IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013"

Transkriptio

1 1/22 TARJOUSPYYNTÖ TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh Osoite, josta saa lisätietoja: Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: Tarjous lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintaviranomaisen luonne: Muu: hankintaosakeyhtiö Mukana olevat muut yhteisöt: Hankintasopimukseen voi liittyä uusia yhteisöjä myöhemmin Pääasialliset toimialat: Yleinen julkishallinto Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta: Kyllä Hankintayksikön esittely: on osakkaidensa omistama hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) tarkoittama yhteishankintayksikkö. Yhtiön toimivalta hankinta-asioissa perustuu osakkaiden ja yhtiön välisiin sopimuksiin. vastaa osakkaidensa hankintojen kilpailuttamisvelvoitteen täyttämisestä kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Lisätietoa :stä osoitteesta: Tämä tarjouskilpailu toteutetaan ja sopimukset tehdään ensisijaisesti nykyisten yhteisöjen tarvitsemia tuotteita/palveluita koskien. Yhteisöjen lukumäärä voi sopimuskauden aikana muuttua. Jatkossa myös muiden :öön liittyvien uusien yhteisöjen on mahdollista soveltuvin osin hyödyntää nyt käytävän kilpailun tuloksena syntyneitä sopimuksia. Muiden yhteisöjen mahdollisesta liittämisestä sopimusten piiriin päätetään erikseen ja tehdään tarvittaessa omat sopimukset. 2. Hankintalaji Hankintalaji: Tavarahankinnat

2 2/22 3. Hankinnan kohde Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: TUORETUOTTEET Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus: IS-hankinta Oy pyytää tarjousta tuoretuotteista sopimuskaudelle mahdollinen optiovuosi Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyllä Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Mahdollinen optiovuosi Lisähankintojen alustava kesto: 12 kuukautta Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Päänimikkeistö: (Maa-, karja-, kala- ja metsätaloustuotteet sekä vastaavat tuotteet) 4. Hankinnan taustaa Tämä tarjouskilpailu koskee :n osakkaille hankittavia tuoretuotteita. Tuoteryhmään valitaan 1 pääasiallinen toimittaja ja enintään 2 aluekohtaista täydentävää toimittajaa/alue. Ne osakkaat, joiden nykyinen sopimus päättyy myöhemmin kuin , liittyvät tähän sopimukseen nykyisen sopimuksensa päätyttyä. Pieksämäen kaupunki liittyy tämän kilpailutuksen tuloksena tehtävään sopimukseen alkaen. HANKINNAN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjottavien tuotteiden tulee olla joka suhteessa ensiluokkaisia, ammattikeittiökäyttöön soveltuvia ja täyttää elintarvikkeista ja niiden valvonnasta Suomessa voimassaolevat lait, asetukset, standardit ja muut viranomaismääräykset. Toimittajan on pyydettäessä todistettavasti esitettävä tuotteelle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Toimittaja on myös velvollinen lähettämään pyydettäessä virallisen laadunvalvontaelimen tai toimivaltaisen laitoksen todistuksen tuotteiden mikrobiologisesta laadusta tai koostumuksesta.toimittajalla tulee olla käytettävissä toimitettavien elintarvikkeiden alkuperää ja tuotantoolosuhteita koskevat dokumentit. Ostajalla tulee olla mahdollisuus tutustua näihin dokumentteihin. Toimittaja huolehtii siitä, että tilaaja saa jokaisesta toimitettavasta tuotteesta lainsäädännön edellyttämät asiakirjat. Puutteellisesti tai virheellisesti merkittyjä elintarvikkeita ei vastaanoteta. Perunoiden tulee täyttää elintarvikesäädösten vaatimukset (EU:n ja kansalliset laatuvaatimukset). Perunatoimittajalla on oltava mahdollisuus toimittaa perunoita, joissa ei ole käytetty suoja-aineita, säilöntäaineita ja tummumista estäviä lisäaineita. Kasvisten, hedelmien ja vihannesten tulee täyttää vähintään elintarvikesäädösten vaatimukset(eu:n ja kansalliset laatuvaatimukset). Mikäli jollekin tuotteelle on määritelty vähimmäispaino tai mitta, tulee näitä noudattaa. Toimitettavissa tuotteissa ei saa olla geenimuunneltuja organismeja. (GMO). Porkkanatuotteiden tulee sopia käyttöön ilman kuumennusta. Porkkanatuotteiden käsittelyssä tulisi huomioida Eviran elintarvikehygieniayksikön suositus yersinia pseudotuberculosis bakteerin esiintymisen vähentämiseksi kotimaisessa porkkanassa. Aluekohtaisen täydentävän toimittajan tulee lisäksi täyttää seuraavat hankinnan vähimmäisvaatimukset: Esikäsittellyt tuotteet on toimitettava 24 h tunnin sisällä esikäsittelystä poislukien pakastesipuli.

3 3/22 Tuotteiden kuljetusmateriaalien käsittelystä ja säilyttämisestä ei saa aiheuttaa tilaajille ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Toimittaja on vastuussa tavarantoimituksiinsa liittyvien häkkien, rullakoiden ja lavojen kierrättämisestä sekä muista palautusjärjestelmien alaisista kuljetusmateriaaleista, eikä niiden varastointi kuulu asiakkaalle tilapäistä varastointia lukuun ottamatta. 5. Hankintalajimenettely Hankintamenettely: Avoin menettely Sopimus on jaettu osiin: Kyllä Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa Osatarjoukset hyväksytään: Kyllä Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

4 4/22 Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Tuoretuotteisiin voi tehdä tarjouksen joko kaikista tuotteista kaikille alueille ("pääasiallinen toimittaja"), tai aluekohtaisen tarjouksen ("täydentävä toimittaja") seuraavista kohderyhmistä: 1.2 juurekset, 1.3 sipulit, 1.4 esikäsitellyt juurekset, 1.6 tuoreet marjatuotteet, 1.7, tuoreet perunat ja 2.1 tuoreet kalatuotteet. Tarjottava(t) alue(et) tulee merkitä kohtaan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset/tarjottava alue. Aluekohtaiset toimituspaikat on ilmoitettu liitteessä "toimituspaikat". Pääasiallisen toimittajan kaikille alueille tarkoitetussa tarjouksessa saa olla korkeintaan 10 tyhjää riviä, lisäksi 2.1 "tuoreet kalatuotteet ja einekset" ryhmän rivimäärä on vapaa. Täydentävien toimittajien tarjouksessa saa tyhjien rivien määrä olla korkeintaan seuraavanlainen: 1.2 juurekset, 4 tyhjää riviä, 1.3 sipulit, 2 tyhjää riviä, 1.4 esikäsitellyt juurekset, 4 tyhjää riviä, 1.7, tuoreet perunat, 3 tyhjää riviä ja 2.1 tuoreet kalatuotteet ja einekset, rivimäärä vapaa. Tarjous hylätään, mikäli tyhjiä rivejä on enemmän kuin yllä on ilmoitettu. Hankintamenettelyllä valitaan yksi pääasiallinen toimittaja, joka toimittaa kaikkien tuoteryhmien tuotteita kaikkiin toimipisteisiin, ja alueittain enintään kaksi täydentävää toimittajaa/yllämainittu erillistuoteryhmä. Ostaja pidättää oikeuden tilata myös muita valitun toimittajan valikoiman kyseiseen tuoteryhmään kuuluvia tuotteita. Näiden tuotteiden hinta neuvotellaan tuotekohtaisesti erikseen. Tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kriteerit" on ilmoitettu kunkin tuotteen vuoden kulutusarvio. Hankinnan kulutusarviot ilmoitetaan tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Tilaaja ei sitoudu ostamaan jatkossa vastaavaa määrää vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi. Ostaja pidättää itsellään oikeuden ostaa sopimuskauden aikana pieniä eriä kausi-, erityis- tai räätälöityjä tuotteita tämän sopimuksen ulkopuolelta. Toimituspaikkojen määrä tai sijainti voi vaihdella sopimuskauden aikana. Mahdollisten uusien toimituspaikkojen kuljetusmaksut neuvotellaan tapauskohtaisesti. Uusien toimituspaikkojen kuljetusmaksu tulee laskea samalla periaatteella kun tarjouspyynnössä nyt esitettyihin lasketaan. Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin Ratkaisuperusteet: Alin hinta 6. Hankinnan kohteen kriteerit 1.1 ESIKÄSITELLYT VIHANNEKSET sallittu) jäävuorisalaatti, suikale 3 mm Hankittava määrä: kg Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo tarjottu arvo jäävuorisalaatti, suikale 6 mm Hankittava määrä: kg kiinankaali, suikale 2 mm Hankittava määrä: kg

5 5/22 keräkaali, suikale 2 mm Hankittava määrä: kg keräkaali, suikale 10 mm Hankittava määrä: 1800 kg keräkaali, raaste 8 mm Hankittava määrä: 4800 kg keräkaali, rouhe Hankittava määrä: 9800 kg kurkku, suikale 4 mm Hankittava määrä: kg kurkku, viipale 3 mm Hankittava määrä: 2500 kg kurkku, viipale 4 mm Hankittava määrä: 2200 kg kurkku, kuutio 10 mm Hankittava määrä: 8600 kg tomaatti, kuutio Hankittava määrä: kg tomaatti, lohko Hankittava määrä: 4600 kg tomaatti, viipale Hankittava määrä: 3200 kg kesäkurpitsa, suikale 4 mm Hankittava määrä: 5800 kg

6 6/22 kesäkurpitsa, kuutio 10 mm Hankittava määrä: 2800 kg purjosipuli, viipale 3 mm Hankittava määrä: 1300 kg punakaali, raaste 2 mm Hankittava määrä: 1600 kg punakaali, rouhe 8 mm Hankittava määrä: 2900 kg paprika, punainen, kuutio 10 mm Hankittava määrä: 2900 kg paprika, punainen, suikale 3 mm Hankittava määrä: 1100 kg paprika, keltainen, kuutio 10 mm Hankittava määrä: 700 kg paprika, keltainen, suikale 3 mm Hankittava määrä: 1050 kg paprika, sekoitus, kuutio Hankittava määrä: 1600 kg kukkakaali, nuppu Hankittava määrä: 2200 kg parsakaali, nuppu Hankittava määrä: 1050 kg retiisi, suikale 2 mm Hankittava määrä: 1350 kg

7 7/ JUUREKSET sallittu) porkkana, kuorittu Hankittava määrä: 6800 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 8.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo porkkana, pesty Hankittava määrä: 2900 kg lanttu, kuorittu Hankittava määrä: 600 kg lanttu, pesty Hankittava määrä: 500 kg palsternakka, kuorittu Hankittava määrä: 600 kg palsternakka Hankittava määrä: 580 kg mukulaselleri, kuorittu Hankittava määrä: 550 kg mukulaselleri Hankittava määrä: 550 kg 1.3 SIPULIT sallittu) sipuli, kuorittu Hankittava määrä: 1200 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 8.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 5.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo sipuli, murska 6 mm Hankittava määrä: 600 kg

8 8/22 sipuli, kuutio 2 mm Hankittava määrä: 7600 kg sipuli, viipale 2 mm Hankittava määrä: 1900 kg sipuli,pakastettu, kuutio 6 mm Hankittava määrä: kg 1.4 ESIKÄSITELLYT JUUREKSET sallittu) porkkanaraaste, 2,5 mm Hankittava määrä: kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 5.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 8.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo porkkanaraaste, 3 mm Hankittava määrä: 6200 kg porkkana, kuutio 12 mm Hankittava määrä: 4700 kg porkkana, kuutio 20 mm Hankittava määrä: 2600 kg porkkana, suikale 2 mm Hankittava määrä: 2100 kg porkkana, suikale 4 mm Hankittava määrä: 6200 kg porkkana, dippi, pölkky Hankittava määrä: 300 kg porkkana, viipale 3 mm Hankittava määrä: 1800 kg

9 9/22 lanttu, kuutio 12 mm Hankittava määrä: 1900 kg lanttu, kuutio 20 mm Hankittava määrä: 1300 kg lanttu, raaste 2,5 mm Hankittava määrä: 950 kg lanttu, lohko Hankittava määrä: 950 kg palsternakka, kuutio 12 mm Hankittava määrä: 1600 kg selleri, kuutio 12 mm Hankittava määrä: 1550 kg 1.5 TUOREET ESIKÄSITELLYT HEDELMÄT sallittu) vesimeloni, kuutio Hankittava määrä: 9500 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 8.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 5.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo hunajameloni, kuutio Hankittava määrä: 1000 kg cantaloupemeloni, kuutio Hankittava määrä: 800 kg appelsiini, kuutio Hankittava määrä: 1900 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 5.00

10 10/ TUOREET MARJATUOTTEET ei sallittu) puolukkasurvos Hankittava määrä: 1600 kg Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 1.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo 1.7 TUOREET PERUNAT sallittu) peruna, pesty Hankittava määrä: 500 kg Kohderyhmän pisteet yhteensä 1.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 8.00 pienin annettu arvo tarjottu arvo peruna, kuorittu annos Hankittava määrä: kg peruna, kuorittu muusi Hankittava määrä: kg HUOMIOITAVAA: soveltuva lajike peruna, kuorittu kuutio Hankittava määrä: kg HUOMIOITAVAA: keittoruokiin soveltuva lajike peruna, kuorittu lohko Hankittava määrä: kg peruna, kuorittu suikale Hankittava määrä: kg peruna, kuorittu viipale Hankittava määrä: kg HUOMIOITAVAA: laatikkoruokiin soveltuva lajike 1.8. Vihannekset, viikkohinnoiteltavat ei sallittu) Kohderyhmän pisteet yhteensä 8.00

11 11/22 tomaatti Hankittava määrä: kg kurkku Hankittava määrä: kg jäävuorisalaatti Hankittava määrä: 3000 kg kiinankaali Hankittava määrä: 2800 kg kesäkurpitsa Hankittava määrä: 5800 kg paprika, punainen Hankittava määrä: 2200 kg paprika, keltainen Hankittava määrä: 1000 kg lehtisalaatti Hankittava määrä: 300 kg kukkakaali Hankittava määrä: 900 kg Ryhmän yleiset kriteerit Alennus-% viikkohinnaston hinnasta, suurin tarjottu alennus= 9 pistettä Kohderyhmän pisteet yhteensä tarjottu arvo suurin annettu arvo 1.9 Ruukkutuotteet ei sallittu) jääsalaatti, ruukku Hankittava määrä: 500 kg lehtisalaatti, ruukku

12 12/22 Hankittava määrä: 1800 kg salaatti pss Hankittava määrä: 60 kg Ryhmän yleiset kriteerit Alennus-% viikkohinnaston hinnasta, suurin tarjottu alennus = 1 piste Kohderyhmän pisteet yhteensä tarjottu arvo suurin annettu arvo 2.0 Hedelmät ei sallittu) banaani Hankittava määrä: kg omena Hankittava määrä: 1300 kg omena, golden Hankittava määrä: kg omena, royal gala Hankittava määrä: 4500 kg vesimeloni, siemenetön Hankittava määrä: kg päärynä Hankittava määrä: kg appelsiini Hankittava määrä: 6500 kg HUOMIOITAVAA: kg ltk satsuma Hankittava määrä: 8800 kg HUOMIOITAVAA: kg ltk

13 13/22 mandariini Hankittava määrä: kg klementiini Hankittava määrä: 8500 kg hunajameloni Hankittava määrä: 4500 kg luumu Hankittava määrä: 4000 kg viinirypäle, vihreä Hankittava määrä: 1600 kg viinirypäle, tumma Hankittava määrä: 600 kg persikka Hankittava määrä: 150 kg omena, golden Hankittava määrä: 5800 kg HUOMIOITAVAA: kg ltk päärynä Hankittava määrä: 5400 kg HUOMIOITAVAA: kg ltk Ryhmän yleiset kriteerit Alennus-% viikkohinnaston hinnasta, suurin tarjottu alennus = 12 pistettä Kohderyhmän pisteet yhteensä tarjottu arvo suurin annettu arvo 2.1 kalatuotteet, tuoreet ja einekset sallittu) Kirjolohifile nahaton Hankittava määrä: kg Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo tarjottu arvo

14 14/22 HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Suikaloitu kirjolohi tuore Hankittava määrä: 5500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Kirjolohifilepala 150g-180g tuore Hankittava määrä: 3500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Kirjolohikuutio tuore Hankittava määrä: 3500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Kirjolohifile, C-leikattu Hankittava määrä: 2400 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Savukirjol.file ruodoton Hankittava määrä: 1900 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Muikku perattu Hankittava määrä: 2500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg Kalapyörykkä, kypsä Hankittava määrä: 4200 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg TUOTEKOHTAINEN VAATIMUS: Rasvaa max 13%, suolaa max 1,1%, kalapitoisuus min 50% Kalamurekepihvi, kypsä Hankittava määrä: 9500 kg HUOMIOITAVAA: Pakkauskoko noin 5 kg TUOTEKOHTAINEN VAATIMUS: Rasvaa max 13%, suolaa max 1,1%, kalapitoisuus min 50%

15 15/22 Lohimureke, gn-mitoitettu, raakapakaste Hankittava määrä: kg TUOTEKOHTAINEN VAATIMUS: Rasvaa max 13%, suolaa max 1,1%, kalapitoisuus min 50% Kohderyhmän pisteet yhteensä Kuljetushinnat ei sallittu) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo tarjottu arvo Ryhmän yleiset kriteerit Kuljetushinta. Huom! Lisää tähän liitteen taulukosta saamasi kuljetusten yhteishinta. Taulukon täyttöohje liitteessä. Tallenna täyttämäsi taulukko tarjouksen liitteeksi. Kuljetushintataulukko Ladattava Kohderyhmän pisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina euromääräisinä nettohintoina ilmoitettua yksikköä kohti kolmen desimaalin tarkkuudella tuoteryhmienmukaisesti seuraavasti: Hintoihin tulee sisältyä kaikki alennukset sekä kaikki tilausten käsittelystä, pakkaamisesta ja laskutuksesta aiheutuvat kustannukset. Erillisiä käsittely-, pakkaus-, laskutus-, pientoimitus-, lava- tai muita lisiä ei hyväksytä. Tarjoushintoja ei saa sitoa käytettyjen elintarvikkeiden määrään. Arvonlisäverokanta on ilmoitettava tarjouksessa. Mikäli tuoteryhmän yleisessä hintatasossa tapahtuu sopimuskauden aikana oleellisia muutoksia, on ostajalla ja toimittajalla oikeus ehdottaa hinnanmuutoksia tuotteiden yksikköhintoihin alla kuvatun tuoteryhmäkohtaisen jaksottelun mukaisesti. Yksityiskohtainen perusteltu hinnanmuutosehdotus on tehtävä kirjallisesti 1 kk ennen hinnoittelujakson päättymistä kirjallisesti :lle: millä tavalla kyseiset hinnankorotukset ovat jakautuneet tuotteiden hintoihin (raaka-aine-, energia-, palkka-, tuotanto- ja pakkauskustannukset prosentuaalisesti) ja miten hinnankorotukset tulevat vaikuttamaan kokonaiskustannuksiin verrattuna edelliseen vuoteen. Yleisen hintatason muutosta kuvaava hinnanmuutosperuste on myös ilmoitettava. Hinnoittelujaksot ovat seuraavat: Tuoteryhmät 1.1, (esikäsitellyt vihannekset), 1.6, (tuoreet esikäsitellyt hedelmät): Tuoteryhmät 1.2, (juurekset), 1.3 (sipulit), 1.4, (esikäsitellyt juurekset), 1.7 (tuoreet

16 16/22 marjatuotteet), 1.8 (tuoreet perunat) Mahdollisen optiovuoden käyttöönotosta ilmoitetaan mennessä. Viikkohinnoiteltavissa tuotteissa ilmoitetaan toimittajan viikkohinnaston hinnasta saatava alennusprosentti. Suurimman alennusprosentin tarjoaja saa hedelmäryhmästä 12 pistettä. Suurimman alennusprosentin tarjoajan saa vihannesryhmästä 6 pistettä. Ruukkutuoteryhmästä suurimman alennusprosentin tarjoaja saa 1 pisteen. Pienemmällä alennusprosentilla saatava pistemäärä lasketaan kaavalla "(tarjottu arvo/suurin tarjottu arvo)*maksimipisteet". Viikkohinnoiteltujen tuotteiden osalta ostaja seuraa viikoittain hintakehitystä ja pidättää oikeuden huomauttaa toimittajan hinnoista, mikäli ne ovat selvästi kilpailijoiden tuotteita kalliimpia sekä tarvittaessa vaihtaa toimittajaa. Ostaja pidättää hinnan muutosehdotuksen esittämisen jälkeen oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt hinnanmuutosehdotukset. Mikäli ostaja hylkää esitetyt hinnanmuutosehdotukset, on ostajalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua kirjallisesta hylkäysilmoituksesta lukien. Tällöin toimittajan tilalle valitaan tarjouskilpailussa seuraavaksi tullut tarjoaja. Tuotevalikoimaa tarkistetaan tarvittaessa 3 kertaa vuodessa. Tarkistus tehdään tarvittaessa seuraaville jaksoille 4 kk välein: tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu. Valikoimamuutosehdotukset tulee olla ostajalla vähintään yksi (1) kuukausi ennen hankintajakson alkamista. Toimittajan on tarjottava vastaavaa tuotetta poistuneen tuotteen tilalle ja poistuneen tuotteen hinnalla tai edullisemmin. Tuotteen hinta neuvotellaan tarvittaessa erikseen. Hinta ja tuotemuutostiedot tulee olla kuukausi ennen muutosta tilaajalla, jotta tiedot voidaan päivittää tuotannonohjausjärjestelmään. TILAUS- JA TOIMITUSMENETTELY Ostajan käytössä on AROMI- tuotannonohjausjärjestelmä. Koko alueen pääasialliseksi toimittajaksi valitun toimittajan on ehdottomasti toimitettava tuote- ja hintatiedot ennen sopimuskauden alkua suoraan järjestelmään soveltuvassa sähköisessä muodossa (XMLtiedosto). Ko. toimittajan on lähetettävä xml-tiedoston tuotetiedot tuoteryhmittäin. Jos on ilmeistä, ettei toimittaja kykene toimittamaan vaadittua tiedostoa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus ja valita seuraavaksi kilpailussa tullut tarjoaja sopimuskumppaniksi. Pääasiallisen toimittajan on pystyttävä ottamaan tilaukset vastaan Aromin sähköisen tilausjärjestelmän välityksellä. Lisäksi toimittajilta edellytetään tarvittaessa halua olla mukana luomassa uusia, molempia osapuolia palvelevia sähköisiä käytäntöjä. Toimittajan on varmistettava, että tuotteiden ravintosisältö ja tuotetiedot ovat saatavilla Sinfos- tuotetietopankista ennen sopimuskauden alkua. Tilausvaihtoehtoina käytetään Aromin sähköistä tilausjärjestelmää tai toimittajan asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä sähköpostia. Täydentävien alueellisten toimittajien käytössä on oltava sähköinen tilausjärjestelmä, vähintään sähköposti. Täydentävän toimittajan ei tarvitse toimittaa tuotetietoja xmltiedostona. Tilaajat tilaavat tuotteet kotiinkutsutilauksina suoraan toimittajalta. Tilaajakohtainen tilausaika sovitaan yksityiskohtaisesti ostajan ja toimittajan välillä solmittavassa sopimuksessa. Toimittajan asiakaspalveluhenkilöstön pitää pystyä palvelemaan tilaajia suomen kielellä. Tilaaja käyttää tilausyksikkönä oman tuotannonohjausjärjestelmänsä mukaista yksikköä. Toimittajan on toimitettava tilatut tuotteet kokonaistoimituksena. Toimituksien kuljetusyksikkö (rullakko, lava) sovitaan tarkemmin toimipaikoittain sopimusneuvottelujen yhteydessä. Toimituksen mukana on oltava lähetyslista (vast.), josta ilmenee tilaajan

17 17/22 tilausnumero, tilatut tuotteet, tilattujen tuotteiden määrät sekä tuotteiden arvonlisäverollinen ja -veroton sopimuksen mukainen kilo-/litra-/kpl -hinta tilausriveittäin Toimittajan on toimituksissaan noudatettava lain ja asetuksen mukaisia lava- ja rullakokokokostandardeja. Lisäksi toimittajan on huolehdittava, ettei tuotteiden kylmäketju katkea toimituksen aikana ja lisäksi ehdottomasti aina informoitava toimipaikan henkilökuntaa saapuneesta toimituksesta. Mikäli esim. lavakoko poikkeaa standardista, on tilaajalla oikeus ilmoittaa toimittajalle, että toimittaja kustannuksellaan joko hakee ylisuuren lavan pois tai lähettää henkilön purkamaan sen. Tyhjät rullakot, lavat tms. pakkausmateriaali on kuljetettava säännöllisesti pois toimittajan toimesta. TOIMITUSEHTO JA TOIMITUSAIKA Toimitusehto on TOP tilaajan osoittamassa paikassa (FIN 01). Toimitusaika ja -kerrat tulee olla pyydettyjen aikarajojen puitteissa toimituspaikkaliitteen mukaisesti. Toimittajan on ilmoitettava toimitusmaksu /kerta/toimituspaikka toimituspaikkaliitteellä. Toimitusmaksun hinnoittelujakso on yksi vuosi. Toimitusmaksuun voi ehdottaa hinnantarkistusta hinnoittelujaksoille , ja Sopijapuolen on tehtävä perusteltu hinnanmuutosesitys kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen hinnoittelujakson alkua :lle. Perusteltu hinnantarkistusesitys saa korottaa toimitusmaksuja korkeintaan 3 % / vuosi. Yhteisöt tekevät itse tilauksensa ja ilmoittavat toimitus- ja laskutusosoitteet, joihin tarjoaja on velvollinen toimittamaan tilatun tavaran ja siihen liittyvät laskut. REKLAMAATIOT Kaikki reklamaatiot vaaditaan kirjallisina molemmilta sopijapuolilta. Tapahtuneet reklamaatiot korjaustoimenpiteineen käsitellään yhteenvetona sopijaosapuolien kesken vähintään kerran vuodessa. TUOTEVASTUU Toimittaja sitoutuu korvaamaan virheelliseksi todetun tuotteen aiheuttaman ruokamyrkytyksen /epidemian tutkimus- sekä siitä aiheutuvat muut kustannukset silloin, kun tuotteen virhettä ei ole voitu havaita vastaanotto/käyttötarkastuksessa erityistä huolellisuutta noudattaen ja varastointi- sekä valmistusprosessi on suoritettu hygieenisesti. KORVAUSVASTUU JA SITOUTUMINEN Toimittaja vakuuttaa ja sitoutuu siihen, ettei sen toimittamien tuotteiden ostaminen vaaranna tai vahingoita ateriapalveluyksiköiden mainetta ja asiakassuhteita. Kaikista välillisistä ja välittömistä vahingoista aiheutuvista korvausmenettelyistä sovitaan erikseen suhteessa aiheutuneeseen vahinkoon. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Toimitusehtojen ja laatutason tulee pysyä vähintään tarjouspyynnön mukaisina kokosopimuskauden ajan. :llä on oikeus irtisanoa sopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli tuotteen laatu, muut ominaisuudet tai muut hankintapäätökseen vaikuttaneet tekijät muuttuvat tai sopimustoimittajalla on toistuvia toimitusongelmia, eikä osapuolten välisin neuvotteluin päästä sopimukseen. Tilaaja saa purkaa sopimuksen (on oikeus purkaa sopimus), mikäli toimitusten laatu toistuvasti olennaisesti alittaa määritellyt laatuvaatimukset eikä tämä johdu ostajasta tai ylivoimaisesta esteestä. MUUT EHDOT Siltä osin kun hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä, noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE tavarat 2009).

18 18/22 KOMISSIO Tarjottuihin hintoihin tulee sisällyttää 0,4 %:n komissioprosentti, jonka IS -Hankinta Oy laskuttaa toimittajalta myyntiraporttiin perustuen. Toimittaja maksaa komission kaikesta arvonlisäverottomasta myynnin määrästä, joka perustuu tästä kilpailutuksesta johtaviin sopimuksiin. IS -Hankinta Oy laskuttaa komissioprosentin määrittämän osuuden toimittajan alaisesta kokonaismyynnistä 1-4 kertaa vuodessa tai kertahankinnan osalta tilaajan maksettua hankinnan. IS -Hankinta Oy lisää laskuihin voimassaolevan arvonlisäveroprosentin. Komissiomaksun raportointi käydään läpi tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Komissiomaksun raportointiin käytetään valmista lomaketta, ja sen täyttäminen vaatii toimittajalta tiedon toimittajan myynnistä IS -Hankinta Oy:n asiakkaille. Komissiomaksun noudattamatta jättämisestä syntyy toimittajalle korvausvelvollisuus. Palveluntuottaja toimittaa IS -Hankinta Oy:lle ilman eri veloitusta myyntiraportin kaikista tämän tarjouspyynnön perusteella asiakkaille toimitetuista suoritteista. Myyntiraportti toimitetaan tehtävässä hankintasopimuksessa sovittuna ajankohtana IS -Hankinta Oy:n ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Raportointi tehdään käyttäen IS -Hankinta Oy:n komission raportointilomaketta. Jos toimittajan raportointi IS -Hankinta Oy:lle viivästyy sopimuksessa mainitusta määräajasta, IS -Hankinta Oy:llä on oikeus sopimussakkoon, joka on määrältään yksi prosentti raportoitavien tapahtumien arvosta, kuitenkin enintään 200 euroa/raportti. Oikeus sopimussakkoon edellyttää IS -Hankinta Oy:ltä kirjallista huomautusta sähköpostitse tai kirjeitse raportoinnin viivästymisestä ja sitä, että raporttia ei ole toimitettu (10) päivän kuluessa huomautuksesta. Mikäli käy ilmi, että toimittaja on myynyt tämän tarjouspyynnön pohjalta tehdyn sopimuksen mukaisia palveluja tarjouspyynnössä mainitulle tilaajalle, eikä ole niistä raportoinut, on toimittajan välittömästi raportoitava myynti IS -Hankinta Oy:lle huomautuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua huomautuksen lähettämisestä. Tällaisesta myynnistä IS -Hankinta Oy:llä on oikeus veloittaa komissio kaksinkertaisena. Mikäli toimittaja ei huomautuksesta huolimatta raportoi myyntiä IS -Hankinta Oy:lle, voi IS - Hankinta Oy arvioida myynnin ja laskuttaa arvioidun palvelumaksun kaksinkertaisena. Komissioraportoinnin tai komissiomaksun laiminlyönti voi johtaa hankintasopimuksen purkamiseen. 8. Laskutus ja maksuehto Laskutus tapahtuu toimituskohtaisena viikoittaisena tai kahden viikon välein tapahtuvana koontilaskutuksena. Laskutusjaksosta sovitaan erikseen sopimusneuvotteluissa. Maksuehto on 21 pv netto laskun päiväyksestä tai siitä, kun tavara on hyväksytysti vastaanotettu riippuen siitä, kumpi ajankohta on myöhäisempi. Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen. Ostaja edellyttää, että pääasiallisella toimittajalla on käytössä sähköinen verkkolaskutus. Laskussa on oltava vähintään seuraavat tiedot: laskun antamispäivä, myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus), myytyjen tavaroiden määrä ja luonne, suoritettavan veron peruste verokannoittain ja kuormakirjan tai tilauksen numero. Lasku on toimipaikkakohtainen, mutta laskutusosoite voi olla eri kuin toimituspaikka. Yhteisöt ilmoittavat laskutusosoitteen tilauksen yhteydessä. Kuormakirjassa pitää olla tavaran määrä ja myyntierän koko, tuotenumero ja tilausnumero. 9. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoaja on suorittanut Suomessa tai sijoittautumismaassaan verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Tarjoaja on merkitty kauppa- tai säätiörekisteriin, työnantajarekisteriin (Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Kaikkien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista.), arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Tarjoajalla ei ole ammattinsa harjoittamiseen liittyvää voimassa olevaa tuomiota, joka on

19 19/22 annettu lainvastaisesta teosta. Tarjoaja ei ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen eikä ole konkurssissa tai lopettanut liiketoimintaansa. voi käyttää harkintavaltaa hankintalain 54 :n mukaisesti tarjoajan pois sulkemiseen kilpailutuksesta. Mikäli tarjoajalla on maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja, :lle on toimitettava selvitys ja veroviranomaisen todistus maksetuista/maksamattomista veroista ja sosiaalimaksuista ja/tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että velkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Tarjoajalla on tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2996) edellyttämä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, mikäli tarjoaja käyttää alihankkijaa tai vuokratyövoimaa. Jos palvelusta osa on tarkoitus suorittaa alihankintana, on tarjouksessa ilmoitettava miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen velvoitteita alihankkijan suoritettavaksi ja kuvattava alihankkijan edellä mainittu osuus. Lisäksi tarjouksessa on nimettävä käytettävät alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Epärehellisen toiminnan ennaltaehkäisemiseksi voi edellyttää toimittajan auditointia kolmannen osapuolen toimesta ennen sopimuksen allekirjoitusta. Toimittaja maksaa auditoinnista aiheutuneet kustannukset. Tarjoaja sitoutuu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin (soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimuksiin ja tarjouspyynnössä esitettyihin muihin ehtoihin). Jos tarjoajalla on vahvistettu velkajärjestely tai velkasaneerausohjelma tai muu vastaava järjestely, lataa liitteeksi selvitys ko. asiasta. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tarjouskilpailun ja mahdollisen sopimuskauden aikana pyydettäessä soveltuvuuden ja tavaran vähimmäisvaatimuksiin liittyvät todistukset tai selvitykset. Tarjoaja sitoutuu siihen, että tarjouskilpailun ja sopimuskauden aikana pyydettäessä toimitettavat todistukset ja selvitykset eivät ole kolmea (3) kuukautta vanhempia pyynnöstä lukien. Tarjottava alue, johon tarjous tehdään. Alueiden toimituspaikat osoitteineen löytyvät liitteestä "toimituspaikat" HUOM: Pääasiallinen toimittaja täyttää kaikkien toimipaikkojen kuljetushintatiedon välilehdelle "kaikki toimipaikat", alueittain tarjoavan toimittajan on täytettävä tarjotun alueen kaikkien toimipaikkojen kuljetushintatieto. Tarjoajan kuvaus laadunhallintajärjestelmästä - menetelmästä tai toimintatavasta sekä mahdollisesta ympäristöohjelmasta Kyllä Kyllä Kyllä Ladattava Lisätietoa Alue 1: Iisalmi Alue 2: Tervo, Vesanto, Karttula, Alue 3: Nilsiä, Riistavesi, Juankoski (Sakky, Muuruvesi), Tuusniemi, Vehmersalmi Alue 4: Kuopion kaupunkialue Alue 5: Leppävirta, Varkaus Alue 6: Servica yhteiskeittiö, Kuopio Alue 7: Maaninka, Siilinjärvi Alue 8: Rautalampi, Suonenjoki, Pieksämäki Kaikki toimipaikat

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot