FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005"

Transkriptio

1 FCG vuosikertomus VUOSIKERTOMUS 2005

2 2 FCG vuosikertomus Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus). 14 EU:n CARDS-rahoituksella Albaniaan rakennetaan nykyaikainen ongelmajätekaatopaikka, jonka suunnittelusta vastaa SKOY yhteistyökumppaneidensa kanssa. Rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen ohella suunnitteluun sisältyy kaatopaikan YVA. 19 Euroopan komission rahoittaman hankkeen tavoitteena on tukea turvallisen veripalvelun kehittämistä Malawissa siirtymällä maksuttomaan, vapaaehtoisuuteen perustuvaan verenluovutusjärjestelmään. 16 Terra tukee ThuaThien Hue -maaseutukehityshanketta Vietnamissa, missä hanke on mittavin Suomen valtion rahoittamista kehityshankkeista. Thua Thien Hue -hankkeen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen parantamalla toimeentulomahdollisuuksia. SISÄLLYSLUETTELO 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 FCG:n toimipisteet 6 Organisaatiokaavio 7 FCG avainlukuina 8 Johdon koulutus ja konsultointi, Efeko Oy 12 Infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta, Suunnittelukeskus Oy 16 Kansainväliset kehitysprojektit, Helsinki Consulting Group Oy 20 Tuloslaskelma 21 Tase 22 Toimintakertomus 26 Tilintarkastajien lausunto 27 Hallitus ja johtoryhmä

3 FCG vuosikertomus TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS FCG-konserni aloitti virallisesti toimintansa syyskuussa Konsernin toiminnan nyt päästyä hyvään vauhtiin lienee syytä kertoa niistä perusteista, jotka ovat vaikuttaneet FCG-konsernin syntyyn. Miksi FCG:n konserniyhtiöiden omistajat ovat päätyneet yhdistämään konserniin kuuluvat kolme yhtiötä yhteen kattoorganisaatioon? Mitä lisäarvoa järjestelystä on odotettavissa erityisesti asiakkaan näkökulmasta? Olemme jo toteuttaneet konsernihallinnossa ja konserniyhtiöiden toiminnassa uudistuksia, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiimme vastata asiakkaidemme kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Kaikkein tärkeintä on se määrätietoinen uusien palvelujen tuotteistaminen, johon olemme muutoksen myötä ryhtyneet. Lisäksi olemme keskittäneet kansainväliseen toimintaan liittyvän projektiseurannan, tarjous- ja hallinnointitoiminnan. Olemme myös keskittäneet konserniyhtiöiden taloushallinnon rutiinit ja luoneet sen myötä konserniin kustannustehokkaan johtamisjärjestelmän.

4 4 FCG vuosikertomus 2005 FCG-konsernin toimialajakauma on laaja, mutta sen henkilöstön asiantuntemus on samanaikaisesti toistaan täydentävää. FCG-konserni voi osaamisellaan palvella erityisesti julkista sektoria mm. siinä moniulotteisessa muutosprosessissa, jonka kohteena tulevina vuosina on julkisten palvelujen tuottaminen. Yhdistämällä laajan asiantuntijaverkostonsa osaamisen FCG-konserni pystyy konsultoimaan kuntia asiantuntevasti prosessin eri vaiheissa; strategiset selvitykset kuntarakenteista ja palvelujen tuottamisen vaihtoehdoista johtavat päätöksentekoon ja uusien organisaatiorakenteiden uudistamiseen tavoitteena entistä kustannustehokkaampi palvelujen tuottaminen. Kansainvälisessä vertailussa olemme edelleen pieni toimija, mutta voimien yhdistämisellä on jo nyt saavutettu merkittävää kustannustehokkuuden paranemista. Olemme yhdistäneet kansainvälisen toiminnan tukitoiminnot konsernin sisällä yhteen yhtiöön. Lisäksi olemme parantaneet ja lisänneet kansainvälistä näkyvyyttämme perustamalla tytäryhtiöt Romaniaan, Ukrainaan sekä Pietariin. Nämä paikallisyhtiöt toimivat alusta alkaen FCG:n paikallisina yhtiöinä. FCG-konsernin vakituisen henkilökunnan määrä on n. 540 asiantuntijaa. Tämän lisäksi konsernin palveluksessa työskenteli viime vuoden aikana projektikohtaisilla sopimuksilla useita satoja asiantuntijoita, joiden yhteenlaskettu työpanos oli n. 150 henkilötyövuotta. Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ja tulos vuodelta 2005 eivät yltäneet budjetoidulle tasolle. Keskeisenä syynä jälkeenjääneisyyteen oli erityisesti vuoden alkupuolella odotettua heikompi kysyntä useilla konsultoinnin aloilla mutta myös avoimessa koulutuksessa. Myös kansainvälisessä toiminnassa sattui odottamatonta viivästymistä uusien projektien käynnistymisen siirtyessä vuodelle Vuoden 2005 aikana suoritetut konsernin sisäiset järjestelyt yhdessä myönteisten markkinanäkymien kanssa lupaavat myös taloudellisesti parempaa tulosta jo vuonna FCG-konsernin toiminnan käynnistyttyä myös konsernin visio on täsmentänyt. FCG:n visio vuoteen 2010 on olla johtava, kannattavasti toimiva konsultti- ja koulutusyritys, jolla on vahva tunnettuus myös maan rajojen ulkopuolella. Yritys on vahva kaikilla toimialoillaan ja on johtava rakennemuutoksen osaaja kotimaassa. Yhtiö tukeutuu sekä vahvaan omaan osaamiseen että asiantuntijaverkostojen osaamiseen. FCG:n ensimmäinen täysi toimintavuosi on käynnistynyt työntäyteisissä merkeissä. Markkinanäkymät ovat viime vuotta paremmat ja edellytykset viime vuotta parempaan taloudelliseen tulokseen ovat olemassa. Konsernin taloudellinen asema on vahva ja se antaa meille hyvät edellytykset kehittää ja laajentaa toimintaamme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Aurinkoisia kesää! Seppo Mäki Toimitusjohtaja Finnish Consulting Group Oy

5 FCG vuosikertomus FCG-KONSERNIN PALVELUYKSIKÖT KOTIMAASSA FCG Finnish Consulting Group Oy Johdon koulutus ja konsultointi Efeko-alakonserni Infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta Suunnittelukeskus-alakonserni Kansainväliset kehitysprojektit HCG-alakonserni Rovaniemi Oulu Kajaani Seinäjoki Jyväskylä Kuopio Joensuu Tampere Turku Lahti Helsinki Lappeenranta FCG-KONSERNIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN KOHDEALUEET Tytäryhtiö/paikallisedustus HCG projektireferenssi SKOY projektireferenssi

6 6 FCG vuosikertomus 2005 FCG:N JURIDINEN ORGANISAATIO Efeko Oy, Suomi MentorIT FCG Oy, Suomi Suomen Terveystutkimus Oy, Suomi Anzdec Ltd FCG Finnish Consulting Group Oy, Suomi Helsinki Consulting Group Oy Ltd, Suomi JP Development Ltd, Uusi Seelanti Konsulttitoimisto Terra Oy, Suomi Finnish Consulting Group Ukraine LCC, Ukraina Invicta A/S, Viro Oy FEG - Forest and Environment Group Ltd, Suomi* Copenhagen Development Consulting A/S, Tanska* Agrico Ltd Groome Poyry Ltd Invicta UAB, Liettua Suunnittelukeskus Oy, Suomi Finnish Consulting Group srl, Romania Oy ManNet Partners Ltd, Suomi OOO ManNet Partners, Venäjä Projektkeskus OÜ, Viro* * Osakkuusyhtiö

7 FCG vuosikertomus AVAINLUKUJA FCG * Liikevaihto ,4 M Liikevoitto 3,0 M Henkilöstö 540 * Konserniyhtiöt yhteensä LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Johdon koulutus/konsultointi 17,8 M Infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta 25,5 M 28 % 39 % 33 % Kansainväliset kehitysprojektit 20,9 M LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN FCG-KONSERNIN LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI TOIMIALOITTAIN Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 2 % IVY ja Itä-Eurooppa 5 % Suomi 56 % Johtaminen, talous ja hallinto 13 % Ympäristö 51 % EU-maat 5 % Afrikka 9 % Sivistys 14 % Aasia 10 % Latinalainen Amerikka 13 % Sosiaali ja terveys 22 %

8 8 FCG vuosikertomus 2005 Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus). JOHDON KONSULTOINTI JA KOULUTUS

9 FCG vuosikertomus EFEKO-ALAKONSERNI LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN YHTIÖITTÄIN MentorIT FCG 0,5 % Suomen Terveystutkimus 22,5 % Efeko Oy syntyi Kuntakoulutus Oy:n ja Efektia Oy:n fuusiosta ja se aloitti toimintansa Yhtiö tuottaa koulutus-, konsultointi-, kehittämis- ja tutkimuspalveluja. Yhtiön päämarkkina-alue oli vuoden aikana julkishallinto, erityisesti paikallishallinto. Efeko alakonserni muodostuu tytäryhtiöistä Suomen Terveystutkimus Oy (ST) ja MentorIT FCG Oy. Johtaminen 17 % Talous ja hallinto 25 % Efeko 77 % EFEKO-KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri 5 % Ympäristö 8 % Sosiaalija terveystoimi 45 % Sosiaali- ja terveystoimen toimialan palvelut muodostuivat koulutuksesta, konsultoinnista, arvioinnista sekä tutkimuksista. Konsultointi käsitti sekä valtakunnallisia että alueellisia ja paikallisia toimeksiantoja. Näistä merkittävimpiä olivat ennenaikaisten kuolemien ehkäisy (PYLL-seuranta), erikoissairaanhoidon standardointi (DRG-keskus ja SATU-hanke) ja palvelurakenteiden optimointihankkeet (Tuottavuus-hanke ja kuntakohtaiset ratkaisut). Arviointi- ja tutkimushankkeiden tarjonta vasta aloitettiin systemaattisesti. Näistä merkittävimpiä olivat terveydenhuollossa sähköistetyn asioimisen kehittämishankkeen (TELELAB) arviointi ja tutkimushankkeet, jotka koskivat perusterveydenhuollon kustannusten vertailua ja seurakuntien työn arvostusta. Hyvin monissa asiakkuuksissa on käsitelty tilaajatuottaja-mallia ottaen huomioon kansallisten terveys- ja sosiaalihankkeiden tavoitteet sekä kunta- ja palvelurakenne uudistuksen lähtökohdat. Talouden ja hallinnon toimialan koulutuksessa keskityttiin ajankohtaisiin seminaareihin ja foorumeihin sekä pidempikestoiseen perus- ja täydennyskoulutuksen. Koulutusta järjestettiin kaikille kunnallishallinnon toiminta-alueille ja organisaatiotasoille sekä seurakunnille ja vähäisemmässä määrin valtionhallinnolle. Suurimmat koulutustuotteet olivat Kunta-alan talous- ja rahoitusfoorumi sekä Sihteeri- jatoimistohenkilöstön koulutusfoorumi, jotka keräsivät molemmat n. 400 osallistujaa. Ruokapalvelut ja elintarviketalous sekä Tiedonhallinta ja viestintä -tuoteryhmissä toteutettiin lisäksi useita konsultointi- ja kehittämishankkeita. AVAINLUKUJA V Liikevaihto 17,8 M Liikevoitto -0,115 M Henkilöstö 165 Johtamisen toimiala toteutti useita strategiahankkeita, seutujen ja maakuntien yhteistyöstrategioita, kuntaliitoskonsultointeja, organisaatio- ja palvelurakenteen muutoskonsultointeja. Lisäksi toteutettiin PARAShankkeen (kunta- ja palvelurakenneuudistus) liittyviä seudullisia ja maakunnallisia toimeksiantoja. Koulutuksessa luottamushenkilöiden valmennustilaisuuksia toteutettiin useita.

10 10 FCG vuosikertomus 2005 Merkittävimpiä kehityshankkeita vuoden 2005 aikana oli JUHK-e -hanke, jossa selvitettiin julkisten hankintojen kilpailuttamisen, tilaamisen ja laskun elektroniseksi muuttamista. Uusiin toimitilojen ja palvelujen rakenneratkaisuihin keskityttiin Julkinen ja yksityinen kumppanuus toimitila- ja infrapalveluissa -verkostohankkeessa. Osaamisen johtaminen kuntasektorilla -hankkeessa selvitettiin kuinka kunnat selviävät ja muutosjohtaminen onnistuu väestön, henkilöstön ja toimintaympäristön nopeiden muutosten sekä käytettävissä olevien resurssien niukkuuden asettamien kovien haasteiden kanssa. Hankkeen lopputuloksena syntyi Kuntaosaaja työkirja. Kuntapalvelujen tuloksellisuutta taas selvitettiin kolmella kaupunkiseudulla KuntaTuottavuus -hankkeessa. Ympäristö ja kuntatekniikan toimiala toteutti kunnille, kuntien liikelaitoksille ja yhtiöille laajoja konsultointiprojekteja ympäristöjohtamisen tunnuslukuihin ja raportointiin liittyen. Toimiala järjesti ympäristö- ja teknisten lautakuntien uusille luottamismiehille useita koulutuksia ajankohtaisista aiheista. Merkittävimmät foorumit Ilmastokonferenssi, Liikenne 2005 ja Asuntopoliittiset neuvottelupäivät keräsivät useita satoja osallistujia. Sivistyksen toimialan palvelut painottuivat valtakunnallisiin, johdolle, henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kulttuurin sektoreilla. Suurin yksittäinen koulutustapahtuma oli Ammatillinen koulutus 2006, joka keräsi 180 osallistujaa. Lisäksi toteutettiin muutamia paikallisia toimialan johtamisen ja palvelutuotannon kehittämishankkeita. Palvelutarjonnan parantamiseksi huolehdittiin myös oman osaamisen kehittämisestä. Suomen Terveystutkimus Oy keskittyi vuoden 2005 aikana mammografiaseulontoihin. Kaikkiaan seulontoihin osallistui n naista ympäri maata. Yhtiö uudisti Suomen mammografiaseurantamenettelyn ja otti käyttöön digitaalisen kuvausmenetelmän sekä Mammografic Information System tuotannon ohjausjärjestelmän. Uuden menetelmän käyttöönoton lastentaudit vaikuttivat siihen, ettei yhtiö saavuttanut taloudellisia tavoitteita. Vuoden lopulla yhtiön osaomistajaksi tuli SITRA 25 %:n omistusosuudella. Efekolle perustettiin MentorIT FCG Oy -niminen tytäryhtiö , joka aloitti toimintansa käytännössä alkaen. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvät korkean lisäarvon asiantuntijapalvelut. Yhtiön toiminta-ajatuksena on vauhdittaa asiakasorganisaatioiden vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden myönteistä kehitystä ict:n keinoin perustuen vahvaan toimiala- ja prosessiosaamiseen sekä kykyyn soveltaa teknologioita etenkin julkishallinnon asiakkaan tarpeisiin ja tilanteisiin. Henkisten voimavarojen hallinta ja osaamisen siirto kuuluvat myös palvelujen toimitusprosessiin. Yhtiölle on muodostunut sen ensimmäisen puolen vuoden aikana hyvä kuntien ja valtionhallinnon asiakkaista muodostuva asiakaskunta ja sen toiminnan odotetaan kasvavan kannattavasti niin markkinoiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Tieto- ja viestintätekniikka on osa kaikkien toimialojen tuotteita ja palveluita sekä rakennemuutoksia, joten MentorIT FCG Oy:n odotetaan aikaansaavan synergioita Efeko Oy:n lisäksi myös FCG-konsernin muiden yhtiöiden kanssa. Tämä tukee myös osaltaan yhtiön verkostomaista toimintatapaa, jossa arvonluonnin ydin on parhaiden asiantuntijoiden kokoaminen asiakkaan hankkeiden ja projektien menestyksekkääksi läpiviemiseksi.

11 FCG vuosikertomus EFEKO-ALAKONSERNIN ORGANISAATIO Hallitus Risto Parjanne, puh.joht. Toimitusjohtaja Ari Kolehmainen Talous ja hallinto Veli-Pekka Laakso Johtaminen Jarmo Asikainen Talous ja hallinto Päivi Terävä Sosiaali- ja terveys Ilkka Vohlonen Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri Pekka Nieminen Ympäristö ja yhdyskuntatekniikka Eila Kenni Lappeenrannan alueyksikkö Ritva Penttilä-Pietarinen Ylimmän johdon koulutus ja konsultointi Luottamushenkilökoulutus Työyhteisö esimiestyö koulutus ja konsultointi Henkilöstöstrategiat ja henkilöstötyön kehittäminen Palvelujen tuottavuus ja laatu sekä uudet tuotantotavat Aluekehitys, elinkei- Hallinto ja lakiasiat Sihteeri- ja toimistopalvelut Tiedonhallinta ja viestintä Ruokapalvelut ja elintarviketalous Talouden ohjaus ja laskentatoimi Hankinnat ja kilpailuttaminen Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat Erikoissairaanhoito Perusterveydenhoito Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveystoimen johtaminen ja hallinto Sosiaali- ja terveystalous Sosiaali- ja terveystoimen seurantajärjestelmät Sosiaali- ja terveystoimen laadunhallinta Varhaiskasvatus Yleissivistävä ja vapaa sivistystyö Ammatillinen koulutus Kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikkatoimialan kehittäminen ja hallinto Maankäyttö, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus Ympäristöjohtaminen ja -hallinto Asuminen Yhdyskunta tekniikka Tilahallinto ja kiinteistöpalvelut Kiinteistö- ja mittaustoimi Yhtiöt ja liikelaitokset Tytäryhtiö Suomen Terveystutkimus Oy Tytäryhtiö MentorIT FCG Oy nojen kehittäminen ja seutuyhteistyö Arviointi, arviointikyselyt ja johdon tietojärjestelmät

12 12 FCG vuosikertomus 2005 Infrastruktuurin rakentaminen sekä vanhusten- ja terveydenhuollon hankkeet ovat edelleen työllistäneet Talosuunnittelutoimialaa. INFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELU JA HALLINTA

13 FCG vuosikertomus SUUNNITTELUKESKUS-ALAKONSERNI AVAINLUKUJA V Liikevaihto 25,5 M Liikevoitto 1,0 M Henkilöstö 310 LASKUTUS ASIAKASRYHMITTÄIN 2005 Teollisuus 2 % Rakennusliikkeet 2 % Valtio 20 % Ulk. asiakkaat 5 % EU 10 % Muut asiakkaat 10 % Kaupungit 20 % Kunnat 14 % LASKUTUS TOIMIALOITTAIN 2005 Kuntayhtymät 17 % Talosuunnittelu 11 % Muut 1 % Vesi- ja ympäristösuunnittelu 59 % Tie- ja liikennesuunnittelu 12% Yhdyskuntasuunnittelu 17 % Koko maan kattava aluetoimistoverkko oli edelleen Suunnittelukeskuksen toiminnan kulmakivi kotimaassa. Kasvavasta työvoimapulasta kärsivällä konsulttialalla on tärkeätä voida tarjota työmahdollisuuksia siellä, missä ihmiset haluavat asua. Suunnittelukeskuksella on RAKLI-SKOL-ATL -sertifioitu laatujärjestelmä. Ympäristölaboratorio on akkreditoitu ja maalaboratoriolla on päällysteanalyysitoimintaa koskeva PANK-hyväksyntä. Jo perinteisiksi muodostuneiden toimialojen (alueiden käyttö ja kehitys, vesi- ja ympäristötekniikka, liikenne ja väylät sekä talosuunnittelu) rinnalle ryhdyttiin vuonna 2005 rakentamaan rakennuttamiseen ja ylläpitoon erikoistuvaa toimialaa, jolla vastataan lisääntyvään infran rakennuttamisen ja ylläpidon kysyntään. Kansainvälisen toiminnan uudelleenjärjestely FCG-konsernin sisällä aloitettiin syksyllä Tavoitteena oli vientitoiminnan integrointi osaksi toimialojen liiketoimintaa sekä FCGkonsernin yhteistyön hyödyntäminen. Läsnäolo ja palvelujen tarjoaminen Kaakkois-Suomessa käynnistettiin kun ManNet Partners Oy siirtyi SKOYn omistukseen muodostaen perustan Lappeenrannan aluetoimistolle. Samalla vahvistui myös SKOYn läsnäolo Pietarissa, koska kauppaan sisältyi venäläinen tytäryhtiö. Alueiden käyttö ja kehitys -toimialalla SKOY oli markkinajohtaja Suomessa yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa osalta. Toimialan painopisteenä olivat asema- ja yleiskaavatyöt sekä keskustojen kehittämissuunnittelu. Yhä useammin ennen varsinaisen kaavoituksen aloittamista tehdään strategisia suunnitelmia, maankäytön kehityskuvia sekä ideatason suunnittelua. Kaavoitukseen liittyvillä selvityksillä ja tutkimuksilla oli kysyntää. Vuoden aikana tehtiin mm. kaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointeja sekä palveluverkkoselvityksiä eri puolella Suomea.

14 14 FCG vuosikertomus 2005 Kaasunkeräyskaivojen rakentamista Ämmässuon nykyisellä kaatopaikalla. Kaatopaikan sulkeminen on mittava urakka, jossa SKOY on ollut mukana alusta lähtien. EU:n CARDS-rahoituksella Albaniaan rakennetaan nykyaikainen ongelmajätekaatopaikka, jonka suunnittelusta vastaa SKOY yhteistyökumppaneidensa kanssa. Rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen ohella suunnitteluun sisältyy kaatopaikan YVA. Matkailu on yksi vahvoista osaamisaloista, jossa tehtiin erityisesti matkailukeskusten suunnitelmia. Maisema- ja viheraluesuunnittelussa keskityttiin kaupunkikeskustojen katuympäristöjen suunnitteluun. Lisäksi tehtiin puistojen suunnittelua sekä kaavoitukseen liittyviä selvityksiä. Alueiden käyttö ja kehitys -toimialalla kehitettiin erilaisia tiiviin ja matalan kaupunkirakentamisen sovelluksia asuinalueille sekä maankäytön kehityskuvatarkastelua eri aluetasoille. Jatkossa yhtiö keskittyy yhä enemmän kokonaisvaltaisen suunnittelukonseptin kehittämiseen, jossa idea- ja kaavasuunnittelun kanssa toteutetaan hankeja toteutussuunnittelua. Vesi- ja ympäristötekniikan toimialalla SKOY oli markkinajohtaja Suomessa. Ympäristölaboratorion näytemäärä kasvoi yli 10 %. Pääasiakaskunnan, vesihuoltolaitosten, toimeksiantoja leimasi jätevedenpuhdistuksen menossa oleva keskittäminen suurempiin yksiköihin sekä siitä seuraava keskuspuhdistamoiden ja siirtoviemärien suunnittelu ja rakentaminen. Viime vuosina tapahtuneet taajamatulvat käynnistivät toimeksiantoja tulvien ja niiden seurausten hallintaan. Haja-asutuksen vesihuoltohankkeet lisääntyivät. Kansainvälinen toiminta oli vilkasta erityisesti Euroopan Unionin rahoittamien projektien johdosta, jossa kohdemaina olivat uudet EUn jäsenmaat ja jäsenyyttä hakevat maat. Ympäristökonsultoinnissa keskeisellä sijalla olivat edelleen: jätteenkäsittelypaikkojen YVA:t, ympäristölupahakemukset ja rakentamissuunnittelu. Toiminnassa näkyi myös nykyinen suuntaus jätteiden energiahyötykäyttöön. Lisäksi lainsäädännön lähivuosien muutokset teettivät työtä mm. vanhojen kaatopaikkojen sulkemisen suunnittelussa. Pilaantuneiden maiden kunnostus- ja käsittelyhankkeita oli runsaasti sekä vanhojen kohteiden että tuoreiden vahinkotapausten osalta. Ympäristögeologiassa näkyi normaalien pohjavesihankkeiden ohella tiepidon lisääntynyt toiminta pohjavesialueiden suojelemiseksi. Kansainväliset hankkeet keskittyivät kaatopaikkateknologian kehittämiseen kohdemaissa.

15 FCG vuosikertomus SUUNNITTELUKESKUS OY ORGANISAATIO Joensuu Suunnittelukeskus Oy Väylä Eino Mönkkönen Hallitus Timo Kietäväinen, puh.joht. Jyväskylä Markku Kuokkanen Laatu Pasi Lappalainen Liiketoimintojen kehittäminen Timo Koski Toimitusjohtaja Seppo Mäki Varatoimitusjohtaja Matti Ojala Talous ja hallinto Sirpa Stenlund ICT Rene Rendic Hallinto Ritva Kuurne Kuopio Timo Leskinen Lappeenranta Oy ManNet Partners Ltd Markus Lankinen ALUEIDEN KÄYTTÖ JA KEHITYS Heli Kotilainen VESI- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKKA Matti Ojala LIIKENNE JA VÄYLÄT Kari Kotro TALOSUUNNITTELU Tapio Raij RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITO Jari Kaukonen Oulu Kajaani Juhani Niva Maankäyttö ja maisema Arja Sippola Vesihuolto Matti Alavakeri Tiet, kadut ja liikenne Kari Kotro Arkkitehtuuri Tapio Raij Kajaani Pekka Säkkinen Tutkimus ja kehitys Heli Kotilainen Ympäristökonsultointi Hannu Karhu Satamat ja vesiväylät Seppo Virmalainen LVIA ja sähkö Raimo Sannikka Rovaniemi Timo Harju-Autti Ympäristötutkimus Jorma Pääkkönen Geotekniikka Esko Riikonen Rakenteet Kari Lomperi Tampere - Seinäjoki Jukka Meriluoto Turku Pasi Lappalainen Vesi- ja ympäristötekniikan toimialalla keskeinen tuotekehityshanke oli Vesihuollon yleinen tehtävämäärittely, VYT-hanke, jonka tuloksena syntyi hierarkinen tapa laatia vesihuoltolaitoksen laatujärjestelmän tekninen osa ja saada toiminta- ja tehtäväkortit, ts. toimintaohjeet internetin kautta käytettävään tietojärjestelmään. Hankkeeseen saatiin TEKESin rahallista tukea. Muuta tuotekehitystä tehtiin mm. jätteenkäsittelypaikkojen raportoinnissa ja kaatopaikkakaasun mittausmenetelmien parantamisessa. Liikenne ja väylät -toimialaan kuuluvat tie- ja liikennesuunnittelu, satamasuunnittelu ja geotekniikka. Yleinen markkinatilanne toimialalla pysyi kokonaisuutena edellisen vuoden tasolla, liikennesuunnittelun osuus kasvoi hieman ja vastaavasti tiensuunnittelun osuus pieneni. Tiensuunnittelun osuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja yhteistyö urakoitsijoiden kanssa lisääntyi. Liikennesuunnittelussa painopisteenä olivat kaavoitukseen liittyvä liikennesuunnittelu ja liikenneturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset. Yhtiö oli mukana myös Pietarin keskustan liikennestrategian laatimisessa. Satamasuunnittelussa toiminnan painopiste oli satamarakenteiden ja laitureiden korjaussuunnittelussa. Geotekniikassa merkittävimpiä tehtäviä olivat tiehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja maaperätutkimukset. Talosuunnittelutoimiala on osallistunut koko yhtiön kannalta merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin. Näistä suurimpana mainittakoon Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon arkkitehti-, rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelu. Kohteina oli myös vaativia vanhustenja terveydenhuollon rakennushankkeiden suunnittelutöitä, joista mainittakoon Keravan terveyskeskuksen peruskorjaushanke. Asuntosuunnittelukohteet olivat pääasiassa laajoja peruskorjaushankkeita. Toimitilasuunnittelussa keskityttiin vanhojen toimitilojen nykyaikaistamiseen. Talotekniikkayksikkömme osallistuivat myös koulukohteiden peruskorjaussuunnitteluun. Asiakas- ja käyttäjänäkökulma sekä teknisesti, taloudellisesti ja esteettisesti kestävät, turvalliset ja esteettömät suunnitteluratkaisut olivat edelleen toiminnan kulmakiviä.

16 16 FCG vuosikertomus 2005 Terra tukee ThuaThien Hue -maaseutukehityshanketta Vietnamissa, missä hanke on mittavin Suomen valtion rahoittamista kehityshankkeista. Thua Thien Hue -hankkeen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen parantamalla toimeentulomahdollisuuksia. Maaseudun pienyrittäjyyttä tuetaan neuvonnan ja pienrahoitustoiminnan avulla. KANSAINVÄLISET KEHITYSPROJEKTIT

17 FCG vuosikertomus HCG-ALAKONSERNI LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN ASIAKKAITTAIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN MAANTIETEELLISESTI Australian Aid 6 % Maailmanpankki 4 % Latinalainen Amerikka 5 % EU-maat 5 % Aasia 35 % Aasian kehityspankki ADB 9 % Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 7 % Muut (ml NDF, AfDB, IADB, SIDA) 11 % IVY ja Itä- Eurooppa 8 % Euroopan komissio 15 % Ulkoasiainministeriö 55 % Afrikka 30 % Helsinki Consulting Group Oy (HCG) on vuonna 1988 perustettu yritys, joka tarjoaa konsulttipalveluita sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaille kansainvälisten kehityshankkeiden toteuttamiseen. HCG:n toiminta keskittyy ensisijaisesti hallinnon, opetuksen, sosiaali- ja terveysalan sekä ympäristön ja luonnonvarojen käytön kehittämiseen. HCG:n toimintastrategiana on tarjota asiakkaan erityistarpeisiin vastaavia asiantuntijapalveluita. HCG:n palveluissa yhdistyvät projektihallinnan vahva osaaminen sekä substanssiasiantuntijuus, jota vahvistavat yhteistyöjärjestelyt erilaisten kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. yliopistot ja muut koulutusalan organisaatiot, tutkimuslaitokset, julkisen sektorin organisaatiot, yksityiset konsulttiyritykset, kansalaisjärjestöt sekä yksittäiset asiantuntijat. Kiinteää henkilöstöä emoyhtiö HCG:ssä ja sen ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2005 oli 64, ja konserni työllisti n. 530 asiantuntijaa määräaikaisissa projektitehtävissä. Vuonna 2005 HCG jatkoi ulkomaanverkostonsa laajentamista vahvistaakseen paikallista läsnäoloa keskeisissä kohdemaissa. Virossa, Liettuassa ja Uudessa Seelannissa toimivien tytäryritysten lisäksi HCG:lla oli paikallinen edustaja Vietnamissa, Ukrainassa sekä Turkissa, ja vuoden 2005 aikana perustettiin tytäryhtiö myös Romaniaan yhdessä Suunnittelukeskuksen kanssa. Meneillään olevia hankkeita oli vuonna 2005 yli 75 ja niitä toteutettiin n. 50 maassa ympäri maailmaa. Hankkeiden toteutus sujui hyvin, mutta HCG:n taloudellinen tulos vuodelta 2005 jäi hieman tavoitteesta. Sekä liikevaihto että liikevoitto pienenivät edellisvuodesta. Uusien hankkeiden myynti oli kuitenkin hyvällä tasolla, joten vuoden 2006 tuloksesta odotetaan huomattavasti parempaa. HCG:n toiminta-alueista opetussektori oli suurin vuonna Merkittäviä hankkeita toteutettiin perinteisillä vahvuusalueilla Aasiassa, Balkanilla sekä Afrikassa, ja opetussektorin toiminta laajeni myös Tyynenmeren alueelle, kun HCG:n uusiseelantilainen tytäryhtiö Anzdec aloitti uusien hankkeiden toteuttamisen Salomonsaarilla ja Samoalla. Opettajankoulutus oli keskeinen teema hankkeissa, usein yhdistyen inklusiivisen erityisopetuksen kehittämiseen. Myös tietotekniikan käyttö niin

18 18 FCG vuosikertomus 2005 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN SEKTOREITTAIN Hallinnon kehittäminen 8 % Opetus 44 % Sosiaali- ja terveyssektori 11 % Ympäristö ja luonnonvarat 37 % opetuksessa kuin kouluhallinnossakin kouluhallinnon tietohallintajärjestelmien muodossa oli monen hankkeen sisältönä. käytännön koulutus maanviljelymenetelmissä sekä tuotteiden markkinointi ovat keinoja joilla pyritään nostamaan köyhän maaseutuväestön elintasoa. Ympäristösektorilla päättyi useita suuria hankkeita vuoden 2005 alussa, ja sen seurauksena sektorin volyymi laski hieman. Loppuvuodesta saatiin kuitenkin uusia merkittäviä sopimuksia erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, ja myös Keski-Aasiassa jatkui useita hankkeita. Anzdec toteutti merkittäviä luonnonvarahankkeita Aasiassa, missä se on yksi markkinoiden johtavia konsulttiyrityksiä tällä sektorilla. Ympäristöhankkeissa erityisesti ympäristöhallintajärjestelmät sekä luonnonvarojen käyttösuunnitelmat ovat keskeisinä teemoina, ja hankkeita yhdistää se, että niiden avulla pyritään minimoimaan luonnonvarojen käytöstä aiheutuvia haittoja. Eri hankkeissa kehitetään myös moderniin tietotekniikkaan pohjautuvia ympäristötietojärjestelmiä, jotka tuovat ajantasaista tietoa virkamiehille tukien kestävää päätöksentekoa. Ympäristösektorin sisällä yhtenä erityisenä teemana on maaseudun kehittäminen, ja HCG-konsernin yhtiöistä erityisesti Terra ja Agrico ovat keskittyneet maaseudun kehittämishankkeisiin. Näissä hankkeissa pyritään edistämään maaseudun sellaista elinkeinotoimintaa, joka ei kuluta ympäristöä. Osallistava suunnittelu, Sosiaali- ja terveyssektorilla toiminnan painopiste oli vuonna 2005 yhteiskunnallisen kehityksen tukemisessa, ja hankkeet käsittelivät niin työvoimahallinnon kehittämistä, ihmisoikeuksien turvaamista kuin lasten terveydenhuoltoa. Hankkeiden pääasialliset toteutusmaat olivat Euroopan maissa, Kaukasuksella, Keski-Aasiassa sekä Välimeren maissa. PROJEKTEISSA TYÖSKENNELLEET ASIANTUNTIJAT KANSALLISUUKSITTAIN 12 % Suomalainen 17 % Muu EU 13 % Muu 47 % Paikallinen asiantuntija 10 % Paikallinen avustava henkilö

19 FCG vuosikertomus Euroopan komission rahoittaman hankkeen tavoitteena on tukea turvallisen veripalvelun kehittämistä Malawissa siirtymällä maksuttomaan, vapaaehtoisuuteen perustuvaan verenluovutusjärjestelmään. Liikutettavan luovutuskaluston avulla palvelut viedään aina tilanteen salliessa lähelle luovuttajia. HCG:N PÄÄTOIMINTA-ALUEET ERI SEKTOREILLA OPETUSSEKTORI koulutuspolitiikka ja -strategiat koulutuksen rahoitus opetuksen tietohallintojärjestelmät (EMIS) opettajankoulutus ja täydennyskoulutus opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien kehittäminen inklusiivinen erityisopetus Hallinnon kehittämisessä keskeisiä teemoja vuonna 2005 olivat PK-yritysten kehittäminen erityisesti tietotekniikan avulla, sekä julkisen sektorin puolella ulkoisen avun koordinointiin ja hallintaan liittyvä kapasiteetin kehittäminen. Tällä sektorilla tietotekniikan rooli kehityksen tukena on erityisen voimakas, ja HCG oli toteuttamassa laajoja hankkeita, jotka keskittyvät tietotekniikan hyödyntämiseen esimerkiksi Karjalan alueen PK-sektorin kehittämisessä. HCG-konsernin Baltian tytäryhtiöt Invicta Virossa ja Invicta Vilnius Liettuassa jatkoivat toimintaansa yksityissektorin koulutuksen tarjoajina näissä maissa. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAT /MAASEUDUN KEHITTÄMINEN ympäristöpolitiikka ja -lainsäädäntö ympäristöhallintajärjestelmät suojelualueiden hoito osallistava suunnittelu ja metsänhoito maaseudun kehittäminen/ympäristösosiologia SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORI työvoimahallinnon uudistaminen ja työvoimapalvelut eläkeuudistukset lainsäädännön uudistukset perusterveydenhuolto lisääntymisterveys terveydenhuollon rahoitus AVAINLUKUJA Liikevaihto 20,9 M Liikevoitto Henkilöstö 64 HALLINNON KEHITTÄMINEN paikallishallinnon kehittäminen ja ICT Kansalaisyhteiskunnan kehittäminen ja ihmisoikeudet ulkoisen avun koordinointi ja kehityssuunnittelu PK-sektorin kehittäminen tietoyhteiskunnan kehittäminen yksityissektorin koulutukset

20 20 FCG vuosikertomus 2005 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY TULOSLASKELMA Konserni Emoyhtiö LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,41 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,49 169,49 Varastojen muutos , ,43 Ulkopuoliset palvelut ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut ,96 140,96 Muut henkilösivukulut ,05 154,05 216,52 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,56 761, ,51 Liiketoiminnan muut kulut , ,47 LIIKEVOITTO ,63 510, ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä ,00 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ,19 715,19 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 3 055, ,20 Muut korko- ja rahoitustuotot ,54 946, ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , ,22 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,30 Satunnaiset tuotot ,58 933,58 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,30 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ,99 Tuloverot ,66 350, ,46 TILIKAUDEN VOITTO , ,85 Vähemmistön osuus , ,34 KONSERNIN VOITTO ,40 Konsernituloksessa on mukana emoyhtiön tulos jaksolta ja operatiivisten yhtiöiden tulokset jaksolta Konserni aloitti toimintansa

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014 Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 1 Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnan uusi elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot