Kirkkoneuvosto Sivu 169

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto Sivu 169"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija Kaituri- Mutanen Päivi Voutilainen Jorma Hiltunen Niina Hiltunen Liisa Tanskanen Veikko Räsänen Aimo Leskinen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Hannu Mustonen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-21 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2012 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Maija Kaituri-Mutanen Aika ja paikka Aimo Leskinen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

2 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Maija Kaituri-Mutasen ja Martti Lambergin. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Maija Kaituri-Mutanen ja Aimo Leskinen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

3 Kirkkoneuvosto KIRKKOKOLEHDIT V Kirkkoherran ehdotus vuonna 2013 kerättävistä kirkkokolehdeista on kokouskutsun liitteenä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkoherran ehdotuksen tulevana vuonna kerättäviksi kirkkokolehdeiksi liitteen mukaisesti.

4 Kirkkoneuvosto MUUTOKSIA HAUTATOIMEN KUSTANNUSTEN KOHDENTAMISEEN JA TASEEN MUODOSTAMISEEN LUKIEN Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2012 on annettu ohjeet hautatoimen kustannusten uudelleen kohdentamisesta sekä taseen muodostamisesta uudelleen hautatoimen nykyisten erien osalta lukien. Ne seurakunnat, joiden kirjanpitoa hoitaa Kirkon palvelukeskus, ottavat muutokset käyttöön lukien. Polvijärven seurakunnan osalta muutos merkitsee lähinnä yhden uuden tehtäväalueen (522) perustamista tuloslaskelmaan. Taseessa muutoksena on siunauskappeli-omaisuuserän siirto tililtä 1055 tilille Tulevaisuudessa kappelien ruumiinsäilytystiloihin mahdollisesti kohdistuvat investoinnit kirjataan omaksi eräkseen tilille 1058 vainajien säilytystilat. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle kirjanpitokäytäntöjen muuttamista vuoden 2013 alusta lukien seuraavasti: Tuloslaskelmaan perustetaan uusi tehtäväalue 522, jolle kappelirakennusten menot kirjataan tilivuoden kuluessa kokonaisuudessaan. Tilinpäätöskirjauksena siirretään 20 % kuluista (ruumiskylmiötila) hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueelle 403. Tehtäväalueelle 403 kirjataan entiseen tapaan suoraan hautausmaaalueiden perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Taseen vastaavien tilin 1055 saldo kokonaisuudessaan siirretään rakennukset -ryhmään perustettavalle tilille 1090 siunauskappelit. Mikäli jatkossa tehdään vainajien säilytystiloihin kohdistuvia investointeja, aktivoidaan ne taseeseen silloin perustettavalle tilille 1058 vainajien säilytystilat. Ohjeista poiketen hautausmaiden ja kappeleiden menoja ja tuloja ei eritellä kiinteistökohtaisesti, vaan molemmat käsitellään kirjanpidossa yhtenä kiinteistönä (hautausmaat = 1 tehtäväalue ja tase-erä, kappelit = 1 tehtäväalue ja tase-erä).

5 Kirkkoneuvosto HAUTAUKSISTA PERITTÄVIEN PALVELUMAKSUJEN TARKISTAMINEN Nykyinen hautatoimen palvelumaksujen hinnasto on vuodelta Kustannusten nousun vuoksi on perusteltua tarkistaa myös palveluista perittäviä maksuja. Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa hautatoimen uudet palvelumaksut seuraavasti: Uusi maksu Nykyinen Toimenpide maksu Haudan kaivu ja peittäminen - arkkuhauta, oman kunnan jäsen 60,00 40,00 - arkkuhauta, muun kunnan jäsen 190,00 125,00 - uurnahauta, oman kunnan jäsen 30,00 20,00 - uurnahauta, muun kunnan jäsen 90,00 63,00 Muistomerkin siirtäminen hautauksen yhteydessä tai hautakiven oikaiseminen erikseen pyydettäessä - < 0,5 h:n työ 25,00 20,00-0,5-1,0 h:n työ 45,00 35,00 - > 1,0 h:n työ 70,00 60,00 Hautasijamaksut ja nykyisen hautasija- ja palvelumaksusäännön muut ehdot pysyvät voimassa muutoksitta.

6 Kirkkoneuvosto AIDAN RAKENTAMINEN KIRKKOMAAN HAUTAUSMAALLE Kirkkoneuvosto Aiemmin annetun toimeksiannon perusteella on oululainen Maisemaarkkitehtitoimisto Väyrynen laatinut suunnitelman metallisen aidan rakentamisesta kirkon vierellä sijaitsevan Kirkkomaan hautausmaan aidan ympärille. Nykyinen, vain osittain hautausmaata rajaava kuusiaita poistettaisiin kokonaan. Uuden aidan sisälle on mahdollista istuttaa tarvittaessa puita tai pensaita sen jälkeen kun aita on rakennettu. Arkkitehtitoimiston suunnitelma on kokouskutsun liitteenä. Hankkeen kustannuksiksi on suunnittelija arvioinut keskimäärin (alv 0 %). Aidan rakentamisen lisäksi kustannuksia aiheutuu suunnittelupalkkiosta ja vanhan aidan poistamisesta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kirkkomaan hautausmaan ympärille rakennetaan ensi vuonna aita Maisemaarkkitehtitoimisto Väyrysen suunnitelman mukaisesti ja hankkeeseen varataan talousarviossa yht euron määräraha (sis.alv).

7 Kirkkoneuvosto PAPPILAN VESI- JA VIEMÄRIPUTKISTOREMONTTI Kirkkoneuvosto Virastokiinteistönä toimivan vanhan pappilan vesi- ja viemärijohdot ovat peräisin pääosin 1960-luvulta. Valurautaiset viemäriputkistot ja suojaamattomina alapohjan eristeissä kulkevat kupariset tai sinkkipinnoitetut käyttövesiputkistot muodostavat vuotoriskin ja voivat aiheuttaa rikkoutuessaan kosteusvaurioita kiinteistössä. Työn suorittamiseksi joudutaan keittiön ja mahdollisesti myös taloustoimiston lattia avaamaan. Putkiston uusimisesta ja keittiön muutostöistä on Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy tehnyt alustavan kustannusarvion, joka on kokouskutsun liitteenä. Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu n euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että pappilan vesi- ja viemäriputkistoremontti tehdään tulevan vuoden aikana ja v talousarviossa varataan euron määräraha hankkeen toteuttamiseen.

8 Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖTRAKTORIN HANKINTA Kirkkoneuvosto Hautausmaa- ja kiinteistötraktorina yli kymmenen vuotta palvellut Kubota on tulossa tiensä päähän. Seurakunnalla on lähes päivittäistä tarvetta pienelle kiinteistötraktorille. Nykyinen laite jäisi kakkoskoneeksi lähinnä kesäaikaiseen ruohonleikkuukäyttöön. Muuhun käyttöön on perusteltua hankkia uusi traktori, johon hankintavaiheessa tilattaisiin peruskoneen lisäksi myös etukuormaaja ja kaksi eri kokoista kauhaa. Myös traktorisovitteiselle peräkärrylle olisi tarvetta. Kysymykseen tulevan kokoluokan traktoreiden maahantuojia on tiedossa 3 kpl. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistö- ja hautausmaakäyttöön hankitaan ensi vuoden aikana uusi traktori tarpeellisine lisälaitteineen. Hankkeeseen varataan v talousarviossa yhteensä euron määräraha, josta puolet (23.000) kirjataan hautainhoitorahaston eräksi.

9 Kirkkoneuvosto TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on talousarvion ja toimintasuunnitelmien yhteenveto vuosille Talousarvion keskeisimpiä lukuja ja vertailutiedot : TP-2011 TA-2012 TA-2013 SU-2014 SU-2015 Toimintamenot Verotulot Vuosikate Poistot Tilik. tulos Henkilöstömenoihin on varattu tulevana vuonna yht Määrä vastaa n. 66,2 % kaikista toimintamenoista. Verotuloja on ensi vuonna arvioitu kertyvän yhteensä Summa on euroa suurempi, kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Verotuloarvio perustuu 1,65 %:n kirkollisveroasteeseen. Hautainhoitorahaston talousarviossa toimintakuluiksi on arvioitu euroa, jossa kasvua edellisvuodesta n. 2,5 %. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman sekä työalakohtaiset toimintasuunnitelmat liitteissä esitetyssä muodossa. Talousarvio ja suunnitelmat esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

10 Kirkkoneuvosto TOIMITUSPALKKIOSUOSITUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Kokouskutsun liitteenä on kirkon työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen neuvottelema suositussopimus toimituspalkkioiksi. Palkkiot otetaan käyttöön seurakuntien kirkkovaltuuston päätöksellä. Edellisen kerran palkkioita on tarkistettu lukien. Kokouskutsun liitteenä oleva palkkiotaulukko on kaksiosainen. 1-taulukon mukaisia palkkioita voidaan maksaa niille, joilla on voimassaoleva työ/virkasuhde kirkkotyönantajaan. 2-taulukon palkkioita voidaan maksaa niille, jotka eivät ole kirkon palveluksessa olevia työntekijöitä (mm. eläkeläiset ja opettajat) Seurakunnan omille vakinaisille työntekijöille ei toimituspalkkioita makseta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että toimituspalkkiosuositus otetaan käyttöön lukien. Mikäli toimituksen suorittajalla ei ole vähintään sopimuksessa mainittua tutkintoa, maksetaan palkkiosta 85 %.

11 Kirkkoneuvosto RAKENNUSAVUSTUSTEN JAKO V Kirkkoneuvosto Kirkkohallitus on päättänyt kokouksessaan myöntää Polvijärven seurakunnalle rakennusavustusta Pappilan saneeraukseen 22 % ja Rauhanmajan kappelin saneeraukseen 22 % kustannuksista. Hankkeet on toteutettu ja valmistuneet kuluneen kesän aikana. Käytännössä avustuspäätös merkitsee yhteensä n euron suuruista avustusta. Avustus maksetaan seurakunnan eri hakemuksesta, johon tulee liittää riittävä kustannuserittely ja tilintarkastajien varmennus. Hiippakuntaan on nyt päätetyssä vuoden toisessa jaossa myönnetty rakennusavustusta seitsemään eri kohteeseen yhteensä euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee avustuspäätöksen tiedoksi. Päätös esitetään tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

12 Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi

13 Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi

14 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan (kirkkoherra) ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan varapuheenjohtaja ja sitten jäsenet. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimikaudeksi

15 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan (kirkkoherra) ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan varapuheenjohtaja ja sitten jäsenet. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kirkkoneuvostoon edellä valitun varapuheenjohtajan lisäksi 7 muuta jäsentä toimikaudeksi

16 Kirkkoneuvosto HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KIRKKONEUVOSTOON VALITUILLE JÄSENILLE TOIMIKAUDEKSI Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan varapuheenjohtaja ja sitten jäsenet. Tämän jälkeen on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kirkkoneuvostoon valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (8) toimikaudeksi

17 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Merkittiin tiedoksi, että kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään maanantaina klo seurakuntatalossa. Keskusteltiin ehdotuksista erillisen muistolehdon perustamiseksi tuhkan hautaamista varten, omaisten kutsumisesta henkilökohtaisella kutsulla pyhäinpäivän messuun, kanttorin viran täyttämisasiasta sekä kirkon sisäremontin vahvistuspäätösten viivästymisestä. 20 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti laulettuun virteen sekä Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

18 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 4/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 149 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Jorma Hiltunen Liisa Tanskanen Martti Lamberg Reijo Mutanen, varajäsen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Hannu Mustonen, kirkkovaltuuston varapj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-13 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2012 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Liisa Tanskanen Aika ja paikka Jorma Hiltunen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

19 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Liisa Tanskanen ja Jorma Hiltunen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

20 Kirkkoneuvosto HAUDANKAIVU-URAKOITSIJAN VALITSEMINEN Nykyinen koneellisesta haudankaivusta vastaava yrittäjä Pentti Jolkkonen on ilmaissut halunsa luopua tehtävästä heti, kun seurakunta on saanut järjestettyä kaivutyöt muutoin haluamallaan tavalla. Uuden urakoitsijan löytämiseksi on paikallislehdessä julkaistu ilmoitus, jolla urakoitsijoita on pyydetty jättämään haudankaivutarjouksensa klo 12 mennessä. Tarjouspyynnössä tehtävään sopivimpana koneena on pidetty kokonaispainoltaan enintään 3000 kg:n ja leveydeltään 1,5 m kaivinkonetta. Sopimus on ilmoitettu tehtäväksi 5 vuodeksi. Tarjouksessa on pyydetty ilmoittamaan yhden haudan kaivamisen ja peittämisen hinta. Lisäksi on pyydetty ilmoitusta koneen merkistä ja teknisistä tiedoista. Johtoryhmän kokouksessa klo avattiin määräaikaan mennessä kirjallisina jätetyt tarjoukset: Yksi kaivu+peitto, Tarjouksen tekijä hinta á (sis alv.) Kaivu- ja Rakennuspalvelu Reijo Kähäri, Sotkuma 184,50 Joeko JP Jouko Pajarinen, Horsmanaho 198,40 Urpo Leminen, Kuorevaara 252,15 Toni Pajarinen ja Jani Varis 470,00 Todettiin, että kaikkien urakoijien ilmoittamat konetyypit ovat tarjouspyynnön mukaisia ja hautausmaaympäristöön soveltuvia. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hinnaltaan edullisimman, Kaivu- ja Rakennuspalvelu Reijo Kähärin tarjouksen ja antaa hautojen kaivuurakoinnin mainitulle yritykselle seuraavan viiden vuoden ajaksi. Päätöksen tultua lainvoimaiseksi talouspäällikkö tekee yrittäjän kanssa urakointisopimuksen, jossa tarkemmin määritellään sopimuksen alkamisaika ja muut ehdot.

21 Kirkkoneuvosto INVESTOINNIT V Aiemmin valmistelussa olleista hankkeista Kirkkomaan hautausmaan aitahanke on yhä toteutumatta. Sen lisäksi esille tulleita investointikohteita ovat mm. kiinteistötraktorin uusiminen ja pappilan käyttövesi- ja viemäriputkistoremontti. Näistä hankkeista olisi mahdollista saada kirkkohallituksen avustusta hautausmaan aidan rakentamiseen. Kiinteistötraktorihanke voitaisiin toteuttaa puoliksi hautainhoitorahaston varoilla. Hankkeiden kustannusarvioita: Kirkkomaan aita Kiinteistötraktori + lisälaitteet (hhr-osuus eur) Pappilan putkistoremontti (kv+viem.) ( ) tarkempi suunn.+ kustannusarvio ennen talousarviota Kirkkoneuvosto hyväksyy tulevan vuoden investoinneiksi edellä mainitut hankkeet. Tarkemmat toteuttamissuunnitelmat ja kustannusarviot tuodaan päätettäviksi omina asiakohtinaan loppuvuoden talousarviokokoukseen.

22 Kirkkoneuvosto HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN Kesäkuun 2011 alusta voimaan tulleen uudistetun taloussäännön mukaan hankinnat suoritetaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kirkkoneuvoston hyväksymien periaatteiden mukaan. Ehdotus seurakunnan hankintaohjeeksi on kokouskutsun liitteenä. Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa seurakunnan hankintaohjeen liitteenä olevassa muodossa.

23 Kirkkoneuvosto NORONNURMI 42:15 METSÄTILAN MYYNTI Kirkkoneuvosto Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä on seurakunnan omistukseen v lahjakirjalla siirtynyt Noronnurmi 42:15 niminen tila. Seurakunta on saanut lainhuudon tilaan Tilan pinta-ala on 1,2 ha. Alueen sijainti on merkitty liitteenä olevaan karttapiirrokseen. Tilalle ei ole rakennettua tieyhteyttä. Lähin suurempien teiden risteyskohta on n. 0,5 km:n päässä Kuorevaarantien ja Niskaniementien risteyksessä. Osa tilasta on entistä peltopohjaa, jolla on ojituskohtiin luonnostaan kasvanutta puustoa. Metsänhoitoyhdistyksen arviomiehen mukaan tilan käypä arvo on Alueella on arvioitu olevan tukkipuuta n. 20 m3 ja kuitupuuta 120 m3. Käypään arvoon on päästy tekemällä kokonaisarvosta 40 % alentava korjaus, jonka perusteena on mm. tieyhteyden puuttuminen ja tilan pieni koko. Huomioon ottaen tilan koko, sijainti ja tien puuttuminen, ei maa-alueella ole seurakunnalle taloudellista merkitystä. Kiinteistöä on kuitenkin pienuudestaan huolimatta pidettävä seurakunnan omaisuuseränä eri tilastoissa, kiinteistörekistereissä ja metsäsuunnitelmissa. Kokouspäivään mennessä tilasta oli tullut kaksi ostotarjousta: Antero Yletyinen, euroa ja Mika Mertanen, euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Noronnurmi 42:15 -tila myydään Mika Mertaselle hintaan euroa. Ostaja vastaa tilalle mahdollisesti rakennettavan tien kustannuksista.

24 Kirkkoneuvosto KANTTORINVIRAN SIJAISJÄRJESTELYT JA NÄKYMÄT VIRAN VAKINAISESTA TÄYTTÄMISESTÄ Kirkkoherra antaa kokouksessa selvityksen kanttorin tehtävien hoitamisesta loppuvuoden aikana sekä tiedottaa mahdollisuudesta saada virkaan vakinainen työntekijä jo vuoden vaihteessa. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran ilmoituksen tiedoksi. Kirkkoherra kertoi kirkkoneuvostolle tiedoksi kanttorinviran sijaistilanteesta ja mahdollisuuksista täyttää virka vakinaisesti mahdollisesti jo vuoden vaihteessa. Hän ilmoitti myös, että tuomiokapituli oli vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen viran muuttamisesta.

25 Kirkkoneuvosto TALOUSTILANNE Seurakunnan talouden tilaa elokuun lopussa kuvaavia lukuja, vertailu edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen ja kuluvan vuoden talousarvioon: Toteutuma Toteutuma Talousarvio Toimintatulot Toimintamenot Verotulot Keskusrahastoavustukset Vuosikate Poistot Yli- (+) / alijäämä (-) Rahavarat Investoinnit Kirkkoneuvosto merkitsee taloustilannetta kuvaavat luvut tiedoksi. Tiedoksi merkittiin.

26 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kauko Nuutinen kysyi Kirkkotie-lehden ilmestymisestä ja mahdollisuuksista tiedottaa ko. lehdessä ilmoitettavista tapahtumista myös Polvijärven seurakunnan alueella. 12 VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirkollisvalituksen. Valituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli kirkkoneuvoston päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla KL 24 luvun 6 :n 1 tai 2 momentin nojalla on oikeus tehdä kirkollisvalitus. Kirkollisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Kuopion hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa valitus on tehtävä alistusviranomaiselle. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Yksityiskohtaisempi valitusosoitus liitetään kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin yhteisesti lausuttuun Isä Meidän rukoukseen ja Herran siunaukseen.

27 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 135 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Koronniemen leirikeskus Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija-Kaituri Mutanen Jorma Hiltunen Liisa Tanskanen Martti Lamberg Veikko Räsänen /9 Muut saapuvilla olleet Erkki Romppanen, kirkkovaltuuston pj. Antero Martikainen, pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-17 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu Erkki Jaskari Aika ja paikka Polvijärvellä / 2012 Allekirjoitukset Antero Martikainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Kauko Nuutinen Aika ja paikka Veikko Räsänen Kirkkoherranvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Talouspäällikkö Pysyvä ilmoitus kirkkoneuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.

28 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAAMINEN Alkurukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto on ( ) päättänyt, että kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Kauko Nuutinen ja Veikko Räsänen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto noudattaa työjärjestyksenä esityslistan mukaista asiajärjestystä.

29 Kirkkoneuvosto ITÄ-SUOMEN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖN OTTAMINEN POLVIJÄRVEN SEURAKUNNASSA Kokouskutsun liitteenä on sidottuna Itä-Suomen it-aluekeskuksen tietoturvamääräykset (ilman liitteitä). Kirkkoneuvostot päättävät määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta seurakunnissa. Miksi määräyksiä tarvitaan? Jotta haluttu tietoturva- ja laatutaso saavutettaisiin kaikkialla Suomen ev. lut. kirkossa. Jos tasoa ei saavuteta, kirkko ei voi suorittaa väestökirjanpitoon ja sen ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä. Määräykset ovat kaikille samat suomessa ja niistä ei voi poiketa. Määräyksien noudattamista ja toteutusta tarkkaillaan niin organisaation ulkopuolelta kuin sisältäkin. Aluekeskuskohtaisissa tulkinnoissa ja menettelyissä voi olla pieniä eroja. Ketä määräykset koskettavat? Kaikkia. Kun jokainen seurakunnan työntekijä toteuttaa määräyksiä työnkuvassaan tarvittavalla tasolla, syntyy ehyt ja toimiva kokonaisuus. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevat tietoturvamääräykset käyttöön otettaviksi muutoksitta. Tietoturvan yhdyshenkilöiksi nimetään Raimo Tallgren ja Laura Savolainen. Tarvittaessa päätetään määräysten eri asiakohtien soveltamisesta myöhemmin eri päätöksillä.

30 Kirkkoneuvosto KIRJURI-JÄSENREKISTERIOHJELMAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kokouskutsun liitteenä on suunnitelma Kirjurin käyttöönottamisesta Polvijärven seurakunnassa. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan suunnitelman hyväksymisestä päättävät seurakuntien kirkkoneuvostot. Käyttöönottosuunnitelmassa on määräykset mm. jäsenrekisteriohjelman vastuuhenkilöistä, resurssivarauksista, kouluttautumisesta, työtavoista sekä yhteistyömenettelystä it-aluekeskuksen (Iita) kanssa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kirjurin käyttöönottosuunnitelman kokouskutsun liitteen mukaisesti.

31 Kirkkoneuvosto YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN- Kirkko- VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA PIISPAINKOKOUKSEN neuvosto HYVÄKSYMÄÄ MUUTA TUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORINVIRAN PERUSTAMINEN LUKIEN Kokouskutsun liitteenä on kopio Kirkkojärjestyksen 6 luvun 40 :stä sekä piispainkokouksen päätöksestä n:o 108, johon sisältyvät säännökset kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista. Päätöksen mukaan seurakunnan kanttorin virka voi olla joko ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka, laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorinvirka tai muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka Polvijärven seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 1950-luvun puolivälin 9000 henkilöstä viime vuoden lopun 3881 henkilöön. Viran toimenkuva ei juurikaan ole muuttunut ko. aikana vaikka kirkollisten toimitusten määrä on merkittävästi vähentynyt. Mikäli virka pidetään kokoaikaisena, on tulevalta viranhaltijalta perusteita vaatia tehtävänkuvan laajentamista musiikin lisäksi esim. diakonia- tai nuorisotyöhön. Jäsenmäärän vähentyessä myös taloudelliset mahdollisuudet viran nykyisentasoiseen palkkaukseen ovat heikentyneet. Viime vuosi oli seurakunnan neljäs perättäinen alijäämäinen tilikausi. Päätös viran muuttamisesta on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Muutoksenhakuajan jälkeen tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi. Hakuajan päättymisen jälkeen tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja lähettää virkakelpoisuuspäätöksen seurakuntaan tiedoksimerkitsemistä varten. Sen jälkeen tuomiokapituli lähettää pätevien hakijoiden hakemukset ja lausuntonsa seurakunnalle. Kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun hakijoista ja päättää samalla palkkauksesta sijoittamalla viran tehtävänkuvauksen mukaiseen, virkaehtosopimuksessa määriteltyyn vaativuusryhmään. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka lakkautetaan ja lukien perustetaan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka. Virkaan vaadittava tutkinto määräytyy piispainkokouksen päätöksen n:o 108 / 4 / mukaisesti.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: 14-26 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot