1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat."

Transkriptio

1 LEHIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 215 Esityslista Aika Lauantaina klo 15. Paikka Hattulan golf klubiravintola Pehtoori Ennen virallista vuosikokousta käydään yleiskeskustelu Lehijärven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuuksista parantaa tilannetta. 1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Valitaan puheenjohtaja 3. Kokouksen sihteerin valinta Valitaan sihteeri 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi 6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen Hyväksytään vuosikokouksen esityslista. 7. Vuoden 214 toimintakertomuksen hyväksyminen Esitellään vuoden 214 toimintakertomus (liite 1). Hyväksytään toimintakertomus. 8. Vuoden 214 tilien ja tilinpäätöksen käsittely sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen Kuullaan tilinpäätös (liite 2) ja tilintarkastajan lausunto. Hyväksytään tilinpäätös. 9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 214 Tili ja vastuuvapaus johtokunnalle vuoden 214 osalta. 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 215 Esitellään ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuodelle 215 (liite 3). Hyväksytään toimintasuunnitelma. 11. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 215 Esitetään jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan (2 euroa henkilöjäseniltä ja 2 euroa yhteisöjäseniltä).

2 Jäsenmaksut 214 ovat olleet: - Henkilöjäsenmaksu 2 - Yhteisöjen jäsenmaksu 2 Yritykset halutaan mukaan suojelemaan konkreettisella tavalla omaa lähiympäristöä. Liittymällä Lehijärven kummina Lehijärven suojeluun annettu tuki ohjautuu ainakin 11 %:sti Lehijärven suojeluun rahoitus käytetään sellaisten palvelujen ostamiseen, joita ei talkoilla voida tehokkaasti hoitaa ja lisäksi jäsenten talkootyö on tehostamassa tuloksia. Lehijärven kummina yritys on esillä Lehijärven suojelu-yhdistyksen nettisivuilla ja tiedotteissa. Lisäksi yritys voi käyttää Lehijärven suojelija -tunnusta (Mukana Lehijärven suojelussa) halutessaan omassa markkinointiaineistossa. Yrityksen yhdyshenkilölle lähetetään suojeluyhdistyksen tiedotteet. Kummimaksun voi yritys päättää itse kuitenkin siten, että pienillä yrityksillä (alle 1 työntekijää) se on vähintään 2 ja isoilla (yli 1 työntekijää) Tulo- ja menoarvion käsitteleminen vuodelle 215 Ehdotus tulo- ja menoarvioksi vuodelle 215(liite 4). 13. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta toimintavuodeksi 215 V 214 puheenjohtajana on toiminut Esa Kärkäs. 14. Valitaan yhdistykselle johtokunta ( 7 jäsentä ) henkilökohtaisine varajäsenineen Vuoden 214 hallitukseen ovat kuuluneet: Kari Teppola ( Ilkka Alhainen ) Jussi Suomaa (Eero Savola) Erkki Nurminen ( Börje Lindblom ) Vilho Raatikainen (Heikki Ylinen) Rita Wegelius ( Urho Myllymäki ) Juha Laine (Mervi Hakola) ( Keijo Sinisalo) 15. Tilintarkastajien valinta: 2 varsinaista ja heille varajäsenet Vuonna 214 ovat tilintarkastajina olleet Anneli Tanttu ja Erkki Suomaa sekä varalla Ville Viitanen ja Kauko Joronen. 16. Muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat 17. Jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat 18. Muut esille tulevat asiat 19. Kokouksen päättäminen

3 LIITE 1 LEHIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS Kokoukset ja organisaatio Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Golf klubin ravintola Pehtoorissa Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Kärkäs. Johtokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen): Kari Teppola ( Ilkka Alhainen ) Jussi Suomaa (Eero Savola) Erkki Nurminen ( Börje Lindblom ) Vilho Raatikainen (Heikki Ylinen) Rita Wegelius ( Urho Myllymäki ) Juha Laine (Mervi Hakola) ( Keijo Sinisalo) Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Suomaa ja Anneli Tanttu varalle Ville Viitanen ja Kauko Joronen. Johtokunta valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja rahastonhoitajaksi Erkki Nurmisen ja sihteeriksi Reijo Lehtisen. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kerran. 2. Lehijärven tila oli kohtuullinen Leväseurannassa kesällä 214 havaittiin sinilevää. Veden laatu oli ajoittain heikko ja järvi oli uimakelvoton. Tilanne on vuosi vuodelta edennyt huonompaan suuntaa vuosien 25-7 levättömien vuosien jälkeen eikä kehityksen syytä oikeastaan tiedetä. 3. Hoitokalastus Vuonna 214 ei roskakalan kalastus ollut ajankohtaista. Toimintasuunnitelman mukaan roskakalan poistoa ei ollut tarkoitus suorittaa. 5. Kasviston poisto Vuonna 214 poistettiin uposkasvillisuutta elokuun alussa viikon aikana erikseen laaditun suunnitelman mukaisesti siten, että pyrittiin avaamaan veden vaihtumista edistäviä väyliä uposkasvillisuuteen kohtisuoraan rantaa kohden leikaten syvältä matalaan rantaveteen 6. Kosteikko- ja allasalueet Myllyojan Vuorentaan allas toteutettiin v 25. Suojeluyhdistys sitoutui altaiden hoitamiseen. Myllyojan kosteikon sijainti on jäänyt avoimeksi. Hanke tulisi jatkossa liittää mukaan golfkentän mahdolliseen laajennushankkeeseen ja ottaa mukaan Sattulan ja Nihattulan alkamassa olevaan maankäytön ja ympäristön puitesuunnitelmaan. 7. Järven tilan seuranta Järven tilaa koskeva ympäristökeskuksen seuranta jatkui normaalisti. 8. Tiedottaminen ja informaatio

4 Yhdistys jakoi jäsenkirjeen kaikille alueen asukkaille (oman postitus- ja jäsenrekisterin mukaisesti) kesällä 214. Yhdistykseen nettisivut jatkoivat toimintaa. Lisäksi v 214 oli toiminnassa yhdistyksen facebook-sivusto. 9. Aloitteet ja yhteistoiminta Yhdistys haki Hattulan kunnan avustusta vuonna 214 ja sai avustusta 1. Leteenojan padon uudistamiseksi on oltu yhteydessä ojitusyhtiöön. Suunnitelma padon parantamisesta on olemassa, mutta koska ojitusyhtiö ei ole saanut asiaa eteenpäin toteutettiin Erkki Nurmisen johdolla vanhojen suunnitelmien mukainen vesivanerista muotoiltu kevyt padon ennallistaminen. 1. Ranta-alueiden viemäröinti Vesihuoltoverkon laajennustyöt Sattulan alueella ovat tuoneet jo osan rantaalueistakin viemäriverkon piiriin. V 214 ei uusia hankkeita ole ollut. Rantavyhykkeellä olevan vakituisen asutuksen osalta liittyminen vesihuoltoverkkoon on pääosin mahdollista. 12. Kaavoitus ja maankäyttö Lehijärven osayleiskaava on valmistunut v 23 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa tammikuussa 24. Järven tuntumaan on valmistunut muutamia uusia rakennuksia. Hämeen liitto on laatinut maakunnan 1. vaihekaavan, jossa on mm. tuotu lisää rakennettavaa kyläaluetta Myllyojan varteen Lehijärven tuntumaan. Tämän alueen asemakaavoitusta ei ole vielä aloitettu. 13. Talous ja jäsenet Toiminnan vähäisyydestä johtuen taloudellinen tulos vuodelta oli positiivinen. Kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa lähes sata ja lisäksi oli viisi yhteisöä kannatusjäseninä/kummeina. Monet jäsenet maksoivat vapaaehtoisen korotetun jäsenmaksun. Ylijääneet v 214 rahavarat siirretään käytettäväksi jatkossa. Esa Kärkäs

5 Menot Tulot LIITE 2 V 214Tilinpäätöstiedot Lehijäven suojeluyhdistyksen talous 214 ja sen kehittyminen : E Nurminen Viim. ylläpito LEHIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TALOUS Rahaa vuoden alussa 8 228, ,11 593,32 662,76 556, , , , , , , ,87 Jäs Jäsenmaksu 81, 1, 2 2, 54, 1 14, 2 13, 2, 2 836, 27, 251, 2984, 35, Kor Talletuskorko 15,66 4,9 1,89 1,49 2,24 5,78 12,68 5,27 6,44 1,53 7,66 8,3 Mut Muut tulot 95, 6 7, 1 4, 5 6, 1 7, 1822,72 1, 25, 1, Tulot yhteensä 1 775,66 14,9 2 21, , , , , , ,16 352, ,66 458,3 Hoi Järki-hanke, niitot, kalastus -5 45, , , , , , -822,72-615, -7447,4 Kal Kaluston hankinta -261, Pan Palvelumaksut -39,34-16,95-41,16-12,58-19,82-13,21-2,62-3,51-39,16-64,83-62,3-38,22 Ver Lähdevero -2,4 -,2 -,2 -,4 -,5-1,4-3,5-1,4-1,7-3,1-2,2-2,4 Ilm Lehti-ilmoitukset -35,83-62,57-38,76-94, -13, Kku Konttorikulut -2,96 Vak Vakuutus -42,4-46,64-46,64-46,64-5, -5, -5, -5, -5, -5, -5, -6, Kok Kahvit+ muut kokouskulut -2,15-12,5 MukMuut kulut -66,75-2, -1, -18,48-62, -33,88-23,88-23,88-28,23-28,23 Menot yhteensä -6 38, , , ,68-8,32-173, ,9-5 35,79-937, ,81-236, ,89 Rahaa vuoden lopussa 3 965,11 593,32 662,76 556, , , , , , , , ,28 Pankkikulut/Jäsenmaksut Tulot 5 % 17 % 2 % 2 % 2 % Muut tulot 2 5 Talletuskorko 4 Jäsenmaksu Jäsenmaksut (sis. kannatusmaksut) Menot Muut tulot (avustukset) Muut kulut Kahvit+ muut kokouskulut Vakuutus Konttorikulut Lehti-ilmoitukset Lähdevero Palvelumaksut Kaluston hankinta Järki-hanke, niitot, kalastus Tulot yhteensä Tulot ja menot Menot yhteensä Rahaa vuoden lopussa Tilinpäätöstiedot ja

6 Tilintarkastajien lausunto erillisenä

7 LIITE 3 LEHIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Lehijärven kunnostamista jatketaan Lehijärven suojeluyhdistys jatkaa toimintaansa omien hankkeidensa eteenpäinviemisessä ja järven tilan parantamisessa. Toimintansa edistämiseksi yhdistys pyrkii pitämään hyviä yhteyksiä aikaisempien vuosien tapaan eri tahoille. Keskeisenä tavoitteena on parantaa edelleen yhteyksiä alueen asukkaisiin ja maanomistajiin. 2. Lehijärvi-projektin jatko - vedenpinnan korkeuden säätelyn parantaminen Jatketaan tehdyn selvityksen pohjalta Lehijärven vedenpinnan vaihtelun vähentämiseen tähtäävien muutosten edistämistä. Seurataan tehdyn vanhan mallin mukaisen laskuojapadon toimintaa ja kuntoa. (kustannusarvio noin eur, lisäksi talkootyötä) 3. Hoitokalastus Selvitetään hoitokalastustarvetta. Jos se osoittautuu tarpeelliseksi pyritään varojen puitteissa toteuttamaan hoitokalastus nuottaamalla. (kustannusarvio 5 ) 5. Vesikasvien niitto Ei Suoriteta vesikasvien poistoa v. 215 laajamittaisesti.. Suositellaan rantojen omistajille oman ranta-alueen kasvuston raivaamista. (kustannusarvio, omatoimista talkootyötä omien rantojen kohdalla) 6. Kosteikko- ja allasalueet Vuonna 25 Myllyojaan rakennetun Vuorentaan altaiden toimintaa ja vaikutusta seurataan osana järven tilan seurantaa. Vuonna 215 varaudutaan ruoppaamaan Myllyojan allas. Tyhjennyksessä pyritään yhteistyöhön Panssariprikaatin kanssa Pyritään käynnistämään Myllyojan suualueelle tulevan kosteikkoalueen toteutuksen suunnittelu uudelleen yhdessä Vanajavesi -keskuksen kanssa liittyen mahdolliseen golfkentän laajennuksen. (kustannusarvio osaltamme ) 8. Järven tilan seuranta Tehdään järven tilan seurantaa ottamalla järvestä vesinäytteitä eri syvyyksistä eri alueilta. Seurataan erityisesti järven happipitoisuutta talvella ja kesällä levätilannetta. Pyritään saamaan ELY-keskus toteuttamaan järven kasvillisuuskartoitus. (kustannusarvio, seuranta viranomaistyönä) 9. Tiedottaminen ja informaatio Ilmoitustaulut ( 2 kpl ) palvelevat suojeluyhdistystä ja myös kyläyhteisöjä ja kalastuskuntia Lehijärveä koskevan informaation välittämisessä. sivujen ylläpitoa jatketaan samoin Lehijärvi facebook-sivustoa. Jäsentiedotteissa jaetaan Lehijärveä koskevaa tietoa. Tarvittaessa käytetään myös tiedotusvälineitä

8 kertomaan ajankohtaisista asioista. Lehijärveä koskevaa aineistoa tullaan julkistamaan sekä omien sivujen että facebook-sivuton kautta. Lisäksi pyritään saamaan ainakin Hattulaan.fi lehteen Lehijärveä koskevia juttuja. Suoraan yhteydenpitoon jäsenten kanssa kootaan jäsenten nettiyhteystietoja. (kustannusarvio 5 /talkootyönä) 1. Kaavoitus ja maankäyttö Lehijärven ympäristön muutoksia ja kaavoituksen mukaista kehittämistä seurataan. Maakuntakaavan uusiminen on ilmeisesti käynnistymässä Hämeen liitossa v 216 alussa. Nostetaan esille Lehijärven ympäristön yleiskaavan tarkistustarve. tehdään vuosikokouksessa tätä koskeva aloite Hattulan kunnalle. Aloitteessa nostetaan esille Lehijärven ongelmakohteet ja mahdollisuus kaavoituksella vaikuttaa ongelmien ratkaisemiseen. 11. Hattula golf Hattulan Golf Oy on lupautunut kustantamaan Myllyojan veden laatuseurannan (kaksi mittauskertaa kesässä neljästä pisteestä). V 23 aloitettua seurantaa jatketaan. Tavoitteena on seurata kentän ja sen yhteydessä toteutetun vedenkierrätyksen vaikutuksia Myllyojan veteen. Neuvotellaan Hattula Golf Oy:n kanssa seurannasta ja arvioidaan toimenpidetarpeita. 12. Varainhankinnan tehostaminen Tehostetaan julkisen sektorin avustusten hakua. Vuonna 28 perustettua yrityksille suunnattua Lehijärven kummit palvelua, jossa yritykset voivat tukea suojeluyhdistyksen toimintaa osallistumalla mainostamiseen yhdistyksen nettisivuilla jatketaan. 13. Muu toiminta Tilanteen ja resurssien mukaan. Toiminta kuitenkin sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin ja siirretään sellaisia toimenpiteitä tulevaisuuteen, joihin rahoitusta ei kyetä järjestämään. Esa Kärkäs

9 LIITE 4 Talousarvio v 215 TULOT kpl /kpl Lehijärven kummit Jäsenmaksut Hattulan kunnan avustus Hämeenlinnan avustus YKE ym. avustukset tulot yhteensä MENOT Vedenpinnan säätely 7 Hoitokalastus 5 1 Vesikasvien niitto 6 Altaat 3 5 Järven tilan seuranta Informaatio Muut menot 25 menot yhteensä 9 31 v 28 tulos Esa Kärkäs

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY Vuosikokouspöytäkirja 2007 AIKA: 12.3.2007 KLO 16.30 PAIKKA: Läsnä: kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo Sari Rajajärvi Katariina Serenius Camilla

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2014 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2014 Juhlavuosikirjamateriaalia seuralle Sataman sähköt, viesti kaupungilta

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ

HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ RYHMÄRISTISIDE HAUKIPUTAALAINEN METSÄSTÄJÄ TIEDOTUS- LEHTI 1 2011 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITO- YHDISTYS SIVUT 2, 3 HAUKIPUTAAN METSÄSTYS- YHDISTYS RY SIVUT 4 8 JOKIVARREN METSÄSTYS- SEURA RY SIVUT 9 11 KELLON

Lisätiedot

SUKELLUSKOULUTUSTA KAIKILLE

SUKELLUSKOULUTUSTA KAIKILLE JÄSENKIRJE Lakeuden Sukeltajat ry LAKEUDEN SUKELTAJAT ry JÄSENKIRJE 3/2005 Hyvää joulun odotusta seuran jäsenet, Seuran perinteinen vuosikokous ja pikkujoulu vietettiin marraskuun lopulla vauhdikkaissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot