KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 N KOKOUS klo Ryhmäkokoukset klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA

2 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jos varapuheenjohtajakin on estynyt kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty Kokouksen esityslista on lähetetty Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla n jäsenet: Aalto Antti Kuusjärvi Pentti Palva Ilmari Aalto Matti Luotonen Kari Palvanen Osmo Alamäki Jukka Mattila Kai-Pekka Rauma Johanna Hakala Liisa Mattsson Reija Ruusunoksa Marko Harju Ismo Miilunpohja Juhani Savilahti Elina Jokela Pirkko-Liisa Naskali Raili Schukoff Jorma Jääskeläinen Elina Niemi Tiia-Pauliina Tolvanen Taru Kivelä Pirjo Ollila Tuija Uskali Eeva Koivisto Risto Pajunen Sirpa Yli-Mäenpää Marketta Todetaan läsnäolijat. Hyväksytään poissaolevien esteet. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa

3 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 3 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS (jatkoa) Valtuutetut Antti Aalto, Ismo Harju, Marko Ruusunoksa, Tiia-Pauliina Niemi, Raili Naskali ja Johanna Rauma olivat ilmoittaneet poissaolo-esteestä. Varavaltuutettuja oli paikalla 4. Kirkkovaltuutettuja/varavaltuutettuja oli paikalla 25 ja poissa oli 2. Hyväksyttiin poissa olevien esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA valitsee kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yhden varalle tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kirkkovaltuuston aakkosjärjestyksen mukaan Pentti Kuusjärvi ja Kari Luotonen, varalle Kai-Pekka Mattila. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan keskiviikkona taloustoimistossa. 46 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.

4 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 4 7 VUODEN 2015 KIRKOLLISVEROPROSENTTI Kn / 203 ESITYS LLE VUODEN 2015 KIRKOLLISVEROPROSENTISTA Verotulojen euromääräinen kehitys Pirkkalan seurakunnassa on ollut suotuisa koko 2000-luvun alkupuolen väestökasvun ansioista. Viimeisen taantuman alkaessa verotulojen kasvu on ollut vähäisempää, noin 1-4 % vuositasolla. Kirkosta eroaminen on viime vuosina lisääntynyt ja osaltaan vähentänyt sitä verotuloa mitä Pirkkalan seudun luontainen kasvu muutoin voisi tuottaa. Kuluvan vuoden kirkollisverotulot ovat kasvaneet syyskuun tilanteessa 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilinpäätöksessä vuodelta 2014 kirkollisveron kasvu lienee kuitenkin tätä vähäisempi verottajan verovuosien oikaisukirjausten aiheuttamien poikkeavuuksien vuoksi, jonka vuoksi vuosien 2013 ja 2014 verotilitysten seurattavuus on vaikeampaa. Toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varoja ollut joka tapauksessa riittävästi. Kirjanpidollista ylijäämää on tehty viime vuosien aikana merkittävästi ja rahoitusvarallisuus on kasvanut. Talousarviossa vuodelle 2015 tullaan esittämään kirkollisverotuloiksi vuodelle 2014 ennustettavaa kirkollisverotuloa eli Valtionvarainministeriön, tutkimuslaitosten ja pankkien ennusteet vuodelle 2015 kasvuennusteet vaihtelevat 0,5 1,2 %. välillä. Vuodelle 2016 ennustetaan tätä hieman parempaa kasvua, jossa yhtenä tekijänä alkavat ydinvoimalainvestoinnit. Työllisyystilanne saattaa vuonna 2015 heikentyä nykyisestä, työttömyysasteen noustessa noin 9 %:iin. Inflaation arvioidaan olevan noin 1,5 %. Inflaatiota kiihdyttää kuluttajaverojen nosto. Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa käyttömäärärahoihin on sallittu pieniä korotuksia. Henkilöstö- ja kiinteistökulujen kasvu tulee palkankorotusten lisäksi henkilöstön lisäysten johdosta joka tapauksessa lisäämään kokonaiskuluja muutamalla prosentilla. Seurakunnalla on lähivuosina tiedossa merkittäviä investointeja ja vuosikorjauskuluja Pappilan alueella, Lotjan leirikeskuksessa ja Pirkkalan keskustan toiminta-alueella. Investointien rahoittaminen edellyttää keskimäärin selvästi ylijäämäistä taloutta tai muutoin joudutaan investoinnit rahoittamaan käteisvarojen kulutuksella tai sijoitusten myynneillä. Investointien rahoittamisissa on ohjelmassa myös Uittamon rantatonttien myynti. Kohtuullisessa määrin aikaisempien vuosien ylijäämien käyttäminen investointeihin on myös hyväksyttävää ja jopa suotavaa. Kulujen kohoamisesta ja investoinneista huolimatta tässä vaiheessa ei ole erityistä tarvetta tuloveroprosentin muuttamiseen. Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut noin kahdenkymmenen vuoden ajan 1,4 prosenttia. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 tuloveroprosentti on 1,4 prosenttia

5 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 5 48 UUSI UURNAHAUTA-ALUE Kn / 59 UUSI UURNAHAUTA-ALUE Hautausmaatyöryhmä on katselmuksessaan puoltanut seurakuntapuutarhurin esitystä uudella hautausmaalla olevan kolmiomuotoisen lohkon muuttamisesta arkkuhautausalueesta uurnahautausalueeksi. Uusi hautausmaa on käyttöönotettu vuonna Kyseessä olevalle lohkolle ei ole tehty hautauksia. Uudella alueella on vapaana yhteensä noin arkkupaikkaa. Arkkupaikkoja poistuisi 145 kpl ja uurnapaikkoja tulisi 385 kpl. Arkkupaikkojen riittävyys on erinomainen, mutta uurnahautapaikat ovat vanhalla hautausmaalla täyttymässä nykyisellä vauhdilla seuraavan neljän vuoden sisällä. Hautauksissa on suuntana ollut siirtyminen arkkuhautauksesta yhä enemmän uurnahautauksiin. Tällä hetkellä Pirkkalassa uurnahautausten osuus on noin 50 %. Liitteenä on seurakuntapuutarhurin uurnahauta-aluetta koskeva valmistelu. Liitteenä on seurakuntapuutarhurin päivittämä Pirkkalan seurakunnan hautausmaan käyttösuunnitelman. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto muuttaa uudelta arkkuhautausalueelta liitteen mukaisesti yhden arkkuhautauslohkon uurnahautauslohkoksi (lohko Uu). Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautausmaan käyttösuunnitelma päivitetään liitteen mukaisesti. n päätös lähetetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin

6 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 6 49 UITTAMON ALUEEN RANTAKIINTEISTÖT Kn / 163 UITTAMON ALUEEN RANTAKIINTEISTÖJEN MUODOSTAMINEN MYYNTITAVOITETTA VARTEN Pirkkalan valtuuston hyväksymässä ja keväällä 2014 lainvoiman saaneessa rantaasemakaavassa on määriteltynä Uittamon alueelle Uittamonnokkaan loma-asuntojen korttelialue (RA1), jossa kolme m2 tonttia. Kullekin tontille saa rakentaa enintään 80 k-m2 lomaasunnon, 25 k-m2 erillisen saunarakennuksen ja 25 k-m2 erillisen talousrakennuksen, sekä erillisen käymälän. Rakennusoikeus yhteensä 130 k-m2. Yhden tulevan tontin alueella on vuokralainen, joka omistaa tontilla olevat rakenteet. Kaavoitettu alue on ilmeisesti hieman vuokrasopimuksen mukaista aluetta suurempi. Vuokrasopimus muutettu jo vuonna 1999 lyhytaikaiseksi (kolmivuotisjaksot) valmisteilla olevan kaavamuutoksen ja seurakunnan muuttuneiden alueen käyttösuunnitelmien vuoksi. Kolmivuotinen vuokrasopimusjakso päättyisi seuraavan kerran Vuokrasopimus pitää irtisanoa vähintään kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Vuokrasopimuksen voi sanoa myös kesken sopimuskautta, jolloin seurakunta vastaisi saunamajarakennuksen pois siirtämisen kustannuksista. Vuokrasopimus ei estä alueen myyntiä. Pirkkalan seurakunnassa on käynnissä tai käynnistyy useita isoja rakennushankkeita ja tarpeita hankkia lisähuoneistoja kerhotoimintaan ja majoituskapasiteettia leiritoimintaan Lotjalla. Näiden hankkeiden rahoittaminen ei ole mahdollista pelkästään kirkollisverovaroin, joten seurakunnan tulee uudelleen kohdistaa kiinteistövarallisuuttaan. Näiden rantatonttien myyntituottojen lisäksi käsittelyn alla on osake-huoneiston myynti toisessa pykälässä. Kaavoitettujen rantatonttien omistamisen pitkittämisestä ei saavuteta taloudellista hyötyä. Mikäli tontteja ei myydä, joudutaan hankkeita rahoittamaan joko vähentämällä tuottavia sijoituksia merkittävästi tai ottamalla lainaa. Liite (kartta, ranta-asemakaava). Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää erottaa omiksi määräaloikseen kiinteistöstä 4:21 Pappila rantaasemakaavan (RA1-kortteli) mukaiset kolme tonttia. Tonteilla tehdään tarvittaessa maisemointiin liittyviä pienimuotoisia metsähakkuita. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistölle 4:21 Pappila ranta-asemakaavassa (RA1-kortteli) määritellyt kolme loma-asuntotonttia myydään. Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt sopivaksi katsomansa kiinteistövälittäjän kautta. Tonttien myynti edellyttää tarjousten hyväksymistä kirkkovaltuustossa ja päätös on vielä alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Talouspäällikkö hoitaa tonttien myyntijärjestelyt sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto päättää hyväksyä periaatteellisella tasolla myyntiasian etenemisen

7 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 7 50 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto 6/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 98 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 99 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 100 Pappilan väentuvan ja aitan peruskorjaus 101 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 valmisteluohje 102 Rippikoulu- ja nuorisopapin viransijaisuus 103 Vuorotteluvapaa-anomus 104 Lastenohjaajan irtisanoutuminen 105 Anomus osittaisesta hoitovapaasta 106 Seurakunnan edustus Lähetysseuran vuosikokouksessa jäsenryhmän ja tulevaisuusryhmän yhdistäminen 108 Esitys haudan hoidon siirtämisestä seurakunnalle 109 Pappilan pelastussuunnitelman hyväksyminen 110 Kirkkoherran päätökset 111 Talouspäällikön päätökset 112 Ohjausryhmien muistiot ja toimikuntien pöytäkirjat 113 Tilintarkastuskertomuksen käsittely 114 Seuraavat kokoukset 115 Ilmoitusasiat 116 Muut esille tulevat asiat 117 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 118 Kokouksen päätös Kirkkoneuvosto 7/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 120 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 121 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 122 Rahavarojen tarkastuksen muistio 123 Vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion alustava käsittely 124 Seurakunnan edustaja yhtiökokouksissa 125 Pappilan alueen rakennustoimikunnan tehtävänkuva, valtuudet ja jäsenet 126 Lastenohjaajan toimen täyttäminen 127 Täyttämättä olevan lastenohjaajan toimi 128 Lapsityönohjaajan irtisanoutuminen 129 Pappilan väentuvan ja aitan urakkaan liittyvät asiat 130 n päätösten laillisuustarkastus 131 Kirkkoherran päätökset 133 Talouspäällikön päätökset 133 Ohjausryhmien muistiot ja toimikuntien pöytäkirjat 134 Seuraavat kokoukset 135 Ilmoitusasiat 136 Muut esille tulevat asiat

8 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 138 Kokouksen päätös Kirkkoneuvosto 8/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 140 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 141 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 142 Reunakiven asennustarjous sankarihaudan ja portin väliin 143 Tilinkäyttöoikeudet 144 Viranhaltijoiden palkkauksen siirtäminen ylimmän johdon palkkausjärjestel män piiriin lukien 145 Valtuustoaloite hankittavista kirjoista 146 Valtuustoaloite taidehankinnasta 147 Diakonian viransijaisuus 148 Nuoriso- ja rippikoulupapin viransijaisuus 149 Täyttämättä oleva lastenohjaajan toimi 150 Vesilupa-asia 151 Kirkkoherran päätökset 152 Talouspäällikön päätökset 153 Ohjausryhmien muistiot ja toimikuntien pöytäkirjat 154 Seuraavat kokoukset 155 Ilmoitusasiat 156 Muut esille tulevat asiat 157 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 158 Kokouksen päätös Kirkkoneuvosto 9/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 160 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 161 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 162 Rakennustoimikunnan esitys periaatelinjauksesta Pappilan alueen kehittämi sessä 163 Periaatelinjaus seurakunnan vuokra-asuntojen tulevaisuudesta 164 Uittamon alueen rantakiinteistöjen muodostaminen myyntitavoitetta varten 165 Pappilan alueen frisbeegolfradan rakentamisasia 166 Kokouspalkkiokäytäntö 167 Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja korvauksen hakeminen 168 Lastenohjaajan toimen vakinaistaminen 169 Nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen 170 Ylimääräinen kirkkoposti 171 Viranhaltijoiden palkkauksen siirtäminen ylimmän johdon palkkausjärjestel män piiriin lukien 172 Kolehtikohteet 173 Kirkkoherran päätökset 174 Talouspäällikön päätökset

9 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu Anomus ohjesäännöistä hieman poikkeavasta hautamuistomerkistä 176 Anomus ohjesäännöistä hieman poikkeavasta hautamuistomerkistä 177 Ohjausryhmien muistiot ja toimikuntien pöytäkirjat: Viestintätyöryhmä , Pappilan rakennustoimikunnan pöytäkirjat 4.7. ja Seuraavat kokoukset 179 Ilmoitusasiat Verottajan ratkaisu kiinteistöjen oman käytön arvonlisäverotuksen hyvitysvaa timuksesta Verotulotilanne Rakennushankkeiden tilanne 180 Väentuvan ja aitan peruskorjaushankkeessa talousarvion ylitys 181 Muut esille tulevat asiat 182 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 183 Kokouksen päätös Kirkkoneuvosto 10/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 185 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 186 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 187 Grillikodan hankinta 188 Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja korvauksen hakeminen 189 Kausityöntekijän työjakson pidentäminen 190 Hautausmaan kuusiaidan poisto 191 Säästöpankin tilin lopettaminen 192 Kirkkoherran päätökset 193 Talouspäällikön päätökset 194 Ohjausryhmien muistiot ja toimikuntien pöytäkirjat: 195 Seuraavat kokoukset 196 Ilmoitusasiat 197 Muut esille tulevat asiat 198 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 199 Kokouksen päätös Kirkkoneuvosto 11/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 202 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 203 Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2015 kirkollisveroprosentista 204 Alustava käsittely/talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Perehdytyksestä ja ohjauksesta maksettavat korvaukset 206 Sijoitusyhteistyön aloittaminen LähiTapiolan kanssa 207 Kiviteos uurnahautausmaalle 208 Tasa-arvosuunnitelma

10 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu Lapsityönohjaajan viran täyttö 210 Kirkkoherran päätökset 211 Talouspäällikön päätökset 212 Ohjausryhmien muistiot ja toimikuntien pöytäkirjat 213 Seuraavat kokoukset 214 Ilmoitusasiat 215 Muut esille tulevat asiat 216 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 217 Kokouksen päätös merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset.

11 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu VALTUUSTOALOITTEET n jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. Mahdolliset valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. 9 valtuutetun allekirjoittama aloite annettiin kokouksessa kirjallisena, liite. Aloite on seuraava: Me allekirjoittaneet pyydämme, että Pirkkalan seurakunta selvittää pappilassa tapahtuvan nuorisotoiminnan tavoitettavuutta. Alueelle ei enää kulje joukkoliikennettä, joten voisiko seurakunta kartoittaa mahdollista yhteiskuljetusta.

12 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu ILMOITUSASIAT Periaatelinjaus seurakunnan vuokra-asuntojen tulevaisuudesta. Päätös/valtuustoaloite hankittavista kirjoista. Hautausmaakatselmus. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen joulujuhla ti klo 18. Ensi su on Pirkkalan kirkko 20 vuotta juhlamessu ja messun jälkeen juhlakahvit. Ilmoitusasiat merkittiin kirkkovaltuuston jäsenille tietoon saatetuiksi. 53 SEURAAVAT KOKOUKSET Kirkkoneuvosto Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Tiistai klo Pirkkalan kirkossa merkitsee kokoukset tiedoksi. 54 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Muita asioita ei tullut esille.

13 PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. Kirkollis- ja hallintovalitus liitettiin pöytäkirjaan, liite. 56 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: 14-26 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kirkkoneuvosto 07.09.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kirkkoneuvosto 07.09.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot