LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 1 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ

2 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Inarin, Kittilän ja Sodankylän kuntien sekä Kemijärven kaupungin perustama liittyivät Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski toiminta aloitettu ; kunnallinen jätteenkeräys ja kuljetus alkaen koko kuntayhtymän alueella. Myös yhtenäiset jätehuoltomääräykset sekä jätemaksutaksa alkaen koko kuntayhtymän alueella toiminnan rahoitus omalla tulorahoituksella Tehtävät ja toiminta jätelaissa kunnille säädetyt tehtävät kuten yhdyskunta-, ongelma- ja hyötyjätehuollon järjestäminen asuin- ja lomakiinteistöille, jätehuollon kehittäminen, neuvonta ja tiedotus sekä viranomaistehtävät Tavoitteet jätehuollon toteutus jätelain mukaisesti jätteiden hyödyntäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kaatopaikalle menevän jätteen määrän vähentäminen neuvonnan ja tiedotuksen avulla Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Kuntayhtymän palvelut 3 Jätteenkeräys ja kuljetus 3 Käsittely ja hyödyntäminen 4 Tukipalvelut 5 Sosiaalinen vastuu 6 Henkilökunta 6 Tiedotus ja neuvonta 7 Ympäristövastuu 9 Kehitystyö 9 Taloudellinen vastuu 9 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tilintarkastuskertomus 16 Tunnuslukuja 17 Organisaatio korkeinta päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, jossa on edustaja jokaisesta jäsenkunnasta (9 jäsentä), 2 kokousta vuonna 2010 yhtymäkokouksen työrukkasena toimii yhtymähallitus, jossa on kuusi (6) jäsentä. Yhtymähallitus toimii vuoden kerrallaan. tarkastuslautakunta, jossa on neljä (4) jäsentä, toimii neljä vuotta kerrallaan. toimitusjohtaja huolehtii kuntayhtymän kehittämisestä ja hallinnosta

3 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli Lapin Jätehuolto kuntayhtymän viides toimintavuosi. Kuntayhtymässä saatiin kaikki jäteastiakuljetukset ajo-ohjausjärjestelmän piiriin. Astiatyhjennykset nähdään reaaliaikaisena ja tyhjennystapahtumat siirtyvät sähköisessä muodossa laskutusta varten. Tämä helpottaa laskutusta. Lisäksi järjestelmä on erittäin hyvä valvonnan työväline. Asiakasrekistereitä ehdittiin käydä läpi kolmen kunnan osalta ja uusia asiakkaita saatiin noin 300. Kuntayhtymän sopimustilanne ja käytännön jätehuoltotehtävien järjestäminen vakiintui vuoden 2010 aikana. Kiinteistökohtainen kuljetus kilpailutettiin kahdella urakka-alueella. Jätemaksumuistutuksiin liittyvien viranomaispäätösten tekeminen aloitettiin ja ne pyritään saamaan ajan tasalle vuoden 2011 aikana. Noin 10 prosenttia päätöksen saaneista on valittanut päätöksestä Rovaniemen hallinto-oikeuteen. Hallintooikeus on ratkaissut kaikki tekemänsä päätökset kuntayhtymän hyväksi. Investoinnit keskittyivät lähinnä siirtokuormaus ja hyötyjäteasemien parantamiseen, eko- ja aluekeräyspisteverkoston täydentämiseen sekä ajoohjausjärjestelmän käyttöön ottamiseen liittyviin investointeihin. Kuntayhtymässä otettiin käyttöön myös ensimmäiset ekopisteiden valvontakamerat. Muonion kunnan eroamispäätös Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä sai lainvoiman ja Muonion kunnanhallitus päätti panna valtuuston päätöksen täytäntöön, joten Muonion kunnan jäsenyys päättyy Suomen jätehuoltoa ohjaavaa lainsäädännön valmistelu eteni kuluneena vuotena hallituksen yksimieliseen esitykseen uudeksi jätelaiksi. Sen osalta elämme mielenkiintoisia hetkiä. Ympäristöyritykset ovat pääosin vastustaneet jätelain muutosta ja päättäjiin pyritään vaikuttamaan tällä hetkellä varsin aktiivisesti ennen eduskuntakäsittelyä. Julkisuudessa on jopa arvailtu hallituksen jätelakiesityksen kaatumista. Seuraavat viikot tulevatkin olemaan ratkaisevia jätelain säätämisen osalta. Vuonna 2009 ja 2010 tehtyjen toimenpiteiden johdosta kuntayhtymän tulos oli positiivinen ja odotettuakin parempi. Kiitän lämpimästi henkilökuntaa, hallitusta ja yhteistyökumppaneita tuloksellisesta työstä talouden tasapainottamisessa. Vuoden 2010 aikana luotiin taloudellisesti huomattavasti vankempi kuntayhtymä, jota voi turvallisin mielin lähteä viemään kohti uusia haasteita. Osmo Aikio, toimitusjohtaja Kuntayhtymän palvelut Jätteenkeräys ja kuljetus Kiinteistökohtaisen keräyksen alueelta kuntayhtymän kilpailuttamat jätehuoltoyrittäjät hoitavat kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset ajo-ohjausjärjestelmän mukaisten reittien ja jätehuoltomääräysten mukaisten tyhjennysvälien mukaan. Vuoden 2010 lopussa kaikilla jäteastiakuljetusten urakka-alueilla oli käytössä autoissa ajoneuvotietokoneet. Aluekeräyspisteisiin jätteensä vievät kiinteistökohtaisen keräyksen alueen ulkopuolelle kuuluvat jätteenhaltijat. Kuntayhtymällä on alueellaan yhteensä 400 aluekeräyspistettä. Ekopisteissä kerätään kotitalouksien toimittamat seuraavat hyötyjätteet: lasi ja pienmetalli. Useimmissa pisteissä kerätään myös tuottajavastuun alaista paperia. Ekopisteitä on yhteensä 140 kpl. Siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemat kuntayhtymällä on neljässä kunnassa: Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä. Hyötyjäteasemat on lisäksi Enontekiöllä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Ongelmajätteiden autokeräys toteutettiin vuonna 2010 Enontekiön, Muonion ja Sallan kuntien alueella. Autokeräyksellä ongelmajätteet kerätään sekä kaikista sivukylistä että kunnan keskustasta. Keräys on vastaanotetun jätemäärän perusteella tarpeellinen keräysmuoto pitkien välimatkojen kuntayhtymässä.

4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Käsittely ja hyödyntäminen Kuntayhtymän neljällä siirtokuormausasemalla Ivalossa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä kerätään sekajäte puristimien kautta kontteihin ja toimitetaan kultakin asemalta keskimäärin kaksi kertaa viikossa Tornioon loppusijoitukseen, yhteensä keskimäärin 260 tonnia viikossa. Kuntayhtymän jäteasemilla käsitellään jäteasemalle kerätty puhdas ja käsitelty puu. Puuta kerätään asemille ja noin vuoden välein puu murska- taan ja toimitetaan edelleen paikallisiin lämpölaitoksiin poltettavaksi. Puutarhajäte kompostoidaan jäteasemilla ja käytetään siellä hyväksi maanparannusaineena. Biojätettä kuntayhtymä kannustaa jätteenhaltijoita keräämään ja hyödyntämään omalla kiinteistöllään, koska biojätteen erilliskeräystä ei ole mahdollista kuntayhtymän puolesta järjestää. Kuntayhtymä myöntää hyväksymällään kompostoinnilla kiinteistöjen jätemaksuun 10 %:n alennuksen sekä mahdollisesti jäteastian tyhjennyksiin harvennusta. Jäteastiatyhjennysmäärät vuonna 2010 KPL Astiatyhjennyksiä klp v Kittilä Kemijärvi Inari Sodankylä Salla Savukoski Pelkosennie mi Enontekiö Tyhjennysmäärä

5 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tukipalvelut Laskutus ja asiakaspalvelu Laskutusaikataulu vakiinnutettiin ennen kaikkea jäteastiakuljetusten ajo-ohjausjärjestelmän käyttöönoton avulla. Vuoden 2010 lopussa kaikilla jäteastiakuljetusten urakka-alueilla oli käytössä autoissa ajoneuvotietokoneet, joiden avulla laskutustapahtumien kirjaaminen manuaalisesti saatiin päättymään. Laskutus tehostui ja nopeutui, kun samalla asiakaspalvelun laadun kehittämiselle luotiin perusta. Lisäksi asiakasrekisteri käytiin perusteellisemmin läpi kolmen kunnan osalta ja saatiin lisättyä asiakaskuntaa noin 300:lla. Asiakaspalvelutiimi koostuu 8 henkilöstä mukaan lukien ajojärjestelijä ja tiedottaja-neuvoja. Asiakaspalvelupuhelimeen vastaa pääsääntöisesti kolme henkilöä. Vuosilaskutuksen aikana puhelimeen vastaa myös muu hallintohenkilöstö. Asiakaspostia käsittelevät kaikki asiakaspalvelutehtävissä toimivat. Asiakaspalvelutiimi kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Puhelinpalveluumme otimme kesällä 2010 käyttöön uuden mobiilivaihteen, joka avulla paransimme kritiikkiä saanutta asiakaspalvelupuhelimen jonotuskäytäntöä ja puhelimen tiedotepalvelua. Syksyllä laskutettiin kolmannen kerran eko- ja vuosimaksut. Normaaliin tapaan laskutuksen jälkeen asiakaskontaktit lisääntyivät ja myös lehtien yleisöosastoilla oli jonkin verran kirjoituksia laskuihin liittyen. Lakisääteinen keräys Laskutusasiakasmäärät Astia asiakkaat Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Astia asiakas ei kompostointia Kompostoivat Yhteensä Aluekeräysasiakkaat vakituisesti asutut Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Aluekeräysasiakaat, ei kompostointia Aluekeräysasiakaat, kompostoi Yhteensä Aluekeräysasiakkaat, vapaa ajan asunnot Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Vapaa ajan asunnot Vapaa ajan asunto kuntayhtymän alueella Yhteensä Ekomaksuasiakkaat Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Ekomaksu astia asiakas Ekomaksu aluekeräysasiakas Ekomaksu vapaa ajan asunto Ekomaksu vapaa ajan asunto ky:n alueella Yhteensä

6 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Sosiaalinen vastuu Henkilökunta Kuntayhtymällä oli vuonna 2010 hallinnossa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa vakinaista henkilöstöä 5 ja koko vuoden määräaikaisia asiakaspalvelussa 3, puolet vuodesta määräaikaisia 2 sekä kesätyöntekijä. Jäteasemilla oli 4 vakituista jäteasemanhoitajaa. Jäteasemanhoitajan lomia sijaisti 1 henkilö ja loput lomien sijaisuudet hoidettiin ostopalveluina. Keskimäärin henkilöstöä oli palveluksessa vuoden aikana 14 henkilöä. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat ja 11,3 % toimintatuotoista. Työterveyshuolto ja työturvallisuus Kuntayhtymällä on sopimukset terveydenhoitopalveluista neljän perustajakuntansa terveystoimen kanssa. Vuoden 2010 aikana henkilökunnalla ei ollut määräajoin tehtäviä työterveystarkastuksia. Koulutus Kuntayhtymän henkilöstöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin, jotka edistävät henkilökunnan kehittymistä ammatissaan. Toimintavuonna 2010 henkilökunta osallistui seuraaviin koulutuksiin ja seminaareihin: - Pidä Lappi siistinä ry:n järjestämä ympäristöseminaari Saariselällä , 1 henkilö - Jätelaitosyhdistyksen järjestämät taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät Turussa , 1 henkilö - Kuntien Eläkevakuutuksen järjestämä Pienten jäsenyhteisöjen koulutuspäivä Rovaniemellä , 2 henkilöä - Jätelaitosyhdistyksen järjestämät viestintäpäivät Lappeenrannassa , 1 henkilö Henkilökunnan virkistys Kuntayhtymä tukee henkilökuntansa vapaa-ajan liikuntaharrastuksia maksamalla työntekijöille liikuntaavustuksena osallistumismaksun haluamassaan liikuntaharrastuksessa. Huhtikuussa järjestimme virkistyspäivän Levillä keilauksen ja henkilökuntapalaverin merkeissä. Asiakaspalvelutiimi järjesti palaverinsa ohella virkistysiltapäivän sauvakävellen Sodankylän Kommatissa syyskuussa. Marraskuun lopussa koko henkilökunta kokoontui pikkujoulun viettoon Pyhätunturin huipulle.

7 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tiedotus ja neuvonta Tiedottamisella ja neuvonnalla tarjotaan tietoa jätehuollosta, kuntayhtymän toiminnasta sekä pyritään ohjaamaan kuntalaisia noudattamaan jätehuoltomääräyksiä. Tuotetun jätteen määrän vähentäminen neuvonnan avulla on suuri haaste. Kaatopaikalle menevän jätteen määrää pyritään vähentämään koko ajan. Tiedottaminen tapahtuu suurelta osin Itellan kautta joka talouteen jaettavilla tiedotteilla, kuntayhtymän nettisivujen sekä paikallislehtien kautta. Kuntayhtymän alueen yhdeksästä kunnasta seitsemässä paikallislehti jaetaan maksutta joka talouteen, joten lehtiilmoitus noissa kunnissa tavoittaa hyvin kuntalaiset. Myös puhelimitse ja sähköpostitse jaetaan tietoa ja neuvontaa erittäin paljon. Vuosilaskutus aiheuttaa vielä suuren määrään asiakaskontakteja eri muodoissa. Tiedottamiseen liittyvä työ on vielä suurelta osin ollut näihin asiakaskontakteihin vastaamista eli tiedon välittämistä henkilökohtaisesti asiakkaille. Syksyllä jaettiin kuntayhtymän alueelle joka talouteen ensimmäinen jätehuolto-opas. Myös ulkopaikkakuntalaisille, vapaa-ajan asunnon kuntayhtymän alueella omistaville, lähetettiin henkilökohtainen laskutustiedote. Jäteasemat pidettiin avoinna sekä keväällä että syksyllä kahtena peräkkäisenä lauantaina. Syksyn jäteasemien lauantaisten aukiolojen yhteydessä järjestettiin kahvitarjoilu sekä jäteneuvontaa Sodankylän ja Kemijärven jäteasemilla. Kuntayhtymä osallistui normaalin tiedottamisen lisäksi myös erilaisiin tempaustapahtumiin. Toukokuun alussa kuntayhtymä osallistui Levillä paikallisen projektin järjestämään tempauspäivään eri tavoilla: kuntayhtymä osallistui tapahtumassa vierailleille koululaisille järjestettyyn roskarataan, otti vastaan sekajätettä tuomalla lavan Sirkan kylälle, järjestämällä neuvontaa talkooväelle sekä osallistumalla siivoustalkoisiin siivoamalla Sirkan alueen ekopisteiden ympäristöt. Kesäkuun alussa tiedottaja-neuvoja osallistui Savukosken kk:n ympäristön siivoustalkoisiin olemalla paikalla antamassa jäteneuvontaa. Samoin kesäkuun alussa osallistui kuntayhtymä Kittilässä paikallisen kyläyhdistyksen järjestämään siivoustalkooiltaan antamalla jäteneuvontaa paikan päällä. Myös läheisimpiin sidosryhmiimme eli kuljetusyrittäjiin, ympäristöviranomaisiin, kuntien luottamus- ja virkamiehiin sekä mediaan olemme tiedottamisen merkeissä yhteydessä. Koululaisille ekokasvatustunnit jatkuivat edelleen vuoden aikana.

8 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tiedotus ja neuvonta, tilastot Lapin Jätehuolto kuntayhtymän keräämät, alueella olleet lehtijutut vuonna 2010 Lapin Kansa ja paikallislehdet 9 kunnan alueella kuntayhtymän omat kuntayhtymän omat Yleisönosastokirjoitukset Lehtien omat jutut Yhteensä ilmoitukset jutut Tapahtumat, joihin Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on osallistunut Tapahtuma Kunta Ajankohta Lehtijutun tekeminen kierrättämisestä paikallislehden toimittajan kotona Sodankylä tammikuu 2010 Sodankylässä paikallislehden toimituksessa Ekologinen toimisto` teemajutun teko lehteen Sodankylä tammikuu 2010 Osallistuminen Green Days in Many Ways, kyläkuvan ja kestävän matkailun kampanjan Levi, Kittilä järjestämään tempauspäivään sekä iltaan Levillä Osallistuminen Kittilän kyläyhdistyksen sekä Green Days in Many Ways, kyläkuvan Kittilä ja kestävän matkailun kampanjan järjestämään "Koko kylä kauniiksi" iltatapahtumaan Savukosken kk:n ympäristön siivoustalkoot Savukoski kesäkuu 2010 Saariselän Laatuhanke tiimin kokoukseen osallistuminen Saariselkä, Inari marraskuu 2010 Sodankylän omakoti ja mökkiläisyhdistyksen vuosikokoukseen osallistuminen Sodankylä marraskuu 2010 Lapin Jätehuolto kuntayhtymän neuvontatilaisuudet 2010 Ala asteiden 4. luokkalaisille eri kouluilla Sallassa, Sodankylässä, Kemijärvellä, Enontekiöllä, Inarissa Enontekiön partiolaisille neuvontaa iltatilaisuudessa toukokuussa 2010 Ongelmajäteauto keräykset Muoniossa ja Enontekiöllä vkolla 24 sekä Sallassa vkolla 25. Muut tilaisuudet Kaikki jäteasemat pidettiin avoinna kahtena lauantaina sekä keväällä että syksyllä. Tiedotteet Kuntayhtymän ensimmäinen JÄTEHUOLTO OPAS jaettiin joka talouteen syyskuussa Kuntayhtymän alueen ulkopuolella vakituisesti asuville, kuntayhtymän alueella vapaa ajan asunnon omistaville, lähetettiin osoitteellinen laskutustiedote

9 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Ympäristövastuu Jäteasemien toiminta on suunniteltu jäteasemien ympäristölupien ja määräysten mukaisesti. Ympäristövaikutuksia vesistöihin ja maaperään tarkkaillaan ympäristöluvissa määrättyjen tarkkailuohjelmien mukaan. Vesistöön johdettavia kuormituksia seurataan näyttein 4 kertaa vuodessa. Jäteasemien toiminta ei aiheuttanut merkittäviä kuormituksia vesistöön vuoden 2010 aikana Jäteasemien likaantuneet vedet johdetaan likaisten vesien keräyskaivoon. Kehitystyö Lapin Jätehuolto kuntayhtymä huolehtii yhdeksän kunnan alueella jätehuollon järjestämisestä. Vuosi 2010 oli kuntayhtymän viides toimintavuosi ja ensimmäinen vuosi, jolloin kaikki toimintaan liittyvät järjestelmät saatiin käyttöönotettua. Toiminnassa päästiin lähelle normaalia tasoa. Jäteasemat Jäteasemien toiminta on alkanut vakiintua ja tarvittavat rakenteet löytävät mittansa. Pieniä työturvallisuuteen ja toimivuuteen liittyviä parannuksia tehtiin vuoden aikana joka asemalla. Isoin muutostyö oli Kemijärven kierrätyspuun vastaanottoalueen laajentaminen ja valvomokopin sijainnin uudelleenjärjestelytyöt. Taloudellinen vastuu Kuntayhtymän hallitus vuonna 2010 Yhtymähallituksessa on kuusi (6) jäsentä. Yhtymähallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 yhtymähallitus kokoontui 10 kertaa Hallituksen jäsenet: Arto Leppälä, puheenjohtaja Inari - varajäsen Jarmo Ahtinen Savukoski Lauri Kurula, varapuheenjohtaja Kittilä - varajäsen Juha Niemelä Muonio Jouni Kovanen, jäsen Sodankylä - varajäsen Esa Mäkinen Kittilä Markku Koivisto, jäsen Kemijärvi - varajäsen Panu Leinonen Pelkosenniemi Pertti Matinlompolo, jäsen Muonio - varajäsen Ari Kivelä Salla Esko Savukoski, Savukoski Savukoski - varajäsen Kalevi Keskitalo Enontekiö

10 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Vuonna 2010 tarkastuslautakunta kokoontui yhden kerran. Tarkastuslautakunnan jäsenet Eeva Siirtola, puheenjohtaja Sodankylä - varajäsen Tuula Mertaniemi Kittilä Ahti Majava, varapuheenjohtaja Kemijärvi - varajäsen Asser Posio Salla Sari Keskitalo Enontekiö - varajäsen Satu Yliluoma-Pelttari Inari Heikki Särkelä Savukoski - varajäsen Pekka Nyman Pelkosenniemi Tilintarkastuksen hoitaa KPMG Kunta Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Paula Héllen-Toivanen. Kuntayhtymän organisaatio yhtymäkokous hallitus toimitusjohtaja ympäristömestari jäteasemat hallintosihteeri asiakaspalvelu- ja laskutus Tiedottaja-neuvoja Riskien hallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kunnan toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Kuntayhtymän riskien hallinnan tasoa ja riittävyyttä arvioidaan sekä varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen että vahinkoihin liittyvissä riskeissä. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla omaisuus. Rahoitusriski on hajautettu. Riskienhallinta sisältyy useisiin asiakirjoihin. Siirtokuormausasemille on päivitetty vuonna 2010 työturvallisuusohjeet ja opastettu henkilökuntaa turvalliseen työskentelyyn.

11 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Tarkastusjärjestelmän muodostavat tilintarkastaja, tarkastuslautakunta ja sisäinen valvonta. Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tarkastussäännön 1 1 mom. mainitaan, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että tarkastustoimi ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan järjestelmän. Niin ikään tarkastussäännön 1 :n 3 mom. mukaan sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymän hallitus. Kuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen Sisäisen valvonnan ohje on uudistettavana. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Toiminnalliset tavoitteet 2010 Vuonna 2010 tavoitteena on asiakasrekisterin ja laskutuksen ajan tasalle saattaminen. Asiakkaita on noin Tavoitteena on saattaa jätehuoltomääräykset täysimääräisesti voimaan määriteltyjen kuntien osalta. Ajohallintajärjestelmä laajennetaan kaikille jäteastiakuljetusurakka-alueille. Lisäksi osa urakka-alueista kilpailutetaan. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä laatii erillisen strategiaasiakirjan vuonna Kuntayhtymän visio, toimintaajatus ja arvot on määritelty perustamisasiakirjoissa. Tavoitteiden toteutuminen Laskutus on ajan tasalla ja tapahtuu reaaliaikaisesti. Asiakasrekisteri on saatu siltä osin valmiiksi, mikä koskee vuonna vuoden 2008 ja 2009 laskutuksessa syntyneitä virheellisyyksiä. Asiakasrekisterin täydentämistä ns. vapaamatkustajien osalta tarkennettiin tuottavuusohjelman yhteydessä. Sen mukaan tavoitteena on, että asiakaskuntaa saadaan lisättyä vuoden 2010 aikana 300:lla. Siltä osin tavoite saavutettiin. Tuottavuusohjelman mukaisesti asiakasrekisteriä täydennetään edelleen vuosina 2011 ja Jätehuoltomääräyksiä ei saatu täysimääräisesti voimaan kaikissa kunnissa. Kilpailutettaessa Kittilän urakka-alueen kiinteistökohtaista keräystä oli urakkakilpailussa mukana Muonio optiona. Kiinteistökohtaisen keräyksen aloittamien Muoniossa kuntayhtymän toimesta olisi tullut liian kalliiksi ja vähentänyt resursseja tuottavuusohjelmaan liittyvistä töistä. Muoniossa on edelleen kiinteistökohtaisen keräyksen osalta voimassa tilapäisjärjestelyt. Muonion kunnan jäsenyys kuntayhtymässä päättyy Ajohallintajärjestelmä on käytössä kaikilla urakkaalueilla. Inarin ja Kittilän urakka-alueet kilpailutettiin. Kuntayhtymässä laadittiin talousarviosuunnittelun yhteydessä erillinen strategia-asiakirja. Taloudelliset tavoitteet 2010 Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Tavoitteiden toteutuminen Vuosikate oli suurempi kuin poistot.

12 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut merkittäviä menetyksiä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Kaikilla jätekuljetusten urakka-alueilla, Muoniota lukuun ottamatta, on voimassaolevat kirjalliset sopimukset. Vuonna 2011 kilpailutetaan Kemijärven, Sallan, Savukoski-Pelkosenniemen, Sodankylän ja Enontekiön urakka-alueet. Kittilän jäteastiakuljetuksen urakka-alue kilpailutettiin alkuvuonna Voittanut urakoitsija aloitti kuljetukset toukokuun lopussa ja samalla otettiin ajoohjausjärjestelmä käyttöön. Myös Inarin urakka-alue kilpailutettiin keväällä Muoniossa on kiinteistökohtaisen keräyksen osalta voimassa tilapäisjärjestelyt eli keräys hoidetaan sopimusperusteisen mallin mukaisesti. Eko- ja aluekeräyspisteiden keräys ja kuljetus kilpailutettiin vuoden 2010 aikana ja niiden osalta kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus vuoden 2011 loppuun saakka. Ongelmajätteen kuljetukset kilpailutettiin alkusyksystä Urakka-aika on Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden 2010 tulos on positiivinen ,22. Talousarvioon 2010 verrattuna tulos on arvioitua parempi. Tuloksen paraneminen johtuu toiminnan tehokkuuden lisääntymisestä, joka pitää sisällään mm. jätekuljetusten sopimustilanteen normalisoinnin, ajoohjausjärjestelmän käyttöönoton, asiakasrekisterin päivityksen, jäteasemien toiminnan tehostumisen.

13 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tuloslaskelma Tuloslaskelma

14 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tase

15 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Toimintatuottojen jakaantuminen Toimintakulut toimintatuotoista

16 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tilintarkastuskertomus

17 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tunnuslukuja Yleistä yksikkö Väestö hlöä Osakaskunnat 9 9 kpl Toiminta alueen pinta ala km² Henkilötyövuodet 16,20 15,25 htv Siirtokuormaus ja hyötyjäteasemat 4 4 kpl Hyötyjäteasemat 5 5 kpl Talous yksikkö Toimintakulut Toimintatulot Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Aluekeräyspisteet kpl Ekopisteet kpl Jätemääriä Jätelaji Vastaanottaja 2009 % osuus kokonaisjäte määrästä 2010 % osuus kokonaisjäte määrästä Jätemäärän kehitys Kaatopaikalle sijoitettu jäte Perämeren Jätehuolto Oy ,66 81,77 % 16421,98 83,01 % 9 % Hake Paikalliset lämpölaitokset 1 395,00 7,64 % 1422,40 7,19 % 2 % Metalli Kuusakoski Oy 496,85 2,72 % 538,83 2,72 % 8 % Ongelmajäte Lassila&Tikanoja Oyj 121,44 0,67 % 142,12 0,72 % 15 % SER Kuusakoski Oy 174,70 0,96 % 152,16 0,77 % 15 % Lasi Perämeren Jätehuolto Oy 13,00 0,07 % 29,68 0,15 % 56 % Paperi Paperinkeräys Oy 1 126,72 6,17 % 1059,16 5,35 % 6 % Pahvi Pohjanmaan hyötykäyttö Oy 0,00 % 16,30 0,08 % 100 % Yhteensä , % 19782, %

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä. Siirtokuljetusurakka / Tarjouslomake

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä. Siirtokuljetusurakka / Tarjouslomake Lapin Jätehuolto kuntayhtymä YHDYSKUNTASEKAJÄTTEEN JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖÖN JA LOPPUSIJOITUKSEEN Siirtokuljetusurakka

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Enontekiön kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Enontekiön kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) KOKOUSAIKA Perjantai 19.11.2010 kello 13.00 13.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(41) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 28.1.2011 nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(41) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 28.1.2011 nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(41) KOKOUSAIKA Perjantai 28.1.2011 kello 14.00 14.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Haja- ja loma-asutusalueiden jätehuollon palvelutaso -opas

Haja- ja loma-asutusalueiden jätehuollon palvelutaso -opas Haja- ja loma-asutusalueiden jätehuollon palvelutaso -opas Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet KOKOEKO 2.2.2005 Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg, YM Esityksen sisältö Taustaa, jätelain muutos Vastuut

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.1.2013 alkaen

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.1.2013 alkaen Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Jätemaksutaksa 1.1.2013 alkaen Inarin, Sodankylän, Kemijärven, Kittilän, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Enontekiön ja Muonion jätemaksutaksa Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEKATOS. katon lape kulkusuunnasta. riittävän leveä oviaukko. ei ovea. luiska, ei kynnystä

HYVÄ JÄTEKATOS. katon lape kulkusuunnasta. riittävän leveä oviaukko. ei ovea. luiska, ei kynnystä HYVÄ JÄTEKATOS t o i m i v a j a t u r v a l l i n e n katon lape kulkusuunnasta poispäin riittävän leveä oviaukko ei ovea luiska, ei kynnystä auto pääsee esteettä ja turvallisesti jätekatoksen välittömään

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Itämerihaaste 22.1.2014 Tiina Toivonen jäteneuvoja Valtakatu 11, 28100 p. 02 621 2521 tiina.m.toivonen@pori.fi n Jätehuollon yhteistyöalue alueellisen jätehuollon suunnittelu

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(16) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 3.10.2008 nro 5/2008

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(16) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 3.10.2008 nro 5/2008 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(16) KOKOUSAIKA Perjantai 3.10.2008 kello 13.00 14.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala 2007 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄ JA SEN TEHTÄVÄT...1 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot