FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 FCG vuosikertomus VUOSIKERTOMUS 2005

2 2 FCG vuosikertomus Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus). 14 EU:n CARDS-rahoituksella Albaniaan rakennetaan nykyaikainen ongelmajätekaatopaikka, jonka suunnittelusta vastaa SKOY yhteistyökumppaneidensa kanssa. Rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen ohella suunnitteluun sisältyy kaatopaikan YVA. 19 Euroopan komission rahoittaman hankkeen tavoitteena on tukea turvallisen veripalvelun kehittämistä Malawissa siirtymällä maksuttomaan, vapaaehtoisuuteen perustuvaan verenluovutusjärjestelmään. 16 Terra tukee ThuaThien Hue -maaseutukehityshanketta Vietnamissa, missä hanke on mittavin Suomen valtion rahoittamista kehityshankkeista. Thua Thien Hue -hankkeen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen parantamalla toimeentulomahdollisuuksia. SISÄLLYSLUETTELO 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 FCG:n toimipisteet 6 Organisaatiokaavio 7 FCG avainlukuina 8 Johdon koulutus ja konsultointi, Efeko Oy 12 Infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta, Suunnittelukeskus Oy 16 Kansainväliset kehitysprojektit, Helsinki Consulting Group Oy 20 Tuloslaskelma 21 Tase 22 Toimintakertomus 26 Tilintarkastajien lausunto 27 Hallitus ja johtoryhmä

3 FCG vuosikertomus TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS FCG-konserni aloitti virallisesti toimintansa syyskuussa Konsernin toiminnan nyt päästyä hyvään vauhtiin lienee syytä kertoa niistä perusteista, jotka ovat vaikuttaneet FCG-konsernin syntyyn. Miksi FCG:n konserniyhtiöiden omistajat ovat päätyneet yhdistämään konserniin kuuluvat kolme yhtiötä yhteen kattoorganisaatioon? Mitä lisäarvoa järjestelystä on odotettavissa erityisesti asiakkaan näkökulmasta? Olemme jo toteuttaneet konsernihallinnossa ja konserniyhtiöiden toiminnassa uudistuksia, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiimme vastata asiakkaidemme kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Kaikkein tärkeintä on se määrätietoinen uusien palvelujen tuotteistaminen, johon olemme muutoksen myötä ryhtyneet. Lisäksi olemme keskittäneet kansainväliseen toimintaan liittyvän projektiseurannan, tarjous- ja hallinnointitoiminnan. Olemme myös keskittäneet konserniyhtiöiden taloushallinnon rutiinit ja luoneet sen myötä konserniin kustannustehokkaan johtamisjärjestelmän.

4 4 FCG vuosikertomus 2005 FCG-konsernin toimialajakauma on laaja, mutta sen henkilöstön asiantuntemus on samanaikaisesti toistaan täydentävää. FCG-konserni voi osaamisellaan palvella erityisesti julkista sektoria mm. siinä moniulotteisessa muutosprosessissa, jonka kohteena tulevina vuosina on julkisten palvelujen tuottaminen. Yhdistämällä laajan asiantuntijaverkostonsa osaamisen FCG-konserni pystyy konsultoimaan kuntia asiantuntevasti prosessin eri vaiheissa; strategiset selvitykset kuntarakenteista ja palvelujen tuottamisen vaihtoehdoista johtavat päätöksentekoon ja uusien organisaatiorakenteiden uudistamiseen tavoitteena entistä kustannustehokkaampi palvelujen tuottaminen. Kansainvälisessä vertailussa olemme edelleen pieni toimija, mutta voimien yhdistämisellä on jo nyt saavutettu merkittävää kustannustehokkuuden paranemista. Olemme yhdistäneet kansainvälisen toiminnan tukitoiminnot konsernin sisällä yhteen yhtiöön. Lisäksi olemme parantaneet ja lisänneet kansainvälistä näkyvyyttämme perustamalla tytäryhtiöt Romaniaan, Ukrainaan sekä Pietariin. Nämä paikallisyhtiöt toimivat alusta alkaen FCG:n paikallisina yhtiöinä. FCG-konsernin vakituisen henkilökunnan määrä on n. 540 asiantuntijaa. Tämän lisäksi konsernin palveluksessa työskenteli viime vuoden aikana projektikohtaisilla sopimuksilla useita satoja asiantuntijoita, joiden yhteenlaskettu työpanos oli n. 150 henkilötyövuotta. Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ja tulos vuodelta 2005 eivät yltäneet budjetoidulle tasolle. Keskeisenä syynä jälkeenjääneisyyteen oli erityisesti vuoden alkupuolella odotettua heikompi kysyntä useilla konsultoinnin aloilla mutta myös avoimessa koulutuksessa. Myös kansainvälisessä toiminnassa sattui odottamatonta viivästymistä uusien projektien käynnistymisen siirtyessä vuodelle Vuoden 2005 aikana suoritetut konsernin sisäiset järjestelyt yhdessä myönteisten markkinanäkymien kanssa lupaavat myös taloudellisesti parempaa tulosta jo vuonna FCG-konsernin toiminnan käynnistyttyä myös konsernin visio on täsmentänyt. FCG:n visio vuoteen 2010 on olla johtava, kannattavasti toimiva konsultti- ja koulutusyritys, jolla on vahva tunnettuus myös maan rajojen ulkopuolella. Yritys on vahva kaikilla toimialoillaan ja on johtava rakennemuutoksen osaaja kotimaassa. Yhtiö tukeutuu sekä vahvaan omaan osaamiseen että asiantuntijaverkostojen osaamiseen. FCG:n ensimmäinen täysi toimintavuosi on käynnistynyt työntäyteisissä merkeissä. Markkinanäkymät ovat viime vuotta paremmat ja edellytykset viime vuotta parempaan taloudelliseen tulokseen ovat olemassa. Konsernin taloudellinen asema on vahva ja se antaa meille hyvät edellytykset kehittää ja laajentaa toimintaamme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Aurinkoisia kesää! Seppo Mäki Toimitusjohtaja Finnish Consulting Group Oy

5 FCG vuosikertomus FCG-KONSERNIN PALVELUYKSIKÖT KOTIMAASSA FCG Finnish Consulting Group Oy Johdon koulutus ja konsultointi Efeko-alakonserni Infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta Suunnittelukeskus-alakonserni Kansainväliset kehitysprojektit HCG-alakonserni Rovaniemi Oulu Kajaani Seinäjoki Jyväskylä Kuopio Joensuu Tampere Turku Lahti Helsinki Lappeenranta FCG-KONSERNIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KOHDEALUEET Tytäryhtiö/paikallisedustus HCG projektireferenssi SKOY projektireferenssi

6 6 FCG vuosikertomus 2005 FCG:N JURIDINEN ORGANISAATIO Efeko Oy, Suomi MentorIT FCG Oy, Suomi Suomen Terveystutkimus Oy, Suomi Anzdec Ltd FCG Finnish Consulting Group Oy, Suomi Helsinki Consulting Group Oy Ltd, Suomi JP Development Ltd, Uusi Seelanti Konsulttitoimisto Terra Oy, Suomi Finnish Consulting Group Ukraine LCC, Ukraina Invicta A/S, Viro Oy FEG - Forest and Environment Group Ltd, Suomi* Copenhagen Development Consulting A/S, Tanska* Agrico Ltd Groome Poyry Ltd Invicta UAB, Liettua Suunnittelukeskus Oy, Suomi Finnish Consulting Group srl, Romania Oy ManNet Partners Ltd, Suomi OOO ManNet Partners, Venäjä Projektkeskus OÜ, Viro* * Osakkuusyhtiö

7 FCG vuosikertomus AVAINLUKUJA FCG * Liikevaihto ,4 M Liikevoitto 3,0 M Henkilöstö 540 * Konserniyhtiöt yhteensä LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Johdon koulutus/konsultointi 17,8 M Infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta 25,5 M 28 % 39 % 33 % Kansainväliset kehitysprojektit 20,9 M LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN FCG-KONSERNIN LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI TOIMIALOITTAIN Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 2 % IVY ja Itä-Eurooppa 5 % Suomi 56 % Johtaminen, talous ja hallinto 13 % Ympäristö 51 % EU-maat 5 % Afrikka 9 % Sivistys 14 % Aasia 10 % Latinalainen Amerikka 13 % Sosiaali ja terveys 22 %

8 8 FCG vuosikertomus 2005 Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus). JOHDON KONSULTOINTI JA KOULUTUS

9 FCG vuosikertomus EFEKO-ALAKONSERNI LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN YHTIÖITTÄIN MentorIT FCG 0,5 % Suomen Terveystutkimus 22,5 % Efeko Oy syntyi Kuntakoulutus Oy:n ja Efektia Oy:n fuusiosta ja se aloitti toimintansa Yhtiö tuottaa koulutus-, konsultointi-, kehittämis- ja tutkimuspalveluja. Yhtiön päämarkkina-alue oli vuoden aikana julkishallinto, erityisesti paikallishallinto. Efeko alakonserni muodostuu tytäryhtiöistä Suomen Terveystutkimus Oy (ST) ja MentorIT FCG Oy. Johtaminen 17 % Talous ja hallinto 25 % Efeko 77 % EFEKO-KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri 5 % Ympäristö 8 % Sosiaalija terveystoimi 45 % Sosiaali- ja terveystoimen toimialan palvelut muodostuivat koulutuksesta, konsultoinnista, arvioinnista sekä tutkimuksista. Konsultointi käsitti sekä valtakunnallisia että alueellisia ja paikallisia toimeksiantoja. Näistä merkittävimpiä olivat ennenaikaisten kuolemien ehkäisy (PYLL-seuranta), erikoissairaanhoidon standardointi (DRG-keskus ja SATU-hanke) ja palvelurakenteiden optimointihankkeet (Tuottavuus-hanke ja kuntakohtaiset ratkaisut). Arviointi- ja tutkimushankkeiden tarjonta vasta aloitettiin systemaattisesti. Näistä merkittävimpiä olivat terveydenhuollossa sähköistetyn asioimisen kehittämishankkeen (TELELAB) arviointi ja tutkimushankkeet, jotka koskivat perusterveydenhuollon kustannusten vertailua ja seurakuntien työn arvostusta. Hyvin monissa asiakkuuksissa on käsitelty tilaajatuottaja-mallia ottaen huomioon kansallisten terveys- ja sosiaalihankkeiden tavoitteet sekä kunta- ja palvelurakenne uudistuksen lähtökohdat. Talouden ja hallinnon toimialan koulutuksessa keskityttiin ajankohtaisiin seminaareihin ja foorumeihin sekä pidempikestoiseen perus- ja täydennyskoulutuksen. Koulutusta järjestettiin kaikille kunnallishallinnon toiminta-alueille ja organisaatiotasoille sekä seurakunnille ja vähäisemmässä määrin valtionhallinnolle. Suurimmat koulutustuotteet olivat Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi sekä Sihteeri- jatoimistohenkilöstön koulutusfoorumi, jotka keräsivät molemmat n. 400 osallistujaa. Ruokapalvelut ja elintarviketalous sekä Tiedonhallinta ja viestintä -tuoteryhmissä toteutettiin lisäksi useita konsultointi- ja kehittämishankkeita. AVAINLUKUJA V Liikevaihto 17,8 M Liikevoitto -0,115 M Henkilöstö 165 Johtamisen toimiala toteutti useita strategiahankkeita, seutujen ja maakuntien yhteistyöstrategioita, kuntaliitoskonsultointeja, organisaatio- ja palvelurakenteen muutoskonsultointeja. Lisäksi toteutettiin PARAShankkeen (kunta- ja palvelurakenneuudistus) liittyviä seudullisia ja maakunnallisia toimeksiantoja. Koulutuksessa luottamushenkilöiden valmennustilaisuuksia toteutettiin useita.

10 10 FCG vuosikertomus 2005 Merkittävimpiä kehityshankkeita vuoden 2005 aikana oli JUHK-e -hanke, jossa selvitettiin julkisten hankintojen kilpailuttamisen, tilaamisen ja laskun elektroniseksi muuttamista. Uusiin toimitilojen ja palvelujen rakenneratkaisuihin keskityttiin Julkinen ja yksityinen kumppanuus toimitila- ja infrapalveluissa -verkostohankkeessa. Osaamisen johtaminen kuntasektorilla -hankkeessa selvitettiin kuinka kunnat selviävät ja muutosjohtaminen onnistuu väestön, henkilöstön ja toimintaympäristön nopeiden muutosten sekä käytettävissä olevien resurssien niukkuuden asettamien kovien haasteiden kanssa. Hankkeen lopputuloksena syntyi Kuntaosaaja työkirja. Kuntapalvelujen tuloksellisuutta taas selvitettiin kolmella kaupunkiseudulla KuntaTuottavuus -hankkeessa. Ympäristö ja kuntatekniikan toimiala toteutti kunnille, kuntien liikelaitoksille ja yhtiöille laajoja konsultointiprojekteja ympäristöjohtamisen tunnuslukuihin ja raportointiin liittyen. Toimiala järjesti ympäristö- ja teknisten lautakuntien uusille luottamismiehille useita koulutuksia ajankohtaisista aiheista. Merkittävimmät foorumit Ilmastokonferenssi, Liikenne 2005 ja Asuntopoliittiset neuvottelupäivät keräsivät useita satoja osallistujia. Sivistyksen toimialan palvelut painottuivat valtakunnallisiin, johdolle, henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kulttuurin sektoreilla. Suurin yksittäinen koulutustapahtuma oli Ammatillinen koulutus 2006, joka keräsi 180 osallistujaa. Lisäksi toteutettiin muutamia paikallisia toimialan johtamisen ja palvelutuotannon kehittämishankkeita. Palvelutarjonnan parantamiseksi huolehdittiin myös oman osaamisen kehittämisestä. Suomen Terveystutkimus Oy keskittyi vuoden 2005 aikana mammografiaseulontoihin. Kaikkiaan seulontoihin osallistui n naista ympäri maata. Yhtiö uudisti Suomen mammografiaseurantamenettelyn ja otti käyttöön digitaalisen kuvausmenetelmän sekä Mammografic Information System tuotannon ohjausjärjestelmän. Uuden menetelmän käyttöönoton lastentaudit vaikuttivat siihen, ettei yhtiö saavuttanut taloudellisia tavoitteita. Vuoden lopulla yhtiön osaomistajaksi tuli SITRA 25 %:n omistusosuudella. Efekolle perustettiin MentorIT FCG Oy -niminen tytäryhtiö , joka aloitti toimintansa käytännössä alkaen. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvät korkean lisäarvon asiantuntijapalvelut. Yhtiön toiminta-ajatuksena on vauhdittaa asiakasorganisaatioiden vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden myönteistä kehitystä ict:n keinoin perustuen vahvaan toimiala- ja prosessiosaamiseen sekä kykyyn soveltaa teknologioita etenkin julkishallinnon asiakkaan tarpeisiin ja tilanteisiin. Henkisten voimavarojen hallinta ja osaamisen siirto kuuluvat myös palvelujen toimitusprosessiin. Yhtiölle on muodostunut sen ensimmäisen puolen vuoden aikana hyvä kuntien ja valtionhallinnon asiakkaista muodostuva asiakaskunta ja sen toiminnan odotetaan kasvavan kannattavasti niin markkinoiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Tieto- ja viestintätekniikka on osa kaikkien toimialojen tuotteita ja palveluita sekä rakennemuutoksia, joten MentorIT FCG Oy:n odotetaan aikaansaavan synergioita Efeko Oy:n lisäksi myös FCG-konsernin muiden yhtiöiden kanssa. Tämä tukee myös osaltaan yhtiön verkostomaista toimintatapaa, jossa arvonluonnin ydin on parhaiden asiantuntijoiden kokoaminen asiakkaan hankkeiden ja projektien menestyksekkääksi läpiviemiseksi.

11 FCG vuosikertomus EFEKO-ALAKONSERNIN ORGANISAATIO Hallitus Risto Parjanne, puh.joht. Toimitusjohtaja Ari Kolehmainen Talous ja hallinto Veli-Pekka Laakso Johtaminen Jarmo Asikainen Talous ja hallinto Päivi Terävä Sosiaali- ja terveys Ilkka Vohlonen Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri Pekka Nieminen Ympäristö ja yhdyskuntatekniikka Eila Kenni Lappeenrannan alueyksikkö Ritva Penttilä-Pietarinen Ylimmän johdon koulutus ja konsultointi Luottamushenkilökoulutus Työyhteisö esimiestyö koulutus ja konsultointi Henkilöstöstrategiat ja henkilöstötyön kehittäminen Palvelujen tuottavuus ja laatu sekä uudet tuotantotavat Aluekehitys, elinkei- Hallinto ja lakiasiat Sihteeri- ja toimistopalvelut Tiedonhallinta ja viestintä Ruokapalvelut ja elintarviketalous Talouden ohjaus ja laskentatoimi Hankinnat ja kilpailuttaminen Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat Erikoissairaanhoito Perusterveydenhoito Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveystoimen johtaminen ja hallinto Sosiaali- ja terveystalous Sosiaali- ja terveystoimen seurantajärjestelmät Sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinta Varhaiskasvatus Yleissivistävä ja vapaa sivistystyö Ammatillinen koulutus Kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikkatoimialan kehittäminen ja hallinto Maankäyttö, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus Ympäristöjohtaminen ja -hallinto Asuminen Yhdyskunta tekniikka Tilahallinto ja kiinteistöpalvelut Kiinteistö- ja mittaustoimi Yhtiöt ja liikelaitokset Tytäryhtiö Suomen Terveystutkimus Oy Tytäryhtiö MentorIT FCG Oy nojen kehittäminen ja seutuyhteistyö Arviointi, arviointikyselyt ja johdon tietojärjestelmät

12 12 FCG vuosikertomus 2005 Infrastruktuurin rakentaminen sekä vanhusten- ja terveydenhuollon hankkeet ovat edelleen työllistäneet Talosuunnittelutoimialaa. INFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELU JA HALLINTA

13 FCG vuosikertomus SUUNNITTELUKESKUS-ALAKONSERNI AVAINLUKUJA V Liikevaihto 25,5 M Liikevoitto 1,0 M Henkilöstö 310 LASKUTUS ASIAKASRYHMITTÄIN 2005 Teollisuus 2 % Rakennusliikkeet 2 % Valtio 20 % Ulk. asiakkaat 5 % EU 10 % Muut asiakkaat 10 % Kaupungit 20 % Kunnat 14 % LASKUTUS TOIMIALOITTAIN 2005 Kuntayhtymät 17 % Talosuunnittelu 11 % Muut 1 % Vesi- ja ympäristösuunnittelu 59 % Tie- ja liikennesuunnittelu 12% Yhdyskuntasuunnittelu 17 % Koko maan kattava aluetoimistoverkko oli edelleen Suunnittelukeskuksen toiminnan kulmakivi kotimaassa. Kasvavasta työvoimapulasta kärsivällä konsulttialalla on tärkeätä voida tarjota työmahdollisuuksia siellä, missä ihmiset haluavat asua. Suunnittelukeskuksella on RAKLI-SKOL-ATL -sertifioitu laatujärjestelmä. Ympäristölaboratorio on akkreditoitu ja maalaboratoriolla on päällysteanalyysitoimintaa koskeva PANK-hyväksyntä. Jo perinteisiksi muodostuneiden toimialojen (alueiden käyttö ja kehitys, vesi- ja ympäristötekniikka, liikenne ja väylät sekä talosuunnittelu) rinnalle ryhdyttiin vuonna 2005 rakentamaan rakennuttamiseen ja ylläpitoon erikoistuvaa toimialaa, jolla vastataan lisääntyvään infran rakennuttamisen ja ylläpidon kysyntään. Kansainvälisen toiminnan uudelleenjärjestely FCG-konsernin sisällä aloitettiin syksyllä Tavoitteena oli vientitoiminnan integrointi osaksi toimialojen liiketoimintaa sekä FCGkonsernin yhteistyön hyödyntäminen. Läsnäolo ja palvelujen tarjoaminen Kaakkois-Suomessa käynnistettiin kun ManNet Partners Oy siirtyi SKOYn omistukseen muodostaen perustan Lappeenrannan aluetoimistolle. Samalla vahvistui myös SKOYn läsnäolo Pietarissa, koska kauppaan sisältyi venäläinen tytäryhtiö. Alueiden käyttö ja kehitys -toimialalla SKOY oli markkinajohtaja Suomessa yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa osalta. Toimialan painopisteenä olivat asema- ja yleiskaavatyöt sekä keskustojen kehittämissuunnittelu. Yhä useammin ennen varsinaisen kaavoituksen aloittamista tehdään strategisia suunnitelmia, maankäytön kehityskuvia sekä ideatason suunnittelua. Kaavoitukseen liittyvillä selvityksillä ja tutkimuksilla oli kysyntää. Vuoden aikana tehtiin mm. kaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointeja sekä palveluverkkoselvityksiä eri puolella Suomea.

14 14 FCG vuosikertomus 2005 Kaasunkeräyskaivojen rakentamista Ämmässuon nykyisellä kaatopaikalla. Kaatopaikan sulkeminen on mittava urakka, jossa SKOY on ollut mukana alusta lähtien. EU:n CARDS-rahoituksella Albaniaan rakennetaan nykyaikainen ongelmajätekaatopaikka, jonka suunnittelusta vastaa SKOY yhteistyökumppaneidensa kanssa. Rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen ohella suunnitteluun sisältyy kaatopaikan YVA. Matkailu on yksi vahvoista osaamisaloista, jossa tehtiin erityisesti matkailukeskusten suunnitelmia. Maisema- ja viheraluesuunnittelussa keskityttiin kaupunkikeskustojen katuympäristöjen suunnitteluun. Lisäksi tehtiin puistojen suunnittelua sekä kaavoitukseen liittyviä selvityksiä. Alueiden käyttö ja kehitys -toimialalla kehitettiin erilaisia tiiviin ja matalan kaupunkirakentamisen sovelluksia asuinalueille sekä maankäytön kehityskuvatarkastelua eri aluetasoille. Jatkossa yhtiö keskittyy yhä enemmän kokonaisvaltaisen suunnittelukonseptin kehittämiseen, jossa idea- ja kaavasuunnittelun kanssa toteutetaan hankeja toteutussuunnittelua. Vesi- ja ympäristötekniikan toimialalla SKOY oli markkinajohtaja Suomessa. Ympäristölaboratorion näytemäärä kasvoi yli 10 %. Pääasiakaskunnan, vesihuoltolaitosten, toimeksiantoja leimasi jätevedenpuhdistuksen menossa oleva keskittäminen suurempiin yksiköihin sekä siitä seuraava keskuspuhdistamoiden ja siirtoviemärien suunnittelu ja rakentaminen. Viime vuosina tapahtuneet taajamatulvat käynnistivät toimeksiantoja tulvien ja niiden seurausten hallintaan. Haja-asutuksen vesihuoltohankkeet lisääntyivät. Kansainvälinen toiminta oli vilkasta erityisesti Euroopan Unionin rahoittamien projektien johdosta, jossa kohdemaina olivat uudet EUn jäsenmaat ja jäsenyyttä hakevat maat. Ympäristökonsultoinnissa keskeisellä sijalla olivat edelleen: jätteenkäsittelypaikkojen YVA:t, ympäristölupahakemukset ja rakentamissuunnittelu. Toiminnassa näkyi myös nykyinen suuntaus jätteiden energiahyötykäyttöön. Lisäksi lainsäädännön lähivuosien muutokset teettivät työtä mm. vanhojen kaatopaikkojen sulkemisen suunnittelussa. Pilaantuneiden maiden kunnostus- ja käsittelyhankkeita oli runsaasti sekä vanhojen kohteiden että tuoreiden vahinkotapausten osalta. Ympäristögeologiassa näkyi normaalien pohjavesihankkeiden ohella tiepidon lisääntynyt toiminta pohjavesialueiden suojelemiseksi. Kansainväliset hankkeet keskittyivät kaatopaikkateknologian kehittämiseen kohdemaissa.

15 FCG vuosikertomus SUUNNITTELUKESKUS OY ORGANISAATIO Joensuu Suunnittelukeskus Oy Väylä Eino Mönkkönen Hallitus Timo Kietäväinen, puh.joht. Jyväskylä Markku Kuokkanen Laatu Pasi Lappalainen Liiketoimintojen kehittäminen Timo Koski Toimitusjohtaja Seppo Mäki Varatoimitusjohtaja Matti Ojala Talous ja hallinto Sirpa Stenlund ICT Rene Rendic Hallinto Ritva Kuurne Kuopio Timo Leskinen Lappeenranta Oy ManNet Partners Ltd Markus Lankinen ALUEIDEN KÄYTTÖ JA KEHITYS Heli Kotilainen VESI- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKKA Matti Ojala LIIKENNE JA VÄYLÄT Kari Kotro TALOSUUNNITTELU Tapio Raij RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITO Jari Kaukonen Oulu Kajaani Juhani Niva Maankäyttö ja maisema Arja Sippola Vesihuolto Matti Alavakeri Tiet, kadut ja liikenne Kari Kotro Arkkitehtuuri Tapio Raij Kajaani Pekka Säkkinen Tutkimus ja kehitys Heli Kotilainen Ympäristökonsultointi Hannu Karhu Satamat ja vesiväylät Seppo Virmalainen LVIA ja sähkö Raimo Sannikka Rovaniemi Timo Harju-Autti Ympäristötutkimus Jorma Pääkkönen Geotekniikka Esko Riikonen Rakenteet Kari Lomperi Tampere - Seinäjoki Jukka Meriluoto Turku Pasi Lappalainen Vesi- ja ympäristötekniikan toimialalla keskeinen tuotekehityshanke oli Vesihuollon yleinen tehtävämäärittely, VYT-hanke, jonka tuloksena syntyi hierarkinen tapa laatia vesihuoltolaitoksen laatujärjestelmän tekninen osa ja saada toiminta- ja tehtäväkortit, ts. toimintaohjeet internetin kautta käytettävään tietojärjestelmään. Hankkeeseen saatiin TEKESin rahallista tukea. Muuta tuotekehitystä tehtiin mm. jätteenkäsittelypaikkojen raportoinnissa ja kaatopaikkakaasun mittausmenetelmien parantamisessa. Liikenne ja väylät -toimialaan kuuluvat tie- ja liikennesuunnittelu, satamasuunnittelu ja geotekniikka. Yleinen markkinatilanne toimialalla pysyi kokonaisuutena edellisen vuoden tasolla, liikennesuunnittelun osuus kasvoi hieman ja vastaavasti tiensuunnittelun osuus pieneni. Tiensuunnittelun osuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja yhteistyö urakoitsijoiden kanssa lisääntyi. Liikennesuunnittelussa painopisteenä olivat kaavoitukseen liittyvä liikennesuunnittelu ja liikenneturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset. Yhtiö oli mukana myös Pietarin keskustan liikennestrategian laatimisessa. Satamasuunnittelussa toiminnan painopiste oli satamarakenteiden ja laitureiden korjaussuunnittelussa. Geotekniikassa merkittävimpiä tehtäviä olivat tiehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja maaperätutkimukset. Talosuunnittelutoimiala on osallistunut koko yhtiön kannalta merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin. Näistä suurimpana mainittakoon Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon arkkitehti-, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelu. Kohteina oli myös vaativia vanhustenja terveydenhuollon rakennushankkeiden suunnittelutöitä, joista mainittakoon Keravan terveyskeskuksen peruskorjaushanke. Asuntosuunnittelukohteet olivat pääasiassa laajoja peruskorjaushankkeita. Toimitilasuunnittelussa keskityttiin vanhojen toimitilojen nykyaikaistamiseen. Talotekniikkayksikkömme osallistuivat myös koulukohteiden peruskorjaussuunnitteluun. Asiakas- ja käyttäjänäkökulma sekä teknisesti, taloudellisesti ja esteettisesti kestävät, turvalliset ja esteettömät suunnitteluratkaisut olivat edelleen toiminnan kulmakiviä.

16 16 FCG vuosikertomus 2005 Terra tukee ThuaThien Hue -maaseutukehityshanketta Vietnamissa, missä hanke on mittavin Suomen valtion rahoittamista kehityshankkeista. Thua Thien Hue -hankkeen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen parantamalla toimeentulomahdollisuuksia. Maaseudun pienyrittäjyyttä tuetaan neuvonnan ja pienrahoitustoiminnan avulla. KANSAINVÄLISET KEHITYSPROJEKTIT

17 FCG vuosikertomus HCG-ALAKONSERNI LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN ASIAKKAITTAIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN MAANTIETEELLISESTI Australian Aid 6 % Maailmanpankki 4 % Latinalainen Amerikka 5 % EU-maat 5 % Aasia 35 % Aasian kehityspankki ADB 9 % Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 7 % Muut (ml NDF, AfDB, IADB, SIDA) 11 % IVY ja Itä- Eurooppa 8 % Euroopan komissio 15 % Ulkoasiainministeriö 55 % Afrikka 30 % Helsinki Consulting Group Oy (HCG) on vuonna 1988 perustettu yritys, joka tarjoaa konsulttipalveluita sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaille kansainvälisten kehityshankkeiden toteuttamiseen. HCG:n toiminta keskittyy ensisijaisesti hallinnon, opetuksen, sosiaali- ja terveysalan sekä ympäristön ja luonnonvarojen käytön kehittämiseen. HCG:n toimintastrategiana on tarjota asiakkaan erityistarpeisiin vastaavia asiantuntijapalveluita. HCG:n palveluissa yhdistyvät projektihallinnan vahva osaaminen sekä substanssiasiantuntijuus, jota vahvistavat yhteistyöjärjestelyt erilaisten kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. yliopistot ja muut koulutusalan organisaatiot, tutkimuslaitokset, julkisen sektorin organisaatiot, yksityiset konsulttiyritykset, kansalaisjärjestöt sekä yksittäiset asiantuntijat. Kiinteää henkilöstöä emoyhtiö HCG:ssä ja sen ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2005 oli 64, ja konserni työllisti n. 530 asiantuntijaa määräaikaisissa projektitehtävissä. Vuonna 2005 HCG jatkoi ulkomaanverkostonsa laajentamista vahvistaakseen paikallista läsnäoloa keskeisissä kohdemaissa. Virossa, Liettuassa ja Uudessa Seelannissa toimivien tytäryritysten lisäksi HCG:lla oli paikallinen edustaja Vietnamissa, Ukrainassa sekä Turkissa, ja vuoden 2005 aikana perustettiin tytäryhtiö myös Romaniaan yhdessä Suunnittelukeskuksen kanssa. Meneillään olevia hankkeita oli vuonna 2005 yli 75 ja niitä toteutettiin n. 50 maassa ympäri maailmaa. Hankkeiden toteutus sujui hyvin, mutta HCG:n taloudellinen tulos vuodelta 2005 jäi hieman tavoitteesta. Sekä liikevaihto että liikevoitto pienenivät edellisvuodesta. Uusien hankkeiden myynti oli kuitenkin hyvällä tasolla, joten vuoden 2006 tuloksesta odotetaan huomattavasti parempaa. HCG:n toiminta-alueista opetussektori oli suurin vuonna Merkittäviä hankkeita toteutettiin perinteisillä vahvuusalueilla Aasiassa, Balkanilla sekä Afrikassa, ja opetussektorin toiminta laajeni myös Tyynenmeren alueelle, kun HCG:n uusiseelantilainen tytäryhtiö Anzdec aloitti uusien hankkeiden toteuttamisen Salomonsaarilla ja Samoalla. Opettajankoulutus oli keskeinen teema hankkeissa, usein yhdistyen inklusiivisen erityisopetuksen kehittämiseen. Myös tietotekniikan käyttö niin

18 18 FCG vuosikertomus 2005 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN SEKTOREITTAIN Hallinnon kehittäminen 8 % Opetus 44 % Sosiaali- ja terveyssektori 11 % Ympäristö ja luonnonvarat 37 % opetuksessa kuin kouluhallinnossakin kouluhallinnon tietohallintajärjestelmien muodossa oli monen hankkeen sisältönä. käytännön koulutus maanviljelymenetelmissä sekä tuotteiden markkinointi ovat keinoja joilla pyritään nostamaan köyhän maaseutuväestön elintasoa. Ympäristösektorilla päättyi useita suuria hankkeita vuoden 2005 alussa, ja sen seurauksena sektorin volyymi laski hieman. Loppuvuodesta saatiin kuitenkin uusia merkittäviä sopimuksia erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, ja myös Keski-Aasiassa jatkui useita hankkeita. Anzdec toteutti merkittäviä luonnonvarahankkeita Aasiassa, missä se on yksi markkinoiden johtavia konsulttiyrityksiä tällä sektorilla. Ympäristöhankkeissa erityisesti ympäristöhallintajärjestelmät sekä luonnonvarojen käyttösuunnitelmat ovat keskeisinä teemoina, ja hankkeita yhdistää se, että niiden avulla pyritään minimoimaan luonnonvarojen käytöstä aiheutuvia haittoja. Eri hankkeissa kehitetään myös moderniin tietotekniikkaan pohjautuvia ympäristötietojärjestelmiä, jotka tuovat ajantasaista tietoa virkamiehille tukien kestävää päätöksentekoa. Ympäristösektorin sisällä yhtenä erityisenä teemana on maaseudun kehittäminen, ja HCG-konsernin yhtiöistä erityisesti Terra ja Agrico ovat keskittyneet maaseudun kehittämishankkeisiin. Näissä hankkeissa pyritään edistämään maaseudun sellaista elinkeinotoimintaa, joka ei kuluta ympäristöä. Osallistava suunnittelu, Sosiaali- ja terveyssektorilla toiminnan painopiste oli vuonna 2005 yhteiskunnallisen kehityksen tukemisessa, ja hankkeet käsittelivät niin työvoimahallinnon kehittämistä, ihmisoikeuksien turvaamista kuin lasten terveydenhuoltoa. Hankkeiden pääasialliset toteutusmaat olivat Euroopan maissa, Kaukasuksella, Keski-Aasiassa sekä Välimeren maissa. PROJEKTEISSA TYÖSKENNELLEET ASIANTUNTIJAT KANSALLISUUKSITTAIN 12 % Suomalainen 17 % Muu EU 13 % Muu 47 % Paikallinen asiantuntija 10 % Paikallinen avustava henkilö

19 FCG vuosikertomus Euroopan komission rahoittaman hankkeen tavoitteena on tukea turvallisen veripalvelun kehittämistä Malawissa siirtymällä maksuttomaan, vapaaehtoisuuteen perustuvaan verenluovutusjärjestelmään. Liikutettavan luovutuskaluston avulla palvelut viedään aina tilanteen salliessa lähelle luovuttajia. HCG:N PÄÄTOIMINTA-ALUEET ERI SEKTOREILLA OPETUSSEKTORI koulutuspolitiikka ja -strategiat koulutuksen rahoitus opetuksen tietohallintojärjestelmät (EMIS) opettajankoulutus ja täydennyskoulutus opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien kehittäminen inklusiivinen erityisopetus Hallinnon kehittämisessä keskeisiä teemoja vuonna 2005 olivat PK-yritysten kehittäminen erityisesti tietotekniikan avulla, sekä julkisen sektorin puolella ulkoisen avun koordinointiin ja hallintaan liittyvä kapasiteetin kehittäminen. Tällä sektorilla tietotekniikan rooli kehityksen tukena on erityisen voimakas, ja HCG oli toteuttamassa laajoja hankkeita, jotka keskittyvät tietotekniikan hyödyntämiseen esimerkiksi Karjalan alueen PK-sektorin kehittämisessä. HCG-konsernin Baltian tytäryhtiöt Invicta Virossa ja Invicta Vilnius Liettuassa jatkoivat toimintaansa yksityissektorin koulutuksen tarjoajina näissä maissa. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAT /MAASEUDUN KEHITTÄMINEN ympäristöpolitiikka ja -lainsäädäntö ympäristöhallintajärjestelmät suojelualueiden hoito osallistava suunnittelu ja metsänhoito maaseudun kehittäminen/ympäristösosiologia SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORI työvoimahallinnon uudistaminen ja työvoimapalvelut eläkeuudistukset lainsäädännön uudistukset perusterveydenhuolto lisääntymisterveys terveydenhuollon rahoitus AVAINLUKUJA Liikevaihto 20,9 M Liikevoitto Henkilöstö 64 HALLINNON KEHITTÄMINEN paikallishallinnon kehittäminen ja ICT Kansalaisyhteiskunnan kehittäminen ja ihmisoikeudet ulkoisen avun koordinointi ja kehityssuunnittelu PK-sektorin kehittäminen tietoyhteiskunnan kehittäminen yksityissektorin koulutukset

20 20 FCG vuosikertomus 2005 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY TULOSLASKELMA Konserni Emoyhtiö LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,41 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,49 169,49 Varastojen muutos , ,43 Ulkopuoliset palvelut ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut ,96 140,96 Muut henkilösivukulut ,05 154,05 216,52 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,56 761, ,51 Liiketoiminnan muut kulut , ,47 LIIKEVOITTO ,63 510, ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä ,00 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ,19 715,19 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 3 055, ,20 Muut korko- ja rahoitustuotot ,54 946, ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , ,22 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,30 Satunnaiset tuotot ,58 933,58 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,30 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ,99 Tuloverot ,66 350, ,46 TILIKAUDEN VOITTO , ,85 Vähemmistön osuus , ,34 KONSERNIN VOITTO ,40 Konsernituloksessa on mukana emoyhtiön tulos jaksolta ja operatiivisten yhtiöiden tulokset jaksolta Konserni aloitti toimintansa

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

Sisältö. Toiminnallinen organisaatio... 4. Avainlukuja... 5. Konsernijohtajan katsaus... 7. Operatiivinen toiminta. Helvar... 8. Electrosonic...

Sisältö. Toiminnallinen organisaatio... 4. Avainlukuja... 5. Konsernijohtajan katsaus... 7. Operatiivinen toiminta. Helvar... 8. Electrosonic... Vuosikertomus 1999 1 2 Sisältö Toiminnallinen organisaatio... 4 Avainlukuja... 5 Konsernijohtajan katsaus... 7 Operatiivinen toiminta Helvar... 8 Electrosonic... 10 Fastems... 12 Mercantile... 14 Örum...

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan aluetoimisto: IS-Plan Oy Tampereen aluetoimisto: Kupari Engineering Oy Oulun aluetoimisto:

Lappeenrannan aluetoimisto: IS-Plan Oy Tampereen aluetoimisto: Kupari Engineering Oy Oulun aluetoimisto: PIConsulting Oyj SISÄLTÖ Vuosi 1999 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Henkilöstö 6 PI:n arvot 7 Konsernin tunnusluvut 8 Konsernirakenne 9 Toimialakatsaukset 1015 Hallituksen toimintakertomus 1617 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010

markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010 markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010 1 2 1 Sisältö. Zeeland-konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Jannen näkemys 6 Mainonta 8 Verkkoratkaisu 10 Brändinrakennus 12 Vuosikertomus 14 Viestintä

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

S a u n a l a h t i O y j V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9

S a u n a l a h t i O y j V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Saunalahti Oyj V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 Toimitusjohtajan katsaus Harri Johannesdahl Toimitusjohtaja Saunalahti Oyj Muuttuvat markkinat ja palveluoperaattorin uusi rooli Suomessa telemarkkinat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI 2003 Vuosikatsaus 1 SISÄLTÖ Merkittävimpiä tapahtumia 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 NCC konserni 4 NCC Suomessa 5 Tilinpäätöstietoja 6 Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 8 Yrityksen kehittäminen 10 Organisaatio

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot