Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2."

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai klo Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, työryhmän puheenjohtaja Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, työryhmän varapuheenjohtaja Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja, poissa Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja, klo Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Syrjänen Merja, henkilöstöjärjestöjen edustaja, poissa Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja, poissa Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tikkanen Petri, aluejohtokunnan edustaja, klo Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri Korhonen Kirsi, Suomenniemen aluejohtokunnan edustaja Pylkkänen Ilpo, Anttolan aluejohtokunnan edustaja, poissa Saloviin Minna, Haukivuoren aluejohtokunnan edustaja Isomöttönen Nikke, intendentti Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja, poissa Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Edellisen muistion tarkastaminen ja hyväksyminen Tarkastettiin ja hyväksyttiin. 3. Yleisten kulttuuripalvelujen kehittämisesitykset, Kristiina Markkula Kuultiin vs. kulttuurijohtajan esitys. Liite 1. Vs. kulttuurijohtajan esitys merkittiin tiedoksi ja työryhmä tekee yleisten kulttuuripalvelujen osalta esityksen myöhemmin keväällä. 1

2 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Käydään läpi Webropol-kyselyjen vastaukset Kyselyt käytiin läpi tulosalueittain. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Yhteenveto kyselystä, liite 2. Orkesteri: Yhteenveto kyselystä, liite 3 Kirjasto: Kirjasto ei osallistunut nettikyselyyn, vaan heillä oli asiakasraati, josta yhteenveto liitteenä, liite 4 Yleiset kulttuuripalvelut Yhteenveto kyselystä, liite 5 Museot Yhteenveto kyselystä, liite 6 Todettiin, että kokonaisuudessaan kyselyn vastausprosentti jäi kovin alhaiseksi. Suurin osa liikunta- ja nuorisopalvelujen kyselyn vastauksista oli tullut liikuntapuolen järjestöiltä ja toimijoilta. Keskusteltiin nettikyselyn vastauksista/kommenteista ja todettiin, että vastaajat olivat yleisesti tyytyväisiä Mikkelin kaupungin tarjoamiin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluihin. Työryhmä tekee myöhemmin keväällä esityksen palveluista ottaen huomioon kyselyjen tulokset. 5. Käydään läpi kuulemistilaisuuksista saadut toiveet/ehdotukset/kommentit Yhteenveto kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkoselvityksen kuulemis-/keskustelutilaisuuksista on seuraava: Mikkeli - Palveluihin on oltu yleisesti tyytyväisiä. - Huolta oli poistuvista kentistä, miten ne korvataan. - Toiveena oli saada kenttä, mikä ei olisi kenenkään seuran käytössä, vaan siellä voisi pelata/urheilla koska ja kuka vaan. - Hiihtoladun hoidettu hyvin. - Mikkelissä ei ole kunnollista kulttuurihistoriallista museota, näyttelyihin oltiin tyytyväisiä - Kuinka saada museo kiinnostavaksi nuorisolle? -> digitaalisuus - Tiede-taidekasvatuksen lisäämistä ja rajojen rikkomista toivottiin. - Kaupungin kirjastoon toivottiin lisää työtiloja. - Mistään palveluista ei oltu halukkaita luopumaan. Ristiina - Palveluihin on oltu yleisesti tyytyväisiä. 2

3 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Nuorisotilat todettu todella tärkeäksi. - Kisakaari on ristiinalaisille tärkeä rakennus. - Matkailu on tärkeä koko alueelle; puutteena yhdyslatu Mikkelissä Ristiinaan. - Pien-Toijolan museo ja Kalliomaalaukset hienoja paikkoja; lisää markkinointia. - Liikuntapaikat ja ladut pystyttävä jatkossakin pitämään kunnossa; kolmannen sektorin käyttämisen lisääminen. - Uimarantojen vedenlaadun seuraaminen. - Orkesterin tulee jatkaa maakuntarajan ylittävää yhteistyötä. - Mistään palveluista ei oltu halukkaita luopumaan. Suomenniemi - Palvelut jopa parantuneet kuntaliitoksen jälkeen, vähintäänkin samoissa. - Nuorista täytyy pitää huolta. - Tiedottaminen tapahtumista ja asioita tärkeää, pitäisi löytää oikeat väylät. - Ikääntyvän väestön huomioiminen palveluja järjestettäessä. Haukivuori - Liikuntapaikat Haukivuorella varsin hyvässä kunnossa ja niitä on monipuolisesti ja riittävästi. - Kolmatta sektoria pitäisi käyttää enemmän, tekijöitä kyllä löytyy. - Sataman hyödyntäminen. - Kulttuuritapahtumia lisää. - Nuorisolle lisää tapahtumia. - Yleisluistelurata alakentälle. - Orkesteri voisi käydä useammin. - Punttisalin säilyminen Haukihallissa tärkeää. - Eläkeläisten jumpista puuttuvat kepit ja matot, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa; koulut, järjestöt. Anttola - Kirjasto on ehkä Anttolan tärkein paikka, merkittävä kokoontumispaikka. Kaikki tieto kulkee kirjaston kautta. Sitä kannattaa kehittää. - Museotoimi jää syrjään syrjäkyläläisille. Voisiko museo tuoda näyttelyn Anttolaan? - Anttolassa on paljon kesäasukkaita, joille kannattaa kertoa Mikkelin kulttuuritarjonnasta. - Työnohjauksen organisointi pitää saada paikan päälle. Ei riitä, että työnjohtaja tulee Mikkelistä. - Hyvät kaukalo- ja latupohjat sekä Suomen parhaimpiin kuuluva nurmikenttä. - Voisiko saada paikalliset tukityöllistetyt, ei Reitin kautta. - Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Sopimus esim. urheiluseuran kanssa. - Kaikkia ei haluta digitaalisesti, nähtävä ja käsin kosketeltava on säilytettävä. 3

4 Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio Retkisatama, Saimaa, luonto on Anttolalle tärkeä matkailuvaltti. - Muut kulttuuripalvelut ovat vaikeammin järjestettävissä, jotain pientä kuitenkin toivotaan, esim. teatteri, orkesteri. - Kuntosalin laitteet hyvät ja riittävät. Järjestöjen kautta voisi järjestää päiväohjausta. Jokaisessa kuulemistilaisuudessa kävi ilmi, että kirjasto on kaikille hyvin tärkeä. Toiveet/ehdotukset/kommentit käytiin läpi. Päätettiin, että tulosalueet tekevät ehdotuksensa, jotta saadaan kustannustehokas lähipalveluverkko. Puheenjohtaja toivoi konkreettisia esityksiä; lakkautukset, supistukset, ilmaiset palvelut maksullisiksi ja /tai muut keinot tulorahoitukseen. Esitykset käsitellään tulosaluekohtaisesti kokoonpanolla Hannu Toivonen, Marianne Huoponen, Virpi Siekkinen ja tulosaluepäälliköt yksi kerrallaan, jonka jälkeen ne tuodaan työryhmän käsittelyyn. 6. Muut mahdolliset asiat Ei ollut. 7. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo 12: Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:04. Muistion vakuudeksi Tiina Turunen sihteeri 4

5 YLEISET KULTTUURIPALVELUT UHAT JA HEIKKOUDET Taloudellinen epävarmuus tulee jatkossa vaikuttamaan myös kulttuuripalveluiden tarjontaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät valtionosuudet ja avustukset pienenevät jatkossa, mikä näkyy suoraan vähenevänä kulttuuritarjontana. Kulttuuriyhdistysten toiminta näivettyy avustussummien vähentyessä. Avustuksia jaetaan nykyisin varsin monelle taholle ja vaarana onkin, että avustukset ovat määrällisesti liian pieniä eivätkä mahdollista riittävää toimintaa. Yhteistyötä eri kulttuuriyhdistysten välillä kanssa tulisi lisätä ja rohkaista, jotta toimintayksiköistä saataisiin kustannustehokkaampia. Kulttuuripalveluiden omaa tulotavoitetta on vaikea nostaa, koska yleisten kulttuuripalveluiden palvelut kohdistuvat nykyisellään ja myös tulevaisuudessa pääosin heikompiosaisen väestön tarpeisiin, kuten lapset ja ikäihmiset, joiden maksukyky on heikko. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävä on myös tuoda esiin taiteenlajeja, joita kaupallinen sektori ei hoida niiden huonon tuottavuuden takia. Kulttuurin monitoimitilaa ei Mikkelissä ole, mikä on puute ajatellen monia harrastejärjestöjä, joilta puuttuvat kohtuuhintaiset toimivat tilat. Myös taiteilijoiden ateljeetiloista on puutetta. Taiteiden talo ei yksinään riitä tyydyttämään ammattitaiteilijoiden työhuonetarvetta. Yhteistyötä eri hallintokuntien ja myös yritysten suuntaan tulisi lisätä ja poistaa näin siiloajattelua, joka on toistaiseksi estänyt todellisen yhteistyön synnyn. Pitäisi ajatella enemmän elinkaari -ajattelun mukaan, jolloin palvelutarjontaa voitaisiin kohdentaa järkevämmin kullekin ikäryhmälle ja eri elämäntilanteessa oleville. Toisaalta myös eri elämäntilanteessa ja eri-ikäisten toimijoiden yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia, joten pelkästään ikäryhmittäin järjestettävään toimintaan ei ole syytä mennä. Kulttuurialan koulutuksen loppuminen Mikkelin ammattikorkeakoulussa vähentää opiskelijatyön osuutta palvelujen tuottamisessa ja toteutuksessa, mikä lisää kulttuuripalveluiden kustannuksia. Monikulttuurinen Mikkeli rakentuu kovaa vauhtia, mutta etnisten yhteisöjen integroimisessa on vielä paljon tekemistä. Kulttuurin avulla kotouttaminen on aivan alkutekijöissään, eikä maahanmuuttajia ole saatu aktivoitua osallistumaan kulttuuritarjonnasta nauttimiseen. Maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen oman kulttuurin edistäminen ja harrastustoimintaan osallistuminen olisi myös saatava lisääntymään kotoutumisen edistämiseksi ja ennakkoluulojen poistamiseksi.

6 Yleisten kulttuuripalveluiden strategian laatiminen on parhailleen työn alla ja luonnos siitä tulee kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan käsittelyyn toukokuussa TULEVAISUUS PÄHKINÄNKUORESSA HYVINVOINTIA KULTTUURISTA KULTTUURI JÄTTÄÄ JÄLJEN Palvelutaso säilyy ennallaan, jos määrärahat säilyvät suurin piirtein nykyisellään. Toimintaa kuitenkin tehostetaan edelleen lisäämällä yhteistoimintasopimuksien solmimista eri kulttuuritoimijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kulttuuritarjonnan painopisteenä on lastenkulttuuri ja etsivä kulttuurityö. Sähköisiä palveluja kehitetään erityisesti kulttuuripalveluiden myöntämien erilaisten avustusten osalta. Tavoitteena on saada koko avustusprosessi sähköiseksi. Avustusten taso pyritään säilyttämään vähintään ennallaan. Uudet internetin ja erilaisten mobiililaitteiden mahdollistamat sähköiset viestintävälineet otetaan arkiseksi työkaluksi niin asiakkaiden kuin eri kulttuuritoimijoidenkin suuntaan. Luovutaan jatkossa toimimattomista tiloista, mikäli niille ei ole osoittaa käyttöä. Panostetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten tehokkaampaan hakuun ja hyödyntämiseen. Mikäli taloudellinen tilanne sallii: Lisäresurssina kokopäiväinen toimistosihteeri lisärahoitustarve n /v Kulttuurin monitoimitila kulttuuri- ja harrastejärjestöjen käyttöön. Tila voidaan perustaa jo olemassa oleviin tiloihin ja hankkeeseen voidaan hakea opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta. Lastenkulttuurikeskus Mikkeliin yhteistyökumppanina Versolastenkulttuurikeskus: Mikkelissä on vilkasta lastenkulttuuritarjontaa, joka olisi hyvä koota yhteiseen keskukseen. Tämä toisi synergiahyötyjä kaikille lastenkulttuurin parissa toimiville. TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA Talouden tasapainotusohjelmassa on yleisille kulttuuripalveluille laitettu säästötavoitteeksi vuonna 2014 yhteensä Kulttuuripalvelujen järjestäminen yksittäisiä kulttuuritoimijoita avustamalla muodosti Mikkelissä v n % tilinpäätöksissä näkyvistä kulttuurin kustannuksista. (Cuporen tutkimus: Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa: Kulttuurin kustannukset 25 eri kaupungissa vuonna 2010). Uusi tutkimus kuntien kulttuuritoiminnasta on tulossa tänä vuonna ja sen tulokset ovat käytettävissä marras-joulukuussa Tutkimukseen osallistuu Mikkelin ohella 23 kuntaa. Riskianalyysi: Taksoja ja maksuja voidaan korottaa, mutta kävijämäärät saattavat vähentyä vastaavasti. Vuositasolla tulolisäys voisi olla n Kulttuurin saavutettavuus kärsisi taksojen korottamisesta. Lasten ja nuorten kulttuuritarjonta on perinteisesti ollut joko ilmaista tai maksut ovat olleet alhaisia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kulttuu-

7 rin harrastamiseen. Mikäli taksoja korotetaan, osa lapsista ja nuorista jää paitsi kulttuuritarjonnasta ja taidekasvatuksesta. Kulttuuripalvelut yritti irtisanoa kesäteatterin vuokran v. 2012, koska kulttuuripalvelut käyttää ko. tilaa vain yhden päivän ajan vuodessa. Tilakeskus ei kuitenkaan hyväksynyt irtisanomista, vaan ilmoitti, että vuokraosuutta tulee maksaa niin kauan kuin kesäteatteri on toiminnassa ja Mikkelin teatterin käytössä. Talouden tasapainotus kulttuuripalveluissa: 1. Vähennetään kulttuuriyhdistysten avustusmäärärahoista Jos vähennys tehdään kohdeavustuksista: o Vaikutus: keskimäärin 12 kulttuuritapahtumaa vähemmän vuodessa, kun avustussumma on keskimäärin 500 /kulttuuriyhdistys/tapahtuma o Kaupunkikeskusta näivettyy. o Asukkaiden elämänlaatu heikkenee osallistumismahdollisuuksien kaventuessa näkyy mahdollisesti myöhemmin sosiaali- ja terveyspuolen menojen kasvuna. Jos vähennys tehdään vuosiavustuksista: o Vaikutus: Kulttuuriyhdistysten perustoiminta vaarantuu, koska avustussummat ovat jo nykyisin varsin pieniä (keskimäärin 500 /kulttuuriyhdistys). 2. Vähennetään suurempia avustusta saavien tahojen avustussummasta (Mikkelin teatteri, Mikkelin musiikkiopisto ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli) o Vaikutus: ei merkittävä laitosten toiminnalle (kunkin avustussumma vähenee ) Näistä avustuksista päättää sivistystoimenjohtaja, mutta ne usein niputetaan samaan kulttuuripalveluiden muiden avustusten kanssa. Aiemmat vähennykset eivät ole kohdistuneet näihin avustuksiin. 3. Luovutaan Anttolan vanhasta viljamakasiinista ja Pursialan Wanhasta Muuntamosta o säästö: vuosivuokra v (Anttolan vanha viljamakasiini) ja (Pursialan Wanha Muuntamo) ja kesätyöntekijöiden palkat n Kulttuurihistorialliset arvokkaat rakennukset jäisivät tilahallinnon kustannuseriksi, joten säästöä ei kaupungin osalta syntyisi.

8 Liikunta- ja nuorisopalvelut 1. Mikkelin kaupungin liikuntapaikkaverkosto (sisä- ja ulkoliikuntapaikat) on mielestänne/edustamanne seuran tai yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: liian laaja ylläpidettäväksi sopivan kattava kohtuullisen kattava puutteellinen 2. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 8 - Eri harrastuslajeja on niin paljon, ettei ole tarkoituskaan kattaa kaikkea mahdollista toimintaa yhteyskunnan kautta ja varoilla/avulla. - Jalkapalloilijoiden käyttöön voisi olla toinen katettu tekonurmi (halli) käytettäväksi, nykyisillä harrastajamäärillä nykyiset hallitilat ovat liian vähäisiä. - Haukivuoren keskustaajamaan tulee saada noin 5 km perinteinen latu sekä talvisin yleisluisteluun sopiva pieni jäädytetty kenttä. - Harrastajamäärään suhteutettuna todella puutteellinen. - Puutteita välineissä ja omien välineiden ym. säilytystiloissa, tanssillisten tuntien peilittömyys ja tarpeeksi suurien salien rajallisuus. - Kaupungilla liian vähän henkilöjuntaa hoitamaan paikkoja - Voisi olla lisää sellaisia liikuntapaikkoja, joissa olisi erilaisia telinevoimisteluun tark. Välineitä sekä säilytystiloja. - Latuverkosto on Ristiinassa lyhyt eikä reittien välillä ole yhdyslatuja. 3. Mikkelin liikuntapaikkojen kunto ja taso on mielestänne/edustamanne seuran tai yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: erinomainen hyvä kohtuullinen puutteellinen

9 4. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 10 - Lennokki-ilmailun tarpeisiin käytettävissä on vain osalle lajeista sopiva toimintapaikka. - sisäliikuntatilat erittäin epäsiistejä - Valitettavasti Urpolan pukuhuonetilojen uusinta epäonnistui pahasti, tehtiin liian pienet tilat - kun jotain uutta tehdään, niin se kannattaisi tehdä kunnolla (jäähalliremonttiin kyllä löytyi rahaa). - Haukivuorella liikuntapaikat ovat yleisesti ottaen varsin hyvässä kunnossa. Kuntosali on myös hyvä, mutta sinne tulisi hankkia kunnollinen juoksumatto, koska syksyisin ja talvisin polkuja ei ole. - Liian usein valaistus heikkoa, välineet rikkinäiset jne. - Liikuntasalien/hallien varusteet ajoittain rikkinäisiä ja niiden korjaus kestää - Kuplahallin kunto on huono. Halli tarvitsee pikaista päivitystä ja kunnostusta. Hallin käyttöaste on suuri, ja harrastajat suurimmalta osin lapsia, jotka tarvitsevat ja ansaitsevat paremmat olosuhteet - Joskus salien siisteystaso on ollut puutteellinen. - Urheilupuiston suihkutilojen, erotuomarikopin, WC-tilojen, kahviotilojen yms kunnostus olisi erittäin lämpimästi tervetullut korjaus. - Latujen hoito parani kuntaliitoksen myötä(latukone) 5. Millaisia liikuntapaikkoja tai -mahdollisuuksia ei ainakaan tulisi vähentää, jos taloudellisen tilanteen vuoksi liikuntapaikkoja ja niiden ylläpitoa joudutaan karsimaan? Vastaajien määrä: 21 - Kuntourheilun tarpeiden on oltava tärkein vähäisiä voimavaroja jaettaessa. - Keskustassa on hyvä olla hyvät liikuntapaikat, mutta myös hieman syrjemmällä olevat kohteet olisi hyvä pitää helposti saavutettavissa. Motivaatio voi hävitä helposti liikunnasta kiinnostuneilla. - Lasten ja nuorten liikuntaa tähtääviä paikkoja - Nuorten käyttämiä vuoroja tai tiloja ei saisi missään nimessä vähentää, tämä tulee näkymään myöhemmin muissa kustannuksissa... - Haukivuorella kaikki olemassa olevat ovat ehdottoman tarpeellisia väestön liikuntaharrastuksen innoittamiseksi ja kansan terveyden ylläpitämiseksi. - Kaikillle avoimia paikkoja kuten Hänski ja tekonurmet. - Perussalien käytettävyyttä eikä lasten kannalta telinevoimisteluun tarkoitettuja tiloja. - Sisäliikuntatiloja Uimahalleja Vapaa-ajan pihaliikuntatiloja - Mitään lasten ja nuorten käyttämiä liikuntapaikkoja ei saa vähentää. Mikkeli on ilmoittanut olevansa liikuntakaupunki! - salien käyttö kuntosalit uimahallit hiihtoladut/ ulkoilureitit luistelupaikat - - SISÄLIIKUNTATILOJA EI, VARSINKAAN NIITÄ JOITA SEURAT PITÄVÄT YLLÄ OMATOIMISESTI. - KUNTOLIIKUNTAVERKOSTOA, LATUJA, KUNTOPOLKUJA - UIMAHALLEJA - Lähiliikuntapaikkoja - Pururataa, uimarantaa, nurmikenttää eikä kiekkokaukaloa

10 Lähiliikuntapaikkoja/pieniä kenttiä Keskustan saleja Kaupunkilaisia yleisesti hyödyttävät liikuntapaikat; pururadat, hiihtoladut yms. koska takaa kunnon hoitoa isolle ryhmälle mikkeliläisiä. Samoin kuin jalkapallokenttien ja jääliikuntapaikkojen hoito. liikuntasalit, ulkoilureitit ja kuntopolut, lähiliikuntapaikat ja puistot Ei voida karsia, koska jo nytkin on tiukkaa, että liikuntapaikat, ajat olisivat riittävät sisäliikuntatiloja, huonolla säällä ei voi ulkona harrastaa Ulkoliikuntapaikat esim. pururadat ja niiden laitteistot pidettävä kunnossa. Ne on kaikkien kuntalaisten vapaasti käytettävissä ja näin ollen niin hiihtämisen kuin juoksemisen aloittaminen helppoa Jäähalleja ja niiden aukioloaikoja. Kesätauot ovat aivan liian pitkät! 6. Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea seuranne/yhdistyksenne kilpa- ja harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 20 - Antamalla koneapua lennokkikentän kunnostukseen ja ylläpitoon. - Varusteiden ja harjoitustilojen hyvällä kunnolla. Monipuolisella varustuksella liikuntatiloissa. - Helpottamalla salivuoroihin, niiden hakemiseen ja ainaiseen koulujen salien "avainrumbaan" liittyvää byrokratiaa. Miksi koulujen salien avaimia ei voi esim. hakea keskitetysti yhteispalvelupisteestä ja miksi joka jumala kesä avaimet pitää palutaa ja taas kauden alkaessa taas uudestaan käydä panttiruljanssi läpi vaikka sama toiminta jatkuu vuodesta toiseen samalla paikalla? - Pienelle yhdistykselle pieni tuki olisi paikallaan. - Pitämällä ja kehittämällä olemassa olevia liikuntapaikkoja sekä tukemalla seuran toimintaa esim. antamalla Haukihallin käyttövuoroja muita käyttäjiä edullisemmin Haukivuoren Kisailijoiden liikunnallisiin tarpeisiin. Pyytämällä seuralta tarjouksia esim. latuverkon, kunto- ja patikkapolkujen kunnostamiseen. Näin seura saisi talkoilla tehdystä työstä varoja toimintansa pyörittämiseen. - Parantamalla olosuhteita ja kohtelemalla tasapuolisesti seuroja mm. taloudellisesti. - Välineiden hankinnassa ja käytettävyydessä yhteistyötä. Muiden liikuntatilojen mahdollista käyttöä (esim uimahalli/kuntosali) edullisempaa käyttöä seuran jäsenille. - *Taloudellinen tuki juniorityöhön *Koolle kutusuja urheiluseurojen yhteistyöhön *Alle kouluikäisten lasten harastustoiminnan kehittämisen tukitoimia tai toimintamalleja *Luomalla lisää asutusalueilla vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia (pihapelit, leikit jne.) - esim. stipendejä lahjakkaimmille urheilijoille. - erityisliikunnan ohjaus paikkojen kunnossapito - - VASTAAMALLA LIIKUNTATILANA TOIMIVAN KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNISESTÄ KUNNOSTUKSESTA JA HUOLLOSTA - VASTAAMALLA KIINTEISTÖÖN LIITTYVIEN ULKOTILOJEN SIISTEYDESTÄ JA YLLÄPIDOSTA - TUKEMALLA TALOUDELLISESTI LIIKUNTATILAN SIIVOUKSESTA - Ohjaaja-avustuksilla - Pitämällä kentän kunnossa ja rakentamalla pukukopit kunnollisiksi - Lisää salivuoroja - Kenttävuokrat pieniä, mutta onko silti perittävä seuroilta, jotka pääsääntöisesti toimivat talkoovoimin ja monet tekevät pyyteetöntä, arvokasta hyvää kaupunkilaisten eteen varsinkin lasten ja nuorten. Ohjaaja-avustusten pitäminen ainakin siinä missä nyt ovat. - Pitämällä liikuntasalien käytön maksuttomana ja tarjoamalla lähikenttiä ja lähiliikuntapaikkoja tasapuolisesti ympäri kaupunkia. Tukemalla ohjaajien ja valmentajien kouluttamista seuroihin. - En osaa vastata pitää yhdessä kokouksessa miettiä

11 - - - Tarjoamalla koulun tiloja kohtuu hintaan käyttöömme Aikuisten harrasteliikunta myös ohjaajakorvauksen piiriin. Se on tärkeää ennaltaehkäisevää liikuntaa. Ristiinan urheilukenttä alueen parantaminen, että siellä voisi järjestää myös kansallisia hiihtokilpailuja. Nyt lyhyt latu sekä tienylityksiä. Pitämällä liikuntapaikat siistinä ja kunnossa sekä maksut kohtuullisina! 7. Miten seuranne/yhdistyksenne voisi panostaa lisää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, esimerkiksi liikkumattomien liikuttamiseen? Vastaajien määrä: 19 - Tarjoamalla loputtoman risusavotan 7ha kentällämme. Lennokki-ilmailusta ei löydy apua ihmisten liikuttamiseen, valitettavasti. - Tuo on suuri haaste. Varsinkin vähän liikkuvien kynnystä pitäisi vähentää. Suurin ongelma on saada nämä ihmiset pois jo heidän omalta viihtyvyys alueelta. Jos kynnys lajin aloittamiseen olisi pienempi, esimerkiksi pienemmän maksun tai erikseen räätälöidyn peruskurssin osalta. Mutta sellaisen toteuttaminen on aina pienoinen riski. - Järjestämällä terveydyttä edistävää ryhmäliikuntaa ikääntyville ja vähän liikkuville. Tehdä yhteistyötä/antaa informaatiota hoitotaholle (esim. uniapneat, lihavuudesta kärsivät ja kakkostyypin diabetes) - Pienellä tuella/resurssien lisäyksellä voisi järjestää esim. työikäisten harrastustoimintaa. - Pyrimme monipuolistamaan yhdessä alueen muiden urheiluseurojen kanssa toimintaamme järjestämällä kesäisin viikoittain liikunnallisen iltatapahtuman, jossa harrastelajit vaihtelevat; yleisurheilu, suunnistus, palloilu, tennis jne. Houkuttelemme myös erityisesti alueen nuoria perheitä mukaan seuratoimintaan niin liikkumaan kuin järjestämään erilaisia tapahtumia eli määrätietoinen tiedottaminen ja aktivointi liikunnan saloihin on keskiössä. - Yritetty on mm. päiväkotien kanssa. Ei tunnu kiinnostavan... - Kohdistamalla palveluja kohteeseen. Järjestämällä teemaan sopivia liikuntamuotoja. Esim. Matalan kynnyksen jumpat teemoittain tai jumpat kuntoutujille. - Harrasteryhmien laajentamisella eri kaupunginosiin - järjestämällä lajiin maksuttomia tutustumispäiviä - erikoislajit mukautettuna asianomaisten kykyihin sormi- ja varvasjumppa tuolijumppa vesivoimistelu ohjattu kuntosali - - TOIMIMME ERITÄÄIN LAAJA-ALAISESTI NUORISON JA AIKUISVÄESTÖN VIRKISTYS JA KUNTOILULIIKUTTAJINA, VAPAAEHTOISESTI YLLÄPIDETTY OHJAAJATOIMINTA EI PYSTY LAAJEMNEMAAN ILMAN TALOUDELLISTA PANOSTUSTA. - TALOUDELLINEN TUKI SEURAN OHJAAJILLE MAHDOLLISTAA JONKINASTEISEN LIIKUNTATOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PÄIVÄAIKAAN, ILTA-AJAT OVAT KAIKKI TÄYNNÄ. - Lisäämällä kerhojen määrää - Yhteistyössä kaupungin kanssa voisi järjestää liikuntaa esim. Lähemmäs käyttäjää (palveluasumisen yhteyteen, kylätaloille ynm.) - Vanhempien aktivoiminen lisää seuramme toimintaan, mukaan liikkumaan lasten/nuorten kanssa. Tässä iso haaste! Vanhemmille järjestettävä ryhmä seuramme toiminimen alla, joka jo onkin, mutta osallistujamäärä melko pieni. Tämän ryhmän aktivoiminen. - Tarjoamalla aikuisille harraste- ja terveysliikuntatoimintaa, lapsille ja nuorille harraste- ja kilpailutoimintaa ja tekemällä yhteistyötä koulujen sekä nuorisotoimen kanssa lajitutustumisten ja kerhotoiminnan puitteissa. - Liikuntaa pitäisi kaikkien henkilöiden harrastaa ikään tai sukupuoleen riippumattta. lapsille ja nuorille eri toten pelit ovat hyvää liikkumista - keskitymme kilpa- juniorityöhön, luomme pohjaa tulevien aikuisten liikuntatottumuksille. Nuorena aloitettu harrastus voi jatkua koko elämän.

12 - - Sulkapallo erinomainen terveyslaji, luut ja lihakset pysyy kasassa paremmin lajissa jossa tulee liikuntaa kaikille raajoille, käännöksiä, ylös, alaslikkeittä, tärähdyksiä, jotka vahvistavat luita. Harrasteliikunta tapahtumiin osallistumisen helpottaminen. Järjestää ohjattuja liikuntakertoja. Miehet eivät välttämättä halua mennä naisjumppaan ja päinvastoin. Järjestämällä kilpatason yksin- ja muodostelmaluistelun lisäksi lasten luistelukouluja ja aikuisryhmän luisteluvuoroja. 8. Mikkelin kaupungin nuorisotaloverkosto on mielestänne/edustamanne yhdistyksen kannalta katsottuna Vastaajien määrä: liian laaja ylläpidettäväksi sopivan kattava kohtuullisen kattava puutteellinen 9. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 7 - Ei voi ottaa kantaa, koska asiasta ei tietoa, vastauksista puuttuu kohta "ei tietoa asiasta" - En tunne tämän puolen verkostoa. - Haukivuoren yhtenäiskoulun remontin valmistuttua vuoden lopulla me saamme tänne uudet nuorisotilat. Siitä iloitsemme. - Emme tarvitse käyttää. - Satunnaisia / silloin tällöin tapahtumia nuorille 12 v ja yli olisi hyvä järjetää ympäri kaupunkia esim. kouluilla. Eri teemat / keskustelut / aktiviteettit voisi olla yksi mahdollisuus. - - OURHEILUSEURAN KANNALTA KATSOEN NUORISTALOVERKOSTO EI VAIKUTA OMAAN TOIMINTAAMME MILLÄÄN TAVALLA - en tunne asiaa 10. Nuorisopalveluiden myöntämät avustukset nuorisojärjestöille Vastaajien määrä: 14 ovat riittävät ja tukevat toimintaa ovat riittämättömät

13 11. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 8 - Emme ole nuorisojärjestö, emmekä ole hakeneet näitä varoja, joten tietoni ovat puutteelliset. - Nuoriin tulee panostaa, heidän ongelmansa kertautuvat jatkossa monikertaisiski jos niihin ei tartuta ennaltaehkäisevästi - Tarvitaan enemmänkin tekijöitä, myös vapaaehtoisia, kuin lisää rahaa. Talkoo- ja yhteishenkeä siis. - Avustussumma riittää, kun saamme tilat kaupungilta ilmaiseksi. Mikäli Kaupunki ei tarjoaisi tiloja, avustussumma olisi täysin rittämätön. - EMME EDUSTA NUORISJÄRJESTÖÄ, VAAN URHEILUJÄRJESTÖJÄ - Jos kyse on - Ainakin uuden toiminna aloituksessa tarvittaisiin rahaa enemän - en tiedä 12. Nuorisopalveluiden myöntämät avustukset nuorisojärjestöille Vastaajien määrä: 14 on kohdennettu oikein on kohdennettu puutteellisesti 13. Täydentäkää halutessanne mielipidettänne sanallisesti Vastaajien määrä: 6 - Tietämykseni on puutteellinen tämän osalta. - Ei tietoa asiasta, puuttu kohta "en tiedä" - EI KOMMENTTIA - Ikähaitari vanhemmissa ikäryhmissä tuo haasteen, kun osa tulee yli-ikäisiksi avustuksen suhteen. - Vaikea sanoa, kun rahaa on liian vähän - en tiedä

14 14. Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea yhdistyksenne harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 22 - Avustamalla harrastustilojen ylläpidossa. - Tarjoamalla hyvät harrastustilat ja niihin kuuluvat asianmukaiset varusteet. Meidän Seuran resurssit ovat pienet ja tarpeet myös. Mutta niiden kasvaessa tilanne voi olla toinen. - Esitetty ehdotus jo aiemmassa kohdassa - Pienillekin yhdistyksille pitäisi olla mahdollista saada tukea kaupungilta. - Ylläpitämällä ja kehittämällä jo olemassa olevia suorituspaikkoja. Huolehtimalla siitä, että tilahallinta ei tee hinnoittelullaan seuratoimintaa mahdottomaksi eli salivuokrat on pidettävä lähinnä muodollisina talkoohengellä toimivien seurojen osalta. - Parantamalla olosuhteita. - Käy selville aiemmasta. - Koulujen liikuntasalien käyttöaja lisäämisellä klo jälkeen - Esim. kohtuulliset kalusto/kone/hallivuokrat - saatavilla ohjausta esim liikuntaan - Tilojen tarjoaminen on tällä hetkellä meille tärkein tukimuoto. - Tällä hetkellä kaikki hyvällä ja tyydyttävällä tasolla. Keskusteluja nuorisotoimen päättäjien ja toimintaa järjestävien kanssa voisi lisätä. - LUOVUTTAMALLA ILMAISEKSI KÄYTTÖÖN KOULUJEN TAI URHEILHALLIEN TILOJA KUN JÄRJESTÄMME KILPAILUJA. VASTAAMME OMALLA TALKOOPORUKALLA KAIKSESTA TOIMINNASTA KILPAILUJEN AIKANA JA TILAVUOKRA OLI OIKEANSUUNTAINEN TUKIMUOTO KAUPUNGIN TAHOLTA - Enemmän jalkautumalla - Myöntämälä lisää avustusvaroja - liikuntapaikkarakentamisella - 1. Markkinointiyhteistyö ja sponsorien hankinta. 2 erilaisilla avustuksilla (myös aikuisten liikuntaan) 3. Seura voisi tarjota kuntouttavaa liikuntaa kohdennetulle ryhmälle, yhteistyö terveydenhuollon kanssa. 4. Seura voisi tarjota liikuntakerhotoimintaa koululaisille. - Kenttävuokrien poistaminen toisi pienen avun ja ohjaaja-avustusten tarkentuminen siten, että seuramme harrastajien ikä ei veisi avustusta pois. - Kulttuuritapahtumiin ilmaislippuja, ainakin jakamalla monilla perheillä on rahasta tiukkaa, ettei edes pieneenn maksuun ole rahaa - hyvät vuorot sulkapallolle. Seuramme on kai ainoa lajiin panostaja Mikkelissä. Jokaiselle lajille mahdollisuus toimia ja menestyä. Ei ole järkeä että jollain lajilla on kymmenniä vuoroja Mikkelissä, olkoonkin että heillä on paljon harrastajia. Meillä on ollut monta vuotta 3-4t/vk. Tarvitsemme vähintään 6t, mielellään 8-10t. - Aikuisryhmän ohjaajille kulukorvaus tai vastaava ohjaajakorvaus. Huolehtia, että vähäisetkin suorityspaikat ovat kunnossa. Talvisin vähintään yksi hiihtolatu on hiihdettävässä kunnossa. Ja siitä tiedottaminen. - Pitämällä harjoitteluympäristö - erityisesti nykykuntoiset jäähallit - hyvässä kunnossa eikä anna niiden taas rapistua. Siivous halleissa on nykyisellään riittämättömällä tasolla, joten hyvät tilat rapistuvat nopeasti.

15 15. Miten yhdistyksenne voisi panostaa lisää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen? Vastaajien määrä: 21 - Vaikea kysymys, johon ei ole suoraa vastausta. Lennokki-ilmailu on pääosin ulkoharrastus, joka tarjoaa terveellistä ulkonaoloa, mutta ei kovin paljon liikuntaa. - Tarjoamalla monipuolista toimintaa useammalle ikäryhmälle. Nyt toiminta painottuu enimmäkseen lapsiin ja nuoriin, Kung fu on myös hyvin vaativa laji. Mutta siihen liittyy monia asioita, mikä tukee lajia ja ne eivät ole niin haastavia fyysisesti. Ehkä niiden harjoitteiden kautta voisi saada laajemmin kuntalaisia mukaan toimintaan, koska se on enemmän kehoa vahvistavaa, kuin puolustus taitoja vaativaa harjoittelua. - Tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaa myös muualla kuin keskustan alueella - Aktivoimalla entistäkin enemmän kaikenikäistä väestöä liikkumaan ja osallistumaan yhteisiin tapahtumiin niin liikkujana kuin järjestäjänäkin. Tähän HaKi on panostamassa omassa toiminnassaa osaksi myös enistä enemmän yhdessä muiden alueen seurojen kanssa. - Tarjoamalla mm. ohjattua toimintaa. - Voidaan järjestää edellä mainittujen lisäksi myös tilattua liikuntaa. - Tarjoamalla yrityksille tapahtumia / näytöstilaisuuksia yhteistyökumppanuuden kautta. - kts vastaus 7 - panostaa säännöllisesti asianomaisten omista tarpeista valittaessa kokoontumisten aiheita - Näillä henkilöresursseilla on vaikeaa, mutta ainahan toimintaa voi kehittää laadukkaammaksi. - Järjestämällä nuorille tapaamisia eri puolilla kaupunkia esim. kouluilla tai kylätaloilla (tai mitä ne nyt on) Lisätä nuorille suunnattua koulutusta kouluyhteistyöllä ja työllistämällä nuoria ja mahdollistamalla apua ikäihmisille ja muille tarvitsijoille - TARJOAMALLA USEAMMILLE HENKILÖILLE KUNTOILURYHMÄ PALVELUJA - Lisäämällä kerhotoimintaa - os meillä olisi enemmän varoja, kustantaisimme asukkaittemme kuljetusmenoja uimahalli-, kylpylä-, teatteriym. kulttuurimatkoihin. - Järjestämällä laajemmin harrastetoimintaa - Sitoutumalla kohdassa 14 järjestettävään toimintaan. - Teemme mielestämme suuresti työtä mikkeliläisten lasten ja nuorten eteen ja yritämme aktivoida samalla vanhempia mukaan toimintaan. Saamalla lisää toimijoita, taustoja voisimme vielä taata laadukkaampaa harrastamista heille. - Kun lasten ja nuorten kanssa tapahtumissa liikutaan, usein on myös vanhemmat mukana, joten koko perheen tapahtumat olisivat vaikuttavimmat. myös luonnossa liikkumisessa. - sulkapallo erinomainen terveyslaji, jota voi pelata omaan tahtiin, myös kunto- ja terveysmielessä. Tervetuloa seuraamme kaikenikäiset. - Järjestämällä liikuntatapahtumia kaikille ikäryhmille monipuolisesti - Pitämällä yllä vireää taitoluistelutoimintaa Mikkelissä.

16 Kulttuuripalvelut Mikkelin kaupungin orkesteri 1. Millaisia yhteistyömahdollisuuksia yhdistyksenne näkee kaupunginorkesterin kanssa? Vastaajien määrä: 26 - Kuorollamme on jo ollut yhteinen Tangokonsertti kaupunginorkesterin kanssa muutama vuosi sitten. Eli yhteiskonsertteja kuorojen kanssa - Mikkelin Viihdelaulajien toimintaa kuuluu mukaan myös erilaiset koulutustapahtumat, musiikin ja esiintymisen alueella. Jos jotain tällaista järjestetään ja mukaan mahtuu, voisimme kenties osallistua. Yhteiset konsertit voisivat olla huikea juttu. Kaupungin orkesteri jalkautui käsittääkseni esiintymään palvelutaloihin ja me olemme tehneet samaa. - Konserttisarja ympäri maakuntaa paikallisten kotiseutuyhdistysten vieraana, mukana jokin paikallinen "laulu" - Mikkeli-seuran kanssa kaupunginorkesteri voisi esitellä alueen omia musiikkivaikuttajia ja heidän musiikkiaan. Kaupunginorkesteri on yksi Suomen vanhimpia yhä toimivia orkestereja,myös sen oma historia ja merkitys kaupungille olisi vähintään yleisöluennon arvoinen. - Kvartettimme VOX HUMANA voisi olla yhteistyökumppanina konserteissa tai pienempimuotoisissa esityksissä. - Kannustaa, kertoa ja toimia kaverina konsertissa kävijälle. - Olemme muutaman kerran esintyneet yhdessä kaupunginorkesterin kanssa. - Yhteistyötä olemme tehneet jo monesti, oratoriokuoro/kamarikuoro ja orkesteri on esittänyt lukuisia oratorioita ja kantaatteja ja messuja yhdessä. Tämä yhteistyö on tuottanut elämyksellisiä hetkiä kuulijoille ja tämän kaltaisen toiminnan toivoisimme jatkuvan. - Eipä ole tullut edes ajateltua asiaa. Kameraseura voisi tehdä Ristiina-aiheisen valokuvateoksen ja kaupunginorkesteri voisi tehdä siihen taustamusiikin. Sitten vain esitys pyörimään kaupungin nettisivuille. - konserttimahdollisuudet maaseudun puolella - Ei ole tiedossa. - Tiedän, että intendentti on harrastanut Jyväskylässä myös kuoron johtamista (mieskuoron). Mikäli Juha Kotilaisen ohjelmaan ja orkesterille joskus sopisi - niin olisihan hienoa tehdä joku produktio naiskuoronkin kanssa Yhteistyo Tanssikoulu La Carmencitan kanssa olisi mahdollista sillä taidetanssi ja taidemusiikki voitais tarjota esimerkiksi esitysten muodossa. - Konsertteihin voisi tarjota lipputarjouksia. - Ei tule mieleen - Eipä juuri minkäänlaisia - Kertominen konserteista ja orkesterin esittely - Ei ole tehnyt - Ei varmaankaan kovin paljon yhteistyötä, jos ei sitten isompien kuorojen kanssa yhteiskonsertteja tai vastaavaa. - Hankala kuvitella yhteistyötä. - Enempi olemme kuulijapuolella nauttimassa - Yhdistyksemme tukema Vilhonkadun kamariorkesteri on tehdyt yhteiskonsertteja kaupunginorkesterin kanssa. Viimeksi viime marraskuussa. Parhaillaan suunnitellaan ensi syksyn yhteistyötä. Lisäksi kaupunginorkesterin muusikoita on ollut avustamassa esiintymisiämme. Eli yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja se on ennemminkin lisääntymässä. Koemme sen erittäin tärkeäksi soittajillemme. - Toimintamme on niin pienimuotoista ettei meillä ole yksin mahdollisuutta erilliseen yhteistyöhön. Mikäli mahdollisuuksia aukenee esim. verkottumisen kautta, olemme mukana resurssiemme puitteissa. - Suunnitteilla on yhteinen esitys syksyllä KINO vuotisjulhavuonna. Eli orkesteri säestäisi "livenä" jonkun klassikkomykkäfilmin. (Nuottien hinta on kuulemma ainoa este näin suunnitteluvaiheessa. - Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin laadukasta musiikkia, 2. Miten kaupunginorkesteri voisi lisätä tietoa tarjonnastaan ja parantaa tarjontansa saavutettavuutta yhdistyksenne näkökulmasta? Vastaajien määrä: 26 - Esim. pitämällä kerran vuodessa yhteisen palaveri/tiedotustilaisuuden - Juttuja paikallisissa lehdissä ja näkyvyyttä somessa. - ks ed - Kaupunginorkesterin markkinointi on melko kohdallaan. Se myös jalkautuu kiitettävästi ympäri kaupunkia. Erittäin hyvä oli esimerkiksi Mikkelin 176-vuotispäivän konsertti Taidemuseolla. Tällaista lisää - Ehkä yhteistyökumppaneiden sähköposteihin voisi lähettää informaatiota enemmän kuin nykyisin. - Flyierit jakoon ry:n jäsenten välityksellä. - Orkesterin tiedottaminen on riittävää. - Ymmärsinköhän kysymystä oikein? Yhteistyötä voisi lisätä, esim. yhteisiä teoksia vaikka pienemmällä

17 orkesterikokoonpanolla. - Ei tule mieleen. - jalkautumalla maaseudun puolelle - nykyinen on riittävä - Onko kaupunginorkesterilla kotisivut? Linkityksiä voisi sivuilla parantaa, minä teen LAULUSISKOJEN kotisivuja, eivätkä taidot vielä ole kovin korkealla, mutta ehkä aina eteenpäin ollaan menossa En osa sanoa - Suoramarkkinoinnilla esim sähköpostitse. - Harjoitussalin ilmoitustaululla voisi olla tietoa. - Järjestöille voisi pitää yleisen tiedotustilaisuuden toimikauden alussa - Paikalliset musiikkimatkat - Mikaelin lehtinen ja lehti-ilmoittelu on riittävää, mielestäni. - Emme aio mainostaa kaupunginorkesterin toimintaa, poikkeaa omasta toiminnastamme liikaa. - Hyvin on jo nyt infoa saatavana - Olemme yhdessä pohtineet sitä, miten kaupunginorkesterin toimintaa saataisiin enemmän tutuksi myös soittajiemme vanhemmille ja perheille. Tässä lienee vielä tekemistä. - Esimerkiksi Suomenniemellä toteutettu vierailu oli erinomainen! Olisiko kaupunginorkesterin mahdollista julkaista ja jakaa vastaavanlaista ohjelmistoa kuin teatterilla? - Tarjonnan saatavuus paranisi, jos konserttipäiviä olisivat su- ja pe-illat eikä ke, to ja la. Tällä hetkellä suurin osa konserteista on samaan aikaan yhdistyksemme välttämättömän toiminnan kanssa. -? - Informaatiota: esittelyjä eri vaihtoehdoista.

18 Asiakasraati klo 13 ja 17 Kysely kirjaston tärkeimmistä palveluista Palautettuja lomakkeita 23 Apu kirjaston käytössä ja tiedon etsimisessä 19 Henkilökohtaisen tiedonhaun ja etsinnän opastus 15 Henkilökohtainen tietokoneen ja internetin käytön opastus 4 Opastukset verkkoaineistojen käyttöön 4 Kirjojen ja muiden aineistojen esittelyt verkossa 9 Vuorovaikutteiset verkkopalvelut (esim. Facebook, Twitter, Kysy kirjastonhoitajalta) 4 Kotiin-palvelu niille, jotka eivät pääse itse kirjastoon 14 Lainatun materiaalin kotiinkuljetus (maksullinen) 3 Laajemmat aukioloajat itsepalveluna 6 Mahdollisuus lainata e-kirjoja (sähköisiä kirjoja) omalle laitteelle 2 Mahdollisuus lainata e-kirjojen lukulaitteita 2 Musiikin lainaus mp3-muodossa suoraan omalle laitteelle 2 Konsolipelien pelaamismahdollisuus 0 Omien tallenteiden digitointipisteet (valokuvat, LP-levyt, VHS-kasetit) 8 Luku- ja työskentelytilat 13 Ryhmätyötilat 5 Aikuisten tapahtumat (esim. lukupiiri, kirjailijatapaamiset, luennot, kirjaesittelyt) 21 Lasten tapahtumat (esim. satutunnit, kerhot, kirjavinkkaukset) 15 Nuorten tapahtumat (esim. peli-illat, kirjailijatapaamiset) 12 Muuta: Kiitos kaikista palveluista :) Laajemmat aukioloajat itsepalveluna-kohdassa lisäyksenä: Olisi mielenkiintoista kokeilla :) Huom! Ei automatisointia henkilöstön kustannuksella! Mahdollisuus lainata e-kirjoja omalle laitteelle- ja Mahdollisuus lainata e-kirjojen lukulaitteita-kohdassa En osaa sanoa, mutta mahd. mielenkiintoisia Kirjojen ja muiden aineistojen esittelyt verkossa-kohdassa lisäyksenä: Muut kuin bestsellerit Aikuisten tapahtumista korostettu kirjailijatapaamiset x2, luennot Digitointipisteestä korostettu VHS-kasetit

19

20 Palveluverkkokyselyn tuloksia Yleiset kulttuuripalvelut Vastauksia: 31 Kysely avattu lähettämättä vastausta: 62 Onko yhdistyksenne harrastetilat toimivat ja riittävät? Vastaajien määrä: 30 Kulttuuripalveluiden myöntämät avustuksen kulttuurijärjestöille Vastaajien määrä: 25 Miten Mikkelin kaupunki voisi parhaiten tukea yhdistyksenne harrastustoimintaa? Vastaajien määrä: 29 Vastauksista nousi esiin kaupungin tilatarjontaan liittyviä toiveita. Kaupungin toivottiin tukevan yhdistysten harrastustoimintaa tarjoamalla toimintaan sopivia ja kohtuuhintaisia tiloja. Toivottiin myös paikkaa, jossa esimerkiksi yhdistysten konserttien järjestäminen olisi mahdollista, nykyisten tarjolla olevien tilojen tilavuokrien koettiin olevan yhdistykselle kohtuuttomia. Osa kuitenkin koki nykyisen tilatarjonnan olevan harrastustoimintaan riittävä ja koulutilojen käytön maksuttomuudesta oltiin kiitollisia. Kaupungilta toivottaisiin tukea myös tilojen kunnostamiseen. Tilavuokrien lisäksi avustusta kaivataan erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Vuosi- ja kohdeavustukset koettiin tärkeiksi ja harrastustoiminnan järjestämisen kannalta merkittäviksi, etenkin

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista Tampereen kaupunki - Osallistu - Valma - Taustatietoa Keskustelu Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää Yhteenveto kommenteista Kaavoitusohjelmaan voi ottaa kantaa Valmassa Lue lisää Yhteenveto

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE VAIKUTTAJARAATI 10.4.2013 - KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Heitosta Haukipudas tunnetaan!

Heitosta Haukipudas tunnetaan! Heitosta Haukipudas tunnetaan! Ehkä Suomen paras seuraleh Lokakuu 2012 Yleisurheilukoulun menoa ja meininkiä Länsituulen koulun salilla keskiviikkoiltana. YLEISURHEILU SIVU 19 Heitolle työllistämispalkinto

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä Terveysliikuntakysely 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä 2. Vastaajien iät jakautuivat seuraavanlaisesti (225 vastaajaa) 18 29 vuotiaita

Lisätiedot

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2005 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus Tori viihtyisämmäksi 2 Lukijakysely netissä 3 Uusi tori kaupungin viihtyisäksi olohuoneeksi 4 Ajoharjoittelua jäällä 5 Työ

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita.

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita. 1 2008 Henkilöstöasioita Ylös, ulos ja lenkille Porin kaupungin Terve!- hyvinvointikampanja haastaa kaikki työntekijät liikkumaan ja huolehtimaan itsestään. Hyvä fyysinen kunto ja työkaverit auttavat jaksamaan

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot