Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Paananen Eeva-Liisa puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Ersta Jorma ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri tiedottaja 139 Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pekka Kiuttu Kyllikki Rantala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 138. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 139. Seurakunnan tunnus ja graafinen ohjeistus 140. Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali varajäsenten valinta 141. Seurakunnan edustaja 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan kaudeksi Lähetysjärjestöjen nimikkosopimussummien yhtenäistäminen 143. Sääksin leirikeskuksen kappelihankkeen viides työmaakokous 144. Osavuosiraportti 1/2011: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus 146. Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle 147. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 148. Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisvuosi 149. Hankintayhteistyösopimus kirkkohallituksen ja KL-Kuntahankintojen kanssa 150. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 151. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 152. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 153. Edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 154. Vierailu Pyhän Mikaelin seurakunnassa lokakuussa Muita asioita 156. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 574 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 137 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Kiuttu ja Kyllikki Rantala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 138 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 2. Vierailu Pyhän Mikaelin seurakunnassa lokakuussa 2011

4 Kirkkoneuvosto Seurakunnan tunnus ja graafinen ohjeistus Viestintätoimikunta on kokouksessaan käsitellyt seurakunnan tunnusta ja graafista ohjeistusta seuraavasti: Seurakunnalla on tarve saada graafinen ohjeistus. Tällä hetkellä seurakunnasta ulospäin toimitettu kirje- ym. materiaali on kirjavaa ja vaihtelee työaloittain. Graafinen ohjeistus tuo seurakunnalle yhtenäisen yhteisöilmeen, joka näkyy esitteissä, julisteissa, ilmoituksissa, kirjeissä ja lomakkeissa yms. Yhteisö-ilmeessä tunnuksella (logolla) on suuri merkitys ja yleensä graafisen ohjeis-tuksen teko aloitetaankin juuri tunnuksesta. Joskus olemassa olevaa tunnusta muokataan paremmin nykyhetkeä vastaavaksi tai se korvataan kokonaan uudella tunnuksella. Vuosien aikana seurakunnan viestintä kehitteli jyväskyläläisen MediaCabinetin kanssa uutta tunnusta, mutta se ei saanut vastakaikua päättäjien keskuudessa. Asiaan päätettiin palata uudestaan myöhemmin. Koska graafisen ohjeistuksen tarve edelleen on ilmeinen, seurakunnan viestintä on lähtenyt etsimään uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia paikallisen mainostoimiston kanssa. Mainostoimisto IntroDesign on suunnitellut neljä erilaista vaihtoehtoista tunnusta, joista voidaan joko valita pari edelleen kehitettäväksi tai tehdä muu päätös asian eteenpäin viemiseksi. AD Pia Pirhonen esittelee viestintätoimikunnalle kokouksessa tunnusvaihtoehtoja ja kertoo graafisesta ohjeistuksesta. Kokouksessaan viestintätoimikunta päätti yksimielisesti, että IntroDesignin edustaja ja seurakunnan tiedottaja vielä hiovat ja viimeistelevät tunnusluonnosta Kolmiokirkko ja toimikunta tulee kokouksessaan käsittelemään viimeistellyt ehdotukset, jotka esitetään kirkkoneuvostolle. Viestintätoimikunta näki Kolmiokirkko tunnuksen hyvinä puolina tunnistettavuuden Hyvinkään kirkon kanssa, miellyttävän värityksen, sopivan epäsymmetrisyyden ja toimivuuden pienessä koossa painettuna ja internetverkossa. Kokouksessaan viestintätoimikunta päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle viimeisteltyä Kolmiokirkko -tunnusta seurakunnan uudeksi tunnukseksi, liite 1. Tiedottaja Jorma Ersta ja IntroDesingin AD Pia Pirhonen esittelevät asiaa kirkkoneuvoston kokouksessa. Hyväksytään seurakunnan uudeksi tunnukseksi viestintätoimikunnan esityksen mukaisesti Kolmiokirkko tunnus. Tiedottaja Jorma Erstan ja IntroDesignin AD Pia Pirhosen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

5 Kirkkoneuvosto Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali varajäsenten valinta Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee 25 maallikkovalitsijaa Espoon hiippakunnan piispanvaaliin. Tuomiokapituli on istunnossaan määrännyt Espoon hiippakunnan piispanvaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on klo 10 ja tarvittaessa toinen vaalipäivä on klo 10. Samalla on alustavasti kaavailtu, että ehdokasasettelu alkaa ja päättyy klo Äänestys toimitetaan kussakin rovastikunnassa samanaikaisesti koko hiippakunnassa lääninrovastin puheenjohdolla. Maallikkovalitsijaksi valinta on seurakunnan luottamustoimi, joka on sidottu vaalikelpoisuuteen. Mikäli maallikkovalitsija menettää vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustoimiin esim. muuton vuoksi, hän menettää myös paikkansa maallikkovalitsijana. KL 18 luvussa ei ole säännöstä maallikkovalitsijoille valittavista varahenkilöistä, joita ei tarvita, koska äänestää voi myös postitse. Lisäksi jos maallikkovalitsijaksi valittu menettää äänioikeuden, seurakunta voi valita uuden valitsijan hänen sijaansa. Edellä olevan kirkkolain säännöksen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle ainoastaan 25 varsinaisen maallikkoedustajan valitsemista. Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Pekka Leino on lähettänyt kirkkoherroille kirjeen, jossa hän toteaa, että saattaisi olla syytä erityisesti seurakunnissa, joissa kirkkovaltuusto valitsee maallikkoedustajat, valita myös muutama varajäsen, koska kirkkovaltuustot kokoontuvat harvoin ja varajäsentä mahdollisesti tarvittaessa, ei olisi enää mahdollista pitää uutta kirkkovaltuuston kokousta. Esitetään kirkkovaltuustolle edellisessä kokouksessa tehdyn esityksen (25 maallikkovalitsijaa) lisäksi neljän varajäsenen valitsemista Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaalissa. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustaja 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan kaudeksi Kaupunginhallitus on kokouksessaan nimennyt jäsenet 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan. Jäseniä ovat kaupunginhallituksen edustajan lisäksi lautakuntien puheenjohtajat, kaupunginjohtaja, liiketoimintajohtaja, toimialajohtajat ja turvallisuuspäällikkö. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää neuvottelukunnan jäseniksi seurakunnan edustajan, poliisipäällikön, palopäällikön sekä Aamupostin, Laurean, Hyria koulutus Oy:n sekä Hyvinkään sairaalan edustajat. Kaupunginjohtaja kutsuu lisäksi neuvottelukuntaan elinkeinoelämän edustajia. Kirkkoherran Ilkka Järvinen on ollut seurakunnan edustajana ja neuvottelukunnan varapuheenjohtajan vuosina Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kaupunginhallitus on valinnut kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Annika Kokon. Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan kaudeksi Taisto Heimosen esityksestä Hyvinkään seurakunnan edustajaksi 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan nimettiin kirkkoherra Ilkka Järvinen kaudeksi

7 Kirkkoneuvosto Lähetysjärjestöjen nimikkosopimussummien yhtenäistäminen Julistusjohtokunta on kokouksessaan esittänyt kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto päivittäisi seurakunnan nimikkosopimusten summat. Julistusjohtokunta on käsittelyt asiaa kokouksessaan seuraavasti: Hyvinkään seurakunnan nimikkosopimussummia ei ole tarkasteltu sopimusten solmimisen jälkeen. Näyttäisi siltä että sopimussummien markkamääräiset summat on muutettu euroiksi ja siksi summat ovat hyvin erilaisia. Julistusjohtokunta päätti sopimussummien yhtenäistämisestä vuonna 2009 seuraavasti (60 ): Jotta tasa-arvoisuus lähetysjärjestöjen ja lähettien kesken toteutuisi, päätettiin, että tulevaisuudessa lähetin sopimussumma on vastaisuudessa , lähettipariskunnan/-perheen sopimussumma ja nimikkokohteen summa on Näyttää siltä että nimikkosopimuksissa on tulossa isoja muutoksia viimeistään vuonna 2012 lähettisopimusten päättymisten ja eläkkeelle siirtymisten johdosta. Koska sopimussummat ovat hyvin erilaisia, nimikkosopimusten summien yhtenäistäminen olisi tärkeää mm. tasapuolisuuden takia. Nimikkosopimussummia pyöristäessä on otettu huomioon vuoden 2009 johtokunnan päätös sekä se, että lähetysjärjestöjen saama osuus on vähintään yhtä suuri eikä yksittäisiä nimikkosopimussummia ole merkittävästi pienennetty. Julistusjohtokunta ehdottaa kokouksessaan , että kirkkoneuvosto päivittäisi nimikkosopimussopimusten summat liitteen 2 mukaisesti. Päivitetään nimikkosopimusten tavoitesummat liitteenä 2 olevan julistusjohtokunnan esityksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yhtyi julistusjohtokunnan esitykseen nimikkosopimusten tavoitesummien päivittämisestä liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto kirjasi lisäksi toiveenaan ja tiedoksi lähetyssihteerille, että lähettien vieraillessa Hyvinkäällä, kirkkoneuvosto mielellään tapaisi lähettejä mahdollisuuksien mukaan ja kuulisi terveisiä lähetyskentiltä.

8 Kirkkoneuvosto Sääksin leirikeskuksen kappelihankkeen viides työmaakokous (Halme) Sääksin kappelin rakentamisesta on pidetty neljäs työmaakokous, josta pöytäkirja on ohessa liitteenä 3. Merkitään työmaapöytäkirja tiedoksi. Työmaapöytäkirja merkittiin tiedoksi. 144 Osavuosiraportti 1/2011: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti , että sille toimitetaan kolmannesvuosittain osavuosiraportti (tavoitteiden ja talousarvion toteutumisraportti). Vuoden 2011 ensimmäinen osavuosiraportti tammi - huhtikuulta on liitteessä 4. Merkitään osavuosiraportti 1/2011 tiedoksi. Keskustelun jälkeen osavuosiraportti 1/2011 merkittiin tiedoksi. 145 Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus (Lätti) Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Avustuksen suuruus on sidottu valtionosuuteen, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa jatkosopimuksesta tulevalle talvikaudelle (sopimusluonnos, liite 5). Sopimuksen asiasisältö vastaa pitkälti aikaisempien vuosien sopimusta.

9 Kirkkoneuvosto Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen mukaista todellista lapsimäärää (ilmoittautuneita 173, 235 vuonna 2010 ja 205 vuonna 209) kaavamaisesti kaikkien kuukausien osalta. Korvaus on edelleen 51,17 euroa/euroa/lapsi/kuukausi. Myös kevätkauden 2011 avustussumma on vähintään 51,17 euroa/lapsi /kuukausi. Todellinen avustussumma neuvotellaan mennessä. Kuukausikorvaus on yhteensä 8.852,41 euroa. Talousarvion 2011 mukaan kaupungin avustus kattaa vain 12,6 % iltapäivätoiminnan omakustannusarvon mukaan lasketuista kustannuksista, asiakasmaksut (kerhomaksut) 11,7 % ja loput 75,7 % rahoitetaan kirkollisverovaroin. Hyväksytään avustussopimus (liite 5). Kirkkoneuvoston hyväksyi avustussopimuksen liitteen mukaisena. 146 Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle (Lätti) Tilintarkastajat ovat jättäneet kirkkoneuvostolle erillisen tarkastuspöytäkirjan vuoden 2010 tilintarkastuksen yhteydessä tekemistään havainnoista (liite 6). Havaintojen perusteella esitetään suoritettavaksi seuraavat toimenpiteet: Merkitään tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja tiedoksi. Tilintarkastajien havaintojen perusteella tehdään ja on jo osin aiemmin tehty seuraavat toimenpiteet: 1. Seurakunnan uusittavana olevassa strategiassa otetaan kantaa talouden pidemmän aikavälin kokonaistilanteeseen ja investointisuunnitelmiin. Vuosittain laadittavan talousarvion yhteydessä arvioidaan talousnäkymiä ja tasapainotetaan taloutta tarvittavalla tavalla. 2. Selvitetään, onko pitopalvelun taloudesta perusteltua laatia liitetietoihin erillinen tuloslaskelma, koska taloustilanteesta on jo oma laskelmansa toimintakertomuksen yhteydessä. Pitopalvelun tuloskehitys on alkuvuonna 2011 ollut olennaisesti vuotta 2010 parempi erilaisten kehittämistoimenpiteiden vuoksi (mm. hinnoittelutarkistukset, tuotepakettien lisääminen ja kulutarkistukset) ja vuoden 2011 taloudellinen tulostavoite saavutettaneen. 3. Tavoiteasetannan periaatteet (mm. valtuustotason tavoitteiden määrän vähentäminen ja keskittyminen keskeisiin tavoitteisiin) käydään läpi kesäkuussa, kun kirkkoneuvosto antaa ohjeet vuosien toimintaja taloussuunnitelmien sekä vuoden 2012 talousarvion laadinnasta.

10 Kirkkoneuvosto Hautainhoitorahaston vuositulos tasapainotetaan vuoden 2012 talousarviossa, kuten vuoden 2011 tavoitteisiin on kirjattu. Hoitorahaston alikatteisuuden kehitystä seurataan vuosittain toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä. Pidemmällä aikavälillä entisten ainaishoitosopimusten jatkoaikojen päättyminen ja 50 vuotishoitosopimusten loppuminen tervehdyttävät hoitorahaston taloutta ja vähentävät alikatteisuutta. 5. Riskienhallinnan toteutumisesta on toimintakertomuksen kohdassa 1.2. kirkkoneuvoston hyväksymä kuvaus. Tilintarkastajien toivomuksen sisältö siitä, että kirkkoneuvosto itse arvioisin sisäisen valvonnan toimivuutta sekä toimintaan liittyviä riskejä, selvitetään tarkemmin uuden tilintarkastajan kanssa. 6. Liittymismaksuista kootaan yhtenäinen luettelo vuoden 2011 aikana. Selvityksen tulosten perusteella arvioidaan uuden tilintarkastajan kanssa, onko perusteltua tehdä taseeseen pääomien kirjaustarkistuksia. 7. Liitetietoja täsmennetään ja niiden lisäämisestä keskustellaan myös uuden tilintarkastajan kanssa laadittaessa vuoden 2011 tilinpäätöstä. 8. Tilinpäätöksen inventaarion puuttuva nimikirjoitus on hankittu. 9. Hautainhoitorahaston varat pidetään nykykäytännön mukaan edelleen yhdessä seurakunnan muiden rahavarojen kanssa, jolloin sijoitustoimenpiteet voidaan tehdä suurempina kokonaisuuksina. 10. Liitetietoihin tehdään jatkossa hautainhoitorahaston tase ja tuloslaskelma yleisesti käytössä oleviin kaavoihin (tase ja tuloslaskelma tehdään jo nykyisinkin em. tavalla kirkkohallitukselle toimitettaviin hautainhoitorahaston A8-tilastotietoihin). Talousjohtajan suorittaman esittelyn jälkeen kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastajien tarkastuspöytäkirjan kirkkoneuvostolle tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen (Lätti) Seurakunnan tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2010 hallinnosta ja taloudenpidosta (erillinen liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään arkistossa III Ffe:1. Tilintarkastajat esittävät 1) tilinpäätöksen hyväksymistä 2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Kirkkoneuvosto määritteli kokouksessaan tilivelvollisiksi kirkkolain 15 luvun 5 :n kohtien 1 3 perusteella: - kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet ja esittelijät sekä - seuraavat viranhaltijat: kirkkoherra, vastuukappalaiset, rippikoulupastori, aluetyöstä vastaava pastori, johtava kanttori, johtava lapsityönohjaaja, nuorisosihteeri, diakoniasihteeri, johtava sairaalasielunhoitaja, johtava perheneuvoja, tiedottaja, hallintosihteeri, talousjohtaja, hautaustoimen päällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedoksi 2) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta Ehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisvuosi (Lätti) Palvelukeskuksen perustaminen ja käynnistäminen Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa) pääpaikaksi on kirkkohallituksen täysistunnossa valittu Oulu ja sivupisteiksi Lahti ja Kuopio. Ruotsinkielinen sivupiste on Porvoossa. Pilottiseurakunnat on nimetty Oulun lähiympäristöstä. Palvelukeskuksen toiminnan on määrä alkaa vuonna 2012 ja seurakuntien siirtymäaika jatkuu tämänhetkisen tiedon mukaan vuoteen Seurakunnille on tehty kysely siitä, mikä olisi seurakunnan näkökulmasta paras ajankohta liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi (liite 7). Seurakunnilta pyydettiin lausunnot kirkon oman talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisesta vuonna Seurakunnan tuolloin antama lausunto on erillisenä liitteenä ( 210, ). Tuolloin Hyvinkään seurakunnasta ilmoitettiin, että emme ole halukkaita toimimaan pilottina. Tuolloin kirjattiin lausunnon esittelyyn myös seuraava henkilökunnan näkemystä kuvaava kannanotto: Jos hanke toteutetaan, henkilökunnan mielestä Hyvinkään tulisi olla viimeisten mukaan tulevien seurakuntien joukossa. Pilottiseurakunnaksi ryhtyminen ei ole perusteltua mm. henkilökuntarakenne huomioon ottaen. Seurakunnan menossa olevia hankkeita Hyvinkään seurakunnassa on parhaillaan menossa muun muassa harkinnanvaraisen palkanosan (hava) käyttöönotto pilottiseurakuntana, Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto, Kehä-IT:n alueyhteistyön rakentaminen sekä seurakuntatyön pilottihanke, jotka kuormittavat hallintoa ja työntekijöitä erityisesti vuosina ja osin vielä Talous- ja henkilöstöhallinnan palvelutoimittajan ja sovellusten tilanne Talous- ja henkilöstöhallinnossa seurakunnalla on toimivat järjestelmät ja käytännöt. Taloushallinnossa ajankohtaisia yleisiä kehittämishankkeita ovat sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon edistäminen (erityisesti sähköinen ostolaskujen vastaanotto ja kierrätys sekä laskujen lähettäminen sähköisesti). Uusien sovellusten nopeaa käyttöönottoa tältä osin puoltaa yhteiskunnassa menossa oleva nopea sähköisen taloushallinnon yleistyminen (esimerkiksi jotkut valtakunnalliset yritykset ilmoittavat jo, etteivät ne ota enää manuaalisia laskuja vastaan). Toisaalta nykyiseen järjestelmään voidaan myös hankkia sähköisen käsittelyn ominaisuus, minkä käyttöönottokustannus olisi noin euroa. Tällöin organisaatio tottuisi uusiin työtapoihin jo ennen siirtymistä kokonaan uuteen sovellusympäristöön ja palvelukeskustoimintaympäristöön. Henkilöstöhallinnon uusissa sovelluksissa on myös nykyistä pidemmälle viety sähköinen tiedonsiirto (perustietojen käsittely ja hyväksyminen, erilaisten henkilöstöhallinnollisten työprosessien hoito).

13 Kirkkoneuvosto Seurakunnan nykyinen Status -järjestelmä jää palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen jälkeenkin edelleen hautaustoimen ja seurakuntatyötä tukevien sovellusten käyttöön (mm. diakonia). Tällöin sovelluskokonaisuuden ja sovellusosaamisen kannalta ei ole erityisiä paineita siirtyä uuteen tietojärjestelmään; käytössä olevien järjestelmien määrän ja hallinnan sekä osaamistarpeen kannalta on pikemminkin etua siitä, että siirtoa lykätään. Kirkkohallitus ei ole tämän hetken tietojen mukaan hankkimassa uusia hautaustoimen eikä seurakuntatyön tietojärjestelmiä, jotka olisi integroitu uusiin taloushallinnon tai jäsentietojärjestelmän sovelluksiin. Oletettavaa kuitenkin on, että hautaustoimen ja diakonian ohjelmistot tullaan jossain vaiheessa yhtenäistämään koko kirkon tasolla ja integroimaan uuden jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) sekä taloushallinnon sovelluksen kanssa. Seurakunnalle talous- ja henkilöstöhallinnon tietohallintopalveluja toimittava Rauhala Yhtiöt Oy on ilmoittanut, että he ylläpitävät muutosvaiheessa seurakuntien palveluja ja tukea ja että nykyisten sovellusten tuotekehitystyö jatkuu jo toimittajan nykyisten sitoumusten mukaan vähintään seurakuntien ylimenokauden ajan (Status/Sonet ohjelmisto, sovelluksen valmistaja Logica Oy). Osa nykyisistä seurakuntien sovelluksista jää käyttöön edelleen vuoden 2017 jälkeenkin. Seurakunnat voivat luottavaisin mielin valita oman siirtymisaikansa joko heti tai viimeisten joukossa mm. henkilöstötilanteensa huomioon ottaen. Henkilöstönäkökulma Taloustoimiston eläkkeelle jääneen kassanhoitajan tehtävänimike muutettiin toimistosihteeriksi ja tilalle palkattiin määräaikainen henkilö vuoden 2012 loppuun. Seuraavat eläkkeellesiirtymiset tapahtunevat aikaisintaan noin viiden vuoden päästä, eivätkä kohdistu silloinkaan talous- ja palkanlaskentatehtäviä ensi sijassa hoitaviin henkilöihin. Henkilökunnan näkökulmasta on ollut esillä, että palvelukeskukseen siirtyminen olisi hyvä jättää vuosiin Hieman nopeampaa aikataulua puoltaa se, että päästäisiin uuden sovelluskokonaisuuden ja siihen liittyvien ominaisuuksien hyödyntämiseen aikaisemmin. Mahdollisimman myöhäistä siirtymää puoltaa nykyinen henkilökuntarakenne olettaen, että ei tapahdu työpaikan vaihdoksia tai ennakoitua nopeampaa eläkkeelle siirtymistä. Taloustarkastelu Vuonna 2009 kirkkohallitukselle annetussa lausunnossa arvioitiin, että seurakunnan kulut säilyisivät suunnilleen ennallaan, mikäli palvelukeskus toteutettaisiin. Palvelukeskus on saanut myöhemmin arvonlisäverovapautuksen, joten sen perusteella palvelukeskusvaihtoehto olisi vuoden 2009 laskelmilla noin euroa edullisempi (edellyttäen, että henkilöstö voitaisiin sopeuttaa laskelmien oletusten mukaiseksi eli vähentää työpanosta noin kahdella työvuodella). Laskelmat ovat monien olettamusten vuoksi vain

14 Kirkkoneuvosto suuntaa antavia ja niitä ei ole voitu tarkentaa kirkkohallituksen palvelukeskuksesta laatimien loppuraporttien perusteella, joten niihin tulee suhtautua varsin varauksellisesti. Kysymykseksi jää, onko oletettu noin 2 työvuoden työpanossäästö mahdollinen ja miten se on käytännössä mahdollista toteuttaa siten, että riittävä paikallinen osaaminen, sijaistaminen ja tuki säilyy. Vaihtoehdot A. Liitytään palvelukeskuksen asiakkaaksi siinä vaiheessa, kun voidaan olettaa palvelukeskuksen toiminnan vakiintuneen eli vuosien 2014 tai 2015 aikana. B. Liitytään palvelukeskuksen asiakkaaksi mahdollisimman myöhään hyödyntäen nykyistä toimivaa sovelluskokonaisuutta ja toimittajayhteistyötä mahdollisimman pitkään eli vuosien 2016 tai 2017 aikana. Ilmoitetaan kirkkohallitukselle, että Hyvinkään seurakunnalle sopivin palvelukeskuksen käyttäjäksi siirtymisvuosi on Ehdotus hyväksyttiin. 149 Hankintayhteistyösopimus kirkkohallituksen ja KL-Kuntahankintojen kanssa (Lätti) Kirkkohallitus on marraskuussa 2009 sopinut hankintayhteistyösopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, johon myös seurakunnat voivat liittyä Liite 8, Kirkkohallituksen yleiskirje Nro 44/2009, Liite 9, Sopimus hankintayhteistyöstä (raamisopimus) sekä sitoumusvaltakirjan yleinen malli Hyvinkään seurakunnan on perusteltua tehdä sopimus ko. hankintayhteistyöstä ja soveltaa sitä tarpeen mukaan erilaisissa hankinnoissa. Yhteistyön etuina ovat hankintoihin tarvittavan hallinnollisen työn vähentyminen, saatava hankintaosaaminen sekä suuremman kilpailutuksen kautta tulevat edullisemmat hinnat. Parhaillaan on menossa kilpailutuksen valmistelu polttoaineista (10) ja elintarvikkeista (liite 11). Tehdään sopimus hankintayhteistyöstä kirkkohallituksen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa (raamisopimuksen mukaisesti, liite 9).

15 Kirkkoneuvosto Hankintaan polttoaineiden säiliötoimituksen KL-Kuntahankintojen kautta liitteen 10 mukaisin menettelyin sopimuskaudelle ja lähetetään asiaa koskeva valtakirja kirkkohallitukselle tarkennetun aikataulun mukaisesti viimeistään Ehdotus hyväksyttiin. 150 Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 1. Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali 2. Valtuustoaloite hautausmaajuhlan järjestämisestä keväällä Valtuustoaloite Hyvinkään kirkkoja kuvaavien postikorttien painattamisesta 4. Tilinpäätös vuodelta Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen Todetaan kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Todettiin kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. 151 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ Kirkonkirjojen omatoiminen tutkiminen arkistolaitoksessa Merkitään yleiskirje tiedoksi. Yleiskirje merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Opiskelija Anssi Laaksonen nuorisotyönohjaaja Olli Uotilan sijaiseksi 18. Opiskelija Juha Hakkarainen erityisnuorisotyönohjaaja Nina Laurénin sijaiseksi 19. Pastori Marko Huhtalan virkavapaus (vanhempainloma) Papiston ja kanttoreiden vapaa-aikasuunnitelman vahvistaminen Talousjohtajan päätösluettelon asialista Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen väliselle ajalle 37. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 153 Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään lähetysjuhlien yhteydessä Porissa. Lähetysseura pyytää Hyvinkään seurakuntaa Suomen Lähetysseuran jäsenenä nimeämään edustajansa vuosikokoukseen. Kukin seurakunta voi lähettää kokoukseen kaksi edustajaa. Julistusjohtokunnan seuraava kokous on ja kirkkoneuvoston 15.6., joten johtokunta ei ehdi omaa ehdotustaan edustajasta kirkkoneuvostolle tekemään. Valitaan seurakunnan edustaja/edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen ja maksetaan matkasta aiheutuneet kulut kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. Puheenjohtajan esityksestä seurakunnan edustajaksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen valittiin lähetyssihteeri Johanna Rantalankila. Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

17 Kirkkoneuvosto Vierailu Pyhän Mikaelin seurakunnassa lokakuussa 2011 Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnassa on ollut esillä vierailu Pyhän Mikaelin seurakuntaan lokakuussa Vierailu liittyy Inkerin kirkon 400-vuotisjuhlavuoteen ja samalla Pyhän Mikaelin kirkon ulkopuolisen korjauksen päätökseen ja kiitosjuhlaan. Ystäväseurakuntatyön toimikunta on kokouksessaan pyytänyt em. rovastikuntien kirkkoherroja kirkkoneuvostoissa nimeämään Pietarin matkalle lähtijät. Matka toteutetaan Matkan järjestäjäksi toimikunta on nimennyt pastori Virpi Koiviston ja hänen apunaan toimii rovasti Anja Hänninen. Toimikunta esittää matkalle viittä henkilöä kustakin seurakunnasta, jolloin ryhmän koko lisättynä rakennustoimikunnan jäsenillä ja kuljettajalla olisi 33. Hyvinkään seurakunnasta toimikunnassa ovat jäseninä Ilkka Järvinen, joka lääninrovastina toimii puheenjohtajana ja muina jäseninä Sinikka Ala-Paavola ja Virpi Koivisto ja heillä varajäseninä Pentti Helttunen ja Kosti Kallio. Nimetään Hyvinkään seurakunnan edustajat Pietarin matkalle Kulut maksetaan ystäväseurakuntatyön määrärahasta. Kirkkoneuvosto nimesi matkalle Sinikka Ala-Paavolan, Taisto Heimosen, Pentti Helttusen, Ilkka Järvisen ja Virpi Koivisto. Varalle nimettiin Tuula Karhunen. Matkan kulut maksetaan ystäväseurakuntatyön määrärahasta. Muita asioita 1. Sääksin kappelin vihkiminen ja avoimet ovet 2. Seuraavat kokoukset Sääksin leirikeskuksen kappelin vihkimismessu on helatorstaina klo 15. Päivä on myös Sääksin kesäkauden avajaispäivä, jolloin leirikeskuksessa on avoimet ovet, saunat lämpiminä ja kanttiini avoinna jo klo alkaen. Kirkkoneuvosto 15.6., 24.8., 21.9., , 9.11., ja Kirkkovaltuusto 25.5., ja 7.12.

18 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

19 Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 141, Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16 Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirkkoneuvosto Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

20 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Kirkollis- ja hallintovalitukset ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9 Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj, poissa, varalla Inkeri Vyyryläinen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 KOKOUSAIKA: torstai 25.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 15-23 :t 2/2014 KOKOUSAIKA: torstai 9.10.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: seurakuntakoti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Jokela Satu Koivunen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen 419/2013 32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Päätetään perustaa määräaikainen enintään kahden vuoden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22 KOKOUSAIKA: Torstai 05.03..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Härkki Leena varajäsen (Alanen Margit)

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 06.10.2015 17.00 18.21 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 1 ( 8 ) 19.6.2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 16.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja Aho Tellervo Hokkanen Risto

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo

KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto KOKOUS N:o 1-2015 AIKA 19.01.2015 kello 19.00 19.40 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Valtuutetut Läsnä Poissa Kirkkoneuvosto Läsnä Poissa Ahola

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Haapalainen Miia jäsen. Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Haapalainen Miia jäsen. Köngäs Martti 1(6) Aika Keskiviikko 12.8.2015 klo 17:00 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Haapalainen Miia

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali 25.2.2015 1 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Alakärppä Tommi Auvinen Päivi Hokkanen Atte Hälli Sinikka

Lisätiedot

22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015

22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4 / 2015 20 VUODEN 2014 TOTEUMAVERTAILU 21 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSET 22 ESPOONLAHDEN KIRKOSSA JA SOUKAN KAPPELISSA KERÄTTÄVÄT KIRK- KOKOLEHDIT ELO-JOULUKUU 2015 23 SELVITYS

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) Aika: Tiistai 28.10.2014 klo 18.15-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Tapio Heino Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 29.5.2014 12.6.2014 välisen ajan. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 28.5.2014 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Ikaalisten kirkko, sakasti Läsnä: Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha jäsen Mattila Esko

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) AIKA Torstai 17.12.2015 klo 17.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

/ 2016 / 2016. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.3. 17.3.2016 välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö

/ 2016 / 2016. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 3.3. 17.3.2016 välisen ajan. Todistaa: Heidi Pirttijoki, talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 KOKOUSAIKA: keskiviikko 2.3.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikon rantasauna (Epen tupa) Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mansoniemi

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Aika 7.5.2013 klo 16:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo 2 krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9) AIKA Tiistai 4.6.2013 klo 16.30 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot