Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen 105 Vuoden 2009 yleisavustukset 106 Mikkelin seudun seutuyhteistyön hallintomallin ja Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön hyväksyminen 107 Edustajien valinta Mikkelin seudun seutufoorumiin vuosille Europarlamenttivaalien ulkomainonta 109 Lausunnon antaminen valtion oikeusaputoimistojen sijaintipaikkoja koskevan asetuksen muuttamiseen 110 Edustajien nimeäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelutilaisuuteen Mikkelissä 111 Konserniavustuksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy:lle 112 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko, pj Jukka Manninen Pentti Pylkkänen Maarit Honkanen Ahti Lindgren Heidi Honkanen Pirkko Luntta Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riikka Lång, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Juhani Manninen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 100 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 101 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Pylkkänen ja Ahti Lindgren Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pentti Pylkkänen Ahti Lindgren

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 102 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin käsitellä 113.

4 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 Tark.ltk Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 6 valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Esitys Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen sisällöstä sekä aikataulusta. Päätettiin arviointikertomuksen sisällöstä ja laadintatavasta sekä aikataulusta. Seuraava kokous päätettiin pitää ti klo 15.00, jonne pyydetään kunnanjohtaja Seppo Ruhanen selvittämään tilinpäätöstä Tark.ltk Tarkastuslautakunta päätti antaa liitteen 3 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta Khall 103 Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa vuodelta Arviointikertomus liitteenä 1. Kj Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Khall Vuoden 2008 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 1. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen jäävän positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen negatiivinen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,99 euroa. Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 101,37 %:sesti. Vuoteen 2007 verrattuna käyttötalousmenot kasvoivat 2,32 %. Menoja kasvattivat henkilöstökustannusten ja yleisen hintatason nousu. Tilinpäätös osoittaa ,89 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,99 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 378,5 euroa. Vuoden 2007 vuosikate oli 173,5 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna otettiin uutta lainaa euroa. Lainoja lyhennettiin ,10 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 518 euroa/asukas, kun vuoden 2007 lopussa lainaa oli 443 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 19,00. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 18,55 ja Etelä-Savon kuntien 19,5 %. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2008 keskeisimmät investoinnit olivat Hirvensalmi-Otava yhdysvesijohdon ja kokoojaviemärin rakentaminen, ,47. Vuoden 2008 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,99 euroa. Investointitaso oli edelleen korkea. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2007 investoinnit olivat ,45 euroa ja vuoden euroa. Verotulot olivat ,05 euroa ja toteutuivat ,05 euroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Verotuloa arvioitaessa on huomioitava niiden olevan vuoden 2008 osalta ennakkotilityksiä. Verotulojen todellinen määrä selviää syksyllä 2009 vuoden

6 Kunnanhallitus verotuksen valmistuttua. Yleisen taloustilanteen vuoksi on perusteltua arvioida, että kunta joutuu palauttamaan vuoden 2008 veroennakoita. Valtionosuudet olivat euroa ja toteutuivat euroa yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu. Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2008 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,89. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että: Tilikauden ylijäämä ,89 euroa kirjataan tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin. Tark.ltk Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt Hirvensalmen kunnan tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastaja Aki Rusanen antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - vuoden 2008 tilinpäätös voidaan hyväksyä - vastuuvapaus voidaan myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Khall 104 Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2008 tilinpäätöksen tarkastuksen Tilintarkastuskertomus liitteenä 2.

7 Kunnanhallitus Kj Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus VUODEN 2009 YLEISAVUSTUKSET Khall. 105 Talousarviossa on varattu euroa yhdistysten ja seurojen avustuksiin. Vuoden 2009 yleisavustuksia on haettu määräaikaan eli mennessä alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukosta selviävät myös vuonna 2008 maksetut avustukset niille seuroille ja yhteisöille, jotka tänä vuonna ovat avustusta anoneet anottu esitys Hirvensalmen 4H-yhdistys Hirvensalmen käsityöyhdistys Eläkeliiton Hirvensalmen yhdistys Mikkelin kesäyliopisto Mikkelin MS-yhdistys ry - avoin - Yhteensä Kj Kunnanhallitus päättää myöntää yleisavustukset esitetyn suuruisina. Hyväksyttiin. Jukka Manninen ilmoitti oma-aloitteisesti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus MIKKELIN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOMALLIN JA MIKKELIN SEUDUN KEHITYSHANKERAHASTON SÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Khall. 106 Seutuyhteistyökokeilusta annettu laki ja seutuvaltuustokokeilusta annettu laki on kumottu vuoden 2009 alusta lukien. Kumoamiseen liittyen Mikkelin seudun seutuvaliokunta käsitteli kokouksessaan eri vaihtoehtoja Mikkelin seudun hallintomalliksi alkaen. Käsittelyssä olleista malleista seutuvaliokunta päätti esittää seutuvaltuustolle, että tämä päättäisi suosittaa seudun kunnille niiden keskeisistä luottamushenkilöistä koostuvaa, 2-4 kertaa vuodessa eri teemojen käsittelyyn kokoontuvaa seutufoorumia seudun luottamushenkilötoimielimeksi. Esitetyssä mallissa kuntien johtavista viranhaltijoista koostuva seutuvaliokunta vastaisi jatkossakin seudun asioiden käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta. Seutuvaltuuston kokouksessa seutuvaliokunta muutti esitystään siten, että asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Kunnalle laissa säädettyjä tehtäviä ja siihen liittyviä päätösvallan käyttöä ei voida yleensä hoitaa yhdessä toisen kunnan kanssa yksityisoikeudellisessa muodossa, vaan toiminta on järjestettävä kuntalain ja mahdollisten erityssäännösten mukaisesti. Kuntalaissa säädetty kuntien yhteistoiminta perustuu aina sopimukseen, jotka voidaan tyypitellä seuraavasti: - kunta hoitaa tehtävän yhden tai useamman muun kunnan puolesta, esim. asettamalla yhteisen toimielimen - kuntayhtymä Aiemmin valmistelussa ollut seutufoorumi on kuntalain 77.n mukainen toimielin. Kuntalain 77 :n mukainen toimielin Yhteinen toimielin on isäntäkunnan toimielin, joka hoitaa myös muiden sopijakuntien puolesta sille säädetyt tai määrätyt tehtävät. Yhteiset toimielimet ovat yleensä lautakuntia, mutta laki ei aseta estettä sillekään, että yhteinen toimielin on esimerkiksi johtokunta tai toimikunta. Muut sopijakunnat voivat valita toimielimeen osan sen jäsenistä. Ongelmana sopimukseen pohjautuvassa yhteistoiminnassa ovat muiden sopijakuntien suhteellisen rajatut mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. Sopimusriitojen välttämiseksi on syytä sopia erityisen huolellisesti kustannusten jaosta. Yhteistoimintasopimuksessa isäntäkunnan otto-oikeus kuntien yhteisen toimielimen päätöksiin

10 Kunnanhallitus voidaan sulkea pois. Yhteisen toimielimen päätöksistä on muutoksenhakuoikeus. Toimielimen pöytäkirja on, milloin se asetetaan yleisesti nähtäville, pidettävä yleisesti nähtävänä kaikissa sopimukseen osallisissa kunnissa. Mikkelin seudun seutuvaliokunta on käsitellyt Mikkelin seudun hallintomallia kokouksessaan ja päättänyt suosittaa Mikkelin seudun kunnille, että Mikkelin seudulle perustetaan kuntalain 77 :n mukainen toimielin, jota kutsutaan seutufoorumiksi. Seutufoorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa eri teemojen käsittelyyn sekä linjaamaan seudun yhteisiä asioita. Mikkelin seudun seutufoorumiin valitaan 24 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Mikkelin kaupungista valitaan 6 jäsentä ja heille 6 henkilökohtaista varajäsentä, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat valitsevat kukin 3 jäsentä ja heille 3 henkilökohtaista varajäsentä. Seutufoorumin isäntäkuntana toimii Mikkelin kaupunki. Kuntien johtavista viranhaltijoista sekä seutufoorumin puheenjohtajistosta koostuva seutuvaliokunta on seutufoorumin alainen toimikunta. Seutuvaliokunta vastaa seudun asioiden käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä seutufoorumilla käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Mallissa seutuvaliokunnan puheenjohtaja toimii seutufoorumin esittelijänä. Yhteistoiminnassa mukana olevilla on muutoksenhakuoikeus seutufoorumin ja seutuvaliokunnan tekemiin päätöksiin. Yhteistoiminnasta sekä kustannusten jaosta sovitaan erikseen laadittavassa yhteistoimintasopimuksessa. Yhteistoimintasopimuksessa suljetaan pois isäntäkunnan otto-oikeus seutufoorumin ja seutuvaliokunnan tekemiin päätöksiin. Yhteistoimintasopimus valmistellaan Mikkelin kaupungin henkilöstö- ja kehittämispalveluissa. Koska Mikkelin seudun seutuyhteistyössä muuttuu myös hallintomalli, on myös pyydetty kuntia hyväksymään liitteenä 4 oleva Mikkelin seudun kehityshankerahaston sääntö. Kehityshankerahaston säännöissä ei ole tehty merkittäviä muutoksia edelliseen sääntöön verrattuna, vaan siinä on otettu huomioon lähinnä muuttunut seutuhallinto. Liite 3 Mikkelin seudun kuntien yhteistoimintasopimus Liite 4 Mikkelin seudun kehityshankerahaston sääntö

11 Kunnanhallitus Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan Mikkelin seudun kuntien yhteistoimintasopimuksen ja liitteenä 4 olevan Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön. Hyväksyttiin. Hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA MIKKELIN SEUDUN SEUTUFOORUMIIN VUOSILLE Khall. 107 Mikkelin seudun seutuvaliokunta on käsitellyt Mikkelin seudun hallintomallia kokouksessaan ja päättänyt suosittaa Mikkelin seudun kunnille, että Mikkelin seudulle perustetaan kuntalain 77 :n mukainen toimielin, jota kutsutaan seutufoorumiksi. Seutufoorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa eri teemojen käsittelyyn sekä linjaamaan seudun yhteisiä asioita. Mikkelin seudun seutufoorumiin valitaan 24 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Mikkelin kaupungista valitaan 6 jäsentä ja heille 6 henkilökohtaista varajäsentä, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat valitsevat kukin 3 jäsentä ja heille 3 henkilökohtaista varajäsentä. Seutufoorumin isäntäkuntana toimii Mikkelin kaupunki. Hirvensalmen kunnanhallitus käsittelee Mikkelin seudun hallintomallia kokouksessaan Mikäli kunnanhallitus hyväksyy esitetyn hallintomallin, on kunnalla oikeus nimetä kolme edustajaa seutufoorumiin vuosille Kj. Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaa seutufoorumiin vuosille Edustajiksi nimetiin varalle Kalevi Puukko Esko Kekkonen Maarit Honkanen Pentti Pylkkänen Juhani Manninen Pirkko Luntta.

13 Kunnanhallitus EUROPARLAMENTTIVAALIEN ULKOMAINONTA Khall. 108 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi kunnan viranomaisten luvanvaraisilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamispäivää eli alkaen. Suomen kuntaliitto esittää, että aloittamisen ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden paikallisosastojen tietoon. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain 72, jonka mukaan vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- ja äänestyspaikoille eikä niiden lähelle niitä, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana arvioinnissa voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin. Kunta voi määrätä ainoastaan omistuksessaan tai hallinnassaan olevien alueiden vaalimainospaikoista. Kunnassa on valmiina 49 vaalimainospaikkaa seuraavasti: 1. Osuuspankin alapuolella oleva alue 2. Pöyryn kaava-alue; Pöyryn liikekeskuksen alue 3. Haapaniemi; tien ja pyörätien välinen alue. Nämä mainospaikat on jaettu tasan puolueiden kesken. Jotta vältyttäisiin tyhjiltä mainospaikoilta, voidaan ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä tiedustella etukäteen, tulevatko ne käyttämään mainospaikkoja. Jollei vastausta saada, mainospaikkaa ei varata. Kunta voi myös halutessaan määrätä mainospaikat maksullisiksi. Kj Kunnanhallitus päättää, että: Kunnallisvaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaavaalueella Mainoskehikot sijoitetaan yllä mainittuihin paikkoihin. Ehdokkaita asettavilta ryhmiltä tiedustellaan etukäteen, tulevatko he käyttämään mainospaikkoja. Mikäli varausta ei tehdä, paikkaa

14 Kunnanhallitus ei myöskään varata. Varaus tulee tehdä viimeistään mennessä. Kunta asettaa vaalikehikot paikoilleen viimeistään Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainosten asettamisesta ja poistamisesta. Kunnanvirastolta luovutetaan tarvittaessa vaalikehikoiden pohjia. Ne puolueet, jotka eivät ole palauttaneet pohjia, pyydetään käyttämään niitä vaalimainonnassaan. Mikäli mainoksia ei poisteta välittömästi vaalien jälkeen (viim ), kunta perii mainoksen poistamisesta 20 /mainos. Hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN VALTION OIKEUSAPUTOIMISTOJEN SIJAINTIPAIKKOJA KOSKEVAN ASETUKSEN MUUTTAMISEEN Khall. 109 Lailla valtion oikeusaputoimistoista annetun lain muuttamisesta (929/208) on irrotettu oikeusapupiirit hovioikeuspiirijaosta ja muutettu nimikkeet sivutoimisto ja sivuvastaanotto nimikkeiksi toimipaikka ja vastaanotto. Saman lain 2 :n mukaan oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Oikeusministeriö on antanut asetuksen oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista (13/2009). Oikeusministeriö on nyt valmistelemassa muutosta tähän asetukseen. Asetuksen muutosta valmisteltaessa on kuultava niitä kuntia, joista ratkaisu koskee. Oikeusministeriön yhtenä tavoitteena on kansalaisten yhdenvertaisuus oikeusturva-asioissa. Yksi keino parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta on kohdentaa oikeuslaitoksen virastoja ja virkoja väestökehityksen myötä muuttuvaa kysyntää vastaaviksi. Voimavarojen kohdentaminen todellisten oikeussuojatarpeiden mukaan edellyttää, että sellaiset oikeusaputoimistojen toimipaikat, joiden palvelujen kysyntä on liian alhainen, lakkautetaan tai muutetaan vastaanotoiksi, jotta niiden resurssit voidaan suunnata sinne, jossa on enemmän kysyntää oikeusapupalveluista. Vuoden 2010 aikana mm. Mikkelin oikeusaputoimiston Mäntyharjun toimipaikka on tarkoitus muuttaa vastaanotoksi. Mäntyharjun toimipaikan henkilökunta siirtyisi muutoksen johdosta työskentelemään Mikkelin oikeusaputoimistoon. Vastaanotolla Mäntyharjussa käytäisiin jatkossa sopimuksen mukaan. Mikkelin oikeusaputoimiston Hirvensalmen, Juvan, Pertunmaan ja Puumalan vastaanottojen toiminta jatkuisi entisellään. Tärkeää on myös muistaa, että oikeusapua on mahdollista hakea miltä tahansa oikeusaputoimistolta hakijan asuinpaikasta riippumatta. Oikeusministeriö varaa Mikkelin kaupungille, Mäntyharjun, Suomennimen, Hirvensalmen, Juvan, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnille sekä Etelä-Savon liitolle mahdollisuuden antaa asiasta lausuntonsa. Lausunnot pyydetään toimittamaan oikeusministeriöön mennessä. Kj. Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa muutosesitykseen. Hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTANEUVOT- TELUTILAISUUTEEN MIKKELISSÄ Khall. 110 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri järjestää kuntaneuvottelutilaisuuden Mikkelin, Hirvensalmen, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen kunnille keskiviikkona kello Kuntia pyydetään nimeämään edustajat tilaisuuteen. Tilaisuuden ohjelma esillä kokouksessa. Kj. Hirvensalmen kunnanhallitus nimeää edustajansa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin järjestämään kuntaneuvotteluun Edustajiksi nimettiin Pentti Pylkkänen ja Esko Kekkonen.

17 Kunnanhallitus KONSERNIAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ TAMMILEHTO OY:LLE Khall. 111 Hirvensalmen kunnan kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy hallinnoi Uutelan risteysalueen maa-alueita. Yhtiöllä on kunnan takaama euron laina Kuntarahoitus Oy:ltä. Laina otettiin aikanaan teollisuustilojen rakentamista varten Kirkonkylään. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt takaamalleen yhtiön lainalle käyttökohteen muutoksen. Teollisuustilojen rakentamisen sijaan yhtiö hankki maa-alueita Uutelan risteysalueelta, jonne on tarkoitus rakentaa teollisuustilaa. Rakentaminen on kuitenkin kunnasta riippumattomista syistä viivästynyt eikä yhtiölle ole kertynyt tuloja. Yhtiöllä on edelleen Kuntarahoitus Oy:n lainaa euroa. Koska yhtiön toiminta ei ole toteutunut suunnitellusti, ei sillä ole riittävästi käteisvaroja lainan lyhennyksiin, korkoihin eikä muihin juokseviin kuluihin. Yhtiö anoo Hirvensalmen kunnalta euron konserniavustusta lainakustannusten hoitamiseen. Kj. Kunnanhallitus myöntää Kiinteistöosakeyhtiö Tammilehto Oy:lle konserniavustusta euroa lainakustannusten hoitamiseen. Hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 112 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1.Opetusministeriön kielteinen päätös kunnan valtionavustushakemukseen koskien ehkäisevää päihde- ja huumetyöhön Välitä vähän erityisprojektiin. 2. Itä-Suomen lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiraportti v Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n hallituksen pöytäkirja Mikkelin seudun tilinpäätös vuodelta Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat , , ja Maaseutulautakunnan pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 113 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja kertoi seuraavista asioista: 1. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina Yhtiökokousedustajalle ei ollut evästyksiä. 2. Jaalan kotiseutusäätiön omistamien Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden lunastusneuvottelujen tilanne. 3. Kunnanhallitukselle esitettiin kuluvan vuoden talousarviototeuma per Todettiin, että tulot ja menot ovat pääpiirteissään toteutuneet talousarvion mukaisina. 4. Puumalan kunta on käynnistämässä kuntaliitosselvitystä. Hirvensalmella sellaiseen ei ole tarvetta. 5. Kunnanhallitukselle esiteltiin Hirvensalmen Energia Oy:n vuoden 2008 tilinpäätös ja yhtiön toiminnan näkymät vuodelle Eräät kuntalaiset ovat arvostelleet, etteivät ole saaneet pyynnöstään huolimatta yhtiöltä tarjousta kaukolämpöön liittymisestä. Todettiin, että kirjalliset tarjoukset on toimitettu heille ja kumpikin ovat puhelimitse ilmoittaneet hylkäävänsä tarjoukset. Keskusteltiin yhtiön hallituksen valinnasta. 6. Keskusteltiin ulkomaalaisesta yhteydenotosta, jossa tiedustellaan maa-aluetta lomakylän rakentamista varten. Kunnanjohtajalle annettiin toimintaohjeet asian hoitamisesta.

20 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: , 108, 111 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: , 107, , 113 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot