Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010"

Transkriptio

1 Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010 Alkusanat 2010-vuoden vuosikirja on kokenut muutoksen. Se on päätetty julkaista sähköisessä PDF-muodossa Alaskanmalamuuttiyhdistyksen nettisivuilla. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen voi halutessaan tulostaa itselleen oman kopion tai sitten lueskella vuosikirjaa netissä. Tarvittaessa myös yhdistyksen kautta saa maksullisen paperiversion. Vuonna 2010 oli 74 näyttelyä ja yhteensä 563 näyttelykäyntiä. Vuosikirjasta on jätetty pois koirien omistajatiedot, RYP ja BIS tulokset. Tulokset on päätetty laittaa näkymään ainoastaan virallisten tulosten osalta samalla tavoin kuin ne ovat Suomen Kennelliiton KoiraNetissä. Tämä päätös tehtiin, koska yhdistys ei voi taata, että kaikki RYP ja BIS tulokset tulevat näkyville vuosikirjaan, koska näyttelytoimikunnilla ei ole yhteneväistä tapaa merkitä näitä tuloksia koirien arvostelulomakkeisiin. Tekstistä saattaa löytyä kirjoitusvirheitä, jotka ovat tulleet joko puhtaaksikirjoitettaessa tai sitten jo kehässä kehäsihteerin nopeasti kirjoittaessa tuomarin sanelua. Arvostelut on kirjoitettu siinä asussa kun ne arvostelulomakkeissa ovat. Joissain arvosteluissa kirjoittajan käsiala on niin epäselvää, että sitä on osin mahdoton tulkita, tällöin epäselvien sanojen tilalle tulee?-merkki. Sanalyhenteitä ei myöskään ole muutettu. Yhdistys ja vuosikirjatoimikunta eivät vastaa virheistä. ALMA ry:n ja vuosikirjatoimikunnan puolesta Sari Kinnunen SISÄLLYS alkusanat vuosikokouspaperit vuoden 2010 palkitut arvostelut 2010 rekisteröinnit, tuonnit, terveystulokset, koetulokset 2010, vahvistetut tittelit 1

2 ALASKANMALAMUUTTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: Lauantai klo 15 Paikka: Varalan Urheiluopiston Varala-sali, Tampere Yhdistyksen varapuheenjohtaja Harri Lukkarinen avasi kokouksen klo Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Raija Härköstä ja Susanna Virtasta. Todettiin, että ensiksi valitaan kokouksen sihteeri sekä pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat. Kokouksen sihteeriksi valittiin Panu Korva. Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Ursin ja Rami Kurikka. Äänestyksessä kokouksen puheenjohtajaksi Raija Härkönen sai 34 ja Susanna Virtanen 16 ääntä ja 1 ääni oli tyhjä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Härkönen. 2 Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestys. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin vahvistetun jäsenrekisterin ja nimilistan tarkistuksen jälkeen, että paikalla on 51 äänioikeutettua jäsentä. Hallitus esitti vuosikokouksen päätettäväksi työjärjestysasian: Hallitus on käsitellyt kokouksessaan yhdistyksen viiden jäsenen lähettämää kirjettä. Hallituksen mielestä kirje ei sisältänyt esityksiä vuosikokouksessa päätettäviksi asioiksi, joten hallitus päätti, että asioita ei oteta vuosikokouksen esityslistalle, vaan ne siirretään vuosikokouksen asialistan kohtaan 9 keskusteltaviksi asioiksi. Vuosikokous äänesti käsiäänestyksellä hallituksen esityksen puolesta tai vastaan. Hallituksen esitys voitti äänin ja 11 jäsentä pidättäytyi äänestämästä. Viiden jäsenen esittämät asiat päätettiin käsitellä vuosikokouksen asialistan kohdassa 9. Susanna Virtasen eriävä mielipide merkittiin pöytäkirjaan. 3 Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Käsiteltiin vuosikertomus ja tehtiin siihen jäsenten esittämät lisäykset ja korjaukset. Käsiteltiin tilit, luettiin tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös. Käsittelyn yhteydessä jäsenet esittivät asioita, jotka siirrettiin työjärjestysasioina keskusteltaviksi vuosikokouksen kohtaan 9. Vuosikokous päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle sekä rahastonhoitajalle. 4 Hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma tammikuusta vuoden loppuun sekä talousarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. Toimintasuunnitelmaan lisättiin maininta sulanmaan kisoista syksylle Esityksestä jalostustarkastuksen lisäämiseksi toimintasuunntelmaan äänestettiin. Äänin 19-7 päätettiin lisätä jalostustarkastus toimintasuunnitelmaan, 25 jäsentä pidättäytyi äänestämästä. Jalostustarkastuksen yhteyteen päätettiin lisätä kasvattajapäivät. 2

3 Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä maininta jäsenten alueellisen toiminnan kehittämisen aloittamisesta. Jäsenmaksuksi päätettiin 25. Perheenjäsenen maksua esitettiin pidettäväksi ennallaan sekä korotettavaksi 10 :oon. Äänestyksen jälkeen perheenjäsenen maksuksi päätettiin 10 äänin 33-6 ja 12 jäsentä pidättäytyi äänestämästä. 5 Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsen erovuoroisen tilalle. Hallituksen puheenjohtajaksi 1-vuotiskaudelle esitettiin ja valittiin hallituksen jäsen Raija Härkönen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi 1-vuotiskaudelle esitettiin ja valittiin hallituksen jäsen Panu Korva. Hallituksen jäseneksi erovuoroisen tilalle 4-vuotiskaudeksi esitettiin Jouni Hautala, Susanna Virtanen ja Tuula Mäenpää. Äänestyksessä Jouni Hautala sai 16, Susanna Virtanen 16 ja Tuula Mäenpää 19 ääntä. Hallituksen jäseneksi 4-vuotiskaudelle valittiin Tuula Mäenpää. Äänestyksen jälkeen kokouksesta poistui kaksi jäsentä. Panu Korvan tilalle hallituksen jäseneksi 1-vuotiskaudelle esitettiin Jouni Hautala ja Susanna Virtanen. Äänestyksessä Jouni Hautala sai 32 ja Susanna Virtanen 17 ääntä. Hallitukseen 1- vuotiskaudelle valittiin Jouni Hautala. Raija Härkösen tilalle hallituksen jäseneksi 1-vuotiskaudelle esitettiin Pekka Mertala, Susanna Virtanen, Juha-Matti Posti ja Tero Lehtinen. Tero Lehtinen kieltäytyi. Äänestyksessä Pekka Mertala sai 26, Susanna Virtanen 10 ja Juha-Matti Posti 12 ääntä. Hallitukseen 1- vuotiskaudelle valittiin Pekka Mertala. 6 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajiksi esitettiin ja valittiin Kristiina Ahonen ja Leila Pappinen. Varatilintarkastajaksi esitettiin ja valittiin Sirkka Hamari. 7 Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja sekä muiden hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien puheenjohtajat. Jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi 2-vuotiskaudelle esitettiin Sisko Nurminen, Tuula Mäenpää ja Susanna Virtanen. Tuula Mäenpää ja Susanna Virtanen kieltäytyivät ja jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Sisko Nurminen. 8 Päätetään tarpeellisista edustuksista. Alaskanmalamuuttiyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Seurakoirayhdistykseen, Helsingin Seudun Kennelpiiriin ja Suomen Valjakkourheiluliittoon. Hallitus kartoittaa ja nimeää yhdistyksen edustajat. 9 Muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat (liitteet 1 ja 2). Hallituksen esitykset sääntömuutoksista yhdistyksen sääntöjen kohtiin 7 ja 6 olivat vuosikokouskutsun liitteinä 1 ja 2. Hallituksen esitys sääntömuutoksesta kohtaan 7 (liite 1) esitettiin hylättäväksi. Äänestyksessä hallituksen esitystä puolsi 29 ja vastusti 20 jäsentä. Sääntömuutos edellyttää 3/4 enemmistöä, joten hallituksen esitystä sääntömuutokseksi ei 3

4 hyväksytty. Koska sääntömuutosesitys yhdistyksen sääntöjen kohtaan 6 (liite 2) on riippuvainen kohdasta 7, raukesi hallituksen esitys koskien liitteessä 2 ollutta muutosesitystä äänestyksen jälkeen. Vuosikokouksen 2 :n työjärjestyspäätöksen mukaisesti käsiteltiin jäsenten hallitukselle lähettämässä kirjeessä olleita vuosikokouskäsittelyyn tarkoitettuja asioita. Kirjattiin ehdotuksia hallituksen pohdittavaksi: Paras näyttelykoira-, harrastekoira- ja rekikoirakisan pisteytystä halutaan muutettavaksi. Paras näyttelykoira -kisassa ehdotettiin valittavaksi myös paras uros ja paras narttu sekä paras pentu. Näyttelykoira -kisassa ehdotettiin annettavaksi lisäpisteitä suhteessa näyttelyn ilmoitettuun koiramäärään sekä lisäksi ehdotettiin, että kisassa huomioitaisiin viiden eri näyttelyn tulokset. Kasvattajakilpailun sääntöjä esitettiin muutettavaksi. Esitettiin, että paras harrastekoira -kilpailun pisteissä otetaan huomioon vain kotimaiset epäviralliset kisat sekä muut kuin rekikoira- ja näyttelykoirapisteet. Ehdotettiin, että paras rekikoirakisaan lasketaan mukaan vain viralliset REK-, REKÄ- ja KVKtulokset. Ehdotettiin, että tarkistetaan, pitääkö rekikoirakisan lajeiksi erikseen määritellä vetämistä vaativat talvikauden ja sulanmaan lajit ja siirtää muut lajit harrastekoirakilpailuun. Ehdotettiin erikoisnäyttelyn yhteyteen lisättäväksi oheiskilpailut paras pää-, paras pari- ja paras häntä. Ehdotettiin, että erikoisnäyttelyssä valitaan näyttelyn paras liikkuja eikä mitään yllämainituista. Ehdotettiin, ettei tällaisia oheiskilpailuja järjestetä, ettei venytetä näyttelyn kestoa. Ehdotettiin, että otettaisiin käyttöön Open Show -kisa Kennelliiton määrittelemällä tavalla. Ehdotettiin, että otetaan käyttöön paras näyttelykoirakisan perusteella Top 20-kilpailu. Ehdotettiin yhdistyksen nettisivujen uudistamista siten, että otettaisiin käyttöön kasvattajalista yhteystietoineen. Todettiin, että hallitus on jo pohtinut asiaa. Ehdotettiin kodinvaihtajia varten nimettäväksi yhteyshenkilö, joka toimisi koordinaattorina koirien sijoittamisessa. Todettiin, että asia vaatii selkeät säännöt ja vastuukysymysten selvittelyn. Ehdotettiin, että keskustelufoorumilla voitaisiiin myydä koiria. Ehdotettiin, että foorumilla olisi koirien terveyteen liittyvä keskustelualue. Käsiteltiin työjärjestysasiana vuosikokouksen 3 :n yhteydessä esille tulleita asioita: Ehdotetiin yhdistyksen varainhankinnan ja taloudenpidon tehostamista ja hallinnon kulujen sekä kuormanvetokokeiden kulujen karsimista. Ehdotettiin, nettipohjaisia Skype-kokouksia hallituksen kokousmuodoksi. Ehdotettiin, että ALMA-lehden ja erikoisnäyttelyluetteloon suunnitellaan tehostettua mainoshankintaa. 4

5 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Raija Härkönen, puheenjohtaja Panu Korva, sihteeri Sari Ursin, pöytäkirjantarkistaja Rami Kurikka, pöytäkirjantarkistaja 5

6 Liite 1 Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vuosikokous , Varalan Urheiluopisto, Tampere Yhdistyslaki /503 2 Luku / 8 Säännöt "Yhdistyksen säännöissä on mainittava:... 8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle... 5 Luku / 23 Kokouksessa päätettävät asiat "Yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä 1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta..." Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen kohdassa 7 lukee seuraavaa: 7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden päätyttyä maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukselle on postitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksessa ei tule päättää muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Hallitus esittää yhdistyksen sääntöjen kohtaan 7 muutosta seuraavasti: 7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden päätyttyä seuraavan toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukselle on postitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksessa voidaan päättää ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista. 6

7 Liite 2 Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vuosikokous , Varalan Urheiluopisto, Tampere Yhdistyslaki /503 5 Luku / 23 Kokouksessa päätettävät asiat "Yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä 1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta..." Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen kohdassa 6 lukee seuraavaa: 6. Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi alkaa 1.1 ja päättyy Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle. Hallitus esittää yhdistyksen sääntöjen kohtaan 6 muutosta seuraavasti: 6. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.1 ja päättyy Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Alaskanmalamuuttiyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2010 Koe- ja kilpailuasiat Vuonna 2010 järjestettiin neljä kuormanvetokoetta. Kokeisiin osallistui yhteensä 28 eri koiraa, joista 19 koiraa (68 %) sai hyväksytyn tuloksen. Näistä ensikertalaisia oli 7 kpl. Sisätön kokeeseen osallistui 10 koiraa, joista KVK1-tuloksen saivat UtaMuutin O Mayok, Quinault s Blue Wings, Usvalehto Stiku, Snoopy Face Antwerpen, Neatut Palarpok, Trap Line Nimble Paw Snowhow, Unavoq s Cheveyo Tatonka sekä SnowHow Smoky Ronya. Pihtiputaalla pidettiin kaksi koetta kokeeseen osallistui 12 koiraa ja KVK1-tuloksen erittäin nihkeässä kelissä suoritti 5 koiraa, Salomaan Ipiktok, Quinault s Blue Wings, SnowHow Smoky Ronya, UtaMuutin O Mayok sekä Usvalehto Stiku osallistujia oli 13 koiraa, joista KVK1-tulokseen ylsivät Neatut Palarpok, UtaMuutin O Mayok, SnowHow Smoky Ronya, Mukluk Waskuk, Neatut Ongomiark, Neatut Kadluk, Trap Line Falcon Spirit, Trap Line Nimble Paw SnowHow, Quinault s Blue Wings, Neatut Qixamitautit sekä Mukluk Haikun Kaiku. Utajärven kokeessa oli yhteensä 15 osanottajaa, joista KVK1-tuloksen saivat Quinault s Blue Wings, SnowHow Smoky Ronya, Neatut Ongomiark, Trap Line Nimble Paw SnowHow, Tulisalon Spirit Of Wilds, Silverdream s Heart Melody, Salomaan Miss Daniela, Trap Line Falcon Spirit, Neatut Kadluk, UtaMuutin O Mayok, Salomaan Salariyok ja Snoopy Face Antwerpen 7

8 Alman Talvipäivien kuormanvetokisan voitti uros Quinault s Blue Wings, tuloksella 19,28 x omapaino. Kisan paras narttu oli Neatut Ongomiark tuloksella 18,80 x omapaino sijoittuen kokonaiskisassa toiseksi. Talvipäivien kisoissa oli vuonna 2010 kaksi luokkaa. 4 kl-luokassa 9 km matkalla voittoon ylsi Marko Vesterinen( Trap Line Nimble Paw SnowHow, Unavoq's Cheveyo Tatonka, Silverdream's Heart Melody). Hiihtokisoissa lyhyen 3 km hiihdon voiton vei Marko Vesterinen (Mukluk Chamisso). Talvipäivillä ei järjestetty pidemmän matkan valjakkokilpailua, vaan sen korvasi Alman Talviajot, 4MD Iron Finn Cupin osakilpailu. 2 x 28,8 km matkalla voittoon ajoi Mikko Vähä (Attenmut's Barut Bumbo, Attenmut's Cooper, Hauenkuonon Återklang Emma). 4MD luokassa Iron Finn Cup- osakilpailuissa kisattiin keskipitkän matkan cup-pisteistä yhteensä 200 km kilpailumatkalla. Kolmen osakilpailun cupissa paras malamuuttivaljakko oli Mikko Vähän valjakko, joka voitti kaikki kolme osakilpailua. Scandinavian Open Championships-kisoihin Norjaan valittiin VUL:n maajoukkueeseen kaksi malamuuttivaljakkoa, Mika Hamari sekä Tero Nikmo, jotka edustivat Suomea B-ryhmässä 4S-luokassa. Ensimmäisen päivän kisassa ei startannut muita B-ryhmän valjakoita, joten PM-mitaleita ei siltä matkalta jaettu. Sunnuntaina kisoissa ajettiin 4SS-luokka, jossa Tero Nikmo voitti valjakollaan PM-hopeaa ja Mika Hamari valjakkonsa kanssa PM-pronssia. Rautavaaran Sprinttien SM-kilpailukokeessa Mika Hamari ajoi valjakollaan SM-REK-4-10 tuloksen koirilla Najanin s X-Trail Nukka ja Wawartok Tanana. Hyväksyttyjä REK-tuloksia kilpailukokeista vuonna 2010 tuli malamuuteille yhteensä 58 kappaletta, joista REK1-tuloksia 25 kpl (33 %), REK2-tuloksia 23 kpl (31 %) sekä REK3-tuloksia 10 kpl (13 %). Lukuihin on laskettu vain jokaisen koiran paras tulos vuoden 2010 kokeissa. Yhteensä kokeisiin osallistui 75 koiraa. Hyväksyttyjä REKÄ-tuloksia käyttökokeista vuonna 2010 tuli malamuuteille yhteensä neljä, joista kaksi JOH-luokasta, SnowHow Spicy Rosey (JOH2) ja Garcon Jewel Jade (JOH2), sekä kaksi YLE-luokasta, Mukluk Hukan Ryökäle (YLE2) ja Helgaksen Lumon Aatu (YLE2). Yhdistys / koe- ja kilpailutiimi järjesti Ylämaalla epäviralliset sulanmaan kisat, Alma Karelia Challengen, johon osallistui yhteensä 22 valjakkoa / koirakkoa. Malamuuteissa luokkavoittoihin ylsivät 1DSluokassa Joni Engström (Amaqug s Talk Tomy Heart), sekä 2DS-luokassa Teemu Kaivola (Mukluk Chamisso, Trap Line Nimble Paw SnowHow). Leiriasiat Leiritiimin jäseninä ovat toimineet Sirpa Salo (leiritiimin vetäjä), Minna Huuhtanen ja Henna Mäkinen. Syyspäivät järjestettiin Savitaipaleen Pöksänlahdessa. Leiritiimi myi aamupalaa ja hankki aamiaistarvikkeet ja valmisti aamiaiset koko porukalle sekä tarjottiin myös kahvia paikalla olleille yöpyjille sekä päiväseltään kävijöille. Syyspäivillä järjestettiin kuormanvedon opettelua ja halukkaat pääsivät sitä kokeilemaankin sekä keskusteltiin työkoiran ruokinnasta. Myös näyttelyharjoituksia ja ajotreenejä järjestettiin Syyspäivillä oli 49aikuista + 3 lasta ja päiväseltään kävijöitä vähän yli 20kpl. Talvipäiville Rautavaaralle ilmoittautui 57aikuista + 16 lasta. Talvipäivillä järjestettiin jäsenille valjakkoajoa, kuormanvetoa sekä koirahiihtoa. 8

9 Erikoinäyttely Hämeenkyrö Erikoisnäyttely Arvostelutuomari: Pekka Teini, Suomi Osallistujia: 74 ROP pentu Quinault's Quiet Riot VSP pentu Zadun Made in Heaven ROP Zadun Mad Max VSP Garcon Joy My Jewel, ROP-KASV Kennel Garcon Om. A. Arvola & M. Vesterinen Om Satu Ruusunen Om. Satu Ruusunen Om. K Laaksonen Om. S. Virtanen Paras näyttelykoira 2010 Uros Garcon Joy Of Love FIN17857/08 uros s Kasv. Susanna Virtanen, Lapinjärvi Om. Reetta Orava ja Juha Veiranto, Lempäälä Yhteensä: 82 pistettä Narttu Garcon Joy My Jewel FIN17859/08 narttu s Kasv. Susanna Virtanen, Lapinjärvi Om. Kati Laaksonen, Sahalahti Yhteensä: 56 pistettä Paras veteraani Salomaan Alma EJ12463/00 narttu s Kasv. Sirpa Salo, Pekola Om. Anne Arvola ja Marko Vesterinen, Kempele Yhteensä: 54 pistettä Helsinki Voittaja 2010 Näyttely, tuomari Roger Barenne ROP FI MVA V-09 HeW-10 V-10 ARTIC-LUV'S CALIFORNIA CRUSER GARCON, om Susanna Virtanen. Helsinki Winner 2010, tuomari Leni Finne ROP FI MVA V-09 HeW-10 V-10 ARTIC-LUV'S CALIFORNIA CRUSER GARCON, om. Susanna Virtanen. Harrastusmalamuuttikilpailu Harrastusmalamuuttikilpailun 2010 voittaja on Snowhow Smoky Ronya FIN18861/05 Romppu 151 pistettä. Paras rekikoira 2010 on.snowhow Smoky Ronya FIN18861/ pistettä. 9

10 Muuta Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tampereella. Toimikauden hallituksessa ovat toimineet Raija Härkönen pj, Panu Korva vpj, Tuula Mäenpää siht, Rami Kurikka, Pekka Mertala, Jouni Hautala ja Sisko Nurminen. Hallitus on kokoontunut 3 kertaa vuoden 2010 aikana ja lisäksi hallitus on pitänyt varsinaisten kokousten välillä 9 sähköpostikokousta, joiden päätökset on kirjattu välittömästi pöytäkirjaan.. Jalostustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Sisko Nurminen ja toimikunnan jäseninä Kristiina Ahonen ja Sari Kinnunen, joka on toiminut myös pentuvälittäjänä. Koe- ja kilpailuasioiden vastuuhenkilönä on toiminut Marja-Liisa Kiuru ja muina jäseninä Mari Korhonen, Jouko Mikkonen, Marianne Pisilä ja Virpi Salminen. Leiritasioiden vastuuhenkilönä on toiminut Sirpa Salo ja muina jäseninä Minna Huuhtanen ja Henna Mäkinen. Tarvikevälitystä on hoitanut Minna Huuhtanen. Valikoimassa on ollut mm. valjaita, pantoja, reppuja, paitoja, kalentereita yms. malamuuttiaiheista tavaraa. ALMA ry:n kotisivujen ja keskustelufoorumin toimivuudesta on vastannut Panu Korva. Sivut ovat osoitteessa Sivuilta löytyy tietoa mm. rodusta, yhdistyksestä, tulevista yhdistyksen kriteerit täyttävistä pentueista ja jalostusuroksista. Lisäksi sivustolle päivitetään näyttely- ja kisatulokset. ALMA-lehteä on tehty neljä numeroa. Yhdistys julkaisi vuosikirjan Yhdistyksen Björkkis rekeä on lainattu yhdistyksen jäsenille hintaan 15 e/kk. Paana rekeä ei ole viuokrattu, se on ollut varastoituna ja odottaa huoltotoimenpiteitä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 234 jäsentä + 59 perhejäsentä. Vuonna 2010 alaskanmalamuutteja rekisteröitiin Kennelliiton tietojen mukaan 171 kpl (kasvua edellisvuoteen 63 kpl, 58,3%), joista 13 oli tuonteja. Alaskanmalamuuttiyhdistys on ollut jäsenenä Suomen Seurakoirayhdistyksessä (SSKY) ja Suomen Valjakkourheilijoiden liitossa (VUL). ALMA-yhdistyksen jäsenet ovat kiertäneet alaskanmalamuuttien kanssa ahkerasti näyttelyitä ja osallistuneet erilaisiin virallisiin talvi- ja kesälajeihin. Harrastajamäärät näyttävät edelleen kasvaneen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Näyttelykäyntejä malamuuteille kirjattiin vuonna 2010 yhteensä 563 kpl. Pudotusta edellisvuoteen 64 käyntiä, noin 12%. ALMA:n jäsenet ovat vuoden aikana omatoimisesti kokoontuneet alueellisesti eri puolilla Suomea esimerkiksi yhteistreeneihin sekä sulanmaan että lumen aikana. Hallitus on perustanut ilmenneiden tautitapausten vuoksi polyneuropatia työryhmän, jossa ovat toimineet Tuula Mäenpää, Sari Kinnunen, Sofia Hongell ja MiaLepistö. Hallitus on perustanut polyneuropatia rahaston, jolle on avattu oma pankkitili. Kasvattajapäivät pidettiin Tampereella,aiheena jalostuksen tavoiteohjelma ja polyneuropatia. Osallistujia oli 22 henkilöä. Vuosikirjan 2010 toimituskuntana on tominut Sari Kinnunen ja Anna Rajasilta. 10

11 VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2010 UROS 1. Garcon Joy Of Love FIN17857/08 82 uros, s , Kasv. Susanna Virtanen, Lapinjärvi, Om. Reetta Orava ja Juha Veiranto, Lempäälä NARTTU 1. Garcon Joy My Jewel FIN17859/08 56 narttu, s , Kasv. Susanna Virtanen, Lapinjärvi, Om. Kati Laaksonen, Sahalahti 2. Trap Line Nimble Paw Snowhow FIN42274/07 47 narttu, s , kasv. T. & P. Ringerike, Norja, om. Virve Kaivola 3. Miatuk s Nuurvikin Totem FI16731/09 45 narttu, s , Kasv. Lori A. Conley, USA, Om. Sabina Lejonqvist & Päivi Räty, Espoo VUODEN VETERAANI 2010 Salomaan Alma EJ12463/00 54 narttu, s , Kasv. Sirpa Salo, Pekola, Om. Anne Arvola ja Marko Vesterinen, Kempele HARRASTUSMALAMUUTTI Snowhow Smoky Ronya FIN18861/05 Romppu 151 narttu, s , om. Virve Kaivola, kasv. V. & T. Kaivola 1. Trap Line Nimble Paw Snowhow FIN42274/07 Wicca 151 narttu, s , om. Virve Kaivola, kasv. T. & P. Ringerike, Norja 3. Quinault s Blue Wings FIN17798/07 Nicki 147 uros, s , om. Anne Arvola & Marko Vesterinen, kasv. T. Baker, USA PARAS REKIKOIRA Snowhow Smoky Ronya FIN18861/05 Romppu 151* 2. Quinault s Blue Wings FIN17798/07 Nicki 132* 3. Neatut Ongomiark FIN27307/06 Yepa 127* 11

12 UROKSET Aluk Reach For The Sun AKC Kotka KV , Marjatta Pylvänäinen-Suorsa Vahvarakentenen, mittasuhteltaan oikea. Sukupuolileimaltaan selvä uros. Oikeapiirteinen pää, vahva kuono-osa. Hyvä korvien asento. Hyvä pigmentti. Erinom. pään linjat. Hyvä rungon syvyys. Voimakkaasti kulmautuneet raajat. Erinom. etu- ja takaliikkeet. Hyvä karvapeite. VET ERI, VEK1, PU2, ROP-VET Amaguq s Talk Tomy Heart FIN26218/07 i. Una Nuna s Want Tobe Wow e. Amaguq s Avec Turku Winter KV , Marie Petersen, Tanska Correct bite, well shaped eyes, well set ears, good neck, topline & tailset, well developed in body, strong in bones, would like better hindangulations, correct coatquality, moves well AVO ERI, AVK3, PU4 Korpilahti Leni Finne Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää. Hyvät korvat silmät tummemmat. Riittävä kaula, jossa hyvä kaari. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Oikean mallinen rintakehä. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu hieman jäykästi takaa hieman ahtaasti edestä. Melko tiukkakierteinen häntä. KÄY ERI, KÄK1, PU1, VSP, SERT, FI MVA Lappeenranta , Dubravka Reischer, Kroatia 3 years, well proportioned body, a bit elongated head, very good backline, very good angulation and movement. Correct coat, good bite. KÄY ERI, KÄK1 Kouvola , Janusz Opara, Puola Nice size. Good masculine head. Firm topline. Too tight tail carriage. Moves well. Lovely coat. VAL ERI, VAK2 Porvoo , Kresten Scheel, Tanska 3 years. Strong, powerful, masculine, of good size. Excellent head with well developed foreface and sufficient skull. Good alert expression. Good neck, topline, tailset. Good front assembly. Well angulated hind quarters. Excellent coat. Nice, sound movement with good length of step and nice drive behind. KÄY ERI, KÄK1 Hyvinkää , Annamaria Tarjan, Unkari Excellent type. Good masculine head. Exc ears. Good topline and chest. Exc. tail. Parallel legs. Exc. coat. VAL ERI, VAK1, PU1, ROP Arctic-Luv s California Cruiser Garcon AKCWS /FIN55194/09 i. Artic-Luv s Dakota Beckman e. Willow Beckham Turku Winter KV , Marie Petersen, Tanska Nice type of dog, correct bite, beautiful eyes, well set ears, good neck, topline & tailset, well developed for the age, moved & shows very well, correct coat AVO ERI, AVK2, PU2, VASERT, VARACA 12

13 Lappeenranta , Dubravka Reischer, Kroatia 2 years, well built masculine head, very good topline, very good angulation and movement, good coat, strong bone, correct bite. AVO ERI, AVK1, PU1, SERT, ROP, FI MVA Lahti , Gerard Jipping, NL 2 years. Nice type. Correct proportions. Nice typical head. Correct eyes, bite, ears set on correct. Correct head with correct skull & muzzle. Excellent forechest. Angulation ok. Correct bone. Correct feet & tail set. Shows easy going movement with enough power. VAL ERI, VAK2, PU2, VARACA Hamina , Tapio Eerola 2v., oikeat mittasuhteet, mutta tästä matalammaksi ei tarvitse tulla. Komea järeä pää, hyvät silmät ja korvat, vahva pitkä rintakehä, voimakkaat kulmaukset. Pitkä avokaarinen häntä, hyvät isot käpälät, erittäin pitkät askeleet. Kantaa itsensä kohtuullisesti. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, VSP Aptus , Tuula Savolainen 2-vuotias, tänään hieman raskaan vaikutelman antava nuori uros, joka tänään tuntee olonsa epävarmaksi kehässä. Kaunislinjainen pää. Tummat silmät, hyvät korva. Vahva, tilava runko. Hieman pitkä lanne. Hyvin kulmautunut takaa. Olkavarret voisivat olla viistommat. Vahva raajaluusto. Takaliikkeissä löysyyttä. Sivuliikkeissä hyvä askelpituus. Hyvä karva. VAL EH, VAK2 Kotka KV , Marjatta Pylvänäinen-Suorsa Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Hyvät pään mittasuhteet. Hyväasentoiset ja kokoiset korvat. Hyvä otsapenger. Erinom. ylälinja ja häntä. Hyvä rungon syvyys. Tasapainonen vankka raajarakenne. Liikkuu takaa hiemän ahtaasti. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä karvanlaatu. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP Kouvola , Janusz Opara, Puola Strong bones. Powerful construction. Lovely masculine head. Correct topline and tail carriage. Enough angulations. Moves freely. Correct coat. Great temperament. VAL ERI, VAK1, PU1, ROP Tervakoski KV , Gustaaf van den Bosch, Belgia 2½ years. Strongly built male. Correct head. Nice expression. Correct earsetting. Good denture. Well pigmented lips. Strong neck, carried well. Good top- & underline. Tailset correct. Good deep chest. Good bone. Exc. mover. VAL ERI, VAK2, PU2, VARACA Porvoo , Kresten Scheel, Tanska 2 years high quality dog. Medium sized. Powerful, well built. Excellent head. Good neck, topline, tail set. Good front assembly. Well angulated hindquarters. Excellent bone. Nice coat and well groomed. Easy steady movement with long step. VAL ERI, VAK1, PU1, ROP Hyvinkää , Annamaria Tarjan, Unkari Ex. head and ears. Good topline. Deep chest. Good tail. Parallel legs but there are little short. Good coat. VAL ERI, VAK2, PU2 13

14 Lahti KV , Hans Lehtinen Erinomainen yksilö. Ihastuttavat mittasuhteet. Vallan upeat liikkeet. Enemmän tällaisia ja mina kiitän. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP Jyväskylä KV , Monique van Brempt, Belgia Beautiful male in full coat, excel head in all its forms. Super topline, taiset, angulations, bones, feet, legs and body. Excellent proportions, is moving with great power and strong drive, very nice tailset, parallel movement in front. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP Helsinki Winner , Leni Finne Erinom. mittsuht. ja luusto. Oikea ilme. Hyvät korvat. Aavistuksen lyhyt kaula. Hyvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Oik. mall. rintakehä. Liikkuu aavistuksen epäpuhtaasti takaa. Erinom. askelpituus ja yhdensuuntaiset liikkeet. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP, Hew-10 Helsinki Voittaja 2010, Roger Barenne, Ranska Exc. mâchoire complète. Très jolie tête bien typée. Exc. porte d'oreille. Très belle encolure. B. angulation. Exc. ossature avec avec une bonne angulation. Exc. attache de queue. Très joli pied. Sujet bien construit. TB. proportions du corps. Serre un peu à l'arrière. TB amplitude. Erinomainen täyteläinen kuono-osa. Erittäin kaunis oikeantyyppinen pää. Erinomainen korvien asento. Erittäin kaunis kaula. Hyvät kulmaukset. Erinomainen luusto ja hyvät kulmaukset. Erinomainen hännän kiinnitys. Kaunit käpälät. Alaosassa hyvä rakenne. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Hieman kapea takaa. Erittäin hyvä liikelaajuus. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP, V-10 Astro EST01591/07 Helsinki Winner , Leni Finne Oik. mittasuht. ja erinom. luusto. Oik. linjainen pää. Hieman lähekkäin sij. silmät jotka voisi olla tummemmat. Aavistuksen löysät silmäluomet. H korvat. Oikea ylälinja. Riittävä eturinta. Oikein kulmautuneet eturaajat. Oikeanmallinen rintakehä. Takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Aavistuksen alas kiinni. häntä. Hyvät liikkeet. AVO ERI, AVK1, PU3, SERT Helsinki Voittaja 2010, Roger Barenne, Ranska Jolie tête bien typée avec un exc. port d oreille. Exc. forme de poitrine. TB épaule. B encolure. TB ossature. Exc. dessus solide. Arrière bien musclée avec une bonne attaché de queue. TB poussee avec une bonne amplitude. Koira olisi pitänyt esittää VAL-luokassa koska oli eilen tullut valioksi. Kaunis, hyväntyyppinen pää jossa erinomainen korvien asento. Erinomainen rintakehän muoto. Erittäin hyvä lapa, hyvä kaula. Erittäin hyvä luusto. Erinomainen kiinteä ylälinja. Hyvin lihaksikas takaosa ja hyvä hännä kiinnitys. Erittäin hyvä työntö hyvällä liikelaajuudella. AVO ERI, AVK1, PU3 Attenmut s Barut Bumbo EJ37454/07 i. Nuurvikin Winter Wampum e. Noatak s Icewind Sitka Du Breeze Yppäri , Marja Talvitie Tänään bikineissä esitetty, erinomaista tyyppiä oleva. Hyvä pää ja ilme. Hyvät tummat silmät. Rintakehä saisi olla hieman tilavampi. Liikkuu erinomaisesti. Oikea karvanlaatu mutta ei alkuunkaan täydessä karvassa. Reipas käytös. 14

15 KÄY ERI, KÄK1, PU3 Attenmut s Cosmos FIN21072/08 i. Noatak s Arluk Du Niki e. Nuurvikin Winter Williwaw Seinäjoki , Marja Talvitie Kookas erinomaista tyyppiä oleva. Vielä hieman kapearunkoinen. Hieman pitkä kuono, hyvä pään linja. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman liian laskeva lantio. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, löysästi edestä. Erinomainen karvan laatu, karvan lähtö, pohjavillaa puuttuu. KÄY EH, KÄK1 Attenmut s Cutler Initqenut FIN21073/08 i. Noatak s Arluk Du Niki e. Nuurvikin Winter Williwaw Keskikokoinen, mittasuht. lyhyehkö ja sukupuolileim. hieman vaatimat. uros. Hyvä pään profiili, hyvä kaula ja ylälinja. Runko ja raajalinja kunnossa, voimaa puuttuu hieman. Hyvä häntä ja turkki. Liikkuisi varmaan paremmin jos haluaisi. Reipas käytös. Tasapurenta. AVO EH Järvenpää KR , Esko Nummijärvi Rotutyyppi erittäin hyvä. Vielä kovin pehmyt ja vähän löysän vaikut. tekevä uros, joka esiintyy hyvin tottumattomasti. Kapea pitkäkuonoinen pää, kauniit korv. Hyvä selkä ja häntä. Hyvät raaj. kulm. Turkin pitäisi olla tuuheampi ja täyteläisempi. Liikkuu kevyesti. AVO EH, AVK3 Bearvvis Amaguq FIN34113/99 i. Xymaron Of Eggy s Dreamfire e. Mukluk Sikrinerk Syysnäyttely Helsinki , Peter L Jensen, Tanska 11 years. Excellent presentation for age. Male expression all over. Nice head. A good mask and expression. Adequate broadness in skull. Earset, eyes, mouth, pigmentation are very good. Good topline. Good tailset. Good chest. Strong hind quarters. Adequate strength of legs and feet. Very good colour and coat quality. Quantity could be better. Excellent mover. VET ERI, VEK1, PU2, VSP-VET Bearvvis King Andur FIN27992/08 i. Una Nuna s Cold Collector e. Bearvvis Kiowok Yppäri , Marja Talvitie Hieman kevyt ja liian litteärunkoinen. Oikea pään malli mutta pitäisi kokonaisuudessaan olla leveämpi ja vankempi. Pysty olkavarsi. Hyvä kaula ja selkä ja erinom. takakulmaukset. Liikkuu erinom. sivulta ja takaa. Oikea karvanlaatu mutta ei täydessä turkissa. Tarvitsee vähän kaikkea lisää. AVO H Bearvvis Snowman FIN22386/07 i. Kataum Inua s Caliyugtuq e. Bearvvis Kamidlartok 15

16 Keskikoinen, mittasuht. hyvä, sukupuolileim. aavistuksen kevyt uros. Vaaleahkot silmät, hieman lyhyt kuono-osa, muuten hyvä pää. Hyvä ylälinja. Hieman pysty olkavarsi. Takana kulmauksia löytyy enemmän. Hyvä turkki. Hyvä käytös. AVO EH Rauma Matti Tuominen Erittäin hyvä ja sopivaluustoinen? uros, niukasti mutta tasapain. kulmautunut, hyvänmuot. pää, aivan liian vaaleat silmät, hyvä hännän asento ja ylälinja, voimakas karvanlähtö, löysät etuliikkeet, eturinta saisi olla syvempi AVO EH, AVK1 Jyväskylä KV , Monique van Brempt, Belgia Nice male, nice type, good expression & proportions in head, typical topline, good front angulations, could have better angulations behind, nice tailset, movement? ok. Nice coat. AVO ERI, AVK1 Bearvvis White Dream FIN62811/08 i. Bearvvis Kunikpok e. Sno Camps Adhara Turku Winter KV , Marie Petersen, Tanska 13 month old very impressive, right bite, good ears, good neck, topline & tailset, very well developed in body, very strong in bones, correct coatquality, grooming acceptable. Moves & shows well. JUN ERI, JUK2 Tampere KV Ana Beatriz Knoll, Brasilia Excellent general condition. Doog sizw. Little bit loose skin under the jaw, but good head. Excellent bones. Correct tailcarriage. Excellent depth of chest. Moves well. JUN ERI, JUK3, PU3 Lappeenranta , Dubravka Reischer, Kroatia 16 months, very strong masculine, correct head. Good topline. Good chest. Correct angulation. Moves well, correct coat and bite. JUN ERI, JUK3 Rovaniemi KV , Per-Harald Nymark, Norja Passestor hane av god typ. Maskulint huvudet. Korrekt ansätta öron. Gott utvecklad bröst. Liten lång I länden och liten brant kors. Rak skuldrar och överarm. Bra vinklar I bak benen. Bra pälskvalität. Trånga bakbens-rörelser ock liten stela fram. AVO H Bearvvis White Frost FIN62810/08 i. Bearvvis Kunikpok e. Sno Camps Adhara Tampere KV Ana Beatriz Knoll, Brasilia Very nice HEAD & EXPRESSION. Correct earset. Very good size of strong bones. Strong movement on the rear. Correct topline & tail carriage. JUN ERI, JUK1, PU1, SERT, ROP 16

17 Korpilahti Leni Finne Hyvät mittasuhteet ja luusto. Oikealinjainen, vielä melko kapea pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Litteä eturinta. Melko pysty olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Oikea karvanlaatu. Riittävä askelpituus mutta vielä kauttaaltaan löysä. Yliystävällinen käytös. JUN EH, JUK1 Lahti , Gerard Jipping, NL 16 months. Strong young male. Already powerfull for age. Correct topline. Nice head. Correct earset. Correct eyes, bite & pigmentation. Weak in front. Correct front & hindquarters. Correct tail set. Movements should be more powerfull and with better co-ordination. JUN EH, JUK2 Häijää Harto Stockmari Maskuliini kokonaisuus jolla oikeat mittasuhteet. Oik. muotoinen pää. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Norm. kehittynyt runko. Rodunom. kulmautunut. Hyvä hanta. Oik. laat. karvapeite. Liikkuu vaivattomasti nopealla askeleella. JUN ERI, JUK1, PU1, SERT, ROP Pori Dubravka Reicher, Kroatia 16 months. Well proportioned. Good head & expression. Good neck & topline. Good bone. Good andul. & movement. Correct coat. Good bite. JUN ERI, JUK1, PU1, SERT, ROP Sawo Show KV , Butch McDonald, Kanada Nice young dog. Good head. Slightly straight in front, good rear angulation. Good topline and taiset. Coat is dry &?. Movement is good. NUO ERI, NUK1, PU2, SERT, CACIB Syysnäyttely Helsinki , Peter L Jensen, Tanska Nearly 2 years. Male expression all over. Nice head. Good mask. Well set ears of good size. Good skull. Dark clean eyes. Good stop and muzzle. Correct bite. Very good angulation front and rear. Good ribcage and brisket. Very nice topline and tailset. Strong legs and feet. Very good colour. Very good coat quality. Adequate quantity. Correct movement front and rear. NUO ERI, NUK1, PU1, SERT, VSP Helsinki Winner , Leni Finne Oikeat mittasuht. vankka luusto. Oik. linajinen pää. Erinomaiset tummat silmät. Aavistuksen leveäasentoiset korvat. Hieman lyhyt kaula. Riittävä eturinta. Kovin pysty olkavarsi. Oik. mall. rintakehä. Hyvät takakulmaukset ja käpälät. Oikea karvanlaatu. Hyvä askelpituus. Hieman korkea etuaskel. AVO ERI, AVK2 Helsinki Voittaja 2010, Roger Barenne, Ranska TB mâchoire. B stop avec des oreilles bien portées.b pigmentation. Oeil de bonne forme. Tres belle encolure. La poitrine pourrait être plus éclatée. Le dos est trop souple. B. attaché de queue avec une bonne angulation. Mouvement d ensemble correct. Erittäin hyvä kuono-osa. Hyvä otsapenger ja korvien asento. Hyvä pigmentti. Kauniin muotoiset silmät. Erittäin kaunis kaula. Rintakehä voisi olla leveämpi. Selkä on liian pehmeä. Hyvä häänä kiinnittyminen sekä hyvät kulmaukset. Liike kokonaisuudessaan oikea. AVO ERI, AVK2 Bearvvis White Ice FIN62809/08 i. Bearvvis Kunikpok 17

18 e. Sno Camps Adhara Turku Winter KV , Marie Petersen, Tanska Dog of nice type & size, correct bite, beautiful eyes, well set ears, good neck, topline & tailset, perfect develop in body for the age, correct coatquality, well angulated behind, in very good condition, moves & shows well JUN ERI, JUK1, PU3 Keuruu RN Pekka Teini Koko 64cm. Mittasuhteiltaan oikea. Erittäin lupaava. Reippaasti esiintyvä nuori uros. Päässä hyvä vahvuus ja rotupiirteet. Oikein sij. korvat. Vahva kuono. Kaulassa riittävä pituus. Säkä varmasti vahvistuu vielä. Takana hyvä rakenne. Erinom. raajat ja käpälät. Hyvä as. häntä. Erittäin joustava liike. JUN ERI, JUK1, PU3, SERT Tampere KV Ana Beatriz Knoll, Brasilia Excellent general condition. Correct head, good expression. A bit of narrow on the chest. Strong bones. Moves very well around, on the stronger reach on rear. JUN ERI, JUK2, PU2, VASERT Jyväskylä KV , Monique van Brempt, Belgia Very nice male, nasculine, good expression, nice body, topline could be a bit better, good angulations behind and front. Good movement. Coat in the limit. Nice temperament. NUO ERI, NUK1, PU4, SERT Bearvvis White Silver FI62813/08 i. Bearvvis Kunikpok e. Sno Camps Adhara Pori Dubravka Reicher, Kroatia 15 months. Strong masculine head. Would prefer more compact muzzle. Very good neck. Good topline. Tail well set. Correct angulations & movement. Good coat. Correct bite. JUN ERI, JUK2, PU2, VASERT Bearvvis White Star FIN62808/08 i. Bearvvis Kunikpok e. Sno Camps Adhara Keskikokoa hieman kookkaampi, mit.suht. hyvä kaunislinjainen nuori uros. Hieman vaaleahkot silmät, kapeahko kuono muuten hyvä pää. Rintakehän hyvä syvyys, upea ylälinja. Hyvät kulmaukset ja kootut käpälät. Hyväasentoinen häntä. Hieman levoton käytös tänään kehässä. JUN EH, JUK3 Benjamin Nuurvikin Of Selawik River FIN17205/07 i. Bear n Strait s Whl Lota Luv e. Kamelot s Just A Celtic Dream Joensuu KV , Christian Stavarache, Romania Not so typical. Undershot bite. Lips should be more clean. The eyes too clear. Too large size. Legs in stand medium size bones. Body too long. Movement little heavy. Good color coat. AVO T 18

19 Kouvola , Janusz Opara, Puola Male of great type. Really powerful. Shade long in loins, but firming topline with the best of tails and moving freely. A bit too light in eyes and fault in bite. Correct coat. Great temperament. AVO EH, AVK2 Karkkila , Katarzyna Fiszdon, Puola Excellent type. Strong masculine head. Very good proportions. Deep & wide chest. Unfortunately undershot. AVO H Boris EJ21912/09 i. Kenig Foreign Black Aly Ataman e. Aida Keuruu RN Pekka Teini Koko 64cm. Sukupuolileimaltaan vakuuttava. Voimakkuusasteeltaan hyvä. Tasapain. liikkuva nuori uros. Komea pää.oikea ilme ja sopiva otsapenger. Hyvä ylälinja. Raajoissa kokoon sopiva vahvuus. Polvikulma toivottavasti vahvistuu vielä. Hyvä asen. häntä. Laatu turkki. Kaunis turkki. Hyvä käytös. JUN ERI, JUK3 Korpilahti Leni Finne Hieman matalaraajainen sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää. Kirsupigmentti tummempi. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Selkä painuu seistessä. Ok takakulmaukset. Oikea karvanlaatu. Saisi liikkua tehokkaammin takaa. JUN EH, JUK2 Kangasniemi KR , Jelena Kruus, Viro Very good type. Very nicely developed 17m. old male with good body & strong bones. Masculine head, correct ears & eyes. Nice pigmentation. Scissors bite. Powerfull neck. Typical topline & tailset. Good ribcage. Enough angulations in front & rear. Good mover. Nice temperament. JUN ERI, JUK1, PU1, SERT, ROP Jämsä KR , Saija Juutilainen 18 kk. Voimakasrunkoinen hyväluustoinen mittasuhteiltaan oikea nuori uros, jolla komea uroksen pää. Hyväasentoiset korvat. Vahva kuono ja purenta. Hyvä ilme. Visi olla paremmin kulmautunut. Riittävän suuret käpälät. Hyvin asettunut häntä. Mukavaluonteinen. Saa jäntevöityä ja hoikistua. Hyvä ulottuvuus edessä. Takaliike voisi olla voimakkaampi. Runko pyörii liikkeessä. NUO EH, NUK1 Cahppes Chikuminuk S17587/2007 Eckerö , Esko Nummijärvi Koko:68cm. Rotutyyppi erinomainen. Mittasuhteiltaan oikea upearyhtinen kauniisti liikkuva uros. Kevytpiirteinen oikeanmallinen pää, kauniit korvat. Rakenne kauttaaltaan hyvä. Upea turkki. Hyvin kaunis väri. Esiintyy, liikkuu ja esitetään erittäin hyvin. AVO ERI, AVK1, PU1, SERT, CACIB, FI MVA Cahppes Knight Of Naxxar FIN56750/08 i. Sno Quest s King Of Landwood e. Silent Ridge Bacardi-Breeze 19

20 Keskikok. kookkaampi, mittasuht. hyvä, rauhallisesti esiintyvä uros. Kevyehkö kuono-osa, hieman kiilahko pää. Hyvä ylälinja. Hieman löysät olkavarret, näkyy myös hieman kauhovina etuliikkeinä. Raajaluusto voisi olla kokoon nähden voimakkaammat. Hyvät kulmaukset. Hyvä häntä, hyvä turkki. KÄY EH, KÄK3 Cahppes Trapped Under Ice FI18598/10 i. Cahppes Chikuminuk e. Draga Od Mamuti Skaly Mittasuht. oikea, erit. lupaava. Hyvin liikkuva nuori uros. Hyvät pään linjat ja oik. sijoittuneet korvat. Ryhti tietenkin kehittyy vielä. Raajoissa. hyvät kulmauk. Käpälät tiiviit. Laadukas turkki. Liike kevyttä. PEK1, KP, Paras Urospentu 2 Kangasniemi KR , Jelena Kruus, Viro Very good type. Strong very well developed 8m. puppy. Correct body with good proportions. Strong bones. Typical head with correct ears & eyes. Good strong muscle nicely fielded under eyes. Good reach of neck & correct topline. Nice tail. Enough front. Good rear. Good mover. Excellent temperament. PEK1, KP, ROP-pentu Pentunäyttely Sukoka , Juha Kares Aivan erinomaisen tyyppinen, vetävästi liikkuva, mittasuhteiltaan täydellinen, todella linjakas, puhutteleva uros. Erinomainen, lupaava pää varsinkin tähän väriin. Ikään sopiva juuri oikea luusto + rintakehä, upea ylälinja, hyvä häntä, erinomainen takaosa, todella upea pentu. PEN PEK1, KP, ROP-pentu Karjaa KR , Seamus Oates, Irlanti Growing well for 9 months. Pleasing head. Skull a little narrow. Good earset. Dark eyes. Good bite. Good reach of neck. Strong topline. Hind quarters very loose. Needs a lot of ring training. Not moving well behind. JUN H Mäntsälä , Saija Juutilainen 9 kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä luustoinen junior. Urosmainen lupaava pää, hyvä ilme, purenta ja korvat. Erinomainen ylälinja, häntä. Etuosa saa vielä kiinteytyä. Liikkuu erinomaisella ulottuvuudella, hyvä karvanlaatu. JUN ERI, JUK1, PU2, SERT, RC-Junior Garcon Arctic K Out FI35141/09 i. Garcon Grand Slam e. Asha Star Of Yukon Lappeenranta , Dubravka Reischer, Kroatia 1 year, strong well built, correct head, good neck and topline. Correct angulation and movement. Very good coat. Good bite. JUN ERI, JUK1, PU3, VASERT Koko 64. Keskikok. mittasuht., voimakkuusast. tyypillinen uros. Vahva uroksenpää, upea kuono-osa. Oikea tyyp. ja vahva ylälinja, hyvin rakentunut rintakehä ja vahva lantio. Oik. kulmaut. raajat. Hieno häntä, hyvän mittainen peitinkarva. Liikkuu tasapainoisesti ja ketterästi. Hyvä käytös. 20

VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET

VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET BLACK BACK RAJU RUMBA FI36503/09 Ryhdikäs juniori, toivoisin kauttaaltaan hieman vahvemmaksi, tänään hieman hoikassa kunnossa. Hyväasentoiset hieman

Lisätiedot

KUOPIO KV 4.8.2012. Tuomari: Juha Putkonen. Urokset valioluokka. Finndanes Inside Joke

KUOPIO KV 4.8.2012. Tuomari: Juha Putkonen. Urokset valioluokka. Finndanes Inside Joke KUOPIO KV 4.8.2012 Tuomari: Juha Putkonen Urokset valioluokka Finndanes Inside Joke Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Erinomainen luusto. Hyvänkokoinen pää. Hyvät korvat. Niukat otsarypyt. Hyvä

Lisätiedot

6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA

6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA 6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä keltainen / tiikerijuovainen Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 Kookas, vahvaluustoinen, maskuliininen uros. Hyvät pään linjat, hieman löysät luomet, purenta

Lisätiedot

Heinola 19.8.2012. tuomari Satu Ylä-Mononen. keltainen-tiikerijuovainen. urokset. Junioriluokka

Heinola 19.8.2012. tuomari Satu Ylä-Mononen. keltainen-tiikerijuovainen. urokset. Junioriluokka Heinola 19.8.2012 tuomari Satu Ylä-Mononen keltainen-tiikerijuovainen urokset Junioriluokka Kiamar Dude FI29424/11 16 kk, tällä hetkellä voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva uros. Hyvät pään linjat, mutta

Lisätiedot

Tervakoski 26.8.2012. Tuomari: Kirsti Louhi. keltainen tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Tervakoski 26.8.2012. Tuomari: Kirsti Louhi. keltainen tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Tervakoski 26.8.2012 Tuomari: Kirsti Louhi keltainen tiikerijuovainen Alder Glade s Alonso FI47620/11 Erinomaista tyyppiä oleva uros. Kaunis, voimakas pää. Erinomaiset pään linjat. Oikea purenta. Hyvin

Lisätiedot

12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden. sininen NARTUT JUNIORILUOKKA

12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden. sininen NARTUT JUNIORILUOKKA 12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden sininen Evanesence Vom Napoleonstein FI46037/09 Mittasuhteiltaan oikea, elegantti nuori narttu. Oikealinjainen pää sivusta, vahvanpuoleinen kallo ja avonaiset

Lisätiedot

Kouvola tuomari: Marja-Leena Kurvinen. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Kouvola tuomari: Marja-Leena Kurvinen. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Kouvola 20.8.2011 tuomari: Marja-Leena Kurvinen keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Edendane's A Kind Of Macig FI37748/10 15 kk, kookas ja komea juniori, jolla oikeat mittasuhteet, lähes

Lisätiedot

Kesäpäiväarvostelut 2015. Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS. Kalliovaaran Ådi Princ

Kesäpäiväarvostelut 2015. Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS. Kalliovaaran Ådi Princ Kesäpäiväarvostelut 2015 Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS Kalliovaaran Ådi Princ Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää. Erinomainen pigmentti. yvät silmät

Lisätiedot

Oulu KV 12.7.2008. Tuomarina Anita Alatalo. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Oulu KV 12.7.2008. Tuomarina Anita Alatalo. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Oulu KV 12.7.2008 Tuomarina Anita Alatalo keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka Dogiwogin Edison FIN14104/08 7,5kk Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä raajakorkeuden omaava urospentu. Hyvä purenta.

Lisätiedot

17.5.2007 Suonenjoki. Saija Juutilainen. Sininen Urokset, nuortenluokka

17.5.2007 Suonenjoki. Saija Juutilainen. Sininen Urokset, nuortenluokka 17.5.2007 Suonenjoki Saija Juutilainen Sininen Urokset, nuortenluokka Bonel Uruk-Hai 46508/05 20kk Hyväryhtinen ja -luustoinen nuori, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Urosmainen pää. Hyvä Otsapenger.

Lisätiedot

HELSINKI RN 12.9.2009. Tuomari UNTO TIMONEN. sininen. urokset. junioriluokka

HELSINKI RN 12.9.2009. Tuomari UNTO TIMONEN. sininen. urokset. junioriluokka HELSINKI RN 12.9.2009 Tuomari UNTO TIMONEN sininen Bonel Ä-yön Dudacam FIN52855/08 Vahvaluustoinen junioriuros. Hyvät pään sivuprofiilit. Runsaat huulet. Vahva kaula. Etuosa tarvitsee aikaa. Hyvät raajat

Lisätiedot

2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä. Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA

2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä. Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA 2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA Chic Carelia s Forget-Me-Not 53165/09 Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen voimakas urospentu. Hyvät pään mittasuhteet,

Lisätiedot

Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder

Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder UROSKAVALKADI Suomen Keeshond ry Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder CINEREUS RINTIN MOON SHADOWS, "Ezio" Rek. nro FI10311/13 Synt.

Lisätiedot

19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker keltainen / tiikerijuovainen Cserehát Gyöngyszeme Aramisz FI13747/13 1-vuotias, hyvän kokoinen poika, joka valitettavasti on aivan liian lyhyt. Hyvin jyrkkä lantio

Lisätiedot

WHITE VILLAN ACE VENTURA

WHITE VILLAN ACE VENTURA Pieksämäki 7.6, Tuire Okkola FLAMMEUS KEPPONEN 16195/08 PEN 2. 7 kk nuori uros jonka turkin laatu tänään vielä erittäin pehmeä. Kuono-osa tulee vielä kehittyä ja pään täyttyä silmien alta. Hyvä pigmentti

Lisätiedot

Liminka tuomari: Cindy Pettersson, SE. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Liminka tuomari: Cindy Pettersson, SE. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Liminka 4.9.2010 tuomari: Cindy Pettersson, SE keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Highesteem Tender Heart NO53165/09 Erinomainen tyyppi. Hieno jalous päässä, kaulassa. Vahva, kuiva, hyvin muotoutunut

Lisätiedot

IKAALINEN 16.8.2009. Tuomarina Ylä-Mononen Satu. musta / harlekiini. urokset. pentuluokka

IKAALINEN 16.8.2009. Tuomarina Ylä-Mononen Satu. musta / harlekiini. urokset. pentuluokka IKAALINEN 16.8.2009 Tuomarina Ylä-Mononen Satu musta / harlekiini pentuluokka Namilon Dumle FI10947/09 7kk erittäin lupaava. Kaunis rakenne, hyvin liikkuva pentu. Vahva oikealinjainen uroksen pää, jossa

Lisätiedot

25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA

25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA 25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne keltainen / tiikerijuovainen Alder Glade's Alonso FI47620/11 OK mittasuhteet, riittävä luusto, hieman lyhyt pää, jossa pyöreä otsa, leveä kallo, hieman poskia,

Lisätiedot

JOENSUU 15.8.2009. Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN. sininen. urokset. valioluokka

JOENSUU 15.8.2009. Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN. sininen. urokset. valioluokka JOENSUU 15.8.2009 Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN sininen Alexander FIN33455/07 Mittasuhteiltaan oikea, hyvä koko. Hyvälinjainen pää. Väriin sointuvat silmät. Hyvä ylälinja. Rintakehä voisi olla hieman pidempi.

Lisätiedot

Kangasniemi Mattila Paavo

Kangasniemi Mattila Paavo Kangasniemi 5.5.2016 Mattila Paavo PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Shibazhan Saxifraga / FI51948/15 Kaunis hyvin rakentunut pentu jonka runko voisi olla aavistuksen vahvempi. Hyvän mallinen pää. Kaula voisi

Lisätiedot

Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä

Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä 20110116 LAHTI R, Leila Kärkäs FI31214/10 Fleur De Lis from Balihara Ranch JUN EH 1-vuotias. Mittasuhteiltaan ja raameiltaan

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2012 Suomen Buhund Yhdistys

VUOSIKIRJA 2012 Suomen Buhund Yhdistys VUOSIKIRJA 202 Suomen Buhund Yhdistys Buhund Vuosikirja 202 Sisällysluettelo (suluissa näyttelykäyntien määrä) s. 2 Näyttelytulokset Urokset: RusoEmil, om. Anne Konttinen, Tuusula () Maxfrin Bruce, om.

Lisätiedot

kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills

kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills BIS1 Kalliovaaran Drahus ROP Kalliovaaran Drahus VSP Kalliovaaran Falka ROP-Pentu Kalliovaaran Madunk Princova VSP Haltiavuoren Aslak ROP-Kasvattaja Kalliovaaran

Lisätiedot

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA 22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA Chic Carelia's Feary Queene FI53164/09 8,5 kk ikäinen, erittäin lupaava narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, lupaava rungon

Lisätiedot

Helsinki 9.8.2008. tuomari: Colette Muldoon, Irl. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Helsinki 9.8.2008. tuomari: Colette Muldoon, Irl. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Helsinki 9.8.2008 tuomari: Colette Muldoon, Irl keltainen - tiikerijuovainen Harry FIN15127/08 Hyvä pää, hyvät tummat silmät. Hyvät kulmaukset. Oikeanlainen ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvin asettuneet

Lisätiedot

Iisalmi 27.5.2007. tuomari: Juha Putkonen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Iisalmi 27.5.2007. tuomari: Juha Putkonen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Iisalmi 27.5.2007 tuomari: Juha Putkonen keltainen - tiikerijuovainen urokset Dogiwogin Blackamoore FI11382/06 Hyvänkokoinen, hyväluustoinen juniori uros. Hyvät rungon mittasuhteet, selvä sukupuolileima.

Lisätiedot

tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka

tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka C'mon Zahir FIN15365/08 Hyvän tyyppinen, erittäin hyvä pään muoto, hyvän pituinen kuono, hyvä otsapenger, tummat silmät,

Lisätiedot

Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen

Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen Melukylän Guru Kultamurun jälkeläiset: Tarkastettavan oli kaikkiaan 11 uroksen jälkeläistä neljästä eri yhdistelmästä. Ryhmä:

Lisätiedot

Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 14.8.2011 Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Shadow Del Piccolo Jigo FI11477/11 Erinomainen koko. 11kk. Kaunis pää, mukavilla pään tasoilla. Hyvät huulet.

Lisätiedot

UROKSET. Afoul FI54624/11 i. Veto-Tassun Aslak e. Burya

UROKSET. Afoul FI54624/11 i. Veto-Tassun Aslak e. Burya UROKSET Afoul FI54624/11 i. Veto-Tassun Aslak e. Burya Hamina KV 12.5.2012, Pekka Teini Suhtautuminen tuomariin: Rodunomainen lähestyttäessä. Koko: 58cm. Mittasuhteiltaan hyvä, lupaava, vielä pentumaisen

Lisätiedot

Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast

Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast Tasdale Last Laughin ryhmä: Tyypiltään ja kooltaan yhtenäinen. Oikea raajakorkeus. Takaluisut ja pyöreät

Lisätiedot

Narttu Syntynyt: FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL

Narttu Syntynyt: FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL Narttu Syntynyt: 3.12.2013 CHOIRAN NYANSSI FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL FIN14468/07 Paino 5,45 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

Rovaniemi Tarmo Viirtelä

Rovaniemi Tarmo Viirtelä Rovaniemi 19.6.2016 Tarmo Viirtelä PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Dorona s Brandon / FI55439/15 Vielä hieman takakorkeassa vaiheessa mutta muuten mallikas pentu, sievä pää ja ilme. Purenta ok. Erinomainen

Lisätiedot

HEINOLA 23.8.2009. tuomari: ELINA HAAPANIEMI. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

HEINOLA 23.8.2009. tuomari: ELINA HAAPANIEMI. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka HEINOLA 23.8.2009 tuomari: ELINA HAAPANIEMI keltainen/tiikerijuovainen urokset Edendane`s Hagbard FIN41170/08 15kk keltainen. Erinomainen koko, sukupuolileima ja mittasuhteet. Erittäin hyvät ääriviivat

Lisätiedot

Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP 2006 Appenzellien näyttelytulokset Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP Alpweiden Veni Vidi Vici 14955/05 Erittäin hyvän tyyppinen jun. narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvin tyypillinen pää.

Lisätiedot

Narttu Syntynyt: Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08

Narttu Syntynyt: Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08 Narttu Syntynyt: 6.3.2014 AAVISTUKSEN ROSA DI ROMA FI22960/14 - LK Väri: musta laikulinen Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP26360101 Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08 Paino 4,15 kg Tarkastustulos:

Lisätiedot

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2009. Alkusanat

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2009. Alkusanat Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2009 Alkusanat Nyt ollaan jälleen siinä vaiheessa, että kaikilla on uuden uutukainen vuoden 2009 vuosikirja käsissään. Tämä vuosikirja on järjestyksessään viides.

Lisätiedot

Narttu Syntynyt 22.03.2010. Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08

Narttu Syntynyt 22.03.2010. Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08 Narttu Syntynyt 22.03.2010 CHOIRAN TINWHISTLE Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08 Emä: MINELAN CHOIRANITA FIN20512/06 FI24997/10 - RZ Väri: riistanvärinen Paino 5,65 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska. musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA

Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska. musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA 11.9.2011 Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA Grandman's Mussolini FI16316/11 8kk. Maskuliininen. Erinomainen luonne. Päässä voisi olla hieman yhdensuuntaisemmat

Lisätiedot

20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI

20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI 20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI FI54776/10 Bollbölen Petit Prince PEN1 KP VSP-PEN 8kk vanha, erinomaiset mittasuhteet. Vahva urospentu. Erinomainen purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula. Tasainen

Lisätiedot

Uros Syntynyt: 22.4.2012. Isä: QUINCAS OIS SAKKORYSÄ FI27567/10 Emä: AAVISTUKSEN ZASTAVA

Uros Syntynyt: 22.4.2012. Isä: QUINCAS OIS SAKKORYSÄ FI27567/10 Emä: AAVISTUKSEN ZASTAVA Uros Syntynyt: 22.4.2012 AAVISTUKSEN ÖINEN-TEHORATSIA Isä: QUINCAS OIS SAKKORYSÄ FI27567/10 Emä: AAVISTUKSEN ZASTAVA FIN23280/07 FI30976/12- LZ Väri: punainen Paino 6,10 kg Tarkastustulos: Hyväksytään

Lisätiedot

Karjaa 12.7.2009. tuomari: Hannele Jokisilta. sininen. urokset. junioriluokka

Karjaa 12.7.2009. tuomari: Hannele Jokisilta. sininen. urokset. junioriluokka Karjaa 12.7.2009 tuomari: Hannele Jokisilta sininen urokset Bonel Ä-Yön Variatee FI52857/08 Sopivan kokoinen, neliömäinen. Vielä kovin pentumainen kokonaisuus. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta vielä ikään

Lisätiedot

UROKSET JUNIORILUOKKA STELTON JAARLI

UROKSET JUNIORILUOKKA STELTON JAARLI 24.5.2014 TUURI KR Tuomari: Marjatta Pylvänäinen-Suorsa UROKSET JUNIORILUOKKA STELTON JAARLI FI32814/13 s. 7.5.2013 (r) i. Gracilis My Best Friend e. Stelton Flanellin Lumo Kasv. Om. Johanna Lento, Littoinen

Lisätiedot

09.10.2010 RY HÄMEENLINNA HARRY TAST

09.10.2010 RY HÄMEENLINNA HARRY TAST UROKSET CHILIBERRY'S NAPOLEON FI32036/09 Kookas, mittasuhteiltaan oikea, järeäkalloinen urosmainen pää. Hyvä ilme. Korrekti raajarakenne. Kyynärpäiden tulee tiivistyä. Nyt liikkeessä ulkokierteiset. Erinomainen

Lisätiedot

Suomen Kääpiöpinserit ry

Suomen Kääpiöpinserit ry Suomen Kääpiöpinserit ry Tulosjulkaisu 2014 SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY Sisällysluettelo 1 NÄYTTELYTULOKSET... 4 1.1 UROKSET... 4 1.2 NARTUT... 53 1.3 KASVATTAJARYHMÄT... 111 1.4 JÄLKELÄISRYHMÄT... 115 1.5

Lisätiedot

20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO

20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO 20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO Actionman FIN33998/06 JUN EH Oikea purenta. Hyvä koko ja rungon pituus, erinomainen luusto. Erittäin hyvä etuosa. Lanne ja takaosa saisivat olla paremmat. Erittäin

Lisätiedot

"Excellent type. Very nice head and expression. Good neck. Excellent body and bones for her size. Good angulation infront and rear. Moves well.

Excellent type. Very nice head and expression. Good neck. Excellent body and bones for her size. Good angulation infront and rear. Moves well. Päivämäärä Paikka Tuomari Luokka Tulos 9.1. Kajaani KV Levente Miklos, Unkari JUN ERI 2 "Compact bitch. Lovely head. Holding of the ears should be better. Excellent topline and underline. In the front

Lisätiedot

18.05.2008 Salo. Kirsti Louhi. Tiikerijuovainen - keltainen. Urokset

18.05.2008 Salo. Kirsti Louhi. Tiikerijuovainen - keltainen. Urokset 18.05.2008 Salo Kirsti Louhi Tiikerijuovainen - keltainen Chic Carelia s Camelot 49317/07 Vahvaluustoinen pentu, jolla hienot rungon mittasuhteet. Selvä sukupuolileima jo tässä vaiheessa. Hyvä kaula, säkä

Lisätiedot

Helsinki ryhmä 9.9.2012. tuomari: Maija Mäkinen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Helsinki ryhmä 9.9.2012. tuomari: Maija Mäkinen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Helsinki ryhmä 9.9.2012 tuomari: Maija Mäkinen keltainen - tiikerijuovainen urokset Red Rublev Cucculuuruu FI34411/11 16 kk. Hyvin kehittynyt, maskuliininen juniori. Voimakas urosmainen pää, jolla melko

Lisätiedot

15.1.2006 Lahti. Harry Tast. Keltainen & Tiikerijuovainen Urokset, nuortenluokka

15.1.2006 Lahti. Harry Tast. Keltainen & Tiikerijuovainen Urokset, nuortenluokka 15.1.2006 Lahti Harry Tast Keltainen & Tiikerijuovainen Edendane s Eldarion 27697/04 Seistessä tasapainoinen ylälinja. Hyvin rakentunut takaosa, edestä vielä kapea. Eturaajoissa yhden suuntais siirtymä.

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2015 Suomen buhund yhdistys

VUOSIKIRJA 2015 Suomen buhund yhdistys VUOSIKIRJA 205 Suomen buhund yhdistys VUOSIKIRJA 205 Sisällysluettelo s. 2 Näyttelyt s. 3 Urokset Kimura s Varg, om.?? (), ulkolainen koira Cascilius Bono Bolivar, om.?? (), ulkolainen koira Gnipagrottans

Lisätiedot

Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA. Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA

Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA. Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA 31.7.2010 Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA Chic Carelia's Forget-Me-Not 53165/09 JUN POISSA Crowbay's To Be A Wind

Lisätiedot

BUHUND- NÄYTTELYARVOSTELUT 2008

BUHUND- NÄYTTELYARVOSTELUT 2008 VUOSIKIRJA 2008 BUHUND- NÄYTTELYARVOSTELUT 2008 KASVATTAJALUOKKA: Kennel Kimura s Kuopio 1.8.2008, Leif-Herman Wilberg, Norja, KASV1, KP 2172, 2175, 2176, 2177 One male + three females. All of excellent

Lisätiedot

PYRENEITTENMASTIFFIT NÄYTTELYARVOSTELUT UROKSET AMARRADERO 48047/08

PYRENEITTENMASTIFFIT NÄYTTELYARVOSTELUT UROKSET AMARRADERO 48047/08 PYRENEITTENMASTIFFIT NÄYTTELYARVOSTELUT UROKSET AMARRADERO 48047/08 19.7.2009 Oulu KV tuomari Cristiane Lafay; Ranska DCC. Grand. Très bonne ossature. Poitrine aucore juvenite. Excellente ópaule. Angulations

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKANAKITA RY.

SUOMEN AMERIKANAKITA RY. SUOMEN AMERIKANAKITA RY. VUOSIKIRJA 2011 Suomen Amerikanakita Ry. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2011 Talvipäivät 29.-30.1.2011 Järjestettiin talvipäivät Lahdessa, jossa oli lauantaina 29.1.2011

Lisätiedot

Rauma KR tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA

Rauma KR tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA Rauma KR 15.5.2011 tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat sininen UROKSET Bonel Bonaparte, 40185/10 Hyvä tyyppi, erinomainen luonne, hieman leveä kallo, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, kuono saisi

Lisätiedot

20141005 Tuulos R, KEREM KRISTIN

20141005 Tuulos R, KEREM KRISTIN 20141005 Tuulos R, KEREM KRISTIN Cei-Cei Hanni Wenzel 15487/14 PEK3 KP 9 kk vanha pentu. Hyvä koko. Vahva luusto. Rodunomainen pää. Saksipurenta. Vahva kaula ja ylälinja. Rintakehä vielä kesken kehityksen.

Lisätiedot

20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen. musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA

20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen. musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA 20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA Rivercrest George Clooney FI60196/09 Keskikokoinen oikea rotutyyppiä oleva musta, pentukarvassa.

Lisätiedot

Tampere 30.08.2008. Tuomari: Satu Ylä-Mononen. Keltainen-tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka. Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Poissa

Tampere 30.08.2008. Tuomari: Satu Ylä-Mononen. Keltainen-tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka. Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Poissa Tampere 30.08.2008 Tuomari: Satu Ylä-Mononen Keltainen-tiikerijuovainen urokset junioriluokka Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Nuortenluokka Chic Carelia`s Baldur FIN16028/07 Erinomainen koko ja

Lisätiedot

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH FI47097/10 Alfaromeo JUN H Erittäin hyvän kokoinen uros ikäisekseen. Hyvä runko. Sopiva pää. Melko voimakas otsapenger. Tummat hieman pyöreät silmät. Huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Erittäin hyvät

Lisätiedot

Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA 6.5.2012 Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania musta / harlekiini UROKSET Hildemar FI44826/11 Tyypillinen koko. Saksipurenta. Hyvä ilme. Pitkä pää. Hyvin kaareutunut kaula. Näkyvä säkä. Hyvä

Lisätiedot

NÄYTTELYARVOSTELUT 2015

NÄYTTELYARVOSTELUT 2015 LAKELANDINTERRIERIT RY NÄYTTELYARVOSTELUT 2015 1 NÄYTTELYARVOSTELUT 2015 KV Kansanvälinen näyttely KR Kaikkien rotujen näyttely RN Ryhmänäyttely PEN Pentunäyttely PEN pentuluokka JUN junioriluokka NUO

Lisätiedot

24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara keltainen / tiikerijuovainen Chic Carelia's Forget-Me-Not FI53165/09 Erinomainen tyyppi, jäntevä ja neliömäinen, tarpeeksi voimakkaat kulmaukset. Erinomaiset

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2013. Sisällysluettelo Näyttelytulokset

VUOSIKIRJA 2013. Sisällysluettelo Näyttelytulokset VUOSIKIRJA 203 VUOSIKIRJA 203 Sisällysluettelo Näyttelytulokset s. 2 s. 3 Urokset Tunturipuron Lumimyrsky, om. Kirsti Koukkari ja Ville Pennanen, Käärmelahti () Cipacan Mocca Master, om. Marjaana Sairanen

Lisätiedot

Mäntsälä - Järvenpää Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

Mäntsälä - Järvenpää Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA Mäntsälä - Järvenpää 29.6.2008 Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa musta / harlekiini Everybody's Love Estonian Air EST-01973/07 JUN EH4 Lestat El Santhynor 54744/07 JUN ERI2 PU3 VASERT Megappon Kostya

Lisätiedot

NÄYTTELYARVOSTELUT 2014, UROKSET

NÄYTTELYARVOSTELUT 2014, UROKSET NÄYTTELYARVOSTELUT 2014, UROKSET BASKERC EURO-HIT RKF3589056 s. 01.03.2013 i. Jidoran Pablo e. Ru Ch Baskerc Yamaha kasv. Svetlana Moroz, Venäjä om. Ludmila Antipova, Venäjä Well constructed dog. Beautiful

Lisätiedot

Lahti 14.1.2007. tuomari Saija Juutilainen. keltainen - tiikerijuovainen. nartut. pentuluokka. Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA.

Lahti 14.1.2007. tuomari Saija Juutilainen. keltainen - tiikerijuovainen. nartut. pentuluokka. Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA. Lahti 14.1.2007 tuomari Saija Juutilainen keltainen - tiikerijuovainen nartut pentuluokka Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA urokset junioriluokka Catapha's Xanthus FI41991/06 10 kk. Oikeat

Lisätiedot

Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi. musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA

Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi. musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA 25.5.2013 Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA Magic Alaunt Jukuliina FI56278/12 Erittäin miellyttävä harlekiininarttu. 7kk. Kaunis pää, hyvä pituus. Hyvin asettuneet

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKANAKITA RY

SUOMEN AMERIKANAKITA RY SUOMEN AMERIKANAKITA RY VUOSIKIRJA 2014 SUOMEN AMERIKANAKITA RY. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 Kaikkien rotujen pentunäyttely Lahdessa 19.1.2014 Pentunäyttely järjestettiin yhdessä Broholmer-yhdistyksen

Lisätiedot

Rovaniemi 22.8.2015. Uros Syntynyt: 28.4.2012. Isä: WELMU WELI XAVIER FIN34141/06 Emä: BELLOMIS LA PANNACOTTA

Rovaniemi 22.8.2015. Uros Syntynyt: 28.4.2012. Isä: WELMU WELI XAVIER FIN34141/06 Emä: BELLOMIS LA PANNACOTTA Rovaniemi 22.8.2015 Uros Syntynyt: 28.4.2012 FINNDACHS ALDO Isä: WELMU WELI XAVIER FIN34141/06 Emä: BELLOMIS LA PANNACOTTA FI18905/10 FI33832/12 - R Väri: punainen Paino 9,40 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

Tervakoski Tuomari: Mette Tufte, Norja. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Tervakoski Tuomari: Mette Tufte, Norja. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Tervakoski 26.08.2007 Tuomari: Mette Tufte, Norja keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka Von Scheer s Captain Morgan AKCWS20774301 Hyvin kehittynyt. Erinomaisen tyyppinen. Erittäin hyvä pää ikäisekseen.

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2010 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT

VUOSIKIRJA 2010 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT VUOSIKIRJA 2010 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT Kirjasta puuttuu koe- ja näyttelyarvosteluja. Ne täytetään sitä mukaa kunhan arvostelut valmistuvat / löytyvät. Kirja sisältää tällä hetkellä näyttely ja mejä

Lisätiedot

Appenzellien näyttelytulokset vuodelta 2014

Appenzellien näyttelytulokset vuodelta 2014 Appenzellien näyttelytulokset vuodelta 2014 20140111 Helsinki pentunäyttely EPN, TEIJA SALMI-AALTO Alpenhirts Merlino 41157/13 PEN 2 6 kk vanha, vahva.selvä sukupuolileima. Voimakasrakenteinen, hyvät mittasuhteet

Lisätiedot

6.10.2013 Hämeenlinna tuomari: Lint Reet. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA

6.10.2013 Hämeenlinna tuomari: Lint Reet. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA 6.10.2013 Hämeenlinna tuomari: Lint Reet keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA Tigertan's Authority Agabaga FI22080/13 Hyvän kokoinen narttu pentu. Kauniit oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta,

Lisätiedot

Jaden näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä):

Jaden näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä): 1 Jaden näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä): Valioluokassa 8.1.2011-> 27.7.2013 Pori kv Tuomari Tuula Savolainen VAL ERI3 6 v. Tyyppi erinomainen. Hyvä pää ja ilme. Tummat silmät. Erinomainen eturinta.

Lisätiedot

NÄYTTELYARVOSTELUT 2007 UROKSET

NÄYTTELYARVOSTELUT 2007 UROKSET NÄYTTELYARVOSTELUT 2007 UROKSET ARAKI FANTASTIC FREDDY OF CAPELDEWI FIN33511/08, synt. 12.9.2003 (Araki Fabulous Willy & Casarow s Bridget Bardot of Araki), kasv. Ken Sinclair, om. kasv. & Tanja Hakamo

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2010 LYHYTKARVAISET COLLIET

VUOSIKIRJA 2010 LYHYTKARVAISET COLLIET VUOSIKIRJA 2010 LYHYTKARVAISET COLLIET KAJAANI KV 10.1.2010 tuomari: Dina Korna, Viro LAHTI 17.1.2010 tuomari: Paula Heikkinen-Lehkonen TURKU KV 24.1.2010 tuomari: Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi ALAVUS 30.1.2010

Lisätiedot

Nokia 18.8.2007. tuomari: Karel Horak. keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Nokia 18.8.2007. tuomari: Karel Horak. keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Nokia 18.8.2007 tuomari: Karel Horak keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET Love-Dane's Öky-Vip 22763/06 16 kk ikäinen pentu. Hyvä pää, yhdensuuntaiset linjat. Hieman kyömyä kuonossa. Tummat silmät, hyvät

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKANAKITA RY

SUOMEN AMERIKANAKITA RY SUOMEN AMERIKANAKITA RY VUOSIKIRJA 2015 Suomen Amerikanakita Ry:n toimintakertomus vuodelta 2015 Kaikkien rotujen pentunäyttely Lahdessa 31.1.2015 (& UMT:n FCI9 1.2.2015) Pentunäyttely järjestettiin yhdessä

Lisätiedot

FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein

FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein Uros Syntynyt: 28.7.2012 SAMMALKALLION KILLE Isä: TUSSARIN ELMERI FIN40069/05 Emä: SAMMALKALLION SARA FI36398/09 FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein Paino 9,45 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

20081123 JYVÄSKYLÄ KV, Jan Herngren, Ruotsi

20081123 JYVÄSKYLÄ KV, Jan Herngren, Ruotsi 20081123 JYVÄSKYLÄ KV, Jan Herngren, Ruotsi Alpigiano Diletto Danou 16898/08 JUN H 9kk hyvä tyyppi, hyvä leveä kallo, voisi olla täyttyneempi silmien alta, hiukan suora olkavarsi kulma, hyvät kulmaukset

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Lahti 19.10.2014 Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: Rainer Vuorinen Pia Enlund Peltsun Boop-Jedi Warrior REKISTERINUMERO: FI35188/09 TUNNISTUSMERKINTÄ: siru

Lisätiedot

2014012 Lahti R, LEIKOLA-WALDÈN REIA

2014012 Lahti R, LEIKOLA-WALDÈN REIA 2014012 Lahti R, LEIKOLA-WALDÈN REIA Harambee s Daring Diamond 55296/12 JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP Mittasuhteiltaan oikea. Tasapainoinen juniori, jolla oikealinjainen ja ilmeinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja,

Lisätiedot

Euro Power Bruno 17134/07 NUO Poissa

Euro Power Bruno 17134/07 NUO Poissa 25.05.2008 Lapinlahti Jari Laakso Tiikerijuovainen - keltainen Dogiwogin Dexter 52796/07 8kk. Erittäin tasapainoisesti kehittynyt, kaunis urospentu, jolla hyvä raajojen luusto. Erinomaiset liikkeet, ei

Lisätiedot

Kuopio KV 6.8.2006 Tuomari: Wera Hübenthal, Ruotsi. musta /harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

Kuopio KV 6.8.2006 Tuomari: Wera Hübenthal, Ruotsi. musta /harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA Kuopio KV 6.8.2006 Tuomari: Wera Hübenthal, Ruotsi musta /harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA Danemanian Moomintroll 27261/05 15kk. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvä rinnan syvyys ikään nähden,

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 16.9.2012 Tyrnävä Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari(sihteeri) Minitiimin You Make Hearts

Lisätiedot

Kajaani KV, Mrowiec Waldemar

Kajaani KV, Mrowiec Waldemar 20150110 Kajaani KV, Mrowiec Waldemar Pikkukengurun Gismo FI22496/12 AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP Hyvä tasapainoinen narttu. Hyvä luusto. Erittäin kaunis pää. Oikea tyyppi. Pitkä kaula. Syvä rintakehä.

Lisätiedot

APPENZELLINPAIMENKOIRIEN ARVOSTELUT NÄYTTELYITTÄIN 2009 53 näyttelyä, 212 näyttelykäyntiä

APPENZELLINPAIMENKOIRIEN ARVOSTELUT NÄYTTELYITTÄIN 2009 53 näyttelyä, 212 näyttelykäyntiä APPENZELLINPAIMENKOIRIEN ARVOSTELUT NÄYTTELYITTÄIN 2009 53 näyttelyä, 212 näyttelykäyntiä 20090111 KAJAANI KV, Elina Haapaniemi Alpenhirts Samson 46870/07 NUO ERI PU1 SERT CACIB ROP 16 kk vanha, maskuliininen,

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2007 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT

VUOSIKIRJA 2007 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT VUOSIKIRJA 2007 ENGLANNINSPRINGERSPANIELIT Kirjasta puuttuu koe arvosteluja ja ne täytetään sitä mukaa kunhan arvostelut valmistuvat / löytyvät. Kirja sisältää tällä hetkellä näyttely, mejä, taipumuskoe,

Lisätiedot

29.07.2007 Pori. Noel Beggs, Irlanti. musta - harlekiini. urokset

29.07.2007 Pori. Noel Beggs, Irlanti. musta - harlekiini. urokset 29.07.2007 Pori Noel Beggs, Irlanti musta - harlekiini urokset Megappon Loloru FIN41832/06 Yksivuotias keskikokoinen, hyväntyyppinen uros. Tasapainoinen pää. Hyvänväriset silmät. Hieman löysät luomet.

Lisätiedot

UROKSET AAMUNKOITON CASPER

UROKSET AAMUNKOITON CASPER UROKSET AAMUNKOITON CASPER 17647/09 s.21.2.2009 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Muskettikoiran Princess kasv. Jaana Kaltio Näyttelyt: Kajaani KV

Lisätiedot

Jaana Hartus. Alaleuka: leveä tummat, toinen sininen, keskikokoiset, vinoasentoiset 1/3 taittuneet, oikea-asentoiset oikeanpituinen, hyväasentoinen

Jaana Hartus. Alaleuka: leveä tummat, toinen sininen, keskikokoiset, vinoasentoiset 1/3 taittuneet, oikea-asentoiset oikeanpituinen, hyväasentoinen Lahti 17.3.2010 Jaana Hartus (pitkäkarvaiset) Nimi: Black Sara s Everyday Winner FIN55269/07 Säkäkorkeus: 58cm Sukupuoli: uros Rungon pituus: 65cm Synt.aika: 29.9.07 Rinnan syvyys: Ikä: 2v5kk Rinnan leveys:

Lisätiedot

Walesinspringerspanielit VUOSIKIRJA 2015

Walesinspringerspanielit VUOSIKIRJA 2015 Walesinspringerspanielit VUOSIKIRJA 2015 Alkusanat: Nykyisin Springerspanielit ry:n vuosikirjat julkaistaan sähköisesti yhdistyksen kotisivuilla painettujen kirjojen sijaan. Aikanaan, kun tulokset painettiin

Lisätiedot

SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2012

SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2012 SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2012 UROKSET FI&SE MVA HEJV-11 JV-11 ANGELEYES FI59550/10 Synt. 6.6.2010 (US&AT&LU MVA MI-KUMAR S ONE NITE STAND X RO J MVA YIJING S FANTASY) Keitele rn 9.6.2012 tuomari

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: REKISTERINUMERO: TUONTIKOIRA/TUONTIMAA: SYNTYMÄAIKA: VANHEMMAT: KASVATTAJA: TUNNISTUSMERKINTÄ: SUKUPUOLI: UROS UROKSELLA

Lisätiedot

SUOMEN SNAUTSERIKERHO RY

SUOMEN SNAUTSERIKERHO RY SUOMEN SNAUTSERIKERHO RY TULOSJULKAISU 2011 JULKAISIJA Tulosjulkaisun toimittamisesta vastaa Suomen Snautserikerho ry:n Jalostustoimikunta. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja parannusehdotuksia tulevien

Lisätiedot

Ylihärmä RN 23.2.2008 tuomari: Teija Salmi-Aalto, Suomi musta-harlekiini urokset pentuluokka Anxious Fifth Element FI38992/07 7 kk.

Ylihärmä RN 23.2.2008 tuomari: Teija Salmi-Aalto, Suomi musta-harlekiini urokset pentuluokka Anxious Fifth Element FI38992/07 7 kk. Ylihärmä RN 23.2.2008 tuomari: Teija Salmi-Aalto, Suomi musta-harlekiini urokset pentuluokka Anxious Fifth Element FI38992/07 7 kk. Erittäin kookas, vahva ja voimakas urospentu. Hyvä vahva kaula, ylälinja,

Lisätiedot

OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Abierto`s E`po To Kheimos FI59216/09 Hyvät pään mittasuhteet, kallon ja kuonon välillä. Musta maski.

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO. Paikka: Raisio aika: ##### sp narttu rek.nro FIN14135/07 Isä: Kärradalens Hasse Husbock

JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO. Paikka: Raisio aika: ##### sp narttu rek.nro FIN14135/07 Isä: Kärradalens Hasse Husbock SKV Numero JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO Paikka: Raisio aika: ##### Nimi: synt: Stenrikas Hurtiga Hedda 11.7.2006 sp narttu rek.nro FIN14135/07 Isä: Kärradalens Hasse Husbock rek.nro S47901/2002 Emä: Stenrikas

Lisätiedot

NÄYTTELYARVOSTELUT 2007- Nartut

NÄYTTELYARVOSTELUT 2007- Nartut NÄYTTELYARVOSTELUT 2007- Nartut ADOFAU DOR-JEE FIN11461/05, synt. 21.10.2004 (Silveridge Harlequin Quill & Dalghani s Mon Pa Zu Adofau), kasv. Kirsi Wikström, om. Kirsi Wikström JUVA 13.1.2007, Juha Putkonen

Lisätiedot