Vuosi- kertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi- kertomus 2014"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2 Avainluvut Konserni Asiakkaat Sähkön myynti Sähkön siirto Lämpö Energian siirto Sähkö GWh/a Lämpö GWh/a Liikevaihto milj. 170,3 187,9 Kokonaispalkat milj. 12,7 13,7 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja milj. 7,2 13,3 Investoinnit milj. 36,3 49,3 Tase milj Henkilöstö Voimalaitokset Sähkö MW vesivoima 5 5 lämpövoima Kymppivoima-osuudet Lämpö MW Verkosto km Sähkö Kaukolämpö

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Konserni Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät seikat Olennaiset tapahtumat tilikaudella Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuutekijöistä Henkilöstöä koskevat tiedot Yhteiskuntavastuu ja ympäristö Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä Yhtiön osakkeet Omat osakkeet Hallinnointiperiaatteet Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Järvi-Suomen Energia Oy Suur-Savon Sähkötyö Oy Punkavoima Oy Kerienergia Oy Tilinpäätös Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot Konsernitilipäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen Sähkön myyntitoiminnan tuloslaskelma Sähkön myyntitoiminnan tase Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma Sähköverkkotoiminnan tase Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Ympäristönsuojelun taloudelliset tunnusluvut Henkilöstö Konsernin henkilöstötuloslaskelma Hallinto

4 Lämmin sää ja Energiaviraston valvontamalli söivät tulosta Kertomusvuonna yleinen taloudellinen tilanne pysyi edelleen epävakaana, mistä johtuen rakentaminen ei lähtenyt elpymään. Myös alkuvuoden poikkeuksellisen lämmin sää vähensi energian tarvetta. Vuosi oli keskilämpötilaltaan 1,9 astetta normaalia lämpimämpi ja lämmöntarveluvultaan noin 9,0 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Sähkön laskeva kysyntä alensi osaltaan sähkön markkinahintaa Pohjoismaissa, mikä heikensi sähköntuotannon kannattavuutta. Konsernin liikevaihto oli 170,3 miljoonaa euroa ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7,2 miljoonaa euroa. Tulos mahdollistaa kuitenkin 3,4 miljoonan euron osingonjaon omistajille. Kotimaisten polttoaineiden osuus 97% Alensimme sähkön siirtohintoja asiakkaillemme huhtikuun alusta 10,7 prosenttia sekä jätimme laskuttamatta sähkönsiirron perusmaksuja kahdelta kuukaudelta. Näiden hinnanalennusten yhteisvaikutus oli 8 milj. euroa. Siirron hinnanalennus perustui Energiaviraston valvontamalliin, jonka mukaan verkonhaltijan on pienennettävä tulostaan keskeytyshäiriöistä asiakkaille aiheutuneiden laskennallisten haittakustannusten määrällä. Hinnanalennusten lisäksi olimme jo hyvittäneet asiakkaillemme Sähkömarkkinalain määrittämät vakiokorvaukset. Kotimaisten polttoaineiden osuus oman toimialueemme energiantuotannossa nousi lähes sataan prosenttiin; puun osuus 91 prosenttia ja turpeen osuus 6 prosenttia. Puun määrä irtokuutiona oli 1,42 miljoonaa. Raskaan polttoöljyn osuus oli siis vain pari prosenttia. Konsernimme kokonaisinvestoinnit olivat 36 miljoonaa euroa. Sähkön toimitusvarmuutta paransimme mm. kaapeloimalla taajamien syöttöjohtoja. Jakeluverkon rakentamiseen ja uusimiseen 4 I Toimitusjohtajan katsaus

5 investoimme yhteensä 25 miljoonaa euroa. Päästötöntä sähköntuotantoa lisäsimme ostamalla Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitoksista 50 GWh:n vuosituotantoon oikeuttavan tuotanto-osuuden. Aloitimme loppuvuodesta toiminnan uudella organisaatio- ja liiketoimintamallilla, jonka tavoitteina ovat asiakkaiden asioinnin helppous sekä toimintatapojemme selkeä tehostaminen koko konsernissa. Talouden perustekijät mm. alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja öljyn hinnanlasku parantavat kasvun yleisiä edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun ennustetaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Toimialueemme heikko talouden kokonaiskasvu vaikuttaa erityisesti yritysten tilauskantoihin, mutta myös muun toiminnan vireyteen. Vaikutukset näkyvät sekä energiankäytön että uusien liittymien määrän vähenemisenä. Haluan kiittää henkilöstöämme, yhtiömme hallintoa sekä kaikkia yhteistyötahoja erittäin rakentavasta yhteistyöstä haastavan vuoden aikana. Investoinnit 36milj. 25milj. jakeluverkon parantamiseen ja uusimiseen. Perttu Rinta 5

6 Hallituksen toimintakertomus Milj. 200 Liikevaihto Muu toiminta Lämmön myynti Sähkön siirto 50 Sähkön myynti Konserni Suur-Savon Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Suur- Savon Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Järvi-Suomen Energia Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Suur-Savon Sähkötyö Oy (100 %), Punkavoima Oy (65,3 %) ja Kerienergia Oy (67,0 %). Järvi-Suomen Energia Oy:n, Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Kerienergia Oy:n sekä Punkavoima Oy:n toiminta ja talous on selostettu lyhyesti tässä toimintakertomuksessa. Lisäksi konserniin kuuluvat seuraavat emoyhtiön kokonaan omistamat yhtiöt, joilla ei ole varsinaista liiketoimintaa, osalla yhtiöistä on osakeomistuksia: Anttolan Lämpö Oy, Enonkosken Lämpö Oy, Etelä-Savon Vesi Oy, Hirvensalmen Lämpö Oy, Jaalan Lämpö Oy, Järvi- Suomen Lämpö Oy, Järvi-Suomen Valo Oy, Järvi-Suomen Vesi Oy, Kymppienergia Oy, Kerimäen Lämpö Oy, Leivonmäen Lämpö Oy, Luhangan Lämpö Oy, Mikkelin Energia Oy, Pertunmaan Lämpö Oy, Ristiinan Lämpö Oy, Savonrannan Lämpö Oy, Sulkavan Lämpö Oy, Suur-Savon Sähkökone Oy. Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. 6 I Hallituksen toimintakertomus

7 Sähkön toimitus GWh Yksityinen 44% Lämmön myynti 465 GWh KAUKOLÄMPÖÄ 282 GWh Savonlinna 167 Juva 29 Hallinto 10% Maatalous 10% Palvelu 15% Jalostus 21% Mäntyharju 24 Kangasniemi 16 Rantasalmi 14 Hartola 13 Kerimäki 9 Puumala 7 Pertunmaa 3 HÖYRYÄ JA PROSESSILÄMPÖÄ 183 GWh Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeimmät seikat Konsernin liikevaihto, 170,34 milj. euroa, laski edellisvuodesta 9,4 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 138,18 milj. euroa. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 7,15 milj. euroa, joka oli 8,10 milj. euroa budjetoitua heikompi. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 7,78 milj. euroa. Emoyhtiön verot olivat 0,16 milj. euroa ja konsernissa kirjattiin veroja yhteensä 0,66 milj. euroa. Konsernissa laskennallisten verojen vähennys oli 1,98 milj. euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto oli 2,62 milj. euroa ja konsernissa 8,47 milj. euroa. Konsernin tulos heikkeni 18,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yleinen taloudellinen tilanne pysyi edelleen epävakaana, eikä rakentaminen lähtenyt elpymään. Korkotaso on pysynyt poikkeuksellisen alhaisena. Energian tarvetta vähensi myös alkuvuoden poikkeuksellisen lämmin sää. Keskeytyksistä johtuva haitta ja korkotaso on otettava huomioon hinnoittelussa. Alhaisesta sähkön markkinahinnasta johtuen sähkön tuotannon kannattavuus heikkeni. Sähkön siirtohintoja alennettiin budjetista poiketen huhtikuun alusta alkaen 10,7 %. Tämän lisäksi jätettiin sähkönsiirron perusmaksut laskuttamatta kahdelta kuukaudelta. Vuosi 2014 oli keskilämpötilaltaan 1,9 astetta normaalia lämpimämpi ja lämmöntarveluvultaan noin 9,0 % keskimääräistä lämpimämpi. Toimialueen sähkön käyttö oli GWh. Siirron nettomäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 0,5 % ja väheni lämpötilakorjattuna 1,0 %. Normaalia lämpimämmästä vuodesta johtuen sähköenergian myynti väheni 2,9 %. Sähköenergiaa myytiin konsernissa GWh. Markkinasähkön keskihinta Suomen hinta-alueella oli 36,02 euroa/mwh, kun se vuotta aiemmin oli 41,16 euroa/mwh. Markkinahinnan kuukausikeskiarvo oli ylimmillään tammikuussa 40,23 euroa/mwh ja alimmillaan maaliskuussa 31,21 euroa/mwh. Pohjoismainen vesivoimatilanne oli alkuvuoden selvästi normaalia parempi, mutta heikkeni syksyn mittaan. Sähkön kokonaishankinnasta 22 % oli osakkuusvoimalaitoksilla tuotettua ja Ranan vesivoimalaitoksen leasing-sopimukseen perustuvaa sähköä. Omalla alueella, Vaajakosken ja Kissakosken vesivoimalaitoksilla sekä Järvi-Suomen Voiman osakkuusvoimalaitoksilla, tuotettiin sähköstä vajaat 5 %. Omien vesivoimalaitosten tuotanto oli 27,3 GWh, mikä jäi hiukan normaalivuoden tuotantomäärästä. Markkinasähkön osuus kokonaishankinnasta oli 73 %. Sähkön hankinnan kuluja kasvatti Kymppivoiman kautta omistettuihin tuotanto-osuuksiin liittyvien alaskirjausten ja aikaistettujen pääomakustannusten vaikutus yhteensä 1,24 milj. euroa. Lämmön ja höyryn myynti oli kertomusvuonna 465,1 GWh, mikä oli 1,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lämpöasiakkaiden määrä oli vuoden lopussa 1 500, lisäystä edellisvuoteen oli 9 asiakasta. Suur-Savon Sähkö -konsernin, sisältäen emo- ja tytäryhtiöt, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytetystä polttoaineesta metsähakkeen osuus oli 24,9 %. Kotimaisten polttoaineiden; puun ja turpeen, osuus oli yhteensä 96,6 %. Konsernin henkilöstökuluihin sisältyy vuoden 2014 tulospalkkiovaraus, 0,26 milj. euroa. Vuoden 2014 tulospalkkiot vastaavat konsernissa keskimäärin viiden päivän palkkaa. Tulospalkkiot maksetaan keväällä Suunnitelman mukaiset poistot emoyhtiössä olivat 19,03 milj. euroa. Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 17,71 milj. euroa. Emoyhtiössä kirjattiin 81 % EVL:n mukaisista enimmäispoistoista, poistoeron lisäystä kirjattiin siten 5,00 milj. euroa. Emoyhtiön liiketappio oli 5,94 milj. euroa ja konsernin liikevoitto 6,08 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat emoyhtiössä 1,22 milj. euroa ja konsernissa 1,07 milj. euroa rahoituskuluja suuremmat. Emoyhtiön rahoitustuottoja kasvatti konserniyhtiöiltä saadut osingot 0,13 milj. euroa, osakkuusyhtiö Kymppivoima Hankinta Oy:ltä saadut osingot 0, 08 milj. euroa, Suomen Energiavarat Oy:ltä (VAPO-omistus) saatu osinko 1,39 milj. euroa sekä Voimapiha Oy:ltä (Ruotsin Kraftgården AB -osuuksia) saatu osinko 0,52 milj. euroa. Hallituksen toimintakertomus I 7

8 Milj Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Konserni Emoyhtiö Liikevaihto milj. 170,3 187,9 182,3 138,2 152,3 150,3 Liikevoitto % 3,6 7,1 1 1,7-4,3 0,2 3,8 Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA) 2,3 4,5 7,5-1,0 0,6 3,1 Omavaraisuusaste % 32,1 30,5 33,5 37,9 37,1 39, Quick Ratio 1,7 2,1 1,8 1,1 1,8 1,5 Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 36,33 milj. euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 39,13 milj. euroa, josta sähkön siirto- ja jakeluverkon osuus oli 28,30 milj. euroa. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin konsernissa kaapeloimalla taajamien syöttöjohtoja ja siirtämällä haja-asutusalueilla verkkoa mahdollisuuksien mukaan teiden varsille. Uuden asiakas- ja laskutustietojärjestelmän hankinta on menossa. Vuoden 2014 osuus hankintakustannuksista on 1,52 milj. euroa. Osakehankinnat olivat emoyhtiössä yhteensä 6,38 milj. euroa. Näistä merkittävin oli Kymppivoiman kautta toteutettu Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosten tuotanto-osuuksien hankinta, jonka seurauksena yhtiön vuotuinen päästötön tuotanto kasvoi 50 GWh. Liittymismaksujen lisäys konsernissa oli 2,72 milj. euroa. Liittymismaksut konsernitaseessa olivat 154,47 milj. euroa. Taseen loppusumma oli emoyhtiössä 382,25 milj. euroa ja konsernissa 365,05 milj. euroa. Konsernissa lyhennettiin lainoja tilikaudella 4,90 milj. euroa, josta eläkelainojen osuus oli 1,34 milj. euroa. Uusia lainoja ei nostettu. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosien 2012 ja 2013 myrskyistä johtuen Energiaviraston valvontamallin mukainen keskeytyksistä aiheutuva laskennallinen haitta-arvo (KAH) muutti verkkoliiketoiminnan tuloksen ylituoton puolelle laskennallisesti. Sähkönsiirron hintoja laskettiin alkaen keskimäärin 10,7 % ja perusmaksut jätettiin laskuttamatta kahdelta kuukaudelta. Sähköenergian hintoja tarkistetaan 2 4 kertaa vuodessa markkinahintojen kehityksen mukaan. Tämän mukaisesti toimitusvelvollisia sähköenergian hintoja laskettiin alkaen keskimäärin 2,7 % ja nostettiin alkaen keskimäärin 3,1 %. Kymppivoima Oy osti huhtikuussa Metsä Fibre Oy:ltä Pohjolan Voima Oy:n osakkeita, jotka oikeuttavat vuosittain noin 200 GWh:n sähkön saantiin Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitoksista. Kymppivoiman omistajana Suur-Savon Sähkön osuus tehdystä investoinnista oli noin neljännes. Kaupan seurauksena Suur-Savon Sähkön vuotuinen päästötön sähköntuotanto kasvoi 50 GWh. Asiakaspalvelun ja toimintatapojen kehittämiseksi otettiin konsernissa käyttöön uusi liiketoimintamalli, jolloin ydinliiketoiminnot keskitettiin seuraavassa kuvattuihin liiketoimintayksiköihin. Emoyhtiön liiketoimintoja ovat Energiakauppa (sähkö- ja lämpöenergian hankinta ja myynti loppuasiakkaille) sekä Energian tuotanto (sähkön, kaukolämmön sekä prosessilämmön ja höyryn tuotanto). Energiakaupan ja tuotannon tulosseuranta eriytyy vuoden 2015 alusta alkaen. Energian siirto -liiketoimintaa harjoittaa tytäryhtiö Järvi-Suomen Energia Oy. Emoyhtiö omistaa pääosan konsernin omaisuudesta; sähkö- ja lämpöverkot, lämmöntuotantolaitokset sekä kiinteistöt. Sähköverkko on vuokrattu Järvi-Suomen Energia Oy:lle. Konsernin palveluyksiköt on organisoitu emoyhtiöön lukuun ottamatta Suur-Savon Sähkötyö Oy:n tuottamia Tekniikkapalveluja (sähkö- ja lämpöverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja konserniyhtiöille, teollisuudelle ja kunnille). Emoyhtiön palveluyksiköt ovat: Asiakkuus; asiakas-, laskutus- ja asiakasviestinnän palvelut konsernin kaikille liiketoimintayksiköille Resurssipalvelut; henkilöstö-, tietohallinto-, toimisto-, kiinteistö- ympäristö- ja viestintäpalvelut konserniyhtiöille Talous; konsernin taloushallinto, rahoitus ja riskienhallinta Koko konsernia koskeva projekti, asiakas- ja laskutustietojärjestelmän uusiminen on menossa. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2015 aikana. Juvalla aloitettiin selvitystyö POR-kattilan muuttamisesta pellettikäyttöiseksi. Pellettipoltin pyritään saamaan käyttöön kesäksi Uusia sähköliittymiä rakennettiin asiakkaille yhteensä 424 kappaletta, josta vapaa-ajan asuntojen liittymien määrä oli I Hallituksen toimintakertomus

9 Siirtoasiakkaat kpl Lämpöasiakkaat kpl Kiinteistöt 2% Maatila 9% Rivitalo 10% Kerrostalo 11% Muut 7% Omakotitalo 24% Vapaaajan asunto 37% Pertunmaa 17 Puumala 35 Hartola 62 Kerimäki 75 Kangasniemi 82 Rantasalmi 98 Mäntyharju 131 Juva 157 Savonlinna 843 Sähköverkon suunnittelu siirrettiin vuoden 2014 alusta alkaen Mikkelin Puhelin Oyj:n kanssa puoliksi omistettuun JS-Verkot Oy:öön. Strategia Konsernin toimintaa ohjaa hallituksen ja johdon vuonna 2012 laatima strategia ja sen päivitys Strategian tavoitteena on tulostason ylläpitäminen kehittämällä konsernin kokonaistehokkuutta: kehittämällä toimintaketjuja ja yhteistyötä sekä karsimalla kuluja ja kohdistamalla investointeja. Investointien painopiste on sähkönjakelun luotettavuuden parantamisessa sekä panostamisessa paikallisiin biopolttoaineisiin energiantuotannossa. Taajamien maakaapelointi eteni vauhdilla. Pitkän tähtäimen tavoitteiksi vuoteen 2017 mennessä määriteltiin: tulos 14 milj. euroa, käyttökate 32 milj. euroa, investoinnit 30 milj. euroa ja sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3,5 %. Suurin epävarmuustekijä strategian toteuttamisessa on Energiaviraston kohtuullisen tuoton valvontamallin tiukentunut tuottomahdollisuus ja KAH-laskenta (keskeytyksistä aiheutuva laskennallinen haitta-arvo esim. myrskyjen tai lumikuormien yhteydessä) sekä Sähkömarkkinalain edellyttämien verkkoinvestointien yhteensovittaminen. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut oleellisia tapahtumia. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Heikko talouden kokonaiskasvu vaikuttaa erityisesti toimialueemme yritysten tilauskantoihin sekä myös muun toiminnan vireyteen ja sitä kautta energian käyttöön sekä uusien sähköliittymien rakentamiseen. Teollisuuden huono tuotantotilanne näkyy myös Pohjoismaissa lähivuosien tukkusähkön johdannaishinnoissa, mikä vaikuttaa sähköntuotannon kannattavuuteen heikentävästi. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma perustuu 2014 päivitettyyn konsernistrategiaan, jonka keskeisenä sisältönä on konsernin kokonaistehokkuuden parantaminen. Vuoden 2015 tavoitteena on tulostason ylläpitäminen, johon pyritään kulujen karsinnalla, investointien kohdentamisella, toimivilla toimintaketjuilla ja sujuvalla yhteistyöllä. Budjetin 2015 lähtökohtana on, että yleinen taloudellinen tilanne pysyy ennallaan ja korkotaso pysyy alhaisena, mikä vaikuttaa sähkön siirron tuottomahdollisuuksiin. Lämpötilakorjatun sähkönsiirron ennustetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Vuonna 2015 jatkuvat kaapelointihankkeet taajamien sähkönjakelun varmistamiseksi. Vuonna 2015 konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 167,24 milj. euroa, mikä on 1,8 % vähemmän kuin vuonna Sähkön siirtohintoja alennettiin 5 % vuoden 2015 alusta alkaen. Budjetoitu tulostavoite ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 6,90 milj. euroa. Investoinnit pysyvät edelleen korkealla tasolla. Sähkön toimitusvarmuuteen liittyvät investoinnit ovat konsernitasolla 24,56 milj. euroa. Suurista investoinneista johtuen rahoituksen suunnittelun ja kassavirtojen hallinnan merkitys kasvaa entisestään. Quick Ration ennustetaan olevan 1,3. Liiketoimintojen laajentaminen Merkittäviä muutoksia ei ole odotettavissa liiketoimintojen laajentamiseksi. Taloudellinen kehitys Alhainen korkotaso, heikentynyt euro ja öljyn hinnanlasku parantavat kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta vuoden 2015 osalta talouskasvun ennustetaan Euroopassa ja erityisesti Suomessa jäävän edelleen heikoksi. Hallituksen toimintakertomus I 9

10 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Maksuvalmius (Quick ratio) Henkilöstömäärän suhde asiakasmäärään Asiakkaiden määrä yhtä henkilöä kohden Henkilöstön määrä Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa jatkui pienjänniteverkon tasasähkönsiirtoon liittyvä tutkimushanke (Low-Voltage Direct Current, LVDC). Tutkimushankkeessa on edetty energiavarastojen testaamiseen. Koejärjestelmään on tehty akusto, jolla asiakkaille voidaan syöttää sähköä jopa muutaman tunnin ajan esim. keskijännitevian aikana. Testeillä haetaan kokemusta tulevaisuuden mahdollisten suurten sähkövarastojen kytkemiselle jakeluverkkoon sekä kysyntäjouston hyödyntämiseen kulutushuippujen aikana. Konserni osallistuu Sähkötutkimuspoolin (ST-pooli) toimintaan. ST-pooli rahoittaa useita yksittäisiä kehitys- ja tutkimushankkeita, joista lähiajan tutkimuksen painopisteitä ovat mm; toimitus- ja kriisivalmiuskriteereiden soveltaminen, uudet palvelutuotantoalueet mm. suunnittelun ja työmenetelmien kehittämiseen, energiatehokkuuden toteutusmallit sekä etäluentatiedon ja -infran hyödyntäminen kysynnänjoustossa, energian säästössä ja omassa toiminnassa. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallintatyö on osa vuosisuunnittelua sekä johtamista. Riskienhallintapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on sekä oman että ulkopuolisen henkilöstön turvallisuus ja sen parantaminen. Keskeiset riskit kohdistuvat edelleen sähkön jakeluverkkoon, josta 70 % sijaitsee metsässä ja on avojohtoa. Myrskyt ja lumikuormat voivat aiheuttaa suurta vahinkoa. Korjauskustannukset ja vakiokorvaukset voivat heikentää taloudellista tulosta ja maksuvalmiutta merkittävästi. Merkittävän riskin liiketoiminnalle aiheuttaa Energiaviraston (EV) käynnistynyt valvontamalli. Tähän sisältyy asiakkaille maksettavien vakiokorvausten lisäksi asiakkaille keskeytyksistä aiheutuvan haitta-arvon (KAH-arvo) mukaan ottaminen. KAH-arvo voi suurten myrskyjen seurauksena heikentää merkittävästi verkkotoiminnan tulosta. Sähkömarkkinalaki muuttui Sähkökatkot saavat siirtymäajan jälkeen kaava-alueilla olla maksimissaan 6 tuntia ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. Verkoston uusiminen ja kaapelointi vaatii tulorahoituksen lisäksi lainarahoituksen, sillä EV:n sääntelymalli estää käytännössä riittävän tulorahoituksen keräämisen. Riskinä on lainatarpeen kasvaminen kohtuuttoman suureksi. Merkittävimmät henkilöturvallisuusriskit liittyvät liikenteeseen ja pylvästyöskentelyyn. Myös myrskyt lisäävät merkittävästi henkilöriskin mahdollisuutta, koska verkon korjauksen yhteydessä joudutaan liikkumaan ja työskentelemään vaativissa olosuhteissa. Konsernin sisäisen valvonnan periaatteet koskevat kaikkia konsernissa työskenteleviä. Ohjeistuksen tavoitteena on pitää riskien tunnistaminen, niiden poistaminen ja ennalta ehkäisy osana jokapäiväistä työtä. Sähkön hankintaan, tuotantoon ja myyntiin liittyviä riskejä hallitaan emoyhtiön hallituksen hyväksymän riskikäsikirjan mukaisilla menettelyillä ja rajauksilla. Suur-Savon Sähköllä on omakustannusperusteinen vastuu Kymppivoima Oy:n kautta omistettavien voimalaitososuuksien kustannuksista. Polttoaineena hiiltä käyttävien voimalaitosten tuotannon kannattavuuteen vaikuttaa voimalaitoksen tuotantokustannusten ja pörssisähkön hinnan lisäksi päästöoikeuksien hinta. Päästöoikeuksien hinnanvaihtelut yhdessä sähköpörssin hinnanvaihtelujen kanssa vaikuttavat oleellisesti voimalaitosten kannattavuuteen. Voimalaitososuudet on hankittu pitkällä tähtäimellä pienentämään sähkönhankinnan kustannusriskiä, mutta alhaisen markkinahinnan aikana kiinteät kustannukset aiheuttavat lisäkustannuksia. 10 I Hallituksen toimintakertomus

11 Lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineet GWh Puu 91% 6% Turve 2% Öljy 1% Sähkö + muut Sisältää Etelä-Savossa sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden polttoaineen. Henkilöstöä koskevat tiedot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella: Emoyhtiö Konserni Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa: Emoyhtiö 4,44 4,64 4,53 Konserni 12,71 13,66 14,07 Tilikauden aikana maksetut palkat olivat emoyhtiössä 4,57 milj. euroa ja konsernissa 13,07 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaavat luvut emoyhtiössä olivat 4,68 milj. euroa ja konsernissa 13,95 milj. euroa. Suur-Savon Sähkö on sitoutunut elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sopimusjaksolle Kuluttajien energiatehokkuuteen on vaikutettu raportointijärjestelmän palveluiden kehittämisellä, sekä aktiivisella viestinnällä ja neuvonnalla. Ympäristökulut ja aktivoidut ympäristömenot on eritelty liitetiedoissa. Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,39 euroa, josta tilikauden voitto on ,90 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään: Suur-Savon Sähkö Oy:n palveluksessa oli vakinaisesti vuoden 2014 alussa 90 henkilöä ja konsernissa vastaavasti 263 henkilöä. Vuoden lopussa vastaava henkilömäärä oli emoyhtiössä 79 ja konsernissa 259. Näistä osa-aikatyötä tekeviä oli emoyhtiössä 2 ja konsernissa 6 henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen luku on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kesäharjoittelijoita oli emoyhtiössä 9 henkilöä ja konsernissa 23 henkilöä. Eläkkeelle siirtyi emoyhtiössä 3 henkilöä ja konsernissa 10 henkilöä. osinkona jaetaan 45,00 euroa/osake, yhteensä ,00 euroa jätetään omaan pääomaan ,39 euroa ,39 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Vuonna 2014 oli käytössä kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä ja yksiköissä tulospalkkiojärjestelmä, joka perustui konsernin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Yhteiskuntavastuu ja ympäristö Suur-Savon Sähkön sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden energiantuotannossa käytettiin vuonna 2014 polttoaineita GWh. Luku sisältää myös Etelä-Savossa sijaitsevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden polttoaineet. Kotimaisten polttoaineiden osuus oli 97,4 % ja puupolttoaineiden osuus 90 %. Omalla vesivoimalla tuotettiin sähköä 27,3 GWh. Yhtiön osakkeet Emoyhtiössä on nimellisarvotonta osaketta sekä yksi osakelaji; kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Maksimi äänimäärä on 10 % yhtiökokouksessa edustetuista äänistä. Emoyhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 13 :n lunastuslauseke ja 14 :n osakkeiden lunastusvelvollisuus. Hallituksen toimintakertomus I 11

12 Milj. 60 Investoinnit Muut investoinnit Lämpöverkosto Sähköverkosto Omat osakkeet Yhtiöllä oli tilikauden lopussa hallussaan vuonna 2006 hankittua omaa osakettaan. Omien osakkeiden osuus osakepääomasta on 3 %. Omien osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Hallinnointiperiaatteet Suur-Savon Sähkö Oy noudattaa listaamattomalle yhtiölle soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa ja voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Suur-Savon Sähkö Oy:n hallinnointikoodi sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ylläpidetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa kohdassa Yritys Hallinto ja johtaminen. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön osakeomistus kertomusvuoden lopussa oli omistajaryhmittäin: Omistaja- Omistajien Osakkeiden % pääryhmä määrä määrä omasta Kunnat ,0 Seurakunnat ,3 Muut yhteisöt ja yritykset ,6 Yksityiset ,0 Odotuslistalla 1 4 0,0 Yhteensä ,9 Yhtiö hankkinut v ,1 Yhteensä ,0 Yhtiön osakkeilla on käyty vähäisessä määrin kauppaa osakkaiden kesken. Varsinainen yhtiökokous 24. huhtikuuta 2014 yhtyi hallituksen esitykseen voiton käytöstä ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2013 osinkoina 56 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. Yhtiökokous valitsi uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten tilalle autoilija Matti-Pekka Parkkisen Antti Erämaan tilalle ja toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn Ville Kopran tilalle. Hallitukseen siirtyneiden Jaakko Hännisen ja Juhani Talikan tilalle valittiin yrittäjä Timo Paasonen ja taksiautoilija Maritta Virtanen. Erovuorossa olevista jäsenistä fysioterapeutti Marja Kauppi, maanviljelijä Esa Lappalainen, yrittäjä Timo Loikkanen, maatalousyrittäjä Immo Mönkölä, hallintojohtaja Ulla Nykänen, kunnanjohtaja Pekka Toivonen ja yrittäjä Tapani Varjus valittiin uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4. kesäkuuta 2014 puheenjohtajaksi edelleen kunnallisneuvos Markku Häkkäsen ja varapuheenjohtajaksi projektijohtaja Kari Rannanpihan. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi uudelleen talouspäällikkö Tiina Snicker, laamanni Matti Kunnas ja agrologi Heikki Pärnänen. Hallintoneuvosto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen pitäjänneuvos Jaakko Hännisen ja varapuheenjohtajaksi talouspäällikkö Tiina Snickerin. Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluivat kertomusvuoden päättyessä (suluissa erovuosi): Markku Häkkänen, puheenjohtaja, kunnallisneuvos, Mäntyharju (2016) Kari Rannanpiha, varapuheenjohtaja, projektijohtaja, Savonlinna (2015) Sakari Ainali, musiikinopettaja, Toivakka (2016) Jorma Auvinen, kaupunginjohtaja, Savonlinna (2015) Heidi Honkanen, maatalousyrittäjä, Hirvensalmi (2016) Marja Kauppi, fysioterapeutti, Mikkeli (2017) Heli Laamanen, maatalousyrittäjä, Savonlinna (2016) Esa Lappalainen, maanviljelijä, Rantasalmi (2017) 12 I Hallituksen toimintakertomus

13 Timo Loikkanen, yrittäjä, Enonkoski (2017) Erkki Luukkonen, maaseutuyrittäjä, Puumala (2016) Jaakko Mattila, taksiyrittäjä, Juva (2015) Raimo Mattila, maaseutuyrittäjä, Pertunmaa (2016) Ahti Myllys, liikenteenharjoittaja, Rantasalmi (2015) Matti Mäkinen, kunnanjohtaja, Hankasalmi (2015) Immo Mönkölä, maatalousyrittäjä, Luhanka (2017) Tauno Niemi, pelastusaliupseeri, Heinola (2015) Harri Nissinen, kunnanjohtaja, Joutsa (2015) Ulla Nykänen, hallintojohtaja, Pieksämäki (2017) Pertti Oksa, toimitusjohtaja, Mikkeli (2016) Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, Mäntyharju (2015) Timo Pasonen, yrittäjä, Juva (2017) Matti-Pekka Parkkinen, autoilija, Savonlinna (2017) Lasse Partanen, maanviljelijä, Sulkava (2015) Tapio Paunonen, myymälänhoitaja, Juva (2016) Arto Seppälä, kunnallisneuvos, Mikkeli (2015) Pekka Toivonen, kunnanjohtaja, Kangasniemi (2017) Tapani Varjus, yrittäjä, Mikkeli (2017) Jaana Vartiainen, lastentarhanopettaja, Mikkeli (2015) Maritta Virtanen, taksiautoilija, Hartola (2017) Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, Jyväskylä (2017) Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden päättyessä (suluissa erovuorovuosi): Jaakko Hänninen, puheenjohtaja, pitäjänneuvos, Juva (2015) Tiina Snicker, varapuheenjohtaja, talouspäällikkö, Mikkeli (2016) Matti Kunnas, laamanni, Mikkeli (2016) Hannu Manninen, hallintojohtaja, Kangasniemi (2015) Heikki Pärnänen, agrologi, Savonlinna (2016) Juhani Talikka, toimitusjohtaja, Hartola (2015) Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat ovat: Auno Inkeröinen, KHT, Mikkeli Jukka Lievonen, KHT, Savonlinna Aki Rusanen, HTM, Mikkeli Varatilintarkastajat: Juho Himanen, KHT, Ristiina Harri Jylhä, KHT, Juva Hallituksen toimintakertomus I 13

14 Laukaa Hankasalmi Jyväskylä Lievestuore Jyväskylä Toivakka Kangasniemi Pieksämäki Joroinen Rantasalmi Enonkoski Luhanka Joutsa Hirvensalmi Mikkeli Juva Sulkava Savonlinna Hartola Pertunmaa Mäntyharju Puumala Ruokolahti Heinola Palvelupisteet Kouvola Savitaipale JÄRVI-SUOMEN ENERGIA Oy Järvi-Suomen Energia Oy on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia ja se toimii konsernin verkonhaltijana emoyhtiöltä vuokratulla jakeluverkolla. Liikevaihto oli 75,89 milj. euroa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen nähden 8,28 milj. euroa. Liikevaihdon pieneneminen johtui siirtohintojen alennuksesta. Hintojen alennuksen syynä oli Energiaviraston sääntelymalli, jossa keskeytyksistä johtuva haitta ja korkotaso on otettava huomioon hinnoittelussa. Syyskuun alussa 2013 tuli voimaan sähkömarkkinalain muutos, jossa verkkotoiminnalle asetettiin pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat sähkön laadun parantamisvaatimukset. Vaatimusten mukaisesti verkolle laadittiin 2014 kehittämissuunnitelma, varautumissuunnitelma sekä varautumissuunnitelman kehittämissuunnitelma, joiden mukaisesti verkon luotettavuutta ja poikkeusoloihin varautumista kehitetään. Ensimmäinen välitavoite edellyttää, että vuoden 2019 loppuun mennessä 50 %:lla asiakkaista häiriöaika saa olla taajamissa enintään 6 tuntia tai haja-asutusalueella 36 tuntia. Ensimmäisen vaiheen velvoite tullaan täyttämään lähes 30 taajamaluonteisen alueen maakaapeloinnilla. Vuoden alusta lukien verkon sähköisestä suunnittelusta vastasi yhteisyritys JS-Verkot Oy, jonka omistajia ovat Suur- Savon Sähkö Oy ja Mikkelin Puhelin Oyj. Rakentamisen yhteydessä asennettiin yhteistyössä MPY:n kanssa valokaapeleita, jotka alensivat verkon rakentamiskustannuksia verrattuna siihen, että yksistään sähkökaapelit olisi asennettu kaivamalla. Syyskuun alussa uudistettiin yhtiön organisaatiota osana koko konsernin organisaatiomuutosta. Muutoksen tavoitteena oli keskittää koko konsernin tasolla samantyyppiset toiminnot yhteen yksikköön. Tämän järjestelyn osana yhtiön asiakaspalvelu siirtyi konsernin Asiakkuus-yksikköön, josta ostetaan asiakaspalvelu. Vastaavasti yhtiön vastuulle siirtyi lämmön asiakasmittaus, joka myydään palveluna Energian tuotanto -yksikölle. Tilinpäätökseen on kirjattu 11,00 milj. euron konserniavustus emoyhtiölle. Vakituisen henkilökunnan määrä väheni yhdellätoista ja oli tilikauden lopussa 26. Hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden päättyessä: Jukka Tikka, puheenjohtaja, Länsi-Savo Oy hallituksen puheenjohtaja, Mikkeli, Martti Lappalainen, varapuheenjohtaja, energianeuvos, Rantasalmi, Mikko Hentinen, talousneuvos, Joutsa, Arto Pajunen, joka toimi myös yhtiön toimitusjohtajana, Mikkeli. Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Tilintarkastajina toimivat Auno Inkeröinen KHT ja Aki Rusanen HTM. Verkkotoiminnan sääntelyn uusi valvontajakso alkaa vuoden 2016 alussa. Uuden sääntelymallin valmistelu on ollut meneillään Energiavirastossa koko vuoden 2014 ja jatkuu edelleen vuonna Mallin valmisteluun on pyritty vaikuttamaan nykyisessä mallissa havaittujen epäkohtien osalta. Keskeisin on verkon uusimisen rahoittamisen mahdollistaminen ilman ylisuurta velkaantumista. Myös myrskyjen vaikutus hinnoitteluun on nykymallissa haastavaa, koska se johtaa hintojen sahaavuuteen. Yleisen talouskehityksen ennakoidaan 2015 polkevan paikallaan, joten energiamäärien ennusteissa käytetään nollaa tai hyvin pientä kasvua. Myös vapaa-ajan asuntojen sähköistyksen oletetaan pysyvän vähäisenä. Pohjoismainen taseselvitys (NBS) alkaa vuoden 2016 alussa, mikä luo edelleen haasteita taseselvitykseen liittyville tietojärjestelmille ja toiminnan ajantasaisuudelle. SUUR-SAVON SÄHKÖTYÖ Oy Tilikauden liikevaihto oli 29,95 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 1,01 milj. euroa. Myynti Suur-Savon Sähkö -konsernille oli 28,21 milj. euroa ja konsernin ulkopuoli- 14 I Hallituksen toimintakertomus

15 sille asiakkaille 1,74 milj. euroa. Tilinpäätökseen on kirjattu 1,50 milj. euron konserniavustus emoyhtiölle. Yhtiön toimiala on verkostopalvelu. Liiketoiminta koostuu kolmesta palvelualueesta, jotka ovat sähköverkostojen suunnittelu- ja rakentamispalvelu, sähkö- ja lämpöverkostojen kunnossapitopalvelu, sähköasemien ja voimalaitoksien käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä verkkoyhtiöiden lukuun tehtävä muu asiakaspalvelu. Sähköverkostojen suunnittelu- ja rakentamispalvelun tärkein kohde oli emoyhtiön omistaman sähköverkon perusparantaminen. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen sähköliittymien rakentaminen oli edelleen alhaisella tasolla. Sähköverkostojen ylläpitopalvelu jatkui edellisvuosien laajuudessa. Yhtiö huolehti 110/20 kv:n sähköasemien huollosta ja kunnossapidosta sekä Kissakosken ja Vaajakosken vesivoimalaitoksien käytöstä ja kunnossapidosta. Syyskuun alusta toiminta laajeni lämpö- ja voimalaitosten ja niiden verkostojen käyttö-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Tämän laajennuksen johdosta henkilökunnan määrä kasvoi 15 lämpöosaajalla. Vakituisen henkilökunnan määrä lisääntyi konsernin lämpöasentajien siirryttyä yhtiön palvelukseen ja se oli vuoden lopussa 154 henkilöä. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Suur- Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja kauppaneuvos Perttu Rinta Mikkelistä, varapuheenjohtajana kunnallisneuvos Kauko Rauhansalo Kerimäeltä sekä jäseninä energianeuvos Martti Lappalainen Rantasalmelta, yli-insinööri Jorma Pöntinen Mikkelistä ja liiketoimintajohtaja Heikki Tirkkonen Savonlinnasta. Yhtiön toimitusjohtajana toimi saakka Jorma Pöntinen, jonka jälkeen toimitusjohtajana toimi Arto Nieminen. PUNKAVOIMA Oy Suur-Savon Sähkö Oy omistaa 65,3 % Punkavoima Oy:n osakkeista. Toinen osakas yhtiössä on Metsäliitto Osuuskunta. Yhtiön toimialana on tuottaa rakentamillaan ja hankkimillaan lämpövoimalaitoksilla lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Toiminta tapahtuu Punkaharjulla Metsä Groupin teollisuusalueella sijaitsevalla voimalaitoksella. Vuonna 2014 Punkavoima Oy:n kattilalaitoksessa tehtiin suunniteltu vuosihuolto heinä elokuussa. Vuosihuollossa tehtiin normaalit vuosikorjaustyöt. Käyttöjaksolla kattilalaitos on toiminut suunnitellusti ja luotettavasti. Vuonna 2015 varaudutaan uusimaan tai peruskunnostamaan Högfors öljykattila. Liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana Mika Laine, varapuheenjohtajana Jukka Kleemola sekä jäseninä Aki Taiponen ja Heikki Tirkkonen. Toimitusjohtajana toimi Heikki Tirkkonen. Tilikauden 2014 liikevaihto oli ,93 euroa ja liiketappio oli ,93 euroa. KERIENERGIA Oy Suur-Savon Sähkö Oy omistaa 67,0 % Kerienergia Oy:n osakkeista ja loput 33,0 % omistaa Sahakuutio Oy. Yhtiö tuottaa omistajilleen lämpöenergiaa omakustannushintaan Sahakuutio Oy:n kuivaamoille ja Suur-Savon Sähkö Oy:n Kerimäen keskustaajaman kaukolämpöasiakkaille. Tilikauden 2014 liikevaihto oli ,36 euroa ja tilikauden tulos 15,17 euroa. Biolämpökeskuksen suunniteltu vuosihuolto tehtiin elokuussa. Liiketoiminta on kehittynyt suunnitellusti tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiön hallituksessa toimivat Heikki Tirkkonen puheenjohtajana sekä jäseninä Anssi Luusua ja Jari Suomalainen. Toimitusjohtajana toimi Mika Laine. Yhtiön palveluksessa ei ole ollut henkilökuntaa. Hallituksen toimintakertomus I 15

16 16

17 14 14 SUUR- SAVON SÄHKÖ SÄHKÖ Oy Oy Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut muut tuotot tuotot Osuudet osakkuusyritysten tuloksista Materiaalit ja palvelut ja Aineet, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja tavarat Ostot Ostot tilikauden aikana aikana Varastojen lisäys lisäys (- ) tai (- ) tai vähennys (+) (+) Osuudet osakkuusyritysten tappioista Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat Palkat ja palkkiot ja Henkilösivukulut Eläkekulut Muut Muut henkilösivukulut Poistot Poistot ja arvonalentumiset ja Suunnitelman mukaiset poistot poistot Konserniliikearvon poisto poisto Liiketoiminnan muut muut kulut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja - kulut ja - kulut Tuotot Tuotot muista muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut Muut korko- korko- ja rahoitustuotot ja Korkokulut ja muut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Laskennalliset verot verot TILIKAUDEN VOITTO Konsernituloslaskelma I 17

18 SUUR- SAVON SÄHKÖ Oy Oy KONSERNITASE Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut Muut pitkävaikutteiset menot menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- Maa- ja ja vesialueet Rakennukset ja ja rakennelmat Sähkön siirto- siirto- ja jakeluverkosto Lämmönjakeluverkosto Tuotannolliset koneet koneet ja ja laitteet, sähkö sähkö Tuotannolliset koneet koneet ja ja laitteet, lämpö lämpö Koneet ja ja kalusto Muut Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut Muut osakkeet ja ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto- omaisuus Aineet Aineet ja ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Liittymismaksusaamiset Muut Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Liittymismaksusaamiset Muut Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat Rahat ja ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä I Konsernitase

19 SUUR- SAVON SÄHKÖ SÄHKÖ Oy Oy KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut Muut rahastot rahastot Vararahasto Käyttörahasto Edellisten tilikausien voitto voitto Tilikauden voitto voitto Vähemmistöosuus VIERAS VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Laskennallinen verovelka Lainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut Saadut ennakot ennakot Liittymismaksut ja muut ja muut velat velat Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Ostovelat Velat Velat omistusyhteysyrityksille Muut Muut velat velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä Konsernitase I 19

20 SUUR- SAVON SÄHKÖ Oy Oy KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto(tappio) ennen ennen satunnaisia eriä eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut Muut tuotot tuotot ja kulut, ja kulut, joihin joihin ei liity ei liity maksua Rahoitustuotot ja - kulut ja - kulut Muut Muut oikaisut Rahavirta ennen ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys lisäys (- ) (- ) / vähennys / (+) (+) Vaihto- omaisuuden lisäys lisäys (- ) (- ) / vähennys / (+) (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys lisäys (+) (+) / vähennys / (- ) (- ) Liiketoiminnan rahavirta ennen ennen rahoituseriä ja veroja veroja Maksetut korot korot ja maksut ja muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot verot Liiketoiminnan rahavirta (A) (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin ja hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien ja hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Saadut korot korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) (B) Rahoituksen rahavirta: Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut korot korot lainoista Pitkäaikaisten lainojen nostot nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu ja muu voitonjako Saadut liittymismaksut Rahoituksen rahavirta (C) (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys lisäys (+) (+) / vähennys / (- ) (- ) Rahavarat tilikauden alussa alussa Rahavarat tilikauden lopussa I Konsernin rahoituslaskelma

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007

FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 1 (59) FINGRID OYJ FINGRID OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2007-31.12.2007 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 3-8 Tunnusluvut 9 Hallituksen voitonjakoehdotus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot