Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010"

Transkriptio

1 Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010 Alkusanat 2010-vuoden vuosikirja on kokenut muutoksen. Se on päätetty julkaista sähköisessä PDF-muodossa Alaskanmalamuuttiyhdistyksen nettisivuilla. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen voi halutessaan tulostaa itselleen oman kopion tai sitten lueskella vuosikirjaa netissä. Tarvittaessa myös yhdistyksen kautta saa maksullisen paperiversion. Vuonna 2010 oli 74 näyttelyä ja yhteensä 563 näyttelykäyntiä. Vuosikirjasta on jätetty pois koirien omistajatiedot, RYP ja BIS tulokset. Tulokset on päätetty laittaa näkymään ainoastaan virallisten tulosten osalta samalla tavoin kuin ne ovat Suomen Kennelliiton KoiraNetissä. Tämä päätös tehtiin, koska yhdistys ei voi taata, että kaikki RYP ja BIS tulokset tulevat näkyville vuosikirjaan, koska näyttelytoimikunnilla ei ole yhteneväistä tapaa merkitä näitä tuloksia koirien arvostelulomakkeisiin. Tekstistä saattaa löytyä kirjoitusvirheitä, jotka ovat tulleet joko puhtaaksikirjoitettaessa tai sitten jo kehässä kehäsihteerin nopeasti kirjoittaessa tuomarin sanelua. Arvostelut on kirjoitettu siinä asussa kun ne arvostelulomakkeissa ovat. Joissain arvosteluissa kirjoittajan käsiala on niin epäselvää, että sitä on osin mahdoton tulkita, tällöin epäselvien sanojen tilalle tulee?-merkki. Sanalyhenteitä ei myöskään ole muutettu. Yhdistys ja vuosikirjatoimikunta eivät vastaa virheistä. ALMA ry:n ja vuosikirjatoimikunnan puolesta Sari Kinnunen SISÄLLYS alkusanat vuosikokouspaperit vuoden 2010 palkitut arvostelut 2010 rekisteröinnit, tuonnit, terveystulokset, koetulokset 2010, vahvistetut tittelit 1

2 ALASKANMALAMUUTTIYHDISTYS RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: Lauantai klo 15 Paikka: Varalan Urheiluopiston Varala-sali, Tampere Yhdistyksen varapuheenjohtaja Harri Lukkarinen avasi kokouksen klo Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Raija Härköstä ja Susanna Virtasta. Todettiin, että ensiksi valitaan kokouksen sihteeri sekä pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat. Kokouksen sihteeriksi valittiin Panu Korva. Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Ursin ja Rami Kurikka. Äänestyksessä kokouksen puheenjohtajaksi Raija Härkönen sai 34 ja Susanna Virtanen 16 ääntä ja 1 ääni oli tyhjä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Härkönen. 2 Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestys. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin vahvistetun jäsenrekisterin ja nimilistan tarkistuksen jälkeen, että paikalla on 51 äänioikeutettua jäsentä. Hallitus esitti vuosikokouksen päätettäväksi työjärjestysasian: Hallitus on käsitellyt kokouksessaan yhdistyksen viiden jäsenen lähettämää kirjettä. Hallituksen mielestä kirje ei sisältänyt esityksiä vuosikokouksessa päätettäviksi asioiksi, joten hallitus päätti, että asioita ei oteta vuosikokouksen esityslistalle, vaan ne siirretään vuosikokouksen asialistan kohtaan 9 keskusteltaviksi asioiksi. Vuosikokous äänesti käsiäänestyksellä hallituksen esityksen puolesta tai vastaan. Hallituksen esitys voitti äänin ja 11 jäsentä pidättäytyi äänestämästä. Viiden jäsenen esittämät asiat päätettiin käsitellä vuosikokouksen asialistan kohdassa 9. Susanna Virtasen eriävä mielipide merkittiin pöytäkirjaan. 3 Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Käsiteltiin vuosikertomus ja tehtiin siihen jäsenten esittämät lisäykset ja korjaukset. Käsiteltiin tilit, luettiin tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös. Käsittelyn yhteydessä jäsenet esittivät asioita, jotka siirrettiin työjärjestysasioina keskusteltaviksi vuosikokouksen kohtaan 9. Vuosikokous päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle sekä rahastonhoitajalle. 4 Hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma tammikuusta vuoden loppuun sekä talousarvio ja liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. Toimintasuunnitelmaan lisättiin maininta sulanmaan kisoista syksylle Esityksestä jalostustarkastuksen lisäämiseksi toimintasuunntelmaan äänestettiin. Äänin 19-7 päätettiin lisätä jalostustarkastus toimintasuunnitelmaan, 25 jäsentä pidättäytyi äänestämästä. Jalostustarkastuksen yhteyteen päätettiin lisätä kasvattajapäivät. 2

3 Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä maininta jäsenten alueellisen toiminnan kehittämisen aloittamisesta. Jäsenmaksuksi päätettiin 25. Perheenjäsenen maksua esitettiin pidettäväksi ennallaan sekä korotettavaksi 10 :oon. Äänestyksen jälkeen perheenjäsenen maksuksi päätettiin 10 äänin 33-6 ja 12 jäsentä pidättäytyi äänestämästä. 5 Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsen erovuoroisen tilalle. Hallituksen puheenjohtajaksi 1-vuotiskaudelle esitettiin ja valittiin hallituksen jäsen Raija Härkönen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi 1-vuotiskaudelle esitettiin ja valittiin hallituksen jäsen Panu Korva. Hallituksen jäseneksi erovuoroisen tilalle 4-vuotiskaudeksi esitettiin Jouni Hautala, Susanna Virtanen ja Tuula Mäenpää. Äänestyksessä Jouni Hautala sai 16, Susanna Virtanen 16 ja Tuula Mäenpää 19 ääntä. Hallituksen jäseneksi 4-vuotiskaudelle valittiin Tuula Mäenpää. Äänestyksen jälkeen kokouksesta poistui kaksi jäsentä. Panu Korvan tilalle hallituksen jäseneksi 1-vuotiskaudelle esitettiin Jouni Hautala ja Susanna Virtanen. Äänestyksessä Jouni Hautala sai 32 ja Susanna Virtanen 17 ääntä. Hallitukseen 1- vuotiskaudelle valittiin Jouni Hautala. Raija Härkösen tilalle hallituksen jäseneksi 1-vuotiskaudelle esitettiin Pekka Mertala, Susanna Virtanen, Juha-Matti Posti ja Tero Lehtinen. Tero Lehtinen kieltäytyi. Äänestyksessä Pekka Mertala sai 26, Susanna Virtanen 10 ja Juha-Matti Posti 12 ääntä. Hallitukseen 1- vuotiskaudelle valittiin Pekka Mertala. 6 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajiksi esitettiin ja valittiin Kristiina Ahonen ja Leila Pappinen. Varatilintarkastajaksi esitettiin ja valittiin Sirkka Hamari. 7 Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja sekä muiden hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien puheenjohtajat. Jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi 2-vuotiskaudelle esitettiin Sisko Nurminen, Tuula Mäenpää ja Susanna Virtanen. Tuula Mäenpää ja Susanna Virtanen kieltäytyivät ja jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Sisko Nurminen. 8 Päätetään tarpeellisista edustuksista. Alaskanmalamuuttiyhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Seurakoirayhdistykseen, Helsingin Seudun Kennelpiiriin ja Suomen Valjakkourheiluliittoon. Hallitus kartoittaa ja nimeää yhdistyksen edustajat. 9 Muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat (liitteet 1 ja 2). Hallituksen esitykset sääntömuutoksista yhdistyksen sääntöjen kohtiin 7 ja 6 olivat vuosikokouskutsun liitteinä 1 ja 2. Hallituksen esitys sääntömuutoksesta kohtaan 7 (liite 1) esitettiin hylättäväksi. Äänestyksessä hallituksen esitystä puolsi 29 ja vastusti 20 jäsentä. Sääntömuutos edellyttää 3/4 enemmistöä, joten hallituksen esitystä sääntömuutokseksi ei 3

4 hyväksytty. Koska sääntömuutosesitys yhdistyksen sääntöjen kohtaan 6 (liite 2) on riippuvainen kohdasta 7, raukesi hallituksen esitys koskien liitteessä 2 ollutta muutosesitystä äänestyksen jälkeen. Vuosikokouksen 2 :n työjärjestyspäätöksen mukaisesti käsiteltiin jäsenten hallitukselle lähettämässä kirjeessä olleita vuosikokouskäsittelyyn tarkoitettuja asioita. Kirjattiin ehdotuksia hallituksen pohdittavaksi: Paras näyttelykoira-, harrastekoira- ja rekikoirakisan pisteytystä halutaan muutettavaksi. Paras näyttelykoira -kisassa ehdotettiin valittavaksi myös paras uros ja paras narttu sekä paras pentu. Näyttelykoira -kisassa ehdotettiin annettavaksi lisäpisteitä suhteessa näyttelyn ilmoitettuun koiramäärään sekä lisäksi ehdotettiin, että kisassa huomioitaisiin viiden eri näyttelyn tulokset. Kasvattajakilpailun sääntöjä esitettiin muutettavaksi. Esitettiin, että paras harrastekoira -kilpailun pisteissä otetaan huomioon vain kotimaiset epäviralliset kisat sekä muut kuin rekikoira- ja näyttelykoirapisteet. Ehdotettiin, että paras rekikoirakisaan lasketaan mukaan vain viralliset REK-, REKÄ- ja KVKtulokset. Ehdotettiin, että tarkistetaan, pitääkö rekikoirakisan lajeiksi erikseen määritellä vetämistä vaativat talvikauden ja sulanmaan lajit ja siirtää muut lajit harrastekoirakilpailuun. Ehdotettiin erikoisnäyttelyn yhteyteen lisättäväksi oheiskilpailut paras pää-, paras pari- ja paras häntä. Ehdotettiin, että erikoisnäyttelyssä valitaan näyttelyn paras liikkuja eikä mitään yllämainituista. Ehdotettiin, ettei tällaisia oheiskilpailuja järjestetä, ettei venytetä näyttelyn kestoa. Ehdotettiin, että otettaisiin käyttöön Open Show -kisa Kennelliiton määrittelemällä tavalla. Ehdotettiin, että otetaan käyttöön paras näyttelykoirakisan perusteella Top 20-kilpailu. Ehdotettiin yhdistyksen nettisivujen uudistamista siten, että otettaisiin käyttöön kasvattajalista yhteystietoineen. Todettiin, että hallitus on jo pohtinut asiaa. Ehdotettiin kodinvaihtajia varten nimettäväksi yhteyshenkilö, joka toimisi koordinaattorina koirien sijoittamisessa. Todettiin, että asia vaatii selkeät säännöt ja vastuukysymysten selvittelyn. Ehdotettiin, että keskustelufoorumilla voitaisiiin myydä koiria. Ehdotettiin, että foorumilla olisi koirien terveyteen liittyvä keskustelualue. Käsiteltiin työjärjestysasiana vuosikokouksen 3 :n yhteydessä esille tulleita asioita: Ehdotetiin yhdistyksen varainhankinnan ja taloudenpidon tehostamista ja hallinnon kulujen sekä kuormanvetokokeiden kulujen karsimista. Ehdotettiin, nettipohjaisia Skype-kokouksia hallituksen kokousmuodoksi. Ehdotettiin, että ALMA-lehden ja erikoisnäyttelyluetteloon suunnitellaan tehostettua mainoshankintaa. 4

5 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Raija Härkönen, puheenjohtaja Panu Korva, sihteeri Sari Ursin, pöytäkirjantarkistaja Rami Kurikka, pöytäkirjantarkistaja 5

6 Liite 1 Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vuosikokous , Varalan Urheiluopisto, Tampere Yhdistyslaki /503 2 Luku / 8 Säännöt "Yhdistyksen säännöissä on mainittava:... 8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle... 5 Luku / 23 Kokouksessa päätettävät asiat "Yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä 1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta..." Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen kohdassa 7 lukee seuraavaa: 7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden päätyttyä maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukselle on postitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksessa ei tule päättää muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Hallitus esittää yhdistyksen sääntöjen kohtaan 7 muutosta seuraavasti: 7. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden päätyttyä seuraavan toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukselle on postitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksessa voidaan päättää ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista. 6

7 Liite 2 Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vuosikokous , Varalan Urheiluopisto, Tampere Yhdistyslaki /503 5 Luku / 23 Kokouksessa päätettävät asiat "Yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä 1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta..." Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen kohdassa 6 lukee seuraavaa: 6. Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi alkaa 1.1 ja päättyy Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle. Hallitus esittää yhdistyksen sääntöjen kohtaan 6 muutosta seuraavasti: 6. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.1 ja päättyy Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Alaskanmalamuuttiyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2010 Koe- ja kilpailuasiat Vuonna 2010 järjestettiin neljä kuormanvetokoetta. Kokeisiin osallistui yhteensä 28 eri koiraa, joista 19 koiraa (68 %) sai hyväksytyn tuloksen. Näistä ensikertalaisia oli 7 kpl. Sisätön kokeeseen osallistui 10 koiraa, joista KVK1-tuloksen saivat UtaMuutin O Mayok, Quinault s Blue Wings, Usvalehto Stiku, Snoopy Face Antwerpen, Neatut Palarpok, Trap Line Nimble Paw Snowhow, Unavoq s Cheveyo Tatonka sekä SnowHow Smoky Ronya. Pihtiputaalla pidettiin kaksi koetta kokeeseen osallistui 12 koiraa ja KVK1-tuloksen erittäin nihkeässä kelissä suoritti 5 koiraa, Salomaan Ipiktok, Quinault s Blue Wings, SnowHow Smoky Ronya, UtaMuutin O Mayok sekä Usvalehto Stiku osallistujia oli 13 koiraa, joista KVK1-tulokseen ylsivät Neatut Palarpok, UtaMuutin O Mayok, SnowHow Smoky Ronya, Mukluk Waskuk, Neatut Ongomiark, Neatut Kadluk, Trap Line Falcon Spirit, Trap Line Nimble Paw SnowHow, Quinault s Blue Wings, Neatut Qixamitautit sekä Mukluk Haikun Kaiku. Utajärven kokeessa oli yhteensä 15 osanottajaa, joista KVK1-tuloksen saivat Quinault s Blue Wings, SnowHow Smoky Ronya, Neatut Ongomiark, Trap Line Nimble Paw SnowHow, Tulisalon Spirit Of Wilds, Silverdream s Heart Melody, Salomaan Miss Daniela, Trap Line Falcon Spirit, Neatut Kadluk, UtaMuutin O Mayok, Salomaan Salariyok ja Snoopy Face Antwerpen 7

8 Alman Talvipäivien kuormanvetokisan voitti uros Quinault s Blue Wings, tuloksella 19,28 x omapaino. Kisan paras narttu oli Neatut Ongomiark tuloksella 18,80 x omapaino sijoittuen kokonaiskisassa toiseksi. Talvipäivien kisoissa oli vuonna 2010 kaksi luokkaa. 4 kl-luokassa 9 km matkalla voittoon ylsi Marko Vesterinen( Trap Line Nimble Paw SnowHow, Unavoq's Cheveyo Tatonka, Silverdream's Heart Melody). Hiihtokisoissa lyhyen 3 km hiihdon voiton vei Marko Vesterinen (Mukluk Chamisso). Talvipäivillä ei järjestetty pidemmän matkan valjakkokilpailua, vaan sen korvasi Alman Talviajot, 4MD Iron Finn Cupin osakilpailu. 2 x 28,8 km matkalla voittoon ajoi Mikko Vähä (Attenmut's Barut Bumbo, Attenmut's Cooper, Hauenkuonon Återklang Emma). 4MD luokassa Iron Finn Cup- osakilpailuissa kisattiin keskipitkän matkan cup-pisteistä yhteensä 200 km kilpailumatkalla. Kolmen osakilpailun cupissa paras malamuuttivaljakko oli Mikko Vähän valjakko, joka voitti kaikki kolme osakilpailua. Scandinavian Open Championships-kisoihin Norjaan valittiin VUL:n maajoukkueeseen kaksi malamuuttivaljakkoa, Mika Hamari sekä Tero Nikmo, jotka edustivat Suomea B-ryhmässä 4S-luokassa. Ensimmäisen päivän kisassa ei startannut muita B-ryhmän valjakoita, joten PM-mitaleita ei siltä matkalta jaettu. Sunnuntaina kisoissa ajettiin 4SS-luokka, jossa Tero Nikmo voitti valjakollaan PM-hopeaa ja Mika Hamari valjakkonsa kanssa PM-pronssia. Rautavaaran Sprinttien SM-kilpailukokeessa Mika Hamari ajoi valjakollaan SM-REK-4-10 tuloksen koirilla Najanin s X-Trail Nukka ja Wawartok Tanana. Hyväksyttyjä REK-tuloksia kilpailukokeista vuonna 2010 tuli malamuuteille yhteensä 58 kappaletta, joista REK1-tuloksia 25 kpl (33 %), REK2-tuloksia 23 kpl (31 %) sekä REK3-tuloksia 10 kpl (13 %). Lukuihin on laskettu vain jokaisen koiran paras tulos vuoden 2010 kokeissa. Yhteensä kokeisiin osallistui 75 koiraa. Hyväksyttyjä REKÄ-tuloksia käyttökokeista vuonna 2010 tuli malamuuteille yhteensä neljä, joista kaksi JOH-luokasta, SnowHow Spicy Rosey (JOH2) ja Garcon Jewel Jade (JOH2), sekä kaksi YLE-luokasta, Mukluk Hukan Ryökäle (YLE2) ja Helgaksen Lumon Aatu (YLE2). Yhdistys / koe- ja kilpailutiimi järjesti Ylämaalla epäviralliset sulanmaan kisat, Alma Karelia Challengen, johon osallistui yhteensä 22 valjakkoa / koirakkoa. Malamuuteissa luokkavoittoihin ylsivät 1DSluokassa Joni Engström (Amaqug s Talk Tomy Heart), sekä 2DS-luokassa Teemu Kaivola (Mukluk Chamisso, Trap Line Nimble Paw SnowHow). Leiriasiat Leiritiimin jäseninä ovat toimineet Sirpa Salo (leiritiimin vetäjä), Minna Huuhtanen ja Henna Mäkinen. Syyspäivät järjestettiin Savitaipaleen Pöksänlahdessa. Leiritiimi myi aamupalaa ja hankki aamiaistarvikkeet ja valmisti aamiaiset koko porukalle sekä tarjottiin myös kahvia paikalla olleille yöpyjille sekä päiväseltään kävijöille. Syyspäivillä järjestettiin kuormanvedon opettelua ja halukkaat pääsivät sitä kokeilemaankin sekä keskusteltiin työkoiran ruokinnasta. Myös näyttelyharjoituksia ja ajotreenejä järjestettiin Syyspäivillä oli 49aikuista + 3 lasta ja päiväseltään kävijöitä vähän yli 20kpl. Talvipäiville Rautavaaralle ilmoittautui 57aikuista + 16 lasta. Talvipäivillä järjestettiin jäsenille valjakkoajoa, kuormanvetoa sekä koirahiihtoa. 8

9 Erikoinäyttely Hämeenkyrö Erikoisnäyttely Arvostelutuomari: Pekka Teini, Suomi Osallistujia: 74 ROP pentu Quinault's Quiet Riot VSP pentu Zadun Made in Heaven ROP Zadun Mad Max VSP Garcon Joy My Jewel, ROP-KASV Kennel Garcon Om. A. Arvola & M. Vesterinen Om Satu Ruusunen Om. Satu Ruusunen Om. K Laaksonen Om. S. Virtanen Paras näyttelykoira 2010 Uros Garcon Joy Of Love FIN17857/08 uros s Kasv. Susanna Virtanen, Lapinjärvi Om. Reetta Orava ja Juha Veiranto, Lempäälä Yhteensä: 82 pistettä Narttu Garcon Joy My Jewel FIN17859/08 narttu s Kasv. Susanna Virtanen, Lapinjärvi Om. Kati Laaksonen, Sahalahti Yhteensä: 56 pistettä Paras veteraani Salomaan Alma EJ12463/00 narttu s Kasv. Sirpa Salo, Pekola Om. Anne Arvola ja Marko Vesterinen, Kempele Yhteensä: 54 pistettä Helsinki Voittaja 2010 Näyttely, tuomari Roger Barenne ROP FI MVA V-09 HeW-10 V-10 ARTIC-LUV'S CALIFORNIA CRUSER GARCON, om Susanna Virtanen. Helsinki Winner 2010, tuomari Leni Finne ROP FI MVA V-09 HeW-10 V-10 ARTIC-LUV'S CALIFORNIA CRUSER GARCON, om. Susanna Virtanen. Harrastusmalamuuttikilpailu Harrastusmalamuuttikilpailun 2010 voittaja on Snowhow Smoky Ronya FIN18861/05 Romppu 151 pistettä. Paras rekikoira 2010 on.snowhow Smoky Ronya FIN18861/ pistettä. 9

10 Muuta Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tampereella. Toimikauden hallituksessa ovat toimineet Raija Härkönen pj, Panu Korva vpj, Tuula Mäenpää siht, Rami Kurikka, Pekka Mertala, Jouni Hautala ja Sisko Nurminen. Hallitus on kokoontunut 3 kertaa vuoden 2010 aikana ja lisäksi hallitus on pitänyt varsinaisten kokousten välillä 9 sähköpostikokousta, joiden päätökset on kirjattu välittömästi pöytäkirjaan.. Jalostustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Sisko Nurminen ja toimikunnan jäseninä Kristiina Ahonen ja Sari Kinnunen, joka on toiminut myös pentuvälittäjänä. Koe- ja kilpailuasioiden vastuuhenkilönä on toiminut Marja-Liisa Kiuru ja muina jäseninä Mari Korhonen, Jouko Mikkonen, Marianne Pisilä ja Virpi Salminen. Leiritasioiden vastuuhenkilönä on toiminut Sirpa Salo ja muina jäseninä Minna Huuhtanen ja Henna Mäkinen. Tarvikevälitystä on hoitanut Minna Huuhtanen. Valikoimassa on ollut mm. valjaita, pantoja, reppuja, paitoja, kalentereita yms. malamuuttiaiheista tavaraa. ALMA ry:n kotisivujen ja keskustelufoorumin toimivuudesta on vastannut Panu Korva. Sivut ovat osoitteessa Sivuilta löytyy tietoa mm. rodusta, yhdistyksestä, tulevista yhdistyksen kriteerit täyttävistä pentueista ja jalostusuroksista. Lisäksi sivustolle päivitetään näyttely- ja kisatulokset. ALMA-lehteä on tehty neljä numeroa. Yhdistys julkaisi vuosikirjan Yhdistyksen Björkkis rekeä on lainattu yhdistyksen jäsenille hintaan 15 e/kk. Paana rekeä ei ole viuokrattu, se on ollut varastoituna ja odottaa huoltotoimenpiteitä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 234 jäsentä + 59 perhejäsentä. Vuonna 2010 alaskanmalamuutteja rekisteröitiin Kennelliiton tietojen mukaan 171 kpl (kasvua edellisvuoteen 63 kpl, 58,3%), joista 13 oli tuonteja. Alaskanmalamuuttiyhdistys on ollut jäsenenä Suomen Seurakoirayhdistyksessä (SSKY) ja Suomen Valjakkourheilijoiden liitossa (VUL). ALMA-yhdistyksen jäsenet ovat kiertäneet alaskanmalamuuttien kanssa ahkerasti näyttelyitä ja osallistuneet erilaisiin virallisiin talvi- ja kesälajeihin. Harrastajamäärät näyttävät edelleen kasvaneen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Näyttelykäyntejä malamuuteille kirjattiin vuonna 2010 yhteensä 563 kpl. Pudotusta edellisvuoteen 64 käyntiä, noin 12%. ALMA:n jäsenet ovat vuoden aikana omatoimisesti kokoontuneet alueellisesti eri puolilla Suomea esimerkiksi yhteistreeneihin sekä sulanmaan että lumen aikana. Hallitus on perustanut ilmenneiden tautitapausten vuoksi polyneuropatia työryhmän, jossa ovat toimineet Tuula Mäenpää, Sari Kinnunen, Sofia Hongell ja MiaLepistö. Hallitus on perustanut polyneuropatia rahaston, jolle on avattu oma pankkitili. Kasvattajapäivät pidettiin Tampereella,aiheena jalostuksen tavoiteohjelma ja polyneuropatia. Osallistujia oli 22 henkilöä. Vuosikirjan 2010 toimituskuntana on tominut Sari Kinnunen ja Anna Rajasilta. 10

11 VUODEN NÄYTTELYKOIRA 2010 UROS 1. Garcon Joy Of Love FIN17857/08 82 uros, s , Kasv. Susanna Virtanen, Lapinjärvi, Om. Reetta Orava ja Juha Veiranto, Lempäälä NARTTU 1. Garcon Joy My Jewel FIN17859/08 56 narttu, s , Kasv. Susanna Virtanen, Lapinjärvi, Om. Kati Laaksonen, Sahalahti 2. Trap Line Nimble Paw Snowhow FIN42274/07 47 narttu, s , kasv. T. & P. Ringerike, Norja, om. Virve Kaivola 3. Miatuk s Nuurvikin Totem FI16731/09 45 narttu, s , Kasv. Lori A. Conley, USA, Om. Sabina Lejonqvist & Päivi Räty, Espoo VUODEN VETERAANI 2010 Salomaan Alma EJ12463/00 54 narttu, s , Kasv. Sirpa Salo, Pekola, Om. Anne Arvola ja Marko Vesterinen, Kempele HARRASTUSMALAMUUTTI Snowhow Smoky Ronya FIN18861/05 Romppu 151 narttu, s , om. Virve Kaivola, kasv. V. & T. Kaivola 1. Trap Line Nimble Paw Snowhow FIN42274/07 Wicca 151 narttu, s , om. Virve Kaivola, kasv. T. & P. Ringerike, Norja 3. Quinault s Blue Wings FIN17798/07 Nicki 147 uros, s , om. Anne Arvola & Marko Vesterinen, kasv. T. Baker, USA PARAS REKIKOIRA Snowhow Smoky Ronya FIN18861/05 Romppu 151* 2. Quinault s Blue Wings FIN17798/07 Nicki 132* 3. Neatut Ongomiark FIN27307/06 Yepa 127* 11

12 UROKSET Aluk Reach For The Sun AKC Kotka KV , Marjatta Pylvänäinen-Suorsa Vahvarakentenen, mittasuhteltaan oikea. Sukupuolileimaltaan selvä uros. Oikeapiirteinen pää, vahva kuono-osa. Hyvä korvien asento. Hyvä pigmentti. Erinom. pään linjat. Hyvä rungon syvyys. Voimakkaasti kulmautuneet raajat. Erinom. etu- ja takaliikkeet. Hyvä karvapeite. VET ERI, VEK1, PU2, ROP-VET Amaguq s Talk Tomy Heart FIN26218/07 i. Una Nuna s Want Tobe Wow e. Amaguq s Avec Turku Winter KV , Marie Petersen, Tanska Correct bite, well shaped eyes, well set ears, good neck, topline & tailset, well developed in body, strong in bones, would like better hindangulations, correct coatquality, moves well AVO ERI, AVK3, PU4 Korpilahti Leni Finne Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää. Hyvät korvat silmät tummemmat. Riittävä kaula, jossa hyvä kaari. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Oikean mallinen rintakehä. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu hieman jäykästi takaa hieman ahtaasti edestä. Melko tiukkakierteinen häntä. KÄY ERI, KÄK1, PU1, VSP, SERT, FI MVA Lappeenranta , Dubravka Reischer, Kroatia 3 years, well proportioned body, a bit elongated head, very good backline, very good angulation and movement. Correct coat, good bite. KÄY ERI, KÄK1 Kouvola , Janusz Opara, Puola Nice size. Good masculine head. Firm topline. Too tight tail carriage. Moves well. Lovely coat. VAL ERI, VAK2 Porvoo , Kresten Scheel, Tanska 3 years. Strong, powerful, masculine, of good size. Excellent head with well developed foreface and sufficient skull. Good alert expression. Good neck, topline, tailset. Good front assembly. Well angulated hind quarters. Excellent coat. Nice, sound movement with good length of step and nice drive behind. KÄY ERI, KÄK1 Hyvinkää , Annamaria Tarjan, Unkari Excellent type. Good masculine head. Exc ears. Good topline and chest. Exc. tail. Parallel legs. Exc. coat. VAL ERI, VAK1, PU1, ROP Arctic-Luv s California Cruiser Garcon AKCWS /FIN55194/09 i. Artic-Luv s Dakota Beckman e. Willow Beckham Turku Winter KV , Marie Petersen, Tanska Nice type of dog, correct bite, beautiful eyes, well set ears, good neck, topline & tailset, well developed for the age, moved & shows very well, correct coat AVO ERI, AVK2, PU2, VASERT, VARACA 12

13 Lappeenranta , Dubravka Reischer, Kroatia 2 years, well built masculine head, very good topline, very good angulation and movement, good coat, strong bone, correct bite. AVO ERI, AVK1, PU1, SERT, ROP, FI MVA Lahti , Gerard Jipping, NL 2 years. Nice type. Correct proportions. Nice typical head. Correct eyes, bite, ears set on correct. Correct head with correct skull & muzzle. Excellent forechest. Angulation ok. Correct bone. Correct feet & tail set. Shows easy going movement with enough power. VAL ERI, VAK2, PU2, VARACA Hamina , Tapio Eerola 2v., oikeat mittasuhteet, mutta tästä matalammaksi ei tarvitse tulla. Komea järeä pää, hyvät silmät ja korvat, vahva pitkä rintakehä, voimakkaat kulmaukset. Pitkä avokaarinen häntä, hyvät isot käpälät, erittäin pitkät askeleet. Kantaa itsensä kohtuullisesti. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, VSP Aptus , Tuula Savolainen 2-vuotias, tänään hieman raskaan vaikutelman antava nuori uros, joka tänään tuntee olonsa epävarmaksi kehässä. Kaunislinjainen pää. Tummat silmät, hyvät korva. Vahva, tilava runko. Hieman pitkä lanne. Hyvin kulmautunut takaa. Olkavarret voisivat olla viistommat. Vahva raajaluusto. Takaliikkeissä löysyyttä. Sivuliikkeissä hyvä askelpituus. Hyvä karva. VAL EH, VAK2 Kotka KV , Marjatta Pylvänäinen-Suorsa Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Hyvät pään mittasuhteet. Hyväasentoiset ja kokoiset korvat. Hyvä otsapenger. Erinom. ylälinja ja häntä. Hyvä rungon syvyys. Tasapainonen vankka raajarakenne. Liikkuu takaa hiemän ahtaasti. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä karvanlaatu. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP Kouvola , Janusz Opara, Puola Strong bones. Powerful construction. Lovely masculine head. Correct topline and tail carriage. Enough angulations. Moves freely. Correct coat. Great temperament. VAL ERI, VAK1, PU1, ROP Tervakoski KV , Gustaaf van den Bosch, Belgia 2½ years. Strongly built male. Correct head. Nice expression. Correct earsetting. Good denture. Well pigmented lips. Strong neck, carried well. Good top- & underline. Tailset correct. Good deep chest. Good bone. Exc. mover. VAL ERI, VAK2, PU2, VARACA Porvoo , Kresten Scheel, Tanska 2 years high quality dog. Medium sized. Powerful, well built. Excellent head. Good neck, topline, tail set. Good front assembly. Well angulated hindquarters. Excellent bone. Nice coat and well groomed. Easy steady movement with long step. VAL ERI, VAK1, PU1, ROP Hyvinkää , Annamaria Tarjan, Unkari Ex. head and ears. Good topline. Deep chest. Good tail. Parallel legs but there are little short. Good coat. VAL ERI, VAK2, PU2 13

14 Lahti KV , Hans Lehtinen Erinomainen yksilö. Ihastuttavat mittasuhteet. Vallan upeat liikkeet. Enemmän tällaisia ja mina kiitän. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP Jyväskylä KV , Monique van Brempt, Belgia Beautiful male in full coat, excel head in all its forms. Super topline, taiset, angulations, bones, feet, legs and body. Excellent proportions, is moving with great power and strong drive, very nice tailset, parallel movement in front. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP Helsinki Winner , Leni Finne Erinom. mittsuht. ja luusto. Oikea ilme. Hyvät korvat. Aavistuksen lyhyt kaula. Hyvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Oik. mall. rintakehä. Liikkuu aavistuksen epäpuhtaasti takaa. Erinom. askelpituus ja yhdensuuntaiset liikkeet. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP, Hew-10 Helsinki Voittaja 2010, Roger Barenne, Ranska Exc. mâchoire complète. Très jolie tête bien typée. Exc. porte d'oreille. Très belle encolure. B. angulation. Exc. ossature avec avec une bonne angulation. Exc. attache de queue. Très joli pied. Sujet bien construit. TB. proportions du corps. Serre un peu à l'arrière. TB amplitude. Erinomainen täyteläinen kuono-osa. Erittäin kaunis oikeantyyppinen pää. Erinomainen korvien asento. Erittäin kaunis kaula. Hyvät kulmaukset. Erinomainen luusto ja hyvät kulmaukset. Erinomainen hännän kiinnitys. Kaunit käpälät. Alaosassa hyvä rakenne. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Hieman kapea takaa. Erittäin hyvä liikelaajuus. VAL ERI, VAK1, PU1, CACIB, ROP, V-10 Astro EST01591/07 Helsinki Winner , Leni Finne Oik. mittasuht. ja erinom. luusto. Oik. linjainen pää. Hieman lähekkäin sij. silmät jotka voisi olla tummemmat. Aavistuksen löysät silmäluomet. H korvat. Oikea ylälinja. Riittävä eturinta. Oikein kulmautuneet eturaajat. Oikeanmallinen rintakehä. Takakulmaukset voisi olla voimakkaammat. Aavistuksen alas kiinni. häntä. Hyvät liikkeet. AVO ERI, AVK1, PU3, SERT Helsinki Voittaja 2010, Roger Barenne, Ranska Jolie tête bien typée avec un exc. port d oreille. Exc. forme de poitrine. TB épaule. B encolure. TB ossature. Exc. dessus solide. Arrière bien musclée avec une bonne attaché de queue. TB poussee avec une bonne amplitude. Koira olisi pitänyt esittää VAL-luokassa koska oli eilen tullut valioksi. Kaunis, hyväntyyppinen pää jossa erinomainen korvien asento. Erinomainen rintakehän muoto. Erittäin hyvä lapa, hyvä kaula. Erittäin hyvä luusto. Erinomainen kiinteä ylälinja. Hyvin lihaksikas takaosa ja hyvä hännä kiinnitys. Erittäin hyvä työntö hyvällä liikelaajuudella. AVO ERI, AVK1, PU3 Attenmut s Barut Bumbo EJ37454/07 i. Nuurvikin Winter Wampum e. Noatak s Icewind Sitka Du Breeze Yppäri , Marja Talvitie Tänään bikineissä esitetty, erinomaista tyyppiä oleva. Hyvä pää ja ilme. Hyvät tummat silmät. Rintakehä saisi olla hieman tilavampi. Liikkuu erinomaisesti. Oikea karvanlaatu mutta ei alkuunkaan täydessä karvassa. Reipas käytös. 14

15 KÄY ERI, KÄK1, PU3 Attenmut s Cosmos FIN21072/08 i. Noatak s Arluk Du Niki e. Nuurvikin Winter Williwaw Seinäjoki , Marja Talvitie Kookas erinomaista tyyppiä oleva. Vielä hieman kapearunkoinen. Hieman pitkä kuono, hyvä pään linja. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman liian laskeva lantio. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta, löysästi edestä. Erinomainen karvan laatu, karvan lähtö, pohjavillaa puuttuu. KÄY EH, KÄK1 Attenmut s Cutler Initqenut FIN21073/08 i. Noatak s Arluk Du Niki e. Nuurvikin Winter Williwaw Keskikokoinen, mittasuht. lyhyehkö ja sukupuolileim. hieman vaatimat. uros. Hyvä pään profiili, hyvä kaula ja ylälinja. Runko ja raajalinja kunnossa, voimaa puuttuu hieman. Hyvä häntä ja turkki. Liikkuisi varmaan paremmin jos haluaisi. Reipas käytös. Tasapurenta. AVO EH Järvenpää KR , Esko Nummijärvi Rotutyyppi erittäin hyvä. Vielä kovin pehmyt ja vähän löysän vaikut. tekevä uros, joka esiintyy hyvin tottumattomasti. Kapea pitkäkuonoinen pää, kauniit korv. Hyvä selkä ja häntä. Hyvät raaj. kulm. Turkin pitäisi olla tuuheampi ja täyteläisempi. Liikkuu kevyesti. AVO EH, AVK3 Bearvvis Amaguq FIN34113/99 i. Xymaron Of Eggy s Dreamfire e. Mukluk Sikrinerk Syysnäyttely Helsinki , Peter L Jensen, Tanska 11 years. Excellent presentation for age. Male expression all over. Nice head. A good mask and expression. Adequate broadness in skull. Earset, eyes, mouth, pigmentation are very good. Good topline. Good tailset. Good chest. Strong hind quarters. Adequate strength of legs and feet. Very good colour and coat quality. Quantity could be better. Excellent mover. VET ERI, VEK1, PU2, VSP-VET Bearvvis King Andur FIN27992/08 i. Una Nuna s Cold Collector e. Bearvvis Kiowok Yppäri , Marja Talvitie Hieman kevyt ja liian litteärunkoinen. Oikea pään malli mutta pitäisi kokonaisuudessaan olla leveämpi ja vankempi. Pysty olkavarsi. Hyvä kaula ja selkä ja erinom. takakulmaukset. Liikkuu erinom. sivulta ja takaa. Oikea karvanlaatu mutta ei täydessä turkissa. Tarvitsee vähän kaikkea lisää. AVO H Bearvvis Snowman FIN22386/07 i. Kataum Inua s Caliyugtuq e. Bearvvis Kamidlartok 15

16 Keskikoinen, mittasuht. hyvä, sukupuolileim. aavistuksen kevyt uros. Vaaleahkot silmät, hieman lyhyt kuono-osa, muuten hyvä pää. Hyvä ylälinja. Hieman pysty olkavarsi. Takana kulmauksia löytyy enemmän. Hyvä turkki. Hyvä käytös. AVO EH Rauma Matti Tuominen Erittäin hyvä ja sopivaluustoinen? uros, niukasti mutta tasapain. kulmautunut, hyvänmuot. pää, aivan liian vaaleat silmät, hyvä hännän asento ja ylälinja, voimakas karvanlähtö, löysät etuliikkeet, eturinta saisi olla syvempi AVO EH, AVK1 Jyväskylä KV , Monique van Brempt, Belgia Nice male, nice type, good expression & proportions in head, typical topline, good front angulations, could have better angulations behind, nice tailset, movement? ok. Nice coat. AVO ERI, AVK1 Bearvvis White Dream FIN62811/08 i. Bearvvis Kunikpok e. Sno Camps Adhara Turku Winter KV , Marie Petersen, Tanska 13 month old very impressive, right bite, good ears, good neck, topline & tailset, very well developed in body, very strong in bones, correct coatquality, grooming acceptable. Moves & shows well. JUN ERI, JUK2 Tampere KV Ana Beatriz Knoll, Brasilia Excellent general condition. Doog sizw. Little bit loose skin under the jaw, but good head. Excellent bones. Correct tailcarriage. Excellent depth of chest. Moves well. JUN ERI, JUK3, PU3 Lappeenranta , Dubravka Reischer, Kroatia 16 months, very strong masculine, correct head. Good topline. Good chest. Correct angulation. Moves well, correct coat and bite. JUN ERI, JUK3 Rovaniemi KV , Per-Harald Nymark, Norja Passestor hane av god typ. Maskulint huvudet. Korrekt ansätta öron. Gott utvecklad bröst. Liten lång I länden och liten brant kors. Rak skuldrar och överarm. Bra vinklar I bak benen. Bra pälskvalität. Trånga bakbens-rörelser ock liten stela fram. AVO H Bearvvis White Frost FIN62810/08 i. Bearvvis Kunikpok e. Sno Camps Adhara Tampere KV Ana Beatriz Knoll, Brasilia Very nice HEAD & EXPRESSION. Correct earset. Very good size of strong bones. Strong movement on the rear. Correct topline & tail carriage. JUN ERI, JUK1, PU1, SERT, ROP 16

17 Korpilahti Leni Finne Hyvät mittasuhteet ja luusto. Oikealinjainen, vielä melko kapea pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Litteä eturinta. Melko pysty olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Oikea karvanlaatu. Riittävä askelpituus mutta vielä kauttaaltaan löysä. Yliystävällinen käytös. JUN EH, JUK1 Lahti , Gerard Jipping, NL 16 months. Strong young male. Already powerfull for age. Correct topline. Nice head. Correct earset. Correct eyes, bite & pigmentation. Weak in front. Correct front & hindquarters. Correct tail set. Movements should be more powerfull and with better co-ordination. JUN EH, JUK2 Häijää Harto Stockmari Maskuliini kokonaisuus jolla oikeat mittasuhteet. Oik. muotoinen pää. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvä ylälinja. Norm. kehittynyt runko. Rodunom. kulmautunut. Hyvä hanta. Oik. laat. karvapeite. Liikkuu vaivattomasti nopealla askeleella. JUN ERI, JUK1, PU1, SERT, ROP Pori Dubravka Reicher, Kroatia 16 months. Well proportioned. Good head & expression. Good neck & topline. Good bone. Good andul. & movement. Correct coat. Good bite. JUN ERI, JUK1, PU1, SERT, ROP Sawo Show KV , Butch McDonald, Kanada Nice young dog. Good head. Slightly straight in front, good rear angulation. Good topline and taiset. Coat is dry &?. Movement is good. NUO ERI, NUK1, PU2, SERT, CACIB Syysnäyttely Helsinki , Peter L Jensen, Tanska Nearly 2 years. Male expression all over. Nice head. Good mask. Well set ears of good size. Good skull. Dark clean eyes. Good stop and muzzle. Correct bite. Very good angulation front and rear. Good ribcage and brisket. Very nice topline and tailset. Strong legs and feet. Very good colour. Very good coat quality. Adequate quantity. Correct movement front and rear. NUO ERI, NUK1, PU1, SERT, VSP Helsinki Winner , Leni Finne Oikeat mittasuht. vankka luusto. Oik. linajinen pää. Erinomaiset tummat silmät. Aavistuksen leveäasentoiset korvat. Hieman lyhyt kaula. Riittävä eturinta. Kovin pysty olkavarsi. Oik. mall. rintakehä. Hyvät takakulmaukset ja käpälät. Oikea karvanlaatu. Hyvä askelpituus. Hieman korkea etuaskel. AVO ERI, AVK2 Helsinki Voittaja 2010, Roger Barenne, Ranska TB mâchoire. B stop avec des oreilles bien portées.b pigmentation. Oeil de bonne forme. Tres belle encolure. La poitrine pourrait être plus éclatée. Le dos est trop souple. B. attaché de queue avec une bonne angulation. Mouvement d ensemble correct. Erittäin hyvä kuono-osa. Hyvä otsapenger ja korvien asento. Hyvä pigmentti. Kauniin muotoiset silmät. Erittäin kaunis kaula. Rintakehä voisi olla leveämpi. Selkä on liian pehmeä. Hyvä häänä kiinnittyminen sekä hyvät kulmaukset. Liike kokonaisuudessaan oikea. AVO ERI, AVK2 Bearvvis White Ice FIN62809/08 i. Bearvvis Kunikpok 17

18 e. Sno Camps Adhara Turku Winter KV , Marie Petersen, Tanska Dog of nice type & size, correct bite, beautiful eyes, well set ears, good neck, topline & tailset, perfect develop in body for the age, correct coatquality, well angulated behind, in very good condition, moves & shows well JUN ERI, JUK1, PU3 Keuruu RN Pekka Teini Koko 64cm. Mittasuhteiltaan oikea. Erittäin lupaava. Reippaasti esiintyvä nuori uros. Päässä hyvä vahvuus ja rotupiirteet. Oikein sij. korvat. Vahva kuono. Kaulassa riittävä pituus. Säkä varmasti vahvistuu vielä. Takana hyvä rakenne. Erinom. raajat ja käpälät. Hyvä as. häntä. Erittäin joustava liike. JUN ERI, JUK1, PU3, SERT Tampere KV Ana Beatriz Knoll, Brasilia Excellent general condition. Correct head, good expression. A bit of narrow on the chest. Strong bones. Moves very well around, on the stronger reach on rear. JUN ERI, JUK2, PU2, VASERT Jyväskylä KV , Monique van Brempt, Belgia Very nice male, nasculine, good expression, nice body, topline could be a bit better, good angulations behind and front. Good movement. Coat in the limit. Nice temperament. NUO ERI, NUK1, PU4, SERT Bearvvis White Silver FI62813/08 i. Bearvvis Kunikpok e. Sno Camps Adhara Pori Dubravka Reicher, Kroatia 15 months. Strong masculine head. Would prefer more compact muzzle. Very good neck. Good topline. Tail well set. Correct angulations & movement. Good coat. Correct bite. JUN ERI, JUK2, PU2, VASERT Bearvvis White Star FIN62808/08 i. Bearvvis Kunikpok e. Sno Camps Adhara Keskikokoa hieman kookkaampi, mit.suht. hyvä kaunislinjainen nuori uros. Hieman vaaleahkot silmät, kapeahko kuono muuten hyvä pää. Rintakehän hyvä syvyys, upea ylälinja. Hyvät kulmaukset ja kootut käpälät. Hyväasentoinen häntä. Hieman levoton käytös tänään kehässä. JUN EH, JUK3 Benjamin Nuurvikin Of Selawik River FIN17205/07 i. Bear n Strait s Whl Lota Luv e. Kamelot s Just A Celtic Dream Joensuu KV , Christian Stavarache, Romania Not so typical. Undershot bite. Lips should be more clean. The eyes too clear. Too large size. Legs in stand medium size bones. Body too long. Movement little heavy. Good color coat. AVO T 18

19 Kouvola , Janusz Opara, Puola Male of great type. Really powerful. Shade long in loins, but firming topline with the best of tails and moving freely. A bit too light in eyes and fault in bite. Correct coat. Great temperament. AVO EH, AVK2 Karkkila , Katarzyna Fiszdon, Puola Excellent type. Strong masculine head. Very good proportions. Deep & wide chest. Unfortunately undershot. AVO H Boris EJ21912/09 i. Kenig Foreign Black Aly Ataman e. Aida Keuruu RN Pekka Teini Koko 64cm. Sukupuolileimaltaan vakuuttava. Voimakkuusasteeltaan hyvä. Tasapain. liikkuva nuori uros. Komea pää.oikea ilme ja sopiva otsapenger. Hyvä ylälinja. Raajoissa kokoon sopiva vahvuus. Polvikulma toivottavasti vahvistuu vielä. Hyvä asen. häntä. Laatu turkki. Kaunis turkki. Hyvä käytös. JUN ERI, JUK3 Korpilahti Leni Finne Hieman matalaraajainen sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää. Kirsupigmentti tummempi. Hyvät silmät ja korvat. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Selkä painuu seistessä. Ok takakulmaukset. Oikea karvanlaatu. Saisi liikkua tehokkaammin takaa. JUN EH, JUK2 Kangasniemi KR , Jelena Kruus, Viro Very good type. Very nicely developed 17m. old male with good body & strong bones. Masculine head, correct ears & eyes. Nice pigmentation. Scissors bite. Powerfull neck. Typical topline & tailset. Good ribcage. Enough angulations in front & rear. Good mover. Nice temperament. JUN ERI, JUK1, PU1, SERT, ROP Jämsä KR , Saija Juutilainen 18 kk. Voimakasrunkoinen hyväluustoinen mittasuhteiltaan oikea nuori uros, jolla komea uroksen pää. Hyväasentoiset korvat. Vahva kuono ja purenta. Hyvä ilme. Visi olla paremmin kulmautunut. Riittävän suuret käpälät. Hyvin asettunut häntä. Mukavaluonteinen. Saa jäntevöityä ja hoikistua. Hyvä ulottuvuus edessä. Takaliike voisi olla voimakkaampi. Runko pyörii liikkeessä. NUO EH, NUK1 Cahppes Chikuminuk S17587/2007 Eckerö , Esko Nummijärvi Koko:68cm. Rotutyyppi erinomainen. Mittasuhteiltaan oikea upearyhtinen kauniisti liikkuva uros. Kevytpiirteinen oikeanmallinen pää, kauniit korvat. Rakenne kauttaaltaan hyvä. Upea turkki. Hyvin kaunis väri. Esiintyy, liikkuu ja esitetään erittäin hyvin. AVO ERI, AVK1, PU1, SERT, CACIB, FI MVA Cahppes Knight Of Naxxar FIN56750/08 i. Sno Quest s King Of Landwood e. Silent Ridge Bacardi-Breeze 19

20 Keskikok. kookkaampi, mittasuht. hyvä, rauhallisesti esiintyvä uros. Kevyehkö kuono-osa, hieman kiilahko pää. Hyvä ylälinja. Hieman löysät olkavarret, näkyy myös hieman kauhovina etuliikkeinä. Raajaluusto voisi olla kokoon nähden voimakkaammat. Hyvät kulmaukset. Hyvä häntä, hyvä turkki. KÄY EH, KÄK3 Cahppes Trapped Under Ice FI18598/10 i. Cahppes Chikuminuk e. Draga Od Mamuti Skaly Mittasuht. oikea, erit. lupaava. Hyvin liikkuva nuori uros. Hyvät pään linjat ja oik. sijoittuneet korvat. Ryhti tietenkin kehittyy vielä. Raajoissa. hyvät kulmauk. Käpälät tiiviit. Laadukas turkki. Liike kevyttä. PEK1, KP, Paras Urospentu 2 Kangasniemi KR , Jelena Kruus, Viro Very good type. Strong very well developed 8m. puppy. Correct body with good proportions. Strong bones. Typical head with correct ears & eyes. Good strong muscle nicely fielded under eyes. Good reach of neck & correct topline. Nice tail. Enough front. Good rear. Good mover. Excellent temperament. PEK1, KP, ROP-pentu Pentunäyttely Sukoka , Juha Kares Aivan erinomaisen tyyppinen, vetävästi liikkuva, mittasuhteiltaan täydellinen, todella linjakas, puhutteleva uros. Erinomainen, lupaava pää varsinkin tähän väriin. Ikään sopiva juuri oikea luusto + rintakehä, upea ylälinja, hyvä häntä, erinomainen takaosa, todella upea pentu. PEN PEK1, KP, ROP-pentu Karjaa KR , Seamus Oates, Irlanti Growing well for 9 months. Pleasing head. Skull a little narrow. Good earset. Dark eyes. Good bite. Good reach of neck. Strong topline. Hind quarters very loose. Needs a lot of ring training. Not moving well behind. JUN H Mäntsälä , Saija Juutilainen 9 kk. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä luustoinen junior. Urosmainen lupaava pää, hyvä ilme, purenta ja korvat. Erinomainen ylälinja, häntä. Etuosa saa vielä kiinteytyä. Liikkuu erinomaisella ulottuvuudella, hyvä karvanlaatu. JUN ERI, JUK1, PU2, SERT, RC-Junior Garcon Arctic K Out FI35141/09 i. Garcon Grand Slam e. Asha Star Of Yukon Lappeenranta , Dubravka Reischer, Kroatia 1 year, strong well built, correct head, good neck and topline. Correct angulation and movement. Very good coat. Good bite. JUN ERI, JUK1, PU3, VASERT Koko 64. Keskikok. mittasuht., voimakkuusast. tyypillinen uros. Vahva uroksenpää, upea kuono-osa. Oikea tyyp. ja vahva ylälinja, hyvin rakentunut rintakehä ja vahva lantio. Oik. kulmaut. raajat. Hieno häntä, hyvän mittainen peitinkarva. Liikkuu tasapainoisesti ja ketterästi. Hyvä käytös. 20

Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008

Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008 Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008 UROKSET AKU FIN31751/05 s. 5.6.2005 i. North Maiden`s Forest Gump e. Alexway`s Romantic Rose Rovaniemi 21.6. Kirsi Nieminen VAL, H. Erinomaista tyyppiä oleva koira,

Lisätiedot

====== FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07

====== FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07 Amerikankettukoira FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07 s. 2.09.2007 om. (HENKILÖLLÄ ON TIETOSUOJA), i FI KVA-K FI MVA RICK ER50446/06 e KETTUNURIN SPEED ER20371/06 BRITNEY ER48713/09 s.10.08.2009 om. (HENKILÖLLÄ

Lisätiedot

Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008:

Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008: TULOSJULKAISU 2008 1 Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008: FIN&EST MVA ESTV-08 A DREAMS BLACK ACE FIN16193/05 s.04/02/05 B&T isä: ONDA S ORECCHIUTO FIN28244/96 emä: A DREAMS BLACK ENIGMA FIN33691/02 kasv.

Lisätiedot

urokset MARTIN VAN DEN WEIJER nartut GERT CHRISTENSEN urokset LENA DANKER nartut JØRGEN HINDSE

urokset MARTIN VAN DEN WEIJER nartut GERT CHRISTENSEN urokset LENA DANKER nartut JØRGEN HINDSE TURKU 24.-25.1.2009 TAMPERE KV 14.-15.3.2009 KAJAANI 18.4.2009 LAHTI KV 26.4.2009 HELSINKI 9.5.2009 VARKAUS 16.-17.5.2009 ROVANIEMI 21.5.2009 JUUKA 24.5.2009 MÄNTTÄ 31.5.2009 SALO 6.-7.6.2009 TUURI 6.-7.6.2009

Lisätiedot

20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI

20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI 20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI FI54776/10 Bollbölen Petit Prince PEN1 KP VSP-PEN 8kk vanha, erinomaiset mittasuhteet. Vahva urospentu. Erinomainen purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula. Tasainen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009.

1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Annamari Aarnio avasi kokouksen toimittamalla esityslistan sähköpostitse jakelussa mainituille 22.2.2009. Suomen Briard ry Hallituksen kokous 1/2009 Kokous järjestetty sähköisenä kokouksena 22.2. 6.3.2009 Läsnä: Annamari Aarnio, Nina Pakkanen, Satu Vähä, Tuula Tanska, Kati Jokio, Anna Väänänen, Tiina Järveläinen,

Lisätiedot

Meille tulee vehnis!

Meille tulee vehnis! Meille tulee vehnis! 2 Lukijalle, Onneksi olkoon, olet tehnyt oivallisen valinnan hankkiessasi itsellesi vehnäterrierin. Tahdon tämän opasvihkosen kautta kertoa lisää tästä hauskasta koirarodusta, sekä

Lisätiedot

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE DREEVERITUOMAREILLE 2009 SVENSKA DREVERKLUBBEN Tämä julkaisu on tarkoitettu avuksi pätevöidyille, dreevereitä arvosteleville tuomareille. Vihkosta on myös ajateltu käytettäväksi

Lisätiedot

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1 ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Laatinut rotua harrastavan yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen

Lisätiedot

ANNE LAAHTOLA PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO

ANNE LAAHTOLA PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO ANNE LAAHTOLA ANNE LAAHTOLA 2 PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO Tässä lehdessä Hallitus ja toimikunnat... 4 Terveiset puheenjohtajalta... 5 Jalostustoimikunnan jäsenen esittely... 6 Syyskokouksen

Lisätiedot

Belgianpaimenkoiran rotumääritelmä ja sen tulkinta

Belgianpaimenkoiran rotumääritelmä ja sen tulkinta Belgianpaimenkoiran rotumääritelmä ja sen tulkinta Alkusanat Dr. Robert Pollet Jokainen belgianpaimenkoiran omistaja varmasti pohtii joskus kuinka hyvin juuri hänen koiransa edustaa rotuaan. Vastaus tulisi

Lisätiedot

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero.

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero. P U H E E 2 Toydogs 2/2015 ilmestyy viikolla 22. Deadline 15.5.2015. Puheenjohtaja Jussi Liimatainen Vuorimiehenkatu 18 D 42 00140 Helsinki puh. 040-8339285 e-mail: puheenjohtaja (at) toydogs.net Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6 MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6 SISÄLLYSLUETTELO: Puheenkohtajan palsta... 3 Hallitus ja toimihenkilöt 2006... 4 Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsenmaksut...

Lisätiedot

1-2/2009REMMI. Etsijäkoirien toiminta. Silvia Trkmanin kurssilla

1-2/2009REMMI. Etsijäkoirien toiminta. Silvia Trkmanin kurssilla 1-2/2009REMMI Etsijäkoirien toiminta Silvia Trkmanin kurssilla 1 Silvia Trkmanin kurssilla Silvia Trkman saapui Kirkkonummelle pyreneittenpaimenkoiraharrastajien, Kirkkonummen Kennelkerhon ja Helsingin

Lisätiedot

Austral iankariakoira

Austral iankariakoira Austral iankariakoira rotumääritelmä ja sen tulkinta LÄnoE: Juoces TRATNTNG exo ExnMrNATroN scheme 1992 Nsw Sourn Welps CemNB Corn.rcu- AusrnelrAN Cnrrr-B Doc Sosrpry or NSW SuoueurANuT: SuoueN AUsTnnLTANKARJAKoTRAT

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

6.5.2007 Somero. Satu Ylä-Mononen. Tiikerijuovainen - keltainen. Nartut, Pentuluokka

6.5.2007 Somero. Satu Ylä-Mononen. Tiikerijuovainen - keltainen. Nartut, Pentuluokka 6.5.2007 Somero Satu Ylä-Mononen Tiikerijuovainen - keltainen Nartut, Pentuluokka Ritzypal s Charmed Queen 48828/06 Tasapainoinen, hyvin lupaava pentu. Hyvin lupaava pää. Erinomainen kallo ja kuono. Hyvä

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

Suomen Mopsikerho ry 2(63) Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Mopsikerho ry 2(63) Jalostuksen tavoiteohjelma Mopsin jalostuksen tavoiteohjelma Suomen Mopsikerho ry 2014-2018 Suomen Mopsikerho ry 2(63) Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 5 2 RODUN TAUSTA... 6 2.1 Rodun alkuperä... 6 2.2 Rodun tausta Suomessa... 7

Lisätiedot

Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja Hallituksen kokous 5/2013 Pöytäkirja Aika: 10.3.2013 klo 12.30 Paikka: ABC liikenneasema, kokoustila, Piirantie 1, 63300 Alavus Läsnä: Riitta Hohtela puheenjohtaja Minna Hanttu Miia Koivisto, sihteeri

Lisätiedot

WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA

WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA 1 Western Rider Western Riders Finland ry:n jäsenlehti, 10. vuosikerta, lehti ilmestyy 4 kertaa vuonna 2002 ISSN 1458-7025 Julkaisija ja kustantaja Western Riders Finland

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

WESTERN RIDER 2/02 1

WESTERN RIDER 2/02 1 WESTERN RIDER 2/02 1 Western Rider Western Riders Finland ry:n jäsenlehti, 10. vuosikerta, lehti ilmestyy 4 kertaa vuonna 2002 ISSN 1458-7025 Julkaisija ja kustantaja Western Riders Finland ry Lehden toimitus

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

1.Yhteenveto. Whippet-Harrastajat ry:n jäsenmäärä on edelleen kasvussa, vuonna 2005 jäseniä oli ennätykselliset 574.

1.Yhteenveto. Whippet-Harrastajat ry:n jäsenmäärä on edelleen kasvussa, vuonna 2005 jäseniä oli ennätykselliset 574. Jalostuksen tavoiteohjelma 2007-2011 1.Yhteenveto Jalostuksen tavoiteohjelman tarkoitus on ohjata rodunjalostusta nyt ja tulevaisuudessa. Tavoiteohjelman avulla on mahdollista ylläpitää ja parantaa rodun

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

tiedotus spoori Puheenjohtajan palsta Tiedotuksia EspUa EspUA Lisenssi-maksujen palautus vuonna 2003 menestyjille

tiedotus spoori Puheenjohtajan palsta Tiedotuksia EspUa EspUA Lisenssi-maksujen palautus vuonna 2003 menestyjille Puheenjohtajan palsta KALEVI VAINIO Puheenjohtaja Puh. 050-413 4410 Vuosi vaihtui Uusi vuosi on hyvässä vauhdissa. Autourheilussakin on jo ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Seuramme kohdalla vuodenvaihde

Lisätiedot

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty 15.3.2009 Päivitetty 8.7.2012, muutokset kursiivilla (punainen), hyväksytty muutoksin Suomen Bostonit Finnish Bostons ry ylimääräisessä

Lisätiedot