IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013"

Transkriptio

1 1/22 TARJOUSPYYNTÖ TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Tarjous lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintaviranomaisen luonne: Muu: hankintaosakeyhtiö Mukana olevat muut yhteisöt: Hankintasopimukseen voi liittyä uusia yhteisöjä myöhemmin Pääasialliset toimialat: Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Kyllä Hankintayksikön esittely: on osakkaidensa omistama hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) tarkoittama yhteishankintayksikkö. Yhtiön toimivalta hankinta-asioissa perustuu osakkaiden ja yhtiön välisiin sopimuksiin. vastaa osakkaidensa hankintojen kilpailuttamisvelvoitteen täyttämisestä kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Lisätietoa :stä osoitteesta: Tämä tarjouskilpailu toteutetaan ja sopimukset tehdään ensisijaisesti nykyisten yhteisöjen tarvitsemia tuotteita/palveluita koskien. Yhteisöjen lukumäärä voi sopimuskauden aikana muuttua. Jatkossa myös muiden :öön liittyvien uusien yhteisöjen on mahdollista soveltuvin osin hyödyntää nyt käytävän kilpailun tuloksena syntyneitä sopimuksia. Muiden yhteisöjen mahdollisesta liittämisestä sopimusten piiriin päätetään erikseen ja tehdään tarvittaessa omat sopimukset. 2. Hankintalaji Hankintalaji: Tavarahankinnat

2 2/22 3. Hankinnan kohde Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: TUORETUOTTEET Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: IS-hankinta Oy pyytää tarjousta tuoretuotteista sopimuskaudelle mahdollinen optiovuosi Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyllä Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Mahdollinen optiovuosi Lisähankintojen alustava kesto: 12 kuukautta Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö: (Maa-, karja-, kala- ja metsätaloustuotteet sekä vastaavat tuotteet) 4. Hankinnan taustaa Tämä tarjouskilpailu koskee :n osakkaille hankittavia tuoretuotteita. Tuoteryhmään valitaan 1 pääasiallinen toimittaja ja enintään 2 aluekohtaista täydentävää toimittajaa/alue. Ne osakkaat, joiden nykyinen sopimus päättyy myöhemmin kuin , liittyvät tähän sopimukseen nykyisen sopimuksensa päätyttyä. Pieksämäen kaupunki liittyy tämän kilpailutuksen tuloksena tehtävään sopimukseen alkaen. HANKINNAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjottavien tuotteiden tulee olla joka suhteessa ensiluokkaisia, ammattikeittiökäyttöön soveltuvia ja täyttää elintarvikkeista ja niiden valvonnasta Suomessa voimassaolevat lait, asetukset, standardit ja muut viranomaismääräykset. Toimittajan on pyydettäessä todistettavasti esitettävä tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Toimittaja on myös velvollinen lähettämään pyydettäessä virallisen laadunvalvontaelimen tai toimivaltaisen laitoksen todistuksen tuotteiden mikrobiologisesta laadusta tai koostumuksesta.toimittajalla tulee olla käytettävissä toimitettavien elintarvikkeiden alkuperää ja tuotantoolosuhteita koskevat dokumentit. Ostajalla tulee olla mahdollisuus tutustua näihin dokumentteihin. Toimittaja huolehtii siitä, että tilaaja saa jokaisesta toimitettavasta tuotteesta lainsäädännön edellyttämät asiakirjat. Puutteellisesti tai virheellisesti merkittyjä elintarvikkeita ei vastaanoteta. Perunoiden tulee täyttää elintarvikesäädösten vaatimukset (EU:n ja kansalliset laatuvaatimukset). Perunatoimittajalla on oltava mahdollisuus toimittaa perunoita, joissa ei ole käytetty suoja-aineita, säilöntäaineita ja tummumista estäviä lisäaineita. Kasvisten, hedelmien ja vihannesten tulee täyttää vähintään elintarvikesäädösten vaatimukset(eu:n ja kansalliset laatuvaatimukset). Mikäli jollekin tuotteelle on määritelty vähimmäispaino tai mitta, tulee näitä noudattaa. Toimitettavissa tuotteissa ei saa olla geenimuunneltuja organismeja. (GMO). Porkkanatuotteiden tulee sopia käyttöön ilman kuumennusta. Porkkanatuotteiden käsittelyssä tulisi huomioida Eviran elintarvikehygieniayksikön suositus yersinia pseudotuberculosis bakteerin esiintymisen vähentämiseksi kotimaisessa porkkanassa. Aluekohtaisen täydentävän toimittajan tulee lisäksi täyttää seuraavat hankinnan vähimmäisvaatimukset: Esikäsittellyt tuotteet on toimitettava 24 h tunnin sisällä esikäsittelystä poislukien pakastesipuli.

3 3/22 Tuotteiden kuljetusmateriaalien käsittelystä ja säilyttämisestä ei saa aiheuttaa tilaajille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Toimittaja on vastuussa tavarantoimituksiinsa liittyvien häkkien, rullakoiden ja lavojen kierrättämisestä sekä muista palautusjärjestelmien alaisista kuljetusmateriaaleista, eikä niiden varastointi kuulu asiakkaalle tilapäistä varastointia lukuun ottamatta. 5. Hankintalajimenettely Hankintamenettely: Avoin menettely Sopimus on jaettu osiin: Kyllä Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa Osatarjoukset hyväksytään: Kyllä Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

4 4/22 Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Tuoretuotteisiin voi tehdä tarjouksen joko kaikista tuotteista kaikille alueille ("pääasiallinen toimittaja"), tai aluekohtaisen tarjouksen ("täydentävä toimittaja") seuraavista kohderyhmistä: 1.2 juurekset, 1.3 sipulit, 1.4 esikäsitellyt juurekset, 1.6 tuoreet marjatuotteet, 1.7, tuoreet perunat ja 2.1 tuoreet kalatuotteet. Tarjottava(t) alue(et) tulee merkitä kohtaan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset/tarjottava alue. Aluekohtaiset toimituspaikat on ilmoitettu liitteessä "toimituspaikat". Pääasiallisen toimittajan kaikille alueille tarkoitetussa tarjouksessa saa olla korkeintaan 10 tyhjää riviä, lisäksi 2.1 "tuoreet kalatuotteet ja einekset" ryhmän rivimäärä on vapaa. Täydentävien toimittajien tarjouksessa saa tyhjien rivien määrä olla korkeintaan seuraavanlainen: 1.2 juurekset, 4 tyhjää riviä, 1.3 sipulit, 2 tyhjää riviä, 1.4 esikäsitellyt juurekset, 4 tyhjää riviä, 1.7, tuoreet perunat, 3 tyhjää riviä ja 2.1 tuoreet kalatuotteet ja einekset, rivimäärä vapaa. Tarjous hylätään, mikäli tyhjiä rivejä on enemmän kuin yllä on ilmoitettu. Hankintamenettelyllä valitaan yksi pääasiallinen toimittaja, joka toimittaa kaikkien tuoteryhmien tuotteita kaikkiin toimipisteisiin, ja alueittain enintään kaksi täydentävää toimittajaa/yllämainittu erillistuoteryhmä. Ostaja pidättää oikeuden tilata myös muita valitun toimittajan valikoiman kyseiseen tuoteryhmään kuuluvia tuotteita. Näiden tuotteiden hinta neuvotellaan tuotekohtaisesti erikseen. Tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kriteerit" on ilmoitettu kunkin tuotteen vuoden kulutusarvio. Hankinnan kulutusarviot ilmoitetaan tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Tilaaja ei sitoudu ostamaan jatkossa vastaavaa määrää vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi. Ostaja pidättää itsellään oikeuden ostaa sopimuskauden aikana pieniä eriä kausi-, erityis- tai räätälöityjä tuotteita tämän sopimuksen ulkopuolelta. Toimituspaikkojen määrä tai sijainti voi vaihdella sopimuskauden aikana. Mahdollisten uusien toimituspaikkojen kuljetusmaksut neuvotellaan tapauskohtaisesti. Uusien toimituspaikkojen kuljetusmaksu tulee laskea samalla periaatteella kun tarjouspyynnössä nyt esitettyihin lasketaan. Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin Ratkaisuperusteet: Alin hinta 6. Hankinnan kohteen kriteerit 1.1 ESIKÄSITELLYT VIHANNEKSET sallittu) jäävuorisalaatti, suikale 3 mm Hankittava määrä: kg Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo tarjottu arvo jäävuorisalaatti, suikale 6 mm Hankittava määrä: kg kiinankaali, suikale 2 mm Hankittava määrä: kg

5 5/22 keräkaali, suikale 2 mm Hankittava määrä: kg keräkaali, suikale 10 mm Hankittava määrä: 1800 kg keräkaali, raaste 8 mm Hankittava määrä: 4800 kg keräkaali, rouhe Hankittava määrä: 9800 kg kurkku, suikale 4 mm Hankittava määrä: kg kurkku, viipale 3 mm Hankittava määrä: 2500 kg kurkku, viipale 4 mm Hankittava määrä: 2200 kg kurkku, kuutio 10 mm Hankittava määrä: 8600 kg tomaatti, kuutio Hankittava määrä: kg tomaatti, lohko Hankittava määrä: 4600 kg tomaatti, viipale Hankittava määrä: 3200 kg kesäkurpitsa, suikale 4 mm Hankittava määrä: 5800 kg

6 6/22 kesäkurpitsa, kuutio 10 mm Hankittava määrä: 2800 kg purjosipuli, viipale 3 mm Hankittava määrä: 1300 kg punakaali, raaste 2 mm Hankittava määrä: 1600 kg punakaali, rouhe 8 mm Hankittava määrä: 2900 kg paprika, punainen, kuutio 10 mm Hankittava määrä: 2900 kg paprika, punainen, suikale 3 mm Hankittava määrä: 1100 kg paprika, keltainen, kuutio 10 mm Hankittava määrä: 700 kg paprika, keltainen, suikale 3 mm Hankittava määrä: 1050 kg paprika, sekoitus, kuutio Hankittava määrä: 1600 kg kukkakaali, nuppu Hankittava määrä: 2200 kg parsakaali, nuppu Hankittava määrä: 1050 kg retiisi, suikale 2 mm Hankittava määrä: 1350 kg

7 7/ JUUREKSET sallittu) porkkana, kuorittu Hankittava määrä: 6800 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 8.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo porkkana, pesty Hankittava määrä: 2900 kg lanttu, kuorittu Hankittava määrä: 600 kg lanttu, pesty Hankittava määrä: 500 kg palsternakka, kuorittu Hankittava määrä: 600 kg palsternakka Hankittava määrä: 580 kg mukulaselleri, kuorittu Hankittava määrä: 550 kg mukulaselleri Hankittava määrä: 550 kg 1.3 SIPULIT sallittu) sipuli, kuorittu Hankittava määrä: 1200 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 8.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 5.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo sipuli, murska 6 mm Hankittava määrä: 600 kg

8 8/22 sipuli, kuutio 2 mm Hankittava määrä: 7600 kg sipuli, viipale 2 mm Hankittava määrä: 1900 kg sipuli,pakastettu, kuutio 6 mm Hankittava määrä: kg 1.4 ESIKÄSITELLYT JUUREKSET sallittu) porkkanaraaste, 2,5 mm Hankittava määrä: kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 5.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 8.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo porkkanaraaste, 3 mm Hankittava määrä: 6200 kg porkkana, kuutio 12 mm Hankittava määrä: 4700 kg porkkana, kuutio 20 mm Hankittava määrä: 2600 kg porkkana, suikale 2 mm Hankittava määrä: 2100 kg porkkana, suikale 4 mm Hankittava määrä: 6200 kg porkkana, dippi, pölkky Hankittava määrä: 300 kg porkkana, viipale 3 mm Hankittava määrä: 1800 kg

9 9/22 lanttu, kuutio 12 mm Hankittava määrä: 1900 kg lanttu, kuutio 20 mm Hankittava määrä: 1300 kg lanttu, raaste 2,5 mm Hankittava määrä: 950 kg lanttu, lohko Hankittava määrä: 950 kg palsternakka, kuutio 12 mm Hankittava määrä: 1600 kg selleri, kuutio 12 mm Hankittava määrä: 1550 kg 1.5 TUOREET ESIKÄSITELLYT HEDELMÄT sallittu) vesimeloni, kuutio Hankittava määrä: 9500 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 8.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 5.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo hunajameloni, kuutio Hankittava määrä: 1000 kg cantaloupemeloni, kuutio Hankittava määrä: 800 kg appelsiini, kuutio Hankittava määrä: 1900 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 5.00

10 10/ TUOREET MARJATUOTTEET ei sallittu) puolukkasurvos Hankittava määrä: 1600 kg Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 1.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo 1.7 TUOREET PERUNAT sallittu) peruna, pesty Hankittava määrä: 500 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 1.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 8.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo peruna, kuorittu annos Hankittava määrä: kg peruna, kuorittu muusi Hankittava määrä: kg HUOMIOITAVAA: soveltuva lajike peruna, kuorittu kuutio Hankittava määrä: kg HUOMIOITAVAA: keittoruokiin soveltuva lajike peruna, kuorittu lohko Hankittava määrä: kg peruna, kuorittu suikale Hankittava määrä: kg peruna, kuorittu viipale Hankittava määrä: kg HUOMIOITAVAA: laatikkoruokiin soveltuva lajike 1.8. Vihannekset, viikkohinnoiteltavat ei sallittu) Kohderyhmän pisteet yhteensä 8.00

11 11/22 tomaatti Hankittava määrä: kg kurkku Hankittava määrä: kg jäävuorisalaatti Hankittava määrä: 3000 kg kiinankaali Hankittava määrä: 2800 kg kesäkurpitsa Hankittava määrä: 5800 kg paprika, punainen Hankittava määrä: 2200 kg paprika, keltainen Hankittava määrä: 1000 kg lehtisalaatti Hankittava määrä: 300 kg kukkakaali Hankittava määrä: 900 kg Ryhmän yleiset kriteerit Alennus-% viikkohinnaston hinnasta, suurin tarjottu alennus= 9 pistettä Kohderyhmän pisteet yhteensä tarjottu arvo suurin annettu arvo 1.9 Ruukkutuotteet ei sallittu) jääsalaatti, ruukku Hankittava määrä: 500 kg lehtisalaatti, ruukku

12 12/22 Hankittava määrä: 1800 kg salaatti pss Hankittava määrä: 60 kg Ryhmän yleiset kriteerit Alennus-% viikkohinnaston hinnasta, suurin tarjottu alennus = 1 piste Kohderyhmän pisteet yhteensä tarjottu arvo suurin annettu arvo 2.0 Hedelmät ei sallittu) banaani Hankittava määrä: kg omena Hankittava määrä: 1300 kg omena, golden Hankittava määrä: kg omena, royal gala Hankittava määrä: 4500 kg vesimeloni, siemenetön Hankittava määrä: kg päärynä Hankittava määrä: kg appelsiini Hankittava määrä: 6500 kg HUOMIOITAVAA: kg ltk satsuma Hankittava määrä: 8800 kg HUOMIOITAVAA: kg ltk

13 13/22 mandariini Hankittava määrä: kg klementiini Hankittava määrä: 8500 kg hunajameloni Hankittava määrä: 4500 kg luumu Hankittava määrä: 4000 kg viinirypäle, vihreä Hankittava määrä: 1600 kg viinirypäle, tumma Hankittava määrä: 600 kg persikka Hankittava määrä: 150 kg omena, golden Hankittava määrä: 5800 kg HUOMIOITAVAA: kg ltk päärynä Hankittava määrä: 5400 kg HUOMIOITAVAA: kg ltk Ryhmän yleiset kriteerit Alennus-% viikkohinnaston hinnasta, suurin tarjottu alennus = 12 pistettä Kohderyhmän pisteet yhteensä tarjottu arvo suurin annettu arvo 2.1 kalatuotteet, tuoreet ja einekset sallittu) Kirjolohifile nahaton Hankittava määrä: kg Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo tarjottu arvo

14 14/22 HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Suikaloitu kirjolohi tuore Hankittava määrä: 5500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Kirjolohifilepala 150g-180g tuore Hankittava määrä: 3500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Kirjolohikuutio tuore Hankittava määrä: 3500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Kirjolohifile, C-leikattu Hankittava määrä: 2400 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Savukirjol.file ruodoton Hankittava määrä: 1900 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Muikku perattu Hankittava määrä: 2500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Kalapyörykkä, kypsä Hankittava määrä: 4200 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg TUOTEKOHTAINEN VAATIMUS: Rasvaa max 13%, suolaa max 1,1%, kalapitoisuus min 50% Kalamurekepihvi, kypsä Hankittava määrä: 9500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg TUOTEKOHTAINEN VAATIMUS: Rasvaa max 13%, suolaa max 1,1%, kalapitoisuus min 50%

15 15/22 Lohimureke, gn-mitoitettu, raakapakaste Hankittava määrä: kg TUOTEKOHTAINEN VAATIMUS: Rasvaa max 13%, suolaa max 1,1%, kalapitoisuus min 50% Kohderyhmän pisteet yhteensä Kuljetushinnat ei sallittu) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo tarjottu arvo Ryhmän yleiset kriteerit Kuljetushinta. Huom! Lisää tähän liitteen taulukosta saamasi kuljetusten yhteishinta. Taulukon täyttöohje liitteessä. Tallenna täyttämäsi taulukko tarjouksen liitteeksi. Kuljetushintataulukko Ladattava Kohderyhmän pisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina euromääräisinä nettohintoina ilmoitettua yksikköä kohti kolmen desimaalin tarkkuudella tuoteryhmienmukaisesti seuraavasti: Hintoihin tulee sisältyä kaikki alennukset sekä kaikki tilausten käsittelystä, pakkaamisesta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset. Erillisiä käsittely-, pakkaus-, laskutus-, pientoimitus-, lava- tai muita lisiä ei hyväksytä. Tarjoushintoja ei saa sitoa käytettyjen elintarvikkeiden määrään. Arvonlisäverokanta on ilmoitettava tarjouksessa. Mikäli tuoteryhmän yleisessä hintatasossa tapahtuu sopimuskauden aikana oleellisia muutoksia, on ostajalla ja toimittajalla oikeus ehdottaa hinnanmuutoksia tuotteiden yksikköhintoihin alla kuvatun tuoteryhmäkohtaisen jaksottelun mukaisesti. Yksityiskohtainen perusteltu hinnanmuutosehdotus on tehtävä kirjallisesti 1 kk ennen hinnoittelujakson päättymistä kirjallisesti :lle: millä tavalla kyseiset hinnankorotukset ovat jakautuneet tuotteiden hintoihin (raaka-aine-, energia-, palkka-, tuotanto- ja pakkauskustannukset prosentuaalisesti) ja miten hinnankorotukset tulevat vaikuttamaan kokonaiskustannuksiin verrattuna edelliseen vuoteen. Yleisen hintatason muutosta kuvaava hinnanmuutosperuste on myös ilmoitettava. Hinnoittelujaksot ovat seuraavat: Tuoteryhmät 1.1, (esikäsitellyt vihannekset), 1.6, (tuoreet esikäsitellyt hedelmät): Tuoteryhmät 1.2, (juurekset), 1.3 (sipulit), 1.4, (esikäsitellyt juurekset), 1.7 (tuoreet

16 16/22 marjatuotteet), 1.8 (tuoreet perunat) Mahdollisen optiovuoden käyttöönotosta ilmoitetaan mennessä. Viikkohinnoiteltavissa tuotteissa ilmoitetaan toimittajan viikkohinnaston hinnasta saatava alennusprosentti. Suurimman alennusprosentin tarjoaja saa hedelmäryhmästä 12 pistettä. Suurimman alennusprosentin tarjoajan saa vihannesryhmästä 6 pistettä. Ruukkutuoteryhmästä suurimman alennusprosentin tarjoaja saa 1 pisteen. Pienemmällä alennusprosentilla saatava pistemäärä lasketaan kaavalla "(tarjottu arvo/suurin tarjottu arvo)*maksimipisteet". Viikkohinnoiteltujen tuotteiden osalta ostaja seuraa viikoittain hintakehitystä ja pidättää oikeuden huomauttaa toimittajan hinnoista, mikäli ne ovat selvästi kilpailijoiden tuotteita kalliimpia sekä tarvittaessa vaihtaa toimittajaa. Ostaja pidättää hinnan muutosehdotuksen esittämisen jälkeen oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt hinnanmuutosehdotukset. Mikäli ostaja hylkää esitetyt hinnanmuutosehdotukset, on ostajalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua kirjallisesta hylkäysilmoituksesta lukien. Tällöin toimittajan tilalle valitaan tarjouskilpailussa seuraavaksi tullut tarjoaja. Tuotevalikoimaa tarkistetaan tarvittaessa 3 kertaa vuodessa. Tarkistus tehdään tarvittaessa seuraaville jaksoille 4 kk välein: tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu. Valikoimamuutosehdotukset tulee olla ostajalla vähintään yksi (1) kuukausi ennen hankintajakson alkamista. Toimittajan on tarjottava vastaavaa tuotetta poistuneen tuotteen tilalle ja poistuneen tuotteen hinnalla tai edullisemmin. Tuotteen hinta neuvotellaan tarvittaessa erikseen. Hinta ja tuotemuutostiedot tulee olla kuukausi ennen muutosta tilaajalla, jotta tiedot voidaan päivittää tuotannonohjausjärjestelmään. TILAUS- JA TOIMITUSMENETTELY Ostajan käytössä on AROMI- tuotannonohjausjärjestelmä. Koko alueen pääasialliseksi toimittajaksi valitun toimittajan on ehdottomasti toimitettava tuote- ja hintatiedot ennen sopimuskauden alkua suoraan järjestelmään soveltuvassa sähköisessä muodossa (XMLtiedosto). Ko. toimittajan on lähetettävä xml-tiedoston tuotetiedot tuoteryhmittäin. Jos on ilmeistä, ettei toimittaja kykene toimittamaan vaadittua tiedostoa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus ja valita seuraavaksi kilpailussa tullut tarjoaja sopimuskumppaniksi. Pääasiallisen toimittajan on pystyttävä ottamaan tilaukset vastaan Aromin sähköisen tilausjärjestelmän välityksellä. Lisäksi toimittajilta edellytetään tarvittaessa halua olla mukana luomassa uusia, molempia osapuolia palvelevia sähköisiä käytäntöjä. Toimittajan on varmistettava, että tuotteiden ravintosisältö ja tuotetiedot ovat saatavilla Sinfos- tuotetietopankista ennen sopimuskauden alkua. Tilausvaihtoehtoina käytetään Aromin sähköistä tilausjärjestelmää tai toimittajan asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä sähköpostia. Täydentävien alueellisten toimittajien käytössä on oltava sähköinen tilausjärjestelmä, vähintään sähköposti. Täydentävän toimittajan ei tarvitse toimittaa tuotetietoja xmltiedostona. Tilaajat tilaavat tuotteet kotiinkutsutilauksina suoraan toimittajalta. Tilaajakohtainen tilausaika sovitaan yksityiskohtaisesti ostajan ja toimittajan välillä solmittavassa sopimuksessa. Toimittajan asiakaspalveluhenkilöstön pitää pystyä palvelemaan tilaajia suomen kielellä. Tilaaja käyttää tilausyksikkönä oman tuotannonohjausjärjestelmänsä mukaista yksikköä. Toimittajan on toimitettava tilatut tuotteet kokonaistoimituksena. Toimituksien kuljetusyksikkö (rullakko, lava) sovitaan tarkemmin toimipaikoittain sopimusneuvottelujen yhteydessä. Toimituksen mukana on oltava lähetyslista (vast.), josta ilmenee tilaajan

17 17/22 tilausnumero, tilatut tuotteet, tilattujen tuotteiden määrät sekä tuotteiden arvonlisäverollinen ja -veroton sopimuksen mukainen kilo-/litra-/kpl -hinta tilausriveittäin Toimittajan on toimituksissaan noudatettava lain ja asetuksen mukaisia lava- ja rullakokokokostandardeja. Lisäksi toimittajan on huolehdittava, ettei tuotteiden kylmäketju katkea toimituksen aikana ja lisäksi ehdottomasti aina informoitava toimipaikan henkilökuntaa saapuneesta toimituksesta. Mikäli esim. lavakoko poikkeaa standardista, on tilaajalla oikeus ilmoittaa toimittajalle, että toimittaja kustannuksellaan joko hakee ylisuuren lavan pois tai lähettää henkilön purkamaan sen. Tyhjät rullakot, lavat tms. pakkausmateriaali on kuljetettava säännöllisesti pois toimittajan toimesta. TOIMITUSEHTO JA TOIMITUSAIKA Toimitusehto on TOP tilaajan osoittamassa paikassa (FIN 01). Toimitusaika ja -kerrat tulee olla pyydettyjen aikarajojen puitteissa toimituspaikkaliitteen mukaisesti. Toimittajan on ilmoitettava toimitusmaksu /kerta/toimituspaikka toimituspaikkaliitteellä. Toimitusmaksun hinnoittelujakso on yksi vuosi. Toimitusmaksuun voi ehdottaa hinnantarkistusta hinnoittelujaksoille , ja Sopijapuolen on tehtävä perusteltu hinnanmuutosesitys kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen hinnoittelujakson alkua :lle. Perusteltu hinnantarkistusesitys saa korottaa toimitusmaksuja korkeintaan 3 % / vuosi. Yhteisöt tekevät itse tilauksensa ja ilmoittavat toimitus- ja laskutusosoitteet, joihin tarjoaja on velvollinen toimittamaan tilatun tavaran ja siihen liittyvät laskut. REKLAMAATIOT Kaikki reklamaatiot vaaditaan kirjallisina molemmilta sopijapuolilta. Tapahtuneet reklamaatiot korjaustoimenpiteineen käsitellään yhteenvetona sopijaosapuolien kesken vähintään kerran vuodessa. TUOTEVASTUU Toimittaja sitoutuu korvaamaan virheelliseksi todetun tuotteen aiheuttaman ruokamyrkytyksen /epidemian tutkimus- sekä siitä aiheutuvat muut kustannukset silloin, kun tuotteen virhettä ei ole voitu havaita vastaanotto/käyttötarkastuksessa erityistä huolellisuutta noudattaen ja varastointi- sekä valmistusprosessi on suoritettu hygieenisesti. KORVAUSVASTUU JA SITOUTUMINEN Toimittaja vakuuttaa ja sitoutuu siihen, ettei sen toimittamien tuotteiden ostaminen vaaranna tai vahingoita ateriapalveluyksiköiden mainetta ja asiakassuhteita. Kaikista välillisistä ja välittömistä vahingoista aiheutuvista korvausmenettelyistä sovitaan erikseen suhteessa aiheutuneeseen vahinkoon. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Toimitusehtojen ja laatutason tulee pysyä vähintään tarjouspyynnön mukaisina kokosopimuskauden ajan. :llä on oikeus irtisanoa sopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli tuotteen laatu, muut ominaisuudet tai muut hankintapäätökseen vaikuttaneet tekijät muuttuvat tai sopimustoimittajalla on toistuvia toimitusongelmia, eikä osapuolten välisin neuvotteluin päästä sopimukseen. Tilaaja saa purkaa sopimuksen (on oikeus purkaa sopimus), mikäli toimitusten laatu toistuvasti olennaisesti alittaa määritellyt laatuvaatimukset eikä tämä johdu ostajasta tai ylivoimaisesta esteestä. MUUT EHDOT Siltä osin kun hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä, noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE tavarat 2009).

18 18/22 KOMISSIO Tarjottuihin hintoihin tulee sisällyttää 0,4 %:n komissioprosentti, jonka IS -Hankinta Oy laskuttaa toimittajalta myyntiraporttiin perustuen. Toimittaja maksaa komission kaikesta arvonlisäverottomasta myynnin määrästä, joka perustuu tästä kilpailutuksesta johtaviin sopimuksiin. IS -Hankinta Oy laskuttaa komissioprosentin määrittämän osuuden toimittajan alaisesta kokonaismyynnistä 1-4 kertaa vuodessa tai kertahankinnan osalta tilaajan maksettua hankinnan. IS -Hankinta Oy lisää laskuihin voimassaolevan arvonlisäveroprosentin. Komissiomaksun raportointi käydään läpi tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Komissiomaksun raportointiin käytetään valmista lomaketta, ja sen täyttäminen vaatii toimittajalta tiedon toimittajan myynnistä IS -Hankinta Oy:n asiakkaille. Komissiomaksun noudattamatta jättämisestä syntyy toimittajalle korvausvelvollisuus. Palveluntuottaja toimittaa IS -Hankinta Oy:lle ilman eri veloitusta myyntiraportin kaikista tämän tarjouspyynnön perusteella asiakkaille toimitetuista suoritteista. Myyntiraportti toimitetaan tehtävässä hankintasopimuksessa sovittuna ajankohtana IS -Hankinta Oy:n ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Raportointi tehdään käyttäen IS -Hankinta Oy:n komission raportointilomaketta. Jos toimittajan raportointi IS -Hankinta Oy:lle viivästyy sopimuksessa mainitusta määräajasta, IS -Hankinta Oy:llä on oikeus sopimussakkoon, joka on määrältään yksi prosentti raportoitavien tapahtumien arvosta, kuitenkin enintään 200 euroa/raportti. Oikeus sopimussakkoon edellyttää IS -Hankinta Oy:ltä kirjallista huomautusta sähköpostitse tai kirjeitse raportoinnin viivästymisestä ja sitä, että raporttia ei ole toimitettu (10) päivän kuluessa huomautuksesta. Mikäli käy ilmi, että toimittaja on myynyt tämän tarjouspyynnön pohjalta tehdyn sopimuksen mukaisia palveluja tarjouspyynnössä mainitulle tilaajalle, eikä ole niistä raportoinut, on toimittajan välittömästi raportoitava myynti IS -Hankinta Oy:lle huomautuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua huomautuksen lähettämisestä. Tällaisesta myynnistä IS -Hankinta Oy:llä on oikeus veloittaa komissio kaksinkertaisena. Mikäli toimittaja ei huomautuksesta huolimatta raportoi myyntiä IS -Hankinta Oy:lle, voi IS - Hankinta Oy arvioida myynnin ja laskuttaa arvioidun palvelumaksun kaksinkertaisena. Komissioraportoinnin tai komissiomaksun laiminlyönti voi johtaa hankintasopimuksen purkamiseen. 8. Laskutus ja maksuehto Laskutus tapahtuu toimituskohtaisena viikoittaisena tai kahden viikon välein tapahtuvana koontilaskutuksena. Laskutusjaksosta sovitaan erikseen sopimusneuvotteluissa. Maksuehto on 21 pv netto laskun päiväyksestä tai siitä, kun tavara on hyväksytysti vastaanotettu riippuen siitä, kumpi ajankohta on myöhäisempi. Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen. Ostaja edellyttää, että pääasiallisella toimittajalla on käytössä sähköinen verkkolaskutus. Laskussa on oltava vähintään seuraavat tiedot: laskun antamispäivä, myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus), myytyjen tavaroiden määrä ja luonne, suoritettavan veron peruste verokannoittain ja kuormakirjan tai tilauksen numero. Lasku on toimipaikkakohtainen, mutta laskutusosoite voi olla eri kuin toimituspaikka. Yhteisöt ilmoittavat laskutusosoitteen tilauksen yhteydessä. Kuormakirjassa pitää olla tavaran määrä ja myyntierän koko, tuotenumero ja tilausnumero. 9. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoaja on suorittanut Suomessa tai sijoittautumismaassaan verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Tarjoaja on merkitty kauppa- tai säätiörekisteriin, työnantajarekisteriin (Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Kaikkien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista.), arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Tarjoajalla ei ole ammattinsa harjoittamiseen liittyvää voimassa olevaa tuomiota, joka on

19 19/22 annettu lainvastaisesta teosta. Tarjoaja ei ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen eikä ole konkurssissa tai lopettanut liiketoimintaansa. voi käyttää harkintavaltaa hankintalain 54 :n mukaisesti tarjoajan pois sulkemiseen kilpailutuksesta. Mikäli tarjoajalla on maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja, :lle on toimitettava selvitys ja veroviranomaisen todistus maksetuista/maksamattomista veroista ja sosiaalimaksuista ja/tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että velkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Tarjoajalla on tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2996) edellyttämä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, mikäli tarjoaja käyttää alihankkijaa tai vuokratyövoimaa. Jos palvelusta osa on tarkoitus suorittaa alihankintana, on tarjouksessa ilmoitettava miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen velvoitteita alihankkijan suoritettavaksi ja kuvattava alihankkijan edellä mainittu osuus. Lisäksi tarjouksessa on nimettävä käytettävät alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Epärehellisen toiminnan ennaltaehkäisemiseksi voi edellyttää toimittajan auditointia kolmannen osapuolen toimesta ennen sopimuksen allekirjoitusta. Toimittaja maksaa auditoinnista aiheutuneet kustannukset. Tarjoaja sitoutuu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin (soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimuksiin ja tarjouspyynnössä esitettyihin muihin ehtoihin). Jos tarjoajalla on vahvistettu velkajärjestely tai velkasaneerausohjelma tai muu vastaava järjestely, lataa liitteeksi selvitys ko. asiasta. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tarjouskilpailun ja mahdollisen sopimuskauden aikana pyydettäessä soveltuvuuden ja tavaran vähimmäisvaatimuksiin liittyvät todistukset tai selvitykset. Tarjoaja sitoutuu siihen, että tarjouskilpailun ja sopimuskauden aikana pyydettäessä toimitettavat todistukset ja selvitykset eivät ole kolmea (3) kuukautta vanhempia pyynnöstä lukien. Tarjottava alue, johon tarjous tehdään. Alueiden toimituspaikat osoitteineen löytyvät liitteestä "toimituspaikat" HUOM: Pääasiallinen toimittaja täyttää kaikkien toimipaikkojen kuljetushintatiedon välilehdelle "kaikki toimipaikat", alueittain tarjoavan toimittajan on täytettävä tarjotun alueen kaikkien toimipaikkojen kuljetushintatieto. Tarjoajan kuvaus laadunhallintajärjestelmästä - menetelmästä tai toimintatavasta sekä mahdollisesta ympäristöohjelmasta Kyllä Kyllä Kyllä Ladattava Lisätietoa Alue 1: Iisalmi Alue 2: Tervo, Vesanto, Karttula, Alue 3: Nilsiä, Riistavesi, Juankoski (Sakky, Muuruvesi), Tuusniemi, Vehmersalmi Alue 4: Kuopion kaupunkialue Alue 5: Leppävirta, Varkaus Alue 6: Servica yhteiskeittiö, Kuopio Alue 7: Maaninka, Siilinjärvi Alue 8: Rautalampi, Suonenjoki, Pieksämäki Kaikki toimipaikat

20 20/22 Tarjoajan kuvaus yrityksen varautumissuunnitelmasta erilaisiin äkillisiin toiminnan häiriötiloihin ml. tuotteiden takaisinvetosuunnitelma. Myyjällä on oltava vähintään 1 nimetty vastuuhenkilö huolehtimassa seudullisen hankintarenkaan asiakassuhteesta ja mahdollisesti ilmenevistä ongelmista ja reklamaatioista. Myyjän asiakaspalveluhenkilöstön pitää pystyä palvelemaan tilaajia suomen kielellä. Toimittajalla on vastuuvakuutus Ladattava Kyllä Kyllä Ladattava 10. Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle: Ei Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: Ei 11. Hallinnolliset tiedot Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin: Ei Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia: suomi 12. Täydentävät tiedot Kyse on toistuvasta hankinnasta: Ei Sopimus liittyy yhteisön varoista rahoitettuun hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: Ei 13. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 14. Päätöksenteon perusteet Tarjouskilpailun valinnan perusteena käytetään halvinta hintaa. Pääasiallinen toimittaja kaikkiin toimituspaikkoihin: Tuotteiden hintavertailu tehdään osakokonaisuuksittain ( ) siten, että vertailuhinta jokaisen tuotteen osalta muodostuu siten, että annettu hinta kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Lopullinen tuotteiden vertailuhinta osakokonaisuuksittain muodostuu siten, että tuotteiden vertailuhinnat lasketaan yhteen ja pienin annettu arvo saa ko. osakokonaisuudelle osoitetun maksimipisteen ja muut suhteessa siihen kaavalla pienin

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07444 Pesulapalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Eeva-Sirkku Pöyhönen Turuntie 639 21870 Riihikoski Suomi puh. fax eeva-sirkku.poyhonen@poytya.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö TPK/PORI 2160/10.03.01/2015 Päiväys 15.10.2015

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö TPK/PORI 2160/10.03.01/2015 Päiväys 15.10.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ TPK/PORI 2160/10.03.01/2015 Kiviaines 2016-2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi puh. +358 447011222 Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 29797 Päiväys 15.06.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 29797 Päiväys 15.06.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 29797 Varhaiskasvatuksen sekä kerhotoiminnan ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetut lelut ja pelit 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Tapiola Suomi puh. +358 447674923

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, Yhteyshenk. Rautjärven

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/6 FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, tilakeskus,

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 3.9.2013 Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely. FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248551-2010:text:fi:html FI-Turku: Farmaseuttiset tuotteet 2010/S 161-248551 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/6 FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, tilakeskus,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastus

KORJAUSILMOITUS: Kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastus 1/8 DIPAL 16.6.2015 LIITE 5 TARJOUSPYYNTÖ 26455 KORJAUSILMOITUS: Kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 441 (Uutistie 5) Suomi Vastaanottaja: Pipsa

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 24448 Röntgen-lausuntojen ja UÄ-tutkimusten kilpailutus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia perunoista

Lisätiedot

Vaasan kaupunki. Tarjouspyyntö 805-2014 Päiväys 25.02.2014

Vaasan kaupunki. Tarjouspyyntö 805-2014 Päiväys 25.02.2014 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 805-2014 Leipomotuotteet 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Vaasanpuistikko 12 Suomi Yhteyspiste(et): Hankintapalvelukeskus Vastaanottaja: Mikko Kotimäki puh. +358 63251256

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 21.5.2014 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 34, 31760 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013.

Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013. Tarjouspyyntö oppikirjahankinnoista lukuvuodelle 2012 2013 Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013. 1. Hankinnan kuvaus Hankinta

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H054-15, HEL 2015-002671 Päiväys 02.04.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H054-15, HEL 2015-002671 KORJAUSILMOITUS: Rastilan leirintäalueen turvallisuuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Raili Alanko PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 TUTKlMUSKÄSlNEET AJALLE 1.5.2015-30.4.2018 Ilmoitettu hilmassa xx.xx.20 15 Loimaan kaupungin keskusvarasto pyytää tarjoustanne tutkimuskäsineistä. Kyseessä on tavarahankinta,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H063-15HEL2015-007348 Päiväys 27.08.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ H063-15HEL2015-007348 Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden parturikampaamopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Riitta Hintikka Suomi puh. +358 931031786

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H053-13 HEL 2013-005903 Päiväys 16.01.2014 1/7 TARJOUSPYYNTÖ H053-13 HEL 2013-005903 Yksityisen tehostetun palveluasumisen lääkäripalvelut Helsingissä 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot