Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous Pekka Lindeman toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 22.3.2012. Pekka Lindeman toimitusjohtaja"

Transkriptio

1 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous Pekka Lindeman toimitusjohtaja

2 Sisältö Tilinpäätös Turvatiimin strategia ja tavoitteet Vuoden 2012 painopisteet

3 Tilinpäätös

4 Vuosi 2011 lyhyesti 1/2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yhtiön toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä yhtiön toimintaan vaikuttavia muutoksia Kysynnän kasvun taittuminen johti kovaan hintakilpailuun TURVALLISUUSPALVELUT Vuonna 2010 toteutetun Otso Palveluiden yrityskaupan integraatiota jatkettiin systemaattisesti Kehittämisen painopisteet prosesseissa ja tehokkaammissa toimintamalleissa TURVATEKNIIKKA JA TEKNISET PALVELUT Haasteelliseksi osoittautunut yhteistyömalli yhden kumppanin kanssa purettiin Asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelujen järjestäminen laajan kumppaniverkoston avulla

5 Vuosi 2011 lyhyesti 2/2 ASIAKASPALVELUKESKUS Asiakaspalvelukeskusta kehitettiin edelleen kuvaa, paikkatietoa ja olosuhdetietoa hyödyntäväksi OSAKEANNIT Vuoden 2011 aikana toteutettiin kaksi osakeantia Otso Palvelut Oy:n lisäkauppahinnan suorittamiseksi. HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä vuoden lopussa 1050, joista 40 % työskenteli kokoaikaisessa työsuhteessa Naisia 22 %, miehiä 78 % Palveluhenkilöstä 95 %, tuki- ja esimiestehtävissä 5 % Alle 30-vuotiaiden osuus 51 %, yli 59-vuotiaita 3 %

6 Liikevaihto kasvoi 21,9 prosenttia Kasvu kesällä 2010 toteutetun Otso Palveluiden hankinnan ansiosta Orgaaninen kasvu haasteellisesta kysyntätilanteesta huolimatta 5,1% Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu heikko asiakkaiden vähentäessä sopimusperustaisia lisätilauksia

7 Liiketulos parani 2,5 milj. euroa Kannattavuus parani merkittävästi, mutta tulos kuitenkin tappiollinen Vuonna 2010 käynnistetty kustannusten alentamisohjelma tuotti tuloksia Kysynnän kasvu pysähtyminen kiristi hintakilpailua uusissa sopimuksissa ja painoi katetasoja kaikissa palvelumuodoissa

8 Liiketoiminnan rahavirta parani Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta parani selvästi verrattuna vuoteen 2010 Nettorahavirta oli -870 tuhatta euroa, vuonna 2010 vastaavasti tuhatta euroa Rahavirtaa heikensi Otso Palvelut konsernin hankinnan yhteydessä yhtiölle siirtyneen vakuutusvelan takaisin maksu, jonka vaikutus rahavirtaan oli yhteensä 653 tuhatta euroa Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta oli tuhatta euroa, vastaavasti vuonna 2010 Q4 +71 tuhatta euroa. Hyvä kehitys oli seurausta onnistuneesta käyttöpääoman hallinnasta

9 Tekniikan myynti ja palvelut 1/2 Kumppanuus YIT Kiinteistötekniikan kanssa osoittautui haasteelliseksi Lokakuussa 2010 solmitun sopimuksen tavoitteena oli yhteistyö, jossa yksi kumppani tuottaa kaikille Turvatiimin asiakkaille palvelusopimuksiin liittyvän turvatekniikan asennuksiin, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät palvelut Turvatiimin tavoitteena on kehittää uusia palvelumalleja, jotka perustuvat teknisen kehityksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja siksi halusimme parhaan mahdollisen kumppanin palvelemaan asiakkaitamme Sopimus purettiin heinäkuussa 2011, koska Toimintamallien yhteensovittaminen osoittautui mahdottomaksi Tavoiteltua kilpailuetua ei saavutettu

10 Tekniikan myynti ja palvelut 2/2 Tekniikan asennus-, huolto- ja ylläpitotoiminta järjesteltiin uudelleen kumppaniverkoston kanssa vuoden 2. puoliskolla Tekniikan myynnin ja teknisten palvelujen tuotealuekohtainen kannattavuus oli kuitenkin selvästi positiivinen raskaasta vuoden ensimmäisestä puoliskosta huolimatta Vaikka Turvatiimi arvioi, että sopimuksen purkuperuste oli olemassa, johti sopimuksen purkamien oikeudenkäyntiin, joka sovittiin allekirjoitetulla sovintosopimuksella Turvatiimi arvioi, että nykyisellä useisiin kumppaneihin perustuvalla toimintamallilla on paremmat mahdollisuudet saavuttaa tehokkaampi ja joustavampi toiminta.

11 Keskeiset tunnusluvut Liikevaihto , , , ,3 Liiketulos , , , ,3 Tulos ennen veroja , , , ,2 Tilikauden laaja tulos , , , ,6 Oma pääoma 7 492, , , ,7 Liiketuloksen osuus liikevaihdosta -3,8% -12,3 % -4,0 % -12,1 % Omavaraisuusaste 32,8% 32,2 % 43,8 % 47,9 % Nettovelkaantumisaste 85,4% 66,1 % 44,0 % 32,3 % Oman pääoman tuotto -8,2% -55,8 % -15,7 % -64,3 % Tulos/osake, EUR -0,01-0,03-0,01-0,04 Oma pääoma / osake, EUR 0,05 0,06 0,07 0,08 Osakkeiden lukumäärä Taseen loppusumma, EUR , , , ,9

12 Strategia ja tavoitteet

13 Lähtökohtana asiakkaiden tarpeet Autamme asiakkaitamme saavuttamaan oman toimintansa tavoitteet turvaamalla heidän toimintansa jatkuvuutta ja tehokkuutta arjessa ja poikkeustilanteissa. Olemme sitoutuneet etsimään ja aktiivisesti kehittämään yhdessä asiakkaiden kanssa uusia toimintamalleja päivittäisen toiminnan turvaamiseen ja poikkeustilanteisiin valmistautumiseen. Olemme suomalainen yritys, joka tarjoaa monipuoliseen osaamiseen ja kokemukseen perustuvia tehokkaita ja asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluratkaisuja. Työskentelemme aktiivisesti tavoitteenamme luoda lisäarvoa keskeisille sidosryhmillemme, joita ovat asiakkaamme, henkilöstömme ja omistajamme.

14 Turvatiimin strategia Palvelu- keskus Turvatiimin strategia perustuu turvallisuusammattilaisten ja kehittyvän tekniikan yhdistämiseen tehokkaan ympärivuorokautisesti työskentelevän asiakaspalvelukeskuksen avulla. Tekniikka Operatiivinen palveluhenkilöstö Operatiivinen palvelukapasiteettimme perustuu omaan henkilöstöön ja kumppaniverkostoon Palvelukeskuksemme kapasiteettia myydään myös muille yrityksille ja julkisyhteisöille.

15 Asiakaspalvelukeskus keskiössä TEK- NIIKKA IHMI- NEN tapahtumatietoa puhelua ASIAKAS- PALVELU- KESKUS Viranomaiset Muut palveluresurssit soitettua puhelua Tammikuu

16 Tuottoja prosessien eri vaiheissa TEK- NIIKKA IHMI- NEN ASIAKAS- PALVELU- KESKUS Viranomaiset Muut palveluresurssit 16

17 Mahdollisuudet eri yhteiskunnan aloilla JULKIS- YHTEISÖT KUNNAT VALTIO OPETUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LAITOKSET VIRANOMAIS- TEHTÄVÄT ELINKEINO- ELÄMÄ KAUPPA HÄVIKIN EHKÄISY TYÖTURVALLISUUS ASIOINTI- TURVALLISUUS LOGIS- TIIKKA OLOSUHDE- VALVONTA HÄVIKIN EHKÄISY INFRA KULKUVÄYLÄT SATAMAT ENERGIA- JA VESIHUOLTO TUOTANTO- PROSESSIT TOIMIS- TOT KULUNVALVONTA ASIAKASPALVELU HÄIRIÖTTÖMYYS LOGISTIIKKA 17

18 Turvatiimin vahvuudet Kriisipäätöksenteon ammattilaisuus Kilpailukykyinen tekninen alusta Toimitusmaantiede Eritystilanneosaaminen Kokemus vaativista asiakaskohteista 24/7 Kotimaisuus Kentän palveluvaste 1000 ammattilaista Tehokas ohjausjärjestelmä Kyky yhdistää tekniikkaa ja henkilötyöosaamista Peitto 60 % väestöstä Kumppaniverkosto Nopea päätöksentekokyky Kasvollinen omistus

19 Uudistuminen on mahdollisuus Turvatiimin strategiset tavoitteet keskipitkällä aikavälillä Markkinoiden kasvua nopeampi orgaaninen kasvu Uusia turvallisuusosaamiseen perustuvia palveluratkaisuja, jotka mahdollistavat erilaistumisen ja paremman kannattavuuden Yli 5 % käyttökate

20 Painopisteet vuonna 2012

21 Myynti 2012 Myyntiorganisaation ja toimintatapojen päivitys Uusi myyntijohtaja Nykyisten asiakkaiden pitäminen ja sopimusten jatkaminen Uusmyynnissä kohderyhmä- ja asiakasvalinnat Painotus palveluratkaisuissa, joissa yhdistetään tekniikka ja henkilötyöpanos Asiakaspalvelukeskuksen kapasiteettia myydään yritysten ja julkisyhteisöjen käyttöön.

22 Uutta liiketoimintaa Uudet palvelumallit perustuvat digitaalisen kuvan paikkatiedon olosuhdetietojen avulla tapahtuvaan asiakkaiden toiminnan tuottavuutta mitattavasti parantaviin ratkaisuihin. Nämä tuotealueet mahdollistavat paremman kannattavuuden kuin perinteiset vartiointipalvelut.

23 Osaamisen kehittäminen Yhteistyösopimus Amiedun kanssa esimiesosaamisen ohjelmat palveluhenkilöstön koulutusten keskittäminen PKS-alueella Tavoitteena toimintamallien yhtenäistäminen henkilöstön työtyytyväisyyden parantaminen henkilöstövaihtuvuuden pienentäminen sairaspoissaolo- ja ylityökustannusten minimointi kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen

24 Operatiivinen tehokkuus Liikkuvien yksiköiden reittioptimointiin ja suunnitteluun päivitetyt työvälineet. Teknisten ratkaisujen aikaisempaa tehokkaampi hyödyntäminen asiakaskohteissa. Henkilötyöpanosta korvataan tekniikalla, kun se on mahdollista ja parantaa tuottavuutta. Palveluhenkilöstön vaihtuvuus- ja ylityökustannusten hallinta tehokkaammalla työvuorosuunnittelulla.

25 Tulevaisuuden näkymät Turvatiimin näkemys on, että epävarma taloustilanne jatkuu vaikeuttaen vuoden 2012 palvelukysynnän kehityksen ennustettavuutta. Turvatiimi ennustaa liiketoimintansa positiivisen kehityksen jatkuvan myös kuluvana vuonna. Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan jonkin verran vuodesta 2011 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan selvästi parempi kuin edellisenä vuonna (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vuonna ,4 tuhatta euroa). Yhtiön käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan nousevan positiiviseksi kuluvana vuonna.

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Kaudelta 1.1. - 31.12.2011 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Esterinportti 2 Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tietoaineiston luokittelu TURVATIIMI 2(W I. Luottamuksellinen. Asiabirjatyyyppi. Selvitys 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR

Tietoaineiston luokittelu TURVATIIMI 2(W I. Luottamuksellinen. Asiabirjatyyyppi. Selvitys 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR Tietoaineiston luokittelu Luottamuksellinen Asiabirjatyyyppi Selvitys 2(W I 16.4.2012 KUVAT: Rajattu jakelu: Yrjö Poutiainen - VR Tietoaineiston luokittelu Luottamuksellinen Asiakirjatyyyppi Selvitys Sivu

Lisätiedot

Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla

Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla Q3 Osavuosikatsaus 3/ Tammi-syyskuu Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto sekä IT-palveluiden tilauskertymä vahvalla tasolla Varsinaisen liiketoiminnan liikevoittomarginaali lähes 12 % toiminnan tehostaminen

Lisätiedot

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi 1.5.2013 toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19).

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy.

Siili Solutions Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy. 20 14 Vuosikertomus Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät

Lisätiedot

Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa

Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa Q1 2014 Osavuosikatsaus 1/2014 Tammi maaliskuu Hyvä kannattavuuskehitys jatkui rohkaisevaa kasvua IT-palveluissa IT-palveluissa orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa 3 % Hyvä kehitys Konsultointi

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomus 2013 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 LIIKETOIMINTA 3 PKC lyhyesti 4 PKC sijoituskohteena 6 Strategiset linjaukset 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 PKC 45 vuotta 13 Liiketoiminta-alueet 23 Yritysvastuu

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent Vuosikertomus 2005 Making business more intelligent AffectoGenimap ja vuosi 2005 lyhyesti Liikevaihto 2005: 46,7 miljoonaa euroa Liikevoitto (EBIT): 5,2 miljoonaa euroa Henkilöstö: 534 Tiedotteet www.affectogenimap.fi

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

Vuosikertomus. Smart way to smart products

Vuosikertomus. Smart way to smart products Vuosikertomus Smart way to smart products 2014 Tulos parani ja markkina-asema vahvistui 02 13 14 35 ETTEPLAN LYHYESTI Etteplan lyhyesti... 4 Liiketoiminta ja strategia... 6 Etteplan sijoituskohteena...

Lisätiedot

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=26771...

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=26771... Page 1 of 12 Julkaistu: 2008-04-16 08:00:00 CEST Solteq Oyj -neljännesvuosikatsaus Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 Solteq Oyj Pörssitiedote 16.4.2008 klo 9.00 - Liikevaihto kasvoi 8,1 % ja

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.solteq.com

Sisällysluettelo. www.solteq.com VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 1 2 Solteq yrityksenä 3 Vuosi 2005 lukuina 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kaupan tulosyksikkö 12 Teollisuus ja palvelut -tulosyksikkö 15 Hallinnointiperiaatteet 16 Hallitus,

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18 Sisällysluettelo VUOSI 2014 Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Avainluvut 5 Toimintaympäristö 9 Kuluttajamarkkina 11 Yritysmarkkina 13 Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot