Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002"

Transkriptio

1 SULAUTUMISMUISTIO Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Scanfil sulautuu Wecaniin siten, että sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita ( Sulautuminen ). Sulautumisessa noudatetaan osakeyhtiölain 14 luvun ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a ja b :n säännöksiä. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin ja se sisältyy kokonaisuudessaan tähän sulautumismuistioon. Sulautuminen tulee voimaan, kun Wecanin ja Scanfilin yhtiökokoukset ovat hyväksyneet Sulautumissuunnitelman, Sulautumisen täytäntöönpanoon on saatu rekisteriviranomaisen lupa ja Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin ( Sulautumisen täytäntöönpano ). Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta ( Sulautumisen rekisteröintipäivä ) on arvioiden mukaan Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi. Jäljempänä Yhtiö viittaa Wecaniin Sulautumisen täytäntöönpanon ja nimen muuttamisen Scanfil Oyj:ksi jälkeen. Scanfilin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Scanfilin osakkeita vastaan Wecanin uutta osaketta siten, että yhtä (1) Scanfilin osaketta kohden annetaan 90, Wecanin uutta osaketta ( Sulautumisvastike ). Siltä osin kuin Scanfilin osakkeenomistajalle Sulautumisvastikkeena annettavien Wecanin uusien osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajalle kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Sulautumisessa Sulautumisvastikkeena annettavat uudet Wecanin osakkeet ( Uudet osakkeet ) oikeuttavat osinkoon päättyvältä tilikaudelta alkaen edellyttäen, että yhtiökokous päättää jakaa osinkoa, ja ne antavat muut osakasoikeudet osakepääoman korotuksen rekisteröinnistä lukien. Uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) Wecanin vanhojen osakkeiden rinnalla Sulautumisen rekisteröintipäivää seuraavasta pörssipäivästä eli arviolta alkaen. Wecanin hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Wecanin ylimääräinen yhtiökokous pidetään klo Hotelli Käenpesässä, osoite Lintutie 1, Ylivieska. Scanfilin osakkeenomistajat päättävät Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka yhtiön hallitus on kutsunut koolle klo Scanfilin pääkonttoriin, osoite Yritystie 6, Sievi. Neuvonantaja

2 Tämän sulautumismuistion ovat laatineet Wecanin ja Scanfilin hallitukset ehdotettuun Sulautumiseen liittyen. Sulautumismuistion sisältämät tiedot on saatu yhtiöiltä ja muista ilmoitetuista lähteistä. Tämä sulautumismuistio on laadittu Helsingin Pörssin säännön mukaisesti noudattaen soveltuvin osin, mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :ssä on säädetty listalleottoesitteen laatimisesta. Tämä sulautumismuistio ei sisällä kaikkia valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman päätöksen (197/1998) tarkoittamia tietoja. Rahoitustarkastus ei ole tarkastanut eikä hyväksynyt tätä sulautumismuistiota. Tämän sulautumismuistion mukaiseen Sulautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Sulautumista koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Sulautumismuistion julkistaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä sulautumismuistiossa esitetyt tiedot pitävät paikkansa tulevaisuudessa, tai että yhtiöiden liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän sulautumismuistion päivämäärän jälkeen. Ketään ei ole valtuutettu osakkeita tarjottaessa antamaan muita kuin tähän sulautumismuistioon sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän sulautumismuistion levittämiselle ja osakkeiden tarjoamiselle. Yhtiöt edellyttävät, että tämän sulautumismuistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista sekä noudattavat niitä. Tätä sulautumismuistiota ei saa levittää tai julkaista tarjottavien osakkeiden yhteydessä missään valtioissa tai muissa yhteyksissä, joissa osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Tämä sulautumismuistio ei ole tarjous myydä osakkeita tai pyyntö osakkeita koskevaksi tarjoukseksi sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act) tai siihen tehtyjen muutosten mukaisesti eikä niitä saa tarjota, myydä eikä luovuttaa Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille eikä yhdysvaltalaisten lukuun. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa mitään osakkeiden tarjoamiseen liittyvää asiakirjaa ei saa luovuttaa muille kuin vuoden 2000 rahoituspalvelu ja -markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) nojalla annetun vuoden 2001 määräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) 19(1) artiklan tai 49(1) artiklan mukaisille vastaanottajille tai henkilöille, joille asiakirjan voi muutoin laillisesti luovuttaa. Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä Wecanin ja Scanfilin pääkonttoreissa osoitteissa: Wecan Electronics Oyj Scanfil Oy Ruutihaantie 12 Yritystie Ylivieska Sievi Tämä sulautumismuistio on saatavissa Wecanin ja Scanfilin pääkonttoreista edellä mainituista osoitteista sekä seuraavista internet-osoitteista: ja 2

3 SISÄLLYSLUETTELO ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET TAHOT JA NEUVONANTAJAT... 4 SULAUTUMINEN... 5 SULAUTUMISSUUNNITELMA... 6 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET... 8 WECAN ELECTRONICS OYJ WECAN ELECTRONICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT SCANFIL OY SCANFIL OY:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT SULAUTUMISESSA MUODOSTUVA YHTIÖ PRO FORMA TILINPÄÄTÖSTIEDOT TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT SULAUTUMISMUISTIOSTA TIIVISTELMÄ SCANFIL OYJ:N OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA WECAN ELECTRONICS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS SCANFIL OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

4 ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET TAHOT JA NEUVONANTAJAT Vastaanottava yhtiö Wecan Electronics Oyj, Ruutihaantie 12, Ylivieska. Sulautuva yhtiö Scanfil Oy, Yritystie 6, Sievi. Neuvonantajat Wecan Electronics Oyj:n tilintarkastaja tilikausina : KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö, Mannerheimintie 20 B, Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti, sekä lisäksi tilikausilla KHT Juhani Korhonen. Wecan Electronics Oyj:n taloudellinen neuvonantaja: Opstock Oy, Teollisuuskatu 1 b, Helsinki. Wecan Electronics Oyj:n oikeudellinen neuvonantaja: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Erottajankatu 5 A, Helsinki. Scanfil Oy:n tilintarkastaja tilikausina : Tilikausina SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Arto Ylimartimo. Tilikautena 2001 varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT Arto Ylimartimo, Pihlajakuja 9-11 B, Oulunsalo ja varatilintarkastajana KHT Pertti Tarvainen. Wecan Electronics Oyj:n hallitus Jukka Aakula Pasi Aakula Pauli Aakula Asa-Matti Lyytinen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Scanfil Oy:n hallitus Riitta Takanen Reijo Pöllä Harri Takanen Jarkko Takanen Jorma Takanen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallitusten vakuutus Vakuutamme, että hallituksen parhaan ymmärryksen mukaan tähän sulautumismuistioon sisältyvät tiedot vastaavat tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Ylivieskassa, 3. päivänä huhtikuuta 2002 Sievissä, 3. päivänä huhtikuuta 2002 Wecan Electronics Oyj Hallitus Scanfil Oy Hallitus 4

5 Sulautumisen tausta ja tarkoitus SULAUTUMINEN Wecanin ja Scanfilin hallitukset ovat allekirjoittaneet Sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Scanfil sulautuu Wecaniin. Sulautumisessa kaikki Scanfilin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille, ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi. Wecanin ja Scanfilin Sulautumisen kautta muodostuu uusi kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on tuotantoa Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Sulautumisella pyritään varmistamaan sulautuville yhtiöille entistä laajempi globaali palvelukyky ja tuotevalikoima, sekä vahva asema kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Sulautumisella vahvistetaan sulautuvien yhtiöiden resursseja laajentaa asiakaspohjaa ja aikaansaadaan entistä paremmat edellytykset kansainväliseen kasvuun. Scanfilin osakkeenomistajille on ehdotettu maksettavaksi Sulautumisvastiketta siten, että Wecan antaa vastikkeena jokaisesta Scanfilin osakkeesta 90, kappaletta Wecanin uusia osakkeita eli yhteensä noin 52,2 milj. osaketta. Sulautumisen seurauksena Scanfilin omistajien omistusosuus Yhtiöstä tulee nousemaan noin 86 prosenttiin. Sulautumisvastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Sulautumisvastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Wecanin tilintarkastajana toimivan KPMG Wideri Oy Ab:n vastuunalainen tilintarkastaja KHT Ari Ahti sekä KHT Kjell Lindqvist ovat toimineet Wecanin osalta osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n edellyttäminä riippumattomina asiantuntijoina, ja Scanfilin tilintarkastajana toimiva KHT Arto Ylimartimo samoin osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n edellyttämänä riippumattomana asiantuntijana Scanfilin osalta. Mainittujen asiantuntijoiden lausunnot Sulautumissuunnitelmasta on esitetty kohdassa Sulautumissuunnitelman liitteet. Rekisteriviranomaisten lupa Sulautumissuunnitelman täytäntöönpanolle haetaan sen jälkeen, kun Wecanin ja Scanfilin yhtiökokoukset ovat hyväksyneet Sulautumissuunnitelman. Sulautuminen tulee voimaan, kun Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on

6 1 Osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö Wecan Electronics Oyj (jäljempänä Wecan ) Y-tunnus: Kotipaikka: Ylivieska Osoite: Ruutihaantie 12, Ylivieska 1.2 Sulautuva yhtiö Scanfil Oy (jäljempänä Scanfil ) Y-tunnus: Kotipaikka: Sievi Osoite: Yritystie 6, Sievi SULAUTUMISSUUNNITELMA 2 Sulautuminen Osapuolten hallitukset ehdottavat, että Scanfil sulautuu Wecaniin tämän sulautumissuunnitelman mukaisesti (absorptiosulautuminen). Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Wecan muuttaa nimensä Scanfil Oyj:ksi (jäljempänä Yhtiö ). Sulautuminen noudattaa osakeyhtiölain 14 luvun säännöksiä, sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52a ja 52b :iä. Kaikki Scanfilin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Wecanille ja Scanfilin osakkeenomistajat saavat vastikkeena Wecanin uusia osakkeita. 3 Osakeyhtiölain edellyttämät tiedot 3.1 Selvitys sulautumisen syystä Sulautumisen kautta muodostuu uusi kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on tuotantoa Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Sulautumisella pyritään varmistamaan yhtiöille entistä laajempi globaali palvelukyky ja tuotevalikoima sekä vahva asema kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Sulautumisella vahvistetaan yhtiöiden resursseja laajentaa asiakaspohjaa ja aikaansaadaan entistä paremmat edellytykset kansainväliseen kasvuun. 3.2 Ehdotus vastikkeesta Scanfilin osakkeenomistajille Scanfilin osakkeenomistajille on ehdotettu maksettavaksi vastiketta siten, että Wecan tarjoaa jokaisesta Scanfilin osakkeesta 90, kappaletta Wecanin uusia osakkeita. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille vastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Vastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Vastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Sulautumisvastikkeen määrittelyyn ei ole liittynyt olennaisia arvostusongelmia. 3.3 Ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta Hallitukset ehdottavat, että Wecanin yhtiöjärjestystä muutetaan liitteen 1 mukaiseksi. Wecanin toiminimeksi muutetaan Scanfil Oyj, englanniksi Scanfil plc. 6

7 3.4 Ehdotus vastikkeen suorittamiseen tarvittavasta uusmerkinnästä ja sen jakamisen ajankohdasta ja muista ehdoista Wecanin hallitus tulee esittämään sulautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Wecanin osakepääomaa tullaan korottamaan suunnatulla annilla seuraavalla tavalla: (i) Wecanin osakepääomaa korotetaan enintään ,50 eurolla, jolloin osakepääomaksi muodostuu enintään ,50 euroa. Osakepääoman täsmällinen määrä riippuu siitä, kuinka moni sulautuvan yhtiön osakkeenomistaja vaatii osakkeittensa lunastamista ja missä määrin vaihtosuhde ei mene tasan vastikkeeseen oikeuttavien Scanfilin osakkeiden kanssa. (ii) Uudet osakkeet tarjotaan Scanfilin osakkeenomistajille siten, kuin edellä kohdassa 3.2 on määritelty. (iii) Scanfilin osakkeenomistajat luovuttavat Opstock Oy:lle kaikki omistamansa Scanfilin osakkeet viimeistään kaksi viikkoa ennen sulautumisen täytäntöönpanoluvan arvioitua rekisteröintipäivää allekirjoittamalla saamansa osakkeiden siirtositoumuksen sekä samalla luovuttamalla kaikki omistuksessaan olevista osakkeista annetut osakekirjat. (iv) Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden jakaminen aloitetaan sulautumispäivänä tai ellei se ole pankkipäivä, sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä. Sulautumisvastike Scanfilin omistajille suoritetaan arvoosuusjärjestelmässä alkaen sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoluvan rekisteröintipäivänä. (v) Niille Scanfilin omistajille, jotka eivät ole viimeistään kaksi viikkoa ennen sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoluvan rekisteröintipäivää luovuttaneet osakkeitaan sulautumisvastikkeen kirjaamista varten, luovutetaan sulautumisvastike osakekirjojen luovuttamisen jälkeen arvo-osuustilille kirjaamalla, kuitenkin aikaisintaan sulautumisen rekisteröintipäivän jälkeen. 3.5 Selvitys pääomalainoista Sulautuvat yhtiöt eivät ole laskeneet liikkeeseen osakeyhtiölain 14 luvun 4 :n 2 momentin 4-kohdassa tarkoitettuja pääomalainoja. 3.6 Sulautuvan yhtiön omistamat vastanottavan yhtiön osakkeet Scanfil tai sen tytäryhtiö ei omista Wecanin osakkeita. 3.7 Selvitys johdolle ja tilintarkastajille myönnettävistä erityisistä eduista ja oikeuksista Sulautumisen yhteydessä yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle, tilintarkastajille tai riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja eikä oikeuksia. 3.8 Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröiminen on tarkoitus toteuttaa mennessä. 4 Muuta 4.1 Aputoiminimet Yhtiön aputoiminimeksi rekisteröidään Wecan Electronics. Yhtiön aputoiminimen toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut ja laitteiden, komponenttien sekä tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, markkinointi, myynti, vienti ja tuonti. 4.2 Mahdollinen yhtiökokouskäsittely vastaanottavassa yhtiössä Todettiin, että sulautuminen tullaan käsittelemään Wecanin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 4.3 Osakeyhtiölain 14 luvun 3 :ssä tarkoitetut erityisten oikeuksien haltijat Scanfil ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjoja tai muita osakkeenomistajan oikeuksiin rinnastettavia oikeuksia. Oulussa helmikuun 25. päivänä 2002 Sievissä helmikuun 25. päivänä 2002 Wecan Electronics Oyj Scanfil Oy Hallitus Hallitus 7

8 SULAUTUMISSUUNNITELMAN LIITTEET Sulautumissuunnitelman liitteenä on vastaanottavan yhtiön eli Wecanin, jonka nimi muutetaan sulautumisen jälkeen Scanfil Oyj:ksi, yhtiöjärjestys. Muita liitteitä ovat jäljennökset vastaanottavan yhtiön eli Wecanin ja sulautuvan yhtiön eli Scanfilin tilinpäätöksistä 1999, 2000 ja 2001, sekä molempien yhtiöiden hallituksen selostukset tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiöiden asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, molempien yhtiöiden tilintarkastajien lausunnot hallituksen selostuksista sekä riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot Sulautumissuunnitelmasta. Scanfil Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Scanfil Oyj ja englanniksi Scanfil plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut, sähköteknisten laitteiden, komponenttien ja muiden tuotteiden ja niiden osien valmistus, markkinointi, kauppa, vienti ja tuonti, konsultointi ja suunnittelu sekä tietoliikenne ja näihin liittyvät palvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita. Konsernin emoyhtiönä yhtiö tarjoaa konserniyhtiöille hallinto-, rahoitus-, markkinointi- ja muita palveluja sekä muutoin vastaa konsernin yhteisistä toiminnoista. 3 Osakepääoma Yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeita on vähintään kappaletta ja enintään kappaletta. 4 Yhtiön hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 6 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 7 Tilintarkastajat Yhtiössä on yhdestä kahteen (1-2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Lisäksi voidaan valita yhdestä kahteen (1-2) varatilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi varsinainen tilintarkastaja, on valittava yksi varatilintarkastaja. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole kuitenkaan valittava. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 8 Toiminimen kirjoittaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. 9 Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta ainakin yhdessä hallituksen päättämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 8

9 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa. Kokouksessa on: Esitettävä: 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä emoyhtiön että konsernin osalta, 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta, 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava: 8. hallituksen jäsenet sekä 9. tarvittaessa tilintarkastajat ja varamiehet. 11 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 12 Osakkeisiin liittyvät oikeudet Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöistä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä: 1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon, 2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon tai 3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. 9

10 Riippumattomien asiantuntijoiden lausunnot sulautumissuunnitelmasta Wecan Electronics Oyj:n riippumattomien asiantuntijoiden lausunto Wecan Electronics Oyj:n ja Scanfil Oy:n hallitukset ovat päättäneet ehdottaa kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Scanfil Oy sulautuu Wecan Electronics Oyj:hin. Ehdotettuun sulautumiseen liittyen sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman. Olemme arvioineet hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Scanfil Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena jokaista Scanfil Oy:n osaketta vastaan 90, kappaletta Wecan Electronics Oyj:n osakkeita. Ehdotus osakkeiden vaihtosuhteeksi perustuu yhtiöiden hallitusten sulautumissuunnitelmassa esittämiin yhtiöiden arvojen määrityksessä sovellettuihin arvostusmenetelmiin ja niitä käyttämällä saatuihin arvostustuloksiin. Riippumattomina asiantuntijoina toimivina hyväksyttyinä tilintarkastajina esitämme osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n 1 momentin mukaisena lausuntonamme, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa vähintään sulautumisvastikkeena Wecan Electronics Oyj:n osakkeista yhtiön taseeseen kirjattavaa osakepääoman määrää. Käsityksemme mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Wecan Electronics Oyj:n nykyisten velkojen maksua. Helsingissä helmikuun 25. päivänä 2002 Ari Ahti, KHT Kjell Lindqvist, KHT Scanfil Oy:n riippumattoman asiantuntijan lausunto Scanfil Oy:n hallitus on päättänyt ehdottaa kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Scanfil Oy sulautuu Wecan Electronics Oyj:öön. Ehdotettuun sulautumiseen liittyen sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat laatineet päivätyn sulautumissuunnitelman. Olen arvioinut hyvän tilintarkastustavan mukaisesti sulautumissuunnitelman sisältämien tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä osakeyhtiölain säännösten perusteella. Sulautumisen ehtojen mukaan Scanfil Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena jokaista Scanfil Oy:n osaketta vastaan 90, kappaletta Wecan Electronics Oyj:n osakkeita. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille vastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Ehdotus osakkeiden vaihtosuhteeksi perustuu yhtiöiden hallitusten sulautumissuunnitelmassa esittämiin yhtiöiden arvojen määrityksessä sovellettuihin arvostusmenetelmiin ja niitä käyttämällä saatuihin arvostustuloksiin. Riippumattomana asiantuntijana toimivana hyväksyttynä tilintarkastajana esitän osakeyhtiölain 14 luvun 6 :n mukaisena lausuntonani, että sulautumissuunnitelmassa annetaan osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanottavalle yhtiölle tuleva omaisuus vastaa sulautumisvastikkeena Wecan Electronics Oyj:n osakkeista maksettavaa määrää (yhtiön taseeseen kirjattavaa osakepääoman määrää). Oulussa, 25. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo, KHT 10

11 Wecan Electronics Oyj:n hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista ja sitä koskeva tilintarkastajan lausunto Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4. kohdan mukaisesti ilmoitamme, ettei tiedossamme ole sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat yhtiön asemaan olennaisesti sen lisäksi, mitä on mainittu yhtiön tilinpäätöksessä helmikuuta 2002 Wecan Electronics Oyj Hallitus Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisena lausuntonamme Wecan Electronics Oyj:n tilintarkastajina liittyen yhtiön hallituksen laatimaan sulautumissuunnitelmaan esitämme käsityksenämme, että osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ja päivätty hallituksen selostus antaa sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen jälkeisistä Wecan Electronics Oy:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Helsingissä KPMG Wideri Oy Ab Ari Ahti KHT Scanfil Oy:n hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä tapahtumista ja sitä koskeva tilintarkastajan lausunto Hallitus on käsitellyt kuluvan tilikauden liiketoimintaa ja toteaa, että liiketoiminta on ollut kannattavaa eikä mitään olennaisia muutoksia tai tapahtumia ole sattunut tilinpäätöksen jälkeen. Sievissä. 25 päivänä helmikuuta 2002 Scanfil Oy Hallitus Osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisena lausuntonani Scanfil Oy:n tilintarkastajana liittyen yhtiön hallituksen laatimaan sulautumissuunnitelmaan esitän käsitykseni, että osakeyhtiölain 14 luvun 7 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ja päivätty hallituksen selostus antaa sulautumispäätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen jälkeisistä Scanfil Oy:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Oulussa, 25. päivänä helmikuuta 2002 Arto Ylimartimo KHT 11

12 Menettelyohjeet yhtiöiden osakkeenomistajille Yhtiökokoukset Sulautumisesta päättävät lopullisesti sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön yhtiökokoukset. Mikäli yhtiökokoukset hyväksyvät Sulautumisen, haetaan Sulautumisen täytäntöönpanoon kaupparekisterin lupa ja kaupparekisteri antaa kuulutuksen sulautuvan yhtiön velkojille. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on Scanfilin hallitus on kutsunut Scanfilin varsinaisen yhtiökokouksen koolle pidettäväksi ja Wecanin hallitus puolestaan Wecanin ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi samana päivänä Sulautumisen hyväksyminen edellyttää kummassakin yhtiökokouksessa, että vähintään 2/3 kokouksessa edustetuista ja läsnä olevista osakkeista kannattaa Sulautumista. Sulautumisesta päättävä Wecanin yhtiökokous päättää samalla myös Sulautumisvastikkeena jaettavien Wecanin osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Sulautumispäätöstä vastustavalla Scanfilin osakkeenomistajalla on oikeus vaatia, että yhtiö lunastaa tämän omistamat osakkeet käyvästä hinnasta. Mikäli joku Scanfilin osakkeenomistajista haluaa vastustaa Sulautumista, tulee tämän saapua paikalle yhtiökokoukseen ja varata oikeus lunastusvaatimuksen tekemiseen tätä tiedusteltaessa, sekä äänestää hallituksen tekemää Sulautumista koskevaa esitystä vastaan. Wecanin ja Scanfilin tekemän yhdistymissopimuksen mukaan Sulautuminen edellyttää myös muun muassa, että korkeintaan 0,5 prosentin osuus Scanfilin osakkeista on vaadittu lunastettavaksi. Scanfilin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 92,1 prosenttia Scanfilin osakkeista, ovat sitoutuneet olemaan vaatimatta osakkeidensa lunastusta Sulautumisen yhteydessä. Sulautumisvastikkeen jako Sulautuminen ei aiheuta mitään toimenpiteitä Wecanin osakkeenomistajille. Scanfilin osakkeenomistajat luovuttavat Opstock Oy:lle kaikki omistamansa Scanfilin osakkeet viimeistään kaksi viikkoa ennen arvioitua Sulautumisen rekisteröintipäivää allekirjoittamalla saamansa osakkeiden siirtositoumuksen, sekä samalla luovuttamalla kaikki omistuksessaan olevista osakkeista annetut osakekirjat. Scanfilin osakkeenomistajille toimitetaan tarkemmat toimintaohjeet erikseen. Sikäli kuin Scanfilin osakkeenomistajille Sulautumisvastikkeena annettavien vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, suoritetaan osakkeenomistajille kokonaisluvun ylimenevältä osalta rahavastike. Rahavastikkeen perusteena oleva osakkeen hinta on Sulautumisen jälkeisen pörssinoteerauksen viiden (5) ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssien keskiarvo. Rahavastike on saamatta jääneen osakkeen murto-osaa vastaava osuus vastikkeen perusteena olevasta osakkeen hinnasta. Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden jakaminen aloitetaan Sulautumisen rekisteröintipäivänä tai ellei se ole pankkipäivä, Sulautumisen rekisteröintipäivää seuraavana pankkipäivänä. Sulautumisvastike Scanfilin omistajille suoritetaan arvo-osuusjärjestelmässä Sulautumisen rekisteröintipäivästä alkaen. Suunniteltu Sulautumisen rekisteröintipäivä on Sulautumisvastikkeen jakamisesta aiheutuvista kuluista vastaa Wecan. Scanfilin osakkeenomistajilta ei peritä tai pidätetä Sulautumisvastikkeen jakamisen yhteydessä mitään kuluja. Kukin tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Sulautumisessa huomioon otettavia seikkoja Vaihtosuhde Wecanin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Scanfilin osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Sulautumisvastikkeen määrittelyn lähtökohtana on pidetty Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvonmääritystä. Sulautumisvastikkeen määrittelyssä on huomioitu kummankin yhtiön strateginen asema, viimeaikainen taloudellinen kehitys sekä yhtiöiden tarjoama potentiaali liiketoiminnan laajentamiseksi. Wecan ja Scanfil eivät voi taata, että Sulautumisessa ja Sulautumisvastikkeen määrittelyssä käytetyt vaihtosuhteet ovat Sulautumisen rekisteröintipäivänä oikeita ja vastaavat täysin Wecanin ja Scanfilin suhteellista arvostusta. 12

13 Toteutumisen edellytykset Sulautumisen hyväksyminen edellyttää Wecanin ja Scanfilin yhtiökokousten sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kummankin yhtiön yhtiökokouksessa on vähintään 2/3 kokouksessa edustetuista ja läsnäolevista osakkeista kannatettava Sulautumista. Lisäksi Wecanin ja Scanfilin tekemän yhdistymissopimuksen mukaan Sulautuminen edellyttää muun muassa, että korkeintaan 0,5 prosentin osuus Scanfilin osakkeista on vaadittu lunastettavaksi ja että Scanfilin velkojat ja Wecanin ja Scanfilin kiinnitysten haltijat myötävaikuttavat Sulautumiseen. Scanfilin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 92,1 prosenttia Scanfilin osakkeista, ovat sitoutuneet olemaan vaatimatta osakkeidensa lunastusta Sulautumisen yhteydessä Omistusrakenne Sulautumisen jälkeen ja osakkeiden myyntisopimus Sulautumisen seurauksena Scanfilin omistajien, joita on kaikkiaan 25 henkilöä, osuus Sulautumisessa muodostuvasta Yhtiöstä tulee nousemaan noin 86 prosenttiin Yhtiön osakkeista ja äänistä. Näillä osakkeenomistajilla on mahdollisuus päättää huomattava osa osakkeenomistajien päätettäviksi tulevista kysymyksistä mukaan lukien Yhtiön hallituksen valitseminen. Wecan on sopinut Sulautumisen jälkeisen Yhtiön 16 pääomistajan kanssa suunnitelmasta laajentaa omistuspohjaa Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Suunnitelman mukaan pääomistajat vähentävät omistustaan vähitellen noin 20 prosenttia kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Suunnitelman tavoitteena on lisätä Yhtiön osakkeen likviditeettiä. 13

14 WECAN ELECTRONICS OYJ Yleisiä tietoja Wecanista Yhtiön toiminimi on Wecan Electronics Oyj ja sen kotipaikka on Ylivieska. Yhtiön toimialana on elektroniikan valmistuspalvelut ja laitteiden, komponenttien sekä tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, markkinointi, myynti, vienti ja tuonti. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Wecan on julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Wecan on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella Wecanin tilikausi on kalenterivuosi. Osakeyhtiölain 14 luvun 9 :n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ruutihaantie 12, Ylivieska. Yleisiä tietoja Wecanin osakkeista ja osakepääomasta Yhtiöjärjestyksen mukaan Wecanin osakepääoma on vähintään kaksi miljoonaa ( ) euroa ja enintään kahdeksan miljoonaa ( ) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Wecanilla on vähintään kahdeksan miljoonaa ( ) osaketta ja enintään kolmekymmentäkaksi miljoonaa ( ) osaketta. Wecanin rekisteröity osakepääoma tämän sulautumismuistion päivämääränä on euroa ja jakautuu täysin maksettuun osakkeeseen, jolloin osakkeille laskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,25 euroa. Sulautumissuunnitelman mukaan Wecanin osakepääomaa korotetaan enintään ,50 eurolla, jolloin osakepääomaksi muodostuu enintään ,50 euroa jakautuen tällöin osakkeeseen. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon päättyvältä tilikaudelta alkaen. Sulautumisessa liikkeeseenlaskettavat uudet osakkeet tuottavat muut oikeudet Wecanissa osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien. Wecanin osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Osakkeiden ISIN-koodi on FI , kaupankäyntitunnus WEN1V ja pörssierä 100 osaketta. Wecan tulee hakemaan Sulautumisvastikkeena liikkeeseenlaskettavien Uusien osakkeiden julkista noteerausta Helsingin Pörssin päälistalla välittömästi Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Noteerauksen arvioitu alkamisajankohta on Wecanilla on yksi osakesarja. Wecanin kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja muutoin samat oikeudet. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Wecanin osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Wecanin osakkeet ovat olleet arvo-osuusjärjestelmässä lukien. Oikeus saada Wecanista jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä, 1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Wecanin osakasluetteloon, 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu Wecanin osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon tai 3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty Wecanin osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. Wecan ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirja-, optio- eikä pääomalainoja. Wecan ei ole hankkinut eikä yhtiön hallinnassa ole omia osakkeita eikä yhtiön hallitusta ole valtuutettu niitä hankkimaan tai luovuttamaan. Osakepääoman muutokset vuosina Wecanin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä osakepääomaa on korotettu rahastoannilla markkaan. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on poistettu Wecanin osakkeiden nimellisarvoa koskeva määräys, osakepääoma korotettu rahastoannilla euroon ja osakkeiden lukumäärä lisätty osakkeeseen. Wecanin listautumisen yhteydessä toukokuussa 2000 järjestetyssä osakeannissa osakepääomaa on korotettu eurosta euroon laskemalla liikkeeseen uutta osaketta. Vuonna 2001 Wecanilla ei ole ollut osakepääoman muutoksia. 14

15 Optio-oikeudet Wecanin ylimääräinen yhtiökokous päätti Wecanin johdolle, hallituksen jäsenille, johtoryhmään kuuluville henkilöille ja muille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta, jonka tavoitteena on sitouttaa ja kannustaa avainhenkilöitä sekä helpottaa uusien avainhenkilöiden rekrytointia. Yhtiökokouksen päättämä optioiden enimmäismäärä oli kpl. Wecanin hallitus päätti optio-ohjelman optio-oikeuksien merkintöjen hyväksymisestä. Optio-oikeuksia merkittiin tässä vaiheessa vastikkeetta kappaletta, josta kirjaimella A merkittyjä optioita on kpl ja kirjaimella B merkittyjä optioita kpl. Kaikki nämä merkittäviksi tarjotut optio-oikeudet merkittiin merkintäaikana. Lisäksi Wecan Cables Oü:n hallussa on loput kpl optio-oikeuksista. Wecanin hallitus päättää Wecan Cables Oü:n hallussa olevien optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Wecan Cables Oü:llä ei ole oikeutta merkitä optio-oikeuksilla yhtiön osakkeita. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Wecanin osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeella, mikä vastaa noin 3 prosenttia Wecanin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Osakkeiden merkintäaika alkaa A-optio-oikeuksilla ja B-optio-oikeuksilla Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla A ja B on osakkeen listautumishinta lisättynä 20 prosentilla eli 10,80 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähintaa alennetaan Wecanin listautumisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Tilikaudelta 2000 Wecan jakoi osinkona 0,09 euroa osakkeelta, ja Wecanin yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilikaudelta 2001 hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10 euroa osakkeelta täsmäytyspäivän ollessa Osakkeenomistajat Wecanin osakkeenomistajien lukumäärä oli osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty Wecanin 10 suurinta osakkeenomistajaa päivätyn osakasluettelon mukaan. Osakkeita Osuus % osakkeista kpl ja äänimäärästä 1. Aakula Pauli ,41 2. Aakula Pasi ,82 3. Aakula Pekka kuolinpesä ,88 4. Aakula Jukka ,88 5. Placeringsfonden Aktia Capital ,13 6. Sampo Suomi Osake ,07 7. Fondita Nordic Small Cap Placfond ,96 8. Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra ,76 9. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia , Mandatum Suomi Kasvuosake ,57 Osakkeiden omistuksen liittyvät sopimukset Wecan on sopinut Sulautumisen yhteydessä Yhtiön 16 pääomistajan kanssa suunnitelmasta laajentaa omistuspohjaa Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Suunnitelman mukaan pääomistajat vähentävät omistustaan vähitellen noin 20 prosenttia kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Suunnitelman tavoitteena on lisätä Yhtiön osakkeen likviditeettiä. Wecanilla ei ole tiedossa muuta yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvää osakassopimusta. Wecanin johto Suomen osakeyhtiölain sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Wecanin määräysvalta ja johto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. 15

16 Wecanin hallitukseen kuuluvat pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen seuraavat jäsenet: Hallituksessa Nimi Asema Syntymävuosi vuodesta Jukka Aakula Puheenjohtaja Pasi Aakula Jäsen Pauli Aakula Jäsen Asa-Matti Lyytinen Jäsen Wecanin hallitus on ehdottanut kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle uusien hallituksen jäsenien valitsemista siten, että hallituksessa on yhteensä viisi jäsentä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pauli Aakula. Johdon palkkiot Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksamat palkat ja palkkiot luontoisetuineen päättyneeltä tilikaudelta olivat yhteensä euroa. Johdon omistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat ennen Sulautumista yhteensä osaketta, mikä vastaa noin 48,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen jäsenet ovat merkinneet optiooikeuksia kappaletta. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana tilikausina on toiminut KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Ahti, sekä lisäksi tilikausilla KHT Juhani Korhonen. Liiketoiminnan kuvaus Wecan on elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tuottaa pääasiassa tietoliikennealan tuotteita ja palveluita. Wecanin asiakkaina ovat merkittävät kansainväliset tietoliikennejärjestelmien toimittajat sekä erityisesti langattoman viestinnän verkkojärjestelmien valmistajat. Wecan-konserniin kuuluvat Suomessa sijaitseva emoyhtiö Wecan Electronics Oyj ja kokonaan omistetut tytäryhtiöt Wecan Cables Oü (Viro), Wecan Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (Kiina) sekä Wecan Electronics Corporation (USA). Wecan myy sopimusvalmistuspalveluja tietoliikennealan, pääasiassa langattoman viestinnän, verkkojärjestelmien valmistajille. Wecanin valmistamat päätuoteryhmät ovat verkkojärjestelmiin käytettävät moduulit, emolevyt ja kaapelit. Varsinaisten tuotteiden lisäksi Wecan tarjoaa palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat materiaalihankinta, valmistusprosessin ja testausympäristön suunnittelu, tuotanto, tuotteiden testaus sekä logistiikan hallinta. Wecanin valmistamat tuotteet sijoittuvat tietoliikenteen verkkomaailmaan, ja muodostavat yleensä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti merkittävän osan lopputuotteesta. Wecanin tavoitteena on olla kansainvälinen avaintoimittaja johtaville tietoliikennejärjestelmien toimittajille valituilla tuote- ja palvelusektoreilla, sekä toimintansa kautta tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja omistajille. Tavoitteen saavuttamiseksi Wecanin keskeisenä strategiana on laajan palvelukokonaisuuden tarjoaminen asiakkaille, laajentuminen kansainvälisesti, tuotekehityksen organisointi sekä toiminnan kannattava kasvu. Tärkeitä keinoja tavoitteiden saavuttamisessa ovat myös syvenevä yhteistyö asiakkaiden kanssa ja yhteistyöverkoston laajentaminen. Wecanin keskeisenä päämääränä on toiminnan kannattavuus ja lisäarvon tuottaminen omistajille. Kannattavuuden säilyttämiseksi korkealla Wecan keskittyy pääasiallisesti business-to-business elektroniikan sopimusvalmistukseen ja hallinnoi aktiivisesti toimintaan sitoutuneen pääoman määrää. Pääomien hallinnan keinoja ovat varastojen ja muun käyttöpääoman hallinnassa käytettävä ns. cash-to-cash malli sekä optimaaliset ja tarkkaan harkitut käyttöomaisuusinvestoinnit. 16

17 WECAN ELECTRONICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Yleistä Wecan-konsernin liikevaihto oli 46.5 milj. euroa (-1.1 %), mitä voidaan pitää tyydyttävänä saavutuksena vuoden 2001 heikentyneessä markkinatilanteessa. Viennin ja kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 33.6 (41.6) %. Muutos aiheutui siitä, että uusien tuotesukupolvien käynnistys keskittyi Suomeen. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 4.5 milj. euroa (+2.0 %). Liikevoitto oli 9.7 (9.4) % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 3.3 (3.3) milj. euroa. Konsernin tulos/osake oli 0.39 (0.40) euroa. Markkinoilla pitkään jatkunut kokonaiskasvu tyrehtyi. GSM-pohjaisten tuotteiden osuus Wecanin liikevaihdosta supistui ja uusien tuotesukupolvien (3G, GPRS, EDGE) osuus kasvoi erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Toimialalle tyypilliset konsolidoituminen ja ulkoistaminen jatkuivat myös Suomessa, mm. kun kansainväliset sopimusvalmistajat yritys- ja tehdasostoin laajensivat toimintaansa Wecanin toimitusketjuissa. Tuotantokapasiteettia laajennettiin kaikissa tuotantolaitoksissa, jotta uusien tuotesukupolvien tuomaan kysynnän kasvuun voidaan vastata. Samalla voitiin edelleen nostaa tuotantoteknologisen osaamisen tasoa. Teknologiset asiakasyhteistyöprojektit olivat merkittävä osa kehitystoimintaa. Kiinan tehdas sai ISO ympäristösertifikaatin. Markkinoinnin resursseja vahvistettiin. Kiinassa aloitettiin loppuvuodesta toimitukset Motorolan toimitusketjuun. Yhteistyöneuvotteluja käydään myös useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa sekä Kiinassa että Euroopassa. Hankittavan materiaalin kohdalla pyritään suurempaan kaupintavarastoperiaatteen soveltamiseen. Käynnistetyn projektin tulokset vaihto-omaisuuteen sitoutuneen pääoman pienentämisessä olivat jo kertomusvuonna merkittäviä ja alkaneena vuonna tilanteen odotetaan edelleen parantuvan. Liikevaihto ja tulos Wecan-konsernin liikevaihto oli 46.5 milj. euroa (-1.1 %). Uusien tuotesukupolvien käynnistyminen Suomessa johti viennin ja kansainvälisen toiminnan osuuden supistumiseen konsernin liikevaihdosta. Vuonna 2001 osuus oli 33.6 (41.6) %. Kiinan liikevaihto nousi hieman. Suomen toiminnan liikevaihto oli 30.8 (27.4) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 66.4 (58.4) %, muu Eurooppa 12.4 (20.3) %, Aasia 21.2 (21.1) % ja USA 0.0 (0.2) %. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 4.5 milj. euroa (+2.0 %), mikä oli 9.7 (9.4) % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 3.3 (3.3) milj. euroa ja tulos/osake oli 0.39 (0.40) euroa. Kannattavuus parani loppuvuonna volyymin kasvun myötä ja myös mm. rahoituserien neton supistuessa. Lisäksi Kiinan VAT-palautus paransi tulosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 31.6 (51.5) %. Muutokseen vaikutti olennaisesti kasvanut oma pääoma. Investoinnit Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2.3 (2.0) milj. euroa. Investoinnit painottuivat tuotantokapasiteetin nostamiseen. Näin turvataan kapasiteetin riittävyys, kun uudet tuotesukupolvet tulevat tuotantoon täydellä voimalla. Virossa kunnostettiin ja otettiin käyttöön n m2 toimitila edellisenä vuonna hankitusta kokonaisuudessaan n m2 käsittävästä kiinteistöstä. Kiinassa hankittiin lisää tilaa vuokraamalla. Ylivieskassa myytiin aiempi pääasiassa kaupintavarastotoimintaan käytetty toimitila ja sen tilalle hankittiin samaan käyttötarkoitukseen uusi logistisesti soveliaampi tila. Kiinassa otettiin käyttöön uusinta teknologiaa edustava pintaliitoslinja ja semirigid-teknologian valmistuslinja. Ylivieskassa laajennettiin pressfit- ja testauskapasiteettia. Rahoitusasema ja osakepääoma Konsernin rahoitustilanne on säilynyt hyvänä. Omavaraisuusaste parani ja oli 59.0 (47.0) %. Vaihto-omaisuuden arvo laski logistiikan kehitystoimien avulla 19.0 % ja oli 5.0 milj. euroa. Lyhytaikaiset saamiset laskivat 17.1 % ja olivat 11.5 milj. euroa, josta myyntisaamisten osuus oli 11.1 (13.0) milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 2.9 (1.3) milj. euroa. Lyhytaikaisten velkojen väheneminen 26.8 % johtui pääosin ostovelkojen alenemisesta. Osakepääoman kohdalla ei tilikauden aikana ole tapahtunut muutoksia. 17

18 Henkilöstö Vuoden lopulla konserniin oli palkkasuhteessa 384 (557) henkilöä. Suomen henkilömäärä oli 130, Kiinan 93 ja Viron 161. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli 426 (457). Kysynnän vaihtelujen johdosta henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan erityisesti vuoden alussa. Henkilöstön osaamista liiketoimintaprosessien hallinnassa on tuettu perustamalla globaaleja kehitysryhmiä. Toimihenkilöiden yksilölliseen kehittymiseen on myös panostettu entistä enemmän. Konsernin rakenne Konsernin rakenne on säilynyt ennallaan. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Wecan Electronics Oyj ja sen tuotannolliset tytäryhtiöt Wecan Cables Oü (Viro) ja Wecan Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (Kiina) sekä amerikkalainen Wecan Electronics Corporation, jolla ei ollut toimintaa tilikauden aikana. Emoyhtiön omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissä on 100 %. Osakevaihto ja kurssikehitys Vuoden osakevaihto oli kpl, mikä vastaa 33 % koko osakemäärästä. Vuoden korkein kaupantekokurssi oli euroa ja alhaisin 3.20 euroa. Päätöskurssi oli 5.50 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 46.8 milj. euroa Hallitus ja toimitusjohtaja Yhtiön hallitukseen kuuluivat koko vuoden puheenjohtajana Jukka Aakula ja jäseninä Pasi Aakula, Pauli Aakula ja Asa-Matti Lyytinen. Uutena jäsenenä on toiminut alkaen Juhani Korhonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Pauli Aakula. Varsinainen yhtiökokous Yhtiökokous vahvisti vuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0.09 euroa osakkeelta. Kokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9, 10, ja 12 :t hallituksen esityksen mukaisesti. Osinkoehdotus Konsernin vapaa oma pääoma on konsernitaseen mukaan ,95 euroa ja jakokelpoiset varat ,89 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma on ,80 euroa, josta tilivuoden voitto on ,12 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0.10 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy allekirjoittivat aiesopimuksen yhdistymisneuvottelujen aloittamisesta ja allekirjoitetaan yhtiöiden välinen yhdistymissopimus ja sulautumissuunnitelma. Yhdistyvän kokonaisuuden nimen ehdotetaan olevan Scanfil Oyj. Yhdistymisessä syntyvän kokonaisuuden omistusrakenteen suunnitellaan noudattavan yhtiöiden tuloskehitystä ennen yhdistymisen toimeenpanoa. Yhdistymisen tavoitteena on muodostaa kansainvälisesti merkittävä, vertikaalisesti integroitunut tietoliikennesektorin ja teollisuuselektroniikan järjestelmätoimittaja, jolla on valmistusta Suomessa, Kiinassa, Virossa ja Unkarissa. Yhdistyminen varmistaisi yhtiöille entistä laajemman globaalin palvelukyvyn ja tuotevalikoiman sekä vahvan aseman kansainvälisenä sopimusvalmistajana. Scanfil Oy on 25 vuotta toiminut, merkittävä suomalainen elektroniikkateollisuuden järjestelmätoimittaja ja sopimusvalmistaja. Yhtiö tarjoaa elektroniikkalaitteiden, laitekaappien ja muun elektromekaniikan suunnittelu-, valmistus- ja testauspalveluja tietoliikennesektorille ja teollisuuselektroniikkaan. Tilikaudella 2001 Scanfil-konsernin liikevaihto oli n. 220 milj. euroa ja tulos hyvällä tasolla. 18

19 Tulevaisuuden näkymät Nykyisellä yhtiörakenteella yhtiön kasvun ennustetaan vuonna 2002 olevan markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeampaa. Ennuste perustuu käsitykseen nykyisten asiakkaiden menestyksestä, Wecanin vahvaan rooliin kansainvälisenä sopimusvalmistajana ja 3G-tuotteiden toimittajana sekä aktiivisen markkinoinnin tuomiin uusiin asiakkaisiin. Mikäli kaavailtu yhdistyminen Scanfil Oy:n kanssa toteutuu, vahvistuu yhtiön rooli olennaisesti edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla. 19

20 KONSERNIN TULOSLASKELMAT 2001, 2000 JA 1999 TEUR Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä tilinpäätöseriä ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.02.2002 KLO 8.15 1(6) WECAN -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2001

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.02.2002 KLO 8.15 1(6) WECAN -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2001 WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.02.2002 KLO 8.15 1(6) WECAN -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2001 Wecan-konserni onnistui säilyttämään kannattavuutensa hyvänä vuoden alussa

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

JAKAUTUMISSUUNNITELMA

JAKAUTUMISSUUNNITELMA JAKAUTUMISSUUNNITELMA 1. JAKAUTUMINEN Sievi Capital Oyj:n hallitus ehdottaa, että Sievi Capital Oyj ( Sievi Capital tai Jakautuva Yhtiö ) jakautuu osittain siten, että osa sen varoista ja veloista siirtyy

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 01.11.2002 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.09.2002

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 01.11.2002 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.09.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 01.11.2002 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.09.2002 Scanfil -konsernin pro forma liikevaihto katsauskaudella oli 170,8 milj. euroa (v.2001/12 kk 257,0 milj. euroa).

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KLO 8.15 1(5)

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KLO 8.15 1(5) WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KLO 8.15 1(5) WECAN ELECTRONICS OYJ JA SCANFIL OY YHDISTYVÄT Wecan Electronics Oyj on 25.2.2002 allekirjoittanut sopimuksen yhdistymisestä Scanfil Oy:n kanssa.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003 Liikevaihto katsauskaudella 47,6 (62,6) milj. euroa jossa muutosta 24,0%. Liikevoitto oli 4,0 (5,7) milj. euroa,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8)

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.04.2002 KLO 9.00 1(8) WECAN ELECTRONICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 Wecan -konsernin liikevaihto kasvoi 8,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.05.2001 KLO 9.00 1(5) WECAN ELECTRONICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.05.2001 KLO 9.00 1(5) WECAN ELECTRONICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.05.2001 KLO 9.00 1(5) WECAN ELECTRONICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Wecan-konsernin liikevaihto kasvoi 6,4% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 8.15 WECAN ELECTRONICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 8.15 WECAN ELECTRONICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS WECAN ELECTRONICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 02.08.2002 KLO 8.15 WECAN ELECTRONICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2002 Wecan -konsernin liikevaihto kasvoi 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot