RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite Liite Liitteet Liitteet Liitteet Liite Liite Liite 1 Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lukion kalustohankinnat Esitys koirapuiston perustamisesta Turkkilanvuoren juurelle Ryhmäkoti Toivon käyttötarkoituksen muutokseen liittyvät sisätyöt. Tilanne. Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n yhtiökokous 2014 Ilmoitusasiat Luvan antaminen varhaiskasvatusjohtajalle oppisopimusopiskelijan ottamiseen Pentinpellon päiväkotiin ajalle IS-Hankinta Oy:n varsinainen yhtiökokous Attendo Oy:n Kuntaturvan esittely Pöytäkirjan Sivu PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 11/2014 Kunnanhallitus Sivu 187 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Ari Weide Jarmo Hänninen Jarmo Karjalainen Kirsi Mannila Jouko Pispala Kaija Satuli puheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen Kari Laitisen varajäsen jäsen, esteellinen 134 aikana Sari Hintikka-Variksen varajäsen jäsen Poissa: Sari Hintikka-Varis Kari Laitinen I varapuheenjohtaja jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Asiantuntijoina: Tuure Savolainen Eeva Ruotsalainen Timo Wikberg Poissa: Tapio Kataja Ossi Maukonen Puheenjohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja, esteellinen 139 käsittelyn aikana valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä tekninen johtaja 134 ja 136 rehtori, koulutusjohtaja 134 myyntijohtaja Attendo Oy 141 hallintojohtaja osastosihteeri Sihteeri, pöytäkrijanpitäjä Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Risto Niemelä Keskiviikko Rautalammin kunnanvirastossa Allekirjoitukset Jouko Pispala Ari Weide PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Risto Niemelä

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 131 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 132 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Pispala ja Ari Weide. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 133 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kokouksessa päätettiin käsitellä tarkennetun esityslistan mukaiset asiat ja kuulla asiantuntijoita. Tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi valittiin kunnanjohtaja Risto Niemelä

4 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lukion kalustohankinnat Tltk 26 Liite 4 Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaosto esittää pidetyn kokouksen mukaisesti, että kunnanhallitus varaisi lukion kalustohankintaan euron investointimäärärahan. Investointiosaan on valtuusto hyväksynyt vuodelle 2014 lukion rakentamis- ja kalustohankintaan yhteensä euroa. Ko. määräraha yksistään ei riitä kalustamiseen. Rakennuttamisjaosto katsoo, että mikäli opetusministeriön esittämä avustus lukiohankkeelle on ministeriön hankeohjelman mukainen ( ), on talousarviossa varattu nettosuuruinen määräraha n suurempi kuin todennäköinen lopullinen hankinta-arvo. Näin arvioituna esitetty kalustoinvestointi ei ylittäsi talousarviota. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lukion rakennuttajahankintana toteutettaviin kalustohankintoihin hyväksytään investointimääräraha. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 134 Liite 1 Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan lukion kalustehankintoja. Lautakunnan pöytäkirjassa on liitteenä hankittavat ns. huonekalutyyppiset kalusteet joiden hankintahinnaksi tulee kilpailutuksen jälkeen ,90 euroa (ilmeisesti veroton hinta). Näiden lisäksi tarkoituksena on hankkia erilaisia opetus- ja havaintoväline tyyppisiä kalusteita ja laitteita niin, että kalustohankintojen kokonaishinnaksi tulee noin euroa. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että hallitus varaisi lukion kalustohankintoihin euron määrärahan vuodelle Vuodelle 2014 varattu lukion peruskorjausmääräraha ei tulle riittämään näin suuren kalustomäärärahan kattamisen. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, valtuusto myöntäisi euron lisämäärärahan vuoden 2014 talousarvioon lukion peruskorjausmäärärahaan kalustohankintoja varten. Pöytäkirjaan merkitään, että tämän pykälään liittyen kuultiin asiantuntijoina rehtori, osastopäällikkö Eeva Ruotsalaista ja tekninen johtaja Tuure Savolaista. Pöytäkirjaan merkittiin ja Kirsi Mannila jääväsi itsensä tämän pykälän ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Esitys koirapuiston perustamisesta Turkkilanvuoren juurelle Tltk 23 Liite 1 Rautalammin Kennelkerho ry (Pj. Juhani Pihtola) on tehnyt tekniselle lautakunnalle aloitteen aidatun koirapuiston perustamisesta Turkkilanvuoren juurelle. Alueen koko on n. 0,4 ha. Alueelleen pysäköinti voisi olla urheilukentän parkkipaikalla. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rautalammin Kennelkerho ry:lle vuokrataan oheisen liitteen mukaisesti n. 0,4 ha alue koirapuistoksi. Koirapuiston vuokrasopimus esitetään tehtäväksi määräajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 135 Liite 2 Kunnanjohtajan esitys: Turkkilanvuoren alue on varattu A-alueeksi Rautalammin keskustaajaman yleiskaavaluonnoksessa. Koirapuisto on suunniteltu välittömästi alueen viereen ja pysyvää asutusta on jo nyt suhteellisen lähellä. A-alue varauksen ja asutuksen huomioiminen merkitsevät sitä, että vuokrasopimus koirapuistosta tulee olla määräaikainen ja nopeasti purettavissa rakentamisen ja mahdollisen häiriön johdosta (Liite 3). Hyväksyttiin päätösesitys. Päätettiin kuulla lähialueiden asukkaita ja laatia määräaikainen sopimus, joka tuodaan kunnanhallitukseen.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Ryhmäkoti Toivon käyttötarkoituksen muutokseen liittyvät sisätyöt. Tilanne. Tltk 24 Liite 2 Kunnanvaltuusto on päätöksessään ( 107, liite 1) päättänyt, että ryhmäkoti Toivoon toteutetaan urakkatarjouskilpailun mukainen kattoremontti sekä samalla muuttanut kunnanhallituksen tekemää esitystä rakentamisesta siten, että toteutetaan sisätiloja muuttamalla perusturvaosaston toiveiden mukainen minimitason täyttävä ryhmäkoti. Valtuuston ( 107) tekemän päätöksen merkitys Toivon rakentamiselle Valtuuston antama määräraha = Tehtävät työt: -Välttämättömiksi katsottavat pintatyöt ja välttämättömiksi katsottavat muut työt. Välttämättömiksi on katsottu ne työt jotka tarvitaan, jotta kiinteistö voidaan ottaa perutusturvalautakunnan ilmoittaman käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. Tällöin on selvitetty palo- ja pelastuslaitoksen kanssa ne Toivoa koskevat rakenteelliset korjaustoimenpiteet, joilla käyttäjien ilmoituksen mukaiselle asiakaskunnalle saadaan minimissään säädösten mukaiset asuintilat. Välttämättömiksi katsottuja töitä on tällöin ollut: Palo- ja pelastuslaitoksen vaatimuksesta sprinklerin asentaminen kiinteistöön. Säästön vuoksi on käytetty hyväksi palvelutalo Aapelin sprinklerikeskusta. Poistumisteiden palosuojaus Osastointiin liittyvät muutokset ja korjaukset Huoneiden poistumisteiden lisäys Yleisten tilojen pintatyöt Yleisten tilojen ikkunalasien vaihto turvalaseiksi Kotipalvelun tilojen yhdistäminen asuintiloihin ja tästä seuranneet yhteiskeittiön kalustemuutokset Kotipalvelun toiminnan kannalta muut välttämättömät muutokset

7 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Välttämättömiksi katsottava työt ovat siis määräytyneet palo- ja pelastuslaitoksen sekä käyttäjän määrittelemistä välttämättömistä töistä. Yleisten tilojen ikkunalasien muutos turvalaseiksi on määrätty rakennusluvassa kun kiinteistön käyttötarkoitus on muutettu. Aikataulu: Valtuusto ei ole määritellyt päätöksessään valmistumisaikataulua Toivon valmistumiselle. Töiden suorittaminen. Valtuusto on päättänyt, että työt tehdään ensisijaisesti kunnan omana työnä. Päätös tarkoittaa siis sitä, että ne työt joiden tekemiseen löytyy kunnasta ammattitaitoista palkattua henkilökuntaa, suoritetaan itse. Työt jotka on suoritettu kunnan toimesta: -Kirvesmiestyöt -Maalaustyöt -Mattotyöt -Kiinteistölle tuleva syöttövesijohto -Sähkötyöt silloin kun kunnan sähkömies on ollut saatavissa (sähkömies puolikkaalla) -Kalusteasennukset silloin kun on katsottu se edullisemmaksi kuin kalustetarjouksen yhteydessä kalustefirman antama tarjous. Urakoitsijoiden suorittamia töitä ovat olleet: Sähkötyöt kun käytettävissä ei ole ollut kunnan sähkömiestä Sprinkleriasennus (kilpailutetun tarjouksen mukaisesti), asennussuunnitelmaan on jouduttu täydentämään. Kaivinkonetyöt Suunnittelutyöt Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että sen antaa tekniselle osastolle luvan toteuttaa nopeutetusti ryhmäkoti Toivon rakentamisen loppuun saattaminen. Tämä merkitsee sitä, että viimeistelytöissä käytetään kunnan rakennusmiehien lisäksi urakoitsijoita. Urakoitsijoiden käyttäminen lisää kustannuksia. Mikäli annettu määräraha ei riitä niin niiden kattamiseen, käytetään mahdollisuuksien mukaan käyttötalouden jakamattomia eriä. Tämän jälkeen mahdollisesta lisämäärärahan anomisesta tekninen lautakunta päättää kun nähdään lopullinen kustannus.

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lisäkustannus on sittemmin arvioitu olevan jonka lisämäärärahan tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi ulkotöiden osalta tekninen lautakunta suosittaa hallitukselle että rakennuksen ympärille voitaisiin toteuttaa routaeristys, sokkelin patolevyt ja salaojitus jonka kustannusarvio on n Kh 136 Liite 3-4 Tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt Ryhmäkoti Toivon käyttötarkoituksen muutokseen liittyvää sisä- ja muiden muutostöiden tilannetta. Lautakunta arvioi kustannusten olevan euroa (liite 3). Lisäksi lautakunnan arvion mukaa rakennuksen ympärille tulisi toteuttaa routaeristys, sokkelin patolevyt ja salaojitus. Töiden alustava kustannusarvio on n euroa, tästä annetaan tarkempi arvio maanantaina Liitteenä 4 kh:n pöytäkirja Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle; 1. että kunnanvaltuusto myöntäisi Ryhmäkoti Toivon muutokseen liittyvien sisätöiden kustannuksiin euron lisämääräraha vuoden 2014 talousarvioon. 2. pyytää kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa Palvelukoti Toivon rakennuksen ympärille toteutettavaa routaeristystä varten vuoden 2014 talousarvioon saatuaan tekniseltä osastolta tarkemman kustannusarvion. Asiantuntijana tämän pykälään liittyen kuultiin tekninen johtaja Tuure Savolaista. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että Ryhmäkoti Toivon muutoksen lisätöihin liittyen varataan euron määräraha vuoden 2014 talousarvioon. Lisäksi päätettiin esittää Ryhmäkoti Toivon rakennuksen ympärille toteuttavaa routaeristystä varten erillistä euron lisämäärärahaa vuoden 2014 talousarvioon.

9 Kunnanhallitus Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n yhtiökokous 2014 Kh 137 Liite 1-2 Kunnanjohtajan esitys: Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n yhtiökokous pidetään klo Rautalammilla, Rautalammin kunnanvirastossa. Yhtiökokouskutsu saadaan myöhemmin. Kunnanhallitus merkitsee yhtiökokousajan tietoonsa saatetuksi. Valtuuston puheenjohtaja Jorma Kukkonen toimitti kunnanhallitukselle osoitetun ja allekirjoitetun kirjelmän, joka koski kunnan edustajaa Törmälän loma- ja kurssikeskuksen yhtiökokouksessa. Kirjelmä merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi. Kunnanhallitus valitsi Rautalammin kunnan edustajaksi pidettävään Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n yhtiökokoukseen kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Jalkasen. Jalkasen varaedustajaksi valittiin Jouko Pispala.

10 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 138 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutus ja päätös ympäristösuojelulain 60 :n mukaisen ilmoituksen johdosta/neste Oil Ralli Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen esityslista Koivuranta Oy:n reittiliikennelupahakemus Kunnanjohtajan ehdotus: Päätös Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Ilmoitusasiat merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

11 Kunnanhallitus Luvan antaminen varhaiskasvatusjohtajalle oppisopimusopiskelijan ottamiseen Pentinpellon päiväkotiin ajalle Kh 139 Varhaiskasvatusjohtaja pyytää liitteenä olevalla kirjeellään lupaa saada Liite 1 ottaa oppisopimusopiskelija Pentinpellon päiväkotiin ajalle syksyllä 2014 Pentinpellon päiväkodissa on ainakin yhden henkilön vajaus. Kaavailuilla oppisopimusopiskelijalla on kokemusta päivähoidon tehtävistä. Tarkempaa selvitystä liitteenä olevassa varhaiskasvatusjohtjan kirjeessä. Kunta ei lupaa kuitenkaan koulutuksen jälkeistä työpaikkaa. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää varhaiskasvatusjohtajalle luvan palkata oppisopimusopiskelijan Pentinpellon päiväkotiin ajalle Kunta ei kuitenkaan lupaa oppisopimuskoulutuksen jälkeistä työpaikkaa. Kunnanvaltuusto varapuheenjohtaja Tiina Louhikallio jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus IS-Hankinta Oy:n varsinainen yhtiökokous Kh 140 Liite 1 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin kunta on omistaja IS-Hankinta Oy:ssä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään klo 9.00 Kuopiossa Viestikatu 3, 2 kerros, KUOPIO. Kunnanhallitus merkitsee yhtiökokousajan tietoonsa saatetuksi. IS-Hankinta Oy:n yhtiökokous merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

13 Kunnanhallitus Attendo Oy:n Kuntaturvan esittely Kh 141 Liite 1 Kunnanjohtajan esitys: Attendo Oy:n myyntijohtaja Timo Wikberg tulee esittelemään Rautala min kunnan Kuntaturvaa ja yhtiön toimintaa ja julkisen hallinnon referensseja Suomessa. Esitellään Attendo Oy:n toimintaa ja Rautalammin kunnan sote-tarkastelun vaihtoehtoista ratkaisua. Myyntijohtaja Timo Wikberg esitteli Attendo Oy:n toimintaa Suomessa ja Rautalammin kuntaa koskevia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämiseksi.

14 RAUTALAMMIN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOIKEUS KUNNANHALLITUS Kokous / MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät:, 139 Kuntalain 91 :n ja HLL 5 :n 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet 133 perusteena se, että on valmistelua 134 ja 136 perusteena se, että asiat menevät valtuuston päätettäväksi. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: nen ja -aika RAUTALAMMIN KUNNANHALLITUS Kuopiontie 11, RAUTALAMPI Pykälät: 135, 137, 138, 140 ja 141 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

15 VALITUSOSOITUS 200 Valitusviranomainen ja valitusaika johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät 131, 132, Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus 14 päivää PL HELSINKI Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi osoite ja postiosoite (muulle kuin valitusviranomaiselle) Pykälät Lisätietoja

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot