SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013"

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Juha Koivula Riitta Korhonen, puheenjohtaja Martti Lamberg Olavi Martikainen Matti Notko Varpu Puskala Pauli Ruotsalainen Elina Vepsäläinen POISSA Toini Juvonen Antti Kivelä MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Aleksi Eskelinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja, saapui klo Olli Helanterä talousjohtaja Matti Kartano yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Anna Olkkonen yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poistui klo Mervi Vidgren esittelijä / kuntayhtymän johtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 kpl TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS YLLÄPITÄJÄHALLINNON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTIÖITTÄMISEN JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN OHJAUSRYHMIIN 7 1 kpl ENERGIATEKNIIKAN TUTKIMUSHALLIN TOTEUTUS 8 1 kpl OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN RUOKAPALVELUJEN HANKINTA- ASIAKIRJOJEN VALMISTELU 9 MICROKADUN ERIKOISOPETUSTILOJEN KALUSTAMINEN 10 3 kpl SAVONIAN OSTOLASKUJEN JA MATKALASKUJEN HYVÄKSYJÄT Sivu 1

2 11 1 kpl IS-HANKINTA OY:N KILPAILUTTAMAT RAHOITUSLEASINGPALVELUT / SOPIMUKSEN TEKEMINEN DANSKE FINANCE OY:N KANSSA 12 FURURE FOOD -HANKKEESEEN TARVITTAVAN INVESTOINNIN LISÄÄMINEN VUODEN 2013 INVESTOINTIOSAAN 13 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Riitta Korhonen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Olavi Martikainen pöytäkirjantarkastaja Pauli Ruotsalainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että ylimääräisissä asioissa käsitellään seuraavat asiat: 14.1 Yhtymähallituksen kokousten pitämistä koskeva käytäntö Yhteenvedon laatiminen yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenten sekä johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuuksista ja saattaminen tiedoksi yhtymähallitukselle. Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti (5 ) kokouksessa syyskauden 2013 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja lista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toini Juvonen ja Pauli Ruotsalainen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Martikainen ja Pauli Ruotsalainen. Sivu 6

7 5 TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS Taloustilanteessa kokonaistulos on kunnossa ja hyvä. Tulos on vain hieman budjetin ajankohdan vastaavaa tavoitetta alempi. Toteutunut tulos on euroa, tavoite on euroa ja tulos siten euroa alle tavoitteen. Osaamisalueiden tulos on kunnossa ja hyvä muilla paitsi Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella, joka on selvästi alijäämäinen ( euroa) ja sen jättämä tavoitteesta on euroa. Opetuksen tulostilanne ( euroa) on tavoitetulosta selvästi parempi. Kuopion tekniikan opetuksen tulos on myös lähes tavoitteessa. TKI-kokonaisuuden osalta tilanne on selvästi alijäämäinen ( euroa) ja se on merkittävästi jäljessä tavoitetuloksesta ( euroa), lähes yksinomaan teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen alijäämän vuoksi. Kehittämis- ja palvelukeskuksen osalta talous on selvästi tavoitetta parempi. Koko Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä/savoniaammattikorkeakoulu tulee tämän hetken tietojen valossa saavuttamaan asetetun tulostavoitteen +1,6 milj. euroa vuodelle Investointien toteumataso on ollut melko vähäinen, euroa verrattuna vuosibudjetoituun (11,8 milj. euroa) määrään. - Taloudellinen välikatsaus 1-8/ Investointien toteutumisvertailu 1-8/ Osaamisaluejohtajien tuloskommentointi Yhtymähallitus merkitsee taloudellisen välikatsauksen 1-8/2013 tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 6 YLLÄPITÄJÄHALLINNON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTIÖITTÄMISEN JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN OHJAUSRYHMIIN Yhtiöittämistä ja johtamisjärjestelmän uudistamista varten on tarpeen nimetä ohjausryhmät. Ohjausryhmien kokoonpanoon esitetään valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden lisäksi valittavaksi edustajat ylläpitäjähallinnosta, ammattikorkeakoulun hallituksen elinkeino- ja muun työelämän jäsenistä, henkilöstöryhmistä (opetushenkilöstö, muu henkilöstö) ja opiskelijoista. Edellä olevaan perustuen ohjausryhmien kokoonpanoiksi esitetään seuraavaa: Yhtiöittämisen ohjausryhmä: Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtaja sekä ylläpitäjän valitsemat edustajat Varkaudesta ja Iisalmesta, ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten keskuudestaan valitsema elinkeino- ja muun työelämän edustaja, opetushenkilöstön ja muun henkilöstön keskuudestaan valitsemat edustajat ja opiskelijoiden nimeämä edustaja. Valmistelusta vastaavista viranhaltijoista ohjausryhmään kuuluvat kuntayhtymän johtaja/rehtori, talousjohtaja sekä hallinto- ja henkilöstöpäällikkö. Johtamisjärjestelmäuudistuksen ohjausryhmä: Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja hänen varallaan yhtymävaltuuston puheenjohtaja, ammattikorkeakoulun hallituksen keskuudestaan valitsema elinkeino- ja muun työelämän edustaja, opetushenkilöstön ja muun henkilöstön keskuudestaan valitsemat edustajat ja opiskelijoiden nimeämä edustaja. Valmistelusta vastaavista viranhaltijoista ohjausryhmään kuuluvat kuntayhtymän johtaja/rehtori, vararehtori, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö (henkilöstö- ja hallintoasiat) sekä laatupäällikkö (toiminnanohjausjärjestelmä). Ammattikorkeakoulun hallitus on (9 ) kokouksessa omalta osaltaan hyväksynyt esitetyt kokoonpanot sekä valinnut yhtiöittämisen ohjausryhmään elinkeino- ja muun työelämänedustajana Jari Osmalan sekä hänen varalleen Hannu Porasmaan ja johtamisjärjestelmäuudistuksen ohjausryhmään Hannu Porasmaan ja hänen varalleen Jari Osmalan. Henkilöstö on yhdyshenkilöiden kokouksessa valinnut opettajien edustajaksi molempiin ohjausryhmiin Pirjo Suhosen ja hänen varalleen Jarkko Surakan sekä muun henkilöstön edustajaksi Juha Laitisen sekä hänen varalleen Anitta Miettisen. Yhtiöittämiseen ja johtamisjärjestelmän uudistukseen tarvittavan asiantuntijapalvelun hankinta on vireillä. Sivu 8

9 Yhtymähallitukselle esitetään yllä esitettyjen perusteiden mukaisesti seuraavaa: Yhtymähallitus hyväksyy omalta osaltaan ohjausryhmien kokoonpanot ja valitsee ylläpitäjän edustajat Varkaudesta ja Iisalmesta yhtiöittämisen ohjausryhmään. Esitys hyväksyttiin. Yhtiöittämisen ohjausryhmään nimitettiin ylläpitäjän edustajaksi yhtymähallituksen jäsen Matti Notko Iisalmesta ja kehitysjohtaja Rauno Asikainen Varkaudesta. Sivu 9

10 7 ENERGIATEKNIIKAN TUTKIMUSHALLIN TOTEUTUS Yhtymähallitus on käsitellyt energiatekniikan tutkimushallin toteuttamista koskevaa asiaa (15 ) kokouksessa ja päättänyt palauttaa asian jatkovalmisteluun. Asian aiempi käsittely: Keski-Savon Teollisuuskylä Oy on laatinut Varkauden kampukselle sijoittuvasta energiatekniikan koehallista luonnospiirustukset ja tavoitehinta-arvion (päiväys ). Tavoitehinta-arvion mukaiset hallin rakennuskustannukset ovat (ALV 0 %). Lisäksi on varauduttava lisä- ja muutostöihin tavoitehinta-arvion mukaisesti :n (ALV 0 %) summalla. Kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2013 on tutkimushallin rakentamiselle varattu investointimääräraha (proj. 8905; yhtymähallituksen päätös , 16 ). Rakentamisen aikataulusta johtuen esitetään myös vuoden 2014 talousarvioon investointimäärärahaa energiatekniikan hallin osalta. Rakentamisen rakennuslupa- ja toteutussuunnitelmien laatimiseksi sekä rakentamisen kilpailuttamiseksi hankkeelle on valittava suunnittelijat mahdollisimman nopealla aikataululla. Aikataulun ja suunnittelun kokonaistaloudellisen toteuttamisen kannalta on perusteltua valita aikaisemmassa vaiheessa mukana olleet suunnittelutahot jatkamaan suunnittelua uuden rakennusluonnoksen pohjalta, koska he ovat perehtyneet rakennettavan koehallin käyttäjien tarpeisiin ja heillä on jo olemassa suunnittelun lähtökohtien perustiedot. Aiemman vaiheen suunnittelijoina toimivat arkkitehti- ja rakennesuunnittelun osalta Sortim Oy, sähkösuunnittelun osalta Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy ja LVIA-suunnittelun osalta Granlund Oy. Kun huomioidaan rakennushankkeen laajuus ja tavoitehinta, on perusteltua olettaa, että varsinaisen rakentamisen osalta parhaiten soveltuvat toteutusmallit ovat joko kokonais- tai jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana. sijaisen : Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan sijaisen ( alkaen kuntayhtymän johtajan) käynnistämään energiatekniikan tutkimushallin suunnittelun siten, että suunnittelijoina toimivat aiemmat suunnittelijatahot ja suunnitelmien valmistuttua kilpailuttamaan rakentamisen toteuttaminen kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana. Urakkakilpailutuksen tarjoukset ja rakentamisen toteutus tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi. : Sivu 10

11 Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsen Juha Koivula poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. sijainen teki kokouksessa seuraavan muutetun esityksen: Edellä kerrotun valmistelun ja tämän esityksen mukaisesti noudatetaan hankintalain määräyksiä (laki julkisista hankinnoista) ja Savonian omaa hankintasääntöä. Merkitään tiedoksi, että Savonian vahvana tavoitteena on saada toteutetuksi mahdollisimman nopeassa aikataulussa Varkauden kampukselle tarvittava energiatekniikan tutkimushalli. Kuten jo edellä olevasta valmistelutekstissä on kerrottu, Savonia tarvitsee hallin suunnitelmat rakennuttamisen ja rakentamisen hankintaan ja rakennuslupaa varten. Pohjana tarvittaville suunnitelmille ovat em. Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n laatimat energiatekniikan koehallin luonnospiirustukset ja tavoitehinta-arvio. Jo aiemmin hanketta suunnitelleet (kilpailutetut) suunnittelijatahot pystyvät hyvin todennäköisesti toteuttamaan tarvittavan ajantasaisen suunnittelutyön taloudellisesti tehokkaasti, koska ne ovat jo pohjatyön asiassa tehneet. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan sijaisen ( alkaen kuntayhtymän johtajan) käynnistämään energiatekniikan tutkimushallin suunnittelun siten, että suunnittelijoina toimivat aiemmat suunnittelijatahot ja suunnitelmien valmistuttua kilpailuttamaan rakentamisen toteuttaminen kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana. Siinä tapauksessa, että aiemmat suunnittelijatahot tai jokin niistä vetäytyy jatkosuunnittelutehtävästä, valtuutetaan kuntayhtymän johtajan sijainen ( alkaen kuntayhtymän johtaja) toteuttamaan siltä osin tarvittava korvaava hankinta. Sen varmistamiseksi, että tutkimushalli voidaan toteuttaa, asetetaan suunnittelijoiden suunnittelutyötä ohjaamaan energiahallin tavoitteellinen toteutuksen kustannusten yläraja, joka on investointiin varattu 550 tuhatta euroa. Urakkakilpailutuksen tarjoukset ja rakentamisen toteutus tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi. sijainen muutti kokouksessa tekemäänsä tään seuraavasti: Yhtymähallitus palauttaa asian uudelleenvalmisteluun. Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun kuntayhtymän johtajan sijaisen kokouksessa muuttaman esityksen mukaisesti. Sivu 11

12 Tämän jälkeen asian valmistelua on jatkettu seuraavasti: Keski-Savon teollisuuskylä on aiemmalla päätöksellä tehnyt energiatekniikan tutkimushallin luonnos- ja hankesuunnittelua. Energiatekniikan tutkimushallin jatkototeutuksesta on neuvoteltu Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Keski-Savon teollisuuskylän toimijoiden kesken Neuvottelussa sovitun mukaisesti Keski-Savon Teollisuuskylä Oy on toimittanut kuntayhtymälle tarjouksen rakennuttamispalveluista. - Tarjous (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 7 2. mom.) Yhteisesti on todettu, että tahtotilana on, että tutkimushalli on valmis syyskuussa 2014 siten, että budjetoidut kustannukset eivät ylity. Esitettävä rakennuttamispalvelun toteutus mahdollistaa riittävän nopean etenemisen, sillä Keski-Savon Teollisuuskylä Oy on jo tehnyt erillisenä toimeksiantona luonnossuunnittelun ja siten perehtynyt hankkeen teknisiin ja taloudellisiin toteutusmahdollisuuksiin. Hankkeen toteuttamisessa on lisäksi otettava huomioon, että rakennushankkeeseen liittyy rakennerahastokauden rahoitusta kalusteisiin ja laitteisiin ja siten rakennushankkeen nopea eteneminen on välttämätöntä. Yhtymähallitus päättää hankkia tutkimushallin rakennuttamispalvelun Keski- Savon Teollisuuskylä Oy:ltä toimitetun tarjouksen mukaisesti seuraavin ehdoin: 1) Keski-Savon Teollisuuskylä Oy vastaa aikataulu- ja tavoitehintatavoitteesta lisäksi siten, että hankkeeseen Savoniassa budjetoitu kustannustaso ei ylity. Tilaajan puolelta Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän kiinteistöpäällikkö osallistuu hankkeen toteutussuunnitelmien ja toteutuksen valvontaan ja arviointiin. 2) Keski-Savon Teollisuuskylä Oy kilpailuttaa rakennuksen toteuttamiseen vaadittavat urakat julkisista hankinnoista annetun lain ja Savoniaammattikorkeakoulun hankintaohjeen mukaisesti. Lisäksi Keski-Savon Teollisuuskylä Oy hoitaa muut tarjouksessa esitetyt rakennuttajatehtävät. 3) Hankkeen kiireellisyys, hankinnan arvo ja tehty luonnossuunnittelutyö huomioon ottaen, rakennuttamispalvelun hankinta suoraostona Keski- Savon Teollisuuskylä Oy:ltä on kuntayhtymälle kokonaistaloudellisesti edullisin (kustannustehokkain) ja tarkoituksenmukaisin tapa hankinnan toteuttamiseksi. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan antamaan ja allekirjoittamaan valtakirjan rakennusluvan hakemista varten Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:lle sekä tekemään sopimukseen Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n kanssa. Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsen Juha Koivula poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 12

13 8 OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN RUOKAPALVELUJEN HANKINTA-ASIAKIRJOJEN VALMISTELU Yhtymähallitus on (18 ) käsitellyt oppilaitoskiinteistöjen ruokapalvelujen hankintamenettelyä ja tavoiteaikataulua koskeva asiaa. Sen mukaisesti on todettu, että ensimmäinen tarjouspyyntöluonnos tuodaan yhtymähallituksen lokakuun kokoukseen evästyskeskustelua varten. Tarjouspyyntöluonnos on valmisteltu IS-Hankinta Oy:n toimesta yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa. - Tarjouspyyntöluonnos (salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1. mom. 2. kohta) Tarjouspyynnön 3. kohdassa olevassa palvelukuvauksessa on esitetty ne vähimmäisvaatimukset, jotka ruokapalvelun tuottamisessa on täytyttävä tuotteiden ja palvelun laadun, turvallisuuden ja muiden keskeisten tekijöiden näkökulmasta. Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä niin, että osatarjoukset hyväksytään. Näin ollen palveluntarjoajat voivat tehdä tarjouksen koskemaan ruokapalvelujen tuottamista vain yhdelle oppilaitoskiinteistölle. Kaikista kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävistä tarjouksista valinta tehdään hinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella. Hankinnan kohteen kriteerit on kuvattu tarjouspyyntöluonnoksen 5. kohdassa. Yhtymähallitus käy evästyskeskustelun tarjouspyyntöluonnoksesta jatkovalmistelua varten. Käydyn evästyskeskustelun jälkeen hallitus päätti, että tarjouspyynnön jatkovalmistelussa otetaan huomioon seuraavat asiat: Tarjousten vertailuperusteena käytetään hinnan ohella laatutekijöitä ja tarjouspyynnössä edellytetään tarjoajia kuvaamaan, miten opiskelijayrittäjyyttä voidaan hyödyntää toiminnassa. Lisäksi valmisteluun otetaan mukaan Savonian ravitsemus- ja ruokatuotannon asiantuntijoita. Sivu 13

14 9 MICROKADUN ERIKOISOPETUSTILOJEN KALUSTAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Kuopion yksikön toimintojen siirtymisestä Microkadun kampukselle päätettiin kesäkuussa Vuokranantaja aloitti tilojen muutosalueiden suunnitelmien tarkastamisen, aikataulun laadinnan ja muutostyöt vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen elokuussa Kohteen pääsuunnittelija toimitti terveysalan erikoisopetustilojen kalustesuunnitelmaluonnokset Savonialle ja vuokranantaja, Technopolis Oyj, kohteen aikataulun Terveysalan erikoisopetustilat sijaitsevat pääosin B-C-D -osan 4. kerroksessa, joilta osin muutostyöt valmistuvat Opetus Microkadulla alkaa , jolloin myös edellä mainitut erikoisopetustilat on oltava käytössä. Näitä erikoisopetustiloja ovat mm. anatomia ja fysiologia, mikrobiologia ja anatomia, näytteenotto, kliininen ja peruskemia, simulaatiotilat ym. Savonian hyväksymään Technopolis Oyj:n tekemään tarjoukseen sisältyy mahdollisuus hankkia sisustuspalvelut (sis. kalustamisen) vuokranantajan toteuttamina. Sopimuksen mukaan Savonialla on oikeus harkintansa mukaan maksaa kalustamiskustannukset erillisenä lisävuokrana tai lunastaa Savonian omaksi. Savonia on varannut Microkadun kampukselta vuokrattujen erikoistilojen kalusteiden investointeihin euroa vuodelle Kalustesuunnitelmien mukaan kyseinen kustannusvaraus on riittävä. Edellä kuvattu muutostöiden ja opetustoiminnan aikataulu huomioon ottaen, erikoistilojen kalustehankinta Savonian itse toteuttamana ei ole mahdollista. Kyseiset erikoiskalusteet eivät kuulu IS-Hankinta Oy:n kilpailuttamiin tuotteisiin. Sen vuoksi esitetään, että Technopolis Oyj varustaa terveysalan erikoistilat ja Savonia lunastaa kalusteet omaksi. Yhtymähallitus päättää muutostöiden ja opetustoiminnan aikataulu huomioon ottaen Microkadun kampuksen terveysalan erikoistilojen kalustehankinnasta seuraavasti: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Technopolis Oyj:n välillä tehtyyn vuokrasopimukseen perustuen Technopolis Oyj varustaa terveysalan erikoistilat ja Savonia lunastaa kalusteet omaksi. Esitys hyväksyttiin kokouksessa siten täydennettynä, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan panemaan päätös välittömästi täytäntöön. Sivu 14

15 10 SAVONIAN OSTOLASKUJEN JA MATKALASKUJEN HYVÄKSYJÄT Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä ja Savoniaammattikorkeakoulussa tulee päivittää päätös ostolaskujen hyväksyjistä ja matkalaskujen hyväksyjistä (ostolaskujen Rondo-järjestelmä R8, matkalaskujen Populus-järjestelmä), jota noudatetaan ostolaskujen ja matkalaskujen kierrätyksessä. Hyväksyjät päättää kuntayhtymän hallitus. Taloushallinnon toimesta on valmisteltu ostolaskujen Rondo-hyväksymisen ja matkalaskujen Populus-hyväksymisen osalta listaus hyväksyjistä. Listauksessa ei ole mahdollista esittää ostolaskujen ja matkalaskujen koko kiertoa eikä asiatarkastajia, koska siihen osallistuvia henkilöitä ja nimiä on hyvin paljon ja kiertoreitti vaihtelee tapauksittain. Ohessa on liitteenä ostolaskujen ja matkalaskujen hyväksyjien osalta tähän saakka voimassa ja käytössä ollut listaus (päivätty ohessa ), jota on noudatettu jo myös aiemmin ja koko vuoden 2013 ajan saakka. - Hyväksyjät saakka Ohessa on liitteenä myös uusi ostolaskujen ja matkalaskujen hyväksyjien osalta voimassa ja käytössä oleva listaus (päivätty ohessa ), jota on noudatettu ja käytetty alkaen. - Hyväksyjät alkaen Ohessa on lisätietona myös taloushallinnon ohjelmien pääkäyttäjät ja varapääkäyttäjät. - Taloushallinnon ohjelmien pääkäyttäjät ja varapääkäyttäjät Yhtymähallitus päättää hyväksyä käytettäviksi ostolaskujen ja matkalaskujen hyväksyjistä oheiset listaukset ja niiden mukaiset laskujen hyväksyjät, joista aiempi lista on voimassa saakka ja uudempi lista on voimassa alkaen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 15

16 11 IS-HANKINTA OY:N KILPAILUTTAMAT RAHOITUSLEASINGPALVELUT / SOPIMUKSEN TEKEMINEN DANSKE FINANCE OY:N KANSSA IS-Hankinta Oy on kilpailuttanut Rahoitusleasing-palvelut ja tehnyt niistä hankintapäätöksen Kilpailutuksen perusteella on valittu rahoittajaksi Danske Finance Oy ja sen mukaisesti myös Savonian käytettävissä olevat rahoitusleasingpalvelut on alkaen järjestetty siten, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus koskee perinteistä rahoitusleasingia sekä jäännösarvollista leasingia. Palveluun sisältyy myös hallinta- ja raportointipalvelu. Rahoitettavana kohteena voi olla esim. henkilöautot, pakettiautot, ICTlaitteet, opetusluokan välineitä ja kalustoa, laboratorioiden koneita ja laitteita, terveydenhuollon laitteita. Vuokralle ottaja kilpailuttaa ja valitsee kulloinkin tarvittavan rahoitettavan kohteen (tai jo kilpailutetun kohteen). Rahoitusyhtiö rahoittaa kohteen hankinnan ostamalla laitteen sen myyjältä ja vuokraamalla sen edelleen asiakkaalle. Kilpailutuksessa mukana olivat seuraavat yhteisöt, joita sopimus koskee: Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica; Sakupe Oy; Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä; Siilinjärven kunta; Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä. Myös muilla IS-Hankinta Oy:n osakkailla on mahdollisuus liittyä sopimukseen. Sopimuksen rahoitusehdot: Sopimuksen mukainen korkomarginaali rahoituskausi 24 kk 1,15 % rahoituskausi 36 kk 1,23 % rahoituskausi 48 kk 1,32 % rahoituskausi 60 kk 1,40 % Korkomarginaaliin sisältyy laitteiden hallinta ja raportointipalvelu ylläpitomaksuineen ja koulutuksineen hankintayksikön määrittelemälle henkilökunnalle. Kohteen käyttöönottokulut, palvelupalkkiot, yms. rahoituksesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät korkomarginaaliin. Rahoitusleasingia tarvitsevien IS-Hankinta Oy:n osakkaiden limiitit, mukaan lukien limiittien voimassaolo ja niiden euromäärät neuvotellaan rahoittajan kanssa asiakaskohtaisesti erikseen. IS-Hankinta Oy:n osakkaat (= vuokralle ottajat) tekevät valitun rahoitusyhtiön kanssa erillisen limiittisopimuksen / leasingrahoitussopimuksen. Myös Savonian tulee tehdä asiassa erikseen sopimus Danske Financen kanssa, jos halutaan tehdä rahoitusleasingsopimuksia. Savonian ja Danske Finance Oy:n kesken on käyty asiaa koskeva neuvottelu ja linjattu sopivaksi leasing-limiitin tasoksi 5,0 miljoonaa euroa. Limiitti ei erikseen maksa mitään Savonialle, vaan on lähinnä varauksen yläraja rahoittaa siihen sopimuksia. Ohessa ovat liitteinä järjestelyä koskeva IS-Hankinta Oy:n hankintatiedote, Danske Finance Oy:n vuokrauslimiittisopimuksen pohja (erityisehdot vielä blancona ja limiitin yleiset sopimusehdot). - Rahoitusleasingpalvelut ja sopimusehdot alkaen Sivu 16

17 Yhtymähallitus päättää hyväksyä otettavaksi käyttöön edellä mainitun rahoitusleasingjärjestelyn, päättää leasing-limiitin määräksi 5,0 miljoonaa euroa ja valtuuttaa talousjohtajan sopimaan Savonian ja Danske Finance Oy:n välisen erillisen sopimuksen ehtojen yksityiskohdista ja allekirjoittamaan sopimuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 17

18 12 FURURE FOOD -HANKKEESEEN TARVITTAVAN INVESTOINNIN LISÄÄMINEN VUODEN 2013 INVESTOINTIOSAAN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä ja Savoniaammattikorkeakoulun Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueella matkailu- ja ravitsemisyksikön käynnissä olevaan Future Food -projektiin tulee tehdä vielä hankintoja/investointi, jota ei ole kuitenkaan otettu mukaan Savonian vuoden 2013 investointiosaan. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen investointibudjetti tälle vuodelle on tyhjä (0). Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen ja Future Food -hankkeen toimijoiden taholta on selvitetty tarvittavan investoinnin määrää ja todettu sen olevan euroa ja tämä määrä tulee toteutumaan vuodelle Hankkeen investointeihin saadaan myös rahoitusta Pohjois-Savon liitolta 70 %. Hankintoja varten on syytä kuitenkin varautua hieman korkeampaan eli euroon, jolloin siihen saadaan rahoitusosuutta euroa ja nettorahoitustarve on siten euroa (summat alv 0 %). Esitettävä investointi sisältää Future Food -hankkeen tuotekehitystilan varustamisen (tietokoneet, kuluttajatutkimus paneelin varusteet, ym. pienhankinnat). Osaamisaluejohtajan perustelujen mukaan Future Food -investointi on välttämätön, koska Future Food -hankkeen mukainen tuotekehitysympäristö tulee varustaa niin hyvin kuin mahdollista, jotta hankkeen tavoitteet saavutetaan. Investointi mahdollistaa hankkeen jälkeen kehittyvän maksullisen palvelutoiminnan erityisesti matkailu- ja ravitsemisalan tuotekehitykseen, mutta myös muiden Savonian koulutusalojen TKI-työn käyttöön. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Savonian vuoden 2013 investointiosaan lisättäväksi liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen matkailu- ja ravitsemisalan yksikön investointeihin euroa, siihen saatavaan rahoitusosuuteen euroa ja nettorahoitustarpeeksi siten euroa. Investointiosan muutos esitetään edelleen kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 13 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön :ssä määrätään yhtymähallituksen otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. sijainen Olli Helanterä 2622 / 17 / : Asiantuntijapalvelujen hankinta maitotalouden osaamiskeskittymän vahvistamiseksi, MASKEhankkeeseen kuuluva hankinta / 18 / : Microkadun kampuksen kolmen opetustilan kalusteiden hankinta. Vararehtori Riitta Rissanen 0714 / 13 / : Kurre-lisäsuunnitteluosan hankinta Savonian opiskelijahallintojärjestelmään Vs. rehtori Mervi Vidgrén 1222 / 58 / : Eläinlääkärin (TKI) virkaan nimittäminen ajalle (oa) Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 19

20 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (listassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii Yhtymähallitus päätti kokouskäytännöstään seuraavaa: Yhtymähallitus pitää vähintään yhden kokouksen vuodessa eri kampuksilla Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa Yhtymähallitus päätti, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäseniä sekä johtavia viranhaltijoita pyydetään ilmoittamaan sidonnaisuudet, jotka tuodaan tiedoksi yhtymähallituksen kokoukseen. Sivu 20

21 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 21

22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakua koskevien määräysten mukaan yhtymähallituksen päätöksistä voi asianosainen, jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen tehnyt asianosainen ja jäsenkunnan jäsen voi valittaa päätöksestä laillisuusperusteilla. Jos yhtymähallitus on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös muu asianosainen tai muu jäsenkunnan jäsen. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevia säännöksiä noudatetaan ensisijaisesti. Tällöin asianosainen voi tehdä hallintovalituksen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. I MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Yhtymähallituksen päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n ja hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimusta eikä valitusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Oikaisuvaatimusta ja valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksen pykälien 1-6, 8, päätöksistä, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. II OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei I tai III kohdista muut johdu. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pykälien 7, 9, 11 osalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1, 4. kerros). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 22

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2015 1 Yhtymähallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot