Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Paananen Eeva-Liisa puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Ersta Jorma ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri tiedottaja 139 Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pekka Kiuttu Kyllikki Rantala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 138. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 139. Seurakunnan tunnus ja graafinen ohjeistus 140. Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali varajäsenten valinta 141. Seurakunnan edustaja 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan kaudeksi Lähetysjärjestöjen nimikkosopimussummien yhtenäistäminen 143. Sääksin leirikeskuksen kappelihankkeen viides työmaakokous 144. Osavuosiraportti 1/2011: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus 146. Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle 147. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 148. Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisvuosi 149. Hankintayhteistyösopimus kirkkohallituksen ja KL-Kuntahankintojen kanssa 150. Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 151. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 152. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 153. Edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 154. Vierailu Pyhän Mikaelin seurakunnassa lokakuussa Muita asioita 156. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 574 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 137 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Kiuttu ja Kyllikki Rantala. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa keskiviikkona Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 138 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 2. Vierailu Pyhän Mikaelin seurakunnassa lokakuussa 2011

4 Kirkkoneuvosto Seurakunnan tunnus ja graafinen ohjeistus Viestintätoimikunta on kokouksessaan käsitellyt seurakunnan tunnusta ja graafista ohjeistusta seuraavasti: Seurakunnalla on tarve saada graafinen ohjeistus. Tällä hetkellä seurakunnasta ulospäin toimitettu kirje- ym. materiaali on kirjavaa ja vaihtelee työaloittain. Graafinen ohjeistus tuo seurakunnalle yhtenäisen yhteisöilmeen, joka näkyy esitteissä, julisteissa, ilmoituksissa, kirjeissä ja lomakkeissa yms. Yhteisö-ilmeessä tunnuksella (logolla) on suuri merkitys ja yleensä graafisen ohjeis-tuksen teko aloitetaankin juuri tunnuksesta. Joskus olemassa olevaa tunnusta muokataan paremmin nykyhetkeä vastaavaksi tai se korvataan kokonaan uudella tunnuksella. Vuosien aikana seurakunnan viestintä kehitteli jyväskyläläisen MediaCabinetin kanssa uutta tunnusta, mutta se ei saanut vastakaikua päättäjien keskuudessa. Asiaan päätettiin palata uudestaan myöhemmin. Koska graafisen ohjeistuksen tarve edelleen on ilmeinen, seurakunnan viestintä on lähtenyt etsimään uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia paikallisen mainostoimiston kanssa. Mainostoimisto IntroDesign on suunnitellut neljä erilaista vaihtoehtoista tunnusta, joista voidaan joko valita pari edelleen kehitettäväksi tai tehdä muu päätös asian eteenpäin viemiseksi. AD Pia Pirhonen esittelee viestintätoimikunnalle kokouksessa tunnusvaihtoehtoja ja kertoo graafisesta ohjeistuksesta. Kokouksessaan viestintätoimikunta päätti yksimielisesti, että IntroDesignin edustaja ja seurakunnan tiedottaja vielä hiovat ja viimeistelevät tunnusluonnosta Kolmiokirkko ja toimikunta tulee kokouksessaan käsittelemään viimeistellyt ehdotukset, jotka esitetään kirkkoneuvostolle. Viestintätoimikunta näki Kolmiokirkko tunnuksen hyvinä puolina tunnistettavuuden Hyvinkään kirkon kanssa, miellyttävän värityksen, sopivan epäsymmetrisyyden ja toimivuuden pienessä koossa painettuna ja internetverkossa. Kokouksessaan viestintätoimikunta päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle viimeisteltyä Kolmiokirkko -tunnusta seurakunnan uudeksi tunnukseksi, liite 1. Tiedottaja Jorma Ersta ja IntroDesingin AD Pia Pirhonen esittelevät asiaa kirkkoneuvoston kokouksessa. Hyväksytään seurakunnan uudeksi tunnukseksi viestintätoimikunnan esityksen mukaisesti Kolmiokirkko tunnus. Tiedottaja Jorma Erstan ja IntroDesignin AD Pia Pirhosen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

5 Kirkkoneuvosto Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali varajäsenten valinta Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee 25 maallikkovalitsijaa Espoon hiippakunnan piispanvaaliin. Tuomiokapituli on istunnossaan määrännyt Espoon hiippakunnan piispanvaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on klo 10 ja tarvittaessa toinen vaalipäivä on klo 10. Samalla on alustavasti kaavailtu, että ehdokasasettelu alkaa ja päättyy klo Äänestys toimitetaan kussakin rovastikunnassa samanaikaisesti koko hiippakunnassa lääninrovastin puheenjohdolla. Maallikkovalitsijaksi valinta on seurakunnan luottamustoimi, joka on sidottu vaalikelpoisuuteen. Mikäli maallikkovalitsija menettää vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustoimiin esim. muuton vuoksi, hän menettää myös paikkansa maallikkovalitsijana. KL 18 luvussa ei ole säännöstä maallikkovalitsijoille valittavista varahenkilöistä, joita ei tarvita, koska äänestää voi myös postitse. Lisäksi jos maallikkovalitsijaksi valittu menettää äänioikeuden, seurakunta voi valita uuden valitsijan hänen sijaansa. Edellä olevan kirkkolain säännöksen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle ainoastaan 25 varsinaisen maallikkoedustajan valitsemista. Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Pekka Leino on lähettänyt kirkkoherroille kirjeen, jossa hän toteaa, että saattaisi olla syytä erityisesti seurakunnissa, joissa kirkkovaltuusto valitsee maallikkoedustajat, valita myös muutama varajäsen, koska kirkkovaltuustot kokoontuvat harvoin ja varajäsentä mahdollisesti tarvittaessa, ei olisi enää mahdollista pitää uutta kirkkovaltuuston kokousta. Esitetään kirkkovaltuustolle edellisessä kokouksessa tehdyn esityksen (25 maallikkovalitsijaa) lisäksi neljän varajäsenen valitsemista Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaalissa. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustaja 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan kaudeksi Kaupunginhallitus on kokouksessaan nimennyt jäsenet 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan. Jäseniä ovat kaupunginhallituksen edustajan lisäksi lautakuntien puheenjohtajat, kaupunginjohtaja, liiketoimintajohtaja, toimialajohtajat ja turvallisuuspäällikkö. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää neuvottelukunnan jäseniksi seurakunnan edustajan, poliisipäällikön, palopäällikön sekä Aamupostin, Laurean, Hyria koulutus Oy:n sekä Hyvinkään sairaalan edustajat. Kaupunginjohtaja kutsuu lisäksi neuvottelukuntaan elinkeinoelämän edustajia. Kirkkoherran Ilkka Järvinen on ollut seurakunnan edustajana ja neuvottelukunnan varapuheenjohtajan vuosina Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kaupunginhallitus on valinnut kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Annika Kokon. Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan kaudeksi Taisto Heimosen esityksestä Hyvinkään seurakunnan edustajaksi 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä neuvottelukuntaan nimettiin kirkkoherra Ilkka Järvinen kaudeksi

7 Kirkkoneuvosto Lähetysjärjestöjen nimikkosopimussummien yhtenäistäminen Julistusjohtokunta on kokouksessaan esittänyt kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto päivittäisi seurakunnan nimikkosopimusten summat. Julistusjohtokunta on käsittelyt asiaa kokouksessaan seuraavasti: Hyvinkään seurakunnan nimikkosopimussummia ei ole tarkasteltu sopimusten solmimisen jälkeen. Näyttäisi siltä että sopimussummien markkamääräiset summat on muutettu euroiksi ja siksi summat ovat hyvin erilaisia. Julistusjohtokunta päätti sopimussummien yhtenäistämisestä vuonna 2009 seuraavasti (60 ): Jotta tasa-arvoisuus lähetysjärjestöjen ja lähettien kesken toteutuisi, päätettiin, että tulevaisuudessa lähetin sopimussumma on vastaisuudessa , lähettipariskunnan/-perheen sopimussumma ja nimikkokohteen summa on Näyttää siltä että nimikkosopimuksissa on tulossa isoja muutoksia viimeistään vuonna 2012 lähettisopimusten päättymisten ja eläkkeelle siirtymisten johdosta. Koska sopimussummat ovat hyvin erilaisia, nimikkosopimusten summien yhtenäistäminen olisi tärkeää mm. tasapuolisuuden takia. Nimikkosopimussummia pyöristäessä on otettu huomioon vuoden 2009 johtokunnan päätös sekä se, että lähetysjärjestöjen saama osuus on vähintään yhtä suuri eikä yksittäisiä nimikkosopimussummia ole merkittävästi pienennetty. Julistusjohtokunta ehdottaa kokouksessaan , että kirkkoneuvosto päivittäisi nimikkosopimussopimusten summat liitteen 2 mukaisesti. Päivitetään nimikkosopimusten tavoitesummat liitteenä 2 olevan julistusjohtokunnan esityksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yhtyi julistusjohtokunnan esitykseen nimikkosopimusten tavoitesummien päivittämisestä liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto kirjasi lisäksi toiveenaan ja tiedoksi lähetyssihteerille, että lähettien vieraillessa Hyvinkäällä, kirkkoneuvosto mielellään tapaisi lähettejä mahdollisuuksien mukaan ja kuulisi terveisiä lähetyskentiltä.

8 Kirkkoneuvosto Sääksin leirikeskuksen kappelihankkeen viides työmaakokous (Halme) Sääksin kappelin rakentamisesta on pidetty neljäs työmaakokous, josta pöytäkirja on ohessa liitteenä 3. Merkitään työmaapöytäkirja tiedoksi. Työmaapöytäkirja merkittiin tiedoksi. 144 Osavuosiraportti 1/2011: tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti , että sille toimitetaan kolmannesvuosittain osavuosiraportti (tavoitteiden ja talousarvion toteutumisraportti). Vuoden 2011 ensimmäinen osavuosiraportti tammi - huhtikuulta on liitteessä 4. Merkitään osavuosiraportti 1/2011 tiedoksi. Keskustelun jälkeen osavuosiraportti 1/2011 merkittiin tiedoksi. 145 Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välinen iltapäivätoiminnan avustussopimus (Lätti) Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muulta julkiselta (esimerkiksi seurakunnalta) tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hyvinkään kaupunki on maksanut elokuusta 2004 alkaen seurakunnalle avustusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Avustuksen suuruus on sidottu valtionosuuteen, joka perustuu lakiin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen on neuvotellut kaupungin opetustoimen edustajien kanssa jatkosopimuksesta tulevalle talvikaudelle (sopimusluonnos, liite 5). Sopimuksen asiasisältö vastaa pitkälti aikaisempien vuosien sopimusta.

9 Kirkkoneuvosto Avustusperusteena sovelletaan syyskauden alun ilmoittautumistilanteen mukaista todellista lapsimäärää (ilmoittautuneita 173, 235 vuonna 2010 ja 205 vuonna 209) kaavamaisesti kaikkien kuukausien osalta. Korvaus on edelleen 51,17 euroa/euroa/lapsi/kuukausi. Myös kevätkauden 2011 avustussumma on vähintään 51,17 euroa/lapsi /kuukausi. Todellinen avustussumma neuvotellaan mennessä. Kuukausikorvaus on yhteensä 8.852,41 euroa. Talousarvion 2011 mukaan kaupungin avustus kattaa vain 12,6 % iltapäivätoiminnan omakustannusarvon mukaan lasketuista kustannuksista, asiakasmaksut (kerhomaksut) 11,7 % ja loput 75,7 % rahoitetaan kirkollisverovaroin. Hyväksytään avustussopimus (liite 5). Kirkkoneuvoston hyväksyi avustussopimuksen liitteen mukaisena. 146 Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle (Lätti) Tilintarkastajat ovat jättäneet kirkkoneuvostolle erillisen tarkastuspöytäkirjan vuoden 2010 tilintarkastuksen yhteydessä tekemistään havainnoista (liite 6). Havaintojen perusteella esitetään suoritettavaksi seuraavat toimenpiteet: Merkitään tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja tiedoksi. Tilintarkastajien havaintojen perusteella tehdään ja on jo osin aiemmin tehty seuraavat toimenpiteet: 1. Seurakunnan uusittavana olevassa strategiassa otetaan kantaa talouden pidemmän aikavälin kokonaistilanteeseen ja investointisuunnitelmiin. Vuosittain laadittavan talousarvion yhteydessä arvioidaan talousnäkymiä ja tasapainotetaan taloutta tarvittavalla tavalla. 2. Selvitetään, onko pitopalvelun taloudesta perusteltua laatia liitetietoihin erillinen tuloslaskelma, koska taloustilanteesta on jo oma laskelmansa toimintakertomuksen yhteydessä. Pitopalvelun tuloskehitys on alkuvuonna 2011 ollut olennaisesti vuotta 2010 parempi erilaisten kehittämistoimenpiteiden vuoksi (mm. hinnoittelutarkistukset, tuotepakettien lisääminen ja kulutarkistukset) ja vuoden 2011 taloudellinen tulostavoite saavutettaneen. 3. Tavoiteasetannan periaatteet (mm. valtuustotason tavoitteiden määrän vähentäminen ja keskittyminen keskeisiin tavoitteisiin) käydään läpi kesäkuussa, kun kirkkoneuvosto antaa ohjeet vuosien toimintaja taloussuunnitelmien sekä vuoden 2012 talousarvion laadinnasta.

10 Kirkkoneuvosto Hautainhoitorahaston vuositulos tasapainotetaan vuoden 2012 talousarviossa, kuten vuoden 2011 tavoitteisiin on kirjattu. Hoitorahaston alikatteisuuden kehitystä seurataan vuosittain toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä. Pidemmällä aikavälillä entisten ainaishoitosopimusten jatkoaikojen päättyminen ja 50 vuotishoitosopimusten loppuminen tervehdyttävät hoitorahaston taloutta ja vähentävät alikatteisuutta. 5. Riskienhallinnan toteutumisesta on toimintakertomuksen kohdassa 1.2. kirkkoneuvoston hyväksymä kuvaus. Tilintarkastajien toivomuksen sisältö siitä, että kirkkoneuvosto itse arvioisin sisäisen valvonnan toimivuutta sekä toimintaan liittyviä riskejä, selvitetään tarkemmin uuden tilintarkastajan kanssa. 6. Liittymismaksuista kootaan yhtenäinen luettelo vuoden 2011 aikana. Selvityksen tulosten perusteella arvioidaan uuden tilintarkastajan kanssa, onko perusteltua tehdä taseeseen pääomien kirjaustarkistuksia. 7. Liitetietoja täsmennetään ja niiden lisäämisestä keskustellaan myös uuden tilintarkastajan kanssa laadittaessa vuoden 2011 tilinpäätöstä. 8. Tilinpäätöksen inventaarion puuttuva nimikirjoitus on hankittu. 9. Hautainhoitorahaston varat pidetään nykykäytännön mukaan edelleen yhdessä seurakunnan muiden rahavarojen kanssa, jolloin sijoitustoimenpiteet voidaan tehdä suurempina kokonaisuuksina. 10. Liitetietoihin tehdään jatkossa hautainhoitorahaston tase ja tuloslaskelma yleisesti käytössä oleviin kaavoihin (tase ja tuloslaskelma tehdään jo nykyisinkin em. tavalla kirkkohallitukselle toimitettaviin hautainhoitorahaston A8-tilastotietoihin). Talousjohtajan suorittaman esittelyn jälkeen kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastajien tarkastuspöytäkirjan kirkkoneuvostolle tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen (Lätti) Seurakunnan tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2010 hallinnosta ja taloudenpidosta (erillinen liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään arkistossa III Ffe:1. Tilintarkastajat esittävät 1) tilinpäätöksen hyväksymistä 2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Kirkkoneuvosto määritteli kokouksessaan tilivelvollisiksi kirkkolain 15 luvun 5 :n kohtien 1 3 perusteella: - kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet ja esittelijät sekä - seuraavat viranhaltijat: kirkkoherra, vastuukappalaiset, rippikoulupastori, aluetyöstä vastaava pastori, johtava kanttori, johtava lapsityönohjaaja, nuorisosihteeri, diakoniasihteeri, johtava sairaalasielunhoitaja, johtava perheneuvoja, tiedottaja, hallintosihteeri, talousjohtaja, hautaustoimen päällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedoksi 2) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta Ehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisvuosi (Lätti) Palvelukeskuksen perustaminen ja käynnistäminen Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa) pääpaikaksi on kirkkohallituksen täysistunnossa valittu Oulu ja sivupisteiksi Lahti ja Kuopio. Ruotsinkielinen sivupiste on Porvoossa. Pilottiseurakunnat on nimetty Oulun lähiympäristöstä. Palvelukeskuksen toiminnan on määrä alkaa vuonna 2012 ja seurakuntien siirtymäaika jatkuu tämänhetkisen tiedon mukaan vuoteen Seurakunnille on tehty kysely siitä, mikä olisi seurakunnan näkökulmasta paras ajankohta liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi (liite 7). Seurakunnilta pyydettiin lausunnot kirkon oman talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisesta vuonna Seurakunnan tuolloin antama lausunto on erillisenä liitteenä ( 210, ). Tuolloin Hyvinkään seurakunnasta ilmoitettiin, että emme ole halukkaita toimimaan pilottina. Tuolloin kirjattiin lausunnon esittelyyn myös seuraava henkilökunnan näkemystä kuvaava kannanotto: Jos hanke toteutetaan, henkilökunnan mielestä Hyvinkään tulisi olla viimeisten mukaan tulevien seurakuntien joukossa. Pilottiseurakunnaksi ryhtyminen ei ole perusteltua mm. henkilökuntarakenne huomioon ottaen. Seurakunnan menossa olevia hankkeita Hyvinkään seurakunnassa on parhaillaan menossa muun muassa harkinnanvaraisen palkanosan (hava) käyttöönotto pilottiseurakuntana, Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto, Kehä-IT:n alueyhteistyön rakentaminen sekä seurakuntatyön pilottihanke, jotka kuormittavat hallintoa ja työntekijöitä erityisesti vuosina ja osin vielä Talous- ja henkilöstöhallinnan palvelutoimittajan ja sovellusten tilanne Talous- ja henkilöstöhallinnossa seurakunnalla on toimivat järjestelmät ja käytännöt. Taloushallinnossa ajankohtaisia yleisiä kehittämishankkeita ovat sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon edistäminen (erityisesti sähköinen ostolaskujen vastaanotto ja kierrätys sekä laskujen lähettäminen sähköisesti). Uusien sovellusten nopeaa käyttöönottoa tältä osin puoltaa yhteiskunnassa menossa oleva nopea sähköisen taloushallinnon yleistyminen (esimerkiksi jotkut valtakunnalliset yritykset ilmoittavat jo, etteivät ne ota enää manuaalisia laskuja vastaan). Toisaalta nykyiseen järjestelmään voidaan myös hankkia sähköisen käsittelyn ominaisuus, minkä käyttöönottokustannus olisi noin euroa. Tällöin organisaatio tottuisi uusiin työtapoihin jo ennen siirtymistä kokonaan uuteen sovellusympäristöön ja palvelukeskustoimintaympäristöön. Henkilöstöhallinnon uusissa sovelluksissa on myös nykyistä pidemmälle viety sähköinen tiedonsiirto (perustietojen käsittely ja hyväksyminen, erilaisten henkilöstöhallinnollisten työprosessien hoito).

13 Kirkkoneuvosto Seurakunnan nykyinen Status -järjestelmä jää palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen jälkeenkin edelleen hautaustoimen ja seurakuntatyötä tukevien sovellusten käyttöön (mm. diakonia). Tällöin sovelluskokonaisuuden ja sovellusosaamisen kannalta ei ole erityisiä paineita siirtyä uuteen tietojärjestelmään; käytössä olevien järjestelmien määrän ja hallinnan sekä osaamistarpeen kannalta on pikemminkin etua siitä, että siirtoa lykätään. Kirkkohallitus ei ole tämän hetken tietojen mukaan hankkimassa uusia hautaustoimen eikä seurakuntatyön tietojärjestelmiä, jotka olisi integroitu uusiin taloushallinnon tai jäsentietojärjestelmän sovelluksiin. Oletettavaa kuitenkin on, että hautaustoimen ja diakonian ohjelmistot tullaan jossain vaiheessa yhtenäistämään koko kirkon tasolla ja integroimaan uuden jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) sekä taloushallinnon sovelluksen kanssa. Seurakunnalle talous- ja henkilöstöhallinnon tietohallintopalveluja toimittava Rauhala Yhtiöt Oy on ilmoittanut, että he ylläpitävät muutosvaiheessa seurakuntien palveluja ja tukea ja että nykyisten sovellusten tuotekehitystyö jatkuu jo toimittajan nykyisten sitoumusten mukaan vähintään seurakuntien ylimenokauden ajan (Status/Sonet ohjelmisto, sovelluksen valmistaja Logica Oy). Osa nykyisistä seurakuntien sovelluksista jää käyttöön edelleen vuoden 2017 jälkeenkin. Seurakunnat voivat luottavaisin mielin valita oman siirtymisaikansa joko heti tai viimeisten joukossa mm. henkilöstötilanteensa huomioon ottaen. Henkilöstönäkökulma Taloustoimiston eläkkeelle jääneen kassanhoitajan tehtävänimike muutettiin toimistosihteeriksi ja tilalle palkattiin määräaikainen henkilö vuoden 2012 loppuun. Seuraavat eläkkeellesiirtymiset tapahtunevat aikaisintaan noin viiden vuoden päästä, eivätkä kohdistu silloinkaan talous- ja palkanlaskentatehtäviä ensi sijassa hoitaviin henkilöihin. Henkilökunnan näkökulmasta on ollut esillä, että palvelukeskukseen siirtyminen olisi hyvä jättää vuosiin Hieman nopeampaa aikataulua puoltaa se, että päästäisiin uuden sovelluskokonaisuuden ja siihen liittyvien ominaisuuksien hyödyntämiseen aikaisemmin. Mahdollisimman myöhäistä siirtymää puoltaa nykyinen henkilökuntarakenne olettaen, että ei tapahdu työpaikan vaihdoksia tai ennakoitua nopeampaa eläkkeelle siirtymistä. Taloustarkastelu Vuonna 2009 kirkkohallitukselle annetussa lausunnossa arvioitiin, että seurakunnan kulut säilyisivät suunnilleen ennallaan, mikäli palvelukeskus toteutettaisiin. Palvelukeskus on saanut myöhemmin arvonlisäverovapautuksen, joten sen perusteella palvelukeskusvaihtoehto olisi vuoden 2009 laskelmilla noin euroa edullisempi (edellyttäen, että henkilöstö voitaisiin sopeuttaa laskelmien oletusten mukaiseksi eli vähentää työpanosta noin kahdella työvuodella). Laskelmat ovat monien olettamusten vuoksi vain

14 Kirkkoneuvosto suuntaa antavia ja niitä ei ole voitu tarkentaa kirkkohallituksen palvelukeskuksesta laatimien loppuraporttien perusteella, joten niihin tulee suhtautua varsin varauksellisesti. Kysymykseksi jää, onko oletettu noin 2 työvuoden työpanossäästö mahdollinen ja miten se on käytännössä mahdollista toteuttaa siten, että riittävä paikallinen osaaminen, sijaistaminen ja tuki säilyy. Vaihtoehdot A. Liitytään palvelukeskuksen asiakkaaksi siinä vaiheessa, kun voidaan olettaa palvelukeskuksen toiminnan vakiintuneen eli vuosien 2014 tai 2015 aikana. B. Liitytään palvelukeskuksen asiakkaaksi mahdollisimman myöhään hyödyntäen nykyistä toimivaa sovelluskokonaisuutta ja toimittajayhteistyötä mahdollisimman pitkään eli vuosien 2016 tai 2017 aikana. Ilmoitetaan kirkkohallitukselle, että Hyvinkään seurakunnalle sopivin palvelukeskuksen käyttäjäksi siirtymisvuosi on Ehdotus hyväksyttiin. 149 Hankintayhteistyösopimus kirkkohallituksen ja KL-Kuntahankintojen kanssa (Lätti) Kirkkohallitus on marraskuussa 2009 sopinut hankintayhteistyösopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, johon myös seurakunnat voivat liittyä Liite 8, Kirkkohallituksen yleiskirje Nro 44/2009, Liite 9, Sopimus hankintayhteistyöstä (raamisopimus) sekä sitoumusvaltakirjan yleinen malli Hyvinkään seurakunnan on perusteltua tehdä sopimus ko. hankintayhteistyöstä ja soveltaa sitä tarpeen mukaan erilaisissa hankinnoissa. Yhteistyön etuina ovat hankintoihin tarvittavan hallinnollisen työn vähentyminen, saatava hankintaosaaminen sekä suuremman kilpailutuksen kautta tulevat edullisemmat hinnat. Parhaillaan on menossa kilpailutuksen valmistelu polttoaineista (10) ja elintarvikkeista (liite 11). Tehdään sopimus hankintayhteistyöstä kirkkohallituksen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa (raamisopimuksen mukaisesti, liite 9).

15 Kirkkoneuvosto Hankintaan polttoaineiden säiliötoimituksen KL-Kuntahankintojen kautta liitteen 10 mukaisin menettelyin sopimuskaudelle ja lähetetään asiaa koskeva valtakirja kirkkohallitukselle tarkennetun aikataulun mukaisesti viimeistään Ehdotus hyväksyttiin. 150 Kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat 1. Espoon hiippakunnan piispan maallikkovalitsijoiden vaali 2. Valtuustoaloite hautausmaajuhlan järjestämisestä keväällä Valtuustoaloite Hyvinkään kirkkoja kuvaavien postikorttien painattamisesta 4. Tilinpäätös vuodelta Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen Todetaan kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Todettiin kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. 151 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ Kirkonkirjojen omatoiminen tutkiminen arkistolaitoksessa Merkitään yleiskirje tiedoksi. Yleiskirje merkittiin tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Opiskelija Anssi Laaksonen nuorisotyönohjaaja Olli Uotilan sijaiseksi 18. Opiskelija Juha Hakkarainen erityisnuorisotyönohjaaja Nina Laurénin sijaiseksi 19. Pastori Marko Huhtalan virkavapaus (vanhempainloma) Papiston ja kanttoreiden vapaa-aikasuunnitelman vahvistaminen Talousjohtajan päätösluettelon asialista Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen väliselle ajalle 37. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 153 Edustajan valinta Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään lähetysjuhlien yhteydessä Porissa. Lähetysseura pyytää Hyvinkään seurakuntaa Suomen Lähetysseuran jäsenenä nimeämään edustajansa vuosikokoukseen. Kukin seurakunta voi lähettää kokoukseen kaksi edustajaa. Julistusjohtokunnan seuraava kokous on ja kirkkoneuvoston 15.6., joten johtokunta ei ehdi omaa ehdotustaan edustajasta kirkkoneuvostolle tekemään. Valitaan seurakunnan edustaja/edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen ja maksetaan matkasta aiheutuneet kulut kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. Puheenjohtajan esityksestä seurakunnan edustajaksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen valittiin lähetyssihteeri Johanna Rantalankila. Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

17 Kirkkoneuvosto Vierailu Pyhän Mikaelin seurakunnassa lokakuussa 2011 Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnassa on ollut esillä vierailu Pyhän Mikaelin seurakuntaan lokakuussa Vierailu liittyy Inkerin kirkon 400-vuotisjuhlavuoteen ja samalla Pyhän Mikaelin kirkon ulkopuolisen korjauksen päätökseen ja kiitosjuhlaan. Ystäväseurakuntatyön toimikunta on kokouksessaan pyytänyt em. rovastikuntien kirkkoherroja kirkkoneuvostoissa nimeämään Pietarin matkalle lähtijät. Matka toteutetaan Matkan järjestäjäksi toimikunta on nimennyt pastori Virpi Koiviston ja hänen apunaan toimii rovasti Anja Hänninen. Toimikunta esittää matkalle viittä henkilöä kustakin seurakunnasta, jolloin ryhmän koko lisättynä rakennustoimikunnan jäsenillä ja kuljettajalla olisi 33. Hyvinkään seurakunnasta toimikunnassa ovat jäseninä Ilkka Järvinen, joka lääninrovastina toimii puheenjohtajana ja muina jäseninä Sinikka Ala-Paavola ja Virpi Koivisto ja heillä varajäseninä Pentti Helttunen ja Kosti Kallio. Nimetään Hyvinkään seurakunnan edustajat Pietarin matkalle Kulut maksetaan ystäväseurakuntatyön määrärahasta. Kirkkoneuvosto nimesi matkalle Sinikka Ala-Paavolan, Taisto Heimosen, Pentti Helttusen, Ilkka Järvisen ja Virpi Koivisto. Varalle nimettiin Tuula Karhunen. Matkan kulut maksetaan ystäväseurakuntatyön määrärahasta. Muita asioita 1. Sääksin kappelin vihkiminen ja avoimet ovet 2. Seuraavat kokoukset Sääksin leirikeskuksen kappelin vihkimismessu on helatorstaina klo 15. Päivä on myös Sääksin kesäkauden avajaispäivä, jolloin leirikeskuksessa on avoimet ovet, saunat lämpiminä ja kanttiini avoinna jo klo alkaen. Kirkkoneuvosto 15.6., 24.8., 21.9., , 9.11., ja Kirkkovaltuusto 25.5., ja 7.12.

18 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

19 Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 141, Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16 Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirkkoneuvosto Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

20 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Kirkollis- ja hallintovalitukset ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9 Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot