AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli"

Transkriptio

1 1 KOKOUSAIKA kello Kahvitarjoilu kello KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa Joki Harri Järvinen Lea Knuutila Heikki Koitmaa Päivi Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli Lehtinen Arto Lepola Kristiina Maijala Mauri Matilainen Tuulia Nord Pirkko Pajasmaa Mika Parikka Heikki Pörhälä Paula Rantanen Veijo Salin Juhani Setälä Mika Siikanen-Toivio Leena Turunen Kirsi Vaittinen Elina Virtanen Leo Vuorinen Juha puheenjohtaja Ylimäki Sinikka Sihteeri Arja Tarela talouspäällikkö Muut läsnäolijat Ensio Partanen vs. kirkkoherra ALLEKIRJOITTAJAT Juha Vuorinen puheenjohtaja Arja Tareala sihteeri

2 2 N TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu NÄHTÄVÄNÄ Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ILMOITUS N Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pidetty Akaan kirkkoherranviraston NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA sekä Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustaululla

3 3 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu vara: Tuija Haavisto Päivi Koitmaa Tuulia Matilainen Anneli Latvanen vara Helinä Siukola Jyrki Lepomäki Sari Nurmio-Varjonen Myönnetään esteestään ilmoittaneille vapautus tästä kokouksesta. Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KJ 8 luvun 5 :n mukaan kokouskutsu ja asialuettelo kirkkovaltuuston kokouksesta on toimitettava ille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston ille Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston sekä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla lukien. Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se määrään nähden on Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. 4 NTARKASTAJIEN VALINTA 1) Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 2) Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa. 3) Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustauluilla

4 4 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 6 VALTUUSTON JÄSENEN VAALIKELPOISUUDEN LAKKAAMINEN Kirkkoneuvosto KL 7:3 Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu. KJ 7:2 Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan vara. Kirkkovaltuuston Ulla Inkinen on kuollut Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ulla Inkisen luottamustoimi Akaan seurakunnassa katsotaan lakanneeksi ja hänen tilalleen kirkkovaltuuston eksi kutsutaan Anneli Latvanen. 7 AKAAN SEURAKUNNAN JA AKAAN HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VARAINHOITO VUODELTA 2013 Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestys 13 luku 8 ja 15 luku 9 Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.

5 5 Akaan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on lähetetty kirkkoneuvoston ille kokouskutsun liitteenä (liite 5). Vuoden 2013 talousarvio vahvistettiin euroa ylijäämäisenä. Toteutunut ylijäämä poistojen jälkeen on ,61 euroa. Tuloja kertyi arvioitua enemmän ansiotuloverosta euroa, yhteisöverosta euroa ja toimintatuotoista euroa. Rahoitustuottoa kertyi euroa arvioitua vähemmän. Menopuolella henkilöstökulujen toteuma on laskelman mukaan euroa arvioitua suurempi. Lomapalkkavarauksen muutos euroa huomioiden henkilöstökulut eivät ylittyneet. Palveluihin käytettiin euroa arvioitua vähemmän ja ostoihin euroa arvioitua enemmän. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto 1) käsittelee toimintakertomuksen 2013 sekä työmuotojen toimintakertomukset ja liittää ne tilinpäätökseen seurakunnan toiminnan kuvauksena ja arviointina 2) käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja päättää lähettää sen tilintarkastajille ja 3) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,61 euroa kirjataan tilikauden ali/ylijäämä tilille 4) esittää kirkkovaltuustolle, että hautainhoitorahaston alijäämä ,25 euroa kirjataan hautainhoitorahaston tilikauden ali/ylijäämä tilille. Tasekirja 2013 liitetään pöytäkirjaan (liite 1). 8 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN AKAAN SEURAKUNNAN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA Kirkkoneuvosto Akaan seurakunnan tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen tilikaudelta Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja liittää sen tilinpäätösasiakirjoihin (liite 3). Tilintarkastajat esittävät kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta

6 6 Tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjaan (liite 2). 9 POISTOSUUNNITELMAN JA INVESTOINTIEN AKTIVOINTIRAJAN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto Taloussääntö 18 Investointimenoiksi luokitellaan perusparannusmenot sekä hankinnat ja hankeryhmät, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan, sekä seurakunnan oman harkinnan mukaan suuret korjausmenot. Investointien hankintamenot aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin ja ne poistetaan vaikutusaikanaan tuloslaskelmaan kuluksi. Kirkkovaltuusto hyväksy suunnitelmapoistojen perusteet. Akaan seurakunnassa on noudatettu vuonna 2007 vahvistettua poistosuunnitelmaa, jossa investointien aktivointiraja on euroa. Kirkon palvelukeskuksen asiakkailla noudatetaan pääpiirteittäin samanlaista Kirkkohallituksen ohjeistamaa poistosuunnitelmaa, vähäisiä muutoksia on mm. kohdissa seurakuntatalot, hautaustoimen koneet ja laitteet, kuljetusvälineet ja muut koneet ja kalusto (liite 4). Akaan seurakunnan päävastuullinen tilintarkastaja on suositellut investointien aktivointirajan korottamista euroon, koska nykyinen aktivointiraja on liian alhainen ottaen huomioon seurakunnan koon ja vuodesta 2007 nousseen kustannustason. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto esittää liitteen mukaisen Akaan seurakunnan poistosuunnitelman ja investointien aktivointirajan korottamisen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja noudatettavaksi lukien. Poistosuunnitelma liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

7 7 10 INVESTOINTIEN TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2014 Kirkkoneuvosto Akaan seurakunnan talousarvion investointiosaan ei tehty varausta Kylmäkosken kirkon sisätilojen saneerausurakkaan vuodelle 2014, koska talousarvion laadintavaiheessa oletettiin, että urakka valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Työt olivat vuodenvaihteessa kuitenkin vielä huomattavasti kesken ja investointiin kuuluvia urakkaeriä ja lisätyölaskuja on tullut kuluvan vuoden huhtikuun alkuun mennessä yhteensä ,84 euroa. Vastaanottotarkastus Kylmäkosken kirkossa pidettiin ja tuolloin todettiin sähköasennusten olevan viimeistelyvaiheessa, muilta osin urakka on valmis. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Akaan seurakunnan vuoden 2014 talousarvion investointiosaan tehdään lisätalousarvio ,84 euroa Kylmäkosken kirkon sisätilasaneerauksen loppuunsaattamiseen. Kylmäkosken kirkon kunnostukseen on vuodesta 2007 alkaen mennessä käytetty seuraavasti rahaa: % Kokonaiskustannus (investoinnit ja käyttötalousosa 2014) Kirkkohallituksen avustus Kylmäkoski-seuran keräys Akaan seurakunnan maksama osuus KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kirkkoneuvosto KL muutos 1008/2012, Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2005 ja Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2013 Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, tuli voimaan Asiasta on kerrottu tarkemmin kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 7/2013. Lain voimaantulosäännöksen mukaan työantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään asti, jollei virkasäännön määräys koske lailla säädettävää asiaa tai jollei se ole ristiriidassa kirkkolain kanssa.

8 8 Kirkkohallituksen ja Kirkon Sopimusvaltuuskunnan hyväksymä mallivirkasäännön 11 :n 2 momentissa määrätään viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle. Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan jatkossakin delegoida vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston tai seurakuntayhtymissä yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Parhaiten määräys voidaan sijoittaa kirkkoneuvoston malliohjesäännön (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2005) 12 :n yhteyteen sen 3 momentiksi. Uusi 3 momentti voisi kuulua seuraavasti: Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 tai 12 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. Akaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä muutos koskee ohjesäännön pykälää 10. Aiemmin mainitun malliohjesäännön 11 :ssä on määrätty kirkkoherran päätösvallasta ja 12 :ssä talouspäällikön päätösvallasta. Lisäksi viranhaltijan ja työntekijän ottamisvaltaa on voitu delegoida esimerkiksi viran johtosäännöllä myös eräille muille viranhaltijoille tai johtokunnan johtosäännöllä johtokunnalle. Virkasuhteen irtisanovasta tai purkavasta viranomaisesta säädetään kirkkolain 6 luvun 59 :ssä (1008/2012). Luontevaa siis on, että nyt samalla seurakunnan johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden johtosäännöt päivitetään kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamisen yhteydessä. Ohjesäännön muutos on tehtävä mennessä ja alistettava kirkkolain 24 luvun 1 :n 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin vahvistettavaksi. vs. kirkkoherra Ensio Partanen Ehdotus kirkkoneuvoston ohjesäännöksi on pöytäkirjan liitteenä (liite 1). Asiaa koskeva kirkkohallituksen yleiskirje 11/2013/ on liitteenä (liite 2). Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan Akaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2013 liitetään pöytäkirjaan (liitteet 4 ja 5)

9 9 12 SEURAKUNTAVAALIEN 2014 VAALILAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN Kirkkoneuvosto Kirkon vaalijärjestyksen mukaan (KVJ 2 luku 1 ) vaalit toimittaa vaalilautakunta. Lautakunnan nimeää kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto viimeistään sen vuoden toukokuussa, jolloin vaalit toimitetaan. Vaalilautakunnan minimikokoonpano on kirkkoherra ja neljä tä ja yhtä monta varatä. Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajaksi jonkun istä tästä joukosta. Mikäli seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, voidaan tarvita enemmänkin iä. Vaalilautakunnan esteettömän ja määrätietoisen toiminnan kannalta olisi hyvä, jos vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittaisiin henkilö, joka voi olla läsnä koko vaaliin valmistautumisen ja vaalin toimittamisen ajan. Vs. kirkkoherra Ensio Partanen Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1) seurakuntaa ei jaeta vaalin toimittamista varten äänestysalueisiin 2) vaalitoimitus järjestetään Akaan Toijalassa, Akaan Viialassa ja Kylmäkoskella 3) kirkkovaltuusto valitsee KL 8:6 :n 1 mom:n ja KVJ 2:1 :n 1 mom:n mukaisesti seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi viisi varsinaista tä ja viisi varatä sekä nimeää puheenjohtajan 4) kirkkoneuvosto valitsee KVJ 2:17, 1 mom:n mukaisesti keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa 5) kirkkovaltuusto valitsee sanomalehdet, joissa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan (KJ 23:2 :n 2 ja 3 mom.) 13 KIRKKOHERRAN VALINNAN VAALITAVASTA PÄÄTTÄMINEN Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen yleiskirje 22/ : KIRKKOLAIN, KIRKKOJÄRJESTYKSEN JA KIRKON VAALIJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET KOSKIEN KIRKKOHERRAN VAALITA- PAA KL 797/2013, KJ 798/2013 ja 799/2013. Akaan seurakunnan kirkkoherra Sari Lindström on jättänyt eroilmoituksen virastaan alkaen (merkitty tiedoksi kirkkoneuvoston ptk ). Tämä tarkoittaa seurakunnalle kirkkoherran vaalia. Kirkkojärjestyksen muutos vaalitavasta (798/2013) tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta 2014 ja se mahdollistaa kaksi toisistaan poikkeavaa käytäntöä.

10 10 Muuttuvien säännösten mukaan seurakunnan kirkkoherra valitaan edelleen ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan illä (kirkkoherran välitön vaali). Kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli voi kuitenkin päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali). Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran julistamista haettavaksi. Kirkkoherran välittömässä vaalissa tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja tekee vaaliehdotuksen, jollei virkaa julisteta uudelleen haettavaksi. Tuomiokapituli voi niin harkitessaan pyytää kirkkovaltuustolta tai seurakuntaneuvostolta lausunnon virkaan kelpoisista hakijoista ennen vaaliehdotuksen tekemistä. Vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran erityiset tarpeet. Uutta on, ettei tuomiokapituli enää ota kantaa vaaliehdotuksen ulkopuolelle mahdollisesti jääneiden hakijoiden kelpoisuuteen, koska ylimääräistä vaaliehdokasta koskevat säännökset kumoutuvat. Välitön vaali käydään ainoastaan vaalisijoille asetettujen hakijoiden kesken. Tuomiokapitulin ja seurakunnan tehtäväjako välittömän vaalin toimittamisessa ei muutu. Ennakkoäänestystä kirkkoherran välittömässä vaalissa koskevia säännöksiä on selkeytetty siten, että niistä on nykyistä selvemmin luettavissa mahdollisuus järjestää ennakkoäänestys muuallakin kuin seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Kun välitön vaali on saanut lainvoiman, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen sille, joka on saanut vaalissa enimmät äänet. Kirkkoherran välillisessä vaalissa tuomiokapituli ei tee vaaliehdotusta, vaan antaa hakijoista seurakunnalle lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan hakijoita heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella. Välillisessä vaalissa kirkkoherra valitaan pääosin samoja menettelysäännöksiä noudattaen kuin seurakunnan kappalainen (seurakunnan tarpeiden ja viran tehtävien määrittely, virka auki, kelpoisuuden arviointi ja lausunto seurakunnalle hakijoista, haastattelu ja ansiovertailu, vaali, vaalin tulos ja muutoksen haku mahdollisuus ja lopuksi valtakirjan antaminen. liite 6 ). Kirkkovaltuustossa toteutettava vaali on kuitenkin kappalaisen vaalista poiketen tarvittaessa kaksivaiheinen. Jos kirkkoherran välillisessä vaalissa kukaan kelpoisista hakijoista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä toisessa vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Jos kirkkoherran vaalin ratkaisevassa äänestyksessä äänet ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon hakijoiden arvioinnit. Kirkkoherran vaalitavan muutoksella pyritään muuttamaan valintaprosessi sellaiseksi, että se tukee parhaan hengellisen johtajan ja hyvän henkilöstöhallinnollisen sekä seurakuntatalouden osaajan valintaa kirkkoherran virkaan. Tavoitteena on myös lyhentää ja yksinkertaistaa valintamenettelyä. Vaihtoehtoisten valintatapojen avulla voidaan paremmin ottaa huomioon seurakuntien tarpeet ja alueellinen tuntemus. Välittömän vaalin etuja ovat perinteisyys (vrt. presidentin vaali, vaalisaarnat jne. )sekä seurakuntalaisen omakohtaisempi oikeus valita kirkkoherra. Kirkkoherran vaalissa äänestäminen myös virkistää valitsijaseurakunnan hengellistä elämää. Välillisen vaalitavan etuna ovat paikallisseurakunnan vastuun lisääntyminen ja tutkivampaan valintaotteeseen (esim. näytesaarnat, vaalipaneelit ja psykologiset testit) ohjaavat käytännöt. Molemmat vaalitavat ovat kustannuksiltaan ja työmäärältään paikallisseurakunnalle samaa suuruusluokkaa.

11 11 Kirkkoherra vs. Ensio Partanen Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että kirkkoherra Sari Lindströmin eläkkeelle jäämisen johdosta avoimeksi julistettavan Akaan seurakunnan kirkkoherranviran vaalissa noudatetaan välitöntä vaalitapaa. 14 KIINTEISTÖJEN MYYNTI Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt nimetä työryhmän suunnittelemaan ja kehittämään Akaan seurakunnan henkilöstö-, kiinteistö- ja taloushallintoa. Työryhmän toimikausi alkoi valintaa seuraavan kuukauden alusta ja päättyy vuoden 2014 lopussa. Kehitystyöryhmän iksi nimettiin Tuija Haavisto, Mika Pajasmaa, Juhani Salin ja Juha Vuorisen sekä kirkkoherran ja talouspäällikön. Työryhmä on kokoontunut , ja ja perehtynyt Akaan seurakunnan kiinteistöomistuksiin. Kokouksessa työryhmä laati luettelon kiinteistöistä, joiden myynti on tarkoituksenmukaista ja perusteltua Akaan seurakunnan tulevan toiminnan ja kehittämisen kannalta. Työryhmän yhteenveto perusteluineen liitetään pöytäkirjaan (liite 5). Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Akaan seurakunta ryhtyy myymään vuoden 2014 aikana työryhmän esityksen mukaisesti seuraavat kiinteistöt: 1) Kumpulan leirikeskus, Viiala Kiinteistöt Kumpula, Kumpula 2 ja Viertola yhteensä 2,23 ha 2) Rakentamaton tontti Loistila, Viiala 0,3890 ha 3) Kiinteistöllä Kirkkomaa sijaitseva Viialan Pappila 4) Kylmäkosken aseman seurakuntakoti, Kaunisto , 0,3150 ha Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikkö valtuutetaan valitsemaan kiinteistönvälittäjä ja sopimaan välitystoimeksiannon ehdoista. Esityksen mukaisesti Muistio työryhmän kokouksesta liitetään pöytäkirjaan (liite 6).

12 12 15 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET KJ 8:4 Jos kirkkovaltuuston haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkovaltuuston vara Lasse Järvinen jätti valtuustoaloitteen (liite 1) joka koskee käytävämattojen hankkimista Viialan kirkkoon. Hintatiedustelujen perusteella mattojen hankintahinta on n euroa. Talouspäällikkö Arja Tarela Koska Akaan seurakunnan vuoden 2014 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa mattojen hankkimiseen, kirkkoneuvosto päättää, että mattojen tarpeellisuutta ja niiden hankintaa harkitaan vuoden 2015 talousarvion laatimisen yhteydessä. 16 ILMOITUSASIOITA Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 17 MUUTOKSENHAKUMENETTELY Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti. 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.

13 13

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot