Valtuuston varsinainen kevätkokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuston varsinainen kevätkokous"

Transkriptio

1 Esityslista 1/2015 kevätkokous Aika (to-pe) klo Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä avaa kokouksen. 1.2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudet Liiton sääntöjen 35 :n mukaan valtuuston järjestäytymiskokouksesta on annettava alustava tieto kirjeitse valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja osastoille viimeistään kahta kalenterikuukautta ennen kokousta. Kevätkokous on pidettävä Hallitus on lähettänyt päivätyn ennakkokutsun, jolla on annettu alustava tieto kokouksesta. Kirje on lähetetty valtuutetuille, jäsenyhdistyksille, osastoille ja tilintarkastajille. Liiton sääntöjen 36 :n mukaan kutsu valtuuston varsinaiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja tilintarkastajille. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetetty liiton toimistosta Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille, jäsenyhdistyksille ja tilintarkastajille. Kokouksen esityslista on lähetetty kokouskutsun liitteenä. Liiton sääntöjen 38 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuston jäsenistä on läsnä. Merkitään läsnä olleeksi ilmoittautuneet valtuutettua ja varaedustajaa. Tämän pöytäkirjan liitteenä on luettelo ilmoittautuneista valtuutetuista, varavaltuutetuista, opiskelijaedustajista sekä hallituksen ja liiton toimiston edustajista. Koska läsnä on yli puolet valtuuston jäsenistä, kokous todetaan yksimielisesti laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2 Esityslista 1/2015 2(12) Suomen Journalistiliiton valtuuston sääntömääräiseksi kevätkokoukseksi. Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään Jukka Väyryselle, Kaija Plitille, Seppo Metsolle, Marko Tammelle ja Helena Pekarilalle. 1.3 Esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään kokoukselle esityslista ja työjärjestys. 1.4 Kahden sihteerin valitseminen Valitaan hallituksen esityksestä kokouksen sihteereiksi Marja Palmunen ja Jussi Salokangas. 1.5 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja 1.6 Kahden ääntenlaskijan valitseminen Valitaan ääntenlaskijoiksi ja 1.7 Valiokuntien asettaminen Kokouksen kuluessa valiokuntia voidaan asettaa, mikäli kokouksen kulku näin vaatii. Asetetaan valiokuntia tarpeen mukaan kokouksen kuluessa. 1.8 Pysyvät esteet Hanne Aho SAL, Eija Anttila KJ, Pirkko Epstein RTTL/YOT, Sari Korpela RTTL/MOT, Kirsi Mattila RTTL/FAO, Marko Laitala SAL ja Heikki Jokinen SFJ eroavat valtuuston jäsenyydestä tultuaan valituksi liiton hallitukseen. Jyrki Saarikoski eroaa valtuuston varajäsenyydestä. Heidän tilalleen jäsenyhdistykset ovat tehneet seuraavat valinnat: Kymenlaakson Journalistit: Anttilan tilalle valtuutetuksi Petra Tynninen (henkilökohtainen varaedustaja Aapo Mentula) RTTL/YOT: Kati Lahtinen RTTL/MOT: Reijo Nykänen RTTL/FAO: Juha Hakala SAL: Ahon tilalle valtuutetuksi Marko Korhonen (Hannu Kyyriäinen) ja Laitalan tilalle valtuutetuksi Kimmo Lundén (Annika Korpimies) SFJ: Jokisen tilalle valtuutetuksi Taneli Topelius.

3 Esityslista 1/2015 3(12) Valinnoilla on vaikutuksia myös yleisvarajäsenten listoihin. Todetaan uudet valtuuston jäsenet. 1.9 Liiton nimenkirjoitus Esitetään, että myönnetään liiton nimenkirjoitusoikeus Journalistin toimittajille Nina Erho, Manu Haapalainen ja Marja Honkonen työsuhteen ajaksi. Myönnetään esityksen mukaan. 2 Valtuuston kyselytunti 2.1 Valtuuston kyselytunti Puheenjohtajisto esittää kokouksessa ajankohdan valtuuston kyselytunnille. 3 Järjestöasiat 3.1. Tulevaisuuskeskustelu Kuullaan Mogens Blicher Bjerregårdin alustus ja keskustellaan sen pohjalta. Käytettyjen puheenvuorojen sisältöä voidaan käyttää liiton tulevaisuuden ja talouden suunnittelussa. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 3.2 Turun Sanomalehtimiesyhdistyksen alueosaston aloite freelance-toimittajien työttömyysturvan parantamisesta Nykyisellään Journalistiliitto vakuuttaa työsuhteiset jäsenensä työttömyyttä vastaan. Tämä on ollut yksi suurimpia tai suurin erottava tekijä Journalistiliiton työsuhteisten ja freelance-jäsenten välillä. Freelancerit eivät voi työn yrittäjäluonteen vuoksi kuulua perinteisiin työttömyyskassoihin. Nyt maailma on tämän asian suhteen muuttunut ja on olemassa myös yrittäjien työttömyyskassoja. Teemme aloitteen, että Journalistiliitto selvittää mahdollisuuksia vakuuttaa myös freelance-jäsenensä yrittäjien työttömyyskassojen kautta. Työttömyysvakuutus freelance-jäsenille olisi erittäin merkittävä askel, joka tekisi liiton jäsenistä tasavertaisempia ja

4 Esityslista 1/2015 4(12) lisäksi nostaisi jäsenyyden arvoa ja sen käyttökelpoisuutta yhä kasvavan freelance-jäsenkunnan parissa. Mikäli lainsäädäntö tai muut tekniset asiat estävät suoraan liiton mahdollisuudet vakuuttaa freelance-jäsenet työttömyyttä vastaan, tulee Journalistiliiton pyrkiä käynnistämään keskustelu lainsäädännön muuttamisesta siihen suuntaan, että tämä mahdollisuus on jatkossa olemassa. Hanke voisi toimia tienraivaajana myös muiden alojen vastaavassa asemassa olevien itsensä työllistävien edunvalvontakysymyksissä. Journalistiliitolla olisi näin mahdollisuus toimia merkittävässä asiassa etulinjassa. Hallituksen vastaus Voimassaolevan lainsäädännön mukaan henkilö voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta joko palkansaajien työttömyyskassassa tai yrittäjien työttömyyskassassa. Molempiin kassoihin kuuluminen samanaikaisesti ei ole mahdollista. Yrittäjänä toimiva freelancer voi vakuuttaa itsensä yrittäjien työttömyyskassassa. Suomessa on kaksi yrittäjäkassaa: Suomen Yrittäjien työttömyyskassa (SYT, perustettu v. 1994) ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT, perustettu v. 1995). Kumpikin työttömyyskassa on itsenäinen eivätkä ne ole sidoksissa ammattiliittoihin. Journalistiliitto on jo usean vuoden ajan vaatinut lainsäädäntöä muutettavaksi niin, että se ottaisi nykyistä paremmin huomioon työnteon muuttuvat muodot. Kun freelancer tekee samanaikaisesti työtä sekä työsuhteisena että yrittäjänä, vain toinen osa työstä voidaan vakuuttaa joko palkansaaja- tai yrittäjäkassassa. Työllistyminen toisessa muodossa voi taas käytännössä estää ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamisen, jos henkilön katsotaan työllistyvän omassa työssään. Liitto on esittänyt mallia, jossa freelancerit voisivat vakuuttaa palkansaajakassassa myös yrittäjänä tehdyn toimeksiantoperusteisen työn. Liitto jatkaa vaikuttamistyötä asiassa. Liiton freelance-jäsenmaksussa on huomioitu se, ettei yrittäjänä toimiva freelancer voi kuulua palkansaajakassaan, vaan hänen on itse huolehdittava vakuuttamisestaan. Työsuhteisten osalta liitto tilittää jäsenmaksusta Finka-työttömyyskassalle kiinteän summan (14,50 euroa kuukaudessa v. 2015) jokaisesta vakuutetusta. Yrittäjäkassan jäsenmaksu taas perustuu kunkin vakuutetun henkilökohtaiseen työtuloon, minkä vuoksi vakuuttaminen liiton kautta on tällä hetkellä mahdotonta. Yrittäjäkassojen rahoitus myös poikkeaa merkittävästi palkansaajakassojen rahoituksesta. Yrittäjäkassalle maksetaan valtion osuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa

5 Esityslista 1/2015 5(12) vastaava määrä (32,80 euroa v. 2015) ja lopusta rahoituksesta vastaa yrittäjäkassa itse. Palkansaajakassalle maksetaan valtion osuus sekä työttömyysvakuutusrahaston osuus. Palkansaajankassan vastuulle jää 5,5 prosenttia ansiopäivärahasta, kun taas yrittäjäkassan vastuulle jää noin 40 prosenttia. Erilaisen rahoituspohjan vuoksi yrittäjäkassan jäsenmaksu on merkittävästi korkeampi verrattuna palkansaajakassan jäsenmaksuun. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hyväksytään lainsäädäntövaikuttamisen osalta. 3.3 Suomen freelance-journalistien aloite SFJ:n jäsenmaksuosuuden nostamisesta Suomen freelance-journalistit ry:n (SFJ) jäsenkunta muodostuu yli itsensä työllistävästä journalistista. Tällä joukolla ei ole samanlaista koulutuksellista asemaa ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja uusien ammatillisten haasteiden vastaanottamiseen, kuin työsuhteessa olevilla Journalistiliiton jäsenillä. Tästä koulutustarpeesta on SFJ perinteisesti pyrkinyt pitämään osaltaan huolen. Esimerkiksi vuonna 2013 SFJ järjesti jäsenkunnalleen kaikkiaan noin 40 erilaista koulutustilaisuutta. SFJ on lisäksi aikaisempina vuosina osallistunut merkittävällä panoksella Journalistiliiton työehto-osaston kanssa tehtävään itsensä työllistävien journalistien työ- ja sopimusehtojen sekä sosiaalisen aseman kohentamiseen tähtäävään edunvalvontaan. Vielä vuonna 2013 laskettiin yhdistyksen asiamiehen yhdessä Journalistiliiton työehtoasiamiehen vastanneen vuoden aikana noin jäsenten ammatillista pulmaa koskeneeseen kysymykseen. SFJ:n toiminta poikkeaa siis tässä suhteessa ratkaisevasti useimpien muiden SJL:n jäsenyhdistysten tehtäväkentästä. Vuoden 2012 alusta tapahtunut Journalistiliiton jäsenmaksuperusteiden uudistus ja sitä vuoden 2013 alusta seurannut korjausliike yhdessä mediayhtiöiden taloudellisessa taantumassa entistä kovaotteisemmaksi muuttuneen sopimuspolitiikan aiheuttaman freelancereiden tulotason laskun kanssa ovat johtaneet Suomen freelance-journalistit ry:n talouden kriisiytymiseen. Vuoden 2014 jäsenmaksupalautukset jäivät lähes 30 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi, laskien noin eurosta vajaaseen euroon. Vuoden 2015 alusta tehty SJL:n perusjäsenmaksun nosto ei ratkaisevasti ole muuttanut yhdistyksen taloudellista tilannetta. Nuorena yhdistyksenä SFJ:llä ei ole myöskään aiempina vuosina syntyneitä taloudellisia puskureita, joilla jäsenmaksutulojen lasku voitaisiin kompensoida.

6 Esityslista 1/2015 6(12) Yhdistyksen tulojen näin raju supistuminen on johtanut syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana 1) yhdistyksen koulutustoiminnan lähes täydelliseen alasajoon, 2) yhdistyksen asiamiehen työajan supistamiseen neljästä täydestä viikkotyöpäivästä 12 työtuntiin viikossa, mikä osaltaan on merkinnyt sitä, että asiamieheltä on liiennyt sekä freelancereiden työ- ja sopimusehtojen ja sosiaalisen aseman parantamiseen tähtäävään toimintaan että jäsenten päivittäiseen neuvontaan ratkaisevasti vähemmän resursseja kuin aikaisemmin. Lyhyesti sanoen viime vuosien taloudellinen kurjistuminen on johtanut SFJ:n jäsenten etujen valvonnan merkittävään heikkenemiseen. Suomen freelance-journalistit esittää Suomen Journalistiliiton valtuustolle, että SFJ:n jäsenmaksupalautusosuus nostetaan edellä mainituista syistä nykyisestä 20 prosentista 25 prosenttiin. Ratkaisu merkitsisi tärkeää resurssien lisäystä liiton yli tuhannen jäsenen edunvalvontaan. Hallituksen vastaus: Vaikka Suomen freelance-journalisteilla on merkittävää muutakin varainhankintaa, yhdistys on käytännössä riippuvainen Journalistiliiton jäsenmaksupalautuksista. Palautus lasketaan yhdistyksen jäsenten maksamien jäsenmaksujen perusteella. Kun freelancerien työllisyyden heikentyminen on johtanut siihen, että entistä useammat freelancerit maksavat entistä vähemmän jäsenmaksua, myös yhdistyksen saama osuus on laskenut. Tilitykset vuosina Yhdistyspalautukset vuonna 2012 Yhdistyspalautukset vuonna 2013 Yhdistyspalautukset vuonna harkinnanvarainen tuki euroa euroa euroa euroa = euroa Alkusyksyllä 2014 liiton hallitus päätti euron harkinnanvaraisesta ylimääräisestä avustuksesta yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi. Karkea arvio tilityksistä vuonna 2015 Yhdistyspalautukset 20 % mukaan Yhdistyspalautukset 25 % mukaan euroa euroa Vuoden 2015 osalta arvio perustuu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana maksettuihin free-jäsenmaksuihin. Kertymä on suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan mm. vähimmäisjäsenmaksun korotuksen takia. Arvio koko vuoden kertymästä on

7 Esityslista 1/2015 7(12) kuitenkin vielä hataralla pohjalla. Muun muassa alkuvuoden osalta jäsenmaksurästien perintä on kesken. Liiton näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että lehdistön freelancereiden edunvalvontaan on riittävät voimavarat. SFJ:n rooli tässä on keskeinen: se järjestää kattavaa freelance-koulutusta ja yhdistyksen asiamiehellä on tärkeä tehtävä freelancereiden neuvojana eräänlaisessa luottamusmiehen roolissa. Rahoitus on syytä varmistaa ensin väliaikaisratkaisuin ja myöhemmin liiton mahdollisen järjestörakenteen kehittämistyön yhteydessä pysyvästi. Jotta tasapuolinen kohtelu liiton eri jäsenyhdistysten välillä toteutuu, hallitus katsoo, että yhden yhdistyksen yhdistyspalautusprosenttia ei ole mahdollista muuttaa. Sen sijaan liiton hallitus voi myöntää yhdistyksille lisärahoitusta liiton tavoitteiden kannalta tärkeiden toimintojen varmistamiseksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hylätään. Hallitus esittää myös, että SFJ:n taloustilanne ja rahoitustarve selvitetään syksyllä budjetoinnin yhteydessä. Samalla neuvotellaan mahdollisen ylimääräisen tuen sisällyttämisestä vuoden 2016 talousarvioon. 3.4 Puheenjohtajan työehdoissa oleva eläkevakuutus Valtuuston vahvistamissa puheenjohtajan työehdoissa kohdassa kolme määritellään puheenjohtajalle otettavasta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta seuraavaa: Puheenjohtajalle otetaan yksilöllinen eläkevakuutus, jonka eläkeikä on 62 vuotta. Vakuutukseen maksettavat vakuutusmaksut ovat määrältään 10 % puheenjohtajan bruttoansioista (rahapalkka + luontaisedut) liiton palveluksessa. Maksuja maksetaan vuosittain kuitenkin enintään sen verran, ettei niitä tai osaa niistä katsota verotuksessa vakuutetulle ansiotuloksi (max vuonna 2005). Liitto tekee vakuutukseen peruuttamattoman edunsaajamääräyksen, joka tarkoittaa sitä, että vakuutukseen maksetut maksut jäävät kaikissa tilanteissa vakuutetun hyväksi. Perustelu: Eläke-ehdot sopeutetaan nykyiseen työeläkelainsäädäntöön. Nykyisin yksilöllinen eläkevakuutus voidaan ottaa vasta 62 vuoden iästä lukien. Toisaalta esitetään maksetun lisäeläkkeen lukemista vakuutetun eduksi työsuhteen alusta alkaen, kun aiemmin ns. vapaakirjaoikeus syntyi vasta kahden puheenjohtajakauden jälkeen. Eläkevakuutus

8 Esityslista 1/2015 8(12) määriteltäisiin vakuutusmaksun perusteella, koska maksettavaan eläkkeeseen sidottu vakuutus olisi kustannuksiltaan erittäin riskialtis ja maksut määräytyisivät ratkaisevasti vakuutettavan iän perusteella. Aikaisemmille puheenjohtajille on otettu valtuuston päätöksen mukainen yksilöllinen eläkevakuutus, jossa on varhennettu eläkeikä. Katsottiin, että käytäntö periytyy ajalta, jolloin eläkejärjestelmä oli erilainen. Myös suhtautuminen lisäeläkkeisiin on sittemmin muuttunut yhteiskunnassa. Myöskään nykyisen lainsäädännön mukaan ei ole mahdollista ottaa yksilöllistä eläkevakuutusta, jossa on varhennettu eläkkeelle jäämisikä, ilman että se katsottaisiin veronalaiseksi ansiotuloksi. Tämän vuoksi esitetään, että puheenjohtajan työehdoista poistetaan yksilöllistä eläkevakuutusta koskeva kohta. Edun mahdollisesta kompensoimisesta päättää hallitus valtuuston kokouksen jälkeen. Hallituksen varapuheenjohtaja Pike Epstein esittelee. Poistetaan puheenjohtajan eläkevakuutusta koskeva kohta esityksen mukaisesti. 4. Edunvalvonta ja tekijänoikeus 4.1 Av-käännöstoimistojen työehtosopimus Hallitus on valtuustolta saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt ja allekirjoitetun av-käännöstoimistojen työehtosopimuksen. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus Hallitus on valtuustolta saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt allekirjoitetun elokuva- ja tv-tuotantoja koskevan työehtosopimuksen. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee.

9 Esityslista 1/2015 9(12) 4.3. Valtuutus työehtosopimusten hyväksymiseen Valtuuston esityslistalla on säännöllisesti ollut kohta, jossa valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään ennen valtuuston seuraavaa sääntömääräistä kokousta mahdollisesti solmittavat uudet työehtosopimukset tai olevien sopimusten tarkistukset. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee. Valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään ennen valtuuston seuraavaa sääntömääräistä kokousta mahdollisesti solmittavat uudet työehtosopimukset tai olevien sopimusten tarkistukset. 4.4 Uusi keskusjärjestö -selvitystyön tilanne Journalistiliiton hallitus päätti lähteä mukaan selvittämään SJL:n mahdollisuuksia liittyä uuteen perustettavaan keskusjärjestöön. Kuullaan hankkeen tilannekatsaus. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 4.5 STT:n ammattiosaston aloite ulkomaille lähetettyjen toimittajien työehdoista Uutistoimisto STT-Lehtikuva siirsi keväällä 2014 yötoimintansa Helsingistä Australian Sydneyyn perustellen siirtoa muun muassa työssä jaksamisella ja säästöillä. Tuon kevään lähtijäjoukosta ensimmäiset toimittajat ovat vastikään palaamassa takaisin kotitoimitukseen ja uudet lähdössä Sydneyyn. Myös MTV:llä on käynnissä yötoiminnan kokeilu Australiassa. Australian-toiminnasta saadut kokemukset STT-Lehtikuvassa ovat olleet myönteisiä. Jo ennen suomalaisia mediataloja monet eurooppalaiset ja pohjoismaisetkin toimijat ovat siirtäneet työntekijöitään Australiaan. Tällaisia ovat mm. Tanskan uutistoimisto Ritzau, sveitsiläinen SDA sekä saksalaislehti Die Welt. Myös muualle Kaukoidän maihin on siirretty Euroopasta toimittajia aikaerohyötyjen takia. On oletettavaa että trendi saa jatkoa vielä Suomessakin, ja yhä uudet toimijat siirtävät yöpäivystystoimintaansa ulkomaille ainakin jossain määrin. Vaikka saadut kokemukset ovatkin positiivisia, tilanne on ammattiyhdistystoiminnan näkökulmasta uusi ja sen käytännöt, työehdot ja muut järjestelyt hakevat vielä muotoaan ja sääntöjään. STT-Lehtikuvan ammattiosasto katsoo, että tässä vaiheessa kehitystä Suomen Journalistiliiton olisi tarpeen olla hereillä ja selvittää itselleen kyseisen toiminnan nykyinen laajuus ja toteutustavat. Lisäksi tulisi ennakoida siirtotoiminnan tulevaisuutta jotta havaittaisiin jo hyvissä ajoin sen mahdollisesti tuottamat haasteet tai uudet kysymykset liiton edunvalvontatyölle ja työehtotoiminnalle ja jotta tarvittaessa voitaisiin avata aiheesta

10 Esityslista 1/ (12) keskustelu myös työnantajaliiton kanssa. Asioista neuvottelu ja sopiminen on aina helpompaa, jos liikkeellä ollaan ajoissa ja rakentavasti. STT-Lehtikuvan ammattiosasto esittää, että liittohallitus laatii mediatalojen työn siirrosta ulkomaille selvityksen, jossa kartoitetaan toiminnan nykyinen laajuus, työn tekemisen ehdot ja pohditaan tilanteen vaikutuksia ja uusia vaatimuksia liiton edunvalvontatoiminnalle. Hallituksen vastaus Liiton hallitus laatii STT-Lehtikuvan ammattiosaston esittämän selvityksen mediatalojen työn siirrosta ulkomaille. Hallitus toivoo tietoa, jos joku muu mediatalo suunnittelee siirtävänsä tai on jo siirtänyt osan toimituksesta ulkomaille. Journalistiliitto on ollut yhteydessä Australian Journalistiliittoon, kun STT-Lehtikuvan työntekijöitä siirrettiin Australiaan. Australian työoikeusjärjestelmässä ei tunneta yleissitovaa työehtosopimusta, vaan Australiassa on ainoastaan yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Australian Journalistiliitto on tehnyt sopimuksia vain suurimpien mediatalojen kanssa. Tämä aiheuttaa edunvalvonnallisia haasteita. Jos työntekijä lähetetään rajoitetuksi ajaksi toiseen valtioon, työnantaja on Suomen lain mukaan velvollinen noudattamaan vähintään suomalaisen työehtosopimuksen vähimmäismääräyksiä työsuhteen ehtoina. Jos valtiossa, johon työntekijä on lähetetty, on paremmat lakisääteiset työehdot joltain osin, sovelletaan parempia ehtoja suomalaisen työehtosopimuksen sijaan. Työehtosopimuksissa ei ole sovittu muutto- tai asunnon hankkimiseen liittyvistä kustannuksista. Työehtoasiamies Jussi Salokangas esittelee hallituksen vastauksen. Hallitus esittää, että aloite hyväksytään Työmarkkinakatsaus Kuullaan työmarkkinakatsaus. Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. 5. Edellisen vuoden toiminta ja talous 5.1 Liiton vuosikertomus 2014 Esityslistan liitteenä jaetaan hallituksen vuosikertomus 2014.

11 Esityslista 1/ (12) Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen esittelee. Hyväksytään vuosikertomus Talouden toimintakertomus ja tuloslaskelma ja tase Esityslistan liitteenä jaetaan tilinpäätösasiakirjat Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Hyväksytään talouskertomus, tuloslaskelma ja tase. 5.3 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastuskertomus jaetaan tilinpäätösasiakirjojen liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Hyväksytään tilintarkastajien lausunto. 5.4 Tilinpäätöksen vahvistaminen Esitettään tilinpäätös vahvistettavaksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase. 5.5 Vastuuvapauden myöntäminen Esitetään vastuuvapauden myöntämistä liiton hallitukselle. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee. Myönnetään vastuuvapaus liiton hallitukselle toiminnasta Vuoden 2016 talousarvion evästyskeskustelu Valtuusto käy keskustelun vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta seuraavan talousarvion suunnittelussa huomioon otettavaksi. Talous- ja hallintojohtaja Helena Visti esittelee.

12 Esityslista 1/ (12) 6. Viestintäpolitiikka ja journalismi 6.1 Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajuuden muuttaminen kokopäivätoimiseksi Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan kausi loppuu kuluvan vuoden lopussa. Tämän lisäksi JSN:n pääsihteeri on jäämässä eläkkeelle vuoden 2016 aikana. Henkilövaihdokset, keskustelu julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan roolista sekä JSN:n lisääntynyt kanteluiden määrä on aiheuttanut keskustelun jossa on harkittu JSN:n puheenjohtajan toimen muuttamista kokopäiväiseksi. JSN:n kannatusyhdistyksen hallitus on kevään 2015 aikana selvittänyt puheenjohtajan kokopäiväisyyden taloudellisia vaikutuksia, toimiston työjärjestelyjä ja toimenkuvia sekä käynyt asiasta periaatekeskusteluja taustayhteisöjensä kanssa. Journalistiliiton hallitus päätti kokouksessaan tukea järjestelyä, jossa JSN:n puheenjohtajan toimi muutettaisiin puolipäiväisestä (2,5 pv/viikko) kokopäiväiseksi. Samalla pääsihteerin toimi lakkaisi. On arvioitu, että tällä mallilla neuvoston kustannukset nousisivat euroa, josta Journalistiliiton osuus olisi vajaa euroa. Laskelma on alustava. JSN:n kannatusyhdistyksen taustatahot ovat Aikakauslehtien Liitto ry. (13,0 %), MTV Oy (8,5 %), Nelonen Media (6,0 %), Sanomalehtien Liitto ry. (25,0 %), Suomen Journalistiliitto ry. (22 %), Yleisradio Oy (16,0 %), Radiomedia (3,0 %), Kultti ry. (1,0 %) ja PALE ry. (eli SAK:n palkansaajalehdet) (1,5 %). Fox irtautui JSN:sta 2015 ja ei näin ollen ole maksamassa vuonna 2016 omaa maksuosuuttaan (4,0 %). Journalistiliiton maksuosuus vuonna 2015 on euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin eurolla vuonna Puheenjohtaja Hanne Aho esittelee. Esitys 7. Tiedonannot ja kokouksen päättäminen 7.1 Muut asiat 7.2 Kokouksen päättäminen

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous lista 2/2013 (8/10-14) kevätkokous Aika Paikka 23. 24.5.2013 (to-pe) Scandic Järvenpää, Asema-aukio, 04400 Järvenpää 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Asko Lehtonen

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous lista 1/2017 1 Valtuuston varsinainen kevätkokous Aika 18. 19.5.2017 Paikka Holiday Inn Messukeskus, Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä avaa

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17. 19.4.2015 Lahdessa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina kokoustetaan liiton

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Edustajiston kokous 3 / 2013

PÖYTÄKIRJA. Edustajiston kokous 3 / 2013 KOKOUSKUTSU 24.9.2013 Aika: 21.9.2013 klo 12.15 Paikka: Tuusniemi, Kaupungintalo. Läsnä: Hakalisto, Kasperi Herranen, Jussi Hippi, Eeva Hylkilä Hanna Ikonen, Juho Jokinen, Ida Junkkari, Heikki Kangas,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006 Aika: Maanantai 20.02.2006 klo 18.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S1 Paikalla: Valtuusto: Matti

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2007

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2007 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2007 Aika: Keskiviikko 21.2.2007 klo 17.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S4 Paikalla: Valtuusto:

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous

Valtuuston varsinainen kevätkokous lista 1/2016 (4/14-18) 1(12) kevätkokous Aika 26. 27.5.2016 klo 12.30 Paikka Best Western Hotel Haaga, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1.Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Vanajanlinnassa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Vanajanlinnassa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Vanajanlinnassa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 25. 27.4.2014 Hotelli Vanajanlinnassa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 1/2010 Aika Tiistai 15.6.2010, klo 17.00 Paikka Hotelli Kiljavanranta, auditoriosali Kotorannantie 49, Kiljava SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA Bulevardi 31 00180 Helsinki Edustajiston säätömääräinen kevätkokous Esityslista Aika: 20.4.2017 klo 17:00 Paikka: Metropolia, Bulevardi 31 00180

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen syyskokous

Valtuuston varsinainen syyskokous lista 2/2016 Valtuuston varsinainen syyskokous 8. 9.12.2016 Valtuuston varsinainen syyskokous Aika 8. 9.12.2016 klo 12.30 Paikka Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen kevätkokous 2013

Valtuuston varsinainen kevätkokous 2013 Pöytäkirja 2/2013 (8/10-14) kevätkokous 2013 Aika Paikka 23. 24.5.2013 (to-pe) Scandic Järvenpää, Asema-aukio, 04400 Järvenpää 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous :n yhdistyskokous Aika Torstai 18.11.2010 klo 15.00 16.00 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikalla olijat Yhdistyskokousasiat

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 Kokouskutsu Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh: 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen syyskokous

Valtuuston varsinainen syyskokous lista 2/2015 syyskokous Aika Paikka 10. 11.12.2015 (to-pe) Sokos Hotelli Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Tapio Räihä avaa

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

Valtuuston varsinainen syyskokous 2013

Valtuuston varsinainen syyskokous 2013 Pöytäkirja 4/2013 (10/10-14) 2013 Aika Paikka (to-pe) Best Western Hotel Haaga, Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki 1 Kokouksen järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Asko Lehtonen

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Eraustähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste 1) KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen jäsen Antti Ainasoja avasi kokouksen klo 18.04 2) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Sääntömääräinen liittokokous Aika: sunnuntai Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, Jyväskylä.

Sääntömääräinen liittokokous Aika: sunnuntai Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, Jyväskylä. Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2016 Pöytäkirja Aika: sunnuntai 17.4.2016 Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä. Läsnä: Liitteen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Yliopistonkatu Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: Paikka: Sähköpostikokous

Yliopistonkatu Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: Paikka: Sähköpostikokous Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 16.4.2015-20.4.2015 Paikka: Sähköpostikokous Läsnä: Matias Kassala, Matti Haapala, Pilvikki Viitanen, Iida

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi kutsu Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi Hyvä vuosikokousedustaja, Suomen Kirkkomusiikkiliitto

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot