Palvelumme tuulivoimaloille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelumme tuulivoimaloille"

Transkriptio

1

2 REJLERS» Monialainen tekninen suunnittelu- ja konsulttitoimisto.» Toimimme 70 paikkakunnalla Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Venäjällä.» Lähes 10 vuoden kokemus tuulivoimahankkeista

3 Palvelumme tuulivoimaloille Esiselvitykset Ylläpito-palvelut Lupa-asiat Sähkön tuotannon mittaus ja raportointi Sähköverkkosuunnittelu Rakennuttamispalvelut

4 Tuulivoimalahankkeen esiselvitys Esiselvitys kohteen soveltuvuudesta sisältäen mm. Alustava tuuliselvitys Sähköverkkoon kytkennän arviointi Kaavoitus- ja lupatilanteen selvitys Lentoesterajoitteet Tutkarajoitteet Alustava mitoitus Alustava kannattavuusselvitys Tavoitteena on selvittää onko kohde potentiaalinen tuulivoiman rakentamiselle ja onko rakentamiselle ilmeisiä esteitä

5 Tuulimittaukset ja tuotannon ennustaminen Tuulimittaukset Alustavat selvitykset tuuliatlakseen perustuen Tuulimittausten suunnittelu Lupa-asiat Toteutus Tuotannon ennustaminen Puiston mitoitus

6 Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelu Käydään läpi eri sijaintivaihtoehdot ja laajuus ottaen huomioon tuuliolosuhteet ja maisemalliset sekä luontoarvojen reunaehdot Tutkitaan kaavalliset lähtökohdat ja yhdyskuntarakenne Selvitetään tuulipuiston YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointitarve Selvitetään maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukainen lupatarve (rakennuslupa/toimenpidelupa) Laaditaan tarvittaessa YVA (yleensä yli 10 voimalan puisto) Varmistetaan että luonnon- ja maisemansuojelua koskevat säädökset on huomioitu ja niiden mahdollisesti edellyttämät selvitykset on laadittu Prosessissa kuullaan asianosaiset ja selvitetään alueen eläin- ja luontoarvot.

7 Tuulipuiston sähköverkon suunnittelu Tuulipuiston sähköverkon mitoitus ja rakenne Johdot/kaapelit Poikkipinnat Reitit Sähkötekniset simuloinnit Olemassa olevaan sähköverkkoon liityntä Liittymispistesuunnittelu: Taloudellisuustarkastelut, esim. liityntä 20 kv tai 110 kv verkkoon. Sähköasemasuunnittelu Mitoitus Määrittely

8 Hankinnat Kilpailuttaminen ja sopimukset Urakkarajat Aikataulut Maksuliikenne Takuut Tuulivoimalat Hyötysuhde Huoltosopimus Sähköasema Mitoitus Toimituslaajuus Tieverkko, sähköverkko, perustukset Maastosuunnitelu Reittien yhdistäminen Urakoiden yhdistäminen

9 Tuulipuiston rakentaminen Toimitusten valvonta Sopimusten mukaisuus Turvallisuuskoordinointi Lisätöistä sopiminen Vastaanotto

10 Sähkön mittaus ja raportointi, Sähkön myynti Kerätään tuotetun energian määrä Raportoidaan ja toimitetaan mittaustiedot sähkömarkkinaosapuolille sähkömarkkinasääntöjen mukaisesti tai nopeammalla aikataululla Sähkön myynti Tuotannon ennustaminen Tuotannon todentaminen

11 Ylläpitopalvelut Tuulipuiston ylläpito Toimittajalta Huoltoyhtiöltä

12 TuuliMuukko Lupavalmistelu alkoi 2009 ja kaikki luvat saatu 2011 Hankintasopimukset kesäkuu 2012 NTP Sähköasema kytketty verkkoon , valmistuu joulukuussa 2012 Puiston kaapelointi lokakuu 2012 Tienrakennus ja perustukset elokuu-lokakuu 2012 Turbiinitoimitukset helmikuu-maaliskuu 2013 Turbiiniasennukset huhti-toukokuu 2013 Käyttöönotto kesäkuu 2013

13 HANKKEEN LUVITUS JA TIEDOTUS Hankkeen suunnittelu alkoi loppuvuodesta 2009 Tiedotustilaisuus alueen asukkaille ja maanomistajille kaupungintalolla Lappeenrannan kaupunki lähetti kutsut kirjeitse karttarajauksen perusteella Turbiinien paikat vuokrattu LPR kaupungilta josta teknisenlautakunan päätös varata alueet tuulivoimalle Seitsemän voimalan hanke ei edellyttänyt YVA-lain mukaista arviointimenettelyä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös (KASELY/33/07.04/2010) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavallinen tarkastelu syksyllä 2010 Suunnittelutarveratkaisu haettu elokuussa 2010, päätös Vireillä olosta tiedotettu Yhden turbiinin osalta päivitetty suunnittelutarveratkaisu 09/2010, päätös Etelä-Saimaa

14 HANKKEEN LUVITUS JA TIEDOUS Rakennuslupahakemukset jätetty lokakuussa 2010 Seitsemän tuulivoimalaa + sähköasema Rakennusluvat myönnetty ehdollisina (Puolustusvoimien lausunto) , lainvoimaisiksi Lausunto tutkavaikutuksista saatiin Rakennuslupa julkistettu rakennuslautakunnan kokouksen pöytäkirjassa Puiston optimoinnin jälkeiset rakennuslupamuutokset haettu ja myönnetty 11/2011 Tiedotustilaisuuden lisäksi suunnittelutarve- sekä rakennuslupahakemuksista maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kuulutukset (Etelä-Saimaa), nähtävilläoloajat ja naapurien kuulumiset, 2010 loppuvuodesta Lisäksi haettu muita lupia, esim. Tienkäyttö- ja kaapelointiluvat (muut maanomistajat ja tienhoitokunnat) Liittymäluvat yleisiltä teiltä (TraFi) Sähköliittymä (Fingrid) Lentoestelausunnot ja -luvat (Finavia, TraFi)

15 SELVITYKSET Suunnittelutarveratkaisun ja rakennuslupien edellytyksenä aina kattavien selvitysten laatiminen Ympäristöselvitykset vuoden 2010 aikana (T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen), sisältäen mm. Lintujen muutonaikainen seuranta Pesimälinnusto Kasvillisuus ja luontotyypit Paikallisesti uhanalaiset ja merkittävät lajit (esim. Muukossa Kangasvuokko) Ääni- ja varjovälkemallinnukset (FCG) Havainnekuvat Rakennettavuus- ja maaperäselvitykset (mm. Geosaimaa) Tuulen mittaukset kahdesta pisteestä (Ilmatieteenlaitos) Mastomittaukset Joutsenon TV-mastosta On-site LIDAR-mittaus Tuulen mallinnus, puiston micrositing ja optimointi Ilmatieteenlaitos Lappeenrannan teknillinen yliopisto TuuliSaimaa Lisäksi huomattava määrä teknisiä selvityksiä myös luvitusvaiheen jälkeen

16 SUBSTATION / SÄHKÖASEMA ( ) Succesfully connected to 110 kv grid and FG acceptance by end of June / Kytkentä 2012 kesäkuussa Main transformer installed 5th Nov 2012 / Päämuuntajan asennus Ready and tested by end of 2012 / Käyttövalmis 2012 lopussa

17 SITES / ALUEET

18 CABLING Cabling installation started W43 Substation connection Dec 2012 and turbine connections Apr 2013

19 TURBINES Shipments W10-W13 / 2013 Installations W13-W20 Commissioning by W23 Ready for commercial operation June 2013

20 TURBINES Construction / Rakentaminen 03/13 Shipments W10-W13 / 2013 Installations W13-W20 Commissioning by W23 Ready for commercial operation June 2013

21 2 x radio- ja tvuutisissa (rakentaminen alkaa, asennukset menossa) Lukuisia lehtiuutisia joissa kerrottu etenemisestä TuuliMuukko julkisuudessa

22 Tuulipuiston Sähköverkko

23 Tuulipuiston jakeluverkko 20 kv Liityntä alueverkkoon 110 kv

24 Tuulipuiston jakeluverkko - Kaapelointi sähköasemalle - Maakaapeli - Ilmajohto

25 Liityntä alueverkkoon - Uusi sähköasema - Voimajohtolinja - Olemassa oleva sähköasema - Paikallinen verkkoyhtiö - Fingrid

26 Esiselvitykset - Rakennuttajalle - Sähköverkon haltijalle - Fingridille

27 KOHTEEN VALINTA - ARVIOT TUULISUUDESTA (TUULIATLAS) - MAANOMISTUS (VUOKRAUS) - SÄHKÖVERKKO JA ALUEEN SAAVUTETTAVUUS - TUTKA JA LENTOESTEET YVA HARKINTAHAKEMUS YVA - MENETTELY TUULIPUISTON KAAVOITUS KAAVOITUSPROSESSI - VIREILLETULO JA OAS - ALOITUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU - LUONNOSVAIHE / NÄHTÄVILLÄ OLOAIKANA VOI ANTAA MIELIPITEEN - YLEISÖTILAISUUS - EHDOTUSVAIHE / NÄHTÄVILLÄ OLOAIKANA VOI JÄTTÄÄ MUISTUKSEN - HYVÄKSYMISVAIHE / PÄÄTÖKSESTÄ VOI VALITTA HALLINTO-OIKEUTEEN KAAVOITUKSESSA TARVITTAVAT SELVITYKSET - TUULIMITTAUKSET - ALUSTAVA SÄHKÖVERKON SUUNNITTELU JA LIITYMÄSOPIMUKSET - MELU- JA VÄLKEMALLINNUS - MAISEMA- JA NÄKYVYYSANALYYSI (MAISEMASELVITYS) - LUONTOSELVITYS (LUONTOTYYPIT JA DIREKTIIVILAJIT) - KEVÄT- JA SYYSLINTUMUUTON SELVITYS - PESIMÄLINNUT, LEPAKOT, SAMMAKOT JA LIITO-ORAVAT - KULJETUSREITTISELVITYS HANKEALUEELLE JA ALUEELLA AIKATAULU - YVA / 1 VUOSI - KAAVAPROSESSI / 1 VUOSI (VOIDAAN KULJETTAA YHDESSÄ YVAN KANSSA 1 ½ VUOTTA) - VALITUS HALLINNTO-OIKEUDESSA KO:HON KAUTTA KESTÄÄ 1-2 VUOTTA - RAKENNUSLUPA 2 6 KK KUSTANNUKSET - YVA EUR - - SELVITYSKUSTANNUKSET EUR - - KAAVAN LAADINTATYÖ EUR -

28 Kysymyksiä

29 Kiitos! Timo Rantala

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS)

SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS) SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS) Sopijapuolet Viitasaaren kaupunki Keskitie 10 44500 Viitasaari (Jäljempänä sopimuksessa Viitasaaren kaupunki) Greenwatt

Lisätiedot

SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS)

SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS) SOPIMUS TUULIVOIMAYLEISKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ JA YHTEIS- TYÖSTÄ (LUONNOS) Sopijapuolet Saarijärven kaupunki Sivulantie 11, PL 13 43101 Saarijärvi Saarijärven seurakunta Kirkkoherranvirasto Urheilutie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KANTOKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot