Sisältö. Yhdistystiedote 1/ Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Liitton puheenjohtajisto valittiin Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/ Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus Ajankohtaista Puolustusvoimista Ajankohtaista Reserviläisliitosta Jäsenrekisteriasiat Reserviläisliiton tulevia tapahtumia Huomionosoitusasiat Reserviläisurheilu Liitteet

2 Ajankohtaista Puolustusvoimista Pääkirjoitus saa näkemyksiäsi ja toimintaasi näkyviin mediassa, et ole pääosalle suomalaisista edes olemassa. On selvää, ettei edunvalvontamme toimi jos siitä ei kukaan tiedä. Reserviläisliiton edunvalvonnan tavoitteeksi on tänä vuonna asetettu mm. yleisen asevelvollisuuden turvaaminen. Tämä johtuu vain osittain Ohi On -kansalaisaloitteesta. Taustalla on myös yleisen asevelvollisuuden kannatuksen lasku erityisesti nuorten keskuudessa. Viime syksynä käyntiin polkaistu Ohi On -kansalaisaloite ei ole saanut suuria kansanjoukkoja liikkeelle. Vasta vajaat suomalaista on allekirjoittanut asevelvollisuuden lakkauttamiseen tähtäävän aloitteen. Eduskuntakäsittelyyn kansalaisaloite etenee jos sen allekirjoittaa vähintään suomalaista. Tätä tuskin tapahtuu. Kampanjaa ei silti voi pitää epäonnistuneena. Tavoiteltiinhan siinä myös asevelvollisuuden nostamista kansalaiskeskusteluun. Tässä kampanja onnistui hyvin. Erilaisilla foorumeilla on keskusteltu paljon yleisen asevelvollisuuden tarpeellisuudesta, ajanmukaisuudesta ja tulevaisuudesta. Meidän reserviläisvaikuttajien olisi hyvä tässä kohtaa katsoa peiliin. Koska viimeksi olemme itse saaneet jonkin mielestämme tärkeän asian nostettua vastaavalla tavalla kansalaiskeskusteluun? Oman muistini mukaan emme oikeastaan koskaan. Edunvalvontaamme olisikin hyvä päivittää. Perinteisten tiedotteiden, kannanottojen ja päättäjätapaamisten tueksi tarvitaan mm. vaikuttamista sosiaalisessa mediassa sekä muussa kansalaiskeskustelussa. Ja ennen kaikkea meidän pitäisi saada näkemyksemme ja tavoitteemme näkymään mediassa. Elämme huomiotaloudessa kuten eräs kouluttaja tämän aikanaan liittohallituksellemme tiivisti. Jos et Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan viime syyskuussa tekemässä mielipidemittauksissa ilmeni, että vain 44 prosenttia vuotiaista nuorista kannattaa nykymuotoista asevelvollisuutta. Miesten osalta kannatus oli niinkin alhainen kuin 36 prosenttia. Tämän päivän nuoret ovat huomispäivän päättäjiä. Reserviläisliitto kampanjoikin alkuvuonna yleisen asevelvollisuuden puolesta. Velvollisuus suoritettu -kampanjassa armeijan käyneitä suomalaisia kannustetaan ilmaisemaan tukensa asevelvollisuudelle käyttämällä Velvollisuus suoritettu -pinssiä. Varusmieskokardia mukaileva pinssi kertoo myös varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta. Tavoitteenamme on myydä enemmän Velvollisuus suoritettu -pinssejä kuin Ohi on -kansalaisaloitteella on allekirjoittajia. Mitä enemmän pinsseja näkyy ihmisten rintapielissä, sitä paremmin kampanjamme onnistuu. Nyt voimme yhdessä näyttää, että yleinen asevelvollisuus on edelleen voimissaan ja, että me tuemme sitä. Minä olen oman Velvollisuus suoritettu -pinssini jo ostanut. Miten on sinun laitasi? Olli Nyberg toiminnanjohtaja 2 Yhdistystiedote 1/2014 2

3 Ajankohtaista Puolustusvoimista Taistelupanssarivaunu Leopard 2 A4. Kuva Puolustusvoimat Panssariprikaati. Puolustusmenoihin tarvitaan tasokorotus Istuva hallitus leikkasi ensitöikseen Puolustusvoimien rahoituksesta 200 miljoonaa euroa. Supistus on suhteessa suurempi kuin millään muulla hallinnonalalla ja asettaa nykyisen puolustusjärjestelmämme tulevaisuuden vaakalaudalle. Nykyinen rahoitustaso ei mahdollista tarvittavaa kaluston uusimista. Lähinnä uhattuna ovat Puolustusvoimien alueelliset joukot, jotka muodostavat nykyisestä sodan ajan vahvuudestamme noin kaksi kolmasosaa. Merkittävä osa näiden joukkojen kalustosta vanhenee lähivuosina eikä sen uusiminen ole mahdollista nykyisen puolustusbudjetin puitteissa. Asia koskettaa mitä suurimassa määrin myös reserviläisiä, sillä Puolustusvoimien sodan ajan vahvuudesta yli 95 prosenttia on vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä. Puheenjohtaja Mikko Savola muistutti 6.2. annetussa tiedotteessa, että mikäli tätä kalustoa ei saada uusittua, joudutaan Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuutta karsimaan tasolle, joka ei enää mahdollista koko maan alueen puolustamista. Savola puhui vahvalla mandaatilla, sillä nykyisen puolustusjärjestelmän ylläpitäminen asetettiin Oulun syyskokouksessa kuluvan vuoden edunvalvontamme keskeiseksi tavoitteeksi. Puolustusvoimien komentajan tuoreen lausunnon mukaan korotustarve on vuonna 2016 noin 50 miljoonaa ja vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 miljoonaa euroa indeksikorotusten lisäksi. Kyse on minimikorotustarpeesta, joka on kirjattu myös eduskunnan viimeisimpään puolustus- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon mutta päätös siitä on määritelty tehtäväksi vasta seuraavalla vaalikaudella. Reserviläisliitto ei tätä hyväksy vaan vaati puolueita ottamaan selkeän kannan puolustusmäärärahakysymykseen ja Suomen puolustuksen tulevaisuuteen jo ennen keväällä 2015 järjestettäviä eduskuntavaaleja. Liitto haluaa, että puolustuksesta tulee yksi seuraavien vaalien keskeisistä teemoista. Puolustusbudjetin taso on ollut komentajan ulostulon jälkeen esillä päivänpoliittisissa keskusteluissa. Sitä on pohtinut myös kansanedustajista koostuva selvitysryhmä. Yksimielistä näkemystä eduskuntapuolueilla ei asiasta kuitenkaan ole. Rahoituskysymystä onkin hyvä pitää esillä keskusteluissa kansanedustajien ja muiden päättäjien kanssa. Tätä keskustelua on hyvä käydä niin valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisellakin tasolla. Oulun liittokokouksessa annetun, yhteisen puolustuspoliittisen julkilausuman mukaan Puolustusvoimien tehtävänä tulee myös jatkossa olla koko Suomen puolueen puolustaminen itsenäisesti ja uskottavasti. Tämän edellytyksenä ovat riittävän suuret, hyvin varustetut ja koulutetut sodan ajan joukot sekä suomalaisten korkea maanpuolustustahto. Lisäksi tarvitaan reserviläisten omaehtoista toimintaa ja koulutusta. Näiden turvaaminen edellyttää Puolustusmäärärahojen lievää korotusta. Muistutetaan tästä yhdessä päättäjiämme. 3 Yhdistystiedote 1/2014 3

4 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Reserviläisliiton hallitus järjestäytyi Vantaalla. Hallitus järjestäytyi Reserviläisliiton hallitus ei perinteiseen tapaan kokoontunut marraskuussa pidetyn syyskokouksen päätteeksi vaan järjestäytymiskokous pidettiin vasta Vantaalla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi toiminnanjohtaja Osmo Suominen Piikkiöstä (1.), uutena myyntipäällikkö Terhi Hakola (2.) Tampereelta ja kontrolleri Rauno Hauta-aho Kokkolasta (3.). Ensimmäisestä ja kolmannesta varapuheenjohtajasta äänestettiin. Reserviläisliiton hallitus muodosti myös valiokunnan, joka vastaa liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä pitkälti juoksevien asioiden hoidosta. Valiokuntaan valittiin Juha Arvonen Akaasta, Jaakko Liinamaa Jurvasta, Ismo Nöjd Järvenpäästä ja Juha Parkkonen Espoosta sekä varalle Jari Hynninen Karttulasta, Raimo Mikkonen Mikkelistä ja Jouko Hyppönen Konnevedeltä. Reserviläisliiton valiokunnan työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja siihen kuuluvat myös liiton varapuheenjohtajat. Liiton valiokunta kokoontuu ensimmäisen kerran Helsingissä. Kokouksessa valiokunta mm. muodostaa useita työryhmiä, joille annetaan erinäisiä suunnittelutehtäviä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat seuraavat työryhmät: - Strategiatyöryhmä - Kansainvälinen työryhmä - Reserviläisliitto 60 vuotta -työryhmä - Veteraaniyhteistyöryhmä - Naisten työryhmä - Sääntötyöryhmä - Taloussuunnittelutyöryhmä - Viestintä- ja tiedotustyöryhmä - Urheilu- ja ammuntatyöryhmä Liiton työryhmät kootaan liittohallituksen jäsenistä sekä asiantuntijoista. Ne työskentelevät itsenäisesti nimetyn puheenjohtajansa johdolla. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneet jäsenet voivat olla asiasta sähköpostitse yhteydessä liiton osoitteella reservilaisliitto.fi Jäsenmäärä kasvoi prosentin Reserviläisliiton jäsenmäärä kääntyi yhden välivuoden jälkeen taas kasvuun. Liiton kokonaisjäsenmäärä nousi 0,9 prosentilla. Jäsenistä 60 prosenttia oli vuoden lopulla aliupseereita, 27 prosenttia miehistöä, neljä prosenttia upseereita ja vajaat 10 prosenttia armeijaa käymättömiä henkilöitä. Vuoden 2013 lopulla Reserviläisliiton jäsenyhdistyksiin kuului jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten osalta kasvua oli 0,6 prosenttia. Vahvinta kasvu oli Pohjois- Pohjanmaalla, jossa maksaneiden määrä kasvoi peräti 5,5 prosenttia. Myös Pohjois-Savossa mentiin vahvasti ylöspäin maksaneiden määrän noustessa 4,5 prosenttia. Liiton jäsenyhdistyksiin liittyi viime vuoden aikana uutta henkilöä. Suhteessa eniten liittyneitä oli Pohjois-Pohjanmaalla, jossa liittyneiden osuus jäsenistöstä oli vuoden lopulla 11,3 prosenttia. Määrällisesti eniten uusia jäseniä oli Helsingin piirissä, jonka 4 Yhdistystiedote 1/2014 4

5 Ajankohtaista Reserviläisliitosta yhdistyksiin liittyi viime vuoden aikana 318 henkilöä. Liittyneiden määrän kokonaiskasvu oli runsaat 16 prosenttia. Taustalla olivat liiton johdolla toteutetut toimenpiteet jäsenhankinnan tehostamiseksi. Näitä olivat mm. piireille asetetut jäsenhankintatavoitteet ja niihin liittyneet rahapalkkiot, jäsenkehitykseen keskittyneet piiriseminaarit, henkilökohtaisen jäsenhankintakilpailun palkkioiden tasokorotus sekä jäsenkehityksen tarkempi seuranta ja siihen liittynyt, säännöllinen viestintä piirien ja yhdistysten suuntaan. Reserviläisliiton jäsenet kuuluvat liiton paikallisiin jäsenyhdistyksiin, joita oli toimintavuoden lopulla 350. Liite 1, Reserviläisliiton jäsenmäärä per Liite 2, Uudet jäsenet piireittäin Parkkila voitti jäsenhankintakilpailun Vuoden 2013 jäsenhankintakilpailun voitti 80 uudella jäsenellään Pasi Parkkila Vihannista. Kilpailussa kakkossijalle sijoittui Ylitornion Reserviläisten Simo Rousu 36 uudella jäsenellä. Kolmanneksi ylsivät Heikki Uitto Asikkalasta ja Rauno Mäkinen Oulusta tasatuloksella 27 hankittua jäsentä. Kilpailuun osallistui yhteensä 230 jäsentä, jotka hankkivat yhteensä 788 uutta toimijaa Reserviläisliittoon. Vähintään kymmenen uutta, maksanutta jäsentä hankkivat lisäksi: - 24 jäsentä, Raimo Siren, Hattula - 22 jäsentä, Tuomo Herrala, Parkano - 19 jäsentä, Pasi Ruokanen, Rovaniemi - 19 jäsentä, Matti Salonen, Tampere - 11 jäsentä, Jarmo Koste, Kouvola - 11 jäsentä, Jaska Petsola, Lauritsala - 11 jäsentä, Tuomo Lyytikäinen, Lapinlahti - 10 jäsentä, Reima Lundberg, Hämeenlinna Kilpailun palkinnot on osin jo postitettu. Lippalakin voittaneet saavat palkintonsa vasta hieman myöhemmin. Jäsenhankintakilpailu järjestetään liitossa vuosittain. Tällä kertaa tuloksissa huomioitiin ne jäsenet, jotka liittyivät jonkin liiton jäsenyhdistyksen jäseneksi välisenä aikana ja maksoivat ensimmäisen jäsenmaksunsa viime vuonna. Jokainen, yhdenkin uuden jäsenen hankkinut palkittiin. Jäsenhankintakilpailun voittaja Pasi Parkkila hankki 80 uutta jäsentä. Riukka saavutti vuoden 2010 kilpailussa huikean, 86 jäsenen tuloksen. Pasi Parkkila otti nyt haltuunsa ennätystilaston kakkossijan. Kautta aikojen kolmanneksi paras tulos on Padasjoen Mikko Iittalan 77 uutta jäsentä, jotka hän hankki vuoden 2008 kilpailussa. Jäsenhankintakilpailu 2014 käynnissä Kuluvan vuoden jäsenhankintakilpailu on parhaillaan käynnissä. Siinä huomioidaan jokainen välisenä aikana jäseneksi liittynyt, joka maksaa jäsenmaksunsa kuluvan vuoden aikana. Myöhemmin liittyneet huomioidaan vuoden 2015 kilpailussa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Tiedon jäsenhankkijasta voi merkitä rekisteriin myös itse. Mukaan tuloksiin ei lasketa henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa liiton jäsenyhdistyksessä. Kilpailun tulokset julkaistaan tammikuussa Väliaikatuloksia on luvassa jo aiemmin. Jäsenhankintakilpailun 2014 palkinnot Kilpailun voittaja, 500 euron matkalahjakortti tai vastaava tuki yhdistyksen toimintaan Vähintään 20 jäsentä, risteilylahjakortti Vähintään 15 jäsentä, hotellilahjakortti Vähintään 10 jäsentä, sissipuukko M/95 Vähintään 1 jäsen, RES-lippis Reserviläisliiton jäsenhankintakilpailun ennätystulos on Asikkalan Reserviläisten Markku Riukan nimissä. 5 Yhdistystiedote 1/2014 5

6 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Lapille voitto prosenttiammuntakisassa Reserviläisliiton viime vuoden sisäisen prosenttiammuntakilpailun voitti Lapin Reserviläispiiri, jonka sai 46 prosenttia jäsenistöstään ampumaan. Seuraavana olivat Etelä-Pohjanmaa 33 ja Kainuu 29 prosentin tuloksellaan. Yhdistyksistä aktiivisin oli Pertunmaan Reservinaliupseerit 100 prosentin tuloksellaan. Seuraavilla sijoilla olivat tasaväkiset Rovaniemi 87 prosentin ja Myrskylä 86 prosentin tuloksillaan. Reserviläisliitto onnittelee voittajia. Reserviläisliiton kokonaistulos oli 16,2 prosenttia mikä oli aiempia vuosia selvästi parempi. Tulokset perustuvat yhdistysten tekemiin ilmoituksiin, joita saatiin 131 kappaletta. Kuluvan vuoden prosenttiammuntakilpailu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on selvä voitto liittojen välisessä kilpailussa. Jäsenistölle tiedottaminen kannattaakin aloittaa mahdollisimman pian. Alla yhdistyskohtaiset tulokset /10 parasta) 1) Pertunmaan Reservinaliupseerit ry 100 % 2) Rovaniemen Reserviläiset ry 87 % 3) Myrskylän Reserviläiset ry 86 % 4) Tikkakosken Reserviläiset ry 85 % 5) Sodankylän Reserviläiset ry 84 % 6) Peräseinäjoen Reserviläiset ry 82 % 7) Oripään Reservinaliupseerit ry 81 % 8) Liperin Reserviläiset ry 76 % 9) Laihian Reserviläiset ry 74 % 10) Maaningan Reserviläiset ry 73 % Prosenttiammunta tulokset piireittäin 1) Lappi 46 % 2) Etelä-Pohjanmaa 33 % 3) Kainuu 29 % 4) Pohjois-Karjala 28 % 5) Etelä-Häme 26 % 6) Keski-Suomi 26 % 7) Suur-Savo 18 % 8) Päijät-Häme 17 % 9) Varsinais-Suomi 14 % 10) Uusimaa 14 % 11) Pohjois-Savo 13 % 12) Satakunta 11 % 13) Kymenlaakso 11 % 14) Keski-Pohjanmaa 10 % 15) Pohjois-Pohjanmaa 7 % 16) Etelä-Karjala 7 % 17) Pirkanmaa 6 % 18) Helsinki 5 % Rovaniemen yhdistyksessä ammutaan paljon ja niinpä yhdistys sijoittui toiseksi prosenttiammunnassa. Kuva Rovaniemen Reserviläiset ry. Mikä on prosenttiammunta Prosenttiammunnassa yhdistykset, piirit ja liitot kilpailevat keskenään ammunnan aktiivisuudessa. Voittaja on se, jonka jäsenistöstä suurin prosenttiosuus käy vuoden aikana ampumassa vähintään yhden kerran. Kilpailutuloksiin lasketaan mukaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset. Yhdistys pitää kirjaa yhdistyksen jäsenten tekemistä ampumasuorituksista ja hyväksytyn ampumasuorituksen tehneiden jäsenten lukumäärä ilmoitetaan toimintalomakkeessa. Myös erilaisilla ampumalaitteistoilla tehdyt suoritukset hyväksytään. Lisätietoja prosenttiammunnasta osoitteesta Yhdistysten projektituen ehtoihin tarkennuksia Reserviläisliiton kuluvan vuoden talousarviossa on euron määräraha yhdistysten sekä piirien hankintojen ja hankkeiden tukemiseen. Tätä ns. yhdistysten projektitukea haetaan nyt hakukaavakkeella, johon liitetään tarvittavat lisäselvitykset ja muut liitteet. Ainoa pakollinen liite on viimeisen, hyväksytyn tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase. Reserviläisliiton hallitus on hyväksynyt liitteenä olevan ohjeen, jonka pohjalta tukea tänä vuonna myönnetään. Pistoolihankintoja tuetaan nyt 250 eurolla per ase ja yhteen reserviläiskivääriin voi tukea saada 400 euroa. Maksimituki on euroa. Uutuutena käyttöön tulee viiden vuoden karenssi. Samaa hanketta tai hankintaa voidaan jatkossa siis tukea vain viiden vuoden välein. Liite 3, Liiton projektituen ehdot 2014 ja hakukaavake 6 Yhdistystiedote 1/2014 6

7 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Reserviläisliiton vuosikokous järjestetään Lepaan kartanossa Hattulassa. Vuosikokous Lepaalla Reserviläisliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lepaan kartanossa Hattulassa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Reserviläisurheiluliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja Aliupseerien Huoltosäätiön rs:n vuosikokous. Tilaisuuden ohjelma on luettavissa liitteenä olevassa kokouskutsussa sekä liiton nettisivuilla. Vuosikokoustapahtuma on yksipäiväinen eikä siihen sisälly iltatilaisuutta. Jokaisen osallistujan on ilmoittauduttava ennakkoon. Ilmoittautuminen tehdään 4.4. mennessä liiton nettisivuilla osoitteessa www. reservilaisliitto.fi/toimintakalenteri. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla osoitteeseen tai puhelimitse (09) Ilmoittautumisen yhteydessä voi varata 15 euroa maksavan lounaan (palapaistia, lisukkeet ja kolmenlaista salaattia). Lounas maksetaan etukäteen Reserviläisliiton nettikaupassa osoitteessa www. reservilaisliitto.fi/kauppa. Kokouskahvia on tarjolla veloituksetta. Lepaalle on bussikuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta. Lähtö Hämeenlinnasta kello 9.15 ja takaisin Hämeenlinnaan bussi lähtee kello Ilmoittautuminen yllä mainittujen ohjeiden mukaan. Lepaalla on mahdollisuus myös yöpymiseen hosteltyyppisissä soluasunnoissa hintaan 25 /yö/2hh/hlö tai 32 /yö/1hh/hlö. Lisäksi aamiainen maksaa 10 / hlö. Yöpymiset maksetaan paikan päällä, mutta varaukset tulee tehdä ennakkoon osoitteessa Vuosikokouksen käytännön järjestelyistä vastaavat Hattula-Tyrvännön Reserviläiset ry ja Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry. Liite 4, Kokouskutsu Liite 5, Valtakirja Liite 6, Äänimääräluettelo Strategiaworkshop vuosikokouksessa Reserviläisliitossa työstetään parhaillaan vuodet kattavaa strategiaa. Asiakirjaa laativa, varapuheenjohtaja Osmo Suomisen johtama työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen, karkean version strategiasta. RES strategia nojaa vahvasti viime keväällä tehtyyn jäsenkyselyyn, johon vastasi yli jäsentä. Strategiaa on tarkoitus työstää tiiviisti yhdessä piirien ja yhdistysten kanssa. Ensimmäisen kerran tätä tehdään liiton vuosikokouksessa, jossa järjestetään workshop -tyyppinen tilaisuus. Lepaan kartanossa klo alkavassa tilaisuudessa työstetään strategian neljää päätavoitetta, jotka ovat: - Reserviläisliiton tunnettuuden lisääminen - Suomalaisten maanpuolustustahdon ylläpitäminen - Edunvalvonta liittyen Puolustusvoimien ja reserviläisten toimintaedellytyksiin sekä asemaan - Reserviläisliiton toimintaedellytysten varmistaminen Kullekin aiheelle on nimetty puheenjohtaja, joka alustaa aiheesta 10 minuuttia. Tämän jälkeen on 10 minuuttia aikaa keskusteluille, jotka kirjataan ylös. Jokainen aihe käydään läpi neljä kertaa, jolloin voi halutessaan osallistuja jokaisen aiheen työstämiseen. Koko workshopin kesto siirtymisineen on noin 1,5 tuntia. 7 Yhdistystiedote 1/2014 7

8 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Lepaan viinitila on tilaviinialan koulutus- ja tutkimuspaikka, hedelmä- ja marjapohjaisten alkoholijuomien tuottaja sekä Lepaan matkailu- ja golf -palveluiden keskus. Puutarha- ja viinimyymälässä myydään mm. - Lepaan omia tuotteita: tomaattia, omenia, kasviksia, kukkia - Lepaan kartanon leivonnaisia - Juustoja (tuottajana Arctic Milk Parolasta) - Lahjatavaroita, lyhtyjä, ruukkuja - Puutarha-alan tarvikkeita - Lepaan viinitilan viinejä ja siidereitä. KARTANOSSA lounas ja kahvitarjoilu OPISTOLLA ryhmätyöt PÄÄRAKENNUKSESSA vuosikokous Viinitila sijaitsee kävelymatkan päässä ja on auki vuosikokouspäivänä. Yhdistysjohdon käsikirjan muotoa mietitään Reserviläisliiton kuluvan vuoden toimintasuunnitelma jaettiin yhdistyksille ja piireille edellisessä Yhdistystiedotteessa sekä jo aiemmin syyskokouksen valmisteluun liittyen. Suunnitelmasta jokainen piiri ja yhdistys voi poimia ne asiat, jotka ovat sille merkityksellisiä sekä ne tapahtumat, joissa se aikoo olla mukana. Perinteistä Yhdistysjohdon käsikirjaa ei tänä keväänä jaeta, sillä liitto selvittää parhaillaan mahdollisuuksia siirtää toiminnan ohjeistus kokonaan liiton internet-sivuille. Tänä keväänä ohjeistus kaipaa muutenkin perinteistä suurempaa remonttia uuden jäsenrekisterin käyttöönoton johdosta. Uusi puhelinjärjestelmä Reserviläisjärjestöjen ja Maanpuolustusyhtiön yhteinen puhelinjärjestelmä vaihtuu helmikuun lopussa. Uuden, internetpohjaisen puhelinjärjestelmän toimittaa Sonera ja sen myötä puheluiden kääntäminen sekä ajoittaisten ruuhkahuippujen purkaminen sujuu aiempaa paremmin. Myös erilaisten automaattitiedotteiden käyttö helpottuu. Vanhat puhelinnumerot säilyvät muutoksessa ennallaan eli liiton henkilöstön tavoittaa edelleen sekä lanka- että matkapuhelinnumeroista. Faksi kuitenkin poistuu käytöstä. 8 Yhdistystiedote 1/2014 8

9 Jäsenrekisteriasiat Vuoden 2014 jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä toteutetaan Velvollisuus suoritettu-kampanja, jolla tuetaan yleistä asevelvollisuutta. Varusmieskokardia mukailevan Velvollisuus suoritettu -pinssin jäsenhinta on 10 euroa. Maanpuolustusrekisteri käyttöön Pienten alkukankeuksien jälkeen Maanpuolustusrekisteri on avattu yhdistysten käyttöön. Yhdistysten ja kerhojen puheenjohtajat saivat sähköpostilla ohjeen salasanan noutamiseen. Käyttäjätunnuksena on oma sähköpostiosoite. Tunnukset ovat henkilökohtaisia ja oikeuttavat vain oman yhdistyksen tai kerhon jäsentietojen käyttöön. Piirien puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille tunnukset toimitetaan myöhemmin. Uusi rekisteri toimii osoitteessa Yhdistys tai piiri voi halutessaan antaa käyttöoikeuksia myös muille luottamushenkilöilleen. Näitä koskevat pyynnöt tulee toimittaa suoraan jäsenrekisteriin osoitteella fi. Pyynnön tulee tulla sellaiselta henkilöltä, jonka luottamushenkilöasemasta on asianomaisen yhdistyksen tai piirin osalta merkintä jäsenrekisterissä. Maanpuolustusrekisteri ole vielä aivan lopullisessa muodossaan eivätkä kaikki sen ominaisuudet toimi moitteetta. Rekisteri on tarkoitus viimeistellä lähiviikkoina. Uusien jäsenten käsittelymenettely poikkeaa aiemmasta. Jokaisesta uudesta jäsenyydestä tulee aiempaan tapaan sähköposti yhdistykselle mutta nyt jäsenyyden voi rekisterissä hyväksyä tai hylätä taikka merkitä Käsittelyssä-tilaan. Jälkimmäinen vaihtoehto antaa lisäaikaa jäsenhakemusten käsittelyyn yhdistyksissä ja kerhoissa. Jäsenmaksulaskutus käynnissä Reserviläisliiton kuluvan vuoden jäsenmaksulaskutus käynnistyi helmikuun alkupäivinä, jolloin jäsenmaksulaskunsa saivat ne jäsenet, joiden sähköpostiosoite on merkittynä liiton jäsenrekisteriin. Osoitteesta tullut sähköposti sisälsi linkin, jolla pääsee itse laskuun. Laskut lähetettiin kahteen kertaa, koska ensimmäisessä erässä oli osin virheellisiä pankkiviitteitä. Mikäli sähköpostilla tullutta laskua ei maksa, saa asianomainen jäsen maaliskuussa paperilaskun. Viikolla seitsemän lähetettiin paperilaskut postitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole liiton tiedossa. Myös E-laskut ja suoramaksut ovat lähteneet pankkeihin. Lisätietoja jäsenmaksulaskutuksesta saa parhaiten suoraan liiton jäsenrekisteristä, (09) tai 9 Yhdistystiedote 1/2014 9

10 Jäsenrekisteriasiat Ampuma- ja senioriturvan laskutus meni tiukalle Reserviläisten ampuma- ja senioriturvan laskutus meni tänä vuonna paperilaskujen osalta tiukoille ja laskut olivat perillä vasta eräpäivän tuntumassa. Sähköpostiosoitteen rekisteritiedoissaan omaavat saivat laskut sähköpostilla jo aiemmin. Mikäli s-postilla tullutta laskua ei maksa, on paperilaskut tulossa myöhemmin postitse kotiin. Ampuma- ja senioriturvan seuraava kausi on Turvien sisältämät vakuutukset tulevat voimaan maksupäivänä klo edellyttäen, että jäsenmaksu on maksettu ja turvakausi on alkanut. Ampumaturvan hinta kyseiselle kaudelle on 25 euroa ja senioriturvan 20 euroa. Hinta sisältää kortin, jolla turvan voimassaolon voi tarvittaessa todistaa. Jäsenrekisterikoulutus Uuden Maanpuolustusrekisterin on toimittanut Kehätieto Oy ja vastaava rekisteri on monen kansalaisjärjestön käytössä. Niistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että rekisterin helppokäyttöisyyden johdosta sen peruskäyttö ei edellytä käyttäjäkoulutusta. Tietokoneen ja internetin käytön perusasioiden tulee tosin olla käyttäjällä hallussa. Reserviläisjärjestöt ovat tästä huolimatta päättäneet järjestää koulutustilaisuuden, joka pidetään näillä näkymin Vantaalla. Tilaisuuteen kootaan reservipiirien edustajia saamaan perehdytystä uuden rekisterin käyttöön sekä piirin että yhdistyksen näkökulmasta. Ajatuksena on, että nämä henkilöt hoitavat tarvittavan neuvonnan ja koulutuksen oman piirinsä yhdistyksille. Tilaisuudesta lähetetään erillinen kutsu jokaiselle reserviläispiirille. Vuodenvaiheen jäsenlistat Reserviläisliiton vanha jäsenrekisteri oli auki tammikuun ja yhdistyksillä sekä piireillä oli mahdollisuus hakea sieltä tarvittavat vuodenvaihteen jäsenlistat. Näitä ovat mm. jäsenluettelo, poistolista sekä vuoden viimeistä jäsenmaksutilitystä koskeva tilitysraportti. Poistolistalle ovat päätyneet ne jäsenet, jotka ovat itse eronneet jäsenyydestä, joiden jäsenyyden yhdistys on ilmoittanut päättyväksi tai, jotka ovat jättäneet viime vuoden jäsenmaksunsa maksamatta. Lopulliseksi maksamattomuudeksi on tulkittu se, että Seuraavat turvakortit postitetaan huhtikuun alussa. erääntynyt jäsenmaksu oli tammikuun alkupäivinä maksamatta yhdestä karhulaskusta huolimatta. Mikäli yhdistys ei hyväksy jonkun jäsenyyden päättymistä syystä taikka toisesta, tulee tästä olla yhteydessä liiton toimistoon. Tällöin jäsenyys palautetaan voimaan ja kyseiselle henkilölle lähetetään tämän vuoden jäsenmaksulasku. Myös mahdollisista epäselvyyksistä tulee ilmoittaa liiton jäsenrekisteriin, puhelin (09) , s-posti Uusien jäsenten lista Yhdistyslain mukaan yhdistykset omaavat täyden päätösvallan mahdollisten jäsenhakemusten suhteen. Jotta jäseneksi liittyminen olisi helppoa, on Reserviläisliitolla kuitenkin perinteisesti ollut oikeus kirjata uusia jäseniä jäsenrekisteriin. Näitä jäsenhakemuksia tulee mm. internetin kautta. Yhdistyksille lähetetään sähköpostilla tieto jokaisesta jäsenhakemuksesta. Maanpuolustusrekisterin uusien jäsenten käsittelytoiminnon avulla yhdistys voi hyväksyä tai hylätä jäsenyyden taikka merkitä sen Käsittelyssä -tilaan. Tällöin mahdollisia taustaselvityksiä voi tehdä niin pitkään kuin yhdistys katsoo tarpeelliseksi. Yhdistys toi selvittää liittyneiden tiedot helposti myös Maanpuolustusrekisteristä. Sen poimintatyökalulla voi hakea yhdistykseen liittyneet miltä tahansa aikaväliltä ja lähettää heille samalla esim. sähköpostia. Tämä tapahtuu käyttämällä Jäsenyyden alkamispäivä -valikkoa. 10 Yhdistystiedote 1/

11 Reserviläisliiton tulevia tapahtumia Veteraanikeräyksen tempauspäivä lähestyy Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat vuosittain mukana tukemassa Sotiemme Veteraanit -keräystä. Tänäkin vuonna reserviläiset auttavat monilla paikkakunnilla varusmieskeräyksen toteuttamista ja järjestävät paikoitellen myös omaa keräystoimintaa. Molemmat liitot suosittelevat omille jäsenyhdistyksilleen vähintään varusmieskeräyksen tukemista. Reserviläisjärjestöjen omaa keräystoimintaa on jo kymmenisen vuotta pyritty keskittämään talvisodan päättymispäivän tuntumassa järjestettävään keräystempauspäivään. Kuluvan vuoden tempauspäivä on ohjelmassa viikonloppuna Liitto toivoo, että mahdollisimman moni yhdistys on tuolloin liikkeellä omalla paikkakunnallaan. Käytännön järjestelyistä voi sopia keräyspiirien piiripäälliköiden kanssa, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta Osallistuvien yhdistysten tulee ilmoittaa keräystapahtumansa paikka ja aika myös Reserviläisliittoon. Asiaa koskeva, sähköinen kysely lähti sähköpostilla yhdistysten ja kerhojen puheenjohtajille viikolla 8. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. liiton ennakkotiedotteessa, joka jaetaan maan kaikille tiedotusvälineille. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Reservipiirien toiminnanjohtajille (vast.) tarkoitetut koulutus- ja neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä. Tilaisuudessa käydään läpi Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton omia sekä yhteisiä asioita. Varsinainen kutsu on luvassa erikseen. Reserviläisliiton osalta neuvottelupäivillä käsitellään myös liiton tulevan 60-vuotisjuhlavuoden järjestelyjä sekä erityisesti piirien roolia niissä. Myös reserviläispiirien odotetaan markkinoivan risteilyä ja niille on asetettu osallistujatavoitteet. Tämän saavuttamisesta on luvassa euron palkkio, joka on suunnattu syksyllä 2015 järjestettävän, juhlavuoteen liittyvän piiritapahtuman järjestämiseen. Samaa teemaa käydään läpi myös seuraavassa liittohallituksen kokouksessa, joka järjestetään Piireille on luvassa juhlavuoteen liittyvää markkinointimateriaalia. Varusmiehet keräämässä Ikaalisissa. Kuva Ikaalisten Reserviläiset ry. Haluatko MPK:n verkkokouluttajaksi? Reserviläisliitto ja MPK järjestävät tänä vuonna neljä PVMoodle-peruskurssia, joiden avulla lisätään MPK:n verkkokoulutusvalmiuksia. Kursseilla opetellaan MPK:n käyttämän PvMoodle -verkkokoulutusjärjestelmän käyttöä niin, että sen suorittaneet hallitsevat verkkokoulutusalustan vastuuopettajan/ opettajan roolin keskeisimmät tekniset asiakokonaisuudet. Reserviläisliiton jäsenille ilmainen kurssi soveltuu henkilöille, jotka toimivat nyt tai lähitulevaisuudessa MPK:n kursseilla ja/tai koulutustilaisuuksissa johtajina taikka kouluttajina silloin kun kursseilla hyödynnetään verkko-opiskelua. Kurssilaisille lähetetään sähköpostilla ohjeet PvMoodlen avulla suoritettavista ennakkotehtävistä. Kurssilla tulee olla mukana oma tietokone, jolla pääsee nettiin. Koulutustilaisuuksia järjestetään vielä seuraavasti: Tampere Kuopio Kajaani PVMoodle-kurssille tulee ilmoittautua MPK:n sähköisen koulutuskalenterin kautta, joka löytyy osoitteesta 11 Yhdistystiedote 1/

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Liiton ampumamestaruuskilpailuihin osallistui noin 220 ampujaa. Kuva Mervi Mäki-Neste. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

RUK:n päärakennus. 1.1.2015 osaksi Maasotakoulua. Kesällä koulu viettää 95-vuotisjuhliaan. 6-2014

RUK:n päärakennus. 1.1.2015 osaksi Maasotakoulua. Kesällä koulu viettää 95-vuotisjuhliaan. 6-2014 6-2014 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s.

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s. 57. vuosikerta Nro 3 Heinäkuu 2014 Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry Piirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta vei nuoret Santahaminaan, s. 8 s.

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Koko kansan maanpuolustusjärjestö Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Aiheina tänään Ajankohtaiset maanpuolustus- ja lakiasiat Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 PARIVARTIO No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 Antti Peltoniemi Taistelupelastaja auttaa jo ennen lääkintämiestä s. 13 Uuden jäsenrekisterin toiminta

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 52. vuosikerta 29.8.2013 Sotainvalidien rivit harvenevat s. 4 Ammuntaharrastus turvataan Loimaalla s. 6 Porkkala eilen ja tänään

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA Sisältö MPKL * Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963. * Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rakennamme perinteille Elämme

Lisätiedot

Reserviläinen. Rauma-luokka päivittyi. Kersantti tulossa miehistöarvoksi. Nato-kannatus kasvussa. Sivu 5 Paikallisjoukot tulevat.

Reserviläinen. Rauma-luokka päivittyi. Kersantti tulossa miehistöarvoksi. Nato-kannatus kasvussa. Sivu 5 Paikallisjoukot tulevat. Reserviläinen Toukokuu 4/2014 AJANKOHTAISTA Kersantti tulossa miehistöarvoksi Puolustusvoimat valmistelee uudistusta, jossa ylimmäksi miehistöarvoksi tulisi kersantti. Sivu 9 KESKIÖSSÄ Rauma-luokka päivittyi

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot