Osavuosikatsaus Q2/ , klo Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta"

Transkriptio

1 1 (17) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta - liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,4 prosenttia - katsauskauden liiketulos oli tappiollinen -5,2 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) - konsernin omavaraisuusaste on tavoitetasolla: 40,0 prosenttia (40,4 %) - Atria antoi katsauskaudella tulosvaroituksen ja tarkisti vuoden 2011 liikevoittoennustettaan Q2 Q2 H1 H1 Milj Liikevaihto 333,6 317,0 637,6 622, ,9 Liikevoitto -0,9 4,7-5,2 5,7 9,8 Liikevoitto % -0,3 1,5-0,8 0,9 0,8 Voitto ennen veroja -4,4 3,5-10,9 1,7 0,3 Osakekohtainen tulos, -0,15 0,10-0,34 0,03-0,18 Yleiskatsaus Atria-konsernin liikevaihto alkuvuonna oli 637,6 miljoonaa euroa (622,9 milj. euroa), jossa kasvua oli 2,4 prosenttia. Muuttumattomilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Atria Suomessa liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia. Vertailujaksolle Q2/2010 ajoittui työtaistelutoimien aiheuttamia tuotantokatkoksia Suomessa. Atria Skandinavian 5,7 prosentin liikevaihdon lasku johtuu pääosin kuluttajapakatun lihan valmistuksen lopettamisesta kesällä 2010 ja hieman pienentyneistä myyntivolyymeista. Atria Venäjän liikevaihdon lasku oli 3,9 prosenttia, mikä johtui myynnin pienenemisestä Moskovassa. Pietarissa myynnin volyymit ovat pysyneet vakaina. Atria Baltiassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Atria-konsernin liiketulos laski -5,2 miljoonaan euroon (5,7 milj. euroa), mikä johtui Atria Suomen ja Atria Venäjän heikentyneestä kannattavuudesta. Atria antoi katsauskaudella tulosvaroituksen ja tarkisti vuoden 2011 liikevoittoennustettaan. Yhtiö ennustaa koko vuoden liikevoiton jäävän merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuoden 2010 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä (21,6 milj. euroa). Aikaisemman ennusteen mukaan liikevoitto olisi ollut suurempi kuin 21,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtoennuste säilyy ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna Atria Suomen 3,2 miljoonan euron liikevoittoa (10,9 milj. euroa) alensivat korkeana pysyneet raaka-aineiden hinnat ja heikentynyt myynnin rakenne. Raaka-aineiden kohonneita hintoja ei saatu vietyä täysimääräisinä myyntihintoihin. Viennin osuus kokonaismyynnistä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Atria Venäjän liiketulosta -11,1 miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa) heikensivät viime vuoden lopulla voimakkaasti nousseet liharaaka-aineiden hinnat ja hitaasti toipuva lihavalmisteiden kysyntä. Katsauskauden tulosta rasittivat myös viime kesänä Pietariin valmistuneen uuden tehtaan kustannukset ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset. Atria Skandinavian liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa). Vertailuvuoden lukuun sisältyi kertaluonteinen kulu 2,0 miljoonaa euroa. Atria Baltian liiketulos Q2/2011 kaudella nousi voitolliseksi ja koko alkuvuoden tulos oli niukasti positiivinen (-2,1 milj. euroa). Hyvä tuloskehitys johtui katsauskaudella parantuneesta kustannustehokkuudesta ja myynnin rakenteesta sekä toteutuneista kertaluonteisista myyntivoitoista. Q2/2011 kauden liikevoittoon

2 2 (17) sisältyy kertaluonteisia myyntivoittoja 0,6 miljoonaa euroa. Koko alkuvuoden liikevoittoon sisältyy 0,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Liiketoiminnan rahavirta oli 8,8 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa) ja investointien rahavirta -17,5 miljoonaa euroa (-28,8 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta oli -8,7 miljoonaa euroa (-25,2 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 424,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden vaihteeseen 13,0 miljoonaa euroa. Atria Skandinavia teki myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. Sopimus pienensi yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 15,0 miljoonalla eurolla katsauskauden lopussa. Tammikuussa Atria Oyj teki noin 26 miljoonan euron suuruisen investointipäätöksen Kauhajoen nautateurastamon ja - leikkaamon rakentamisesta ja uudistamisesta. Lisäksi Atria Oyj osti Itikka osuuskunnalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. Lopullinen kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana Atria Suomessa on käynnistetty kaksi tehostamisohjelmaa: nautateurastuksen tehostaminen ja Nurmon tuotantolaitoksen kehittämisohjelma. Näiden toimenpiteiden yhteenlasketut vuosittaiset kustannussäästöt ovat noin 10 miljoonaa euroa, jotka alkavat toteutua vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen. Atria Venäjän vuonna 2010 käynnistämä tuotannon uudelleenjärjestely etenee suunnitelman mukaisesti. Lihavalmistetuotantoa keskitetään Moskovan ja Sinyavinon tehtailta uuteen Gorelovon tehtaaseen Pietarissa. Vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa, jotka alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. Katsauskaudella Atria Skandinavia jatkoi toimintojen tehostamista automatisoimalla veripaltun tuotantoprosessia. Veripaltun valmistus siirretään Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Tehostamisohjelmasta arvioidaan syntyvän noin miljoonan euron vuotuinen säästö. Säästö toteutuu täysimääräisesti vuoden 2012 alusta alkaen. Juha Gröhn nimitettiin Atria Oyj:n toimitusjohtajaksi alkaen Matti Tikkakosken jätettyä tehtävänsä maaliskuun alussa. Työsuhteen päättymisestä aiheutuva 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen erokorvaus sosiaalikuluineen on kirjattu Q1/2011 kauden tulokseen. Samalla Atria Oyj:n johtoryhmän kokoonpanoa ja johtamismallia yksinkertaistettiin. Atria Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on alkaen seuraava: - Juha Gröhn, toimitusjohtaja - Juha Ruohola, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen - Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi - Tomas Back, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Skandinavia - Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä - Rauno Väisänen, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Baltia - Heikki Kyntäjä, talousjohtaja - Kirsi Matero, henkilöstöjohtaja Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille. Tunnusluvut milj. EUR Oma pääoma/osake, EUR 15,02 15,90 15,68 Korolliset velat 432,7 444,1 429,9 Omavaraisuusaste, % 40,0 40,4 40,2 Velkaantumisaste, % 101,3 98,3 96,4 Nettovelkaantumisaste, % 99,3 95,8 92,2 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 24,4 27,1 46,2 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,8 4,4 3,5 Henkilöstö keskimäärin (FTE)

3 3 (17) Atria Suomi Q2 Q2 H1 H1 Milj Liikevaihto 203,0 178,9 389,3 358,0 767,8 Liikevoitto 2,6 6,0 3,2 10,9 30,7 Liikevoitto% 1,3 3,4 0,8 3,0 4,0 Atria Suomen H1-kauden liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Vertailujakson liikevaihtoa heikensivät viime keväänä toteutuneet elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet. Alkuvuoden liikevoitto heikkeni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Syynä heikkoon liikevoittoon olivat korkeana pysyneet raaka-aineiden hinnat ja heikentynyt myynnin rakenne. Viennin osuus kokonaismyynnistä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Katsauskaudella raaka-aineiden kohonneita hintoja ei saatu vietyä täysimääräisinä myyntihintoihin. Varastotasoja on pystytty purkamaan alkuvuoden aikana, ja varastotasot ovat tällä hetkellä tyydyttävät. Suomessa sianlihan markkinatilanne on jatkunut vaikeana koko alkuvuoden. Viljan ja rehun hinnat ovat pysyneet korkealla, mikä on johtanut kotimaisen lihantuotannon kannattavuuden voimakkaaseen laskuun. Liharaaka-aineen saatavuuden turvaamiseksi Atria on maksanut kaikki lihalajit huomioon ottaen keskimäärin 7,3 prosenttia korkeampaa tuottajahintaa kuin viime vuoden vastaavana aikana. Atria tuotemerkillä myytävä liha on 100-prosenttisesti kotimaista lihaa. Kauhajoen nautateurastamoinvestointi etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Investointiin liittyen Atria osti Itikka osuuskunnalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. Kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana Atria Suomessa on käynnistetty kaksi tehostamisohjelmaa: nautateurastuksen tehostaminen ja Nurmon tuotantolaitoksen kehittämisohjelma. Näiden toimenpiteiden yhteenlasketut vuosittaiset kustannussäästöt ovat noin 10 miljoonaa euroa, jotka alkavat toteutua vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen. Nurmon kehittämisohjelmaan liittyvät yt-neuvottelut saatiin päätökseen katsauskauden aikana. Neuvotteluissa päädyttiin 93 henkilön irtisanomiseen. Näistä 21 henkilön kohdalla toteutettiin eläkejärjestelyjä. Atrian arvion mukaan alan kokonaismarkkina on muutaman prosentin kasvussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atria menetti markkinaosuuttaan koko jaksolla, mutta jakson loppua kohti (Q2) vahvisti jälleen markkina-asemaansa. Atrian arvion mukaan yhtiön markkinaosuus H1 -kauden aikana oli noin 25 prosenttia. Uusien Atria Kulinaari -leivänpäällistuotteiden lanseeraus onnistui hyvin ja kesän grillauskauden myynti käynnistyi odotusten mukaisesti. Atria käynnisti toukokuussa mainoskampanjan kotimaisen Atria lihan puolesta. Kampanjan tavoitteena on kertoa suomalaiselle kuluttajalle, miksi ostoskoriin kannattaa valita kotimaista lihaa. Susi naudan vaatteissa mainonta onnistui hyvin ja sai aikaan vilkasta keskustelua julkisuudessa elintarvikkeiden kotimaisuudesta ja turvallisuudesta. Atrian Kädenjälki ohjelman vastuullisuushankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti. Lisäaineiden käytön vähentämiseen liittyvän hankkeen tavoitteena on luopua esimerkiksi natriumglutamaatin käytöstä vuoteen 2012 mennessä. Myös muiden lisäaineiden käyttöä kaikissa Atrian tuotteissa on karsittu järjestelmällisesti.

4 4 (17) Atria Skandinavia Q2 Q2 H1 H1 Milj Liikevaihto 95,8 99,7 183,6 194,7 391,6 Liikevoitto 2,7 3,3 5,0 4,0 13,9 Liikevoitto% 2,8 3,3 2,7 2,1 3,5 Atria Skandinavian liikevaihto laski 5,7 prosenttia viime vuoden H1-jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 12,6 prosenttia. Liikevaihdon laskun pääasiallisena syynä on kuluttajapakatun lihan valmistuksen lopettaminen kesällä Alkuvuoden liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa). Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyi kertaluonteinen kulu 2,0 miljoonaa euroa liittyen Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen. Alkuvuoden aikana Food Service tuotteiden kokonaismarkkinat Ruotsissa ovat olleet lievässä kasvussa. Atrian Food Service tuotteiden myynti on kasvanut noin 3 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ruotsin vähittäiskaupan leivänpäällis- ja ruokamakkaramarkkinat ovat supistuneet lievästi viime vuoteen verrattuna. Q2-jakson aikana Atria onnistui kasvattamaan Lönneberga -leivänpäällistuotteiden markkinaosuuttaan supistuvassa markkinassa näkyvän lanseerauskampanjan avulla. Ruokamakkaroiden tuoteryhmässä Atria on menettänyt jonkin verran markkinaosuutta luovuttuaan kannattamattomista tuotteista. (Lähde: AC Nielsen). Katsauskaudella Atria Skandinavian toimintojen kehittämis- ja tehostamisohjelma jatkui suunnitelman mukaisesti. Saltsjö-Boon tehdas suljetaan syksyllä ja veripaltun tuotanto siirretään Tranåsin tuotantolaitokselle. Tehostamisohjelmasta arvioidaan syntyvän noin miljoonan euron vuotuinen säästö. Säästö toteutuu täysimääräisesti vuoden 2012 alusta alkaen. Atrian Kädenjälki ohjelmassa on kuluvan vuoden aikana käynnistetty lukuisia vastuullisuushankkeita. Esimerkiksi ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvien hankkeiden myötä Skenen ja Tranåsin tehtailla on siirrytty käyttämään uusiutuvia polttoaineita. Toimenpiteet pienentävät hiilidioksidipäästöjä noin 500 tonnilla vuodessa.

5 5 (17) Atria Venäjä Q2 Q2 H1 H1 Milj Liikevaihto 32,5 34,4 60,8 63,3 129,2 Liikevoitto -5,6-2,7-11,1-4,9-27,9 Liikevoitto% -17,1-7,8-18,3-7,7-21,6 Atria Venäjän katsauskauden liikevaihto laski 3,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui myynnin pienenemisestä Moskovassa. Rupla-kurssi vahvistui euroa vastaan, paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Alkuvuoden liiketulos oli tappiollinen -11,1 miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa). Katsauskauden tulosta painoivat viime vuoden lopulla voimakkaasti nousseet liharaaka-aineiden hinnat ja hitaasti toipuva lihavalmisteiden kysyntä. Katsauskauden tulosta rasittivat myös viime kesänä Pietariin valmistuneen uuden tehtaan kustannukset ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset. Markkinat ovat hitaasti toipumassa vuonna 2009 alkaneen laskukauden jälkeen. Liharaaka-aineiden hinnat nousivat vuoden 2010 lopulla noin 30 prosenttia ja hintataso on pysynyt korkeana koko alkuvuoden. Myyntihintoja ei ole pystytty korottamaan raaka-ainekustannusten nousua vastaavasti. Atrian oman arvion mukaan Atrian markkinaosuus Pietarin vähittäiskaupassa on pysynyt vakaana. Atria on Pietarissa selkeä markkinajohtaja noin 20 prosentin osuudella. Moskovassa Atrian markkinaosuus heikentynyt hieman ja on noin 2 prosenttia. Atrian omistaman sikatilan, Campofarmin tuloskehitystä painoivat korkeina pysyneet rehukustannukset. Tämä heikentää Campofarmin tuloskehitystä loppuvuoden aikana. Tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2010 käynnistetty kehittämisohjelma etenee aikataulussa. Moskovan ja Sinyavinon tehtaiden lihavalmistetuotantoa keskitetään uuteen Gorelovon tehtaaseen Pietarissa. Järjestelyn avulla Atria lisää koko tuotantorakenteensa tuottavuutta ja hyödyntää maksimaalisesti Gorelovon uuden tehtaan tehokasta länsimaista prosessitekniikkaa. Tehostamistoimet vähentävät Atrian henkilöstömäärää noin 300:lla. Vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa, jotka alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. Atrian Kädenjälki ohjelmassa Atria Venäjä on kiinnittänyt huomiota tuotepakkausten ulkonäköön ja selkeiden ja informatiivisten tuotetietojen antamiseen pakkauksissa. Uusia entistä selkeämpiä pakkausetikettejä on otettu käyttöön makkarapakkauksissa.

6 6 (17) Atria Baltia Q2 Q2 H1 H1 Milj Liikevaihto 9,1 9,8 17,3 17,5 35,0 Liikevoitto 0,2-0,8 0,0-2,1-3,7 Liikevoitto% 2,5-8,2 0,1-12,0-10,5 Atrian liikevaihto Virossa oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla. Hyvä tuloskehitys johtui katsauskaudella parantuneesta kustannustehokkuudesta ja myynnin rakenteesta sekä toteutuneista kertaluonteisista myyntivoitoista. Q2/2011 kauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen käyttöomaisuuden myyntivoitto 0,6 miljoonaa euroa. Koko alkuvuoden liikevoittoon sisältyy 0,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Oman alkutuotannon tuloskehitystä rasittivat kohonneet viljojen ja rehujen hinnat. Alkuvuoden aikana Viron ruokailutuotemarkkinat ovat elpyneet ja kysyntä on kääntynyt nousuun. Lihan ja lihavalmisteiden myynti arvossa mitattuna on selvässä kasvussa. Alkuvuoden aikana Atrian markkinaosuus ruokamakkaroissa on kasvanut, mutta lihassa ja leivänpäällistuotteissa markkinaosuus on laskenut (lähde: ACNielsen). Atria on lanseerannut erityisesti kesäsesonkiin paljon uusia tuotteita ja uutuuksien osuus kokonaismyynnistä onkin kasvanut. Tuorelihan ja raaka-makkaroiden uudistetut pakkaukset otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Atrian Kädenjälki ohjelman painopiste Virossa on henkilöstön työolosuhteiden, työturvallisuuden ja sisäisen tiedonkulun parantamisessa. Sisäisen työtyytyväisyyskartoituksen tuloksena henkilöstölle laadittiin mm. kattava koulutusohjelma. Henkilöstön perehdytys uuteen tuotejohtajuusstrategiaan toteutettiin henkilöstölle suunnatuilla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksilla.

7 7 (17) Rahoitus, kassavirta, investoinnit ja omavaraisuusaste Atria Oyj nosti huhtikuussa kaksi kerralla takaisinmaksettavaa seitsemän vuoden pituista lainaa, joiden yhteismäärä on 50 miljoonaa euroa. Uudet lainat nostettiin lainasalkun keskimaturiteetin pitämiseksi riittävän pitkänä. Käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä oli 154,8 miljoonaa euroa (104,6 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta investointien rahavirta) oli -8,7 miljoonaa euroa (-25,2 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 424,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden vaihteeseen 13,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinnit konsernissa olivat 24,4 miljoonaa euroa (27,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli vuoden vaihteen tasolla: 40,0 prosenttia. Atria Skandinavia teki myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. Sopimus pienensi yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 15,0 miljoonalla eurolla katsauskauden lopussa. Henkilöstö keskimäärin (FTE) Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (5 812). Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: Atria Suomi (2 035)* Atria Skandinavia (1 267) Atria Venäjä (2 015) Atria Baltia 412 (495) *Keväällä 2010 toteutuneet elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet pienensivät Atria Suomen keskimääräistä henkilötyövuosien määrää (FTE-lukua). Atria Oyj:n hallinto Juha Gröhn nimitettiin Atria Oyj:n toimitusjohtajaksi alkaen Matti Tikkakosken jätettyä tehtävänsä maaliskuun alussa. Samalla Atria Oyj:n johtoryhmän kokoonpanoa ja johtamismallia yksinkertaistettiin. Atria Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on alkaen seuraava: - Juha Gröhn, toimitusjohtaja - Juha Ruohola, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen - Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi - Tomas Back, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Skandinavia - Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä - Rauno Väisänen, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Baltia - Heikki Kyntäjä, talousjohtaja - Kirsi Matero, henkilöstöjohtaja Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille. Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen erovuorossa oleva jäsenen Martti Selinin uudelleen. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin ja hallituksen varapuheenjohtaja Timo Komulainen valittiin uudelleen. Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Maisa Romanainen ja Harri Sivula.

8 8 (17) Liiketoiminnan lähiajan riskit Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2010 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. Tulevaisuuden näkymät Atria Oyj tarkisti katsauskaudella vuoden 2011 liikevoittoennustettaan. Yhtiö ennustaa koko vuoden liikevoiton jäävän merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuoden 2010 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä (21,6 milj. euroa). Aikaisemman ennusteen mukaan liikevoitto olisi ollut suurempi kuin 21,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtoennuste säilyy ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna Suurin epävarmuustekijä liikevaihdon kasvulle on Venäjän vaikea markkinatilanne. Kiristyvä kilpailu voi myös hidastaa myynnin kasvua. Atria Suomen odotettua heikompi tulos vaikeuttaa koko konsernin tuloskehitystä. Atria Suomen tulosta ovat heikentäneet lihantuotannon keskeisten raaka-aineiden voimakas hintojen nousu ja sianlihan markkinatilanteen jatkuminen edelleen vaikeana. Konsernin loppuvuoden tuloskehityksen kannalta merkittävää on raaka-aineiden hintojen kehitys myös muilla liiketoiminta-alueilla. Liharaaka-aineiden markkina näyttäisi vakiintuvan vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010, mutta liharaakaaineen hinnassa on edelleenkin nousupaineita mm. kohonneiden rehu- ja energiakustannusten vuoksi. Tämän johdosta lopputuotteiden hintoihin on odotettavissa korotuksia loppuvuoden aikana Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla. Elintarvikkeiden kulutuksen arvioidaan olevan lievässä kasvussa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa. Atrian arvion mukaan Venäjän ruokailutuotteiden kokonaiskysyntä on kääntynyt maltilliseen kasvuun, joka jatkuu edelleen hitaana vuoden 2011 aikana. Tuotejohtajuusstrategian toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2011 toteutetaan näkyviä lanseerauksia eri liiketoiminta-alueilla. Atria on käynnistänyt vuosien 2010 ja 2011 aikana kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä eri liiketoiminta-alueillaan. Nämä toimenpiteet tuovat vuosittaisia kustannussäästöjä yhteensä 17 miljoonaa euroa. Säästöt alkavat toteutua vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 aikana. Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta Atria Oyj sai ODIN Forvaltning AS:n ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta yhtiössä. ODIN Forvaltning AS:n yhteenlaskettu omistus Atria Oyj:n osakepääomasta alitti tehdyillä osakekaupoilla viiden (5) prosentin rajan. ODIN Forvaltning AS:n ilmoituksen mukaisesti omistusosuudet yhtiössä ovat seuraavat: ODIN Forvaltning AS:n omistus yhteensä: - Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: Omistusosuus: 3,96 % osakepääomasta ja 1,01 % äänimäärästä Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja yhteisötunnus: ODIN Forvaltning AS, yhteisötunnus Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on ja KII-sarjan osakkeita kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja KII-sarjan osake kymmenen (10) ääntä, joten Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä ääntä.

9 9 (17) Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja maksupäivä Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin. Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa: Jäsen Toimikausi päättyy Juha-Matti Alaranta 2012 Juho Anttikoski 2013 Mika Asunmaa 2013 Lassi-Antti Haarala 2012 Juhani Herrala 2013 Henrik Holm 2012 Veli Hyttinen 2014 Pasi Ingalsuo 2014 Juha Kiviniemi 2014 Teuvo Mutanen 2014 Mika Niku 2012 Seppo Paavola 2012 Heikki Panula 2013 Pekka Parikka 2014 Juha Partanen 2013 Ari Pirkola 2013 Juho Tervonen 2012 Tomi Toivanen 2012 Timo Tuhkasaari 2014 yhteensä 19 jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio euroa kuukaudessa. Osingonjako Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 84,1 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö jakoi vuodelta 2010 osinkoa 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä noin 7 miljoonaa euroa.

10 10 (17) Voimassa olevat valtuutukset ja valtuudet erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankinta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2010 kuitenkin siten, että konserni on alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2010 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. Näillä uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vielä ollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuositilinpäätöksessä Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

11 11 (17) ATRIA OYJ -KONSERNI KONSERNITULOSLASKELMA milj. EUR 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Liikevaihto 333,6 317,0 637,6 622, ,9 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -298,0-279,0-573,8-550, ,1 Bruttokate 35,6 38,0 63,8 72,1 151,8 Myynnin ja markkinoinnin kulut -25,0-21,7-46,4-40,4-84,5 Hallinnon kulut -12,2-12,4-24,1-24,7-47,3 Liiketoiminnan muut tuotot 2,2 1,4 3,6 2,2 7,7 Liiketoiminnan muut kulut -1,5-0,6-2,1-3,5-17,9 Liikevoitto -0,9 4,7-5,2 5,7 9,8 Rahoitustuotot ja -kulut -3,6-1,6-6,5-5,0-11,2 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 0,4 0,7 1,0 1,7 Voitto ennen veroja -4,4 3,5-10,9 1,7 0,3 Tuloverot 0,1-0,3 1,2-0,3-4,5 Tilikauden tulos -4,3 3,2-9,8 1,4-4,2 Tilikauden tuloksen jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille -4,1 2,9-9,7 0,9-5,0 Määräysvallattomille omistajille -0,2 0,3-0,1 0,5 0,8 Yhteensä -4,3 3,2-9,8 1,4-4,2 Laimentamaton tulos/osake, -0,15 0,10-0,34 0,03-0,18 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, -0,15 0,10-0,34 0,03-0,18 LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA milj. EUR 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Tilikauden tulos -4,3 3,2-9,8 1,4-4,2 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Rahavirran suojaus -1,5 0,6-1,3 0,0 3,2 Nettosijoituksen suojaus 0,3 Muuntoerot -2,0 12,2-0,6 20,7 16,9 Tilikauden laaja tulos -7,8 16,0-11,7 22,1 16,2 Laajan tuloksen jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille -7,7 15,7-11,6 21,6 15,3 Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,3-0,1 0,5 0,9 Yhteensä -7,8 16,0-11,7 22,1 16,2

12 12 (17) KONSERNITASE Varat milj. EUR Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 468,3 483,9 470,1 Biologiset hyödykkeet 1,3 2,0 1,9 Liikearvo 159,7 167,8 162,9 Muut aineettomat hyödykkeet 73,3 73,1 75,5 Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 12,2 10,5 11,9 Muut rahoitusvarat 1,6 2,3 1,6 Lainasaamiset ja muut saamiset 17,7 16,8 20,2 Laskennalliset verosaamiset 13,8 9,0 11,5 Yhteensä 747,9 765,4 755,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 104,8 106,9 105,3 Biologiset hyödykkeet 5,9 6,4 5,8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 193,6 218,8 217,3 Rahat ja pankkisaamiset 8,3 11,0 18,5 Yhteensä 312,7 343,1 346,9 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 9,2 10,3 9,2 Varat yhteensä 1 069, , ,6 Oma pääoma ja velat milj. EUR Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 424,6 449,5 443,2 Määräysvallattomien osuus 2,7 2,4 2,9 Oma pääoma yhteensä 427,3 451,9 446,0 Pitkäaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat 312,0 314,1 302,8 Laskennalliset verovelat 48,3 43,8 46,8 Muut korottomat velat 0,5 1,7 0,8 Varaukset 0,7 0,0 0,8 Yhteensä 361,4 359,6 351,2 Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat 120,7 129,9 127,2 Ostovelat ja muut velat 160,4 177,4 187,2 Yhteensä 281,1 307,3 314,4 Velat yhteensä 642,5 666,9 665,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 069, , ,6

13 13 (17) LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Mää- Oma Osa- Yli- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pääke- kurs- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma pää- sira- keet has- erot voitto- sä tomien yhteenoma hasto tot varat osuus sä Oma pääoma ,1 138,5-1,3-1,7 110,6-31,0 171,9 435,1 1,8 436,9 Tilikauden laaja tulos Tilikauden tulos 0,9 0,9 0,5 1,4 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0 Muuntoerot 20,6 20,6 0,1 20,7 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -7,1-7,1-7,1 Oma pääoma ,1 138,5-1,3-1,7 110,6-10,4 165,7 449,5 2,4 451,9 Oma pääoma ,1 138,5-1,3 1,8 110,6-14,3 159,8 443,2 2,9 446,0 Tilikauden laaja tulos Tilikauden tulos -9,7-9,7-0,1-9,8 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset -1,3-1,3-1,3 Muuntoerot -0,6-0,6-0,6 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -7,0-7,0 Oma pääoma ,1 138,5-1,3 0,5 110,6-15,0 150,1 424,6 2,7 427,3 *) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

14 14 (17) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA milj. EUR 1-6/11 1-6/ /10 Liiketoiminta rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 14,7 20,2 85,5 Rahoituserät ja verot -5,9-16,6-40,9 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 8,8 3,6 44,6 Investointien rahavirta Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -13,7-24,1-39,6 Myydyt tytäryritykset 2,0 Ostetut tytäryritykset -6,1 Sijoitukset 0,3-4,7-0,6 Investointien rahavirta yhteensä -17,5-28,8-40,2 Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot 50,0 29,5 40,8 Lainojen maksut -44,3-22,5-56,2 Osinkojen maksut -7,0-7,1-7,0 Rahoituksen rahavirta -1,4-0,1-22,4 Rahavarojen muutos -10,1-25,3-18,0

15 15 (17) TOIMINTASEGMENTIT milj. EUR 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/ /10 Liikevaihto Suomi 203,0 178,9 389,3 358,0 767,8 Skandinavia 95,8 99,7 183,6 194,7 391,6 Venäjä 32,5 34,4 60,8 63,3 129,2 Baltia 9,1 9,8 17,3 17,5 35,0 Eliminoinnit -6,8-5,8-13,3-10,6-22,7 Yhteensä 333,6 317,0 637,6 622, ,9 Liikevoitto Suomi 2,6 6,0 3,2 10,9 30,7 Skandinavia 2,7 3,3 5,0 4,0 13,9 Venäjä -5,6-2,7-11,1-4,9-27,9 Baltia 0,2-0,8 0,0-2,1-3,7 Kohdistamattomat * -0,9-1,1-2,2-2,2-3,2 Yhteensä -0,9 4,7-5,2 5,7 9,8 * Kausi H1/2011 sisältää entisen toimitusjohtajan työsuhteen päättymisestä aiheutuvan kertaluonteisen 0,8 miljoonan euron erokorvauksen sosiaalikuluineen. ROCE * Suomi 6,0 % 8,9 % 7,9 % Skandinavia 5,9 % 4,7 % 5,3 % Venäjä -20,6 % -3,8 % -16,9 % Baltia -4,3 % 28,6 % -9,6 % Konserni -0,1 % 3,0 % 1,1 % * Sitoutuneen pääoman tuotto % (ROCE) = Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma (12 kk liukuva, keskimäärin)*100 Investoinnit Suomi 14,3 4,0 17,1 6,2 13,3 Skandinavia 2,5 2,6 4,0 4,4 9,5 Venäjä 1,6 4,4 2,9 16,2 22,6 Baltia 0,3 0,2 0,4 0,3 0,8 Yhteensä 18,7 11,2 24,4 27,1 46,2 Poistot Suomi 6,5 7,3 13,0 14,6 28,7 Skandinavia 2,9 2,9 5,8 5,8 11,9 Venäjä 2,6 1,9 5,1 3,6 18,9 Baltia 0,7 0,8 1,4 1,6 3,0 Yhteensä 12,7 12,9 25,3 25,6 62,5

16 16 (17) VASTUUT milj. EUR Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia Lainat rahoituslaitoksilta 4,9 6,6 5,4 Eläkelainat 4,9 4,6 4,9 Yhteensä 9,8 11,2 10,3 Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja muut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 4,7 6,6 5,0 Yrityskiinnitykset 4,0 3,1 4,0 Yhteensä 8,7 9,7 9,0 Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset Takaukset 0,8 0,7 0,8 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Osana nautateurastuksen - ja leikkuun tehostamisohjelmaa Atria hankki omistukseensa Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n koko osakekannan Itikka osuuskunnalta, joka kuuluu yhtiön lähipiiriin. Kauhajoen Teurastamo- kiinteistöt Oy omistaa Atrian käytössä olevan teurastamokiinteistön ja -koneet Kauhajoella. Yrityskaupalla selkeytetään omistusrakennetta. Atria investoi Kauhajoen nautateurastamon ja -leikkaamon uudistamiseen noin 26 miljoonaa euroa. Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2012 loppuun mennessä. Koko nautateurastuksen tehostamisohjelman kustannussäästöt arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa vuodessa. Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot käytetyt käyvät ennen milj. EUR arvot yhdistämistä Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,0 2,4 Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 Lyhytaikaiset saamiset 0,2 0,2 Varat yhteensä 9,3 2,7 Pitkäaikaiset korolliset velat 1,5 1,5 Laskennallinen verovelka 1,7 Velat yhteensä 3,2 1,5 Nettovarat 6,1 1,2 Kauppahinta 6,1 Yrityskaupan rahavirtavaikutus 6,1 Laskelma on tehty alustavana.

17 17 (17) KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT Kauden keskikurssit: 1-6/11 1-6/ /10 SEK 8,9209 9,7415 9,4926 DKK 7,4567 7,4438 7,4477 RUR 40, , ,2217 LTL 3,4528 3,4528 3,4528 PLN 3,9639 4,0043 4,0049 NOK 7,7996 8,0042 8,0034 Kauden päätöskurssit: SEK 9,1739 9,5259 8,9655 DKK 7,4587 7,4488 7,4535 RUR 40, , ,8200 LTL 3,4528 3,4528 3,4528 PLN 3,9903 4,1470 3,9750 NOK 7,7875 7,9725 7,8000 ATRIA OYJ Hallitus Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00 1 (23) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat 1.10. 31.12.2014 - Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). - Konsernin

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1/2015 6.5.2015

HKScan-konserni Osavuosikatsaus Q1/2015 6.5.2015 HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: TULOS JA RAHAVIRTA PARANIVAT TANSKASSA HAASTEITA * Liikevaihto oli 466,0 (465,4) miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä. * Raportoitu liikevoitto

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

Tilinpäätös- tiedote 2012

Tilinpäätös- tiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2012 Strateginen muutos etenee; tulos edelleen heikko Jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.08.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: Kannattavuus parani kysynnän vahvistuessa Huhti-kesäkuu 2010 verrattuna

Lisätiedot

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1-Q3/2013, 6.11.2013, klo 8.00-1- HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä katteet edelleen matalat * Tammi-syyskuun liikevaihto oli

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

2012 www.poyry.com 2012

2012 www.poyry.com 2012 02 Vuosi 2012 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös 2012 8 Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16 Laskelma oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013 Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 1.1.31.12. 9 Konsernin tase 31.12. 10 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.31.12. 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot