LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 1 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ

2 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Inarin, Kittilän ja Sodankylän kuntien sekä Kemijärven kaupungin perustama liittyivät Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski toiminta aloitettu ; kunnallinen jätteenkeräys ja kuljetus alkaen koko kuntayhtymän alueella. Myös yhtenäiset jätehuoltomääräykset sekä jätemaksutaksa alkaen koko kuntayhtymän alueella toiminnan rahoitus omalla tulorahoituksella Tehtävät ja toiminta jätelaissa kunnille säädetyt tehtävät kuten yhdyskunta-, ongelma- ja hyötyjätehuollon järjestäminen asuin- ja lomakiinteistöille, jätehuollon kehittäminen, neuvonta ja tiedotus sekä viranomaistehtävät Tavoitteet jätehuollon toteutus jätelain mukaisesti jätteiden hyödyntäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kaatopaikalle menevän jätteen määrän vähentäminen neuvonnan ja tiedotuksen avulla Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Kuntayhtymän palvelut 3 Jätteenkeräys ja kuljetus 3 Käsittely ja hyödyntäminen 4 Tukipalvelut 5 Sosiaalinen vastuu 6 Henkilökunta 6 Tiedotus ja neuvonta 7 Ympäristövastuu 9 Kehitystyö 9 Taloudellinen vastuu 9 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tilintarkastuskertomus 16 Tunnuslukuja 17 Organisaatio korkeinta päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, jossa on edustaja jokaisesta jäsenkunnasta (9 jäsentä), 2 kokousta vuonna 2010 yhtymäkokouksen työrukkasena toimii yhtymähallitus, jossa on kuusi (6) jäsentä. Yhtymähallitus toimii vuoden kerrallaan. tarkastuslautakunta, jossa on neljä (4) jäsentä, toimii neljä vuotta kerrallaan. toimitusjohtaja huolehtii kuntayhtymän kehittämisestä ja hallinnosta

3 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli Lapin Jätehuolto kuntayhtymän viides toimintavuosi. Kuntayhtymässä saatiin kaikki jäteastiakuljetukset ajo-ohjausjärjestelmän piiriin. Astiatyhjennykset nähdään reaaliaikaisena ja tyhjennystapahtumat siirtyvät sähköisessä muodossa laskutusta varten. Tämä helpottaa laskutusta. Lisäksi järjestelmä on erittäin hyvä valvonnan työväline. Asiakasrekistereitä ehdittiin käydä läpi kolmen kunnan osalta ja uusia asiakkaita saatiin noin 300. Kuntayhtymän sopimustilanne ja käytännön jätehuoltotehtävien järjestäminen vakiintui vuoden 2010 aikana. Kiinteistökohtainen kuljetus kilpailutettiin kahdella urakka-alueella. Jätemaksumuistutuksiin liittyvien viranomaispäätösten tekeminen aloitettiin ja ne pyritään saamaan ajan tasalle vuoden 2011 aikana. Noin 10 prosenttia päätöksen saaneista on valittanut päätöksestä Rovaniemen hallinto-oikeuteen. Hallintooikeus on ratkaissut kaikki tekemänsä päätökset kuntayhtymän hyväksi. Investoinnit keskittyivät lähinnä siirtokuormaus ja hyötyjäteasemien parantamiseen, eko- ja aluekeräyspisteverkoston täydentämiseen sekä ajoohjausjärjestelmän käyttöön ottamiseen liittyviin investointeihin. Kuntayhtymässä otettiin käyttöön myös ensimmäiset ekopisteiden valvontakamerat. Muonion kunnan eroamispäätös Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä sai lainvoiman ja Muonion kunnanhallitus päätti panna valtuuston päätöksen täytäntöön, joten Muonion kunnan jäsenyys päättyy Suomen jätehuoltoa ohjaavaa lainsäädännön valmistelu eteni kuluneena vuotena hallituksen yksimieliseen esitykseen uudeksi jätelaiksi. Sen osalta elämme mielenkiintoisia hetkiä. Ympäristöyritykset ovat pääosin vastustaneet jätelain muutosta ja päättäjiin pyritään vaikuttamaan tällä hetkellä varsin aktiivisesti ennen eduskuntakäsittelyä. Julkisuudessa on jopa arvailtu hallituksen jätelakiesityksen kaatumista. Seuraavat viikot tulevatkin olemaan ratkaisevia jätelain säätämisen osalta. Vuonna 2009 ja 2010 tehtyjen toimenpiteiden johdosta kuntayhtymän tulos oli positiivinen ja odotettuakin parempi. Kiitän lämpimästi henkilökuntaa, hallitusta ja yhteistyökumppaneita tuloksellisesta työstä talouden tasapainottamisessa. Vuoden 2010 aikana luotiin taloudellisesti huomattavasti vankempi kuntayhtymä, jota voi turvallisin mielin lähteä viemään kohti uusia haasteita. Osmo Aikio, toimitusjohtaja Kuntayhtymän palvelut Jätteenkeräys ja kuljetus Kiinteistökohtaisen keräyksen alueelta kuntayhtymän kilpailuttamat jätehuoltoyrittäjät hoitavat kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset ajo-ohjausjärjestelmän mukaisten reittien ja jätehuoltomääräysten mukaisten tyhjennysvälien mukaan. Vuoden 2010 lopussa kaikilla jäteastiakuljetusten urakka-alueilla oli käytössä autoissa ajoneuvotietokoneet. Aluekeräyspisteisiin jätteensä vievät kiinteistökohtaisen keräyksen alueen ulkopuolelle kuuluvat jätteenhaltijat. Kuntayhtymällä on alueellaan yhteensä 400 aluekeräyspistettä. Ekopisteissä kerätään kotitalouksien toimittamat seuraavat hyötyjätteet: lasi ja pienmetalli. Useimmissa pisteissä kerätään myös tuottajavastuun alaista paperia. Ekopisteitä on yhteensä 140 kpl. Siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemat kuntayhtymällä on neljässä kunnassa: Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä. Hyötyjäteasemat on lisäksi Enontekiöllä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Ongelmajätteiden autokeräys toteutettiin vuonna 2010 Enontekiön, Muonion ja Sallan kuntien alueella. Autokeräyksellä ongelmajätteet kerätään sekä kaikista sivukylistä että kunnan keskustasta. Keräys on vastaanotetun jätemäärän perusteella tarpeellinen keräysmuoto pitkien välimatkojen kuntayhtymässä.

4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Käsittely ja hyödyntäminen Kuntayhtymän neljällä siirtokuormausasemalla Ivalossa, Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä kerätään sekajäte puristimien kautta kontteihin ja toimitetaan kultakin asemalta keskimäärin kaksi kertaa viikossa Tornioon loppusijoitukseen, yhteensä keskimäärin 260 tonnia viikossa. Kuntayhtymän jäteasemilla käsitellään jäteasemalle kerätty puhdas ja käsitelty puu. Puuta kerätään asemille ja noin vuoden välein puu murska- taan ja toimitetaan edelleen paikallisiin lämpölaitoksiin poltettavaksi. Puutarhajäte kompostoidaan jäteasemilla ja käytetään siellä hyväksi maanparannusaineena. Biojätettä kuntayhtymä kannustaa jätteenhaltijoita keräämään ja hyödyntämään omalla kiinteistöllään, koska biojätteen erilliskeräystä ei ole mahdollista kuntayhtymän puolesta järjestää. Kuntayhtymä myöntää hyväksymällään kompostoinnilla kiinteistöjen jätemaksuun 10 %:n alennuksen sekä mahdollisesti jäteastian tyhjennyksiin harvennusta. Jäteastiatyhjennysmäärät vuonna 2010 KPL Astiatyhjennyksiä klp v Kittilä Kemijärvi Inari Sodankylä Salla Savukoski Pelkosennie mi Enontekiö Tyhjennysmäärä

5 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tukipalvelut Laskutus ja asiakaspalvelu Laskutusaikataulu vakiinnutettiin ennen kaikkea jäteastiakuljetusten ajo-ohjausjärjestelmän käyttöönoton avulla. Vuoden 2010 lopussa kaikilla jäteastiakuljetusten urakka-alueilla oli käytössä autoissa ajoneuvotietokoneet, joiden avulla laskutustapahtumien kirjaaminen manuaalisesti saatiin päättymään. Laskutus tehostui ja nopeutui, kun samalla asiakaspalvelun laadun kehittämiselle luotiin perusta. Lisäksi asiakasrekisteri käytiin perusteellisemmin läpi kolmen kunnan osalta ja saatiin lisättyä asiakaskuntaa noin 300:lla. Asiakaspalvelutiimi koostuu 8 henkilöstä mukaan lukien ajojärjestelijä ja tiedottaja-neuvoja. Asiakaspalvelupuhelimeen vastaa pääsääntöisesti kolme henkilöä. Vuosilaskutuksen aikana puhelimeen vastaa myös muu hallintohenkilöstö. Asiakaspostia käsittelevät kaikki asiakaspalvelutehtävissä toimivat. Asiakaspalvelutiimi kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Puhelinpalveluumme otimme kesällä 2010 käyttöön uuden mobiilivaihteen, joka avulla paransimme kritiikkiä saanutta asiakaspalvelupuhelimen jonotuskäytäntöä ja puhelimen tiedotepalvelua. Syksyllä laskutettiin kolmannen kerran eko- ja vuosimaksut. Normaaliin tapaan laskutuksen jälkeen asiakaskontaktit lisääntyivät ja myös lehtien yleisöosastoilla oli jonkin verran kirjoituksia laskuihin liittyen. Lakisääteinen keräys Laskutusasiakasmäärät Astia asiakkaat Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Astia asiakas ei kompostointia Kompostoivat Yhteensä Aluekeräysasiakkaat vakituisesti asutut Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Aluekeräysasiakaat, ei kompostointia Aluekeräysasiakaat, kompostoi Yhteensä Aluekeräysasiakkaat, vapaa ajan asunnot Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Vapaa ajan asunnot Vapaa ajan asunto kuntayhtymän alueella Yhteensä Ekomaksuasiakkaat Inari Kemijärvi Kittilä Pelkosenniemi Sodankylä Enontekiö Muonio Salla Savukoski Yhteensä Ekomaksu astia asiakas Ekomaksu aluekeräysasiakas Ekomaksu vapaa ajan asunto Ekomaksu vapaa ajan asunto ky:n alueella Yhteensä

6 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Sosiaalinen vastuu Henkilökunta Kuntayhtymällä oli vuonna 2010 hallinnossa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa vakinaista henkilöstöä 5 ja koko vuoden määräaikaisia asiakaspalvelussa 3, puolet vuodesta määräaikaisia 2 sekä kesätyöntekijä. Jäteasemilla oli 4 vakituista jäteasemanhoitajaa. Jäteasemanhoitajan lomia sijaisti 1 henkilö ja loput lomien sijaisuudet hoidettiin ostopalveluina. Keskimäärin henkilöstöä oli palveluksessa vuoden aikana 14 henkilöä. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat ja 11,3 % toimintatuotoista. Työterveyshuolto ja työturvallisuus Kuntayhtymällä on sopimukset terveydenhoitopalveluista neljän perustajakuntansa terveystoimen kanssa. Vuoden 2010 aikana henkilökunnalla ei ollut määräajoin tehtäviä työterveystarkastuksia. Koulutus Kuntayhtymän henkilöstöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin, jotka edistävät henkilökunnan kehittymistä ammatissaan. Toimintavuonna 2010 henkilökunta osallistui seuraaviin koulutuksiin ja seminaareihin: - Pidä Lappi siistinä ry:n järjestämä ympäristöseminaari Saariselällä , 1 henkilö - Jätelaitosyhdistyksen järjestämät taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät Turussa , 1 henkilö - Kuntien Eläkevakuutuksen järjestämä Pienten jäsenyhteisöjen koulutuspäivä Rovaniemellä , 2 henkilöä - Jätelaitosyhdistyksen järjestämät viestintäpäivät Lappeenrannassa , 1 henkilö Henkilökunnan virkistys Kuntayhtymä tukee henkilökuntansa vapaa-ajan liikuntaharrastuksia maksamalla työntekijöille liikuntaavustuksena osallistumismaksun haluamassaan liikuntaharrastuksessa. Huhtikuussa järjestimme virkistyspäivän Levillä keilauksen ja henkilökuntapalaverin merkeissä. Asiakaspalvelutiimi järjesti palaverinsa ohella virkistysiltapäivän sauvakävellen Sodankylän Kommatissa syyskuussa. Marraskuun lopussa koko henkilökunta kokoontui pikkujoulun viettoon Pyhätunturin huipulle.

7 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tiedotus ja neuvonta Tiedottamisella ja neuvonnalla tarjotaan tietoa jätehuollosta, kuntayhtymän toiminnasta sekä pyritään ohjaamaan kuntalaisia noudattamaan jätehuoltomääräyksiä. Tuotetun jätteen määrän vähentäminen neuvonnan avulla on suuri haaste. Kaatopaikalle menevän jätteen määrää pyritään vähentämään koko ajan. Tiedottaminen tapahtuu suurelta osin Itellan kautta joka talouteen jaettavilla tiedotteilla, kuntayhtymän nettisivujen sekä paikallislehtien kautta. Kuntayhtymän alueen yhdeksästä kunnasta seitsemässä paikallislehti jaetaan maksutta joka talouteen, joten lehtiilmoitus noissa kunnissa tavoittaa hyvin kuntalaiset. Myös puhelimitse ja sähköpostitse jaetaan tietoa ja neuvontaa erittäin paljon. Vuosilaskutus aiheuttaa vielä suuren määrään asiakaskontakteja eri muodoissa. Tiedottamiseen liittyvä työ on vielä suurelta osin ollut näihin asiakaskontakteihin vastaamista eli tiedon välittämistä henkilökohtaisesti asiakkaille. Syksyllä jaettiin kuntayhtymän alueelle joka talouteen ensimmäinen jätehuolto-opas. Myös ulkopaikkakuntalaisille, vapaa-ajan asunnon kuntayhtymän alueella omistaville, lähetettiin henkilökohtainen laskutustiedote. Jäteasemat pidettiin avoinna sekä keväällä että syksyllä kahtena peräkkäisenä lauantaina. Syksyn jäteasemien lauantaisten aukiolojen yhteydessä järjestettiin kahvitarjoilu sekä jäteneuvontaa Sodankylän ja Kemijärven jäteasemilla. Kuntayhtymä osallistui normaalin tiedottamisen lisäksi myös erilaisiin tempaustapahtumiin. Toukokuun alussa kuntayhtymä osallistui Levillä paikallisen projektin järjestämään tempauspäivään eri tavoilla: kuntayhtymä osallistui tapahtumassa vierailleille koululaisille järjestettyyn roskarataan, otti vastaan sekajätettä tuomalla lavan Sirkan kylälle, järjestämällä neuvontaa talkooväelle sekä osallistumalla siivoustalkoisiin siivoamalla Sirkan alueen ekopisteiden ympäristöt. Kesäkuun alussa tiedottaja-neuvoja osallistui Savukosken kk:n ympäristön siivoustalkoisiin olemalla paikalla antamassa jäteneuvontaa. Samoin kesäkuun alussa osallistui kuntayhtymä Kittilässä paikallisen kyläyhdistyksen järjestämään siivoustalkooiltaan antamalla jäteneuvontaa paikan päällä. Myös läheisimpiin sidosryhmiimme eli kuljetusyrittäjiin, ympäristöviranomaisiin, kuntien luottamus- ja virkamiehiin sekä mediaan olemme tiedottamisen merkeissä yhteydessä. Koululaisille ekokasvatustunnit jatkuivat edelleen vuoden aikana.

8 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tiedotus ja neuvonta, tilastot Lapin Jätehuolto kuntayhtymän keräämät, alueella olleet lehtijutut vuonna 2010 Lapin Kansa ja paikallislehdet 9 kunnan alueella kuntayhtymän omat kuntayhtymän omat Yleisönosastokirjoitukset Lehtien omat jutut Yhteensä ilmoitukset jutut Tapahtumat, joihin Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on osallistunut Tapahtuma Kunta Ajankohta Lehtijutun tekeminen kierrättämisestä paikallislehden toimittajan kotona Sodankylä tammikuu 2010 Sodankylässä paikallislehden toimituksessa Ekologinen toimisto` teemajutun teko lehteen Sodankylä tammikuu 2010 Osallistuminen Green Days in Many Ways, kyläkuvan ja kestävän matkailun kampanjan Levi, Kittilä järjestämään tempauspäivään sekä iltaan Levillä Osallistuminen Kittilän kyläyhdistyksen sekä Green Days in Many Ways, kyläkuvan Kittilä ja kestävän matkailun kampanjan järjestämään "Koko kylä kauniiksi" iltatapahtumaan Savukosken kk:n ympäristön siivoustalkoot Savukoski kesäkuu 2010 Saariselän Laatuhanke tiimin kokoukseen osallistuminen Saariselkä, Inari marraskuu 2010 Sodankylän omakoti ja mökkiläisyhdistyksen vuosikokoukseen osallistuminen Sodankylä marraskuu 2010 Lapin Jätehuolto kuntayhtymän neuvontatilaisuudet 2010 Ala asteiden 4. luokkalaisille eri kouluilla Sallassa, Sodankylässä, Kemijärvellä, Enontekiöllä, Inarissa Enontekiön partiolaisille neuvontaa iltatilaisuudessa toukokuussa 2010 Ongelmajäteauto keräykset Muoniossa ja Enontekiöllä vkolla 24 sekä Sallassa vkolla 25. Muut tilaisuudet Kaikki jäteasemat pidettiin avoinna kahtena lauantaina sekä keväällä että syksyllä. Tiedotteet Kuntayhtymän ensimmäinen JÄTEHUOLTO OPAS jaettiin joka talouteen syyskuussa Kuntayhtymän alueen ulkopuolella vakituisesti asuville, kuntayhtymän alueella vapaa ajan asunnon omistaville, lähetettiin osoitteellinen laskutustiedote

9 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Ympäristövastuu Jäteasemien toiminta on suunniteltu jäteasemien ympäristölupien ja määräysten mukaisesti. Ympäristövaikutuksia vesistöihin ja maaperään tarkkaillaan ympäristöluvissa määrättyjen tarkkailuohjelmien mukaan. Vesistöön johdettavia kuormituksia seurataan näyttein 4 kertaa vuodessa. Jäteasemien toiminta ei aiheuttanut merkittäviä kuormituksia vesistöön vuoden 2010 aikana Jäteasemien likaantuneet vedet johdetaan likaisten vesien keräyskaivoon. Kehitystyö Lapin Jätehuolto kuntayhtymä huolehtii yhdeksän kunnan alueella jätehuollon järjestämisestä. Vuosi 2010 oli kuntayhtymän viides toimintavuosi ja ensimmäinen vuosi, jolloin kaikki toimintaan liittyvät järjestelmät saatiin käyttöönotettua. Toiminnassa päästiin lähelle normaalia tasoa. Jäteasemat Jäteasemien toiminta on alkanut vakiintua ja tarvittavat rakenteet löytävät mittansa. Pieniä työturvallisuuteen ja toimivuuteen liittyviä parannuksia tehtiin vuoden aikana joka asemalla. Isoin muutostyö oli Kemijärven kierrätyspuun vastaanottoalueen laajentaminen ja valvomokopin sijainnin uudelleenjärjestelytyöt. Taloudellinen vastuu Kuntayhtymän hallitus vuonna 2010 Yhtymähallituksessa on kuusi (6) jäsentä. Yhtymähallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 yhtymähallitus kokoontui 10 kertaa Hallituksen jäsenet: Arto Leppälä, puheenjohtaja Inari - varajäsen Jarmo Ahtinen Savukoski Lauri Kurula, varapuheenjohtaja Kittilä - varajäsen Juha Niemelä Muonio Jouni Kovanen, jäsen Sodankylä - varajäsen Esa Mäkinen Kittilä Markku Koivisto, jäsen Kemijärvi - varajäsen Panu Leinonen Pelkosenniemi Pertti Matinlompolo, jäsen Muonio - varajäsen Ari Kivelä Salla Esko Savukoski, Savukoski Savukoski - varajäsen Kalevi Keskitalo Enontekiö

10 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Vuonna 2010 tarkastuslautakunta kokoontui yhden kerran. Tarkastuslautakunnan jäsenet Eeva Siirtola, puheenjohtaja Sodankylä - varajäsen Tuula Mertaniemi Kittilä Ahti Majava, varapuheenjohtaja Kemijärvi - varajäsen Asser Posio Salla Sari Keskitalo Enontekiö - varajäsen Satu Yliluoma-Pelttari Inari Heikki Särkelä Savukoski - varajäsen Pekka Nyman Pelkosenniemi Tilintarkastuksen hoitaa KPMG Kunta Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Paula Héllen-Toivanen. Kuntayhtymän organisaatio yhtymäkokous hallitus toimitusjohtaja ympäristömestari jäteasemat hallintosihteeri asiakaspalvelu- ja laskutus Tiedottaja-neuvoja Riskien hallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kunnan toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Kuntayhtymän riskien hallinnan tasoa ja riittävyyttä arvioidaan sekä varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen että vahinkoihin liittyvissä riskeissä. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla omaisuus. Rahoitusriski on hajautettu. Riskienhallinta sisältyy useisiin asiakirjoihin. Siirtokuormausasemille on päivitetty vuonna 2010 työturvallisuusohjeet ja opastettu henkilökuntaa turvalliseen työskentelyyn.

11 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Tarkastusjärjestelmän muodostavat tilintarkastaja, tarkastuslautakunta ja sisäinen valvonta. Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tarkastussäännön 1 1 mom. mainitaan, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että tarkastustoimi ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan järjestelmän. Niin ikään tarkastussäännön 1 :n 3 mom. mukaan sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa yhtymän hallitus. Kuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen Sisäisen valvonnan ohje on uudistettavana. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Toiminnalliset tavoitteet 2010 Vuonna 2010 tavoitteena on asiakasrekisterin ja laskutuksen ajan tasalle saattaminen. Asiakkaita on noin Tavoitteena on saattaa jätehuoltomääräykset täysimääräisesti voimaan määriteltyjen kuntien osalta. Ajohallintajärjestelmä laajennetaan kaikille jäteastiakuljetusurakka-alueille. Lisäksi osa urakka-alueista kilpailutetaan. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä laatii erillisen strategiaasiakirjan vuonna Kuntayhtymän visio, toimintaajatus ja arvot on määritelty perustamisasiakirjoissa. Tavoitteiden toteutuminen Laskutus on ajan tasalla ja tapahtuu reaaliaikaisesti. Asiakasrekisteri on saatu siltä osin valmiiksi, mikä koskee vuonna vuoden 2008 ja 2009 laskutuksessa syntyneitä virheellisyyksiä. Asiakasrekisterin täydentämistä ns. vapaamatkustajien osalta tarkennettiin tuottavuusohjelman yhteydessä. Sen mukaan tavoitteena on, että asiakaskuntaa saadaan lisättyä vuoden 2010 aikana 300:lla. Siltä osin tavoite saavutettiin. Tuottavuusohjelman mukaisesti asiakasrekisteriä täydennetään edelleen vuosina 2011 ja Jätehuoltomääräyksiä ei saatu täysimääräisesti voimaan kaikissa kunnissa. Kilpailutettaessa Kittilän urakka-alueen kiinteistökohtaista keräystä oli urakkakilpailussa mukana Muonio optiona. Kiinteistökohtaisen keräyksen aloittamien Muoniossa kuntayhtymän toimesta olisi tullut liian kalliiksi ja vähentänyt resursseja tuottavuusohjelmaan liittyvistä töistä. Muoniossa on edelleen kiinteistökohtaisen keräyksen osalta voimassa tilapäisjärjestelyt. Muonion kunnan jäsenyys kuntayhtymässä päättyy Ajohallintajärjestelmä on käytössä kaikilla urakkaalueilla. Inarin ja Kittilän urakka-alueet kilpailutettiin. Kuntayhtymässä laadittiin talousarviosuunnittelun yhteydessä erillinen strategia-asiakirja. Taloudelliset tavoitteet 2010 Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Tavoitteiden toteutuminen Vuosikate oli suurempi kuin poistot.

12 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut merkittäviä menetyksiä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Kaikilla jätekuljetusten urakka-alueilla, Muoniota lukuun ottamatta, on voimassaolevat kirjalliset sopimukset. Vuonna 2011 kilpailutetaan Kemijärven, Sallan, Savukoski-Pelkosenniemen, Sodankylän ja Enontekiön urakka-alueet. Kittilän jäteastiakuljetuksen urakka-alue kilpailutettiin alkuvuonna Voittanut urakoitsija aloitti kuljetukset toukokuun lopussa ja samalla otettiin ajoohjausjärjestelmä käyttöön. Myös Inarin urakka-alue kilpailutettiin keväällä Muoniossa on kiinteistökohtaisen keräyksen osalta voimassa tilapäisjärjestelyt eli keräys hoidetaan sopimusperusteisen mallin mukaisesti. Eko- ja aluekeräyspisteiden keräys ja kuljetus kilpailutettiin vuoden 2010 aikana ja niiden osalta kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus vuoden 2011 loppuun saakka. Ongelmajätteen kuljetukset kilpailutettiin alkusyksystä Urakka-aika on Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden 2010 tulos on positiivinen ,22. Talousarvioon 2010 verrattuna tulos on arvioitua parempi. Tuloksen paraneminen johtuu toiminnan tehokkuuden lisääntymisestä, joka pitää sisällään mm. jätekuljetusten sopimustilanteen normalisoinnin, ajoohjausjärjestelmän käyttöönoton, asiakasrekisterin päivityksen, jäteasemien toiminnan tehostumisen.

13 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tuloslaskelma Tuloslaskelma

14 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tase

15 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Toimintatuottojen jakaantuminen Toimintakulut toimintatuotoista

16 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tilintarkastuskertomus

17 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä vuosi Tunnuslukuja Yleistä yksikkö Väestö hlöä Osakaskunnat 9 9 kpl Toiminta alueen pinta ala km² Henkilötyövuodet 16,20 15,25 htv Siirtokuormaus ja hyötyjäteasemat 4 4 kpl Hyötyjäteasemat 5 5 kpl Talous yksikkö Toimintakulut Toimintatulot Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Aluekeräyspisteet kpl Ekopisteet kpl Jätemääriä Jätelaji Vastaanottaja 2009 % osuus kokonaisjäte määrästä 2010 % osuus kokonaisjäte määrästä Jätemäärän kehitys Kaatopaikalle sijoitettu jäte Perämeren Jätehuolto Oy ,66 81,77 % 16421,98 83,01 % 9 % Hake Paikalliset lämpölaitokset 1 395,00 7,64 % 1422,40 7,19 % 2 % Metalli Kuusakoski Oy 496,85 2,72 % 538,83 2,72 % 8 % Ongelmajäte Lassila&Tikanoja Oyj 121,44 0,67 % 142,12 0,72 % 15 % SER Kuusakoski Oy 174,70 0,96 % 152,16 0,77 % 15 % Lasi Perämeren Jätehuolto Oy 13,00 0,07 % 29,68 0,15 % 56 % Paperi Paperinkeräys Oy 1 126,72 6,17 % 1059,16 5,35 % 6 % Pahvi Pohjanmaan hyötykäyttö Oy 0,00 % 16,30 0,08 % 100 % Yhteensä , % 19782, %

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.10.2010 kello 13.00 14.25 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä POLTTOKELPOISEN- JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA SEKÄ SAVUKOSKEN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN, ENONTEKIÖN JA

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari 26.11.2013 Talousjohtaja Elisa Kusmin Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet 24.4.2013 99 Kuntien lausunnot pyydettiin 31.8.2013

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN

ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN ENSIHOIDON KUSTANNUSTENJAKO 2016 ALKAEN Kuntakokous 7.10.2015 Talousjohtaja Elisa Kusmin Ensihoidon kustannukset /asukas eri shp:t vuoden 2014 talousarviossa 2 Yhtymävaltuuston käsittely 27.11.2013 34

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA:

JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA: LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ lisätietoa eri taksavaihtoehdoista, tyhjennysväleistä ym. TAKSA ERI ASTIAKOON JA KOMPOSTOIVAN JA EI KOMPOSTOIVAN TALOUDEN MUKAAN V. 2011 1 JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA: 1 HENGEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Tiedote on epävirallinen. Käsittely: Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012.

INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Tiedote on epävirallinen. Käsittely: Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012. INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Kunnanhallituksen 5.11.2012 kokouksen päätösluettelo 374 Talousarvion 2012 toteutuma kolmannella neljänneksellä Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen itsearvointikysely 2016

Hallituksen itsearvointikysely 2016 Hallituksen itsearvointikysely 2016 Raportti tulostettu 8.8.2016 Vastausprosentti 71,4% (10/14) Ei sisällä avoimia vastauksia 1.1-1.3 Miten yhtymähallitus on onnistunut tehtävässään 1.1 Hallinto ja hallinnon

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 13.11.2015 kello 14.00 15.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot