Vuosi- kertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi- kertomus 2014"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2 Avainluvut Konserni Asiakkaat Sähkön myynti Sähkön siirto Lämpö Energian siirto Sähkö GWh/a Lämpö GWh/a Liikevaihto milj. 170,3 187,9 Kokonaispalkat milj. 12,7 13,7 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja milj. 7,2 13,3 Investoinnit milj. 36,3 49,3 Tase milj Henkilöstö Voimalaitokset Sähkö MW vesivoima 5 5 lämpövoima Kymppivoima-osuudet Lämpö MW Verkosto km Sähkö Kaukolämpö

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Konserni Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät seikat Olennaiset tapahtumat tilikaudella Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuutekijöistä Henkilöstöä koskevat tiedot Yhteiskuntavastuu ja ympäristö Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä Yhtiön osakkeet Omat osakkeet Hallinnointiperiaatteet Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Järvi-Suomen Energia Oy Suur-Savon Sähkötyö Oy Punkavoima Oy Kerienergia Oy Tilinpäätös Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Konsernitilipäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen Sähkön myyntitoiminnan tuloslaskelma Sähkön myyntitoiminnan tase Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma Sähköverkkotoiminnan tase Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Ympäristönsuojelun taloudelliset tunnusluvut Henkilöstö Konsernin henkilöstötuloslaskelma Hallinto

4 Lämmin sää ja Energiaviraston valvontamalli söivät tulosta Kertomusvuonna yleinen taloudellinen tilanne pysyi edelleen epävakaana, mistä johtuen rakentaminen ei lähtenyt elpymään. Myös alkuvuoden poikkeuksellisen lämmin sää vähensi energian tarvetta. Vuosi oli keskilämpötilaltaan 1,9 astetta normaalia lämpimämpi ja lämmöntarveluvultaan noin 9,0 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Sähkön laskeva kysyntä alensi osaltaan sähkön markkinahintaa Pohjoismaissa, mikä heikensi sähköntuotannon kannattavuutta. Konsernin liikevaihto oli 170,3 miljoonaa euroa ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7,2 miljoonaa euroa. Tulos mahdollistaa kuitenkin 3,4 miljoonan euron osingonjaon omistajille. Kotimaisten polttoaineiden osuus 97% Alensimme sähkön siirtohintoja asiakkaillemme huhtikuun alusta 10,7 prosenttia sekä jätimme laskuttamatta sähkönsiirron perusmaksuja kahdelta kuukaudelta. Näiden hinnanalennusten yhteisvaikutus oli 8 milj. euroa. Siirron hinnanalennus perustui Energiaviraston valvontamalliin, jonka mukaan verkonhaltijan on pienennettävä tulostaan keskeytyshäiriöistä asiakkaille aiheutuneiden laskennallisten haittakustannusten määrällä. Hinnanalennusten lisäksi olimme jo hyvittäneet asiakkaillemme Sähkömarkkinalain määrittämät vakiokorvaukset. Kotimaisten polttoaineiden osuus oman toimialueemme energiantuotannossa nousi lähes sataan prosenttiin; puun osuus 91 prosenttia ja turpeen osuus 6 prosenttia. Puun määrä irtokuutiona oli 1,42 miljoonaa. Raskaan polttoöljyn osuus oli siis vain pari prosenttia. Konsernimme kokonaisinvestoinnit olivat 36 miljoonaa euroa. Sähkön toimitusvarmuutta paransimme mm. kaapeloimalla taajamien syöttöjohtoja. Jakeluverkon rakentamiseen ja uusimiseen 4 I Toimitusjohtajan katsaus

5 investoimme yhteensä 25 miljoonaa euroa. Päästötöntä sähköntuotantoa lisäsimme ostamalla Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitoksista 50 GWh:n vuosituotantoon oikeuttavan tuotanto-osuuden. Aloitimme loppuvuodesta toiminnan uudella organisaatio- ja liiketoimintamallilla, jonka tavoitteina ovat asiakkaiden asioinnin helppous sekä toimintatapojemme selkeä tehostaminen koko konsernissa. Talouden perustekijät mm. alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja öljyn hinnanlasku parantavat kasvun yleisiä edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun ennustetaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Toimialueemme heikko talouden kokonaiskasvu vaikuttaa erityisesti yritysten tilauskantoihin, mutta myös muun toiminnan vireyteen. Vaikutukset näkyvät sekä energiankäytön että uusien liittymien määrän vähenemisenä. Haluan kiittää henkilöstöämme, yhtiömme hallintoa sekä kaikkia yhteistyötahoja erittäin rakentavasta yhteistyöstä haastavan vuoden aikana. Investoinnit 36milj. 25milj. jakeluverkon parantamiseen ja uusimiseen. Perttu Rinta 5

6 Hallituksen toimintakertomus Milj. 200 Liikevaihto Muu toiminta Lämmön myynti Sähkön siirto 50 Sähkön myynti Konserni Suur-Savon Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Suur- Savon Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Järvi-Suomen Energia Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Suur-Savon Sähkötyö Oy (100 %), Punkavoima Oy (65,3 %) ja Kerienergia Oy (67,0 %). Järvi-Suomen Energia Oy:n, Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Kerienergia Oy:n sekä Punkavoima Oy:n toiminta ja talous on selostettu lyhyesti tässä toimintakertomuksessa. Lisäksi konserniin kuuluvat seuraavat emoyhtiön kokonaan omistamat yhtiöt, joilla ei ole varsinaista liiketoimintaa, osalla yhtiöistä on osakeomistuksia: Anttolan Lämpö Oy, Enonkosken Lämpö Oy, Etelä-Savon Vesi Oy, Hirvensalmen Lämpö Oy, Jaalan Lämpö Oy, Järvi- Suomen Lämpö Oy, Järvi-Suomen Valo Oy, Järvi-Suomen Vesi Oy, Kymppienergia Oy, Kerimäen Lämpö Oy, Leivonmäen Lämpö Oy, Luhangan Lämpö Oy, Mikkelin Energia Oy, Pertunmaan Lämpö Oy, Ristiinan Lämpö Oy, Savonrannan Lämpö Oy, Sulkavan Lämpö Oy, Suur-Savon Sähkökone Oy. Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. 6 I Hallituksen toimintakertomus

7 Sähkön toimitus GWh Yksityinen 44% Lämmön myynti 465 GWh KAUKOLÄMPÖÄ 282 GWh Savonlinna 167 Juva 29 Hallinto 10% Maatalous 10% Palvelu 15% Jalostus 21% Mäntyharju 24 Kangasniemi 16 Rantasalmi 14 Hartola 13 Kerimäki 9 Puumala 7 Pertunmaa 3 HÖYRYÄ JA PROSESSILÄMPÖÄ 183 GWh Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät seikat Konsernin liikevaihto, 170,34 milj. euroa, laski edellisvuodesta 9,4 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 138,18 milj. euroa. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 7,15 milj. euroa, joka oli 8,10 milj. euroa budjetoitua heikompi. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 7,78 milj. euroa. Emoyhtiön verot olivat 0,16 milj. euroa ja konsernissa kirjattiin veroja yhteensä 0,66 milj. euroa. Konsernissa laskennallisten verojen vähennys oli 1,98 milj. euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto oli 2,62 milj. euroa ja konsernissa 8,47 milj. euroa. Konsernin tulos heikkeni 18,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yleinen taloudellinen tilanne pysyi edelleen epävakaana, eikä rakentaminen lähtenyt elpymään. Korkotaso on pysynyt poikkeuksellisen alhaisena. Energian tarvetta vähensi myös alkuvuoden poikkeuksellisen lämmin sää. Keskeytyksistä johtuva haitta ja korkotaso on otettava huomioon hinnoittelussa. Alhaisesta sähkön markkinahinnasta johtuen sähkön tuotannon kannattavuus heikkeni. Sähkön siirtohintoja alennettiin budjetista poiketen huhtikuun alusta alkaen 10,7 %. Tämän lisäksi jätettiin sähkönsiirron perusmaksut laskuttamatta kahdelta kuukaudelta. Vuosi 2014 oli keskilämpötilaltaan 1,9 astetta normaalia lämpimämpi ja lämmöntarveluvultaan noin 9,0 % keskimääräistä lämpimämpi. Toimialueen sähkön käyttö oli GWh. Siirron nettomäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 0,5 % ja väheni lämpötilakorjattuna 1,0 %. Normaalia lämpimämmästä vuodesta johtuen sähköenergian myynti väheni 2,9 %. Sähköenergiaa myytiin konsernissa GWh. Markkinasähkön keskihinta Suomen hinta-alueella oli 36,02 euroa/mwh, kun se vuotta aiemmin oli 41,16 euroa/mwh. Markkinahinnan kuukausikeskiarvo oli ylimmillään tammikuussa 40,23 euroa/mwh ja alimmillaan maaliskuussa 31,21 euroa/mwh. Pohjoismainen vesivoimatilanne oli alkuvuoden selvästi normaalia parempi, mutta heikkeni syksyn mittaan. Sähkön kokonaishankinnasta 22 % oli osakkuusvoimalaitoksilla tuotettua ja Ranan vesivoimalaitoksen leasing-sopimukseen perustuvaa sähköä. Omalla alueella, Vaajakosken ja Kissakosken vesivoimalaitoksilla sekä Järvi-Suomen Voiman osakkuusvoimalaitoksilla, tuotettiin sähköstä vajaat 5 %. Omien vesivoimalaitosten tuotanto oli 27,3 GWh, mikä jäi hiukan normaalivuoden tuotantomäärästä. Markkinasähkön osuus kokonaishankinnasta oli 73 %. Sähkön hankinnan kuluja kasvatti Kymppivoiman kautta omistettuihin tuotanto-osuuksiin liittyvien alaskirjausten ja aikaistettujen pääomakustannusten vaikutus yhteensä 1,24 milj. euroa. Lämmön ja höyryn myynti oli kertomusvuonna 465,1 GWh, mikä oli 1,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lämpöasiakkaiden määrä oli vuoden lopussa 1 500, lisäystä edellisvuoteen oli 9 asiakasta. Suur-Savon Sähkö -konsernin, sisältäen emo- ja tytäryhtiöt, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytetystä polttoaineesta metsähakkeen osuus oli 24,9 %. Kotimaisten polttoaineiden; puun ja turpeen, osuus oli yhteensä 96,6 %. Konsernin henkilöstökuluihin sisältyy vuoden 2014 tulospalkkiovaraus, 0,26 milj. euroa. Vuoden 2014 tulospalkkiot vastaavat konsernissa keskimäärin viiden päivän palkkaa. Tulospalkkiot maksetaan keväällä Suunnitelman mukaiset poistot emoyhtiössä olivat 19,03 milj. euroa. Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 17,71 milj. euroa. Emoyhtiössä kirjattiin 81 % EVL:n mukaisista enimmäispoistoista, poistoeron lisäystä kirjattiin siten 5,00 milj. euroa. Emoyhtiön liiketappio oli 5,94 milj. euroa ja konsernin liikevoitto 6,08 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat emoyhtiössä 1,22 milj. euroa ja konsernissa 1,07 milj. euroa rahoituskuluja suuremmat. Emoyhtiön rahoitustuottoja kasvatti konserniyhtiöiltä saadut osingot 0,13 milj. euroa, osakkuusyhtiö Kymppivoima Hankinta Oy:ltä saadut osingot 0, 08 milj. euroa, Suomen Energiavarat Oy:ltä (VAPO-omistus) saatu osinko 1,39 milj. euroa sekä Voimapiha Oy:ltä (Ruotsin Kraftgården AB -osuuksia) saatu osinko 0,52 milj. euroa. Hallituksen toimintakertomus I 7

8 Milj Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Konserni Emoyhtiö Liikevaihto milj. 170,3 187,9 182,3 138,2 152,3 150,3 Liikevoitto % 3,6 7,1 1 1,7-4,3 0,2 3,8 Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA) 2,3 4,5 7,5-1,0 0,6 3,1 Omavaraisuusaste % 32,1 30,5 33,5 37,9 37,1 39, Quick Ratio 1,7 2,1 1,8 1,1 1,8 1,5 Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 36,33 milj. euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 39,13 milj. euroa, josta sähkön siirto- ja jakeluverkon osuus oli 28,30 milj. euroa. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin konsernissa kaapeloimalla taajamien syöttöjohtoja ja siirtämällä haja-asutusalueilla verkkoa mahdollisuuksien mukaan teiden varsille. Uuden asiakas- ja laskutustietojärjestelmän hankinta on menossa. Vuoden 2014 osuus hankintakustannuksista on 1,52 milj. euroa. Osakehankinnat olivat emoyhtiössä yhteensä 6,38 milj. euroa. Näistä merkittävin oli Kymppivoiman kautta toteutettu Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosten tuotanto-osuuksien hankinta, jonka seurauksena yhtiön vuotuinen päästötön tuotanto kasvoi 50 GWh. Liittymismaksujen lisäys konsernissa oli 2,72 milj. euroa. Liittymismaksut konsernitaseessa olivat 154,47 milj. euroa. Taseen loppusumma oli emoyhtiössä 382,25 milj. euroa ja konsernissa 365,05 milj. euroa. Konsernissa lyhennettiin lainoja tilikaudella 4,90 milj. euroa, josta eläkelainojen osuus oli 1,34 milj. euroa. Uusia lainoja ei nostettu. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosien 2012 ja 2013 myrskyistä johtuen Energiaviraston valvontamallin mukainen keskeytyksistä aiheutuva laskennallinen haitta-arvo (KAH) muutti verkkoliiketoiminnan tuloksen ylituoton puolelle laskennallisesti. Sähkönsiirron hintoja laskettiin alkaen keskimäärin 10,7 % ja perusmaksut jätettiin laskuttamatta kahdelta kuukaudelta. Sähköenergian hintoja tarkistetaan 2 4 kertaa vuodessa markkinahintojen kehityksen mukaan. Tämän mukaisesti toimitusvelvollisia sähköenergian hintoja laskettiin alkaen keskimäärin 2,7 % ja nostettiin alkaen keskimäärin 3,1 %. Kymppivoima Oy osti huhtikuussa Metsä Fibre Oy:ltä Pohjolan Voima Oy:n osakkeita, jotka oikeuttavat vuosittain noin 200 GWh:n sähkön saantiin Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitoksista. Kymppivoiman omistajana Suur-Savon Sähkön osuus tehdystä investoinnista oli noin neljännes. Kaupan seurauksena Suur-Savon Sähkön vuotuinen päästötön sähköntuotanto kasvoi 50 GWh. Asiakaspalvelun ja toimintatapojen kehittämiseksi otettiin konsernissa käyttöön uusi liiketoimintamalli, jolloin ydinliiketoiminnot keskitettiin seuraavassa kuvattuihin liiketoimintayksiköihin. Emoyhtiön liiketoimintoja ovat Energiakauppa (sähkö- ja lämpöenergian hankinta ja myynti loppuasiakkaille) sekä Energian tuotanto (sähkön, kaukolämmön sekä prosessilämmön ja höyryn tuotanto). Energiakaupan ja tuotannon tulosseuranta eriytyy vuoden 2015 alusta alkaen. Energian siirto -liiketoimintaa harjoittaa tytäryhtiö Järvi-Suomen Energia Oy. Emoyhtiö omistaa pääosan konsernin omaisuudesta; sähkö- ja lämpöverkot, lämmöntuotantolaitokset sekä kiinteistöt. Sähköverkko on vuokrattu Järvi-Suomen Energia Oy:lle. Konsernin palveluyksiköt on organisoitu emoyhtiöön lukuun ottamatta Suur-Savon Sähkötyö Oy:n tuottamia Tekniikkapalveluja (sähkö- ja lämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja konserniyhtiöille, teollisuudelle ja kunnille). Emoyhtiön palveluyksiköt ovat: Asiakkuus; asiakas-, laskutus- ja asiakasviestinnän palvelut konsernin kaikille liiketoimintayksiköille Resurssipalvelut; henkilöstö-, tietohallinto-, toimisto-, kiinteistö- ympäristö- ja viestintäpalvelut konserniyhtiöille Talous; konsernin taloushallinto, rahoitus ja riskienhallinta Koko konsernia koskeva projekti, asiakas- ja laskutustietojärjestelmän uusiminen on menossa. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2015 aikana. Juvalla aloitettiin selvitystyö POR-kattilan muuttamisesta pellettikäyttöiseksi. Pellettipoltin pyritään saamaan käyttöön kesäksi Uusia sähköliittymiä rakennettiin asiakkaille yhteensä 424 kappaletta, josta vapaa-ajan asuntojen liittymien määrä oli I Hallituksen toimintakertomus

9 Siirtoasiakkaat kpl Lämpöasiakkaat kpl Kiinteistöt 2% Maatila 9% Rivitalo 10% Kerrostalo 11% Muut 7% Omakotitalo 24% Vapaaajan asunto 37% Pertunmaa 17 Puumala 35 Hartola 62 Kerimäki 75 Kangasniemi 82 Rantasalmi 98 Mäntyharju 131 Juva 157 Savonlinna 843 Sähköverkon suunnittelu siirrettiin vuoden 2014 alusta alkaen Mikkelin Puhelin Oyj:n kanssa puoliksi omistettuun JS-Verkot Oy:öön. Strategia Konsernin toimintaa ohjaa hallituksen ja johdon vuonna 2012 laatima strategia ja sen päivitys Strategian tavoitteena on tulostason ylläpitäminen kehittämällä konsernin kokonaistehokkuutta: kehittämällä toimintaketjuja ja yhteistyötä sekä karsimalla kuluja ja kohdistamalla investointeja. Investointien painopiste on sähkönjakelun luotettavuuden parantamisessa sekä panostamisessa paikallisiin biopolttoaineisiin energiantuotannossa. Taajamien maakaapelointi eteni vauhdilla. Pitkän tähtäimen tavoitteiksi vuoteen 2017 mennessä määriteltiin: tulos 14 milj. euroa, käyttökate 32 milj. euroa, investoinnit 30 milj. euroa ja sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3,5 %. Suurin epävarmuustekijä strategian toteuttamisessa on Energiaviraston kohtuullisen tuoton valvontamallin tiukentunut tuottomahdollisuus ja KAH-laskenta (keskeytyksistä aiheutuva laskennallinen haitta-arvo esim. myrskyjen tai lumikuormien yhteydessä) sekä Sähkömarkkinalain edellyttämien verkkoinvestointien yhteensovittaminen. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut oleellisia tapahtumia. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Heikko talouden kokonaiskasvu vaikuttaa erityisesti toimialueemme yritysten tilauskantoihin sekä myös muun toiminnan vireyteen ja sitä kautta energian käyttöön sekä uusien sähköliittymien rakentamiseen. Teollisuuden huono tuotantotilanne näkyy myös Pohjoismaissa lähivuosien tukkusähkön johdannaishinnoissa, mikä vaikuttaa sähköntuotannon kannattavuuteen heikentävästi. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma perustuu 2014 päivitettyyn konsernistrategiaan, jonka keskeisenä sisältönä on konsernin kokonaistehokkuuden parantaminen. Vuoden 2015 tavoitteena on tulostason ylläpitäminen, johon pyritään kulujen karsinnalla, investointien kohdentamisella, toimivilla toimintaketjuilla ja sujuvalla yhteistyöllä. Budjetin 2015 lähtökohtana on, että yleinen taloudellinen tilanne pysyy ennallaan ja korkotaso pysyy alhaisena, mikä vaikuttaa sähkön siirron tuottomahdollisuuksiin. Lämpötilakorjatun sähkönsiirron ennustetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Vuonna 2015 jatkuvat kaapelointihankkeet taajamien sähkönjakelun varmistamiseksi. Vuonna 2015 konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 167,24 milj. euroa, mikä on 1,8 % vähemmän kuin vuonna Sähkön siirtohintoja alennettiin 5 % vuoden 2015 alusta alkaen. Budjetoitu tulostavoite ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 6,90 milj. euroa. Investoinnit pysyvät edelleen korkealla tasolla. Sähkön toimitusvarmuuteen liittyvät investoinnit ovat konsernitasolla 24,56 milj. euroa. Suurista investoinneista johtuen rahoituksen suunnittelun ja kassavirtojen hallinnan merkitys kasvaa entisestään. Quick Ration ennustetaan olevan 1,3. Liiketoimintojen laajentaminen Merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa liiketoimintojen laajentamiseksi. Taloudellinen kehitys Alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja öljyn hinnanlasku parantavat kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun ennustetaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Hallituksen toimintakertomus I 9

10 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Maksuvalmius (Quick ratio) Henkilöstömäärän suhde asiakasmäärään Asiakkaiden määrä yhtä henkilöä kohden Henkilöstön määrä Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa jatkui pienjänniteverkon tasasähkönsiirtoon liittyvä tutkimushanke (Low-Voltage Direct Current, LVDC). Tutkimushankkeessa on edetty energiavarastojen testaamiseen. Koejärjestelmään on tehty akusto, jolla asiakkaille voidaan syöttää sähköä jopa muutaman tunnin ajan esim. keskijännitevian aikana. Testeillä haetaan kokemusta tulevaisuuden mahdollisten suurten sähkövarastojen kytkemiselle jakeluverkkoon sekä kysyntäjouston hyödyntämiseen kulutushuippujen aikana. Konserni osallistuu Sähkötutkimuspoolin (ST-pooli) toimintaan. ST-pooli rahoittaa useita yksittäisiä kehitys- ja tutkimushankkeita, joista lähiajan tutkimuksen painopisteitä ovat mm; toimitus- ja kriisivalmiuskriteereiden soveltaminen, uudet palvelutuotantoalueet mm. suunnittelun ja työmenetelmien kehittämiseen, energiatehokkuuden toteutusmallit sekä etäluentatiedon ja -infran hyödyntäminen kysynnänjoustossa, energian säästössä ja omassa toiminnassa. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallintatyö on osa vuosisuunnittelua sekä johtamista. Riskienhallintapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on sekä oman että ulkopuolisen henkilöstön turvallisuus ja sen parantaminen. Keskeiset riskit kohdistuvat edelleen sähkön jakeluverkkoon, josta 70 % sijaitsee metsässä ja on avojohtoa. Myrskyt ja lumikuormat voivat aiheuttaa suurta vahinkoa. Korjauskustannukset ja vakiokorvaukset voivat heikentää taloudellista tulosta ja maksuvalmiutta merkittävästi. Merkittävän riskin liiketoiminnalle aiheuttaa Energiaviraston (EV) käynnistynyt valvontamalli. Tähän sisältyy asiakkaille maksettavien vakiokorvausten lisäksi asiakkaille keskeytyksistä aiheutuvan haitta-arvon (KAH-arvo) mukaan ottaminen. KAH-arvo voi suurten myrskyjen seurauksena heikentää merkittävästi verkkotoiminnan tulosta. Sähkömarkkinalaki muuttui Sähkökatkot saavat siirtymäajan jälkeen kaava-alueilla olla maksimissaan 6 tuntia ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. Verkoston uusiminen ja kaapelointi vaatii tulorahoituksen lisäksi lainarahoituksen, sillä EV:n sääntelymalli estää käytännössä riittävän tulorahoituksen keräämisen. Riskinä on lainatarpeen kasvaminen kohtuuttoman suureksi. Merkittävimmät henkilöturvallisuusriskit liittyvät liikenteeseen ja pylvästyöskentelyyn. Myös myrskyt lisäävät merkittävästi henkilöriskin mahdollisuutta, koska verkon korjauksen yhteydessä joudutaan liikkumaan ja työskentelemään vaativissa olosuhteissa. Konsernin sisäisen valvonnan periaatteet koskevat kaikkia konsernissa työskenteleviä. Ohjeistuksen tavoitteena on pitää riskien tunnistaminen, niiden poistaminen ja ennalta ehkäisy osana jokapäiväistä työtä. Sähkön hankintaan, tuotantoon ja myyntiin liittyviä riskejä hallitaan emoyhtiön hallituksen hyväksymän riskikäsikirjan mukaisilla menettelyillä ja rajauksilla. Suur-Savon Sähköllä on omakustannusperusteinen vastuu Kymppivoima Oy:n kautta omistettavien voimalaitososuuksien kustannuksista. Polttoaineena hiiltä käyttävien voimalaitosten tuotannon kannattavuuteen vaikuttaa voimalaitoksen tuotantokustannusten ja pörssisähkön hinnan lisäksi päästöoikeuksien hinta. Päästöoikeuksien hinnanvaihtelut yhdessä sähköpörssin hinnanvaihtelujen kanssa vaikuttavat oleellisesti voimalaitosten kannattavuuteen. Voimalaitososuudet on hankittu pitkällä tähtäimellä pienentämään sähkönhankinnan kustannusriskiä, mutta alhaisen markkinahinnan aikana kiinteät kustannukset aiheuttavat lisäkustannuksia. 10 I Hallituksen toimintakertomus

11 Lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineet GWh Puu 91% 6% Turve 2% Öljy 1% Sähkö + muut Sisältää Etelä-Savossa sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden polttoaineen. Henkilöstöä koskevat tiedot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella: Emoyhtiö Konserni Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa: Emoyhtiö 4,44 4,64 4,53 Konserni 12,71 13,66 14,07 Tilikauden aikana maksetut palkat olivat emoyhtiössä 4,57 milj. euroa ja konsernissa 13,07 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavat luvut emoyhtiössä olivat 4,68 milj. euroa ja konsernissa 13,95 milj. euroa. Suur-Savon Sähkö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sopimusjaksolle Kuluttajien energiatehokkuuteen on vaikutettu raportointijärjestelmän palveluiden kehittämisellä, sekä aktiivisella viestinnällä ja neuvonnalla. Ympäristökulut ja aktivoidut ympäristömenot on eritelty liitetiedoissa. Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,39 euroa, josta tilikauden voitto on ,90 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään: Suur-Savon Sähkö Oy:n palveluksessa oli vakinaisesti vuoden 2014 alussa 90 henkilöä ja konsernissa vastaavasti 263 henkilöä. Vuoden lopussa vastaava henkilömäärä oli emoyhtiössä 79 ja konsernissa 259. Näistä osa-aikatyötä tekeviä oli emoyhtiössä 2 ja konsernissa 6 henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen luku on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kesäharjoittelijoita oli emoyhtiössä 9 henkilöä ja konsernissa 23 henkilöä. Eläkkeelle siirtyi emoyhtiössä 3 henkilöä ja konsernissa 10 henkilöä. osinkona jaetaan 45,00 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa jätetään omaan pääomaan ,39 euroa ,39 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Vuonna 2014 oli käytössä kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä ja yksiköissä tulospalkkiojärjestelmä, joka perustui konsernin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Yhteiskuntavastuu ja ympäristö Suur-Savon Sähkön sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden energiantuotannossa käytettiin vuonna 2014 polttoaineita GWh. Luku sisältää myös Etelä-Savossa sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden polttoaineet. Kotimaisten polttoaineiden osuus oli 97,4 % ja puupolttoaineiden osuus 90 %. Omalla vesivoimalla tuotettiin sähköä 27,3 GWh. Yhtiön osakkeet Emoyhtiössä on nimellisarvotonta osaketta sekä yksi osakelaji; kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Maksimi äänimäärä on 10 % yhtiökokouksessa edustetuista äänistä. Emoyhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 13 :n lunastuslauseke ja 14 :n osakkeiden lunastusvelvollisuus. Hallituksen toimintakertomus I 11

12 Milj. 60 Investoinnit Muut investoinnit Lämpöverkosto Sähköverkosto Omat osakkeet Yhtiöllä oli tilikauden lopussa hallussaan vuonna 2006 hankittua omaa osakettaan. Omien osakkeiden osuus osakepääomasta on 3 %. Omien osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Hallinnointiperiaatteet Suur-Savon Sähkö Oy noudattaa listaamattomalle yhtiölle soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa ja voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Suur-Savon Sähkö Oy:n hallinnointikoodi sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ylläpidetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa kohdassa Yritys Hallinto ja johtaminen. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön osakeomistus kertomusvuoden lopussa oli omistajaryhmittäin: Omistaja- Omistajien Osakkeiden % pääryhmä määrä määrä omasta Kunnat ,0 Seurakunnat ,3 Muut yhteisöt ja yritykset ,6 Yksityiset ,0 Odotuslistalla 1 4 0,0 Yhteensä ,9 Yhtiö hankkinut v ,1 Yhteensä ,0 Yhtiön osakkeilla on käyty vähäisessä määrin kauppaa osakkaiden kesken. Varsinainen yhtiökokous 24. huhtikuuta 2014 yhtyi hallituksen esitykseen voiton käytöstä ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2013 osinkoina 56 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. Yhtiökokous valitsi uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten tilalle autoilija Matti-Pekka Parkkisen Antti Erämaan tilalle ja toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn Ville Kopran tilalle. Hallitukseen siirtyneiden Jaakko Hännisen ja Juhani Talikan tilalle valittiin yrittäjä Timo Paasonen ja taksiautoilija Maritta Virtanen. Erovuorossa olevista jäsenistä fysioterapeutti Marja Kauppi, maanviljelijä Esa Lappalainen, yrittäjä Timo Loikkanen, maatalousyrittäjä Immo Mönkölä, hallintojohtaja Ulla Nykänen, kunnanjohtaja Pekka Toivonen ja yrittäjä Tapani Varjus valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4. kesäkuuta 2014 puheenjohtajaksi edelleen kunnallisneuvos Markku Häkkäsen ja varapuheenjohtajaksi projektijohtaja Kari Rannanpihan. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi uudelleen talouspäällikkö Tiina Snicker, laamanni Matti Kunnas ja agrologi Heikki Pärnänen. Hallintoneuvosto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen pitäjänneuvos Jaakko Hännisen ja varapuheenjohtajaksi talouspäällikkö Tiina Snickerin. Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluivat kertomusvuoden päättyessä (suluissa erovuosi): Markku Häkkänen, puheenjohtaja, kunnallisneuvos, Mäntyharju (2016) Kari Rannanpiha, varapuheenjohtaja, projektijohtaja, Savonlinna (2015) Sakari Ainali, musiikinopettaja, Toivakka (2016) Jorma Auvinen, kaupunginjohtaja, Savonlinna (2015) Heidi Honkanen, maatalousyrittäjä, Hirvensalmi (2016) Marja Kauppi, fysioterapeutti, Mikkeli (2017) Heli Laamanen, maatalousyrittäjä, Savonlinna (2016) Esa Lappalainen, maanviljelijä, Rantasalmi (2017) 12 I Hallituksen toimintakertomus

13 Timo Loikkanen, yrittäjä, Enonkoski (2017) Erkki Luukkonen, maaseutuyrittäjä, Puumala (2016) Jaakko Mattila, taksiyrittäjä, Juva (2015) Raimo Mattila, maaseutuyrittäjä, Pertunmaa (2016) Ahti Myllys, liikenteenharjoittaja, Rantasalmi (2015) Matti Mäkinen, kunnanjohtaja, Hankasalmi (2015) Immo Mönkölä, maatalousyrittäjä, Luhanka (2017) Tauno Niemi, pelastusaliupseeri, Heinola (2015) Harri Nissinen, kunnanjohtaja, Joutsa (2015) Ulla Nykänen, hallintojohtaja, Pieksämäki (2017) Pertti Oksa, toimitusjohtaja, Mikkeli (2016) Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, Mäntyharju (2015) Timo Pasonen, yrittäjä, Juva (2017) Matti-Pekka Parkkinen, autoilija, Savonlinna (2017) Lasse Partanen, maanviljelijä, Sulkava (2015) Tapio Paunonen, myymälänhoitaja, Juva (2016) Arto Seppälä, kunnallisneuvos, Mikkeli (2015) Pekka Toivonen, kunnanjohtaja, Kangasniemi (2017) Tapani Varjus, yrittäjä, Mikkeli (2017) Jaana Vartiainen, lastentarhanopettaja, Mikkeli (2015) Maritta Virtanen, taksiautoilija, Hartola (2017) Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, Jyväskylä (2017) Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden päättyessä (suluissa erovuorovuosi): Jaakko Hänninen, puheenjohtaja, pitäjänneuvos, Juva (2015) Tiina Snicker, varapuheenjohtaja, talouspäällikkö, Mikkeli (2016) Matti Kunnas, laamanni, Mikkeli (2016) Hannu Manninen, hallintojohtaja, Kangasniemi (2015) Heikki Pärnänen, agrologi, Savonlinna (2016) Juhani Talikka, toimitusjohtaja, Hartola (2015) Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat ovat: Auno Inkeröinen, KHT, Mikkeli Jukka Lievonen, KHT, Savonlinna Aki Rusanen, HTM, Mikkeli Varatilintarkastajat: Juho Himanen, KHT, Ristiina Harri Jylhä, KHT, Juva Hallituksen toimintakertomus I 13

14 Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Lievestuore Jyväskylä Toivakka Kangasniemi Pieksämäki Joroinen Rantasalmi Enonkoski Luhanka Joutsa Hirvensalmi Mikkeli Juva Sulkava Savonlinna Hartola Pertunmaa Mäntyharju Puumala Ruokolahti Heinola Palvelupisteet Kouvola Savitaipale JÄRVI-SUOMEN ENERGIA Oy Järvi-Suomen Energia Oy on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia ja se toimii konsernin verkonhaltijana emoyhtiöltä vuokratulla jakeluverkolla. Liikevaihto oli 75,89 milj. euroa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen nähden 8,28 milj. euroa. Liikevaihdon pieneneminen johtui siirtohintojen alennuksesta. Hintojen alennuksen syynä oli Energiaviraston sääntelymalli, jossa keskeytyksistä johtuva haitta ja korkotaso on otettava huomioon hinnoittelussa. Syyskuun alussa 2013 tuli voimaan sähkömarkkinalain muutos, jossa verkkotoiminnalle asetettiin pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat sähkön laadun parantamisvaatimukset. Vaatimusten mukaisesti verkolle laadittiin 2014 kehittämissuunnitelma, varautumissuunnitelma sekä varautumissuunnitelman kehittämissuunnitelma, joiden mukaisesti verkon luotettavuutta ja poikkeusoloihin varautumista kehitetään. Ensimmäinen välitavoite edellyttää, että vuoden 2019 loppuun mennessä 50 %:lla asiakkaista häiriöaika saa olla taajamissa enintään 6 tuntia tai haja-asutusalueella 36 tuntia. Ensimmäisen vaiheen velvoite tullaan täyttämään lähes 30 taajamaluonteisen alueen maakaapeloinnilla. Vuoden alusta lukien verkon sähköisestä suunnittelusta vastasi yhteisyritys JS-Verkot Oy, jonka omistajia ovat Suur- Savon Sähkö Oy ja Mikkelin Puhelin Oyj. Rakentamisen yhteydessä asennettiin yhteistyössä MPY:n kanssa valokaapeleita, jotka alensivat verkon rakentamiskustannuksia verrattuna siihen, että yksistään sähkökaapelit olisi asennettu kaivamalla. Syyskuun alussa uudistettiin yhtiön organisaatiota osana koko konsernin organisaatiomuutosta. Muutoksen tavoitteena oli keskittää koko konsernin tasolla samantyyppiset toiminnot yhteen yksikköön. Tämän järjestelyn osana yhtiön asiakaspalvelu siirtyi konsernin Asiakkuus-yksikköön, josta ostetaan asiakaspalvelu. Vastaavasti yhtiön vastuulle siirtyi lämmön asiakasmittaus, joka myydään palveluna Energian tuotanto -yksikölle. Tilinpäätökseen on kirjattu 11,00 milj. euron konserniavustus emoyhtiölle. Vakituisen henkilökunnan määrä väheni yhdellätoista ja oli tilikauden lopussa 26. Hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden päättyessä: Jukka Tikka, puheenjohtaja, Länsi-Savo Oy hallituksen puheenjohtaja, Mikkeli, Martti Lappalainen, varapuheenjohtaja, energianeuvos, Rantasalmi, Mikko Hentinen, talousneuvos, Joutsa, Arto Pajunen, joka toimi myös yhtiön toimitusjohtajana, Mikkeli. Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Tilintarkastajina toimivat Auno Inkeröinen KHT ja Aki Rusanen HTM. Verkkotoiminnan sääntelyn uusi valvontajakso alkaa vuoden 2016 alussa. Uuden sääntelymallin valmistelu on ollut meneillään Energiavirastossa koko vuoden 2014 ja jatkuu edelleen vuonna Mallin valmisteluun on pyritty vaikuttamaan nykyisessä mallissa havaittujen epäkohtien osalta. Keskeisin on verkon uusimisen rahoittamisen mahdollistaminen ilman ylisuurta velkaantumista. Myös myrskyjen vaikutus hinnoitteluun on nykymallissa haastavaa, koska se johtaa hintojen sahaavuuteen. Yleisen talouskehityksen ennakoidaan 2015 polkevan paikallaan, joten energiamäärien ennusteissa käytetään nollaa tai hyvin pientä kasvua. Myös vapaa-ajan asuntojen sähköistyksen oletetaan pysyvän vähäisenä. Pohjoismainen taseselvitys (NBS) alkaa vuoden 2016 alussa, mikä luo edelleen haasteita taseselvitykseen liittyville tietojärjestelmille ja toiminnan ajantasaisuudelle. SUUR-SAVON SÄHKÖTYÖ Oy Tilikauden liikevaihto oli 29,95 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 1,01 milj. euroa. Myynti Suur-Savon Sähkö -konsernille oli 28,21 milj. euroa ja konsernin ulkopuoli- 14 I Hallituksen toimintakertomus

15 sille asiakkaille 1,74 milj. euroa. Tilinpäätökseen on kirjattu 1,50 milj. euron konserniavustus emoyhtiölle. Yhtiön toimiala on verkostopalvelu. Liiketoiminta koostuu kolmesta palvelualueesta, jotka ovat sähköverkostojen suunnittelu- ja rakentamispalvelu, sähkö- ja lämpöverkostojen kunnossapitopalvelu, sähköasemien ja voimalaitoksien käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä verkkoyhtiöiden lukuun tehtävä muu asiakaspalvelu. Sähköverkostojen suunnittelu- ja rakentamispalvelun tärkein kohde oli emoyhtiön omistaman sähköverkon perusparantaminen. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen sähköliittymien rakentaminen oli edelleen alhaisella tasolla. Sähköverkostojen ylläpitopalvelu jatkui edellisvuosien laajuudessa. Yhtiö huolehti 110/20 kv:n sähköasemien huollosta ja kunnossapidosta sekä Kissakosken ja Vaajakosken vesivoimalaitoksien käytöstä ja kunnossapidosta. Syyskuun alusta toiminta laajeni lämpö- ja voimalaitosten ja niiden verkostojen käyttö-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Tämän laajennuksen johdosta henkilökunnan määrä kasvoi 15 lämpöosaajalla. Vakituisen henkilökunnan määrä lisääntyi konsernin lämpöasentajien siirryttyä yhtiön palvelukseen ja se oli vuoden lopussa 154 henkilöä. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Suur- Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja kauppaneuvos Perttu Rinta Mikkelistä, varapuheenjohtajana kunnallisneuvos Kauko Rauhansalo Kerimäeltä sekä jäseninä energianeuvos Martti Lappalainen Rantasalmelta, yli-insinööri Jorma Pöntinen Mikkelistä ja liiketoimintajohtaja Heikki Tirkkonen Savonlinnasta. Yhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Jorma Pöntinen, jonka jälkeen toimitusjohtajana toimi Arto Nieminen. PUNKAVOIMA Oy Suur-Savon Sähkö Oy omistaa 65,3 % Punkavoima Oy:n osakkeista. Toinen osakas yhtiössä on Metsäliitto Osuuskunta. Yhtiön toimialana on tuottaa rakentamillaan ja hankkimillaan lämpövoimalaitoksilla lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Toiminta tapahtuu Punkaharjulla Metsä Groupin teollisuusalueella sijaitsevalla voimalaitoksella. Vuonna 2014 Punkavoima Oy:n kattilalaitoksessa tehtiin suunniteltu vuosihuolto heinä elokuussa. Vuosihuollossa tehtiin normaalit vuosikorjaustyöt. Käyttöjaksolla kattilalaitos on toiminut suunnitellusti ja luotettavasti. Vuonna 2015 varaudutaan uusimaan tai peruskunnostamaan Högfors öljykattila. Liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana Mika Laine, varapuheenjohtajana Jukka Kleemola sekä jäseninä Aki Taiponen ja Heikki Tirkkonen. Toimitusjohtajana toimi Heikki Tirkkonen. Tilikauden 2014 liikevaihto oli ,93 euroa ja liiketappio oli ,93 euroa. KERIENERGIA Oy Suur-Savon Sähkö Oy omistaa 67,0 % Kerienergia Oy:n osakkeista ja loput 33,0 % omistaa Sahakuutio Oy. Yhtiö tuottaa omistajilleen lämpöenergiaa omakustannushintaan Sahakuutio Oy:n kuivaamoille ja Suur-Savon Sähkö Oy:n Kerimäen keskustaajaman kaukolämpöasiakkaille. Tilikauden 2014 liikevaihto oli ,36 euroa ja tilikauden tulos 15,17 euroa. Biolämpökeskuksen suunniteltu vuosihuolto tehtiin elokuussa. Liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiön hallituksessa toimivat Heikki Tirkkonen puheenjohtajana sekä jäseninä Anssi Luusua ja Jari Suomalainen. Toimitusjohtajana toimi Mika Laine. Yhtiön palveluksessa ei ole ollut henkilökuntaa. Hallituksen toimintakertomus I 15

16 16

17 14 14 SUUR- SAVON SÄHKÖ SÄHKÖ Oy Oy Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut muut tuotot tuotot Osuudet osakkuusyritysten tuloksista Materiaalit ja palvelut ja Aineet, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja tavarat Ostot Ostot tilikauden aikana aikana Varastojen lisäys lisäys (- ) tai (- ) tai vähennys (+) (+) Osuudet osakkuusyritysten tappioista Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat Palkat ja palkkiot ja Henkilösivukulut Eläkekulut Muut Muut henkilösivukulut Poistot Poistot ja arvonalentumiset ja Suunnitelman mukaiset poistot poistot Konserniliikearvon poisto poisto Liiketoiminnan muut muut kulut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja - kulut ja - kulut Tuotot Tuotot muista muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut Muut korko- korko- ja rahoitustuotot ja Korkokulut ja muut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Laskennalliset verot verot TILIKAUDEN VOITTO Konsernituloslaskelma I 17

18 SUUR- SAVON SÄHKÖ Oy Oy KONSERNITASE Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut Muut pitkävaikutteiset menot menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- Maa- ja ja vesialueet Rakennukset ja ja rakennelmat Sähkön siirto- siirto- ja jakeluverkosto Lämmönjakeluverkosto Tuotannolliset koneet koneet ja ja laitteet, sähkö sähkö Tuotannolliset koneet koneet ja ja laitteet, lämpö lämpö Koneet ja ja kalusto Muut Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut Muut osakkeet ja ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto- omaisuus Aineet Aineet ja ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Liittymismaksusaamiset Muut Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Liittymismaksusaamiset Muut Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat Rahat ja ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä I Konsernitase

19 SUUR- SAVON SÄHKÖ SÄHKÖ Oy Oy KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut Muut rahastot rahastot Vararahasto Käyttörahasto Edellisten tilikausien voitto voitto Tilikauden voitto voitto Vähemmistöosuus VIERAS VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Laskennallinen verovelka Lainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut Saadut ennakot ennakot Liittymismaksut ja muut ja muut velat velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Ostovelat Velat Velat omistusyhteysyrityksille Muut Muut velat velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä Konsernitase I 19

20 SUUR- SAVON SÄHKÖ Oy Oy KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto(tappio) ennen ennen satunnaisia eriä eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut Muut tuotot tuotot ja kulut, ja kulut, joihin joihin ei liity ei liity maksua Rahoitustuotot ja - kulut ja - kulut Muut Muut oikaisut Rahavirta ennen ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys lisäys (- ) (- ) / vähennys / (+) (+) Vaihto- omaisuuden lisäys lisäys (- ) (- ) / vähennys / (+) (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys lisäys (+) (+) / vähennys / (- ) (- ) Liiketoiminnan rahavirta ennen ennen rahoituseriä ja veroja veroja Maksetut korot korot ja maksut ja muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot verot Liiketoiminnan rahavirta (A) (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin ja hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien ja hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Saadut korot korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) (B) Rahoituksen rahavirta: Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut korot korot lainoista Pitkäaikaisten lainojen nostot nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu ja muu voitonjako Saadut liittymismaksut Rahoituksen rahavirta (C) (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys lisäys (+) (+) / vähennys / (- ) (- ) Rahavarat tilikauden alussa alussa Rahavarat tilikauden lopussa I Konsernin rahoituslaskelma

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2015 KONSERNITULOSLASKELMA Liite 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 1 109 084 563 117 402 604 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot