Sisältö. Yhdistystiedote 1/ Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Liitton puheenjohtajisto valittiin Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/ Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus Ajankohtaista Puolustusvoimista Ajankohtaista Reserviläisliitosta Jäsenrekisteriasiat Reserviläisliiton tulevia tapahtumia Huomionosoitusasiat Reserviläisurheilu Liitteet

2 Ajankohtaista Puolustusvoimista Pääkirjoitus saa näkemyksiäsi ja toimintaasi näkyviin mediassa, et ole pääosalle suomalaisista edes olemassa. On selvää, ettei edunvalvontamme toimi jos siitä ei kukaan tiedä. Reserviläisliiton edunvalvonnan tavoitteeksi on tänä vuonna asetettu mm. yleisen asevelvollisuuden turvaaminen. Tämä johtuu vain osittain Ohi On -kansalaisaloitteesta. Taustalla on myös yleisen asevelvollisuuden kannatuksen lasku erityisesti nuorten keskuudessa. Viime syksynä käyntiin polkaistu Ohi On -kansalaisaloite ei ole saanut suuria kansanjoukkoja liikkeelle. Vasta vajaat suomalaista on allekirjoittanut asevelvollisuuden lakkauttamiseen tähtäävän aloitteen. Eduskuntakäsittelyyn kansalaisaloite etenee jos sen allekirjoittaa vähintään suomalaista. Tätä tuskin tapahtuu. Kampanjaa ei silti voi pitää epäonnistuneena. Tavoiteltiinhan siinä myös asevelvollisuuden nostamista kansalaiskeskusteluun. Tässä kampanja onnistui hyvin. Erilaisilla foorumeilla on keskusteltu paljon yleisen asevelvollisuuden tarpeellisuudesta, ajanmukaisuudesta ja tulevaisuudesta. Meidän reserviläisvaikuttajien olisi hyvä tässä kohtaa katsoa peiliin. Koska viimeksi olemme itse saaneet jonkin mielestämme tärkeän asian nostettua vastaavalla tavalla kansalaiskeskusteluun? Oman muistini mukaan emme oikeastaan koskaan. Edunvalvontaamme olisikin hyvä päivittää. Perinteisten tiedotteiden, kannanottojen ja päättäjätapaamisten tueksi tarvitaan mm. vaikuttamista sosiaalisessa mediassa sekä muussa kansalaiskeskustelussa. Ja ennen kaikkea meidän pitäisi saada näkemyksemme ja tavoitteemme näkymään mediassa. Elämme huomiotaloudessa kuten eräs kouluttaja tämän aikanaan liittohallituksellemme tiivisti. Jos et Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan viime syyskuussa tekemässä mielipidemittauksissa ilmeni, että vain 44 prosenttia vuotiaista nuorista kannattaa nykymuotoista asevelvollisuutta. Miesten osalta kannatus oli niinkin alhainen kuin 36 prosenttia. Tämän päivän nuoret ovat huomispäivän päättäjiä. Reserviläisliitto kampanjoikin alkuvuonna yleisen asevelvollisuuden puolesta. Velvollisuus suoritettu -kampanjassa armeijan käyneitä suomalaisia kannustetaan ilmaisemaan tukensa asevelvollisuudelle käyttämällä Velvollisuus suoritettu -pinssiä. Varusmieskokardia mukaileva pinssi kertoo myös varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta. Tavoitteenamme on myydä enemmän Velvollisuus suoritettu -pinssejä kuin Ohi on -kansalaisaloitteella on allekirjoittajia. Mitä enemmän pinsseja näkyy ihmisten rintapielissä, sitä paremmin kampanjamme onnistuu. Nyt voimme yhdessä näyttää, että yleinen asevelvollisuus on edelleen voimissaan ja, että me tuemme sitä. Minä olen oman Velvollisuus suoritettu -pinssini jo ostanut. Miten on sinun laitasi? Olli Nyberg toiminnanjohtaja 2 Yhdistystiedote 1/2014 2

3 Ajankohtaista Puolustusvoimista Taistelupanssarivaunu Leopard 2 A4. Kuva Puolustusvoimat Panssariprikaati. Puolustusmenoihin tarvitaan tasokorotus Istuva hallitus leikkasi ensitöikseen Puolustusvoimien rahoituksesta 200 miljoonaa euroa. Supistus on suhteessa suurempi kuin millään muulla hallinnonalalla ja asettaa nykyisen puolustusjärjestelmämme tulevaisuuden vaakalaudalle. Nykyinen rahoitustaso ei mahdollista tarvittavaa kaluston uusimista. Lähinnä uhattuna ovat Puolustusvoimien alueelliset joukot, jotka muodostavat nykyisestä sodan ajan vahvuudestamme noin kaksi kolmasosaa. Merkittävä osa näiden joukkojen kalustosta vanhenee lähivuosina eikä sen uusiminen ole mahdollista nykyisen puolustusbudjetin puitteissa. Asia koskettaa mitä suurimassa määrin myös reserviläisiä, sillä Puolustusvoimien sodan ajan vahvuudesta yli 95 prosenttia on vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä. Puheenjohtaja Mikko Savola muistutti 6.2. annetussa tiedotteessa, että mikäli tätä kalustoa ei saada uusittua, joudutaan Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen vahvuutta karsimaan tasolle, joka ei enää mahdollista koko maan alueen puolustamista. Savola puhui vahvalla mandaatilla, sillä nykyisen puolustusjärjestelmän ylläpitäminen asetettiin Oulun syyskokouksessa kuluvan vuoden edunvalvontamme keskeiseksi tavoitteeksi. Puolustusvoimien komentajan tuoreen lausunnon mukaan korotustarve on vuonna 2016 noin 50 miljoonaa ja vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 miljoonaa euroa indeksikorotusten lisäksi. Kyse on minimikorotustarpeesta, joka on kirjattu myös eduskunnan viimeisimpään puolustus- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon mutta päätös siitä on määritelty tehtäväksi vasta seuraavalla vaalikaudella. Reserviläisliitto ei tätä hyväksy vaan vaati puolueita ottamaan selkeän kannan puolustusmäärärahakysymykseen ja Suomen puolustuksen tulevaisuuteen jo ennen keväällä 2015 järjestettäviä eduskuntavaaleja. Liitto haluaa, että puolustuksesta tulee yksi seuraavien vaalien keskeisistä teemoista. Puolustusbudjetin taso on ollut komentajan ulostulon jälkeen esillä päivänpoliittisissa keskusteluissa. Sitä on pohtinut myös kansanedustajista koostuva selvitysryhmä. Yksimielistä näkemystä eduskuntapuolueilla ei asiasta kuitenkaan ole. Rahoituskysymystä onkin hyvä pitää esillä keskusteluissa kansanedustajien ja muiden päättäjien kanssa. Tätä keskustelua on hyvä käydä niin valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisellakin tasolla. Oulun liittokokouksessa annetun, yhteisen puolustuspoliittisen julkilausuman mukaan Puolustusvoimien tehtävänä tulee myös jatkossa olla koko Suomen puolueen puolustaminen itsenäisesti ja uskottavasti. Tämän edellytyksenä ovat riittävän suuret, hyvin varustetut ja koulutetut sodan ajan joukot sekä suomalaisten korkea maanpuolustustahto. Lisäksi tarvitaan reserviläisten omaehtoista toimintaa ja koulutusta. Näiden turvaaminen edellyttää Puolustusmäärärahojen lievää korotusta. Muistutetaan tästä yhdessä päättäjiämme. 3 Yhdistystiedote 1/2014 3

4 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Reserviläisliiton hallitus järjestäytyi Vantaalla. Hallitus järjestäytyi Reserviläisliiton hallitus ei perinteiseen tapaan kokoontunut marraskuussa pidetyn syyskokouksen päätteeksi vaan järjestäytymiskokous pidettiin vasta Vantaalla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi toiminnanjohtaja Osmo Suominen Piikkiöstä (1.), uutena myyntipäällikkö Terhi Hakola (2.) Tampereelta ja kontrolleri Rauno Hauta-aho Kokkolasta (3.). Ensimmäisestä ja kolmannesta varapuheenjohtajasta äänestettiin. Reserviläisliiton hallitus muodosti myös valiokunnan, joka vastaa liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä pitkälti juoksevien asioiden hoidosta. Valiokuntaan valittiin Juha Arvonen Akaasta, Jaakko Liinamaa Jurvasta, Ismo Nöjd Järvenpäästä ja Juha Parkkonen Espoosta sekä varalle Jari Hynninen Karttulasta, Raimo Mikkonen Mikkelistä ja Jouko Hyppönen Konnevedeltä. Reserviläisliiton valiokunnan työskentelyä johtaa liiton puheenjohtaja ja siihen kuuluvat myös liiton varapuheenjohtajat. Liiton valiokunta kokoontuu ensimmäisen kerran Helsingissä. Kokouksessa valiokunta mm. muodostaa useita työryhmiä, joille annetaan erinäisiä suunnittelutehtäviä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat seuraavat työryhmät: - Strategiatyöryhmä - Kansainvälinen työryhmä - Reserviläisliitto 60 vuotta -työryhmä - Veteraaniyhteistyöryhmä - Naisten työryhmä - Sääntötyöryhmä - Taloussuunnittelutyöryhmä - Viestintä- ja tiedotustyöryhmä - Urheilu- ja ammuntatyöryhmä Liiton työryhmät kootaan liittohallituksen jäsenistä sekä asiantuntijoista. Ne työskentelevät itsenäisesti nimetyn puheenjohtajansa johdolla. Työryhmätyöskentelystä kiinnostuneet jäsenet voivat olla asiasta sähköpostitse yhteydessä liiton osoitteella reservilaisliitto.fi Jäsenmäärä kasvoi prosentin Reserviläisliiton jäsenmäärä kääntyi yhden välivuoden jälkeen taas kasvuun. Liiton kokonaisjäsenmäärä nousi 0,9 prosentilla. Jäsenistä 60 prosenttia oli vuoden lopulla aliupseereita, 27 prosenttia miehistöä, neljä prosenttia upseereita ja vajaat 10 prosenttia armeijaa käymättömiä henkilöitä. Vuoden 2013 lopulla Reserviläisliiton jäsenyhdistyksiin kuului jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten osalta kasvua oli 0,6 prosenttia. Vahvinta kasvu oli Pohjois- Pohjanmaalla, jossa maksaneiden määrä kasvoi peräti 5,5 prosenttia. Myös Pohjois-Savossa mentiin vahvasti ylöspäin maksaneiden määrän noustessa 4,5 prosenttia. Liiton jäsenyhdistyksiin liittyi viime vuoden aikana uutta henkilöä. Suhteessa eniten liittyneitä oli Pohjois-Pohjanmaalla, jossa liittyneiden osuus jäsenistöstä oli vuoden lopulla 11,3 prosenttia. Määrällisesti eniten uusia jäseniä oli Helsingin piirissä, jonka 4 Yhdistystiedote 1/2014 4

5 Ajankohtaista Reserviläisliitosta yhdistyksiin liittyi viime vuoden aikana 318 henkilöä. Liittyneiden määrän kokonaiskasvu oli runsaat 16 prosenttia. Taustalla olivat liiton johdolla toteutetut toimenpiteet jäsenhankinnan tehostamiseksi. Näitä olivat mm. piireille asetetut jäsenhankintatavoitteet ja niihin liittyneet rahapalkkiot, jäsenkehitykseen keskittyneet piiriseminaarit, henkilökohtaisen jäsenhankintakilpailun palkkioiden tasokorotus sekä jäsenkehityksen tarkempi seuranta ja siihen liittynyt, säännöllinen viestintä piirien ja yhdistysten suuntaan. Reserviläisliiton jäsenet kuuluvat liiton paikallisiin jäsenyhdistyksiin, joita oli toimintavuoden lopulla 350. Liite 1, Reserviläisliiton jäsenmäärä per Liite 2, Uudet jäsenet piireittäin Parkkila voitti jäsenhankintakilpailun Vuoden 2013 jäsenhankintakilpailun voitti 80 uudella jäsenellään Pasi Parkkila Vihannista. Kilpailussa kakkossijalle sijoittui Ylitornion Reserviläisten Simo Rousu 36 uudella jäsenellä. Kolmanneksi ylsivät Heikki Uitto Asikkalasta ja Rauno Mäkinen Oulusta tasatuloksella 27 hankittua jäsentä. Kilpailuun osallistui yhteensä 230 jäsentä, jotka hankkivat yhteensä 788 uutta toimijaa Reserviläisliittoon. Vähintään kymmenen uutta, maksanutta jäsentä hankkivat lisäksi: - 24 jäsentä, Raimo Siren, Hattula - 22 jäsentä, Tuomo Herrala, Parkano - 19 jäsentä, Pasi Ruokanen, Rovaniemi - 19 jäsentä, Matti Salonen, Tampere - 11 jäsentä, Jarmo Koste, Kouvola - 11 jäsentä, Jaska Petsola, Lauritsala - 11 jäsentä, Tuomo Lyytikäinen, Lapinlahti - 10 jäsentä, Reima Lundberg, Hämeenlinna Kilpailun palkinnot on osin jo postitettu. Lippalakin voittaneet saavat palkintonsa vasta hieman myöhemmin. Jäsenhankintakilpailu järjestetään liitossa vuosittain. Tällä kertaa tuloksissa huomioitiin ne jäsenet, jotka liittyivät jonkin liiton jäsenyhdistyksen jäseneksi välisenä aikana ja maksoivat ensimmäisen jäsenmaksunsa viime vuonna. Jokainen, yhdenkin uuden jäsenen hankkinut palkittiin. Jäsenhankintakilpailun voittaja Pasi Parkkila hankki 80 uutta jäsentä. Riukka saavutti vuoden 2010 kilpailussa huikean, 86 jäsenen tuloksen. Pasi Parkkila otti nyt haltuunsa ennätystilaston kakkossijan. Kautta aikojen kolmanneksi paras tulos on Padasjoen Mikko Iittalan 77 uutta jäsentä, jotka hän hankki vuoden 2008 kilpailussa. Jäsenhankintakilpailu 2014 käynnissä Kuluvan vuoden jäsenhankintakilpailu on parhaillaan käynnissä. Siinä huomioidaan jokainen välisenä aikana jäseneksi liittynyt, joka maksaa jäsenmaksunsa kuluvan vuoden aikana. Myöhemmin liittyneet huomioidaan vuoden 2015 kilpailussa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Tiedon jäsenhankkijasta voi merkitä rekisteriin myös itse. Mukaan tuloksiin ei lasketa henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa liiton jäsenyhdistyksessä. Kilpailun tulokset julkaistaan tammikuussa Väliaikatuloksia on luvassa jo aiemmin. Jäsenhankintakilpailun 2014 palkinnot Kilpailun voittaja, 500 euron matkalahjakortti tai vastaava tuki yhdistyksen toimintaan Vähintään 20 jäsentä, risteilylahjakortti Vähintään 15 jäsentä, hotellilahjakortti Vähintään 10 jäsentä, sissipuukko M/95 Vähintään 1 jäsen, RES-lippis Reserviläisliiton jäsenhankintakilpailun ennätystulos on Asikkalan Reserviläisten Markku Riukan nimissä. 5 Yhdistystiedote 1/2014 5

6 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Lapille voitto prosenttiammuntakisassa Reserviläisliiton viime vuoden sisäisen prosenttiammuntakilpailun voitti Lapin Reserviläispiiri, jonka sai 46 prosenttia jäsenistöstään ampumaan. Seuraavana olivat Etelä-Pohjanmaa 33 ja Kainuu 29 prosentin tuloksellaan. Yhdistyksistä aktiivisin oli Pertunmaan Reservinaliupseerit 100 prosentin tuloksellaan. Seuraavilla sijoilla olivat tasaväkiset Rovaniemi 87 prosentin ja Myrskylä 86 prosentin tuloksillaan. Reserviläisliitto onnittelee voittajia. Reserviläisliiton kokonaistulos oli 16,2 prosenttia mikä oli aiempia vuosia selvästi parempi. Tulokset perustuvat yhdistysten tekemiin ilmoituksiin, joita saatiin 131 kappaletta. Kuluvan vuoden prosenttiammuntakilpailu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on selvä voitto liittojen välisessä kilpailussa. Jäsenistölle tiedottaminen kannattaakin aloittaa mahdollisimman pian. Alla yhdistyskohtaiset tulokset /10 parasta) 1) Pertunmaan Reservinaliupseerit ry 100 % 2) Rovaniemen Reserviläiset ry 87 % 3) Myrskylän Reserviläiset ry 86 % 4) Tikkakosken Reserviläiset ry 85 % 5) Sodankylän Reserviläiset ry 84 % 6) Peräseinäjoen Reserviläiset ry 82 % 7) Oripään Reservinaliupseerit ry 81 % 8) Liperin Reserviläiset ry 76 % 9) Laihian Reserviläiset ry 74 % 10) Maaningan Reserviläiset ry 73 % Prosenttiammunta tulokset piireittäin 1) Lappi 46 % 2) Etelä-Pohjanmaa 33 % 3) Kainuu 29 % 4) Pohjois-Karjala 28 % 5) Etelä-Häme 26 % 6) Keski-Suomi 26 % 7) Suur-Savo 18 % 8) Päijät-Häme 17 % 9) Varsinais-Suomi 14 % 10) Uusimaa 14 % 11) Pohjois-Savo 13 % 12) Satakunta 11 % 13) Kymenlaakso 11 % 14) Keski-Pohjanmaa 10 % 15) Pohjois-Pohjanmaa 7 % 16) Etelä-Karjala 7 % 17) Pirkanmaa 6 % 18) Helsinki 5 % Rovaniemen yhdistyksessä ammutaan paljon ja niinpä yhdistys sijoittui toiseksi prosenttiammunnassa. Kuva Rovaniemen Reserviläiset ry. Mikä on prosenttiammunta Prosenttiammunnassa yhdistykset, piirit ja liitot kilpailevat keskenään ammunnan aktiivisuudessa. Voittaja on se, jonka jäsenistöstä suurin prosenttiosuus käy vuoden aikana ampumassa vähintään yhden kerran. Kilpailutuloksiin lasketaan mukaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset. Yhdistys pitää kirjaa yhdistyksen jäsenten tekemistä ampumasuorituksista ja hyväksytyn ampumasuorituksen tehneiden jäsenten lukumäärä ilmoitetaan toimintalomakkeessa. Myös erilaisilla ampumalaitteistoilla tehdyt suoritukset hyväksytään. Lisätietoja prosenttiammunnasta osoitteesta Yhdistysten projektituen ehtoihin tarkennuksia Reserviläisliiton kuluvan vuoden talousarviossa on euron määräraha yhdistysten sekä piirien hankintojen ja hankkeiden tukemiseen. Tätä ns. yhdistysten projektitukea haetaan nyt hakukaavakkeella, johon liitetään tarvittavat lisäselvitykset ja muut liitteet. Ainoa pakollinen liite on viimeisen, hyväksytyn tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase. Reserviläisliiton hallitus on hyväksynyt liitteenä olevan ohjeen, jonka pohjalta tukea tänä vuonna myönnetään. Pistoolihankintoja tuetaan nyt 250 eurolla per ase ja yhteen reserviläiskivääriin voi tukea saada 400 euroa. Maksimituki on euroa. Uutuutena käyttöön tulee viiden vuoden karenssi. Samaa hanketta tai hankintaa voidaan jatkossa siis tukea vain viiden vuoden välein. Liite 3, Liiton projektituen ehdot 2014 ja hakukaavake 6 Yhdistystiedote 1/2014 6

7 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Reserviläisliiton vuosikokous järjestetään Lepaan kartanossa Hattulassa. Vuosikokous Lepaalla Reserviläisliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lepaan kartanossa Hattulassa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Reserviläisurheiluliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja Aliupseerien Huoltosäätiön rs:n vuosikokous. Tilaisuuden ohjelma on luettavissa liitteenä olevassa kokouskutsussa sekä liiton nettisivuilla. Vuosikokoustapahtuma on yksipäiväinen eikä siihen sisälly iltatilaisuutta. Jokaisen osallistujan on ilmoittauduttava ennakkoon. Ilmoittautuminen tehdään 4.4. mennessä liiton nettisivuilla osoitteessa www. reservilaisliitto.fi/toimintakalenteri. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla osoitteeseen tai puhelimitse (09) Ilmoittautumisen yhteydessä voi varata 15 euroa maksavan lounaan (palapaistia, lisukkeet ja kolmenlaista salaattia). Lounas maksetaan etukäteen Reserviläisliiton nettikaupassa osoitteessa www. reservilaisliitto.fi/kauppa. Kokouskahvia on tarjolla veloituksetta. Lepaalle on bussikuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta. Lähtö Hämeenlinnasta kello 9.15 ja takaisin Hämeenlinnaan bussi lähtee kello Ilmoittautuminen yllä mainittujen ohjeiden mukaan. Lepaalla on mahdollisuus myös yöpymiseen hosteltyyppisissä soluasunnoissa hintaan 25 /yö/2hh/hlö tai 32 /yö/1hh/hlö. Lisäksi aamiainen maksaa 10 / hlö. Yöpymiset maksetaan paikan päällä, mutta varaukset tulee tehdä ennakkoon osoitteessa Vuosikokouksen käytännön järjestelyistä vastaavat Hattula-Tyrvännön Reserviläiset ry ja Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry. Liite 4, Kokouskutsu Liite 5, Valtakirja Liite 6, Äänimääräluettelo Strategiaworkshop vuosikokouksessa Reserviläisliitossa työstetään parhaillaan vuodet kattavaa strategiaa. Asiakirjaa laativa, varapuheenjohtaja Osmo Suomisen johtama työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen, karkean version strategiasta. RES strategia nojaa vahvasti viime keväällä tehtyyn jäsenkyselyyn, johon vastasi yli jäsentä. Strategiaa on tarkoitus työstää tiiviisti yhdessä piirien ja yhdistysten kanssa. Ensimmäisen kerran tätä tehdään liiton vuosikokouksessa, jossa järjestetään workshop -tyyppinen tilaisuus. Lepaan kartanossa klo alkavassa tilaisuudessa työstetään strategian neljää päätavoitetta, jotka ovat: - Reserviläisliiton tunnettuuden lisääminen - Suomalaisten maanpuolustustahdon ylläpitäminen - Edunvalvonta liittyen Puolustusvoimien ja reserviläisten toimintaedellytyksiin sekä asemaan - Reserviläisliiton toimintaedellytysten varmistaminen Kullekin aiheelle on nimetty puheenjohtaja, joka alustaa aiheesta 10 minuuttia. Tämän jälkeen on 10 minuuttia aikaa keskusteluille, jotka kirjataan ylös. Jokainen aihe käydään läpi neljä kertaa, jolloin voi halutessaan osallistuja jokaisen aiheen työstämiseen. Koko workshopin kesto siirtymisineen on noin 1,5 tuntia. 7 Yhdistystiedote 1/2014 7

8 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Lepaan viinitila on tilaviinialan koulutus- ja tutkimuspaikka, hedelmä- ja marjapohjaisten alkoholijuomien tuottaja sekä Lepaan matkailu- ja golf -palveluiden keskus. Puutarha- ja viinimyymälässä myydään mm. - Lepaan omia tuotteita: tomaattia, omenia, kasviksia, kukkia - Lepaan kartanon leivonnaisia - Juustoja (tuottajana Arctic Milk Parolasta) - Lahjatavaroita, lyhtyjä, ruukkuja - Puutarha-alan tarvikkeita - Lepaan viinitilan viinejä ja siidereitä. KARTANOSSA lounas ja kahvitarjoilu OPISTOLLA ryhmätyöt PÄÄRAKENNUKSESSA vuosikokous Viinitila sijaitsee kävelymatkan päässä ja on auki vuosikokouspäivänä. Yhdistysjohdon käsikirjan muotoa mietitään Reserviläisliiton kuluvan vuoden toimintasuunnitelma jaettiin yhdistyksille ja piireille edellisessä Yhdistystiedotteessa sekä jo aiemmin syyskokouksen valmisteluun liittyen. Suunnitelmasta jokainen piiri ja yhdistys voi poimia ne asiat, jotka ovat sille merkityksellisiä sekä ne tapahtumat, joissa se aikoo olla mukana. Perinteistä Yhdistysjohdon käsikirjaa ei tänä keväänä jaeta, sillä liitto selvittää parhaillaan mahdollisuuksia siirtää toiminnan ohjeistus kokonaan liiton internet-sivuille. Tänä keväänä ohjeistus kaipaa muutenkin perinteistä suurempaa remonttia uuden jäsenrekisterin käyttöönoton johdosta. Uusi puhelinjärjestelmä Reserviläisjärjestöjen ja Maanpuolustusyhtiön yhteinen puhelinjärjestelmä vaihtuu helmikuun lopussa. Uuden, internetpohjaisen puhelinjärjestelmän toimittaa Sonera ja sen myötä puheluiden kääntäminen sekä ajoittaisten ruuhkahuippujen purkaminen sujuu aiempaa paremmin. Myös erilaisten automaattitiedotteiden käyttö helpottuu. Vanhat puhelinnumerot säilyvät muutoksessa ennallaan eli liiton henkilöstön tavoittaa edelleen sekä lanka- että matkapuhelinnumeroista. Faksi kuitenkin poistuu käytöstä. 8 Yhdistystiedote 1/2014 8

9 Jäsenrekisteriasiat Vuoden 2014 jäsenmaksulaskutuksen yhteydessä toteutetaan Velvollisuus suoritettu-kampanja, jolla tuetaan yleistä asevelvollisuutta. Varusmieskokardia mukailevan Velvollisuus suoritettu -pinssin jäsenhinta on 10 euroa. Maanpuolustusrekisteri käyttöön Pienten alkukankeuksien jälkeen Maanpuolustusrekisteri on avattu yhdistysten käyttöön. Yhdistysten ja kerhojen puheenjohtajat saivat sähköpostilla ohjeen salasanan noutamiseen. Käyttäjätunnuksena on oma sähköpostiosoite. Tunnukset ovat henkilökohtaisia ja oikeuttavat vain oman yhdistyksen tai kerhon jäsentietojen käyttöön. Piirien puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille tunnukset toimitetaan myöhemmin. Uusi rekisteri toimii osoitteessa Yhdistys tai piiri voi halutessaan antaa käyttöoikeuksia myös muille luottamushenkilöilleen. Näitä koskevat pyynnöt tulee toimittaa suoraan jäsenrekisteriin osoitteella fi. Pyynnön tulee tulla sellaiselta henkilöltä, jonka luottamushenkilöasemasta on asianomaisen yhdistyksen tai piirin osalta merkintä jäsenrekisterissä. Maanpuolustusrekisteri ole vielä aivan lopullisessa muodossaan eivätkä kaikki sen ominaisuudet toimi moitteetta. Rekisteri on tarkoitus viimeistellä lähiviikkoina. Uusien jäsenten käsittelymenettely poikkeaa aiemmasta. Jokaisesta uudesta jäsenyydestä tulee aiempaan tapaan sähköposti yhdistykselle mutta nyt jäsenyyden voi rekisterissä hyväksyä tai hylätä taikka merkitä Käsittelyssä-tilaan. Jälkimmäinen vaihtoehto antaa lisäaikaa jäsenhakemusten käsittelyyn yhdistyksissä ja kerhoissa. Jäsenmaksulaskutus käynnissä Reserviläisliiton kuluvan vuoden jäsenmaksulaskutus käynnistyi helmikuun alkupäivinä, jolloin jäsenmaksulaskunsa saivat ne jäsenet, joiden sähköpostiosoite on merkittynä liiton jäsenrekisteriin. Osoitteesta tullut sähköposti sisälsi linkin, jolla pääsee itse laskuun. Laskut lähetettiin kahteen kertaa, koska ensimmäisessä erässä oli osin virheellisiä pankkiviitteitä. Mikäli sähköpostilla tullutta laskua ei maksa, saa asianomainen jäsen maaliskuussa paperilaskun. Viikolla seitsemän lähetettiin paperilaskut postitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole liiton tiedossa. Myös E-laskut ja suoramaksut ovat lähteneet pankkeihin. Lisätietoja jäsenmaksulaskutuksesta saa parhaiten suoraan liiton jäsenrekisteristä, (09) tai 9 Yhdistystiedote 1/2014 9

10 Jäsenrekisteriasiat Ampuma- ja senioriturvan laskutus meni tiukalle Reserviläisten ampuma- ja senioriturvan laskutus meni tänä vuonna paperilaskujen osalta tiukoille ja laskut olivat perillä vasta eräpäivän tuntumassa. Sähköpostiosoitteen rekisteritiedoissaan omaavat saivat laskut sähköpostilla jo aiemmin. Mikäli s-postilla tullutta laskua ei maksa, on paperilaskut tulossa myöhemmin postitse kotiin. Ampuma- ja senioriturvan seuraava kausi on Turvien sisältämät vakuutukset tulevat voimaan maksupäivänä klo edellyttäen, että jäsenmaksu on maksettu ja turvakausi on alkanut. Ampumaturvan hinta kyseiselle kaudelle on 25 euroa ja senioriturvan 20 euroa. Hinta sisältää kortin, jolla turvan voimassaolon voi tarvittaessa todistaa. Jäsenrekisterikoulutus Uuden Maanpuolustusrekisterin on toimittanut Kehätieto Oy ja vastaava rekisteri on monen kansalaisjärjestön käytössä. Niistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että rekisterin helppokäyttöisyyden johdosta sen peruskäyttö ei edellytä käyttäjäkoulutusta. Tietokoneen ja internetin käytön perusasioiden tulee tosin olla käyttäjällä hallussa. Reserviläisjärjestöt ovat tästä huolimatta päättäneet järjestää koulutustilaisuuden, joka pidetään näillä näkymin Vantaalla. Tilaisuuteen kootaan reservipiirien edustajia saamaan perehdytystä uuden rekisterin käyttöön sekä piirin että yhdistyksen näkökulmasta. Ajatuksena on, että nämä henkilöt hoitavat tarvittavan neuvonnan ja koulutuksen oman piirinsä yhdistyksille. Tilaisuudesta lähetetään erillinen kutsu jokaiselle reserviläispiirille. Vuodenvaiheen jäsenlistat Reserviläisliiton vanha jäsenrekisteri oli auki tammikuun ja yhdistyksillä sekä piireillä oli mahdollisuus hakea sieltä tarvittavat vuodenvaihteen jäsenlistat. Näitä ovat mm. jäsenluettelo, poistolista sekä vuoden viimeistä jäsenmaksutilitystä koskeva tilitysraportti. Poistolistalle ovat päätyneet ne jäsenet, jotka ovat itse eronneet jäsenyydestä, joiden jäsenyyden yhdistys on ilmoittanut päättyväksi tai, jotka ovat jättäneet viime vuoden jäsenmaksunsa maksamatta. Lopulliseksi maksamattomuudeksi on tulkittu se, että Seuraavat turvakortit postitetaan huhtikuun alussa. erääntynyt jäsenmaksu oli tammikuun alkupäivinä maksamatta yhdestä karhulaskusta huolimatta. Mikäli yhdistys ei hyväksy jonkun jäsenyyden päättymistä syystä taikka toisesta, tulee tästä olla yhteydessä liiton toimistoon. Tällöin jäsenyys palautetaan voimaan ja kyseiselle henkilölle lähetetään tämän vuoden jäsenmaksulasku. Myös mahdollisista epäselvyyksistä tulee ilmoittaa liiton jäsenrekisteriin, puhelin (09) , s-posti Uusien jäsenten lista Yhdistyslain mukaan yhdistykset omaavat täyden päätösvallan mahdollisten jäsenhakemusten suhteen. Jotta jäseneksi liittyminen olisi helppoa, on Reserviläisliitolla kuitenkin perinteisesti ollut oikeus kirjata uusia jäseniä jäsenrekisteriin. Näitä jäsenhakemuksia tulee mm. internetin kautta. Yhdistyksille lähetetään sähköpostilla tieto jokaisesta jäsenhakemuksesta. Maanpuolustusrekisterin uusien jäsenten käsittelytoiminnon avulla yhdistys voi hyväksyä tai hylätä jäsenyyden taikka merkitä sen Käsittelyssä -tilaan. Tällöin mahdollisia taustaselvityksiä voi tehdä niin pitkään kuin yhdistys katsoo tarpeelliseksi. Yhdistys toi selvittää liittyneiden tiedot helposti myös Maanpuolustusrekisteristä. Sen poimintatyökalulla voi hakea yhdistykseen liittyneet miltä tahansa aikaväliltä ja lähettää heille samalla esim. sähköpostia. Tämä tapahtuu käyttämällä Jäsenyyden alkamispäivä -valikkoa. 10 Yhdistystiedote 1/

11 Reserviläisliiton tulevia tapahtumia Veteraanikeräyksen tempauspäivä lähestyy Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat vuosittain mukana tukemassa Sotiemme Veteraanit -keräystä. Tänäkin vuonna reserviläiset auttavat monilla paikkakunnilla varusmieskeräyksen toteuttamista ja järjestävät paikoitellen myös omaa keräystoimintaa. Molemmat liitot suosittelevat omille jäsenyhdistyksilleen vähintään varusmieskeräyksen tukemista. Reserviläisjärjestöjen omaa keräystoimintaa on jo kymmenisen vuotta pyritty keskittämään talvisodan päättymispäivän tuntumassa järjestettävään keräystempauspäivään. Kuluvan vuoden tempauspäivä on ohjelmassa viikonloppuna Liitto toivoo, että mahdollisimman moni yhdistys on tuolloin liikkeellä omalla paikkakunnallaan. Käytännön järjestelyistä voi sopia keräyspiirien piiripäälliköiden kanssa, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta Osallistuvien yhdistysten tulee ilmoittaa keräystapahtumansa paikka ja aika myös Reserviläisliittoon. Asiaa koskeva, sähköinen kysely lähti sähköpostilla yhdistysten ja kerhojen puheenjohtajille viikolla 8. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. liiton ennakkotiedotteessa, joka jaetaan maan kaikille tiedotusvälineille. Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Reservipiirien toiminnanjohtajille (vast.) tarkoitetut koulutus- ja neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä. Tilaisuudessa käydään läpi Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton omia sekä yhteisiä asioita. Varsinainen kutsu on luvassa erikseen. Reserviläisliiton osalta neuvottelupäivillä käsitellään myös liiton tulevan 60-vuotisjuhlavuoden järjestelyjä sekä erityisesti piirien roolia niissä. Myös reserviläispiirien odotetaan markkinoivan risteilyä ja niille on asetettu osallistujatavoitteet. Tämän saavuttamisesta on luvassa euron palkkio, joka on suunnattu syksyllä 2015 järjestettävän, juhlavuoteen liittyvän piiritapahtuman järjestämiseen. Samaa teemaa käydään läpi myös seuraavassa liittohallituksen kokouksessa, joka järjestetään Piireille on luvassa juhlavuoteen liittyvää markkinointimateriaalia. Varusmiehet keräämässä Ikaalisissa. Kuva Ikaalisten Reserviläiset ry. Haluatko MPK:n verkkokouluttajaksi? Reserviläisliitto ja MPK järjestävät tänä vuonna neljä PVMoodle-peruskurssia, joiden avulla lisätään MPK:n verkkokoulutusvalmiuksia. Kursseilla opetellaan MPK:n käyttämän PvMoodle -verkkokoulutusjärjestelmän käyttöä niin, että sen suorittaneet hallitsevat verkkokoulutusalustan vastuuopettajan/ opettajan roolin keskeisimmät tekniset asiakokonaisuudet. Reserviläisliiton jäsenille ilmainen kurssi soveltuu henkilöille, jotka toimivat nyt tai lähitulevaisuudessa MPK:n kursseilla ja/tai koulutustilaisuuksissa johtajina taikka kouluttajina silloin kun kursseilla hyödynnetään verkko-opiskelua. Kurssilaisille lähetetään sähköpostilla ohjeet PvMoodlen avulla suoritettavista ennakkotehtävistä. Kurssilla tulee olla mukana oma tietokone, jolla pääsee nettiin. Koulutustilaisuuksia järjestetään vielä seuraavasti: Tampere Kuopio Kajaani PVMoodle-kurssille tulee ilmoittautua MPK:n sähköisen koulutuskalenterin kautta, joka löytyy osoitteesta 11 Yhdistystiedote 1/

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015 Reserviläisliiton hallituksessa aloittivat vuoden vaihteessa Jari Hirvimäki, Heikki Tarkkanen, Olli Leisti, Tomi Nikkanen ja Kalevi Valtanen. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Reserviläisliitto ry Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Piiri- info mikä se on? Ajankohtaiset asiat (lii=o, maanpuolustus, lainsäädäntö) Kaksisuuntainen keskustelu Paikalla liiton puheenjohtajiston ja toimiston

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 26.4.2015 kello 13.00 Muutosvarauksin. Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 26.4.2015, Seinäjoen kaupungintalo

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen RESERVILÄISLIITON hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSEKSI 1. Taustaa Reserviläisliitossa aloitettiin kolme vuotta sitten erilaisten

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011 Patentti ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1 (5) Rekisterinumero: 205.034 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Tapiola Golf ry Espoo Jääskentie

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA 5/15 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.12.2015 kello 18.10. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isto

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen KESKI-UUDENMAAN NUORKAUPPAKAMARI RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry. Sen kotipaikka on Keravan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään kansainvälisissä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot