LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat"

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali 5 3 Valtuustoaloite/kunnan poistosuunnitelman tarkastaminen ennen 2014 tilinpäätöstä 6 4 Lisätalousarvio I/ Ryhmäperhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen Taavetin päiväkodista ja lähihoitajan toimen perustaminen sen tilalle Taavetin päiväkotiin alkaen 9 6 Luumäen kunnan kouluverkkoselvitys Takauksen myöntäminen Luumäen Energia Oy:n käyttölainalle 28 8 Maanvaihtosopimus Luumäen kunta/mika ja Seppo Huomo 29

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Rämä Antti puheenjohtaja Metsäkallio Kari I varapuheenjohtaja Salenius Pentti II varapuheenjohtaja Haaja Matti Heikkilä Aki Huopainen Esko Huopainen Markku Karhu Asmo Karhu Terhi Kurppa Erkki Kyllönen Tarja Kärmeniemi Päivi Laari Marja Lohi Heikki Marttila-Inkilä Anne Nuutinen Hanna Ovaska Katriina Pylväläinen Anne Repo Hannu Sairanen Jari Simola Vesa Suoanttila Hilkka Suoknuuti Kaisu Tanskanen Ville Vuorinen Juri Kurkan Mari vara Pelkonen Esa vara Poissa Mälkiä Merja Saaresti Jari Pihlajamäki Kristiina palvelujohtaja Muut Ukkonen Anne kunnanjohtaja Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Hyvärinen Pekka vs. sivistystoimenjohtaja Inkilä Juha vt. tekninen johtaja Koponen Petteri vapaa-aikasihteeri Välimäki Laila varhaiskasvatuspäällikkö Allekirjoitukset Antti Rämä Helena Metsämuuronen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1-6, 8 Käsitellyt asiat 1-8 :t Anne Ukkonen pöytäkirjanpitäjä 7

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Ville Tanskanen Kaisu Suoknuuti Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävillä klo 9-14 kunnantalon asiakaspalvelupisteessä. hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Kokouksen aluksi kappalainen Ritva Vainonen piti alkuhartauden. Tämän jälkeen jaettiin Tasavallan presidentin myöntämät Valkoisen Ruusun Ritarikunnan kunniamerkit valtuutetuille Terhi Karhulle ja Anne Pylväläiselle.

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kvalt Valtuuston kokousilmoitus asialuetteloineen on julkaistu kunnanviraston ilmoi tus tau lul la Lisäksi valtuuston kokouksesta on ilmoitettu viikolla 9/2015 ilmestyneessä Luu mäen Lehden numerossa sekä sähköisellä ilmoitustaululla. Kokouksen asia lis ta sekä esityslista liitteineen postitetaan valtuutetuille ja kun nan hal lituk sen ille valtuuston päätöksen edellyttämällä taval la viimeistään Näin ollen valtuuston kokouksesta on il moi tettu kuntalain 54 ja 64 :ien mukaisella sekä edellä mainitun valtuuston päätök sen edellyttämällä tavalla. Mikäli kunnanhallitukselle jätetään kokouskutsun ja kokouksen esityslistan lä het tä mi sen jälkeen valtuustolle osoitettuja pyyntöjä, jotka koskevat vapau tuk sen myöntämistä valtuutetun luottamustoimesta pi det tävän valtuuston kokouksen ajaksi, nämä pyynnöt käsitellään valtuustossa tä män asian yhteydessä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Suoritettiin nimenhuuto, jossa todettiin olevan paikalla 25 varsinaista ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien vaali Kvalt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuutet tua, jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Valtuuston kokous kut sun mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kun nan vi rastos sa Taavetissa, keskiviikkona kello Pöytäkirja on tar kas tet ta va ennen sen nähtävillä pitämistä. Valtuusto päättää, että valtuuston pöytäkirja tarkastetaan viimeistään keski viik ko na ennen nähtävilläoloajan alkamista. Edelleen valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toi mivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Tanskanen ja Kaisu Suoknuuti.

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite/kunnan poistosuunnitelman tarkastaminen ennen 2014 tilinpäätöstä 43/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen sosiaalidemokraatit on jättänyt valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen koskien kunnan poistosuunnitelman tar kasta mis ta ennen vuoden 2014 tilinpäätöstä. Aloitteessa vaaditaan tarkkaa selvitystä poistojen muutoksista ja laa dit tavak si uutta poistosuunnitelmaa tilinpäätökseen 2014 valtuuston hy väk syttä väk si. Aloitteen johdosta on kunnan voimassaolevasta poistosuunnitelmasta pyydet ty lausunto kunnan vastuulliselta tilintarkastajalta sekä kunnan tar kastus lau ta kun nal ta. Annetut lausunnot esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Annettuihin lausuntoihin nojautuen kunnanhallitus päättää esittää val tuustol le, että Luumäen kunnan voimassaolevaa poistosuunnitelmaa ei muuteta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Luumäen kunnan voimassaolevaa poistosuunnitelmaa ei muuteta. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen. Liitteet Liite 1 Valtuustoaloite , Luumäen kunnan poistosuunnitelma Liite 2 Tilintarkastajan lausunto Liite 3 Ote tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisätalousarvio I/ / /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanvaltuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman kokouksessaan Tähän vuodelle 2015 laadittuun ta lous ar vi oon on tullut teknisiä ja muita muutoksia, jotka muutokset on kirjat tu liitteenä olevaan lisätalousarvio I/2015. Tekniset muutokset johtuvat läm pö lai tok sen yhtiöittämisestä alkaen. Lisäksi rahoitusosan valtion osuus va rauk seen tehdään valtionosuuspäätöksen mukaiset muutokset ja investointiosaan lisätään Aran päätöksen mukainen tulouttamaton avustus osuus. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen lisätalousarvion 1/2015 ja esittää sen edelleen vahvistettavaksi kunnanvaltuustolle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanvaltuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman kokouksessaan Tähän vuodelle 2015 laadittuun ta lous ar vi oon on tullut teknisiä ja muita muutoksia, jotka muutokset on kirjat tu liitteenä olevaan lisätalousarvio I/2015. Tekniset muutokset johtuvat läm pö lai tok sen yhtiöittämisestä alkaen. Lisäksi rahoitusosan valtion osuus va rauk seen tehdään valtionosuuspäätöksen mukaiset muutokset ja investointiosaan lisätään Aran päätöksen mukainen tulouttamaton avustus osuus. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen lisätalousarvion 1/2015 ja esittää sen edelleen vahvistettavaksi kunnanvaltuustolle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää liitteen mukaisen lisätalousarvio I/2015 kun nan valtuus ton vahvistettavaksi.

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen. Liitteet Liite 4 Lisätalousarvio I, 2015

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Koululautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ryhmäperhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen Taavetin päiväkodista ja lähihoitajan toimen perustaminen sen tilalle Taavetin päiväkotiin alkaen 30/01/2015 Koula Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki puh Taavetin päiväkodissa on kaksi ryhmäperhepäivähoitajan tointa. Toimet ovat päiväkodissa olemassa ajalta, jolloin päiväkodin vuororyhmä Pupula oli ryhmäperhepäiväkoti. Vuororyhmä Pupulan muututtua Taavetin päiväkodin ryhmäksi , on kaikki ryhmäperhepäivähoitajan toimet vähitellen eläköitymisten myötä lakkautettu ja perustettu niiden tilalle toimia ja virkoja, jotka vastaavat koulutuksia, joita vaaditaan päiväkodin henkilöstörakenteelta jää yksi ryhmäperhepäivähoitaja eläkkeelle. Tämä toimi on tarpeen lakkauttaa ja perustaa sen tilalle lähihoitajan toimi alkaen. Varhaiskasvatuspäällikkö Laila Välimäki Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Taavetin päiväkodin henkilöstöstä lakkautetaan yksi ryhmäperhepäivähoitajan toimi ja tilalle perustetaan lähihoitajan toimi alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa Taavetin päivä ko dis ta ryhmäperhepäivähoitajan toimen ja päättää perustaa ti lal le lähihoitajan toimen alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa Taavetin päivä ko dis ta ryhmäperhepäivähoitajan toimen ja päättää perustaa ti lal le lähihoitajan toimen alkaen. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Koululautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Luumäen kunnan kouluverkkoselvitys /12/2015 Koula Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Pekka Hyvärinen puh Luumäen kunnan kouluverkkoselvitys Tehtäväksianto Luumäen kunnan koulujen kokonaisoppilasmäärä on laskenut melko tasaisesti ja tulee ennusteiden mukaan myös jatkossa laskemaan vuoteen2020. Kunnan taloudellinen tilanne on kehittynyt viime vuosina heikompaan suuntaan ja säästöjä joudutaan etsimään eri toimialojen toimintakuluista. Pedagogisesti kouluverkon tiivistäminen keskittäisi kunnan opetustoimen resurssit paremmin vastaamaan tulevaa opetussuunnitelma 2016 uudistusta. Lisäksi koulutilojen karsiminen vähentäisi erilaisia atk-laitteisto- ja ylläpitokustannuksia sekä teknisen toimen kiinteistökuluja nyt ja tulevaisuudessa. Nykyinen kouluverkko koostuu 3 alakoulusta, 1 yhtenäiskoulusta (ala- ja yläkoulu) ja lukiosta. Alakouluissa oppilaita oli yhteensä 262, yläkoulussa 165 ja lukiossa 49. Kuntarakenneselvityksessä 2014 verrattaessa Luumäkeä muihin Etelä-Karjalan pieniin kuntiin, Luumäellä oli kouluverkossa 1-2 alakoulua enemmän kuin muilla kunnilla. Luokkakoon keskiarvo Luumäen kunnan alakouluissa on tällä hetkellä noin 12 oppilasta per luokanopettaja, kun koko Suomen keskiarvo 2013 alakoulujen luokkakoossa oli 20,3 oppilasta. Kouluverkkoa tiivistämällä alakoulujen luokkakoko ei merkittävästi kasvaisi. Kahden taajamakoulun mallissa luokkakoon keskiarvoksi jäisi 14,6 oppilasta per luokka. Lukiota tai Taavetin koulun yläkoulua ei tässä selvityksessä käsitellä muutoin kuin mahdollisten säästöjen osalta, koska ainoina niille ei kunnassa ole vertailukohtaa. Lisäksi lukio on kunnan ainoa 2.asteen oppilaitos. Taloustilanne Sivistystoimelle on kunnan taloustilanteen vuoksi asetettu säästövelvoite vuosille Säästöt kohdistuvat perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja varhaiskasvatukseen sekä vapaa-aikalautakunnan tehtäväkenttään. Kun säästöjä kohdennetaan sivistystoimen eri osastoihin, koulutoimeen joudutaan asettamaan suurin euromääräinen säästö, koska se on kuluiltaan suurin. Kolmen vuoden aikana kulurakennetta leikataan koululautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan osalta eurolla talousarvioraamiin pääsemiseksi. Heikkenevän kuntatalouden myötä säästövelvoitteet tulevat tulevaisuudessa hyvin suurella

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ todennäköisyydellä kasvamaan. Koulujen toiminta ei voi jatkua ennallaan säästövelvoitteen vuoksi. Muutoksia on tehtävä. Koulujen etäisyydet toisistaan ja oppilasennusteet Peruskouluikäisten määrä vähenee Luumäen kunnassa noin 430 oppilaasta 390 vuoteen 2020 mennessä. Liitteinä tällä hetkellä Luumäen koulujen oppilasmääräennusteet vuosille Tilastoa luettaessa on huomattava, että Kannuskosken koulun osalta oppilasmäärän kehitystä selvitettiin vielä tarkemmin kouluverkkoselvityksen aikana. Tästä johtuen Kannuskosken koulun osalta on useampia oppilasmääräennusteita. Koko kunnan syntyvyys on viime vuosina jäänyt alle 40 lapseen. Kun ikäluokat alkavat olla tätä kokoluokkaa, voidaan kysyä kuinka monta opetusryhmää näistä lapsista koulun alkaessa 1.luokalla on mielekästä järjestää? Vuosista on todettava, että Taavetin koulun oppilasmäärä laskee melko tasaisesti ajanjaksolla 6 % (6 oppilasta vähemmän). Kangasvarren koulun oppilasmäärä nousee jakson keskivaiheilla, mutta vuonna 2020 se on 3 % pienempi kuin 2014 (2 oppilasta vähemmän). Kirkonkylän koulun oppilasmäärä pysyttelee vuoteen 2018 nykyisenlaisena, jonka jälkeen oppilasmäärä laskee 20% nykyiseen tasoon verrattuna (7 oppilasta vähemmän). Kannuskosken koulun oppilasmäärään on laskettu välillä esiopetuksen oppilaat ja välillä ei. Viimeisimmissä taulukoissa esikoululaiset löytyvät eriteltyinä mukana laskelmissa. Käytännössä kahdella opettajalla on oppilaat 0-6 luokilta, joten esiopetuksen oppilaat ovat syytä ottaa myös laskelmissa huomioon. Jos lasketaan oppilasmääräennusteen mukaista kehitystä peruskoulun 1-6 luokkien oppilaiden osalta, Kannuskoskella on ainoana kouluna Luumäellä selvästi nouseva oppilasmäärä. Kyläläisten arvioiden mukaan ajanjaksolla oppilasmäärä nousee 11:sta 29:ään eli 62% (18 oppilasta enemmän). Tiukimman virkamiestulkinnan mukaan oppilasmäärä nousee 11:sta 19:een eli 42% (10 oppilasta enemmän). Muut laskelmat asettuvat näiden kahden arvion välille ja ne löytyvät liitteestä. Kunnassa on kaksi taajamaa Taavetti ja Jurvala. Taavetista mitattuna etäisyydet eri kouluihin ovat seuraavat; Kannuskosken koululle 22 km, Kirkonkylälle 7 km ja Kangasvarren koululle on matkaa 14 km. Lisäksi Kirkonkylän koululta on Kangasvarren koululle matkaa 12 km 6-tien kautta. Kouluverkon kokonaistarkastelu Kouluverkon kokonaistarkastelun perusteet tulevat perusopetus- ja lukiolaissa annetuista velvoitteista. Perusopetuslain 3 2 momentissa säädetään, että opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Taloustilanteestaan huolimatta kunnan on varmistettava riittävät resurssit siihen, että kunnan kaikissa kouluissa opetus pystytään järjestämään asianmukaisesti huomioiden opetuksen ja tilojen lisäksi myös käyttöön otettava uusi tieto- ja viestintätekniikka. Tehtävänä on varmistaa sisällöltään laadukkaan ja valintamahdollisuuksiltaan mahdollisimman yhdenvertaisen opetuksen antaminen kunnan alueella asuville oppilaille, riippumatta siitä missä kunnan koulussa kukin oppilas on. Tarkastelussa on otettu huomioon opetuksen pedagogisen laadun säilyttäminen ja opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttaminen

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kuntatalouden asettamien rajojen puitteissa. Tärkeintä on tarjota mahdollisimman laadukasta perusopetusta kaikille kunnan oppilaille. Pedagogiset perusteet ja laatukriteerit Selvitettäessä kouluverkon tarkoituksen mukaisuutta ja säästöjen kohdentumista oppilaan näkökulmasta on tarpeen tarkastella Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamia perusopetuksen laatukriteereitä. Oppilaan kohtaaman toiminnan laatu muodostuu yhdeksästä laadunosa-alueesta, joita voidaan tarkastella oppimisympäristön ja toimintakulttuurin sekä opetuksen ja oppimisen näkökulmista. Näitä laadun osa-alueita ovat opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen oppimisympäristö, oppimisympäristön turvallisuus, koulun aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulun kerhotoiminta. (Perusopetuksen laatukriteerit, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu ja 2012:29, s. 27). Oppimisympäristö tilat, opetusvälineet, oppimateriaalit, rakennettu lähiympäristö ja luonto tilat mahdollistavat erilaisten työskentelytapojen ja opetusvälineiden käytön eri kokoiset ja yhdisteltävät tilat mahdollistavat eri kokoisten ryhmien työskentelyn toimiva ja motivoiva fyysinen ympäristö edistää oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta liikuntaesteiset huomioitu tilat viihtyisiä, esteettisiä ja siistejä tieto- ja viestintätekniikka riittävää ja toimivaa Luumäki Fyysisen oppimisympäristön laatu vaihtelee eri koulujen kesken. Kyläkoulut ovat tällä hetkellä puutteellisesti varusteltu esimerkiksi taito- ja taideaineiden, opetustilojen ja välineiden osalta. Liikuntapaikkojen laatu vaihtelee merkittävästi. Esteettömyys ei toteudu kyläkouluissa. Tilojen viihtyisyys ja esteettisyys vaihtelee paljon, koska osa rakennuksista on huonokuntoisia. Sisäilmaongelmia on tällä hetkellä Kirkonkylän koulun teknisen työn rakennuksessa sekä Kangasvarren vanhassa koulurakennuksessa. Nämä tilat eivät ole opetuskäytössä. Mahdollisimman monen oppilaan tulisi opiskella laatukriteerit täyttävässä oppimisympäristössä ja saada mahdollisuus uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja oppimiseen. Mikäli koulujen määrä vähenisi, voitaisiin resurssit ohjata toimintaa jatkavien koulujen oppimisympäristöihin ja niiden laatuun. Opetus ja opetusjärjestelyt opetusryhmien muodostaminen ja resurssien kohdentaminen opetusryhmät muodostetaan siten, että voidaan toteuttaa opetus ja ohjaus opetussuunnitelman mukaan, saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet ja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet resursoitaessa koulujen toimintaa tulee huolehtia siitä, että tukea tarvitsevien sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä huomioidaan, samoin kuin yhdysluokissa järjestettävä opetus.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Luumäki Opetusryhmät on muodostettu niin, että opetus ja oppilaille järjestettävä yleinen,tehostettu ja erityinen tuki sekä maahanmuuttajataustaan perustuva tuki on voitu järjestää opetussuunnitelman ja perusopetuslain mukaisesti. Erityisen tuen oppilaat ovat saaneet pääsääntöisesti opetusta Taavetin koulun pienluokassa. Kouluverkkorakenne aiheuttaa eroja eri koulujen kesken. Pieniä opetusryhmiä ei pitäisi muodostaa kouluverkon rakenteen takia, vaan perusteena pienten opetusryhmien muodostamiselle tulisi olla aina oppilaiden tarpeet. Jos opetustunneista leikataan, tulevat opetusryhmät kasvamaan ja tuen järjestämiseen kohdennettua resurssia tullaan pienentämään (tukiopetus ja koulunkäyntiavustajat). Opetussuunnitelman toteuttaminen opetussuunnitelman laadintaprosessi kieliohjelma ja valinnaisaineet kieliohjelman ja valinnaisten aineiden tarjonta turvataan tarvittaessa yhteistyötä laajentamalla Luumäki Luumäellä kaikki oppilaat aloittavat pakollisena vieraana kielenä englannin 3.luokalla.Vapaaehtoisen vieraan kielen ryhmiä ei ole viime vuosina muodostunut. Kerhotoiminnan kautta on pystytty tarjoamaan kielten lisäopiskelua sitä haluaville oppilaille. Perusopetuksen tuntijako uudistuu syksyllä Valtakunnallisessa tuntijaossa on jo päätetty, että toisen kotimaisen kielen opetus alkaa 6. luokalla ja että vapaaehtoisen vieraan kielen opetuksen tarjoaminen tulee kunnalle pakolliseksi. Erilaisia valinnaisaineita pystytään tarjoamaan parhaiten taajamakouluissa, koska erilaista ammattitaitoa omaavia opettajia on enemmän ja tiloja erilaiseen toimintaan löytyy kattavammin. Valinnaisainetarjonta on toistaiseksi yläkoulussa hyvä. Osallisuus ja vaikuttaminen koulun toimintakulttuuri on avoin, vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistamista arvostava oppilaskunnan toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja vaikuttavaa oppilaskunnan ohjaamiseen on varattu riittävästi resursseja oppilaiden osallisuuden toteutumisesta opetuksessa ja muussa toiminnassa on huolehdittu osallisuutta ja vuorovaikutusta tuetaan palautekäytäntöjen avulla Luumäki Kaikissa Luumäen kouluissa toteutetaan kansallista KiVa-kouluohjelmaa, jonka tavoitteena on toimia kiusaamista ehkäisevänä toimintana. Taavetin koulussa on keväisin kartoitettu oppilaiden ajatuksia kuluneesta lukuvuodesta kirjallisin kyselyin. Taajamakouluissa toimii oppilaskunta tai vastaava. Oppilaskuntaa ohjaa koulun opettaja, joka vastaa toiminnan sisällöstä ja säännöllisyydestä. Kyläkouluissa näitä oppilaskuntia ei vielä ole. Tavoitteena on, että kouluilla olisi tasapuoliset edellytykset kouluhyvinvoinnin kehittämiseen. Aamu- ja iltapäivätoiminta toimintaa on tarjolla erityisen tuen piirissä oleville ja 1. ja 2. luokan

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ oppilaille tilat ja välineet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimintaympäristö turvallinen ja viihtyisä Luumäki Kunta tuottaa osin kunnan, osittain huoltajilta perityillä maksuilla rahoitettua iltapäivätoimintaa. Lukuvuonna iltapäivätoimintaa on Taavetin koulussa, johon kuljetetaan myös Kirkonkylän koulun oppilaita sekä Kangasvarren koulussa. Kannuskosken koulussa iltapäivätoimintaa ei ole, mutta tarvittaessa päiväkoti pystyy järjestämään tukea perheille päivähoitolain mukaisen lapsimäärän puitteissa. Iltapäivätoimintaan voivat osallistua kaikki halukkaat 1-2.luokan oppilaat ja toiminta järjestetään koulun tiloissa. Koulun kerhotoiminta tarjonta on monipuolista ja laadukasta osa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea Luumäki Koulujen kerhotoimintaa tuetaan valtionavustuksella ja kerhoja on kaikissa Luumäen kouluissa. Taajamakouluissa on laajempi kerhovalikoima kuin kyläkouluissa. Kerhotoimintaan osallistuminen on hieman vaihdellut vuosittain ja tällä hetkellä toiminta on taas vilkastumaan päin. Jos valtion avustus kerhotoimintaan loppuu, joudutaan kerhotoimintaa supistamaan. Liikunnallisten kerhojen osalta kerhotoimintaa tukee Liikkuva koulu hanke, joka toimii kunnan kaikissa kouluissa. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki koulussa käytössä joustavia toimintamuotoja, joilla pystytään kohtaamaan tukea tarvitsevat oppilaat joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti oppilashuollon palvelut ovat saatavilla Luumäki Kunnassa oppilaan tuki järjestetään tuen tarpeen määrästä ja luonteesta riippuen riittävän pienessä opetusryhmässä. Opetusryhmäkoot Luumäellä ovat tällä hetkellä noin 8 oppilasta alle Suomen alakoulujen keskiarvon. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osa-aikaiseen erityisopetukseen, mahdollisuus tukiopetukseen, mahdollisuus koulunkäyntiavustajapalveluihin tai mahdollisuus opiskeluun erityisluokassa. Joustavammin oppilaan tarvitsema tuki voidaan järjestää Taavetin koulussa, jossa on mahdollisuus kahteen rinnakkaisluokkaan. Tämä mahdollistaa oppilaiden joustavan ryhmittelyn ja tarvittaessa muutosten tekemisen tuen järjestelyihin joustavasti kesken lukuvuoden. Pienissä kouluissa tukea voidaan myös järjestää, mutta esimerkiksi kesken lukuvuoden esille tuleviin tarpeisiin ei pystytä kovin joustavasti vastaamaan, jos ei vaihdeta sitten koulua. Eräissä tapauksissa oppilaita on siirretty myös taajamakouluista kyläkouluihin. Näistä on ollut pääsääntöisesti hyviä kokemuksia. Kyläkouluihin ei kuitenkaan voida olettaa laitettavan tuen oppilaita merkittävässä määrin, koska luokanopettajan antaman tuen määrä on rajallinen. Mikäli opetustunteja leikataan, joudutaan säästöjä hakemaan myös tuen määrästä ja laadusta. Oppilashuollon palvelut ovat kaikilla kouluilla saatavilla oppilasmäärän mukaisesti. Jos kouluverkko olisi tiiviimpi, Eksoten oppilashuoltohenkilökunnan ei tarvitsisi käyttää työaikaansa niin paljon

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ koulujen välillä liikkumiseen. Opetuksen ja kouluverkon kustannukset Luumäen kunnan opetuksen toimintamenoista on 60,1 % koulujen henkilöstömenoja 16,3 % kiinteistökuluja 10,1 % oppilaskuljetusmenoja 6,5 % ruokapalvelumenoja loput 7% kuluista: lukio( sis. opetuksen), kansalaisopisto ja musiikkiopistot( sis. opetuksen) ja koulujen vuosittaiset tarvikemenot Liitteessä on esitetty Luumäen kunnan perusopetuksen säästöpotentiaali verrattuna Savitaipaleeseen, Taipalsaareen ja Manner-Suomen keskiarvoon. Kouluille kohdennettavista resursseista suurin osa tulee käyttää opetustyöhön. Kouluverkko vaikuttaa siihen, miten resursseja kuluu kunnalta opetus- ja kasvatustyöhön sekä toisaalta tiloihin. Kouluverkko vaikuttaa myös ruokapalvelukustannuksiin sekä kuljetusmenoihin. Käytännössä ruokapalvelumenot tulevat keskittämisen myötä laskemaan ja kuljetuskustannukset koulumatkojen pidentyessä osalla nousemaan. Henkilöstömenojen jälkeen toiseksi suurin kustannustekijä on koulutilat ja niiden tilojen ylläpidosta aiheutuvat vuosittaiset käyttömenot. Toimitilat tarvitsevat myös noin vuoden välein peruskorjausta. Näitä on tässä kouluverkkoselvityksessä tarkasteltu yleisellä tasolla. Laskelmissa on keskitytty muutoin vain opetuksen ja kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökustannuksiin. Tällä hetkellä kiinteistöissä ei ole tiedossa olevia vaurioita kuin Kirkonkylän teknisentyön rakennuksen osalta. Se on käyttökiellossa ja oppilaat kuljetetaan teknisen työn tunneille Taavetin kouluun. Kaikkien kiinteistöjen osalta joudutaan määräajoin tehtäviin korjauksiin kouluverkon säilyessä entisenlaisena varautumaan. Oppilaskuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Mikäli joukkoliikennettä ei ole käytettävissä, järjestetään taksikuljetukset. Perusopetuslain 32:n mukaan, mikäli oppilaan koulumatka on 5 kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on myös silloin, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestään enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Luumäen kunta on maksanut lakisääteisen edun ohella myös koulumatka-avustusta oppilaille, joiden koulumatka ensisijaiseen kouluun on yli 4 km alakoulussa. Ruokailukustannukset ovat myös yksi menoerä. Pienet kouluyksiköt ja sinne järjestettävä ruoka ja ruokatarjoilu selittävät osan kustannuseroista. Peruskoulun koulukohtaisilla määrärahoilla hankitaan mm. oppikirjat sekä kaikki muu opetusmateriaali ja opetusvälineet. Ruokakuljetukset ja materiaalikustannukset vähenevät, jos yksiköitä on vähemmän. Kustannusten vähentämiseksi on valittavissa kaksi erilaista linjausta: 1) Säilytetään opetuksen laatua, määrää ja resursseja, mutta suljetaan ja

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ yhdistetään kouluja. 2) Säilytetään nykyiset koulut, mutta heikennetään opetuksen laatua tasaisesti mm. tuntikehystä pienentämällä ja tukipalveluja vähentämällä. Kustannuksia voidaan leikata opetustyön kärsimättä luopumalla sellaisista koulutiloista, joita ei välttämättä tarvita opetuksen järjestämiseen. Koulutiloista luopumalla vähennetään tilojen ylläpitokustannuksia. Myös peruskorjaustarve pienenee tulevaisuudessa. Ruokailukustannuksissa saadaan säästöä ruoan laadusta tinkimättä. Osalla oppilaista koulumatka ja koulumatkaan käytettävä aika pitenee kouluja yhdistettäessä, mutta taajamakouluissa opetustarjonta monipuolistuu ja oheis- ja tukipalvelut ovat tarjolla pientä koulua paremmin. Opetus- ja kasvatustyö on koulun tärkein tehtävä; opetuksen ja siihen sisältyvän vuorovaikutuksen vuoksi koulua käydään. Keskittämällä toiminnot voidaan tarpeelliset opetusresurssit säilyttää paremmin. Sijoittamalla toimintoja peruskorjattuihin ja uudistettuihin tiloihin vähennetään myös sisäilmapulmista aiheutuvia terveysriskejä sekä tulevia monien yksiköiden investointitarpeita. Koulujen kuluja vuosille sekä säästövaikutus menolajeittain on liitteessä. Edellä on kuvattu pedagogiikkaan liittyviä näkökulmia ja vaikutuksia. Liitteenä on taulukko Luumäen vaikutustenarvioinnista, jossa on yleisesti kuvattu edellä olevien vaihtoehtojen vaikutuksia eri näkökulmista lasten sekä huoltajien arkeen. Kuntalaispalautteissa esiin tuotuja vaikutuksia on lisätty vaikutusarviointiin, mutta kuntalaisten laatimat vastineet ja kannanotot ovat kokonaisuudessaan liitteissä. Perusopetuksen kouluverkko tulevaisuudessa Koulutoimi esittää seuraavia asioita huomioitavaksi kouluverkkoa kehitettäessä: Opetus ja pedagoginen näkökulma Pyritään järjestämään kaikille oppilaille perusopetuslain, opetussuunnitelman ja laatukriteereiden mukainen opetus. On tärkeää huolehtia jokaisen oppilaan oikeudesta saada omien edellytystensä mukaista opetusta ja opetukseen osallistumisen edellyttämät tukitoimet. Tämä tarkoittaa laadukasta yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tuen järjestäminen on mahdollista, jos resurssit riittävät tarvittaessa pieniin opetusryhmiin, tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen ja avustajapalveluihin. Tärkeää on huolehtia myös maahanmuuttajataustan takia tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeista ja suomi toisena kielenä opetuksesta. Tulee varmistaa, että oppilashuollon palvelut ovat mahdollisimman helposti ja joustavasti oppilaiden saavutettavissa koulun yhteydessä. Koulujen tarjonta pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena sisältäen monipuoliset valintamahdollisuudet, kerhotoiminnan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan. Koulutilat Pyritään järjestämään kaikille oppilaille terveelliset, turvalliset ja opetussuunnitelman toteuttamisen mahdollistavat tarkoituksenmukaiset tilat. Tilojen käyttöä suunniteltaessa otetaan huomioon myös kuntalaisten

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ harrastuskäyttömahdollisuus. Koulurakennusten määrää tulee suhteuttaa koulutilatarpeeseen. Vanhat peruskorjaamattomat koulurakennukset eivät vastaa enää tiloiltaan nykyaikaisille koulurakennuksille asetettuja vaatimuksia ja niiden perusteellista korjaamista mielekkäämpää on keskittää opetus nykyaikaisempiin tiloihin. Näin kannattaa toimia, mikäli perusopetuslain mukaisessa koulumatka-ajassa on saavutettavissa olemassa oleva koulu. Kuljetukset Koulukuljetuksiin käytetään ensisijaisesti joukkoliikennettä, mutta sen rajoittuneen tarjonnan vuoksi taksiliikenne on koulukuljetuksissa merkittävää. Tehostamisratkaisuna on mahdollista kartoittaa erilaisia logistiikkaohjelmia ja selvittää voisiko niillä tehostaa henkilökuljetusten sujuvuutta ja taloudellisuutta. Koulunkäyntialueet on määritelty vuonna 1993, jolloin kouluverkkoa muutettiin. On ilmennyt joitakin epätarkkuuksia siitä, mikä kunkin oppilaan ensisijainen koulu on kouluverkkoselvityksen aikana. Näitä on syytä tarkentaa joka tapauksessa vuoden 2015 aikana, jotta kuntalaisten tasapuolinen kohtelu toteutuu. Koulumatkojen pidentymisestä on esitetty huolta, mutta perusopetuslain 6 :n 1 momentin mukainen aikarajoite toteutuu jo tällä hetkellä entisen Viuhkolan koulun alueen osalta, josta matkat Taavettiin ovat maantieteellisesti pidemmät kuin Kannuskoskelta. Koulukuljetuskustannukset ovat noin 10 % koulujen kokonaiskustannuksista henkilökustannusten ollessa kuusi kertaa merkittävämmät rakenteelliset kulut. Kuljetuskapasiteettia pystytään ja on hyvin suurella todennäköisyydellä tarvetta lisätä kouluverkon muuttuessa. Kuljetuskustannusten nousua on vaikea arvioida tarkasti, koska kuljetusreittien pidentymistä ja mahdollisia uusia reittejä sekä koulujen lukujärjestyksiä ei vielä tiedetä. Voimassa oleva kuljetussopimus kattaa lukuvuoden ja siihen sisältyy optiovuosi Kuljetuskustannusten nousua on arvioitu keskimääräisellä kuljetettavien määrän lisääntymisellä ensi lukuvuonna sekä arviolla uusista reittitarpeista. Noussut kustannustaso toteutuisi samankaltaisena kouluvuonna Luumäen kunta on maksanut lakisääteisen edun ohella myös koulumatka-avustusta oppilaille, joiden koulumatka ensisijaiseen kouluun on yli 4 km alakoulussa. Tätä etuutta on mahdollista leikata lain mukaan niin, että ensisijaisen koulumatkakorvauksen alarajaksi asetetaan 5 kilometriä. Talous Perusopetus järjestetään taloudellisesti ottaen huomioon opetuksen kustannukset sekä tukipalvelut kuten ruokailu, kuljetukset sekä toimitilojen ylläpito. Investointeja ei ole tässä kouluverkkoselvityksessä erityisesti selvitetty, mutta niitä tulee väistämättä jokaiseen kiinteistöön ajan kuluessa. Toimipaikkojen vähentyessä tukipalvelujen järjestäminen on taloudellisempaa, koska kouluruokailukohteet vähenevät eikä ruokaa tarvitse kuljettaa valmistuskeittiöstä niin moneen kouluun. Ylläpidettävien tilojen vähentyminen pienentää siivouskustannuksia ja ylläpitomenoja sekä etenkin pidemmällä aikavälillä investointimenoja. Riittävän suuressa koulussa opetusryhmät voidaan aina muodostaa tarkoituksenmukaisen kokoisina. Ryhmäkoko pysyy taajamakouluissa hyvin alhaisena, mutta opetusryhmien määrä kokonaisuutena on pienempi kuin jos opetus järjestettäisiin useammassa toimipaikassa.

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstömäärän vähentäminen suhteessa vähenevään oppilasmääräennusteeseen pystytään toteuttamaan taajamakouluissa helpommin, kuin jos kouluverkko koostuu useasta erillisestä yksiköstä. Tämän aiheuttaa se tosiasia, että jokaisessa koulussa tulee olla koulun kokoa vastaava vähimmäismäärä opettajia ja muuta henkilökuntaa. Koulun vähimmäisoppilasmäärä Luumäen koulut ovat kyläkouluja ja pieniä taajamakouluja. Koulutoiminnan säilyttämistä tietyssä rakennuksessa tulee arvioida monipuolisesti. Harkinnassa on otettava huomioon edellä mainitut linjaukset ja ensisijaisesti opetus- ja pedagoginen näkökulma. Harkinnassa on otettava huomioon myös tilojen sopivuus opetustoimintaan, terveellisyys ja turvallisuus, etäisyys ja koulumatkat sekä koulunpidon kustannukset. Koulutoimen strategia uusitaan vuonna Koska kunta opetuksen järjestäjänä on vastuussa kaikkien luumäkeläisten lasten opetuksen järjestämisestä ja joudutaan resursseja jaettaessa ottamaan huomioon kokonaisuus. On siis tarpeen jättää tilaa kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuusharkinnalle koulujen oppilasmäärien suhteen ja erillisiä vähimmäisoppilasmääriä ei ole välttämätöntä määritellä. Toisaalta pitää myös pystyä tekemään vaikeitakin leikkauspäätöksiä kouluverkkoon, jos yksikön koko pedagogisesti ja taloudellisesti muodostuu merkittävästi haittaavaksi tekijäksi kouluverkon kokonaisuuden ja oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun kannalta. Tiedottamisesta ja kuntalaisten kuulemisesta Kunnan heikkenevä taloustilanne ja pienenevät ikäluokat ovat olleet vaikuttamassa kouluverkkoselvityksen aloittamiseen syksyllä Kouluverkkoselvityksen prosessissa asiantuntija-apua antoi Suomen kuntaliitto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Hallintolain 31 :n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Koska kyse on kuntalaisten kannalta merkittävästä asiasta, on asian laittanut vireille hallintolain 41 :n 2 momentin mukaan Luumäen kunnan koululautakunta kokouksessaan Vireilläolosta on tiedotettu kunnan kotisivuilla sekä Luumäen lehdessä julkaistulla ilmoituksella. Hallintolain 34 :n, 36 :n ja 42 :n mukaisesti asiaa on esitelty kuntalaisille järjestetyssä koko kunnan kuulemistilaisuudessa Taavetin koulussa, jossa kuntalaisilla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä joihin on vastattu. Lisäksi lakkautusuhan alla olevilla kouluilla on järjestetty erilliset kuulemistilaisuudet Kuntalaisille on varattu tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta kirjallisesti mennessä. Lisäksi kyläkoulujen oppilaita on kuultu kirjallisesti mennessä. Kannuskosken koulun henkilökuntaa kuultiin ja Kirkonkylän koulun henkilökunnan kuuleminen oli Kouluverkkoa on käsitelty runsaasti myös paikallisten tiedotusvälineiden toimesta. Kuntalaispalautteista Palautteita on tullut syksyn aikana yhteensä 26 kappaletta. Palautteet on koottu yhdeksi liitetiedostoksi niin, että alussa ovat Kannuskosken alueelta tulleet palautteet, sitten Kirkonkylän alueen palautteet ja lopussa ovat muualta kunnasta tulleet palautteet. Palautteet koostuvat yksittäisten

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kuntalaisten palautteista, koulujen henkilökuntien, osa on kyläyhdistysten, vanhempainyhdistysten tai vastaavien palautteita. Osassa kirjelmistä on mukana lukuisa määrä allekirjoituksia. Yksi palaute poistettiin ja toista palautetta rajattiin keskustelun jälkeen palautteen antajien toiveesta. Poistetuissa palauteosissa ei ollut kouluverkkoselvityksen kannalta olennaista uutta tietoa, vaan kirjoitusten osat sisälsivät henkilökohtaisia tietoja. Palautteet ovat muutoin kokonaisuudessaan liitteenä kunnan kotisivuilla julkaistavissa kokousasiakirjoissa ja koululautakunnan kokouspöytäkirjan liitteinä. Kuntalaisten palautteissa on sama huoli kuin koulutoimessakin lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja turvallisesta koulunkäynnistä. Kuntalaispalautteissa kuitenkin keinot poikkeavat suurelta osin koulutoimen esittämistä kouluverkon uudistamis- ja säilyttämiskeinoista. Monissa palautteissa on esitetty, että tärkein laatutekijä on pieni koulu ja lyhyt koulumatka. Palautteissa on yleensä otettu kantaa yksittäisen koulun tai alueen puolesta, mutta säästöt esitetään otettavaksi muualta kuin kyseisen koulualueen lasten palveluista. Myöskään haja-asutusalueen palveluita ei tulisi heikentää, sillä koulujen lakkauttamiset hiljentäisivät kylät. Eräissä palautteissa korvaaviksi säästökeinoiksi on esitetty lukion lakkauttamista. On myös todettu, että taajamakoulujen henkilökunnan määrää tulisi vähentää näin ollen luokkakokoja kasvattaa, ennemmin kuin kyläkouluja lakkauttaa. Opetuksen yhteisistä määrä- sekä laatutekijöistä voidaan leikata tai säästöjä on haettava muualta kuin kouluista. On vaadittu uusien vaihtoehtojen esittämistä, lisälaskelmia sekä kyseenalaistettu laskelmien paikkaansa pitävyyttä. Toisaalta on vaadittu vertailua muihin kuntiin, toisaalta vertailua ei saisi tehdä, koska nykyinen kouluverkko tulisi nähdä kunnan omaleimaisena voimavarana. Palautteissa on vaadittu nykyisten koulujen korjaamista tai parakkirakennusten käyttöönottoa. On esitetty, että koulut jatkaisivat toimintaansa, mutta esim. 5-6.luokat siirrettäisiin taajamakouluun. Huolta on esitetty joukkoliikenneyhteyksistä ja koulumatkojen pidentymisestä sekä oppilaiden koulumatkan turvallisuudesta, varsinkin 6-tien varressa kyydin odottamisen osalta. Kuljetuskustannusten hallitsemattomasta noususta on oltu huolissaan. Kyläkouluja puolustavissa palautteissa tuodaan esille pienten koulujen hyvät puolet, kuten yksilöllinen ohjaus, tuttu ja turvallinen ympäristö sekä luonnonläheisyys. Huolta esitetään myös mahdollisen kiusaamisen lisääntymisestä huollettavalleen taajamakouluissa. Palautetta on tullut myös kahden taajamakouluratkaisun puolesta. Näissä palautteissa tulevat esille taajamakoulujen hyvät puolet, kuten joustavat ryhmäjaot, monipuoliset tilat, laajemmat vertaisryhmät ja monipuolisempi opetustarjonta. Taajamakoulujen oppilaiden puolesta on esitetty huolta opetuksen laadun ja määrän heikkenemisestä. Myös Taavetin lukiota on kannatettu säilytettäväksi. Oppilas- ja henkilökuntapalautteet Kuntalaisten kuulemisissa ja niistä saaduissa kirjallisissa palautteissa esitettiin huolta lasten kuulemisesta muutoksessa. Kuulemisaikana opettajat keräsivät liitteessä olevan koonnin mukaisiin kysymyksiin vastaukset kyläkoulujen oppilailta. Taajamakoulujen oppilaita ei kuultu. Palaute kyläkoulujen oppilailta oli lievästi kielteinen kouluverkkomuutoksiin ja omasta koulusta haluttiin enimmäkseen pitää kiinni. Vastauksissa oli kuitenkin myös paljon neutraaleiksi ja positiivisiksi luokiteltavia kommentteja taajamakouluista. Koulukuljetusten pidentyminen koettiin

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ pääosin kielteisesti. Kyläkoulujen henkilökuntien kuulemisissa nousi esille huoli yhdysluokkaopetuksen katoamisesta Luumäellä, määräaikaisen työn mahdollinen päättyminen ja yleisesti ottaen henkilökunta on pitänyt työskentelystä pienessä yksikössä. Toisaalta kouluverkkoselvityksen aikana ei ole tullut tarvetta vakituisten työntekijöiden irtisanomisiin, vaan henkilöstön kustannussäästöjä on etsittävissä eläköitymisten ja erilaisten sijaisjärjestelyjen kautta. Esitys kouluverkkomuutoksista Koululautakunnan osalta talousarviota tulee tasapainottaa vuosien aikana niin, että säästöjä syntyy noin euroa. Esitetään talouden tasapainotus tehtäväksi ensisijaisesti kouluverkkoa tiivistämällä, toissijaisesti opetuksen määrää tasaisesti kaikilta kouluasteilta vähentämällä ja viimeiseksi opetuksen muita mahdollisia laatutekijöitä heikentämällä. Kustannussäästöt saadaan aikaan yhdistämällä kyläkoulut taajamakouluihin. Luumäen kunnan kouluverkoksi esitetään Taavetin koulukeskusta sekä Kangasvarren alakoulua. Esitetty muutos heikentää kylien lähikoulupalveluja, mutta säilyttää niukkenevien taloudellisten resurssien toteutuessa opetuksen määrä- ja laatutekijöitä parhaiten koko kunnan oppilaille. Esitetyt kouluverkon muutokset vähentävät ylläpidettävien kiinteistöjen ja tilojen määrää sekä niiden jatkuvia ylläpitokustannuksia edellyttäen, että kiinteistöistä luovutaan. Luumäen kunnan oppilasikäluokat ja ennusteet huomioiden kahden taajamakoulun malli on riittävä ja laadukas ratkaisu perusopetuksen kouluverkoksi. Muutoksen jälkeen keskimääräinen luokkakoko näissä kahdessa taajama-alakoulussa on oppilasta per luokka. Esityksessä on pyritty kohtelemaan pedagogisesti tasapuolisesti kunnan oppilaita ja vastaamaan vuonna 2016 uudistuvassa opetussuunnitelmassa tuleviin muutoksiin. Vt. sivistystoimenjohtaja Pekka Hyvärinen Koululautakunta merkitsee kouluverkkoselvityksen tietoonsa tulleeksi ja vie edelleen kouluverkon kunnanhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi. Koululautakunta ottaa asiantuntijalautakuntana kantaa kouluverkkoon ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää, että kouluverkkoa linjataan seuraavasti: 1. Valtuusto päättää, että koululautakunnan talouden tasapainottamiseksi kolmivuotiskaudella a) Kirkonkylän koulu yhdistetään Taavetin kouluun lukuvuodesta alkaen ja Kirkonkylän koulun oppilaat sijoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla Taavetin ja Kangasvarren kouluihin lukuvuodesta alkaen. b) Kannuskosken koulu yhdistetään Taavetin kouluun lukuvuodesta alkaen. Päiväkotitoiminta jatkuu edelleen Kannuskosken koulun tiloissa, mutta esiopetusta saavat oppilaat siirtyvät Taavetin päiväkodin

Luumäen kunnan kouluverkkoselvitys

Luumäen kunnan kouluverkkoselvitys Koululautakunta 9 04.02.2015 Luumäen kunnan kouluverkkoselvitys 2014-2015 53/12/2015 Koula 04.02.2015 9 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Pekka Hyvärinen puh. 040 546 2354 etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Lisätiedot

Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti. Marttila-Inkilä Anne, jäsen Metsäkallio Kari, jäsen

Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti. Marttila-Inkilä Anne, jäsen Metsäkallio Kari, jäsen 50 Kokousaika Tiistaina 10.4.2012 klo 18.00-18.25 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Rämä Antti Tanskanen Ville Salenius Pentti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Mälkiä ja Jukka Kuningas.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Mälkiä ja Jukka Kuningas. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Koululautakunta Aika 04.02.2015 klo 18:00-20:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-19:11. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-19:11. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 62 Kunnanvaltuusto Aika 04.03.2013 klo 18:00-19:11 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 30 Ilmoitusasiat 31 Valtuustoaloitteet 4.3.2013 32 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN

VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN ALKAEN Sivistyslautakunta 30 03.11.2015 Sivistyslautakunta 34 22.12.2015 Sivistyslautakunta 7 09.02.2016 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015, 249/12.00/2014 SIVLTK 30 (Asian valmistelija

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/ (6) Sivistyslautakunta Perusopetuksen vaiheittainen keskittäminen kuntakeskukseen

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/ (6) Sivistyslautakunta Perusopetuksen vaiheittainen keskittäminen kuntakeskukseen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) 50 Perusopetuksen vaiheittainen keskittäminen kuntakeskukseen KNGDno-2015-622 Valmistelija / lisätiedot: Jaana Strandman jaana.strandman@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00.

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00. Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 Koulutuslautakunta Aika 02.05.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4

Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun - asia 4 Sivistyslautakunta 10 19.02.2014 Kaupunginhallitus 98 26.05.2014 Sivistyslautakunta 82 27.11.2014 Kaupunginhallitus 218 15.12.2014 Kaupunginvaltuusto 46 30.12.2014 Perusopetuksen palveluverkoston muutos

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille

Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely syntyneiden lasten vanhemmille Sivistyslautakunta 52 01.10.2013 Sivistyslautakunta 66 03.12.2013 Kunnanhallitus 288 16.12.2013 Valtuusto 11 17.02.2014 Tuomo Riihilahden ym. valtuustoaloite: Kysely 2004-2010 syntyneiden lasten vanhemmille

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 423/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 423/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 6 Asianro 423/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kettulan koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja nuorisopalvelut

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Kaupunginhallitus 144 20.05.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

41 1 Etelä-Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen 42 2 Perälän asuntoalueen tonttien hinnat

41 1 Etelä-Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen 42 2 Perälän asuntoalueen tonttien hinnat 103 Kokousaika Maanantaina klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Rämä Antti Tanskanen Ville Salenius Pentti Heikkilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-18:40. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-18:40. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 34 Kunnanvaltuusto Aika 18.04.2016 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 37 14

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Punkkinen ja Galina Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Punkkinen ja Galina Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 46 Koululautakunta Aika 06.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitykseen perustuvat Tuhkakylän koulua koskevat toimenpiteet

Kouluverkkoselvitykseen perustuvat Tuhkakylän koulua koskevat toimenpiteet Sivistystoimen lautakunta 84 08.11.2007 Kunnanhallitus 4 09.01.2008 Kunnanhallitus 28 22.01.2008 Kunnanvaltuusto 5 29.01.2008 Kunnanhallitus 266 08.12.2009 Kunnanvaltuusto 104 21.12.2009 Kouluverkkoselvitykseen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 17.6.2013 klo 19.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 17.6.2013 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 71 Koululautakunta Aika 24.06.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 18.05.2016 Sivu 1 / 5 759/2016 12.01.00.00 82 Lausunto valtuustoaloitteeseen alueellisesta kielikokeilusta Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Outi Saloranta-Eriksson,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös Kunnanhallitus 385 21.11.2016 Kunnanhallitus 404 05.12.2016 Sivistyslautakunnan päätös 26.10.2016 81 (Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018),

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv)

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 126 10.04.2017 Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 10.04.2017 126 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK 3 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 422/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 422/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 5 Asianro 422/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Pitkälahden koulun lakkauttaminen 1.8.2014 alkaen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus- ja

Lisätiedot

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 4 SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-19:05. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanvaltuusto. Aika klo 18:00-19:05. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kunnanvaltuusto Aika 25.01.2016 klo 18:00-19:05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot