi, nykyisillä harrastajamäärillä nykyiset hallitilat ovat liian vähäisiä. - Haukivuoren keskustaajamaan tulee saada noin 5 km perinteinen latu sekä talvisin yleisluisteluun sopiva pieni jäädytetty kenttä. - Harrastajamäärään suhteutettuna todella puutteellinen. - Puutteita välineissä ja omien välineiden ym. säilytystiloissa, tanssillisten tuntien peilittömyys ja tarpeeksi suurien salien rajallisuus. - Kaupungilla liian vähän henkilöjuntaa hoitamaan paikkoja - Voisi olla lisää sellaisia liikuntapaikkoja, joissa olisi erilaisia telinevoimisteluun tark. Välineitä sekä säilytystiloja. - Latuverkosto on Ristiinassa lyhyt eikä reittien välillä ole yhdyslatuja. 3. Mikkelin liikuntapaikkojen kunto ja taso on mielestänne/edustamanne seuran tai yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: erinomainen hyvä kohtuullinen puutteellinen

9 4. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 10 - Lennokki-ilmailun tarpeisiin käytettävissä on vain osalle lajeista sopiva toimintapaikka. - sisäliikuntatilat erittäin epäsiistejä - Valitettavasti Urpolan pukuhuonetilojen uusinta epäonnistui pahasti, tehtiin liian pienet tilat - kun jotain uutta tehdään, niin se kannattaisi tehdä kunnolla (jäähalliremonttiin kyllä löytyi rahaa). - Haukivuorella liikuntapaikat ovat yleisesti ottaen varsin hyvässä kunnossa. Kuntosali on myös hyvä, mutta sinne tulisi hankkia kunnollinen juoksumatto, koska syksyisin ja talvisin polkuja ei ole. - Liian usein valaistus heikkoa, välineet rikkinäiset jne. - Liikuntasalien/hallien varusteet ajoittain rikkinäisiä ja niiden korjaus kestää - Kuplahallin kunto on huono. Halli tarvitsee pikaista päivitystä ja kunnostusta. Hallin käyttöaste on suuri, ja harrastajat suurimmalta osin lapsia, jotka tarvitsevat ja ansaitsevat paremmat olosuhteet - Joskus salien siisteystaso on ollut puutteellinen. - Urheilupuiston suihkutilojen, erotuomarikopin, WC-tilojen, kahviotilojen yms kunnostus olisi erittäin lämpimästi tervetullut korjaus. - Latujen hoito parani kuntaliitoksen myötä(latukone) 5. Millaisia liikuntapaikkoja tai -mahdollisuuksia ei ainakaan tulisi vähentää, jos taloudellisen tilanteen vuoksi liikuntapaikkoja ja niiden ylläpitoa joudutaan karsimaan? Vastaajien määrä: 21 - Kuntourheilun tarpeiden on oltava tärkein vähäisiä voimavaroja jaettaessa. - Keskustassa on hyvä olla hyvät liikuntapaikat, mutta myös hieman syrjemmällä olevat kohteet olisi hyvä pitää helposti saavutettavissa. Motivaatio voi hävitä helposti liikunnasta kiinnostuneilla. - Lasten ja nuorten liikuntaa tähtääviä paikkoja - Nuorten käyttämiä vuoroja tai tiloja ei saisi missään nimessä vähentää, tämä tulee näkymään myöhemmin muissa kustannuksissa... - Haukivuorella kaikki olemassa olevat ovat ehdottoman tarpeellisia väestön liikuntaharrastuksen innoittamiseksi ja kansan terveyden ylläpitämiseksi. - Kaikillle avoimia paikkoja kuten Hänski ja tekonurmet. - Perussalien käytettävyyttä eikä lasten kannalta telinevoimisteluun tarkoitettuja tiloja. - Sisäliikuntatiloja Uimahalleja Vapaa-ajan pihaliikuntatiloja - Mitään lasten ja nuorten käyttämiä liikuntapaikkoja ei saa vähentää. Mikkeli on ilmoittanut olevansa liikuntakaupunki! - salien käyttö kuntosalit uimahallit hiihtoladut/ ulkoilureitit luistelupaikat - - SISÄLIIKUNTATILOJA EI, VARSINKAAN NIITÄ JOITA SEURAT PITÄVÄT YLLÄ OMATOIMISESTI. - KUNTOLIIKUNTAVERKOSTOA, LATUJA, KUNTOPOLKUJA - UIMAHALLEJA - Lähiliikuntapaikkoja - Pururataa, uimarantaa, nurmikenttää eikä kiekkokaukaloa

10 Lähiliikuntapaikkoja/pieniä kenttiä Keskustan saleja Kaupunkilaisia yleisesti hyödyttävät liikuntapaikat; pururadat, hiihtoladut yms. koska takaa kunnon hoitoa isolle ryhmälle mikkeliläisiä. Samoin kuin jalkapallokenttien ja jääliikuntapaikkojen hoito. liikuntasalit, ulkoilureitit ja kuntopolut, lähiliikuntapaikat ja puistot Ei voida karsia, koska jo nytkin on tiukkaa, että liikuntapaikat, ajat olisivat riittävät sisäliikuntatiloja, huonolla säällä ei voi ulkona harrastaa Ulkoliikuntapaikat esim. pururadat ja niiden laitteistot pidettävä kunnossa. Ne on kaikkien kuntalaisten vapaasti käytettävissä ja näin ollen niin hiihtämisen kuin juoksemisen aloittaminen helppoa Jäähalleja ja niiden aukioloaikoja. Kesätauot ovat aivan liian pitkät! 6. Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea seuranne/yhdistyksenne kilpa- ja harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 20 - Antamalla koneapua lennokkikentän kunnostukseen ja ylläpitoon. - Varusteiden ja harjoitustilojen hyvällä kunnolla. Monipuolisella varustuksella liikuntatiloissa. - Helpottamalla salivuoroihin, niiden hakemiseen ja ainaiseen koulujen salien "avainrumbaan" liittyvää byrokratiaa. Miksi koulujen salien avaimia ei voi esim. hakea keskitetysti yhteispalvelupisteestä ja miksi joka jumala kesä avaimet pitää palutaa ja taas kauden alkaessa taas uudestaan käydä panttiruljanssi läpi vaikka sama toiminta jatkuu vuodesta toiseen samalla paikalla? - Pienelle yhdistykselle pieni tuki olisi paikallaan. - Pitämällä ja kehittämällä olemassa olevia liikuntapaikkoja sekä tukemalla seuran toimintaa esim. antamalla Haukihallin käyttövuoroja muita käyttäjiä edullisemmin Haukivuoren Kisailijoiden liikunnallisiin tarpeisiin. Pyytämällä seuralta tarjouksia esim. latuverkon, kunto- ja patikkapolkujen kunnostamiseen. Näin seura saisi talkoilla tehdystä työstä varoja toimintansa pyörittämiseen. - Parantamalla olosuhteita ja kohtelemalla tasapuolisesti seuroja mm. taloudellisesti. - Välineiden hankinnassa ja käytettävyydessä yhteistyötä. Muiden liikuntatilojen mahdollista käyttöä (esim uimahalli/kuntosali) edullisempaa käyttöä seuran jäsenille. - *Taloudellinen tuki juniorityöhön *Koolle kutusuja urheiluseurojen yhteistyöhön *Alle kouluikäisten lasten harastustoiminnan kehittämisen tukitoimia tai toimintamalleja *Luomalla lisää asutusalueilla vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia (pihapelit, leikit jne.) - esim. stipendejä lahjakkaimmille urheilijoille. - erityisliikunnan ohjaus paikkojen kunnossapito - - VASTAAMALLA LIIKUNTATILANA TOIMIVAN KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNISESTÄ KUNNOSTUKSESTA JA HUOLLOSTA - VASTAAMALLA KIINTEISTÖÖN LIITTYVIEN ULKOTILOJEN SIISTEYDESTÄ JA YLLÄPIDOSTA - TUKEMALLA TALOUDELLISESTI LIIKUNTATILAN SIIVOUKSESTA - Ohjaaja-avustuksilla - Pitämällä kentän kunnossa ja rakentamalla pukukopit kunnollisiksi - Lisää salivuoroja - Kenttävuokrat pieniä, mutta onko silti perittävä seuroilta, jotka pääsääntöisesti toimivat talkoovoimin ja monet tekevät pyyteetöntä, arvokasta hyvää kaupunkilaisten eteen varsinkin lasten ja nuorten. Ohjaaja-avustusten pitäminen ainakin siinä missä nyt ovat. - Pitämällä liikuntasalien käytön maksuttomana ja tarjoamalla lähikenttiä ja lähiliikuntapaikkoja tasapuolisesti ympäri kaupunkia. Tukemalla ohjaajien ja valmentajien kouluttamista seuroihin. - En osaa vastata pitää yhdessä kokouksessa miettiä

11 - - - Tarjoamalla koulun tiloja kohtuu hintaan käyttöömme Aikuisten harrasteliikunta myös ohjaajakorvauksen piiriin. Se on tärkeää ennaltaehkäisevää liikuntaa. Ristiinan urheilukenttä alueen parantaminen, että siellä voisi järjestää myös kansallisia hiihtokilpailuja. Nyt lyhyt latu sekä tienylityksiä. Pitämällä liikuntapaikat siistinä ja kunnossa sekä maksut kohtuullisina! 7. Miten seuranne/yhdistyksenne voisi panostaa lisää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, esimerkiksi liikkumattomien liikuttamiseen? Vastaajien määrä: 19 - Tarjoamalla loputtoman risusavotan 7ha kentällämme. Lennokki-ilmailusta ei löydy apua ihmisten liikuttamiseen, valitettavasti. - Tuo on suuri haaste. Varsinkin vähän liikkuvien kynnystä pitäisi vähentää. Suurin ongelma on saada nämä ihmiset pois jo heidän omalta viihtyvyys alueelta. Jos kynnys lajin aloittamiseen olisi pienempi, esimerkiksi pienemmän maksun tai erikseen räätälöidyn peruskurssin osalta. Mutta sellaisen toteuttaminen on aina pienoinen riski. - Järjestämällä terveydyttä edistävää ryhmäliikuntaa ikääntyville ja vähän liikkuville. Tehdä yhteistyötä/antaa informaatiota hoitotaholle (esim. uniapneat, lihavuudesta kärsivät ja kakkostyypin diabetes) - Pienellä tuella/resurssien lisäyksellä voisi järjestää esim. työikäisten harrastustoimintaa. - Pyrimme monipuolistamaan yhdessä alueen muiden urheiluseurojen kanssa toimintaamme järjestämällä kesäisin viikoittain liikunnallisen iltatapahtuman, jossa harrastelajit vaihtelevat; yleisurheilu, suunnistus, palloilu, tennis jne. Houkuttelemme myös erityisesti alueen nuoria perheitä mukaan seuratoimintaan niin liikkumaan kuin järjestämään erilaisia tapahtumia eli määrätietoinen tiedottaminen ja aktivointi liikunnan saloihin on keskiössä. - Yritetty on mm. päiväkotien kanssa. Ei tunnu kiinnostavan... - Kohdistamalla palveluja kohteeseen. Järjestämällä teemaan sopivia liikuntamuotoja. Esim. Matalan kynnyksen jumpat teemoittain tai jumpat kuntoutujille. - Harrasteryhmien laajentamisella eri kaupunginosiin - järjestämällä lajiin maksuttomia tutustumispäiviä - erikoislajit mukautettuna asianomaisten kykyihin sormi- ja varvasjumppa tuolijumppa vesivoimistelu ohjattu kuntosali - - TOIMIMME ERITÄÄIN LAAJA-ALAISESTI NUORISON JA AIKUISVÄESTÖN VIRKISTYS JA KUNTOILULIIKUTTAJINA, VAPAAEHTOISESTI YLLÄPIDETTY OHJAAJATOIMINTA EI PYSTY LAAJEMNEMAAN ILMAN TALOUDELLISTA PANOSTUSTA. - TALOUDELLINEN TUKI SEURAN OHJAAJILLE MAHDOLLISTAA JONKINASTEISEN LIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PÄIVÄAIKAAN, ILTA-AJAT OVAT KAIKKI TÄYNNÄ. - Lisäämällä kerhojen määrää - Yhteistyössä kaupungin kanssa voisi järjestää liikuntaa esim. Lähemmäs käyttäjää (palveluasumisen yhteyteen, kylätaloille ynm.) - Vanhempien aktivoiminen lisää seuramme toimintaan, mukaan liikkumaan lasten/nuorten kanssa. Tässä iso haaste! Vanhemmille järjestettävä ryhmä seuramme toiminimen alla, joka jo onkin, mutta osallistujamäärä melko pieni. Tämän ryhmän aktivoiminen. - Tarjoamalla aikuisille harraste- ja terveysliikuntatoimintaa, lapsille ja nuorille harraste- ja kilpailutoimintaa ja tekemällä yhteistyötä koulujen sekä nuorisotoimen kanssa lajitutustumisten ja kerhotoiminnan puitteissa. - Liikuntaa pitäisi kaikkien henkilöiden harrastaa ikään tai sukupuoleen riippumattta. lapsille ja nuorille eri toten pelit ovat hyvää liikkumista - keskitymme kilpa- juniorityöhön, luomme pohjaa tulevien aikuisten liikuntatottumuksille. Nuorena aloitettu harrastus voi jatkua koko elämän.

12 - - Sulkapallo erinomainen terveyslaji, luut ja lihakset pysyy kasassa paremmin lajissa jossa tulee liikuntaa kaikille raajoille, käännöksiä, ylös, alaslikkeittä, tärähdyksiä, jotka vahvistavat luita. Harrasteliikunta tapahtumiin osallistumisen helpottaminen. Järjestää ohjattuja liikuntakertoja. Miehet eivät välttämättä halua mennä naisjumppaan ja päinvastoin. Järjestämällä kilpatason yksin- ja muodostelmaluistelun lisäksi lasten luistelukouluja ja aikuisryhmän luisteluvuoroja. 8. Mikkelin kaupungin nuorisotaloverkosto on mielestänne/edustamanne yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: liian laaja ylläpidettäväksi sopivan kattava kohtuullisen kattava puutteellinen 9. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 7 - Ei voi ottaa kantaa, koska asiasta ei tietoa, vastauksista puuttuu kohta "ei tietoa asiasta" - En tunne tämän puolen verkostoa. - Haukivuoren yhtenäiskoulun remontin valmistuttua vuoden lopulla me saamme tänne uudet nuorisotilat. Siitä iloitsemme. - Emme tarvitse käyttää. - Satunnaisia / silloin tällöin tapahtumia nuorille 12 v ja yli olisi hyvä järjetää ympäri kaupunkia esim. kouluilla. Eri teemat / keskustelut / aktiviteettit voisi olla yksi mahdollisuus. - - OURHEILUSEURAN KANNALTA KATSOEN NUORISTALOVERKOSTO EI VAIKUTA OMAAN TOIMINTAAMME MILLÄÄN TAVALLA - en tunne asiaa 10. Nuorisopalveluiden myöntämät avustukset nuorisojärjestöille Vastaajien määrä: 14 ovat riittävät ja tukevat toimintaa ovat riittämättömät

13 11. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 8 - Emme ole nuorisojärjestö, emmekä ole hakeneet näitä varoja, joten tietoni ovat puutteelliset. - Nuoriin tulee panostaa, heidän ongelmansa kertautuvat jatkossa monikertaisiski jos niihin ei tartuta ennaltaehkäisevästi - Tarvitaan enemmänkin tekijöitä, myös vapaaehtoisia, kuin lisää rahaa. Talkoo- ja yhteishenkeä siis. - Avustussumma riittää, kun saamme tilat kaupungilta ilmaiseksi. Mikäli Kaupunki ei tarjoaisi tiloja, avustussumma olisi täysin rittämätön. - EMME EDUSTA NUORISJÄRJESTÖÄ, VAAN URHEILUJÄRJESTÖJÄ - Jos kyse on - Ainakin uuden toiminna aloituksessa tarvittaisiin rahaa enemän - en tiedä 12. Nuorisopalveluiden myöntämät avustukset nuorisojärjestöille Vastaajien määrä: 14 on kohdennettu oikein on kohdennettu puutteellisesti 13. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 6 - Tietämykseni on puutteellinen tämän osalta. - Ei tietoa asiasta, puuttu kohta "en tiedä" - EI KOMMENTTIA - Ikähaitari vanhemmissa ikäryhmissä tuo haasteen, kun osa tulee yli-ikäisiksi avustuksen suhteen. - Vaikea sanoa, kun rahaa on liian vähän - en tiedä

14 14. Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea yhdistyksenne harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 22 - Avustamalla harrastustilojen ylläpidossa. - Tarjoamalla hyvät harrastustilat ja niihin kuuluvat asianmukaiset varusteet. Meidän Seuran resurssit ovat pienet ja tarpeet myös. Mutta niiden kasvaessa tilanne voi olla toinen. - Esitetty ehdotus jo aiemmassa kohdassa - Pienillekin yhdistyksille pitäisi olla mahdollista saada tukea kaupungilta. - Ylläpitämällä ja kehittämällä jo olemassa olevia suorituspaikkoja. Huolehtimalla siitä, että tilahallinta ei tee hinnoittelullaan seuratoimintaa mahdottomaksi eli salivuokrat on pidettävä lähinnä muodollisina talkoohengellä toimivien seurojen osalta. - Parantamalla olosuhteita. - Käy selville aiemmasta. - Koulujen liikuntasalien käyttöaja lisäämisellä klo jälkeen - Esim. kohtuulliset kalusto/kone/hallivuokrat - saatavilla ohjausta esim liikuntaan - Tilojen tarjoaminen on tällä hetkellä meille tärkein tukimuoto. - Tällä hetkellä kaikki hyvällä ja tyydyttävällä tasolla. Keskusteluja nuorisotoimen päättäjien ja toimintaa järjestävien kanssa voisi lisätä. - LUOVUTTAMALLA ILMAISEKSI KÄYTTÖÖN KOULUJEN TAI URHEILHALLIEN TILOJA KUN JÄRJESTÄMME KILPAILUJA. VASTAAMME OMALLA TALKOOPORUKALLA KAIKSESTA TOIMINNASTA KILPAILUJEN AIKANA JA TILAVUOKRA OLI OIKEANSUUNTAINEN TUKIMUOTO KAUPUNGIN TAHOLTA - Enemmän jalkautumalla - Myöntämälä lisää avustusvaroja - liikuntapaikkarakentamisella - 1. Markkinointiyhteistyö ja sponsorien hankinta. 2 erilaisilla avustuksilla (myös aikuisten liikuntaan) 3. Seura voisi tarjota kuntouttavaa liikuntaa kohdennetulle ryhmälle, yhteistyö terveydenhuollon kanssa. 4. Seura voisi tarjota liikuntakerhotoimintaa koululaisille. - Kenttävuokrien poistaminen toisi pienen avun ja ohjaaja-avustusten tarkentuminen siten, että seuramme harrastajien ikä ei veisi avustusta pois. - Kulttuuritapahtumiin ilmaislippuja, ainakin jakamalla monilla perheillä on rahasta tiukkaa, ettei edes pieneenn maksuun ole rahaa - hyvät vuorot sulkapallolle. Seuramme on kai ainoa lajiin panostaja Mikkelissä. Jokaiselle lajille mahdollisuus toimia ja menestyä. Ei ole järkeä että jollain lajilla on kymmenniä vuoroja Mikkelissä, olkoonkin että heillä on paljon harrastajia. Meillä on ollut monta vuotta 3-4t/vk. Tarvitsemme vähintään 6t, mielellään 8-10t. - Aikuisryhmän ohjaajille kulukorvaus tai vastaava ohjaajakorvaus. Huolehtia, että vähäisetkin suorityspaikat ovat kunnossa. Talvisin vähintään yksi hiihtolatu on hiihdettävässä kunnossa. Ja siitä tiedottaminen. - Pitämällä harjoitteluympäristö - erityisesti nykykuntoiset jäähallit - hyvässä kunnossa eikä anna niiden taas rapistua. Siivous halleissa on nykyisellään riittämättömällä tasolla, joten hyvät tilat rapistuvat nopeasti.

15 15. Miten yhdistyksenne voisi panostaa lisää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen? Vastaajien määrä: 21 - Vaikea kysymys, johon ei ole suoraa vastausta. Lennokki-ilmailu on pääosin ulkoharrastus, joka tarjoaa terveellistä ulkonaoloa, mutta ei kovin paljon liikuntaa. - Tarjoamalla monipuolista toimintaa useammalle ikäryhmälle. Nyt toiminta painottuu enimmäkseen lapsiin ja nuoriin, Kung fu on myös hyvin vaativa laji. Mutta siihen liittyy monia asioita, mikä tukee lajia ja ne eivät ole niin haastavia fyysisesti. Ehkä niiden harjoitteiden kautta voisi saada laajemmin kuntalaisia mukaan toimintaan, koska se on enemmän kehoa vahvistavaa, kuin puolustus taitoja vaativaa harjoittelua. - Tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaa myös muualla kuin keskustan alueella - Aktivoimalla entistäkin enemmän kaikenikäistä väestöä liikkumaan ja osallistumaan yhteisiin tapahtumiin niin liikkujana kuin järjestäjänäkin. Tähän HaKi on panostamassa omassa toiminnassaa osaksi myös enistä enemmän yhdessä muiden alueen seurojen kanssa. - Tarjoamalla mm. ohjattua toimintaa. - Voidaan järjestää edellä mainittujen lisäksi myös tilattua liikuntaa. - Tarjoamalla yrityksille tapahtumia / näytöstilaisuuksia yhteistyökumppanuuden kautta. - kts vastaus 7 - panostaa säännöllisesti asianomaisten omista tarpeista valittaessa kokoontumisten aiheita - Näillä henkilöresursseilla on vaikeaa, mutta ainahan toimintaa voi kehittää laadukkaammaksi. - Järjestämällä nuorille tapaamisia eri puolilla kaupunkia esim. kouluilla tai kylätaloilla (tai mitä ne nyt on) Lisätä nuorille suunnattua koulutusta kouluyhteistyöllä ja työllistämällä nuoria ja mahdollistamalla apua ikäihmisille ja muille tarvitsijoille - TARJOAMALLA USEAMMILLE HENKILÖILLE KUNTOILURYHMÄ PALVELUJA - Lisäämällä kerhotoimintaa - os meillä olisi enemmän varoja, kustantaisimme asukkaittemme kuljetusmenoja uimahalli-, kylpylä-, teatteriym. kulttuurimatkoihin. - Järjestämällä laajemmin harrastetoimintaa - Sitoutumalla kohdassa 14 järjestettävään toimintaan. - Teemme mielestämme suuresti työtä mikkeliläisten lasten ja nuorten eteen ja yritämme aktivoida samalla vanhempia mukaan toimintaan. Saamalla lisää toimijoita, taustoja voisimme vielä taata laadukkaampaa harrastamista heille. - Kun lasten ja nuorten kanssa tapahtumissa liikutaan, usein on myös vanhemmat mukana, joten koko perheen tapahtumat olisivat vaikuttavimmat. myös luonnossa liikkumisessa. - sulkapallo erinomainen terveyslaji, jota voi pelata omaan tahtiin, myös kunto- ja terveysmielessä. Tervetuloa seuraamme kaikenikäiset. - Järjestämällä liikuntatapahtumia kaikille ikäryhmille monipuolisesti - Pitämällä yllä vireää taitoluistelutoimintaa Mikkelissä.

16 Kulttuuripalvelut Mikkelin kaupungin orkesteri 1. Millaisia yhteistyömahdollisuuksia yhdistyksenne näkee kaupunginorkesterin kanssa? Vastaajien määrä: 26 - Kuorollamme on jo ollut yhteinen Tangokonsertti kaupunginorkesterin kanssa muutama vuosi sitten. Eli yhteiskonsertteja kuorojen kanssa - Mikkelin Viihdelaulajien toimintaa kuuluu mukaan myös erilaiset koulutustapahtumat, musiikin ja esiintymisen alueella. Jos jotain tällaista järjestetään ja mukaan mahtuu, voisimme kenties osallistua. Yhteiset konsertit voisivat olla huikea juttu. Kaupungin orkesteri jalkautui käsittääkseni esiintymään palvelutaloihin ja me olemme tehneet samaa. - Konserttisarja ympäri maakuntaa paikallisten kotiseutuyhdistysten vieraana, mukana jokin paikallinen "laulu" - Mikkeli-seuran kanssa kaupunginorkesteri voisi esitellä alueen omia musiikkivaikuttajia ja heidän musiikkiaan. Kaupunginorkesteri on yksi Suomen vanhimpia yhä toimivia orkestereja,myös sen oma historia ja merkitys kaupungille olisi vähintään yleisöluennon arvoinen. - Kvartettimme VOX HUMANA voisi olla yhteistyökumppanina konserteissa tai pienempimuotoisissa esityksissä. - Kannustaa, kertoa ja toimia kaverina konsertissa kävijälle. - Olemme muutaman kerran esintyneet yhdessä kaupunginorkesterin kanssa. - Yhteistyötä olemme tehneet jo monesti, oratoriokuoro/kamarikuoro ja orkesteri on esittänyt lukuisia oratorioita ja kantaatteja ja messuja yhdessä. Tämä yhteistyö on tuottanut elämyksellisiä hetkiä kuulijoille ja tämän kaltaisen toiminnan toivoisimme jatkuvan. - Eipä ole tullut edes ajateltua asiaa. Kameraseura voisi tehdä Ristiina-aiheisen valokuvateoksen ja kaupunginorkesteri voisi tehdä siihen taustamusiikin. Sitten vain esitys pyörimään kaupungin nettisivuille. - konserttimahdollisuudet maaseudun puolella - Ei ole tiedossa. - Tiedän, että intendentti on harrastanut Jyväskylässä myös kuoron johtamista (mieskuoron). Mikäli Juha Kotilaisen ohjelmaan ja orkesterille joskus sopisi - niin olisihan hienoa tehdä joku produktio naiskuoronkin kanssa Yhteistyo Tanssikoulu La Carmencitan kanssa olisi mahdollista sillä taidetanssi ja taidemusiikki voitais tarjota esimerkiksi esitysten muodossa. - Konsertteihin voisi tarjota lipputarjouksia. - Ei tule mieleen - Eipä juuri minkäänlaisia - Kertominen konserteista ja orkesterin esittely - Ei ole tehnyt - Ei varmaankaan kovin paljon yhteistyötä, jos ei sitten isompien kuorojen kanssa yhteiskonsertteja tai vastaavaa. - Hankala kuvitella yhteistyötä. - Enempi olemme kuulijapuolella nauttimassa - Yhdistyksemme tukema Vilhonkadun kamariorkesteri on tehdyt yhteiskonsertteja kaupunginorkesterin kanssa. Viimeksi viime marraskuussa. Parhaillaan suunnitellaan ensi syksyn yhteistyötä. Lisäksi kaupunginorkesterin muusikoita on ollut avustamassa esiintymisiämme. Eli yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja se on ennemminkin lisääntymässä. Koemme sen erittäin tärkeäksi soittajillemme. - Toimintamme on niin pienimuotoista ettei meillä ole yksin mahdollisuutta erilliseen yhteistyöhön. Mikäli mahdollisuuksia aukenee esim. verkottumisen kautta, olemme mukana resurssiemme puitteissa. - Suunnitteilla on yhteinen esitys syksyllä KINO vuotisjulhavuonna. Eli orkesteri säestäisi "livenä" jonkun klassikkomykkäfilmin. (Nuottien hinta on kuulemma ainoa este näin suunnitteluvaiheessa. - Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin laadukasta musiikkia, 2. Miten kaupunginorkesteri voisi lisätä tietoa tarjonnastaan ja parantaa tarjontansa saavutettavuutta yhdistyksenne näkökulmasta? Vastaajien määrä: 26 - Esim. pitämällä kerran vuodessa yhteisen palaveri/tiedotustilaisuuden - Juttuja paikallisissa lehdissä ja näkyvyyttä somessa. - ks ed - Kaupunginorkesterin markkinointi on melko kohdallaan. Se myös jalkautuu kiitettävästi ympäri kaupunkia. Erittäin hyvä oli esimerkiksi Mikkelin 176-vuotispäivän konsertti Taidemuseolla. Tällaista lisää - Ehkä yhteistyökumppaneiden sähköposteihin voisi lähettää informaatiota enemmän kuin nykyisin. - Flyierit jakoon ry:n jäsenten välityksellä. - Orkesterin tiedottaminen on riittävää. - Ymmärsinköhän kysymystä oikein? Yhteistyötä voisi lisätä, esim. yhteisiä teoksia vaikka pienemmällä

17 orkesterikokoonpanolla. - Ei tule mieleen. - jalkautumalla maaseudun puolelle - nykyinen on riittävä - Onko kaupunginorkesterilla kotisivut? Linkityksiä voisi sivuilla parantaa, minä teen LAULUSISKOJEN kotisivuja, eivätkä taidot vielä ole kovin korkealla, mutta ehkä aina eteenpäin ollaan menossa En osa sanoa - Suoramarkkinoinnilla esim sähköpostitse. - Harjoitussalin ilmoitustaululla voisi olla tietoa. - Järjestöille voisi pitää yleisen tiedotustilaisuuden toimikauden alussa - Paikalliset musiikkimatkat - Mikaelin lehtinen ja lehti-ilmoittelu on riittävää, mielestäni. - Emme aio mainostaa kaupunginorkesterin toimintaa, poikkeaa omasta toiminnastamme liikaa. - Hyvin on jo nyt infoa saatavana - Olemme yhdessä pohtineet sitä, miten kaupunginorkesterin toimintaa saataisiin enemmän tutuksi myös soittajiemme vanhemmille ja perheille. Tässä lienee vielä tekemistä. - Esimerkiksi Suomenniemellä toteutettu vierailu oli erinomainen! Olisiko kaupunginorkesterin mahdollista julkaista ja jakaa vastaavanlaista ohjelmistoa kuin teatterilla? - Tarjonnan saatavuus paranisi, jos konserttipäiviä olisivat su- ja pe-illat eikä ke, to ja la. Tällä hetkellä suurin osa konserteista on samaan aikaan yhdistyksemme välttämättömän toiminnan kanssa. -? - Informaatiota: esittelyjä eri vaihtoehdoista.

18 Asiakasraati klo 13 ja 17 Kysely kirjaston tärkeimmistä palveluista Palautettuja lomakkeita 23 Apu kirjaston käytössä ja tiedon etsimisessä 19 Henkilökohtaisen tiedonhaun ja etsinnän opastus 15 Henkilökohtainen tietokoneen ja internetin käytön opastus 4 Opastukset verkkoaineistojen käyttöön 4 Kirjojen ja muiden aineistojen esittelyt verkossa 9 Vuorovaikutteiset verkkopalvelut (esim. Facebook, Twitter, Kysy kirjastonhoitajalta) 4 Kotiin-palvelu niille, jotka eivät pääse itse kirjastoon 14 Lainatun materiaalin kotiinkuljetus (maksullinen) 3 Laajemmat aukioloajat itsepalveluna 6 Mahdollisuus lainata e-kirjoja (sähköisiä kirjoja) omalle laitteelle 2 Mahdollisuus lainata e-kirjojen lukulaitteita 2 Musiikin lainaus mp3-muodossa suoraan omalle laitteelle 2 Konsolipelien pelaamismahdollisuus 0 Omien tallenteiden digitointipisteet (valokuvat, LP-levyt, VHS-kasetit) 8 Luku- ja työskentelytilat 13 Ryhmätyötilat 5 Aikuisten tapahtumat (esim. lukupiiri, kirjailijatapaamiset, luennot, kirjaesittelyt) 21 Lasten tapahtumat (esim. satutunnit, kerhot, kirjavinkkaukset) 15 Nuorten tapahtumat (esim. peli-illat, kirjailijatapaamiset) 12 Muuta: Kiitos kaikista palveluista :) Laajemmat aukioloajat itsepalveluna-kohdassa lisäyksenä: Olisi mielenkiintoista kokeilla :) Huom! Ei automatisointia henkilöstön kustannuksella! Mahdollisuus lainata e-kirjoja omalle laitteelle- ja Mahdollisuus lainata e-kirjojen lukulaitteita-kohdassa En osaa sanoa, mutta mahd. mielenkiintoisia Kirjojen ja muiden aineistojen esittelyt verkossa-kohdassa lisäyksenä: Muut kuin bestsellerit Aikuisten tapahtumista korostettu kirjailijatapaamiset x2, luennot Digitointipisteestä korostettu VHS-kasetit

19

20 Palveluverkkokyselyn tuloksia Yleiset kulttuuripalvelut Vastauksia: 31 Kysely avattu lähettämättä vastausta: 62 Onko yhdistyksenne harrastetilat toimivat ja riittävät? Vastaajien määrä: 30 Kulttuuripalveluiden myöntämät avustuksen kulttuurijärjestöille Vastaajien määrä: 25 Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea yhdistyksenne harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 29 Vastauksista nousi esiin kaupungin tilatarjontaan liittyviä toiveita. Kaupungin toivottiin tukevan yhdistysten harrastustoimintaa tarjoamalla toimintaan sopivia ja kohtuuhintaisia tiloja. Toivottiin myös paikkaa, jossa esimerkiksi yhdistysten konserttien järjestäminen olisi mahdollista, nykyisten tarjolla olevien tilojen tilavuokrien koettiin olevan yhdistykselle kohtuuttomia. Osa kuitenkin koki nykyisen tilatarjonnan olevan harrastustoimintaan riittävä ja koulutilojen käytön maksuttomuudesta oltiin kiitollisia. Kaupungilta toivottaisiin tukea myös tilojen kunnostamiseen. Tilavuokrien lisäksi avustusta kaivataan erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Vuosi- ja kohdeavustukset koettiin tärkeiksi ja harrastustoiminnan järjestämisen kannalta merkittäviksi, etenkin

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Tilaisuuden aluksi Elsa Paronen (Ikäinnovaatio hankkeen projektipäällikkö) esitteli Ikäinnovaatio 2012-2014 hanketta ja sen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.03.2016 268 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Hannu Toivonen avasi kokouksen. 2. Työryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Hannu Toivonen avasi kokouksen. 2. Työryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitystyöryhmän 1. kokous Aika Perjantai klo 13:00-14:34 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien kokoushuone Toivonen Hannu, kulttuuri-,

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakysely Liikunta-avustusten uudistaminen

Seurakysely Liikunta-avustusten uudistaminen Seurakysely 2015 Liikunta-avustusten uudistaminen Vastaajatyypit Vastaajia kaikkiaan 138 kpl 35 Seuran edustajana 59 Ryhmän/joukkueen edustajana Harrastaja 44 21.1.2015 2 Vastaajien taustaseurojen luokittelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143 141 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 4.10.2016 Klo 17.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...143 2 KOKOUKSEN AVAUS...143 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 34 21.4.2015 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Alavan toimintakeskuksen tilojen käytön organisointi syyskaudella 2015 Päätöshistoria 21.4.2015 34 Taustaa Perusturvan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kai Hyttinen, Aducate, kohta 3, paikalla klo 14.20-14.50 Sirpa Alho-Törrönen, Anakom, kohta 3, paikalla klo 14.50 15.30

Kai Hyttinen, Aducate, kohta 3, paikalla klo 14.20-14.50 Sirpa Alho-Törrönen, Anakom, kohta 3, paikalla klo 14.50 15.30 VARKAUDEN KAUPUNKI TYÖLLISYYSTYÖRYHMÄ MUISTIO AIKA 12.4.2016 klo 14.00 16.00 PAIKKA LÄSNÄ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Hannu Tsupari pj, kaupunginjohtaja Minna Selkomaa, kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Mikkelin kirjastoauton konseptointia

Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mari Haatainen Pääkirjasto, kahdeksan lähikirjastoa, kolme seutukirjastoa Yksi kirjastoauto Uuden auton hankinta v. 2015? Kirjastoauton toimintalukuja 2013 Lainat 29

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry Viisi jaostoa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy ja taitoluistelu. Vuonna 2016 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut (liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kylä- ja lähiötoiminta, järjestöjen avustukset)

Hyvinvointipalvelut (liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kylä- ja lähiötoiminta, järjestöjen avustukset) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Hyvinvointipalvelut (liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kylä- ja lähiötoiminta, järjestöjen avustukset) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Koulupihat kuntoon Imatra 15.4.2016 Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lähiliikuntapaikka Liikuntapaikkarakentamisen painopisteenä vuodesta 2000 Korotettu valtionavustusmahdollisuus

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

4) Seuraatteko aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntaviraston päätöksiä?

4) Seuraatteko aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntaviraston päätöksiä? 17.01.2011 1) Seuran nimi? 2) Laji ja suorituspaikat? 3) Harjoitusolosuhteet ja mahdollisuudet? 4) Seuraatteko aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntaviraston päätöksiä? 5) Minkälaisia toiveita seurallanne

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut UIMAHALLIEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Uimahallien hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3 Tilojen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot