JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ILTAKOULU KOTIMAISEN DIAKONIAN AVUSTUKSET liite KIRPPUTORIN SELVITYSTYÖRYHMÄ liite KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TUKEMINEN VUONNA 2014 SEKÄ EDUSTAJAN JA TÄMÄN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN liite VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS 2013 FILIPPIINEILLE MAARIT TOLVASEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS liite VIRKA- JA TOIMIJÄRJESTELYT liite TIEDOKSI ULKOMAISET AVUSTUKSET KIRKOLLISVEROTULOISTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 377

2 KIRKKONEUVOSTO 16/2013 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja Henry Berg (POISSA) Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen (kohdat 2 ja 3) ja , poissa klo Pekka Luuk Brita Peltokoski (POISSA) Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Arvi Kekäläinen, varajäsen Henry Berg Petra Teittinen, varajäsen Brita Peltokoski , poistui klo Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Minna Kotajärvi, lähetyssihteeri 277, klo Marja Noso, diakoniatyöntekijä , klo ja Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Petra Teittinen Terttu Sihvola-Rauttu Järvenpäässä / 2013 Heli Alaja

3 Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

4 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartauden piti Terttu Sihvola-Rauttu (seuraavalla kerralla Liisa Tuovinen). Laulettiin virsi 600: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on lähetetty kuriiripostina pe Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 273 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 274 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Brita Peltokoski ja Terttu Sihvola-Rauttu. Kn 274 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terttu Sihvola-Rauttu ja poissa olleen Brita Peltokosken tilalle Petra Teittinen. 275 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kn 275 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto ILTAKOULU KOTIMAISEN DIAKONIAN AVUSTUKSET Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston iltakoulut ovat virallisia kokouksia, joissa käsitellään seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa erikseen sovittujen teemojen puitteissa. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan pitää iltakouluosion kotimaisen diakonian avustuksista. Paikalle on päätetty kutsua diakoniatyöntekijä Marja Noso. Diakonian avustustoiminta oli viimeksi kirkkoneuvoston kokouksessa esillä. Silloin kokouksessa diakonian avustustoiminnasta oli kertomassa johtava diakonian viranhaltija Marja Kosonen. Käydyn keskustelun pohjalta pöytäkirjaan kirjattiin seuraavaa: Marja Kosonen esitteli diakonian avustustoimintaa avustusperiaatteiden ja toimintatapojen, viranomaisyhteistyön, seurannan ja omavalvonnan, avustusvarojen ja diakoniatyöntekijöiltä vaadittavien ominaisuuksien näkökulmista. Käytiin laaja keskustelu, jonka aikana nousi esille seuraavia asioita: Vuonna 2012 seurakunnan diakoniaviranhaltijat jakoivat 936 avustusta, joista 924 oli osto-osoituksia. Muut avustukset liittyivät mm. vuokriin ja sähköön. Keskimääräiset avustukset ovat olleet noin 35 euroa. Todettiin, että vuokratakuisiin liittyvät avustukset ovat harvinaisia. Veloista vaaditaan aina mahdollisimman tarkat dokumentit, koska niitä tarvitaan myös velkaneuvonnassa. Pääasia diakoniaviranhaltijoiden työskentelyssä avustusten jakamisen sijaan ovat olleet ohjaaminen, neuvonta, tukeminen ja ongelmista puhuminen. Ohjaaminen on nähty avustuksien jakamista tehokkaammaksi tavaksi ongelmista selviämiseksi. Tarkoituksena on havahduttaa ihmiset velkaantumisen syihin. Vuonna 2012 diakoniavustuksiin budjetoiduista käytettiin Diakonia-avustuksiin käytetyt varat ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2009 lähtien. Kehityksen nähdään johtuvan ohjaukseen ja neuvontaan panostamisesta, joka on vähentänyt avustusten tarvetta. Diakoniaviranhaltijoiden ohjauksen tai avustusten saamiseen edellytyksenä on asuminen Järvenpään alueella, ei seurakuntaan kuuluminen. Tämä nähtiin oikeana toimintatapana. Diakoniviranhaltijan vastaanotto on monille ihmisille viimeinen paikka, johon hakeudutaan. Keskusteltiin hylättyjen avustuspäätösten merkityksestä ihmisten tilanteisiin, mahdollisiin väärinkäytöksiin puuttumisesta, avun vaikuttavuudesta sekä asiakkaiden tavoitettavuudesta. Erityisesti tavoitettavuus koettiin haasteelliseksi ihmisten kohdalla, jotka eivät itse osaa hakautua palveluiden piiriin. Viranomaisyhteistyön merkitys korostuu näissä

6 Kirkkoneuvosto 16/ tapauksissa ja välillä esimerkiksi sosiaalitoimistosta ihmisiä ohjataan seurakunnan palveluiden piiriin. Todettiin, että diakoniaviranhaltijoiden vastaanotolta ihmiset hakeutuvat välillä myös muun seurakunnan toiminnan pariin, mikä koettiin erittäin tärkeäksi. Pikavipit nähtiin yhdeksi suurimmista velkaantumisen ongelmista. Esimerkiksi rippileiriläisille on kerrottu pikavippien vaaroista, koska nuorten velkaantuminen on jatkuvasti yleisempää. Keskusteltiin diakoniaviranhaltijoilta vaadittavasta monipuolisesta ammattitaidosta; esimerkiksi lainsäädännön tuntemus ja myötäelämisen kyky ovat diakoniaviranhaltijoille keskeisiä ominaisuuksia. Heidän työpanoksensa nähtiin erittäin merkittävänä ihmisten elämänsuunnan korjaamisen ja ahdingosta pääsemisen kannalta. Yhteenvetona kirkkoneuvosto korosti ohjaukseen ja neuvontaan panostamisen olevan oikea linja diakonityölle. Kirkkoneuvosto kiittää diakoniaviranhaltijoita vaikeissa olosuhteissa tehdystä ammattitaitoisesta ja hyvästä työstä. Kirkkoneuvosto kuulee Marja Noson esityksen kotimaisen diakonian avustuksista ja käy keskustelun asiasta. Kn 276 Päätös: Marja Noso esitteli diakonian avustustoimintaa mm. Järvenpään kaupungin sosiaalitoimen kanssa tehtävän yhteistyön, taloudellisen auttamisen kokonaisvaltaisuuden sekä sen sielullisen hoidon ulottuvuuden näkökulmista. Käytiin laaja keskustelu, jonka aikana nousi esiin mm. seuraavia asioita: Kotimaisten ja ulkomaisten diakonia-avustusten vertailtavuus on hankalaa, koska suhteessa pienen rahasumman merkitys katastrofialueella voi olla täysin erilainen kuin Järvenpäässä. Kirkkoneuvosto on tyytyväinen diakonian työotteeseen, jossa korostuu sielunhoidollinen ulottuvuus keskusteltaessa velkaantumisen syistä. Todettiin, että etsivä diakoniatyö on yksi suurimmista kipupisteistä. Etsivää työtä avun tarpeessa olevien ihmisten löytämiseksi olisi paljon, mutta tekijöitä ja resursseja vain rajallisesti. Huolena on, että vain kaikista äänekkäimmät saavat apua. Luottamushenkilöiden on tärkeää kuulla seurakunnan asiantuntijoita, jotka ovat vuorovaikutuksessa kokemusasiantuntijoiden (diakonian asiakkaiden) kanssa. Todettiin, että Järvenpään keskustaan on suunnitteilla kaikille avoin edullinen ruokailumahdollisuus. Ruoan jakamiseen liittyviin tehtäviin tarvitaan kuitenkin vielä lisää vapaaehtoisia.

7 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KIRPPUTORIN SELVITYSTYÖRYHMÄ Diakoniajohtokunta on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Keskusteltiin kirpputorin tilatarpeista ja henkilöresursseista. Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se selvittää kirpputorin tila- ja henkilöstöresurssien nykyiset tarpeet ja päättää siltä pohjalta mahdollisesti tarvittavista muutoksista, siten että mahdolliset muutokset voidaan huomioida 2014 toimintasuunnitelmaa ja budjettia laadittaessa. Esitys voidaan tulkita johtokunnan aloitteeksi. Aloitteessa esitetyn asian suhteen johtokunta ja työalan työntekijät ovat paremmin perillä tilanteesta ja tarpeista kuin kirkkoneuvosto. Toisaalta kirkkoneuvoston asiana on johtaa koko seurakunnan toimintaa ja taloutta ja tästä näkökulmasta laadittavan selvityksen tulisi olla kattavampi. Selvityksen on otettava nykytilanteen kartoitus, taloudelliset mahdollisuudet ja mahdollisuudet uudelleen organisoida asioita. Kirpputorin työntekijän jäädessä vuorotteluvapaalle häneltä on pyydettävä lausuntoa pikaisesti asiassa. Toki hän on tuonut esiin tarpeita esimiehille aiemminkin. Kirkkoneuvosto nimeää selvitystyöryhmän tekemään selvitystä kirpputorin nykytilanteesta, tarpeista ja uudelleen organisointimahdollisuuksista. Selvitysryhmään nimetään talousjohtaja, Marja Noso, Minna Lairi ja kirkkoneuvoston edustaja ja diakonia johtokunta pyydetään nimeämään edustajansa. Kirkkoneuvosto nimeää selvitystyöryhmän koollekutsujan ja valitsee jäsenen työryhmään. Kn 264 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: Selvitystyöryhmä täydentää itseään kirpputorin vapaaehtoisten edustajilla Kirkkoneuvoston edustajaksi selvitystyöryhmään valittiin yksimielisesti Viljo Smed ja koollekutsujaksi nimettiin Marja Noso. Diakoni Marja Noso on osoittanut kirpputorin selvitystyöryhmän puolesta kirkkoneuvostolle seuraavan sähköpostiviestin: Koska kirpputorin nykytilanne on muuttunut merkittävästi siitä kun tehtävä on annettu, työryhmä anoo lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti. Samalla työryhmä pyytää, että neuvosto nimeäisi työryhmän jäseneksi johtavan diakonian viranhaltijan Marja Kososen. Hänellä lähiesimiehenä on sellaista asiantuntijuutta mikä työskentelyn kannalta on välttämätöntä.

8 Kirkkoneuvosto 16/ Kn 48 Päätös: Kirkkoneuvosto myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti ja nimeää Marja Kososen kirpputorin selvitystyöryhmään. Kirkkoneuvosto myöntää lisäaikaa selvityksen tekoon vuoden 2013 loppuun asti ja nimeää Marja Kososen kirpputorin selvitystyöryhmään. Lisäys: Kirpputorin selvitystyöryhmän tulee tehdä syyskuun loppuun 2013 mennessä esitys kirpputorin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle Kirpputorin selvitystyöryhmän raportti on liitteenä nro 277. Kokoukseen on kutsuttu selvitystyöryhmän puheenjohtaja Marja Noso ja sihteeri Minna Kotajärvi kertomaan selvitystyöryhmän raportista. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirpputorin selvitystyöryhmän raportin ja päättää jatkotoimenpiteistä. Kn 277 Päätös: Kuultiin Minna Kotajärven ja Marja Noson esitys kirpputorin selvitystyöryhmän loppuraportista. Kirkkoneuvosto kiittää valmistelijoita erittäin selkeästä ja monipuolisesta loppuraportista. Raportti osoittaa kirpputorin tärkeyden ja monitahoisen vaikuttavuuden seurakunnalle. Kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle odottamaan yhteiskuntatyön tulevaisuustyöryhmän loppuraporttia, jonka jälkeen kirkkoneuvosto ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen.

9 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KIRKON MEDIASÄÄTIÖN TUKEMINEN VUONNA 2014 SEKÄ EDUSTAJAN JA TÄMÄN VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN Kirkon mediasäätiön nykyinen kolmivuotiskausi on päättymässä ja siksi mediasäätiö on pyytänyt perustajajäsenseurakunnilta / -seurakuntayhtymiltä että ne jatkaisivat Kirkon Mediasäätiön tukemista seuraavalla kolmivuotiskaudella ja tekisivät siihen liittyvät hallinnolliset päätökset. Lisäksi säätiö pyytää, että säätiön sääntöjen mukaisesti seurakunta valitsisi jäsenen ja hänelle varahenkilön Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan kaudelle Seurakuntamme on ollut mukana yhtenä niistä 24 seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä, jotka vuonna 2005 perustivat yhdessä Kirkkohallituksen kanssa Kirkon mediasäätiön. Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan säätiön toimintaa. Keskimääräinen myönnetty tuki on ollut 0,17 euroa/jäsen (= n euroa). Määrärahan kustannuspaikka on tiedotuksen ja viestinnän budjetissa (214) jäsenmaksuissa (4930). Vuosien 2012 ja 2013 osalta kirkkovaltuusto on päättänyt luopua Kirkon mediasäätiön tukemisesta osana toimintamäärärahojen leikkausta. Talousarvion 2014 laatimisohjeen mukaan työmuotojen talousarvioehdotusten toimintamäärärahojen ns. toimintakate (ilman henkilöstö-menoja) tulee olla kaksi (-2 %) prosenttia pienempi kuin vuoden 2013 talousarvion. Viestinnän toiminta-ja talousarvioehdotuksessa vuosille esitetään seuraavaa: "Mediasäätiön tukemisesta seuraavaksi kolmivuotiskauden ajaksi luovutaan talousarvion säästölinjan takia edellyttäen että kirkkovaltuusto tekee asiasta päätöksen." Kirkkoneuvosto päättää 1) esittää kirkkovaltuustolle, että Kirkon mediasäätiön tukemisesta luovutaan vuosiksi johtuen viestinnän talousarvion supistumisesta -2 % toimintamäärärahojen leikkaamisesta 2) keskustella tarpeesta nimetä seurakunnan edustajan ja tälle varahenkilö Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi , mikäli kirkkovaltuusto päättää luopua Kirkon mediasäätiön tukemisesta vuosiksi Kn 278 Päätös: Kohta 1: Pekka Luuk esitti Liisa Tuovisen kannattamana, että Järvenpään seurakunta päättää tukea Kirkon mediasäätiötä 1000 :lla vuonna Koska pohjaesityksestä oli tehty poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: esittelijän pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Pekka Luukin esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin

10 Kirkkoneuvosto 16/ yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7) JAA-ääntä (Kekäläinen, Graeffe, Lappalainen, Teittinen, Virkki, Åström ja Koivisto) sekä neljä (4) EI-ääntä (Alaja, Luuk, Sihvola-Rauttu ja Tuovinen). Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli tullut kirkkoneuvoston päätökseksi. Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 278. Kohta 2: Päätettiin jättää yksimielisesti pöydälle.

11 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNI- TELMA Kirkkojärjestyksen 15:1 mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yleinen taloustilanne on edelleen heikko euro- ja velkakriisin seurauksena. Talouden tila on lukuisten epävarmuustekijöiden vallassa. Julkisten talouksien on pakko leikata menojaan, jotta velkakriisi saadaan hallintaan. Leikkaukset syövät talouden kasvua. Taloudessa on edessä pitkä hitaan kasvun vaihe. Seurakunnan talouteen vaikuttaa taloustilanteen lisäksi jäsenmääräkehitys ja näistä erityisesti kirkosta eroamisten ja muuttoliikkeen vaikutus. Verotulot ovat seurakunnan tärkein tulonlähde. Vuonna 2013 verotulot jäävät alle talousarvion ennusteen noin Vuodelle 2014 ennustetaan 2013 toteutuvaan verotulokertymään nähden yhteisöverotulojen olevan tämän vuoden tasolla ja kirkollisverotuloihin odotetaan 1,0 % kasvua. Talousarvion 2014 tulopuoli on rakennettu kirkollisverotulojen osalta 1,25 % tuloveroprosentille. Talousarvion menopuoli on laadittu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti toimintamäärärahojen -2 % muutoksen varaan. Suurimpaan menoerään, henkilöstömenoihin on laskettu palkankorotusten vaikutukset +0,8 %. Taloustasapainoa on haettu jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä ja sijaismäärärahoja alentamalla, seurakunnan maksuja korottamalla ja kiinteistöjen käytön tiivistämistä ja ulosvuokrausta. Myös asunto-osakkaiden myyntiä jatketaan. Järvenpään seurakunnan talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2014 ovat liitteenä nro 279. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1) kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esitykset vuoden 2014 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi tavoitteineen 2) käy esityksen läpi tehtäväalueittain ja investoinnit kohteittain

12 Kirkkoneuvosto 16/ ) tekee esitykset seuraavaan kokoukseensa selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista. Kn 279 Päätös: Kohdat 1 3 hyväksyttiin esityksen mukaan. Kohtien 2 ja 3 aikana käydyissä keskusteluissa nousi esille seuraavia asioita, jotka palautettiin jatkovalmisteluun: Kotimaa-lehden tilausta jatketaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille sekä johtokuntien puheenjohtajille. Heillä on mahdollisuus ilmoittaa, mikäli he eivät halua lehteä tilattavan itselleen. Investointiosaan lisättiin seurakuntatalon kohdalle , rakennuksessa tehtäviä huonetilamuutoksia ja korjauksia varten. Muutoksissa tullaan nostamaan tilojen käyttöastetta ja vastaavasti muualla kuin kirkonmäellä sijaitsevien tilojen käytöstä ollaan luopumassa Tekstimuutoksia tehtiin mm. työalojen esittämiä toimitilatarpeita koskeviin osiin, jotta tekstit ovat yhdenmukaisia mm. kirkkovaltuuston linjauksen kanssa kiinteistöselvityksen tekemisestä. Musiikkityön 221 tehtäväalueen osalta tarkennettiin, että Canzonetta Nova kuoron kuoropukujen hankintaan avustetaan 50 % osuudella ja, että 2015 talousarviossa toimintamäärärahojen muutosprosentti lasketaan ilman tätä lisämäärärahaa. Iltapäiväkerhotoiminnan tehtäväalueelle 233 lisättiin teksti, että kaupungin kanssa käydään neuvottelut, jotta kaupunki paremmin osallistuisi IP-kerhotoiminnan kustannuksiin.

13 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS 2013 FILIPPIINEILLE Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian avustuksia ( ) varten euroa. Tästä määrärahasta myönnetään avustuksia kirkkoneuvoston päätöksellä ulkomaisiin kohteisiin. Määrärahasta on käytetty avustuksena Põltsamaan seurakunnalle kirpputorin katon korjaamiseksi, 5000 euroa Namibian kuivuudesta kärsiville alueille SLS:n kautta ja 5000 euroa KUA:n työlle Syyriassa. Filippiineille iskeneen taifuuni Haiyanin jäljiltä tuhannet ovat kuolleet ja välitöntä hätäapua tarvitsee noin 2,5 miljoonaa ihmistä Filippiinien keskiosissa. Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt katastrofirahastostaan euroa taifuunista kärsineiden ihmisten auttamiseen. Avustusvarat käytetään hätäapuun kuten ruokaan, puhtaaseen veteen, hygieniapakkauksiin, huopiin ja suojamuoveihin. Apu toimitetaan perille Kirkon Ulkomaanavun paikan päällä toimivien yhteistyökumppaneiden kautta. Taifuunin arvioidaan vaikuttaneen kaiken kaikkiaan 13 miljoonan ihmisen elämään. Tuhojen laajuutta on vielä vaikeaa arvioida tuhoalueiden vakavan tilanteen takia. Tietoliikenneyhteydet ovat poikki ja alueilla liikkuminen on riskialtista. Kirkkoneuvosto päättää myöntää euron avustuksen Kirkon ulkomaanavun avustustyöhön Filippiineillä. Päätös lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kn 280 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto MAARIT TOLVASEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS Laitoshuoltaja Maarit Tolvanen anoo päivätyllä kirjeellä vuorotteluvapaata (359 kalenteripäivää) väliseksi ajaksi. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on tehnyt yhteensä vähintään 10 vuotta työ- tai virkasuhteeseen perustuvan eläkkeen edellyttämää työtä ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi edellytyksenä vuorotteluvapaalle on, että työntekijän kokoaikainen (yli 75 %) työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Anomuksen tekijä täyttää nämä edellytykset. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistosta työtön työnhakija. Työtön on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän työajan pituinen. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän jakso, jonka aikana palvelussuhde on "lepotilassa". Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa. Jaksottamisesta on aina sovittava vuorottelusopimuksessa ennen ensimmäisen vapaajakson alkamista. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Vuorottelukorvausta haetaan Kansaneläkelaitokselta (Kela) ja työttömyyskassaan kuuluva hakee ao. työttömyyskassalta. Täyden korvauksen määrä on 70 prosenttia (80 % yli 25 v työhistorialla) siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus työttömyysturvalain perusteella. Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja ja työntekijä sopivat asiasta vuorottelusopimuksella. Sopimuksessa työnantaja sitoutuu palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Sopimus tehdään kolmena kappaleena, joista yksi toimitetaan työvoimatoimistoon. Vuorotteluvapaa edistää työssä olevan jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta. Työnantaja voi puolestaan saada uutta osaamista työyhteisöön. Seurakunnassa on suhtauduttu yleensä myönteisesti vuorotteluvapaa-anomuksiin. Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen ja siihen tulee sovellettavaksi kirkkoneuvoston hyväksymät virkavapauksien linjaamisen periaatteet. Lähiesimiehen lausunto: Maarit Tolvasen lähiesimies on ylivahtimestari Harry Lähdeaho. Lähdeaho puoltaa Tolvasen vuorotteluvapaa-anomusta, koska Tolvanen täyttää vuorotteluvapaan edellytykset ja se auttaa Tolvasta työssä jaksamisessa.

15 Kirkkoneuvosto 16/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) myöntää Maarit Tolvaselle palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaata varten 2) antaa esimiehelle valtuudet tehdä vuorottelusopimus hänen kanssaan, sillä edellytyksellä, että virkavapauden ajaksi saadaan työtön työnhakija sijaiseksi. Kn 281 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto VIRKA- JA TOIMIJÄRJESTELYT 2014 Seurakunnalla oli tilinpäätöksen 2012 mukaan 83 henkilöä vakinaisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa. Näistä 73 oli kokoaikaista ja 10 osa-aikaista. Lisäksi on erilaisia sijaisuuksia hoitavia, määräaikaisissa virka- ja työsopimussuhteissa olevia sekä tarvittaessa palkattavia tuntityöntekijöitä. Erilaista muutoksista viroissa ja toimissa se nimikkeissä on talousarvion laadintaohjeissa pyydetty jättämään erilliset esitykset muiden talousarvioehdotusten mukana. Kirkon virkamiesoikeudellinen lainsäädäntö on uudistunut Uudistuksessa mm. otetaan huomioon perustuslain sekä yleisen virkamieslainsäädännön ja työsopimuslain kehitys. Virkasuhteen lajit vähenivät uudistuksessa ja nyt on käytössä vain toistainen ja määräaikainen virkasuhde. Uudistuksessa kurinpitojärjestelmä poistuu kokonaan ja tilalle tulevat normaalit irtisanominen/purku ja varoitus. Virkasuhteen kestoa koskevat säännökset tulivat Työsopimuslain mukaisiksi ja lähtökohtana on toistainen virkasuhde. Määräaikainen virkasuhde on sallittu vain, jos on laillinen peruste: viranhaltijan/työntekijän oma pyyntö, määräaikaisuudesta on säännös (ks. KJ 6:2), tehtävän luonne (projekti, työlle asetettu määräaika, työn tuloksen valmistuminen), avoimen viran/tehtävän hoito, muu näihin rinnastuva työnantajan toimintaan liittyvä seikka; esim. budjettiepävarmuus ei ole laillinen peruste. On huomattava myös, että kaikki vakituiset virat on pääsääntöisesti julistettava haettavaksi. Tästä on muutama poikkeus KL 6:11 :ssä. Järvenpään seurakunnassa on ollut muutamia määräaikaisia virkoja ja tuntipalkkaisia toimia, joissa ns. määräaikaisuuden ketjutussäännökset ovat tulleet vastaan ja nämä tehtävät tulisi vakinaistaa. Taloustoimiston toimistosihteerin tehtävä, johon on kuulunut hautaustoimen, hautainhoitorahaston ja kiinteistötoimen toimistotehtäviä, on ollut määräaikaisen sijaisen Anja Tyynelän hoidettavana keväästä 2010 lähtien ja yhtäjaksoisesti lähtien edellisen viranhaltijan kuoltua. Virka jätettiin määräaikaiseksi, koska haluttiin selvittää Kirjuri-väestökirjanpitojärjestelmän vaikutus kirkkoherranviraston työmääriin ja työprosesseihin. Kirjurin aloitus siirtyi monta kertaa mutta otettiin käyttöön vuonna Kokemusten perusteella kirkkoherran virastosta ei voida vähentää henkilökuntaa Kirjuri-järjestelmän käyttöön oton johdosta. Lisäksi on huomioitava, että hautaustoimen asiakkaiden määrä lisääntyy väestörakenteen muuttuessa. Toimistosihteerin virkaa ei voi jättää ilman hoitajaa. Tehtävänkuvauksesta, joka on liitteenä nro 282 A selviävät tehtävät ja vaativuusryhmä tarkemmin. Virka tulisi vakinaistaa Kiinteistötoimessa on ollut kaksi kirvesmiestä Janne Nordström ja Asko Hyppönen edellisen kiinteistöpäällikön palkkaamina alkaen erilaisia jaksoja, jotka olivat aluksi aidosti määräaikaisia mutta lähtien ne ovat olleet yhtäjaksoisia. Edellisen kiinteistöpäällikön lähdettyä Janne Nordströmille määrättiin lisävastuuta ja hänet lähetettiin ylläpitopäällikkökoulutukseen, joka on vielä vähän kesken. Uuden kiinteistö-

17 Kirkkoneuvosto 16/ päällikköjärjestelyn yhteydessä hänet nimettiin jo ylläpitopäälliköksi alkaen ja tehtäväkuvaus vahvistettiin. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 282 B. Palkkaus on toistaiseksi säilynyt samana. KirVESTES:n mukainen palkka olisi 2435,83. Tehtävien organisoinnissa ylivahtimestarin tehtävänkuvaan sisällytettiin laitoshuoltajien esimiehen tehtävät. Laitoshuoltajien tehtäväkenttä kuitenkin kuuluu enemmän yllä-pitoon. Lisäksi ylläpitopäällikön korkeampi palkka puoltaisi laitoshuoltajien esimiestehtävien sisällyttämistä ylläpitopäällikölle. Liitteenä nro 282 C on nykyinen ja tuleva organisaatiokaavio. Ylläpitopäällikön toimi tulee vakinaistaa toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimussuhteeksi alkaen. Työaika toimessa on 38 t 15 min/vko. Toimi muuttuu kuukausipalkkaiseksi. Palkka määritellään mahdollisimman lähelle nykyistä palkkaa. Asko Hyppöselle tarjottiin siirtymistä erityisammattimiehen virkaan Pertti Ottmannin jäätyä eläkkeelle. Hän ei ottanut tarjousta vastaan mm. virassa olevan huonomman palkan takia. Kirkkovaltuusto lakkautti erityisammattimiehen viran Hyppösellä on sama tuntipalkka kuin Nordströmillä. Palkka ylittää KirVESTES:n virka- ja työsuhteisten palkat, mutta vakinaistettaessa KiT:n lakimiesten mukaan palkkaa ei voida laskea KirVESTES sopimuksen määrittämälle tasolle. Toimen tehtäväkuvaus laaditaan ja on liitteenä nro 282 D. KirVESTES:n mukainen palkka olisi 2136,15. Työaika toimessa on 38 t 15 min/vko. Kiinteistötoimen ammattimiehen toimi muuttuu kuukausipalkkaiseksi. Palkka määritellään mahdollisimman lähelle nykyistä palkkaa. Lisäksi taloustoimiston vakituinen toimistosihteeri, jonka tehtävänä on huolehtia mm. reskontrista ja laskutuksesta on irtisanottu siten, että irtisanomisaika päättyy Tehtävässä on määräaikainen viransijainen vakituisen viranhaltijan oltua yhtäjaksoisesti sairauslomalla lähtien. Viran vakinaistaminen tai muut järjestelyt voidaan tehdä vakituisen toimistosihteerin irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Kirjuriväestötietojärjestelmän (käyttöönotto 2012) ja KIPA- talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien tulon (kirkkoneuvoston ilmoitus käyttöönotosta 2017) takia toinen taloustoimiston toimistosihteerin viroista on ollut määräaikaisesti täytettynä kun on selvitetty mitä vaikutuksia uusilla järjestelmillä on. KIPA:sta saatujen hintatietojen mukaan Järvenpään seurakunnan nykyisillä palkka ja tositemäärillä arvioituna maksuosuus Kipalle tulee olemaan noin /v. Tämän maksun "saaminen kokoon" edellyttää noin kahden henkilötyövuoden vähentämistä taloushallinnon tehtävistä. Toisen taloustoimiston toimistosihteerin viran kohdalla tehtävien uudelleen organisoinnilla olisi mahdollisuus lähteä kuromaan kasaan tarvittavia säästöjä tämän kirkkolailla pakolliseksi tulevan Kirkon palvelukeskukseen (Kipaan) liittymisen kuluja. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää vakinaistaa alkaen taloustoimiston toimistosihteerin viran, ylläpitopäällikön toimen ja kiinteistötoimen ammattimiehen toimen. Kn 282 Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

18 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT A. Kasvatusjohtokunta Kokouksen avaus - Laillisuus ja päätösvaltaisuus - Pöytäkirjan tarkastajien valinta - Työjärjestyksen hyväksyminen Opintoavustusten hakeminen ja myöntäminen 2013 Muut mahdolliset asiat Tiedoksi Oikaisuvaatimusosoitus Kokouksen päättäminen B. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirjat ja Pöytäkirjat sekä toimintakertomus vuodelta 2012, tilinpäätöstiedot vuodelta 2012, toimintasuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2014 lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä. 2. KOKOUSAIKATAULUT VUODELLE 2014 Kirkkoneuvosto kokoontuu klo 18.30: ti 21.1., ti 25.2., ti 18.3., ti 1.4., ti 29.4., ti 13.5., ti 3.6., ti 26.8., ti 16.9., ti 7.10., ti ja ti Kirkkovaltuusto kokoontuu klo 18.30: ti 11.2., ti 27.5., ti ja JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN TA- VOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Kirkkoneuvoston hyväksymän Henkilöstön kehittämissuunnittelun ohjeen mukaisesti henkilöstön kehittämisen tavoitteet ja painopistealueet annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Henkilöstön kehittämistyöryhmä on laatinut tavoitteet ja painopistealueet kokouksessaan ja yhteistyötoimikunta on antanut niille puoltavan lausuntonsa. Tavoitteet ja painopistealueetasiakirja lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 283/3. 4. ERONNEET JA LIITTYNEET Tilastot lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 283/4. 5. VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN VAHVISTAMINEN HELSINGIN HIIP- PAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN SUOSTUMUKSELLA Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt Järvenpään seurakunnalle tiedoksi päätöksen: Vahvistetaan pastori Lauri Holman vi-

19 Kirkkoneuvosto 16/ ranhoitomääräys Järvenpään seurakunnan vs. III seurakuntapastoriksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin annettua suostumuksen määräyksen antamiselle ja pastori Lauri Holman esitettyä virkaan vaadittavan terveydentilaa koskevan selvityksen sekä rikosrekisterilain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen. Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokunnan päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 283 Päätös: Kohta 1 A: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeuttaan ja käsitellä kasvatusjohtokunnan päätöksen seuraavassa kokouksessaan. Kohdat 1 B 5 merkittiin tiedoksi. Todettiin, että Petra Teittinen poistui kokouksesta klo käsittelyn aikana. Päätettiin yksimielisesti valita Heli Alaja pöytäkirjantarkastajaksi.

20 Kirkkoneuvosto 16/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto ULKOMAISET AVUSTUKSET KIRKOLLISVEROTULOISTA Kirkon strategiamietinnön mukaan (sivu 41) suositellaan käytettäväksi 4 % osuutta kirkollisverotuloista kansainväliseen diakoniaan ja ulkomaiseen avustamiseen. Strategiamietintö on saatavissa mm. netistä: n_strategia_2015_mietinto.pdf Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto on toiminta- ja taloussuunnitelmien yhteydessä tehnyt linjapäätökset ulkomaisten avustusten prosenttiosuudesta suhteessa kirkollisverotuloihin ja aiemmin päätti myös ns. projektiavustuksina annettavat ulkomaiset avustukset. Kirkkoneuvosto on talousarvioesityksen sisällä päättänyt ulkomaiseen avustukseen varattujen määrärahojen jaosta eri avustuslajeille ja vuodesta 2012 myös ns. projektiavustuksista. Julistustyön johtokunta on päättänyt suurimman määrärahan eli lähetysjärjestöille annettavien avustusten jakamisesta. Liitteenä nro 263 on selvitys ja tilasto vuodesta 2008 ulkomaisen avun määrärahojen jakautumisesta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se varaa edelleen 4 % kirkollisverovaroista ulkomaan avustuksiin siten, että summaa laskettaessa vähennetään veroista suoraan vähennettävät verotuskulut ja eläkerahastomaksu. Kn 263 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Lisäksi keskustelun aikana tulleiden esitysten pohjalta kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että se: 1) pyytää tarkemman selvityksen mihin ulkomaisen avun määrärahat käytetään ja mitkä määrärahoista ovat sitoumuksin tai sopimuksin sidottuja, 2) järjestää iltakoulun kotimaisen diakonian avustuksista. Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan tarkemman selvityksen ulkomaisen avun määrärahojen käytöstä. Järvenpään seurakunnalla on voimassa seuraavat nimikkosopimukset: Suomen Lähetysseura: Leena ja Lasse Lampinen, Tansania, Katri ja Visa Kuusikallio, Tansania, Maija ja Ossi Kuoppala, Namibia,

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot