LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 1 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ

2 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Inarin, Kittilän ja Sodankylän kuntien sekä Kemijärven kaupungin perustama liittyivät Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski toiminta aloitettu ; kunnallinen jätteenkeräys ja kuljetus alkaen koko kuntayhtymän alueella. Myös yhtenäiset jätehuoltomääräykset sekä jätemaksutaksa alkaen koko kuntayhtymän alueella toiminnan rahoitus omalla tulorahoituksella Tehtävät ja toiminta jätelaissa kunnille säädetyt tehtävät kuten yhdyskunta-, ongelma- ja hyötyjätehuollon järjestäminen asuin- ja lomakiinteistöille, jätehuollon kehittäminen, neuvonta ja tiedotus sekä viranomaistehtävät Tavoitteet jätehuollon toteutus jätelain mukaisesti jätteiden hyödyntäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kaatopaikalle menevän jätteen määrän vähentäminen neuvonnan ja tiedotuksen avulla Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Kuntayhtymän palvelut 3 Jätteenkeräys ja kuljetus 3 Käsittely ja hyödyntäminen 4 Tukipalvelut 5 Sosiaalinen vastuu 6 Henkilökunta 6 Tiedotus ja neuvonta 7 Ympäristövastuu 9 Kehitystyö 9 Taloudellinen vastuu 9 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tilintarkastuskertomus 16 Tunnuslukuja 17 Organisaatio korkeinta päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, jossa on edustaja jokaisesta jäsenkunnasta (9 jäsentä), 2 kokousta vuonna 2010 yhtymäkokouksen työrukkasena toimii yhtymähallitus, jossa on kuusi (6) jäsentä. Yhtymähallitus toimii vuoden kerrallaan. tarkastuslautakunta, jossa on neljä (4) jäsentä, toimii neljä vuotta kerrallaan. toimitusjohtaja huolehtii kuntayhtymän kehittämisestä ja hallinnosta

3 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli Lapin Jätehuolto kuntayhtymän viides toimintavuosi. Kuntayhtymässä saatiin kaikki jäteastiakuljetukset ajo-ohjausjärjestelmän piiriin. Astiatyhjennykset nähdään reaaliaikaisena ja tyhjennystapahtumat siirtyvät sähköisessä muodossa laskutusta varten. Tämä helpottaa laskutusta. Lisäksi järjestelmä on erittäin hyvä valvonnan työväline. Asiakasrekistereitä ehdittiin käydä läpi kolmen kunnan osalta ja uusia asiakkaita saatiin noin 300. Kuntayhtymän sopimustilanne ja käytännön jätehuoltotehtävien järjestäminen vakiintui vuoden 2010 aikana. Kiinteistökohtainen kuljetus kilpailutettiin kahdella urakka-alueella. Jätemaksumuistutuksiin liittyvien viranomaispäätösten tekeminen aloitettiin ja ne pyritään saamaan ajan tasalle vuoden 2011 aikana. Noin 10 prosenttia päätöksen saaneista on valittanut päätöksestä Rovaniemen hallinto-oikeuteen. Hallintooikeus on ratkaissut kaikki tekemänsä päätökset kuntayhtymän hyväksi. Investoinnit keskittyivät lähinnä siirtokuormaus ja hyötyjäteasemien parantamiseen, eko- ja aluekeräyspisteverkoston täydentämiseen sekä ajoohjausjärjestelmän käyttöön ottamiseen liittyviin investointeihin. Kuntayhtymässä otettiin käyttöön myös ensimmäiset ekopisteiden valvontakamerat. Muonion kunnan eroamispäätös Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä sai lainvoiman ja Muonion kunnanhallitus päätti panna valtuuston päätöksen täytäntöön, joten Muonion kunnan jäsenyys päättyy Suomen jätehuoltoa ohjaavaa lainsäädännön valmistelu eteni kuluneena vuotena hallituksen yksimieliseen esitykseen uudeksi jätelaiksi. Sen osalta elämme mielenkiintoisia hetkiä. Ympäristöyritykset ovat pääosin vastustaneet jätelain muutosta ja päättäjiin pyritään vaikuttamaan tällä hetkellä varsin aktiivisesti ennen eduskuntakäsittelyä. Julkisuudessa on jopa arvailtu hallituksen jätelakiesityksen kaatumista. Seuraavat viikot tulevatkin olemaan ratkaisevia jätelain säätämisen osalta. Vuonna 2009 ja 2010 tehtyjen toimenpiteiden johdosta kuntayhtymän tulos oli positiivinen ja odotettuakin parempi. Kiitän lämpimästi henkilökuntaa, hallitusta ja yhteistyökumppaneita tuloksellisesta työstä talouden tasapainottamisessa. Vuoden 2010 aikana luotiin taloudellisesti huomattavasti vankempi kuntayhtymä, jota voi turvallisin mielin lähteä viemään kohti uusia haasteita. Osmo Aikio, toimitusjohtaja Kuntayhtymän palvelut Jätteenkeräys ja kuljetus Kiinteistökohtaisen keräyksen alueelta kuntayhtymän kilpailuttamat jätehuoltoyrittäjät hoitavat kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset ajo-ohjausjärjestelmän mukaisten reittien ja jätehuoltomääräysten mukaisten tyhjennysvälien mukaan. Vuoden 2010 lopussa kaikilla jäteastiakuljetusten urakka-alueilla oli käytössä autoissa ajoneuvotietokoneet. Aluekeräyspisteisiin jätteensä vievät kiinteistökohtaisen keräyksen alueen ulkopuolelle kuuluvat jätteenhaltijat. Kuntayhtymällä on alueellaan yhteensä 400 aluekeräyspistettä. Ekopisteissä kerätään kotitalouksien toimittamat seuraavat hyötyjätteet: lasi ja pienmetalli. Useimmissa pisteissä kerätään myös tuottajavastuun alaista paperia. Ekopisteitä on yhteensä 140 kpl. Siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemat kuntayhtymällä on neljässä kunnassa: Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä. Hyötyjäteasemat on lisäksi Enontekiöllä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Ongelmajätteiden autokeräys toteutettiin vuonna 2010 Enontekiön, Muonion ja Sallan kuntien alueella. Autokeräyksellä ongelmajätteet kerätään sekä kaikista sivukylistä että kunnan keskustasta. Keräys on vastaanotetun jätemäärän perusteella tarpeellinen keräysmuoto pitkien välimatkojen kuntayhtymässä.

4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Käsittely ja hyödyntäminen Kuntayhtymän neljällä siirtokuormausasemalla Ivalossa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä kerätään sekajäte puristimien kautta kontteihin ja toimitetaan kultakin asemalta keskimäärin kaksi kertaa viikossa Tornioon loppusijoitukseen, yhteensä keskimäärin 260 tonnia viikossa. Kuntayhtymän jäteasemilla käsitellään jäteasemalle kerätty puhdas ja käsitelty puu. Puuta kerätään asemille ja noin vuoden välein puu murska- taan ja toimitetaan edelleen paikallisiin lämpölaitoksiin poltettavaksi. Puutarhajäte kompostoidaan jäteasemilla ja käytetään siellä hyväksi maanparannusaineena. Biojätettä kuntayhtymä kannustaa jätteenhaltijoita keräämään ja hyödyntämään omalla kiinteistöllään, koska biojätteen erilliskeräystä ei ole mahdollista kuntayhtymän puolesta järjestää. Kuntayhtymä myöntää hyväksymällään kompostoinnilla kiinteistöjen jätemaksuun 10 %:n alennuksen sekä mahdollisesti jäteastian tyhjennyksiin harvennusta. Jäteastiatyhjennysmäärät vuonna 2010 KPL Astiatyhjennyksiä klp v Kittilä Kemijärvi Inari Sodankylä Salla Savukoski Pelkosennie mi Enontekiö Tyhjennysmäärä

5 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tukipalvelut Laskutus ja asiakaspalvelu Laskutusaikataulu vakiinnutettiin ennen kaikkea jäteastiakuljetusten ajo-ohjausjärjestelmän käyttöönoton avulla. Vuoden 2010 lopussa kaikilla jäteastiakuljetusten urakka-alueilla oli käytössä autoissa ajoneuvotietokoneet, joiden avulla laskutustapahtumien kirjaaminen manuaalisesti saatiin päättymään. Laskutus tehostui ja nopeutui, kun samalla asiakaspalvelun laadun kehittämiselle luotiin perusta. Lisäksi asiakasrekisteri käytiin perusteellisemmin läpi kolmen kunnan osalta ja saatiin lisättyä asiakaskuntaa noin 300:lla. Asiakaspalvelutiimi koostuu 8 henkilöstä mukaan lukien ajojärjestelijä ja tiedottaja-neuvoja. Asiakaspalvelupuhelimeen vastaa pääsääntöisesti kolme henkilöä. Vuosilaskutuksen aikana puhelimeen vastaa myös muu hallintohenkilöstö. Asiakaspostia käsittelevät kaikki asiakaspalvelutehtävissä toimivat. Asiakaspalvelutiimi kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Puhelinpalveluumme otimme kesällä 2010 käyttöön uuden mobiilivaihteen, joka avulla paransimme kritiikkiä saanutta asiakaspalvelupuhelimen jonotuskäytäntöä ja puhelimen tiedotepalvelua. Syksyllä laskutettiin kolmannen kerran eko- ja vuosimaksut. Normaaliin tapaan laskutuksen jälkeen asiakaskontaktit lisääntyivät ja myös lehtien yleisöosastoilla oli jonkin verran kirjoituksia laskuihin liittyen. Lakisääteinen keräys Laskutusasiakasmäärät Astia asiakkaat Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Astia asiakas ei kompostointia Kompostoivat Yhteensä Aluekeräysasiakkaat vakituisesti asutut Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Aluekeräysasiakaat, ei kompostointia Aluekeräysasiakaat, kompostoi Yhteensä Aluekeräysasiakkaat, vapaa ajan asunnot Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Vapaa ajan asunnot Vapaa ajan asunto kuntayhtymän alueella Yhteensä Ekomaksuasiakkaat Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Ekomaksu astia asiakas Ekomaksu aluekeräysasiakas Ekomaksu vapaa ajan asunto Ekomaksu vapaa ajan asunto ky:n alueella Yhteensä

6 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Sosiaalinen vastuu Henkilökunta Kuntayhtymällä oli vuonna 2010 hallinnossa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa vakinaista henkilöstöä 5 ja koko vuoden määräaikaisia asiakaspalvelussa 3, puolet vuodesta määräaikaisia 2 sekä kesätyöntekijä. Jäteasemilla oli 4 vakituista jäteasemanhoitajaa. Jäteasemanhoitajan lomia sijaisti 1 henkilö ja loput lomien sijaisuudet hoidettiin ostopalveluina. Keskimäärin henkilöstöä oli palveluksessa vuoden aikana 14 henkilöä. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat ja 11,3 % toimintatuotoista. Työterveyshuolto ja työturvallisuus Kuntayhtymällä on sopimukset terveydenhoitopalveluista neljän perustajakuntansa terveystoimen kanssa. Vuoden 2010 aikana henkilökunnalla ei ollut määräajoin tehtäviä työterveystarkastuksia. Koulutus Kuntayhtymän henkilöstöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin, jotka edistävät henkilökunnan kehittymistä ammatissaan. Toimintavuonna 2010 henkilökunta osallistui seuraaviin koulutuksiin ja seminaareihin: - Pidä Lappi siistinä ry:n järjestämä ympäristöseminaari Saariselällä , 1 henkilö - Jätelaitosyhdistyksen järjestämät taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät Turussa , 1 henkilö - Kuntien Eläkevakuutuksen järjestämä Pienten jäsenyhteisöjen koulutuspäivä Rovaniemellä , 2 henkilöä - Jätelaitosyhdistyksen järjestämät viestintäpäivät Lappeenrannassa , 1 henkilö Henkilökunnan virkistys Kuntayhtymä tukee henkilökuntansa vapaa-ajan liikuntaharrastuksia maksamalla työntekijöille liikuntaavustuksena osallistumismaksun haluamassaan liikuntaharrastuksessa. Huhtikuussa järjestimme virkistyspäivän Levillä keilauksen ja henkilökuntapalaverin merkeissä. Asiakaspalvelutiimi järjesti palaverinsa ohella virkistysiltapäivän sauvakävellen Sodankylän Kommatissa syyskuussa. Marraskuun lopussa koko henkilökunta kokoontui pikkujoulun viettoon Pyhätunturin huipulle.

7 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tiedotus ja neuvonta Tiedottamisella ja neuvonnalla tarjotaan tietoa jätehuollosta, kuntayhtymän toiminnasta sekä pyritään ohjaamaan kuntalaisia noudattamaan jätehuoltomääräyksiä. Tuotetun jätteen määrän vähentäminen neuvonnan avulla on suuri haaste. Kaatopaikalle menevän jätteen määrää pyritään vähentämään koko ajan. Tiedottaminen tapahtuu suurelta osin Itellan kautta joka talouteen jaettavilla tiedotteilla, kuntayhtymän nettisivujen sekä paikallislehtien kautta. Kuntayhtymän alueen yhdeksästä kunnasta seitsemässä paikallislehti jaetaan maksutta joka talouteen, joten lehtiilmoitus noissa kunnissa tavoittaa hyvin kuntalaiset. Myös puhelimitse ja sähköpostitse jaetaan tietoa ja neuvontaa erittäin paljon. Vuosilaskutus aiheuttaa vielä suuren määrään asiakaskontakteja eri muodoissa. Tiedottamiseen liittyvä työ on vielä suurelta osin ollut näihin asiakaskontakteihin vastaamista eli tiedon välittämistä henkilökohtaisesti asiakkaille. Syksyllä jaettiin kuntayhtymän alueelle joka talouteen ensimmäinen jätehuolto-opas. Myös ulkopaikkakuntalaisille, vapaa-ajan asunnon kuntayhtymän alueella omistaville, lähetettiin henkilökohtainen laskutustiedote. Jäteasemat pidettiin avoinna sekä keväällä että syksyllä kahtena peräkkäisenä lauantaina. Syksyn jäteasemien lauantaisten aukiolojen yhteydessä järjestettiin kahvitarjoilu sekä jäteneuvontaa Sodankylän ja Kemijärven jäteasemilla. Kuntayhtymä osallistui normaalin tiedottamisen lisäksi myös erilaisiin tempaustapahtumiin. Toukokuun alussa kuntayhtymä osallistui Levillä paikallisen projektin järjestämään tempauspäivään eri tavoilla: kuntayhtymä osallistui tapahtumassa vierailleille koululaisille järjestettyyn roskarataan, otti vastaan sekajätettä tuomalla lavan Sirkan kylälle, järjestämällä neuvontaa talkooväelle sekä osallistumalla siivoustalkoisiin siivoamalla Sirkan alueen ekopisteiden ympäristöt. Kesäkuun alussa tiedottaja-neuvoja osallistui Savukosken kk:n ympäristön siivoustalkoisiin olemalla paikalla antamassa jäteneuvontaa. Samoin kesäkuun alussa osallistui kuntayhtymä Kittilässä paikallisen kyläyhdistyksen järjestämään siivoustalkooiltaan antamalla jäteneuvontaa paikan päällä. Myös läheisimpiin sidosryhmiimme eli kuljetusyrittäjiin, ympäristöviranomaisiin, kuntien luottamus- ja virkamiehiin sekä mediaan olemme tiedottamisen merkeissä yhteydessä. Koululaisille ekokasvatustunnit jatkuivat edelleen vuoden aikana.

8 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tiedotus ja neuvonta, tilastot Lapin Jätehuolto kuntayhtymän keräämät, alueella olleet lehtijutut vuonna 2010 Lapin Kansa ja paikallislehdet 9 kunnan alueella kuntayhtymän omat kuntayhtymän omat Yleisönosastokirjoitukset Lehtien omat jutut Yhteensä ilmoitukset jutut Tapahtumat, joihin Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on osallistunut Tapahtuma Kunta Ajankohta Lehtijutun tekeminen kierrättämisestä paikallislehden toimittajan kotona Sodankylä tammikuu 2010 Sodankylässä paikallislehden toimituksessa Ekologinen toimisto` teemajutun teko lehteen Sodankylä tammikuu 2010 Osallistuminen Green Days in Many Ways, kyläkuvan ja kestävän matkailun kampanjan Levi, Kittilä järjestämään tempauspäivään sekä iltaan Levillä Osallistuminen Kittilän kyläyhdistyksen sekä Green Days in Many Ways, kyläkuvan Kittilä ja kestävän matkailun kampanjan järjestämään "Koko kylä kauniiksi" iltatapahtumaan Savukosken kk:n ympäristön siivoustalkoot Savukoski kesäkuu 2010 Saariselän Laatuhanke tiimin kokoukseen osallistuminen Saariselkä, Inari marraskuu 2010 Sodankylän omakoti ja mökkiläisyhdistyksen vuosikokoukseen osallistuminen Sodankylä marraskuu 2010 Lapin Jätehuolto kuntayhtymän neuvontatilaisuudet 2010 Ala asteiden 4. luokkalaisille eri kouluilla Sallassa, Sodankylässä, Kemijärvellä, Enontekiöllä, Inarissa Enontekiön partiolaisille neuvontaa iltatilaisuudessa toukokuussa 2010 Ongelmajäteauto keräykset Muoniossa ja Enontekiöllä vkolla 24 sekä Sallassa vkolla 25. Muut tilaisuudet Kaikki jäteasemat pidettiin avoinna kahtena lauantaina sekä keväällä että syksyllä. Tiedotteet Kuntayhtymän ensimmäinen JÄTEHUOLTO OPAS jaettiin joka talouteen syyskuussa Kuntayhtymän alueen ulkopuolella vakituisesti asuville, kuntayhtymän alueella vapaa ajan asunnon omistaville, lähetettiin osoitteellinen laskutustiedote

9 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Ympäristövastuu Jäteasemien toiminta on suunniteltu jäteasemien ympäristölupien ja määräysten mukaisesti. Ympäristövaikutuksia vesistöihin ja maaperään tarkkaillaan ympäristöluvissa määrättyjen tarkkailuohjelmien mukaan. Vesistöön johdettavia kuormituksia seurataan näyttein 4 kertaa vuodessa. Jäteasemien toiminta ei aiheuttanut merkittäviä kuormituksia vesistöön vuoden 2010 aikana Jäteasemien likaantuneet vedet johdetaan likaisten vesien keräyskaivoon. Kehitystyö Lapin Jätehuolto kuntayhtymä huolehtii yhdeksän kunnan alueella jätehuollon järjestämisestä. Vuosi 2010 oli kuntayhtymän viides toimintavuosi ja ensimmäinen vuosi, jolloin kaikki toimintaan liittyvät järjestelmät saatiin käyttöönotettua. Toiminnassa päästiin lähelle normaalia tasoa. Jäteasemat Jäteasemien toiminta on alkanut vakiintua ja tarvittavat rakenteet löytävät mittansa. Pieniä työturvallisuuteen ja toimivuuteen liittyviä parannuksia tehtiin vuoden aikana joka asemalla. Isoin muutostyö oli Kemijärven kierrätyspuun vastaanottoalueen laajentaminen ja valvomokopin sijainnin uudelleenjärjestelytyöt. Taloudellinen vastuu Kuntayhtymän hallitus vuonna 2010 Yhtymähallituksessa on kuusi (6) jäsentä. Yhtymähallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 yhtymähallitus kokoontui 10 kertaa Hallituksen jäsenet: Arto Leppälä, puheenjohtaja Inari - varajäsen Jarmo Ahtinen Savukoski Lauri Kurula, varapuheenjohtaja Kittilä - varajäsen Juha Niemelä Muonio Jouni Kovanen, jäsen Sodankylä - varajäsen Esa Mäkinen Kittilä Markku Koivisto, jäsen Kemijärvi - varajäsen Panu Leinonen Pelkosenniemi Pertti Matinlompolo, jäsen Muonio - varajäsen Ari Kivelä Salla Esko Savukoski, Savukoski Savukoski - varajäsen Kalevi Keskitalo Enontekiö

10 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Vuonna 2010 tarkastuslautakunta kokoontui yhden kerran. Tarkastuslautakunnan jäsenet Eeva Siirtola, puheenjohtaja Sodankylä - varajäsen Tuula Mertaniemi Kittilä Ahti Majava, varapuheenjohtaja Kemijärvi - varajäsen Asser Posio Salla Sari Keskitalo Enontekiö - varajäsen Satu Yliluoma-Pelttari Inari Heikki Särkelä Savukoski - varajäsen Pekka Nyman Pelkosenniemi Tilintarkastuksen hoitaa KPMG Kunta Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Paula Héllen-Toivanen. Kuntayhtymän organisaatio yhtymäkokous hallitus toimitusjohtaja ympäristömestari jäteasemat hallintosihteeri asiakaspalvelu- ja laskutus Tiedottaja-neuvoja Riskien hallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kunnan toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Kuntayhtymän riskien hallinnan tasoa ja riittävyyttä arvioidaan sekä varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen että vahinkoihin liittyvissä riskeissä. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla omaisuus. Rahoitusriski on hajautettu. Riskienhallinta sisältyy useisiin asiakirjoihin. Siirtokuormausasemille on päivitetty vuonna 2010 työturvallisuusohjeet ja opastettu henkilökuntaa turvalliseen työskentelyyn.

11 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Tarkastusjärjestelmän muodostavat tilintarkastaja, tarkastuslautakunta ja sisäinen valvonta. Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tarkastussäännön 1 1 mom. mainitaan, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että tarkastustoimi ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan järjestelmän. Niin ikään tarkastussäännön 1 :n 3 mom. mukaan sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymän hallitus. Kuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen Sisäisen valvonnan ohje on uudistettavana. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Toiminnalliset tavoitteet 2010 Vuonna 2010 tavoitteena on asiakasrekisterin ja laskutuksen ajan tasalle saattaminen. Asiakkaita on noin Tavoitteena on saattaa jätehuoltomääräykset täysimääräisesti voimaan määriteltyjen kuntien osalta. Ajohallintajärjestelmä laajennetaan kaikille jäteastiakuljetusurakka-alueille. Lisäksi osa urakka-alueista kilpailutetaan. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä laatii erillisen strategiaasiakirjan vuonna Kuntayhtymän visio, toimintaajatus ja arvot on määritelty perustamisasiakirjoissa. Tavoitteiden toteutuminen Laskutus on ajan tasalla ja tapahtuu reaaliaikaisesti. Asiakasrekisteri on saatu siltä osin valmiiksi, mikä koskee vuonna vuoden 2008 ja 2009 laskutuksessa syntyneitä virheellisyyksiä. Asiakasrekisterin täydentämistä ns. vapaamatkustajien osalta tarkennettiin tuottavuusohjelman yhteydessä. Sen mukaan tavoitteena on, että asiakaskuntaa saadaan lisättyä vuoden 2010 aikana 300:lla. Siltä osin tavoite saavutettiin. Tuottavuusohjelman mukaisesti asiakasrekisteriä täydennetään edelleen vuosina 2011 ja Jätehuoltomääräyksiä ei saatu täysimääräisesti voimaan kaikissa kunnissa. Kilpailutettaessa Kittilän urakka-alueen kiinteistökohtaista keräystä oli urakkakilpailussa mukana Muonio optiona. Kiinteistökohtaisen keräyksen aloittamien Muoniossa kuntayhtymän toimesta olisi tullut liian kalliiksi ja vähentänyt resursseja tuottavuusohjelmaan liittyvistä töistä. Muoniossa on edelleen kiinteistökohtaisen keräyksen osalta voimassa tilapäisjärjestelyt. Muonion kunnan jäsenyys kuntayhtymässä päättyy Ajohallintajärjestelmä on käytössä kaikilla urakkaalueilla. Inarin ja Kittilän urakka-alueet kilpailutettiin. Kuntayhtymässä laadittiin talousarviosuunnittelun yhteydessä erillinen strategia-asiakirja. Taloudelliset tavoitteet 2010 Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Tavoitteiden toteutuminen Vuosikate oli suurempi kuin poistot.

12 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut merkittäviä menetyksiä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Kaikilla jätekuljetusten urakka-alueilla, Muoniota lukuun ottamatta, on voimassaolevat kirjalliset sopimukset. Vuonna 2011 kilpailutetaan Kemijärven, Sallan, Savukoski-Pelkosenniemen, Sodankylän ja Enontekiön urakka-alueet. Kittilän jäteastiakuljetuksen urakka-alue kilpailutettiin alkuvuonna Voittanut urakoitsija aloitti kuljetukset toukokuun lopussa ja samalla otettiin ajoohjausjärjestelmä käyttöön. Myös Inarin urakka-alue kilpailutettiin keväällä Muoniossa on kiinteistökohtaisen keräyksen osalta voimassa tilapäisjärjestelyt eli keräys hoidetaan sopimusperusteisen mallin mukaisesti. Eko- ja aluekeräyspisteiden keräys ja kuljetus kilpailutettiin vuoden 2010 aikana ja niiden osalta kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus vuoden 2011 loppuun saakka. Ongelmajätteen kuljetukset kilpailutettiin alkusyksystä Urakka-aika on Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden 2010 tulos on positiivinen ,22. Talousarvioon 2010 verrattuna tulos on arvioitua parempi. Tuloksen paraneminen johtuu toiminnan tehokkuuden lisääntymisestä, joka pitää sisällään mm. jätekuljetusten sopimustilanteen normalisoinnin, ajoohjausjärjestelmän käyttöönoton, asiakasrekisterin päivityksen, jäteasemien toiminnan tehostumisen.

13 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tuloslaskelma Tuloslaskelma

14 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tase

15 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Toimintatuottojen jakaantuminen Toimintakulut toimintatuotoista

16 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tilintarkastuskertomus

17 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tunnuslukuja Yleistä yksikkö Väestö hlöä Osakaskunnat 9 9 kpl Toiminta alueen pinta ala km² Henkilötyövuodet 16,20 15,25 htv Siirtokuormaus ja hyötyjäteasemat 4 4 kpl Hyötyjäteasemat 5 5 kpl Talous yksikkö Toimintakulut Toimintatulot Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Aluekeräyspisteet kpl Ekopisteet kpl Jätemääriä Jätelaji Vastaanottaja 2009 % osuus kokonaisjäte määrästä 2010 % osuus kokonaisjäte määrästä Jätemäärän kehitys Kaatopaikalle sijoitettu jäte Perämeren Jätehuolto Oy ,66 81,77 % 16421,98 83,01 % 9 % Hake Paikalliset lämpölaitokset 1 395,00 7,64 % 1422,40 7,19 % 2 % Metalli Kuusakoski Oy 496,85 2,72 % 538,83 2,72 % 8 % Ongelmajäte Lassila&Tikanoja Oyj 121,44 0,67 % 142,12 0,72 % 15 % SER Kuusakoski Oy 174,70 0,96 % 152,16 0,77 % 15 % Lasi Perämeren Jätehuolto Oy 13,00 0,07 % 29,68 0,15 % 56 % Paperi Paperinkeräys Oy 1 126,72 6,17 % 1059,16 5,35 % 6 % Pahvi Pohjanmaan hyötykäyttö Oy 0,00 % 16,30 0,08 % 100 % Yhteensä , % 19782, %

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Tunnuslukuja Tavoitteet Hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Perustettu 2001 9 jäsenkuntaa:

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-,

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, VUOSIKERTOMUS 2008 Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita vuonna 2009 ovat seudun 14 kuntaa: Aura, Kaarina,

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010

JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 JÄTEHUOLTORAPORTTI 2010 Alkusanat Jätehuollon yhteistyösopimuksen mukaan jätehuollon johtoryhmä antaa maaliskuun loppuun mennessä raportin edellisen vuoden toiminnasta. Jätehuollosta muodostettiin Varkauden

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 PARIKKALAN KUNTA Päiväkoti Satakieli, valmistui 9/2013 (kuva Sari Kokkonen) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös Liitetiedot Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot